Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1 - ZAHTEV ZA ODOBRENJE START-AP I INOVATIVNIH KREDITA
 • OBRAZAC 2-1 - POSLOVNI PLAN ZA START-AP KREDITE
 • OBRAZAC 2-2 - POSLOVNI PLAN ZA INOVATIVNE KREDITE
 • OBRAZAC 3 - IZJAVA DA PRIVREDNI SUBJEKT NIJE BIO KORISNIK DRŽAVNE POMOĆI
 • OBRAZAC 4 - IZJAVA DA LICE NIJE BILO VLASNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI PREDUZETNIK
 • OBRAZAC 5 - IZJAVA O POVEZANIM LICIMA
 • OBRAZAC 6 - DOPUNA ZAHTEVA
 • OBRAZAC 7 - ZAHTEV KREDITNOM BIROU ZA IZDAVANJE IZVEŠTAJA

PROPISI:

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "Gas" d.o.o. Bečej ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "Gas" d.o.o. Bečej ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015)
 • STATUT NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2010, 43/2011, 16/2012 i 90/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2013, 1/2014, 13/2014, 10/2015, 10-1/2015 - ispr. i 18/2015)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2008, 9/2009, 1/2010 - dr. odluka i 18/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 18/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2014 i 5/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 7/2010, 6/2011, 8/2012, 10/2012, 1/2013, 11/2013, 7/2014, 4/2015 i 5/2015)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015 i 5/2015)
 • ODLUKA O POSTUPANJU SA PRINUDNO UKLONJENIM VOZILIMA, STVARIMA I DRUGIM PREDMETIMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH I POSTAVLJENIH LICA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2012 - prečišćen tekst, 10/2012 i 6/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU RADNOPRAVNOG STATUSA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2008 i 9/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE MREŽE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 9/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 9/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ministarstvo finansija: OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA NAKNADE ZA RAD FIZIČKIM LICIMA KOJA SKUPŠTINA STANARA ANGAŽUJE NA POSLOVIMA ODRŽAVANJA ZGRADE (ČIŠĆENJE, KREČENJE, POPRAVKE) - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • >Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE DELA TROŠKOVA ZA BORAVAK DECE U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 1 i 2

VESTI NA DAN 04. NOVEMBAR 2015.