Aktuelne vesti na dan 27. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>

SL GLASNIK RS, BROJ 98 OD 23.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI


JEDINSTVENA TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICE NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ODLUKA O VISINI JEDINICE RUTNE NAKNADE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
ODLUKA O VISINI KAMATNE STOPE NA ZAKASNELU UPLATU RUTNE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O ČUVANJU, ZAŠTITI I KORIŠĆENJU OBAVEZNOG PRIMERKA PUBLIKACIJA U DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O DOSTAVLJANJU OBAVEZNOG PRIMERKA ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJA DEPOZITNIM BIBLIOTEKAMA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU KABINSKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O ODGOVORNOSTI AVIO-PREVOZILACA U VAZDUŠNOM PREVOZU PREMA PUTNICIMA I NJIHOVOM PRTLJAGU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PRAVIMA LICA SA INVALIDITETOM I LICA SA SMANJENOM POKRETLJIVOŠĆU U AVIO-PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O PRAVU PUTNIKA KOD USKRAĆIVANJA UKRCAVANJA, OTKAZIVANJA LETOVA I VELIKOG KAŠNJENJA LETOVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

TARIFA NAKNADA KOJE NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU EMITOVANJA MUZIČKIH DELA NA RADIO I TELEVIZIJSKIM STANICAMA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU SRBIJA 2012" ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

UREDBA O KONTROLI PRELASKA ADMINISTRATIVNE LINIJE PREMA AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)

ZAKLJUČAK O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 98/2011)
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

U ORGANIZACIJI PARAGRAF KOMPANIJE ODRŽANI SEMINARI NA TEMU "CARINSKA TARIFA ZA 2012. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH, SPOLJNOTRGOVINSKIH I DEVIZNIH PROPISA"

Kompanija Paragraf (redakcija časopisa CARINSKI INSTRUKTOR) je sa velikim uspehom održala savetovanje na temu Carinska tarifa za 2012. godinu i novine u primeni carinskih, spoljnotrgovinskih i deviznih propisa.

Savetovanja su održana u Beogradu (22. decembar, Sava Centar) i Novom Sadu (23. decembar, sala sindikata grada), a bilo je prisutno preko 250 učesnika.

Na savetovanjima su izlagali:

- NADICA PANTOVIĆ, Načelnik Sektora za carinsku politiku Ministarstva finansija,
- TATJANA STANIĆ, Samostalni savetnik Ministarstva finansija, Sektor za carinski sistem i politiku,
- BRANKA ĐORĐEVIĆ, Rukovodilac grupe za platni sistem u Ministarstvu finansija,
- PREDRAG ALEKSIĆ, Načelnik Sektora za carinski sistem u Ministarstvu finansija,
- MIRJANA OTAŠEVIĆ LUŠIĆ, Šef Odseka za carinske prekršaje u Upravi carina
- dr ANA BLAGOJEVIĆ, Šef grupe za spoljnotrgovinsku politiku iI mere zaštite u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

Svi učesnici skupa su dobili besplatan primerak časopisa Carinski instruktor sa materijalom za savetovanje.

Kompanija Paragraf je u pauzi savetovanja organizovala nagradnu igru za učesnike, i tom prilikom su izvučena tri dobitnika, kojima je data mogućnost da besplatno koriste neko od izdanja kompanije Paragraf, na koji nisu pretplaćeni, u promotivnom periodu od šest meseci.

S obzirom na veliko interesovanje učesnika, potrebe da se odgovori na sva pitanja pretplatnika, kao i da se instruktivnim primerima iz prakse olakša i pospeši poslovanje, kompanija Paragraf nastoji da u januaru mesecu organizuje različite tematske seminare, i na taj način, u što većem obimu pomogne mnogobrojnim pravnim subjektima.

Izvor: Redakcija, 26.12.2011.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • USKLAĐIVANJE OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U POGLEDU ORGANA UPRAVLJANJA  
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE, AŽURNO NA DAN 27.12.2011.

1. PROSEČNA MESEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA 2011. GODINU

2. MINIMALNA ZARADA ZA 2011. GODINU

3. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA

4. NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

5. NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

6. NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE*

7. OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS PIO ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ZA PERIOD OD 1.11. DO 31.1.2012. - "Sl. glasnik RS", br. 80/2011

8. PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA POJEDINIH PRIMANJA PREMA ZAKONU O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ZA PERIOD OD 1.2.2011. DO 31.1.2012. GODINE

9. KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA* U 2011. GODINI

10. OTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*

11. REVALORIZACIJA RATA ZA OTPLATU STANOVA

12. VREDNOST JAVNIH NABAVKI U 2011. GODINI

13. INDEKS POTROŠAČKIH CENA U 2011. GODINI

14. NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

15. CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.12.2011. GODINE

16. PREGLED POJEDINIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA - OSNOV ZA ISPLATU I PORESKI TRETMAN, SA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA

a) Primanja koja imaju tretman zarade - plate

b) Primanja koja imaju tretman naknade troškova i druga - ostala primanja zaposlenih

c) Isplate - primanja lica koja nisu zaposlena kod poslodavca

17. SPISAK DNEVNICA PO STRANIM DRŽAVAMA PREMA UREDBI O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

 

 • MOGUĆNOST IZMIRIVANJA ODREĐENIH OBAVEZA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA PUTEM ASIGNACIJE - IZUZETNO ZA 2011. GODINU

Sprovođenje asignacije prema Zakonu o obligacionim odnosima

Evidencija asignacije preko računa/podračuna

 

 • POSTUPANJE PO PREDLOŽENOJ MERI PROSVETNE INSPEKCIJE
 • KONSOLIDOVANI PORESKI BILANS ZA 2011. GODINU • Povezana pravna lica - obveznici poreza na dobit pravnih lica imaju mogućnost korišćenja privilegije poreske konsolidacije pod uslovima propisanim Zakonom

Uslovi pod kojima matično i zavisna društva imaju pravo na poresku konsolidaciju

Šta je zavisno pravno lice, a šta neposredna, odnosno posredna kontrola?

Ko su rezidenti Republike Srbije u smislu prava na poresku konsolidaciju?

Zahtev za poreskom konsolidacijom

Sastavljanje konsolidovanog poreskog bilansa na Obrascu KPB

Raspored obračunatog poreza po konsolidovanom poreskom bilansu članovima grupe

 

 • ZARADE: PODACI O IZNOSIMA ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA NA BAZI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U NOVEMBRU 2011. GODINE

a) Isplate sa karakterom zarade

b) Isplate sa karakterom naknade troškova zaposlenima

c) Druga primanja zaposlenih

d) Isplate licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

 

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU:  ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA

Primer knjiženja zaključka računa uspeha glavne knjige i utvrđivanja rezultata tekuće godine kada privredno društvo posluje sa dobitkom

Primer knjiženja zaključka računa uspeha glavne knjige i utvrđivanja rezultata tekuće godine kada privredno društvo posluje sa gubitkom

Primer knjiženja zaključka računa uspeha glavne knjige i utvrđivanja rezultata tekuće godine kada privredno društvo posluje sa gubitkom i utvrđenom obavezom za porez na dobit

Primer knjiženja zaključka računa stanja glavne knjige finansijskog knjigovodstva

Primer knjiženja zaključka računa prihoda i rashoda u pogonskom knjigovodstvu

Primer knjiženja zaključka računa obračuna troškova i učinaka  

 

 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE - "Sl. glasnik RS", br. 97/2011

Najznačajnije novine u Odluci za 2012. godinu

Pregled izmenjenih tarifnih oznaka

 • PROMENE U CARINSKOJ TARIFI ZA 2012. GODINU KOD TARIFNOG BROJA 2309  
 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 26.12.2011. DO 1.1.2012. GODINE
 • PRAVILA ZA DRŽANJE KUĆNIH LJUBIMACA I DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Prostor za držanje pasa i mačaka

Izvođenje kućnih ljubimaca na javne površine

Držanje domaćih životinja

Zoohigijenska služba

Nadzor nad sprovođenjem Odluke

Propisane kazne

 

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. DECEMBRA, ODNOSNO 1. JANUARA 2012. GODINE

U skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011) najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.
S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2012. godini


Period primene

Iznos najviše osnovice

"Sl. glasnik RS"

1.12.2011. do 31.12.2011.

264.720 (5 x 52.944)

89/2011

1.1.2012. do 31.1.2012.

266.195 (5 x 53.239)

-

Napomena: najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu, odnosno ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od navedene osnovice, a ne i za koji broj sati je takva zarada ostvarena.
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled iznosa najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2012. godini


Period primene

Iznos najniže osnovice

"Sl. glasnik RS"

1.12.2011. do 31.12.2011.

18.817  (53.762 x 35%)                   

80/2011

1.1.2012. do 31.1.2012.

18.817  (53.762 x 35%)                   

80/2011

PROSEČNA NETO ZARADA ISPLAĆENA U NOVEMBRU IZNOSI 38.363 DINARA, A BRUTO 53.239 DINARA

Prosečna neto zarada isplaćena u Srbiji u novembru 2011. iznosila je 38.363 dinara i nominalno je veća za 0,5 odsto, a realno manja za 0,4 u odnosu na prosečnu zaradu u oktobru.

Novembarska zarada je, u poređenju sa prosečnom zaradom koja je isplaćena u istom mesecu 2010. godine, nominalno veća za 11,4 odsto, a realno za 3,1 odsto.

Prosečna neto zarada u periodu januar- novembar nominalno je veća za 11,3 odsto, a realno manja za 0,2 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Bruto zarada u novembru u proseku je bila 53. 239 dinara i, u odnosu na onu koja je isplaćena u oktobru, nominalno je veća za 0,6, a realno manja za 0,3 odsto.

Novembarska bruto zarada nominalno je veća za 11,2 odsto, a realno za 2,9 odsto nego u istom mesecu lane.

Prosečna bruto zarada isplaćena u periodu januar-novembar bila je nominalno veća za 11,2 odsto, a realno manja za 0,3 odsto.

Izvor: Tanjug, 26.12.2011.

ZARADE - OBJAVLJENI PODACI ZA NOVEMBAR 2011. GODINE

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini


Mesec

Ukupno Republika Srbija

"Sl. glasnik RS"

Zarada

Zarada bez poreza i doprinosa

Decembar 2010.

54.948

39.580

4/2011

Januar 2011.

47.382

34.009

13/2011

Februar 2011.

49.394

35.538

21/2011

Mart 2011.

49.633

35.777

28/2011

April 2011.

54.532

39.298

36/2011

Maj 2011.

49.064

35.362

47/2011

Jun 2011.

54.616

39.322

55/2011

Jul 2011.

54.164

39.127

63/2011

Avgust 2011.

53.285

38.389

71/2011

Septembar 2011.

53.838

38.763

80/2011

Oktobar 2011.

52.944

38.167

89/2011

Novembar 2011.

53.239

38.363

-

Novembar 2011.
Decembar 2010.

96,9

96,9

Novembar 2011.
Novembar 2010.

111,2

111,4

Januar-Novembar 2011.
Januar-Novembar 2010.

111,2

111,3

Prosečna zarada isplaćena u novembru 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53.239 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u oktobru 2011. godine, nominalno je veća za 0,6%, a realno je manja za 0,3%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38.363 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2011. godine, nominalno je veća za 0,5%, a realno je manja za 0,4%.
Novembar 2011.
Prosečna zarada isplaćena u novembru 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u novembru 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je veća za 2,9%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u novembru 2010. godine, nominalno je veća za 11,4%, a realno je veća za 3,1%.
Januar-Novembar 2011.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-novembar 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar-novembar 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 0,3%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar-novembar 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-novembar 2010. godine, nominalno je veća za 11,3%, a realno je manja za 0,2%.
Prosečne zarade po regionima Republike Srbije


Nivo

Zarada

Zarada bez poreza i doprinosa

Novembar

Januar-Novembar

Novembar

Januar-Novembar

REPUBLIKA SRBIJA

53.239

51.994

38.363

37.455

SRBIJA - SEVER

59.198

57.801

42.556

41.558

Beogradski region

65.968

64.489

47.401

46.370

Region Vojvodine

51.877

50.641

37.318

36.406

SRBIJA - JUG

45.433

44.377

32.871

32.073

Region Šumadije i Zapadne Srbije

44.931

43.738

32.638

31.717

Region Južne i Istočne Srbije

46.057

45.166

33.160

32.512

Region Kosovo i Metohija

...

...

...

...

Saopštenje RZS 351/2011
Indeksi zarada

XI 2011
X 2011

XI 2011
XII 2010

XI 2011
XI 2010

XI 2011
Ø 2010

I-XI 2011
I-XI 2010

I-XI 2011
Ø 2010

Nominalni indeksi zarada

REPUBLIKA SRBIJA

100,6

96,9

111,2

112,2

111,2

109,6

SRBIJA - SEVER

100,2

94,9

110,9

111,5

110,6

108,9

Beogradski region

100,7

95,1

110,8

111,5

110,7

109,0

Region Vojvodine

99,4

94,9

111,1

111,6

110,6

108,9

SRBIJA - JUG

100,9

100,4

111,8

113,5

112,2

110,8

Region Šumadije i Zapadne Srbije

101,0

100,8

111,6

113,5

111,8

110,5

Region Južne i Istočne srbije

100,8

100,0

112,0

113,4

112,6

111,2

Region Kosovo i Metohija

...

...

...

...

...

...

Realni indeksi zarada

REPUBLIKA SRBIJA

99,7

90,0

102,9

99,4

99,7

98,8

Region Vojvodine

98,6

88,5

103,3

99,4

99,5

98,6

Saopštenje RZS 351/2011
Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

XI 2011
X 2011

XI 2011
XII 2010

XI 2011
XI 2010

XI 2011
Ø 2010

I-XI 2011
I-XI 2010

I-XI 2011
Ø 2010

Nominalni indeksi zarada

REPUBLIKA SRBIJA

100,5

96,9

111,4

112,4

111,3

109,7

SRBIJA - SEVER

100,2

94,8

111,0

111,6

110,8

109,0

Beogradski region

100,7

94,8

111,0

111,6

110,9

109,1

Region Vojvodine

99,4

95,0

111,1

111,8

110,8

109,0

SRBIJA - JUG

100,8

100,7

112,1

113,7

112,2

110,9

Region Šumadije i Zapadne Srbije

100,8

101,2

112,2

114,0

112,0

110,8

Region Južne i istočne Srbije

100,8

100,2

111,9

113,4

112,5

111,2

Region Kosovo i Metohija

...

...

...

...

...

...

Realni indeksi zarada

REPUBLIKA SRBIJA

99,6

90,0

103,1

99,6

99,8

98,9

Region Vojvodine

98,6

88,6

103,3

99,6

99,6

98,6

Saopštenje RZS 351/2011

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima

Zarade bez poreza i doprinosa

XI 2011

I-XI 2011

UKUPNO

38.363

37.455

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

34.522

31.115

Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti

33.953

30.287

Šumarstvo i seča drveća

38.534

36.371

Ribarstvo i akvakulture

27.257

23.780

Rudarstvo

55.292

57.375

Eksploatacija uglja

59.210

60.889

Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa

73.182

90.483

Eksploatacija ruda metala

54.622

52.235

Ostalo rudarstvo

27.889

28.695

Uslužne delatnosti u rudarstvu

66.068

71.335

Prerađivačka industrija

32.891

32.339

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

30.860

29.916

Proizvodnja pića

65.118

49.820

Proizvodnja duvanskih proizvoda

73.998

82.236

Proizvodnja tekstila

23.850

21.857

Proizvodnja odevnih predmeta

20.704

19.710

Proizvodnja kože i predmeta od kože

21.035

21.185

Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

20.479

18.350

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

35.813

34.929

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

25.592

25.937

Proizvodnja koksa i derivata nafte

72.290

79.281

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

47.253

42.866

Proizvodnja osnovnih farmaceut. proizvoda i preparata

60.599

60.227

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

34.260

34.973

Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

32.758

33.620

Proizvodnja osnovnih metala

40.114

44.374

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

26.406

27.696

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizv.

34.520

32.382

Proizvodnja električne opreme

33.541

33.063

Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

33.555

34.673

Proizvodnja motornih vozila i prikolica

30.165

29.028

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

22.024

26.243

Proizvodnja nameštaja

22.654

21.188

Ostale prerađivačke delatnosti

21.669

20.992

Popravka i montaža mašina i opreme

22.901

20.673

Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

64.140

64.712

Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama

36.229

34.659

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

37.230

35.346

Uklanjanje otpadnih voda

...

...

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada

34.779

33.657

Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom

...

...

Građevinarstvo

33.302

32.380

Izgradnja zgrada

25.792

26.450

Izgradnja ostalih građevina

36.911

35.047

Specijalizovani građevinski radovi

32.074

31.533

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

28.331

28.201

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila

28.386

32.098

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima

40.067

39.927

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima

23.806

23.134

Saobraćaj i skladištenje

41.209

40.678

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

36.943

35.882

Vodeni saobraćaj

41.549

36.015

Vazdušni saobraćaj

75.266

75.576

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

62.074

64.133

Poštanske aktivnosti

39.596

39.118

Usluge smeštaja i ishrane

20.696

20.792

Smeštaj

22.916

24.623

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

20.020

19.666

Informisanje i komunikacije

55.056

52.373

Izdavačke delatnosti

45.159

43.744

Kinematografska, televizijska i muzička produkcija

27.556

11.424

Programske aktivnosti i emitovanje

44.042

43.350

Telekomunikacije

66.873

62.924

Računarsko programiranje i konsultantske delatnosti

38.721

37.462

Informacione uslužne delatnosti

39.956

38.921

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

71.041

70.895

Finansijske usluge, osim osiguranja i penz. fondova

76.036

76.384

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi

66.965

63.960

Pomoćne delatnosti u finans. uslugama i osiguranju

21.249

20.998

Poslovanje nekretninama

42.852

43.516

Stručne, naučne, informacione i tehničke delatnosti

48.732

48.829

Pravni i računovodstveni poslovi

30.958

30.251

Upravljačke delatnosti i savetovanje

81.300

85.227

Arhitektonske i inženjerske delatnosti

47.929

46.123

Naučno istraživanje i razvoj

58.859

58.530

Reklamiranje i istraživanje tržišta

49.418

50.734

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

30.735

29.391

Veterinarska delatnost

25.095

23.776

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

30.050

28.260

Iznajmljivanje i lizing

28.746

28.883

Delatnosti zapošljavanja

47.705

46.335

Delatnost putn. agencija, tur-operatora i rezervacije

38.955

27.564

Zaštitne i istražne delatnosti

18.673

19.978

Usluge održavanja objekata i okoline

33.489

30.000

Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti

31.731

30.384

Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje

48.083

46.212

Obrazovanje

39.228

37.922

Zdravstvena i socijalna zaštita

39.488

37.992

Zdravstvene delatnosti

41.306

39.652

Socijalna zaštita sa smeštajem

33.174

31.774

Socijalna zaštita bez smeštaja

32.099

31.383

Umetnost; zabava i rekreacija

37.239

36.574

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

44.279

41.658

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja i galerija

38.550

37.640

Kockanje i klađenje

31.460

31.817

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

26.825

28.807

Ostale uslužne delatnosti

27.106

25.751

Delatnost udruženja

73.955

70.403

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu

21.523

21.397

Ostale lične uslužne delatnosti

23.751

22.200

Saopštenje RZS

ZAKLJUČENA PETA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI

U Danu za glasanje, 26. decembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku,
• Predlog zakona o kinematografiji,
• Predlog zakona o izmenama Zakona o stanovanju,
• Predlog zakona o izmeni Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privredne registre,
• Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava,
• Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju i
• Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu.


Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila i:

• Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Komercijalne banke a.d. Beograd za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenje neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu i programu za Program "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji - Faza IV" na iznos od 45.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i
• Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu i finansiranju između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 25.000.000 evra, za "Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II - faza 2".


Većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština usvojila je i:

• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke o osnivanju i aktivnostima Regionalne kancelarije Evropske investicione banke u Republici Srbiji,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u borbi protiv teških krivičnih dela, naročito terorizma i organizovanog kriminala,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogama i međunarodnog terorizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije,
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti i
• Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i delove, koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodeljenih homologacija na osnovu ovih propisa.


Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2011. godinu, koji je podneo Odbor za industriju Narodne skupštine Republike Srbije i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2012. godinu, koji je podneo Odbor za industriju Narodne skupštine.

Tokom glasanja, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović obavestila je narodne poslanike da je odredila ponedeljak, 26. decembar 2011. godine, sa početkom u 12.14 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su tokom sednice ukazivali narodni poslanici i odlučila da nije povređen nijedan član Poslovnika Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović zaključila je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.12.2011.

ZAPOČETA ŠESTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI • Poslanici republičkog parlamenta započeli su novu sednicu na kojoj će kao prvu tačku razmatrati predloženi budžet za 2012. godinu •

Poslanici republičkog parlamenta započeli su danas novu sednicu na kojoj će kao prvu tačku razmatrati predloženi budžet za 2012. godinu.

Taj najvažniji finansijski akt predviđa prihode od 750 milijardi dinara, rashode od oko 890 milijardi i deficit od 140 milijardi dinara na republičkom nivou, a po oceni Vlade Srbije radi se o realnom, racionalnom i štedljivom budžetu sa elementima antikrizne politike.

Usvajanje predloženog budžeta za 2012. godinu, za razliku od prethodnih godina, ne bi trebalo da bude neizvesno, budući da su podršku tom najznačajnijem aktu najavile sve stranke vladajuće većine.

Savez vojvođanskih Mađara, koji tradicionalno ima primedbe na taj akt zbog izdvajanja za Vojvodinu, najavio je da će glasati za taj predlog, pošto je njime projektovano da od sedam odsto budžeta, koliko je namenjeno Vojvodini, tri sedmine može da koristi za kapitalne investicije.

S druge strane, sve opozicione stranke saglasne su u kritikama na račun predloga Vlade Srbije, a budžet je, prema njihovom mišljenju, "odraz kontinuiteta sa katastrofalnom ekonomskom politikom".

Pored budžeta i pratećih finansijskih planova, poslanici će na novoj, šestoj sednici jesenjeg zasedanja, debatovati i o izmenama zakona o akcizama, o porezu na dobit pravnih lica, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, o poreskom postupku i poreskoj administraciji i o javnim putevima.

Takođe, raspravljaće i o izmenama zakona o Fondu za zaštitu životne sredine, o uređenju sudova, o javnom tužilaštvu, o sudskim taksama, Zakonika o krivičnom postupku, kao i predlogu odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu Skupštine Srbije.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 26.12.2011.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA ZAKON O PATENTIMA I IZMENE ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA KOJI SU NA DNEVNOM REDU JEDANAESTOG VANREDNOG ZASEDANJA • O predlogu zakona o železnicama poslanici će se izjasniti u danu kada se budu izjašnjavali o predloženom budžetu za narednu godinu

Poslanici Skupštine Srbije danas nisu usvojili predloženi zakon o železnicama jer je u načelnom izjašnjavanju za predlog zakona glasalo samo 11 od ukupno 129 poslanika.

Skupština Srbije danas ni u drugom pokušaju nije uspela da usvoji taj zakon, koji je na izjašnjavanju bio i 12. septembra, ali ga poslanici tada nisu usvojili jer je podršku tom aktu uskratio Savez vojvođanskih Mađara.

Oni su tada bili nezadovoljni što Vlada Srbije nije prihvatila njihove amandmane da se Vojvodini obezbede određena prava nad železničkom infrastrukturom na njenoj teritoriji.
Zajedno sa tim zakonskim predlogom poslanici će se izjasniti i o predloženim izmenama Zakona o autorskim i srodnim pravima, kao i o predloženom zakonu o patentima, koji takođe nisu bili usvojeni 12. septembra.

Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović saopštila je danas da će se poslanici o predloženom zakonu o železnicama izjasniti u danu kada se budu izjašnjavali o predloženom budžetu za narednu godinu.

To bi, prema najavama, trebalo da bude u četvrtak, 29. decembra.

Za razliku od tog zakonskog predloga, poslanici su danas usvojili druga dva zakonska predloga koja su na dnevnom redu te sednice - Zakon o patentima i Izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima likovnim umetnicima omogućava se dobijanje novčane naknade za preprodaju njihovih umetničkih dela, a zabranjuju umnožavanje knjiga i udžbenika, osim ako su primerci rasprodati pre dve godine.

Prema usvojenim rešenjima, ukoliko je original dela likovne umetnosti nakon što ga je autor prvi put prodao ponovo prodat, on ima pravo da bude obavešten o prodaji i novom vlasniku, kao i da potražuje naknadu, koja zavisi od iznosa za koji je neko originalno delo prodato, ali ne može biti veća od 1,3 miliona dinara.

Nova rešenja o patentima uvode mogućnost ispitivanja prijave patenta po hitnom postupku na zahtev suda, nadležnog organa tržišne inspekcije, carinskog organa ili podnosioca prijave, a predviđaju i pravo na žalbu protiv odluka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Usvojeni zakon predviđa i izmenu dosadašnjeg načina postupka ispitivanja i prijave patenta, koji se do sada pokretao nakon objave njegove prijave i na zahtev podnosioca.

Izvor: Izvod iz vesti RTV, 26.12.2011.

ODLUKOM SKUPŠTINE APV, FOND ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA APV PRESTAJE SA RADOM 31. DECEMBRA 2011. GODINE

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je na sednici održanoj 07. decembra 2011. godine, donela Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine 31. decembra 2011. godine.

Agencija za ravnomerni regionalni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine preuzima od Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine zaposlena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu 1. januara 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 26.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O BUDŽETU RS ZA 2012. GODINU - PREDVIĐENO ZAKONSKO POVEĆANJE PLATA I PENZIJA I SOCIJALNIH DAVANJA U APRILU I OKTOBRU ZA 5,5 ODSTO NA GODIŠNJEM NIVOU

Predsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Mirko Cvetković uputio je danas poziv poslanicima Skupštine Srbije da glasaju za Predlog zakona o budžetu za 2012. godinu i da tako obezbede normalno funkcionisanje države i privrede u narednoj godini.

Cvetković je, obrazlažući pomenuti dokument u Skupštini Srbije, naveo da je budžet pripreman u uslovima usporenog privrednog rasta i krize u evrozoni, i dodao da je projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) 1,5 odsto u narednoj godini.

On je istakao da su budžetom za narednu godinu predviđeni prihodi od 750 milijardi dinara, rashodi od 890 milijardi i deficit od približno 140 milijardi dinara, koji će najvećim delom biti finansiran iz zaduživanja.

Prema njegovim rečima, na konsolidovanom nivou, koji obuhvata i lokalne samouprave, Vojvodinu i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, deficit će biti 152 milijarde dinara, odnosno 4,25 odsto BDP-a.

Projektovani nivo deficita je niži nego što dozvoljavaju fiskalna pravila, što smanjuje potrebu za zaduživanjem države u narednoj godini i ostavlja prostor za prilagođavanja u uslovima povećanog rizika od recesije u Evropi i svetu, saopštio je Cvetković.

Predsednik Vlade je naglasio da će gotovo celokupan iznos deficita biti iskorišćen za kapitalne investicije, kao i za podsticaj domaće tražnje radi podizanja privredne aktivnosti u Srbiji.
On je naveo da je predlog budžeta za 2012. godinu socijalno odgovoran i dodao da je ovim dokumentom predviđeno zakonsko povećanje plata i penzija i socijalnih davanja u aprilu i oktobru za 5,5 odsto na godišnjem nivou.

Vlada nastavlja dosledno sprovođenje politike štednje, koju vodi od 2009. godine, istakao je Cvetković, uz napomenu da antikrizna ekonomska politika za narednu godinu predviđa mere podrške privredi, poljoprivredi i građevinskoj industriji u vidu subvencija i povoljnih kreditnih linija.

Cvetković je naveo da Vlada ne planira povećanje poreza ili uvođenje novih nameta koji bi negativno uticali na rad preduzeća, i dodao da će biti nastavljeno davanje podsticaja za privlačenje investicija.

Kombinacijom ovih mera, kako je istakao, omogućiće se povećanje izvoza, otvaranje novih radnih mesta, dok će ulaganjem u infrastrukturu i razvojne programe biti očuvana zaposlenost i standard građana.

Govoreći o strukturi budžeta, on je saopštio da je 41,8 odsto rashoda predviđeno za socijalnu zaštitu, 15,3 odsto za odbranu, javni red i bezbednost, 15,3 odsto za obrazovanje i nauku, 10,4 odsto za podsticaje, 3,8 odsto za transfere drugim nivoima vlasti, tri odsto za administrativne troškove i 10,4 za ostale funkcije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM SKLADIŠTIMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE - DONET JE SET PODZAKONSKIH PROPISA KOJIMA JE OBEZBEĐENA POTPUNA SIGURNOST KOD SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA • Po osnovu robnih zapisa do sada je odobreno ukupno 210 miliona dinara kredita •

Poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji do sada je odobreno ukupno 210 miliona dinara kredita isključivo po osnovu robnog zapisa, izjavila je zamenik direktora Kompenzacionog fonda Tatijana Ðukanović, pozivajući se na poslednje podatke.

Robni zapis je hartija od vrednosti koju javno skladište izdaje poljoprivrednicima po osnovu deponovanja poljoprivrednih proizvoda, a koje predstavlja optimalno sredstvo obezbeđenja za kredite.

"Nova odluka Narodna banka Srbije (NBS) koja robnom zapisu daje status adekvatnog sredstva obezbeđenja će banke opredeliti da samo uvećaju ovaj portfolio", naglasila je zamenica direktora Fonda Ðukanović za Tanjug.

Ðukanović je podsetila da je Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red) usvojen 2009.

Potom je na predlog Ministarstva poljoprivrede usvojen set podzakonskih propisa kojima se bliže uređuju tehnički, finansijski i drugi uslovi u pogledu skladišnog kapaciteta, vrste i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se mogu odlagati, dodala je Ðukanović.

Takođe, osnovan je Kompenzacioni fond sa osnovnom ulogom u sistemu da garantuje isplatu štete po osnovu robnih zapisa, a licenciranje skladišnih kapaciteta započeto je u maju 2010, kazala je zamenica direktora.

Uspostavljenjem ovog sistema obezbeđena je potpuna sigurnost kod skladištenja poljoprivrednih proizvoda, a proizvođačima data mogućnost da ono što su proizveli ne prodaju u žetvi kada je cena po pravilu najniža, istakla je Ðukanović.

"Poljoprivrednici za svoju robu koja je na sigurnom, a o tome se stara inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dobiju robni zapis koji kao kolateral koriste za dobijanje povoljnih kredita za novi setveni ciklus, ne ulazeći u nepovoljne paritete", kazala je ona.

Ðukanović je napomenula da proizvođači na ovaj način obezbeđuju dva do tri puta povoljnija obrtna sredsta, a Ministarstvo poljoprivrede i trgovine subvencioniše troškove lagera do šest meseci.

Zamenica direktora Fonda je precizirala da je u tom sistemu trenutno 10 licenciranih skladišta i još pet je u završnoj fazi izdavanja dozvole, kapaciteta oko 100.000 tona za žitarice i 900 tona za smrznuto voće.

"U evropskim i drugim zemljama koje su pre nas prošle proces tranzicije bilo je potrebno oko pet godina za uspostavljanje sistema i dostizanje ozbiljnijih kapaciteta", napomenula je Ðukanović.

Izvor: Tanjug, 26.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI

U slučaju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji biće primenjeni postojeći birački spiskovi koje vode opštinske i gradske uprave, utvrđeno je izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koje je Skupština Srbije danas usvojila.

Ako se u toku 2011. i u 2012. godini pre raspisivanja redovnih parlamentarnih izbora raspišu vanredni izbori za narodne poslanike, na tim izborima će se koristiti postojeći birački spiskovi ustanovljeni pre stupanja na snagu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, precizirano je izmenama zakona.

Zakon o jedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 - prim. red) parlament je usvojio u decembru 2009, kada je i stupio na snagu. Bilo je predviđeno da njegova primena počne dve godine nakon stupanja na snagu, ali izrada jedinstvenog biračkog spiska kasni.

Izmenama je utvrđeno da su do raspisivanja redovnih izbora za narodne poslanike, odnosno do okončanja vanrednih izbora, opštinske, odnosno gradske uprave u obavezi da biracke spiskove vode i po pravilima na osnovu kojih su vođeni pre stupanja na snagu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Utvrđeno je da birača sa boravištem u inostranstvu koji podnese zahtev za upis u birački spisak, u spisak upisuje opštinska, odnosno gradska uprava u mestu njegovog prebivališta u Srbiji, umesto ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Dopunom zakona predviđeno je da rešenje o promenama u biračkom spisku za interno raseljene takođe donose opštinska, odnosno gradska uprava prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

Zakon o jedinstvenom biračkom spisku, jedinstveni birački spisak je definisan kao javna isprava u kojoj se vodi evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo.
Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava.

Birač može biti samo jednom upisan u birački spisak, a zakonom je utvrđeno da birački spisak vodi ministarstvo nadležno za upravu.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 26.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - ZBOG PREDLOŽENIH IZMENA ROKOVA ZA USKLAĐIVANJE OSNIVAČKOG AKTA, STATUTA I ORGANA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA SA ZAKONOM, U TOKU SU AKTIVNOSTI NA IZRADI TEKSTA NOVOG ZAKONA O OSIGURANJU

Zakonom o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US i 107/2009 - prim. red) predviđeno je da se na društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju primenjuje zakon kojim se uređuje pravni položaj preduzeća ako tim zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

U tom smislu društva za osiguranje, kao i drugi subjekti nadzora, pitanja svoje organizacije i rada koja nisu uređena Zakonom o osiguranju treba da usklade sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - prim. red) koji će početi da se primenjuje od 1. februara 2012. godine. Tekstom važećeg zakona, kao rok za usklađivanje predviđen je 1. februar 2012, s tim što bi izvršene promene trebalo registrovati u roku od tri meseca od dana početka primene tog zakona.

Na osnovu uvida u veb-sajt Skupštine Republike Srbije ustanovljeno je da se u pregledu zakona koji su u proceduri nalazi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Tim predlogom predviđena je, pored ostalog, izmena člana Zakona kojom se obaveza usklađivanja osnivačkog akta, statuta i organa akcionarskih društava odlaže do 30. juna 2012. godine. Predlaže se takođe produženje roka za registraciju izvršenih promena do 15. jula 2012. Izmenom se predviđa i da će se na postojeća akcionarska društva, do njihovog usklađivanja sa Zakonom, primenjivati odredbe osnivačkog akta, statuta i drugih opštih akata koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona, kao i da će postojeći upravni odbori obavljati nadležnosti odbora direktora u smislu tog zakona.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima može se preuzeti sa sajta http://www.parlament.gov.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-u-proceduri.46.html .

Imajući u vidu navedena zakonska rešenja i predložene izmene - ukazujemo da su u toku aktivnosti na izradi teksta novog zakona o osiguranju, kojim se, pored ostalog, regulišu i organi društava za osiguranje. Zakon bi trebalo da bude donet pre isteka navedenih rokova za usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima. Radni tekst ovog zakona biće objavljen na veb-sajtu Narodne banke Srbije.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja


Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 26.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU - IZDAVANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA I KONTROLA OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA JE OD 1. JANUARA 2012. GODINE U NADLEŽNOSTI DEVIZNOG INSPEKTORATA, ORGANA UPRAVE U SASTAVU MINISTARSTVA FINANSIJA • Pravna lica i preduzetnici kojima je ovlašćenje, odnosno rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova izdato do 31. decembra 2011. godine, nastavljaju da rade na osnovu tog ovlašćenja, odnosno rešenja, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu tog zakona

Prelazak nadležnosti licenciranja i kontrole menjačkih poslova s Narodne banke Srbije na Ministarstvo finansija - Devizni inspektorat

Saglasno odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011 - prim. red), izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrola obavljanja menjačkih poslova je od 1. januara 2012. u nadležnosti Deviznog inspektorata, organa uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Privredni subjekti zainteresovani za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova zahtev podnose Deviznom inspektoratu na adresu Beograd, Kneza Miloša br. 20, uz koji prilažu dokumentaciju propisanu Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011 - prim. red). Za sva neophodna obaveštenja mogu se obratiti na telefon 011/2061608.

Devizni inspektorat će organizovati obuku za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, a prijave za pohađanje obuke mogu se podneti u pisanoj formi Deviznom inspektoratu, faksom na br. 011/2061613 ili elektronski na adresu devizni.inspektorat@devizni.gov.rs

Postupak i bliži uslovi za sticanje potrebnog certifikata, kao i jedinstveni program obuke za obavljanje menjačkih poslova, propisuje ministar nadležan za poslove finansija, a bliže uslove i način vršenja kontrole menjačkih poslova Vlada.

Pravna lica i preduzetnici kojima je ovlašćenje, odnosno rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova izdato do 31. decembra 2011. godine, nastavljaju da rade na osnovu tog ovlašćenja, odnosno rešenja, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu tog zakona - Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i Uputstvo za sprovođenje te odluke ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011 - prim. red).

Postupke izdavanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kao i poslove kontrole menjačkih poslova, koje je započela Narodna banka Srbije, a koji ne budu okončani do 31. decembra 2011. godine, okončaće Devizni inspektorat u skladu sa ovim zakonom i pod uslovima iz Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova ("Službeni glasnik RS" br. 93/2011).

Sektor za kontrolu poslovanja banaka

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 26.12.2011.

AGENCIJA ZA HEMIKALIJE USVOJILA NOVI PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA I NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 22. decembra 2011. godine usvojio je Pravilnik o Registru hemikalija.

Danom stupanja na snagu novog Pravilnika o Registru hemikalija prestaće da važi raniji Pravilnik o Registru hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010, 40/2010 - ispr., 55/2011 i 61/2011 - ispr. - prim. red).

Dostavljanje sastava hemikalije ostaje isti kao u 2011. godini (odnosno za podatke iz 2010. godine) osim što se za opasne sastojke koji čine smešu opasnom dostavlja maseni udeo odnosno opseg masenog udela s obzirom da je dat u bezbednosnom listu.

Izvršene su i izmene u izgledu i sadržaju dosijea o hemikalijama. Pregled izvršenih izmena u sadržaju dosijea o hemikalijama pogledajte na http://www.shema.gov.rs/media/153807/Prilog%204_pregled%20izmena.pdf.

Pravilnik možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/153792/Pravilnik%20o%20Registru%20hemikalija.pdf.

Priloge Pravilnika preuzmite na sledećim linkovima:

- Prilog 1 http://www.shema.gov.rs/media/153795/Prilog%201_.pdf
- Prilog 2 http://www.shema.gov.rs/media/153798/Prilog%202_.pdf
- Prilog 3 http://www.shema.gov.rs/media/153801/Prilog%203_.pdf
- Prilog 4 http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE/

Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 22. decembra 2011. godine usvojio je i novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Novi Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista počinje da se primenjuje od 1. januara 2013. godine, kada prestaje da važi raniji Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 - prim. red). U skladu sa ovim, snabdevači imaju godinu dana da se prilagode izmenama.

Pravilnik možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/153810/pravilnik_o_bezbednosnom_listu.pdf.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 26.12.2011.

PREDLOG UREDBE O OBAVEZNOM KORIŠĆENJU ELEKTROFILTERSKOG PEPELA I ŠLJAKE U GRAĐEVINARSTVU, PRE SVEGA U PUTOGRADNJI BIĆE POSLAT NADLEŽNIM MINISTARSTVIMA NA ŠTO HITNIJE USVAJANJE KAKO BI BILO MOGUĆE KORIŠĆENJE PEPELA U RADOVIMA NA KORIDORU 10

Predlog Uredbe o obaveznom korišćenju elektrofilterskog pepela i šljake u putogradnji biće upućen Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku i Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, zaključeno je na sastanku Radne grupe u PKS

Za kooridnatora Radne grupe za pripremu nacrta propisa o deponijama pepela, šljake i jalovine iz termoenergetskih, metalurških i rudarskih postrojenja i njihovoj primeni u putogradnji izabran je Dr Saša Miletić iz EPS-a, a za njegovog zamenika Dragan Dražević, direktor Rudarskog instituta. Prvom sastanku Radne grupe prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i energetiku i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

Zoran Bajić iz PD TENT d.o.o. rekao je da pepeo iz obrenovačke termoelektrane ima relevantne potvrde da je neopasan otpad i ima status sekundarne sirovine, ali da zakonska regulativa onemogućava pomak ka njegovoj masovnoj upotrebi. Bajić je istakao da se postojeća Uredba za dobijanje podsticajnih sredstava odnosi na reciklažu otpadnih guma, ulja, elektrootpada, ali ne i na pepeo i šljaku energetskih postrojenja, iako njihovim korišćenjem u putogradnji može da se ostvari i ekonomska i ekološka dobit.

Već postoji projekat o mogućoj primeni pepela u putogradnji, koji je izložio Vladeta Vujanić, direktor Zavoda za geotehnuku Instituta za puteve. Projekat je urađen u saradnji sa Geotehnikom iz Praga i pokazuje da se pepeo iz Obrenovca i Kostolca mogu koristiti u putogradnji. Međutim, u projektima za Koridor 10 ne predviđa se korišćenje pepela. Po češkim propisima, koji su propisi EU, u krugu od 50 kilometara oko termoelektrane niko za gradnju puteva ne sme da upotrebi konvencionalni materijal, ako ima raspoloživog pepela. Time se čuvaju prirodni resursi šljunak i pesak, a smanjuju se deponije pepela. Članovi radne grupe su naveli i brojne primere gde su već korišćeni pepeo i šljaka u putogradnji dali dugoročno dobre rezultate.

Odlučeno je da se predlog Uredbe o obaveznom korišćenju elektrofilterskog pepela i šljake u građevinarstvu, pre svega u putogradnji pošalje Ministarstvu za infrastrukturu i Ministarstvu zaštite životne sredine na što hitnije usvajanje, kako bi bilo moguće korišćenje pepela u radovima na Koridoru 10, koji počinju na proleće.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.12.2011.

DONOŠENJE UREDBE KOJOM BI TRGOVAČKA MARŽA NA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE BILA OGRANIČENA NA 10 PROCENATA NAJAVLJENO ZA SLEDEĆU GODINU • Unija poslodavaca Srbije traži formiranje komisije za utvrđivanje marži i smatra da bi primena uredbe mogla dovesti do daljeg rasta velikih preduzeća i smanjenja broja malih i srednjih, porasta nezaposlenosti, sive ekonomije, smanjenog budžetskog priliva i povećanja opšteg nivoa cena •

Sektor trgovine Unije poslodavaca Srbije (UPS) zatražiće danas na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije formiranje stručne komisije za utvrđivanje realne visine marži na osnovne životne namirnice.

UPS je najavio da će zahtev biti upućen "sa ciljem da bi se utvrdilo pravo stanje marži i cena osnovnih životnih namirnica i izbegla proizvoljna tumačenja i uopštavanja u javnosti koja nanose veliku štetu trgovinskim kompanijama".

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine i šumarstva najavilo je da se priprema uredba, kojom bi trgovačka marža na osnovne životne namirnice bila ograničena na 10 procenata, na osnovu pretpostavke da trgovačke kuće zaračunavaju neopravdano visoke marže na osnovne životne namirnice.

UPS smatra da će time posebno biti ugrožene male trgovine, gde se obavlja više do 50 odsto prometa i navodi da zabrinjavaju svakodnevni natpisi u medijima, koji na bazi netačnih podataka dovode do zaključka da bi građani Srbije mnogo lakše živeli da nije "nepoštenih" trgovaca.

Poslodavci smatraju da bi primena uredbe mogla dovesti do daljeg rasta velikih preduzeća i smanjenja broja malih i srednjih, porasta nezaposlenosti, sive ekonomije, smanjenog budžetskog priliva i povećanja opšteg nivoa cena.

Oni su predočili da trgovina ostvaruje znatno manje profitne stope od proizvođača i da su prosečna primanja više 180.000 zaposlenih u trgovini niža od prosečnih zarada u Srbiji za 10-15 odsto. To znači da u trgovini osnovnih životnih namirnica nema monopola koji bi mogao dovesti do neopravdanog povećanja marži.

Tako se navodi da je šećerana "Sunoko" ostvarila profit od 17 odsto, a "Crvenka" 13,2, "Imlek" od 6,1, a Šabačka mlekara 7,3 odsto.

Meso je u Srbiji jeftinije nego u okruženju, a znatno jeftinije nego u zemljama EU, uprkos obilnim državnim dotacijama u tim zemljama.

Hleb je već regulisan prošlogodišnjom uredbom koja određuje trgovačku maržu od 9,14 odsto, iako je cena brašna od koga se hleb pravi, pala za 8,53 odsto.

Istovremeno, velike trgovačke kuće su u 2010. ostvarile sledeće profite -"Delta Maksi" 2,47 odsto, "Metro keš end keri" 2,29 i "Merkator" 1,55 odsto, dok su gubitke imali "Idea"od 5,7 i "Intereks" od 17,4 odsto. Koliko je to loše vidi se kad se uporedi sa profitima javih preduzeća -"Pošta Srbije" 18,6 odsto, "Telekoma" 16,3 i NIS-om 9,1 odsto.

"Ukoliko vlada želi da poboljša životni standard neka utiče na snižavanje cena benzina i naftnih derivata koje su u Srbiji najviše u okruženju i izazivaju rast svih ostalih cena, pa i cene transporta osnovnih životnih namirnica", preporučuju poslodavci.

Građani i privreda Srbija plaćaju za gotovo 20 odsto skuplji gas od Slovaka, Čeha i građana u drugim evropskim državama, a cena gasa za privredu je čak između 35 i 105 odsto veća. To znači da trgovina nije ta koja ugrožava pravo na normalan život građana, već pre svega javni i privatni monopoli i enormna javna potrošnja, naveo je UPS.

Izvor: Tanjug, 26.12.2011.

PO METODOLOGIJI MASTRIHTSKIH KRITERIJUMA KOJI PREDVIĐAJU DA UČEŠĆE JAVNOG DUGA U BDP NE SME DA PREĐE 60%, JAVNI DUG SRBIJE JE NEŠTO NIŽI I IZNOSI 44,2% BDP • Ovo je prilično ispod dozvoljenog limita EU, ali U slučaju Srbije, i aktuelni dug je visok s obzirom na nizak kreditni rejting Srbije i krizu poverenja u državne dugove u Evropi •

Javni dug Srbije će najverovatnije preći zakonsku granicu od 45% BDP-a jer i ovdašnja privreda deli sudbinu evropske ekonomije koja se bori sa novim talasom krize, upozorio je nedavno Fiskalni savet Srbije. Javni dug na kraju novembra iznosio je 14,4 milijarde evra što je prema nacionalnoj metodologiji 44,8% BDP-a. Ako se računa po metodologiji Mastrihtskih kriterijuma koji predviđaju da učešće javnog duga u BDP ne sme da pređe 60%, javni dug Srbije je nešto niži i iznosi 44,2% BDP. Istina je da je to prilično ispod dozvoljenog limita EU, ali stručnjaci upozoravaju da se kritična granica nakon koje zemlja upada u dužničku krizu razlikuje od zemlje do zemlje. U slučaju Srbije, i aktuelni dug je visok s obzirom na nizak kreditni rejting Srbije i krizu poverenja u državne dugove u Evropi.

Ali, od probijanja dozvoljenog limita za procenat ili dva, daleko je važnije kakvu će ekonomsku politiku vlada Srbije voditi sledeće godine, kao i nova vlada koja će se formirati nakon izbora sledećeg proleća. Takođe, važno je da li će se izaći u susret pritiscima brojnih interesnih grupa koje se zalažu za poreske mere koje smanjuju budžetske prihode i posledično povećavaju javni dug zemlje.

Od 2008. javni dug Srbije beleži značajan rast. Na kraju 2008. iznosio je 25,6 % BDP-a, na kraju 2009. je bio 31,3% BDP, da bi do kraja prošle godine popeo na 41,5%. Podaci Ministarstva finansija od 30. oktobra 2011. pokazuju da je više od 50% javnog duga u evrima, ali skoro 70% duga je sa fiksnom kamatnom stopom.

Spoljni dug Srbije je veći u odnosu na unutrašnji, i iznosi više od osam milijardi evra. Građanima na ime stare devizne štednje država je na kraju oktobra dugovala više od dve milijarde evra, a isto toliko iznose obaveze Srbije prema investitorima koji su kupovali državne zapise. Samo ogranku Svetske banke - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Srbija duguje više od 1,4 milijarde evra.

Ključno za usporavanje javnog duga je da se fiskalni deficit u narednim godinama spusti ispod zakonskog nivoa od 4,5% BDP, upozorio je nedavno profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. To znači da se reforma javnog sektora i sveobuhvatna poreska reforma više ne mogu izbeći.

Fiskalni deficit već tri godine iznosi oko 4,5%, a planirano je da naredne godine bude 4,25% BDP-a.

Drugo, oporavak srpske privrede i vraćanje javnog duga u dozvoljene okvire zavisi i od ekonomske politike koju će voditi vlada sledeće godine. Ako se kreatori ekonomske politike odluče za populističku opciju (niski porezi/visoka javna potrošnja), Srbija bi upala u dužničku krizu, nakon čega bi sledila i recesija, upozorio je Arsić u autorskom tekstu objavljenom u najnovijem broju Kvartalnog monitora.

Predlozi za povećanje javnog duga

Iako se u domaćoj javnosti nisu čuli eksplicitni predlozi da se dozvoljeni limit javnog duga uskladi sa evropskih 60%, bilo je puno inicijativa iz udruženja privrednika, sindikata i stranaka, da se smanje porezi na zarade u cilju stimulisanja privrede, ali da se ne povećavaju PDV ili neki drugi porezi. Posledica takvih zahteva je upravo povećanje fiskalnog deficita, a lančano i javnog duga.

Naime, smanjenjem poreskih stopa smanjuju se budžetski prihodi, a taj minus se neće nadoknaditi povećanim zapošljavanjem jer se to i ranije nije dešavalo kad je vlada preduzimala slične mere.

Iako je Srbija prilično ispod dozvoljenog limita EU o javnom dugu, nema mesta poređenju Srbije sa zemljama čiji dug prekoračuje Mastrihtske kriterijume. Kako je objasnio Arsić, kritična granica nakon koje zemlja upada u dužničku krizu različita je od zemlje do zemlje.

Dok zemlje s visokim kreditnim rejtingom (npr. Japan) imaju javni dug i preko 100% BDP-a, a i dalje se zadužuju na finansijskom tržištu pod povoljnim uslovima, zemlje sa niskim kreditnim rejtingom, kao što je Srbija, često ulaze u dužničku krizu pri nivou javnog duga od 50% BDP-a ili čak i nižem, naveo je Arsić.

Ako bi dug počeo da raste, iz srpskog budžeta bi sve više novca odlazilo za plaćanje glavnice i kamata. Zatim bi bilo samo pitanje trenutka, koji nije egzaktno predvidiv, da investitori koji drže srpske dužničke hartije, procene da je Srbija nesolventna, smatra Arsić.

Investitori bi prestali da kupuju srpske hartije, a budući da tim hartijama Srbija finansira fiskalni deficit i otplatu dospelih dugova, Srbija bi ušla u dužničku krizu.

Švedska i Estonija smanjile javni dug

Nedavna analiza evropskog statističkog zavoda Eurostat pokazala je da je javni dug u prethodne dve godine rastao u većini zemalja EU, izuzev u Estoniji i Švedskoj. U 2010. godini, 14 članica je prijavilo pokazatelj o javnom dugu iznad dozvoljenih 60%. Najveći racio je zabeležila Grčka 144,9%, a na drugom mestu je Italija čiji javni dug iznosi 118% BDP-a. Najniže učešće duga u BDP prijavila je Estonija 6.7%.

Ako se posmatraju promene u odnosu duga i BDP-a, najveći rast zabeležen je kod Irske, čiji je dug skočio za 29,7 procentnih poena. Učešće grčkog javnog duga u BDP poraslo je 15,6 procentnih poenta, dok su Švedska i Estonija smanjile udeo duga za 3,5 i 0,5 procentnih poena.

U grupi zemalja čiji je dug pokrivao do 20% BDP u 2010, nalaze se Estonija, Bugarska i Luksemburg. Rumunija, Češka, Litvanija i Slovenija imaju javni dug manji od 40% BDP. Javni dug Slovačke, Danske, Letonije i Finske iznosi manje od 50% BDP, dok Poljska ima više od 50%, ali i dalje manje od dozvoljenih 60% BDP-a, pokazuje Eurostatova statistika.

U 22 zemlje, više od 90% duga čine hartije od vrednosti. U gotovo svim članicama, najviše se zadužuje centralna vlast, izuzev Estonije u kojoj je učešće lokalnih vlasti u javnom dugu gotovo 50%, dok je dug centralnih vlasti vrlo mali.

Većina duga zemalja članica, ima rok dospeća duži od godinu dana. U strukturi duga Estonije, Bugarske, Poljske i Austrije, kratkoročni dug učestvuje sa manje od 5%. Međutim, u Rumuniji i Portugaliji, dug sa dospećem kraćim od godinu dana, prešao je 24%.

Iako državne garancije ne ulaze u javni dug prema Mastrihtskim pravilima, podaci Eurostata pokazuju da u nekim zemljama ova vrsta indirektnog duga premašuje 10% BDP-a. Garancije manje od 3% BDP imaju Slovačka, Poljska, Litvanija, Bugarska, Rumunija, Austrija i Letonija. Irska je zemlja sa najvećim učešćem državnih garancija u BDP, blizu 75%.

Izvor: EurActiv.rs, 26.12.2011.

URUČENI SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZA 17 ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da su danas uručeni sertifikati o akreditaciji za 17 zdravstvenih ustanova, koje je dodelila Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2011. godinu.

Sertifikati su uručeni predstavnicima Kliničkog centra Srbije - Ginekološko akušerskoj klinici, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", Kliničkog centra Kragujevac, opštih bolnica u Leskovcu, Jagodini, Šapcu, Smederevskoj Palanci i domova zdravlja Dimitrovgrad, Kladovo, Lebane, Lučani, Novi Pazar, Ruma, Sjenica, Topola, Velika Plana i Vlasotince.

U cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga, Ministarstvo zdravlja je finansijski podržalo akreditaciju ovih zdravstvenih ustanova u okviru projekata "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS" i "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje" koji se finansiraju iz kredita Svetske banke.

Kroz aktivnosti projekta DILS predviđeno je da se ukupno 33 doma zdravlja akredituje do kraja 2012. godine.

Tokom 2011. godine 19 domova zdravlja i 13 bolnica dobilo je sertifikat o akreditaciji od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine.

Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

Sertifikati o akreditaciji dodeljeni su i Domu zdravlja Leskovac, Opštoj bolnici Zrenjanin, Opštoj bolnici "Belmedik" i Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku "Biomedika" koji su kroz postupak akreditacije prošli kao pilot ustanove u okviru projekta "Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije" koji je finansirala EU.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.12.2011.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI

Tanjug

Skupština RS je završila načelnu raspravu o Predlogu budžeta za narednu godinu, a sednicu će nastaviti razmatranjem izmena seta pravosudnih zakona. Poslanici vladajuće koalicije su najavili da će podržati vladin predlog budžeta, dok je osnovna primedba opozicije bila da je on posledica loše ekonomske politike.

Predstavljajući Predlog zakona o budžetu za 2012. godinu u Skupštini Srbije, Cvetković je izrazio očekivanje da će se, posle rasprave, doći do dokumenta koji će omogućiti da se Srbija na adekvatan način suoči sa krizom i prođe kroz nju sa što manje negativnih efekata. On je izjavio da je u predlog budžeta za narednu godinu ugrađena socijalna odgovornost, ali i elementi reformskih procesa.

Premijer je naveo da je budžet pripreman u uslovima usporenog privrednog rasta, u uslovima krize u evrozoni i sa projekcijom rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 1,5 odsto u 2012..

On je podsetio da su budžetom na republičkom nivou predviđeni prihodi od 750 milijardi dinara, rashodi od 890 milijardi i deficit od oko 140 milijardi, koji će biti najvećim delom finansiran iz zaduživanja.

Na konsolidovanom nivou, koji obuhvata i lokalne samouprave, Vojvodinu i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, deficit će biti 152 milijarde dinara, odnosno 4,25 odsto BDP-a.

Premijer je ukazao da je deficit niži nego što dozvoljavaju fiskalna pravila, što smanjuje potrebu za zaduživanjem države u narednoj godini.

Prema rečima Cvetkovića, skoro celokupan iznos deficita biće iskorišćen za kapitalne investicije, kao i podsticaj domaće tražnje radi podizanja privredne aktivnosti u Srbiji.
Takođe, predviđena su sredstva za povećanje plata i penzija za ukupno 5,5 odsto, pri čemu će usklađivanje biti izvršeno dva puta – u aprilu i oktobru.

Cvetković je istakao da su budžetom predviđena sredstva za nastavak mera podrške povredi, poljoprivredi, građevinskoj industriji, a značajne uštede napravljene su na diskrecionim rashodima.

Govoreći o strukturi budžeta, on je naveo da je 41,8 odsto rashoda predviđeno za socijalnu zaštitu, 15,3 odsto za odbranu, javni red i bezbednost, 15,3 odsto za obrazovanje i nauku, 10,4 odsto za podsticaje, 3,8 odsto transfere ostalim nivoima vlasti, tri odsto administrativni troškovi i 10,4 za ostale funkcije.

Pored budžeta i pratećih finansijskih planova, poslanici će na novoj, šestoj sednici jesenjeg zasedanja, debatovati i

O IZMENAMA ZAKONA O AKCIZAMA,
O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA,
O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE,
O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I
O JAVNIM PUTEVIMA.
O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE,
O UREĐENJU SUDOVA,
O JAVNOM TUŽILAŠTVU,
O SUDSKIM TAKSAMA,
O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU, KAO I
O PREDLOGU ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA, KOJI JE PODNEO ODBOR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU SKUPŠTINE SRBIJE.

Budžet za iduću godinu, koji će biti antikrizni, baziran je na rastu ukupnog domaćeg proizvoda (BDP) od 1,5 odsto, inflaciji ispod šest odsto i smanjenju deficita sa ovogodišnjih 4,5 na 4,25 odsto BDP.

Skupština će morati da usvoji budžet do kraja 2011. kako država ne bi u Novoj godini prešla na privremeno finansiranje.

Tanjug

Usvajanjem 21 zakona i drugih akata, među kojima su i izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Skupština Srbije završila je sednicu, petu u okviru jesenjeg zasedanja.
Skupština je potvrdila i šest međudržavnih sporazuma koja se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala, putovanja državljana, socijalnu sigurnost i tehničke propise za vozila.
Izglasana je i Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku za 2011. godinu i za 2012. godinu, koji je podneo Odbor za industriju.

Poslanici Skupštine Srbije nisu usvojili predloženi zakon o železnicama.

Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović saopštila je danas da će se poslanici o predloženom zakonu o železnicama izjasniti u danu kada se budu izjašnjavali o predloženom budžetu za narednu godinu.

To bi, prema najavama, trebalo da bude u četvrtak, 29. decembra.

Za razliku od tog zakonskog predloga, poslanici su usvojili druga dva zakonska predloga koja su na dnevnom redu te sednice - Zakon o patentima i Izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima likovnim umetnicima omogućava se dobijanje novčane naknade za preprodaju njihovih umetničkih dela, a zabranjuju umnožavanje knjiga i udžbenika, osim ako su primerci rasprodati pre dve godine.

Prema usvojenim rešenjima, ukoliko je original dela likovne umetnosti nakon što ga je autor prvi put prodao ponovo prodat, on ima pravo da bude obavešten o prodaji i novom vlasniku, kao i da potražuje naknadu, koja zavisi od iznosa za koji je neko originalno delo prodato, ali ne može biti veća od 1,3 miliona dinara.

Nova rešenja o patentima uvode mogućnost ispitivanja prijave patenta po hitnom postupku na zahtev suda, nadležnog organa tržišne inspekcije, carinskog organa ili podnosioca prijave, a predviđaju i pravo na žalbu protiv odluka organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine.

Usvojeni zakon predviđa i izmenu dosadašnjeg načina postupka ispitivanja i prijave patenta, koji se do sada pokretao nakon objave njegove prijave i na zahtev podnosioca.

Tanjug

Zakon o Privrednim društvima stupio je na snagu juna ove godine, a njime je bilo predviđeno da postupak preregistracije otpočne od februara 2012. godine, ali, kako je Vlada Srbije objasnila u obrazloženju izmena, “zainteresovane strane ukazale su na neke njegove nejasnoće zbog čega se pribeglo njegovoj izmeni”.

Postupci preregistracije privrednih društava biće produženi do kraja drugog kvartala 2012. godine, a ona privredna društva čiji su gubici veći od kapitala biće automatski brisani iz registra, budući da je Skupština RS usvojila IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJIM JE TO PREDVIĐENO.

 Usvojenim izmenama tog zakona predviđeno je automatsko brisanje iz registra onih privrednih društava kojima su gubici veći od kapitala koji imaju.
Inače, više od 24.000 privrednih društava je u 2010. godini iskazalo gubitke koji su veći od kapitala koji imaju.

Tako je izmenama predviđeno da se postupci vezani za registraciju produže do kraja drugog kvartala 2012. godine, a da se prijave za to podnesu do 15. jula 2012. godine.

Parlament je usvojio i ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE, kojim je definisano da svi oni koji u narednom periodu budu pokrenuli postupak registracije imaju isti postupak.

Tim zakonom standardizuju se sva pravila za one koji ulaze u postupak registracije, a ti standardi su u skladu sa najzahtevnijim standardima evropskih zemalja.

Predviđeno je pojednostavljivanje registracije i smanjenje troškova tog postupka, a novi zakon bi trebalo da poboljša efikasnost registracije kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema i omogućavanje elektronskog dostavljanja podataka.

Poslanici su podržali i IZMENE ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE budući da je nadležnost te Agencije proširena i da sada vodi 15 registara i više evidencija i zakonom propisanih servisa.

Inače, kada je Agencija 2004. godina otpočela sa radom u svom sastavu imala je tri registra.

Agencija ima obavezu da dva puta godišnje omogući korisnicima da daju svoje mišljenje o njenom radu i kvalitetu usluga i predložene načine njenog poboljšanja, o čemu se sastavlja poseban izveštaj, koji postaje sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu Agencije.

SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA JE I IZMENE ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA koje bi trebalo da omoguće da se potpunije uredi tržišno preuzimanje, odnosno promena vlasničke strukture akcionarskih društava a kako bi bolje bili zaštićeni manjinski akcionari.

Poslanici su dali podršku i IZMENAMA ZAKONA O OSIGURANJU čime se produžava rok u kome društva za osiguravanje treba da razdvoje poslove životnih i neživotnih osiguranja do 31. decembra 2012. godine.

Budući da je tim zakonom propisano da jedno društvo za osiguranje ne može istovremeno obavljati poslove životnih i neživotnih osiguranja, ona su dužna da te poslove razdvoje, što je prvobitno predviđeno da završe do kraja ove godine.

Tanjug

Skupština Srbije usvojila je Zakon o kinematografiji koji uređuje uslove za razvoj filmske produkcije i podstiče strane producente da rade u Srbiji.

Zakonom, koji je dobio podršku 123 poslanika, utvrđeno je da stručne poslove u oblasti kinematografije obavlja Filmski centar Srbije, koji će sprovoditi konkurse za sufinansiranje filmova, a pored budžeta predviđeni su i drugi izvori - od pretplate za RTS, naknade koju emiteri plaćaju Republičkoj radiodifuznoj agenciji, kao i naknade telekomunikacionih operatera...

Tako će Filmski centar ubuduće dobijati 20 odsto sredstava koje naplaćuje RRA, 10 odsto koje naplaćuje RATEL i 1,5 odsto od ostvarene mesečne pretplate RTS, što je izazvalo protivljanjenje RRA, ANEM-A, NUNS-a i UNS-a.

Filmski centar Srbije stiče zakonsko utemeljenje kao ustanova kulture, koja će obavljati stručne poslove u oblasti kinematografije, a radiće u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne službe.

Taj centar će podnositi Ministarstvu kulture godišnji izveštaj o svom radu kao i o stanju u kinematografskoj delatnosti.

Tokom debate o tom zakonu u Skupštini Srbije resorni ministar Predrag Marković rekao je da se država prema kinematorgrafiji odnosi kao prema prioritetnoj delatnosti, kao i da bi nova rešenja trebalo da obezbede podsticanje domaće kinematografije i utvrdi jedinstvenu evidenciju o kinematografskim delatnostima.

Takođe, kako je objasnio, cilj je i podsticanje filmskog programa, zaštita maloletnika i zabrana diskriminacije, podsticanja nasilja i vređanja ljudskog dostojanstva u kinematografiji.
Država će i u narednoj godini nastaviti da podstiče razvoj građevinske industrije usled negativnih efekata svetske ekonomske krize, budući da je Skupština Srbije usvojila izmene Zakona o podsticanju građevinske industrije kojim je to predviđeno.

Cilj usvojenih izmena je da omoguće upošljavanje domaćih građevinskih preduzeća i obezbeđivanje likvidnosti tog sektor, kao i zadržavanje postojeće zaposlenosti uz mogućnost otvaranja novih radnih mesta, ali i da podstakne privredni rast u drugim granama privrede.

Kako je objasnio ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić, tokom primene tog zakona u ovoj godini Vlada je do 1. decembra odobrila ukupno 325 projekata na teritoriji Srbije, od kojih je za 250 projekata obezbeđeno finansiranje.

Od toga je 113 projekata, ukupne vrednosti 5,4 milijardi dinara, odobreno lokalnim samoupravama sa teritorije Vojvodine, 11 projekata vrednosti 4,2 milijarde odobreno je Beogradu, a 126 projekta vrednosti 7,9 milijardi dinara, odobreno ostalim lokalnim samoupravama.

Vlada je, kako je rekao Dulić, do 1. decembra ove godine odobrila i 75 projekata za koja su sredstva obezbedili u celosti ovlašćeni predlagači projekata, što znači da sredstva za finansiranje tih projekata nije bilo potrebno obezbediti u republičkom budžetu.

On je objasnio da se vlada odlučila da produži rok važenja zakona i na narednu godinu budući da je svetska ekonomija daleko od brzog oporavka koji se očekivao kada su u junu prošle godine važenje Zakona ograničili do kraja ove godine.

Ministar je pojasnio da građevinska industrija nije slučajno predmet pažnje države budući da svaki dinar uložen u tu oblast dovodi do tri dinara investicija u druge sektore privrede, a svako novo radno mesto do četiri nova radna mesta u granama koje je podržavaju.

Istovremeno, kako je naveo, građevinska industrija je jedna u krizi najpodložnijih privrednih grana na svetskom nivou, što pokazuje podatak da je pet miliona građevinara ostalo bez posla samo u toku prve godine globalne krize.

Zakon, koji je donet 2010. godine uređuje uslove i načine realizacije projekata za izgradnju, rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata visokogradnje i niskogradnje, kao i druga pitanja vezana za njihovu realizaciju.

Izmene Zakona stupiće na snagu sledećeg dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku", kako bi se omogućio nastavak sprovođenja započetih postupaka.
Parlament je usvojio i izmene Zakona o stanovanju koje, kako očekuje Vlada Srbije, treba da omoguće da se što pre reše brojni zahtevi za otkup stanova, odnosno promenu načina plaćanja.

Problem koji se rešava tim izmenama nastao je pošto Republički zavod za statistiku od 1. januara ove godine, kao meru inflacije više ne objavljuje podatke o cenama na malo, već podatke o potrošačkim cenama.

Pored toga, Republički zavod za statistiku prestao je i da objavljuje podatke o zaradama u privredi Srbije.

Poslanici Skupštine Vojvodine raspravljaće o pokrajinskom budžetu za 2012. godinu, koji bi trebalo da iznosi 65,19 milijardi dinara
.
Pokrajinski sekretar za finansije Jovica Đukić izjavio je ranije da je projektovanim budžetom poštovan ustavni minimum za Vojvodinu, kao i uslov da se tri sedmine budžeta ulože u kapitalne investicije.

On je objasnio da od predviđenih 65,19 milijardi dinara budžetskih rashoda transferi za plate zaposlenih u obrazovanju i za lokalne samouprave iznose 36,5 milijardi dinara.

Prema njegovim rečima, to znači da realni budžet Vojvodine za narednu godinu iznosi 28,6 milijardi dinara, i s kojima pokrajina "praktično autonomno raspolaže".

Đukić je rekao da su u budžetu za 2012. godinu prvi put planirana "izdašnija sredstva" za poljoprivredu, odnosno ukupno devet milijardi dinara, što čini gotovo trećinu realnog budžeta pokrajine.

Naveo je da je Fondu za kapitalna ulaganja namenjeno oko deset milijardi dinara, od kojih će deo biti plasiran i za izgradnju Žeželjevog mosta, oko 400 miliona.

Tanjug

Državno veće tužilaca upozorilo je danas da su nedopustivi pritisci na tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, povodom njegovog istraživanja slučaja nabavke vakcina protiv "svinjskog gripa".

"Po zakonu, jedino javni tužilac rukovodi krivičnim gonjenjem i donosi odluku protiv koga će se i kako voditi krivični postupak. Sve drugo predstavlja pokušaj diskvalifikacije iz političkih ili drugih razloga", navodi se u saopštenju Državnog veća tužilaca.

Najviša tužilačka institucija upozorava da sve drugo ugrožava samostalnost i nezavisnost jedne od najbolje ocenjenih institucija u Srbiji - tužilaštvo za organizovani kriminal.

Tanjug

Najviše novina u 2012. godini biće u oblasti pravosuđa, a jedna od njih je uvođenje "tužilačke istrage" od 15. januara za Tužilaštvo za organizovani kriminal i Tužilaštvo za ratne zločine.

Tužilačka istraga će iz korena promeniti krivični postupak, jer će istragom, koja je sada u rukama istražnog sudije, rukovoditi javni tužilac i biće zadužen za prikupljanje dokaza na osnovu kojih će da odluči da li će da podigne optužnicu protiv nekog lica.

Zakonik o parničnom postupku stupa na snagu 2. februara, a najveća novina koju donosi jeste da suđenja teku dan za danom, budući da se ograničava odlaganje ročišta i da se propisuje obaveza da se glavna rasprava mora zakazati u roku od 30 dana od prijema odgovora na tužbu ili od održavanja pripremnog ročišta.

U 2012. godini će biti oživljena institucija javnih notara, budući da bi u septembru sa radom trebalo da počne prvih 100 notara, koji će preuzeti bojne poslove od suda i rasteretiti ih od postupaka koji po svojoj prirodi nisu takvi da ih mora obavljati sud.

Među tim poslovima su overe ugovora, sačinjavanje i čuvanje testamenta, nesporni ostavinski postupci, izdavanje potvrde o imenu, životu, izjavama volje, a primaće na čuvanje u depozit, isprave i dragocenosti sa ciljem da ih predaju određenom licu nakon određenog roka ili ispunjenja nekog uslova.

Još jedna novina u pravosudnom sistemu u 2012. godini biće uvođenje privatnih izvršitelja, što je planirano za sredinu maja, do kada bi trebalo da bude okončan proces polaganja ispita i imenovanja.
U nadležnost privatnih izvršitelja preći će izvršenja radi ostvarenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, a za sprovođenje ostalih odluka građani, odnosno poverioci, će moći da izaberu koga žele - sudske ili privatne izvršitelje.

Jedina putna isprava sa kojom će građani od 1. januara moći da putuju u inostranstvo biće novi biometrijski pasoši, koje poseduje 3,7 miliona građana, a rok za zamenu starih ističe 31. decembra.

Od prvog dana 2012. godine na snagu stupaju i nova pravila za odlazak u penziju, pa će tako muškarci koji imaju pun radni staž od 40 godina od januara u penziju odlaziti stariji za četiri meseca, odnosno moraće da imaju najmanje 53 godine i osam meseci života.

Žene koje u 2012. pune 60 godina života za odlazak u penziju treba da imaju najmanje 15 godina staža, a one koje navrše pun staž - 35 odrađenih godina, moraju da imaju najmanje 53 godina života.

Uslovi za penzionisanje će i za žene i za muškarce sa svakom sledećom godinom biti dodatno pooštravani.

Novina u novoj godini biće i promena pola iz medicinskih razloga o trošku zdravstvenog osiguranja, a, prema nekim procenama, na tu operaciju u Srbiji trenutno čeka 200 ljudi.
Takođe, izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju biće omogućena i besplatna stomatološka zaštita, odnosno besplatno lečenje bolesti usta i zuba za sve studente od 18. do 26. godine života.

Srbiju u 2012. godini očekuju i parlamentarni i lokalni izbori, a oni će sa sobom doneti nova pravila u raspodelama mandata i finansiranju redovnih aktivnosti političkih stranaka.

Mandati će se posle završetka izbora dodeljivati po redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata, dok će sredstva iz javnih izvora za finansiranje rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike ili odbornike od 1. jula biti određivani na nivou od 0,15 odsto rashoda budžeta.

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti je propisano i da se iz budžeta Srbije za finansiranje troškova izborne kampanje iz javnih izvora u godini u kojoj se održavaju izbori izdvoji 0,1 odsto rashoda budžeta.

Stranke koje nameravaju da koriste sredstva iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje moraće da polože izborno jemstvo, koje im neće biti vraćeno ukoliko na izborima ne osvoje jedan odsto važećih glasova, odnosno 0,2 odsto ukoliko je reč o strankama manjina.

Novim Zakonom o privrednim društvima, čija primena počinje 1. februara 2012. godine,  dolaze i nova pravila u privredi, a neke od njih su smanjenje troškova preduzeća, povećanje odgovornosti direktora i ukidanje upravnih odbora, bolja zaštita manjinskih akcionara i efikasnije korporativno upravljanje.

Odredbama zakona koje su već stupile na snagu ukinuto je obavezno posedovanje pečata i povećana dostupnost informacija o statusnim pitanjima uz najmanje troškove, njihovim objavljivanjem na internet stranici Agencije za privredne registre.

U novoj godini građane će sačekati nova zakonska pravila i u socijali, sportu i obrazovanju.

U martu 2012. godine na snagu stupa i odredba prema kojoj ministri za socijalnu zaštitu i zdravlje propisuju standarde za pružanje usluga u socijalno-zdravstvenim ustanovama koje mogu biti osnovane za korisnike koji zbog svog specifičnog socijalnog i zdravstvenog statusa imaju potrebu i za socijalnim zbrinjavanjem i za stalnom zdravstvenom zaštitom ili nadzorom.Centar za socijalni rad može da zaključi sporazum sa korisnikom materijalne podrške o aktivnom prevazilaženju njegove nepovoljne socijalne situacije, koji sadrži aktivnosti i obaveze korisnika, kao i mogućnost umanjenja i prestanka prava na materijalnu podršku u slučaju neopravdanog neizvršavanja obaveza iz sporazuma.


Od 1. januara na snagu stupa i odredba Zakona o sportu koja predviđa da predlog programa izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta, a da predlog programa organizovanja međunarodne sportske priredbe od značaja za Srbiju podnosi učesnik u sistemu sporta koji ima saglasnost za kandidovanje i organizovanje te priredbe.

Od istog dana primenjivaće se i odredba izmenjenog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po kojoj će se sredstva za rad saveta obezbeđivati u budžetu Srbije, pa će tako članovi Nacionalnog prosvetnog saveta imati pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi nadležni odbor parlamenta, a članovi Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u visini koju odredi vlada.

Predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković kaže da će se predloženim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji povećati poreska disciplina.

"Banke će dozvoljavati isplatu zarada samo uz ustavnovljeno plaćanje obaveza po osnovu poreza i dopirnosa za obavezno socijalno osiguranje", kazao je Cvetković.

Cvetković je kazao da će bankama za to biti obezbeđen poseban softver, dok će odgovornost za kontrolu i dalje biti na Poreskoj upravi.

Prema njegovim rečima, izmenama Zakon o poreskom postupku omogućiće se i objavljivanje obaveštenja o poreskim dužnicima na internet sajtu Poreske uprave.

"Predviđeno je i odlaganje plaćanje poreskog duga bez davanja obezbeđenja za male iznose duga, što će posebno biti pogodno za mala i srednja preduzeća", kazao je Cvetković.

Kako je dodao, predviđeno je i relaksiranje uslova za reprogram poreskih obaveza, naročito u postupku stečaja i restrukturiranja i uređivanje nadležnosti jedinica lokalne samouprave da vode drugostepeni postupak za sve izvorne javne prihode.

B92

Poreska uprava skoro dva meseca odbija da Insajderu dostavi spisak firmi koje svojim radnicima ne uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Imena tih firmi su i dalje tajna, dok građani Srbije kroz budžet plaćaju nihove obaveze. Poverenik za informacije od javnog značaja naložio je poreskoj upravi da spisak dostavi Insajderu, ali ona tu odluku ignoriše.

Građani Srbije u ovom trenutku treba da nadoknade oko 2, 3 milijarde evra u Fond za penziono osiguranje. Toliki je, naime, dug firmi koje godinama nisu uplaćivale doprinose svojim radnicima.

Insajder je, na osnovu Zakona o dostupnosti informacijama, podneo zahtev Poreskoj upravi da nam dostavi spisak 50 najvećih dužnika PIO fondu od 2008. godine do danas.

Poreska uprava odbila je ovaj zahtev, pozivajući se na član 7. Zakona o poreskom postupku, u kojem se navodi da su sve informacije o poreskim obveznicima službena tajna. Insajder se na takvu odluku žalio povereniku za informacije, koji je poništio rešenje Poreske uprave i naložio da nam u roku od tri dana dostavi spisak dužnika. Iako je od te odluke prošlo više od nedelju dana, nikakav odgovor poreske uprave nismo dobili.

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da je PU morala da dostavi spisak i da nije normalno da oni koj krše zakon budu zaštićeni zakonom.

"Rešenja poverenika za informacije po žalbi tražioca informacija su konačna, obavezujuća i izvršna. Prema tome, nema apsolutno nikakve dileme da je poreska uprava dužna da postupi po tom rešenju. Bez obzira da li dokument nosi oznaku tajnosti, Zakon o slobodnom pristupu informacijama kaže da, i ako jeste, neće biti uskraćen pristup javnosti, osim ukoliko se radi o zaštiti nekog legitimnog interesa u odnosu na pravo javnosti. Koji vi ovde legitimni interes možete da prepoznate? Nijedan!", kaže Šabić.

Promenu zakona po kojoj je spisak dužnika tajna tražio je i UO PIO fonda.

Milorad Mijatović, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije u UO PIO fonda, kaže za B92 da su oduvek u plaćanju doprinosa postojali "jednaki i jednakiji" i da je tako i sada. On navodi da je najveći dužnik država.

"Postoje i dalje firme kojima se oprašta plaćanje doprinosa, zbog socijalnih momenata, da se plate isplate, pa videćemo kasnije za doprinose. Jedan od najvećih dužnika penzionom fondu je upravo država i ono što je najinteresantnije - to je službena tajna. Ja vam ne mogu reći koje firme duguje, ali mogu da kažem da su to firme i privatne i državne i postavlja se pitanje zašto su one privilegovane", kaže Mijatović.

On ističe da tako praktično država nekome oprašta dugove, dok to sve plaćaju građani iz budžeta.

"Mi moramo, i to je ono što stalno naglašavamo, jačati sve institucije ove države da rade svoj posao samostalno, stručno, bez upliva sa strane. Gde god arbitrira politika, budite uvereni da će građani u krajnjoj konsekvenci gubiti", ističe Mijatović.

Prema saznanjima Insajdera, dešava se da pojedine firme, uprkos vrlo uspešnom poslovanju, godinama ne uplaćuju dobrinose, a ta sredstva kroz budžet nadoknađuju svi građani Srbije. Iako ovaj problem postoji godinama, Vlada Srbije je tek pre dve nedelje usvojila predlog izmena zakona o poreskom postupku, kojim se predviđa da informacija o poreskim dužnicima ne predstavlja službenu tajnu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Insajder će nastaviti da se bavi ovom temom.

Tanjug

Sektor trgovine Unije poslodavaca Srbije (UPS) zatražiće danas na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije formiranje stručne komisije za utvrđivanje realne visine marži na osnovne životne namirnice.

UPS je najavio da će zahtev biti upućen "sa ciljem da bi se utvrdilo pravo stanje marži i cena osnovnih životnih namirnica i izbegla proizvoljna tumačenja i uopštavanja u javnosti koja nanose veliku štetu trgovinskim kompanijama".

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine i šumarstva najavilo je da se priprema uredba, kojom bi trgovačka marža na osnovne životne namirnice bila ograničena na 10 procenata, na osnovu pretpostavke da trgovačke kuće zaračunavaju neopravdano visoke marže na osnovne životne namirnice.

UPS smatra da će time posebno biti ugrožene male trgovine, gde se obavlja više do 50 odsto prometa i navodi da zabrinjavaju svakodnevni natpisi u medijima, koji na bazi netačnih podataka dovode do zaključka da bi građani Srbije mnogo lakše živeli da nije „nepoštenih" trgovaca.

Poslodavci smatraju da bi primena uredbe mogla dovesti do daljeg rasta velikih preduzeća i smanjenja broja malih i srednjih, porasta nezaposlenosti, sive ekonomije, smanjenog budžetskog priliva i povećanja opšteg nivoa cena.

Oni su predočili da trgovina ostvaruje znatno manje profitne stope od proizvođača i da su prosečna primanja više od 180.000 zaposlenih u trgovini niža od prosečnih zarada u Srbiji za 10-15 odsto. To znači da u trgovini osnovnih životnih namirnica nema monopola koji bi mogao dovesti do neopravdanog povećanja marži.

Tako se navodi da je šećerana "Sunoko" ostvarila profit od 17 odsto, a "Crvenka" 13,2, "Imlek" od 6,1, a Šabačka mlekara 7,3 odsto.

Meso je u Srbiji jeftinije nego u okruženju, a znatno jeftinije nego u zemljama EU, uprkos obilnim državnim dotacijama u tim zemljama.

Hleb je već regulisan prošlogodišnjom uredbom koja određuje trgovačku maržu od 9,14 odsto, iako je cena brašna od koga se hleb pravi, pala za 8,53 odsto.

Istovremeno, velike trgovačke kuće su u 2010. ostvarile sledeće profite -" Delta Maksi" 2,47 odsto, "Metro keš end keri" 2,29 i "Merkator" 1,55 odsto, dok su gubitke imali "Idea"od 5,7 i "Intereks" od 17,4 odsto. Koliko je to loše vidi se kad se uporedi sa profitima javih preduzeća -"Pošta Srbije" 18,6 odsto, "Telekoma" 16,3 i NIS-a 9,1 odsto.

"Ukoliko vlada želi da poboljša životni standard neka utiče na snižavanje cena benzina i naftnih derivata koje su u Srbiji najviše u okruženju i izazivaju rast svih ostalih cena, pa i cene transporta osnovnih životnih namirnica", preporučuju poslodavci.

Građani i privreda Srbija plaćaju za gotovo 20 odsto skuplji gas od Slovaka, Čeha i građana u drugim evropskim državama, a cena gasa za privredu je čak između 35 i 105 odsto veća. To znači da trgovina nije ta koja ugrožava pravo na normalan život građana, već pre svega javni i privatni monopoli i enormna javna potrošnja, naveo je UPS.

Tanjug

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, odložena je zbog dodatnih konsultacija u vezi sa proširenim dejstvom kolektivnih ugovora.

Takođe je otkazana i konferencija za novinare koja je najavljena za 13.30 sati, saopšteno je iz tog saveta.

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije trebalo je da bude održana krajem novembra, ali je otkazana jer su predstavnici SSSS zahtevali potpisivanje kolektivnih ugovora u svim granama koje će garantovati isplatu toplog obroka i regresa u iznosu od 20 odsto prosečne zarade u Srbiji.

Na sastanku održanom, 19. septembra, članovi Saveta su ocenili da se Socijalno-ekonomski sporazum za 2011. godinu ne sprovodi u potpunosti.

Socijalno-ekonomski savet čine predstavnici Vlade Srbije, Unije poslodavaca i dva reprezentativna sindikata - SSSS i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost".

Tanjug

Savetnik premijera Srbije za energetiku Petar Škundrić izjavio je Tanjugu da u 2012. godini očekuje početak krupnih investicija u energetici, izgradnju novih hidroelektrana, gasne kogenerativne termoelektrane u Novom Sadu i završetak kapitalne rekonstrukcije Rafinerije u Pančevu.

Očekujem i definisanje programa za rafineriju Novi Sad i stavljanje u veću funkciju te rafinerije rekao je Škundrić i najavio da bi iduće godine trebalo da počne izgradnja dva vetro-parka na područje Banata i na pešterskoj visoravani.
"Gradiće se i veći broj malih hidrocentrala, a moguće je i da ćemo pronaći strateške partnere za projektovanje i izgradnju reverzibilne hidrocentrale Đerdap 3, koja bi bila najveći energetski objekat te vrste u Evropi."

"Projekat Đerdap 3 već je izazvao interes velikog broja mogućih partnera, a za realizaciju tog posla su zainteresovane i Rumunija i druge susedne zemlje, jer je to potencijalno najveći regionalni projekat", dodao je Škundrić.

"O tom strateškom projektu mogla bi da odlučuje sledeća vlada, s obzirom da su najveće energetske kompanije sveta zainteresovane da započnu pregovore o njenoj izgradnji", rekao je Škundrić.

Kada je reč o 2011. godini, Škundrić je u oblasti energetike podsetio na potpisan memorandum za izgradnju Termoelektrane "Nikola Tesla" 3 sa kineskim partnerima, a izabran je i strateški partner, kompanija Edison za izgradnju termoelektrane Kolubara B, kapaciteta 750 megavata, čija vrednost je procenjena na više od milijardu evra.

U ovoj godini odvijala se i kapitalna rekonstrukcija Rafinerije nafte u Pančevu, gde je počela i montaža procesne opreme, rekao je on i dodao da očekuje da će rekonstrukcija rafinerije u koju Naftna industrija Srbije (NIS) ulaže oko 550 miliona evra biti u potpunosti završena sledeće godine.

"Rafinerija u Pančevu će na kraju rekonstrukcije  biti spremna za proizvodnju najkvalitetnijih derivata", evro 5 kvaliteta, naglasio je Škundrić.

U ovoj godini je raspisan i tender za izgradnju gasne kogenerativne elektrane u Novom Sadu, kapaciteta 450 megavata, a izbor strateških partnera treba da se završi do kraja godine, podsetio je on.

Elektroprivreda Srbije (EPS) je u ovoj godini potpisala sa strateškim partnerom iz Italije i Elektroprivredom Republike Srpske predugovor o stvaranju zajedničkog preduzeća za izgradnju hidrocentrala na srednjoj Drini, a zaokružen je i ugovorni odnos sa strateškim partnerom iz Italije za izgradnju 10 hidroelektrana na Ibru, snage 117 megavata, čija izgradnja bi trebalo da počne u sledećoj godini.

Sa italijanskim partnerima je dogovoren i izvoz struje u Italiju po preferencijalnim cenama od 155 evra po megavat-času iz hidroelektrana na Ibru i srednjoj Drini, koje zajednički budu izgrađene, naglasio je Škundrić.   Savetnik premijera je podsetio da je u 2011. godini izgrađeno desetak malih hidroelektrana, pušten u rad 400 kilovoltni dalekovod između Srbije i Makedonije, kao i nekoliko većih trafosistema.   Završen je i kapitalni remont šestog agregata na hidroelektrani (HE) Đerdap I, revitalizacija bloka B2 u Kostolcu i modernizacija drugog agregata u HE Bajina Bašta, kazao je Škundrić i dodao da su u ovoj godini izvršene pripreme za remont hidroelektrane "Zvornik".

U 2011. godini je usvojen i novi Zakon o energetici i Zakon o rudarstvu, kojim je izvršena harmonizacija srpskog sa evropskim zakonodavstvom, napomenuo je on i dodao da će taj zakonski okvir omogućiti veće investicije u tim oblastima.

Škundrić je zaključio da je energetski sektor u 2011. funkcionisao dobro i pored toga što je najveća suša u poslednjih dvadesetak godina pogodila elektroenergetski sektor, koji je i pored toga imao rekordnu proizvodnju struje, veću za oko četiri odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je Srbija zbog povećane potrošnje morala pribeći uvozu električne energije.

Tanjug

Poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji do sada je odobreno ukupno 210 miliona dinara kredita isključivo po osnovu robnog zapisa.

To je izjavila zamenik direktora Kompenzacionog fonda Tatijana Djukanović, pozivajući se na poslednje podatke.

Robni zapis je hartija od vrednosti koju javno skladište izdaje poljoprivrednicima po osnovu deponovanja poljoprivrednih proizvoda, a koje predstavlja optimalno sredstvo obezbeđenja kredita.

"Nova odluka Narodne banke Srbije (NBS) koja robnom zapisu daje status adekvatnog sredstva obezbedjenja će banke opredeliti da samo uvećaju ovaj portfolio", naglasila je zamenica direktora Fonda.

Zamenica direktora Fonda je precizirala da je u tom sistemu trenutno 10 licenciranih skladišta i još pet je u završnoj fazi izdavanja dozvole, kapaciteta oko 100.000 tona za žitarice i 900 tona za smrznuto voće. "U evropskim i drugim zemljama koje su pre nas prošle proces tranzicije bilo je potrebno oko pet godina za uspostavljanje sistema i dostizanje ozbiljnijih kapaciteta", napomenula je Djukanović

Đukanović je podsetila da je Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode usvojen 2009.

Potom je na predlog Ministarstva poljoprivrede usvojen set podzakonskih propisa kojima se bliže uređuju tehnički, finansijski i drugi uslovi u pogledu skladišnog kapaciteta, vrste i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda koji se mogu odlagati, dodala je Đukanović.

Takođe, osnovan je Kompenzacioni fond sa osnovnom ulogom u sistemu da garantuje isplatu štete po osnovu robnih zapisa, a licenciranje skladišnih kapaciteta započeto je u maju 2010, kazala je zamenica direktora.

Uspostavljenjem ovog sistema obezbeđena je potpuna sigurnost kod skladištenja poljoprivrednih proizvoda, a proizvodjačima data mogućnost da ono što su proizveli ne prodaju u žetvi kada je cena po pravilu najniža, istakla je Djukanović.

"Poljoprivrednici za svoju robu koja je na sigurnom, a o tome se stara inspekcija Ministarstva poljoprivrede, dobiju robni zapis koji kao kolateral koriste za dobijanje povoljnih kredita za novi setveni ciklus, ne ulazeći u nepovoljne paritete", kazala je ona.

Đukanović je napomenula da proizvođači na ovaj način obezbeđuju dva do tri puta povoljnija obrtna sredsta, a Ministarstvo poljoprivrede i trgovine subvencioniše troškove lagera do šest meseci.

Tanjug, Beta

Direktor VIP fonda Branislav Bugarski kaže da je tokom ove godine u Vojvodinu investirano oko 211 miliona evra i otvoreno 5.200 novih radnih mesta.

Bugarski je kazao da se dobar deo sredstava odnosi na nova ulaganja kompanija koje već posluju u Vojvodini i ocenio da je to dobar pokazatelj za budućnost.

"U 2012. trenutmo imamo najavljeno oko 830 miliona evra investicija, Očekujem da će većina biti i realizovana u narednoj godini", kazao je on.

On je dodao da bi, ukoliko Srbija u martu dobije status kandidata za pristup Evropskoj uniji, "to bio vetar u jedra za strane investitore".

Bugarski je ocenio da će na strane investitore u velikoj meri uticati i početak proizvodnje novog modela automobila Fijata iz Kragujevca, jer će to po njegovom mišljenju "biti komparativna prednost i za Srbiju i za Vojvodinu".

Prema visini ovogodišnjih investicija u pokrajini, vodeća je Italija sa oko 24,9 miliona evra, sledi Nemačka sa 22,2 miliona, Danska 17 miliona i Slovenija sa 16,8 miliona evra.

Nemačka je ipak, ako se posmatraju ukupni rezultati, trenutno najveći investitor u Vojvodini.

On je kazao da VIP fond pregovara sa nekoliko trgovinskih lanaca koji rade procenu da li da investiraju u Vojvodin i Srbiju, ali nije želeo da iznosi detalje o kojim trgovinskim lancima je reč, navodeći da bi polovinom 2012. ili početkom 2013. moglo doći do realizacije prvih takvih ulaganja.

U 2010. godini, prema podacima VIP fonda, u Vojvodini su investirana 294 miliona evra, a posao je dobilo 2.790 ljudi.

RTV

Skupština Grada Novog Sada do kraja godine održaće još jednu sednicu, čime će zaokružiti ovogodišnji rad.

Izvor: Tanjug

RTV

U Pančevu je danas na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine grada usvojen budžet za 2012. godinu.

Predviđeno je da budžetski prihodi budu oko 4 milijarde i 160 miliona dinara, a suficit oko 30 miliona.

 • PATENT SUBOTIČKOG PROFESORA ŠAMPION ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 • RTV

  Energija nas može koštati manje samo ako je štedimo a kako to postići otkrio je profesor Milan Kekanović, inovator iz Subotice. Njegov patent na tržištima Evropske unije i Sjedinjenih Država priznat je kao proizvod koji zadovoljava najviše standarde energetske efikasnosti.

 • REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD OSNOVAO KATASTAR NEPOKRETNOSTI ZA PODRUČJE NOVOG SADA
 • Tanjug

  Republički geodetski zavod (RGZ) je osnovao katastar nepokretnosti za područje Novog Sada i u tom postupku su formirana 65.202 lista nepokretnosti sa 137.922 katastarske parcele.
  Na savremeni način je evidentirano 140.090 objekata i 137.882 tereta - hipoteka, saopštio je RGZ.

  Premer svih 18 katastarskih opština je izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji, a za osam je izrađen digitalni katastarski plan.

  Grad Novi Sad je administrativni centar Vojvodine i drugi je po veličini grad u Srbiji, koji zauzima površinu od 624 kvadratna kilometra i ima 335.700 stanovnika različitih nacionalnosti i kultura.

  Novi Sad ima povoljan geografski položaj jer se nalazi na saobraćajnim koridorima 10 i 7 (reka Dunav).

  Grad je osnovan 1694. godine i danas je veliki industrijski, finansijski i zdravstveni centar i univerzitetski grad.

  Zahvaljujući Petrovaradinskoj tvrđavi, spomeniku kulture od velikog značaja i muzičkom festivalu "Egzit“ Novi Sad je i poznata turistička destinacija, navedeno je u saopštenju.

  RGZ je ranije najavio da će objedinjeni katastar nepokretnosti Srbije biti gotov do kraja ove godine.

 • POVEZIVANJE NAUKE I PRIVREDE U SLUŽBI DALJEG RAZVOJA
 • Tanjug

  Zrenjaninski ''Mlekoprodukt'' i Ekonomski fakultet u Subotici potpisali su danas u Zrenjaninu ugovor o poslovnoj saradnji kako bi što bolje povezali nauku i privredu i primenili naučna dostignuća u poslovanju.

  Ugovor su potpisali generalni direktor "Mlekoprodukta" Živanko Radovančev i dekan Ekonomskog fakulteta Nenad Bunjik.

  Predstavjaući pet saradnika, na značajnim mestima u zrenjaninskoj mlekari, zaposlenih sa diplomom subotičkog fakulteta, Radonavčev je naznačio da su oni dokaz da je ta saradnja i do sada postojala i da fakultet daje dobre kadrove.

  On je podsetio da "Mlekprodukt" već osam godina posluje u multinacionalnoj komapniji "Bongren", od koje je, nedavno u Parizu, dobio priznanje za najstabilnije poslovanje u jugoistočnoj Evopi.

  Radovančev je istakao da je zrenjaninska mlekara ove godine u razvoj uložila 1,5 miliona evra i da se na tržistu pojavila sa novim proizvodom-mladim sirom.

  Vunjik je rekao da Ekonomski fakultet, sa ukupno 6.000 studenata, zauzima dugo mesto po brojnosti na novosadskom univezitetu i da poseban značaj pridaje naučno-istraživačkom radu i poslovnoj ekonomiiji.

  Kao dokaz za to su ugovori o polovnoj saradnji sa "Simpom"Merkatorom", "Agroživom", a od danas i sa "Mlekoproduktom".

 • POVEZIVANJE NAUKE I PRIVREDE U SLUŽBI DALJEG RAZVOJA
 • PATENT SUBOTIČKOG PROFESORA ŠAMPION ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 • POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 17. JANURARA 2012. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 10. januar 2011. godine •

  Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 17. janurara 2012. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

  Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 10. januara 2012. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 10. januara, NEĆE moći da polažu 17. januara, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

  O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

  Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 26.12.2011.

  EKSPLOATACIJA I PRERADA ULJNIH ŠKRILJACA KAO JEDAN OD STRATEŠKIH PROJEKATA U RUDARSTVU SRBIJE BI MOGLA DA POČNE OD 2016. GODINE

  U 2012. bi trebalo da bude raspisan javni poziv za izbor strateškog partnera za eksploataciju i preradu uljnih škriljaca u Aleksincu, izjavio je danas državni sekretar za rudarstvo Zlatko Dragosavljević koji je najavio i da bi Srbija od 2016. ili 2017. mogla dobijati naftu iz uljnih škriljaca.

  Eksploatacija i prerada uljnih škriljaca jedan je od strateških projekta u rudarstvu Srbije, rekao je državni sekretar Dragosavljević za Tanjugu i naveo da je resorno ministarstvo do sada dobilo pisma o namerama pet potencijalnih strateških partnera, ali da ima još zainteresovanih kompanija.

  Pisma su stigla od investicionih fondova "Hator" i "Zao star", estonskih kompanija "Eesti energija" i VKG i Naftne industrije Srbije (NIS).

  Kako je izneo Dragosavljević, cilj je uspostavljanje strateškog parnerstva sa nekom svetskom kompanijom koja ima najbolje tehnologije, iskustvo u toj oblasti, ali i čija je tehnologija ekološki najprihvatljivija.

  "Nije nam ideja da taj posao radi isključivo investitor, već da se taj posao radi zajedno sa domaćom kompanijom, odnosno da se uspostavi zajedničko preduzeće," rekao je Dragosavljević i dodao da bi pravo na eksploataciju trebalo da bude ulog domaće kompanije u zajedničko preduzeće.

  Državni sekretar je podsetio da Javno preduzeće za podzemnu eksplaotaciju uglja (JP PEU) "Resavica", odnosno Aleksinački rudnici koju su u sastavu JP PEU, trenutno izvode geološka istraživanja u aleksinačkom basenu.

  Do kraja godine će biti završena prva faza istraživanja, kako bi bile utvrđene tačne rezerve škriljaca u jednom delu aleksinačkog basena i očekuje se da do kraja 2011. JP PEU "Resavica" preda elaborat o rezervama oko 400 miliona tona uljnih škriljaca, objasnio je državni sekretar.

  Dragosavljević je procenio da bi, sa realizacijom takvog projekta posao moglo da dobije oko 1.500 ljudi.

  Državni sekretar je povodom učestalih mišljenja da prerada uljnih škriljaca nije u potpunosti ekološki opravdana, ukazao da se ta sirovina već dugo prerađuju u Estoniji koja je zemlja članica Evropske unije (EU), što znači da ispunjavaju propisane ekološke standarde EU.

  Dragosavljević je napomenuo da se prilikom proizvodnje nafte iz uljnih škriljaca ne koristi voda, pa ne dolazi do emisije ugljen-dioksida, već nastaje samo pepeo čija je emisija, kako je istakao, otprilike jednaka onoj koju sada proizvode domaće termoelektrane.

  Dragosavljević naveo i da je, prema procenama kompanija iz Estonije koje se dugo godina bave tim poslom, proizvodnja nafte iz uljnih škriljaca isplativa već pri ceni nafte od 60 do 70 dolara po barelu.

  Državni sekretar je nave o i da Narodna Republika Kina i Brazil, takođe, imaju veliko iskustvo u preradi uljnih škriljaca iz kojih mogu da se dobijaju i struja i gas.
  Procenjuje se da u aleksinačkom basenu ima 2,1 milijardu tona uljnih škriljaca iz kojih je moguće dobiti oko 200 miliona tona nafte.

  Izvor: Tanjug, 26.12.2011.

  NOVOM NOVČANICOM OD 2.000 DINARA KOJA ĆE BITI PUŠTENA U OPTICAJ 30. DECEMBRA 2011. GODINE NE POVEĆAVA SE UKUPAN IZNOS NOVCA U OPTICAJU, VEĆ SE SAMO MENJA APOENSKA STRUKTURA POSTOJEĆEG NOVCA

  Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić predstavio je danas novu novčanicu od 2.000 dinara, sa likom proslavljenog srpskog naučnika Milutina Milankovića, koja će biti puštena u opticaj 30. decembra ove godine.
  Guverner Šoškić je istakao da se tom novčanicom ne povećava ukupan iznos novca u opticaju, već se samo menja apoenska struktura postojećeg novca.
  Nova novčanica uvodi se u trenutku, kada su devizne rezerve NBS na zadovoljavajućem nivou od oko 11,4 milijarde evra, a međugodišnja inflacija ima trend pada, kazao je on.
  Guverner je istakao da će centralna banka novom novčanicom od 2.000 dinara smanjiti ukupnu količinu novčanica u opticaju za oko 20 miliona komada i sniziti troškove izrade za oko 170 miliona dinara. Istovremeno biće olakšano poslovanje novcem i upotpunjena postojeća serija novčanica koje je izdala NBS.
  U ovoj godini dinar je bio najstabilnija valuta u poređenju sa valutama zemalja u okruženju, podsetio je Šoškić, naglašavajući da je važno, u trenutku kada je čitava evrozona u do sada nezabeleženoj krizi, da čuvamo naš dinar.
  Generalni direktor Zavoda za izradu novčanica Milutin Ignjatović istakao je da nova banknota ima brojne zaštite od faslifikovanja, kao što su mašinski čitljivi elementi zaštite, OVD kinegram i vidljiva zaštitna vlakanca, koji ovu novu novčanicu čine izuzetno teškom za falsifikovanje.
  Milutin Milanković,čiji je lik na novoj novčanici, bio je astronom, geofizičar, klimatolog, matematičar, inženjer pronalazač, doktor tehnike, univerzitetski profesor i književnik. Rođen je u Dalju, završio je realnu gimnaziju u Osijeku, gde je presudnu ulogu u njegovom životnom opređeljenju imao profesor matematike Vladimir Varićak. Milanković je potom završio građevinski fakultet, a 1904. godine postao je doktor tehničkih nauka. Od 1905. do 1909. radio je kao građevinski inženjer u nekoliko bečkih firmi, na projektovanju armirano - betonskih građevina i tada prijavio šest patenata.
  Po osnivanju Beogradskog univerziteta, Milanković je postao vanredni profesor primenjene matematike, gde je ostao sve do penzionisanja 1955. godine.
  U međuvremenu izabran je za redovnog člana SANU i dopisnog člana JAZU, proveo je prvi svetski rat u internaciji u Budimpešti i objavio svoja najznačajnija dela "O primeni matematičke teorije sprovođenja toplote na probleme kosmičke fizike" i "Kanon osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba".
  Milanković se bavio suštinskim kosmičkim i ljudskim pitanjima, suncem i ledom, od čijeg međusobnog odnosa zavisi pojava i opstanak života u svemiru.
  Izvor: Tanjug, 23.12.2011.

  OTVOREN SRPSKO-CRNOGORSKI POSLOVNI KLUB U PODGORICI

  Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković i predsednik Vlade Republike Crne Gore Igor Lukšić istakli su danas da su odnosi Srbije i Crne Gore u usponu, kao i da dve države imaju ista strateška opredeljenja kada su u pitanju evropske integracije.
  Cvetković, koji boravi u jednodnevnoj poseti Podgorici, naveo je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Lukšićem da su dve zemlje opredeljene za unapređenje odnosa u svim oblastima od obostranog interesa.
  On je istakao da Srbija i Crna Gora u političkom smislu imaju odlične bilateralne odnose, i izrazio nadu da će taj trend biti nastavljen i u narednom periodu.
  Srbija i Crna Gora su, takođe, zainteresovane i za unapređenje ekonomske saradnje, saopštio je premijer i izrazio očekivanje da će odlična politička saradnja dveju zemalja predstavljati dobru osnovu za intenziviranje privredne saradnje.
  Želimo privrednicima dveju država da prenesemo poruku da smatramo da je njihovo povezivanje izuzetno važno, da će ono imati našu podršku, odnosno da će sve ono što oni rade imati pozitivan odjek kako na standard građana, tako i na njihove profite, poručio je Cvetković.
  Lukšić je naglasio da Crna Gora i Srbija unapređenjem međusobnih odnosa pokazuju da su spremne za evropske integracije, uz ocenu da između dve države postoji kontinuitet dobrih odnosa koji može poslužiti kao primer drugima u regionu.
  On je izrazio očekivanje da će centralne banke dveju država uskoro postići sporazum o uspostavljanju direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije, što će doprineti smanjenju troškova poslovanja između dve države.
  Predsednik Vlade Crne Gore je poručio da je neophodno uklanjati sve barijere koje stoje na putu unapređenja privredne saradnje dveju zemlja, uz napomenu da će današnje otvaranje Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba u Podgorici doprineti poboljšanju ukupnih ekonomskih odnosa.
  Poslovne veze Crne Gore i Srbije treba i dalje jačati u okviru ukupnih regionalnih aktivnosti i saradnje, a u cilju stvaranja širokog tržišnog okvira kojim ćemo do kraja iskazati naše komparativne prednosti, zaključio je Lukšić.

  Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.12.2011.

  Aktuelna sužbena mišljenja

  • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA POGODNOSTI KORIŠĆENJA SLUŽBENOG VOZILA U PRIVATNE SVRHE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 14a
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN DAVANJA ODEVNIH PREDMETA KOJE PRAVNO LICE ČINI U SVRHU REKLAMIRANJA FIZIČKIM LICIMA - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 1 i 2
  • Ministarstvo finansija: POREZ NA KAPITALNI DOBITAK NA PRIHOD KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI PRODAJOM STANA U KOME SU ŽIVELI ZAKUPCI NA NEODREĐENO VREME - Zakon o porezu na dohodak građana: član 72

  Aktuelna sudska praksa:

  • Apelacioni sud u Beogradu: EVENTUALNO KUMULIRANI TUŽBENI ZAHTEVI I DELIMIČNA PRESUDA - Zakon o parničnom postupku: član 191 stav 2
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST IZRICANJA RASKIDA UGOVORA PREMA LICU KOJE NIJE UGOVORNA STRANA - Zakon o obligacionim odnosima: član 148
  • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO SAGLASNOSTI VOLJA KOD ZAKLJUČENJA UGOVORA SA NEOVLAŠĆENIM LICEM - Zakon o obligacionim odnosima: član 26 i član 55 stav 4
  • Apelacioni sud u Beogradu: POVERAVANJE MALOLETNOG DETETA RODITELJU RADI SAMOSTALNOG VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: čl. 75 i 77
  • Apelacioni sud u Beogradu: RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI VOZILA U SLUČAJU PRIVREMENOG ODUZIMANJA ZBOG SUMNJE U NJEGOVO POREKLO - Zakon o obligacionim odnosima: član 508 stav 1 i član 510 stav 1
  • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE ZARADE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 188, 189 i 195
  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAHTEV ZA OBJAVLJIVANJE ODGOVORA NA INFORMACIJU U INTEGRALNOM OBLIKU - Zakon o javnom informisanju: član 47

  Primer:

  Likvidacije:

  U periodu od 19. decembra do 23. decembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


  Broj oglasa

  Naziv privrednog subjekta

  Opština

  Datum oglašavanja

  Trajanje oglasa

  176558

  TOP PRO-CONTACT - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  23.12.2011

  60

  176554

  ORION COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  23.12.2011

  60

  176550

  ZLATNA KRILA - U LIKVIDACIJI

  Bečej

  23.12.2011

  60

  176545

  HAUSKA & PARTNER - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  23.12.2011

  60

  176537

  ASKA - U LIKVIDACIJI

  Kula

  23.12.2011

  60

  176529

  ART MEDIA PLUS - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  23.12.2011

  60

  176500

  GAJ - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  23.12.2011

  60

  176496

  SONPQ - U LIKVIDACIJI

  Boljevac

  23.12.2011

  60

  176475

  TOMAS FRUCHT - U LIKVIDACIJI

  Doljevac

  23.12.2011

  60

  176467

  M.K.V. - U LIKVIDACIJI

  Stara Pazova

  23.12.2011

  60

  176461

  REVOLT-BRENDOMANIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  23.12.2011

  60

  176442

  HI COMPUTERS EUROPE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  23.12.2011

  60

  176427

  VIA GLOBAL - U LIKVIDACIJI

  Paraćin

  22.12.2011

  60

  176423

  TAD KOM - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  22.12.2011

  60

  176398

  VITTORIA - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  22.12.2011

  60

  176394

  VETTA INVESTIZIONI - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Obrenovac

  22.12.2011

  60

  176366

  SETOP - U LIKVIDACIJI

  Kraljevo

  22.12.2011

  60

  176342

  PILAC - U LIKVIDACIJI

  Aranđelovac

  22.12.2011

  60

  176338

  LOGOTEK - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  22.12.2011

  60

  176327

  BALI EXCLUSIVE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  22.12.2011

  60

  176308

  JABLAN - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  22.12.2011

  60

  176304

  ALEKSANDAR ACO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  22.12.2011

  60

  176265

  PETKUS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  22.12.2011

  60

  176255

  RABALUX - U LIKVIDACIJI

  Senta

  22.12.2011

  60

  176270

  BALI PARADIZO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  22.12.2011

  60

  176233

  SAN-ANTONIUSS - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  21.12.2011

  60

  176229

  ZLATNIK - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  21.12.2011

  60

  176225

  SANEKO - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  21.12.2011

  60

  176221

  TERMOVENT - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  21.12.2011

  60

  176217

  RADOBRAN - U LIKVIDACIJI

  Kikinda

  21.12.2011

  60

  176213

  EASY TOOLS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  21.12.2011

  60

  176209

  VEKTOR - U LIKVIDACIJI

  Bojnik

  21.12.2011

  60

  176196

  MN-COMMERC TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  21.12.2011

  60

  176190

  ALT MEDIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  21.12.2011

  60

  176186

  LACY TRADE - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  21.12.2011

  60

  176182

  SEKELJTUR - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  21.12.2011

  60

  176178

  PEK-KAONA - U LIKVIDACIJI

  Kučevo

  21.12.2011

  60

  176174

  DENDI - U LIKVIDACIJI

  Leskovac

  21.12.2011

  60

  176170

  SUVAJAC & PARTNERS - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  21.12.2011

  60

  176166

  EXIDERA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  21.12.2011

  60

  176161

  BLANK - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  21.12.2011

  60

  176129

  TRGOVINA LEKIĆ - U LIKVIDACIJI

  Zrenjanin

  21.12.2011

  60

  176102

  BIMPROM - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  21.12.2011

  60

  176096

  DIONITA - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  21.12.2011

  60

  176092

  HIS-BAT & VILJUŠKARI - U LIKVIDACIJI

  Niš - Pantelej

  21.12.2011

  60

  176080

  INTEGRAL GRADNJA - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  21.12.2011

  60

  176074

  FORTUNA EXTRA - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  21.12.2011

  60

  176068

  SMVA - U LIKVIDACIJI

  Kikinda

  21.12.2011

  60

  176061

  PANTA-DUŠAN - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  20.12.2011

  60

  176033

  MORAVA-GAS - U LIKVIDACIJI

  Jagodina

  20.12.2011

  60

  176022

  PRO TRACK - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  20.12.2011

  60

  176020

  DAKIĆ - U LIKVIDACIJI

  Varvarin

  20.12.2011

  60

  176010

  JEZERINAC - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  20.12.2011

  60

  176006

  ZVEZDA-PROMET - U LIKVIDACIJI

  Ljubovija

  20.12.2011

  60

  176002

  MAPA TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  20.12.2011

  60

  175998

  SUNPORT MONT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  20.12.2011

  60

  175961

  IZOL-TREJD - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  20.12.2011

  60

  175955

  CENTAR DISTRIBUCIJE OKOVA CDO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  20.12.2011

  60

  175950

  JAMIX-TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  20.12.2011

  60

  175940

  ARMATURA KOMING - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  19.12.2011

  60

  175942

  CLUB INVEST 018 - U LIKVIDACIJI

  Niš (grad)

  19.12.2011

  60

  175919

  ALZAS COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Arilje

  19.12.2011

  60

  175908

  BANSNORE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  19.12.2011

  60

  175897

  HELVETICUM TOP CONTROL - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  19.12.2011

  60

  175871

  BEOFUTURA PLUS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  19.12.2011

  60

  175848

  BRAND HOUSE - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  19.12.2011

  60

  175844

  BADVI - U LIKVIDACIJI

  Trstenik

  19.12.2011

  60

  175838

  RAS GRUPA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  19.12.2011

  60

  175819

  BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

  Beočin

  19.12.2011

  60

  175802

  ŽGV - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  19.12.2011

  60

  175787

  ABC TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  19.12.2011

  60

  175785

  SRKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  19.12.2011

  60

  175776

  AVANTURIST - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  19.12.2011

  60

  175754

  TRUKI-TRANS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  19.12.2011

  60

  Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 26.12.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 23.12.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  Slobodametal a.d.

  07038640

  25. St. broj 2803/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2427

   http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SLOBODAMETAL.shtml/seo=/companyid=1614

  Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Slobodametal a.d. Obrenovac, Save Kovačević 7A, mat. broj 07038640, PIB 101217745, odlučujući o predlogu poverilaca doneo je 28. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom Slobodametal a.d., Obrenovac, Save Kovačevića 7A, mat. br. 07038640, PIB 101217745.
  II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Đukić Novi Beograd, Pere Segedinca 9/20.
  IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
  V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. februar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 6. april 2012. godine, u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 239/II.
  VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu sva obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda, 1. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Preduzeće za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o.

  17280520

  7. St. broj 730/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2189

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 730/11 od 1. decembra 2011. godine, utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za transport, promet i usluge Gagić co d.o.o. Beograd - u stečaju, Čiče Rominijskog broj 9, matični broj 17280520, PIB 101903648, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 730/11 od 6. oktobra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o.

  20105208

  36. St. broj 809/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1112

   

  Privredni sud u Beogradu stečajni sudija Mila Đorđević, u postupku stečaja nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o., Beograd u stečaju, Leptirova 43, matični broj: 20105208, pib broj 104161698, na završnom ročištu održanom 18. novembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "Micolo" d.o.o, Beograd. ul. Leptirova br. 43, matični broj: 20105208, pib broj : 104161698.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće "Pelledž Uni" d.o.o.

  17491997

  4. St. broj 577/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1891

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 577/11 od 24. oktobra 2011. godine, zaključio je postupak stečaja nad preduzećem "Pelledž Uni" d.o.o., iz Beograda, Vladimira Petrovića 32 u stečaju, matični broj 17491997, PIB 103014309.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Mlintest coop" d.o.o.

  17421590

  21. St. broj 2938/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

   

  U oglasu Privrednog suda u Beogradu objavljenom u "Službenom glasniku RS" broj 96, od 16. decembra 2011. godine u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498, po rešenju 21. St. broj 2938/11, greškom je izostavljen deo teksta.
  Izostavljena tačka VI. treba da glasi:
  "VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 1. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II."
  U ostalom delu oglas je nepromenjen.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Euro paleta group"

  17565524

  32. St. broj 1488/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Euro paleta group" Beograd, Južni bulevar 144/I, matični broj 17565524, PIB 103442893.
  Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  Imenuje se Mirković Slava iz Beograda Borča, Ratnih vojnih invalida 19, za stečajnog upravnika.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beograd, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  Ispitno ročište zakazuje se za 4. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 2. decembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  Nalaže se Agenciji za Privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o.

  17540211

  27. St. broj 1815/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2462

   

  I - Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 27. St. broj 1815/2011 otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Doox Mita trade" d.o.o. iz Beograda, Bulevar JNA 401, matični broj 17540211, PIB 103285338.
  II Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III Za stečajnog upravnika imenuje se Žarko Vujačić, Novi Beograd, Omladinskih brigada 156/21.
  IV Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. januar 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
  V Ispitno ročište određuje se za 23. april 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
  VI Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII Oglas je objavljen na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o.

  17594460

  3. St. broj 2867/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2441

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2867/2011 od 30. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Point international" d.o.o. iz Novog Beograda, Milentija Popovića 37/5 a, matični broj 17594460, PIB 103681142, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  II - Za stečajnog upravnika imenovan je Milovan Janković iz Mladenovca, Kralja Aleksandra Obrenovića 100.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 23. april 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
  VI - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
  VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  Privredno društvo za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o.

   

  7. St. broj 2753/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1295

   

  Privredni sud u Beogradu (7. St. broj 2753/10) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za posredovanje u prometu nekretnina, građevinarstvo i trgovinu Delta legal d.o.o. Beograd u stečaju, Beograd, Vodovodska 172, zakazao je ročište za razmatranje i glasanje poverilaca o izmenjenom planu reorganizacije od 23. septembra 2011. godine, za 23. januara 2012. godine u 10,00 časova koje će se održati u Beogradu, Masarikova 2/I sprat/ sudnica broj 100.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  "Čivija 2005" d.o.o.

  20087650

  St. broj 54/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1872

   

  Privredni sud u Valjevu, sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37, doneo je dana 7. decembra 2011. godine, sledeće rešenje.
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Čivija 2005" d.o.o. u stečaju, Šabac, ul. Pop Lukina br. 37., matični broj 20087650, PIB 104091666, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 54/11 od 10. juna 2011. godine.
  2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Dragan Marković iz Loznice.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.
  Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog, Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog prvostepenog suda.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o.

  20215879

  St. broj 113/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1773

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, 9. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Woodcraft" d.o.o., u stečaju, Šabac, Kralja Milana 65, matični broj 20215879, PIB 104687890, zakazuje se za 10. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

  20139480

  St. broj 764/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2469

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, doneo je 16. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Elpastel" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Šabac, Janka Veselinovića 37, matični broj 20139480, PIB 104302493, zbog prezaduženosti preduzeća.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Milojević Aleksa iz Loznice, Predraga Marinkovića 7.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 7. juna 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 25. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
  Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 16. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO

   

  3St. broj 172/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=610

   

  Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "Adakalac" DOO Paraćin, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 172/2010 održati 28. decembra 2011. godine u 10,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Privredno društvo "Vinarija Levač" doo

  07348193

  3 ST. broj 388/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1446

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Stecajna+masa+LEVAC+ad.shtml/seo=/companyid=617

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Gorica Raškovića, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Vinarija Levač" doo Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, dana 30.11.2011. god. doneo sledeće rešenje:
  1. Obaveštavaju se poverioci stečajnog dužnika Privredno društvo "Vinarija Levač" DOO Rekovac, ulica Kralja Petra Prvog 115, matični broj 07348193, PIB 101283278, da je stečajni poverilac Privredno društvo "Elite Plus" doo Beograd - Zemun, podneo ovom sudu Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 9.09.2011. g. i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 1.12.2011. godine, pa do dana održavanja ročišta.
  2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 26.12.2011. godine u 13,30 časova i održaće se u sudnici 535/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
  3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
  4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 9.9.2011. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
  6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 30.11.2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

   

  6. St. broj 53/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 12. decembra 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 17. januara 2012. godine sa početkom u 10,30 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
  Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "Media art"

  20050004

  6. St. broj 9/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1455

   

  Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Miroslav Ilić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Media art", Leskovac, Tome Kostića 2, matični broj 20050004, poreski broj 104025579, tekući račun broj 290-12262-23, kod Univerzal banke a.d. Beograd, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 21. marta 2011. godine, od strane predlagača Univerzal banke a.d. Beograd
  REŠENJE
  Nastavak prvog poverilačkog ročišta zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
  Ispitno ročište zakazuje se za 31. januar 2012. godine, u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevaru oslobođenja broj 2, u sudnici broj 2.
  Pozivaju se stečajni poverioci da prisustvuju ročištu.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Yu invest group" d.o.o.

   

  2. St. broj 399/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1993

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Milosavljević, doneo je dana 9. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Yu invest group" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  "Vila" d.o.o.

   

  2. St. broj 397/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2174

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 9. decembra 2011. godine sledeće
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Vila" d.o.o. iz Leška, za dan 26. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici br. 4, Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Industrija mesa "Bek" d.o.o.

  08035709

  2. St. broj 673/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BEK.shtml/seo=/companyid=6147

  Privredni sud u Nišu, u veću sastavljenom od sudije Snežane Vukosavljević-Obradović, predsednika veća i sudija Mitrović Vojkana i Tasić Momira, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, po predlogu stečajnog upravnika Nebojše Bajića od 16.8.2011. godine za održavanje završnog ročišta, na završnom ročištu održanom 9.12.2011. godine
  REŠENJE
  Konstatuje se da je stečajni dužnik Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, matični broj 08035709, PIB 101161031, ispunio sve obaveze predviđene planom reorganizacije usvojenim Rešenjem Trgovinskog suda u Zrenjaninu St. br. 2/07 od 28.1.2008. godine.
  Obustavlja se stečajni postupak prema stečajnom dužniku Industrija mesa "Bek" d.o.o. Zrenjanin, usled izvršenja plana reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "Fiaz" AD

   

  2. St. broj 9/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Fiaz" AD u stečaju iz Prokuplja, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Nebojše Petkovića, rešavajući po naknadno podnetim prijavama, doneo je dana 12. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati dana 10. januara 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, ul. Svetosavska 7a, sudnica broj 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš"

   

  1. St. broj 331/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1877

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Stočarsko-veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjavanje "Niš" u stečaju iz Niša za 28. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici 2. Privrednog suda u Nišu.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  d.o.o. "Maconi CO"

   

  Posl. broj 3. St. 268/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1735

   

  Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, doneo je 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Maconi CO" u stečaju iz Niša, za dan 26. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 3 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  "Naissa" doo

   

  2 St. broj 852/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2004

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Gordana Jovanović, doneo je dana 8. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Naissa" doo u stečaju iz Niša, za dan 26. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 sati u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  DP "Alprodukt"

  06998674

  2. St. broj 117/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=473

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ALPRODUKT.shtml/seo=/companyid=231

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića, na završnom ročištu, održanom dana 5. decembra 2011. godine, doneo je, dana 5. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Usvaja se Završni izveštaj i Završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca za period od 19. jula 2010. godine do 30. septembra 2011. godine, u svemu kako je podneo stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj, preko poverenika Zorana Milosavljevića.
  2. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti odnosno manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Alprodukt" u stečaju iz Aleksinca, matični broj 06998674, PIB 100305894 zaključuje.
  3. Po namirenju nastalih troškova prenosi se na Republiku Srbiju potraživanje stečajnog dužnika od sledećih dužnika:
  - Milana Hajdukovića pr. "Ogrev tim" iz Varvarina, matični broj 61431560, po osnovu Ugovora o zakupu broj 4/10 od 1. septembra 2010. godine,
  - "Protehnika" d.o.o. iz Aleksinačkog rudnika, ul. Jelovica b.b., matični broj 20137037, po osnovu zakupa, a prema zaključenom Sporazumu o regulisanju međusobnih obaveza od 26. novembra 2010. godine i Aneksu sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza od 13. septembra 2011. godine.
  4. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 49.229,87 dinara, na ime troškova koji će nastati nakon zaključenja stečajnog postupka.
  5. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz

  08708398

  1. St. broj 136/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2187

   

  Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19., MB: 08708398, PIB: 101917862, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Eurobank EFG AD Beograd, ul. Vuka Karadžića br. 10., čiji je punomoćnik dr Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 28. novembra 2011. g.
  Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 121.000,00 dinara, a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 50.000,00 dinara.
  Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
  Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Luk Liemited d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na veliko i malo uvoz-izvoz, Novi Sad u stečaju, ul. Hadži Ruvimova br. 51/19, MB: 08708398, PIB: 101917862 - se zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Kristal d.o.o.

  8233373

  2. St. broj 16/2010

   

   

   

  Privredni sud u Novom Sadu, u veću sastavljenom od sudije Slobodanke Komšić, predsednika veća, sudije Gordane Ristić i sudije Crevar Gorana, članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o., u stečaju, iz Ravnog Sela, Maršala Tita 87, MB: 8233373, po predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7B, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 28. novembra 2011. godine.
  Utvrđuje se konačna naknada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 2.283.393,08 dinara.
  Utvrđuje se konačna naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 500.000,00 dinara.
  Nalaže se stečajnom upravniku da neisplaćeni iznos novčanih sredstava od 73.670,45 dinara prenese na račun depozita ovog suda.
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kristal d.o.o. - u stečaju, iz Ravnog Sela.
  Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom koju čini potraživanje po sporu Iv. broj 3494/2010.
  Ovlašćuje se stečajni upravnik Cicmil Miroljub da zastupa stečajnu masu stečajnog dužnika.
  Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Žitnica mlin

  20063700

  2. St. broj 487/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2239

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869 po obaveštenju NBS od 20. januara 2011. godine i predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7/b od 25. maja 2011. godine, doneo je 5. decembra, 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Žitnica mlin iz Bačkog Dobrog Polja u stečaju, Maršala Tita br. 99/a MB: 20063700 PIB: 103966869, za 31. januar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli Suda sa datumom 5. decembra 2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  DP "Partner"

  8829438

  2. St. broj 51/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

   

  Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. januara 2011. godine i po predlogu predlagača NLB Banke Beograd, od 6. maja 2011. godine, doneo je 7. decembra, 2011. godine sledeće
  REŠENJE
  Usvaja se završni izveštaj stečajnog upravnika od 30. novembra 2011. godine i završni račun stečajnog dužnika od 17. novembra 2011. godine.
  Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 10.000,00 dinara.
  Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 200.000,00 dinara.
  Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
  Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja br. 78/3, MB: 8829438, PIB 103975552.
  Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  "Plana živinarstvo" a.d.

  17433148

  3. St. broj 359/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2327

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PLANA+ZIVINARSTVO.shtml/seo=/companyid=1411

  Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velike Plane doneo je
  REŠENJE
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velke Plane, Miloša Velikog 97 - u likvidaciji, mat. br. 17433148, PIB br. 101175284, za 27. decembar 2011. godine u 11,45 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
  Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  "Uno Martin Home" a.d.

   

  St. broj 37/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=441

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/UKRAS.shtml/seo=/companyid=2611

  1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  2. Postupak stečaja se nastavlja nad stečajnom masom "Uno Martine Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  3. Za stečajnog upravnika stečajne mase "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva, dosadašnji stečajni upravnik stečajnog dužnika "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo.
  4. Utvrđuje se stečajna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 2.381.500,40 dinara koja je isplaćena.
  5. Utvrđuje se naknada troškova stečajnom upravniku u iznosu od 110.113,43 dinara koja je isplaćena.
  6. Konstatuje se da su u toku tri izvršna postupka Iv. broj 10366/2011 protiv izvršnog dužnika Silbeg d.o.o. Novi Sad i Iv. broj 2346/2011 protiv izvršnog dužnika Kajateks d.o.o. Kragujevac i protiv izvršnog dužnika d.o.o. Novosadsko izdavačko-trgovinsko preduzeće NIP Novi Sad, i 3 parnična postupka i to: P. broj 996/2010 protiv tuženog Inter komerc a.d. Beograd, P. broj 127/2011 protiv tuženog Ilić tekstil d.o.o. Niš i P. broj 275/2011 protiv tuženog Ultratex d.o.o. Šabac.
  7. Za potraživanje u navedenim postupcima, kao i za dalje vođenje postupka stečaja nad stečajnom masom "Uno Martin Home" a.d. u stečaju Smederevo ostaju rezervisana sredstva u novačnom iznosu od 500.000,00 dinara.
  8. Konstatuje se da je stečajna masa stečajnog dužnika prema kome se stečaj zaključuje, pravni sledbenik stečajnog dužnika u pravima i obavezama u odnosu na potraživanja u navedenim postupcima (parničnom i izvršnom) u kojima je stečajni dužnik stranka.
  9. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", i po pravosnažnosti dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata i upisa stečajne mase kao pravnog sledbenika.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d.

  17369229

  St. broj 499/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

   

  Utvrđuje se stečajni dužnik "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin nema imovinu, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Bogosavljević Ljubiša i dr." o.d. u stečaju Krepoljin, matični broj 17369229, PIB 101944613, zaključuje.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  Radnički univerzitet "Slobodan Jović"

   

  3. St. broj 344/2011

   

   

   

  Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva doneo je rešenje
  Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva, za 27. decembra 2011. godine u 12,00 časova u sudnici 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
  Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 4000.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD

   

  2. St. broj 258/2011

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  U postupku stečaja St. broj 258/2011 nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" AD iz Požarevca, Privredni sud u Požarevcu je 2. decembra 2011. godine doneo rešenje kojim se ispitno ročište zakazuje za 25. januar 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  "IGM Bačka opeka" d.o.o.

  08230692

  St. broj 381/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BACKA+OPEKA+IGM.shtml/seo=/companyid=2363

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 381/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692, na osnovu predloga podnetog dana 2.9.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana, dipl. oecc. iz Subotice.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "IGM Bačka opeka" d.o.o. Subotica, Aleksandrovi salaši broj 100 - matični broj 08230692 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
  Ispitno ročište se zakazuje za 12.4.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2.2.2012. godine sa početkom u 9,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
  Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 8.12.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  "Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o.

  08775982

  St. broj 134/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1578

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine rešenjem St. 134/2011 u postupku stečaja nad "Valko" Preduzeće za trgovinu na veliko malo i usluge d.o.o. Bačka Topola, Lenjinova br. 65. - matični broj 08775982 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,10 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  "Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o.

  08635803

  Posl. broj St. 275/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1839

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja nad "Klasiktrade" trgovna na veliko i malo d.o.o. Subotica, Miloša Obilića br. 16. - matični broj 08635803 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 02.02.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "BB Brothers Company" d.o.o.

   

  St. broj 165/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1577

   

  Privredni sud u Subotici je dana 8.12.2011. godine u postupku stečaja - poslovni broj St. 165/2011 - "BB Brothers Company" d.o.o. Palić, Splitska aleja 1, zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 23.2.2012. godine sa početkom u 9,20 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o.

   

  St. broj 115/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 115/2010 od 8.12.2011. godine stečajnom dužniku Holding kompanija "Solid" DP za proizvodnju i promet obuće i plastike sa p.o. Subotica, Đure Đakovića 4 - matični broj 08067589 postavio privremenog zastupnika - advokata Petrović Pavle iz Subotice.
  Privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i dužnost zakonskog zastupnika sve dok se zakonski zastupnik - direktor ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom.
  Troškovi privremenog zastupnika padaju na teret predlagača.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  "Jelova Gora"

   

  St. broj 31/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1600

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JELOVA+GORA-+MINERALI+GORSKI.shtml/seo=/companyid=9150

  Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 31/11 nad preduzećem "Jelova Gora" iz Užica u stečaju, nastavak ispitnog ročišta zakazan za 16. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 52/III, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  Kulturno informativni centar d.o.o.

  17041894

  3. St. broj 43/10

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+KULTURNO-INFORMATIVNI+CENTAR+-+KIC.shtml/seo=/companyid=22035

  Privredni sud Užice oglašava da je rešenjem 3 St. broj 43/2010 od 13. septembra 2011. godine usvojen završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika Kulturno informativni centar d.o.o. Bajina Bašta i da je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Kulturno informativni centar Bajina Bašta, PIB 101000421, MB 17041894.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "Vault" d.o.o.

  17469649

  3. St. broj 188/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2386

   

  1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Vault" d.o.o. Čajetina, Omladinska 8, MB 17469649, PIB 102624817, zbog dugotrajne nesposobnosti za plaćanje.
  2. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin iz Nove Varoši, Svetog Save 78I.
  3. Određuje se ispitno ročište za 12. april 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sobi broj 51/III.
  4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljiva oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
  5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  6. Određuje se prvo poverilačko ročište za 29. decembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, soba 51/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

  Izvor: Redakcija, 26.12.2011.