Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. JUN 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ FLUOROVANIH GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE

PROPISI:

 • ARBITRAŽNA PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL) PRED STALNOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014 i 58/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI KOSTE ŠOKICE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "JUNIOR" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA VOZILA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA U ULICI JOVICE PAVLICE U KOVILJU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA VOZILA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA U ULICI NEMANOVCI KOD K. BR. 45 U NEMANOVCIMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI KAĆE DEJANOVIĆ NA REŽIJSKOJ SAOBRAĆAJNICI KOD K. BR. 3 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNOG IZNOSA FINANSIJSKE POMOĆI PORODICI SA DECOM NA IME NAKNADE DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015, 34/2016 i 38/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/2015, 4/2016 i 9/2016)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA JAGODINA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/2016)
 • POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE GRADA JAGODINE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2016)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 9/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU KATEGORIJE LICA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA POVLAŠĆENU CENU PREVOZA U GRADSKOM PRIGRADSKOM PREVOZU ("Sl. glasnik grada Jagodine", br. 10/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Valjevu: ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI PROGLAŠENJA IZVRŠENJA NEDOPUŠTENIM - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 50

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE ZA RAD KOJU OSTVARI FIZIČKO LICE KAO ČLAN OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE U OKVIRU ISTOG IZBORNOG CIKLUSA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 9

VESTI NA DAN 29. JUN 2016.