Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GNMS 2 - GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I MAGNEZITA
 • OBRAZAC GNMS 3 - GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

PROPISI:

 • LAW ON INVESTMENTS ("Off. Herald of RS", No. 89/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2014, 11/2015, 1/2016 i 5/2016)
 • UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015 i 44/2016)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2016 i 27/2016)
 • ODLUKA O PRODAJNOJ CENI PROIZVODNJE I ISPORUKE TOPLOTE ZA GREJANJE PROSTORIJA I PRODAJNE CENE ZA UTROŠENU TOPLOTU ZA PRIPREMU TOPLE POTROŠNE VODE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA ZA MOTOCIKLE NA BULEVARU MIHAJLA PUPINA I U ULICAMA ILIJE OGNJANOVIĆA, MILOŠA BAJIĆA I JEVREJSKOJ U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2016)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 10/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 10/2016)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 10/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA I IMENOVANJU ČLANOVA TIMA ZA SPROVOĐENJE REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZBEGLICA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 13/2016)
 • REŠENJE O SPORTSKIM UDRUŽENJIMA (KLUBOVIMA) ČIJI SU RAD I POSTOJANJE OD INTERESA ZA GRAD KRALJEVO U 2016. GODINI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 10/2016)
 • IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2016)
 • ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA NOVOG PAZARA NA UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA ODRŽANIH 24. APRILA 2016. GODINE ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU ZA GRAD SUBOTICU ("Sl. list grada Subotice", br. 7/2016 i 22/2016 - ispr.)
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 49/2011, 26/2015 i 18/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: ZAŠTITA PRAVA IZVRŠNOG DUŽNIKA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 50 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA USLUGU ISTOVARA PALETIRANIH DOBARA (NPR. GRAĐEVINSKOG MATERIJALA), ISTOVARA I PODIZANJA TIH DOBARA TELESKOPSKIM VILJUŠKAROM NA VIŠE SPRATOVE ZGRADE I UTOVARA ŠUTA NA KAMION SA PREVOZOM DO GRADSKE DEPONIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10

VESTI NA DAN 09. MAJ 2016.