Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • MESEČNI IZVEŠTAJ O OBRAĐENOM GOTOVOM NOVCU
 • ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBRADE KOVANOG NOVCA
 • ZAHTEV ZA PROVERU RADA MAŠINE ZA RUKOVANJE NOVČANICAMA, ODNOSNO MAŠINE ZA OBRADU KOVANOG NOVCA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA, CENTRIMA ZA OBUKU I VAZDUHOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/97 i 19/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 19/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015, 16/2015 i 19/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2015, 16/2015 i 19/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2014 - sveska 1, 5/2015, 6/2015 - sveska 1 i 8/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2015 - sveska 1 i 8/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014, 16/2015 i 23/2015)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2015 - prečišćen tekst i 23/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 8/2014, 1/2015, 5/2015 i 8/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU ("Sl. list grada Užica", br. 6-1/2008, 21/2008 - dr. odluka, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011, 17/2012, 12/2013 i 22/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POSEBNIH JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Užica", br. 12/2009, 17/2009, 17/2012, 18/2012 i 22/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: POSLEDICE NEISPUNJENJA OBAVEZE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o obligacionim odnosima: član 489

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NADOKNADE U IZNOSU OD 8% NA VREDNOST PRIMLJENIH DOBARA I USLUGA PO OSNOVU PROMETA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO POLJOPRIVREDNIH USLUGA OBVEZNIKU PDV, KOJA JE ISPLAĆENA U NOVCU - UPLATOM NA TEKUĆI RAČUN ILI RAČUN ŠTEDNJE FIZIČKOG LICA KOJE NIJE IZVRŠILO PROMET, ODNOSNO NA ČIJE IME NE GLASI PRIZNANICA KOJU JE IZDAO OBVEZNIK PDV - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 85 i 86

VESTI NA DAN 12. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: