Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC RD-KPD - RADNA DOZVOLA ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • OBRAZAC RD-UL - RADNA DOZVOLA ZA UPUĆENO LICE

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKIH ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 23/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2011)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)
 • UREDBA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I NAČINU INFORMISANJA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE, OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI I STANDARDE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010 i 114/2015)
 • UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015 i 114/2015)
 • UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011 i 113/2015)
 • SPORAZUM O IZMENAMA PROTOKOLA IZMEĐU VLADA REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE OD 18. SEPTEMBRA 2007. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2015, 86/2015, 97/2015 i 114/2015)
 • REŠENJE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAME I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI U OBLASTI FORENZIČKIH ISPITIVANJA I VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE ZA KONTROLU KVALITETA, INSPEKCIJU I KARANTIN NARODNE REPUBLIKE KINE O KARANTINU I ZDRAVSTVENIM ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA ZAMRZNUTO GOVEĐE MESO ZA IZVOZ IZ REPUBLIKE SRBIJE U NARODNU REPUBLIKU KINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015 - dr. pravilnici, 8/2015 - dr. pravilnici, 16/2015 - dr. pravilnici i 21/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2012, 41/2013, 63/2013, 91/2013, 36/2014, 80/2015 i 114/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIM ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015)
 • ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA SREDSTVA PRENETA OD FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2012, 51/2014 i 53/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 22/2015, 28/2015, 48/2015, 57/2015 i 113/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O JAVNO PRIVATNOJ PARTNERSKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE ZA KULTURNO NASLEĐE, RUKOTVORINE I TURIZAM ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 24/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PROPUST PODNOŠENJA ŽALBE POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA KAO RAZLOG ODBAČAJA TUŽBE U UPRAVNOM SPORU - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja: član 16 stav 2 i član 22 stav 1 tačka 2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: PRIMENA NOVE ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA - Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava: tačka 7

VESTI NA DAN 06. JANUAR 2016.