Aktuelne vesti na dan 28. oktobar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 29/15-31. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 31/16-31. oktobar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>

Arhiva sentenci


 • 28.10.2011
  CULPA IN INSTRUENDOKrivica zbog nedovoljnih instrukcija.

 • 27.10.2011
  MALITIIS NON EST INDULGENDUM (CELSUS)Nevaljalstvo ne treba praštati.

 • 26.10.2011
  COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO Oduzimanje koristi od štete.

 • 25.10.2011
  NEMINEM LAEDERE Zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome.

 • 24.10.2011
  ACTIO REDHIBITORIATužba za raskid ugovora.

 • 21.10.2011
  VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUMProtivrečno ponašanje (suprotno ranijem)

 • 20.10.2011
  CONDICTIO OB CAUSAM FINITAMTužba s obzirom na osnov koji je docnije otpao

 • 19.10.2011
  IN DUBIO PRO DEBITOREU sumnji, ugovor treba tumačiti u korist dužnika (dobročini ugovori)

 • 18.10.2011
  RESOLUTIO IURE DANTIS, RESOLVITUR IUS ACCIPIENTISPrestankom prava prenosioca, prestaju i prava sticaoca.

 • 17.10.2011
  FORMA DAT ESSE REI FORMA DAJE SUŠTINU STVARI.

 • 14.10.2011
  NEMO PLUS IURIS AD / IN ALIUM TRANSFERE POTEST QUAM IPSE HABET (SEC. PAULUS – D. 50, 17, 120)Niko na drugog ne može preneti više prava nego što sam ima.

 • 13.10.2011
  Contractus contrahentibus lex esto (Sec. Papinianus – D. 16,3,24) Ugovor neka bude stranama zakon (Pacta sunt servanda).

 • 12.10.2011
  Invitatio offerendiPoziv da se ponuda učini. Preteča današnje profakture u kupoprodaji. Zainteresovano lice izgovaranjem ove rečenice upućuje zvaničnu zainteresovanost za zaključenje posla i očekuje od druge strane konkretnu ponudu i cenu.

 • 11.10.2011
  IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST (CELSUS)Ništava je obaveza na nemoguće. Ne može se očekivati ispunjenje obaveze koja je nemoguća. Preuzimanje ovakvih obaveza je ništavo i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo čak i ako je obaveza preuzeta u inače dozvoljenoj formi. Tako ako se neko obaveže da će npr. isušiti sva mora na planeti, u inače formalno valjanom ugovoru, taj posao je ništav jer je opštepoznato da nije moguće da se ispuni ovakva obaveza.

 • 10.10.2011
  In alternativis electio est debitoris (Sec. Papinianus – D. 46, 3, 95, 1) - Kod alternativnih obligacija, pravo izbora pripada dužniku. Ako se ugovori da će se dug vratiti npr. u novcu ili u gradjevinskom materijalu, isključivo pravo izbora ima dužnik i on bira hoće li dati novac ili materijal isl.

 • 07.10.2011
  DEBITOR REI CERTAE, REI INTERITU LIBERATURDužnik individualno određene stvari oslobađa se obaveze njenom propašću. Stvar koja je jedinstvena npr. unikatna slika, skulptura koja je ručni rad, kada bude uništena više se ne može tražiti da bude vraćena. Ovim se ne ulazi u druga prava poverioca npr. naknada štete, duševni bolovi itd.

 • 06.10.2011
  DOMINUS ILLUMINATIO MEA! THE LORD IS MY LIGHT!Bog je moja svetlost - Bog me vodi. Smisao je u tome da se ovom izjavom prihvata častan život i da se sledi “svetlost” tj. postulati propisani Biblijom (Božje reči). Ovo je sentenca iz perioda nakon što je Rim priznao Hrišćanstvo za državnu religiju. Oni koji su progonili hrišćane (Rimljani) su počeli upravljati hrišćanima. Poglavar crkve postaje Rimski prvo-sveštenik Pontifex maximus, odnosno Papa, što je i danas njegova titula, kao vrhovni sveštenik i zamenik Svetog Petra na Svetoj stolici u Rimu. Ovu sentencu od 1400 godine koristi i Univerzitet Oksford (University of Oxford, United Kingdom) kao svoju parolu koja se nalazi i u njegovom grbu zajedno sa drugim simbolima.

 • SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 79 OD 25.10.2011/ODABRANI DOKUMENTI

  U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

  • PRIVREDNI PRESTUPI I PREKRŠAJI PO NOVOM ZAKONU O ENERGETICI
  • DOPUNA ISO 14000 - STANDARDI ZA SISTEME MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM: • ISO 14006:2011 i ISO 14051:2011 •
  • OBAVLJANJE POPISA I/ILI REVIZIJE KNJIGA, FILMOVA, FOTOSA, ARHIVSKE GRAĐE I SLIČNE IMOVINE NA KRAJU 2011. GODINE
  • OSVRT NA PRAKTIČNU PRIMENU KONTA KATEGORIJE 330000 - DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI I 340000 - DRUGE PROMENE U OBIMU
  • ELEMENTI IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA REVIZIJE
  • KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
  • OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE LICA ZAPOSLENOG PREKO OMLADINSKE ZADRUGE
  • KOMENTAR ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE DONETIH NA 23. I 24. ZASEDANJU - "Sl. glasnik RS", br. 79/2011
  • MOGUĆNOST IZMENE PODATAKA U DOKUMENTIMA POSLE UVOZNOG CARINJENJA ROBE
  OBRAZLOŽENJE SPORAZUMA O IZRUČENJU I PRAVNOJ POMOĆI IZMEĐU SRBIJE I SLOVENIJE U NARODNOJ SKUPŠTINI RS

  Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović izjavila je danas da bi sporazumi Srbije i Slovenije o izručenju i pravnoj pomoći trebalo da unaprede borbu protiv kriminala i efikasnije procesuiranje najtežih krivičnih dela, poput organizovanog kriminala.

  Malović je na sednici Skupštine Srbije obrazlažući predloženu ratifikaciju sporazuma rekla da će ugovor sa Slovenijom, kao i slični ugovori u regionu posebno omogućiti saradnju u otkrivanju, gonjenju i kažnjavanju počinilaca najtežih krivičnih dela, kao što su dela organizovanog kriminala.

  Ona je navela da sporazum Srbije i Slovenije o izručenju detaljno reguliše forme izručenja okrivljenih i osuđenih, što će stvoriti obaveznije oblike saradnje dve zemlje.

  Ministar pravde je navela slučaj Dragana Paravinje, okrivljenog u Hrvatskoj za teško ubistvo, a postupci protiv njega se vode i u Bosni i Hercegovini (BiH), dok je Srbija tražila izručenje Paravinje.

  Takvi slučajevi ukazuju na neophodnost sklapanja ugovora o izručenju sa Slovenijom i drugim zemljama, jer samo tako dajemo šansu saradnji pravosudnih organa i sprečavamo mogućnost da počinioci izbegavaju krivično gonjenje, rekla je Malović.

  Ona je dodala i da bi sporazumi o saradnji Srbije u oblasti odbrane sa Hrvatskom, Mađarskom i Nigerijom unapredili saradnju s tim zemljama.

  Saradnja Srbije i Hrvatske u oblasti odbrane je relativno intenzivna i ima prostora za unapređenje, navela je ministar pravde, i istakla da je u porastu broj aktivnosti u oblasti vojne saradnje.

  Prema njenim rečima, Srbija i Hrvatska razmenjuju iskustva o međunarodnim misijama, transformaciji sistema odbrane i sarađuju u oblasti telekomunikacija.

  "Sporazum otvara mogućnost održavanja zajedničkih vojnih vežbi", dodala je Malović.

  Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.10.2011.   

  VLADA RS NA SEDNICI ODRŽANOJ 27. OKTOBRA 2011. USVOJILA UREDBU KOJOM ĆE SE UVESTI REDOVNOST U PLAĆANJU OBAVEZA DRŽAVNIH ORGANA PREMA PRIVATNOM SEKTORU: • Uredba predviđa mogućnost da se u roku 60 dana dužnici i poverioci dogovore o dinamici isplate trenutnih dugova, a nakon isteka roka za isplatu dugovanja biće računata zakonski određena zatezna kamata svima koji ne ispunjavaju svoje obaveze •

  Direktor Kancelarije za saradnju s medijima je saopštio da je na današnjoj sednici usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama kojim se, između ostalog, proširuju ovlašćenja štabova za vanredne situacije na svim nivoima.

  On je naveo da proširenje ovlašćenja štabovima uspostavlja platformu za smanjenje rizika od katastrofa, odnosno poplava, požara, zemljotresa i drugih prirodnih nepogoda.

  Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić saopštio je da je Vlada usvojila Uredbu kojom će se uvesti redovnost u plaćanju obaveza državnih organa prema privatnom sektoru.

  Ćirić je naveo da je cilj ove uredbe, koja se odnosi na sva ministarstva, državne agencije, direkcije i lokalne samouprave, da poboljša likvidnost privrede i da spreči probleme u funkcionisanju domaćeg tržišta.

  On je istakao da će Uredbom biti ograničen rok plaćanja obaveza države na 60 dana i dodao da se procenjuje da dugovanja države iznose deset milijardi dinara, od čega je samo dug privredi približno četiri milijarde dinara.

  Prema njegovim rečima, ovaj dokument predviđa mogućnost da se u pomenutom roku dužnici i poverioci dogovore o dinamici isplate trenutnih dugova, a nakon isteka roka od 60 dana za isplatu dugovanja biće računata zakonski određena zatezna kamata svima koji ne ispunjavaju svoje obaveze.

  Ćirić je naglasio da se situacija, povodom izmirenja ovih obaveza, ne može posmatrati jednostrano jer postoje javna preduzeća kojima u značajnom iznosu duguje privatni sektor privrede.

  Ministar je naveo podatak da 11 javnih preduzeća više potražuje nego što duguje, uz napomenu da je reč o sumi od 78,5 milijardi dinara koja se potražuje od privatnog sektora, dok istovremeno javna preduzeća duguju potražiocima 15,4 milijarde dinara.

  Prema njegovim rečima, samo "Železnice Srbije" duguju više nego što potražuju, odnosno njihov dug je 1,8 milijardi dinara, a potražuju sredstva u vrednosti od 1,4 milijarde dinara.

  Državni sekretar Ministarstva finansija Dušan Nikezić je istakao da je usvajanje ove uredbe izuzetno važan korak u regulisanju likvidnosti u našoj zemlji, uz ocenu da ona predviđa stabilan rok za plaćanje obaveza i odgovorno poslovanje.

  Nikezić je saopštio da su u budžetu Srbije za ovu godinu obezbeđena sredstva za izmirenje tih dugovanja i napomenuo da će svima koji ne poštuju odredbe Uredbe biti zaračunata zatezna kamata.

  Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.10.2011.

  SАОPŠTЕNJЕ SА 38. RЕDОVNЕ SЕDNICЕ USTАVNОG SUDА ОDRŽАNЕ 27. ОKTОBRА 2011. GОDINЕ

  Ustаvni sud је nа 38. rеdоvnој sеdnici оdlučiо о 70 prеdmеtа, а u prеdmеtimа  IUz-253/2009 i Už-833/2009 је оdlоžiо rаzmаtrаnjе i оdlučivаnjе.
  I  U prеdmеtimа оcеnе ustаvnоsti zаkоna Ustаvni sud је:

  - оbustаviо pоstupаk zа оcеnu ustаvnоsti оdrеdаbа čl. 105, 106, 106ž i člаnа 136v stаv 4. Zаkоnа о držаvnоm prеmеru i kаtаstru i upisimа prаvа nа nеpоkrеtnоstimа  (ʺSl. glаsnik RSʺ, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/2001, 25/2002 i 101/2005).

  S оbzirоm nа tо dа је nаvеdеni zаkоn prеstао dа vаži u tоku pоstupkа prеd Ustаvnim sudоm, а Sud је оcеniо dа је vаžеćim Zаkоnоm о držаvnоm prеmеru i kаtаstru nа drugаčiјi nаčin urеđеnа sudskа zаštitа pојеdinаčnih аkаtа, mоmеnаt upisа u kаtаstаr nеpоkrеtnоsti tе mоgućnоst primеnе оdrеdаbа zаkоnа kојim sе urеđuје svојinа i drugа stvаrnа pitаnjа pоvоdоm upisа prаvа, pа Ustаvni sud nе nаlаzi dа pоstоје štеtnе pоslеdicе zbоg kојih bi trеbаlо nаstаviti pоstupаk.

  Sud је оdbаciо iniciјаtivu zа utvrđivаnjе nеustаvnоsti оdrеdbi čl. 131. dо 133. nаvеdеnоg zаkоnа, јеr је оcеniо dа iniciјаtоr nе dаје ustаvnоprаvnе rаzlоgе zа оcеnu nаvеdеnih оdrеdbi Zаkоnа niti sе rаzlоzi kојi su dаti mоgu dоvеsti u vеzu sа člаnоm 91. stаv 1. Ustаvа u оdnоsu nа kојi је trаžеnа оcеnа. (prеdmеt IU-21/2007)

  - оdbаciо zаhtеv zа оcеnu ustаvnоsti оdrеdbе člаnа 11. stаv 4. Zаkоnа о izmеnаmа i dоpunаmа Zаkоnа о pоrеzimа nа imоvinu (ʺSl. glаsnik RSʺ, br. 61/2007), јеr је о ustаvnоsti оspоrеnе оdrеdbе оdlučivао u rаniје vоđеnоm pоstupku kојi је оkоnčаn Rеšеnjеm IUz-68/2008 оd 18. sеptеmbrа 2008. gоdinе kојim niје prihvаćеnа iniciјаtivа zа utvrđivаnjе nеustаvnоsti pоmеnutе оdrеdbе Zаkоnа.

  Sud је оcеniо је dа iz nоvih nаvоdа, rаzlоgа i pоdnеtih dоkаzа nе prоizilаzi оsnоv zа pоnоvnо оdlučivаnjе.

  Sud је оdbаciо iniciјаtivu zа оcеnu mеđusоbnе sаglаsnоsti оdrеdаbа člаnа 23. i člаnа 25. stаv 6. Zаkоnа о pоrеzimа nа imоvinu (ʺSl. glаsnik RSʺ, br. 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007 i 5/2009), јеr, sаglаsnо svојој nаdlеžnоsti utvrđеnој оdrеdbаmа člаnа 167. Ustаvа, niје nаdlеžаn dа оcеnjuје cеlishоdnоst pоrеskе pоlitikе, niti zаkоnskih rеšеnjа kоја izrаžаvајu оvu pоlitiku, а niје nаdlеžаn ni dа оcеnjuје mеđusоbnu sаglаsnоst pојеdinih оdrеdаbа istоg zаkоnа. (prеdmеt IUz-72/2010)

  - оdbаciо iniciјаtivu zа оcеnu ustаvnоsti člаnа 79. Zаkоnа о оsnоvnim prаvimа bоrаcа, vојnih invаlidа i pоrоdicа pаlih bоrаcа (ʺSl. list SRЈʺ, br. 24/98 i 29/98), јеr pоdnоsilаc niје pоstupiо pо zаhtеvu Sudа zа urеđivаnjе iniciјаtivе i оtklаnjаnjе nеdоstаtаkа kојi оnеmоgućаvајu vоđеnjе pоstupkа. (prеdmеt IUz-1060/2010)

  - оdbаciо iniciјаtivu zа оcеnu ustаvnоsti i оcеnu sаglаsnоsti sа pоtvrđеnim mеđunаrоdnim ugоvоrоm ʺčlаnа 214. Zаkоnа о pаrničnоm pоstupkuʺ, јеr pоdnоsilаc niје pоstupiо pо zаhtеvu Sudа zа urеđivаnjе iniciјаtivе i оtklаnjаnjе nеdоstаtаkа kојi оnеmоgućаvајu vоđеnjе pоstupkа. (prеdmеt IUz-168/2011)

  II  U prеdmеtimа оcеnе ustаvnоsti i zаkоnitоsti оpštih prаvnih аkаtа Ustаvni sud је:

  - niје prihvаtiо iniciјаtivе zа  pоkrеtаnjе pоstupkа zа utvrđivаnjе nеustаvnоsti i nеzаkоnitоsti pоstupkа dоnоšеnjа i оdrеdаbа člаnа 8. Prаvilnikа о plаtаmа zаpоslеnih u Мinistаrstvu unutrаšnjih pоslоvа, SТ 01 str. pоv. br. 4908/06-4 оd 26. јunа 2006. gоdinе. (prеdmеt IU-134/2007)

  - niје prihvаtiо iniciјаtivе zа pоkrеtаnjе pоstupkа zа utvrđivаnjе nеustаvnоsti tаčkе 2. stаv 3. Оdlukе о bližim uslоvimа i nаčinu vršеnjа kоnvеrziје štеdnih ulоgа grаđаnа u оbvеznicе Rеpublikе Srbiје i Rеpublikе Crnе Gоrе (ʺSl. list SRЈʺ, br. 44/2002).

  Оspоrеnоm tаčkоm Оdlukе prоpisаnо је:

  - dа štеdni ulоzi grаđаnа iz tаčkе 1. prеdstаvlјајu stаnjе nеisplаćеnе dеviznе štеdnjе nа dаn еmisiје оbvеznicа iz tаčkе 1, оdnоsnо nа dаn kоnvеrziје - 19. аvgust 2002. gоdinе uvеćаnо zа kаmаtu оbrаčunаtu pо stоpi оd 2% gоdišnjе dо tоg dаnа i prеrаčunаtо u еvrе (stаv 1);

  - dа kоnvеrziјu dеviznе štеdnjе iz stаvа 1, оvе tаčkе оbаvlјајu bаnkе iz člаnа 8. Zаkоnа kоје su uslеd stаtusnih prоmеnа pоstаlе prаvni slеdbеnici tih bаnаkа, kао i bаnkе kоје u sklаdu s prоpisimа kојimа sе urеđuјu sаnаciја, stеčај i likvidаciја bаnаkа prеuzimајu pоslоvе u vеzi sа isplаtоm dеviznе štеdnjе grаđаnа pоlоžеnе kоd оvlаšćеnih bаnаkа iz tоg člаnа nаd kојimа је pоkrеnut pоstupаk stеčаја ili likvidаciје (stаv 2);

  - dа kоnvеrziјu dеviznе štеdnjе bаnkе sа tеritоriје Rеpublikе Srbiје, оdnоsnо Rеpublikе Crnе Gоrе vršе grаđаnimа čiје је prеbivаlištе nа tеritоriјi tih rеpublikа (stаv 3).

  Sud је, pоlаzеći оd tоgа dа su Zаkоnоm о rеgulisаnju јаvnоg dugа Sаvеznе Rеpublikе Јugоslаviје pо оsnоvu dеviznе štеdnjе grаđаnа urеđеni uslоvi i nаčin rеgulisаnjа оbаvеzа pо оsnоvu dеviznе štеdnjе grаđаnа kоја је pоstаlа јаvni dug Sаvеznе Rеpublikе Јugоslаviје а dа sе оspоrеnоm Оdlukоm, kао pоdzаkоnskim аktоm sаmо bližе urеđuје pоstupаk оdnоsnо prоcеdurа u vršеnju kоnvеrziје dеviznе štеdnjе grаđаnа u оbvеznicе Rеpublikе Srbiје, nаčinu knjigоvоdstvеnоg еvidеntirаnjа i rеgistrаciјi оbvеznicа, utvrdiо dа nе stоје nаvоdi iniciјаtоrа dа је оspоrеnоm tаčkоm Оdlukе pоvrеđеnо ustаvnо prаvо nа imоvinu, zаbrаnu diskriminаciје, prаvо nа prаvičnо suđеnjе i prаvо nа јеdnаku zаštitu prаvа i nа prаvnо srеdstvо s оbzirоm nа tо dа је pitаnjе uslоvа zа kоnvеrziјu u оbvеznicе Rеpublikе urеđеnо člаnоm 3. nаvеdеnоg zаkоnа, а nе оspоrеnоm Оdlukоm. (prеdmеt IUp-160/2008)

  - utvrdiо dа оdrеdbе člаnа 21. i оdrеdbа člаnа 21d. tаčkа b) u dеlu kојi glаsi: ʺi dоplаtnu kаrtuʺ, Оdlukе о јаvnim pаrkirаlištimа (ʺSl. list оpštinе Subоticаʺ, br. 12/2005 i 3/2008) nisu u sаglаsnоsti s Ustаvоm i zаkоnоm.

  Sud је оbustаviо pоstupаk zа оcеnu ustаvnоsti i zаkоnitоsti оdrеdаbа člаnа 12. stаv 2, člаnа 17. stаv 1, člаnа 18. tаčkа а) i člаnа 21d tаčkа b) u prеоstаlоm dеlu nаvеdеnе оdlukе.

  Sud је оdbаciо iniciјаtivu zа оcеnu ustаvnоsti i zаkоnitоsti Cеnоvnikа ЈKP „Pаrking“ Subоticа („Službеni list оpštinе Subоticа“, brој 24/08). (prеdmеt IUl-16/2009)

  - utvrdiо dа Prаvilnik о isplаti trоškоvа prеvоzа zа dоlаzаk nа rаd i zа оdlаzаk sа rаdа Оpštinskе uprаvе Čоkа brој 01.031-5/2009-54 оd 29. јulа 2009. gоdinе niје u sаglаsnоsti sа Ustаvоm i zаkоnоm.

  Sud је оcеniо dа su оspоrеnim prаvilnikоm urеđеnа pitаnjа kоја nе mоgu biti prеdmеt urеđivаnjа аkаtа оpštinskе uprаvе, tе  dа nаčеlnik Оpštinskе uprаvе Čоkа niје biо оvlаšćеn dа prаvilnikоm urеđuје prаvо, visinu i nаčin nаknаdе trоškоvа prеvоzа u јаvnоm sаоbrаćајu rаdi оdlаskа nа rаd i pоvrаtkа sа rаdа zаpоslеnih, pоstаvlјеnih i imеnоvаnih licа u Оpštinskој uprаvi. (prеdmеt IUl-202/2009)

  III  U prеdmеtimа оdrеđivаnjа nаčinа izvršеnjа оdlukа Ustаvnоg sudа, Ustаvni sud је:

  - usvојiо zаhtеv B. Krstićа zа izvršеnjе Оdlukе Ustаvnоg sudа IUz-52/2008 (ʺSl. glаsnik RS", br. 34/2010) оd 21. аprilа 2010. gоdinе i оdrеdiо dа sе B. Krstiću, kоmе је prеstао mаndаt nа оsnоvu prеsudе Оkružnоg sudа u Vrаnju U. 76/08 оd 26. оktоbrа 2008. gоdinе, pоslеdicе prеstаnkа оdbоrničkоg mаndаtа оtklоnе izmеnоm pојеdinаčnоg аktа nа оsnоvu kоgа mu је prеstао mаndаt.

  Sud је pоništiо rеšеnjе Uprаvnоg sudа-Оdеlјеnjе u Nišu Už. 364/10 оd 4. nоvеmbrа 2010. gоdinе i оdrеdiо dа Uprаvni sud pоnоvо оdluči о zаhtеvu zа izmеnu pојеdinаčnоg аktа о prеstаnku mаndаtа, u rоku оd 30 dаnа оd dаnа dоstаvlјаnjа оvоg rеšеnjа. (prеdmеt  XU-52/2011)

  - usvојiо zаhtеv М. Kitаnоvićа zа izvršеnjе Оdlukе Ustаvnоg sudа IUz-52/2008 (ʺSl. glаsnik RS", br. 34/2010) оd 21. аprilа 2010. gоdinе i оdrеdiо dа sе М. Kitаnоviću, kоmе је prеstао mаndаt nа оsnоvu prеsudе Оkružnоg sudа u Vrаnju U. 13/09 оd 13. mаrtа 2009. gоdinе, pоslеdicе prеstаnkа оdbоrničkоg mаndаtа оtklоnе izmеnоm pојеdinаčnоg аktа nа оsnоvu kоgа mu је prеstао mаndаt.

  Sud је pоništiо rеšеnjе Uprаvnоg sudа-Оdеlјеnjе u Nišu Už. 853/10 оd 4. nоvеmbrа 2010. gоdinе i оdrеdiо dа Uprаvni sud pоnоvо оdluči о zаhtеvu zа izmеnu pојеdinаčnоg аktа о prеstаnku mаndаtа, u rоku оd 30 dаnа оd dаnа dоstаvlјаnjа оvоg rеšеnjа. (prеdmеt  XU-53/2011)

  - usvојiо zаhtеv R. Vidоvićа zа izvršеnjе Оdlukе Ustаvnоg sudа IUz-52/2008 (ʺSl. glаsnik RS", br. 34/2010) оd 21. аprilа 2010. gоdinе i оdrеdiо dа sе R. Vidоviću, kоmе је prеstао mаndаt nа оsnоvu prеsudе Оkružnоg sudа u Nоvоm Sаdu Už. 34/08 оd 30. оktоbrа 2008. gоdinе, pоslеdicе prеstаnkа оdbоrničkоg mаndаtа оtklоnе izmеnоm pојеdinаčnоg аktа nа оsnоvu kоgа mu је prеstао mаndаt.

  Sud је pоništiо rеšеnjе Uprаvnоg sudа-Оdеlјеnjе u Nоvоm Sаdu Už. 545/10 оd 29. оktоbrа 2010. gоdinе i оdrеdiо dа Uprаvni sud pоnоvо оdluči о zаhtеvu zа izmеnu pојеdinаčnоg аktа о prеstаnku mаndаtа, u rоku оd 30 dаnа оd dаnа dоstаvlјаnjа оvоg rеšеnjа. (prеdmеt  XU-84/2011)

  IV U pоstupcimа pо ustаvnim žаlbаmа Ustаvni sud је:

  - usvојiо ustаvnu žаlbu P. Мiјаtоvićа i utvrdiо dа је u pаrničnоm pоstupku kојi sе vоdiо prеd Pеtim оpštinskim sudоm u Bеоgrаdu u prеdmеtu P. 1748/07 (prvоbitnо P. 1736/92) pоvrеđеnо prаvо pоdnоsiоcа ustаvnе žаlbе nа suđеnjе u rаzumnоm rоku, zајаmčеnо оdrеdbоm člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје. Sud је utvrdiо prаvо pоdnоsiоcа ustаvnе žаlbе nа nаknаdu nеmаtеriјаlnе štеtе, kоје mоžе оstvаriti nа nаčin prеdviđеn оdrеdbаmа člаnа 90. Zаkоnа о Ustаvnоm sudu. (prеdmеt Už-187/2009)

  - usvојiо ustаvnu žаlbu М. Stаnkоvićа i utvrdiо dа је u pаrničnоm pоstupku kојi sе vоdiо prеd Оpštinskim sudоm u Lеskоvcu u prеdmеtu P1. 863/06 pоvrеđеnо prаvо pоdnоsiоcа ustаvnе žаlbе nа suđеnjе u rаzumnоm rоku, zајаmčеnо оdrеdbоm člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје.

  Sud је nаlоžiо nаdlеžnim sudоvimа dа prеduzmu svе nеоphоdnе mеrе kаkо bi sе nаvеdеni pаrnični pоstupаk оkоnčао u nајkrаćеm rоku, kаd sе zа tо stеknu pоtrеbni uslоvi.
  Sud је оdlučiо dа sе оdlukа оbјаvi u ʺSlužbеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiјеʺ. (prеdmеt Už-532/2009)

  - usvојiо ustаvnu žаlbu G. Јаkоvlјеvić i R. Vаsilјеvić i utvrdiо dа је u pаrničnоm pоstupku kојi sе vоdi prеd Оsnоvnim sudоm u Vаlјеvu u prеdmеtu P1. 463/09 pоvrеđеnо prаvо pоdnоsitеlјki ustаvnе žаlbе nа suđеnjе u rаzumnоm rоku, zајаmčеnо оdrеdbоm člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје.

  Sud је nаlоžiо nаdlеžnоm sudu dа prеduzmе svе mеrе kаkо bi sе nаvеdеni pаrnični pоstupаk оkоnčао u nајkrаćеm rоku.

  Sud је оdlučiо dа sе оdlukа оbјаvi u ʺSlužbеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiјеʺ. (prеdmеt Už-893/2009)

  - usvојiо ustаvnu žаlbu G. Ćirić, D. Мirkоvić i М. Rаkić i utvrdiо dа је u pаrničnоm pоstupku kојi sе vоdi prеd Оsnоvnim sudоm u Vаlјеvu u prеdmеtu P1. 466/09 pоvrеđеnо prаvо pоdnоsitеlјki ustаvnе žаlbе nа suđеnjе u rаzumnоm rоku, zајаmčеnо оdrеdbоm člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје.

  Sud је nаlоžiо Оsnоvnоm sudu u Vаlјеvu, оdnоsnо drugоm stvаrnо nаdlеžnоm sudu, dа prеduzmе svе mеrе kаkо bi sе nаvеdеni pаrnični pоstupаk оkоnčао u nајkrаćеm rоku, kаd sе zа tо stеknu pоtrеbni uslоvi.

  Sud је оdlučiо dа sе оdlukа оbјаvi u ʺSlužbеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiјеʺ. (prеdmеt Už-918/2009)

  - usvојiо ustаvnu žаlbu М. Јоvоvićа i utvrdiо dа је rеšеnjеm Оpštinskоg sudа u Čајеtini I. 178/08 оd 14. аprilа 2009. gоdinе i rеšеnjеm Оkružnоg sudа u Užicu Gž. 993/09 оd 4. mаја 2009. gоdinе pоvrеđеnо prаvо pоdnоsiоcа ustаvnе žаlbе nа prаvičnо suđеnjе, zајаmčеnо оdrеdbоm člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје.

  Sud је pоništiо rеšеnjе Оkružnоg sudа u Užicu Gž. 993/09 оd 4. mаја 2009. gоdinе i nаlоžiо nаdlеžnоm sudu dа dоnеsе nоvu оdluku о žаlbi pоdnоsiоcа ustаvnе žаlbе izјаvlјеnој prоtiv nаvеdеnоg prеvоstеpеnоg rеšеnjа. (prеdmеt Už-952/2009)

  - usvојiо ustаvnu žаlbu М. Pаčаvrе i utvrdiо dа је u pаrničnоm pоstupku kојi sе vоdi prеd Višim sudоm u Nоvоm Sаdu u prеdmеtu P. 90/11 (rаniје prеdmеt Оpštinskоg sudа u Nоvоm Sаdu P. 9010/05) pоvrеđеnо prаvо pоdnоsiоcа ustаvnе žаlbе nа suđеnjе u rаzumnоm rоku, zајаmčеnо оdrеdbоm člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје.

  Sud је nаlоžiо Višеm sudu u Nоvоm Sаdu dа prеduzmе svе mеrе kаkо bi sе nаvеdеni pаrnični pоstupаk оkоnčао u nајkrаćеm rоku.

  Sud је оdlučiо dа sе оdlukа оbјаvi u ʺSlužbеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiјеʺ. (prеdmеt Už-1234/2009)

  - usvојiо ustаvnu žаlbu Ž. Pаntićа i utvrdiо dа је u pаrničnоm pоstupku kојi sе vоdi prеd Оsnоvnim sudоm u Krаguјеvcu u prеdmеtu P1. 302/10 pоvrеđеnо prаvо pоdnоsiоcа ustаvnе žаlbе nа suđеnjе u rаzumnоm rоku, zајаmčеnо оdrеdbоm člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје.

  Sud је nаlоžiо Оsnоvnоm sudu u Krаguјеvcu dа prеduzmе svе mеrе kаkо bi sе nаvеdеni pаrnični pоstupаk оkоnčао u nајkrаćеm rоku. Sud је оdlučiо dа sе оdlukа оbјаvi u ʺSlužbеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiјеʺ. (prеdmеt Už-2691/2009)

  - usvојiо ustаvnu žаlbu R. Čаrоvаc i Š. Мumdžić i utvrdiо dа је u vаnpаrničnоm pоstupku kојi sе vоdiо prеd Оpštinskim sudоm u Nоvоm Pаzаru u prеdmеtu brој R1. 142/04 pоdnоsitеlјkаmа ustаvnе žаlbе pоvrеđеnо prаvо nа suđеnjе u rаzumnоm rоku iz člаnа 32. stаv 1. Ustаvа Rеpublikе Srbiје.

  Sud је utvrdiо prаvо pоdnоsitеlјki ustаvnе žаlbе nа nаknаdu nеmаtеriјаlnе štеtе, kоје mоgu оstvаriti nа nаčin prеdviđеn оdrеdbаmа člаnа 90. Zаkоnа о Ustаvnоm sudu.

  Sud је nаlоžiо Оsnоvnоm sudu u Nоvоm Pаzаru dа prеduzmе svе mеrе kаkо bi sе nаvеdеni vаnpаrnični pоstupаk оkоnčао u nајkrаćеm rоku. (prеdmеt Už-26/2010)

  - оdbiо kао nеоsnоvаnе ustаvnе žаlbе, јеr је utvrdiо dа nеmа pоvrеdа prаvа zајеmčеnih Ustаvоm,  u prеdmеtimа Už-154/2009, Už- 528/2009, Už-710/2009, Už-716/2009, Už-765/2009, Už-1128/2009 i Už-2864/2011.

  - оdbаciо iz prоcеsnih rаzlоgа ustаvnе žаlbе u prеdmеtimа Už-242/2009, Už-447/2009, Už-714/2009, Už-804/2009, Už-1144/2009, Už-1176/2009, Už-1188/2009, Už-1229/2009, Už-1300/2009, Už-1312/2009, Už-1355/2009, Už-1544/2009, Už-1128/2010, Už-3963/2010, Už-4773/2010, Už-4916/2010, Už-5346/2010, Už-5516/2010, Už-13/2011, Už-176/2011, Už-194/2011, Už-229/2011, Už-254/2011, Už-255/2011, Už-264/2011, Už-269/2011, Už-295/2011, Už-416/2011, Už-597/2011, Už-2389/2011, Už-2409/2011, Už-2462/2011, Už-2681/2011, Už-2814/2011, Už-2846/2011, Už-2870/2011, Už-2917/2011, Už-2951/2011, Už-3060/2011, Už-3070/2011, Už-3111/2011, Už-3330/2011 i Už-3469/2011.

  V U pоstupcimа pо zаhtеvimа zа оcеnu ustаvnоsti i zаkоnitоsti pојеdinаčnih prаvnih аkаtа, Ustаvni sud је, iz rаzlоgа nеnаdlеžnоsti, оdbаciо zаhtеvе u prеdmеtimа IR - 207/2011.

  Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 27.10.2011.

  USTAVI SUD DONEO ODLUKU KOJOM JE UTVRDIO DA POJEDINE ODREDBE ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U SUBOTICI NISU SAGLASNE SA USTAVOM I ZAKONOM

  Ustavni sud je na današnjoj, 38. redovnoj sednici, u predmetu IUl-16/2009 doneo odluku kojom je utvrdio da odredbe člana 21. i odredba člana 21d. tačka b) u delu koji glasi: ʺi doplatnu kartuʺ, Odluke o javnim parkiralištima (ʺSl. list opštine Suboticaʺ, br. 12/2005 i 3/2008) nisu u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

  Odredbama osporenog člana 21. Odluke propisano je:

  - da je korisnik koji postupa suprotno odredbama čl. 18. i 19. stav 2. ove odluke dužan da plati doplatnu kartu (stav 1);

  - da nalog za plaćanje doplatne parking karte izdaje ovlašćeni kontrolor i uručuje ga korisniku i da kada kontrolor nije u mogućnosti da uruči nalog korisniku, pričvršćuje ga na vozilu (stav 2);

  - da se dostavljanje naloga za plaćanje doplatne karte na ovaj način smatra urednim i da docnije oštećenje ili uništenje naloga nema uticaj na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje doplatne parking karte (stav 3) i

  - da je korisnik parkiranja dužan da postupi po primljenom nalogu i da plati doplatnu kartu u roku od osam dana na način naznačen u nalogu (stav 4).

  Odredbom člana 21d tačka b) propisano je da uklonjeno vozilo korisnik može pruzeti pod uslovima da plati i doplatnu kartu, a odredbom člana 24. stav 1. tačka 3. Odluke propisana je novčana kazna za prekršaj za lice koje ne postupi u skladu sa odredbama člana 18. i 19. stav 2. Odluke.

  Ocenjujući ustavnost i zakonitost osporene odredbe člana 21. stav 1. Odluke, Sud je utvrdio da Zakon o komunalnim delatnostima, na osnovu koga je osporena Odluka doneta, ne uređuje ʺdoplatnu kartuʺ, te da je u tom smislu ne određuje ni kao cenu za posebnu ʺprivilegovanuʺ uslugu, ni kao naknadu za korišćenje parkirališta suprotno propisanim, odnosno ugovorenim uslovima, odnosno kao način ugovaranja plaćanja cene usluge.

  Po oceni Suda, osporenom odredbom utvrđena je obaveza plaćanja posebne naknade pod nazivom ʺdoplatna kartaʺ koja daje osnov davaocu usluge da cenu pod nazivom ʺdoplatna kartaʺ u navedenim slučajevima (čl. 18. i 19. Odluke) odredi nezavisno od Zakonom (i odlukom) propisanih kriterijuma za obrazovanje cena usluge.

  Stoga, iz navedenih razloga doplatna karta, koja je osporenom odredbom Odluke formulisana kao naknada za postupanje korisnika suprotno propisanom, odnosno ugovorenom načinu korišćenja javnog parkirališta, ima prvenstveno značenje naknade za povredu Odlukom, odnosno ugovorom predviđenog načina korišćenja javnog parkirališta, a ne naknade za korišćenu, odnosno izvršenu uslugu, pa su prava i obaveze davaoca i korisnika komunalnih usluga, po oceni Suda, uređena na način koji nije u saglasnosti sa zakonom.

  Sud je konstatovao i to da je na osnovu osporene odredbe, cenovnikom davaoca usluge ʺdoplatna kartaʺ određena u višestruko većem iznosu od ostalih cena istih usluga, odnosno u iznosu koji se ne može dovesti u bilo kakvu vezu sa izvršenom (posebnom) uslugom, odnosno kriterijumom za određivanje njene visine zavisno od ugovorenog načina plaćanja.

  Sud je imao u vidu da je postupanje korisnika suprotno odredbama člana 18. i člana 19. stav 2. Odluke, propisano i kao povreda Odlukom određenog načina korišćenja parkirališta za koje se, pored doplatne karte, na osnovu odredbe člana 24. tačka 3. Odluke, korisniku usluge može izreći i novčana kazna za prekršaj, te da je u tom smislu ustavnopravno neprihvatljivo da se korisniku utvrđuje više (različitih) novčanih obaveza po osnovu istog načina korišćenja parkirališta.

  Sud je konstatovao da se, u smislu člana 93. Poslovnika o radu Ustavnog suda, donošenjem ove odluke menja stav koji je Sud zauzeo u predmetu IU-195/04, donošenjem rešenja kojim nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti osporenog člana 19. Odluke o javnim parkiralištima (ʺSl. list grada Beogradaʺ, br. 3/2006).

  Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 12. stav 2, člana 17. stav 1, člana 18. tačka a) i člana 21d tačka b) u preostalom delu navedene odluke imajući u vidu da naknada za korišćenje ʺprostora za parkiranje motornih vozilaʺ propisana osporenim odredbama Odluke ʺpokrivaʺ i troškove uređivanja i održavanja javnog parkirališta, koju delatnost kao komunalnu obavlja davalac komunalne usluge (korišćenje) javnog parkirališta, i po kom osnovu saglasno zakonu ima pravo na odgovarajuću naknadu.

  Međutim, Sud je konstatovao i da se Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, daje osnov da jedinice lokalne samouprave svojim aktima na različit način uređuju obavezu plaćanja po istom osnovu - korišćenja prostora za parkiranje motornih vozila (osim garaža) i to kao naknadu davaocu usluge saglasno Zakonu o lokalnoj samoupravi, i Zakonu o komunalnim delatnostima ili kao lokalnu komunalnu taksu koja je prihod jedinice lokalne samouprave, saglasno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.

  Polazeći od navedenog, Sud je ocenio da, saglasno članu 105. Zakona o Ustavnom sudu, obavesti Narodnu skupštinu o uočenim problemima u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti, jer se po shvatanju Suda, postojanjem zakona koji daju osnov da se u osnovi isti odnosi aktima jedinica lokalne samouprave uređuju na različit način dovodi u pitanje Ustavom utvrđeno načelo vladavine prava i jedinstvenosti pravnog poretka.

  Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Cenovnika JKP ʺParkingʺ Subotica (ʺSl. list opštine Suboticaʺ, br. 24/2008), jer se, po oceni Suda, radi o pojedinačnom aktu koji predstavlja akt poslovne politike ovog privrednog društva, za čiju ocenu Ustavni sud, na osnovu odredaba člana 167. Ustava, nije nadležan.

  Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 27.10.2011.

  PARAFIRAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA GRUZIJOM

  U Beogradu je, 26. oktobra 2011. godine, parafiran Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Gruzijom.

  Dogovoreno je, da dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora.

  Tačan datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem, o čemu ćemo blagovremeno informisati pretplatnike.

  Izvor: Redakcija, 26.10.2011.

  POČELA PRIJAVA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU OVLAŠĆENIH REVIZORA: • Prijava za polaganje ispita prvog nivoa za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor počinje 14. novembra •

  Kontinuirana edukacija za ovlašćene revizore održaće se u periodu od 9. do 11. novembra 2011. godine.

  Prijava je počela 26. oktobra 2011. godine. Obrazac prijave nalazi se na stranici "Kontinuirana edukacija": http://www.kor.rs/Edukacija/PRIJAVA%20ZA%20EDUKACIJU.pdf

  Takođe Komora ovlašćenih revizora će održati ispitni rok u periodu od 3. do 11. decembra 2011. godine za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor.

  Kandidati će biti u mogućnosti da prijave ispite prvog nivoa za sticanje profesionlnog zvanja ovlašćeni revizor.

  Rok za prijavljivanje ispita počinje 14. novembra 2011. godine i traje do 25. novembra 2011. godine.

  Izvor: Vebsajt Komore ovlašćenih revizora, 27.10.2011. 

  U SKLADU SA PRAVILNIKOM O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA - OBJAVLJEN RASPORED PONOVNOG USMENOG ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE

  Kandidati koji u ispitnom roku oktobar 2011. nisu položili usmeni deo ispita, u skladu sa članom 11. stav 7. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010) imaju pravo da ponovo polažu usmeni deo stručnog ispita, uz priznavanje već položenog pismenog dela.

  Kandidati koji ni na ponovljenom usmenom ispitu ne pokažu zadovoljavajuće znanje ocenjuju se ocenom "nije položio".

  Ponovni usmeni deo stručnog ispita biće održan dana:

  - 7. novembra 2011. godine (ponedeljak),
  - 9. novembra 2011. godine (sreda) sa početkom u 15.00 i 17.00 časova i
  - 10. novembra 2011. godine (četvrtak) sa početkom u 15.00 i 17.00 časova

  u prostorijama Agencije, Kneza Mihaila 1-3, Beograd, III sprat.

  Mole se kandidati da najkasnije do  2. novembra 2011. godine (sreda), u skladu sa Tarifom o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 54/10), izvrše uplatu naknade za ponovno polaganje usmenog dela stručnog ispita u iznosu od 7.000 dinara i dokaz o uplati dostave Agenciji (poštom ili skenirano na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs).

  Uplatu izvršiti na žiro račun Agencije broj: 840-957627-96, sa svrhom uplate "naknada za ponovno polaganje usmenog ispita".

  Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 27.10.2011. 

  OBAVEŠTENJE PODNOSIOCIMA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA

  Republička agencija za elektronske komunikacije obaveštava podnosioce zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija da će Republička agencija za elektronske komunikacije o istima odlučivati, ako planirani rok za početak korišćenja radio-frekvencija naveden u zahtevu nije duži od devet (9) meseci od dana kada je zahtev podnet.

  Sve zahteve za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija u kojima je rok za početak korišćenja radio-frekvencija duži od devet meseci od dana podnošenja zahteva, Republička agencija za elektronske komunikacije će zaključkom odbiti kao preuranjene.

  Naknada za korišćenje radio-frekvencija po izdatoj pojedinačnoj dozvoli se obračunava i naplaćuje od datuma početka korišćenja radio-frekvencija, naznačenog u napomeni pojedinačne dozvole.

  Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 27.10.2011.       

  U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA – ALSU OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O PRESTANKU VAŽENJA, IZMENI I OBNOVI DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LEKA

  Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

  - na dan 21. oktobar 2011. godine:

  Spisak lekova za koje je u periodu od 01.08.2011. godine do 31.08.2011. godine izdato rešenje o prestanku važenja dozvole za stavljanje u promet leka:
  http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-01106-2011-5-004_1.pdf

  - na dan 26. oktobar 2011. godine:

  Spisak lekova za koje je u periodu od 01.08.2011. godine do 31.08.2011. godine izdato rešenje o izmeni dozvole za stavljanje u promet leka:
  http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-01124-2011-5-002_1.pdf
  Spisak lekova za koje je u periodu od 01.08.2011. godine do 31.08.2011. godine izdata odnosno obnovljena dozvola za stavljanje u promet leka:
  http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-01101-2011-5-002_1.pdf

  Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 27.10.2011

  PODACI O KATASTARSKIM PARCELAMA, OBJEKTIMA I NAZIVIMA DOSTUPNI ZA PREGLED NA GEOPORTALU

  Grafičke podatke katastra nepokretnosti koji se odnose na katastarske parcele, objekte i nazive moguće je pregledati na geoportalu za područja gde su digitalni katastarski planovi stavljeni u službenu upotrebu:
  http://www.geosrbija.rs/rga/default.aspx?gui=1&lang=3&minX=7407022.2730457&minY=4857264.4137747&maxX=7407785.7127417&maxY=4857673.3993261&layers=251%2051%20130%2054&baselayer=100003&visibleOLOverlays=
  Trenutno su objavljeni podaci za 1 094 katastarske opštine i delova katastarskih opština, čime je obuhvaćeno 3 642 073 katastarske parcele i 1 050 073 objekata. Takođe, prikazani su nazivi potesa, voda i objekata.

  Republički geodetski zavod će nastaviti da ažurira već objavljene podatke o katastarskim parcelama, objektima i nazivima. Pored toga, pratiće se dinamika izrade i stavljanja u službenu upotrebu digitalnog katastarskog plana i omogućiće se pregled tih podataka na geoportalu.

  Izvor: Vebsajt Direkcije za građevinsko zemljište, 26.10.2011.

  STRUČNI SKUP NA TEMU ʺPREDSTAVLJANJE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJUʺ BIĆE ODRŽAN 7. NOVEMBRA 2011. GODINE: • Rok za prijavu je 3. novembar 2011. godine •

  Udruženje pravnika u privredi Srbije i Privredna komora Beograda povodom početka primene novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ʺSl. glasnik RSʺ, br. 31/2011) organizuju stručni skup na temu: ʺPredstavljanje zakona o izvršenju i obezbeđenjuʺ

  Uvodno izlaganje će dati akademik prof. dr Mirko Vasiljević dok će o novim zakonskim rešenjima govoriti vodeći stručnjaci radne grupe za izradu Zakona o izvršenju i obezbeđenju:

  - Vojkan Simić, pomoćnik ministra pravde RS
  - Dr Nikola Bodiroga, docent na Pravnom fakultetu UB
  - Mladen Nikolić, sudija Privredog apelacionog suda
  - Mirjana Dimitrijević, sudija Prvog osnovnog suda
  - Zoran Rogić, sudija Prvog osnovnog suda   

  Stručni skup biće održan u ponedeljak, 7. novembra 2011. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na 6 spratu, sa početkom u 12:00 časova.
  Učešće potvrditi na e-mail: vanjap@kombeg.org.rs najkasnije do 3. novembra 2011. godine

  Osoba za kontakt Milivoj Janković 2641-355 lok. 169.

  Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 27.10.2011.

  PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011

  Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

  Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

  Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

  Ciljna grupa:

  Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

  Cilj seminara:

  je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

  Teme:

  Po završetku učesnik je osposobljen da:

  Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

  Predavači:

  Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd, 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

  link ka vesti:
   http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=9d2e1ae0-3568-46f6-8418-877c8bbd988e

  SEMINAR "ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA" BIĆE ODRŽAN 10. NOVEMBRA 2011. GODINE

  Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju i Akademija za bankarstvo i finansije organizuju jednodnevni instruktivni seminar "Analiza finansijskih izveštaja", 10. novembra (četvrtak) 2011. godine, od 09.00 do 17.00 sati.

  Mesto: Vila Narodne banke Srbije, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 26.

  Teme:

  -      Struktura finansijskih izveštaja
  -      Analiza bilansa stanja preduzeća
  -      Analiza bilansa uspeha preduzeća
  -      Analiza izveštaja o novčanim tokovima preduzeća
  -      Osnovna racio analiza
  -      Alat za finansijsku analizu         
      
  Predavač: Aleksandar Vasilski

  Seminar je namenjen zaposlenima u preduzećima koji učestvuju u kreiranju i analizi finansijskih izveštaja, ali isto tako i menadžerima koji donose strateške odluke vezane za poslovanje firme.

  Prijava: telefon 011 3300 949, 3300 946, faks 011 3238 612, e- mail: edukacija@pks.rs

  Izvor: Privredna komora Srbije, 27.10.2011.

  KONFERENCIJA ʺPRISTUP PRAVDIʺ BIĆE ODRŽANA 31. OKTOBRA 2011. GODINE

  Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM poziva sve zainteresovane na konferenciju Pristup pravdi i efikasnost pravnog sistema Srbije, koja će se održati 31. oktobra 2011. godine, u Medija centru - Beograd, Terazije 3, u velikoj sali, u vremenu od 13 do 15 časova.

  Kroz prezentaciju slučajeva koje nevladine organizacije vode, panelisti će istaći važnost reforme pravosuđa i pitanje pristupa pravdi u Srbiji, sa aspekta dostizanja evropskih standarda, a u cilju poboljšanja efikasnosti u radu pravosudnih organa.

  O ulozi nevladinih organizacija u zastupanju pred državnim organima, pružanju pravne pomoći, kao i o pritiscima koje branitelji ljudskih prava trpe, govoriće:

  - Maja Mićić, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava - YIHR
  - Goran Miletić, programski direktor Civil Rights Defenders za zapadni Balkan
  - Ivan Kuzminović, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
  - Milan Antonijević, direktor YUCOM-a
  - Natalija Šolić, advokat YUCOM-a
  - Kristina Todorović, advokat YUCOM-a

  Konferencija se organizuje u okviru projekta "Pravna pomoć u slučajevima povrede ljudskih prava, diskriminacije i zaštite branitelja ljudskih prava", koji realizuje YUCOM uz podršku i saradnju nevladine organizacije Civil Rights Defenders.

  Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.10.2011.

  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •

  Savetovanje "Bankinfo 2011", u organizaciji Udruženja banaka Srbije, održaće se od  9. do 11. novembra 2011. godine na Paliću.

  Zainteresovani mogu prijaviti učešće do 4. novembra 2011. godine.

  Informacije i program prijave nalaze se na adresi: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/11_2011/BI2011.pdf

  Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 27.10.2011.       

  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •
  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •
  SAVETOVANJE "BANKINFO 2011" BIĆE ODRŽANO OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE NA PALIĆU: • Rok za prijavu je 4. novembar 2011. godine •

  OBELEŽEN DAN UJEDINJIH NACIJA

  Tanjug

  Multikulturalizam ne može da propadne samo zato što se svet susreće sa problemom prihvatanja različitosti, a Srbija, kao izuzetno raznolika država, nije sama u svojoj borbi da izgradi tolerantnije i pravednije društvo, poručeno je večeras sa gala proslave 66. godišnjice Ujedinjenih nacija.

  Otvarajući gala koncert u Kolarčevoj zadužbini, potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić kazao je da se u poslednjih nekoliko godina i na Balkanu mogu čuti reči izvinjenja i pomirenja.

  Visoki predstavnik UN za "Alijansu civilizacija" i bivši predsednik Portugalije Horhe Sampajo istakao je da je u vreme globalne nesigurnosti izgradnja tolerantnijeg i inkluzivinijeg društva izazov za čitav svet, pa i za Srbiju.

  "Verujem da uspešna formula mora da poveže osećaj pripadnosti i zajedništva baziran na sistemu koji garantuje jednakost kroz socijalnu inkluziju, dijalog i toleranciju.
  Multukulturalizam ne može propasti samo zato što postoje problemi sa kojima se treba uhvatiti u koštac i rešavati ih", kazao je Sampajo.

  On je dodao da ljudi u Srbiji treba da iskoriste izvanredne različitosti ove zemlje i da na toj izuzetnoj prednosti grade budućnost.

  "Živimo pod jednim krovom u jednom svetu. Mi smo jedna porodica na zemlji sa zajedničkom sudbinom. Moramo udružiti snage u borbi za globalizovano društvo zasnovano na univerzalnim ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji, ekonomskoj jednakosti, pravdi...", poručio je Sampajo.

  Stalni kordinator UN u Srbiji Vilijam Infante istakao je da je prepoznavanje vrednosti u različitostima izazov sa kojim se susreće čitav svet, pa i Srbija.

  "Srbija u tom smislu nije jedinstvena niti je sama. Sve zemlje se susreću sa sličnim problemima u priznavanju i poštovanju različitosti. UN sa vladom i narodom Srbije radi na tome da uloži dalji doprinos u stvaranju jednog sveta, jedne humanosti i jedne ljudskosti", rekao je Infante.

  Proslava u Zadužbini Ilije M. Kolarca održana je pod zastavom Alijanse civilizacija UN, organizacije koja je 2005. godine nastala iz ubeđenja da bi se u cilju postizanja trajnog mira moralo više govoriti o dugogodišnjim podelama i pogrešnim predstavama između kultura.

  Cilj te organizacije je da promoviše dijalog.

  U čast 66. godišnjice UN upriličen je gala koncert pod nazivom "Pod istim krovom", u okviru koga su izvedena četiri dela proslavljenog srpskog kompozitora Aleksandra Simića, a mešovitim horom i Velikim simfonijskim orkestrom dirigovao je maestro Bojan Suđić.

  Proslavi su prisustvovali predstavnici međunarodnih institucija u Srbiji, diplomatskog kora, civilnog društva, kulturnog i javnog života Srbije.

  U SKUPŠTINSKU PROCEDURU SU STIGLE IZMENE ZAKONA O POLICIJI, A VLADA JE PREDLOŽILA DA ONE BUDU DONETE PO HITNOM POSTUPKU

  Izvor: Tanjug

  U skupštinsku proceduru danas su stigle izmene Zakona o policiji, a Vlada je predložila da one budu donete po hitnom postupku zbog čestih napada na policiju.

  "Nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija", navela je Vlada Srbije u obrazloženju tog akta.

  Predloženim zakonom je, pored ostalog, propisano da policijski službenik ili drugi zaposleni ne mogu obavljati poslove ili samostalnu i svaku drugu delatnost koji su nespojivi sa poslovima policijskog službenika.

  Policijskom službeniku u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, povrede na radu ili povrede van rada, a u vezi sa radom, pripada naknada plate uiznosu od sto odsto plate koju bi primio da radi. Takođe, zaposleni imaju pravo na naknadu plate u visini osnovne plate u slučajevima korišćenja godišnjeg odmora, korišćenja plaćenog odsustva, odsustvovanja sa rada na dan državnog ili verskog praznika koji je neradan dan, prisustvovanja sednicama državnog organa, organa uprave ili lokalne samouprave, organa sindikata, kada odbije da radi ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog nesprovođenja propisanih mera…

  U slučaju smrti policijskog službenika, koja je nastupila kao posledica povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili opasne pojave, njegova porodica ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 36 prosečnih plata u ministarstvu.

  Zaposleni imaju pravo na platu koja se sastoji od osnovne plate, koja se sastoji od osnovice, koju utvrđuje vlada, i osnovnog i dodatnog koeficijenta, koji utvrđuje minsitar, dodatka na platu od 0,4 odsto od osnovne plate, kao i poreza i doprinosa iz plate.

  Dodatni koeficijent uvećava platu za 30 do 50 odsto u odnosu na plate drugih državnih službenika, a uz saglasnost za pojedine kategorije zaposlenih mogu se utvrditi dodatni koeficijenti koji omogućavaju povećanje i za više od 50 odsto.

  Takođe, izmenjene su i odredbe o disciplinskim povredama, pa tako piše i da, pored slučajeva prestanka radnog odnosa po sili zakona, policijskom službeniku radni odnos prestaje kada se utvrdi da su podaci o ispunjenju uslova za rad lažni, kada se utvrdi da je radio poslove koji su nespojivi sa policijskim, kada mu bude utvrđeno pravo na penziju, kada se utvrdi da je pravnosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci.

  Predloženim izmenama predviđeno je i da, ukoliko drugim zakonima nije drugačije predviđeno, ovlašćeno službeno lice ima pravo da zadrži lice koje remeti ili ugrožava javni red, ako javni red nije moguće drugačije uspostaviti, a zadržavanje može da traje najduže 24 sata.

  Neke od ovih izmena tražili su i sindikati policije koji su štrajkovali.

  ZAKON O REHABILITACIJI PRED VLADOM RS

  Izvor: B92

  Predlog zakona o rehabilitaciji, povučen pre više od mesec dana, naći će se izmenjen pred vladom Srbije. Predlog izmenjen političkim dogovorom.

  To je rezultat dogovora Ministarstva pravde, Saveza vojvođanskih Mađara, Socijalističke partije Srbije i Srpskog pokreta obnove. Reč je o zakonu koji je uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji i bez koga nije moguće primenjivati nedavno usvojen Zakon o restituciji, jer drugi zakon predviđa vraćanje konfiskovane imovine samo onima koji su sudski rehabilitovani.

  Antić je rekao da zakon prvenstveno utvrđuje ko je osuđen po zakonu, a "tek onda ko je činio zločine".

  Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor objasnio je da pravo na rehabilitaciju, prema tom zakonu, neće imati oni koji su počinili ratne zločine, dok svi ostali mogu biti rehabilitovani i imati pravo na vraćanje imovine.

  Prošli put je zakon povučen zbog različitog viđenja Drugog svetskog rata i uloge Ravnogorskog pokreta.

  OTVOREN TREĆI NAFTNI FORUM

  Tanjug

  Srbiji i jugoistočnoj Evropi su potrebne nove investicije u naftni i gasni sektor i istraživanja komercijalnih ležišta nafte, kako bi se smanjila visoka zavisnosti zemalja regiona od uvoza energenata, izjavio je danas savetnik premijera za energetiku Petar Škundrić otvarajući 3. Naftni forum u Beogradu.

  U radu foruma učestvovaće predstavnici Energetske zajednice jugoistočne Evrope, Međunarodne agencije za energetiku, Ministarstva infrastrukture i energetike Srbije, Naftne industrije Srbije i niza naftnih kompanija iz regiona.

  Forum se održava u organizaciji Energetske zajednice jugoistočne Evrope i Ministarstva infrastrukture i energetike Srbije.

  Energetske zajednice jugoistočne Evropeje trajno je odredila da Beograd bude domaćin tog foruma, a manifestacija će ove godine trajati dva dana, 27. i 28. oktobra u hotelu Hajat.

  ZAVRŠENI MUDJUNARODNI SAJAM INVESTICIJA I DANI ENERGETIKE

  Tanjug

  Na Novosadskom sajmu danas su završene dve manifestacije, Međunarodni sajam investicija "Investekspo" i Dani energetike, koje su u protekla tri dana okupile veliki broj izlagača i potencijalnih poslovnih partnera.

  Sajam investicija je, prema oceni organizatora, protekao u dobroj poslovnoj atmosferi, a za ponuđene projekte lokalnih samouprava interesovanje su pokazali investitori iz Azerbejdžana, Austrije, Hrvatske, Italije, Nemačke, Norveške, Slovačke, kao i znatan broj domaćih ulagača.

  Na smotri su učestvovale 43 lokalne samouprave iz Srbije i 12 iz inostranstva, koje su predstavile više od 160 investicionih projekata vrednih ukupno gotovo milijardu evra.
  Među stranim izlagačima predstavili su se gradovi i opštine iz Hrvatske, Rumunije, Republike Srpske, Slovačke, kao i predstavnici Francuskog nacionalnog instituta.

  Ponuđeni projekti su se, prevashodno, odnosili na izgradnju i obnovu infrastrukture i industrijskih zona, ali je ove godine i znatno veći broj onih koji su usmereni na razvoj turizma.

  U organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) održan je stručni skup pod nazivom "Potencijali prehrambene industrije u Srbiji - izvoz i investicije", na kom su pored domaćih učestvovali i predstavnici Agrobiznis projekta Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji i izraelske kompanije "Avital Asaf Dotan", koja se u Svilajncu bavi konvecionalnom poljoprivrednom proizvodnjom po strogim međunarodnim standardima.

  Posebno zapažen nastup imala je Privredna komora Srbije, koja je zajednički nastupila s regionalnim privrednim komorama Subotice, Valjeva i Kragujevca, a tokom Sajma brojnim poslovnim partnerima predstavljeni su projekti iz oblasti industrije, turizma i tehnološkog razvoja.

  Dani energetike, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, protekli su u znaku šest međunarodnih stručnih skupova, uz učešće oko 2.000 eksperata u toj oblasti. Oni su raspravljali o čistim izvorima energije, energetskoj efikasnost, biomasi, prirodnom gasu i geotermalnim vodama.

  Međunarodni simpozijum o energetskoj elektronici trajaće dan duže zbog velikog interesovanja učesnika i završiće se sutra.

  Čiste energetske tehnologije česta su tema međunarodnih dogovora koji se odnose na borbu sa klimatskim promenama, zaštitu životne sredine i sigurno snabdevanje energijom.

  Mnogobrojne međunarodne institucije ulažu novac u promovisanje tih tehnologija, međutim kod nas je situacija znatno drugačija. Nema mnogo zainteresovanih domaćih ulagača u obnovljive izvore energije, a i zakonska regulativa tek treba da se uskladi sa evropskom.

  MEĐU 100 NAJVEĆIH KOMPANIJA U ADRIJA REGIONU, PREMA PRIHODIMA OD PRODAJE, NALAZI SE UKUPNO 19 KOMPANIJA IZ SRBIJE

  Među 100 najvećih kompanija u Adrija regionu, prema prihodima od prodaje, nalazi se ukupno 19 kompanija iz Srbije, od kojih su četiri među deset najvećih, objavila je danas revizorska kuća Dilojt.

  U Dilojtovoj listi Adrija Top 100, koja je obuhvatila najveće kompanije iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije i Crne Gore, prva je hrvatska kompanija Agrokor, sa ostvarenim prihodom od prodaje u 2010. godini od 3,638 milijardi evra.

  Najbolje rangirana srpska kompanija je Delta holding, koja se nalazi na šestom mestu sa prihodom od prodaje u prošloj godini od 1,671 milijardi evra, dok je Naftna industrija Srbije (NIS) na sedmom mestu sa prihodom od 1,566 milijardi evra, Elektroprivreda Srbije (EPS) sa 1,539 milijardi evra prihoda je osma, a energetska kompanije EFT investments je na 10. mestu sa 1,348 milijardi evra prihoda.

  Telekom Srbija je na 13. mestu po prihodima od prodaje u prošloj godini (1,095 milijardi evra), ali je ta kompanija najbolja srpska kompanija po ostvarenom neto profitu u 2010. godini od 165 miliona evra, a četvrta je među 10 kompanija sa najvećim neto profitom.

  Od srpskih kompanija na listi Adrija Top 100 nalaze se još i Ju Es Stil koji je na 18. mestu, Srbijagas na 19, Jugorosgaz na 28, dok je Viktorija grupa na 32. mestu, a Tarket na 36. mestu.

  Na listi Adrija Top 100 najviše je kompanija iz Slovenije - 36 i iz Hrvatske - 31, dok je iz BiH prisutno ukupno osam kompanija,od kojih su dve iz Republike Srpske, iz Makedonije ima četiri kompanije, a iz Crne Gore dve.

  Kako je danas na konferenciji za novinare kazao partner Dilojta Žarko Mijović, na listi Adrija Top 100 dominiraju kompanije iz energetskog sektora i robe široke potrošnje (po 25), dok je 23 iz industrijskog sektora, 10 iz sektora tehnologije, medija i telekomunikacija, osam kompanija je iz farmaceutskog sektora, a slabije zastupljeni su građevinski, transportni i javni sektor sa po pet, tri i jednom kompanijom.

  "Od srpskih kompanija sedam je iz energetskog sektora, pet iz sektora robe široke potrošnje, tri iz industrijskog sektora, dve kompanije su iz telekomunikacione industrije i po jedna iz farmaceutskog i građevinskog sektora", kazao je on.

  Mijović je naveo i da su srpske kompanije na listi u prošloj godini ostvarile ukupan rast prihoda od 15 odsto u evrima, dok su sve kompanije na listi ukupno ostvarile rast prihoda od prodaje od 9,4 odsto.

  Prema njegovim rečima, kompanije na listi Adrija Top 100 su rangirane po osnovu prihoda od prodaje i korišćeni su podaci iz njihovih konsolidovanih finasijskih izveštaja za 2010. godinu. Lista ne sadrži firme kćerke, a svi iznosi su radi uporedivosti preračunati u evro.

  NA DNEVNOM REDU SKUPŠTINE NOVOG SADA REBALANS GRADSKOG BUDŽETA

  RTV

  Odbornici Skupštine grada Novog Sada će odlučivati o novom rebalansu gradskog budžeta, drugom za ovu godinu, koji za razliku od juna meseca, predviđa smanjenje ukupnih sredstava za 8,5 odsto.

  Ukoliko odbornici odgovore potvrdno, porodice sa troje i više dece mogu očekivati značajne popuste kod plaćanja komunalnih usluga od 2012., a svi ostali građani olakšice za plaćanje komunalno stambenih usluga.

  Novosađani za period od prethodnih deset godina na ime komunalnih usluga duguju blizu dve milijarde dinara sa 903 miliona dinara kamate. Ukoliko odbornici Skupštine grada odobre olakšice za plaćanje komunalno-stambenih usluga, dužnici koji do kraja 2011. isplate glavnicu duga i sudske troškove, biće oslobođeni plaćanja kamate.

  S druge strane, redovne platiše i ubuduće mogu očekivati poništavanje jednog mesečnog računa. Popust kod plaćanja komunalnih usluga najverovatnije čeka i porodice sa troje i više dece. Tako će porodice sa troje, četvoro i petoro dece dobijati 30 odsto manje račune, porodice sa šestoro, sedmoro i  osmoro dece 40 odsto, a one sa devetoro i više 50 odsto manje račune.

  "Ono što će biti značajno za ovu sednicu jeste rebalans budžeta, kao i  sve ono što ga prati, a to su izmene programa poslovanja i  investicionih aktivnosti javnih i javno-komunalnih preduzeća. Biće to jedna velika radna sednica", navodi predsednik Skupštine grada Aleksandar Jovanović.

  Ovo će biti drugi rebalans budžeta u 2011. godini, a izazvale su ga izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Budžet grada je tako smanjen za 8,5 odsto u odnosu na junski rebalans i  sada ukupno iznosi blizu 20 i  po milijardi dinara.

  U budžet se do kraja godine neće sliti ni planiranih 150 miliona dinara od Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, a nije realno očekivati ni povlačenje prve tranše od 110 miliona dinara zajma od Evropske investicione banke, namenjenog za izgradnju i  rekonstrukciju objekata vodovoda i  kanalizacije. Jedino što ostaje sigurno jeste obećana puna naknada zaposlenim trudnicama za vreme privremene sprečenosti za rad.

  SRS TRAŽI IZMENA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA TAKO DA ONE BANKE, KOJE SU PRIMENJIVALE PROMENLJIVE KAMATNE STOPE I PODIZALE MARŽE, MORAJU DA PLATE VEĆE KAZNE

  Tanjug

  Srpska radikalna stranka (SRS) zatražila je uvođenje ekstra poreza za strane banke i dodatno oporezivanje tajkuna koji izbegavaju izbegavanje plaćanja poreza u Srbiji.

  Član predsedničkog kolegijuma SRS Dejan Mirović je na konferenciji za novinare rekao da strane banke iz zemalja EU primenjuju, verovatno, najveće kamate u Evropi na teritoriji Srbije.

  On je predložio uvođenje kriznog tranzicionog poreza na dobit stranih banaka koje rade u Srbiji, kao što je to praksa u Španiji, Mađarskoj, a odnedavno i u Slovačkoj.

  Mirović je obrazložio da bi to doprinelo boljem punjenju budžeta i većim socijalnim davanjima.

  SRS traži izmena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga tako što će one banke, koje su primenjivale promenljive kamatne stope i podizale marže, morati da plate veće kazne shodno prihodima stranih banaka u Srbiji.

  Mirović je kao primer naveo kompaniju "Delta" koja, posle prodaje "Delta maksija" belgijskoj "Delez grupi", neće platiti porez u Srbiji, nego na teritoriji Kipra.

  HOLANDSKA KOMPANIJA "HINTEK" PREDSTAVILA PROJEKAT RAZVOJNOG CENTRA U NOVOM SADU

  Holandska kompanija "Hintek" predstavila je projekat izgradnje poslovne zgrade u Novom Sadu, u kojoj će biti smešten razvojni centar i gde bi u narednih pet godina trebalo da posao dobije oko 100 visokoobrazovanih ljudi.

  Ova kompanija posluje u sektoru informacionih tehnologija (IT), a u Novom Sadu je prisutna tri godine i ima svoj proizvodni pogon, u kojem je trenutno zaposleno 40 ljudi.

  Predstavnici "Hinteka" su dodali da je taj investicioni projekat podržala Vlada Srbije kroz program subvencija za zapošljavanje 60 radnika do kraja naredne godine.

  Hintek je član Vojvođanskog IKT klastera, čije se prostorije nalaze u Poslovnom inkubatoru u Novom Sadu, a osim u Srbiji, posluje i u Holandiji, SAD, Velikoj Britaniji i Švedskoj.

  Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić rekao je da su se od otvaranja u januaru ove godine u Poslovni inkubator uselili Evropska preduzetnička mreža Univerziteta u Novom Sadu i još pet kompanija koje su tu započele svoje poslovanje.

  Rok za slanje prijava je 15. decembar 2011. godine, a ostalo je slobodno još pet kancelarija.

  DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA PODNELA ZAHTEVE ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA I PRIVREDNOG PRESTUPA PROTIV ODGOVORNIH LJUDI U JAVNOM PREDUZEĆU ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA "RESAVICA“

  Tanjug

  Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je da je podnela zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i privrednog prestupa protiv odgovornih ljudi u Javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja "Resavica" u restrukuiranju zbog utvrđenih nepravilnosti u poslovanju u 2010. godini.

  U izveštaja o reviziji poslovanja "Resavice" u prošloj godini navedeno je da je to preduzeće prekršilo Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije, Zakon o računovodstvu i reviziji i Uredbu o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.  

  Izveštaj je dostavljen Upravnom odboru "Resavice", Skupštini i Vladi Srbije.  

  Do sada je DRI objavila izveštaje o kontroli republičkog budžeta za 2008. i 2009. godinu. Zbog kršenja zakona u trošenju novca iz budžeta za 2008. godinu ta institucija je podnela 19 prijava, a za 2009. godinu podneto je 12 prijava protiv 14 državnih funkcionera.

  Državni revizori će ove godine uraditi revizije prošlogodišnjih budžeta 11 ministarstava i određenih službi koje se finansiraju iz budžeta kao što su Kabinet predsednika vlade, Generalni sekretarijat vlade, Koordinaciono telo Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđe, Uprava za javne nabavke, Republička direkcija za robne rezerve. 

  Prema planu DRI, biće urađene i revizije budžeta 11 lokalnih samouprava, među kojima su i gradovi Beograd i Novi Sad, kao i 16 javnih preduzeća i Fonda za razvoj.  

  DRI je objavila izveštaj o reviziji budžeta za 2010. godinu Grada Leskovca i javnog preduzeća "Mediana" iz Niša i u oba slučaja je podnela prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti.    

  DRI je uradila kontrolu poslovanja u 2009. godini i tri javna preduzeća - Skloništa Srbije, Elektromreža Srbije i Transnafte iz Pančeva.

  POREZI PRIVREDNIKE TERAJU U ILEGALU

  Novosti

  Sve teži državni nameti i sve manji pazari teraju mnogobrojne preduzetnike da se ugase firme i svoj rad nastave na crno.

  Nema privredne grane koju nije ugrozilo nelegalno tržište. Čak i zanatstvo, koje je u suštini žilav sektor i sposoban da se veoma brzo prilagodi situaciji, sada polako nestaje iz legalnog poslovanja.

  Kazne za sve one koji rade bez papira su minimalne. Prodavcu koga inspektori zateknu sa robom vrednom od 10.000 do 15.000 dinara sledi kazna od 3.000,00 dinara.
  Po rečima Milana Kneževića, potpredsednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća, do prošle godine broj zatvorenih i novootvorenih firmi bio je izjednačen.

  "Ove godine čak 11.000 preduzeća je zatvoreno, a 6.000 otvoreno. Razlog jesu ogromna davanja i previlika fiskalna opterećenja. Dešava se da firme otpuste zvanično veliki broj radnika, koji nastavljaju da rade, ali na crno. U takvim slučajavima nezaobilazna je utaja poreza i carina, a kompletan repromaterijal se plaća kešom. Posledice su, naime, mnogo veće, jer na svaki dinar u prometu moram da dam 1,60 dinara na doprinose, bolovanja, poreze, nadzore, sertifikate, odnosno čak 44 davanja", kaže Knežević.

  Zvanično, crno tržište godišnje pojede čak milijardu evra samo zbog neplaćanja PDV, a još 1,5 milijardi evra ne uđe u budžet na osnovu ostalih davanja.

  "Potvrđeno je da 51.800 firmi ne uplaćuje poreze i doprinose.Reklo bi se da su pretovarili magarca, pa se sada hvatamo za glavu. Promet robe u ovoj oblasti na crnom tržištu veći je od legalnog. Samo na Pančevačkom buvljaku na 1.640 tezgi ostvaruje se godišnje promet od 180 miliona evra. Crno tržište je zvaničan socijalni program Vlade", kaže Knežević.

  ZA SPORU PRAVDU ODŠTETA 400.000 RSD

  Pravnik

  Vidoje Janković (79) dobio je odštetu od 400.000 dinara i 133.000 dinara na ime sudskih troškova, jer je sudski spor koji je vodio sa bratom trajao 30 godina.

  Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je presudu Osnovnog suda u Čačku kojom država mora da isplati odštetu Jankoviću jer je povređeno njegovo pravo na sudjenje u razumnom roku.

  Kada sudski proces nije završen za 30 godina Janković je podneo žalbu Ustavnom sudu Srbije zbog povrede prava na razumni rok za suđenje, a taj sud je u aprilu 2009. godine usvojio žalbu, na koju Komisija Ministarstva pravde za naknadu štete nije odgovorila.

  Janković je nakon toga pokrenuo sudski spor protiv države pred Osnovnim sudom u Ccačku, koji je presudio u njegovu korist, zbog čega se Republičko javno pravobranilaštvo žalilo, ali je Apelacioni sud u Kragujevcu žalbu odbio.

  KOMPANIJA IGB AUTOMOTIV JE U INĐIJI OTVORILA NOVU FABRIKU ZA PROIZVODNJU GREJAČA ZA AUTOMOBILSKA SEDIŠTA I SENZORA ZA SIGURNOSNE POJASEVE

  RTV

  Kompanija IGB Automotiv (Automotive) danas je u Inđiji otvorila novu fabriku za proizvodnju grejača za automobilska sedišta i senzora za sigurnosne pojaseve, u koju uloženo oko tri miliona evra.

  Direktor IGB Automotiv Nebojša Dragićev rekao je agenciji Beta da će se u novom pogonu od 8.000 kvadratnih metara, proizvoditi za renomirane kupce iz autoindustrije, a u planu je zapošljavanje još 100 radnika do kraja 2012. godine.

  "Preduzeće u Inđiji je osnovano 2007. godine i u njemu je u iznajmljenoj hali zaposleno 133 radnika koji su proizvodili 100.000 grejača za sedište godišnje. Naredne godine, uprkos svetskoj ekonomskoj krizi, zaposlili smo još 48 radnika i povećali proizvodnju na 1,5 miliona komada grejača godišnje", rekao je Dragićev.

  Prema njegovim rečima, IGB Automotiv danas ima 650 radnika i proizvodi oko šest miliona grejača za automobilska sedišta.

  "Mislim da je naš primer lep model poslovanja jedne strane kompanije u Srbiji, koja je pre četiri godine počela od nule. Posebno nas izdvaja činjenica da 90 odsto zaposlenih čine žene", kazao je Dragićev.

  Direktor Fonda za promociju investicija u Vojvodini (VIP fond) Branislav Bugarski je rekao da je IGB Automotiv započeo svoju investiciju u Vojvodini uz stručnu podršku fonda i za samo tri meseca od prvog kontakta otvorio prvu fabriku u Inđiji.

  "Uz fer odnos rukovodstva kompanije uspeli smo da održimo broj zaposlenih za vreme svetske ekonomske krize. Kada je prošla kriza, oni su bili u prednosti u odnosu na konkurente i veoma brzo su mogli da odgovore na zahteve tržišta i vrate se na obim proizvodnje koji su imali. Ubrzo se iskazala potreba za proširenje kapaciteta i oni su započeli izgradnju nove hale", rekao je Bugarski.

  Iste godine kompanija je potpisala ugovor sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA za dodelu subvencija u iznosu od 2.500 evra po radnom mestu za 300 radnika. Za proširenje proizvodnog pogona SIEPA je odobrila povećanje iznosa subvencije i 2010. potpisan je aneks ugovora uz ukupne subvencije od 1,8 miliona evra za 720 ljudi.

  IGB Automotiv je ćerka firma nemačke kompanije IG Bauerin (Bauerhin), a ima pogone i u Češkoj, Kanadi, Kini, Južnoj Koreji i Meksiku.

  KINA JE PRISTALA DA ULOŽI U EVROPSKI FOND ZA POMOĆ PREZADUŽENIM ČLANICAMA EVROZONE

  Tanjug

  Kina je pristala da uloži u evropski fond za pomoć prezaduženim članicama evrozone, izjavila su danas dvojica viših diplomata iz EU.

  Danas se u Briselu održava ključni samit na temu dužničke krize u zoni evra.

  "Kina se uključila, ali Brazil, Rusija, Indija i Južnoafrička republika još nisu", rekao je jedan od diplomata, govoreći o planu povećanja obima Evropskog fonda za finansijsku stabilnost sa sadašnjih 440 milijardi evra, prenela je agencija AFP.

  Evropska unija je nešto ranije saopštila da će izvršni direktor EFSF-a Klaus Regling u petak 28. oktobra posetiti kinesku prestonicu.

  Kineski državni dnevni list "Čajna dejli" je jutros objavio da su Kina i druge velike privrede u razvoju pristale da daju doprinos fondu EFSF. Te zemlje bi to uradile preko Međunarodnog monetarnog fonda, što bi povećalo njihovo pravo glasa u toj instituciji, naveo je kineski list, citirajući neimenovani izvor blizak EU.

  Evropski lideri se spremaju da po podne u Briselu održe drugi vanredni samit u poslednja tri dana, u pokušaju da ojačaju odbranu od najgore finansijske krize koja je poslednjih decenija zahvatila Stari kontinent.

  PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

  FoNet , RTV

  Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

  Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

  Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

  POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

  RTV

  Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

  Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

  U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

  NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

  Tanjug

  Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

  Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

  Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

  IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

  ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

  Tanjug

  Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

  Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

  „Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

  Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

  Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

  Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

  Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

  Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

  S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

  Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

  PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

  Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

  BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

  Tanjug

  U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

  U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

  Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

  Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

  OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

  Beta, blic

  U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

  Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

  Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
  ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

  Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

  PREDSTAVLJENI REZULTATI NACIONALNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA

  Na završnoj konferenciji u okviru EUNES projekta (Tehnička pomoć za unapređenje kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje za obradu podataka, predviđanje, monitoring i evaluaciju), održanoj u beogradskom Centru Sava, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Delegacija Evropske unije, predstavili su rezultate nacionalnog istraživanja tržišta rada i izveštaj o oceni efikasnosti odabranih mera aktivne politike zapošljavanja.

  Monitoring i evaluacije politike tržišta rada postali su veoma važno pitanje, počev od kasnih devedesetih godina prošlog veka, kako na nivou pojedinih članica EU, tako i na nivou cele zajednice.

  "Danas se ulažu još veći napori u tom pravcu, sa ciljem da se što efikasnije realizuju i prate aktivni programi tržišta rada, kako bismo izašli u susret ugroženim grupama kakvi su mladi i osobe sa niskim stepenom obrazovanja. Uz pomoć EUNES projekta uspeli smo da uvedemo ovaj sistem i u Srbiji", rekao je Hoze Gomez Gomez iz Delegacije EU u Srbiji i najavio nastavak podrške EU na unapređenju politike zapošljavanja i finansiranje novog tvining (twinning) projekta, vrednog 3,5 miliona evra.

  "EU je spremna da nastavi sa pružanjem pomoći Srbiji u ovom sektoru, jer je borba protiv nezaposlenosti prioritet i za Srbiju, ali i za EU i njene građane", ukazao je Gomez i podsetio da je projekat "Tehnička pomoć za unapređenje kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje, za obradu podataka, predviđanje, monitoring i evaluaciju" - EUNES, finansiran od strane EU, sproveden sa krajnjim ciljem smanjenja stope nezaposlenosti u Srbiji. Započet je u martu 2010. godine, a finansirala ga je Evropska unija sa 988 hiljada evra. To je prvi projekat tokom čije realizacije je NSZ direktno koristila sredstva iz pretpristupnih fondova.

  "Dva rezultata ovog projekta su posebno značajna - napravljen je sistem za upravljanje informacijama o tržištu rada i uspostavljen sistem za monitoring mera politike zapošljavanja. Nacionalna služba za zapošljavanje je u okviru ovog projekta, vrednog oko milion evra, dobila neophodan softver, opremu i obuku zaposlenih, te će ubuduće sama moći da sprovodi ova istraživanja", rekla je pomoćnica ministra ekonomije Ljiljana Džuver i najavila dodatne napore u decentralizaciji sistema upravljanja, kako bismo imali bolji pristup četvrtoj komponenti IPA fondova. Pomoćnica ministra je izrazila uverenje da će sredstva iz budžeta koja se koriste za politiku zapošljavanja biti iskorišćena na najbolji način, s obzirom da su, iako rastu, još uvek nedovoljna.

  "Zahvaljujući EUNES projektu, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje danas imamo razvijen proces analize i prognoziranja kratkoročnih potreba tržišta rada putem ankete poslodavaca. Razvijen je i proces evaluacije ishoda mera aktivne politike zapošljavanja, putem ankete učesnika mera i korisnika sredstava. Oni će postati deo redovnih godišnjih aktivnosti NSZ, koji će nam pomoći da neprestano sami sebe proveravamo i kontinuirano poboljšavamo usluge", rekao je Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, naglasivši da je Služba sada i kadrovski osposobljena za predviđanje, monitoring i evaluaciju na tržištu rada.

  "Oko 600 zaposlenih u NSZ ovladalo je različitim veštinama, kao što su anketiranje, evaluacija ishoda mera, izrada analize rezultata i primena specijalizovanog statističkog softvera. Na ovaj način NSZ je usvojila veštine da samostalno izrađuje i neke složenije analize i izveštaje, koje ćemo u budućnosti kontinuirano poboljšavati", rekao je Jovanović.

  Na konferenciji su predstavljeni i rezultati nacionalnog istraživanja tržišta rada, koje je uz podršku projekta EUNES sprovedeno u maju 2011. godine, na uzorku od 4.083 kompanije. Cilj istraživanja bio je da se efikasnije prognoziraju potrebe poslodavaca i što bolje i brže reaguje na promene u tražnji za određenim zanimanjima.

  Istraživanje je pokazalo da bi u 2011. godini ukupan broj zaposlenih u osam posmatranih makrosektora trebalo da poraste za 1,88%, u odnosu na broj zaposlenih u 2010. godini. Generator nove zaposlenosti bio bi privatni sektor, budući da u ovom sektoru radi i najveći broj zaposlenih. Najdinamičniji porast otvaranja novih radnih mesta u 2011. godini očekivan je u malim privrednim subjektima, koji zapošljavaju od 10 do 49 lica. Najviše novih radnih mesta u 2011. godini predviđeno je u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i ostalim uslugama.

  Prisutne su i značajne regionalne razlike u kreiranju novih poslova. Ohrabrujući je podatak da je u 2011. godini u Regionu Vojvodine i Regionu Južne i Istočne Srbije očekivan porast neto zaposlenosti, kao rezultat većeg broja otvorenih od ugašenih poslova. U njima bi bio ostvaren neto rast zaposlenosti viši od nacionalnog proseka.

  Nažalost, preduzeća nisu iskazala veće interesovanje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nešto povoljnije prilike za zapošljavanje OSI su u prerađivačkoj industriji i sektoru usluga, i to uglavnom za lica sa srednjim stepenom stručne spreme. Istraživanje je pokazalo i da su poslodavci nezadovoljni znanjima potencijalnih kandidata za posao i zaposlenih, ali je mali broj preduzeća na pravi način artikulisao i iskazao potrebe za obukama zaposlenih.

  Massimilliano Tancioni, ekspert za prognoziranje tržišta rada, naglasio je da se na osnovu srednjoročnih prognoza ne očekuju veći potresi na tržištu rada EU, ali i Srbije.

  "Umeren porast zapošljavanja je zajednički rezultat uravnoteženog rasta stvarnih zarada i stvarne produktivnosti, sa jedne strane, i rasta grupisane potražnje, sa druge strane. Imajući u vidu takav razvoj, očekuje se da će stopa nezaposlenosti u Srbiji opasti na oko 19% krajem 2011. (sa 22% u aprilu 2011) i nakon toga blago opadati do oko 16% na kraju perioda predviđanja (april 2015)", naglasio je Tancioni.

  U okviru projekta analizirani su i efekti tri aktivne mere koje sprovodi NSZ - obuka, subvencija i klubova za traženje posla, a rezultati su pokazali da je najveća stopa zaposlenosti, od 59,26 odsto, zabeležena kod subvencija za otvaranje novih radnih mesta.

  Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 27.10.2011. 

  USKLAĐIVANJE NOVČANE NAKNADA INVALIDA RADA II i III KATEGORIJE OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

  Invalidi rada II i III kategorije za vreme dok rade sa preostalom radnom sposobnošću imaju pravo na novčanu naknadu zbog umanjene radne sposobnosti, koja se isplaćuje iz sredstava Republičkog fonda PIO, na osnovu Rešenja ovog fonda.

  Prema članu 224. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010 - dalje: Zakon o PIO), novčane naknade koje se isplaćuju korisnicima prava zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorije invalidnosti) i korisnicima prava zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu (III kategorije invalidnosti), usklađuju se na način predviđen za usklađivanje penzija.

  Prema članu 80. stav 1. Zakona o PIO usklađivanje penzije, a samim tim i novčanih naknada invalida rada II i III kategorije, vrši se dva puta godišnje, od 1. aprila i 1. oktobra.

  Rešenje o usklađivanju novčanih naknada, kao i penzija i vrednosti opšteg boda, koje se vrši od 1. oktobra 2011. godine je objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 78/201, a donosi ga direktor Republičkog fonda PIO, koje.

  Novčana naknada invalidu rada II ili III kategorije, zbog umanjene radne sposobnosti, koja se na osnovu Rešenja Republičkog fonda PIO, isplaćuje zaposlenom invalidu iz sredstava ovog Fonda, usklađuju se od 1. oktobra 2011. godine u visini od 1,2%.

  Usklađeni iznosi naknade ovim procentom se isplaćuju počev za oktobar 2011. godine zaključno sa martom 2012. godine, kada se očekuje novo usklađivanje.

  Limitirani iznos novčane naknade (najveći iznos) do koga se u ovom periodu može isplaćivati novčana naknada invalidu rada II ili III kategorije invalidnosti, po usklađivanju od 1. oktobra 2011. godine, iznosi 19.994,07 dinara.

  Izvor: Redakcija, 27.11.2011.

  NA KOPAONIKU ODRŽAN OKRUGLI STO "EFIKASNIJA ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA - ODGOVOR PRAVOSUĐA"

  Seminar "Radna mreža i iskustva Srbije u borbi protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava" organizovan je na Kopaoniku kao deo realizacije projekta "Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - odgovor pravosuđa", koji Udruženje sprovodi u saradnji sa EIDHR (Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava). 

  Prvi dan seminara započeo je registracijom učesnika, a zatim se prešlo na kratak uvod u svrhu i cilj radionice i predstavljanje predavača.

  Drugi dan seminara je otvorilo predavanje Milana Žarkovića, profesora Kriminalističko-policijske akademije i Vladimira Abazovića, pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala.

  Tema predavanja bila je "Pojam trgovine ljudima, faze i oblici eksploatacije, podaci i saznanja o žrtvama i izvršiocima/prezentacija slučajeva". Zatim se prisutnima obratila Vesna Stanojević, direktor Savetovališta protiv nasilja u porodici, koja je govorila o zaštiti žrtava trgovine ljudima.

  Izlaganja su se zatim nastavila sledećim redom:

  - Slobodan Savić, doktor na Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji za temu imao "Sudsko-medicinski pristup žrtvama trgovine ljudima",
  - Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koja je govorila o odšteti žrtvama trgovine ljudima,
  - Radmila Dragičević-Dičić, vf predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sa temom "Pregled međunarodnih i nacionalnih pravnih dokumenata od značaja za suprotstavljanje trgovini ljudima",
  - Ivana Radović, predstavnik organizacije Astra, koja je govorila o iskustvima Astre u pomoći žrtvama i
  - Gordana Jekić-Bradajić, zamenik tužioca za organizovani kriminal i Goran Todorović, pripadnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji su govorili o izazovima pokretanja i vođenja pretkrivičnog postupka.

  Poslednjeg dana seminara prisutnima su se obratili:

  - Mioljub Vitorović, zamenik tužioca za ratne zločine čija je tema glasila "Žrtve trgovine ljudima, razumevanje situacije i položaja žrtve, žrtve kao svedoci, imovinsko pravni zahtevi žrtava",
  - Radmila Dragičević-Dičić, vf predsednika Apelacionog suda u Beogradu i Vladimir Abazović, pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala koji su govorili o pregledu relevantne prakse suprotstavljanja trgovini ljudima i
  - Goran Čavlina, sudija Vrhovnog kasacionog suda, koji je pružio osvrt na primere iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

  Seminaru je prisustvovalo oko četrdeset javnih tužilaca i zamenika iz Niša, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara i Vranja.

  Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, 24.10.2011.

  CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U OKTOBRU 2011.GODINE

  MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE – 11 – 12. oktobar 2011.

  Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija  itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).
  Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.
  Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.
  Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišavaju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

  Ciljna grupa:
  Tema seminara je univerzalna i primenjiva u organizacijama svih delatnosti. Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

  Cilj seminara:
  Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama. 

  Teme:
  Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke
  ·         Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
  ·         Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
  ·         Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
  ·         Vаžnost pаrаmetrа „kvаlitet“ pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
  ·         Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
  ·         Procesni pristup u procesu nаbаvke
  ·         Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

  Menаdžment kvаlitetom u nabavci
  ·         Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
  ·         Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
  ·        Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
  ·        Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа  prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
  ·         Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
  ·         Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
  ·         Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

  Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа
  ·         Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
  ·         Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
  ·         Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
  ·         Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
  ·         Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

  Radionica
  ·         Praktična primena stečenih znanja

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  Po završetku seminara polaznici će moći da samostalno sprovedu reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji, stave pod kontrolu rizike u procesu nabavke i uspostave saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

   

  POSLOVNI PROTOKOL- 12. oktobar 2011.

  U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama,  na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktičn,  a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno  i poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

  Ciljna grupa:
  ·        državnim službenicima,
  ·        zaposlenima u ministarstvima, agencijama i opštinama,
  ·        šefovima službe protokola i njihovim asistentima,
  ·        direktorima i menadžerima kompanija,
  ·        zaposlenima u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
  ·        PR konsultantima i svima koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
  ·        kao i svima koji žele da unaprede svoje znanje međunarodnog protokola.

  Cilj seminara:
  Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

  Teme:
  ·        Upoznavanje sa osnovama protokola
  ·        Standardi i terminologija
  ·        Obraćanje, oslovljavanje, predstavljanje
  ·        Verbalna i neverbalna komunikacija
  ·        Vrste protokolarnih događaja, organizovanje i učestvovanje na sastancima
  ·        Pisane i elektronske forme komunikacije
  ·        Pravila preseansa, raspored sedenja
  ·        Pravila poslovnih obroka i gostoprimstva
  ·        Organizovanje i učestvovanje na prijemima
  ·        Upravljanje imidžom, formalni kodeks oblačenja, pojavljivanje u javnosti

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=7d90759c-5f4b-42fe-be6c-124a87513388

   

  PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE – 12 - 13. oktobar 2011.

  Zakonom o sprečavanju pranja novca i na osnovu izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje.
  Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1.januara 2012. godine postaje uslov za ova radna mesta.
  Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje će se održati 20. oktobra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.
  Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.
  Obuka će se vršiti na osnovu praktičnih primera iz prakse i analize studija slučaja. U jednom delu obuke biće potenciran radioničarski tip rada.

  Ciljna grupa:
  Brokersko-dilerska društva i društva za osiguranje.

  Cilj obuke:
  Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

  Teme:
  Teme su definisane Pravilnikom.
  ·         Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
  ·         Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
  ·         Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca.
  ·         Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji,
  ·         Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
  ·         Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca,
  ·         Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
  ·         Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
  ·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
  ·         Obaveze ovlašćenog lica,
  ·         Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
  ·         Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
  ·         Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
  ·         Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
  ·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje,
  ·         Tipologije i trendovi u pranju novca,
  ·         Smernice za procenu rizika.
  ·         Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
  ·         Diskusija i odgovori na pitanja.

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=dbea0197-0ce2-4bed-aa62-b9ea7b460727

   

  KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U ORGANIZACIJI - 13. oktobar 2011.

  Cilj konferencije je da se Vama i Vašem timu predstave i istaknu  prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac – zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada. 
  Konferencija je tematski podeljena u pet delova:
  U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
  U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
  U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
  U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
  U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f

   

  PREPOZNAVANJE LIČNOG STILA KOMUNIKACIJE- PREDNOST I NEDOSTACI - AKCIONI PLAN- 18. oktobar 2011.

  Neko je rekao da ne postoji problem već loša komunikaacija. To je upravo aksioma kojom se rukovodi ovaj trening. Ne efikasnost timova, ne ostvarenje korporativnih ciljeva upravo je posledica loše kompanijske i medjuljudske komunikacije. Najveći izazov je nerazumevanje druge strane, insistiranje na svojim stavovima, neprecizno i neprilagođeno izražavanje, polovično izražavanje.
  Usmereno, ciljano i taktičko komuniciranje sa smislom šta, zašto, kako i gde komuniciramo donosi neverovatne rezultate.
  Dobra komunikacija je preduslov motivacije. Nekada je samo to i dovoljno.
  Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

  Ciljna grupa:
  Svima koji žele da unaprede svoje komunikativne sposobnosti u korporativnom životu, menadžerima u pogledu adekvatnijeg upravljanja ljudima

  Cilj seminara:
  Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje

  Teme:
  ·        Teorija komunikacije
  ·        Upoznavanje sa modelima i stilovima komuniciranja
  ·        Prepoznavanje ličnog stila - prednosti i nedostaci - akcioni plan unapređenja
  ·        Razvijanje asertivnosti
  ·        Prepoznavanje neverbalnih signala i njihove važnosti
  ·        Podizanje nivoa svesti kod grešaka u opažanju
  ·        Pravila davanja i primanja feedback-a, pravila konstruktivnog kritikovanja
  ·        Feedback izazovi

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  ·        polaznici će naučiti da adekvatno vladaju pravilima efikasnog komuniciranja
  ·        razlikuju elemente komunikacije i njihov uticaj na tok komunikacije (poruka, komunikacioni kanal, intrapersonalni šumovi, spoljašnji ometači, percepcija, neverbalno komuniciranje)
  ·        otkriju na koji način daju i primaju povratnu informaciju
  ·        kako da saopšte ličnu volju za promenom ponašanja
  ·        kako da pruže podršku i komunikaciju usmere na cilj i rešenje
  ·        kako da prilagode stil komuniciranja svakom pojedincu
  ·        razlikuju stilove komuniciranja i po potrebi upravljaju istima shodno komunikacionoj situaciji
  ·        utvrde lični stil komuniciranja, lični perceptivni filter, način slušanja i komunikacioni kapacitet
  ·        kako da aktivnije slušaju svoje sagovornike – zaposlene
  ·        vežbaju komunikacione situacije kroz igre uloga iz stvarnog života što doprinosi podizanju svesti o važnosti upravljanja komunikacijom
  ·        nauče da upravljaju neverbalnim signalima, tumače ih
  ·        amortizuju efekat grešaka prilikom opažanja
  ·        postanu asertivni

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a0b698cb-1e69-4308-bb16-97584f220095

   

  ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12) - 20. oktobar 2011.

  Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.
  Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.
  Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

  Ciljna grupa:
  Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

  Cilj seminara:
  Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

  Teme:
  ·       Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
  ·       Osnovni zahtevi MRS 12 Porezi iz dobitka
  ·       Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
  ·       Tekući porez (poreski rashod perioda)
  ·       Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
  ·       Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
  ·       Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
  ·       Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
  ·       Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
  ·       Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
  ·       Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
  ·       Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
  ·       Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
  ·       Revizorska dimenzija odloženih poreza
  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjiga

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=06e4ecf6-fb8c-48c9-a440-49a99bdd7edd

   

  PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA 21. oktobar 2011.

  Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja.  Nenaplativost potraživanja je veoma aktuelan rizik u sadašnjem trenutku zapravo najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize koji  je po mnogima največi ikad zabeležen. Jedan od načina da se ovaj rizik koliko toliko izbegne  je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera. U situaciji koju imamo danas međutim, kada je još uvek nepredvidivo kako će se u pojedinim privrednim granama manifestovati posledice krize, ni to ne obećava sigurnije poslovanje. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju, tako da raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time i potreba za osiguranjem potraživanja.
  Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja Odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  Prikupljaju se informacije o poslovanju  firmi dužnika, pre svega bilansi  stanjai bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode, kao na primer, kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala, do toga kako se ta firma ponaša na tržištu. Imaju li neku investiciju, iskustvo, koliko su uredni kod plaćanja. Sve ovo je neophodno da bi se formiralo mišljenje o određenoj firmi na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će  ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način.
  Kroz osiguranje potraživanja firma štiti svoje poslovanje, dobija jednu stabilnost i u slučaju da se ne izmiruju obaveza kupaca osiguranje nadoknađuje štetu a firma samim tim i dalje vrši naplatu potraživanja, pa je i taj deo administrativnog posla prenet na osiguravača, kao nekog ko to radi profesionalno.Osiguranik je usresređen na svoju osnovnu delatnost i poslovanje.

  Ciljna grupa:
  ·         Finansijski  direktori preduzeća izvoznika
  ·         Risk menadžeri u bankama
  ·         Direktori faktoring kompanija

  Cilj seminara:
  Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate

  Teme:
  ·         Pojam osiguranja potraživanja
  ·         Podele osiguranja potraživanja
  ·         Učesnici  na tržištu
  ·         Praktična primena u poslovanju

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

   

  ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA PORESKOM UPRAVOM – ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE- 25. oktobar 2011.

  Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom pravo je svih poreskih obveznika od 1. juna 2011. godine. Kako vršiti elektonsku komunikaciju i koristiti elektronske servise koje pruža Poreska uprava saznaćete na ovom treningu kroz praktične primere. Približavanje poreskim obveznicima načina korišćenja elektronskih usluga za prijavljivanje na elektronsko poslovanje i popunjavanje elektronske PDV prijave  će doprineti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika.

  Ciljna grupa:
  Ovlašćena lica, PDV poreskih obveznika, za elektronsko poslovanje

  Cilj seminara:
  Upoznavanje poreskih obveznika sa načinom korišćenja elektronskih usluga koje pruža Poreska uprava.

  Teme:
  ·        Struktura Prijave za elektronsko poslovanje
  ·        Proces prijavljivanja poreskih obveznika za elektronsko poslovanje
  ·        Struktura i formiranje Elektronske PDV prijave
  ·        Proces podnošenja Elektronske PDV prijave

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  Ovlašćeno lice poreskog obveznika će biti osposobljeno za sprovođenje procesa prijavljivanja poreskog obveznika za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom i formiranje i podnošenje elektronske PDV prijave.

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=844ca956-eca7-4cfe-8962-d8427bd5d51a

   

  PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE – 26. oktobar 2011.

  Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova.  Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.
  Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.
  Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.
  Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

  Ciljna grupa:
  Naručioci  u smislu Zakona o javnim nabavkama
  Ponuđači u smislu Zakona o javnim nabavkama

  Cilj treninga:
  Po završenom treningu učesnici će u praksi efikasnije  sprovoditi  postupke javnih nabavki.
  Obuka ovog treninga je zasnovana na praktičnim primerima iz prakse i to: kako pravilno pripremiti plan nabavki, konkursnu dokumentaciju za sve vrste postupaka javnih nabavki i odluku u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava, odnosno kako pripremiti ispravnu ponudu i podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom. Prilikom izvođenja obuke biće ukazano na najčešće greške koje se dešavaju u praksi.

  Teme:
  ·        Pravni okvir javnih nabavki – zakon i podzakonski akti
  ·        Istraživanje tržišta, planiranje  i izrada plana javnih nabavki
  ·        Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
  ·        Javne nabavke male vrednosti
  ·        Izrada konkursne dokumentacije
  ·        Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u  postupku javne nabavke male vrednosti
  ·        Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
  ·        Izmene i dopune konkursne dokumentacije
  ·        Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
  ·        Partije u konkursnoj dokumetaciji
  ·        Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
  ·        Kriterijumi
  ·        Priprema ispravne ponude
  ·        Službenik za javne nabavke
  ·        Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
  ·        Praktični primeri plana nabavki
  ·        Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
  ·        Praktični primer zahteva za zaštitu prava
  ·        Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

   

  NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU- 27. oktobar 2011.

  Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i  stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i  preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi  jedinstven sistem”privatnih izvršitelja”.

  Ciljna grupa:

  Pravnici iz privrede.

  Cilj seminara:

  Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom “privatnih izvršitelja” njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i  uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

  Teme:
  ·        Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
  ·        Postupak na osnovu izvršne isprave
  ·        Postupak na osnovu verodostojne isprave
  ·        Postupak po pravnim lekovima
  ·        Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
  ·        Pojam i uloga privatnih izvršitelja
  ·        Postupak pred privatnim izvršiteljem

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  ·        razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
  ·        razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
  ·        razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
  ·        razume pojednostavljen režim pravnih lekova

   

  Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=8bbdf065-fd84-44bb-a93c-ed65ce80b3e3

  OTVOREN KONKURS ZA DODELU NAGRADE "IZVOZNIK GODINE 2011": • Rok za prijavu 28. novembar 2011. godine •

  Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je konkurs za dodelu nagrade IZVOZNIK GODINE 2011, a rok za dostavu prijava je 28. novembar.

  Nagrade će se dodeljivati u četiri kategorije za:

  - najboljeg izvoznika godine,
  - najbolji novi izvozni proizvod,
  - osvajanje novog tržišta,
  - najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednjih preduzeća, a od ove godine po prvi put će se dodeliti i
  - specijalna nagrada za najbolju ženu preduzetnika.

  "DHL International Beograd d.o.o." će za dobitnika u kategoriji Osvajanje novog tržišta dodeliti nagradu u visini od 10.000 evra u svojim uslugama, a u kategoriji Najbolji novi izvozni proizvod će firma "Orange studio" dobitniku osmisliti marketinšku kampanju u vrednosti od 10.000 evra. Specijalnu nagradu za najbolju ženu preduzetnika je SIEPA, u saradnji sa EU projektom "Evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva", osmislila u cilju podsticanja i pružanja podrške razvoju preduzetničkog potencijala i talenata žena. Osnovna ideja projekta je da formira mrežu uspešnih poslovnih žena koje će služiti kao modeli ponašanja budućim preduzetnicama širom Evrope.

  SIEPA dodeljuje ovu tradicionalnu nagradu od 2004. godine kako bi na kraju svake godine poslužila kao stimulans za nove izvozne poduhvate najboljim izvoznim preduzećima u Srbiji. Ekskluzivno pravo, da koriste logo "Izvoznika godine", imaće i ovogodišnji dobitnici nagrade. Svečana ceremonija dodele nagrada će se održati 7. decembra u Skupštini grada Beograda.

  Više informacija o samoj nagradi, uslovima učešća i prijavu: http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/o_nama/nagrade/izvoznik_godine/

  Izvor: Vebsajt Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije, 24.10.2011.

  PREMA OCENI MINISTARSTVA FINANSIJA STАGNАCIЈА PRIVRЕDNЕ АKTIVNОSTI U SRBIЈI NАSTАVIĆЕ SЕ DО DRUGОG TRОMЕSЕČЈА 2012. GОDINЕ, А RАST BRUTО DОMАĆЕG PRОIZVОDА U ОVОЈ GОDINI BIĆЕ 2,2 ОDSTО

  Stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti u Srbiјi nаstаvićе sе dо drugоg trоmеsеčја 2012. gоdinе, а rаst brutо dоmаćеg prоzvоdа u оvој gоdini bićе 2,2 оdstо, оcеnilо је ministаrstvо finаnsiја Srbiје.

  Prеmа јеsеnjој аnаlizi privrеdnih krеtаnjа u Srbiјi оbјаvlјеnој nа sајtu www.mfin.gov.rs, vоdеći indikаtоr privrеdnе аktivnоsti Srbiје, kојi prеdstаvlја оsnоvni еlеmеnt prоgnоzе BDP-а, pоkаzао је dа је vrh еkspаnzivnоg ciklusа dоstignut krајеm 2010. i dа је privrеdnа аktivnоst prеšlа u fаzu uspоrеnоg rаstа pоčеtkоm оvе gоdinе.

  "U nаrеdnih pеt mеsеci, оdnоsnо dо drugоg kvаrtаlа 2012, оčеkuје sе stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti, аkо nе dоđе dо bitniјih prоmеnа u glоbаlnim еkоnоmskim tоkоvimа", ističе sе u аnаlizi. Јеsеnjа аnаlizа ministаrstvа finаnsiја pоkаzаlа је dа pеriоd оd јаnuаrа dо аvgustа 2011. kаrаktеrišе uspоrаvаnjе privrеdnе i spоlјnоtrgоvinskе аktivnоsti, uspоrеn rаst krеditnе аktivnоsti bаnаkа i ukupnе štеdnjе stаnоvništvа.

  Nаkоn znаčајnоg rаstа BDP-а u prvоm trоmеsеčјu оvе gоdinе оd 3,7 оdstо, prоcеnjuје sе dа је dоšlо dо uspоrаvаnjа privrеdnе аktivnоsti, tаkо dа је zа prvih dеvеt mеsеci rаst BDP-а iznоsiо 2,4 оdstо, nаvоdi sе u аnаlizi.

  Kаkо sе dоdаје, niži rаst u drugоm i trеćеm kvаrtаlu је pоslеdicа pаdа brutо dоdаtе vrеdnоsti trgоvinе zа pеt оdstо i rеcеsiоnih signаlа nа nivоu cеlе privrеdе. Мinistаrstvо finаnsiја је оcеnilо dа blаgi privrеdni оpоrаvаk, zајеdnо sа unutrаšnjоm i spоlјnоm nеrаvnоtеžоm, nоsi krаtkоrоčnе rizikе, zbоg čеgа је dаlје vоđеnjе оdgоvоrnе еkоnоmskе pоlitikе оd klјučnоg znаčаја zа mаkrоеkоnоmsku stаbilnоst i оdrživ privrеdni rаst i rаzvој.

  Ističе sе dа nеzаpоslеnоst оstаје klјučni prоblеm u Srbiјi u 2011. i nаrеdnim gоdinаmа svе dоk sе krоz privrеdni rаst i invеsticiје nе stvоrе nоvа prоduktivnа rаdnа mеstа. Prеmа prоcеni iz izvеštаја, оvе gоdinе zаpоslеnоst u Srbiјi ćе pоrаsti 0,1 оdstо, а brој оsоbа kоје trаžе pоsао оstаćе nеprоmеnjеn.

  Izvоr: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Blic, 12.10.2011.

  OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE
  OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

  Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

  Aktuelna sudska praksa:

  • Apelacioni sud u Novom Sadu: KORIŠĆENJE TEŠKIH PRILIKA DRUGOG KAO NAČIN IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA - Krivični zakonik: član 388 stav 1
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: SUBJEKTIVNI ELEMENTI KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA - Krivični zakonik: član 388 stav 1
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: VRBOVANJE ODNOSNO ZLOUPOTREBA TEŠKIH PRILIKA OŠTEĆENOG LICA KOD KRIVIČNOG DELA TRGOVINA LJUDIMA - Krivični zakonik: član 388 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: NEPRIHVATANJA PREDLOGA ZA IZVOĐENJE DOKAZA OD STRANE SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7)
  • Privredni apelacioni sud: ROK ZASTARELOSTI ZA POTRAŽIVANJA ADVOKATA KAO FIZIČKOG LICA - Zakon o obligacionim odnosima: član 371
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 6, 12 i 51
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o privrednim prestupima: član 2 stav 2
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 19 - Zakon o privrednim prestupima: član 8
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 331, 339 i 368
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata: čl. 1, 8 i 9
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakonik o krivičnom postupku: član 290 stav 1
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe: čl. 1, 2, 15 i 19
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o parničnom postupku: član 130
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o privrednim prestupima: član 16 i član 65 stav 2
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Sudski poslovnik: čl. 218 do 220

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 25.10.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Stečajna masa Amahus d.o.o."

   

  9. St. broj 4908/10

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 4908/2010 od 10. oktobra 2011. godine zaključuje stečaj nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64.
  Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda 11. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  ALT TEHNIC d.o.o.

  20194987

  St. broj 2890/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2151

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2890/11 godine pokrenuo postupak stečaja nad ALT TEHNIC d.o.o. Beograd, Knez Danilova 49-51, matični broj 20194987, PIB 104589900, po predlogu stečajnog poverioca OTP Banka Srbija AD Novi Sad, od 12. avgusta 2011. godine.
  II. Za stečajnog upravnika imenovan je Vasilj Vasiljević iz Beograda, Solunska 18-drugi sprat, stan 17.
  III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 15. novembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
  IV. Ispitno ročište određuje se za 23. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
  V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 4. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal DOO

  17411365

  7. St. broj 2753/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

   

  I. Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 2753/10 od 24. februara 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal DOO Beograd, Vodovodska 172, matični broj 17411365, PIB 102028007.
  II. Izmenjeni plan reorganizacije predložio je stečajni upravnik stečajnog dužnika Saša Radulović.
  III. Ročište za razmatranje predloga izmenjenog plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca održaće se 10. novembra 2011. godine u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I, na kome će glasati svi poverioci svrstani u tri klase: I klasa kupci stanova, II klasa podizvođači i III klasa ostali stečajni poverioci.
  Poverioci se mogu upoznati sa sadržinom izmenjenog plana reorganizacije preko oglasne table suda, internet stranice registra APR, udruženja "1000 oštećenih" i njihove internet stranice.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  "Presing", d.o.o.

  17408496

  21. St. broj 1764/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2153

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 1764/11 od 22. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Presing", d.o.o., Beograd, Mihajla Todorovića 20, matični broj 17408496, PIB 100183986.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11, stav 2, tačka 1, Zakona o stečaju.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Ćulibrk iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29 D i adresa kancelarije Tošin bunar 161, Novi Beograd.
  IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 3. novembar 2011. godine u 12,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
  VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 22. decembar 2011. godine u 12,20 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
  VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda, 22. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  Preduzeće za promet oružja i municije i organizaciju lova Balkan Hunter d.o.o.

  20009829

  10. St. broj 2981/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2167

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10 St. broj 2981/11 od 30. septembra 2011. godine, otvara stečajni postupak nad Preduzećem za promet oružja i municije i organizaciju lova Balkan Hunter d.o.o. Beograd, 27. marta 386 matični broj 20009829, PIB 103773010 zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Perković iz Beograda, Kralja Milutina 36.
  III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. novembar 2011. godine, u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 210.
  V. Ispitno ročište određuje se za 25. novembar 2011. godine u 10,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 210.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 4. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  Super Miks d.o.o.

  6030661

  5. St. broj 1937/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 1937/2011 od 3. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Super Miks d.o.o. iz Beograda, Vojislava Ilića 141j matični broj 6030661, a na predlog poverioca Raiffeisen banka a.d. Beograd, od 29. aprila 2011. godine.
  II - Za stečajnog upravnika imenuje se Božić Andreja, Beograd, Mileševska 29.
  III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 14. novembar 2011. godine u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
  IV - Ispitno ročište određuje se za 27. februar 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.
  V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Društveno preduzeće konfekcije Kluz - Kozara

  17195611

  St. broj 32/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1656

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KLUZ-KOZARA.shtml/seo=/companyid=9529

  I. Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 13. St. broj 32/11 od 5. maja 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem konfekcije Kluz - Kozara Beograd - u stečaju, Mite Ružića 8, matični broj 17195611, PIB 100001907.
  II. Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 17. novembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, sprat I.
  III. Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  "Ekologik Java" d.o.o.

  06205933

  17 St. broj 2135/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1938

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2135/2011 od 1. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Ekologik Java" d.o.o. Pružatovac - Mladenovac, Školski put 24, čiji je matični broj 06205933 i PIB 101961294, po predlogu poverioca "Banca Intesa" a.d. iz Beograda, Milentija Popovića 7B, od 16. februara 2011. godine.
  II - Imenuje se za stečajnog upravnika Slavka Đurić iz Beograda, Marije Bursać 21.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. avgust 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 10,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 1. jula 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  "Ekologik Java" d.o.o.

  06205933

  17 St. broj 2135/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1938

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2135/2011 od 1. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Ekologik Java" d.o.o. Pružatovac - Mladenovac, Školski put 24, čiji je matični broj 06205933 i PIB 101961294, po predlogu poverioca "Banca Intesa" a.d. iz Beograda, Milentija Popovića 7B, od 16. februara 2011. godine.
  II - Imenuje se za stečajnog upravnika Slavka Đurić iz Beograda, Marije Bursać 21.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremene podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembra 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 10,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 26. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  Stambena zadruga "KOSOVO"

   

  9. St. broj 135/2010

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić u postupku stečaja nad Stambenom zadrugom "KOSOVO" u stečaju, iz Beograda, Studentski trg br. 8, dana 5. oktobra 2011. godine, donosi Rešenje 9. St. broj 135/2010.
  I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za Stambenu zadrugu "Kosovo" u stečaju, iz Beograda, Studentski trg br. 8, za 10. novembar. 2011. godine u 9,00 časova, a održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2 sudnica 211, sprat II.
  II. Na dopunsko ispitno ročište iz stava I. pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ispitnom ročištu, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.
  Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Privredno društvo za promet, posredovanje i usluge "Diakom" d.o.o.

  17596233

  36. St. broj 2434/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2233

   

  I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem broj 36 St. broj 2434/2011 od 7. oktobra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za promet, posredovanje i usluge "Diakom" d.o.o. Beograd - Zemun, Rade Končara 30, čiji je matični broj 17596233 i PIB broj 103723650, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II - Za stečajnog upravnika se imenuje Mijanac Branko, Beograd, Borska 86/37.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku navedenog zakonskog roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
  IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 15. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2,
  u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici broj 100, prvi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VI - Ispitno ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100, prvi sprat.
  VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 10. oktobra 2011.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  Preduzeće za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o.

  17280520

  7. St. broj 730/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2189

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 730/11 od 6. oktobra 2011. godine, usvojio je predlog predlagača OTP banka Srbije a.d. Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, od 27. maja 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o. Beograd, Beograd, Čiče Romanijskog 9, matični broj 17280520, PIB 101903648.
  II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  III. Imenuje se Marić Branko iz Beograda, Njegoševa 56/6, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. novembar 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat 1.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
  VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 7. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  DOO "Baki Daki Trejd"

   

  1. St. broj 180/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar sa razloga jer dužnik nije imao imovinu.
  Protiv istog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS".
  Oglas je objavljen na oglasnoj tabli privrednog suda u Zaječaru dana 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  "Obradov" d.o.o.

  20398426

  2. St. broj 472/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2009

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Obradov" d.o.o. Topola, ul. Oplenačka 12, matični broj: 20398426, PIB: 105505025, prvo poverilačko ročište nije održano dana 6. oktobra 2011. godine, zbog bolesti postupajućeg sudije, a naredno se zakazuje za 8. novembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova u sudnici broj 537/5, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode br. 3.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Privredno društvo za trgovinu i usluge "Kalenić trend" d.o.o.
  Privrednim društvom za trgovinu i usluge "KTR-Rolling" d.o.o.

  17287923
  20115319

  Posl. br. 6. St. 97/2011 i
  St. 125/2011

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2203
  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2203
  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2204

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. broj St. 97/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Privrednim društvom za trgovinu i usluge "Kalenić trend" d.o.o. Vrnjačka Banja, Mezgraja 10, MB 17287923, PIB 101077256.
  Rešenjem Posl. br. St. 125/2011 od 13. oktobra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Privrednim društvom za trgovinu i usluge "KTR-Rolling" d.o.o. Kruševac, Trg oktobarske revolucije 59, MB 20115319, PIB 104213564.
  U predmetima St. broj 125/2011 i St. broj 97/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. broj 97/2011 održaće se dana 30. novembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 25. januara 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova,
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. broj 125/2011 održaće se dana 30. novembra 2011. godine sa početkom u 10,00 a ispitno ročište održaće se dana 25. januara 2012. godine sa početkom u 11,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću "Gepard"

  17434705

  4. St. broj 138/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 138/2011 od 6. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "Gepard" Kraljevo, Cara Lazara 62/2, MB 17434705, PIB 102278567.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, tel. 064/1570212.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
  Pozivaj se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
  Poverilačko ročište i skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 24. novembar 2011. godine u 11 časova, u Privrednom sudu u Kraljevu u sudnici broj 3.
  Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 15. decembar 2011. godine 10 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica 3.
  Stečajni postupak je otvoren dana 6. oktobra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda dana 6. oktobra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku Beograd" i dnevnom listu "Danas".
  Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda, "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  AD za osiguranje "Drini"

   

  St. broj 518/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem St. broj 518/2011 od 18. oktobra 2011. godine, pokrenut i bez sprovođenja zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD za osiguranje "Drini" iz Prizrena.
  Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana od dana dostavljanja istog, odnosno 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda u dva primerka.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Zemljoradnička zadruga "Vinarska-Vinogradar"

  07277547

  3. St. broj 78/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2123

   

  I. Usvaja se predlog predlagača Jugobanka a.d., Beograd u stečaju, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Vinarska-Vinogradar" Vlasotince, 29. novembar bb, matični broj 07277547, PIB 101936422
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Mile Denić iz Leskovca.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 6. februar 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 3.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 12,50 časova u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 3.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je dana 22. septembra 2011. godine, i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Vinarska-Vinogradar" Vlasotince, 29. novembra b.b., matični broj 07277547, PIB 101936422.
  Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, kao i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 22. septembra 2010. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Žitnica Mlin

  20063700

  Broj 2. St. 487/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Žitnica Mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita broj 99/a, MB 20063700, PIB 103966869, po obaveštenju NBS od 20. januara 2011. godine i predlogu poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića broj 7/b od 25. maja 2011. godine, doneo je 5. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  Usvaja se predlog za pokretanje stečajnog postupka podnet od strane poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića broj 7/b od 25. maja 2011. godine.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Žitnica Mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita broj 99/a, MB 20063700, PIB 103966869 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Avramov Gavra iz Novog Sada, ulica Lasla Gala broj 18. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. novembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 11 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 5. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "Prostor" a.d.

  08073155

  2. St. broj 994/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROSTOR.shtml/seo=/companyid=11528

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Prostor" a.d. u mešovitoj svojini u likvidaciji Temerin, matični broj 08073155, PIB 101876311, po predlogu likvidacije upravnika Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23, podnetog 27. juna 2011. godine, 5. oktobra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Usvaja se predlog za pokretanje stečajnog postupka podnet od strane poverioca Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije broj 23, od 27. juna 2011. godine.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Prostor" a.d. u mešovitoj svojini u likvidaciji Temerin, matični broj 08073155, PIB 10187633 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Odeljenje u Novom Sadu, Mihajla Pupina broj 10, Novi Sad.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. novembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 5. decembar 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 5. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  Figrad Kompani

  8670544

  2. St. broj 651/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2126

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Figrad Kompani u stečaju iz Vrbasa, Njegoševa b.b., MB 8670544, PIB 100638240, po obaveštenju NBS od 16. januara 2011. godine i predlogu poverioca NLB Banka a.d. Beograd i Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, od 30. maja 2011. godine, dana 3. oktobra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Usvajaju se predlozi poverilaca NLB Banka a.d. Beograd i Hypo Alpe Adria Bank a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Figrad Kompani u stečaju iz Vrbasa, Njegoševa b.b., MB 8670544, PIB 100638240, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Radovan Ivetić iz Novog Sada, Sime Milutinovića Sarajlije 4.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 31. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 15. novembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  M&M CO

  8737886

  2. St. broj 419/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2133

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom M&M CO Gospođinci u stečaju, Vojvođanska 51/a, MB 8737886 PIB 100647191 po obaveštenju NBS od 19. januara 2011. godine i predlogu poverioca Mark Trade-CO DOO iz Novog Sada, Đorđa Jovanovića 12, koga zastupa Mihailo Korać advokat iz Novog Sada, od 30. maja 2011. godine, dana 3. oktobra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Usvaja se predlog poverioca Mark Trade-CO DOO iz Novog Sada za pokretanje stečajnog postupka.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom M&M CO Gospođinci u stečaju, Vojvođanska 51/a, MB 8737886 PIB 100647191, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Bukarica Radmila iz Sremskih Karlovaca, Stražilovska 19.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 21. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  DP za ishranu radnika, odmor i rekreaciju "Hip - društvena ishrana"

  08006016

  5. St. broj 481/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=628

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/HIP+DRUSTVENA+ISHRANA+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=29985

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za ishranu radnika, odmor i rekreaciju "Hip - društvena ishrana", u stečaju iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, matični broj 08006016, PIB 102247103, doneo je 10. oktobra 2011. godine rešenje kojim se određuje završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za ishranu radnika, odmor i rekreaciju "Hip - društvena ishrana" u stečaju iz Pančeva, Spoljnostarčevačka 80, koji će se održati 15. novembra 2011. godine u 9,00 časova u sali broj 125/I Privrednog suda u Pančevu.
  Na završnom ročištu će se:
  - raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
  - raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
  - podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
  - odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase,
  - odlučivati o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  DOO "Graal"

  08395802

  5. St. broj 73/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1693

   

  Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u stečajnom postupku pokrenutom nad dužnikom DOO "Graal" u stečaju iz Pančeva, Vojvode Radomira Putnika 2, matični broj 08395802, PIB 101863932, nakon prvog poverilačkog ročišta održanog 1. jula 2011. godine i doneo je
  REŠENJE
  Utvrđuje se da stečajni dužnik DOO "Graal" u stečaju iz Pančeva, Vojvode Radomira Putnika 2, matični broj 08395802, PIB 101863932, nema imovine za pokriće troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom zaključuje.
  Po pravosnažnosti rešenja, registar privrednih subjekata odnosno drugi odgovarajući registar, izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz registra.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  DOO "Nedim"

  08501335

  1. St. broj 269/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2208

   

  Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Nedim" Alibunar, Žarka Zrenjanina 6 i 8, matični broj 08501335, PIB 101084729, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 269/2011 od 5. oktobra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Nevena Stefanović-Ilić iz Vršca, Jovan Sterija Popović 81.
  Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 16. decembra 2011. godine u 10,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Prvo poverilačko ročište održaće se dana
  11. novembra 2011. godine u 11,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 11. novembra 2011. godine u 11,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu dana 5. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  "Aurometal" AD

   

  St. broj 104/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1488

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUROMETAL.shtml/seo=/companyid=3647

  Privredni sud u Subotici je rešenjem br. St 104/2010 od 13.10.2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Aurometal" AD Subotica, zakazao dopunsko ispitno ročište radi ispitivanja naknadno pristigle prijave potraživanja za 1. decembar 2011. godine sa početkom u 9,15 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  "Kobako"

  08254753

  St. broj 69/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2191

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 69/2011 od 13.10.2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Kobako" Subotica, Branislava Nušića bb. - matični broj 08254753, na osnovu predloga podnetog dana 21.04.2011. godine. Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti. Za stečajnog upravnika imenuje se Šarnjai Rudolf iz Sente. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Kobako" Subotica, Branislava Nušića bb. u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 12.01.2012. godine sa početkom u 11 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 01.12.2011. godine sa početkom 9,45 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  "Auto-Pal"

  08175772

  St. broj 296/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2193

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 296/2011 od 13.10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Auto-Pal" Čantavir, Trg Petefi brigade 15 - matični broj 08175772, na osnovu predloga podnetog dana 14. 7. 2011. godine. Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti. Za stečajnog upravnika imenuje se Jovanović Bogdan iz Subotice. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Auto-Pal" Čantavir, Trg Petefi brigade 15. u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 12.1. 2012. godine sa početkom u 11,15 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 1. 12. 2011. godine sa početkom 10 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  "Inter sistem D & D"

  20254203

  St. broj 61/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2192

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 61/2011 od 13. 10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Inter sistem D & D" Subotica - matični broj 20254203, na osnovu predloga podnetog dana 20.4.2011. godine. Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti. Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana iz Subotice. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Inter sistem
  D & D" Subotica u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja. Ispitno ročište se zakazuje za 12.01.2012. godine sa početkom u 10,45 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 01.12.2011. godine sa početkom 9,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  "Solid B.S." d.o.o. za proizvodnju i promet obuće i plastike

  08648891

  St. broj 390/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2218

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Solid+B.S..shtml/seo=/companyid=31227

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 390/2011 od 13.10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Solid B.S." d.o.o. za proizvodnju i promet obuće i plastike Bajmok, JNA br. 7 - matični broj 08648891 na osnovu predloga podnetog dana 3.2.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Solid B.S." d.o.o. Bajmok u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
  Ispitno ročište se zakazuje za 9.2.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8.12.2011. godine sa početkom u 9,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
  Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13.10.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "Ingrad" d.o.o., trgovina na veliko i malo, eksport-import i usluge u prometu

  08581410

  St. broj 370/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2183

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 370/2011 od 13. 10. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Ingrad" d.o.o., trgovina na veliko i malo, eksport-import i usluge u prometu Subotica, Čantavirski put b.b. - matični broj 08581410, na osnovu predloga podnetog dana 3.8.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. oecc. iz Subotice.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Ingrad" d.o.o. Subotica u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
  Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 24.11.2011. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
  Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13. 10. 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  "Vaš stan"

  08602476

  St. broj 188/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=880

   

  Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 188/2010 od 7.10. 2011. godine nad "Vaš stan" Subotica, Proleterskih brigada 20. matični broj 08602476, usvojio završni račun stečajnog dužnika i zaključio je stečajni postupak. Određeni su konačni troškovi stečajnog upravnika u iznosu od 3.500,00 dinara a preostali iznos od 18.567,00 dinara predstavlja obaveze stečajne mase a iznos od 7.933,00 dinara troškove stečajnog postupka.
  Po okončanju svih poslova u sprovođenju stečajnog postupka nad dužnikom i kako su prestali uslovi za postojanje navedenog preduzeća odredio je brisanje istog iz Registra privrednih društava.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  "Gepo"

  20247886

  St. broj 306/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1235

   

  Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St. 306/2011 od 07.10.2011. godine nad "Gepo" Ada, Senćanski put 35, matični broj 20247886, usvojio završni račun stečajnog dužnika i zaključio je stečajni postupak. Određeni su konačni troškovi stečajnog upravnika u iznosu od 25.517,20 dinara a preostali iznos od 4.482,80 dinara predstavlja troškove stečajnog upravnika.
  Po okončanju svih poslova u sprovođenju stečajnog postupka nad dužnikom i kako su prestali uslovi za postojanje navedenog preduzeća odredio je brisanje istog iz Registra privrednih društava.

  Izvor: Redakcija, 27.10.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 12.10.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  GP "Cuming" d.o.o.

  17408925

  16. St. broj 3451/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 3451/10 od 19. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad GP "Cuming" d.o.o. Beograd, Sandžačka 30b.
  I. Usvaja se predlog predlagača - stečajnog dužnika GP "Cuming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b, pa se otvara postupak stečaja nad GP "Cuming" d.o.o. iz Beograda, Sandžačka 30b, matični broj 17408925, PIB 102187530.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Rade Radulović iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
  IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 31. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 23. novembar 2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 203/II.
  VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Služenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkog ročištu.
  IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obaveze prema stečajnom masi.
  X. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 19. septembar 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću

  20464119

  46 St. broj 2770/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2138

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. 2770/2011 od 8. septembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - stečajnog dužnika "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj: 20464119, PIB 105812001, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj: 20464119, PIB 105812001.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
  III. Imenuje se Ostojić Jasmina iz Beograd, Ljube Didića 40, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj 20464119, PIB 105812001 u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 230, sprat 2.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 8. septembra 2001. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  MVS - Hem

  1753817

  46 St. broj 2378/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2081

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. 2378/2011 od 8. septembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača - poverioca Eurobank EFG AD Beograd, ulica Vuka Karadžića 10, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom MVS - Hem Beograd, Ustanička br. 189/III - 11 A, matični broj: 17538179, PIB: 103268030.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
  III. Imenuje se Petrović Miodrag, iz Beograda, Aleksandra Belića 25/11, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Unikus" Društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, Žorža Klemensoa 37, matični broj 20464119, PIB 105812001 u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 230, sprat 2.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230, sprat 2.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 8. septembra 2001. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Posavina a.d.

  07038518

  23. St. broj 385/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2116

   http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POSAVINA.shtml/seo=/companyid=1102

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. broj 385/2011 od 23. septembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Posavina a.d. iz Obrenovca, Karađorđeva 6, matični broj: 07038518, PIB 101212477, a po predlogu ovlašćenih predlagača Univerzal banke a.d., Beograd, Francuska 29, AIK Banke a.d., Niš, Nikole Pašića 42 i Alfa banke a.d., Beograd, Kralja Milana 11.
  II. Imenovan je za stečajnog upravnika Đorđe Zečević iz Beograda.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Ispitno ročište određuje se za 17. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 1. novembar 2011. godine u 12,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica - komerc", a. d.

  07483414

  48. St. broj 3448/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2161

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RAKOVICA-KOMERC.shtml/seo=/companyid=13256

  1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 3448/2011 od 23. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzeće za usluge, proizvodnju i promet "Rakovica - komerc", a. d. Beograd, Partizanska 14C, u likvidaciji, MB: 07483414, PIB: 100225831.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 1. novembar 2011. godine, u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
  Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
  6. Ispitno ročište određuje se za 16. decembar 2011. godine u 11,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
  7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, dana 23. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Stant"

  20075651

  32. St. broj 2414/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2109

   

  I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Stant", Beograd - Zemun, Banatska 46A, matični broj 20075651, PIB 104024150.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Zečević Budimir iz Mladenovca, ul. Jaše Prodanovića broj 1/7, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 20. septembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Društveno preduzeće za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss"

  17162560

  32. St. broj 4885/10

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZINOSS.shtml/seo=/companyid=7053

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 32. St. broj 4885/10 od 14. aprila 2011. godine, usvojio je predlog predlagača - poverioca Agencije za privatizaciju, u svojstvu likvidacionog upravnika Društvenog preduzeća za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss" iz Beograda, u likvidaciji, Jablanička 3, i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvenim preduzećem za proizvodnju, reciklažu, promet i usluge "Zinoss" iz Beograda, Jablanička 3, u likvidaciji, matični broj: 17162560, PIB: 101014148.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijsko položaju stečajnog dužnika određuje se za 17. maj 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 2223, sprat 2.
  VII - Ispitno ročište zakazuje se za 11. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223, sprat 2.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 14. april 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvršni upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Preduzeće za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu ABN-Trande d.o.o.

  06435874

  7. St. broj 489/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2105

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 489/11 od 22. septembra 2011. godine, usvojio je predlog predlagača Eurobanka EFG a.d. Beograd, Vuka Karadžića 10, od 13. maja 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu na veliko i malo robe i opreme u hotelijerstvu i turizmu ABN-Trande d.o.o., Beograd, Novi Beograd, Pariske komune 61, matični broj 06435874, PIB 100824112.
  II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  III. Imenuje se Vasiljević Vasilj iz Borče, Momčila Nastasijevića 10, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. novembar 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 8. decembar 2011. godine, u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
  VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  "Pharmacija Žad", d.o.o.

  17586629

  36. St. broj 1511/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2054

   

  Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Pharmacija Žad", d.o.o. Beograd, Terazije 42, čiji je matični broj 17586629, PIB 103580592, pokrenutom po predlogu poverilaca "Credit agricole banka Srbije" a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, rešenjem ovog suda 36. St. broj 1511/2011 od 16. avgusta 2011. godine, doneo je 3. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 27. oktobar 2011. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  Ronaco d.o.o.

  8689806

  48 St. broj 3452/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

   

  Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Vera Tešić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o. iz Beograda, Porečka 15, u stečaju MB: 8689806, 23. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I - Određuje se završno ročište za 18. novembar 2011. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/2.
  II - Ostavlja se rok od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" zainteresovanim poveriocima da na depozitni račun ovog suda br. 840-298802-02 polože sredstva u iznosu od 5.600.000,00 dinara neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka i podnesu pismeni zahtev za sprovođenje postupka.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Društvo za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o.

   

  9. St. broj 4096/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=936

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ljiljana Pavlović u postupku stečaja nad Društvom za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim, i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Rudnička 2, dana 3. oktobar 2011. godine, donosi Rešenje 9. St. 4096/2010.
  I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za Društvo za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim, i gasovitim gorivom "NPCO" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Rudnička 2, za 24. novembar. 2011. godine u 12,00 časova, a održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2 sudnica 124, sprat I.
  II. Na dopunsko ispitno ročište iz stava I. pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ispitnom ročištu, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.
  Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Martex impex" d.o.o.

   

  17. St. broj 1231/2016

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1845

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 1231/2010 od 3. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Martex impex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Trgovačka 81.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 6. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  "Teano" d.o.o.

   

  5 St. broj 4202/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1370

   

  Privredni sud u Beogradu, 3. oktobra 2011. godine doneo je Rešenje broj St. 4202/2010.
  I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Teano" d.o.o., iz Beograda u stečaju, Kružni put VI red. broj 49.
  II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  "Zastavaimpex" d.o.o.

   

  5. St. broj 719/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1760

   

  Privredni sud u Beogradu, 3. oktobra 2011. godine doneo je Rešenje St. broj 719/2010.
  I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom "Zastavaimpex" d.o.o., iz Beograda u stečaju, Bulevar despota Stefana 12.
  II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d.

  7168756

  48. St. broj 2793/2011

   

   

   

  1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 2793/2011 od 27. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Moderna kuća" a.d. Beograd, Braće Krsmanovića 3 - 5, MB 7168756, PIB 101617597.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Mijanac Branko iz Beograda, Borska 86/57.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 4. novembar 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
  Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
  6. Ispitno ročište određuje se za 24. januar 2012. godine u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
  7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 27. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "ABC Coblex" d.o.o.

   

  3 St. broj 2104/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1962

   

  Privredni sud u Beogradu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ABC Coblex" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Ljube Stojanovića 41, pod br. 3. St. 2104/2011 oglašava
  Obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
  Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "ABC Coblex" d.o.o. u stečaju, Beograd, Ljube Stojanovića 41. Prva sednica će se održati 26. oktobra 2011. godine u Beogradu, Kneginje Ljubice 3/17, u prostoru stečajnog upravnika sa početkom u 10,00 časova. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
  Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
  1. izbor predsednika skupštine poverilaca,
  2. određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora poverilaca,
  3. razno.
  Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  Privredno društvo za trgovinu "Centro union" d.o.o.

   

  50. St. broj 4795/2010

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku nad Privrednim društvom za trgovinu "Centro union" d.o.o., u stečaju, Beograd, Gandijeva 23A/3, 30. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 4795/2010.
  I. Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu "Centro union" d.o.o., u stečaju, Beograd, Gandijeva 23A/3.
  II. Završno ročište će se održati 3. novembra 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.
  III. Oglas o određivanju završnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu suda 30. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci"

  7208642

  St. broj 640/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci" Badovinci, ul. Pop Tešina br. 1., doneo je 29. septembra 2011. godine sledeće: rešenje.
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Opšta zemljoradnička zadruga "Badovinci" Badovinci, ul. Pop Tešina br. 1., matični broj 7208642, PIB 101438750, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Zoran Božić iz Uba, Josipa Majera 55.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 26. januara 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6.
  6. Prvo poverilačko ročište će se održati 4. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica br. 6., i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
  7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 29. septembra 2011. godine.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja

   

  3. St. broj 46/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=832

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CENTAR+ZA+POLJOPRIVREDNA+I+TEHNOLOSKA+ISTRAZIVANJA.shtml/seo=/companyid=25381

  Postupajući po predlogu za zakazivanje ročišta za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje poverenika stečajnog upravnika Dragane Todorović stečajni sudija je dana 26. septembar 2011. godine doneo obaveštenje.
  Određuje se ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja kod stečajnog dužnika DOO Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar nakon dostavljenog mišljenja komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za 1. novembar 2011. god. u 12,00 časova u sudnici br. 6 Privrednog suda u Zaječaru.
  Plan reorganizacije je podnet od strane stečajnog dužnika i istim se predviđa 50% namirenje poverilaca sa zaposlenjem najmanje 6 radnika, a navije 32 radnika. Postupak glasanja biće obavljen pismenim putem podnošenjem glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica i usmenim putem od strane ovlašćenog lica na samom ročištu, a sve u okviru klasa poverilaca.
  Glasački listići se podnose najkasnije do početka ročišta s tim što će sud obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića.
  Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverioca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase s tim što se plan reorganizacije smatra usvojenim u okviru jedne klase poverioca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverioca u toj klasi.
  Plan reorganizacije biće dostavljen Registru privrednih subjekata radi objavljivanju na internet strani tog registra, odboru poverioca, predsedniku skupštine poverilaca, osnivačima, a isti je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 2. septembar 2011. a izmena 16. septembar 2011. godine.
  Pozivaju se stečajni i razlučni poverioci da se odazovu pozivu za navedeno ročište kao i da se predhodno upoznaju sa podnetim planom reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "N.J kompanija" d.o.o.

   

  St. broj 146/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "N.J kompanija" d.o.o. iz Knjaževca, u stečaju, dana 3. oktobra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Zakazuje se novo ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru sudnica br. 4.
  Pozivaju se zainteresovani poverioci da pristupe na napred navedeno ročište.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  DOO "Dimitrijević"

  07684410

  St. broj 188/11

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović kao stečajni sudija postupajući po predlogu predlagača Societe Generale banka Srbije a.d. Beograd, za pokretanje stečajnog postupka nad DOO "Dimitrijević" iz Bora, doneo je, na ročištu održanom 3. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Dimitrijević" iz Bora, Nade Dimić bb, MB 07684410, PIB 100569540, iz stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
  Za stečajnog upravnika određuje se Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 do 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 11. novembar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
  Ispitno ročište se zakazuje za 7. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
  Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  DOO "Neta"

  8584362

  St. broj 142/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2164

   

  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Neta" u stečaju Mokrin, Vase Stajića 45, matični broj 8584362, PIB 100510515.
  Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Nikolić Miodrag iz Zrenjanina, Ruže Šulman 49/25, broj licence 155-0358.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - Prvo poverilačko ročište za dan 4. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I.
  Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za dan 23. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I (shodno članu 72).
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, dana 28. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  "Graditelj" a.d.

  08177511

  St. broj 191/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2121

   

  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Graditelj" a.d., u stečaju Kikinda, Put za pristanište b.b., matični broj 08177511, PIB 100508005.
  Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Savić Radovan iz Zrenjanina, Loznička 38, broj licence 155-0256.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70 Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09)
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 4. novembra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I.
  Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog Suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I, (shodno članu 72).
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 28. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  DOO "Znak"

  17363387

  1. St. broj 488/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2130

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 488/2011 od 29. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Znak" Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 164, matični broj 17363387, PIB 101037966. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Ognjanović Đorđe iz Kragujevca, Daničićeva 57, broj licence 155-0411. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembar 2011. god. u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 1. novembar 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. oktobar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  "Mitrović Eko" d.o.o. za ekonomski, organizacioni i tehnički inženjering

  17112139

  1. St. broj 473/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2144

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 473/2011 od 29. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mitrović Eko" d.o.o. za ekonomski, organizacioni i tehnički inženjering, Aranđelovac Ilije Milovanovića 8, matični broj 17112139, PIB 102117139. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Gvozden Jovanović iz Kragujevca, Branka Radičevića 20-II-10, broj licence 155-0291. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembra 2011. god. u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 1. novembra 2011. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. septembra 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, pružanje usluga i poslovne aktivnosti "Pin Com" d.o.o.

  07590679

  1. St. broj 39/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1323

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 39/2011 od 30. septembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, pružanje usluga i poslovne aktivnosti "Pin Com" d.o.o. Kragujevac, Miloja Pavlovića 12, matični broj 07590679, PIB 101034754, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 30. septembra 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Predrag Janković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0255. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Trgovinsko privredno društvo "NIK-Komerc" DOO

  17284215

  2. St. broj 486/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2110

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je 22. septembra 2011. godine, doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Trgovinsko privredno društvo "NIK-Komerc" DOO Svilajnac, Đure Đakovića bb, matični broj 17284215, PIB 101476099. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi st. 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određena je Sonja Veselinović, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, Kneginje Milice 87/3-25, sa licencom broj 155-0026.
  Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
  Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
  Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 22. septembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  "Depar KG" d.o.o.

  20032090

  2. St. broj 232/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1375

   

  Privredni suda u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je 28. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se određuje završno ročište nad stečajnim dužnikom "Depar KG" d.o.o., Kragujevac, Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V, 28. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
  Na završnom ročištu raspravljaće se o:
  - završnom računu stečajnog upravnika;
  - konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
  - podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
  - neraspodeljenim delovima stečajne mase i
  - drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj"

  07373384

  2. St. broj 186/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1401

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je 28. septembra 2011. godine, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i transport "Konvoj" Jagodina, ul. Kraljevića Marka b.b., matični broj: 07373384, PIB: 101320772, doneo rešenje kojim se zakazuje dopunsko ispitno ročište koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 4. novembra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  GC "Reprocentar živine Ribnica"

   

  St. 721/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1586

   

  Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika GC "Reprocentar živine Ribnica" iz Metikoša St. 721/10 da će se dopunsko ispitno ročište po naknadno prispelim prijavama potraživanja poverilaca održati 4. novembra 2011. godine u 11,00 časova u ovome sudu sudnica 5.
  Ovim se smatra da su poverioci za ročište pozvani.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "ART gradnja" d.o.o.

  17533762

  5 St. broj 67/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući o predlogu predlagača PD Elektrosrbija DOO Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b., doneo je 29. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b mat. br. 17533762 PIB 103214146.
  Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "ART gradnja" d.o.o., iz Novog Pazara, Petra Mirkovića b.b mat. br. 17533762 PIB 103214146.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
  Po pravnosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  "Prolom Invest" o.d.

   

  4. St 188/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1547

   

  Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad "Prolom Invest" o.d. Kruševac u stečaju St. broj 188/2010 za 25. oktobar 2011. godine u 11,00 i ispitno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  "Tehnometal" d.o.o.

  17041703

  1. St. broj 720/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 720/2010 od 30. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Tehnometal" d.o.o. iz Kraljeva, mat. broj 17041703, PIB 101958292.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Savo Petrović iz Kraljeva, tel. broj 063/354-917.
  Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
  Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 10. februar 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 9. novembar 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
  Stečajni postupak je otvoren 30. septembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnu tablu suda 30. septembra 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom lisu "Danas".
  Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
  Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  "Zastava auto delovi" DP

   

  1. St. broj 10/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=20

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZASTAVA+AUTO+DELOVI.shtml/seo=/companyid=5492

  Privredni sud u Kraljevu rešenjem St. broj 10/2010 od 30. septembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Zastava auto delovi" DP iz Raške za 11. novembar 2011. godine u 12,00 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
  Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  N.R.S. DOO

  17228943

  2. St. broj 220/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 220/11 od 23. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca sada Beograd, Ruzveltova 37, matični broj 17228943, PIB 100413148 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli suda 23. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca sada Beograda, Ruzveltova 37, matični broj 17228943 PIB 100413148 a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 31. maja 2011. godine, od strane predlagača samog stečajnog dužnika uplatom predujma za troškove stečajnog postupka.
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Vencislav Cenić iz Pertata.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 2.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici 2.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je 23. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom N.R.S. DOO iz Leskovca, Dubočica 34, sada Beograd, Ruzveltova 37, matični broj 17228943, PIB 100413148.
  X. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  "S.M.O. - PUMP" d.o.o.

  20070838

  7. St. broj 737/2010

   

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Zoranu Simiću, odlučujući po predlogu predlagača "Delta" d.o.o. Kladovo, Kralja Aleksandra 42, koga zastupa adv. Vladimir Glumac iz Beograda, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "S.M.O. - PUMP" d.o.o. Rade Žunića 181, matični broj 20070838, PIB 104024465, koga zastupa adv. Marina Radojčić iz Niša, na održanom ročištu radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga u prisustvu punomoćnika predlagača i statutarnog zastupnika dužnika - direktora Slavice Tasić, doneo je 26. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Usvaja se predlog predlagača "Delta" d.o.o. Kladovo, Kralja Aleksandra 42, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "S.M.O. - PUMP", Leskovac, Rade Žunića 181, matični broj 20070838, PIB 104024465.
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se dipl. ecc. Branko Mitić iz Vranja, Jovana Pavlovića 7, sa liste Agencije za privatizaciju - Centar za stečaj.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 80 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom, podnetom u 2 primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 24. februar 2012. godine, u 11,00 časova, u Privrednom sudu Leskovac, Bulevar oslobođenja 2, sudnica broj 4.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 31. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, sudnica broj 4.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je 26. septembra 2011. godine, i istog dana oglas objaviti na oglasnoj tabli Suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar privrednih subjekata otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "Vedusvizija" D.O.O.

  17282697

  2St. broj 283/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2129

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Komercijalne banke AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Vedusvizija" D.O.O. iz Niša, doneo je dana 26. septembar 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Vedusvizija" doo iz Niša, Zeke Buljubaše 10, matični broj 17282697, PIB 100665599, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Paunković iz Niša.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za dan 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
  VII. Stečajni postupak je otvoren 26. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Preduzeće za promet robe i proizvodnju "Mehanika inženjering" d.o.o.

  17506501

  3. St. broj 551/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2127

   

  Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Credit Agricole Banka Srbije" a.d. Novi Sad, Braće Ribnikara 4-6, čiji je punomoćnik advokat Mladen Avramović iz Beograda, Sarajevska 31, nad Preduzećem za promet robe i proizvodnju "Mehanika inženjering" d.o.o. Aleksinac, Aleksinački rudnik b.b., doneo je, dana 29. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Otvara se postupak stečaja nad DOO "Mehanika Inženjering" iz Aleksinca - Aleksinački rudnik b.b., matični broj 17506501, PIB 103007051.
  Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Vesna Đošić iz Niša.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 9. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
  Ispitno ročište zakazuje se za dan 20. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 3.
  Stečajni postupak je otvoren dana 29. septembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
  Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  DOO "Lola uslužne delatnosti"

  08646228

  ΙΙ St. broj 291/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LOLA+USLUZNE+DELATNOSTI+DOO.shtml/seo=/companyid=9725

  Privredni sud u Pančevu, po stečajnom sudiji Unčević Nenadu, u prethodnom stečajnom postupku pokrenutom nad stečajnim dužnikom DOO "Lola uslužne delatnosti" sa sedištem u Pančevu, Jabučki put bb, matični broj 08646228, PIB 100591521, postupajući po zahtevu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a, za sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, doneo je 30. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Usvaja se predlog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije sa sedištem u Nišu, Bulevar Nemanjića 14a, za pokretanje - sprovođenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.
  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Lola uslužne delatnosti" sa sedištem u Pančevu, Jabučki put bb, matični broj 08646228, PIB 100591521.
  Stečajni dužnik ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveze i potpuno je obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju dužem od 30 dana.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju PC - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
  Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 18. januara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Prvo poverilačko ročište održaće se 9. novembra 2011. godine u 9,00 časova, u sali broj 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
  Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 9. novembar 2011. godine u 9,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
  Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 30. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  "Bremark" d.o.o.

   

  St. broj 173/2011

   

   

   

  Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika "Bremark" d.o.o. iz Pančeva u stečaju da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 173/11 od 3. oktobra 2011. godine, sa funkcije stečajnog upravnika razrešen stečajni upravnik Gligorić Miroslav iz Pančeva, a da je za novog stečajnog upravnika imenovan Mićović Milisav iz Pančeva, Stevana Šupljikca 153/27.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d.

   

  2. St. broj 258/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

  U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d., iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je 26. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  42.

  "Venac"

  8004404

  4. St. broj 177/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VENAC+TDP.shtml/seo=/companyid=4456

  Nad dužnikom "Venac" Crvenka, Moše Pijade 34, MB 8004404, PIB 100662170, otvoren je postupak stečaja pod brojem St. 177/2011 dana 30. maja 2011, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Veljović Milorad iz Sombora, Arsenija Čarnojevića 2.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.
  Ispitno ročište zakazuje se za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 2 Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  43.

  "Kolgrap" DOO

   

  1. St. broj 328/2010

   

   

   

  Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kolgrap" DOO Sombor zakazuje ispitno ročište za 10. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Somboru, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  44.

  "Krajišnik" d.o.o.

   

  St. broj 87/2011

   

   

   

  Privredni sud u Somboru Rešenjem St. broj 87/2011 od 5. oktobra 2011. godine u postupku stečaja nad "Krajišnik" d.o.o. Crvenka, Lenjinova 118, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, sudnica broj 1 ovog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  45.

  "ZZ "KUPINOVO"

   

  St. broj 13/2010

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić-Petković kao predsednika veća, te sudija, Katice Popović i Dragane Savić, kao članova veća, postupajući u stečajnom postupku nad "ZZ "KUPINOVO" u stečaju iz Kupinova, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika za određivanje završnog ročišta, na nejavnoj sednici veća održanoj 4. oktobar 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "KUPINOVO" u stečaju iz Kupinova, za 21. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
  Rešenje o određivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnoj tabli Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  46.

  "Calera" d.o.o.

   

  St. broj 11/2010

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika veća, te sudija, Katice Popović i Dragane Savić, kao članova veća, postupajući u stečajnom postupku nad "Calera" d.o.o., iz Beograda, Radnička 9/d u stečaju, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika za određivanje završnog ročišta, na nejavnoj sednici veća održanoj 4. oktobra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Calera" d.o.o., iz Beograda, Radnička 9/d u stečaju za 21. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.
  Rešenje o određivanju završnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  47.

  "Sremski drvni centar"

  08469997

  2. St. broj 410/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2148

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Sremski drvni centar" iz Sremske Mitrovice, Parobrodska 6, MB: 08469997, PIB: 100794167, doneo je dana 6. oktobra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Usvaja se predlog predlagača Volksabank AD Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165, za otvaranje postupka stečaja.
  II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "SREMSKI DRVNI CENTAR" iz Sremske Mitrovice, Parobrodska 6, MB: 08469997, PIB: 100794167.
  III. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Dostanić iz Sremske Mitrovice, Dositejeva 5-7 lokal 4.
  V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, podnošenjem pismene prijave potraživanja sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, pozivom na broj stečajnog predmeta.
  Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti i po isteku roka iz prethodnog stava ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
  Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
  Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
  VI. Pozivaju se dužnici da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 8. novembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica broj 18/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija 39.
  Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  VIII. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za dan 26. januar 2012. godine u 8,00 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.
  IX. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 6. oktobra 2011. godine.
  X. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 6. oktobrom 2011. godine.
  Izvod iz rešenja St. broj 410/2011 od 6. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  48.

  "Prezident" DOO

   

  St. broj 15/2010

   

   

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem broj St 15/2010 od 4. 10. 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Prezident" DOO Subotica, odredio završno ročište za 17. novembar 2011. godine sa početkom u 11,20 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici
  Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  49.

  Preduzeće "Divna Purić i ortak" o.d.

   

  3. St. broj 169/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1460

   

  Privredni sud u Užicu, oglašava da je u predmetu stečaja nad Preduzećem "Divna Purić i ortak" o.d. Nova Varoš, Drmanovići, ispitno ročište određeno za 22. novembar 2011. godine u 12,00 časova, Privredni sud Užice, sudnica broj 51/III.
  Oglas poveriocima služi umesto poziva.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  50.

  Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o.

  07656106

  5 St. broj 195/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEGA-S.shtml/seo=/companyid=4332

  Privredni sud u Užicu, doneo je 3. oktobra 2011. godine rešenje 5. St. broj 195/2011 kojim se:
  I. Otvara stečajni postupak nad dužnikom Društveno preduzeće za promet, usluge i posredovanje "Mega-S" d.o.o. u likvidaciji Užice, MB 07656106, PIB 101505229, zbog prezaduženosti.
  II. Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije.
  III. Određuje se ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 11. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 53, III sprat, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
  VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 3. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  51.

  "Ledenice" AD

   

  2. St. broj 20/2010

   

   

   

  Privredni sud u Čačku u postupku stečaja nad "Ledenice" AD Ivanjica zakazao je dopunsko ispitno ročište za dan 4. novembar 2011. godine u 12,00 časova u sudnici broj 3, u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, a radi ispitivanja prijave potraživanja poverioca AD "Triglav Kopaonik" Beograd.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  52.

  "Dragačevo Zečevići"

   

  2 St. broj 114/2011

   

   

   

  Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Dragačevo Zečevići" - u stečaju Milatovići, 16. septembra 2011. godine, za 24. oktobar 2011. godine u 10,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana 6, sudnica 3.

  Izvor: Redakcija, 13.10.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Graditelj Holding" AD

   

  32. St. broj 4675/2919

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
  I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
  II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
  Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
  Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
  Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
  III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
  IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
  V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
  VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
  VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

   

  9. St. broj 144/2010

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

  07455984

  7. St. broj 2399/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

   

  I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
  II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
  III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

  17485016

  23. St. broj 293/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Stečajna masa Amahus d.o.o."

   

  6. St. broj 4909/2010

   

   

   

  U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  DP "Šećer-JU"

   

  12. St. broj 2902/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

  U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

  17134914

  45. St. broj 2614/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

   

  Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
  III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
  VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
  VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Jugobiro AD

  7008341

  16 St. broj 666/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
  Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
  Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
  Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
  Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
  Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  "List Solutions" a.d.

  20042834

  17. St. broj 2343/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
  II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
  VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

  20116226

  50. St. broj 165/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
  Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Stečajna masa DP "Šapčanka"

  07333803

  St. broj 480/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  "Eole Agro" d.o.o.

  20446552

  St. broj 600/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
  I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
  II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
  III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
  VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
  VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
  IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

  7223374

  St. broj 648/10

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
  Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
  Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

  17049151

  St. broj 19/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

  20216646

  St. broj 146/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
  2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "Mašinoservis" a.d.

  7329261

  St. broj 1/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Slap Tamnavac" a.d.

  7098324

  St. broj 35/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

  06401783

  St. broj 693/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
  8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

  07333803

  St. broj 480/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

  Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  DOO "Baki Daki Trejd"

   

  1. St. broj 180/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
  Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
  Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
  Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
  Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

   

  1. St. broj 401/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

   

  1. St. broj 168/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  DOO Autobanat

  08000441

  St. broj 484/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

   

  Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

   

   

  St. 6/2011

   

   

   

  Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
  Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  ZZ Ečka

  8594333

  St. broj 325/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

  Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
  Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

   

  2. St. broj 479/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

   

  2. St. broj 449/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

   

  St. broj 391/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

  17257188

  1. St. broj 471/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

   

  2. St. broj 123/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
  Na završnom ročištu raspravljaće se o:
  - završnom računu stečajnog upravnika;
  - konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
  - podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
  - neraspodeljenim delovima stečajne mase i
  - drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

  17362712

  1. St. broj 551/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

   

  6. St. broj 143/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
  Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

  17261037

  3. St. broj 441/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
  Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
  U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  Ortačko društvo "Čerkez-trans"
  "Nora" d.o.o.
  "Steko Mont" d.o.o.
  TC "Queen"

  20055081
  07400659
  07400659
  17475240

  6. St. broj 446/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
  Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
  Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
  Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  AD Raška

   

  3. St. broj 31/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

   

  Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  Mačkatica Ad

   

  3. St. broj 52/2010

   

   

   

  Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
  Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
  Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "Leneks Vrelo" a.d.

   

  2. St. broj 94/2010

   

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
  Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
  Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

   

  1. St. broj 6/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

   

  Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
  Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

  07105886

  2 St. broj 278/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
  X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
  Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

   

  2 St. broj 22/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

  Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
  U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "Dream company" d.o.o.

  17259032

  2. St. broj 234/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
  REŠENJE
  I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
  III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  42.

  "Pelikan print" d.o.o.

   

  2. St. broj 171/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  43.

  Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

   

  3. St. broj 150/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

  Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  44.

  AD "Denimetal"

   

  1. St. broj 96/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
  Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  45.

  AD "Sićevac kompani"

   

  1. St. broj 991/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
  Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  46.

  DOO "Candy"

   

  St. broj 247/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

   

  U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  47.

  DOO "Rekord protektiranje"

  20028785

  St. broj 56/2010

   

   

   

  Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
  Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
  Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
  Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
  Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
  Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
  Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  48.

  PD "Dunav promet" AD

  7291736

  St. broj 262/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

  1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
  2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
  3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
  4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
  5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  49.

  "Katedral Produkt"

  8196338

  St. broj 23/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

   

  Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  50.

  PP "Erdevik"

   

  4. St. broj 356/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  51.

  "Plavi golub"

   

  Posl. Br. St 117/2011

   

   

   

  Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  52.

  "Bus prevoz Beneš"

   

  St. broj 74/2011

   

   

   

  Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  53.

  "Panon Crvenka" AD

  08116911

  St. broj 610/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

   

  Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  54.

  "Fidelinka-skrob" doo

  20114517

  St. broj 561/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

   

  Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
  Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  55.

  DGP "Proleterski put"

  7226241

  1. St. broj 48/2011

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

  Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  56.

  AS Trans d.o.o.

  7977301

  1. St. broj 172/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

   

  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
  Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
  Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  57.

  "Crvenim signalom - Čačak"

   

  2. St. broj 140/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

  Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  58.

  d.o.o. "Suvobor"

  07153864

  Broj 2 St. 210/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  59.

  DOO "Gorin"

  06391893

  St. 2. St. broj 203/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

  Izvor: Redakcija, 3.10.2011.