Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC RIT - IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM TESTIRANJIMA
 • OBRAZAC RPS 4 - RASPOLOŽIVOST SISTEMA
 • OBRAZAC VIN - IZVEŠTAJ O REALIZACIJI FINANSIJSKOG RIZIKA/ZASTOJA U RADU PLATNOG SISTEMA

PROPISI:

 • ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 61/2015 - odluka US)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO PREDUZEĆE "GAS" TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-7557/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015 i 61/2015)
 • ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 98/2012, 125/2014, 42/2015 i 61/2015)
 • ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM TOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 43/2013, 92/2013, 23/2013 - dr. odluka, 33/2015 i 61/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA HITNO OBEZBEĐENJE LIKVIDNOSTI BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE U POSTUPKU REGISTRACIJE MEDIJA U REGISTAR MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014 i 61/2015)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O LETAČKOM OSOBLJU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2013 i 61/2015)
 • PRAVILNIK O LETENJU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU DODELE NERASPODELJENIH POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014 i 61/2015)
 • PRAVILNIK O POLETANJU I SLETANJU VAZDUHOPLOVA IZVAN AERODROMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA NA AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014 i 61/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: RAZREŠENJE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 80 i 81

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR TRUDNICE ODNOSNO PORODILJE ANGAŽOVANE PO OSNOVU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME - Zakon o radu: čl. 68, 76 i 187

VESTI NA DAN 14. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: