Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC LRD - LIČNA RADNA DOZVOLA
 • OBRAZAC RD-Z - RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PROPISI:

 • ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 36/2009, 99/2011 - dr. zakon i 112/2015 - dr. zakon)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015 i 113/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015, 41/2015 i 113/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015 i 113/2015)
 • UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PEŠTERSKO POLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • UREDBA O PODSTICAJIMA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU PROCENTA UMANJENJA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA LICA NOSIOCE PRAVA KORIŠĆENJA NA NEIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, AKO SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NALAZI NA TERITORIJI NEDOVOLJNO RAZVIJENE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • SUDSKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015 i 113/2015 - ispr.)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JANUAR, FEBRUAR I MART 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 64/2013, 136/2014 i 113/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2013 i 113/2015)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU EVIDENCIONE PRIJAVE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA, KAO I STANOVA U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU RAZMENE DOKUMENATA I PODNESAKA ELEKTRONSKIM PUTEM I FORMI U KOJOJ SE DOSTAVLJAJU AKTA U VEZI SA OBJEDINJENOM PROCEDUROM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU UDESA I OZBILJNIH NEZGODA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015 i 113/2015)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2015, 85/2015 i 113/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA PRIVATIZACIJE OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015, 80/2015 i 113/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 114/2015)
 • ODLUKA O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013, 94/2015 i 114/2015)
 • NAREDBA O SPROVOĐENJU POSEBNIH FITOSANITARNIH PREGLEDA RADI OTKRIVANJA ŠTETNIH ORGANIZAMA EPITRIX CUCUMERIS (HARRIS), EPITRIX SIMILARIS (GENTNER), EPITRIX SUBCRINITA (LEC.) I EPITRIX TUBERIS (GENTNER) KAO I O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU U SLUČAJU POJAVE TIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 31. DECEMBRA 2015. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - PITANJE BR. 1 - Zakon o privrednim društvima: član 521

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA PRIMENU ODREĐENE STOPE AMORTIZACIJE PRILIKOM UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE - Zakon o porezima na imovinu: član 5

VESTI NA DAN 05. JANUAR 2016.