Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 1.3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VETROELEKTRANE
 • OBRAZAC PO 1.4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

PROPISI:

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O DOSTAVLJANJU PODATAKA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE IZVORIŠTA VODOSNABDEVANJA "JELAŠNICA" ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 98/2012, 125/2014, 42/2015, 61/2015, 86/2015 i 93/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGE SOS TELEFONA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2015 i 93/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA I OZNAKE NA SLUŽBENOM ODELU ZAPOSLENIH U LUČKIM KAPETANIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI NA AKT O PRENOSU DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE I POSTUPANJU PO PRIJAVI PROMENE VLASNIČKE STRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I METODAMA SENZORNOG OCENJIVANJA VINA, NAČINU OBUKE I PROVERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI SENZORNIH OCENJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014 i 93/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNU OSPOSOBLJENOST I POSEBNU OSPOSOBLJENOST KOJE TREBA DA ISPUNI KANDIDAT ZA INSTRUKTORA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSI ZA DAVANJE STRUČNE OCENE KVALITETA RUKOPISA UDŽBENIČKOG KOMPLETA I UDŽBENIKA, STRUČNOG MIŠLJENJA O KVALITETU RUKOPISA PRIRUČNIKA I NASTAVNIH MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA, EKSPERTSKOG MIŠLJENJA I STRUČNOG MIŠLJENJA O NOVOM IZDANJU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • STRATEGIJA UNAPREĐENJA SISTEMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015-2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 119/2013 i 93/2015)
 • UREDBA O NAČINU NA KOJI SE ANGAŽUJU UČESNICI U TRAGANJU ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJU LICA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O PREDMETU, USLOVIMA, NAČINU PLANIRANJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI I SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA KAO TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
 • UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015)
 • UREDBA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KONSTRUKCIONE HLADNOOBLIKOVANE ZAVARENE ŠUPLJE PROFILE OD NELEGIRANIH I SITNOZRNIH ČELIKA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NIJE POVREĐENO PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU I VANPARNIČNOM POSTUPKU VOĐENIM RADI ODREĐIVANJA NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE IZUZETO PRE 32 GODINE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA NEPOSTOJANJE OBAVEZE REVIZIJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA EKONOMSKU CELINU KOJU ČINI MATIČNO DRUŠTVO (BANKA) I PODREĐENO DRUŠTVO KOJE NIJE BANKA - Zakon o reviziji: čl. 21 i 22

VESTI NA DAN 17. NOVEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: