Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC OS 3.1 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU OPERATORA TRANSPORTNOG SISTEMA
 • OBRAZAC OS 3.2 - ZAHTEV ZA SERTIFIKACIJU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA

PROPISI:

 • STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015–2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA PERIOD 2015–2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, "RADIO SEČANJ", SEČANJ ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • ODLUKA O VISINI STOPE I OSNOVICI KOMORSKOG DOPRINOSA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KIKINDA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00105/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: USMENA RASPRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 139

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: REŠENJA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA KOJA SU BRISANA IZ REGISTRA MEDICINSKIH SREDSTAVA ILI PRESTAJU DA VAŽE - Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima: član 184

VESTI NA DAN 24. DECEMBAR 2015.