Aktuelne vesti na dan 29. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 99 OD 27.12.2011./ODABRANI DOKUMENTI

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O STANOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENI ZAKONA O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O IZMENI ZAKONA O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U
USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O KINEMATOGRAFIJI ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ZAKON O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD ZA POTREBE KUPOVINE ZGRADE AEROINŽENJERINGA I IZVOĐENJE NEOPHODNIH RADOVA NA OBJEKTU ZA POTREBE SMEŠTAJA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U NOVEMBRU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA TEHNIČARA U RADIONICI ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 1005/08 - ĐOKIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

U ORGANIZACIJI PARAGRAF KOMPANIJE ODRŽANI SEMINARI NA TEMU "CARINSKA TARIFA ZA 2012. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH, SPOLJNOTRGOVINSKIH I DEVIZNIH PROPISA"

Kompanija Paragraf (redakcija časopisa CARINSKI INSTRUKTOR) je sa velikim uspehom održala savetovanje na temu Carinska tarifa za 2012. godinu i novine u primeni carinskih, spoljnotrgovinskih i deviznih propisa.

Savetovanja su održana u Beogradu (22. decembar, Sava Centar) i Novom Sadu (23. decembar, sala sindikata grada), a bilo je prisutno preko 250 učesnika.

Na savetovanjima su izlagali:

- NADICA PANTOVIĆ, Načelnik Sektora za carinsku politiku Ministarstva finansija,
- TATJANA STANIĆ, Samostalni savetnik Ministarstva finansija, Sektor za carinski sistem i politiku,
- BRANKA ĐORĐEVIĆ, Rukovodilac grupe za platni sistem u Ministarstvu finansija,
- PREDRAG ALEKSIĆ, Načelnik Sektora za carinski sistem u Ministarstvu finansija,
- MIRJANA OTAŠEVIĆ LUŠIĆ, Šef Odseka za carinske prekršaje u Upravi carina
- dr ANA BLAGOJEVIĆ, Šef grupe za spoljnotrgovinsku politiku iI mere zaštite u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

Svi učesnici skupa su dobili besplatan primerak časopisa Carinski instruktor sa materijalom za savetovanje.

Kompanija Paragraf je u pauzi savetovanja organizovala nagradnu igru za učesnike, i tom prilikom su izvučena tri dobitnika, kojima je data mogućnost da besplatno koriste neko od izdanja kompanije Paragraf, na koji nisu pretplaćeni, u promotivnom periodu od šest meseci.

S obzirom na veliko interesovanje učesnika, potrebe da se odgovori na sva pitanja pretplatnika, kao i da se instruktivnim primerima iz prakse olakša i pospeši poslovanje, kompanija Paragraf nastoji da u januaru mesecu organizuje različite tematske seminare, i na taj način, u što većem obimu pomogne mnogobrojnim pravnim subjektima.

Izvor: Redakcija, 26.12.2011.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE KOJA SE ODNOSE NA PROMET ROBA I USLUGA
 • MOGUĆNOST POVRAĆAJA NENOVČANOG OSNIVAČKOG ULOGA U DRUŠTVO
 • PROMENA OSNIVAČA I DIREKTORA JEDNOČLANOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 • PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Januar 2012. godine •
 • KOMENTAR PRAVILNIKA O ČUVANJU, ZAŠTITI I KORIŠĆENJU OBAVEZNOG PRIMERKA PUBLIKACIJA U DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA - "Sl. glasnik RS", br. 98/2011

Razlozi za donošenje Pravilnika

Obaveze depozitnih biblioteka

 

 • KOMENTAR PRAVILNIKA O DOSTAVLJANJU OBAVEZNOG PRIMERKA ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU - "Sl. glasnik RS", br. 98/2011

Dostavljanje obaveznog primerka elektronskih publikacija

Korišćenje obaveznog primerka elektronskih publikacija

 

 • SPROVOĐENJE PROCESA RACIONALIZACIJE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA, SA OSVRTOM NA PITANJA PRIJEMA U RADNI ODNOS

Racionalizacija mreže škola

Racionalizacija broja odeljenja u školama

Racionalizacija broja zaposlenih u školama

 

 • KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2012. godine •
 • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA

Računovodstveno evidentiranje ispravke vrednosti potraživanja

Računovodstveno evidentiranje direktnog otpisa potraživanja

Računovodstveno evidentiranje otpisa ranije ispravljenog potraživanja

Ispravljena potraživanja naplaćena pre dana odobrenja finansijskih izveštaja

 • ODGOVORNOST DEKLARANTA U SLUČAJU UTVRĐENOG MANJKA ROBE U ODNOSU NA OCARINJENU KOLIČINU
 • ODGOVORNOST VOZARA ZA POGREŠNO UNETU TEŽINU ROBE U MEĐUNARODNOM TOVARNOM LISTU - CMR
U SKLADU SA ODLUKOM O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA - ROK ZA DOSTAVLJANJE KANDIDACIONIH PRIJAVA JE 7. JANUAR 2012. GODINE

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 20. decembra 2011. godine doneo Odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova.

Postupak predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova organizovaće i sprovešće Izborna komisija Visokog saveta sudstava.

Kandidacione prijave dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije" Izbornoj komisiji Visokog saveta sudstva.
Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata kao i Odluka o izbornim radnjama i rokovima u postupku objavljene su na internet stranici Visokog saveta sudstva.

S obzirom na to da je Odluka o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 98/2011 od 23. decembra 2011. godine, rok za dostavljanje kandidacionih prijava je 7. januar 2012. godine (prim. red).

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 27.12.2011.

SAOPŠTENJE SA 47. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 28. DECEMBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 47. redovnoj sednici odlučio o 200 predmeta, a u predmetu Už-2795/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U postupcima odlučivanja o izbornim sporovima Ustavni sud je:

- odbacio zahtev za odlučivanje o izbornom sporu u predmetu VU-1547/2010.

II U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:


- usvojio zahtev V. Miloševića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/10) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se V. Miloševiću kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Jagodini Už. 11/08 od 21. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 835/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-504/2011)
- usvojio zahtev N. Pajića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/10) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se N. Pajiću, kome je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine opštine Veliko Gradište o prestanku mandata odbornika broj 020-32/2008-01 od 19. novembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 431/10 od 27. oktobra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini opštine Veliko Gradište da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt, u delu koji se odnosi na podnosioca. (predmet XU-561/2011)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-4590/2010.

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-364/2009, Už-451/2009, Už-491/2009, Už-506/2009, Už-693/2009, Už-701/2009, Už-713/2009, Už-717/2009, Už-750/2009, Už-793/2009, Už-859/2009, Už-943/2009, Už-955/2009, Už-1112/2009, Už-1118/2009, Už-1207/2009, Už-1222/2009, Už-1240/2009, Už-1945/2009, Už-2070/2009, Už-1508/2010, Už-1881/2010, Už-2041/2010, Už-2565/2010, Už-2794/2010, Už-3112/2010, Už-3291/2010, Už-3885/2010, Už-3975/2010, Už-4063/2010, Už-4083/2010, Už-4146/2010, Už-4223/2010, Už-4268/2010, Už-4354/2010, Už-4469/2010, Už-4584/2010, Už-4585/2010, Už-4588/2010, Už-4598/2010, Už-4599/2010, Už-4617/2010, Už-4653/2010, Už-4688/2010, Už-4724/2010, Už-4756/2010, Už-4777/2010, Už-4794/2010, Už-4802/2010, Už-4824/2010, Už-4862/2010, Už-4869/2010, Už-4889/2010, Už-4899/2010, Už-4965/2010, Už-4997/2010, Už-4999/2010, Už-5008/2010, Už-5038/2010, Už-5039/2010, Už-5042/2010, Už-5052/2010, Už-5062/2010, Už-5069/2010, Už-5083/2010, Už-5120/2010, Už-5127/2010, Už-5151/2010, Už-5240/2010, Už-5316/2010, Už-5322/2010, Už-5327/2010, Už-5331/2010, Už-5336/2010, Už-5360/2010, Už-5362/2010, Už-5383/2010, Už-5390/2010, Už-5396/2010, Už-5397/2010, Už-5411/2010, Už-5449/2010, Už-5458/2010, Už-5459/2010, Už-5460/2010, Už-5465/2010, Už-5481/2010, Už-5494/2010, Už-5522/2010, Už-274/2011, Už-275/2011, Už-532/2011, Už-571/2011, Už-616/2011, Už-905/2011, Už-1178/2011, Už-1179/2011, Už-1180/2011, Už-1181/2011, Už-1182/2011, Už-1347/2011, Už-1429/2011, Už-1585/2011, Už-1600/2011, Už-2058/2011, Už-2253/2011, Už-2394/2011, Už-2464/2011, Už-2654/2011, Už-2657/2011, Už-2798/2011, Už-3006/2011, Už-3033/2011, Už-3059/2011, Už-3094/2011, Už-3158/2011, Už-3168/2011, Už-3174/2011, Už-3190/2011, Už-3297/2011, Už-3480/2011, Už-3533/2011, Už-3606/2011, Už-3643/2011, Už-3757/2011, Už-3822/2011, Už-3913/2011, Už-4239/2011, Už-4470/2011, Už-4559/2011, Už-4567/2011, Už-4626/2011, Už-4673/2011, Už-4744/2011, Už-4752/2011, Už-4813/2011, Už-4818/2011, Už-4820/2011, Už-4832/2011, Už-4843/2011, Už-4845/2011, Už-4857/2011, Už-4871/2011, Už-4882/2011, Už-4904/2011, Už-4945/2011, Už-4952/2011, Už-4970/2011, Už-5125/2011, Už-5126/2011, Už-5127/2011, Už-5128/2011, Už-5129/2011, Už-5130/2011, Už-5131/2011, Už-5132/2011, Už-5135/2011, Už-5136/2011, Už-5137/2011, Už-5138/2011, Už-5139/2011, Už-5149/2011, Už-5150/2011, Už-5151/2011, Už-5152/2011, Už-5153/2011, Už-5155/2011, Už-5157/2011, Už-5162/2011, Už-5170/2011, Už-5173/2011, Už-5175/2011, Už-5187/2011, Už-5242/2011, Už-5299/2011, Už-5300/2011, Už-5301/2011, Už-5407/2011, Už-5413/2011, Už-5414/2011, Už-5415/2011, Už-5416/2011, Už-5420/2011, Už-5421/2011, Už-5422/2011, Už-5423/2011, Už-5425/2011, Už-5427/2011, Už-5428/2011, Už-5429/2011, Už-5430/2011, Už-5431/2011, Už-5432/2011, Už-5433/2011, Už-5434/2011 i Už-5600/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 28.12.2011.

U SKLADU SA IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADOVI I OPŠTINE U SRBIJI DOBILI SU 80 ODSTO PRIHODA OD POREZA NA ZARADE ZAPOSLENIH, NA TERITORIJI LOKALNE SAMOUPRAVE, ČIME SU IM PRIHODI UDVOSTRUČENI • Unija poslodavaca Srbije zbog toga traži ukidanje takse na gradsko građevinsko zemljište •

Unija poslodavaca Srbije (UPS) najavila je danas da će, u okviru Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, pokrenuti inicijativu za ukidanje takse na gradsko građevinsko zemljište, sa ciljem da se rastereti privreda i smanje izdaci koje svakog meseca imaju građani.

"S obzirom na to da su promenama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 - odluka US - prim. red) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011 - prim. red), gradovi i opštine u Srbiji dobili 80 odsto prihoda od poreza na zarade zaposlenih, na teritoriji lokalne samouprave, čime su im prihodi udvostručeni, potrebno je ukinuti taksu na gradsko građevinsko zemljište", smatra UPS.

Kao argument za ukidanje takse navedeno je da ona ne postoji ni u jednoj od 24 zemlje članice EU.

UPS dodaje i da prilikom kupovine nepokretnosti ili zemljišta novi vlasnik plaća porez na prenos apsolutnih prava, a kasnije svake godine porez na imovinu, tako da kroz porez plaća državi naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

Postojanje posebne takse na gradsko građevinsko zemljište, koja se plaća preko uplatnica "Infostana", praktično je dupliranje poreza na imovinu, što predstavlja grubo kršenje Ustava, koji jemči da se ne može dva puta naplatiti porez ili naknada na isti predmet oporezivanja, predočava UPS.

Ustav Srbije i drugi zakoni regulišu pojam takse kao naknade za usluge, a u slučaju takse za gradsko građevinsko zemljište, ne postoji nikakva usluga koju Republika ili lokalne samouprave obavljaju za obveznika takse, podseća UPS.

Taksa je višestruko uvećana za privredu u odnosu na građane i predstavlja značajno opterećenje u poslovanju preduzetnika, malih, srednjih i velikih preduzeća, a to je pri tom samo jedan od 46 nameta koje mora da plaća.

Naveden je primer da je iznos te takse u Beogradu za trgovinske radnje 26 puta veći nego za građane, za banke i 30 puta, a kod organizatora igara na sreću čak i do 75 puta.
Iznosi te takse u privredi, kreću od 18.000 dinara do 1,6 miliona dinara godišnje u pojedinim slučajevima. Kod 53,9 odsto preduzeća u Beogradu, taksa je u 2010. godini bila viša od poreza na dobit preduzeća, navodi UPS.

Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

VLADA SRBIJE PREDLOŽILA PARLAMENTU DA PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE SRBIJE KOD NEKOLIKO KOMERCIJALNIH BANAKA, PO ZADUŽENJU FARMACEUTSKE KOMPANIJE "GALENIKA" DONESE PO HITNOM POSTUPKU

U skupštinsku proceduru danas je stigao predlog zakona o davanju garancije Srbije kod nekoliko komercijalnih banaka, po zaduženju farmaceutske kompanije "Galenika".

Sredstva kredita u iznosu od 70 miliona evra, kako je objasnila Vlada Srbije kao predlagač, biće upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza kompanije "Galenika".
Reč je o predlogu zakona o davanju garancije Srbije u korist Sosijete ženeral banke, Erste, Unikredit i AIK banke po zaduženju kompanije "Galenika".

Sosijete ženeral i Erste banka staviće na raspolaganje zajmoprimcu sredstva u iznosu od po 10 miliona evra, dok će Unikredit dati 30 miliona evra, a AIK banka 20 miliona evra.

Vlada Srbije predložila je parlamentu da taj zakonski predlog donese po hitnom postupku, budući da je potrebno što hitnije pribaviti sredstva za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza "kako ne bi došlo do potpune nelikvidnosti zajmoprimca".

Nelikvidnost je, kako je objašnjeno, "prouzrokovao pad prodaje lekova, ali prevashodno i nemogućnost naplate potraživanja koja zajmoprimac ima prema veletrgovcima lekovima, što je ugrozilo sposobnost preduzeća da u roku servisira svoje obaveze".

Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

IZVEŠTAJ O REVIZIJI NACRTA ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA ZA 2010. GODINU I OSTALI IZVEŠTAJI KOJI SE ODNOSE NA REVIZIJU BUDŽETA BUDŽETSKIH KORISNIKA BIĆE OBJAVLJENI I NA SAJTU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Državna revizorska institucija predstaviće sutra javnosti izveštaj o reviziji Nacrta zakona o završnom računu budžeta za 2010. godinu, izjavio je danas Tanjugu državni revizor Radoslav Sretenović.

Predstavljanje tog izveštaja praktično znači informisanje javnosti kako su se i na koji način, odnosno da li su se namenski trošile pare iz državnog budžeta za tu godinu.

"Osim izveštaja o reviziji Nacrta zakona o završnom računu budžeta Srbije za 2010. godinu, biće predstavljeni i ostali izveštaji koji se odnose na reviziju budžeta i budžetskih fondova, javnih preduzeća, budžeta lokalnih vlasti, organizacija obaveznog osiguranja i Narodne banke Srbije, u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanje sa državnim budžetom", rekao je Sretenović.

"Izveštaji o reviziji biće objavljeni i na sajtu Državne revizorske institucije", dodao je on.

Državni revizori su svake godine kontrolisali određeni broj ministarstava.

U 2010. su revizori kontrolisali budžete jedanaest ministarstava i određenih službi koje se finansiraju iz budžeta, kao što su Kabinet predsednika vlade, Generalni sekretarijat vlade, Koordinaciono telo Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđe, Uprava za javne nabavke, Republička direkcija za robne rezerve, Nacionalna služba za zapošljavanje.
Urađene su i revizije budžeta 11 lokalnih samouprava, među kojima su i gradovi Beograd i Novi Sad, kao i 16 javnih preduzeća i Fonda za razvoj.

Ove godine planirana revizija sedam ministarstava - Ministarstva finansija, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrasnjih poslova, Ministarstva ekonimije i regionalnog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva za Kosovo i Metohiju i u okviru Ministarstva finasija Poreske uprave i Uprave carine.

Ranije je Sretenović kazao Tanjugu kako Republika Srbija ima oko 8.000 budžetskih korisnika i da DRI nema kapaciteta da obavi reviziju svih korisnika sredstava poreskih obveznika, već ta institucija pravi svoj program rada i vrši odabir u skladu sa svojim kadrovskim potencijalima.

Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

PREDSTAVLJENI REZULTATI RADA NARODNE BANKE SRBIJE U 2011. GODINI

Kontinuirani pad međugodišnje inflacije, devizne rezerve zemlje na istorijski najvišem nivou i dinar kao jedna od najstabilnijih valuta u regionu - neki su od rezultata rada Narodne banke Srbije u 2011. godini. U narednoj godini Narodna banka Srbije će nastaviti da svojim merama čuva stabilnost cena i celokupnog finansijskog sistema u Srbiji i na taj način davati svoj ključni doprinos poboljšanju uslova za rast ekonomske aktivnosti i zaposlenosti, zaključeno je na radnom doručku za predstavnike medija koji je organizovala Narodna banka Srbije.

"Pad inflacije i smanjenje referentne kamatne stope doprineće daljem smanjivanju nivoa kamatnih stopa u Srbiji, što će imati pozitivan uticaj na ekonomsku aktivnost i zaposlenost", rekao je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Dodao je da "Narodna banka Srbije nastavlja da podstiče korišćenje dinara, jer se time smanjuju rizici, povećava efikasnost monetarne politike i stvaraju uslovi za zdravo i dugoročno održivo smanjenje kamatnih stopa u finansijskom sistemu naše zemlje, što je u interesu i privrede i građana i banaka."

Stabilnost finansijskog sistema je očuvana i poboljšana uvođenjem nove i naprednije regulative za upravljanje rizicima banaka (Bazel 2) i dodatnim jačanjem domaćeg bankarskog sektora putem dokapitalizacije. Devizna štednja naših građana iznosi 7,6 milijardi evra i na najvišem je nivou do sada. Narodna banka Srbije očekuje snažan pad međugodišnje inflacije u prvom tromesečju 2012. godine i njen povratak u granice cilja do marta, a nakon toga bi međugodišnja inflacija trebalo da ostane na niskom ciljanom nivou.

Dinar je tokom ove godine, uz minimalne intervencije Narodne banke Srbije na deviznom tržištu i u uslovima pada kreditnog rejtinga zemalja u regionu, predstavljao valutu koja je pokazala najveću stabilnost među valutama zemalja koje primenjuju isti režim deviznog kursa (Poljska, Češka, Mađarska, Rumunija, Turska). Devizne rezerve su na zadovoljavajućem nivou, trenutno iznose rekordnih 11,5 milijardi evra, i dodatna su garancija makroekonomske stabilnosti naše zemlje.

U 2011. godini, na predlog Narodne banke Srbije, donet je i Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - prim. red). Cilj donošenja ovog zakona je zaštita građana u finansijskim transakcijama, dostizanje standarda Evropske unije u ovoj oblasti i dalje jačanje poverenja u finansijski sistem zemlje.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 28.12.2011.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKOG POLOŽAJA ŽENA SA SELU U APV

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin otvorio je javnu raspravu posvećenu Strategiji za unapređenje ekonomskog položaja seoskih žena u Vojvodini, dokumentu koji je danas predstavljen na Novom Sadu, u amfiteatru Prirodnjačkog muzeja. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova pokrenuo je pripremu ovog strateškog dokumenta, čiji je nacrt izrađen u okviru radne grupe eksperata i ekspertkinja i predstavnika brojnih javnih i specijalizovanih institucija i službi, kao i NVO organizacija i udruženja a na temelju novih činjenica i podataka o kvalitetu, načinu i karakteristikama života žena na vojvođanskom selu.

O Nacrtu Strategije, ključnim problemima položaja žena na selu, ciljevima, merama i aktivnostima usmerenim ka promeni njihovog položaja, govorila je Olivera Vuković, koja je sa dr Marijom Babović koordinirala radom Radnom grupom za izradu Strategije za unapređivanje ekonomskog položaja žena na selu u Vojvodini.

- Pokrajinski sekretarijat u sklopu svojih višegodišnjih napora u oblasti rodne ravnopravnosti, povećavanja vidljivosti seoskih žena i njihovog položaja, podrške ženskom preduzetništvu, edukaciji, zapošljavanju, samozapošljavanju i ekonomskoj samostalnosti žena u Vojvodini, angažovanju na potpori ženskim udruženjima i organizacijama, sada čini novi iskorak. Kao i do sada, bili smo prvi koji su na konkretan i odgovoran, kroz projekte i sistemska rešenja u okviru svojih nadležnosti, način podržali napore za promenu i poboljšavanje položaja seoskih žena. Iako smo na početku tog puta bilo mnogo problema, sada u pokrajini deluje više od 250 ženskih seoskih udruženja, više od 100 žena koje su poznavale strane jezike obučene su za pisanje projekata po modelu EU a njih tri hiljade je prošlo kroz informatičku obuku. U momentu kada je muški aktivizam u malim mestima i na selu, na veoma niskom nivou, žene su pokazale da su u stanju da preuzmu i taj deo društvene odgovornosti, i da mogu postati ne samo oslonac porodičnog već i čitavog društvenog, pa i ekonomskog života na selu. Saradnja sa Ujedinjenim nacijama, republičkim i lokalnim institucijama, na programima posvećenim promociji ženskog preduzetništva, edukacije, podizanja vidljivosti i dostupnosti ekonomskih, finansijskih, zakonskih i drugih politika i instrumenata, od kredita do mogućnosti prekvalifikacija, dodatnog obrazovanja i preduzetništva omogućiće da budući položaj seoskih žena bude mnogo povoljniji. Strategija je jedan od osnovnih elemenata tog preobražaja a za narednu godinu pripremamo jedan veoma veliki i značajan projekat, program razvoja organske poljoprivrede, proizvodnje hrane, namenjen ženama preduzetnicama. Obuka i pripreme za ovaj projekat, čiju realizaciju su već podržali brojni donatori trajaće tri godine, jer se radi o zahtevnim programima i proizvodnji veoma kvalitetne hrane, bez obzira na veličinu pojedine parcele ili imanja. Uz to nastavićemo i sa promocijom onih vrednosti koje su našu pokrajinu učinile prepoznatljivom i posebnom, i među zemljama i regijama EU, a to je naša šarolikost i naša raznolikost, tolerancija i miran suživot koji je najbolje manifestovan tokom susreta - sajmova ženskog seoskog stvaralaštva na kojima je promovisano stvaralaštvo i proizvodi seoskih žena iz Vojvodine. To je jedna od akcija koja je u čitavoj pokrajini naišla na nepodeljenu podršku. Ekonomska samostalnost i poboljšavanje materijalnog položaja seoskih žena zato je osnovni cilj svih naših akcija - rekao je pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Izradom ovog strateškog dokumenta kojim bi se osiguralo koordinirano, institucionalizovano i sveobuhvatno delovanje na ekonomskom osnaživanju žena sa sela a od javne rasprave se očekuje da pomogne u obezbeđivanju kvaliteta rešenja koja će ovaj dokument ponuditi, i potvrdi partnerski odnos i efikasnost međusobne saradnje svih aktera u formulisanju punog odgovora na probleme položaja žena na vojvođanskom selu.

Strategija je izrađena na inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinskim fondom za razvoj poljoprivrede i Zavodom za ravnopravnost polova, a uz finansijsku podršku Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 28.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJUMIMA, VISINI, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADE ZA PROVERU PODATAKA IZ DOSIJEA O HEMIKALIJI, KAO I O VISINI DRUGIH NAKNADA UTVRĐENIH ZAKONOM O HEMIKALIJAMA - POPUST, ODNOSNO UMANJENJE ZA 50% NA IZNOS NAKNADE BI TREBALO DA BUDE PRODUŽEN I U 2012. GODINI

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 15. decembra 2011. godine doneo je Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o kriterijumima, visini, načinu obračuna i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i o visini drugih naknada utvrđenih Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011, 25/2011 i 55/2011 - prim. red) koji je u proceduri davanja saglasnosti od strane Vlade.

Ovom odlukom Agencija za hemikalije predložila je da se smanji opterećenje privrednih subjekata tako što će se produžiti popust, odnosno umanjenje za 50% na iznos naknade i u 2012. godini. Pored toga, predložena je izmena visine naknade po osnovu količine hemikalija, tako što se uvode dodatni novi rasponi naknada po osnovu količina hemikalija stavljenih u promet, kao i zaštitne mere koja se odnosi na najviši iznos visine naknade, a čime se smanjuje naknada za veći broj privrednih subjekata korisnika usluga Agencije za hemikalije.

Navedeni predlog Odluke možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/152840/01_predlog_odluke_15.12.2011.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 28.12.2011.

U SKLADU SA NOVOM MEDIJSKOM STRATEGIJOM - MEDIJI ĆE SE VEROVATNO I DALJE FINANSIRATI DIREKTNO IZ BUDŽETA, UMESTO PROJEKTNOG FINANSIRANJA KOJE SU PREDLAGALI ČLANOVI ZA IZRADU STRATEGIJE

U Srbiji i dalje nisu rešena značajna pitanja za funkcionisanje medija, poput vlasništva i dodele budžetskih sredstava. Razlog za to je, kako je rekao stručnjak za medije Rade Veljanovski, što su državne institucije izbegavale da se tim pitanjima na vreme bave. Status državne novinske agencije u Srbiji, kvalitet javnog RTV servisa i značaj transparentnog finansiranja za kvalitet medija neka su od pitanja koja su razmotrena na predstavljanju časopisa Izazovi evropskih integracija, čiji novi broj je posvećen medijima.

"Nije sjajno što razgovaramo o tome na ovaj način tek posle 11 godina", rekao je Veljanovski na predstavljanju Izazova medijskih integracija posvećenih medijima. Veljanovski je rekao da bi, da se o ovoj temi razgovaralo u prvih godinu dana od petooktobarskih promena 2000. godine, do sada mnoge stvari o kojima se sada razgovara bile jasnije. Kao primere je naveo pitanja koje medije treba država da finansira i osniva, pod kojim uslovima i standardima, kako rešiti status Tanjuga i koje moderne evropske standarde Srbija kao zemlja u tranziciji realno može da primeni.

"Mi smo nažalost imali ovih 10-11 godina situaciju u kojoj država, zvanične institucije vlasti, uporno izbegavale da se izjasne o svim tim pitanjima", rekao je Veljanovski, dodavši da se država u zakonodavna pitanja aktivnije uključila tek u prethodnih godinu do dve.

U izjavi za EurAktiv Veljanovski je izrazio žaljenje što se za sada čini da će se mediji i dalje finansirati direktno iz budžeta, umesto projektnog finansiranja koje su predlagali članovi za izradu medijske strategije, među kojima je i on. "Nažalost i dalje dominira stav da država treba da ima na spisku jedan broj medija kojima će iz budžeta davati novac bez obzira na to kako oni tu svoju funkciju ostvaruju", rekao je Veljanovski.

On je postavio i pitanje uticaja koji se na takav način može izvršiti na medije. "Iz toga proizlazi da će se onima koji su na vlasti, moćni, verovatno dopadati da ti mediji i dalje malo više njih promovišu, pa će to tretirati kao ostvarivanje javnih interesa i zato ih i dalje imati na spisku onih koji im pomažu", rekao je on.

Projektno finansiranje, kako je naveo, podrazumeva konkurs i potpuno transparentnu dodelu novca na osnovu jasnih kriterijuma.

Veljanovski je rekao da se mora gledati da medij u svom programu ima one informacije koje su od interesa za javnost, ali su zapostavljene u društvu.

Kada je reč o modelu finansiranja i vlasništva nad medijima, ne postoji jedinstveni model u svetu. U oblasti novinskih agencija, kojima je bio posvećen veliki deo debate, Veljanovski je rekao da u svetu ne postoji jedinstveni model na koji je uređeno to tržište, ali da ne postoji razlog da jedna agencija na tržištu dobija novac iz budžeta, kao i da isti princip važi i za druge oblasti medija.

"Naše okolnosti su takve da smo (deo eksperata) bili potpuno uvereni da od kako su nastale (druge) agencije koje dobro i profesionalno rade svoj posao nema više razloga da postoji agencija koja od države finansirana i koja je u državnim rukama", rekao je Veljanovski EurAktivu.

Na skupu je direktorka Tanjuga Branka Đukić ocenila da se cela rasprava o medijskoj strategiji svela na pitanje finansiranja Tanjuga.

Advokat Slobodan Kremenjak rekao je da se medijska strategija u velikoj meri bavi ekonomskim pitanjima zato što je do sada već postalo jasno da je sloboda izražavanja bitna, ali nije pronađen odgovor na pitanje gde pronaći novac.

Rekao je takođe da se ne treba fokusirati samo na jedan slučaj, već pronaći sistemsko rešenje koje će propisati jasna pravila, tako da funkcionisanje medija koji se finansiraju iz budžeta ne zavisi od "garniture" koja ih vodi. Potrebno je takođe sprečiti nekonkurentno i netrižišno ponašanje.

Članke za ovo izdanje Izazova evropskih integracija, objavljenog u saradnji sa ANEM-om, pisali su profesori Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević i Rade Veljanovski, asistentkinja na tom fakultetu Jelena Surčulija, advokati Slobodan Kremenjak i Kruna Savović, novinarka Žužana Serenčeš, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Mirjana Nikolić, direktorka Tanjuga Branka Ðukić.

Background

Vlada Srbije je Strategiju razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011 - prim. red) usvojila 28. septembra nakon godinu i po dana pripreme tog dokumenta u kojoj su učestvovali novinarska udruženja, ali i različite evropske i međunarodne institucije, poput Evropske komisije, Saveta Evrope i OEBS-a, koje su imale savetodavnu ulogu. Strategija uređuje pitanja koja, suprotno očekivanjima, nisu bila obuhvaćena izmenama Zakona o javnom informisanju ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 61/2005, 71/2009, 89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US - prim. red). Strategijom je predviđeno da država ne može biti vlasnik javnih glasila, čime je odgovoreno na ključan zahtev medijskih udruženja. Država će moći da bude vlasnik specifičnih glasnika koji se odnose na njen rad i javnih radio-televizijskih servisa. Drugo ključno pitanje - direktno budžetsko finansiranje medija, trebalo bi da konačno bude rešeno od 1. januara 2012, pošto se Srbija Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008 - prim. red)
Stručnjaci procenjuju da se u medije u Srbiji sliju milioni evra državnog novca, bez konkursa i pravila. Šefica odeljenja za medije Misije Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) Dragana Nikolić Solomon nedavno je iznela podatak da Ministarstvo kulture za medije u Srbiji godišnje izdvaja pet miliona evra, vojvođanski sekretarijat za kulturu 3,5 miliona evra, a lokalne samouprave 16,5 miliona evra. Pored toga, procenjuje se da država kontroliše oko 80 milona evra "marketinškog kolaća", a veliki iznosi se daju medijima u državnom vlasništvu kao novac za javna preduzeća. U tom kontekstu najčešće se pominje Tanjug kome se, prema informacijama Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) daje dva miliona evra godišnje.

Izvor: EurActiv.rs, 28.12.2011.

ODLUKA NARODNE BANKE SRBIJE DA SE BANKAMA SMANJE REZERVE I DA SE DRUGAČIJE KLASIFIKUJU RIZICI OMOGUĆIĆE DA SE SMANJE KAMATNE STOPE ALI NE I VELIKU KREDITNU EKSPANZIJU • Očekuje se da će banke u 2012. godini biti na oprezu kada je reč o kreditiranju stanovništva i privrede •

Predsednik Udružanja banaka Srbije (UBS) izjavio je da očekuje da će banke u 2012. godini biti na oprezu kada je reč o kreditiranju stanovništva i privrede.

U uslovima ekonomske krize, banke su opreznije jer je veći rizik da se uzeti krediti kasnije ne vraćaju na vreme, rekao je Dugalić u novogodišnjoj izjavi Tanjugu navodeći da se slaže sa izjavama naših zvaničnika da nas očekuje teška godina.

"Banke postaju opreznije, jer je veći rizik od nevraćanja kredita. One su rigidne u pogledu odobravanja novih kredita i to je sasvim razumljivo ponašanje. Pretpostavljam da će takvu politiku voditi i u narednom periodu", objasnio je on zakonomernost u ponašanju banaka, u uslovima krize.

On je istakao da na to, kako će se ponašati banke u velikoj meri zavisi od faktora na koje može malo da se utiče.

"Naš odnos sa Evropskom unijom, moguće približavanje, udaljavanje, pristup nekim fondovima, kreditni rejting, dolazak stranih direktnih investicija..to su neki činioci koji bitno opredeljuju našu ukupnu ekonomsku poziciju a mi na njih gotovo nimalo ne možemo da utičemo", ukazao je Dugalić ističući da od toga zavisi i kakva će biti pozicija i privrede i bankarskog sektora.

On je ocenio da će nedavno doneta odluka Narodne banke Srbije, da se bankama smanje rezervisanja i da se drugačije klasifikuju rizici, omogućiti da se smanje kamatne stope ali ne i neku veliku kreditnu ekspanziju.

"Banke ne mogu da "leče" privredu, daju kredite onima koji mogu da ih vrate, i upravo ova mera je orijentisana ka onima koji mogu da rade, da vraćaju kredite i da im taj teret bude manji kroz niže kamatne stope. To je smisao ove mere", precizirao je Dugalić.

Osvrćući se na poslovanje bankarskog sektora u 2011. godini, Dugalić je istakao i da će banke zabeležiti dobit, ali i manji prinos na kapital.

"Godinama bankarski sektor ostvaruje manji prinos na kapital, ili jednostavnije rečeno profitna stopa je manja od ostvarene stope banaka u zemljama u okruženju, pa čak i u evropskim razmerama, ali mi smo se navikli na to", ukazao je Dugalić.

On je podsetio da se bankarski sektor Srbije usmerio na održavanje sigurnosti, likvidnosti, solventnosti "poučene iskustvom iz prošlosti", ali na "uštrb" dobiti.

Dugalić je istakao da ne treba izgubiti iz vida da je takva orijentacija bankarskog sektora doprinela da se sačuva makroekonomska stabilnost i da naše zemlja ne dođe u situaciju poput Islanda ili Irske, gde je zbog propasti banaka cela ekonomija dovedena "na rub propasti".

Dugalić je podvukao i da banke sa "korektnom" likvidnošću ulaze u narednu godinu.

"Prvo imaju najbolju adekvatnost kapitala, odnosno najveću sigurnost za sve plasmane posebno rizične, imaju i dobru likvidnost - koeficijent je dva, a to je dvostruko više od minimuma koji se predviđa i našim zakonom i bazelskim sporazumom. Banke, dakle imaju solidnu likvidnost ali je problem veliki broj loših zajmova zbog kojih moraju da izdvajaju velike rezervacije i to je trenutno najveće opterećenje", ukazao je Dugalić.

On je naveo i da očekuje da se u narednoj godini nastavi sa subvencionisanim kreditima - zajmovi banaka u kojima država subvencioniše kamatu.

"Pretpostavljamo da će neka vrsta subvencije postojati, jer ti krediti za subvenciju i likvidnost su pomogli privredi da lakše preživi u ovoj teškoj godini koja je iza nas.Ti zajmovi imali su svoj pozitivan efekat i nisu bili sasvim pogrešni", ocenio je on.

Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

OSLOBAĐANJE OD POREZA I DOPRINOSA POSLODAVACA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA I PREDLOŽENA UREDBA ZA OGRANIČENJE ROKOVA PLAĆANJA PRIVREDI NA 60 DANA ZA CEO JAVNI SEKTOR SU NAJZNAČAJNIJE MERE U SPROVOĐENJU AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2011. GODINI

Potpredsednica vlade za privredu i regionalni razvoj Verica Kalanović izjavila je danas da će u 2012. biti prioritetne aktivnosti usmerene na privlačenje investicija u našu zemlju i otvaranje novih radnih mesta, kao i razvoj infrastrukture i podizanje standarda građana u svim delovima Srbije.

Svi programi koji su dali rezultate u prethodnom periodu biće nastavljeni u idućoj godini, rekla je Kalanovićeva za Tanjug navodeći da će se pregovarati i sa svim zainteresovanim investitorima, kojima treba stvoriti uslove da dođu i ostanu u Srbiji.

Potpredsednica vlade je istakla da će se u narednom periodu baviti aktivnim merama za zapošljavanja kako bi se održao ili povećao postojeći nivo zaposlenosti u narednoj godini.

"Sledeća godina će biti izborna i prosto ne možemo da sklonimo u stranu činjenicu da Srbija u izbornoj godini, gotovo po pravilu, gura pod tepih najveće probleme", istakla je Kalanovićeva dodajući da bi trebalo promeniti tu lošu praksu.

Ona je naglasila da je "potpuno jasno da će u periodu pred izbore biti velikih reči i obećanja - da će se za tri meseca završiti ono što nije urađeno u prethodne tri godine".
Kalanovićeva je rekla da se ona time neće baviti već mnogim malim projektima koji čekaju na realizaciju, kao i problemima običnih ljudi.

"Ne smemo da zaboravimo ni da će 2012. biti godina u kojoj će još uvek "buktati" ekonomska kriza i da će se privreda i veliki broj građana boriti sa njenim posledicama", navela je ona.

Potpredsednica vlade je napomenula da Srbija još uvek nema previše atraktivan poslovni ambijent za ulaganje zbog birokratije i sporog izdavanja građevinskih dozvola i da su trenutno Hrvatska, Rumunija i Mađarska privlačnije investitorima.

Kalanovićeva je kazala da je program za podršku direktnim investicijama domaćim i stranim kompanijama i zapošljavanje novih ljudi dao dobre rezultate navodeći da je u okviru njega u prethodnih pet godina investirano oko milijardu evra.

"Sve dok budemo zaostajali u poslovnom ambijentu, na primer, od Rumunije ili Hrvatske, mi ćemo se sa njima boriti tom mrvicom - podsticajima", rekla je Kalanovićeva.
Jedna od najznačajnijih mera, prema njenim rečima, bila je ona koja se odnosile na oslobađanje poreza i doprinosa poslodavaca prilikom zapošljavanja novih radnika, koja je podsticala i suzbijanje "sive" ekonomije.

"Ta mera ipak nije dala rezultate koje smo očekivali i borba sa "sivom" ekonomijom nam tek predstoji", konstatovala je Kalanovićeva.

Sledeća značajna mera u ovoj godini je bila, prema njenim rečima, predložena uredba za ograničenje rokova plaćanja privredi na 60 dana za ceo javni sektor - državne organe, gradove i opštine, javna preduzeća i fondove.

"Na žalost, uredba je usvojena u izmenjenom obliku i njom su obuhvaćeni samo državni organi, republički i lokalnih samouprava", ukazala je Kalanovićeva.

Govoreći o radu inspekcijskih službi u privredi, ona je navela da je na njen predlog formirana radna grupa za sveopštu reformu inspekcije, koju u narednom periodu treba značajno unaprediti.

Što se tiče ranije najavljene reforme javnih preduzeća u Srbiji, Kalanovićeva je kazala da se "stalo na analizi njihovog rada".

"Napravljena je analiza rada najvecih javnih preduzeća i više je nego jasno da odnos prema njima mora da se promeni", rekla je ona ističući da se zalaže za profesionalizaciju menadžmenta na svim nivoima, uspostavljanje potpuno jasnih ciljeva vlasnika odnosno države i restrukturirnje i delimičnu privatizaciju.

Ona je kazala da je kao potpredsednica vlade za privredu i regionalni razvoj, od marta ove godine, uvela novi pristup rešavanju problema privrednika i građana širom Srbije i da je bila "most" između privrednika i vlade.

"Nisam čovek koji sedi u kabinetu i donosi odluke i mere iz kancelarije ne slušajuci šta kažu oni na koje se te mere odnose i moj rad su u prethodnom periodu upravo obeležili kontakti sa privrednicima", zaključila je potpredsednica Vlade Srbije.

Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

MMF ODLOŽIO ODLUČIVANJE O PRVOJ REVIZIJI STEND-BAJ ARANŽMANA IZ PREDOSTROŽNOSTI SA SRBIJOM KAKO BI SE OBEZBEDILO DODATNO VREME ZA RAZGOVORE O SRPSKOM BUDŽETU ZA 2012. GODINU

Međunarodni monetarni fond (MMF) odložio je odlučivanje o prvoj reviziji stend-baj aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom kako bi se obezbedilo dodatno vreme za razgovore o srpskom budžetu za 2012, saopšteno je danas iz Fonda.

U pisanoj izjavi stalnog predstavnika MMF-a u Srbiji Bogdana Lisovolika, navodi se da je sastanak Izvršnog odbora MMF-a povodom prve revizije stend-baj aranžmana sa Srbijom prvobitno bio zakazan za 23. decembar, ali se ne precizira novi termin održavanja sastanka.

Misija MMF-a i Vlada Srbije postigli su polovinom novembra sporazum o prvoj reviziji kreditnog aranžmana iz predostrožnosti, vrednog oko 1,1 milijarde evra.

Vlada Srbije i MMF su tokom revizije postigle dogovor da deficit budžeta Srbije za 2012. godinu bude 4,25 odsto bruto domaćeg proizvoda, uz procenu rasta BDP-a od 1,5 odsto.
Skupština Srbije počela je u ponedeljak, 26. decembra, raspravu o državnom budžetu i pratećim zakonima i trebalo bi da se o njima izjasni do kraja sedmice.

Odobravanje revizije omogućilo bi Srbiji da povuče 190 miliona evra iz kreditnog aranžmana iz predostrožnosti s MMF-om, ali su srpske vlasti najavile da neće povlačiti novac.

Izvor: RTV, 28.12.2011.

OD 1. JANUARA 2012. GODINE, PRIMENJUJE SE PROTOKOL UZ UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

Od 1. januara 2012. godine, primenjuje se Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 3/2005).

Odredbama Protokola ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 1/2010) pored ostalog, predviđa se jednak tretman (nediskriminacija) i razmena obaveštenja, u odnosu na poreze svake vrste i opisa, a ne samo u odnosu na poreze koji su predmet Ugovora (kako je to predviđeno u važećem Ugovoru).

Izvor: Redakcija, 28.12.2011.

STUPIO JE NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA IRANOM

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa Iranom stupio je na snagu 16. decembra 2011. godine.

Ugovor je potpisan u Teheranu 7. decembra 2004. godine, u dva originalna primerka na srpskom, persijskom i engleskom jeziku i objavljen je u "Sl. listu SCG - Međunarodni ugovori", broj 6/2005.

Ugovor počinje da se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 28.12.2011.

POSLOVNI PROTOKOL – 28. FEBRUAR 2012.

U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama, na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktična, a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno i  poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

Ciljna grupa:

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

Predavač:
Predavač je sa desetogodišnjim iskustvom na poslovima protokola. U svom poslu je bio odgovoran za organizacije događaja sa najstrožim protokolarnim karakterom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 28. februar 2012. od 9.30 - 16.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-761; 3284-269; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

PO METODOLOGIJI MASTRIHTSKIH KRITERIJUMA KOJI PREDVIĐAJU DA UČEŠĆE JAVNOG DUGA U BDP NE SME DA PREĐE 60%, JAVNI DUG SRBIJE JE NEŠTO NIŽI I IZNOSI 44,2% BDP • Ovo je prilično ispod dozvoljenog limita EU, ali U slučaju Srbije, i aktuelni dug je visok s obzirom na nizak kreditni rejting Srbije i krizu poverenja u državne dugove u Evropi •

Javni dug Srbije će najverovatnije preći zakonsku granicu od 45% BDP-a jer i ovdašnja privreda deli sudbinu evropske ekonomije koja se bori sa novim talasom krize, upozorio je nedavno Fiskalni savet Srbije. Javni dug na kraju novembra iznosio je 14,4 milijarde evra što je prema nacionalnoj metodologiji 44,8% BDP-a. Ako se računa po metodologiji Mastrihtskih kriterijuma koji predviđaju da učešće javnog duga u BDP ne sme da pređe 60%, javni dug Srbije je nešto niži i iznosi 44,2% BDP. Istina je da je to prilično ispod dozvoljenog limita EU, ali stručnjaci upozoravaju da se kritična granica nakon koje zemlja upada u dužničku krizu razlikuje od zemlje do zemlje. U slučaju Srbije, i aktuelni dug je visok s obzirom na nizak kreditni rejting Srbije i krizu poverenja u državne dugove u Evropi.

Ali, od probijanja dozvoljenog limita za procenat ili dva, daleko je važnije kakvu će ekonomsku politiku vlada Srbije voditi sledeće godine, kao i nova vlada koja će se formirati nakon izbora sledećeg proleća. Takođe, važno je da li će se izaći u susret pritiscima brojnih interesnih grupa koje se zalažu za poreske mere koje smanjuju budžetske prihode i posledično povećavaju javni dug zemlje.

Od 2008. javni dug Srbije beleži značajan rast. Na kraju 2008. iznosio je 25,6 % BDP-a, na kraju 2009. je bio 31,3% BDP, da bi do kraja prošle godine popeo na 41,5%. Podaci Ministarstva finansija od 30. oktobra 2011. pokazuju da je više od 50% javnog duga u evrima, ali skoro 70% duga je sa fiksnom kamatnom stopom.

Spoljni dug Srbije je veći u odnosu na unutrašnji, i iznosi više od osam milijardi evra. Građanima na ime stare devizne štednje država je na kraju oktobra dugovala više od dve milijarde evra, a isto toliko iznose obaveze Srbije prema investitorima koji su kupovali državne zapise. Samo ogranku Svetske banke - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Srbija duguje više od 1,4 milijarde evra.

Ključno za usporavanje javnog duga je da se fiskalni deficit u narednim godinama spusti ispod zakonskog nivoa od 4,5% BDP, upozorio je nedavno profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. To znači da se reforma javnog sektora i sveobuhvatna poreska reforma više ne mogu izbeći.

Fiskalni deficit već tri godine iznosi oko 4,5%, a planirano je da naredne godine bude 4,25% BDP-a.

Drugo, oporavak srpske privrede i vraćanje javnog duga u dozvoljene okvire zavisi i od ekonomske politike koju će voditi vlada sledeće godine. Ako se kreatori ekonomske politike odluče za populističku opciju (niski porezi/visoka javna potrošnja), Srbija bi upala u dužničku krizu, nakon čega bi sledila i recesija, upozorio je Arsić u autorskom tekstu objavljenom u najnovijem broju Kvartalnog monitora.

Predlozi za povećanje javnog duga

Iako se u domaćoj javnosti nisu čuli eksplicitni predlozi da se dozvoljeni limit javnog duga uskladi sa evropskih 60%, bilo je puno inicijativa iz udruženja privrednika, sindikata i stranaka, da se smanje porezi na zarade u cilju stimulisanja privrede, ali da se ne povećavaju PDV ili neki drugi porezi. Posledica takvih zahteva je upravo povećanje fiskalnog deficita, a lančano i javnog duga.

Naime, smanjenjem poreskih stopa smanjuju se budžetski prihodi, a taj minus se neće nadoknaditi povećanim zapošljavanjem jer se to i ranije nije dešavalo kad je vlada preduzimala slične mere.

Iako je Srbija prilično ispod dozvoljenog limita EU o javnom dugu, nema mesta poređenju Srbije sa zemljama čiji dug prekoračuje Mastrihtske kriterijume. Kako je objasnio Arsić, kritična granica nakon koje zemlja upada u dužničku krizu različita je od zemlje do zemlje.

Dok zemlje s visokim kreditnim rejtingom (npr. Japan) imaju javni dug i preko 100% BDP-a, a i dalje se zadužuju na finansijskom tržištu pod povoljnim uslovima, zemlje sa niskim kreditnim rejtingom, kao što je Srbija, često ulaze u dužničku krizu pri nivou javnog duga od 50% BDP-a ili čak i nižem, naveo je Arsić.

Ako bi dug počeo da raste, iz srpskog budžeta bi sve više novca odlazilo za plaćanje glavnice i kamata. Zatim bi bilo samo pitanje trenutka, koji nije egzaktno predvidiv, da investitori koji drže srpske dužničke hartije, procene da je Srbija nesolventna, smatra Arsić.

Investitori bi prestali da kupuju srpske hartije, a budući da tim hartijama Srbija finansira fiskalni deficit i otplatu dospelih dugova, Srbija bi ušla u dužničku krizu.

Švedska i Estonija smanjile javni dug

Nedavna analiza evropskog statističkog zavoda Eurostat pokazala je da je javni dug u prethodne dve godine rastao u većini zemalja EU, izuzev u Estoniji i Švedskoj. U 2010. godini, 14 članica je prijavilo pokazatelj o javnom dugu iznad dozvoljenih 60%. Najveći racio je zabeležila Grčka 144,9%, a na drugom mestu je Italija čiji javni dug iznosi 118% BDP-a. Najniže učešće duga u BDP prijavila je Estonija 6.7%.

Ako se posmatraju promene u odnosu duga i BDP-a, najveći rast zabeležen je kod Irske, čiji je dug skočio za 29,7 procentnih poena. Učešće grčkog javnog duga u BDP poraslo je 15,6 procentnih poenta, dok su Švedska i Estonija smanjile udeo duga za 3,5 i 0,5 procentnih poena.

U grupi zemalja čiji je dug pokrivao do 20% BDP u 2010, nalaze se Estonija, Bugarska i Luksemburg. Rumunija, Češka, Litvanija i Slovenija imaju javni dug manji od 40% BDP. Javni dug Slovačke, Danske, Letonije i Finske iznosi manje od 50% BDP, dok Poljska ima više od 50%, ali i dalje manje od dozvoljenih 60% BDP-a, pokazuje Eurostatova statistika.

U 22 zemlje, više od 90% duga čine hartije od vrednosti. U gotovo svim članicama, najviše se zadužuje centralna vlast, izuzev Estonije u kojoj je učešće lokalnih vlasti u javnom dugu gotovo 50%, dok je dug centralnih vlasti vrlo mali.

Većina duga zemalja članica, ima rok dospeća duži od godinu dana. U strukturi duga Estonije, Bugarske, Poljske i Austrije, kratkoročni dug učestvuje sa manje od 5%. Međutim, u Rumuniji i Portugaliji, dug sa dospećem kraćim od godinu dana, prešao je 24%.

Iako državne garancije ne ulaze u javni dug prema Mastrihtskim pravilima, podaci Eurostata pokazuju da u nekim zemljama ova vrsta indirektnog duga premašuje 10% BDP-a. Garancije manje od 3% BDP imaju Slovačka, Poljska, Litvanija, Bugarska, Rumunija, Austrija i Letonija. Irska je zemlja sa najvećim učešćem državnih garancija u BDP, blizu 75%.

Izvor: EurActiv.rs, 26.12.2011.

URUČENI SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZA 17 ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da su danas uručeni sertifikati o akreditaciji za 17 zdravstvenih ustanova, koje je dodelila Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2011. godinu.

Sertifikati su uručeni predstavnicima Kliničkog centra Srbije - Ginekološko akušerskoj klinici, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", Kliničkog centra Kragujevac, opštih bolnica u Leskovcu, Jagodini, Šapcu, Smederevskoj Palanci i domova zdravlja Dimitrovgrad, Kladovo, Lebane, Lučani, Novi Pazar, Ruma, Sjenica, Topola, Velika Plana i Vlasotince.

U cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, Ministarstvo zdravlja je finansijski podržalo akreditaciju ovih zdravstvenih ustanova u okviru projekata "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS" i "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje" koji se finansiraju iz kredita Svetske banke.

Kroz aktivnosti projekta DILS predviđeno je da se ukupno 33 doma zdravlja akredituje do kraja 2012. godine.

Tokom 2011. godine 19 domova zdravlja i 13 bolnica dobilo je sertifikat o akreditaciji od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine.

Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

Sertifikati o akreditaciji dodeljeni su i Domu zdravlja Leskovac, Opštoj bolnici Zrenjanin, Opštoj bolnici "Belmedik" i Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku "Biomedika" koji su kroz postupak akreditacije prošli kao pilot ustanove u okviru projekta "Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije" koji je finansirala EU.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.12.2011.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
ZAVRŠENA RASPRAVA O BUDŽETU RS ZA 2012. GODINU I ODRŽANA PRVA ELEKTRONSKA SEDNICA ODBORA

Tanjug

Raspravu na plenumu o amandmanima (97) na predloženi budžet za iduću godinu obeležila je polemika opozicionih SRS i LDP sa poslanicima vladajuće većine i premijerom Mirkom Cvetkovićem o povodom formiranja vladine Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu Beograda s Prištinom.

Povod za polemiku bio je amandman radikala koji su predložili smanjenje sredstava za plate, dodatke i naknade zaposlenih u toj kancelariji za 11 miliona dinara, a opravdanost njenog postojanja pokrenuli su i liberali.

Opozicionari su tokom rasprave o najvažnijem finansijskom aktu zemlje izneli niz predloga za preraspodelu sredstava iz državne kase.
Poslanici bi trebalo da razmotre i amandmane na set pratećih budžetskih zakona.

Administrativni odbor Skupštine Srbije je održao prvu elektronsku sednicu, čime je završena prva faza uvođenja e-parlamenta.
Za ovaj projekat Švedska je izdvojila 1,8 miliona evra.

Na stolovima članova Odbora instalirani su računari s programom za praćenje sednice, a od 4. januara radiće elektronske pisarnice kao i elektronsko zavođenje svih akata.

Predsednik Odbora Nenad Konstantinović je najavio da će obuka za stručne službe biti organizovana u februaru, dok će poslanici narednog saziva biti u mogućnosti da se u potpunosti osposobe za takav rad.

Krajnji cilj svega toga je održavanje elektronskih plenarnih sednica, kao i jačanje nadzorne funkcije parlamenta, kazao je on i naveo da će akti, međutim, i ubuduće moći da budu zavođeni u pisanoj formi.

Sekretar Skupštine Veljko Odalović je zahvalio i Misiji OEBS-a, koja je takođe radila na uvođenju e-parlamenta i dodao da je Skupština u završnoj fazi nabavke potrebne opreme.

Na sednici je rečeno da bi Odalović u roku od 60 dana trebalo da donese uputstvo o kancelarijskom i elektronskom poslovanju.

Član Odbora Boško Ristić iz DS-a smatra da će uvođenje e-parlamenta doprineti transparentnijem radu skupštine i njenih radnih tela, a samim tim i boljoj informisanosti javnosti.

On je kazao da je to korisno i na globalnom nivou, jer će se smanjiti upotreba papira, a samim tim i očuvanje šuma.

Za predsednicu, modernizacija parlamenta je ispunjenje sna.

"Bez izkakvih problema sve prolazi, ja sam neko ko to koristi, mislim da poslanici neće imati zabluda, jednostavna uputstva, nije nimalo složena tehnologija, nije bauk", rekla je predsednica Skupštine Slavica Đukić Dejanović.

Nekima od poslanika bila je potrebna i pomoć stručnjaka. Nisu, međutim, imali vremena da provere mogu li, osim praćenja sednice odbora, da se zakače na internet ili neku od društvenih mreža.

"Nisam probao, samo današnje, sada promotivno, videćemo kada bude radna atmosfera", kaže Miroslav Markićević, iz NS.

Ovakav način rada parlamenta će, kako kažu poslanici, omogućiti i građanima da imaju bolji uvid u njihov rad. S obzirom na to koliko su papira ranije trošili za sednice, ova novina će, kako veruju poslanici, sačuvati bar neko stablo u Srbiji.

SRBIJA NE ISPUNJAVA U DOVOLJNOJ MERI PRAVNE STANDARDE ZA DALJE PRIBLIŽAVANJE EVROPSKOJ UNIJI

Tanjug

Srbija, iako drugačije tvrde zvaničnici Evropske komisije, ne ispunjava u dovoljnoj meri pravne standarde za dalje približavanje Evropskoj uniji (EU), prenosi danas nemački list "Zidojče cajtung".

Poverljivi izveštaj evropskih pravnika optužuje Srbiju za "izrugivanje pravu" iako Brisel prenosi da je vlada u Beogradu ostvarila "enormni napredak", što je nedavno rekao i komesar EU za proširenje Štefan File, piše nemački list "Zidojče cajtung" a prenosi nemački radio "Dojče vele" u programu na srpskom jeziku.

List postavlja pitanje "da li Evropska komisija, kada je reč o Srbiji kao pravnoj državi, ne gleda tako precizno, kako bi ta država što pre bila primljena u EU?"

U julu je Evropska komisija poslala pravnike u Beograd da bi stekli uvid u određene pravne procedure. Reč je pre svega o prigovorima sudija i državnih tužilaca koji posle smene u srpskom pravosuđu 2009. godine više nisu mogli da se vrate na svoja radna mesta, navodi nemački list.

Taj dnevnik dodaje da je "zadatak posmatrača bio da ustanove da li su u čitavoj proceduri poštovana pravila pravne države" i ističe da "očigledno - nisu, kao što proizilazi iz izveštaja posmatrača".

U izveštaju pravnih eksperata EK se o rešavanju prigovora neizabranih sudija i tužilaca govori kao o, kako prenosi list, školskom primeru "izrugivanja pravu".

Pravo tih sudija i državnih tužilaca na fer proces je u ozbiljnoj meri prekršeno, a govori se i o nedozvoljenom uticanju politike na pravosuđe. Pomenuti procesi su vođeni samo da bi se zadovoljila forma, piše u dokumentu koji je nazvan privremenim izveštajem, prenosi "Zidojče cajtung".

Nemački list navodi i da je privremeni izveštaj sastavljen u septembru, a da je u oktobru Evropska komisija u svom zvaničnom izveštaju o Srbiji, za iste postupke saopštila da su sprovedeni na zadovoljavajući način i da su kritikovane samo manjkavosti u proceduri.

To je u jasnoj suprotnosti sa izveštajem evropskih posmatrača, navodi dalje list i dodaje da posmatrači smatraju da je postupak bio nefer već i samo zbog toga što su ga vodili delom isti ljudi koji su i doneli prvobitne odluke protiv podnosilaca žalbe, ali da ni sam postupak nije bio u skladu sa standardima pravne države.

Eksperti su dalje naveli i da su, na primer, stalno uvođeni novi dokazi, a zabeleženi su i pokušaji da se teret dokaza preokrene na štetu podnosilaca žalbi, prenosi list.

Neki uopšte nisu ni mogli da se brane jer im nije ni saopšteno za šta su optuženi, a na gotovo svim saslušanjima povređen je princip pretpostavke o nevinosti, prenosi "Zidojče cajtung" delove izveštaja.

Izveštaji u nekim slučajevima podsećaju na slike mračnih vremena: neki su na saslušanje morali da čekaju u prostoriji u kojoj je bilo samo nekoliko stolica, a nije bilo ničeg za piće ili za jelo. Saslušanja su u nekim slučajevima počinjala u tri sata ujutro, prenosi dalje "Dojče vele" pisanje minhenskog lista.

"Zidojče cajtung" ističe da će sada evropski komesar Štefan File morati da objasni Evropskom parlamentu protivrečnosti između zvanične ocene EK i izveštaja stručnjaka.

List prenosi i izjavu poslanice Zelenih u Evropskom parlamentu Franciske Brantner da će "Evropska komisija ovu protivrečnosti morati da vrlo precizno razjasni ako želi da sačuva svoj kredibilitet kada je reč o proširenju EU".

ZAŠTITNIK GRAĐANA RS UPUTIO SKUPŠTINI RS PREDLOG ZA BRISANJE ČLANA 39. ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

Članom 39. Zakona propisano je da proizvođači i prodavci informatičke i tehničke opreme, a preko njih svi građani Srbije koji tu opremu kupuju i koriste, plaćaju "posebnu naknadu". Naime, zaštitnik građana je uputio je Skupštini Srbije predlog za brisanje člana 39. Zakona o autorskim i srodnim pravima, koji je osnov za naplatu "posebne naknade" na tehničke i informatičke uređaje i opremu zbog takozvanog "muzičkog dinara".

Zaštitnik gradjana, Saša Janković je Vladi Srbije i Komisiji za autorska i srodna prava uputio i mišljenje da je potrebno da preduzmu mere kako se "posebna naknada" ne bi naplaćivala dok Skupština ne odluči o predlogu za brisanje spornog člana Zakona.

Pretpostavke za naplatu su da se radi o opremi za koju se "opravdano može pretpostaviti da će biti korišćena za umnožavanje" autorskih dela za koja se "može očekivati da će biti umnožavana".

Na spisku navedene opreme su, između ostalog, fotokopir aparati, štampači, skeneri, digitalni video i audio rikorderi, a na spisku praznih nosača zvuka, slike i teksta su sve vrste diskova, kaseta i USB fleš drajvovi.

Dve organizacije za kolektivnu zaštitu autorskih prava donele su tarife, od kojih jedna nabraja i dodatne uređaje, koji Uredbom nisu propisani.

Zaštitnik građana naplatu "posebne naknade" smatra nepravilnom i štetnom po prava građana, jer se njome od građana ubira prihod za nešto što se "pretpostavlja" da će oni činiti sa opremom, za koju se "očekuje" da može biti korišćena za ono što će oni možda činiti.

Zaštitnik podseća da se pomoću te opreme slušaju i gledaju i originalna izdanja muzičkih i video sadržaja, da građani beleže i sopstvene zapise, ocenjujući da se "posebna naknada" naplaćuje za nešto što najveći broj građana ne čini.

"Pri tome naknada se ne naplaćuje radi zaštite i ostvarivanja opšteg interesa, već individualnog, preko organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih prava koje veći deo tako ostvarenih prihoda uplaćuju svojim članovima, a manji zadržavaju za sebe", navodi ombudsman.

POKRAJINSKI PARLAMENT TREBA DA PREDLOŽI ZAKON O FINANSIRANJU VOJVODINE I DOSTAVI GA NARODNOJ SKUPŠTINI NA USVAJANJE

Tanjug

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas da bi pokrajinski parlament do kraja ovog mandata, odnosno do novih izbora, trebalo da predloži Zakon o finansiranju Vojvodine i dostavi ga Narodnoj skupštini na usvajanje.

Egereši je, na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare, pozvao Vladu Vojvodine, pokrajinske poslanike, predstavnike političkih partija i zainteresovane pojedince da u što kraćem roku izrade taj predlog i da ga pokrajinska skupština, kao ovlašćeni predlagač, dostavi republičkoj.

Navodeći da je bolja i bogatija Vojvodina kao moderan evropski region, preduslov razvoju i napretku čitave Srbije, Egereši je istakao da bi o tome trebalo postići konsenzus pre svega u samoj pokrajini, "poneti odgovornost za ono što nam se dešava" i izboriti se za ostvarivanje interesa pokrajine.

Egereši je objasnio da su interesi Vojvodine pre svega u ostvarivanju Ustavom i zakonima zagarantovanih prava koja se, kako je ocenio, često ne poštuju, pa su zato legitimni predstavnici pokrajine dužni da ih građanima obezbede.

Istakavši da Vojvodina i njeni građani više nemaju vremena za čekanje, jer "ako budemo čekali dočekaćemo samo to da nam od Vojvodine ostanu samo sećanja, da se njena posebnost zatre, a neophodna široka autonomija pretvori u duboko siromaštvo".

Ocenjujući ovogodišnji rad Skupštine Vojvodine, Egereši je rekao da ne može biti zadovoljan brojem od šest održanih sednica, što je samo dve više od poslovnikom predviđenog minimuma, ali je dodao da je kvalitet rada bio vrlo dobar.

PREDLOŽENIM IZMENAMA ZAKONA, AKCIZE ĆE BITI POVEĆANE ZA 10 DINARA PO PAKLI CIGARETA

Pušačima u Srbiji 2012. godina neće početi baš najsrećnije jer će za paklicu cigareta morati da izdvoje 10 dinara više, piše nedeljnik NIN.

Kao posledica izmena Zakona o akcizama o kojima bi trebalo da glasa Skupština Srbije, cigarete će poskupeti u proseku za 10 dinara, jer će u skladu sa predlogom, minimalna akciza po paklici cigareta biti povećana sa dosadašnjih 61 na 71 dinar.

Proizvodjači će to povećanje ugraditi u maloprodajne cene, jer od 100 dinara prihoda od najprodavanijih cigareta čak 78 uzima država kroz akcize, PDV i druge dažbine.

Ministarstvo finansija Srbije je izmene akciza na duvanske prerađevine obrazložilo usklađivanjem sa evropskim direktivama po kojima se obračun akciza radi na osnovu presečne ponderisana cene cigareta, dok je specifični deo akcize smanjen sa 35 na 34 odsto.

Prema računici tog ministarstva, povećanjem akciza na cigarete godišnji prihodi budžeta biće povećani za 1,3 milijarde dinara.

SAOPŠTENJE PORESKE UPRAVE POVODOM IZMIRENJA OBAVEZA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Poreska uprava Srbije podseća poreske  obveznike  kojima je odobreno mirovanje duga iz 2008.godine po osnovu doprinosa za zdravstveno odiguranje da do kraja 2011.godine treba da izmire tekući dug da bi im se odobrio otpis duga iz mirovanja (iz 2008) i da ne bi došli pod udar kamate i prinudne naplate.

Zakonom o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (''Sl. glasnik RS'', broj 102/08 i 31/09) omogućeno je obveznicima koji imaju dug po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na dan  31.12.2008.godine, da podnesu zahtev da im taj dug miruje do 31.12.2011.godine.

Ukoliko budu redovno izmirivali tekuće obaveze u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2011.godine, dug za koji je odobreno mirovanje će se 01.01.2012.otpisati.

Ako ne budu redovno izmirivali tekuće obaveze dug za koji je odobreno mirovanje će se vratiti na saldo obveznika sa obračunatom kamatom  za tri godine.

SAOPŠTENJE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POVODOM OVERE ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl.glasnik RS“ br.89/11 i 91/11-ispr.) koji je stupio na snagu 03.12.2011. godine propisano je da se zdravstvene knjižice za zaposlene overavaju na šest meseci.

Takođe, podatke o plaćenim dospelim doprinosima Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje dostavlja Poreska uprava na osnovu Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen 26.05.2009. godine.

PROSVETARI NAJAVLJUJU TUŽBE ZBOG NEISPLAĆENIH NAGRADA

Isplatu zaostalih jubilarnih nagrada očekuje oko 16.000 prosvetara. Zbog toga što država nije izmirila tu obavezu biće podnete tužbe, kaže Dragan Matijević.

Matijević, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, je na konferenciji za novinare kazao da nije istina da je Ministarstvo provete dalo novac lokalnim samoupravama za isplatu jubilarnih nagrada.

"Lokalne samouprave, kako sada stvari stoje, ne mogu da isplate jubilarne nagrade, jer verovatno velika većina njih taj novac i ne poseduje", kazao je Matijević.

On je naveo da iz nadležnih ministarstava finansija i provete tvrde da su kroz razne transfere opštinama islpaćena sredsta. Prema njegovim rečima opštine su ove godine transferima dobile dodanih devet milijardi dinara, ali to nisu namenska sredstav za isplatu jubilarnih nagrada, već sredsta koja su lokalne samouprave mogla da utroše i za druge namene.

On je istakao da Unija nije htela da zbog 16.000 prosvetnih radnika ispašta oko 900.000 đaka, pa je umesto štrajka rešila da počne sa podnošenjem tužbi.
DOKUMENT SA FUNKCIJAMA KOJE DRŽAVNI FUNKCIONERI MOGU DA OBAVLJAJU PARALELNO I ZA KOJE NIJE POTREBNA SAGLASNOST AGENCIJE BIĆE OBJAVLJEN DO KRAJA NEDELJE

Tanjug

Dokument sa funkcijama koje državni funkcioneri mogu da obavljaju paralelno i za koje nije potrebna saglasnost Agencije biće objavljen do kraja nedelje.

Agencija  je utvrdila određene kategorije funkcija koje smatra nespornim i objasnila da se dokument donosi kako bi svima bila olakšana izborna kampanja i izborni postupak.

Marković je istakla da se dokument pre svega odnosi na funkcije koje su neposredno izabrane.

"Dokumentom smo obuhvatili prvenstveno poslanike u republičkom i pokrajinskom parlamentu i odbornike u lokalnim skupštinama i utvrdili smo određene kategorije funkcija koje oni uz te funkcije mogu da obavljaju bez potrebe da od Agencije traže saglasnost", rekla je Markovićeva.

Prema njenim rečima, privodi se kraju izrada dokumenta koji će Agenciji, ali i samim funkcionerima, odnosno političkim strankama, olakšati postupanje u narednom periodu.

"Smatrali smo da je veoma važno za političke stranke da u kreiranju svojih izbornih lista mogu unapred da znaju koje funkcije su dozvoljene ljudima koje stavljaju na njih, odnosno koje funkcije će biti problematične, a za koje nije potrebna posebna saglasnost jer ne predstavljaju međusobno suprostavljene funkcije", rekla je Markovićeva.

Ona je istakla da su dokumentom obuhvaćene i funkcije koje se odnose na članstvo u upravnim i nadzornim odborima.

Markovićeva je istakla da će dokument biti na sajtu do Nove godine i da veruje da će biti dovoljno jasan.

BALKANSKI INSTITUT ZA PROCENU I UPRAVLJANJE RIZICIMA POTPISAO SPORAZUM SA UNIJOM POSLODAVACA SRBIJE U CILJU OBEZBEĐIVANJA SIGURNOSTI ZA INVESTICIJE

Cilj sporazuma je redovna i blagovremena razmena informacija i ideja, obezbeđivanje sigurnosti za dugoročne investicije, planiranje proizvodnje i pronalaženje što efikasnijih odgovora na potencijalne katastrofe i vanredne situacije.

Na katastrofe se može preventivno delovati i tako ih je moguće sprečiti, izjavila je Milica Katić iz Balkanskog instituta za procenu i upravljanje rizicima prilikom potpisivanja sporazuma.

Prilikom potpisivanja sporazuma prezentovan je i projekat za osnivanje Nacionalnog foruma Republike Srbije za smanjenje rizika od katastrofa kao podrška zvaničnim institucijama koje to sprovode.

Predsednik UPS Nebojša Atanacković naveo je da je izuzetno važno potpisivanje ovog sporazuma, prvog iz oblasti bezbednosti koji Unija potpisuje. On je ukazao da se o pitanjima upravljanja rizicima i prevencije katastrofa ne govori dovoljno u javnosti.

-Unija poslodavaca Srbije se u svim svojim aktivnostima zalaže za uspostavljanje redovne komunikacije, saradnje i solidarnosti među kompanijama u cilju zaštite njihovih interesa, prevencije i smanjenja rizika – rekao je Atanacković.

Investiranje u smanjenje rizika od katastrofa omogućava trostruku dobit – mogućnost uspostavljanja kontinuiteta uspešnog poslovanja, očuvanje dugoročnih investicija i zaštitu zaposlenih, njihovih porodica, društvene zajednice i okoline.

Tanjug

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, odložena je zbog dodatnih konsultacija u vezi sa proširenim dejstvom kolektivnih ugovora.

Takođe je otkazana i konferencija za novinare koja je najavljena za 13.30 sati, saopšteno je iz tog saveta.

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije trebalo je da bude održana krajem novembra, ali je otkazana jer su predstavnici SSSS zahtevali potpisivanje kolektivnih ugovora u svim granama koje će garantovati isplatu toplog obroka i regresa u iznosu od 20 odsto prosečne zarade u Srbiji.

Na sastanku održanom, 19. septembra, članovi Saveta su ocenili da se Socijalno-ekonomski sporazum za 2011. godinu ne sprovodi u potpunosti.

Socijalno-ekonomski savet čine predstavnici Vlade Srbije, Unije poslodavaca i dva reprezentativna sindikata - SSSS i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost".

Tanjug

Savetnik premijera Srbije za energetiku Petar Škundrić izjavio je Tanjugu da u 2012. godini očekuje početak krupnih investicija u energetici, izgradnju novih hidroelektrana, gasne kogenerativne termoelektrane u Novom Sadu i završetak kapitalne rekonstrukcije Rafinerije u Pančevu.

Očekujem i definisanje programa za rafineriju Novi Sad i stavljanje u veću funkciju te rafinerije rekao je Škundrić i najavio da bi iduće godine trebalo da počne izgradnja dva vetro-parka na područje Banata i na pešterskoj visoravani.
"Gradiće se i veći broj malih hidrocentrala, a moguće je i da ćemo pronaći strateške partnere za projektovanje i izgradnju reverzibilne hidrocentrale Đerdap 3, koja bi bila najveći energetski objekat te vrste u Evropi."

"Projekat Đerdap 3 već je izazvao interes velikog broja mogućih partnera, a za realizaciju tog posla su zainteresovane i Rumunija i druge susedne zemlje, jer je to potencijalno najveći regionalni projekat", dodao je Škundrić.

"O tom strateškom projektu mogla bi da odlučuje sledeća vlada, s obzirom da su najveće energetske kompanije sveta zainteresovane da započnu pregovore o njenoj izgradnji", rekao je Škundrić.

Kada je reč o 2011. godini, Škundrić je u oblasti energetike podsetio na potpisan memorandum za izgradnju Termoelektrane "Nikola Tesla" 3 sa kineskim partnerima, a izabran je i strateški partner, kompanija Edison za izgradnju termoelektrane Kolubara B, kapaciteta 750 megavata, čija vrednost je procenjena na više od milijardu evra.

U ovoj godini odvijala se i kapitalna rekonstrukcija Rafinerije nafte u Pančevu, gde je počela i montaža procesne opreme, rekao je on i dodao da očekuje da će rekonstrukcija rafinerije u koju Naftna industrija Srbije (NIS) ulaže oko 550 miliona evra biti u potpunosti završena sledeće godine.

"Rafinerija u Pančevu će na kraju rekonstrukcije  biti spremna za proizvodnju najkvalitetnijih derivata", evro 5 kvaliteta, naglasio je Škundrić.

U ovoj godini je raspisan i tender za izgradnju gasne kogenerativne elektrane u Novom Sadu, kapaciteta 450 megavata, a izbor strateških partnera treba da se završi do kraja godine, podsetio je on.

Elektroprivreda Srbije (EPS) je u ovoj godini potpisala sa strateškim partnerom iz Italije i Elektroprivredom Republike Srpske predugovor o stvaranju zajedničkog preduzeća za izgradnju hidrocentrala na srednjoj Drini, a zaokružen je i ugovorni odnos sa strateškim partnerom iz Italije za izgradnju 10 hidroelektrana na Ibru, snage 117 megavata, čija izgradnja bi trebalo da počne u sledećoj godini.

Sa italijanskim partnerima je dogovoren i izvoz struje u Italiju po preferencijalnim cenama od 155 evra po megavat-času iz hidroelektrana na Ibru i srednjoj Drini, koje zajednički budu izgrađene, naglasio je Škundrić.   Savetnik premijera je podsetio da je u 2011. godini izgrađeno desetak malih hidroelektrana, pušten u rad 400 kilovoltni dalekovod između Srbije i Makedonije, kao i nekoliko većih trafosistema.   Završen je i kapitalni remont šestog agregata na hidroelektrani (HE) Đerdap I, revitalizacija bloka B2 u Kostolcu i modernizacija drugog agregata u HE Bajina Bašta, kazao je Škundrić i dodao da su u ovoj godini izvršene pripreme za remont hidroelektrane "Zvornik".

U 2011. godini je usvojen i novi Zakon o energetici i Zakon o rudarstvu, kojim je izvršena harmonizacija srpskog sa evropskim zakonodavstvom, napomenuo je on i dodao da će taj zakonski okvir omogućiti veće investicije u tim oblastima.

Škundrić je zaključio da je energetski sektor u 2011. funkcionisao dobro i pored toga što je najveća suša u poslednjih dvadesetak godina pogodila elektroenergetski sektor, koji je i pored toga imao rekordnu proizvodnju struje, veću za oko četiri odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je Srbija zbog povećane potrošnje morala pribeći uvozu električne energije.

Tanjug

Poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji do sada je odobreno ukupno 210 miliona dinara kredita isključivo po osnovu robnog zapisa.

To je izjavila zamenik direktora Kompenzacionog fonda Tatijana Djukanović, pozivajući se na poslednje podatke.

Robni zapis je hartija od vrednosti koju javno skladište izdaje poljoprivrednicima po osnovu deponovanja poljoprivrednih proizvoda, a koje predstavlja optimalno sredstvo obezbeđenja kredita.

"Nova odluka Narodne banke Srbije (NBS) koja robnom zapisu daje status adekvatnog sredstva obezbedjenja će banke opredeliti da samo uvećaju ovaj portfolio", naglasila je zamenica direktora Fonda.

Zamenica direktora Fonda je precizirala da je u tom sistemu trenutno 10 licenciranih skladišta i još pet je u završnoj fazi izdavanja dozvole, kapaciteta oko 100.000 tona za žitarice i 900 tona za smrznuto voće. "U evropskim i drugim zemljama koje su pre nas prošle proces tranzicije bilo je potrebno oko pet godina za uspostavljanje sistema i dostizanje ozbiljnijih kapaciteta", napomenula je Djukanović

Đukanović je podsetila da je Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode usvojen 2009.

Potom je na predlog Ministarstva poljoprivrede usvojen set podzakonskih propisa kojima se bliže uređuju tehnički, finansijski i drugi uslovi u pogledu skladišnog kapaciteta, vrste i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se mogu odlagati, dodala je Đukanović.

Takođe, osnovan je Kompenzacioni fond sa osnovnom ulogom u sistemu da garantuje isplatu štete po osnovu robnih zapisa, a licenciranje skladišnih kapaciteta započeto je u maju 2010, kazala je zamenica direktora.

Uspostavljenjem ovog sistema obezbeđena je potpuna sigurnost kod skladištenja poljoprivrednih proizvoda, a proizvodjačima data mogućnost da ono što su proizveli ne prodaju u žetvi kada je cena po pravilu najniža, istakla je Djukanović.

"Poljoprivrednici za svoju robu koja je na sigurnom, a o tome se stara inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dobiju robni zapis koji kao kolateral koriste za dobijanje povoljnih kredita za novi setveni ciklus, ne ulazeći u nepovoljne paritete", kazala je ona.

Đukanović je napomenula da proizvođači na ovaj način obezbeđuju dva do tri puta povoljnija obrtna sredsta, a Ministarstvo poljoprivrede i trgovine subvencioniše troškove lagera do šest meseci.

Tanjug, Beta

Direktor VIP fonda Branislav Bugarski kaže da je tokom ove godine u Vojvodinu investirano oko 211 miliona evra i otvoreno 5.200 novih radnih mesta.

Bugarski je kazao da se dobar deo sredstava odnosi na nova ulaganja kompanija koje već posluju u Vojvodini i ocenio da je to dobar pokazatelj za budućnost.

"U 2012. trenutmo imamo najavljeno oko 830 miliona evra investicija, Očekujem da će većina biti i realizovana u narednoj godini", kazao je on.

On je dodao da bi, ukoliko Srbija u martu dobije status kandidata za pristup Evropskoj uniji, "to bio vetar u jedra za strane investitore".

Bugarski je ocenio da će na strane investitore u velikoj meri uticati i početak proizvodnje novog modela automobila Fijata iz Kragujevca, jer će to po njegovom mišljenju "biti komparativna prednost i za Srbiju i za Vojvodinu".

Prema visini ovogodišnjih investicija u pokrajini, vodeća je Italija sa oko 24,9 miliona evra, sledi Nemačka sa 22,2 miliona, Danska 17 miliona i Slovenija sa 16,8 miliona evra.

Nemačka je ipak, ako se posmatraju ukupni rezultati, trenutno najveći investitor u Vojvodini.

On je kazao da VIP fond pregovara sa nekoliko trgovinskih lanaca koji rade procenu da li da investiraju u Vojvodin i Srbiju, ali nije želeo da iznosi detalje o kojim trgovinskim lancima je reč, navodeći da bi polovinom 2012. ili početkom 2013. moglo doći do realizacije prvih takvih ulaganja.

U 2010. godini, prema podacima VIP fonda, u Vojvodini su investirana 294 miliona evra, a posao je dobilo 2.790 ljudi.

RTV

Skupština Grada Novog Sada do kraja godine održaće još jednu sednicu, čime će zaokružiti ovogodišnji rad.

Izvor: Tanjug

RTV

U Pančevu je danas na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada usvojen budžet za 2012. godinu.

Predviđeno je da budžetski prihodi budu oko 4 milijarde i 160 miliona dinara, a suficit oko 30 miliona.

 • PATENT SUBOTIČKOG PROFESORA ŠAMPION ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 • RTV

  Energija nas može koštati manje samo ako je štedimo a kako to postići otkrio je profesor Milan Kekanović, inovator iz Subotice. Njegov patent na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Država priznat je kao proizvod koji zadovoljava najviše standarde energetske efikasnosti.

 • REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD OSNOVAO KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA PODRUČJE NOVOG SADA
 • Tanjug

  Republički geodetski zavod (RGZ) je osnovao katastar nepokretnosti za područje Novog Sada i u tom postupku su formirana 65.202 lista nepokretnosti sa 137.922 katastarske parcele.
  Na savremeni način je evidentirano 140.090 objekata i 137.882 tereta - hipoteka, saopštio je RGZ.

  Premer svih 18 katastarskih opština je izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji, a za osam je izrađen digitalni katastarski plan.

  Grad Novi Sad je administrativni centar Vojvodine i drugi je po veličini grad u Srbiji, koji zauzima površinu od 624 kvadratna kilometra i ima 335.700 stanovnika različitih nacionalnosti i kultura.

  Novi Sad ima povoljan geografski položaj jer se nalazi na saobraćajnim koridorima 10 i 7 (reka Dunav).

  Grad je osnovan 1694. godine i danas je veliki industrijski, finansijski i zdravstveni centar i univerzitetski grad.

  Zahvaljujući Petrovaradinskoj tvrđavi, spomeniku kulture od velikog značaja i muzičkom festivalu "Egzit“ Novi Sad je i poznata turistička destinacija, navedeno je u saopštenju.

  RGZ je ranije najavio da će objedinjeni katastar nepokretnosti Srbije biti gotov do kraja ove godine.

 • POVEZIVANJE NAUKE I PRIVREDE U SLUŽBI DALJEG RAZVOJA
 • Tanjug

  Zrenjaninski ''Mlekoprodukt'' i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali su danas u Zrenjaninu ugovor o poslovnoj saradnji kako bi što bolje povezali nauku i privredu i primenili naučna dostignuća u poslovanju.

  Ugovor su potpisali generalni direktor "Mlekoprodukta" Živanko Radovančev i dekan Ekonomskog fakulteta Nenad Bunjik.

  Predstavjaući pet saradnika, na značajnim mestima u zrenjaninskoj mlekari, zaposlenih sa diplomom subotičkog fakulteta, Radonavčev je naznačio da su oni dokaz da je ta saradnja i do sada postojala i da fakultet daje dobre kadrove.

  On je podsetio da "Mlekprodukt" već osam godina posluje u multinacionalnoj komapniji "Bongren", od koje je, nedavno u Parizu, dobio priznanje za najstabilnije poslovanje u jugoistočnoj Evopi.

  Radovančev je istakao da je zrenjaninska mlekara ove godine u razvoj uložila 1,5 miliona evra i da se na tržistu pojavila sa novim proizvodom-mladim sirom.

  Vunjik je rekao da Ekonomski fakultet, sa ukupno 6.000 studenata, zauzima dugo mesto po brojnosti na novosadskom univezitetu i da poseban značaj pridaje naučno-istraživačkom radu i poslovnoj ekonomiiji.

  Kao dokaz za to su ugovori o polovnoj saradnji sa "Simpom"Merkatorom", "Agroživom", a od danas i sa "Mlekoproduktom".

  OSAMNAESTA IT KONFERENCIJA "JU INFO" BIĆE ODRŽANA OD 1. DO 3. MARTA 2012. GODINE NA KOPAONIKU

  Najveća domaća smotra IT nauke i industrije - simpozijum "Ju info" biće održan po 18. put, od 1. do 3. marta, na Kopaoniku, najavilo je danas organizator Informaciono društvo Srbije.

  Uz prezentacije domaćih i svetskih IT kompanija, kao što su SAGA, "Tehnicom", "Telekom Srbija", "Microsoft", IBM, SAP, "Alkatel Lucent", predavanja po pozivu održaće priznati stručnjaci iz Srbije, regiona i Evrope. Biće predstavljeni naučni radovi i održano nekoliko radionica.

  U terminu "Ju info" konferencije, na Kopaoniku će se odžati i druga međunarodna konferencija o internet tehnologijama -ICIST 2012.

  Ta konferencija okupiće međunarodne stručnjake iz oblasti Internet tehnologija. Radovi sa te konferencije štampaće se u posebnoj publikaciji "Conference Proceedings ICIST 2012", a odabrani radovi u međunarodnom časopisu "Information Society Researć and Applications".

  Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

  REALIZACIJA NOVOG INVESTICIONOG CIKLUSA U KOMPANIJU JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO (JRB) VREDNOG IZMEĐU 40 I 45 MILIONA EVRA POČINJE 2012. GODINE

  Ministar ekonomije Nebojša Ćirić najavio je danas novi investicioni ciklus u kompaniju Jugoslovensko rečno brodarstvo (JRB) vredan između 40 i 45 miliona evra.
  Realizacija ulaganja će početi 2012. godine, a pomenuta suma će biti investirana u narednih pet godina, rekao je Ćirić.

  "Jednu polovinu novca obezbediće JRB, drugu polovinu država, da li kroz jeftinije kredite ili subvencionisane kredite za ovu vrstu delatnosti ili neki drugi način uz saradnju sa strateškim ili finansijskim partnerom - videćemo", rekao je Ćirić.

  On je naglasio da je JRB strateški važno preduzeće za državu i da je cilj da JRB zadrži lidersku poziciju.

  "Investicioni program treba da rezultira da JRB u narednih pet godina potpuno obnovi rečnu flotu i preuzme lidersku poziciju ne samo u Srbiji već i u okruženju", rekao je Ćirić ističući da JRB ima kapaciteta kada su u pitanju ljudski resursi i tehnika.

  U ovom preduzeću zaposleno je 400 ljudi, a u prošlosti je imalo više neuspešnih procesa privatizacije.

  Poslednji vlasnik bio je Zoran Drakulić sa čijom firmom "Ist point" je raskinut ugovor o prodaji tog preduzeća.

  Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

  POPIS POLJOPRIVREDE U SRBIJI, PRVI POSLE 1960. GODINE, BIĆE OBAVLJEN U PERIODU OD 1. OKTOBRA DO 15. DECEMBRA 2012. GODINE

  U Srbiji će od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine biti obavljen popis poljoprivrede, prvi od 1960. godine, koji je postao i međunarodna obaveza naše zemlje.
  Prema prvim rezultatima sprovedenog popisa stanovništva od 1. do 15. oktobra 2011. godine, koje je objavio Republički zavod za statistiku (RZS), u Srbiji ima oko 655.000 poljoprivrednih gazdinstava.

  Popis poljoprivrede treba da pokaže koliko se ljudi u Srbiji bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kolika je korišćena poljoprivredna površina i stočni fond, kao i to u kakvom je stanju poljoprivredna mehanizacija i koliko ima poljoprivrednih objekata..

  Popis poljoprivrede je važan za evropske integracije Srbije i najbolji je način da se dobiju sveobuhvatne i precizne informacije koje će poslužiti kao osnova za buduće odluke u poljoprivredi.

  Poljoprivrednici će morati da odgovaraju na pitanja o strukturi poljoprivrednih gazdinastava, zemljištu koje poseduju, površini zemlje pod usevima, broju voćnih stabala, navodnjavanju, upotrebi mineralnih đubriva i broju stoke, sve do mehanizacije i radne snage.

  Na sajtu RZS-a navedeno je da će "na putu pristupanja Evropskoj uniji poljoprivreda Srbije morati da se prilagodi nizu propisa i standarda EU, koji će u velikoj meri izmeniti stanje u našoj poljoprivredi", jer mimo znanja države neće biti moguća neoporezovana proizvodnja u "kućnoj radinosti".

  Obrazloženje zvaničnika RZS, zašto od 1960. godine do danas nije urađen popis u poljoprivredi, je da to nije urađeno najviše zbog nedostatka para tako da država od tada nema podatke o obradivoj površini i broju stočarskih gazdinstava, što i stranim i domaćim investitorima otežava posao, jer nemaju uvid u sve što država poseduje.

  Prvi popis u istoriji Srbije obavljen je 1834. godine, a po savremenoj metodologiji 1921. godine, dok je poslednji popis stanovništva obavljen od 1. do 15. aprila 2002, ne računajući onaj od 1. do 15. oktobra 2011. godine.

  Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

  ZA JANUAR PLANIRANA PRODAJA DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI U UKUPNOJ VREDNOSTI OD OKO 34,3 MILIJARDE DINARA

  Uprava za javni dug Ministarstva finansija planirala je za januar aukcije državnih hartija od vrednosti u dinarima u ukupnoj vrednosti od oko 34,3 milijarde dinara, objavljeno je na sajtu ministarstva.

  Za 5. januar planirana je aukcija šestomesečnih državnih zapisa, u ukupnoj vrednosti od šest milijardi dinara.

  Pet dana kasnije, 10. januara biće održana aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa, ukupne vrednosti deset milijardi dinara, a planirana su ponovna otvaranja emisije.
  Za 17. januar planirana je aukcija osamnaestomesečnih državnih zapisa, u vrednosti od oko 5,3 milijardi dinara, odnosno reotvaranje emisije od 4. oktobra.          

  Nedelju dana kasnije, 24. januara biće održana aukcija petogodišnjih državnih obveznica u vrednosti od tri milijarde dinara, sa godišnjim kuponom od 10 odsto i polugodišnjom isplatom, a planirana su ponovna otvaranja emisije.

  Za 31. januar zakazana je aukcija dvogodišnjih državnih zapisa u vrednosti od 10 milijardi dinara, i, takođe, su planirana ponovna otvaranja emisije.

  Izvor: Tanjug, 28.12.2011.

  RASPISAN KONKURS BALKANSKOG FONDA ZA LOKALNE INICIJATIVE ZA PROGRAM SOCIJALNA TRANZICIJA • Rok za podnošenje predloga projekata je 18. januar 2012. godine •

  U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative za program Socijalna tranzicija koji se realizuje u saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE).

  Rok za podnošenje predloga projekata je 18. januar 2012. godine do 17h.

  Cilj programa je podrška procesu tranzicije sistema socijalne zaštite u Srbiji, dodelom donacija u maksimalnom iznosu do 15.000 evra, lokalnim, nevladinim i neprofitnim organizacijama koje se pro-aktivno i kreativno bave socijalnim pitanjima i uslugama.

  Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici Socijalna tranzicija, ili tražiti direktno kontaktiranjem kancelarije na adresu office@bcif.org

  Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.12.2011.

  NA SASTANKU UNIJE POSLODAVACA SRBIJE I PIO FONDA OCENJENO DA JE HITNO POTREBNA REFORMA PIO FONDA

  Danas je u Uniji poslodavaca Srbije održan sastanak rukovodstva UPS i PIO Fonda

  Predstavnici PIO Fonda na sastanku su tražili podršku Unije poslodavaca Srbije za otpočinjanje strateškog restruktuiranja PIO Fonda i smanjenje deficita Fonda koji se nadoknađuje iz republičkog budžeta.

  Mere za strateško restruktuiranje Fonda kreirane su na osnovu inicijative Unije poslodavaca Srbije, koja je insistirala da se na nivou Upravnog odbora PIO Fonda formira posebno telo sa ciljem da upravljanje Fondom u narednim godinama i decenijama učini efikasnijim.

  Kratkoročne i dugoročne mere predložene od strane Radne grupe treba da podstaknu proces pretvaranja Fonda u investicioni i garantni fond i pomognu prevazilaženje sadašnjeg stanja i nagomilanih problema.

  Na sastanku je naglašeno da je od posebne važnosti za normalno funkcionisanje PIO Fonda obezbeđivanje pune nezavisnosti fonda u odnosu na državu, menadžersko upravljanje, striktna kontrola uplata doprinosa, očuvanje ogromne imovine Fonda i pronalaženje strateških partnera za investiranje i revitalizaciju brojnih turističkih, ugostiteljskih, rehabilitacionih, banjskih i drugih kapaciteta kojima Fond raspolaže.

  Na prvom mestu moraju se zaustaviti svi pokušaji podržavljenja imovine PIO Fonda koja je stvorena sredstvima iz doprinosa osiguranika i kao takva pripada isključivo njima i ne može se ubrajati u državnu svojinu.

  Zaključak sastanka jeste da će se rukovodstvo PIO Fonda, zajedno sa predstavnicima Radne grupe za strateško restruktuiranje PIO Fonda, nakon već dobijene podrške Saveza samostalnih sindikata, Saveza penzionera i Unije poslodavaca Srbije, obratiti premijeru i članovima Vlade Republike Srbije, poslaničkim grupama u Skupštini Srbije i svim drugim nadležnim institucijama čija je podrška važna za sprovođenje reforme PIO Fonda.

  Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 27.12.2011.

  MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

  Aktuelna sužbena mišljenja

  • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGA PREVOĐENJA KOJE OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM LICU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
  • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGE ODUSTANKA OD PRAVA PREČE KUPOVINE UDELA U PRIVREDNOM DRUŠTVU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 12
  • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST LICA KOJE JE NASLEDILO PRAVA I OBAVEZE IZ UGOVORA O KUPOVINI STANA DA OSTVARI PRAVO NA REFUNDACIJU PDV KAO KUPAC PRVOG STANA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
  • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O VAŽENJU SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI NAJKASNIJE DO 1.1.2012. GODINE, BEZ OBZIRA NA ROK VAŽNOSTI KOJI JE NAVEDEN U SAMOM SERTIFIKATU - Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava: tačka 7
  Aktuelna sudska praksa:

  • Apelacioni sud u Beogradu: DOPRINOS ZAPOSLENOG VOĐENJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA ČIJA JE ZASTARELOST NASTUPILA - Zakon o obligacionim odnosima: član 192
  • Apelacioni sud u Beogradu: MERODAVNI ZAKON U POGLEDU PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA U USTANOVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA - Zakon o radu: član 169
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEUPOTREBLJIVOST SPISA PREDMETA ILI DELOVA SPISA USLED GUBITKA, UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA - Sudski poslovnik: član 131 stav 1
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO NA PUN GODIŠNJI ODMOR I DUŽINA RADNOG STAŽA U GODINI U KOJOJ SE TO PRAVO OSTVARUJE - Zakon o ratifikaciji Konvencije broj 132 Međunarodne organizacije rada o plaćenom godišnjem odmoru: član 4
  • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA ZARADE ZAPOSLENIH U PORESKOM POSTUPKU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: čl. 54 i 64
  • Apelacioni sud u Beogradu: ZASTARELOST PROCEDURE OTKAZA UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 184
  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.12.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Sartid Veljko Dugošević", d.o.o.

  17552406

  10. St. broj 155/10

   

   

   

  I. Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. broj 155/10 od 25. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnom masom "Sartid Veljko Dugošević", d.o.o.
  II. Nalaže se stečajnom upravniku da novčana sredstva zatečena na računu stečajnog dužnika u iznosu 941.451,94 dinara prenose na poverioca Stečajna masa Sartid, a.d. kao trošak stečajnog postupka.
  III. Prenosi se deo potraživanja u iznosu od 24.050.045,04 dinara, sa stečajnog dužnika Stečajna masa Sartid Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpeka u restrukturiranju, na osnovu pravosnažne presude Trgovinskog suda u Beogradu, XIII-P. broj 5059/09 od 28. septembara 2009. godine, na poverioca Stečajnu masu Sartid, a.d. kao trošak stečajnog postupka.
  IV. Prenose se potraživanja stečajnog dužnika Stečajna masa Sartid Veljko Dugošević d.o.o. kao trošak stečajnog postupka, sa:
  - RTB Bor grupa - Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpek, u restrukturiranju, na osnovu pravosnažnog rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Zaječaru I. broj 1193/07 od 25. juna 2007. godine, kojim je obavezan da plati izvršnom poveriocu iznos od 1.491.318,00 dinara, što sa zateznom kamatom na dan 20. septembar 2011. godine iznosi 6.217.527,05 dinara,
  - RTB Bor - Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. iz Majdanpek, u restrukturiranju, na osnovu pravosnažnog rešenja o izvršenju Trgovinskog suda u Zaječaru XIII-St. broj 115/08 od 27. maja 2009. godine, na iznos od 3.485.102,77 dinara, sa pripadajućom zateznom kamatom obračunatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 55.007.453,63 dinara,
  - "Magnohrom" d.o.o. iz Kraljeva, u restrukturinju, na osnovu pravosnažne presude Privrednog suda u Beogradu 12. P. broj 2504/2010 od 30. marta 2010. godine, obavezan je da plati na ime duga 2.294.265,62 dinara, što sa zateznom kamatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 8.384.385,14 dinara,
  - "Mačkatica" a.d. u stečaju, Surdulica, na osnovu zaključka o listi potraživanja Privrednog suda u Leskovcu 3. St. broj 52/2010 do 18. marta 2011. godine priznata su potraživanja trećeg isplatnog reda u iznosu od 3.622.245,28 dinara,
  - deo potraživanja od Rudnika bakra Majdanpek d.o.o. koje na dan 20. septembra 2011. godine iznosi 7.005.824,79 dinara, na osnovu pravosnažne presude Trgovinskog suda u Beogradu XIII-P. broj 5054/09 od 28. septembra 2009. godine koje sa zateznom kamatom do 20. septembra 2011. godine iznosi 192.730.149,78 dinara, na poverioca Republiku Srbiju - Ministarstvo finansija.
  V. Prenosi se potraživanje Stečajne mase Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Stečajna masa Sartid a.d. utvrđeno Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj II-St. broj 7035/2001 od 25. decembra 2002. godine u iznosu od 52.292.778,54 dinara na poverioce čija su potraživanja utvrđena pravosnažnim odlukama suda, saglasno procentima učešća potraživanja poverilaca u ukupnim potraživanjima prema tabeli koja je sastavni deo rešenja.
  VI. Prenosi se deo potraživanja Stečajne mase Veljko Dugošević d.o.o. od dužnika Rudnik bakra Majdanpek iz Majdanpeka d.o.o. koji na dan 20. septembra 2011. godine iznosi 161.674.279,95 dinara po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Trgovinskog suda u Beogradu broj XIII P. broj 5054/09 od 28. septembra 2009. godine, na poverioce čija su potraživanja utvrđena pravnosnažnim odlukama Suda saglasno procentima učešća potraživanja poverilaca u ukupnim potraživanjima prema tabeli koja je sastavni deo rešenja.
  VII. Nalaže se stečajnom upravniku da kod AIK banke a.d. ugasi račun stečajnog dužnika broj 105-500049-84.
  VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz svoje evidencije briše stečajnog dužnika Stečajnu masu Sartid Veljko Dugošević d.o.o. koji se vodi pod matičnim brojem: 17552406.
  IX. Nalaže se Poreskoj upravi Centrala 0000399377, Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika Stečajne mase Sartid Veljko Dugošević d.o.o. broj: 103305840.
  X. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.
  XI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 6. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  "Kopaonik trade" d.o.o.

   

  15. St. broj 176/10

   

   

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 15-St. broj 176/10 od 17. novembra 2011. određuje završno ročište nad "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, na kome se:
  1. raspravlja o završnom računu stečajnoj dužnika,
  2. raspravlja o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova,
  3. podnose prigovori na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  4. odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase,
  5. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankarstvo stečajnog dužnika.
  II. Završno ročište će se održati dana 27. januara 2012. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133, sa početkom u 9,30 časova.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge Alpos trading d.o.o.

  20017074

  17. St. broj 3602/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2463

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3602/2011 od 8. decembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za konsalting, trgovinu i usluge Alpos trading d.o.o. Beograd, Antifašističke borbe 25/17, lokal 33 čiji je matični broj 20017074 i PIB 103777914, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II - Za stečajnog upravnika se imenuje Vujačić Žarko iz Beograda, Omladinskih brigada 156/21.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS"; prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 24. januar 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
  VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 8. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za projektovanje i građenje "KMG trudbenik" o.a.d.

  078016611

  48 St 3447/2011

   

   

   

  1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. 3447/2011 od 9. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za projektovanje i građenje "KMG trudbenik" o.a.d. iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra br. 79 MB 078016611, PIB: 101724323.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
  Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište. Ispitno ročište određuje se za 24. maj 2012. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 9. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Intergraf MM"

  17138553

  4 St. broj 395/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2433

   

  I - Privredni sud u Beogradu, je Rešenjem 4. St. broj 395/11 od 2. decembra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Intergraf MM", Beograd, Trajka Grkovića 3, matični broj 17138553, PIB 101726267.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Mitrić, iz Beograda, Siva Stena 11.
  IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđenja i neobezbeđenja potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 9. mart 2012. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat i saziva se sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VII - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 9. mart 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 2. decembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Novo Altrix" d.o.o.

  17334549

  48. St. broj 3800/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1155

   

  Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, na završnom ročištu 13. decembra 2011. godine, donela je
  REŠENJE
  I - Usvaja se završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika dužnika "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, sačinjen na dan 5. decembra 2011. godine sa prilozima koji su sastavni deo ovog rešenja.
  II - Utvrđuje se konačna nagrada stečajnom upravnikom, Dragici Jokić u iznosu od 877.132,35 dinara, što predstavlja dinarsku protivvrednosti 8.634,89 EUR-a po srednjem kursu NBS na dan 1. septembar 2011. godine.
  III - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, matični broj: 17334549, PIB 100214638.
  IV - Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Novo Altrix" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 63, iz Registra privrednih subjekata.
  V - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17334549.
  VI - Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi odeljenje Palilula, da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100214638.
  VII - Po pravosnažnosti ovog rešenja, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, i dostavu dokaza o podnetim M4 obrascima radnika stečajnog dužnika koja se tiču penzijskog osiguranja, dostavu dokaza o predatoj dokumentaciji Arhivu grada Beograd, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  "Ozucom"

  20349824

  4 St. broj 331/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2432

   

  I - Privredni sud u Beogradu, je Rešenjem 4. St. broj 331/11 od 2. decembra 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ozucom" iz Beograda, Milorada Jovanovića 30/a, matični broj 20349824, PIB 105274292.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Za stečajnog upravnika imenuje se Stojičić Radomir, iz Beograda, Dragiše Brašanova 9.
  IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđenja i neobezbeđenja potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 9. mart 2012. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat i saziva se sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VII - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 9. mart 2012. godine u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 222, II sprat.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 2. decembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Društvo za trgovinu "Mustang" d.o.o.

  06051049

  36. St. broj 176/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2448

   

  I. Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St 176/2011 od 6. decembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu "Mustang" d.o.o., Beograd - Zemun, Miće Radarkovića 4-j, matični broj 06051049, PIB 100098259, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II. Za stečajnog upravnika se imenuje Dragica Stojanović iz Beograda, Brankova 28.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
  IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano za: 16. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VI. Ispitno ročište se zakazuje za 27. april 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
  VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 7. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  Stambena zadruga "Moj krov"

   

  15. St. broj 29/2010

   

   

   

  U postupku stečaja u predmetu broj 15-St. broj 29/2010 nad stečajnim dužnikom Stambena zadruga "Moj krov" u stečaju iz Beograda, Resavska 14.
  Zaključuje se završno ročište za 20. januar 2012. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
  Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  "Bogićević komerc" d.o.o.

  20068272

  36-St. broj 509/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2408

   

  I. Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St 509/2011 od 25. novembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bogićević komerc" d.o.o., Mladenovac, Svetozara Markovića 1/14, matični broj 20068272, PIB 103985909, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II. Za stečajnog upravnika se imenuje Dragan Petkoski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
  IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano za 28. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VI. Ispitno ročište se zakazuje za 24. april 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
  VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli suda 1. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o.

  17176536

  4. St. broj 3309/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=932

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragan Dragović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, 2. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Beograd, Zemun, manja od visine troškova stečajnog postupka.
  II. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, matični broj 17176536, PIB 100198925, otvoren rešenjem Privrednog suda u Beogradu 4-St-3309/10 od 17. septembra 2010. godine.
  III. Prenosi se na stečajne poverioce kojima je utvrđeno potraživanje Zaključkom o listi utvrđenih (priznatih) potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine i na stečajne poverioce kojima je osporeno potraživanje Zaključkom o listi osporenih potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine a koji su u roku pokrenuli parnicu za utvrđenje osporenog potraživanja, imovina stečajnog dužnika koju čine:
  - pokretne stvari - inventar i oprema stečajnog dužnika kao u izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika od 15. marta 2011. godine - početni stečajni bilans,
  - udeo stečajnog dužnika u pravnom licu "Merkur Company" d.o.o. Beograd,
  - parnica broj P-4732/08 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-9198/07 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-9312/09 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-9575/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-7233/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-6251/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  - parnica broj P-74809/10 kod Privrednog suda u Beogradu,
  sve prema podnesku - izveštaju stečajnog upravnika od 30. septembra 2011. godine,
  - kao i parnice za utvrđenje potraživanja poverilaca pokrenute po zaključku o listi osporenih potraživanja ovog Suda 4-St-3309/10 od 20. maja 2011. godine.
  IV. Imovina iz stava III prenosi se na poverioce iz stava III do visine njihovih utvrđenih potraživanja, u procentu prema učešća u ukupnim potraživanjima istih poverilaca prema stečajnom dužniku, a u slučaju namirenja poverilaca u procentu od 100% utvrđenih potraživanja, preostala sredstva poverioci su dužni da prenesu osnivačima stečajnog dužnika.
  V. Nalaže se stečajnom upravniku da, po pravnosnažnosti ovog rešenja, sredstvima koja se nalaze na tekućim računima stečajnog dužnika, isplati nastale troškove, a ukoliko po isplati nastalih troškova, koji obuhvataju troškove stečajnog upravnika i troškova postupka, preostanu sredstva, da ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije, te da kod nadležnih organa i organizacija preduzme potrebne radnje radi gašenja tekućih računa stečajnog dužnika, brisanja matičnog i poreskog identifikacionog broja, i iz statističke evidencije, kao i radnje radi brisanja stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata, i da o izvršenim radnjama dostavi izveštaj.
  VI. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, eksport-import "Collco company" d.o.o., u stečaju, Zemun, Majora Radosavljevića 315, iz Registra privrednih subjekata.
  VII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17176536.
  VIII. Nalaže se Poreskoj upravi - Odeljenje Novi Beograd da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100198925.
  IX. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po dostavljanju završnog izveštaja stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  JUG - Radaspro d.o.o.

  20204354

  25. St. broj 565/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2446

   

  Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom JUG - Radaspro d.o.o. Beograd, Slavka Rodića broj 6a, mat. broj 20204354, PIB 104659900, doneo je 5. decembra 2011. godine, sledeće: rešenje.
  I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom JUG - Radaspro d.o.o. Beograd, Slavka Rodića broj 6a, mat. br. 20204354, PIB 104659900.
  II. Stečajni razlog je prezaduženost dužnika.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđe Zečević iz Beograda, Južni bulevar 1.
  IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
  V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 6. februar 2012. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 9. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 239/II.
  VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 8. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  INTER BRAND CARGO EXPRESS DOO

   

  45. St. broj 2146/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1634

   

  U postupku stečaja u predmetu 45. St. broj 2146/2011 nad stečajnim dužnikom INTER BRAND CARGO EXPRESS DOO u stečaju iz Beograda, Brankova broj 8.
  Zakazuje se završno ročište za 30. januara 2012. godine u 9,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 211/II.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o.

  17014340

  St. broj 32/10

   

   

   

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o. u stečaju iz Loznice, na završnom ročištu održanom dana 8. decembra 2011. godine doneo je sledeće rešenje.
  Zaključuje se postupak stečaja nad HK "Viskoza" "Hortikultura" d.o.o. u stečaju iz Loznice, matični broj 17014340, PIB 101197618. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Branislav Stajić iz Malog Zvornika.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO

  17292064

  St. broj 93/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1737

   

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO, Rajković, Mionica, dana 12.12.2011. godine doneo je sledeće rešenje:
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki Izvori" DOO, Rajković, Mionica, matični broj 17292064, PIB 101393951, zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "EKO MLEK" d.o.o.

  20066539

  St. broj 53/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1864

   

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad "EKO MLEK" d.o.o. Vračević bb, Lajkovac, doneo je dana 28. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "EKO MLEK" d.o.o. Vračević bb, Lajkovac, matični broj 20066539, pib 104006471.
  Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od prijema, odnosno objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d.

  7098324

  St. broj 35/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1336

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog br. 45., matični broj 7098324, PIB 101348227, doneo je dana 14.12.2011. godine
  REŠENJE
  Obustavlja se stečajni postupak nad "Slap Tamnavac" Prehrambena industrija a.d.. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog br. 45.
  Stečajni postupak se nastavlja protiv stečajne mase koju zastupa stečajni upravnik, a radi namirenja poverilaca.
  Predmet zavesti pod nov poslovni broj.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o.

  20120029

  St. broj 703/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2456

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad - Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 27a, doneo je 13. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Luks - oil" d.o.o. Koceljeva, Dušanova 27a, matični broj 20120029, PIB 104229177, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Predrag Manojlović iz Uba, Čede Todorović 14.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srbije" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120. dana biće odbačene kao neblagovremene.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 10. aprila 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6.
  6. Prvo poverilačko ročište će se održati 17. januara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
  7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 13. decembra 2011. godine.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Danas".

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i DR. Rtanjski Šampinjoni"

   

  1 St. broj 142/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2267

   

  Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević I DR. Rtanjski Šampinjoni" Podgorac doneo je 12. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 24. januar 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ortačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski Šampinjoni" Podgorac.
  Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
  Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dejan Ivašković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
  Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
  Stečajni postupak se neće zaključiti ako poverilac ili dužnik podnesu zahtev za sprovođenje postupka i kao po nalogu stečajnog sudije podnosilac zahteva položi sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  DP "Centar za obrazovanje i marketing"

  08052786

  St. broj 208/2011

   

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2258

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/90/
  CENTAR+ZA+OBRAZOVANJE+
  I+MARKETING.shtml/seo=/
  companyid=14485

  Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazano rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 208/2011 od 26. oktobra 2011. godine u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Centar za obrazovanje i marketing" u stečaju iz Zrenjanina, Beogradska 11-13, MB 08052786, PIB 100653361, za 16. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova se otkazuje zbog državnog praznika a novo ispitno ročište se zakazuje za 22. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Zrenjaninu u sudnici broj 68/I.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  Preduzeće za promet robe i usluge "Srbijanka" eksport import DOO

  06609104

  3. St. broj 560/2011

   

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2454

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 560/2011 od 13.12.2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za promet robe i usluge "Srbijanka" eksport import DOO Paraćin, Vuka Karadžića 8, matični broj 06609104, PIB 101094722. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Nenad Jeremić iz Despotovca, Despota Stefana Lazarevića br. 10, broj licence 155-0211. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 12.03.2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16.1.2012. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 535. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 13.12.2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  Društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o.

   

  3. St. broj 130/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1612

   

  Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o., u stečaju Čapljinac - Doljevac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, doneo je 7. decembra 2011. godine sledeće rešenje:
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom društvo za trgovinu "Merkatura komerc" d.o.o., u stečaju Čapljinac Doljevac, za 26. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 sati u sudnici broj 3, Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju

  08017689

  3. St. broj 671/2011

   

   

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/
  90/PG+RIT.shtml/seo=/
  companyid=3409

  Privredni sud u Nišu stečajno veće sastavljeno od sudije Momira Tasića, kao predsednika veća i sudija Gorana Kontića i Vojkana Mitrovića kao članova veća, u stečajnom postupku nad DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, pravnog sledbenika Društvenog preduzeća Poljoprivredno gazdinstvo "RIT" u stečaju iz Čoke, Potiska 59, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj Beograd, čiji je poverenik Rudolf Šarnjai, nakon održanog završnog ročišta 12. decembra 2011. godine, doneo je rešenje:
  Konstatuje se da je DOO "RIT" za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, matični broj 08017689, PIB 101417518, ispunilo sve obaveze predviđene planom reorganizacije iz rešenja Trgovinskog suda u Zrenjaninu broj St. 2/2008 od 23. aprila 2009. godine i izmenama i dopunama plana reorganizacije iz rešenje Privrednog suda u Zrenjaninu St. broj 25/10 od 21. juna 2011. godine. Obustavlja se stečajni postupak nad DOO "RIT" Za poljoprivrednu proizvodnju, Čoka, Potiska 59, matični broj 08017689, PIB 101417518, usled ispunjenja plana reorganizacije od 23. aprila 2009. godine, sa izmenama i dopunama od 21. juna 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  "Drvo Prerada"

   

  4. St. broj 242/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1748

   

  Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Drvo Prerada", Vrnjačka Banja, St. broj 242/10 i nad stečajnim dužnikom "Purić promet", Koševi, St. broj 453/10 na završnom ročištu 24. novembra 2011. godine doneo je 24. novembra 2011. godine rešenja da se nad napred označenim preduzećima zaključuje stečajni postupak s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli suda 13. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "LBS Loms Company" d.o.o.

   

  Posl. broj 6. St. 177/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1257

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "LBS Loms Company" d.o.o. u stečaju Tutin, Omladinska 1, rešenjem St. broj 177/10 od 14. decembra 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati dana 17. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 1 ovog suda u ul. Cara Dušana br. 41. Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika. Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  JKP "Stopanja"

  17611828

  Posl. 5. St. broj 519/11

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 519/11 od 13. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom JKP "Stopanja", mat. broj 17611828, PIB, 103524376. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, broj telefona 064/157-02-12. Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
  Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" ili dnevnom listu "Danas" kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu. Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 19. januar 2012. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 13. mart 2012. godine, u 9,30 časova u istom sudu soba broj 15.
  Stečajni postupak je otvoren 13. decembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 13. decembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd i Dnevnom listu "Danas". Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju. Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  "Obuća Vesna" d.o.o.

  17614207

  6. St. broj 425/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. 425/2010 od 29.6.2011. godine, utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Obuća Vesna" d.o.o., Raška, MB 17614207, PIB 103587582 zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  DOO "Radaković Co"

  08587124

  5. St. broj 64/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1663

   

  Privredni sud u Pančevu, u stečajnom postupku St. broj 62/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Radaković Co" iz Vršca, Sremska 94, matični broj 08587124, PIB 100914055, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje o planu od strane poverilaca, održati 17. januara 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova, sala 125, prvi sprat.
  Plan reorganizacije stečajnog dužnika DOO "Radaković Co" iz Vršca, Sremska 94, matični broj 08587124, PIB 100914055, podneo je Goran Radaković iz Vršca, Bihaćka 42.
  Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
  Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može se pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
  Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
  Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase poverilaca.
  Plan reorganizacije stečajnog dužnika izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  DOO "Pobeda"

  08047588

  5. St. broj 38/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1661

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/
  90/POBEDA.shtml/seo=/
  companyid=14730

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Pobeda" iz Vladimirovca, JNA 2, matični broj 08047588, PIB 101086941, doneo je 7. decembra 2011. godine rešenje kojim je zakazano ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati 18. januara 2012. godine u 10,30 časova, u sali 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  DOO za trgovinu "Agroživ komerc"

   

  St. broj 6/10

   

   

   

  Privredni sud u Pančevu, je svojim rešenjem St. broj 6/2010, odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO za trgovinu "Agroživ komerc" Pančevo, Zmaj Jovina 26a, koje će se održati dana 23. decembra 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, sala 125/1 Privrednog suda Pančevo.
  Na završnom ročištu raspravljaće se:
  - o završnom računu stečajnog upravnika,
  - o konačnim zahtevima za isplatu nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika,
  - podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  - odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
  - odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  AD "Fabrika šećera"

   

  5. St. broj 4/10

   

   

  http://www.priv.rs/
  Agencija+za+privatizaciju/90/
  FABRIKA+SECERA+STECAJNA+
  MASA.shtml/seo=/companyid=129

  Privredni sud u Pančevu, rešenjem St. broj 4/2010 od 9. decembra 2011. godine odredio je završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera" u stečaju iz Kovina, Dunavska 63, koje će se održati 17. januara 2012. godine u 10,00 časova u sali 125/I Privrednog suda u Pančevu.
  Na završnom ročištu raspravljaće se:
  - o završnom računu stečajnog upravnika,
  - o konačnim zahtevima za isplatu nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika,
  - podnose primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  - odlučuje o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
  - odlučuje o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Svi poverioci smatraju se uredno pozvanim na završno ročište objavljivanjem ovog rešenja na oglasnoj tabli Suda i "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  "HIP Azotara" d.o.o.

  08053529

  1. St. broj 403/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci u predmetu St. broj 403/11, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika "HIP Azotara" d.o.o. iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, matični br. 08053529, PIB br. 101865761, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 403/2011 od 5. decembra 2011. godine, pokrenut prethodni postupak, za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom "Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80.
  Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o planu reorganizacije će se održati 20. januara 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Pančevu, raspravna sala 114, prvi sprat.
  Predlog za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, podneo je stečajni dužnik "Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva.
  Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
  Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem, u tom slučaju se Sudu moraju podneti glasački listići, sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica, od strane nadležnog organa za overu potpisa.
  Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
  Klasa poverilaca čija potraživanje prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  Plan reorganizacije stečajnog dužnika Hip Azotara" d.o.o. iz Pančeva matični br. 08053529, PIB br. 101865761 izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
  Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije, kojom osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
  Predlagač je dužan da da odgovor na primedbe u roku od 8 dana od dana prijema primedbe ovom sudu.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  AD "Brihol"

   

  1. St. broj 98/2011

   

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1814

   

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku St. 98/11 nad stečajnim dužnikom AD "Brihol" Vršac, zakazuje dopunsko ispitno ročište radi raspravljanja o naknadno podnetim prijavama za 1. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u raspravnoj sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu, o čemu se obaveštavaju svi poverioci stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  "Serval" DOO

  08825165

  2 St. broj 189/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=2468

   

  Privredni sud u Somboru rešenjem St. broj 189/2011 od 23. avgusta 2011. otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Serval" DOO iz Sombora, Zlatne grede 20, matični broj 08825165, PIB 103561935, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Predrag Ljubović iz Sombora, Venac Stepe Stepanovića 36. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi, sa priloženim dokazima u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u odgovarajući registar. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. januar 2012. god. sa početkom u 11,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 2. Zakazuje se ispitno ročište za 20. februar 2012. god. sa početkom u 11,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 2. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda dana 12. decembra 2012. god.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d.

   

  5. St. broj 15/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1352

   

  Privredni sud u Užicu, u predmetu stečaja nad Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d. iz Užica zakazao je zaključkom St. broj 15/2011 od 12. decembra 2011. godine ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije podnetog od strane većinskog akcionara "Lala pres" d.o.o. iz Užica i glasanje poverilaca o predlogu plana reorganizacije za 13. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 53, Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6.
  Poverioci o Planu reorganizacije mogu glasati pisanim putem ili usmeno na ročištu 13. januara 2012. godine u 10,00 časova.
  Sa predlogom Plana reorganizacije poverioci se mogu upoznati u prostorijama "Lala pres" d.o.o. Užice, predlagača plana reorganizacije i većinskog akcionarskog stečajnog dužnika, koje prostorije se nalaze na adresi Ljube Stojanovića 4, Užice, a sve do ročišta određenog za glasanje.
  Poverioci koji glasaju pismenim putem svoje izjašnjenje dostavljaju overeno pečatom i potpisano od strane statutarnog zastupnika, ili lica koje ima posebno punomoćje izdato od statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.
  Poverioci koji se o Planu reorganizacije budu izjašnjavali na ročištu mogu se izjasniti preko statutarnog zastupnika ili punomoćnika koje ima punomoćje statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  "I.D.S. Avala trade M.D."

   

  1. St. broj 81/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. 81/2010 od 25. novembra 2011. godine usvojen završni račun i zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "I.D.S. Avala trade M.D." u stečaju iz Bajine Bašte. Po pravnosnažnosti rešenja dužnik će biti brisan iz odgovarajućeg registra.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  Privredno društvo DOO "Promes"

  17581708

  2. St. broj 63/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1527

   

  Privredni sud u Čačku, je zaključio postupak stečaja nad privrednim društvom DOO "Promes" - u stečaju Čačak, Lomina 28, MB 17581708, svojim rešenjem St. 63/11 od 29. novembra 2011. godine koje je istaknuto na oglasnoj tabli suda. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  "Mediteran 92" d.o.o.

  06169783

  2. St. broj 126/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/
  pretragastecajdokumentacija/
  predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/
  bap/code/navigate.jsp?
  Id=87&case_id=1701

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 126/2011 od 14. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 29. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o izmenjenom planu reorganizacije stečajnog dužnika "Mediteran 92" d.o.o. Guča, Republike b.b., MB 06169783. Izmenjeni plan reorganizacije je podneo Milenko Surdžić, vlasnik društva, 14. decembra 2011 godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
  Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnese glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 156. 166. i 167. Zakona o stečaju.
  Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

  Izvor: Redakcija, 28.12.2011.

  Likvidacije:

  U periodu od 19. decembra do 23. decembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


  Broj oglasa

  Naziv privrednog subjekta

  Opština

  Datum oglašavanja

  Trajanje oglasa

  176558

  TOP PRO-CONTACT - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  23.12.2011

  60

  176554

  ORION COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  23.12.2011

  60

  176550

  ZLATNA KRILA - U LIKVIDACIJI

  Bečej

  23.12.2011

  60

  176545

  HAUSKA & PARTNER - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  23.12.2011

  60

  176537

  ASKA - U LIKVIDACIJI

  Kula

  23.12.2011

  60

  176529

  ART MEDIA PLUS - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  23.12.2011

  60

  176500

  GAJ - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  23.12.2011

  60

  176496

  SONPQ - U LIKVIDACIJI

  Boljevac

  23.12.2011

  60

  176475

  TOMAS FRUCHT - U LIKVIDACIJI

  Doljevac

  23.12.2011

  60

  176467

  M.K.V. - U LIKVIDACIJI

  Stara Pazova

  23.12.2011

  60

  176461

  REVOLT-BRENDOMANIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  23.12.2011

  60

  176442

  HI COMPUTERS EUROPE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  23.12.2011

  60

  176427

  VIA GLOBAL - U LIKVIDACIJI

  Paraćin

  22.12.2011

  60

  176423

  TAD KOM - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  22.12.2011

  60

  176398

  VITTORIA - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  22.12.2011

  60

  176394

  VETTA INVESTIZIONI - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Obrenovac

  22.12.2011

  60

  176366

  SETOP - U LIKVIDACIJI

  Kraljevo

  22.12.2011

  60

  176342

  PILAC - U LIKVIDACIJI

  Aranđelovac

  22.12.2011

  60

  176338

  LOGOTEK - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  22.12.2011

  60

  176327

  BALI EXCLUSIVE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  22.12.2011

  60

  176308

  JABLAN - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  22.12.2011

  60

  176304

  ALEKSANDAR ACO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  22.12.2011

  60

  176265

  PETKUS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  22.12.2011

  60

  176255

  RABALUX - U LIKVIDACIJI

  Senta

  22.12.2011

  60

  176270

  BALI PARADIZO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  22.12.2011

  60

  176233

  SAN-ANTONIUSS - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  21.12.2011

  60

  176229

  ZLATNIK - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  21.12.2011

  60

  176225

  SANEKO - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  21.12.2011

  60

  176221

  TERMOVENT - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  21.12.2011

  60

  176217

  RADOBRAN - U LIKVIDACIJI

  Kikinda

  21.12.2011

  60

  176213

  EASY TOOLS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  21.12.2011

  60

  176209

  VEKTOR - U LIKVIDACIJI

  Bojnik

  21.12.2011

  60

  176196

  MN-COMMERC TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  21.12.2011

  60

  176190

  ALT MEDIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  21.12.2011

  60

  176186

  LACY TRADE - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  21.12.2011

  60

  176182

  SEKELJTUR - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  21.12.2011

  60

  176178

  PEK-KAONA - U LIKVIDACIJI

  Kučevo

  21.12.2011

  60

  176174

  DENDI - U LIKVIDACIJI

  Leskovac

  21.12.2011

  60

  176170

  SUVAJAC & PARTNERS - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  21.12.2011

  60

  176166

  EXIDERA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  21.12.2011

  60

  176161

  BLANK - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  21.12.2011

  60

  176129

  TRGOVINA LEKIĆ - U LIKVIDACIJI

  Zrenjanin

  21.12.2011

  60

  176102

  BIMPROM - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  21.12.2011

  60

  176096

  DIONITA - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  21.12.2011

  60

  176092

  HIS-BAT & VILJUŠKARI - U LIKVIDACIJI

  Niš - Pantelej

  21.12.2011

  60

  176080

  INTEGRAL GRADNJA - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  21.12.2011

  60

  176074

  FORTUNA EXTRA - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  21.12.2011

  60

  176068

  SMVA - U LIKVIDACIJI

  Kikinda

  21.12.2011

  60

  176061

  PANTA-DUŠAN - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  20.12.2011

  60

  176033

  MORAVA-GAS - U LIKVIDACIJI

  Jagodina

  20.12.2011

  60

  176022

  PRO TRACK - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  20.12.2011

  60

  176020

  DAKIĆ - U LIKVIDACIJI

  Varvarin

  20.12.2011

  60

  176010

  JEZERINAC - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  20.12.2011

  60

  176006

  ZVEZDA-PROMET - U LIKVIDACIJI

  Ljubovija

  20.12.2011

  60

  176002

  MAPA TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  20.12.2011

  60

  175998

  SUNPORT MONT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  20.12.2011

  60

  175961

  IZOL-TREJD - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  20.12.2011

  60

  175955

  CENTAR DISTRIBUCIJE OKOVA CDO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  20.12.2011

  60

  175950

  JAMIX-TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  20.12.2011

  60

  175940

  ARMATURA KOMING - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  19.12.2011

  60

  175942

  CLUB INVEST 018 - U LIKVIDACIJI

  Niš (grad)

  19.12.2011

  60

  175919

  ALZAS COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Arilje

  19.12.2011

  60

  175908

  BANSNORE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  19.12.2011

  60

  175897

  HELVETICUM TOP CONTROL - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  19.12.2011

  60

  175871

  BEOFUTURA PLUS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  19.12.2011

  60

  175848

  BRAND HOUSE - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  19.12.2011

  60

  175844

  BADVI - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  19.12.2011

  60

  175838

  RAS GRUPA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  19.12.2011

  60

  175819

  BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

  Beočin

  19.12.2011

  60

  175802

  ŽGV - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  19.12.2011

  60

  175787

  ABC TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  19.12.2011

  60

  175785

  SRKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  19.12.2011

  60

  175776

  AVANTURIST - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  19.12.2011

  60

  175754

  TRUKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  19.12.2011

  60

  Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 26.12.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 23.12.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  Slobodametal a.d.

  07038640

  25. St. broj 2803/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2427

   http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SLOBODAMETAL.shtml/seo=/companyid=1614

  Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Slobodametal a.d. Obrenovac, Save Kovačević 7A, mat. broj 07038640, PIB 101217745, odlučujući o predlogu poverilaca doneo je 28. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom Slobodametal a.d., Obrenovac, Save Kovačevića 7A, mat. br. 07038640, PIB 101217745.
  II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Đukić Novi Beograd, Pere Segedinca 9/20.
  IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
  V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. februar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 6. april 2012. godine, u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
  VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu sva obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda, 1. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Preduzeće za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o.

  17280520

  7. St. broj 730/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2189

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 730/11 od 1. decembra 2011. godine, utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o. Beograd - u stečaju, Čiče Rominijskog broj 9, matični broj 17280520, PIB 101903648, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 730/11 od 6. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o.

  20105208

  36. St. broj 809/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1112

   

  Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Mila Đorđević, u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o., Beograd u stečaju, Leptirova 43, matični broj: 20105208, pib broj 104161698, na završnom ročištu održanom 18. novembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o, Beograd. ul. Leptirova br. 43, matični broj: 20105208, pib broj : 104161698.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće "Pelledž Uni" d.o.o.

  17491997

  4. St. broj 577/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1891

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 577/11 od 24. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Pelledž Uni" d.o.o., iz Beograda, Vladimira Petrovića 32 u stečaju, matični broj 17491997, PIB 103014309.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Mlintest coop" d.o.o.

  17421590

  21. St. broj 2938/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

   

  U oglasu Privrednog suda u Beogradu objavljenom u "Službenom glasniku RS" broj 96, od 16. decembra 2011. godine u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498, po rešenju 21. St. broj 2938/11, greškom je izostavljen deo teksta.
  Izostavljena tačka VI. treba da glasi:
  "VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 1. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II."
  U ostalom delu oglas je nepromenjen.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Euro paleta group"

  17565524

  32. St. broj 1488/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Euro paleta group" Beograd, Južni bulevar 144/I, matični broj 17565524, PIB 103442893.
  Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  Imenuje se Mirković Slava iz Beograda Borča, Ratnih vojnih invalida 19, za stečajnog upravnika.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beograd, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  Ispitno ročište zakazuje se za 4. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 2. decembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  Nalaže se Agenciji za Privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o.

  17540211

  27. St. broj 1815/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2462

   

  I - Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 27. St. broj 1815/2011 otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o. iz Beograda, Bulevar JNA 401, matični broj 17540211, PIB 103285338.
  II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III Za stečajnog upravnika imenuje se Žarko Vujačić, Novi Beograd, Omladinskih brigada 156/21.
  IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. januar 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
  V Ispitno ročište određuje se za 23. april 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
  VI Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII Oglas je objavljen na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o.

  17594460

  3. St. broj 2867/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2441

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2867/2011 od 30. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o. iz Novog Beograda, Milentija Popovića 37/5 a, matični broj 17594460, PIB 103681142, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  II - Za stečajnog upravnika imenovan je Milovan Janković iz Mladenovca, Kralja Aleksandra Obrenovića 100.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 23. april 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
  VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

   

  7. St. broj 2753/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

   

  Privredni sud u Beogradu (7. St. broj 2753/10) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o. Beograd u stečaju, Beograd, Vodovodska 172, zakazao je ročište za razmatranje i glasanje poverilaca o izmenjenom planu reorganizacije od 23. septembra 2011. godine, za 23. januara 2012. godine u 10,00 časova koje će se održati u Beogradu, Masarikova 2/I sprat/ sudnica broj 100.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  "Čivija 2005" d.o.o.

  20087650

  St. broj 54/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1872

   

  Privredni sud u Valjevu, sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37, doneo je dana 7. decembra 2011. godine, sledeće rešenje.
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37., matični broj 20087650, PIB 104091666, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 54/11 od 10. juna 2011. godine.
  2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Dragan Marković iz Loznice.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.
  Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog, Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o.

  20215879

  St. broj 113/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1773

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, 9. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, matični broj 20215879, PIB 104687890, zakazuje se za 10. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

  20139480

  St. broj 764/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2469

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, doneo je 16. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, matični broj 20139480, PIB 104302493, zbog prezaduženosti preduzeća.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Milojević Aleksa iz Loznice, Predraga Marinkovića 7.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 7. juna 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 25. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
  Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 16. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO

   

  3St. broj 172/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=610

   

  Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO Paraćin, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 172/2010 održati 28. decembra 2011. godine u 10,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Privredno društvo "Vinarija Levač" doo

  07348193

  3 ST. broj 388/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1446

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Stecajna+masa+LEVAC+ad.shtml/seo=/companyid=617

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Gorica Raškovića, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Vinarija Levač" doo Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, dana 30.11.2011. god. doneo sledeće rešenje:
  1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Privredno društvo "Vinarija Levač" DOO Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, da je stečajni poverilac Privredno društvo "Elite Plus" doo Beograd - Zemun, podneo ovom sudu Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 9.09.2011. g. i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 1.12.2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
  2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 26.12.2011. godine u 13,30 časova i održaće se u sudnici 535/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
  3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
  4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 9.9.2011. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
  6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 30.11.2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

   

  6. St. broj 53/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 12. decembra 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 17. januara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
  Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "Media art"

  20050004

  6. St. broj 9/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1455

   

  Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Media art", Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 20050004, poreski broj 104025579, tekući račun broj 290-12262-23, kod Univerzal banke a.d. Beograd, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 21. marta 2011. godine, od strane predlagača Univerzal banke a.d. Beograd
  REŠENJE
  Nastavak prvog poverilačkog ročišta zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
  Ispitno ročište zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
  Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Yu invest group" d.o.o.

   

  2. St. broj 399/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1993

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je dana 9. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  "Vila" d.o.o.

   

  2. St. broj 397/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 9. decembra 2011. godine sledeće
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, za dan 26. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 4, Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Industrija mesa "Bek" d.o.o.

  08035709

  2. St. broj 673/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEK.shtml/seo=/companyid=6147

  Privredni sud u Nišu, u veću sastavljenom od sudije Snežane Vukosavljević-Obradović, predsednika veća i sudija Mitrović Vojkana i Tasić Momira, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, po predlogu stečajnog upravnika Nebojše Bajića od 16.8.2011. godine za održavanje završnog ročišta, na završnom ročištu održanom 9.12.2011. godine
  REŠENJE
  Konstatuje se da je stečajni dužnik Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, matični broj 08035709, PIB 101161031, ispunio sve obaveze predviđene planom reorganizacije usvojenim Rešenjem Trgovinskog suda u Zrenjaninu St. br. 2/07 od 28.1.2008. godine.
  Obustavlja se stečajni postupak prema stečajnom dužniku Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, usled izvršenja plana reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "Fiaz" AD

   

  2. St. broj 9/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Fiaz" AD u stečaju iz Prokuplja, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Nebojše Petkovića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je dana 12. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati dana 10. januara 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, ul. Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš"

   

  1. St. broj 331/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1877

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša za 28. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici 2. Privrednog suda u Nišu.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  d.o.o. "Maconi CO"

   

  Posl. broj 3. St. 268/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1735

   

  Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, doneo je 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, za dan 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 3 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  "Naissa" doo

   

  2 St. broj 852/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2004

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, doneo je dana 8. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, za dan 26. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 sati u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  DP "Alprodukt"

  06998674

  2. St. broj 117/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=473

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALPRODUKT.shtml/seo=/companyid=231

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića, na završnom ročištu, održanom dana 5. decembra 2011. godine, doneo je, dana 5. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Usvaja se Završni izveštaj i Završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca za period od 19. jula 2010. godine do 30. septembra 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića.
  2. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti odnosno manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 06998674, PIB 100305894 zaključuje.
  3. Po namirenju nastalih troškova prenosi se na Republiku Srbiju potraživanje stečajnog dužnika od sledećih dužnika:
  - Milana Hajdukovića pr. "Ogrev tim" iz Varvarina, matični broj 61431560, po osnovu Ugovora o zakupu broj 4/10 od 1. septembra 2010. godine,
  - "Protehnika" d.o.o. iz Aleksinačkog rudnika, ul. Jelovica b.b., matični broj 20137037, po osnovu zakupa, a prema zaključenom Sporazumu o regulisanju međusobnih obaveza od 26. novembra 2010. godine i Aneksu sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza od 13. septembra 2011. godine.
  4. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 49.229,87 dinara, na ime troškova koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka.
  5. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz

  08708398

  1. St. broj 136/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2187

   

  Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19., MB: 08708398, PIB: 101917862, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Eurobank EFG AD Beograd, ul. Vuka Karadžića br. 10., čiji je punomoćnik dr Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 28. novembra 2011. g.
  Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 121.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 50.000,00 dinara.
  Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
  Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19, MB: 08708398, PIB: 101917862 - se zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Kristal d.o.o.

  8233373

  2. St. broj 16/2010

   

   

   

  Privredni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudije Slobodanke Komšić, predsednika veća, sudije Gordane Ristić i sudije Crevar Gorana, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o., u stečaju, iz Ravnog Sela, Maršala Tita 87, MB: 8233373, po predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7B, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 28. novembra 2011. godine.
  Utvrđuje se konačna naknada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 2.283.393,08 dinara.
  Utvrđuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 500.000,00 dinara.
  Nalaže se stečajnom upravniku da neisplaćeni iznos novčanih sredstava od 73.670,45 dinara prenese na račun depozita ovog suda.
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o. - u stečaju, iz Ravnog Sela.
  Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom koju čini potraživanje po sporu Iv. broj 3494/2010.
  Ovlašćuje se stečajni upravnik Cicmil Miroljub da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika.
  Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Žitnica mlin

  20063700

  2. St. broj 487/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2239

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869 po obaveštenju NBS od 20. januara 2011. godine i predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7/b od 25. maja 2011. godine, doneo je 5. decembra, 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869, za 31. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli Suda sa datumom 5. decembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  DP "Partner"

  8829438

  2. St. broj 51/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. januara 2011. godine i po predlogu predlagača NLB Banke Beograd, od 6. maja 2011. godine, doneo je 7. decembra, 2011. godine sledeće
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj stečajnog upravnika od 30. novembra 2011. godine i završni račun stečajnog dužnika od 17. novembra 2011. godine.
  Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 10.000,00 dinara.
  Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 200.000,00 dinara.
  Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552.
  Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  "Plana živinarstvo" a.d.

  17433148

  3. St. broj 359/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2327

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANA+ZIVINARSTVO.shtml/seo=/companyid=1411

  Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velike Plane doneo je
  REŠENJE
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velke Plane, Miloša Velikog 97 - u likvidaciji, mat. br. 17433148, PIB br. 101175284, za 27. decembar 2011. godine u 11,45 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
  Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  "Uno Martin Home" a.d.

   

  St. broj 37/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=441

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UKRAS.shtml/seo=/companyid=2611

  1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  2. Postupak stečaja se nastavlja nad stečajnom masom "Uno Martine Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  3. Za stečajnog upravnika stečajne mase "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva, dosadašnji stečajni upravnik stečajnog dužnika "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  4. Utvrđuje se stečajna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 2.381.500,40 dinara koja je isplaćena.
  5. Utvrđuje se naknada troškova stečajnom upravniku u iznosu od 110.113,43 dinara koja je isplaćena.
  6. Konstatuje se da su u toku tri izvršna postupka Iv. broj 10366/2011 protiv izvršnog dužnika Silbeg d.o.o. Novi Sad i Iv. broj 2346/2011 protiv izvršnog dužnika Kajateks d.o.o. Kragujevac i protiv izvršnog dužnika d.o.o. Novosadsko izdavačko-trgovinsko preduzeće NIP Novi Sad, i 3 parnična postupka i to: P. broj 996/2010 protiv tuženog Inter komerc a.d. Beograd, P. broj 127/2011 protiv tuženog Ilić tekstil d.o.o. Niš i P. broj 275/2011 protiv tuženog Ultratex d.o.o. Šabac.
  7. Za potraživanje u navedenim postupcima, kao i za dalje vođenje postupka stečaja nad stečajnom masom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo ostaju rezervisana sredstva u novačnom iznosu od 500.000,00 dinara.
  8. Konstatuje se da je stečajna masa stečajnog dužnika prema kome se stečaj zaključuje, pravni sledbenik stečajnog dužnika u pravima i obavezama u odnosu na potraživanja u navedenim postupcima (parničnom i izvršnom) u kojima je stečajni dužnik stranka.
  9. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", i po pravosnažnosti dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata i upisa stečajne mase kao pravnog sledbenika.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d.

  17369229

  St. broj 499/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

   

  Utvrđuje se stečajni dužnik "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin nema imovinu, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin, matični broj 17369229, PIB 101944613, zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  Radnički univerzitet "Slobodan Jović"

   

  3. St. broj 344/2011

   

   

   

  Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva doneo je rešenje
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva, za 27. decembra 2011. godine u 12,00 časova u sudnici 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
  Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 4000.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD

   

  2. St. broj 258/2011

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je 2. decembra 2011. godine doneo rešenje kojim se ispitno ročište zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  "IGM Bačka opeka" d.o.o.

  08230692

  St. broj 381/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BACKA+OPEKA+IGM.shtml/seo=/companyid=2363

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 381/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692, na osnovu predloga podnetog dana 2.9.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana, dipl. oecc. iz Subotice.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
  Ispitno ročište se zakazuje za 12.4.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2.2.2012. godine sa početkom u 9,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
  Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 8.12.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  "Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o.

  08775982

  St. broj 134/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1578

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 134/2011 u postupku stečaja nad "Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o. Bačka Topola, Lenjinova br. 65. - matični broj 08775982 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,10 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  "Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o.

  08635803

  Posl. broj St. 275/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1839

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja nad "Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o. Subotica, Miloša Obilića br. 16. - matični broj 08635803 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 02.02.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "BB Brothers Company" d.o.o.

   

  St. broj 165/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1577

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja - poslovni broj St. 165/2011 - "BB Brothers Company" d.o.o. Palić, Splitska aleja 1, zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o.

   

  St. broj 115/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 115/2010 od 8.12.2011. godine stečajnom dužniku Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o. Subotica, Đure Đakovića 4 - matični broj 08067589 postavio privremenog zastupnika - advokata Petrović Pavle iz Subotice.
  Privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i dužnost zakonskog zastupnika sve dok se zakonski zastupnik - direktor ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom.
  Troškovi privremenog zastupnika padaju na teret predlagača.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  "Jelova Gora"

   

  St. broj 31/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1600

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JELOVA+GORA-+MINERALI+GORSKI.shtml/seo=/companyid=9150

  Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 31/11 nad preduzećem "Jelova Gora" iz Užica u stečaju, nastavak ispitnog ročišta zakazan za 16. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 52/III, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  Kulturno informativni centar d.o.o.

  17041894

  3. St. broj 43/10

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+KULTURNO-INFORMATIVNI+CENTAR+-+KIC.shtml/seo=/companyid=22035

  Privredni sud Užice oglašava da je rešenjem 3 St. broj 43/2010 od 13. septembra 2011. godine usvojen završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika Kulturno informativni centar d.o.o. Bajina Bašta i da je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kulturno informativni centar Bajina Bašta, PIB 101000421, MB 17041894.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "Vault" d.o.o.

  17469649

  3. St. broj 188/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2386

   

  1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Vault" d.o.o. Čajetina, Omladinska 8, MB 17469649, PIB 102624817, zbog dugotrajne nesposobnosti za plaćanje.
  2. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin iz Nove Varoši, Svetog Save 78I.
  3. Određuje se ispitno ročište za 12. april 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sobi broj 51/III.
  4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljiva oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
  5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  6. Određuje se prvo poverilačko ročište za 29. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, soba 51/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

  Izvor: Redakcija, 26.12.2011.