Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA NAKNADNO POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • ZAHTEV ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

PROPISI:

 • ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-191/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • SMERNICE DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-26/2016-2 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-5/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 83-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PARAĆIN U STALNOM SASTAVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1681/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1679/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1677/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, 24 BROJ 119-1675/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE, 24 BROJ 119-1608/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE, 24 BROJ 119-1605/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1673/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA, 24 BROJ 119-1671/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI IMENOVANOG JAVNOG BELEŽNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA SAVEZNE JAVNE USTANOVE RADIO-JUGOSLAVIJA – U LIKVIDACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-02524/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01168/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00920/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00894/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00892/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00870/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00854/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00842/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-00407/2013-22 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PARAĆIN U STALNOM SASTAVU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽINI REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O OBUCI U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM, USLOVIMA ZA BAVLJENJE POPRAVLJANJEM I PREPRAVLJANJEM ORUŽJA I PROMETOM ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-9/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-29/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-26/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-25/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-24/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-16/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-15/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-11/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-6/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: TUŽBA PROTIV REŠENJA O DAVANJU U ZAKUP OSTALOG NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - Zakon o upravnim sporovima: član 6

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA PDV KOJI VRŠI PROMET USLUGA DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA DA ODBIJE PRETHODNI PDV OBRAČUNAT I ISKAZAN U RAČUNU ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE, KOMUNALNIH USLUGA I VODE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 27 i 28

VESTI NA DAN 22. FEBRUAR 2016.