Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • SR OSIGURANJE/REOSIGURANJE - SAOSIGURANJE I EKSCEDENTNO REOSIGURANJE VIŠKOVA RIZIKA IZNAD MAKSIMALNOG SAMOPRIDRŽAJA
 • ST-AO OSIGURANJE - PREGLED OBAVEZNOG OSIGURANJA VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2014 i 35/2015)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2016. I 2017. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 35/2015)
 • ODLUKA O CENTRALIZACIJI I KONTROLI JAVNIH NABAVKI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2015)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" O USKLAĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" SA ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2012, 40/2012, 15/2013, 20/2014, 11/2015, 23/2015 i 27/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014 i 16/2015)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2010, 15/2010 - ispr., 5/2011, 11/2011, 14/2011, 6/2012, 17/2013, 37/2013, 6/2014 i 15/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU ZADUŽIVANJA GRADA ZRENJANINA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA (DUGOROČNO) KOD POSLOVNE BANKE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2014, 31/2014 i 15/2015)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA ZRENJANINA NA OSNOVU PROGRAMA IZGRADNJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 15/2015)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 21/2013, 6/2014 i 17/2015)
 • ODLUKA O POVERAVANJU SPROVOĐENJA PROGRAMA ZAŠTITE ZEMLJIŠTA OD UTICAJA EOLSKE EROZIJE PODIZANJEM POLJOZAŠTITNIH POJASEVA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2015)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2015)
 • PLAN ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH OBJEKATA I UREĐAJA I BANKOMATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREGOVORE U POSTUPKU ZAKLJUČENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA I KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA ZA JAVNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014, 2/2015 i 18/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2015)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE U GRADU PANČEVU 2016-2020 ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2015)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/2011, 2/2012 i 7/2015)
 • ODLUKA O NAKNADI PREDSEDNIKU, ČLANOVIMA I SEKRETARU, KOJI UČESTVUJU U RADU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/2013 i 7/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAJEDNIČKO DELOVANJE PRIPADNIKA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE - Krivični zakonik: član 112 stav 22

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: NAČIN EVIDENTIRANJA U POSLOVNIM KNJIGAMA DEVIZNIH SREDSTAVA KOJA SE VODE NA RAČUNU CENTRALNOG REGISTRA DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI KOD NARODNE BANKE SRBIJE I KOJA PRIPADAJU NJEGOVIM ČLANOVIMA - Zakon o računovodstvu: član 2

  VESTI NA DAN 04. AVGUST 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: