Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
 • IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BRODSKOG AGENTA, ODNOSNO AGENTA POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 37/2015, 46/2015, 75/2015, 39/2016 i 54/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU EVIDENCIJE O IZDATIM REŠENJIMA O OZAKONJENJU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 17/2007, 5/2011, 8/2012, 10/2015 - dr. pravilnici i 7/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2007, 5/2011, 8/2012, 10/2015 - dr. pravilnici i 7/2016)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 14/2007, 5/2011, 8/2012, 10/2015 - dr. pravilnici i 7/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA STICANJE SVEDOČANSTVA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE I ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI VOZARA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 17/2015 i 7/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 17/2015 i 7/2016)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015 i 7/2016)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015, 78/2015, 29/2016 i 54/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. JUNA 2016. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. JUNA 2016. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)
 • TARIFA TAKSI ZA PRUŽANJE USLUGA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016 i 54/2016 - ispr.)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - MAKEDONSKA STRANKA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRETPOSTAVKU NEVINOSTI NAVODIMA OBRAZLOŽENJA PRESUDE APELACIONOG SUDA KOJOM JE ODBIJENA OPTUŽBA PRIMENOM NAČELA "NE BIS IN IDEM" - Ustav Republike Srbije: član 34 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM PO ODBITKU PRIHODA NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA OSTVARENOG OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA USLUGE OBEZBEĐENJA TEHNIČKE OPREME OZVUČENJA, OSVETLJENJA I VIDEA, KAO I MONTAŽE I DEMONTAŽE OPREME - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

VESTI NA DAN 14. JUN 2016.