Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
 • PRIJAVA ZA PROJEKTOVANO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2015)
 • PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2015-2024. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA ZELENIH PROSTORA GRADA NOVOG SADA 2015-2030 ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/803 OD 19. MAJA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/804 OD 19. MAJA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/805 OD 19. MAJA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2015. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. JULA 2015. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE JERMENIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PRAVDE MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM - Krivični zakonik: član 86

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE NAKNADE ZA ZAKUP OPREME KOJU OGRANAK NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA U SRBIJI ISPLAĆUJE CENTRALI U AUSTRIJI - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu: član 12

VESTI NA DAN 25. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: