Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 6F - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU F
 • OBRAZAC 6M - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU M

PROPISI:

 • AKCIONI PLAN PRIMENE KREATIVNE INDUSTRIJE GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 10/2015, 38/2015 i 50/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 24/2015, 39/2015 i 50/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015, 39/2015 i 50/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA, KOJIMA SE OBEZBEĐUJE IMPLEMENTACIJA, MONITORING I EVALUACIJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2015)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 82/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI ("Sl. list grada Niša", br. 82/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2014, 3/2015 i 7/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2013, 6/2014 i 7/2015)
 • ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI BRAČNIM PAROVIMA PRILIKOM SKLAPANJA BRAKA ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2013 i 7/2015)
 • ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI NEZAPOSLENOJ PORODILJI DO NAVRŠENE PRVE GODINE ŽIVOTA DETETA ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2011, 6/2013 i 7/2015)
 • ODLUKA O OSPOSOBLJENIM PRAVNIM LICIMA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 9/2011 i 7/2015)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA MOMČILU GAVRIĆU NAJMLAĐEM VOJNIKU PRVOG SVETSKOG RATA ("Sl. list Grada Loznice", br. 7/2015)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 7/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEBLAGOVREMENOST ŽALBE I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: DOPRINOSI ZA OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS U TOM DRUŠTVU, NIJE UPISAN KAO OVLAŠĆENO LICE I NE DONOSI ODLUKE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 6

VESTI NA DAN 30. OKTOBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: