Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. APRIL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OPŠTI OBRAZAC O-1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE/ IZMENU SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE, ODNOSNO SNABDEVANJE ZA SOPSTVENE POTREBE
 • POTVRDA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

PROPISI:

 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD VASPITAČA, PSIHOLOGA I PEDAGOGA U DOMU UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA BUGARSKE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • REŠENJE DIREKTOR AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01089/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 71 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "STANDARD", ADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-106/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-107/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-108/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA OBNOVU I UNAPREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE U JAVNOJ SVOJINI U OBLASTI OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VREMENA POČETKA I ZAVRŠETKA GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-46/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-57/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-58/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI KROZ UNAPREĐENJE STRUČNOG ZNANJA I USAVRŠAVANJA LJUDSKIH KAPACITETA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I SADRŽINI OBRAZLOŽENJA KVALIFIKOVANIH I NEKVALIFIKOVANIH TROŠKOVA I OBRASCU ZAHTEVA ZA ISPLATU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU KAJAKAŠKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA SENIORE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU RVAČKOG SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE ZA SENIORE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JP "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOČIN", BEOČIN ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 24. APRIL 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1946/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA, BROJ I-1-1988/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3881/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3882/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3884/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3886/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 173-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 173-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 173-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3383/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3498/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3747/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3878/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 72 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU SAVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15 i 1906/15) - DELOTVORNOST USTAVNE ŽALBE U VEZI SA IZNOSIMA DOSUĐENIM NA IME NAKNADE ZBOG PREKOMERNE DUŽINE SUDSKIH POSTUPAKA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: čl. 6 i 41

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV KUPCU PRVOG STANA KOJI NE ISPLATI UGOVORENU CENU STANA SA PDV U POTPUNOSTI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a

VESTI NA DAN 11. APRIL 2016.