Vesti - 27.06.2011 www.paragraf.rs


 • SLUŽBENI GLASNIK BROJ 46 OD24.06.2011/ODABRANI DOKUMENTI . . . dalje

 • ZARADE PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA MAJ 2011./PROSEČNA BRUTO ZARADA IZNOSI 49064, A PROSEČNA NETO ZARADA 35362 DINARA . . . dalje

 • MINISTARSTVO PRAVDE ĆE U OKTOBRU PREDSTAVITI SET ZAKONA KOJI IMAJU ZA CILJ BORBU PROTIV KORUPCIJE, ALI I REGULISANJE PITANJA IMUNITETA NARODNIH POSLANIKA, MINISTARA, SUDIJA I TUŽILACA . . . dalje

 • IZVRŠNI ODBOR NBS USVOJIO PAKET PROPISA KOJIMA SE PRAVILA ZA IZRAČUNAVANJE ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I UPRAVLJANJE RIZICIMA USAGLAŠAVAJU SA BAZEL II STANDARDIMA . . . dalje

 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE U VEZI UČEŠĆA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE NA SEDNICI DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA . . . dalje

 • POSTUPAK RAZGOVORA SA KANDIDATIMA ZA NOSIOCE JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA POČINJE 4. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • PREMA PREDLOGU NOVOG ZАKONA O ŠTRАJKU RАDNICI ĆE MOĆI DА ŠTRАJKUJU ISKLJUČIVO U KRUGU PREDUZEĆА, A MEĐU PREDLOŽENIM NOVINАMА JE I OBАVEZА FIRMI KOJE SE BАVE DELАTNOSTIMА OD OPŠTEG ZNАČАJА DА ŠTRАJK NАJАVE 15 DАNА RАNIJE UZ OBEZBEĐEN MINIMUM RАDА . . . dalje

 • NAJVEĆI BROJ PRIMEDBI KOJE SU UPUĆENE NA TEKST NACRTA MEDIJSKE STRATEGIJE ODNOSI SE NA PITANJE VLASNIŠTVA U MEDIJIMA . . . dalje

 • DA LI ĆE IZMENE ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE IZAZVATI DODATNI DEFICIT BUDŽETA­? . . . dalje

 • ODREDBA TAČKE 4. ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA PRIMENJIVAĆE SE NA SVE ODLUKE O ODOBRAVANJU KREDITA FIZIČKIM LICIMA KOJE NADLEŽNI ORGAN BANKE BUDE DONEO 30. JUNA PA NADALJE . . . dalje

 • DEBATA "UVOĐENJE SISTEMA KVALITETA U OCD’' 29. JUNA 2011. . . . dalje

 • U PRIPREMI ZAKON O RACIONALNOJ POTROŠNJI ENERGIJE . . . dalje

 • BESPLATNA PRAVNA POMOĆ SVIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA . . . dalje

 • ZAŠTITNIK GRAĐANA PODSEĆA DA SRBIJA JOŠ NIJE ODREDILA ORGAN KOJI ĆE VRŠITI FUNKCIJU NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE . . . dalje