Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • BIOGRAFIJE RUKOVODIOCA I LICA KOJA REALIZUJU PROJEKAT
 • OPŠTI PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE
 • OPŠTI PODACI O PREDLOGU PROJEKTA ZA KOJI SE TRAŽI SUFINANSIRANJE
 • PRATEĆE PISMO UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

PROPISI:

 • LAW ON TRADE ("Off. Herald of RS", Nos. 53/2010 and 10/2013)
 • PRAVILNIK O AERODROMSKIM NAKNADAMA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2013 i 48/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA, SADRŽINI I OBRASCU EVIDENCIJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG PREGLEDA ŽIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE SITNOG VOĆA U SVEŽEM I SMRZNUTOM STANJU U FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013 i 48/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016 i 31/2016)
 • STATUT GRADA VRŠCA ("Sl. list opštine Vršac", br. 10/2008, 13/2018, 3/2015 i 4/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA PANČEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2016 i 10/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 14/2015 i 10/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2016 i 10/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: UTVRĐIVANJE UKUPNE ZARADE ZA EFEKTIVNE SATE RADA NA NIVOU POSLODAVCA - Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja: član 81 tačka 3)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • NOVOIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG OBJEKTA PRI ČEMU SE NAKNADA ZA PROMET TIH DOBARA OSTVARUJE U DOBRIMA ILI USLUGAMA A NE U NOVCU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

VESTI NA DAN 30. MAJ 2016.