Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • POTVRDA O PROVERI KONCENTRACIJE MARKERA
 • UGOVOR O PRISTUPANJU AUKCIJSKOJ PLATFORMI

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2007, 5/2011, 8/2012, 11/2012 - ispr. i 11/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 22/2007, 5/2011, 8/2012, 11/2012 - ispr. i 11/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 9/2002, 9/2003, 22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013, 11/2013, 14/2013 i 11/2015 - dr. pravilnici)
 • ODLUKA O BRATIMLJENJU GRADA NOVOG SADA, REPUBLIKA SRBIJA, I GRADA TOLUKE, SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 10/2015 i 38/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2015 i 38/2015)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2015 i 38/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA STRUČNI PREGLED PODNETIH PREDLOGA PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA MLADE U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI SELJAČKIH BUNA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 50/2014, 14/2015, 25/2015 i 29/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE "URBANIZAM ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014, 22/2014, 26/2015 i 30/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPOMENIKA PRIRODE "ŽUPANIJSKI PARK U ZRENJANINU" ("Sl. list grada Zrenjanina", br. 19/2015)
 • PROGRAM TROŠENJA SREDSTAVA U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2015, 14/2015 i 30/2015)
 • PRAVILNIK O NAGRADNOJ EKSKURZIJI ZA MATURANTE SREDNJIH ŠKOLA NOSIOCE "VUKOVE DIPLOME" ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE ("Sl. list grada Čačka", br. 10/2015 i 12/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA ZA KRIVIČNO DELO SAMOVLAŠĆE - Osnovni krivični zakon: član 95 stav 1 tačka 6)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU DANOM ZAKLJUČENJA UGOVORA O KUPOPRODAJI NA OSNOVU KOGA JE PRIVREDNO DRUŠTVO STEKLO PRAVO SVOJINE NA NEIZGRAĐENOM ZEMLJIŠTU - Zakon o porezima na imovinu: član 10

VESTI NA DAN 26. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: