Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRILOG UZ POTVRDU O IZVRŠENOM PLAĆANJU UKUPNE PREMIJE OSIGURANJA
 • ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/NACIONALNI TRANZITNI POSTUPAK

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TUNIS ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2012)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENIH U NJIHOVIM DIPLOMATSKIM MISIJAMA, KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ILI MISIJAMA PRI MEĐUNARODNIM VLADINIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO REKE DRINE SA PRATEĆIM PUTNIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI LJUBOVIJA-BRATUNAC ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 21.6.2016. godine)
 • SAGLASNOST NA ODLUKU O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA KOJE PRIMENJUJE JKP "VODOKANAL" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 18/2014 i 10/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI SIMEONA PIŠČEVIĆA NA REŽIJSKOJ SAOBRAĆAJNICI KOD K.BR. 11 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 34/2016)
 • REŠENJE O KATEGORIJAMA OSOBA SA INVALIDITETOM KOJA MOGU DA KORISTE PARKING MESTA REZERVISANA ZA VOZILA INVALIDNIH LICA ("Sl. list grada Vršca", br. 9/2016)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRAJINSKOJ UPRAVI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014, 54/2014 - dr. odluka i 37/2016)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA VRŠENJE FUNKCIJE LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2016)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 21.6.2016. godine)
 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 21.6.2016. godine)

SUDSKA PRAKSA:

 • Prekršajni apelacioni sud: ZASTARELOST PREKRŠAJA U PRODUŽENOM TRAJANJU - Zakon o prekršajima: član 46

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NAKON SPROVEDENE STATUSNE PROMENE IZDVAJANJE UZ OSNIVANJE - Zakon o računovodstvu: član 27

VESTI NA DAN 22. JUN 2016.