Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • AK-ŽO OSIGURANJE - ADEKVATNOST KAPITALA ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA
 • IP/NŽ OSIGURANJE/REOSIGURANJE - STRUKTURA INVESTICIONOG PORTFOLIA PO SREDSTVIMA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

PROPISI:

 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 70/2015 - Aneks)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA KROZ MERE I AKCIJE PODRŠKE PROMOTIVNIM AKTIVNOSTIMA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2015)
 • PRAVILNIK O MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA PO SPROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA U RADIO-FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 791–821/832–862 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 70/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 2/2013, 6/2014, 10/2014 i 8/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013 i 70/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA IZ OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKAU STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 17.8.2015. godine)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE POLICIJE U ZAJEDNICI ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 70/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA ZA MIGRACIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2015, 15/2015, 18/2015 i 33/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2014 i 37/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU KATEGORIJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Beograda", br. 41/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNET LIČNO OD STRANE OKTIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 483 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NAKON OKONČANJA POSTUPKA LIKVIDACIJE NAD DRUŠTVOM, ČLAN TOG DRUŠTVA MOŽE OSTVARITI ISKLJUČIVO DIVIDENDU, A NE KAPITALNI DOBITAK, ODNOSNO KAPITALNI GUBITAK - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 35

VESTI NA DAN 14. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: