Aktuelne vesti na dan 31. oktobar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 29/15-31. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 31/16-31. oktobar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>

Arhiva sentenci


 • 28.10.2011
  CULPA IN INSTRUENDOKrivica zbog nedovoljnih instrukcija.

 • 27.10.2011
  MALITIIS NON EST INDULGENDUM (CELSUS)Nevaljalstvo ne treba praštati.

 • 26.10.2011
  COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO Oduzimanje koristi od štete.

 • 25.10.2011
  NEMINEM LAEDERE Zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome.

 • 24.10.2011
  ACTIO REDHIBITORIATužba za raskid ugovora.

 • 21.10.2011
  VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUMProtivrečno ponašanje (suprotno ranijem)

 • 20.10.2011
  CONDICTIO OB CAUSAM FINITAMTužba s obzirom na osnov koji je docnije otpao

 • 19.10.2011
  IN DUBIO PRO DEBITOREU sumnji, ugovor treba tumačiti u korist dužnika (dobročini ugovori)

 • 18.10.2011
  RESOLUTIO IURE DANTIS, RESOLVITUR IUS ACCIPIENTISPrestankom prava prenosioca, prestaju i prava sticaoca.

 • 17.10.2011
  FORMA DAT ESSE REI FORMA DAJE SUŠTINU STVARI.

 • 14.10.2011
  NEMO PLUS IURIS AD / IN ALIUM TRANSFERE POTEST QUAM IPSE HABET (SEC. PAULUS – D. 50, 17, 120)Niko na drugog ne može preneti više prava nego što sam ima.

 • 13.10.2011
  Contractus contrahentibus lex esto (Sec. Papinianus – D. 16,3,24) Ugovor neka bude stranama zakon (Pacta sunt servanda).

 • 12.10.2011
  Invitatio offerendiPoziv da se ponuda učini. Preteča današnje profakture u kupoprodaji. Zainteresovano lice izgovaranjem ove rečenice upućuje zvaničnu zainteresovanost za zaključenje posla i očekuje od druge strane konkretnu ponudu i cenu.

 • 11.10.2011
  IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST (CELSUS)Ništava je obaveza na nemoguće. Ne može se očekivati ispunjenje obaveze koja je nemoguća. Preuzimanje ovakvih obaveza je ništavo i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo čak i ako je obaveza preuzeta u inače dozvoljenoj formi. Tako ako se neko obaveže da će npr. isušiti sva mora na planeti, u inače formalno valjanom ugovoru, taj posao je ništav jer je opštepoznato da nije moguće da se ispuni ovakva obaveza.

 • 10.10.2011
  In alternativis electio est debitoris (Sec. Papinianus – D. 46, 3, 95, 1) - Kod alternativnih obligacija, pravo izbora pripada dužniku. Ako se ugovori da će se dug vratiti npr. u novcu ili u gradjevinskom materijalu, isključivo pravo izbora ima dužnik i on bira hoće li dati novac ili materijal isl.

 • 07.10.2011
  DEBITOR REI CERTAE, REI INTERITU LIBERATURDužnik individualno određene stvari oslobađa se obaveze njenom propašću. Stvar koja je jedinstvena npr. unikatna slika, skulptura koja je ručni rad, kada bude uništena više se ne može tražiti da bude vraćena. Ovim se ne ulazi u druga prava poverioca npr. naknada štete, duševni bolovi itd.

 • 06.10.2011
  DOMINUS ILLUMINATIO MEA! THE LORD IS MY LIGHT!Bog je moja svetlost - Bog me vodi. Smisao je u tome da se ovom izjavom prihvata častan život i da se sledi “svetlost” tj. postulati propisani Biblijom (Božje reči). Ovo je sentenca iz perioda nakon što je Rim priznao Hrišćanstvo za državnu religiju. Oni koji su progonili hrišćane (Rimljani) su počeli upravljati hrišćanima. Poglavar crkve postaje Rimski prvo-sveštenik Pontifex maximus, odnosno Papa, što je i danas njegova titula, kao vrhovni sveštenik i zamenik Svetog Petra na Svetoj stolici u Rimu. Ovu sentencu od 1400 godine koristi i Univerzitet Oksford (University of Oxford, United Kingdom) kao svoju parolu koja se nalazi i u njegovom grbu zajedno sa drugim simbolima.

 • SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 80 OD 28.10.2011./ODABRANI DOKUMENTI

  PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA NA TRAJNO OBAVLJANJE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U SEPTEMBRU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U TREĆEM KVARTALU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PRAVILNIK O OBRASCU 1 – PRIJAVA PROJEKTA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE PLODA MALINE I KUPINE U SVEŽEM ILI SMRZNUTOM STANJU U SVIM FAZAMA PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  UREDBA O IZMENI UREDBE O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

  • PRIVREDNI PRESTUPI I PREKRŠAJI PO NOVOM ZAKONU O ENERGETICI
  • DOPUNA ISO 14000 - STANDARDI ZA SISTEME MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM: • ISO 14006:2011 i ISO 14051:2011 •
  • OBAVLJANJE POPISA I/ILI REVIZIJE KNJIGA, FILMOVA, FOTOSA, ARHIVSKE GRAĐE I SLIČNE IMOVINE NA KRAJU 2011. GODINE
  • OSVRT NA PRAKTIČNU PRIMENU KONTA KATEGORIJE 330000 - DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI I 340000 - DRUGE PROMENE U OBIMU
  • ELEMENTI IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA REVIZIJE
  • KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
  • OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE LICA ZAPOSLENOG PREKO OMLADINSKE ZADRUGE
  • KOMENTAR ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE DONETIH NA 23. I 24. ZASEDANJU - "Sl. glasnik RS", br. 79/2011
  • MOGUĆNOST IZMENE PODATAKA U DOKUMENTIMA POSLE UVOZNOG CARINJENJA ROBE
  VLADA RS USVOJILA PREDLOG ZAKONA O REHABILITACIJI: • Sedica održana 28. oktobra 2011. godine •

  Predlog zakona o rehabilitaciji Vlada Srbije usvojila je u petak popodne na telefonskoj sednici i prosledila ga u Skupštinu.

  Tokom prepodneva, kako saznaju ʺNovostiʺ, državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen sastao se sa poslanikom SDPS Mehom Omerovićem, koji je samo dan ranije tvrdio da njegova stranka neće glasati za taj zakon, zbog čega tekst ne bi imao većinu u parlamentu.

  Da je sastanak bio uspešan, potvrdio je Omerović, koji je izjavio da su ʺotklonjeni nedostaci i nepreciznostiʺ u zakonu:

  ʺNa sastanku u Ministarstvu pravde je precizirano da niko ko je počinio zločin ili u njemu učestvovao neće imati pravo na rehabilitaciju, neće moći da se ponište ranije donete sudske presude i neće biti vremenskog ograničenja rehabilitacijeʺ, rekao je Omerović, i dodao da je važno što su zločinci odvojeni od žrtava.

  ʺVažno je i da nema vremenskog ograničenja, kako se ne bi zakon doživeo kao isključivo ideološki ili dnevnopolitičkiʺ, istakao je Omerović.

  Homen je izrazio zadovoljstvo što je predlog zakona izglasan na Vladi:

  ʺTekst je usaglašen sa svim političkim akterima, uključujući i stranke manjina. Nadam se da smo sada stavili tačku na kršenja ljudskih prava u toku rata i posle njega.ʺ

  Zakon će se naći pred poslanicima 7. novembra.

  V. C. S.

  Izvor: Vebsajt devog lista ʺVečernje novostiʺ, 29.10.2011.

  GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE PRODUŽIO ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA NA KONKURS ZA ODOBRENJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA NAMENJENIH FINANSIRANJU KUPOVINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NABAVKE NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE: • Prvi anuitet kredita dospeva na naplatu 15. juna 2012. godine, a ostali svakog 15. decembra i 15. juna •

  Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine (dalje: Fond), na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda broj: 01 - III / 31-4  i  broj:  01 - III/ 31-5 od 20.10.2011. godine obaveštava sva zainteresovana lica, poljoprivrednike - nosioce registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, da je:

  1. Produžen  rok za podnošenje zahteva na Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta, koji je raspisan na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01- III / 23-2 od 21.03.2011. godine i to do iskorišćenja garantnog potencijala;

  Da prvi anuitet kredita dospeva na naplatu 15. juna 2012. godine, a ostali svakog 15. decembra i 15. juna u godini;

  2. Produžen  rok za podnošenje zahteva na Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, koji je raspisan na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01- III / 24-3 od 21.04.2011. godine i to do iskorišćenja garantnog potencijala; 

  Da prvi anuitet kredita dospeva na naplatu 15. juna 2012. godine, a ostali svakog 15. decembra i 15. juna u godini;

  Proširena su moguća sredstva obezbeđenja za potraživanja Fonda po izdatim garancijama, tako da je pored postojećih sredstava obezbeđena koja su navedena u Konkursu omogućeno i sledeće sredstvo obezbeđenja:

  - založno pravo na predmetu kreditiranja konstituisano u korist Fonda, ukoliko podnosilac prijave na Konkurs obezbedi sopstveno učešće u minimalnom iznosu od  40% vrednosti predmeta kreditiranja.

  Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 30.10.2011.

  NACRTOM IZMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PREDVIĐENO OSNIVANJE CENTRALNOG TELA ZA JAVNE NABAVKE NA NIVOU REPUBLIKE U PRVOM KVARTALU 2014, A DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA KRAJEM TE GODINE: • Izmene Zakona o javnim nabavkama bi trebalo da stupe na snagu 6. januara 2012. godine •

  Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović upozorio je danas na mogućnost pravnog vakuma, zbog toga što se krajem godine predviđa ukidanje te uprave, a osnivanje centralnog tela za javne nabavke se očekuje tek u prvom kvartalu 2014.

  Radna grupa je već izradila Nacrt izmene zakona o javnim nabavkama, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine i da stupi na snagu 6. januara 2012, rekao je Jovanović na brifingu za novinare.

  Ističući da je Nacrtom predviđeno ukidanje Uprave za javne nabavke, a da nije obezbeđen kontinuitet te institucije, on je naveo da je Uprava za javne nabavke do sada dobijala pohvale ne samo od vlade, veći od EU za svoj rad, a onda je najavljeno njeno ukidanje, što je u suprotnosti sa vladinom Strategijom o javnim nabavkama.

  Uprava je u prvom polugodištu 2011. uočila nepravilnosti u javnim nabavkama, ukupne vrednosti od oko 1,4 milijarde dinara i nalaze prosledila nadležnim organima, izjavio je Jovanović i dodao da je udeo netransparentnih i nekonkurentnih postupaka 30 odsto u ukupnoj vrednosti javnih nabavki.

  On je naveo da novi zakon predviđa osnivanje centralnog tela za javne nabavke na nivou republike u prvom kvartalu 2014, a donošenje podzakonskih akata krajem te godine.

  Izvor: Tanjug, 28.10.2011.

  NAJAVLJENO SKORO USAGLAŠAVANJE DOMAĆIH PROPISA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA BIOCIDNIM PROIZVODIMA SA IZMENAMA U LEGISLATIVI EVROPSKE UNIJE

  U organizaciji Agencije za hemikalije u Palati Srbije održan je 24. i 25. oktobra 2011. seminar o propisima u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima.

  Cilj ovog seminara je bio da se proizvođači i uvoznici biocidnih proizvoda detaljno upoznaju sa propisima u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima i sa obavezama koje iz njih proizilaze. Ovom prilikom ukazano je na usaglašenost domaćih i EU propisa u ovoj oblasti, sa naglaskom na obaveze koje predstoje u vezi sa izdavanjem odobrenja za stavljanje u promet biocidnih proizvoda.

  Takođe, najavljeno je da će doći do izvesnih izmena u EU legislativi u ovoj oblasti i da se može očekivati usklađivanje nacionalne legislative sa ovim izmenama. S obzirom da je sistem upravljanja biocidnim proizvodima već uspostavljen, kako u EU tako i u Srbiji, buduće izmene legislative u ovoj oblasti odnosiće se na unapređivanje i poboljšanje sistema, ali se njegov koncept suštinski neće menjati.

  Ovaj seminar organizovan je u okviru aktivnosti na projektu "Pomoć u implementaciji sistema upravljanja hemikalijama u Srbiji", koji Agencija za hemikalije Republike Srbije sprovodi od 2010. godine u saradnji sa Agencijom za životnu sredinu Austrije, Biroom za hemikalije Republike Slovenije i Federalnim ministarstvom za životnu sredinu, očuvanje prirode i nuklearnu bezbednost Nemačke.

   Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 28.10.2011.

  PREMA ANALITIČKOM IZVEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE ZAKONSKA ZAŠTITA POTROŠAČA DOBRIM DELOM USKLAĐENA SA EVROPSKOM REGULATIVOM ALI NE U POTPUNOSTI

  Potrošači u Srbiji od skora mogu da računaju na zakonsku zaštitu koja je dobrim delom usklađena sa evropskom regulativom, ali ne u potpunosti i na usluge organizacija za zaštitu potrošača i dovoljan kapacitet državnih službi u toj oblasti.

  Briga o zdravlju građana Srbije je takođe dobila administrativne i zakonske okvire, ali ih na srednji rok treba dodatno uskladiti sa pravom EU i primeniti u praksi, preporuke su Evropske komisije u poglavlju Zaštita potrošača i zdravlja. To u praksi, na primer, znači da obračun troškova kredita za potrošače nije u potpunosti sa standardima EU, kao ni reklamiranje cigareta, zarazne bolesti se takodje ne prijavljuju u potpunosti u skladu sa evropskom regulativom, dok mentalno obolelim građanima treba garantovati osnovna ljudska prava.

  "U Analitičkom izveštaju se podseća da domaće potrošače odnedavno štiti Zakon o zaštiti potrošača koji je usvojen 2010. i u skladu sa 15 evropskih direktiva. Međutim, primena ovog zakona tek počinje", navela je Komisija.

  Zaštita potrošača je u nadležnosti odeljenja za zaštitu potrošača pri Ministarstvu za poljoprivredu, trgovinu, šumarstvo i vodoprivredu, ali su kapaciteti tog odeljenja mali, uprkos nedavnom povećanju broja zaposlenih.

  Organizacije za zaštitu potrošača su još slabe i bez dovoljnih kapaciteta, ocenila je Komisija i istakla da su organizacije započele uzajamnu saradnju i da rade na podizanju javne svesti o značaju potrošačkih prava. Međutim, njihov razvoj i jačanje zavise od odredbi novog zakona o registraciji organizacija za zaštitu potrošača, a one tek treba da budu primenjene u potpunosti.

  Kad je reč o bezbednosti proizvoda, tržište se nadzire na osnovu Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, ali treba ga dopuniti da bi se u potpunosti uskladio sa evropskom regulativom. Takođe, zakon treba uskladiti sa propisima EU iz oblasti zaštite proizvoda, a treba usvojiti i standarde iz Direktive o opštoj bezbednosti proizvoda.

  U Izveštaju se primećuje da su zakoni dopunjeni relativno raširenim sistemom tržišnog nadzora u više ministarstava. To je sistem u kome se brzo razmenjuju informacije o opasnim proizvodima između nadležnih organa i između nadležnih organa i građana, navodi se u Izveštaju.

  Komisija je istakla da su potrošači zaštićeni i na tržištu finansijskih usluga budući da je 2011. usvojen zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga čiji je predlagač bila Narodna banka Srbije. Međutim, zakon nije u potpunosti sa evropskim pravnim tekovinama, naročito u domenu izračunavanja ukupnih troškova kredita na godišnjem nivou.

  Na pitanje da prokomentarišu ocene Izveštaja, u NBS navode da je pitanje efektivnih kamatnih stopa u EU regulisano zakonom, što u Srbiji nije slučaj, već je naknadno doneta odluka o izračunavanju efektivnih kamatnih stopa koja je u potpunosti sa pravilima koji važe na evropskom bankarskom tržištu. Budući da je Komisija ocenjivala samo sadržaj Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, otuda ocena o neusklađenosti sa EU standardima, podvlače u NBS.

  Za javno zdravlje građana Srbije u globalu odgovorno je Ministarstvo zdravlja, dok je Institut za javno zdravlje zadužen za prevenciju i unapređenje zdravlja građana, a Republički zavod za zdravstveno osiguranje upravlja finansijama zdravstvenog sistema.

  Pacijentima je na raspolaganju i elektronsko zdravstvo, ali ova usluga nije u potpunosti integrisana u zdravstvenu politiku. Zdravstvene vlasti očekuje čitava lepeza mera koje treba primeniti, dok bi udruženja pacijenata i zdravstvene asocijacije trebalo više da se aktiviraju.

  Regulativa o duvanu je samo delimično u skladu sa evropskim propisima. Komisija primećuje da u domaćem zakonodavstvu nedostaje propis o zabrani duvana za žvakanje i zaokruživanje regulative o reklamiranju duvana.

  U periodu od 2000. do 2006. opao je broj pušača u Srbiji, ali je pušenje i dalje problem.

  Zaštitom građana od zaraznih bolesti bavi se Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen pre sedam godina. Međutim, zakon nije predvideo neke definicije za prijavljivanje zarazne bolesti, uključujući kliničke, laboratorijske i epidemiološke kriterijume, istaknuto je u Izveštaju.

  Izveštaj je pohvalio Srbiju za zakonski okvir i institucije u čijem opisu posla su zarazne bolesti. Ali, sistem nadzora i lanac odgovornosti treba modernizovati, naročito ljudske i materijalne resurse.

  Lečenje obolelih od side je u suštini u skladu sa evropskom praksom, ali Srbija treba da uloži dodatne napore u primeni nedavno usvojene Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS, naročito kad je reč o pokretanju javne kampanje koja bi informisala građane o toj bolesti.

  Od evropskih standarda ne odudaraju ni domaći zakoni čija su tema krv, uzimanje tkiva i ćelija. Podseća se da od prošle godine u Ministarstvu zdravlja radi Direktorat za biomedicinu, ali domaće vlasti će morati da ulože još truda u primeni Zakona o transplataciji organa.

  Strategija u oblasti nacionalnog zdravlja uočila je prioritetna područja delovanja u ovoj oblasti, ali ovu Strategiju ne mogu da podrže postojeći administrativni kapaciteti.

  Ako želi da uđe u evropsku porodicu, od Srbije se učekuje da još više promoviše inkluziju mentalno obolelih ljudi u svakodnevni život i da im se kao svima jednako garantuju osnovna ljudska prava, posao, obrazovanje i usluge socijalnih službi.

  Dodatnu "doradu", prema preporukama Komisije, očekuju i propisi koji regulišu preventivne programe za rano otkrivanje raka, takozvani skrining, kao i borbu protiv alkohola i droge. Komisija je navela da nacionalna strategija i akcioni plan za prevenciju alkoholizma moraju biti usvojeni u skladu sa strategijom EU.

  Izvor: EurActiv, 28.10.2011.

  RASPISAN KONKURS ZA OBUKU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OKVIRU PROJEKTA "JAČANJE KAPACITETA UPRAVE ZA PRISTUPANJE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI": • Rok za prijavu je 2. decembar 2011. godine •

  Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisali su konkurs za obuku državnih službenika u okviru projekta "Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji". Projekat podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

  Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropskih integracija.

  Projekat će se realizovati kroz pet obrazovnih programa:

  1. Politika Evropske unije u oblasti životne sredine
  2. Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja
  3. Politika Evropske unije u oblasti energetike
  4. Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja
  5. Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU

  U okviru svakog od obrazovnih programa predviđena je petodnevna studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu. Za studijsku posetu Briselu biće izabrano 180 najaktivnijih polaznika obuke, po jasno definisanim kriterijumima.

  Prijavni formular za obrazovni program "Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU" možete preuzeti ovde ili na veb adresi: www.bos.rs/sa4eu i poslati do 2. decembra 2011. godine elektronskim putem na adresu sa4eu@bos.rs. Treću stranu prijavnog formulara, sa pečatom i potpisom kandidata možete poslati faksom ukoliko niste u mogućnosti da je pošaljete elektronskim putem.

  Uz prijavu treba poslati i fotografiju, u bilo kom formatu.

  Više informacija i objašnjenja zainteresovani mogu dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi.

  Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije, 28.10.2011.

  PRIMENOM NOVOG ZАKОNA О MLАDIMА PО PRVI PUT ĆЕ BITI DЕFINISАNI PОЈMОVI ОMLАDINSKОG RАDА I NЕFОRMАLNОG ОBRАZОVАNJА MLАDIH, RАZGRАNIČIĆЕ SЕ ŠTА SU UDRUŽЕNJА MLАDIH, А ŠTА UDRUŽЕNJА ZА MLАDЕ, DОK ĆЕ STIPЕNDIRАNJЕ I NАGRАĐIVАNJЕ MLАDIH TАLЕNАTА BITI SMАTRАNI ЈАVNIM INTЕRЕSОM

  Мinistаrkа оmlаdinе i spоrtа Snеžаnа Sаmаrdžić-Маrkоvić, držаvnа sеkrеtаrkа u Мinistаrstvu оmlаdinе i spоrtа Ivаnа Kоvаčеvić, pоmоćnicа ministаrkе оmlаdinе i spоrtа Snеžаnа Klаšnjа i šеficа оdsеkа zа sаrаdnju sа mlаdimа Zоricа Lаbudоvić, prеdstаvilе su Zаkоn о mlаdimа nа sеriјi оkruglih stоlоvimа u Srbiјi.

  ʺМlаdi оd 5. јulа, imајu, pо prvi put u istоriјi Srbiје, svој zаkоn – Zаkоn о mlаdim čiјim usvајаnjеm је stvоrеn оdrživ instituciоnаlni оkvir zа brigu оnjimа, štо је svrhа Nаciоnаlnе strаtеgiје zа mlаdеʺ, izјаvilа је Snеžаnа Sаmаrdžić-Маrkоvić ministаrkа оmlаdinе i spоrtа, nа оkruglоm stоlu pоvоdоm prеdstаvlјаnjа Zаkоnа о mlаdimа u Bеоgrаdu.

  ʺPоnоsnа sаm nа mlаdе kојi su аktivnо učеstvоvаli u izrаdi Zаkоnа i strаtеških dоkumеnаtа i ubеđеnа sаm dа је uprаvо tо štо smо ih uklјučili u njihоvu izrаdu rаzlоg zаštо sе аktivnо оdаzivајu kаdа је u pitаnju njihоvо sprоvоđеnjеʺ, dоdаlа је оnа, pоdsеtivši dа је prе čеtiri gоdinе, kаdа је оsnоvаnо Мinistаrsvо оmlаdinе i spоrtа pоstојаlо sаmо pеt kаncеlаriја zа mlаdе, dоk ih dаnаs imа čаk 123.   

  О оvоm zаkоnu, Kоvаčеvić, Klаšnjа i Lаbudоvić, gоvоrilе su u Bеоgrаdu, Pаnčеvu, Srеmskој Мitrоvici, Lеskоvcu, Krušеvcu, Pirоtu, Bаčkој Тоpоli, Sеnti, Sоmbоru, Zrеnjаninu, Nišu, Prоkuplјu, Vеlikој Plаni, Lоznici, Vаlјеvu, Bоru, Zајеčаru, Nоvоm Pаzаru, Јаgоdini,  Vrаnju, Krаguјеvcu, Užicu i Pоžаrеvcu, zаvršnо prеdstаvlјаnjе u Nоvоm Sаdu.

  Držаvnа sеkrеtаrkа u Мinistrаstvu оmlаdinе i spоrtа Ivаnа Kоvаčеvić istаklа је dа Zаkоn о mlаdimа аfirmišе mlаdе i pružа оdrživ instituciоnаlni оkvir zа dаlјi rаzvој оmlаdinskе pоlitikе. ʺPоčеli smо tаkо štо su Kаncеlаriје zа mlаdе оrgаnizоvаlе оkruglе stоlоvе, nа kојimа su mlаdi iznоsili svоје mišlјеnjе, а svе prаvnо mоgućе sugеstiје su usvојеnеʺ, kаzаlа је Kоvаčеvić i dоdаlа dа је u pеriоdu priprеmе zаkоnа оrgаnizоvаnо 80 оkruglih stоlоvа. ʺNеkоlikо gоdinа unаzаd еvrоpskе držаvе su оtpоčеlе trеnd dоnоšеnjа Zаkоnа о mlаdimа, pа је tаkо, pо uglеdu nа njih i Srbiја dоbilа tаkаv dоkumеntʺ, zаklјučilа је Kоvаčеvić.

  Zаkоn о mlаdimа dоnеt је sа cilјеm dа sе čuје glаs mlаdih i dа sе uvаži njihоvо mišlјеnjе, izјаvilа је pоmоćnicа ministаrkе zа оmlаdinu Snеžаnа Klаšnjа. ʺPо prvi put ćе biti dеfinisаni pојmоvi оmlаdinskоg rаdа i nеfоrmаlnоg оbrаzоvаnjа mlаdih, rаzgrаničićе sе štа su udružеnjа mlаdih, а štа udružеnjа zа mlаdе, dоk ćе stipеndirаnjе i nаgrаđivаnjе mlаdih tаlеnаtа tаkоđе prvi put biti smаtrаni јаvnim intеrеsоmʺ, nаglаsilа је Klаšnjа .

  Šеficа оdsеkа zа sаrаdnju sа mlаdimа Zоricа Lаbudоvić оbјаsnilа је dа sе Zаkоn о mlаdimа tеmеlјi nа nаčеlimа kао štо su, izmеđu оstаlоg pоdrškа mlаdimа, јеdnаkе šаnsе, аktivnа ulоgа mlаdih, јаčаnjе svеsti о znаčајu i njihоvој društvеnој ulоzi.    

  Zаkоn о mlаdimа usvојеn је u Меđunаrоdnој gоdini mlаdih, štо prеdstаvlја kоrаk dаlје u stvаrаnju оdrživоg instituciоnаlnоg оkvirа zа primеnu оmlаdinskе pоlitikе, kао i stvаrаnjа uslоvа zа kоntinuirаnu brigu držаvе о оmlаdini, kао štо је prеdviđеnо Nаciоnаlnоm strаtеgiјоm zа mlаdе. Оvim zаkоnоm stvаrа sе оsnоvа zа оdrživо pаrtnеrstvо držаvе i mlаdih i pоvrаtаk pоvеrеnjа mlаdih u instituciје, а stvоrеnа је i zаkоnskа оsnоvа zа оsnivаnjе krоvnih sаvеzа udružеnjа mlаdih, kојi ćе biti pаrtnеri držаvе u dоnоšеnju оdlukа kоје sе mlаdih tiču.

  Dо sаdа је pоd pоkrоvitеlјstvоm Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа, rеаlizоvаnо višе оd 600 оmlаdinskih prојеkаtа оd strаnе оkо 300 rаzličitih udružеnjа, 84 оmlаdinskе оrgаnizаciје оbučеnе su zа pisаnjе prојеkаtа, dоk је višе оd 6.000 mlаdih tаlеnаtа stipеndirаnо i nаgrаđеnо pоd оkrilјеm Fоndа zа mlаdе tаlеntе.

   Izvor: Vebsajt Ministarstva za omladinu i sport, 28.10.2011.

  U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA ČIJA PRIMENA POČINJE 1. JULA 2012. GODINE - ZARADA ĆE MOĆI DA BUDE SMANJENA DO 10 ODSTO SAMO ONIMA KOJI NE ISPUNE NORMU: • Jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu biće isplaćene u novembru, nagrade za 2011. godinu u januaru naredne godine, a za 2012. godinu onako kako je predviđeno planom •

  Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zoran Stanković potvrdio je danas da neće biti smanjenja plata zdravstvenih radnika i da će isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u zdravstvu početi u novembru.

  Stanković je nakon sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u zdravstvu istakao da će Predlogom izmena i dopuna Zakona o platama u državnim organima i javnim službama biti uređeno da zarada može biti smanjena do 10 odsto samo onima koji ne ispune normu.

  Zdravstvenim radnicima koji ispune normu neće biti smanjena plata, ukazao je ministar i dodao da je postignut dogovor i o tome da novi zakon počne da se primenjuje od 1. jula naredne godine.

  Prema njegovim rečima, jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu biće isplaćene u novembru, nagrade za 2011. godinu u januaru naredne godine, a za 2012. godinu onako kako je i predviđeno planom.

  On je naveo da je na sastanku bilo reči i o nepoštovanju kolektivnih ugovora od strane direktora zdravstvenih institucija, i upozorio na to da direktorima koji ne budu potpisali kolektivne ugovore sa pojedincima neće biti isplaćivane nadležnosti za plate.

  Sa predstavnicima sindikata, kako je objasnio, razgovarano je i o povećanju plata zaposlenih u zdravstvenom sistemu, koje su po visini na sedmom ili osmom mestu u državnom sistemu.

  Prema njegovoj oceni, takva situacija je nedopustiva, zbog čega će sa predstavnicima sindikata uskoro razgovarati o mogućnostima za prevazilaženje podređenog položaja u kojem se nalaze zdravstveni radnici.

  Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.10.2011.

  MINISTAR POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE NAJAVIO DONOŠENJE NOVOG ZAKONA O ZADRUGAMA: • Članovi Vlade odgovarali na pitanja poslanika 27. oktobra 2011. godine •

  Narodni poslanici su, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, 27. oktobra od 16 do 19 časova, postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.

  Na postavljena pitanja narodnih poslanika odgovarali su predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković i ministri poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović i  rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Prisustvovali su ministar zdravlja Zoran Stanković,   ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković, ministar za infrastrukturu i energetiku  Milutin Mrkonjić i ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

  U toku rada, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić pozdravila je studente Studijskog programa za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću,  koji su pratili rad Narodne skupštine. 

  Poslanička pitanja postavili su narodni poslanici Riza Halimi, Saša Dujović, Miloš Aligrudić, Zoran Krasić, Radoslav Milovanović,  Željko Tomić, Marina Toman,  Miroslav Marinković, Mirko Munjić i  Srđan Milivojević.

  Narodni poslanik Riza  Halimi postavio je pitanja zašto već 10 godina ne mogu da se nostrifikuju diplome sa Kosova,  šta Vlada namerava da učini u slučajevima  loše sprovedenih privatizacija u manjim mestima na jugu Srbije i kada će Albanci sa juga Srbije, koji su  radili na Kosovu i Metohiji ostvariti pravo na penziju.

  Premijer Cvetković je odgovorio da građani Srbije koji su stekli fakultetske i druge diplome na univerzitetu u Prištini ne mogu računati na njihovo priznavanje u našoj zemlji, jer Srbija ne priznaje Kosovo kao državu. U budućim razgovorima Beograda i Prištine, kako je rekao, može se doći do obostrano prihvatljivog rešenja o nostrifikaciji dokumenata o stečenom obrazovanju, ukoliko  na obe strane bude volje da se to pitanje reši.

  Odgovarajući na pitanje o privatizaciji nekih preduzeća na jugu Srbije, premijer Cvetković  rekao je da Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ima obavezu da preispita svaki sporni ugovor, napomenuvši da je bilo i slučajeva da su preduzeća kupovana samo zbog njihove imovine, a ne sa željom da se u njima održi ili razvija proizvodnja. Premijer je rekao da na aukciji može da učestvuje svako ko ispunjava uslove, a da je niska cena po kojoj  su prodata neka preduzeća uslovljena njihovim  visokim gubicima. ʺUkoliko se ustanovi da je bilo zloupotreba u toku aukcije ili je, na primer, neko od kupaca oterao sve učesnike nadmetanja pod pretnjom sile ili ucene i tako eliminisao konkurenciju, onda je to posao za nadležne organeʺ, rekao je Cvetković.  Rekao je i da je visoka stopa nezaposlenosti jedno od najtežih pitanja sa kojima se suočava Vlada i da su mere koje ona preduzima usmerene ka promeni privrednog sistema, povećanju proizvodnje i većem zapošljavanju.

  Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić odgovorio je da  radnici iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, koji su deo osiguranja ostvarili na Kosovu i Metohiji, neće moći da ostvare pravo na penziju bez dokaza o uplati doprinosa za socijalno osiguranje.

  Narodni poslanik Saša Dujović postavio je pitanje vezano za nezakonitu privatizaciju poljoprivrednih dobara i zemljoradničkih zadruga u Vojvodini. Takođe je pitao kada će biti izmirena zakonom utvrđena dugovanja države korisnicima boračko-invalidske zaštite.

  Ministar  poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović rekao je da će  pitanje biti prosleđeno Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i najavio novi zakon o zadrugama. Naglasio je da  će Vlada svojim merama podržati mala poljoprivredna preduzeća, a kompanije koje imaju  krupne zemljišne posede dobiće odgovarajući tretman i omogućiće se povezivanje velikog broja kooperanata.
  ...
  Narodni poslanik Radoslav Milovanović postavio je pitanje kakva je strategija Vlade vezano za razvoj malih i srednjih preduzeća.

  Premijer Cvetković je odgovorio da mala i srednja preduzeća čine većinu privrede Srbije i da Vlada preduzima mere da ona opstanu i razvijaju se. Jedan od glavnih problema naše privrede  je nedostatak povoljnih kredita. Radi obezbeđenja povoljnih kreditnih linija, već sledeće nedelje biće odobrena prva tranša kredita Evropske investicione banke od 250 miliona evra za mala i srednja preduzeća, preko domaćih poslovnih banaka, najavio je premijer Cvetković. Rekao je i da će zajmovi biti odobravani po veoma povoljnim uslovima, sa niskim kamatama i  rokom otplate do sedam godina.

  ʺOsim toga, Vlada će podsticati izvoz malih i srednjih preuzeća. U saradnji sa Poštom Srbije obezbediće se slanje malih paketa vrednosti do 1 000 evra u inostranstvo, po skraćenoj proceduri, uz smanjen broj potrebnih dokumenta na samo dvaʺ,  istakao je premijer Cvetković.

  U komentaru na poslaničko pitanje, rekao je da bi lokalne samouprave trebalo da prilagode komunalne takse uslovima u kojima rade mala i srednja preduzeća i dodao da je Vlada donela meru prema kojoj će svi koji prvi put zaposle radnike bez iskustva prepoloviti doprinose državi na određeni rok. Pored toga, Vlada je uredbom ograničila rok za međusobna plaćanja na 60 dana, koja se najviše odnosi na mala i srednja preduzeća.

  Narodni poslanik Marina Toman postavila je pitanje zašto Vlada nije donela zakon o kriznom tranzicionom oporezivanju stranih banaka i  štiti strane banke. Ukazujući da banke iz EU koje posluju u Srbiji daju kredite po najvišim kamatnim stopama, postavila je pitanje zbog čega, prilikom donošenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Vlada nije predložila njegovu retroaktivnu primenu i veće kazne.

  Odgovarajući na pitanje, premijer Cvetković je istakao da je bankarski sistem kompleksan i da je nemoguće oboriti kamatne stope bankama dekretima, već delovanjem slobodnog tržišta, dodajući da bi ograničenje kamatnih stopa donelo više štete nego koristi. ʺNa visinu kamatnih stopa banaka uticala je referentna kamatna stopa NBJ, koja je bila čak 14 odsto, usled visooke inflacije, a sa njenim smanjenjem i obezbeđenjem stabilnog kursa, referentna kamatna stopa je u drugoj polovini ove godine počela da opadaʺ, obrazložio je premijer Cvetković. 

  Narodni poslanik Marina Toman  ponovila je pitanje da li Vlada namerava da uvede porez na ekstra profit zapadnih banaka, kao što su učinile mnoge druge države. Premijer Cvetković je rekao da bankarski sistem čine domaće i strane banke, koje funkcionišu po našim propisima, kao i da bi uvođenjem tog poreza u bankarskom sistemu nastao haos.

  Narodni poslanik Miroslav Marinković postavio je pitanje da li će dobar ovodišnji rod žitarica uticati na smanjenje cene hleba.
  Ministar  poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović odgovorio je da ovogodišnji rod pšenice garantuje stabilnost tržišta. Odluka Vlade o utvrđivanju  cene hleba tipa ʺSavaʺ od 44 dinara, štiti standard građana.

  Na dopunsko pitanje narodnog poslanika Marinkovića da li Srbija ima agrarnu strategiju, ministar Petrović je rekao da je agrarni budžet nedovoljan, ali da neki nedostaci u poljoprivredi mogu da se otklone sa malo novca. Jedan od mera je i  zapošljavanje većeg broja nezaposlenih poljoprivrednih inženjera.
  Narodni poslanik Mirko Munjić postavio je pitanje koliko država po raznim osnovama duguje namenskoj industriji, koja je reformama sistema odbrane dovedena u težak  položaju.

  Premijer Cvetković je rekao da je u sektoru namenske industrije reformama sistema odbrane učinjen pomak, ali da je potrebna njena dalja reorganizacija.

  Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 29.10.2011.

  PITАNJА I ОDGОVОRI U VЕZI SА ОDLUKОM О BLIŽIM USLОVIMА, SАDRŽINI I NАČINU VОĐЕNJА RЕGISTRА MЕNICА I ОVLАŠĆЕNJА

  1. Kоје sе mеnicе i оvlаšćеnjа rеgistruјu u Rеgistru?

  Svе mеnicе/оvlаšćеnjа izdаtа оd prаvnih licа i prеduzеtnikа u pоsеdu pоvеrilаcа dо 1.  јunа 2012. (dоspеvајu zа nаplаtu pоslе 1.  јunа 2012)  pоvеriоci rеgistruјu
  pоdnоšеnjеm оbrаscа  (Zаhtеv zа rеgistrаciјu/brisаnjе mеnicе i/ili Zаhtеv zа rеgistrаciјu/brisаnjе оvlаšćеnjа) bаnci dužnikа.
  Меnicе/оvlаšćеnjа kоја su izdаtа u pеriоdu оd 1. fеbruаrа dо 1. јunа 2012. i dоspеvајu zа nаplаtu u istоm pеriоdu nе rеgistruјu sе i prinudnа nаplаtа sе vrši nа оsnоvu tih mеnicа/оvlаšćеnjа. Te  mеnicе/оvlаšćеnjа mоgu sе rеgistrоvаti,  tаkо štо zаhtеv zа rеgistrаciјu mоžе dа pоdnеsе dužnik ili pоvеrilаc bаnci dužnikа.
  Меnicе/оvlаšćеnjа kојa  pоvеriоci primајu pоslе 1. јunа 2012.  rеgistruје dužnik pо zаhtеvu pоvеrilаcа. To znаči dа niје оbаvеznа rеgistrаciја, аli аkо pоvеrilаc hоćе dа sе mеnicа/оvlаšćеnjе nаplаti krоz prinudnu nаplаtu  (trеći rеd priоritеtа), mеnicа/оvlаšćеnjе mоrа biti rеgistrоvаnа.  Ukоlikо sе mеnicа nе rеgistruје, оnа sе nаplаćuје putеm sudа,  kојi dоnоsi rеšеnjе о izvršеnju  (sudskо rеšеnjе је drugi rеd priоritеtа u prinudnој nаplаti).

  2. Kоје sе mеnicе i оvlаšćеnjа nе rеgistruјu u Rеgistru?

    Меnicе izdаtе dо 31. mаја 2004. nа stаrim mеničnim blаnkеtimа  (bеz sеriјskоg brоја) i оvlаšćеnjа izdаtа prе 1. аprilа 2010. sе nе rеgistruјu.
  Меnicе i оvlаšćеnjа kоја dоspеvајu nа nаplаtu dо 1. јunа 2012. nе rеgistruјu sе i ulаzе u sistеm prinudnе nаplаtе.

  3. Kо pоdnоsi zаhtеv zа rеgistrаciјu mеnicе/оvlаšćеnjа?

  Zаhtеv zа rеgistrаciјu pоdnоsi dužnik svојој bаnci nеpоsrеdnо nа prоpisаnоm оbrаscu u dvа primеrkа  (оbrаsci su dаti kао prilоg 1 i 2 uz Оdluku). Zаhtеv mоžе dа budе pоdnеt i еlеktrоnski, nа nаčin kојi dоgоvоrе bаnkа i pоdnоsilаc zаhtеvа.

  4. Štа sе smаtrа kао dаtum i vrеmе kаdа su mеnicе/оvlаšćеnjа rеgistrоvаni?

  Kао dаtum i vrеmе rеgistrоvаnjа mеnicе/оvlаšćеnjа smаtrајu sе dаtum i vrеmе kаdа su nа intеrnеt strаnici Nаrоdnе bаnkе Srbiје оbјаvlјеni pоdаci iz zаhtеvа zа rеgistrаciјu, čimе sе dužniku pоtvrđuје rеgistrаciја mеnicе/оvlаšćеnjа.

  5. Kаkо sе rеgistruјu blаnkо mеnicе - kојi sе pоdаci dајu u zаhtеvu zа rеgistrаciјu?

  U zаhtеv sе оbаvеznо unоsi sеriјski brој mеnicе i оsnоv izdаvаnjа. Ukоlikо је pоznаt iznоs, unоsi sе pоrеd оsnоvа izdаvаnjа.
  Аkо је pо istоm оsnоvu izdаt vеći brој blаnkо mеnicа, u zаhtеvu sе nаvоdе svi sеriјski brојеvi mеnicа. 

  6. Kаkо sе rеgistruје аvаlirаnа mеnicа - kојi sе pоdаci dајu u zаhtеvu zа rеgistrаciјu?

  U zаhtеvu zа rеgistrаciјu nаvоdi sе МB, PIB, NАZIV DUŽNIKА/МB, PIB, NАZIV АVАLISТЕ.

  7. Kо dоstаvlја pоdаtkе zа brisаnjе mеnicе i оvlаšćеnjа iz Rеgistrа?

  • Bаnkа dužnikа ukоlikо је isplаtilа mеnicu/оvlаšćеnjе s rаčunа dužnikа;
  • Bаnkа pоvеriоcа ukоlikо је pоvеrilаc pоdnео zаhtеv zа pоvlаčеnjе mеnicе/оvlаšćеnjа prе rоkа dоspеćа uz pоdnоšеnjе mеnicе/оvlаšćеnjа nа uvid;
  • Bаnkа dužnikа ukоlikо је zаhtеv pоdnео dužnik kојi је dоšао u pоsеd mеnicе/оvlаšćеnjа kоје је izdао uz pоdnоšеnjе mеnicе/оvlаšćеnjа nа uvid.

  8. Kаdа sе mеnicе/оvlаšćеnjа brišu iz Rеgistrа bеz slаnjа zаhtеvа bаnkе?

  • Kаdа su Меnicе/оvlаšćеnjа isplаćеnе ili pоvučеnе iz prinudnе nаplаtе;
  • Kаdа prinudnа nаplаtа primi rеšеnjе sudа о оtvаrаnju pоstupkа stеčаја ili likvidаciје nаd dužnikоm;
  • Kаdа оd Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе prеuzmе pоdаtаk о brisаnju dužnikа iz Rеgistrа;
  • Меnicе/оvlаšćеnjа zа kоје niје pоkrеnut pоstupаk prinudnе nаplаtе pоslе istеkа pеt dаnа оd dаtumа dоspеćа. 

  9. Kојi su rаzlоzi zа uspоstаvlјаnjе јаvnоg rеgistrа mеnicа i оvlаšćеnjа?

  Prе svеgа, vеliki brој blоkirаnih dužnikа pо оsnоvu mеnicа i оvlаšćеnjа. Dаnаs је nеmоgućе utvrditi tаčаn brој izdаtih mеnicа i оvlаšćеnjа, оdnоsnо pоvеriоci nеmајu mоgućnоst dа sаznајu dа li su ih, i kоlikо, vеć izdаli njihоvi dužnici, tаkо dа budući pоvеriоci nе mоgu imаti uvid u njihоvu pоtеnciјаlnu zаdužеnоst  (bаnkе kао krеditоri imајu uvid u krеditnu zаdužеnоst kliјеnаtа,  аli nе i u pоtеnciјаlnu zаdužеnоst pо оsnоvu mеnicа ili/i оvlаšćеnjа).

  U Rеgistru ćе sе nаći pоdаci nа оsnоvu kојih bi sе idеntifikоvаli dužnici (mаtični brој), pоvеriоci, dаtum izdаvаnjа mеnicе/оvlаšćеnjа, dаtum dоspеćа, iznоs i dr., štо znаči dа ćе pоvеriоci mоći sаglеdаti dа li је dužnik pоtеnciјаlnо prеzаdužеn, оdnоsnо nа оsnоvu pоdаtаkа о tоmе dа li је,  i kоlikо dugо,  u blоkаdi -  mоći ćе prоcеniti kоlikо је rizičnо s njim pоslоvаti. 

  Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 28.10.2011.

  NOVIM ZAKONOM O TRŽIŠTU KAPITALA BOLJE DEFINISAN PROCES JAVNE PONUDE, NOVA PLATFORMA ZA TRGOVANJE, POŠTOVANJE OBAVEZA U IZVEŠTAVANJU, OSNIVANJE FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA, BOLJE PRUŽANJE USLUGA UČESNIKA NA TRŽISTU, BOLJI NADZOR I SANKCIONISANJE INSAJDERSKOG POSLOVANJA I ZLOUPOTREBA NA TRŽISTU

  ʺNovi Zakon o tržištu kapitala daje potreban stepen samostalnosti i nezavisnosti Komisiji za hartije od vrednostiʺ, izjavio je danas predsednik tog tela Zoran Chirović.

  "Novi Zakon proširuje i nadležnosti Komisije u postupku nadzora i kontrole učesnika na tržištu", rekao je Ćirović na okruglom stolu u Privrednoj komori Beograda, organizovanom u susret stupanja na snagu tog zakonskog akta 17. novembra.

  Prema njegovim rečima, Komisija će u nadležnost dobiti i nadzor Fonda za zaštitu investitora, koji se prvi put osniva u Srbiji, a služiće za zaštitu investitora u slučaju gubitka ulaganja.

  Uz ocenu da će zakon u velikoj meri uskladiti funkcionisanje domaćeg tržišta kapitala sa Direktivama EU, kao i sa novim Zakonom o privrednim društvima, Ćirović je istakao i da je Komisija imala primedbu na određivanje limita koliki je broj akcionara u preduzeću dovoljan da preduzeće ne može da se isključi iz trgovanja na berzi.
  Zakonski limit je 10.000 akcionara, u smislu da se akcionarska privredna društva sa većim brojem ne mogu isključiti sa tržišta kapitala, rekao je on i dodao da u Komisiji smatraju da je taj prag previsok.

  "Nama je, kao regulatoru, zaista jako bitno da što veći broj privrednih društava bude na transparentnom tržištu i da što više preduzeća bude tamo gde su kriterijumi izveštavanja najviši", ukazao je Ćirović i dodao da je cilj da se malim akcionarima pruži odgovarajuća zaštitu.

  On je upozorio da je taj prag doveo do toga da svega dve kompanije ispunjavaju taj uslov.

  "Celu ovu zakonsku odredbu u ovom trenutku svodite na dva preduzeća koja jedino imaju obavezu da ostanu na tržištu, a praktično svima ostalima ukoliko se njihovi akcionari tročetvrtinskom većinom na skupštin odluče za to dajete mogućnost da se isključe sa tržišta", naglasio je Ćirović i dodao da je predlog Komisije bio da "se drastično smanji limit - na oko 500 akcionara".

  "U našem slučaju, kada vi nemate previše diverzifikovanu strukturu akcionara, mislim da je to nešto nerealno i moja je dužnost da ukažem na neke odredbe, pored onih na koje Komisija blagonaklono gleda i na one na koje je imala primedbu", rekao je on.

  Viši savetnik u sektoru sa finansijski sistem pri Ministarstvu finansija Dijana Montiljo Mihajlović izjavila je da je novim zakonskim aktom bolje definisan proces javne ponude, nova platforma za trgovanje, poštovanje obaveza u izveštavanju, osnivanje Fonda za zaštitu investitora, bolje pružanje usluga učesnika na tržistu, bolji nadzor i sankcionisanje insajderskog poslovanja i zloupotreba na tržistu.

  Fond za zaštitu investitora obavlja delatnost u svrhu zaštite investitora čija su sredstva ili finansijski instrumenti izloženi riziku u slučaju stečaja investicionog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje.

  Izvor: Tajug, 28.10.2011.

  U PRIPREMI DOPUNA PENZIJSKIH PROPISA I DALJE JE PRISUTAN PRISTUP PO KOME ĆE SE U NAREDNOM PERIODU IĆI NA POVEĆANJE STAROSNE GRANICE ZA ODLAZAK U PENZIJU NA 65 GODINA

  Država sprema novu formulu za izračunavanje penzija, kako bi oni koji imaju punih 40 godina staža imali viša primanja od ostalih. Dodatne beneficije mogli bi da dobiju i rudari.

  Za odlazak u penziju biće podignuta starosna granica

  ʺZapočete su pripreme zajedničkog projekta Vlade Srbije i Svetske banke na obezbeđivanju zakonskog okvira kako bi svi oni koji su uplaćivali u penzijski fond doprinose 40 godina, takozvani ʺstandardni penzioneriʺ, imali više penzije u odnosu na one koju su u mirovinu otišli ranijeʺ, rečeno je ʺNovostimaʺ u Vladi Srbije.

  Prema tvrdnjama izvora ʺNovostiʺ, određene, dodatne beneficije mogli bi da dobiju i rudari, ali i pripadnici drugih profesija koji rade pod teškim uslovima.
  Nezvanično, u Vladi priznaju da je neophodno postepeno podizanje starosne granice, ali tokom dužeg niza godina.

  ʺIzdvajanja budžeta za penzijski sistem su iz godine u godinu sve većaʺ, tvrdi izvor ʺNovostiʺ u Vladi. ʺImajući to, kao i sve nepovoljniju demografsku strukturu, u vidu, pred nama su dve mogućnosti. Ili da drastično smanjimo odnos nivoa penzija i plata, što bi, verovatno, bilo socijalno neprihvatljivo, ili da podignemo starosnu granicu za odlazak u mirovinu i učinimo potpuno neatraktivan model po kome su mnogi otišli u prevremene penzije.ʺ

  Granica 65 godina

  Kako saznajemo, u pripremi dopuna penzijskog sistema i dalje je prisutan pristup po kome će se u narednom periodu ići na povećanje starosne granice za odlazak u penziju na 65 godina, koji će biti primenjen i u slučaju muškaraca i žena.

  Prema tvrdnji izvora ʺNovostiʺ u Vladi, novi model penzijskog sistema biće, pre svega, tema nove Vlade i Skupštine Srbije, mada će se do tada raditi na pripremi svih neophodnih analiza i studija.

  Pored toga, u narednom periodu, ali u mandatu ove Vlade, sva velika javna preduzeća čije je poslovanje pod kontrolom republičkih institucija, biće pretvorena u akcionarska društva. Zaposleni u njima deliće sudbinu penzionera i onih koji rade u javnom sektoru, odnosno primanja radnika u velikim državnim firmama biće korigovana primenom formule koja je zacrtana zakonom.

  Zakon o budžetskom sistemu predviđa da se penzije i plate u javnom sektoru koriguju dva puta godišnje u skladu sa rastom inflacije i eventualnim rastom privredne aktivnosti. Pre početka primene ove formule i na zaposlene u javnim preduzećima Vlada će proveriti da li oni uopšte primaju zaradu u skladu sa usvojenim godišnjim finansijskim planovima.

  Već sada je jasno da mnoge od ovih firmi krše finansijske planove koje je usvojila Vlada, kao njihov osnivač, pa ne samo da povećavaju zarade preko svoje produktivnosti, već i zapošljavaju nove radnike. Neka od javnih preduzeća posluju i bez finansijskih planova koje je potvrdila Vlada. Najpoznatiji je slučaj ʺJat ervejzaʺ, koji već drugu godinu radi bez finansijskog plana potvrđenog od svog osnivača - države.

  Gordana Bulatović

  Izvor: Vebsajt devog lista ʺVečernje novostiʺ, 29.10.2011.

  KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. Novembar 2011.

  Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

  Konferencija obrađuje teme:

  Predavači:.

  Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

  Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

  Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

  Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

  Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.

  Mesto i vreme održavanja:

  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

  Popusti:

  Broj mesta je ograničen.

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  link ka vesti:
  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=54c0ef96-cfc9-4248-9e41-cdce64bb8c26

  KONFERENCIJA ʺPRISTUP PRAVDIʺ BIĆE ODRŽANA 31. OKTOBRA 2011. GODINE

  Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM poziva sve zainteresovane na konferenciju Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije, koja će se održati 31. oktobra 2011. godine, u Medija centru - Beograd, Terazije 3, u velikoj sali, u vremenu od 13 do 15 časova.

  Kroz prezentaciju slučajeva koje nevladine organizacije vode, panelisti će istaći važnost reforme pravosuđa i pitanje pristupa pravdi u Srbiji, sa aspekta dostizanja evropskih standarda, a u cilju poboljšanja efikasnosti u radu pravosudnih organa.

  O ulozi nevladinih organizacija u zastupanju pred državnim organima, pružanju pravne pomoći, kao i o pritiscima koje branitelji ljudskih prava trpe, govoriće:

  - Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava - YIHR
  - Goran Miletić, programski direktor Civil Rights Defenders za zapadni Balkan
  - Ivan Kuzminović, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
  - Milan Antonijević, direktor YUCOM-a
  - Natalija Šolić, advokat YUCOM-a
  - Kristina Todorović, advokat YUCOM-a

  Konferencija se organizuje u okviru projekta "Pravna pomoć u slučajevima povrede ljudskih prava, diskriminacije i zaštite branitelja ljudskih prava", koji realizuje YUCOM uz podršku i saradnju nevladine organizacije Civil Rights Defenders.

  Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.10.2011.

  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •

  Savetovanje "Bankinfo 2011", u organizaciji Udruženja banaka Srbije, održaće se od  9. do 11. novembra 2011. godine na Paliću.

  Zainteresovani mogu prijaviti učešće do 4. novembra 2011. godine.

  Informacije i program prijave nalaze se na adresi: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/11_2011/BI2011.pdf

  Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 27.10.2011.       

  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •
  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •
  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •

  SVM ZADOVOLJNA PREDLOGOM ZAKONA

  Kako se navodi u saopštenju SVM, za tu stranku je nepromenljiva polazna osnova da se u postupku restitucije ne može primenjivati princip kolektivne krivice, a budući Zakon o rehabilitaciji mora da ispuni tri ključna uslova.

  "Zakon mora da obezbedi pravo svim osobama, koja tokom ili nakon Drugog svetskog rata nisu proglašena krivima za ratne zločine, kao i njihovim naslednicima, da bez ikakvih ograničenja učestvuju u procesu vraćanja oduzete imovine, bez obzira da li su bili pripadnici okupacionih snaga", naveo je SVM.

  Ta stranka smatra da je neophodno i stvoriti zakonski mehanizam da vojvođanski Mađari, koji su po principu kolektivne odgovornosti proglašeni ratnim zločinicima, po sili zakona budu rehabilitovani.

  "S treće strane, osobe čija je krivica u ratnom i posleratnom periodu utvrđena odlukama donetim na osnovu individualne odgovornosti, moraju imati pravo na pokretanje postupka rehabilitacije, tokom kojeg će teret dokazivanja snositi država", saopštila je SVM.

  U SVM očekivuju da će zakonski tekst na kraju skupštinske procedure biti usvojen u pomenutoj formi, koja je usaglašena između te stranke i Ministarstva pravde Srbije.

  REGIONALNI SAJAM PRIVREDE U NOVOJ PAZOVI

  RTV

  Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin otvorio je danas u Novoj Pazovi Sajam privrede – "Srem mesto vašeg izbora".
  Sajam, koji od ove godine ima rang regionalne sajamske priredbe, je okupio osamdesetak izlagača iz najrazličitijih oblasti proizvodnje i poslovanja, a po rečima predsednika staropazovačke opštine Gorana Joviće, već od narednog puta očekuje se da će ova izložba imati i međunarodni karakter.

  Sajam privrede organizovali su opština i Privredna komora Srema uz podršku pokrajinske Vlade i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a manifestacija koja se ove godine održava po peti put treba da ponudi ne samo priliku da publika vidi ono što privreda u ovom kraju ima da ponudi već i da postane mesto okupljanja poslovnih ljudi i preduzetnika kako bi bila obezbeđena realizacija novih poslovnih zamisli i ideja, i ostvarena nova ulaganja u ovdašnju ali i privredu Srema, pa i čitave naše pokrajine.

  U svom obraćanju brojnim zvanicama i gostima Sajma privrede, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin rekao je vožnja prilaznim putevima koji vode kroz industrijske zone i industrijske parkove sremskih gradova i mesta, predstavlja veliko zadovoljstvo i pruža dragoceni uvid u obim i brzinu poslovnog zamaha u ovom delu naše pokrajine.

  "Ko bi pre samo desetak godina mogao da poveruje da će sve opštine u Sremu biti među četrdeset najrazvijenijih opština u čitavoj republici. Ekonomsko čudo koje ste ostvarili vi u vašoj sredini baš kao Inđija ili Pećinci, put je kojim su krenuli li će to uskoro učiniti i u Šidu, Rumi, Irigu. Za ovakav uspeh zaslužni su svi, od lokalnih vlasti i privrednih komora na svim nivoima, do pokrajinske administracije koja čini sve kako bi obezbedili nove investicije i nova radna mesta. Zato će ovdašnji uspeh i ekonomski zamah biti iskorišćeni kao snaga za pokretanje drugih sredina u Vojvodini i nastavljen na korist svih nas. Moram reći da se ekonomski uspeh u Sremu i njegovim opštinama, mora proširiti i van ovih sredina, na čitavu pokrajinu kojoj će, od Banata do Bačke, nadam se uskoro biti još mnogo novih Sremova", rekao je između ostalog Miroslav Vasin.

  USTAV GLAVNI GENERATOR KRIZE

  Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina ocenila je danas da je Ustav Srbije "glavni generator" društvene i političke krize i zatražila donošenje novog ustava.

  "Jasno je da ustav mora da bude promenjen, ali u skladu sa evropskim standardima, jasnom procedurom, poštovanjem postupka javne rasprave. On mora da obezbedi punu autonomiju Vojvodini, ali i regionalizaciju i decentralizaciju vlasti", navodi se u saopštenju za javnost.

  Nevladine organizacije su podsetile da je ustavni referendum u jesen 2006. godine trajao čitava dva dana i ocenile da se tada desila "velika krađa", kao i da referendumu nije prethodila javna rasprava, već je ustav bio rezultat "jeftinih političkih nagodbi beogradskih partija".

  Građanska Vojvodina je podsetila da "uprkos krađi", građani Vojvodine nisu glasali za ustav, jer je u toj pokrajini manje od 44 odsto građana podržalo ustav na referendumu.

  Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina nastala je u vreme kampanje za novi Ustav Srbije i tada je organizovala kampanju "Bojkot, naravno!", u okviru koje je građane pokrajine pozivala da ne izađu na referendum.

  EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA U BANATU

  RTV

  U okviru IPA programa prekogranične saradnje između Srbije i Rumunije, Edukativni centar u Zrenjaninu započeo je implementaciju novog projekta. Naziv je "Unapređenje praktičnih znanja u poljoprivredi - razvoj seoskih područja u Banatu", a podrazumeva niz edukacija poljoprivrednika radi poboljšanja proizvodnje i smanjenja troškova.

  ZAŠTO SE NE KORISTE OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE?

  RTV

  Srbija i Vojvodina obiluju obnovljivim izvorima energije. Brojni projekti za njihovo iskorišćavanje najavljuju se godinama, ali je realizacija izostala.

  OPŠTINA ODBILA ŽALBU MINISTARSTVA ODBRANE NA PRINUDNU NAPLATU POREZA ZA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

  Opštinsko veće u Gornjem Milanovcu odbilo je danas žalbu Ministarstva odbrane na prinudnu naplatu poreza za gradsko građevinsko zemljište u iznosu od oko sedam miliona dinara, sa svim uračunatim kamatama.

  Kako je obrazložila načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović, Ministarstvo odbrane nije platilo nadoknadu za gradsko gradjevinsko zemljište, za kasarnu Vojske Srbije u ovom gradu i pored urednih upozorenja, zbog čega je u junu izvršena prinudna naplata.  

  Ukupna suma iznosi 7.070.191 dinara. On je rekla da je žalba neosnovana i da državni organi nisu izuzeti od prinudne naplate jer to "predstavlja pokušaj izbegavanja plaćanja poreskle obaveze, ističanjem činjenica koje je žalilac propustio u prvostepenom postupku".  

  SVAKA TREĆA JAVNA NABAVKA NETRANSPARENTNA

  Svaki treći postupak u javnim nabavkama u prvoj polovini ove godine je netranstparentan i nekonkurentan. U tom periodu uočene su nepravilnosti u postupcima vrednim 1,4 milijarde dinara, rečeno je danas na predstavljanju izveštaja o javnim nabavkama za prvo polugodište 2011. godine.

  Čitav niz antikorupcijskih mera koje su navedene u strategiji za javne nabavke u novom nacrtu zakona koji bi sledeće nedelje trebalo da se pojavi u skupštini uopšte se ne pominju, a korupcija je upravo najveći problem u ovoj oblasti.  

  Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, podsetio je da je i Evropska komisija u svom izveštaju istakla da moraju da se preduzmu ozbiljne antikorupcijske mere.  

  - Potencijalno ukidanje Uprave i uvođenje centralnog tela za javne nabavke neće rešiti problem korupcije. Uloga centralnog tela je da se uštedi novac centralizovanom kupovinom na veliko, dok je uloga Uprave kontrola nabavki. Onaj ko sprovodi nabavke ne može u isto vreme i da ih kontroliše - objasnio je Jovanović.  

  Od 1. januara do 30. juna naručioci su Upravi dostavili izveštaje za 60.022 javne nabavke čija vrednost iznosi 122,52 milijarde dinara.

  MREŽA ZA RESTITUCIJU: ŠABIĆU JOŠ JEDAN MANDAT

  Tanjug

  Mreža za restituciju uputila je danas Skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje dopis da hitno pokrene postupak izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i predložila da zbog izuzetnih dostignuća to ponovo bude aktuelni poverenik Rodoljub Šabić, saopštila je ta organizacija.

  Mreža za restituciju smatra da je neprihvatljivo da Narodna skupština čeka poslednji momenat pred istek mandata sadašnjeg Povernika krajem ove godine, pogotovo kada postoje "neskrivene najave da će kroz novi Zakon o javnim nabavkama, javnost i građani ostati uskraćeni za informacije kako se troši njihov novac u predizborno vreme".

  MEĐUNARODNI SAJAM BEZBEDNOSTI OD 2. DO 5. NOVEMBRA

  Tanjug

  Na Beogradskom sajmu će od 2. do 5. novembra biti održan 2. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infarstrukture, lica i poslovanja „ISEC 2011".
  Na sajmu će učestvovati 55 izlagača, a biće predstavljeno više od 200 kompanija iz 35 zemalja. 

  Sajam predstavlja reprezentativnu izložbu vrhunskih tehnologija u oblasti bezbednosti. Na njemu će nastupiti gotovo sve najveće domaće kompanije za obezbeđenje, državne i strukovne institucije koje se bave bezbednošću, ali i najpoznatiji regionalni i svetski brendovi. 

  Tim povodom Beogradski sajam će održati konferenciju za novinare, 31. oktobra.

  Novinarima će se obratiti, pored organizatora - predstavnika Beogradskog sajma, i predstavnici pokrovitelja - MUP Republike Srbije, kao i predstavnici Privredne komore Srbije - Udruženja za privatno obezbeđenje.

  DUŽNIČKA KRIZA U EVROZONI JOŠ NIJE ZAVRŠENA

  Odlazeći predsednik Evropske centralne banke (ECB) Žan Klod Triše upozorio je da dužnička kriza u evrozoni nije završena.

  On je u intervjuu za nemački list "Bild am zontag" (Bild am Sonntag) apelovao na evropske lidere da sprovedu mere o oporavku evrozone koje su dogovorili prošle sedmice u Briselu. 

  Triše, koji se u ponedeljak povukao sa mesta predsednika ECB posle osam godina, ocenio je da je verovatno da će inflacija u evrozoni ostati na vrlo niskom nivou od oko 1,8 odsto u narednih 10 godina.  

  Inflacija u zemljama evrozone trenutno je oko tri odsto, posle blagog rasta u septembru, što se približava onome što žele u ECB a to je inflacija do dva odsto.  

  Triše je takođe pozvao evropske lidere da brže deluju u sprovođenju dogovorenih mera, navodeći da je to u ovom trenutku "apsolutno kritično".  

  Za novog predsednika ECB-a postavljen je Italijan Mario Dragi, od kojeg se očekuje odlučne aktivnosti.  

  Lideri EU su se u sredu dogovorili o merama i strategiji prema dužničkoj krizi i sprečavanju njenog širenja na Italiju i Španiju.  

  Na skupu u Briselu oni su dogovorili da će banke otpisati 50 odsto grčkih dugova, evropski fond za kreditiranje biće ojačan, a banke će morati da obezbede dodatni kapital kao sredstvo obezbeđenja.

  PRILIV STRANIH INVESTICIJA U SRBIJU NAJVEĆI U REGIONU

  Partner revizorske kompanije KPMG d.o.o. Beograd Džejms Tornli, izjavio je danas da, uprkos krizi, priliv stranih investicija u Srbiju ove godine biće najveći u regionu i ocenio da u zemlji i dalje treba raditi na poboljšanju poslovne klime.

  "Suština je da rezultati za ovu godin uopšte nisu loši", istakao je Tornli, komentarišući za Tanjug ovogodišnji priliv stranih investicija u Srbiju po čemu zemlja prednjači u regionu i uspešnija je od Rumunije

  Državni zvaničnici u Srbiji očekuju investicije od oko tri milijarde dolara do kraja 2012. Tornli, koji je i šef revizije KPMG za Srbiju i Crnu Goru, napomenuo je da je prilivu investicija ove godine doprinela i transakcija begijskog "Deleza", koji je kupio "Delta maksi" za 932 miliona evra. 

  Tornli je, odgovarajući na pitanje kako privući više stranih ulaganja u Srbiju, rekao da investitori planiraju na duži rok i traže da u tom periodu budu izbegnuta iznenađenja, kao što je iznenadno povećanje poreza na zarade, akciza ili pojavljivanje nekih skrivenih poreskih nameta.

  Šokovi poput krize na svetskom tržištu, dešavaju se mimo naše volje, ali vlada mora sa svoje strane da obezbedi stabilno okruženje za poslovanje, rekao je Tornli.

  "Srbija ima veliki potencijal za privlačenje investicija i brži razvoj, ali mora da poboljša poslovni ambijent i neophodnu infrastrukturu", rekao je Tornli i ocenio da je "u zemlji i dalje prisutno suvišno administriranje u pribavljanju različitih dokumenata i dozvola, a korupcija je veoma izražena na svim nivoima."

  ZBOG BIROKRATIJE NAS ČEKA JOŠ DUBLJA KRIZA

  Petar Lazić, Blic

  Prisustvujemo globalnom levičarskom buntu koji je odgovor na krizu koju je izazvala državna regulativa. Ti protesti samo pogoduju daljem produbljivanju krize, kaže za “Blic” Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

  Realno gledajući, nastavlja on, ceo svet se kreće u pravcu još veće i dublje krize, do te mere da se bojim da će doći do slične nestabilnosti kakva je postojala u Evropi nakon Prvog svetskog rata, kada su uspostavljena dva radikalna sistema za (centralističko plansko) postizanje stabilnosti: komunizam i fašizam.  
  - Ostaje da se nadamo da se sa ovim isprobanim alternativama više neće eksperimentisati - naglašava Vujačić.

  Šta je suštinski uzrok današnje krize?

  - Trenutna evropska kriza delimično je posledica globalne ekonomske krize, ali većim delom uzrok je u samoj Evropskoj uniji. EU se pretvorila u mastodontsku “državu blagostanja” koja praktično guši slobodnu inicijativu i koja onemogućava da tržište funkcioniše onako kako bi trebalo. Kriza u Evropi produkt je samog ustrojstva evropskog sistema, odnosno birokratskog centralističkog odlučivanja i prekomerne regulacije koja se nameće svima. Evropske integracije su nužne i korisne, ali način njihovog ostvarivanja sam po sebi proizvodi krize. 

  Da li su to uzroci krize i kod nas?

  - Naravno. Poslednjih dvadesetak godina mi samo kopiramo vladajuće trendove iz EU ili Amerike. Uzmimo primer nezavisnih regulatornih tela. Na ova tela političari prebacuju odgovornost pozivajući se na veću stručnost. Međutim, tu se javlja problem legitimiteta jer nije reč o izabranim telima, nego odabranim i imenovanim. Nema nikakve garancije da su stručnjaci koji sede u tim telima odgovorniji od političara koje ipak na kraju čeka ocena na izborima, pa moraju da vode računa šta rade. U tim agencijama se takođe koncentriše ogromna diskreciona moć. Ono protiv čega smo se borili u državi (diskreciona moć i neodgovornost) prenosimo van nje umesto da ukidamo.
   
  Kako će se ta dublja kriza koju predviđate odraziti na Srbiju?


  - Efekti biti znatno teži jer se ova kriza naslanja na permanentnu krizu u kojoj živimo već dvadeset godina. I taman kada se očekivalo da izađemo iz sopstvene ekonomske, društvene i političke krize, ona je dodatno pojačana ovom “uvezenom” finansijskom. Očekivalo se da će poslednja decenija doneti izlazak iz krize, ali se od 5. oktobra nismo stabilizovali ni kao država ni kao društvo.
   
  Koliko su izneverana očekivanja 5. oktobra?

  - Očekivanja građana su nesporno izneverena. Međutim, kada govorimo o tranziciji, nisam siguran da li je moglo mnogo više da se uradi od ovog jer je “izgradnja države i nacije” išla veoma sporo i uz stalne probleme: ucene od strane međunarodne zajednice i EU, odnosi sa Crnom Gorom, pa Kosovo, koje je i danas problem. U tako nestabilnim okolnostima nisam siguran koliko bi se daleko odmaklo u tranzicionim promenama, ma ko da je bio na vlasti.
   
  Kako ocenjujete rad aktuelne Vlade Srbije?

  - Moramo da krenemo od toga šta je bio cilj ove vlade. Njen prevashodni cilj bio je približavanje Evropskoj uniji. Što se toga tiče, urađeno je puno u pojedinim segmentima regulatorne reforme. Ali, konačni rezultat je loš. Nismo daleko odmakli u promenama poslednjih nekoliko godina.
  Štaviše, po svim pokazateljima (privatizacija, investicije, pravna sigurnost, stabilnost demokratskih ustanova, efikasnost upravljanja itd.) na začelju smo u regionu.
  Nalazimo se na pretposlednjem mestu. Iza Srbije jedino je BiH, ali su zato ispred nje u većini parametara Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska.
   
  Da li naša tranzicija može da se okarakteriše kao “podivljali kapitalizam”?

  - Pravu tranziciju nismo imali sve do dvehiljadite. Period devedestih doveo je do tog “podivljalog kapitalizma”. Krenulo se u promenu sistema, bez suštinske promene pravila igre. I to je dovelo do pojave velikih korporacija koje su došle do novca na sumnjiv način i koje su zauzele monopolske pozicije, čak i ojačale nakon 5. oktobra. To predstavlja naš najveći problem.
   

  Kao poznavalac političkih sistema i ideologija, da li uspevate da se snađete na našoj političkoj sceni?

  - Moram da priznam da mi je trenutna situacija u Srbiji potpuno nejasna. Ideološki i programski stranke uopšte nisu jasno profilisane. Sve veće partije nalaze se oko nekakvog centra, da li levog ili desnog, potpuno je svejedno. Zahvatile su taj prostor jer se pokazalo profitabilnim da se igra na kartu populističke demagogije, tako što se uzme malo levih, malo desnih ideja i onda se od toga napravi ideološki gemišt. Ovde nema jasno iskristalisane ni levice ni desnice.
  Sve je preraslo u opštu ideološku konfuziju. Stranke su shvatile da demagogija i populizam donose glasove, a ne realizacija ideja i programa.

  ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

  Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

  Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
  Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

  Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
  Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

  Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

  TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

  Ivana Brcan, Blic

  NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

  Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

  - Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

  - Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

  U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

  Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

  - Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
  Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

  - Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
   
  Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

  PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

  FoNet , RTV

  Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

  Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

  Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

  POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

  RTV

  Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

  Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

  U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

  NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

  Tanjug

  Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

  Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

  Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

  IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

  ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

  Tanjug

  Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

  Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

  „Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

  Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

  Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

  Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

  Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

  Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

  S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

  Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

  PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

  Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

  BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

  Tanjug

  U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

  U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

  Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

  Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

  OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

  Beta, blic

  U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

  Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

  Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
  ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

  Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

  KOALICIJA ZA SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA POZIVA ODBOR ZA KULTURU I INFORMISANJE NARODNE SKUPŠTINE, DA ŠTO PRE UPUTI PREDLOG ZA IZBOR POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

  Koalicija za slobodu pristupa informacijama poziva Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine, da što pre uputi predlog za izbor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Na osnovu člana 30. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, jedino je ovaj skupštinski odbor ovlašćen da pokrene postupak izbora. Aktuelnom povereniku prvi sedmogodišnji mandat ističe 22. decembra 2011.

  U slučaju da do tog datuma ceo postupak izbora ne bude dovršen, Srbija bi neko vreme ostala bez rukovodioca ove važne institucije. Ovu opasnost čini većom mogućnost da zbog (ne)zvaničnog početka izborne kampanje rad Skupštine bude blokiran.

  Koalicija traži od Odbora da objavi spisak svih kandidata za ovu funkciju koje bude razmatrao, kao i podatke o njihovim kvalifikacijama.

  Zakon dopušta mogućnost da aktuelni poverenik (Rodoljub Šabić) dobije još jedan sedmogodišnji mandat. Koalicija smatra da bi njegov ostanak na toj funkciji bio najbolje rešenje, imajući u vidu dosadašnje izuzetne rezultate ovog državnog organa u ostvarivanju prava na pristup informacijama, ugled u javnosti koji poverenik lično uživa, kao i prethodne ocene same Narodne skupštine o radu ove institucije.

  Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 28.10.2011.

  USKLAĐIVANJE NOVČANE NAKNADA INVALIDA RADA II i III KATEGORIJE OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

  Invalidi rada II i III kategorije za vreme dok rade sa preostalom radnom sposobnošću imaju pravo na novčanu naknadu zbog umanjene radne sposobnosti, koja se isplaćuje iz sredstava Republičkog fonda PIO, na osnovu Rešenja ovog fonda.

  Prema članu 224. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010 - dalje: Zakon o PIO), novčane naknade koje se isplaćuju korisnicima prava zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorije invalidnosti) i korisnicima prava zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu (III kategorije invalidnosti), usklađuju se na način predviđen za usklađivanje penzija.

  Prema članu 80. stav 1. Zakona o PIO usklađivanje penzije, a samim tim i novčanih naknada invalida rada II i III kategorije, vrši se dva puta godišnje, od 1. aprila i 1. oktobra.

  Rešenje o usklađivanju novčanih naknada, kao i penzija i vrednosti opšteg boda, koje se vrši od 1. oktobra 2011. godine je objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 78/201, a donosi ga direktor Republičkog fonda PIO, koje.

  Novčana naknada invalidu rada II ili III kategorije, zbog umanjene radne sposobnosti, koja se na osnovu Rešenja Republičkog fonda PIO, isplaćuje zaposlenom invalidu iz sredstava ovog Fonda, usklađuju se od 1. oktobra 2011. godine u visini od 1,2%.

  Usklađeni iznosi naknade ovim procentom se isplaćuju počev za oktobar 2011. godine zaključno sa martom 2012. godine, kada se očekuje novo usklađivanje.

  Limitirani iznos novčane naknade (najveći iznos) do koga se u ovom periodu može isplaćivati novčana naknada invalidu rada II ili III kategorije invalidnosti, po usklađivanju od 1. oktobra 2011. godine, iznosi 19.994,07 dinara.

  Izvor: Redakcija, 27.11.2011.

  NA KOPAONIKU ODRŽAN OKRUGLI STO "EFIKASNIJA ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA - ODGOVOR PRAVOSUĐA"

  Seminar "Radna mreža i iskustva Srbije u borbi protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava" organizovan je na Kopaoniku kao deo realizacije projekta "Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - odgovor pravosuđa", koji Udruženje sprovodi u saradnji sa EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava). 

  Prvi dan seminara započeo je registracijom učesnika, a zatim se prešlo na kratak uvod u svrhu i cilj radionice i predstavljanje predavača.

  Drugi dan seminara je otvorilo predavanje Milana Žarkovića, profesora Kriminalističko-policijske akademije i Vladimira Abazovića, pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala.

  Tema predavanja bila je "Pojam trgovine ljudima, faze i oblici eksploatacije, podaci i saznanja o žrtvama i izvršiocima/prezentacija slučajeva". Zatim se prisutnima obratila Vesna Stanojević, direktor Savetovališta protiv nasilja u porodici, koja je govorila o zaštiti žrtava trgovine ljudima.

  Izlaganja su se zatim nastavila sledećim redom:

  - Slobodan Savić, doktor na Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji za temu imao "Sudsko-medicinski pristup žrtvama trgovine ljudima",
  - Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je govorila o odšteti žrtvama trgovine ljudima,
  - Radmila Dragičević-Dičić, vf predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sa temom "Pregled međunarodnih i nacionalnih pravnih dokumenata od značaja za suprotstavljanje trgovini ljudima",
  - Ivana Radović, predstavnik organizacije Astra, koja je govorila o iskustvima Astre u pomoći žrtvama i
  - Gordana Jekić-Bradajić, zamenik tužioca za organizovani kriminal i Goran Todorović, pripadnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji su govorili o izazovima pokretanja i vođenja pretkrivičnog postupka.

  Poslednjeg dana seminara prisutnima su se obratili:

  - Mioljub Vitorović, zamenik tužioca za ratne zločine čija je tema glasila "Žrtve trgovine ljudima, razumevanje situacije i položaja žrtve, žrtve kao svedoci, imovinsko pravni zahtevi žrtava",
  - Radmila Dragičević-Dičić, vf predsednika Apelacionog suda u Beogradu i Vladimir Abazović, pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala koji su govorili o pregledu relevantne prakse suprotstavljanja trgovini ljudima i
  - Goran Čavlina, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koji je pružio osvrt na primere iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

  Seminaru je prisustvovalo oko četrdeset javnih tužilaca i zamenika iz Niša, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara i Vranja.

  Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, 24.10.2011.

  CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

  KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

  Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

  Konferencija obrađuje teme:

  Predavači:

  Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija
  Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije
  Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete
  Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

  Mesto i vreme održavanja:

  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

  Popusti:

  Broj mesta je ograničen.

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

  POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

  Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

  Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

  Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

  Ciljna grupa:

  Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

  Cilj seminara:

  Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

  Predavač:

  Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

  Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
  Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
  Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

  Mesto i vreme održavanja:

  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

  Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

  Ciljna grupa:

  Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

  Cilj seminara:

  Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Predavač:

  Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd, 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

  Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

  Ciljna grupa

  Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

  Teme

  Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

  Predavač:

  Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

  Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

  Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

  Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

  Ciljna grupa

  Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

  Cilj seminara:

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

  Predavač:

  Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net
   
  PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

  Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

  Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

  Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

  Ciljna grupa:

  Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

  Cilj seminara:

  je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

  Teme:

  Po završetku učesnik je osposobljen da:

  Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

  Predavači:

  Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd, 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

  KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

  Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

  Konferencija obrađuje teme:

  Predavači:.

  Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

  Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

  Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

  Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.
  Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
  Mesto i vreme održavanja:
  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.
  Cena:
  Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

  Popusti:

  Broj mesta je ograničen.
  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

   

  NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

  Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.
  Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.
  Ciljna grupa:
  Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.
  Cilj seminara:
  Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.
  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Predavač:
  Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      
  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)
  Popusti:

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
  Napomena:
  Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

  OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.
  Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.
  Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.
  Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.
  Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.
  Ciljna grupa:
  Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.
  Cilj seminara:
  Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.
  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.
  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.
  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

  Popusti:

  OTVOREN KONKURS ZA DODELU NAGRADE "IZVOZNIK GODINE 2011": • Rok za prijavu 28. novembar 2011. godine •

  Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je konkurs za dodelu nagrade IZVOZNIK GODINE 2011, a rok za dostavu prijava je 28. novembar.

  Nagrade će se dodeljivati u četiri kategorije za:

  - najboljeg izvoznika godine,
  - najbolji novi izvozni proizvod,
  - osvajanje novog tržišta,
  - najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednjih preduzeća, a od ove godine po prvi put će se dodeliti i
  - specijalna nagrada za najbolju ženu preduzetnika.

  "DHL International Beograd d.o.o." će za dobitnika u kategoriji Osvajanje novog tržišta dodeliti nagradu u visini od 10.000 evra u svojim uslugama, a u kategoriji Najbolji novi izvozni proizvod će firma "Orange studio" dobitniku osmisliti marketinšku kampanju u vrednosti od 10.000 evra. Specijalnu nagradu za najbolju ženu preduzetnika je SIEPA, u saradnji sa EU projektom "Evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva", osmislila u cilju podsticanja i pružanja podrške razvoju preduzetničkog potencijala i talenata žena. Osnovna ideja projekta je da formira mrežu uspešnih poslovnih žena koje će služiti kao modeli ponašanja budućim preduzetnicama širom Evrope.

  SIEPA dodeljuje ovu tradicionalnu nagradu od 2004. godine kako bi na kraju svake godine poslužila kao stimulans za nove izvozne poduhvate najboljim izvoznim preduzećima u Srbiji. Ekskluzivno pravo, da koriste logo "Izvoznika godine", imaće i ovogodišnji dobitnici nagrade. Svečana ceremonija dodele nagrada će se održati 7. decembra u Skupštini grada Beograda.

  Više informacija o samoj nagradi, uslovima učešća i prijavu: http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/o_nama/nagrade/izvoznik_godine/

  Izvor: Vebsajt Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije, 24.10.2011.

  PREMA OCENI MINISTARSTVA FINANSIJA STАGNАCIЈА PRIVRЕDNЕ АKTIVNОSTI U SRBIЈI NАSTАVIĆЕ SЕ DО DRUGОG TRОMЕSЕČЈА 2012. GОDINЕ, А RАST BRUTО DОMАĆЕG PRОIZVОDА U ОVОЈ GОDINI BIĆЕ 2,2 ОDSTО

  Stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti u Srbiјi nаstаvićе sе dо drugоg trоmеsеčја 2012. gоdinе, а rаst brutо dоmаćеg prоzvоdа u оvој gоdini bićе 2,2 оdstо, оcеnilо је ministаrstvо finаnsiја Srbiје.

  Prеmа јеsеnjој аnаlizi privrеdnih krеtаnjа u Srbiјi оbјаvlјеnој nа sајtu www.mfin.gov.rs, vоdеći indikаtоr privrеdnе аktivnоsti Srbiје, kојi prеdstаvlја оsnоvni еlеmеnt prоgnоzе BDP-а, pоkаzао је dа је vrh еkspаnzivnоg ciklusа dоstignut krајеm 2010. i dа је privrеdnа аktivnоst prеšlа u fаzu uspоrеnоg rаstа pоčеtkоm оvе gоdinе.

  "U nаrеdnih pеt mеsеci, оdnоsnо dо drugоg kvаrtаlа 2012, оčеkuје sе stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti, аkо nе dоđе dо bitniјih prоmеnа u glоbаlnim еkоnоmskim tоkоvimа", ističе sе u аnаlizi. Јеsеnjа аnаlizа ministаrstvа finаnsiја pоkаzаlа је dа pеriоd оd јаnuаrа dо аvgustа 2011. kаrаktеrišе uspоrаvаnjе privrеdnе i spоlјnоtrgоvinskе аktivnоsti, uspоrеn rаst krеditnе аktivnоsti bаnаkа i ukupnе štеdnjе stаnоvništvа.

  Nаkоn znаčајnоg rаstа BDP-а u prvоm trоmеsеčјu оvе gоdinе оd 3,7 оdstо, prоcеnjuје sе dа је dоšlо dо uspоrаvаnjа privrеdnе аktivnоsti, tаkо dа је zа prvih dеvеt mеsеci rаst BDP-а iznоsiо 2,4 оdstо, nаvоdi sе u аnаlizi.

  Kаkо sе dоdаје, niži rаst u drugоm i trеćеm kvаrtаlu је pоslеdicа pаdа brutо dоdаtе vrеdnоsti trgоvinе zа pеt оdstо i rеcеsiоnih signаlа nа nivоu cеlе privrеdе. Мinistаrstvо finаnsiја је оcеnilо dа blаgi privrеdni оpоrаvаk, zајеdnо sа unutrаšnjоm i spоlјnоm nеrаvnоtеžоm, nоsi krаtkоrоčnе rizikе, zbоg čеgа је dаlје vоđеnjе оdgоvоrnе еkоnоmskе pоlitikе оd klјučnоg znаčаја zа mаkrоеkоnоmsku stаbilnоst i оdrživ privrеdni rаst i rаzvој.

  Ističе sе dа nеzаpоslеnоst оstаје klјučni prоblеm u Srbiјi u 2011. i nаrеdnim gоdinаmа svе dоk sе krоz privrеdni rаst i invеsticiје nе stvоrе nоvа prоduktivnа rаdnа mеstа. Prеmа prоcеni iz izvеštаја, оvе gоdinе zаpоslеnоst u Srbiјi ćе pоrаsti 0,1 оdstо, а brој оsоbа kоје trаžе pоsао оstаćе nеprоmеnjеn.

  Izvоr: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Blic, 12.10.2011.

  OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE
  OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

  Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN VRAĆANJA DOBARA ZAJMODAVCU OD STRANE OBVEZNIKA PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 3
  • Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBRAČUNATOG NA PROMET DOBARA I USLUGA U CILJU POSTAVLJANJA REKLAME - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28
  • Ministarstvo finansija: STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA ISPORUKU I TRANSPORT PRIRODNOG GASA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

  Aktuelna sudska praksa:

  • Apelacioni sud u Novom Sadu: ODNOS IZMEĐU KRIVIČNIH DELA TRGOVINA LJUDIMA I POSREDOVANJE U VRŠENJU PROSITUTUCIJE - Krivični zakonik: čl. 184 i 388
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: PRETNJA OŠTEĆENOM LICU KAO NAČIN IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA - Krivični zakonik: član 388 stav 1
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: TEŽI OBLIK KRIVIČNOG DELA POSREDOVANJE U VRŠENJU PROSITUTUCIJE - Krivični zakonik: član 184 stav 2
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: ZLOUPOTREBA TEŠKIH MATERIJALNIH PRILIKA OŠTEĆENOG LICA KOD KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA - Krivični zakonik: član 388 stav 1
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o privrednim prestupima: član 94 stav 2 i član 101 stav 1
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 14 - Zakon o privrednim prestupima: član 111
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 15 - Zakon o privrednim prestupima: član 9
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 16 - Zakon o privrednim prestupima: član 65
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 17 - Zakon o privrednim prestupima: član 50 stav 2 i član 126
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 18 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 105 i 107
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 6.1. - Zakon o privrednim prestupima: član 8 stav 2 i član 26a
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 6.2. - Zakon o privrednim prestupima: član 26a
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 6.3, 6.4. i 6.5. - Zakon o privrednim prestupima: član 38
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o privrednim prestupima: član 22
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 78, 81 i 84

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 25.10.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Stečajna masa Amahus d.o.o."

   

  9. St. broj 4908/10

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 4908/2010 od 10. oktobra 2011. godine zaključuje stečaj nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64.
  Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda 11. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  ALT TEHNIC d.o.o.

  20194987

  St. broj 2890/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2151

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2890/11 godine pokrenuo postupak stečaja nad ALT TEHNIC d.o.o. Beograd, Knez Danilova 49-51, matični broj 20194987, PIB 104589900, po predlogu stečajnog poverioca OTP Banka Srbija AD Novi Sad, od 12. avgusta 2011. godine.
  II. Za stečajnog upravnika imenovan je Vasilj Vasiljević iz Beograda, Solunska 18-drugi sprat, stan 17.
  III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 15. novembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
  IV. Ispitno ročište određuje se za 23. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
  V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 4. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal DOO

  17411365

  7. St. broj 2753/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

   

  I. Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 2753/10 od 24. februara 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal DOO Beograd, Vodovodska 172, matični broj 17411365, PIB 102028007.
  II. Izmenjeni plan reorganizacije predložio je stečajni upravnik stečajnog dužnika Saša Radulović.
  III. Ročište za razmatranje predloga izmenjenog plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca održaće se 10. novembra 2011. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I, na kome će glasati svi poverioci svrstani u tri klase: I klasa kupci stanova, II klasa podizvođači i III klasa ostali stečajni poverioci.
  Poverioci se mogu upoznati sa sadržinom izmenjenog plana reorganizacije preko oglasne table suda, internet stranice registra APR, udruženja "1000 oštećenih" i njihove internet stranice.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  "Presing", d.o.o.

  17408496

  21. St. broj 1764/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2153

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 1764/11 od 22. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Presing", d.o.o., Beograd, Mihajla Todorovića 20, matični broj 17408496, PIB 100183986.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11, stav 2, tačka 1, Zakona o stečaju.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Ćulibrk iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29 D i adresa kancelarije Tošin bunar 161, Novi Beograd.
  IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 3. novembar 2011. godine u 12,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
  VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 22. decembar 2011. godine u 12,20 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
  VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda, 22. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  Preduzeće za promet oružja i municije i organizaciju lova Balkan Hunter d.o.o.

  20009829

  10. St. broj 2981/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2167

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10 St. broj 2981/11 od 30. septembra 2011. godine, otvara stečajni postupak nad Preduzećem za promet oružja i municije i organizaciju lova Balkan Hunter d.o.o. Beograd, 27. marta 386 matični broj 20009829, PIB 103773010 zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Perković iz Beograda, Kralja Milutina 36.
  III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. novembar 2011. godine, u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 210.
  V. Ispitno ročište određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 210.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 4. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  Super Miks d.o.o.

  6030661

  5. St. broj 1937/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 1937/2011 od 3. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Super Miks d.o.o. iz Beograda, Vojislava Ilića 141j matični broj 6030661, a na predlog poverioca Raiffeisen banka a.d. Beograd, od 29. aprila 2011. godine.
  II - Za stečajnog upravnika imenuje se Božić Andreja, Beograd, Mileševska 29.
  III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 14. novembar 2011. godine u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
  IV - Ispitno ročište određuje se za 27. februar 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.
  V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Društveno preduzeće konfekcije Kluz - Kozara

  17195611

  St. broj 32/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1656

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KLUZ-KOZARA.shtml/seo=/companyid=9529

  I. Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 13. St. broj 32/11 od 5. maja 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem konfekcije Kluz - Kozara Beograd - u stečaju, Mite Ružića 8, matični broj 17195611, PIB 100001907.
  II. Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 17. novembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
  III. Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  "Ekologik Java" d.o.o.

  06205933

  17 St. broj 2135/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1938

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2135/2011 od 1. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Ekologik Java" d.o.o. Pružatovac - Mladenovac, Školski put 24, čiji je matični broj 06205933 i PIB 101961294, po predlogu poverioca "Banca Intesa" a.d. iz Beograda, Milentija Popovića 7B, od 16. februara 2011. godine.
  II - Imenuje se za stečajnog upravnika Slavka Đurić iz Beograda, Marije Bursać 21.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. avgust 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 10,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 1. jula 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  "Ekologik Java" d.o.o.

  06205933

  17 St. broj 2135/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1938

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2135/2011 od 1. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Ekologik Java" d.o.o. Pružatovac - Mladenovac, Školski put 24, čiji je matični broj 06205933 i PIB 101961294, po predlogu poverioca "Banca Intesa" a.d. iz Beograda, Milentija Popovića 7B, od 16. februara 2011. godine.
  II - Imenuje se za stečajnog upravnika Slavka Đurić iz Beograda, Marije Bursać 21.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembra 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 10,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 26. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  Stambena zadruga "KOSOVO"

   

  9. St. broj 135/2010

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić u postupku stečaja nad Stambenom zadrugom "KOSOVO" u stečaju, iz Beograda, Studentski trg br. 8, dana 5. oktobra 2011. godine, donosi Rešenje 9. St. broj 135/2010.
  I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za Stambenu zadrugu "Kosovo" u stečaju, iz Beograda, Studentski trg br. 8, za 10. novembar. 2011. godine u 9,00 časova, a održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2 sudnica 211, sprat II.
  II. Na dopunsko ispitno ročište iz stava I. pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ispitnom ročištu, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.
  Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Privredno društvo za promet, posredovanje i usluge "Diakom" d.o.o.

  17596233

  36. St. broj 2434/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2233

   

  I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36 St. broj 2434/2011 od 7. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za promet, posredovanje i usluge "Diakom" d.o.o. Beograd - Zemun, Rade Končara 30, čiji je matični broj 17596233 i PIB broj 103723650, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II - Za stečajnog upravnika se imenuje Mijanac Branko, Beograd, Borska 86/37.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku navedenog zakonskog roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
  IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 15. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2,
  u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici broj 100, prvi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VI - Ispitno ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, prvi sprat.
  VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 10. oktobra 2011.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  Preduzeće za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o.

  17280520

  7. St. broj 730/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2189

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 730/11 od 6. oktobra 2011. godine, usvojio je predlog predlagača OTP banka Srbije a.d. Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, od 27. maja 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o. Beograd, Beograd, Čiče Romanijskog 9, matični broj 17280520, PIB 101903648.
  II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  III. Imenuje se Marić Branko iz Beograda, Njegoševa 56/6, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. novembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat 1.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
  VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 7. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  DOO "Baki Daki Trejd"

   

  1. St. broj 180/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar sa razloga jer dužnik nije imao imovinu.
  Protiv istog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS".
  Oglas je objavljen na oglasnoj tabli privrednog suda u Zaječaru dana 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  "Obradov" d.o.o.

  20398426

  2. St. broj 472/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2009

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Obradov" d.o.o. Topola, ul. Oplenačka 12, matični broj: 20398426, PIB: 105505025, prvo poverilačko ročište nije održano dana 6. oktobra 2011. godine, zbog bolesti postupajućeg sudije, a naredno se zakazuje za 8. novembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova u sudnici broj 537/5, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode br. 3.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Privredno društvo za trgovinu i usluge "Kalenić trend" d.o.o.
  Privrednim društvom za trgovinu i usluge "KTR-Rolling" d.o.o.

  17287923
  20115319

  Posl. br. 6. St. 97/2011 i
  St. 125/2011

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2203
  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2203
  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2204

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. broj St. 97/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Privrednim društvom za trgovinu i usluge "Kalenić trend" d.o.o. Vrnjačka Banja, Mezgraja 10, MB 17287923, PIB 101077256.
  Rešenjem Posl. br. St. 125/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Privrednim društvom za trgovinu i usluge "KTR-Rolling" d.o.o. Kruševac, Trg oktobarske revolucije 59, MB 20115319, PIB 104213564.
  U predmetima St. broj 125/2011 i St. broj 97/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. broj 97/2011 održaće se dana 30. novembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 25. januara 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova,
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. broj 125/2011 održaće se dana 30. novembra 2011. godine sa početkom u 10,00 a ispitno ročište održaće se dana 25. januara 2012. godine sa početkom u 11,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću "Gepard"

  17434705

  4. St. broj 138/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 138/2011 od 6. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "Gepard" Kraljevo, Cara Lazara 62/2, MB 17434705, PIB 102278567.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, tel. 064/1570212.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
  Pozivaj se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
  Poverilačko ročište i skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 11 časova, u Privrednom sudu u Kraljevu u sudnici broj 3.
  Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 15. decembar 2011. godine 10 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica 3.
  Stečajni postupak je otvoren dana 6. oktobra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda dana 6. oktobra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku Beograd" i dnevnom listu "Danas".
  Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda, "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  AD za osiguranje "Drini"

   

  St. broj 518/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 518/2011 od 18. oktobra 2011. godine, pokrenut i bez sprovođenja zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD za osiguranje "Drini" iz Prizrena.
  Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana od dana dostavljanja istog, odnosno 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda u dva primerka.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Zemljoradnička zadruga "Vinarska-Vinogradar"

  07277547

  3. St. broj 78/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2123

   

  I. Usvaja se predlog predlagača Jugobanka a.d., Beograd u stečaju, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Vinarska-Vinogradar" Vlasotince, 29. novembar bb, matični broj 07277547, PIB 101936422
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Mile Denić iz Leskovca.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 6. februar 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 3.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 12,50 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 3.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je dana 22. septembra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Vinarska-Vinogradar" Vlasotince, 29. novembra b.b., matični broj 07277547, PIB 101936422.
  Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, kao i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 22. septembra 2010. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Žitnica Mlin

  20063700

  Broj 2. St. 487/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Žitnica Mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita broj 99/a, MB 20063700, PIB 103966869, po obaveštenju NBS od 20. januara 2011. godine i predlogu poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića broj 7/b od 25. maja 2011. godine, doneo je 5. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  Usvaja se predlog za pokretanje stečajnog postupka podnet od strane poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića broj 7/b od 25. maja 2011. godine.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Žitnica Mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita broj 99/a, MB 20063700, PIB 103966869 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Avramov Gavra iz Novog Sada, ulica Lasla Gala broj 18. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. novembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 11 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 5. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "Prostor" a.d.

  08073155

  2. St. broj 994/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROSTOR.shtml/seo=/companyid=11528

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Prostor" a.d. u mešovitoj svojini u likvidaciji Temerin, matični broj 08073155, PIB 101876311, po predlogu likvidacije upravnika Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23, podnetog 27. juna 2011. godine, 5. oktobra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Usvaja se predlog za pokretanje stečajnog postupka podnet od strane poverioca Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije broj 23, od 27. juna 2011. godine.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Prostor" a.d. u mešovitoj svojini u likvidaciji Temerin, matični broj 08073155, PIB 10187633 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Odeljenje u Novom Sadu, Mihajla Pupina broj 10, Novi Sad.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. novembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 5. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  Figrad Kompani

  8670544

  2. St. broj 651/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2126

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Figrad Kompani u stečaju iz Vrbasa, Njegoševa b.b., MB 8670544, PIB 100638240, po obaveštenju NBS od 16. januara 2011. godine i predlogu poverioca NLB Banka a.d. Beograd i Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 30. maja 2011. godine, dana 3. oktobra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Usvajaju se predlozi poverilaca NLB Banka a.d. Beograd i Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Figrad Kompani u stečaju iz Vrbasa, Njegoševa b.b., MB 8670544, PIB 100638240, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Radovan Ivetić iz Novog Sada, Sime Milutinovića Sarajlije 4.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 31. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 15. novembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  M&M CO

  8737886

  2. St. broj 419/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2133

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom M&M CO Gospođinci u stečaju, Vojvođanska 51/a, MB 8737886 PIB 100647191 po obaveštenju NBS od 19. januara 2011. godine i predlogu poverioca Mark Trade-CO DOO iz Novog Sada, Đorđa Jovanovića 12, koga zastupa Mihailo Korać advokat iz Novog Sada, od 30. maja 2011. godine, dana 3. oktobra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Usvaja se predlog poverioca Mark Trade-CO DOO iz Novog Sada za pokretanje stečajnog postupka.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom M&M CO Gospođinci u stečaju, Vojvođanska 51/a, MB 8737886 PIB 100647191, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Bukarica Radmila iz Sremskih Karlovaca, Stražilovska 19.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 21. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  DP za ishranu radnika, odmor i rekreaciju "Hip - društvena ishrana"

  08006016

  5. St. broj 481/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=628

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/HIP+DRUSTVENA+ISHRANA+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=29985

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za ishranu radnika, odmor i rekreaciju "Hip - društvena ishrana", u stečaju iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, matični broj 08006016, PIB 102247103, doneo je 10. oktobra 2011. godine rešenje kojim se određuje završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za ishranu radnika, odmor i rekreaciju "Hip - društvena ishrana" u stečaju iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, koji će se održati 15. novembra 2011. godine u 9,00 časova u sali broj 125/I Privrednog suda u Pančevu.
  Na završnom ročištu će se:
  - raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
  - raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
  - podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  - odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
  - odlučivati o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  DOO "Graal"

  08395802

  5. St. broj 73/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1693

   

  Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u stečajnom postupku pokrenutom nad dužnikom DOO "Graal" u stečaju iz Pančeva, Vojvode Radomira Putnika 2, matični broj 08395802, PIB 101863932, nakon prvog poverilačkog ročišta održanog 1. jula 2011. godine i doneo je
  REŠENJE
  Utvrđuje se da stečajni dužnik DOO "Graal" u stečaju iz Pančeva, Vojvode Radomira Putnika 2, matični broj 08395802, PIB 101863932, nema imovine za pokriće troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom zaključuje.
  Po pravosnažnosti rešenja, registar privrednih subjekata odnosno drugi odgovarajući registar, izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz registra.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  DOO "Nedim"

  08501335

  1. St. broj 269/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2208

   

  Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Nedim" Alibunar, Žarka Zrenjanina 6 i 8, matični broj 08501335, PIB 101084729, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 269/2011 od 5. oktobra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Nevena Stefanović-Ilić iz Vršca, Jovan Sterija Popović 81.
  Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 16. decembra 2011. godine u 10,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Prvo poverilačko ročište održaće se dana
  11. novembra 2011. godine u 11,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 11. novembra 2011. godine u 11,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu dana 5. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  "Aurometal" AD

   

  St. broj 104/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1488

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUROMETAL.shtml/seo=/companyid=3647

  Privredni sud u Subotici je rešenjem br. St 104/2010 od 13.10.2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Aurometal" AD Subotica, zakazao dopunsko ispitno ročište radi ispitivanja naknadno pristigle prijave potraživanja za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 9,15 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  "Kobako"

  08254753

  St. broj 69/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2191

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 69/2011 od 13.10.2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Kobako" Subotica, Branislava Nušića bb. - matični broj 08254753, na osnovu predloga podnetog dana 21.04.2011. godine. Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti. Za stečajnog upravnika imenuje se Šarnjai Rudolf iz Sente. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Kobako" Subotica, Branislava Nušića bb. u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 12.01.2012. godine sa početkom u 11 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 01.12.2011. godine sa početkom 9,45 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  "Auto-Pal"

  08175772

  St. broj 296/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2193

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 296/2011 od 13.10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Auto-Pal" Čantavir, Trg Petefi brigade 15 - matični broj 08175772, na osnovu predloga podnetog dana 14. 7. 2011. godine. Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti. Za stečajnog upravnika imenuje se Jovanović Bogdan iz Subotice. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Auto-Pal" Čantavir, Trg Petefi brigade 15. u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 12.1. 2012. godine sa početkom u 11,15 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 1. 12. 2011. godine sa početkom 10 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  "Inter sistem D & D"

  20254203

  St. broj 61/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2192

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 61/2011 od 13. 10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Inter sistem D & D" Subotica - matični broj 20254203, na osnovu predloga podnetog dana 20.4.2011. godine. Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti. Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana iz Subotice. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Inter sistem
  D & D" Subotica u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 12.01.2012. godine sa početkom u 10,45 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 01.12.2011. godine sa početkom 9,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  "Solid B.S." d.o.o. za proizvodnju i promet obuće i plastike

  08648891

  St. broj 390/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2218

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Solid+B.S..shtml/seo=/companyid=31227

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 390/2011 od 13.10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Solid B.S." d.o.o. za proizvodnju i promet obuće i plastike Bajmok, JNA br. 7 - matični broj 08648891 na osnovu predloga podnetog dana 3.2.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Solid B.S." d.o.o. Bajmok u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
  Ispitno ročište se zakazuje za 9.2.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8.12.2011. godine sa početkom u 9,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
  Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "Ingrad" d.o.o., trgovina na veliko i malo, eksport-import i usluge u prometu

  08581410

  St. broj 370/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2183

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 370/2011 od 13. 10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Ingrad" d.o.o., trgovina na veliko i malo, eksport-import i usluge u prometu Subotica, Čantavirski put b.b. - matični broj 08581410, na osnovu predloga podnetog dana 3.8.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. oecc. iz Subotice.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Ingrad" d.o.o. Subotica u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
  Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 24.11.2011. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
  Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13. 10. 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  "Vaš stan"

  08602476

  St. broj 188/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=880

   

  Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 188/2010 od 7.10. 2011. godine nad "Vaš stan" Subotica, Proleterskih brigada 20. matični broj 08602476, usvojio završni račun stečajnog dužnika i zaključio je stečajni postupak. Određeni su konačni troškovi stečajnog upravnika u iznosu od 3.500,00 dinara a preostali iznos od 18.567,00 dinara predstavlja obaveze stečajne mase a iznos od 7.933,00 dinara troškove stečajnog postupka.
  Po okončanju svih poslova u sprovođenju stečajnog postupka nad dužnikom i kako su prestali uslovi za postojanje navedenog preduzeća odredio je brisanje istog iz Registra privrednih društava.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  "Gepo"

  20247886

  St. broj 306/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1235

   

  Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 306/2011 od 07.10.2011. godine nad "Gepo" Ada, Senćanski put 35, matični broj 20247886, usvojio završni račun stečajnog dužnika i zaključio je stečajni postupak. Određeni su konačni troškovi stečajnog upravnika u iznosu od 25.517,20 dinara a preostali iznos od 4.482,80 dinara predstavlja troškove stečajnog upravnika.
  Po okončanju svih poslova u sprovođenju stečajnog postupka nad dužnikom i kako su prestali uslovi za postojanje navedenog preduzeća odredio je brisanje istog iz Registra privrednih društava.

  Izvor: Redakcija, 27.10.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 12.10.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  GP "Cuming" d.o.o.

  17408925

  16. St. broj 3451/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 3451/10 od 19. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad GP "Cuming" d.o.o. Beograd, Sandžačka 30b.
  I. Usvaja se predlog predlagača - stečajnog dužnika GP "Cuming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b, pa se otvara postupak stečaja nad GP "Cuming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b, matični broj 17408925, PIB 102187530.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
  IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 31. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 203/II.
  VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkog ročištu.
  IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obaveze prema stečajnom masi.
  X. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 19. septembar 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću

  20464119

  46 St. broj 2770/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2138

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. 2770/2011 od 8. septembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - stečajnog dužnika "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj: 20464119, PIB 105812001, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj: 20464119, PIB 105812001.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
  III. Imenuje se Ostojić Jasmina iz Beograd, Ljube Didića 40, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj 20464119, PIB 105812001 u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 230, sprat 2.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 8. septembra 2001. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  MVS - Hem

  1753817

  46 St. broj 2378/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2081

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. 2378/2011 od 8. septembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - poverioca Eurobank EFG AD Beograd, ulica Vuka Karadžića 10, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom MVS - Hem Beograd, Ustanička br. 189/III - 11 A, matični broj: 17538179, PIB: 103268030.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
  III. Imenuje se Petrović Miodrag, iz Beograda, Aleksandra Belića 25/11, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj 20464119, PIB 105812001 u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 230, sprat 2.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 8. septembra 2001. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Posavina a.d.

  07038518

  23. St. broj 385/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2116

   http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POSAVINA.shtml/seo=/companyid=1102

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 385/2011 od 23. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Posavina a.d. iz Obrenovca, Karađorđeva 6, matični broj: 07038518, PIB 101212477, a po predlogu ovlašćenih predlagača Univerzal banke a.d., Beograd, Francuska 29, AIK Banke a.d., Niš, Nikole Pašića 42 i Alfa banke a.d., Beograd, Kralja Milana 11.
  II. Imenovan je za stečajnog upravnika Đorđe Zečević iz Beograda.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Ispitno ročište određuje se za 17. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. novembar 2011. godine u 12,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica - komerc", a. d.

  07483414

  48. St. broj 3448/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2161

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAKOVICA-KOMERC.shtml/seo=/companyid=13256

  1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 3448/2011 od 23. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica - komerc", a. d. Beograd, Partizanska 14C, u likvidaciji, MB: 07483414, PIB: 100225831.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 1. novembar 2011. godine, u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
  Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
  6. Ispitno ročište određuje se za 16. decembar 2011. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
  7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, dana 23. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Stant"

  20075651

  32. St. broj 2414/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2109

   

  I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Stant", Beograd - Zemun, Banatska 46A, matični broj 20075651, PIB 104024150.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Zečević Budimir iz Mladenovca, ul. Jaše Prodanovića broj 1/7, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 20. septembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Društveno preduzeće za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss"

  17162560

  32. St. broj 4885/10

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZINOSS.shtml/seo=/companyid=7053

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 32. St. broj 4885/10 od 14. aprila 2011. godine, usvojio je predlog predlagača - poverioca Agencije za privatizaciju, u svojstvu likvidacionog upravnika Društvenog preduzeća za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss" iz Beograda, u likvidaciji, Jablanička 3, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss" iz Beograda, Jablanička 3, u likvidaciji, matični broj: 17162560, PIB: 101014148.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijsko položaju stečajnog dužnika određuje se za 17. maj 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 2223, sprat 2.
  VII - Ispitno ročište zakazuje se za 11. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223, sprat 2.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 14. april 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvršni upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Preduzeće za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu ABN-Trande d.o.o.

  06435874

  7. St. broj 489/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2105

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 489/11 od 22. septembra 2011. godine, usvojio je predlog predlagača Eurobanka EFG a.d. Beograd, Vuka Karadžića 10, od 13. maja 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu ABN-Trande d.o.o., Beograd, Novi Beograd, Pariske komune 61, matični broj 06435874, PIB 100824112.
  II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  III. Imenuje se Vasiljević Vasilj iz Borče, Momčila Nastasijevića 10, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. novembar 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 8. decembar 2011. godine, u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
  VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  "Pharmacija Žad", d.o.o.

  17586629

  36. St. broj 1511/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2054

   

  Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Pharmacija Žad", d.o.o. Beograd, Terazije 42, čiji je matični broj 17586629, PIB 103580592, pokrenutom po predlogu poverilaca "Credit agricole banka Srbije" a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, rešenjem ovog suda 36. St. broj 1511/2011 od 16. avgusta 2011. godine, doneo je 3. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 27. oktobar 2011. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  Ronaco d.o.o.

  8689806

  48 St. broj 3452/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

   

  Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o. iz Beograda, Porečka 15, u stečaju MB: 8689806, 23. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I - Određuje se završno ročište za 18. novembar 2011. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
  II - Ostavlja se rok od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" zainteresovanim poveriocima da na depozitni račun ovog suda br. 840-298802-02 polože sredstva u iznosu od 5.600.000,00 dinara neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka i podnesu pismeni zahtev za sprovođenje postupka.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Društvo za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o.

   

  9. St. broj 4096/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=936

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ljiljana Pavlović u postupku stečaja nad Društvom za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim, i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Rudnička 2, dana 3. oktobar 2011. godine, donosi Rešenje 9. St. 4096/2010.
  I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za Društvo za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim, i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Rudnička 2, za 24. novembar. 2011. godine u 12,00 časova, a održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2 sudnica 124, sprat I.
  II. Na dopunsko ispitno ročište iz stava I. pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ispitnom ročištu, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.
  Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Martex impex" d.o.o.

   

  17. St. broj 1231/2016

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1845

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 1231/2010 od 3. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Martex impex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Trgovačka 81.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 6. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  "Teano" d.o.o.

   

  5 St. broj 4202/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1370

   

  Privredni sud u Beogradu, 3. oktobra 2011. godine doneo je Rešenje broj St. 4202/2010.
  I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Teano" d.o.o., iz Beograda u stečaju, Kružni put VI red. broj 49.
  II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  "Zastavaimpex" d.o.o.

   

  5. St. broj 719/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1760

   

  Privredni sud u Beogradu, 3. oktobra 2011. godine doneo je Rešenje St. broj 719/2010.
  I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Zastavaimpex" d.o.o., iz Beograda u stečaju, Bulevar despota Stefana 12.
  II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d.

  7168756

  48. St. broj 2793/2011

   

   

   

  1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 2793/2011 od 27. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d. Beograd, Braće Krsmanovića 3 - 5, MB 7168756, PIB 101617597.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Mijanac Branko iz Beograda, Borska 86/57.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 4. novembar 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
  Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
  6. Ispitno ročište određuje se za 24. januar 2012. godine u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
  7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 27. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "ABC Coblex" d.o.o.

   

  3 St. broj 2104/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1962

   

  Privredni sud u Beogradu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ABC Coblex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Ljube Stojanovića 41, pod br. 3. St. 2104/2011 oglašava
  Obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
  Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "ABC Coblex" d.o.o. u stečaju, Beograd, Ljube Stojanovića 41. Prva sednica će se održati 26. oktobra 2011. godine u Beogradu, Kneginje Ljubice 3/17, u prostoru stečajnog upravnika sa početkom u 10,00 časova. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
  Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
  1. izbor predsednika skupštine poverilaca,
  2. određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora poverilaca,
  3. razno.
  Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  Privredno društvo za trgovinu "Centro union" d.o.o.

   

  50. St. broj 4795/2010

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Privrednim društvom za trgovinu "Centro union" d.o.o., u stečaju, Beograd, Gandijeva 23A/3, 30. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 4795/2010.
  I. Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu "Centro union" d.o.o., u stečaju, Beograd, Gandijeva 23A/3.
  II. Završno ročište će se održati 3. novembra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.
  III. Oglas o određivanju završnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu suda 30. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci"

  7208642

  St. broj 640/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci" Badovinci, ul. Pop Tešina br. 1., doneo je 29. septembra 2011. godine sledeće: rešenje.
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci" Badovinci, ul. Pop Tešina br. 1., matični broj 7208642, PIB 101438750, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6.
  6. Prvo poverilačko ročište će se održati 4. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6., i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
  7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 29. septembra 2011. godine.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja

   

  3. St. broj 46/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=832

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+POLJOPRIVREDNA+I+TEHNOLOSKA+ISTRAZIVANJA.shtml/seo=/companyid=25381

  Postupajući po predlogu za zakazivanje ročišta za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje poverenika stečajnog upravnika Dragane Todorović stečajni sudija je dana 26. septembar 2011. godine doneo obaveštenje.
  Određuje se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja kod stečajnog dužnika DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar nakon dostavljenog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za 1. novembar 2011. god. u 12,00 časova u sudnici br. 6 Privrednog suda u Zaječaru.
  Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog dužnika i istim se predviđa 50% namirenje poverilaca sa zaposlenjem najmanje 6 radnika, a navije 32 radnika. Postupak glasanja biće obavljen pismenim putem podnošenjem glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica i usmenim putem od strane ovlašćenog lica na samom ročištu, a sve u okviru klasa poverilaca.
  Glasački listići se podnose najkasnije do početka ročišta s tim što će sud obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića.
  Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverioca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase s tim što se plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverioca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverioca u toj klasi.
  Plan reorganizacije biće dostavljen Registru privrednih subjekata radi objavljivanju na internet strani tog registra, odboru poverioca, predsedniku skupštine poverilaca, osnivačima, a isti je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 2. septembar 2011. a izmena 16. septembar 2011. godine.
  Pozivaju se stečajni i razlučni poverioci da se odazovu pozivu za navedeno ročište kao i da se predhodno upoznaju sa podnetim planom reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "N.J kompanija" d.o.o.

   

  St. broj 146/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "N.J kompanija" d.o.o. iz Knjaževca, u stečaju, dana 3. oktobra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Zakazuje se novo ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru sudnica br. 4.
  Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  DOO "Dimitrijević"

  07684410

  St. broj 188/11

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović kao stečajni sudija postupajući po predlogu predlagača Societe Generale banka Srbije a.d. Beograd, za pokretanje stečajnog postupka nad DOO "Dimitrijević" iz Bora, doneo je, na ročištu održanom 3. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Dimitrijević" iz Bora, Nade Dimić bb, MB 07684410, PIB 100569540, iz stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
  Za stečajnog upravnika određuje se Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 do 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 11. novembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
  Ispitno ročište se zakazuje za 7. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
  Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  DOO "Neta"

  8584362

  St. broj 142/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2164

   

  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Neta" u stečaju Mokrin, Vase Stajića 45, matični broj 8584362, PIB 100510515.
  Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Nikolić Miodrag iz Zrenjanina, Ruže Šulman 49/25, broj licence 155-0358.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - Prvo poverilačko ročište za dan 4. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I.
  Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za dan 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I (shodno članu 72).
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, dana 28. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  "Graditelj" a.d.

  08177511

  St. broj 191/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2121

   

  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Graditelj" a.d., u stečaju Kikinda, Put za pristanište b.b., matični broj 08177511, PIB 100508005.
  Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Savić Radovan iz Zrenjanina, Loznička 38, broj licence 155-0256.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70 Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09)
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 4. novembra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I.
  Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog Suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I, (shodno članu 72).
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 28. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  DOO "Znak"

  17363387

  1. St. broj 488/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2130

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 488/2011 od 29. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Znak" Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 164, matični broj 17363387, PIB 101037966. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Ognjanović Đorđe iz Kragujevca, Daničićeva 57, broj licence 155-0411. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembar 2011. god. u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 1. novembar 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. oktobar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  "Mitrović Eko" d.o.o. za ekonomski, organizacioni i tehnički inženjering

  17112139

  1. St. broj 473/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2144

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 473/2011 od 29. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mitrović Eko" d.o.o. za ekonomski, organizacioni i tehnički inženjering, Aranđelovac Ilije Milovanovića 8, matični broj 17112139, PIB 102117139. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Gvozden Jovanović iz Kragujevca, Branka Radičevića 20-II-10, broj licence 155-0291. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembra 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 1. novembra 2011. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. septembra 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, pružanje usluga i poslovne aktivnosti "Pin Com" d.o.o.

  07590679

  1. St. broj 39/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1323

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 39/2011 od 30. septembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, pružanje usluga i poslovne aktivnosti "Pin Com" d.o.o. Kragujevac, Miloja Pavlovića 12, matični broj 07590679, PIB 101034754, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 30. septembra 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Predrag Janković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0255. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Trgovinsko privredno društvo "NIK-Komerc" DOO

  17284215

  2. St. broj 486/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2110

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je 22. septembra 2011. godine, doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Trgovinsko privredno društvo "NIK-Komerc" DOO Svilajnac, Đure Đakovića bb, matični broj 17284215, PIB 101476099. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi st. 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određena je Sonja Veselinović, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, Kneginje Milice 87/3-25, sa licencom broj 155-0026.
  Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
  Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
  Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 22. septembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  "Depar KG" d.o.o.

  20032090

  2. St. broj 232/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1375

   

  Privredni suda u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je 28. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se određuje završno ročište nad stečajnim dužnikom "Depar KG" d.o.o., Kragujevac, Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V, 28. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
  Na završnom ročištu raspravljaće se o:
  - završnom računu stečajnog upravnika;
  - konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
  - podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
  - neraspodeljenim delovima stečajne mase i
  - drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj"

  07373384

  2. St. broj 186/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1401

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je 28. septembra 2011. godine, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj" Jagodina, ul. Kraljevića Marka b.b., matični broj: 07373384, PIB: 101320772, doneo rešenje kojim se zakazuje dopunsko ispitno ročište koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 4. novembra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  GC "Reprocentar živine Ribnica"

   

  St. 721/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1586

   

  Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika GC "Reprocentar živine Ribnica" iz Metikoša St. 721/10 da će se dopunsko ispitno ročište po naknadno prispelim prijavama potraživanja poverilaca održati 4. novembra 2011. godine u 11,00 časova u ovome sudu sudnica 5.
  Ovim se smatra da su poverioci za ročište pozvani.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "ART gradnja" d.o.o.

  17533762

  5 St. broj 67/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući o predlogu predlagača PD Elektrosrbija DOO Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b., doneo je 29. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b mat. br. 17533762 PIB 103214146.
  Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b mat. br. 17533762 PIB 103214146.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
  Po pravnosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  "Prolom Invest" o.d.

   

  4. St 188/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1547

   

  Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad "Prolom Invest" o.d. Kruševac u stečaju St. broj 188/2010 za 25. oktobar 2011. godine u 11,00 i ispitno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  "Tehnometal" d.o.o.

  17041703

  1. St. broj 720/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 720/2010 od 30. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Tehnometal" d.o.o. iz Kraljeva, mat. broj 17041703, PIB 101958292.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Savo Petrović iz Kraljeva, tel. broj 063/354-917.
  Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
  Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 10. februar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 9. novembar 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
  Stečajni postupak je otvoren 30. septembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnu tablu suda 30. septembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom lisu "Danas".
  Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
  Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  "Zastava auto delovi" DP

   

  1. St. broj 10/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=20

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+AUTO+DELOVI.shtml/seo=/companyid=5492

  Privredni sud u Kraljevu rešenjem St. broj 10/2010 od 30. septembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Zastava auto delovi" DP iz Raške za 11. novembar 2011. godine u 12,00 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
  Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  N.R.S. DOO

  17228943

  2. St. broj 220/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 220/11 od 23. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca sada Beograd, Ruzveltova 37, matični broj 17228943, PIB 100413148 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli suda 23. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca sada Beograda, Ruzveltova 37, matični broj 17228943 PIB 100413148 a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 31. maja 2011. godine, od strane predlagača samog stečajnog dužnika uplatom predujma za troškove stečajnog postupka.
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Vencislav Cenić iz Pertata.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 2.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 2.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je 23. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca, Dubočica 34, sada Beograd, Ruzveltova 37, matični broj 17228943, PIB 100413148.
  X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  "S.M.O. - PUMP" d.o.o.

  20070838

  7. St. broj 737/2010

   

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Zoranu Simiću, odlučujući po predlogu predlagača "Delta" d.o.o. Kladovo, Kralja Aleksandra 42, koga zastupa adv. Vladimir Glumac iz Beograda, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "S.M.O. - PUMP" d.o.o. Rade Žunića 181, matični broj 20070838, PIB 104024465, koga zastupa adv. Marina Radojčić iz Niša, na održanom ročištu radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga u prisustvu punomoćnika predlagača i statutarnog zastupnika dužnika - direktora Slavice Tasić, doneo je 26. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Usvaja se predlog predlagača "Delta" d.o.o. Kladovo, Kralja Aleksandra 42, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "S.M.O. - PUMP", Leskovac, Rade Žunića 181, matični broj 20070838, PIB 104024465.
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se dipl. ecc. Branko Mitić iz Vranja, Jovana Pavlovića 7, sa liste Agencije za privatizaciju - Centar za stečaj.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 80 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u 2 primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 24. februar 2012. godine, u 11,00 časova, u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 31. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, sudnica broj 4.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je 26. septembra 2011. godine, i istog dana oglas objaviti na oglasnoj tabli Suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar privrednih subjekata otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "Vedusvizija" D.O.O.

  17282697

  2St. broj 283/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2129

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Komercijalne banke AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Vedusvizija" D.O.O. iz Niša, doneo je dana 26. septembar 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Vedusvizija" doo iz Niša, Zeke Buljubaše 10, matični broj 17282697, PIB 100665599, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Paunković iz Niša.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za dan 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
  VII. Stečajni postupak je otvoren 26. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Preduzeće za promet robe i proizvodnju "Mehanika inženjering" d.o.o.

  17506501

  3. St. broj 551/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2127

   

  Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Credit Agricole Banka Srbije" a.d. Novi Sad, Braće Ribnikara 4-6, čiji je punomoćnik advokat Mladen Avramović iz Beograda, Sarajevska 31, nad Preduzećem za promet robe i proizvodnju "Mehanika inženjering" d.o.o. Aleksinac, Aleksinački rudnik b.b., doneo je, dana 29. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Otvara se postupak stečaja nad DOO "Mehanika Inženjering" iz Aleksinca - Aleksinački rudnik b.b., matični broj 17506501, PIB 103007051.
  Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Đošić iz Niša.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 9. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
  Ispitno ročište zakazuje se za dan 20. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
  Stečajni postupak je otvoren dana 29. septembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
  Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  DOO "Lola uslužne delatnosti"

  08646228

  ΙΙ St. broj 291/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LOLA+USLUZNE+DELATNOSTI+DOO.shtml/seo=/companyid=9725

  Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u prethodnom stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Lola uslužne delatnosti" sa sedištem u Pančevu, Jabučki put bb, matični broj 08646228, PIB 100591521, postupajući po zahtevu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a, za sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, doneo je 30. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Usvaja se predlog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a, za pokretanje - sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Lola uslužne delatnosti" sa sedištem u Pančevu, Jabučki put bb, matični broj 08646228, PIB 100591521.
  Stečajni dužnik ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveze i potpuno je obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju dužem od 30 dana.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju PC - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
  Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 18. januara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Prvo poverilačko ročište održaće se 9. novembra 2011. godine u 9,00 časova, u sali broj 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 9. novembar 2011. godine u 9,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
  Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 30. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  "Bremark" d.o.o.

   

  St. broj 173/2011

   

   

   

  Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika "Bremark" d.o.o. iz Pančeva u stečaju da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 173/11 od 3. oktobra 2011. godine, sa funkcije stečajnog upravnika razrešen stečajni upravnik Gligorić Miroslav iz Pančeva, a da je za novog stečajnog upravnika imenovan Mićović Milisav iz Pančeva, Stevana Šupljikca 153/27.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d.

   

  2. St. broj 258/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

  U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d., iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je 26. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  42.

  "Venac"

  8004404

  4. St. broj 177/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VENAC+TDP.shtml/seo=/companyid=4456

  Nad dužnikom "Venac" Crvenka, Moše Pijade 34, MB 8004404, PIB 100662170, otvoren je postupak stečaja pod brojem St. 177/2011 dana 30. maja 2011, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Veljović Milorad iz Sombora, Arsenija Čarnojevića 2.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.
  Ispitno ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  43.

  "Kolgrap" DOO

   

  1. St. broj 328/2010

   

   

   

  Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kolgrap" DOO Sombor zakazuje ispitno ročište za 10. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Somboru, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  44.

  "Krajišnik" d.o.o.

   

  St. broj 87/2011

   

   

   

  Privredni sud u Somboru Rešenjem St. broj 87/2011 od 5. oktobra 2011. godine u postupku stečaja nad "Krajišnik" d.o.o. Crvenka, Lenjinova 118, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, sudnica broj 1 ovog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  45.

  "ZZ "KUPINOVO"

   

  St. broj 13/2010

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić-Petković kao predsednika veća, te sudija, Katice Popović i Dragane Savić, kao članova veća, postupajući u stečajnom postupku nad "ZZ "KUPINOVO" u stečaju iz Kupinova, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika za određivanje završnog ročišta, na nejavnoj sednici veća održanoj 4. oktobar 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "KUPINOVO" u stečaju iz Kupinova, za 21. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
  Rešenje o određivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnoj tabli Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  46.

  "Calera" d.o.o.

   

  St. broj 11/2010

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika veća, te sudija, Katice Popović i Dragane Savić, kao članova veća, postupajući u stečajnom postupku nad "Calera" d.o.o., iz Beograda, Radnička 9/d u stečaju, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika za određivanje završnog ročišta, na nejavnoj sednici veća održanoj 4. oktobra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Calera" d.o.o., iz Beograda, Radnička 9/d u stečaju za 21. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
  Rešenje o određivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  47.

  "Sremski drvni centar"

  08469997

  2. St. broj 410/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2148

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Sremski drvni centar" iz Sremske Mitrovice, Parobrodska 6, MB: 08469997, PIB: 100794167, doneo je dana 6. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Usvaja se predlog predlagača Volksabank AD Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165, za otvaranje postupka stečaja.
  II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "SREMSKI DRVNI CENTAR" iz Sremske Mitrovice, Parobrodska 6, MB: 08469997, PIB: 100794167.
  III. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Dostanić iz Sremske Mitrovice, Dositejeva 5-7 lokal 4.
  V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, podnošenjem pismene prijave potraživanja sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, pozivom na broj stečajnog predmeta.
  Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti i po isteku roka iz prethodnog stava ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
  Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
  Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
  VI. Pozivaju se dužnici da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 8. novembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica broj 18/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija 39.
  Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  VIII. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za dan 26. januar 2012. godine u 8,00 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
  IX. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 6. oktobra 2011. godine.
  X. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 6. oktobrom 2011. godine.
  Izvod iz rešenja St. broj 410/2011 od 6. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  48.

  "Prezident" DOO

   

  St. broj 15/2010

   

   

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem broj St 15/2010 od 4. 10. 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Prezident" DOO Subotica, odredio završno ročište za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 11,20 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici
  Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  49.

  Preduzeće "Divna Purić i ortak" o.d.

   

  3. St. broj 169/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1460

   

  Privredni sud u Užicu, oglašava da je u predmetu stečaja nad Preduzećem "Divna Purić i ortak" o.d. Nova Varoš, Drmanovići, ispitno ročište određeno za 22. novembar 2011. godine u 12,00 časova, Privredni sud Užice, sudnica broj 51/III.
  Oglas poveriocima služi umesto poziva.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  50.

  Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o.

  07656106

  5 St. broj 195/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEGA-S.shtml/seo=/companyid=4332

  Privredni sud u Užicu, doneo je 3. oktobra 2011. godine rešenje 5. St. broj 195/2011 kojim se:
  I. Otvara stečajni postupak nad dužnikom Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o. u likvidaciji Užice, MB 07656106, PIB 101505229, zbog prezaduženosti.
  II. Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije.
  III. Određuje se ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 11. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
  VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  51.

  "Ledenice" AD

   

  2. St. broj 20/2010

   

   

   

  Privredni sud u Čačku u postupku stečaja nad "Ledenice" AD Ivanjica zakazao je dopunsko ispitno ročište za dan 4. novembar 2011. godine u 12,00 časova u sudnici broj 3, u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, a radi ispitivanja prijave potraživanja poverioca AD "Triglav Kopaonik" Beograd.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  52.

  "Dragačevo Zečevići"

   

  2 St. broj 114/2011

   

   

   

  Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Dragačevo Zečevići" - u stečaju Milatovići, 16. septembra 2011. godine, za 24. oktobar 2011. godine u 10,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana 6, sudnica 3.

  Izvor: Redakcija, 13.10.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Graditelj Holding" AD

   

  32. St. broj 4675/2919

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
  I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
  II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
  Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
  Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
  Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
  III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
  IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
  V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
  VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
  VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

   

  9. St. broj 144/2010

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

  07455984

  7. St. broj 2399/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

   

  I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
  II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
  III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

  17485016

  23. St. broj 293/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Stečajna masa Amahus d.o.o."

   

  6. St. broj 4909/2010

   

   

   

  U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  DP "Šećer-JU"

   

  12. St. broj 2902/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

  U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

  17134914

  45. St. broj 2614/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

   

  Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
  III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
  VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
  VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Jugobiro AD

  7008341

  16 St. broj 666/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
  Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
  Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
  Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
  Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
  Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  "List Solutions" a.d.

  20042834

  17. St. broj 2343/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
  II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
  VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

  20116226

  50. St. broj 165/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
  Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Stečajna masa DP "Šapčanka"

  07333803

  St. broj 480/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  "Eole Agro" d.o.o.

  20446552

  St. broj 600/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
  I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
  II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
  III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
  VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
  VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
  IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

  7223374

  St. broj 648/10

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
  Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
  Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

  17049151

  St. broj 19/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

  20216646

  St. broj 146/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
  2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "Mašinoservis" a.d.

  7329261

  St. broj 1/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Slap Tamnavac" a.d.

  7098324

  St. broj 35/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

  06401783

  St. broj 693/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
  8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

  07333803

  St. broj 480/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

  Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  DOO "Baki Daki Trejd"

   

  1. St. broj 180/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
  Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
  Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
  Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
  Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

   

  1. St. broj 401/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

   

  1. St. broj 168/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  DOO Autobanat

  08000441

  St. broj 484/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

   

  Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

   

   

  St. 6/2011

   

   

   

  Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
  Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  ZZ Ečka

  8594333

  St. broj 325/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

  Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
  Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

   

  2. St. broj 479/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

   

  2. St. broj 449/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

   

  St. broj 391/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

  17257188

  1. St. broj 471/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

   

  2. St. broj 123/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
  Na završnom ročištu raspravljaće se o:
  - završnom računu stečajnog upravnika;
  - konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
  - podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
  - neraspodeljenim delovima stečajne mase i
  - drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

  17362712

  1. St. broj 551/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

   

  6. St. broj 143/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
  Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

  17261037

  3. St. broj 441/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
  Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
  U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  Ortačko društvo "Čerkez-trans"
  "Nora" d.o.o.
  "Steko Mont" d.o.o.
  TC "Queen"

  20055081
  07400659
  07400659
  17475240

  6. St. broj 446/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
  Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
  Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
  Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  AD Raška

   

  3. St. broj 31/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

   

  Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  Mačkatica Ad

   

  3. St. broj 52/2010

   

   

   

  Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
  Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
  Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "Leneks Vrelo" a.d.

   

  2. St. broj 94/2010

   

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
  Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
  Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

   

  1. St. broj 6/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

   

  Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
  Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

  07105886

  2 St. broj 278/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
  X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
  Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

   

  2 St. broj 22/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

  Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
  U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "Dream company" d.o.o.

  17259032

  2. St. broj 234/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
  REŠENJE
  I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
  III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  42.

  "Pelikan print" d.o.o.

   

  2. St. broj 171/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  43.

  Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

   

  3. St. broj 150/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

  Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  44.

  AD "Denimetal"

   

  1. St. broj 96/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
  Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  45.

  AD "Sićevac kompani"

   

  1. St. broj 991/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
  Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  46.

  DOO "Candy"

   

  St. broj 247/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

   

  U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  47.

  DOO "Rekord protektiranje"

  20028785

  St. broj 56/2010

   

   

   

  Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
  Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
  Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
  Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
  Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
  Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
  Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  48.

  PD "Dunav promet" AD

  7291736

  St. broj 262/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

  1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
  2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
  3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
  4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
  5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  49.

  "Katedral Produkt"

  8196338

  St. broj 23/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

   

  Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  50.

  PP "Erdevik"

   

  4. St. broj 356/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  51.

  "Plavi golub"

   

  Posl. Br. St 117/2011

   

   

   

  Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  52.

  "Bus prevoz Beneš"

   

  St. broj 74/2011

   

   

   

  Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  53.

  "Panon Crvenka" AD

  08116911

  St. broj 610/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

   

  Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  54.

  "Fidelinka-skrob" doo

  20114517

  St. broj 561/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

   

  Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
  Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  55.

  DGP "Proleterski put"

  7226241

  1. St. broj 48/2011

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

  Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  56.

  AS Trans d.o.o.

  7977301

  1. St. broj 172/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

   

  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
  Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
  Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  57.

  "Crvenim signalom - Čačak"

   

  2. St. broj 140/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

  Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  58.

  d.o.o. "Suvobor"

  07153864

  Broj 2 St. 210/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  59.

  DOO "Gorin"

  06391893

  St. 2. St. broj 203/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

  Izvor: Redakcija, 3.10.2011.