NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni zakoni o upravljanju aerodromima, o stanovanju i održavanju zgrada, o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 22. decembra 2016. godine: Dalje

PREDSTAVLJANJE NOVOG IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 23 - 22. DECEMBRA 2016. GODINE


Savet za sprovođenje Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23 pripremio je izveštaj za četvrti kvartal 2016. godine, koji će biti predstavljen sutra, 22. decembra 2016... Dalje

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "PODIZANJE KAPACITETA ADVOKATURE ZA POSTUPANJE U KRIVIČNIM POSTUPCIMA" 22. DECEMBRA 2016.GODINE


Advokatska komora Srbije i Partneri za demokratske promene Srbija organizuju konferenciju povodom završetka... Dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 22. decembra 2016. godine Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja - Razmatranje predloga zakona


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, sazvala je Sedmu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije... Dalje

SKUPŠTINA APV: Donete pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu, i o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Pravobranilaštvu APV


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je 20. decembra 2016. godine na svojoj osmoj po redu sednici... Dalje

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Saobraćajna policija će u narednom periodu sprovesti pojačane kontrole sa akcentom na otkrivanje raznih prekršaja, među kojima je i neposedovanje...


Saobraćajna policija će u narednom periodu, naročito u vreme predstojećih novogodišnjih praznika... Dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Osiguranik koji sam plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, ako nisu uplaćeni svi dospeli iznosi doprinosa, prava iz penzijskog...


Trinaestogodišnjoj P. M. rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje - Filijala Novi Sad određena je porodična... Dalje

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: Povodom Božića za vernike koji poštuju gregorijanski kalendar neradni dan je 25. decembar 2016. godine


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) zaposleni imaju pravo da... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Predlaže se ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe od dana početka primene novog Zakona o...


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ukida se pravo na refundaciju PDV-a... Dalje

PREDLOG ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Opštine i gradovi će dobiti rok od 12 meseci da formiraju registre stambenih zajednica, a od trenutka kada ih uspostave, skupštine stanara...


Sve skupštine stanara moraće da se usklade sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada... Dalje

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA "HIP-PETROHEMIJA" PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU "NAFTNA...


Država će isplatiti dug Petrohemije iz Pančeva od 105 miliona evra prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), predviđeno ... Dalje

OKRUGLI STOLOVI O NACRTIMA ZAKONA O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LEČENJA I O PRIMENI LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA U BEOGRADU, KRAGUJEVCU I NIŠU


U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja, a koja se sprovodi do 30. decembra 2016. godine. Dalje

OBAVEZA SRBIJE IZ SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU DA DO KRAJA 2017. GODINE OMOGUĆI STRANCIMA DA POD JEDNAKIM USLOVIMA MOGU KUPOVATI NEPOKRETNOSTI I POLJOPRIVREDNO...


Krajem 2017. godine biće poznata pravna rešenja koja bi onemogućila strancima da kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI - Tekst propisa koji je na javnoj raspravi do 27. decembra 2016. godine


NACRT ZAKONA O IZMENI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI Dalje