Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA ČLANA ORGANA UPRAVLJANJA PRAVNOG LICA/RUKOVODIOCA PLATNOG SISTEMA
 • OBRAZAC EPPDV - PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST

PROPISI:

 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ISTRAŽITELJA I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN I REGISTRU IZDATIH SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013, 124/2014 i 86/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA NAMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA MATERIJAL ZA PORIBLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETANU I BEZBEDNU DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA DO 16 BAR ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015 i 86/2015)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 15.10.2015. godine)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2015)
 • ODLUKA O NAČINU DODELJIVANJA POSLOVA ORGANIZOVANJA POSETA SPOMENIKU PRIRODE CERJANSKA PEĆINA ORGANIZACIJAMA KOJE PO ZAKONU MOGU DA VRŠE TU VRSTU USLUGA ("Sl. list grada Niša", br. 78/2015)
 • ODLUKA O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Niša", br. 77/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 77/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 77/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-SERVIS" - NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 77/2015 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA ("Sl. list grada Niša", br. 78/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JKP "GRADSKA TOPLANA " O UTVRĐIVANJU CENE SNABDEVANJA KRAJNJEG KUPCA TOPLOTNOM ENERGIJOM SA ODLUKOM ("Sl. list grada Niša", br. 78/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: POČETAK TOKA ZASTARELOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 361 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ZADUŽBINA KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU I POREZA NA POKLON - Zakon o porezima na imovinu: čl. 2, 17 i 21

VESTI NA DAN 19. OKTOBAR 2015.