Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. MAJ 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1A - BILANS STANJA
 • OBRAZAC 1B - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 27. MAJA 2016. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • NAREDBA O ODREĐIVANJU USLOVNO ZABRANJENE ZONE LY R8 BEOGRAD I USLOVIMA ZA ODVIJANJE LETENJA U USLOVNO ZABRANJENOJ ZONI LY R8 BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-3327/2016-1 ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2015, 3/2016 i 47/2016)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SUVA PLANINA" ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE, ODNOSNO POSUDE POD PRITISKOM ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015, 86/2015, 97/2015, 114/2015, 8/2016, 15/2016, 29/2016, 32/2016 i 47/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 47/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: RASPOLAGANJE IMOVINOM BEZ NAKNADE ILI UZ NEZNATNU NAKNADU - Zakon o stečaju: član 124

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA USLUGE DOSTAVLJANJA PERIODIČNIH IZVEŠTAJA U VEZI SA KORIŠĆENJEM PLATNIH KARTICA KOJE NEREZIDENTNA BANKA PRUŽA REZIDENTNOJ BANCI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 20. MAJ 2016.