Vesti - 30.06.2011

 • EKSKLUZIVNO U PARAGRAF-U: Informacije o novim presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

 • VLADA AP VOJVODINE NA SEDNICI OD 29. JUNA 2011. UTVRDILA PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE . . . dalje

 • ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK O USTAVNOSTI ODREDBE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU KOJOM SE UPIS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI USLOVLJAVA POSEDOVANJEM DOKAZA O PLAĆENOM POREZU . . . dalje

  MINISTARSTVO PRAVDE POZIVA SVE ADVOKATE DA RAZMOTRE PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU I EVENTUALNE PRIMEDBE I SUGESTIJE DOSTAVE ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE . . . dalje

 • TOKOM LETNJIH MESECI BIĆE USVOJEN ZAKON O JAVNOJ SVOJINI, A ZAKON O RESTITUCIJI POČETKOM JESENI . . . dalje

 • ZAKON O ENERGETICI I ZAKON O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE USKORO ĆE BITI PROSLEĐENI NA USVAJANJE VLADI RS I NARODNOJ SKUPŠTINI . . . dalje

 • KREDITI INVESTICIONE EVROPSKE BANKE ZA IZVOZNIKE: ROK 12 GODINA, POČEK 4 GODINE, KAMA 4% GODIŠNJE . . . dalje

 • NOVI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU BIĆE DONET NAKON ŠTO SRBIJA DOBIJE STATUS KANDIDATA I OTPOČNE PREGOVORE O ULASKU U EU . . . dalje

 • MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA PREDLOŽIĆE VLADI REPUBLIKE SRBIJE SMANJENJE PDV-A ZA ŠTAMPANE MEDIJE I IZDAVAČE KNJIGA . . . dalje

 • 30. JUN 2011. DAN ZA ODGOVARANJE NA POSLANIČKA PITANJA . . . dalje
 • Listajući dnevne novine:

 • ČLANSTVO U EU NE GARANTUJE AUTOMATSKI SLOBODU MEDIJA . . . opširnije
 • TRANSPARENTNOST VLASNIŠTVA NAD MEDIJIMA, POSEBNO U SRBIJI, PREDSTAVLJA OGROMAN PROBLEM . . . opširnije
 • PRIVREDA SRBIJE JE OD 2009. UŠTEDELA 120 MILIONA EVRA ZAHVALJUĆI REFORMI PROPISA . . . opširnije
 • NOVINSKI IZDAVAČI IZ EVROPE KOD CVETKOVIĆA . . . opširnije
 • ŽELEZNICE SRBIJE NISU VIŠE JAVNO PREDUZEĆE VEĆ ZATVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO . . . opširnije
 • UJEDINJENI REGIONI SRBIJE PREDLOŽIĆE DVE RADIKALNE NOVINE: UKIDANJE UPRAVNIH ODBORA I DA VLADA UOPŠTE NE BIRA DIREKTORE JAVNIH PREDUZEĆA . . . opširnije
 • NBS OBJAVLJUJE: DINAR OPET SLABI . . . opširnije
 • "GOLDONI" KUPUJE "21. MAJ" . . . opširnije
 • OPREZNO SA TURISTIČKIM ARANŽMANIMA . . . opširnije
 • Pogledajte ostale vesti za 30.06.2011

 • SRBIJA 2012. GODINE POSTAJE PUNOPRAVNA ČLANICA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE . . . dalje
 • POTPISAN SPORAZUM KOJIM SE U VOJSKU UVODE SVEŠTENICI OFICIRI . . . dalje
 • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O BUDUĆNOSTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA U AP VOJVODINI  . . . dalje
 • PRODATO 1.945.528 DRŽAVNIH ZAPISA . . . dalje
 • UKUPNA KREDITNA AKTIVNOST BANKARSKOG SEKTORA U SRBIJI NA KRAJU PRVOG TROMESEČJA OVE GODINE VEĆA JE ZA 0,2 ODSTO U POREĐENJU SA PRETHODNIM TROMESEČJEM . . . dalje
 • KONFERENCIJA "MENADŽMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE . . . dalje
 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 30. jun 2011

 • Prilozi: . . . opširnije
 • Službena mišljenja: . . . opširnije
 • Sudska praksa: . . . opširnije