Besplatne propise i besplatne obrasce možete naći na dva načina:

 • Aktiviranjem DEMO verzije pravne baze Paragraf Lex - besplatan pristupSVIMpropisima i SVIM obrascima koji se nalaze u okviru baze,
 • ILI

 • Preko stranice “Besplatni propisi” sadrži spisak preko 500 najčešće korišćenih propisa.
 • Preko stranice “Besplatni elektronski popunjivi obrasci”, sadrži najčešće korišćene obrasce

 • PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX NA DAN 01. JUL 2015.

  Propisima i obrascima objavljenim danas u pravnoj bazi Paragraf Lex možete BESPLATNO pristupiti preko DEMO verzije tab POSLEDNJE DODATI DOKUMENTI.  OBRASCI


 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV JAGNJADI
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV JUNADI
 • ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA TOV SVINJA


 • PROPISI


 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2015)
 • NAREDBA O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POŠTANSKIM OPERATOROM ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS-FEROMONT" AD STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "KOVIN-GAS" KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O KAPITALU I ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 22/2015, 28/2015, 48/2015 i 57/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TIH REGISTARA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SISTEMIMA UPRAVLJANJA I UNUTRAŠNJIH KONTROLA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA I O ZAŠTITI NOVČANIH SREDSTAVA KORISNIKA PLATNIH USLUGA I IMALACA ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA KONTNI OKVIR, FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PLATNE INSTITUCIJE I INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015 i 57/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "JUGOROSGAZ" AD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2011 i 56/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA GODIŠNJE DOZVOLE ZA PRIVREDNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014 i 5/2015 - dr. pravilnici)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-1199/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 401-1202/2015-001 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE, NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 1.7.2015. godine)
 • UPUTSTVO ZA MARKIRANJE DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • SUDSKA PRAKSA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Sudska praksa", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST IZVRŠENJA MERE BEZBEDNOSTI - Krivični zakonik: član 106 i član 107 stav 8
  -> Online kupovina

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  SLUŽBENA MIŠLJENJA

  Popust od 20% na dnevni paket
  Kupovinom svih dokumenata iz dnevnog paketa "Službena mišljenja", sa ispod navedene liste, ostvarujete popust od 20%


  Ministarstvo finansija: OBAVEZA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA UVOZ MAŠINE KOJA PREDSTAVLJA ULOG STRANOG LICA U DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
  -> Online kupovina