Aktuelne vesti na dan 27. april 2012

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 27. april 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 41 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 43 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 18 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 18 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ OD 2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
ODRŽANA KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Konferencija na visokom nivou o budućnosti Evropskog suda za ljudska prava, održana je u periodu od 18. do 20. aprila 2012. godine u Brajtonu, u okviru predsedavanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Komitetom ministara Saveta Evrope.

Ova konferencije na kojoj su učestvovale delegacije svih 47 država članica Saveta Evrope, zamišljena je kao nastavak reformskog procesa započetog i Interlakenu (Švajcarska), februara 2010. godine, osnaženog stupanjem na snagu Protokola 14, u junu 2010. godine i usvajanjem Deklaracije iz Izmira (april, 2011. godine). Međutim, pored toga, ova konferencija koja je imala za cilj i da obezbedi delotvornost kontrolnog mehanizma koji je uspostavljen Konvencijom o ljudskim pravima i trebalo je odredi pravce za dalje kretanje reforme Suda. U tom smislu šefovi delegacija ili članovi delegacije koji su bili za to određeni, u trominutnom govoru, izneli su osnovne poglede na reformu Suda u vidu jedne političko-stručne deklaracije.

Repubiku Srbiju na Konferenciji su predstavljali Gordana Pualić, državni sekretar u Ministarstvu pravde (šef delegacije) i dr Slavoljub Carić, pomoćnik ministra pravde i zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska (član delegacije).

Konferencija je završena usvajanjem teksta Deklaracije, koja je pripremljena još ranije, na neformalnim sastancima predstavnika država članica održavanih u Strazburu, u okviru pripreme Konferencije u Brajtonu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 26.4.2012.

SRPSKO UDRUŽENJE ZA USTAVNO PRAVO I USTAVNI SUD ORGANIZUJU, 4. I 5. MAJA 2012. GODINE OKRUGLI STO MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA USTAVNO PRAVO "OSNOVNI PRAVCI U RAZVOJU KONSTITUCIONALIZMA I USTAVNOG PRAVA OD 1981. DO 2011"

Srpsko udruženje za ustavno pravo i Ustavni sud organizuju, 4. i 5. maja 2012. godine, u Domu Narodne skupštine, u Beogradu, Okrugli sto Međunarodnog udruženja za ustavno pravo "Osnovni pravci u razvoju konstitucionalizma i ustavnog prava od 1981. do 2011".

Ovim događajem biće obeleženo 30 godina od osnivanja Svetskog udruženja za ustavno pravo, koje je osnovano na inicijativu Jugoslovenskog udruženja za ustavno pravo, u Beogradu 1981. godine. Tokom tri decenije postojanja Svetskog udruženja za ustavno pravo, dogodile su se značajne promene u teoriji i praksi konstitucionalizma, ljudskih prava, demokratije, vladavine prava i ustavnog prava uopšte. Cilj ovog okruglog stola je da se sumiraju te promene, napravi kritički osvrt na njih i da se naznače pravci daljeg razvoja ustavnog prava.

Teme o kojima će biti reči na okruglom stolu su od velike važnosti za dalji razvoj ustavne demokratije, a odnose se na: prirodu nacionalne države, njen suverenitet kao i opseg važenja i primene principa vladavine prava. Promene u shvatanju samog pojma ustavnog prava, kao i promene koje su se dogodile na polju izučavanja ustavnog prava, takođe će biti teme okruglog stola. Učešće na skupu su potvrdili eminentni konstitucionalisti iz celog sveta.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 26.4.2012.

OBAVEŠTENJE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SPORT I OMLADINU O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA DOBIJANJE SREDSTAVA

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje sredstava, sve sportske organizacije (klubovi), savezi i društva, dužni su da dostave fotokopiju rešenja o prevođenju u Agenciju za privredne registre. Ukoliko je postupak prevođenja još u toku, treba da dostave dokaz da su Ageniciji podneli dokumentaciju za prevođenje do 12. aprila 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, 26.4.2012.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Odbor za bankarstvo i osiguranje PKS pokrenuće inicijativu da se ukine član 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim se banke obavezuju da vrše kontrolu poreza i doprinosa na zarade

Neprimenjivanje člana 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr. - prim. red.) sankcioniše se kaznom u visini neplaćenih poreza i doprinosa, uvećanom za 50 odsto, a propisana je i kazna za odgovorno lice u banci, rekla je Branislava Žunjić, sekretar Odbora za bankarstvo i osiguranje PKS na sednici Odbora. Mi smo još u izradi nacrta predložili brisanje ovog člana, jer je pitanje naplate poreza i doprinosa na zarade u nadležnosti Poreske uprave, dok je nadležnost banaka platni promet, podsetila je Žunjić.

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji od banke se zahteva da ako na računu isplatioca nema dovoljno sredstava za istovremenu isplatu zarade i odgovarajućeg poreza, dozvoli isplatu samo srazmernog dela zarade, uz plaćanje doprinosa. S druge strane, po važećem Zakonu o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon i 31/2011 - prim. red.) banka je dužna da izvrši nalog za plaćanje koji je izdao pošiljalac, tako da su ova dva zakona u koliziji.

Kako primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji počinje 1. jula ove godine, a u Ministarstvu finansija još nije gotov softver za obračun poreza i doprinosa na zarade, banke očekuju velike probleme i kašnjenja u isplati zarada. Osim toga, nisu uradjena ni podzakonska akta vezana za slučaj kada jedno pravno lice ima više računa ili za elektronsko plaćanje, rekao je Vladimir Čupić, predsednik Odbora za bankarstvo i osiguranje PKS, predsednik Izvršnog odbora Hipo Alpe Adria banke. Medjutim, suštinsko pitanje je da li posao naplate poreza i doprinosa na zarade pripada bankama kao finansijskim institucijama u privatnom sektoru, ili Poreskoj upravi kao državnoj instituciji, rekao je Čupić.

Predstavnici bankarskog sektora su se složili da se pokrene inicijativa, koju podržava i Udruženje banaka, za ukidanje člana 30a koji predvidja da naplatu poreza i doprinosa na zarade vrše banke, kao i članove koji predvidjaju kaznene mere. Inicijativu za izmenu Zakona brisanjem ovih članova može direktno pred Skupštinu da iznese Narodna banka Srbije, koja ima pravo predlaganja propisa i zakona iz svog domena, rekla je Branislava Žunjić.

Kako je Zakon već usvojen, treba raditi na dva koloseka, rekao je potpredsednik PKS Slobodan Samardžić. Moraju se vršiti pripreme da bi realizacija ovih odredbi Zakona ipak počela, a drugi kolosek je da se na sastanku sa predstavnicima Ministarstva finansija dodje do rešenja u zajedničkom interesu.

Ukoliko inicijativa da se Zakon izmeni ne bude dala rezultate u odgovarajućem roku, predstavnici banaka su zatražili produženje roka za implementaciju softvera koji priprema Ministarstvo finansija.

Predstavnici banaka na sednici svog Odbora razmatrali su i mogućnosti za rešavanje problema visokog učešća rizičnih plasmana (NLP) u ukupnim plasmanima u Srbiji. Učešće problematičnih kredita, onih koji su u docnji duže od 90 dana, u ukupno odobrenim kreditima je 2011. iznosilo 19, 27 odsto, što je najviše u regionu. Bilansi privrede bi pokazali da je udeo rizičnih kredita još veći i iznosi čak 30 odsto, rekao je Vladimir Čupić. Vlada je prepustila bankama da vrše reformu kreditiranja privrede, rekao je Čupić i dodao da Zakon o sporazumnom finansiranju i restrukturiranju privrednih društava nije ostvario značajnije rezultate.

Predstavnica narodne banke Srbije rekla je da je pokrivenost NLP 113 odsto, i mada je taj procenat u padu, rizični krediti su još uvek pokriveni. Članovi Odbora za bankarstvo PKS predložili su izmenu Odluke o upravljanju rizicima, kojom bi se omogućilo bankama da dospela potraživanja od pravnih lica mogu ustupiti ne samo pravnim licima koja se bave finansijskom delatnošću, već i drugim zainteresovanim pravnim licima. Takodje, predložena je i izmena u odluci o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.4.2012.

ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA: Utvrđenja i preporuke Zaštitnika građana

Preporuka Zaštitnika građana opštini Prijepolje radi poštovanja odredbi Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 30/2010 - prim. red.)

Opština Prijepolje nije obezbedila da imena organa koja vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, nazivi naseljenih mesta, trgova i ulica kao i drugi toponimi budu ispisani i na jeziku bošnjačke nacionalne manjine, saglasno odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, utvrdio je Zaštitnik građana.
Dokumenti: Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/ (ONLINE)

Preporuka Zaštitnika građana opštini Sjenica radi poštovanja odredbi Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama
Imena organa koja vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, nazivi naseljenih mesta, trgova i ulica kao i drugi toponimi u opštini Sjenica nisu ispisani i na jeziku bošnjačke nacionalne manjine, saglasno odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, utvrdio je Zaštitnik građana
Dokumenti: Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/ (ONLINE)

Preporuka Zaštitnika građana Gradu Novom Pazaru radi poštovanja odredbi Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama
Grad Novi Pazar nije obezbedio da imena organa koja vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, nazivi naseljenih mesta, trgova i ulica kao i drugi toponimi budu ispisani i na jeziku bošnjačke nacionalne manjine, saglasno odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, utvrdio je Zaštitnik građana.
Dokumenti: Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/ (ONLINE)

Preporuka Zaštitnika građana opštini Tutin radi poštovanja odredbi Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama
Zaštitnik građana utvrdio da opština Tutin nije obezbedila da imena organa koja vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, nazivi naseljenih mesta, trgova i ulica kao i drugi toponimi budu ispisani i na jeziku bošnjačke nacionalne manjine, saglasno odredbama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.
Dokumenti: Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana http://www.ombudsman.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 26.4.2012.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Narodna banka Srbije novčano kaznila dve banke

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je novčano kaznila i izrekla mere Alfa banci Srbija i KBC banci, zbog kršenja odredbe Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 - prim. red.).

U Izveštaju o radu Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, nije navedeno koliki je iznos novčanih kazni, koje su zakonske mere preduzete i kakve su prekršaje konkretno počinile te dve banke.

Navedeno je da je u periodu od januara do kraja marta 2012. godine podneto 473 prigovora na rad finansijskih institucija, što je 73,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, a od tog broja 89 odsto prigovora odnosi se na rad banaka.

"Od ukupnog broja prigovora pristiglih u prvom tromesečju 2012. godine, 48,5 odsto odnosi se na rad tri banke, a od toga 30,4 odsto na jednu banku", navedeno je u Izveštaju, ali se ne navodi koja je to treća banka, osim KBC i Alfa banke koje su kažnjene.

U navedenom periodu bilo je 213 preuranjenih prigovora i 281 pitanje, a Informativnom centru NBS upućeno je 5.453 poziva korisnika i zakazano 25 medijacija u rešavanju sporova.
Od ukupno 473, većina od 421 prigovora odnosila se na rad banaka i to 72 odsto na kredite, a ostali na tekuće račune (12,6 odsto) i platne kartice (8,3 odsto).

Povećan je i broj pozitivno rešenih prigovora koji su osnovani, a odnose se na povećanje visine promenljive kamatne stope banaka.

U prvom tromesečju Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, upućeno je 49 prigovora na rad društava za osiguranje, što je šest odsto manje u odnosu na isti period 2011. godine.

Najveći broj prigovora odnosio se na autoodgovornost (51 odsto) i kasko osiguranje (16,3 odsto), a osiguranicu su se najvises žalili na visinu ponuđene naknade štete i neblagovremenu isplatu, kao i odbijanje isplate nespornog dela.

Na rad davalaca finansijskog lizinga upućena su samo tri prigovora, što čini 0,6 odsto svih upućenih prigovora, navedeno je u Izevštaju centra NBS.

Izvor: Tanjug, 26.4.2012.

ZAKON O POTVRĐIVANJU PRELAZNOG SPORAZUMA O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE: Srbija je ove godine imala obavezu da se uskladi sa EU u domenu državne pomoći za delatnosti od opšteg interesa

Evropska komisija je 25. aprila usvojila propis koji bi trebalo da pojednostavi administrativne procedure u pogledu subvencija za preduzeća koja pružaju usluge od opšteg interesa. Izmena se pre svega odnosi na povećanje praga iznosa pomoći za period od tri godine koji ne mora da se prijavljuje vlastima za konkurenciju sa 200.000 na 500.000 evra. Srbija je ove godine imala obavezu da se uskladi sa EU u domenu državne pomoći za delatnosti od opšteg interesa. U Srbiji ima više od 30 preduzeća za koja je ocenjeno da pružaju usluge od opšteg interesa, a među njima su i energetske firme, nacionalni parkovi, turistička preduzeća i mediji.

Evropska komisja je procenila da podizanje praga za prijavljivanje neće biti dovoljno da naruši konkurenciju ili trgovinu između zemalja članica.

Srbija od ove godine ima obavezu da poštuje evropske propise o državnoj pomoći za preduzeća od javnog interesa u skladu sa Prelaznim trgovinskim sporazumom.

Tim preduzećima moze se dodeliti naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ako preduzeće ima zakonsku obavezu da pruža usluge od opšteg interesa i ako su parametri za izračunavanje naknade unapred utvrdeni. Takođe, dodeljena suma ne sme da pređe iznos troškova preduzeća za pružanje te usluge, umanjen za prihode preduzeća i uvećan za 'razumnu dobit'". Uredba koju je vlada usvojila 29. decembra 2011. predvidela je da razumna dobit ne bi trebalo da prelazi prosečnu stopu dobiti u sektoru u kome to preduzeće posluje.

Usluge od opšteg interesa su one za koje je zemlja ocenila da su neophodne i da se moraju održavati i u slučaju da ne opstanu tržišno.

Njihova definicija zavisi od zemlje do zemlje, ali uglavnom podrazumeva obezbeđivanje različitih prevoznih sredstava za seoska područja, prisustvo poštanskih filijala i isporuku pošte na kućnu adresu, pokrivanje određene teritorije uslugama telefonije i televizije, snabdevanjem vodom i energijom i preradu otpada.
 
U Srbiji ima više od 30 preduzeća u toj kategoriji, među kojima su pošte, energetske kompanije Srbijagas, Transnafta, Elektromreža, nacionalni parkovi Kopaonik, Đerdap, Fruška Gora, Tara, Šar planina, Jat, Aerodrom "Nikola Tesla", kao i mediji - agencija Tanjug i prištinski izadvač Panorama.

Ovaj propis predstavlja "značajno pojednostavljenje za javne vlasti i pružaoce usluga, jer će osetno smanjiti administrativne troškove", smatra Komisija. To će omogućiti pomoć za mnoge javne usluge malog obima i lokalnog karaktera, a Komisiji će omogućiti da se posveti slučajevima u kojima pomoć može zaista da utiče na konkurenciju, istakao je komesar za konkurenciju Hoakin Almunija (Joaquin Almunia).

Izvor: Vebsajt Euractiv, 26.4.2012.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Porodilje preduzetnice moraju da podnesu Zahtev za promenu obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poreskoj upravi kod koje se vodi njihova firma

Nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 7/2012 - usklađeni din. izn. - prim. red.), neke poreske uprave promenile su obračun doprinosa za porodilje preduzetnice koje su bile na porodiljskom odsustvu. Međutim, ovo su izdvojeni slučajevi i zbog toga pozivamo sve porodilje preduzetnice da upute Zahtev za promenu obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poreskoj upravi kod koje se vodi njihova firma.

Posle gotovo dve godine uloženih napora od strane UPS  na ispravljanju nepravde koja je nanesena preduzetnicama na porodiljskom odsustvu i njihove diskriminacije u odnosu na druge zaposlene žene, promenom Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje stvoreni su preduslovi da se preduzetnicama novac vrati ili da im se vec uplaćeni iznosi računaju unapred (da se prenesu na ime obaveza za obavezno socijalno osiguranje u narednom periodu).

Da se ne bi desilo da pojedine preduzetnice koje su bile ne porodiljskom odsustvu u proteklih nekoliko godina budu uskraćene za uplaćeni novac ili ovu vrstu navedene kompenzacije, obaveštavamo ih da u najkraćem roku podnesu Zahtev nadležnoj poreskoj upravi i ostvare svoje pravo.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 26.4.2012.

NA SEDNICI SENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU ODLUČENO DA PRVI UPISNI ROK TRAJE OD 20.6. DO 12.7.2012. GODINE

Uprkos preporuci Ministarstva prosvete, šest od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu (UB) predložilo je više školarine, dok su tri odustala od poskupljena i priključila se većini koja će zadržati prošlogodišnje cene studija. Ovo nisu konačne školarine, jer predloge fakulteta treba da razmotri Ministarstvo prosvete i usvoji Vlada Srbije.
Kako je odlučeno na sednici Senata UB, prvi upisni rok trajaće od 20. juna do 12. jula, a drugi od 3. do 17. septembra.

Najveće poskupljenje predložio je Elektrotehnički fakultet, za devet, odnosno 21.000 dinara, zavisno od smera. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja planira da sa 147.000 poveća školarinu na 163.500 dinara. Povećanje je zatražio i Šumarski fakultet i to za 5.000 dinara, dok je Fakultet političkih nauka predložio jednaku školarinu na sva četiri programa na osnovnim akademskim studijama - 98.000 dinara. Neki njihovi programi prošle godine su koštali 90.000 dinara. Pravni fakultet traži skuplje studije za šest hiljada dinara, a Geografski fakultet za deset.

Tehnološko-metalurški, Fakultet organizacionih nauka i Učiteljski fakultet odustali su od povećanja. Kada je reč o ovogodišnjem upisu brucoša, prijavljivanje kandidata je 20, 21. i 22. juna, polaganje prijemnih ispita od 25. do 27. juna, a rezultati će biti objavljeni 28. juna. Primedbe kandidata na rang-liste fakulteti će obraditi 29. i 30. juna. Konačna rang-lista biće objavljena 2. jula, a do 12. jula mora biti završen upis u prvom roku.

Drugi upisni rok je po običaju u septembru - predaja dokumenata je 3. i 4, prijemni ispit su od 5. do 7, rezultati su 8. septembra, a objavljivanje konačne rang-liste 12. istog meseca. Upis je od 14. do 17. septembra.

Pojedini profesori su upozorili da bi termini upisa trebalo da budu "rastegljiviji", jer će i drugi privatni fakulteti krenuti tragom Univerziteta "Megatrend" koji je nedavno odlučio da besplatno upiše 2.500 brucoša. To znači da će brucoši taktizirati do poslednjeg trenutka, ocenjeno je, dok je rektor dr Branko Kovačević u svom stilu prokomentarisao da se ne treba bojati, "jer će sada "Singidunum" odlučiti da besplatno upiše drugu godinu i uzme "Megatrendove" studente koji su upisali besplatno prvu".

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Politika", 26.4. 2012.

IZMENE I DOPUNA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA STUPAJU NA SNAGU 26.4.2012. GODINE

Pravilnikom o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 34/2012 od 18.04.2012. godine, a koji stupa na snagu 26.04.2012. godine (četvrtak) izvršene su sledeće izmene i dopuna:

1. Menja se član 7. stav 1. tačka 1) Pravilnika o Listi lekova tako da glasi: "1) ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;". Na ovaj način izvršeno je usklađivanje odredaba ovog pravilnika sa odredbama Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 12/12). Naime, navedenim Pravilnikom o sadržaju i obimu za 2012. godinu, proširen je krug osiguranih lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije i bez ograničenja u odnosu na odredbe ovog pravilnika za 2011. godinu i to tako što su u članu 22. tačka 1) koji definiše krug ovih osiguranih lica, pored ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata dodati i mirnodopski vojni invalidi;

2. Menjaju se napomene za sve analoge insulina na sledeći način:

- omogućuje se primena bifaznih analoga insulina i to lekova Humalog Mix 25, Humalog Mix 25 KwikPen i Novomix 30 FlexPen i kao prva linija insulinske terapije za predškolsku decu, tj. za decu uzrasta do 7 godina.

- precizirani su načini verifikovanja hipoglikemija, odnosno postprandijalnih hiperglikemija, tako da se umesto dosadašnje najmanje 4 hipoglikemije u toku poslednjih 6 meseci uvode ponavljane hipoglikemije, odnosno hiperglikemije, pri čemu je lekar specijalista (endokrinolog ili internista ili pedijatar) odgovoran za utvrđivanje i dokumentovanje istih pri davanju mišljenja za uvođenje analoga insulina u terapiju, čime je olakšan rad izabranim lekarima i omogućena primenljivost u praksi propisanih napomena.

- i za bifazne analoge je kao jedan od uslova za uvođenje leka u terapiju propisana i neadekvatna kontrola glikemije u toku poslednjih 6 meseci, kao i kod drugih analoga insulina
3. Sa Liste lekova se na zahtev nosilaca dozvole za lek skidaju lekovi Klomifen tbl.(sa Liste A) i Uniflox kapi za oči (sa Liste A1-participacija 75%). S obzirom da je lek klomifen esencijalni lek sa Liste SZO, istovremeno se lek ovog INN-a stavlja na Listu D lekova.

4. Menja se napomena za lekove Mydocalm i Tetrazemap-MIP na način da se ovi lekovi mogu uvoditi u terapiju samo na osnovu mišljenja odgovorajućih lekara specijalista.

5. Menja se napomena za lekove za lečenje hemofilije i to na način da se sa Liste lekova briše oznaka "STAC;" čime se omogućava osiguranim licima primena ovih lekova i van stacionarnih zdravstvenih ustanova, pod određenim uslovima. Navedena izmena se predlaže na osnovu usklađivanja u promeni režima izdavanja ovih lekova koja je odobrena od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Od svih lekova iz ove grupe, jedino za lekove Octanate 250 i Octanate 1000 i Novoseven 1x2,2ml nije izvršena promena režima izdavanja, jer nosioci dozvole za ove lekove nemaju odobrenu varijaciju režima izdavanja za njih. Za lekove Octanate 250 i Octanate 1000 varijacija režima izdavanja se očekuje u sklopu postupka obnove dozvole za lek koji se trenutno odvija u ALIMS-u, dok se ne planira prometovanje leka Novoseven 1x2,2ml u narednom periodu, zbog čega nosilac dozvole nije ni podneo zahtev za izmenu režima izdavanja za ovu jačinu leka;

6. Menjaju se indikacije pod tačkom 2) i 3) za lek Rispolept Consta u smislu da se lek može primenjivati pod propisanim uslovima za pacijente do 65 godina, jer ne postoji stručna opravdanost za primenu ovog leka za osobe starije od 65 godina. Indikacija pod tačkom 1. koja omogućava lečenje nekomplijantnih pacijenata sa prvom epizodom šizofrenije do 35 godina ostaje nepromenjena;

7. Menja se napomena za lekove Remicade i Humira na način da se ovi lekovi i za lečenje Chronove bolesti uvode u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO-a, kao što je slučaj sa drugim indikacijama za ove lekove.

Izvor: Vebsajt Lekarske komore Srbije, 25.4.2012.

OBAVEŠTENJE O POVLAČENJU MEDICINSKOG SREDSTVA SA TRŽIŠTA

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije izdaje Obaveštenje o meri povlačenja sa tržišta medicinskog sredstva: Jackson Tracheal Tube - Kanila za traheostomiju, metalna, proizvođača Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, a po Rešenju Ministarstva zdravlja RS, broj 515-04-01406-1/2012-22 od 03.04.2012. godine.
Agencija je za proizvod Jackson Tracheal Tube - Kanila za traheostomiju, metalna, proizvođača Maryam Trading, Gohad Pur, Sialkot 51360, Pakistan, izdala dozvolu za stavljanje u promet medicinskog sredstva pod brojem 02-621 od 28.06.2006. godine, koja je važila do 26.09.2011. godine. Nosilac Dozvole za promet navedenog medicinskog sredstva je preduzeće Promedicus d.o.o., Kej oslobođenja 3, Beograd.

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 25.4.2012.

OBAVEŠTENJE O MEDICINSKOM SREDSTVU: SUPPORTAIR - RESPIRATOR

Proizvođač Airox, Parc d' Activites Pay-Pirenees L'echangeur 64008 PAU, Francuska, izdao je Važno obaveštenje o medicinskom sredstvu: Supportair - Respirator. Nakon pritužbi korisnika da se ventilator ne može pokrenuti ili ne radi kada se napaja sa unutrašnje baterije, proizvođač je sproveo istragu kojom je uočeno da je za ovo odgovorno otkazivanje "S53"-komponente ventilatora, označene kao kondenzator. Ventilator će nastaviti sa radom na spoljnjoj bateriji ili na A/C napajanju iz električne mreže. Na osnovu navedenog, proizvođač je pokrenuo bezbednosno korektivnu meru kojom predviđa izdavanje Obaveštenja o bezbednosti. Obaveštenje o bezbednosti sadrži preporuku za zamenu sporne komponente kroz servis, odnosno revidirano godišnje održavanje aparata. Proizvođač je predvideo da ovu informaciju implementira u Uputstva za održavanje, odnosno, da kao stavku stavi obaveznu zamenu komponente "S53". Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za proizvod Supportair, proizvođača Airox, Parc d' Activites Pay-Pirenees L'echangeur 64008 PAU, Francuska, izdala Dozvolu za stavljanje u promet medicinskog sredstva pod br 04-34/09 od 23.01.2009. godine, sa rokom važenja do 13.02.2010.godine. Nosilac dozvole za navedeno medicinsko sredstvo je preduzeće Mediray, Šumatovačka 48, Beograd. Pismo važnog obaveštenja proizvođača o medicinskom sredstvu Supportair - Respirator, možete pregledati.

Detaljnije... http://www.alims.gov.rs/cir/servisi/3.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 25.4.2012.

ČUVENE "VENEOVE ZBIRKE", PRIRUČNIK IZ MATEMATIKE KOJI SE U NAŠIM SREDNJIM ŠKOLAMA KORISTI OD 1970. GODINE, OČIŠĆENE SU OD GREŠAKA NA INICIJATIVU IZDAVAČA

Đaci sada uče iz ispravnih udžbenika, izjavila je portparol Zavod za izdavanje udžbenike Jelena Ivanović. Izdavač, Zavod za udžbenike, štampao je u septembru prošle godine novo izdanje zbirki, rekla je Ivanović Tanjugu i navela da je na tom veoma složenom poslu ispravke štamparskih i materijalnih grešaka angažovan profesor Dobrilo Tošić. Profesor Tošić detaljno je pregledao, proverio zadatke i rezultate i iz njih otklonio sve štamparske i stvarne greške, i kako je u saopštenju Zavoda ocenio sam profesor "Veneove zbirke" su posle svih provera i korekcija sada apsolutno u svemu u redu.

"Zavodu treba čestitati na ovoj inicijativi, kao i svemu drugom koje preduzima u cilju provere naučne tačnosti izdanja iz ranijeg perioda", naveo je u Tošić, profesor ETF-a u penziji.
Direktor Matematičkog društva "Arhimedes" Bogoljub Marinković rekao je da su nastavnici mogli da primete greške, a da od njihove posvećenosti poslu zavisi da li su ukazivali učenicima na propuste. On ipak smatra da su krivci za ovakav propust izdavač, recenzenti, autor, ali i Ministarstvo prosvete koje je, kako kaže, odobrilo knjige za upotrebu, iako imaju mnogo grešaka.

"Drago mi je što je Zavod otklonio greške, profesoru Tošiću svaka čast, ali moja zamerka je i što su zbirke štampana na latinici", rekao je Marinković, a iz Zavoda podsećaju na osnovni princip svake nauke i istraživanja - stalno preispitivanje i dolazak do novih rezultata. Pojedini mediji navode da su "više od 40 godina srednjoškolci u Srbiji učili matematiku iz čuvenih Veneovih zbirki u kojima je bilo čak 15.000 grešaka, od kojih mnoge nisu nimalo beznačajne", a da za sve to vreme, kako se tvrdi, gotovo nijedan nastavnik nije primetio ovaj veliki propust. Autor zbirki je jedan od najpoznatijih matematičara u Srbiji Vene T. Bogoslavov, profesor u penziji, koji je najveći deo svog radnog veka proveo u Petoj beogradskoj gimnaziji. Godine 2008. obeleženo je jubilarno, 40. izdanje zbirki. Bogoslavov je autor 11 naslova, koji su doživeli 57 izdanja i tiraž od 1,9 miliona primeraka. Bogoslavov je dobitnik mnogih matematičkih priznanja, a komentarišući novinske naslove, profesor je, kako navode u Pres službi Zavoda, kratko rekao da "ko radi, taj i greši".

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 25.4.2012.

POTREBAN ZAKON O OTVARANJU TAJNIH DOSIJEA GRAĐANA SRBIJE

Problem otvaranja dosijea u Srbiji je, pre svega, osetljivo pitanje za svaku državu, pogotovo određivanje kriterijuma koji će podaci iz arhiva postati dostupni javnosti. Predstavnici službi bezbednosti u Srbiji saglasni su da je potrebno da se usvoji zakon o otvaranju tajnih dosijea građana Srbije, ali i napominju da se to pitanje mora precizno regulisati i definisati čiji podaci smeju da budu dostupni, bilo da je rečo žrtvi, javnosti ili pravosuđu.

Evropska praksa nalaže da svaki građanin ima pravo uvida u svoj dosije i niko drugi nema pravo da zloupotrebi podatke iz njegovog dosijea. Iako se zasad ne zna kako će zakon regulisati ovo pitanje, može se očekivati, u skladu sa praksom iz istočnoevropskih država, da neće biti dostupni celokupni dosijei, jer će oni biti detaljno pregledani, kako bi se iz njih uklonila bezbednosno osetljiva mesta, odnosno ono što bi moglo da ugrozi nacionalne interese.

Direktor Vojnobezbednosne agencije Svetko Kovačkaže za Danas da je, u skladu sa zakonom da se arhivska građa starija od 30 godina učini dostupnom javnosti, kao i činjenicom da je tokom rada vojne službe bezbednosti nastala bogata arhivska građa, značajna za naučnoistraživačku i stručnu javnost, ministar odbrane 20. decembra 2006. godine, na predlog Vojnobezbednosne agencije, doneo odluku o predaji arhivske građe VBA Vojnom arhivu.

- Na osnovu te odluke, Vojnom arhivu je krajem 2006. godine i početkom 2007. godine, predato oko 50.000 stranica arhivskog materijala - objašnjava Kovač. On dodaje da je 40 odsto te dokumentacije starije od 50 godina.

Kovačobjašnjava da su u dokumentima koja su predata obuhvaćene veoma značajne teme, kao što su svedočenja naših logoraša u koncentracionim logorima Buhenvald, Dahau i Aušvic, ratni dokumenti Ozne, terorizam, odmetništvo i banditizam krajem Drugog svetskog rata i neposredno posle, kontrarevolucionarno ugrožavanje zemlje delovanjem Informbiroa, obaveštajna služba Jugoslovenske vojske u otadžbini, neprijateljska propaganda, presude dezerterima iz JNA, školovanje naših oficira u inostranstvu i pripadnika stranih armija u SFRJ.
- Kada je rečo Informbirou, VBA je Vojnom arhivu predala svu raspoloživu dokumentaciju, što je ukupno oko 2.000 stranica - objašnjava Kovač.

Prema njegovim rečima, u navedenoj dokumentaciji nalaze se spiskovi lica koja su sagledavana zbog delovanja sa pozicije Informbiroa, o povratnicima i onima koji su se školovali u bivšem SSSR-u, spiskovi hapšenih i suđenih, razne procene o delovanju sa pozicije Informbiroa, instrukcije za rad prema licima indiciranim sa pozicije IB.

On dodaje da Vojnom arhivu zasad nisu predata jedino dosijea o licima, zato što za to ne postoji zakonska osnova. Takođe, kao razlog on navodi i to što je rečo vrlo osetljivom pitanju, a VBA se zalaže da se postupanje sa dosijeima za lica precizno uredi donošenjem posebnog zakona, u skladu sa savremenim standardima.

- Od donošenja Zakona o službama bezbednosti SRJ, jula 2002. godine, od kada je VBA obavezna da obavesti građanina, na njihov zahtev, da li su prema njemu preduzimane mere prikupljanja podataka i da li se u VBA vodi evidencija o njegovim ličnim podacima, do danas se VBA obratilo ukupno 14 osoba, od toga jedan aktivni i tri penzionisana pripadnika Vojske i 10 civila - ističe Kovač.

Jovan Stojić, šef kabineta direktora BIA, kaže za Danas da je Agencija predala nadležnom Arhivu sav registratorski materijal stariji od 30 godina, kako je i predviđeno Zakonom o arhivskoj građi. On dodaje da je rečo registratorskom materijalu, koji je vođen po ideološkim osnovama.

- Taj proces je i dalje u toku, jer se starosna granica od 30 godina svake godine pomera - ističe Stojić.

Inače, BIA je većpredala Arhivu Srbije više od 70.000 političkih dosijea od Drugog svetskog rata.

Međutim, iako je osnovna ideja otvaranja dosijea pre svega da se obelodane zločini iz prošlosti, mora se voditi računa o tome da se ne prekrše ponovo ljudska prava.

Poznat je primer Čehoslovačke, gde je tajna policija imala vremena da uništi veliki broj osetljivih dosijea tokom "plišane revolucije", kao i da su među saradnike službe državne bezbednosti upisivana imena ljudi koji nisu bili agenti službe da bi se tim ljudima nanela šteta. Sačuvana je i direktiva čelnika STB, izdata 11 dana posle prevrata, a pre izvršenih promena u službi, da se obavi infitracija agenata službe u strukture novih vlasti, sačuva mreža saradnika i dosijea unište ukoliko su inkriminisala zaposlene i važne agente te službe. Spekuliše se da je takvih radnji bilo i u Srbiji, kao i u drugim zemljama regiona.

U postkomunističkim državama bilo je nekoliko pristupa, kada je rečo tajnim dosijeima. U Grčkoj su na primer uništeni dosijei, nakon pada režima u toj zemlji, dok su u Španiji dosijei predati arhivima, uz njihovo zatvaranje na duži vremenski period, posle smrti generala Franka. Ipak, većina bivših komunističkih zemalja opredelila se za otvaranje tih dosijea. Oni su stavljeni na uvid onima o kojima su vođeni ili njihovim naslednicima, a uz saglasnost tih lica i javnosti. Otvaranje tajnih dosijea jeste jedna od važnih mera u procesu savladavanja nasleđa komunističkih režima.

Uništavanje dokumentacije

Jedan od glavnih argumenata protiv otvaranja dosijea koji se često iznosi u javnosti, jeste da su dosijei nepotpuni, delom netačni, prepravljeni ili uništeni. Poznato je da je istočnonemački Štazi ostavio iza sebe oko šest miliona dosijea, odnosno oko 200 kilometara građe i da je za Štazi radio svaki sedmi građanin.

Tajni dosijei

Kada se govori o otvaranju tajnih dosijea prevashodno se misli na dosijea službi državne bezbednosti bivših komunističkih režima. Nije reč o svim dosijeima koje su službe vodile, već one koji su vođeni o političkim protivnicima komunističkog režima.

Saradnici

Bilo je i pokušaja da se navodni sadržaji dosijea povremeno zloupotrebe. Podsetimo, autor knjige "Leh Valensa i tajne službe" tvrde da je nekadašnji lider sindikata "Solidarnost", dobitnik Nobelove nagrade za mir i bivši predsednik Poljske, pokušao da izbriše iz svoje biografije da je tokom sedamdesetih godina prošlog veka bio saradnik tajne službe komunističke Poljske. Pod nadimkom Bolek ocinkario je, navodno, više od dvadeset kolega. Valensa, međutim, odgovara kako je reč o notornim lažima.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 25.4.2012.

UDRUŽENJE TUŽILACA SRBIJE UZ PODRŠKU PROJEKTA ZA REFORMU PRAVOSUĐA ODRŽALI INICIJALNI SASTANAK ZA USPOSTAVLJANJE MREŽE ZA ZAŠTITU ŽRTAVA NASILJA U PORODICI

U okviru projekta "Za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici - odgovor pravosuđa" koji Udruženje tužilaca Srbije sprovodi uz podršku Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast koji je podržan od USAID-a, održan je inicijalni sastanak za uspostavljanje mreže za zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Sastanak je održan u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Pored Miodraga Plazinića, Višeg javnog tužioca u Valjevu, sastanku su prisustvovali Slobodan Josimović, zamenik osnovnog javnog tužioca u Zrenjaninu, Dejan Veljković, Viši javni tužilac u Čačku, Radenko Lojanica, zamenik osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru, Radisav Filimonović, zamenik osnovnog javnog tužioca u Kraljevu, Nenad Marinković, Osnovni javni tužilac u Valjevu, Dragana Marković, zamenik osnovnog javnog tužioca u Valjevu, Marina Matić, potpredsednica Programskog saveta Udruženja tužilaca, kao i tri predstavnika USAID-a.

Slobodan Josimović je prezentovao model saradnje izmedju javnog tužilaštva u Zrenjaninu, lokalne policijske uprave, Centra za socijalni rad i Prekršajnog suda.

Na početku izlaganja naveo je glavne prepreke u sprovođenju zaštite od nasilja: neprepoznavanje porodičnog nasilja, neobaveštavanje javnog tužioca o svakom prijavljenom slučaju, nerazlikovanje krivičnog dela od prekršaja, pokretanje prekršajnog umesto krivičnog postupka, pokretanje prekršajnog postupka i protiv nasilnka i protiv žrtve, istovremeno vođenje i prekršajnog i krivičnog postupka, pasivna uloga centra za socijalni rad i selektivna saradnja institucija.

Kao principe multisektorske saradnje naveo je: otkrivanje i zaustavljanje nasilja i očuvanje bezbednosti žrtve, međusobno informisanje institucija o svakom slučaju nasilja, zajedničko i koordinisano delovanje nadležnih organa i izgradnja i očuvanje poverenja u državne organe i institucije, hitnost u postupanju u skladu sa stepenom ugroženosti žrtve, informisanje žrtve o mehanizmima zaštite i o njenim pravima, uvažavanje i očuvanje dostojanstva i privatnosti žrtve, uvažavanje potreba i stavova žrtve, izbegavanje sekundarne viktimizacije žrtve.
Slobodan Josimović je naveo i obaveze postupanja svih institucija koje učestvuju u procesu zaštite žrtava na teritoriji Zrenjanina:

Postupanje policije - po svakoj prijavi porodičnog ili partnerskog nasilja odmah interveniše i zaustavlja nasilje, obezbeđuje zaštitu i pomoć žrtvi i prikuplja dokaze, o svakom prijavljenom slučaju nasilja odmah obaveštava javnog tužioca i po potrebi Mobilni tim Centra za socijalni rad, protiv učinoca nasilja preduzima sve zakonske mere, određuje zadržavanje po ZKP-u ili po ZJRM-u, protiv učinioca nasilja podnosi krivičnu prijavu ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, o svakom prijavljenom slučaju porodičnog nasilja pismeno obaveštava Centar za socijalni rad, vodi posebnu evidenciju o slučajevima porodičnog nasilja;

Postupanje Centra za socijalni rad - obezbeđuje dostupnost usluga 24 časa (Mobilni tim), o svakoj sumnji ili po saznanju da je izvršeno porodično nasilje odmah obaveštava javnog tužioca, po zahtevu javnog tužioca ili policije preduzima provere ličnih i porodičnih prilika, utvrđuje nasilje i procenjuje stepen ugroženosti žrtve i o tome dostavlja pismeni izveštaj, podnosi tužbe za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici, a po potrebi pokreće i druge postupke za zaštitu dece i lica koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju, obezbeđuje smeštaj žrtve u Sigurnoj kući, obezbeđuje materijalnu pomoć žrtvi;

Postupanje javnog tužioca - rukovodi pretkrivičnim postupkom i koordiniše saradnjom institucija, o svakoj prijavi nasilja pismeno obaveštava Centar za socijalni rad i traži izveštaj, obavlja razgovor sa žrtvom nasilja, pokreće krivični postupak radi kažnjavanja učinioca nasilja i izricanja odgovarajućih mera lečenja, podnosi tužbe za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici u skladu sa Porodičnim zakonom;

Postupanje Prekršajnog suda - vodi prekršajni postupak protiv učinioca nasilja i izriče mu odgovarajuću kaznu, mere lečenja i zaštitne mere, o svakoj sumnji ili po saznanju da je izvršeno porodično nasilje odmah obaveštava javnog tužioca, u slučaju saznanja da se protiv učinioca nasilja pored prekršajnog vodi i krivični postupak, dostavlja predmet na nadležno postupanje javnom tužiocu.

Efekti saradnje institucija:

- Efikasnije otkrivanje porodičnog nasilja zbog inicijative institucija,
 - Informisanost nadležnih institucija o svakom pojedinačnom slučaju i njihovo zajedničko i koordinisano delovanje,
 - Hitnost u postupanju u skladu sa stepenom ugroženosti žrtve,
 - Informisanost žrtve o mehanizmima zaštite i materijalna podrška žrtvama porodičnog nasilja,
 - Razlikovanje krivičnog dela od prekršaja,
 - Protiv učinioca nasilja se vodi samo jedan postupak i izbegava se njegovo dvostruko kažnjavanje za isto delo,
 - Žrtva ne trpi sankcije zbog suprotstavljanja nasilju,
 - Istovremeno aktiviranje svih mehanizama zaštite od nasilja.

Nakon SLobodana Josimovića, prisutnima se obratio Miodrag Plazinić, Viši javni tužilac u Valjevu.

On je prezentovao iskustva Opštinskog javnog tužilaštva u Požegi za vreme dok je obavljao funkciju Opštinskog javnog tužioca. Naglasio je kako je na tertitoriji Požege saradnja između institucija započela još 2003 godine i da je pored institucija koje su uključene u zaštitu žrtava u Zrenjaninu, u Požegi aktivno učestvovala I Sigurna kuća sa kojom je tužilaštva imalo značajnu saradnju.

Pored naglašavanja značaja institucionalne saradnje, Miodrag Plazinić je svoje izlaganje obogatio nizom primera iz prakse, kao i nabrajanjem aktivnosti koje je tužilaštvo u Požegi preduzimalo u cilju zaštite žrtava porodičnog nasilja.

Izvor: Vebsajt Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 25.4.2012.

POZIV ZA UČEŠĆE NA RUSKO-SRPSKIM POSLOVNIM SUSRETIMA • 22. i 23. maja 2012. godine •

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) poziva domaće kompanije iz sektora nameštaja da se prijave za učešće na rusko-srpskim poslovnim susretima koji se organizuju u saradnji sa Udruženjem preduzeća industrije nameštaja Severozapada Rusije. Poslovni susreti će se održati 22. i 23. maja 2012. godine u hotelu Balkan (ul. Terazije 18) u Beogradu.

U okviru ovih poslovnih susreta biće organizovani sastanci sa ruskim kompanijama u cilju sklapanja ugovora i unapređenja poslovnih odnosa između srpskih proizvođača nameštaja i ruskih kupaca. Ruski kupci koji učestvuju u ovom događaju se bave uvozom, distribucijom i plasiranjem nameštaja kroz svoje trgovinske lance, kao i opremanjem hotela i drugih objekata na teritoriji Ruske Federacije.

Po završetku prijavljivanja, svi učesnici će dobiti kompletan spisak ruskih klijenata sa kojima će imati sastanke. Predviđeno je da svaki sastanak traje najviše 30 minuta.
Uslovi za učešće srpskih kompanija su:

•Da je kompanija privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji,
•Da se bave proizvodnjom gotovih proizvoda u sektoru nameštaja,
•Da su pozitivno poslovali u 2010. ili 2011. godini i da imaju izmirene poreze i doprinose prema Republici Srbiji,
•Da imaju aktivno znanje ruskog jezika, ili da angažuju prevodioca,
•Da se obavežu da će nakon završetka poslovnih susreta obavestiti organizatore o ostvarenim rezultatima.

Krajnji rok za prijavu je ponedeljak 7. maj 2012. Prijave se mogu poslati putem elektronske pošte na adresu anastasia.akimova@siepa.gov.rs.

Poziv i prijavu preuzmite ovde. http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/1/podrska_izvozu/poslovni_susreti/b2b/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, 25.4.2012.

SRBIJA SE PRIJAVILA ZA POLJOPRIVREDNE IPA FONDOVE

U srpsku poljoprivredu nije dovoljno ulagano u prethodnih 20 godina, iako je Srbija poljoprivredna zemlja, a poljoprivredni sektor je podneo veliki teret tranzicije. Stanje u srpskoj poljoprivredi tako je ocenio direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda Drago Cvijanović. Kako je naveo, poljoprivredni budžet u prethodne tri godine opada, a ulaganja je potrebno povećati. Status kandidata za EU Srbiji je omogućio da makar mali deo potrebnih ulaganja u poljoprivredu finansira evropskim fondovima. Srbija se, kako navode u Kancelariji za evropske integracije, prijavila za korišćenje komponente pretpristupnih IPA fondova za ruralni razvoj i još čeka konačan odgovor iz Brisela. Prvi poziv za projekte može se očekivati 2014. godine.

"Evropska komisija nam je za sada preliminarno odgovorila da postoji mogućnost da nam otvori komponentu (za ruralni razvoj) samo sa skromnijim obimom sredstava", rekla je Daria Janjić iz Kancelarije za evropske integracije na okruglom stolu o korišćenju fondova za poljoprivredu u Privrednoj komori Beograda.

Može se očekivati nešto skromniji iznos nego što bi bio inače pošto se sadašnji višegodišnji budžetski okvir EU, u okviru kojeg se planiraju i pretpristupni fondovi, završava 2013. godine.

Sada se koristi prvi IPA za ruralni razvoj IPARD 1, dok će se u narednom sedmogodišnjem periodu verovatno koristiti IPARD 2 i IPARD 3. Janjićeva je rekla da se još ne zna koliki će biti godišnji iznos za Srbiju. Za Hrvatsku je bio 26 miliona evra, pa bi se po površini moglo očekivati da Srbija dobije i dva puta više, ali to nije izvesno, istakla je ona.

Srbija prvi poziv za korišćenje IPARD-a može da očekuje početkom 2014. godine, rekla je Janjić.

Korisnici IPARD fonda moraju prvo sami da finansiraju projekat, a naknadno im se vraća 50% novca, mada taj procenat u određenim slučajevima, na primer za mlade poljoprivrednike ili planinska područja, može da bude i viši, kazala je Daria Janjić.

Kako je navela, u Hrvatskoj je zbog toga osnovana razvojna banka koja je korisnicima davala kredit sa povoljnom stopom od jedan do tri odsto i velikim grejs periodom, pri čemu se novac iz fondova, kada stigne, automatski uplaćuje banci i dug smanjuje. Takvo rešenje se, rekla je Janjićeva, razmatra i u Srbiji.


Srbija je dobila status kandidata u martu ove godine, čime joj je otvorena mogućnost da koristi pretpristupne fondove za nove vrste projekata - komponentu 3 za regionalni razvoj, između ostalog za transport i životnu sredinu, 4 za razvoj ljudskih resursa, odnosno obrazovanje i socijalnu inkluziju, i 5 za poljoprivredu.
Da bi koristila novac za poljoprivredu, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa, Srbija mora da izgradi takozvani decentralizovani sistem, odnosno da osposobi administraciju da sama raspisuje tendere i upravlja fondovima, a to je, prema rečima Mirjane Nožić iz Ministarstva finansija predviđeno za sredinu ili kraj 2013. godine.

Nove komponente ne donose povećanje sredstava, već se novac preraspodeljuje. Srbija sada iz pretpristupnih IPA fondova dobija 200 miliona evra godišnje, a koristi ih za komponentu 1 za pomoć tranziciji i izgradnju institucija i komponentu 2 za prekograničnu saradnju.

U EU se budžet donosi u okviru sedmogodišnjeg budžetskog okvira. Sada je u toku okvir za period 2007-2013. Iznos pretpristupnih fondova u okviru narednog okvira još se ne zna, ali se prema prvim informacijama Srbija može nadati povećanju za oko 30%, na 260 miliona evra godišnje.

Pored toga, budući da manja gazdinstva koja isto imaju pravo na korišćenje fondova ne mogu da daju dovoljnu zalogu, u Hrvatskoj je osnovana i agencija za zaloge.

Janjićeva je navela da Srbija u ovom višegodišnjem budžetskom periodu ne može da koristi komponente 3 i 4, za regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa odnosno obrazovanje i socijalnu inkluziju, a kao jedno od obrazloženja navela je da se komponenta odnosi na infrastrukturne projekte koji iziskuju visoke iznose i koje Srbija za sada nije spremna da apsorbuje.

"Mnogi ekonomisti se stide da kažu da je Srbija poljoprivredna zemlja", rekao je na okruglom stolu direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda Drago Cvijanović.
U Srbiji je, kako je naveo oko 70% teritorije poljoprivredno, a 43% stnaovništva živi u ruralnim područjima. Zemlja ima mnoge odlike potrebne za dobru poljoprivredu - zemljište, vodne resurse, klimatske uslove, dobre sorte hibrida, bolje od uvoznih, kao i objekte za proizvodnju u svim granama poljoprivrede.

Taj sektor se, međutim, zanemaruje. Ulaganja su mala u prethodnih 20 godina, mada, rekao je Cvijanović, od 1945. nije ulagano koliko treba.

Velike firme koje su dobro proizvodile su "nesmotreno" privatizovane, rekao je on, nagovestivši da je možda potrebno upotrebiti i težu reč. Ranije je u samo jednom postrojenju proizvođeno više hiljada bejbi bifa, a danas nema ni 1.000 tona za izvoz, istakao je on.

Stočarstvo, koje je ranije bilo dominantno, i koje je osnovna grana za razvoj poljoprivrede, kazao je on, danas zauzima malo mesto, a dominantne su žitarice sa 30% i voće i povrće sa 23%.

Produktivnost je mala, konkurentnost niska, zadruge uništene, gazdinstva rascepkana, organizacije nema, neće ni brat s bratom na sarađuje, nabrojao je dalje Cvijanović.
Sadašnji protest zbog plana da se subvencije daju po proizvodnji a ne po hektaru, po njegovom mišljenju nij eopravdan. Subvencije po količini podstiču specijalizaciju u proizvodnji i povećanje produktivnosti, ocenio je on. Prema stavu Instituta, potrebna je ne samo specijalizacija proizvođača, već i po regionima, budući da se zna koje tle je najbolje za određene kulture.

Potrebna je i podrška države za investicije, a subvencije po hektaru treba dati samo u slučajevima kada drugačije ne može, stav je ovog stručnjaka.
Potrebno je i povezivanje proizvođača, kako bi zajedno dobili niže cene za nabavku, bolje proizvodne cene, ali i ispunili zahteve savremenog tržišta. To su, kako je naveo, "pet K" - kvalitet, kvantitet, kontinuitet, kontrola i konkurentnost.

Da bi se poboljšalo stanje u poljoprivredi potrebno je podstaći udruživanje, povećati navodnjavanu površinu, podstaći specijalizaciju proizvodnje po proizvođaču i regionima, ali i podstaći gajenje kultura koje se uvoze a ne moraju, poput ranih trešanja.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 25.4.2012.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE USVOJIO ZAVRŠNI RAČUN TE INSTITUCIJE ZA PROŠLU GODINU: PIO fond ostvario suficit od 280,757 miliona dinara u 2011. godini

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) usvojio je danas Završni račun te institucije za prošlu godinu prema kojem su u prošloj godini ostvareni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 500,624 milijardi dinara, ukupni rashodi i izdaci iznose 500,344 milijarde dinarda a ostvareni budžetski suficit 280,757 miliona dinara.

Prema tom računu, novčana sredstva po osnovu privatizacije u 2011. godini iznose 557,461 milion dinara, preneta neutrošena sredstva do privatizacije iz 2010. godine 3,773 milijardi dinara, dok ukupna novčana sredstva po osnovu privatizacije koja se prenose u ovu godinu iznose 4,331 milijardi dinara.

Upravni odbor je, takođe, usvojio izveštaj o izvršenju Finansijskog plana PIO za 2011. godinu, prema kojem su ostvareni tekući prihodi u skladu sa planom u procentu od 99,7 odsto, primanja od prodaje nefinansijske imovine 85,13 procenata, a ukupni prihodi i primanja 99,8 odsto.

Ukupni rashodi i izdaci u skladu su sa planiranim u procentu od 99,64 odsto.

Na sednici je usvojena i odluka o redovnom popisu imovine i obaveza PIO fonda za 2011. godinu, koji je sastavila centralna komisija fonda, prema kojiem će manjak osnovnih sredstava koji je nastao zbog krađe biti knjižen na teret kapitala sa nabavnom vrednošću od 1,794 miliona dinara, otpisanom vrdnošću od 278.108 dinara i sadašnjom vredošću od 1,516 miliona dinara i evidentirati potraživanje u tom iznosu od osiguravajućeg društva "Dunav osiguranje.

Članovi Upravnog odbora PIO fonda doneli su odluku da sledeća sednica UO PIO fonda, koja će biti održana 18. maja, bude posvećena aktuelnim pitanjima vezanim za imovinu tog fonda.

Izvor: Tanjug, 25.4.2012.

EU OČEKUJE REVIZIJU 24 PRIVATIZACIJE

Evropska unija od Srbije očekuje da reši 24 sporne privatizacije, pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta, izjavio je šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer (Vincent Degert). U Rezoluciji Evropskog parlamenta vlast u Srbiji je pozvana da odmah preispitaju sporne privatizacije i prodaje firmi, a posebno su pomenuti Sartid, Jugoremedija, Mobtel, C market i ATP Vojvodina.
 "To je jedno od pitanja za koja se očekuje da budu rešena u okviru poglavlja koje se odnosi na vladavinu prava. Istina je da su se privatizacije u Srbiji u prošlosti odvijale uz velike teškoće", rekao je Dežer Politici u izdanju od 16. aprila. Dežer je podsetio da je Agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacija u Srbiji i istakao da je to visok stepen za postupke koji bi trebalo da se pažljivo obavljaju.
Rezolucijom Evropskog parlamenta zatražena je hitna revizija 24 slučaja spornih privatizacija i primera visoke korupcije i ta rezolucija nije obavezujuća, ali Evropska komisija koja je u junu prošle godine poslala dopis sa istim zahtevom "još čeka povratnu informaciju", piše Politika.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da su aktivni postupci vezani za te 24 privatizacije i da je Republičko tužilaštvo "kompletnom analizom" tih predmeta utvrdilo da "negde nije bilo predmeta krivičnog gonjenja, a da su neki procesi u toku, dok su neki počinioci već osudjeni". "Za EU je uvek daleko interesantnije da se borimo protiv aktuelnog kriminala i korupcije koja se danas dešava i da se borimo protiv ljudi koji dana imaju realnu političku moć, nego protiv ljudi u prošlosti", rekao je Homen.
Homen je naveo da se "postupci ne mogu voditi zbog nečijeg dopisa".
"Ne mogu sada da iznosim detalje u javnost, ali postoje određeni postupci koji se vode vezano za privatizacije tih preduzeća. Ti problemi počinju od 2000. godine, a problematične privatizacije završavaju se sa 2007. godinom", rekao je Homen.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 16.4.2012.
SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

Tanjug

Širom naše planete obeležava se Svetski dan intelektualne svojine, praznik svih inovatora i umetnika sveta, saopštio je Zavod za intelektualnu svojinu Srbije.

Ovogodišnji Svetski dan intelektualne svojine nosi naziv "Inovatori - vizionari" u čast svih ljudi čije su inovacije preobrazile naše živote.

U poruci tim povodom, generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu Fransisa Garija poručio je da je "Svetski dan intelektualne svojine prilika da se proslavi doprinos intelektualne svojine svetu inovacija i kulturnog stvaralaštva, kao i njihova dobrobit za čovečanstvo".

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je 2001. godine ustanovila ovaj praznik u cilju razvoja svesti o rastućoj ulozi intelektualne svojine u svakodnevnom životu, kao i u cilju obeležavanja doprinosa pronalazača i umetnika opštem razvoju čovečanstva.

Njihov uticaj je ogroman. U nekim slučajevima, oni mogu promeniti način na koji društvo funkcioniše, kaže se u saopštenju.

KBC I ALFA BANKA MORAJU DA PLATE 5,5 MILIONA DINARA POSLE PRIJAVA KLIJENATA

Narodna banka Srbije kaznila je KBC i Alfa banku u ukupnom iznosu od 5,5 miliona dinara zbog nepoštovanja odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, saznaje nezvanično „Blic“.

Prema našim saznanjima, određeno je ukupno 11 novčanih kazni u visini od po 500.000 dinara, dve KBC banci, a čak devet Alfa banci.

Kazne su određene po prijavama nezadovoljnih klijenata koji su se žalili NBS, i sve se odnose na neusklađivanje kamata na stambene kredite, na šta su banke bile obavezne od 5. decembra prošle godine kada je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga stupio na snagu. 

Drugim rečima, kod pomenutih klijenata, Alfa i KBC banka nisu vratile kamate na prvobitni nivo iako su ih prethodno jednostrano podizale.

Ovo su prve kazne izrečene po novom zakonu, koji članom 50 omogućava sankcije u visini od 500.000 do 800.000 dinara. Inače, KBC banka je u žižu javnosti dospela nedavno kao prva banka u Srbiji protiv koje je oštećeni klijent dobio spor na sudu zbog nezakonitog podizanja kamate na stambeni kredit.
 
Pravdu na sudu zbog jednostranog menjanja kamata potražilo je više od stotinu građana, a kada Apelacioni sud bude potvrdio prvu presudu, procenjuje se da bi njihovim putem moglo poći još nekoliko hiljada oštećenih.  

NBS će tromesečno obaveštavati javnost o tome koje su banke i lizing kompanije prekršile zakon i kolike kazne su im po tom osnovu određene.

Katarina Preradović, Blic

NEKOLIKO AUTOMOBILSKIH KOMPANIJA IZ SVETA ZAINTERESOVANO ZA SREMSKU MITROVICU

Tanjug

Nekoliko automobilskih kompanija iz sveta pokazalo je zainteresovanost da otvori pogone u Sremskoj Mitrovici, izjavio je Tanjugu gradonačelnik Branislav Nedimović.

"Interesovanje stranih ulagača naročito je poraslo nakon što je Fajnešel tajms proglasio Sremsku Mitrovicu za jednu od najpoželjnijih destinacija u Evropi za inostrana ulaganja", objasnio je Nedimović.

Inđija, Sremska Mitrovica i Vojvodina kao pokrajina našle su se u pet najboljih evropskih destinacija za ulaganja, kada je u pitanju efektivnost troškova ulaganja.

Prema izboru Fajnešel tajmsa, druga top evropska destinacija za ulaganja je Inđija, na trećem mestu je Sremska Mitrovica, a na četvrtom Vojvodina.

Po troškovima investicija i brzini izrade dokumentacije za nove investitore za 2012. i 2013. godinu, Sremska MItrovica se našla na listi najatraktivnijih evropskih destinacija za strana ulaganja, u kategoriji gradova srednje veličine.

Lista gradova i regiona budućnosti nastala je prikupljenjem podataka u 253 evropska grada i 110 regiona u Evropi.

Ocenjivano je šest kategorija: ekonomski potencijali, ljudski resursi, troškovna isplativost, kvalitet života, infrastruktura i biznis klima.

STEČAJNI UPRAVNICI ZARAĐUJU MILIONE

Najplaćeniji stečajni upravnik uspeo je da izbori sebi mesečnu bruto platu od oko 12.000 evra za tri godine vođenja postupka u preduzeću u Sremskoj Mitrovici.

Sa tom zaradom, prešišao je direktore mnogih uspešnih banaka, osiguravajućih društava i preduzeća.

Tako je direktor firme spremne za bankrot prihodovao više od menadžera profitabilnih državnih preduzeća, Telekoma, Pošta Srbije, Aerodroma i EPS-a čije su plate od 220.000 do 390.000 dinara, ali i od guvernera koji mesečno zaradi 658.167 dinara.

Zaradio je više i od Nikole Stankova koji se nalazi na čelu Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja i ima platu od 858.286 dinara. U Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) kažu da je iznos od 43 miliona dinara najveći iznos ikad isplaćen na ime nagrade stečajnom upravniku.

"U konkretnom slučaju radi se o preduzeću čija je imovina imala likvidacionu vrednost od preko milijardu dinara, dok je bruto nagrada stečajnog upravnika činila četiri odsto od te vrednosti", objašnjavaju u ALSU, ali nisu hteli da otkriju ime misterioznog rekordera.

Stečajni upravnik nema platu već samo nagradu i naknadu koja zavisi od vrednosti imovine. Maksimalnu nagradu može da dobije ako je vrednost firme iznad 1.000.001 evro. Tada može da računa na 28.100 evra plus 0,5 odsto od imovine.

Navode da je svoju trogodišnju višemilionsku zaradu najplaćeniji upravnik opravdao tako što je ispitao preko 600 prijava potraživanja poverilaca, pokrenuo postupak da se utvrdi vlasništvo na više od 3.800 parcela, te da je sproveo prodaju preduzeća koje je nastavilo da obavlja delatnost.

Iskustvo Petra Vulovića, “najtrofejnijeg” domaćeg stečajnog upravnika, skromnije je od toga. Iako ovaj Valjevac vodi čak 28 postupaka, maksimalna naknada koju je u proteklih 10 godina ostvario je 1,5 miliona dinara bez plaćenih poreza i doprinosa.

"Od ovog posla može da se živi, mada on nije posebno popularan čak i uz ovako visoku nezaposlenost. U poslednjih šest godina nijedan novi upravnik nije tražio licencu u Valjevu", kaže Vulović.

On kaže i da je polovina slučajeva koje vodi bez ikakve imovine, što znači da za taj posao neće dobiti naknadu. Upravo je neredovnost zarade najveća mana posla, uz onu da se pred poveriocima odgovara svom svojom imovinom.

Blic

"SPREČITI NOVE KRIMINALNE GRUPE"

Blic, Tanjug

Država ne sme da dozvoli da u prazan prostor koji je nastao uništenjem 'Zemunskog klana' prodru novi kriminalci, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.

Počinioci desetina nekada nerešenih ubistava u zatvoru izdržavaju višegodišnje kazne, zemunski klan je hapšenjem u Španiji potpuno razbijen, a sada je izuzetno važna uloga države koja ne sme da dozvoli da u prazan prostor koji je nastao njegovim uništenjem prodru novi kriminalci, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović.

Malovićeva je za "Blic" rekla da je suštinski problem borbe protiv organizovanog kriminala i njegovo osnovno obeležje to što "postoji neko u državi ko ga toleriše".

"Mislim da smo uspeli da jačanjem samostalnih institucija i donošenjem zakona, na primer, o oduzimanju imovine, ali i brojnim procesima, upravo tu vezu organizovanog kriminala i države devalviramo", rekla je ministarka pravde.

Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević kaže za beogradski dnevnik da je razbijen veliki broj organizovanih kriminalnih grupa.

"Najviše onih koji su završili iza rešetaka trgovalo je drogom. Među njima su i oni koji su po školama trovali našu decu. Tome smo stali na put, jer smo razbijanjem velikih klanova presekli mreže kojima se droga dilovala u Srbiji. Oduzimajući im imovinu, sistematski uništavamo njihove imperije", rekao je Radisavljević.

Prema njegovim rečima, neki od tipičnih oblika organizovanog kriminala, trgovina narkoticima, ljudima i nekada deficitarnim proizvodima, svedeni su u okvire znatno manje nego u okruženju i daleko ispod evropskog proseka, ali "posao nije završen".

"U toku je nekoliko značajnih predistražnih postupaka čiji će rezultati biti uskoro vidljivi", rekao je Radisavljević.

Prema rečima tužioca za organizovani kriminal, prioriteti u narednom periodu su finansijski kriminal i korupcija.

"Završićete u zatvoru i oduzećemo vam sve što imate, to je moja poruka kriminalcima", rekao je Radisavljević za "Blic".

DESET SVETSKIH KOMPANIJA KOJE KONTROLIŠU SVE

B92

Većinu proizvoda koje danas kupujemo kontroliše u svom vlasništvu tek nekoliko najjačih svetskih kompanija, piše Businessinsider.

Ta pojava se naziva "Iluzija izbora" i govori o tome da potrošači zavise od najvećih igrača, a pravi potrošački izbor zapravo i ne postoji.
Čini se da su sve velike kompanije na neki način povezane, ili preko vlasništva ili preko partnerstva ili na brojne druge načine.

Tako kompanija Unilever proizvodi sve od Dav sapuna pa do Klondajk čokoladica. Nestle poseduje velik udeo u Lorealu koji sa druge strane opet ima udele u velikom broju kozmetičkih kompanija ali i u Dizelu, popularnom brendu odeće.

Grafika pokazuje da neverovatnu količini brendova zapravo "drži" svega deset korporacija - Koka-Kola, Pepsiko, Dženeral Mils, Kelogs, Mars, Unilever, Džonson i Džonson, Prokter i Gembl, Nestle i Kraft.

Uprkos širokom broju proizvoda i marki koji su danas dostupni potrošačima čini se da su svi oni u rukama nekoliko najvećih igrača koji kontrolišu većinu proizvoda koje kupujemo.

MEĐUNARODNA AGENCIJA "STANDARD I PURS" POTVRDILA VRHUNSKI AAA REJTING NORVEŠKE

Tanjug

Međunarodna agencija "Standard i Purs" potvrdila je vrhunski AAA rejting Norveške, uz stabilnu prognozu.
Ova agencija je ukazala na "snažniju fiskalnu i spoljnu poziciju norveške vlade, koja nastavlja da ostvaruje korist od značajnih poreskih prihoda povezanih sa sektorima nafte i gasa".

"Standard i Purs" je, međutim, dodao da relativno visok nivo duga privatnog sektora predstavlja njenu slabost.

Takođe je rečeno da bi vladina fiskalna fleksibilnost mogla biti ograničena "teretom sve starijeg stanovništva, osim ukoliko vlasti ne preduzmu dalje korake za reformisanje penzionog, zdravstvenog i socijalnog sistema zaštite".

AMERIČKA KOMPANIJA VOTSON FARMASJUTIKALS KUPUJE VLASNIKA ZDRAVLJA

Američka kompanija Votson Farmasjutikals je sklopila konačan ugovor o kupovini privatne kompanije Aktavis za iznos od približno 4,25 milijardi evra.
Kao rezultat tog spajanja, Votson će postati treća najveća generička kompanija na globalnom nivou sa očekivanim obrtom kapitala u 2012. godini od približno osam milijardi dolara.

Preuzimanje Aktavisa trebalo bi, kako se navodi, da bude završeno u poslednjem tromesečju ove godine. Širom sveta, Aktavis ima više od 10.000 zaposlenih a u 2011. godini beležio je prihod od približno 2,5 milijardi dolara.

Islandski Aktavis je 2003. godine za 3,5 miliona evra kupio Zdravlje iz Leskovca.

Farmaceutska kompanija Aktavis saopštila je ranije da će ove godine uložiti 3,7 miliona evra u novi pogon za proizvodnju lekova protiv Parkinsonove bolesti, u fabrici u Leskovcu.

Ambasada SAD u Beogradu je pozdravila dolazak kompanije Votson u Srbiju kroz kupovinu farmaceutske kompanije Aktavis.

"To označava dolazak još jedne američke kompanije, čime se uvećava rastući broj američkih kompanija koje prepoznaju vrednost proširivanja svojih aktivnosti u Srbiji", navodi se u saopštenju.

Beta

KOMPANIJA TATRAVAGONKA IZ SLOVAČKE ULAŽE DVA MILIONA EVRA U SUBOTIČKO "BRATSTVO"

Tanjug

Kompanija "Tatravagonka" iz Slovačke uložiće dva miliona evra u novu opremu u subotičkoj fabrici vagona "Bratstvo", najavljeno je danas prilikom puštanja u rad nove kompresorske stanice u ovom preduzeću.

Novo postrojenje svečano su pustili u rad predsednik Upravnog odbora Tatravagonke, koja je većinski vlasnik "Bratstva" Aleksej Beljajev i gradonačelnik Subotice Saša Vučinić.

Beljajev je podsetio da je njegova kompanije preuzela "Bratstvo" pre nešto više od godinu dana, i da puštanjem u rad kompresorske stanice počinje investicioni ciklus u ovoj kompaniji.
Prema planovima koje je izneo Beljajev, u narednih godinu dana biće izgrađeni novi pogoni za peskarenje i farbanje vagona, kao i nova linija za obrtna postolja.

Predsednik UO Tatravagonke je izjavio da su plate radnika od momenta preuzimanja redovne, a da je uposleno 230 ljudi.

"Mesečno se remontuje za naše i potrebe železnica Srbije između 40 i 50 vagona, a proizvode se delovi za prvu ugradnju u teretnim vagonima koje proizvodimo u Slovačkoj. To sve stvara preduslove za ponovno pokretanje serijske proizvodnje vagona u Subotici", rekao je Beljajev.

U subotičkoj fabrici vagona "Bratstvo" posle privatizacije od strane preduzeća "Vladel" početkom 2000, devet godina kasnije našlo se na ivici stečaja, a radnici su štrajkovali i glađu.
Naporima Saveza samostalnih sindikata, lokalne samouprave, Vlade Vojvodine i Vlade Republike Srbije, preduzeće je prvo podržavljeno, tako što je većinski vlasnik prepisao 55 odsto svojih akcija državi.

Preduzeće je zatim 21. marta prošle godine i prodato strateškom partneru – slovačkoj Tatravagonki iz Poprada.

Gradonačelnik Subotice je prilikom današnje posete fabrici taj datum označio kao "zaustavnu tačku" daljeg propadanja preduzeća i početak njegovog razvoja.

"Lokalna samouprava će i ovom investitoru uvek stajati na raspolaganju za sve probleme i zahteve koje budu imali", rekao je Vučinić.

DESET SVETSKIH KOMPANIJA KOJE KONTROLIŠU SVE
NA BESPLATNE AKCIJE TELEKOMA IMAĆE PRAVO SAMO ONI GRAĐANI KOJI SU OSAMNAEST GODINA NAPUNILI DO 31. 12. 2007. GODINE

Besplatne akcije Telekoma Srbija, koje će uskoro biti podeljene, neće dobiti svi, danas punoletni građani Srbije. Na njih će imati pravo samo oni koji su 18 godina napunili do 31. decembra 2007. godine.

Kako su rekli u Agenciji za privatizaciju "oni koji su postali punoletni nakon ovog datuma ne ispunjavaju uslov za sticanje statusa nosioca prava".

Prijavljivanje za besplatne akcije, koje je trajalo punih šest meseci, završeno je 31. jula 2008. godine, a spisak akcionara, odnosno građana koji su ostvarili pravo zaključen je tako da ne postoji mogućnost naknadnog prijavljivanja, kažu u Agenciji na privatizaciju na pitanje šta se dešava sa onima koji su posle podele akcije Naftne industrije Srbije i Aerodroma "Nikola Tesla" napunili 18 godina.

Kako su objasnili, nije reč ni o kakvoj novoj podeli, već o pravu od 2008. godine koje će važiti sve dok budu trajale podele akcija javnih preduzeća. Osim punoletstva do 31. decembra 2007. godine, kako ističu, postoje i drugi uslovi koje građani moraju da ispune da bi dobili besplatne akcije.

Izvor: Bizlife, 26.4.2012.

IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA ZAŠTITU I EDUKACIJU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

Izveštaj o radu Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga http://www.nbs.rs/internet/latinica/63/63_8/izvestaj_januar_mart_2012.pdf (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 26.4.2012.

IZ ZAJMA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE 30 MILIONA EVRA ZA POBOLJŠANJE STANJA U ŠKOLAMA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da u Srbiji postoji približno 2.400 obrazovnih objekata od kojih je više od 500 starije od sto godina, što zahteva kontinuirano ulaganje u obrazovanje i poboljšanje uslova u kojima deca uče.

Obradović je tokom posete Osnovnoj školi "Svetozar Marković Toza" u Novom Sadu, čija je dogradnja finansirana u okviru prve faze Programa "Modernizacija škola" sredstvima iz zajma Evropske investicione banke (EIB), rekao da je izradu projekta i infrastrukturne uslove za dogradnju obezbedio Grad Novi Sad.

Ministar je naveo da će preostalih 30 miliona evra koje u Srbiju ulaže EIB biti iskorišćeno za poboljšanje stanja u školama, i napomenuo da danas ističe javni poziv školama da se prijave za sanaciju.

Komisije će doneti odluke o tome šta je potrebno uraditi u svakoj konkretnoj školi, objasnio je on i ukazao na to da će negde to biti sanacija krova, negde zamena prozora, sanitarija, podova ili nabavka opreme.

Direktor Osnovne škole "Svetozar Marković Toza" Petar Narančić istakao je da je u toj školi rešen višegodišnji problem prokišnjavanja, ali i da ubuduće neće biti nastave u tri smene jer je izgrađeno deset novih učionica.

U ukupnu nadogradnju i opremanje novih 1.600 kvadratnih metara škole uloženo je približno milion i po evra, a finansijeri su Evropska investiciona banka i Grad Novi Sad, dodao je Narančić.

Obradović je u nastavku posete Novom Sadu obišao i Osnovnu školu "Kosta Trifković" koja će, nakon završene dogradnje jednog krila, biti prva škola u Srbiji koje će od 1. septembra 2012. godine imati nastavu u jednoj smeni.

U novom krilu ove škole izgrađeno je 14 novih učionica i biblioteka, a u ukupno dograđenih 1.300 kvadratnih metara uloženo je približno 560 hiljada evra.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.4.2012.

IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA ZAŠTITU I EDUKACIJU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

Izveštaj o radu Centra za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga http://www.nbs.rs/internet/latinica/63/63_8/izvestaj_januar_mart_2012.pdf (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 26.4.2012.

INDEKSI BEOGRADSKE BERZE OSTVARILI RAST VREDNOSTI

Indeksi Beogradske berze danas su ostvarili rast vrednosti - BELEX15 za 0,54 odsto na 495,86 indeksnih poena, a BELEXlajn za 0,34 odsto, na 978,33 poena.

Prema izveštaju Berze, promet akcija je više nego udvostručen, na 54.645.524 dinara.

Nešto više od polovine dnevnog trgovanja - 28.471.080 dinara, ostvareno je akcijama "Metalca", dok je akcijama "Naftne industrije Srbije" (NIS) postignuto 11.359.343 dinara.

Slede "Aerodrom Nikola Tesla", sa 2.950.992, vršačko saobraćajno preduzeće STUP, sa 2.325.000 i "Imlek", sa 2.218.826 dinara.

Umereni rast cene ostvarile su akcije "Metalca" (1,90), NIS-a (1,54), "Soja proteina" (1,51) i "Aerodroma Nikola Tesla" (1,48 odsto).

Najveći pad od 9,09 odsto pretrpele su hartije "Progresa", dok su akcije "Energoprojekt holdinga" izgubile 1,53 odsto vrednosti.

Udeo stranih investitora u trgovanju akcijama bio je 42,38 odsto, uz znatno veće učešće u kupovini (77,89), a manje u prodaji akcija (6,67 odsto).

Izvor: Tanjug, 26.4.2012.

PRAVILNIK O NAČINU DRŽANJA PASA KOJI MOGU PREDSTAVLJATI OPASNOST ZA OKOLINU: Vlasnici kućnih ljubimaca iz kategorije takozvanih opasnih pasa obavezni su da od ovog meseca plaćaju taksu u iznosu od 30.000 dinara za njihovo držanje

Taksa od 30.000 dinara je u Beogradu uvedena kao odgovor na učestale napade pasa koji imaju vlasnika, na građane pogotovo decu.

Kriterijum koji se koristi da bi se napravila jasna razlika između opasnog i ostalih pasa je Pravilnik Republičke uprave za veterinu.

Dok su nadležni uvereni da će ta mera u kratkom roku pokazati prve rezultate, nevladin sektor koji vodi računa o pravima životinja upozorava da je naplata takve takse potpuno besmislena.
Uz račune za struju i ostale komunalije vlasnicima 3.500 pasa koji su okarakterisani kao opasni stiglo je poresko rešenje za uplatu 2.500 dinara. Takva rešenja dobili su svi vlasnici koji su svoje pse prijavili Centralnom registru Uprave za veterinu. Jedan od njih je Ognjen, koji tvrdi da problem ne može biti pas, već je to isključivo njegov vlasnik.

"Sve zavisi od gazde da li će pas biti opasan ili ne. Ja sam 11 godina u stanu držao pitbula, nikada nije zarežao i zalajao. Imam ćerku, malu, koja se igrala stalno sa njim. Taksa mislim da nema svrhe i uopšte ta kategorizacija tih nekoliko vrsta pasa na opasne. Po meni su opasnije lutalice o kojima niko ne brine i povećava im se broj svakodnevno. Mislim da se događa veći broj tih pasa, nego opasnih - pod znacima navoda", objašnjava on za Radio B92.

Direktor Uprave javnih prihoda za grad Beograd Vladan Luković kaže da građani uglavnom plaćaju propisanu taksu za svog tzv. opasnog psa.

"Do sada je uplaćeno negde oko 500.000 dinara u budžet grada Beograda, jer su to, napominjem, sredstva koja se slivaju u budžet grada. Očekujemo i u budućem periodu da svi oni koji su dobili rešenja ispune svoje obaveze i postupe u skladu sa njima. Postupak se sprovodi u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr. - prim. red.) koji definišu redovnu i prinudnu naplatu: Ukoliko obveznik ne izvrši redovno svoju obavezu, biće mu naplaćena prinudno u skladu sa zakonom", kaže Luković.

Na gradskoj "crnoj listi" našli su se pitbul terijer, bul terijer, mini bul terijer, američki staford i njihovi mešanci, objašnjava Dušan Ljuština iz veterinarske inspekcije grada Beograda.
"U kategoriju su svrstani svi oni psi koji bez očiglednog povoda napadaju čoveka ili mu nanesu telesnu povredu. To su rase koje su sklone takvom ponašanju. To su bili kriterijumi od presudnog značaja za donošenje pravilnika. Svakako da taksa koju je grad propisao utiče na to da vlasnici shvataju stvari ozbiljno za razliku od pre kada je sve bilo na volji građana i vlasnika tih pasa", ističe Ljuština.

Deo javnosti koji nije saglasan sa primenom ove, uslovno rečeno, nove mere su nevladine organizacije za zaštitu prava životinja. Elvir Burazerović iz organizacije ORKA pita se zbog čega je pojam opasnog psa u Pravilniku Uprave za veterinu toliko uopšten da faktički osuđuje nekoliko rasa pasa.

"Osnovna primedba celoj ovoj priči jeste to što su u Pravilniku o opasnim psima pojedine rase utvrđene kao opasne, a druge kao tobože nisu. Trebalo je ići isključivo na individualnu odgovornost vlasnika, odnosno na proglašenje pojedinih pasa kao opasnih ako ne prođu test socijalizacije. Potpuno je sigurno da će se posle ove mere povećati broj napuštenih životinja i ono što već danas imamo kao praksu jesu dva najomiljenija načina za izbegavanje takse: Vađenje mikročipa i navodno otpremanje pasa van Beograda, na teritoriju gde se taksa ne plaća", objašnjava on.

Uz registrovanih 3.500 opasnih, procenjuje se da u Beogradu ima oko 100.000 pasa, od kojih je njih skoro 15.000 napušteno. U poslednjim akcijama veterinarska inspekcija je u azile u Ovči i Rakovici smestila ukupno 109 napuštenih pasa.

Izvor: Vebsajt B92, 26.4.2012.

VLADA PRIPREMA UREDBU KOJOM SE PREDVIĐA DA SVEŠTENICIMA PENZIJA BUDE ZAGARANTOVANA

Vlada će u najskorije vreme doneti uredbu kojom država preuzima obavezu plaćanja poreza i doprinosa. Time će biti rešen jedan od najvećih problema svih konfesija u zemlji.

"Zakonom o doprinosima već je propisano da država može da plaća obaveze iz penzijsko-invalidskog osiguranja, ali nije bilo regulisano na koju osnovicu. Zato je ovom Uredbom konačno precizirano da će se porezi i doprinosi plaćati na minimalni iznos zarade. Samim tim, država će biti garant da će sveštenici i verski službenici dobijati penziju", objašnjava Radina Todović, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike.

U Ministarstvu rada dodaju i da, osim republike, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje može da plaća i lokalna samouprava, pokrajina, pa i crkva ili samo sveštenstvo.
"Zato svi koji žele da imaju bolje penzije mogu sami da uplaćuju novac na osnovicu koju sami odaberu umesto da se zadrže na minimalcu koji im država garantuje", dodaje Todovićeva.
Svaki verski službenik prosečno će koštati državu oko 153.600 dinara godišnje. Toliko iznosi prosek opterećenja na godišnju minimalnu zaradu. Prema podacima Fonda PIO, oltarima u Srbiji služi oko 2.000 sveštenika svih konfesija. Najbrojniji su pravoslavni klirici, kojih je oko 1.700, dok ostatak čini sveštenstvo Rimokatoličke crkve, islamski imami, protestantski pastori...

Muke prilikom obračuna penzija i sitni iznosi na čekovima bili su zajednički svima, bez razlike na "kroj mantije". Penzionisani sveštenik SPC, primera radi, trenutno prima prosečnu penziju koja jedva prebacuje 20.000 dinara mesečno. Stanje je posebno bilo teško od 1997. godine, kada je država obustavila uplatu dela poreza i doprinosa, koji je do tada bio "odmeren" na polovinu ukupne plate.

Doprinosi iz državne kase biće izdvajani za sve ljude u mantijama bez obzira na mesto službovanja.

"Ovo je značajno jer se sveštenici u velikim gradovima i udaljenim selima puno razlikuju po visini primanja. To će osetno da popravi položaj najsiromašnijih sveštenika", napominju u Patrijaršiji.

Sveštenici i verski službenici su pokrenuli i pitanje povezivanja staža jer mnogima doprinosi godinama nisu uplaćivani, pa ih to koči u penzionisanju.

Zato je i Penzijski fond Srbije dostavio Patrijaršiji SPC spisak sveštenika i podatke o godinama za koje im nedostaju doprinosi.

U sedištu Srpske crkve očekuju da će inicijativu za povezivanje staža pokrenuti Ministarstvo vera.

Izvor: Vebsajt B92, 26.4.2012.

ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU: Potpisani ugovori o izgradnji 789 socijalnih stanova u sedam gradova
ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU: Potpisani ugovori o izgradnji 789 socijalnih stanova u sedam gradova

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA PREKO DIPLOMATSKO KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 2
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRENOSA APSOLUTNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTI SA LICA NA KOJE GLASI INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA NA LICE KOJE JE FINANSIRALO IZVESNE RADOVE - Zakon o porezima na imovinu: član 23
Aktuelna sudska praksa

 • Privredni apelacioni sud: DOSTAVLJANJE NALOGA ZA PLAĆANJE DOPLATNE KARTE ZA PARKING KORISNIKU - Odluka o javnim parkiralištima: čl. 16, 17 i 19
 • Privredni apelacioni sud: GREŠKA U OZNAČENJU ADRESE STRANKE U UVODU SUDSKE ODLUKE - Zakon o parničnom postupku: član 349
 • Privredni apelacioni sud: NADZOR NAD OBAVLJANJEM KOMUNALNIH DELATNOSTI ODNOSNO NAD RADOM JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA - Zakon o komunalnim delatnostima: član 15
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ATRAKCIJE SUDSKE NADLEŽNOSTI U TOKU DRUGOSTEPENOG POSTUPKA - Zakon o uređenju sudova: član 24 stav 1 tačka 3)
 • Privredni apelacioni sud: ODUSTANAK OD PREDLOGA ZA IZVOĐENJE DOKAZA VEŠTAČENJEM - Zakon o parničnom postupku: član 220
 • Privredni apelacioni sud: PASIVNA LEGITIMACIJA ZA PLAĆANJE DOPLATNE KARTE ZA PARKING - Odluka o javnim parkiralištima: čl. 10 i 16
 • Privredni apelacioni sud: PRAVILNO OZNAČAVANJE NAZIVA PREDUZETNIČKE RADNJE - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 9)
 • Privredni apelacioni sud: REŠAVANJE SPORA IZ UGOVORA O PREVOZU ROBE KADA SU MESTO PREUZIMANJA I MESTO OPREDELJENJA U DVEMA RAZLIČITIM DRŽAVAMA - Uredba o ratifikaciji Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR): čl. 4 i 6
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA PO OSNOVU TELEVIZIJSKE PRETPLATE - Zakon o obligacionim odnosima: član 378
Likvidacije:

U periodu od 17. do 20. aprila 2012. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

206857

KODANIA

Novi Sad - grad

20.04.2012

90

206846

GORSKI

Čačak

20.04.2012

90

206839

AGIMI PETROL

Bujanovac

20.04.2012

90

206819

OLYMP FITNESS

Pančevo

20.04.2012

90

206805

MONTEGO

Prijepolje

20.04.2012

90

206802

A B C D

Kruševac

20.04.2012

90

206798

ĐUKNIĆ

Beograd-Čukarica

20.04.2012

90

206792

A.M.D.B.TRANSPORTE

Batočina

20.04.2012

90

206780

ATHLETIC

Vranje

19.04.2012

90

206752

STRITLAJF

Beograd-Stari Grad

19.04.2012

90

206739

OSI COM

Preševo

19.04.2012

90

206736

DXN GANODERMA MARKETING

Subotica

19.04.2012

90

206733

ABM CO INVEST

Beograd (grad)

19.04.2012

90

206728

V.D.R. TERMOMONT

Beograd-Novi Beograd

19.04.2012

90

206705

OPTAS

Beograd (grad)

19.04.2012

90

206702

PC-HELP

Beograd-Čukarica

19.04.2012

90

206696

MILK UNION

Beograd-Zvezdara

19.04.2012

90

206680

FUSION

Kanjiža

19.04.2012

90

206677

RINALDI

Subotica

19.04.2012

90

206647

2ETC

Beograd-Zvezdara

18.04.2012

90

206641

PLANET CANDY

Beograd-Novi Beograd

18.04.2012

90

206638

YA ZHOU YUDI

Novi Pazar

18.04.2012

90

206627

KOPNO

Novi Sad - grad

18.04.2012

90

206623

PONTOR

Sremska Mitrovica

18.04.2012

90

206618

GSN GROUP

Beograd-Zemun

18.04.2012

90

206611

TADEX

Kula

18.04.2012

90

206607

MAGFILTRAN

Beograd-Zemun

18.04.2012

90

206590

IVANOV COMMERCE

Beograd-Čukarica

18.04.2012

90

206587

CALL NET

Novi Sad - grad

18.04.2012

90

206581

RECONQUEST

Beograd (grad)

18.04.2012

90

206578

CARAMASOV

Beograd-Voždovac

18.04.2012

90

206572

ALPHA PROJECTS

Beograd-Zemun

18.04.2012

90

206569

TARBAH

Beograd-Obrenovac

18.04.2012

90

206567

LECOM

Beograd-Grocka

18.04.2012

90

206563

REX

Petrovac

18.04.2012

90

206557

JUMP 422

Niš - Mediana

18.04.2012

90

206551

CIPO AUTO POPOV JOVANA I GIGULOV RADISLAVA

Zrenjanin

18.04.2012

90

206548

MOOP

Novi Sad - grad

18.04.2012

90

206545

ATRIUMIDEA

Beograd-Zvezdara

18.04.2012

90

206531

TECMOTORS

Beograd-Voždovac

18.04.2012

90

206528

SREĆA

Novi Kneževac

18.04.2012

90

206509

DD MIRAŽ

Beograd-Rakovica

17.04.2012

90

206506

ZDRAVKOVIĆ-PREVOZ

Kruševac

17.04.2012

90

206500

KUĆICA

Beograd-Novi Beograd

17.04.2012

90

206493

BIDŽA-ŽAR

Svilajnac

17.04.2012

90

206455

DCI

Beograd-Novi Beograd

17.04.2012

90

206429

ANĐELKO

Beograd-Voždovac

17.04.2012

90

206426

Beograd-Voždovac

17.04.2012

90

206423

IASI

Beograd-Zemun

17.04.2012

90

206411

SPREGA

Beograd-Stari Grad

17.04.2012

90

Stečajevi:

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 18.4.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo za marketing, trgovinu i usluge "MTSI" d.o.o

 

5. St. broj 2142/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1083263?code=
CEB58869C723980184A98F4C98CAF449876CD775

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1425

 

Privredni sud u Beogradu, broj predmeta 5. St. 2142/2011 u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za marketing, trgovinu i usluge "MTSI" d.o.o - u stečaju iz Beograda, Žarkovačka 2d. Zakazuje se završno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, za 23. aprila 2012. godine u 12 časova. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik. Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Kumikum DOO Beograd

20138211

2. St. broj 2355/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1092598?code=
2096616257DA7DF01D42EC1D8FC5B209812AEC04

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2512

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom preduzećem Kumikum DOO Beograd, doneo je van ročišta dana 30. mart 2012. god.
REŠENJE
I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad preduzećem Kumikum DOO Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57 JMB 20138211, PIB 104282743, za dan 14. maj 2012. god. u 9,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I
II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Autosrbija a.d. Mladenovac

07015186

9. St. broj 2950/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1018792?code=
7E12B96E86E2D0F1A492E3144D4A043B5EEC0962

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2890

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
AUTOSRBIJA.shtml/seo=/companyid=204

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 2950/2011 od 2. aprila 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad Autosrbija a.d. Mladenovac, Savića Mlin broj 6. (mat. br. 07015186, PIB 102008581).
II Imenovan je za stečajnog upravnika Željko Pešut iz Beograda.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine skupština poverilaca saziva se za prvo poverilačko ročište.
VI Ispitno ročište određuje se za 25. jun 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 2. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Swiss Farmacija

20521384

50. St-32/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2689803?code=
5FEAA4955937B41554EB1F170FBD9A474E07400E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2922

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St-32/2012 od 2. aprila 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću Swiss Farmacija, Beograd, Jove Ilića 16, matični broj 20521384 PIB 106028527.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Željko Pešut iz Beograda, Braće Radovanovića 32.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 19. septembar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. maj 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"FFIS" d.o.o.

 

22 St. broj 3059/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1029709?code=
FC0720956F2E1DE069470BD1E4B1E12A09D03DD5

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=884

 

Pozivaju se poverioci koji su podneli prijave potraživanja u postupku stečaja nad "FFIS" d.o.o., Beograd u stečaju, Ratarski put 8a, broj predmeta 22-St. 3059/2010 da prisustvuju dopunskom ročištu za ispitivanje potraživanja koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, 8. 5. 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u sudnici broj 207, drugi sprat.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 29. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Caričin grad - Visokogradnja"

17077848

23. St. broj 384/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1054114?code=
6F23FB3A584FE209B70A8E37A0CE8B11130BCC56

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2866

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 384/2011 od 29. marta 2012. godine, otvorio je postupak stečaja nad "Caričin grad - Visokogradnja", privredno društvo za građevinski inženjering, promet i usluge, d.o.o. Beograd, Jugoslovenska 2/13, matični broj 17077848, PIB 101012652, po prijemu obaveštenja Narodne banke Srbije - prinudna naplata.
II - Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Za stečajnog upravnika imenovan je Đorđe Zečević iz Beograda.
IV - Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište određuje se za 11. septembar 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VII - Određuje se prvo poverilačko ročište za 8. maj 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko te ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca istovremeno kada i prvo poverilačko ročište.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu suda 30. marta 2012. godine i naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre Republike Srbije da izvrši upis zabeležbe o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Velefarm-VFB d.o.o.

20481862

50. St. broj 269/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2476679?code=
1885012B22DB21DB7328BFFE6FA23626DB727A72

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2880

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 269/2012 od 2. aprila 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Velefarm-VFB d.o.o. za promet lekovima i drugim medicinskim proizvodima, Beograd, Vojvode Stepe broj 414-A, matični broj: 20481862, PIB: 105903852.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Ivan Stanković iz Beograda, Gorenjska 15.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 19. septembar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. maja 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 100/I.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Casting X" d.o.o.

17148222

1. St. broj 2976/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1043030?code=
1AD2721051E140E1010DBC2EB0AB4505D6E7A401

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2371

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem broj 1. St. - 2976/2011 od 21. oktobra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom za proizvodnju, promet i usluge "Casting X" d.o.o. iz Beograda, Stanka Opsenice 8, matični broj: 17148222, PIB: 101018180.
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište na kome će se razmatrati prijave potraživanja sledećih stečajnih poverilaca koji su naknadno prijavili potraživanja i čije prijave nisu razmatrane na ispitnom ročištu održanom 16. marta 2012. godine: Poreska uprava - Filijala Čukarice, "Projan" d.o.o. iz Beograda, Livnica "Eutektikum", d.o.o. iz Beograda, "WBS Elektro" d.o.o. iz Beograda, "Hemoterm smart solutions" d.o.o. iz Beograda, Željko Josipović iz Beograda, Zanatska radnja "Vodice" iz Sopota.
Dopunsko ispitno ročište održaće se 26. aprila 2012. godine, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u sudnici broj 220 sa početkom u 9,45 časova.
Ovaj oglas biće objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, i u "Službenom glasniku RS", a obaveštenje o održavanju ročišta stečajni upravnik će dostaviti pismenim putem svim poveriocima čije se prijave potraživanja razmatraju na dopunskom ispitnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"M.B.R." d.o.o.

17250086

20. St. broj 3321/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1022352?code=
853EA7D5D42979BBEA383B4C9C30A9115C15113A

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Vesna Debetić-Trogrlić kao stečajni sudija, odlučujući o predlogu predlagača, dužnika "M.B.R." d.o.o. iz Mladenovca, (varoš) ul. Vlaško polje b.b., matični broj 17250086, PIB 101281447, dana 20. februara 2012. godine, doneo je rešenje.
I - Otkazuje se ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za sprovođenje stečajnog postupka zakazano pred ovim sudom za 30. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.
II - Zakazuje se ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga za sprovođenje stečajnog postupka zakazano pred Sudom za 3. april 2012. godine sa početkom u 10,15 časova u sudnici 229 na drugom spratu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/2011

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42 održati dana 14. maj 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 100/I.
II. Zainteresovana lica mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu, osnov i visinu planom obuhvaćena potraživanja u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
III. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda dana 29. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privredno društvo za proizvodnju i promet "Astra" d.o.o.

6869386

St. broj 237/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1022727?code=
A3C8F056121DC87A07423CFD64924887868BD179

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2892

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je rešenje St. broj 237/11 dana 3. aprila 2012. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet "Astra" d.o.o., Boljevac, Kralja Aleksandra 16, MB 6869386, PIB 100658237, na predlog dužnika, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Miletić Ranko, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 10. maj 2012. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 16. avgust 2012. godine u 13,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 3. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda i trgovinu "Lazi" d.o.o.

 

St. broj 220/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1024734?code=
8764FA2F047719A727DBC78F8FC730CC901B07AA

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2588

 

Ispitno ročište zakazano rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 220/2011 od 28. decembra 2011. godine za dan 4. maj 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu, soba broj 58/1 se otkazuje.
ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda i trgovinu "Lazi" d.o.o., u stečaju Torak zakazuje se za dan 21. jun 2012. godine sa početkom u 11,00 časova koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Zrenjaninu, Kej drugog oktobra 1, u sobi broj 68/1.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Nemrak" d.o.o.

20128208

1. St. broj 450/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1093321?code=
D3FD63DE5AFF35ECD0E64F186F50ED0B6390A519

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. 450/11 od 30. marta 2012. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Nemrak" d.o.o., Vrnjačka Banja, Štulac, mat. br. 20128208, PIB 104363641.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva tel. 064/157-0212.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije" i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 3. septembar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 14. maj 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica 5.
Stečajni postupak je otvoren dana 30. marta 2012. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 30. marta 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja rešenja "Službenom glasniku RS" privrednom apelacionom sudu Beograd a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Knežević" KD Kraljevo

 

4. St. 436/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1074185?code=
E062DC3EDFF659360976A49A7DCE2B533A889749

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Knežević" KD Kraljevo, St. 436/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda dana 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Kolektiv" ZZ Kraljevo

 

4. St. 295/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kolektiv" ZZ Kraljevo, St. broj 295/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 7. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Agroprom" d.o.o. Konarevo

 

4. St. 93/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1075101?code=
77F9236D48B7DEEAC5B7EDBE389D65614EAE2AA4

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Agroprom" d.o.o. Konarevo, Kraljevo, St. 93/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda 7. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Palata" d.o.o. Metikoši

 

4. St. broj 182/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Palata" d.o.o. Metikoši, Kraljevo, St. broj 182/10 na završnom ročištu 9. februara 2012. godine, doneo je 9. februara 2012. godine rešenje, da se nad označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak, s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 7. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin

17472798

3. St. broj 26/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1066155?code=
5C4035C9D8D92F3801C3B3C268474ED7F06FF3EF

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2888

 

Privredni sud u Kraljevu, kao stečajni sud, stečajni sudija Miljkica Radovanović, rešavajući po predlogu stečajnog dužnika za pokretanje stečajnog postupka prema Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin, Sportska 64, na ročištu održanom dana 29. marta 2012. godine, doneo je: rešenje.
I Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad Preduzeće za proizvodnju promet i usluge "Bakić" d.o.o. Tutin, Sportska 64, PIB 102724106, matični broj 17472798, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svoj bor 130.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obaveze prema stečajnoj masi.
V Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazuje se za 10. juli 2012. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba broj 16, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 10. maj 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu, soba broj 16.
VI Stečajni postupak je otvoren 29. marta 2012. godine, a rešenje i oglas istaknuti su na oglasnoj tabli Suda 29. marta 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

EMS d.o.o. Kruševac

 

5. St. broj 480/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1204370?code=
AF33549C2A68D5AFE5E38246ADA980D55E9AA4F6

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2122

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 480/11 od 2. aprila 2012. godine, razrešio dužnosti stečajnog upravnika Branka Mijanca iz Beograda, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom EMS d.o.o. Kruševac, Bulevar Nikole Pašića 20/25.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Nikos d.o.o.

 

5. St. broj 401/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1021230?code=
E6891B35AB171A9953CC4E44D23C98B75931C025

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2123

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 401/11 od 2. aprila 2012. godine, razrešio dužnosti stečajnog upravnika Branka Mijanca iz Beograda, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Nikos d.o.o. iz Kruševca, Kajmakčalanska 8.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Agro Total" d.o.o. Rača

20483768

3. St. 11/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/2489483?code=
52EE2CAAD744C6058EE53C68E6A72D99AC56D9AD

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2870

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 11/2012 od 29. marta 2012. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Agro Total" d.o.o. Rača, Viševac bb, matični broj: 20483768, PIB: 105894175. Usvaja se predlog poverioca ,"VB LEASING" d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 12, pa se otvara stečajni postupak prema stečajnom dužniku "Agro Total" d.o.o. Rača, Viševac bb, matični broj: 20483768, PIB: 105894175, jer je utvrđena ispunjenost stečajnog razloga-trajnija nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Mihailo Marković iz Kragujevca, broj licence 155-0350. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 25. juna 2012. godine u 13,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 18.05.2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535, i na njemu će se raspravljati o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i proceni stečajnog upravnika da li postoji mogućnost reorganizacije stečajnog dužnika. Za ovo ročište se saziva i sednica skupštine poverilaca, na kojoj će se izvršiti izbor predsednika skupštine poverilaca i članova odbora poverilaca, ukoliko se skupština poverilaca ne formira pre prvog poverilačkog ročišta. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 29. marta 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji RS. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje"

07301383

3. St. broj 412/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/3047755?code=
BA26CB072EA563482DB2B7EC8E6430DFD407A9D3

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
AGROINDUSTRIJSKI+KOMBINAT+VRANJE+
-+u+likvidaciji.shtml/seo=/companyid=14568

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja u likvidaciji, Omladinskih brigada 3, MB: 07301383, PIB: 100407123, a po predlogu za otvaranje stečaja, podnetog od strane predlagača Republika Srbija Agencija za privatizaciju iz Beograda Terazije 23, u svojstvu ovlašćenog predlagača za Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja, dana 23. marta 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja u likvidaciji, Omladinskih brigada 3, MB: 07301383, PIB: 100407123, a po predlogu za otvaranje stečaja, podnetog od strane predlagača Republika Srbija Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, u svojstvu ovlašćenog predlagača.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 23. avgust 2012. godine u 12,15 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 17. maj 2012. godine u 12,15 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
Stečajni postupak otvoren je 23. marta 2012. godine i Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda 23. marta 2012.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Vranje" iz Vranja.
Nalaže se zastupniku stečajnog dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 23. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Radijator"

 

2. St. broj 93/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1020392?code=
7441CC909D3703D29ADD156B5F1CB9F34C5048F1

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1657

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Radijator" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, 30. marta 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 17. maja 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

DOO "Salon knjiga"

20064790

2. St. broj 748/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1082499?code=
B430DB15684F6A88B232C29321E90B4AAF94FD7E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2814

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Momir Tasić, odlučujući o predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Salon knjiga" iz Niša, doneo je, dana 07. marta 2012. godine, sledeće
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Salon knjiga" iz Niša, Supovačka 6, matični broj: 20064790, PIB: 103977511.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dragan Paunković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 12. aprila 2012. godine u 10,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 12. juna 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 07. marta 2012. godine i istog dana je Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

AD "Suko"

 

2 St. broj 86/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1099884?code=
D22567A29F6FC15E6AAC290CFA2D4B7C6C10A54A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1362

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/
SUKO.shtml/seo=/companyid=169

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Suko" u stečaju iz Pirota, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 30. marta 2012. godine,
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 17. maja 2012. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS."

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Ero-fruit d.o.o.

06599494

1. St. broj 735/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1035070?code=
5968B0FFB517528547714B1E47BF6DCAD12602C9

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije od 14. februara 2012. godine, za pokretanje stečajnog postupka prema stečajnom dužniku Ero-fruit d.o.o., Gadžin Han, Gadžin Han b.b., doneo je, 28. marta 2012. godine, sledeće rešenje:
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Ero-fruit d.o.o., Gadžin Han, Gadžin Han b.b., matični broj 06599494, PIB 100992689.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dušanka Ćetković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana, pod pretnjom prekluzije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano 11. maja 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu u 11,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja biće održano dana 31. avgusta 2012. godine u sudnici 2, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7 a u 11,00 časova.
8. Stečajni postupak je otvoren 28. marta 2012. godine i tog dana je rešenje otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DOO "Zlatnik"

 

1. St. broj 336/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1068850?code=
AF69880CD811D3D239195B84DB6DBD2D374F89EB

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2517

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u stečajnom postupku stečajnog dužnika DOO "Zlatnik" u stečaju iz Blaca, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o Zahtevu stečajnog upravnika od 30. marta 2012. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je, dana 30. marta 2012. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Zlatnik" u stečaju iz Blaca za dan 27. april 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

DOO "Kolos"

869375

5. St. broj 17/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1072946?code=
B02206140863C3954E73538AFF0D8B39D5807A5E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2924

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Kolos" iz Glogonja, Lava Tolstoja 46, matični broj: 869375, PIB: 101061597, da je rešenjem stečajnog sudije St. 17/2012 do 2. aprila 2012. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje, jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od dve godine i ne može da odgovori svojim novačnim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gligorić Miroslav iz Pančeva, Ivana Milutinovića 2.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 18. septembra 2012. godine u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 15. maja 2012. godine, u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 15. maj 2012. godine u 9,00 časova, kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja, za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, dana 2. aprila 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Sankom" Ortačko društvo za trgovinu

 

4. St. broj 467/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1057990?code=
4D1D94129D1EEBD0704999A5BC50BE25813EC48E

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2569

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska 15, u stečaju doneo je dana 29. marta 2012. godine, sledeće rešenje:
Ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sankom" Ortačko društvo za trgovinu, Mačvanska Mitrovica, članovi Vasić Miodrag i Vasić Aleksandar, Partizanska 15, u stečaju zakazuje se za 24. april 2012. god. u 11,00 časova, sudnica 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Plavex"

20260807

2. St. broj 413/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1209800?code=
31A165FBB602573823A3D268E47B7CD0306A860A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2183

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" u stečaju iz Beške, Prvomajska 33, MB: 20260807, PIB: 104881925 , donosi dana 30. marta 2012. godine, nakon održanog završnog ročišta , u prisustvu stečajnog upravnika i punomoćnika predlagača OTP banke Srbije a.d. Novi Sad, Jelene Marković, sledeće
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog upravnika.
Nalaže se stečajnom upravniku da razlučnom poveriocu OTP banka Srbije a.d. Novi Sad preda u svojinu pokretne stvari - 5 mašina za pletenje na kojima razlučni poverilac ima upisano razlučno pravo.
Utvrđuje se da stečajni dužnik nema imovine pa se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" u stečaju iz Beške, Prvomajska 33, MB: 20260807, PIB: 104881925.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da po pravnosnažnosti rešenja briše stečajnog dužnika iz registra Agencije za privredne registre .
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, putem ovog suda.
Izvod iz rešenja St. 413/2011 od 30. marta 2102. godine.
Stečajni sudija: Katica Popović, s.r.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Komital trade" d.o.o. eksport-import

08368988

St. broj 9/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 29. marta 2012. godine rešenjem St. 9/2010 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Šiljegović Radovana, magistra ekonomije iz Subotice postupku stečaja nad "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988 u celosti.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Komital trade" d.o.o. eksport-import, Subotica, Petra Lekovića 7., matični broj 08368988 na dan 29. marta 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 261.211,13 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

"Dermik" d.o.o.

08386412

St. broj 42/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1089787?code=
30CC51AE6B799C6FC3F750D90CB0063DD694B65D

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2876

 

Privredni sud u Subotici je dana 30. mart 2012. godine rešenjem St. broj 42/2012 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Dermik" d.o.o. p.o. Subotica, Jokai Mora 88 - matični broj 08386412, na osnovu predloga podnetog dana 3. februar 2012. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Dermik" d.o.o. p.o. Subotica, Jokai Mora 88 - matični broj 08386412 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juli 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. mart 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Zlatno zrno" d.o.o.

08393249

St. broj 323/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1052586?code=
374DCED03C2675B2B54E6B64CAE5E516DE4EEDC1

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2872

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 323/2012 od 30. marta 2012. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Zlatno zrno" d.o.o. prerada i trgovina na veliko i malo Palić, Kanjiški put 89. - matični broj 08393249, na osnovu predloga podnetog dana 3. avgusta 2011. godine zbog rezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Zlatno zrno" d.o.o. prerada i trgovina na veliko i malo Palić, Kanjiški put 89. - matični broj 08393249 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. jun 2012. godine sa početkom u 9,40 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 10,40 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

"Mikassa" d.o.o. - eksport-import

8285926

St. broj 24/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1041960?code=
7ACFCBF719A0B169AA4F75291133A370C0281F8A

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2874

 

Privredni sud u Subotici je dana 30. marta 2012. godine rešenjem St. 24/2012 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mikassa" d.o.o. - eksport- import Subotica, Banijska 58. - matični broj 8285926, na osnovu predloga podnetog dana 5. januara 2012. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Soldo Radoslav iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mikassa" d.o.o. - eksport-import Subotica, Banijska 58. - matični broj 08285926 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juna 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. 5. 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Euro-Color" d.o.o.

08650357

St. broj 91/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1051960?code=
6CD898E746D96CC27252A490CB2BF616EF789377

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2875

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 91/2012 od 30. marta 2012. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Euro-Color" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Subotica, Nazorova 3. - matični broj 08650357, na osnovu predloga podnetog dana 3. februara 2012. godine zbog rezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zagorac Bogdan iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Euro-Color" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Subotica, Nazorova 3, - matični broj 08650357 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 7. juna 2012. godine sa početkom u 9,50 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 10. maja 2012. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 30. marta 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"Every day" d.o.o.

08501348

St. broj 24/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1104171?code=
AF7EC266BF4A2CA9F04B9027C770504DDC721750

 

 

Privredni sud u Subotici, je 29. marta 2012. godine rešenjem St. 24/2010 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Miščević Milana, dipl. ecc. iz Subotice u postupku stečaja nad "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića 21., matični broj 08501348 u celosti.
zaključuje se stečajni postupak nad "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića br. 21., matični broj 08501348.
utvrđuje se da stečajni dužnik "Every day" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, eksport-import Ada, Save Kovačevića 21., matični broj 08501348 na dan 29. marta 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 257.208,19 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službeni glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Drvo pak" d.o.o.

17500104

2. St. broj 192/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1063959?code=
ABC158C2AA14F34561674BD7188C0461E5D5E930

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. 192/2011 od 27. marta 2012. godine odredio završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Drvo pak" d.o.o., u stečaju, Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, za 26. april 2012. godine, sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, sudnica 3, na kome će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika,
- podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučivati i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljeno je na oglasnoj tabli ovog suda 27. marta 2012. godine, i isto će biti objavljeno u "Službenom glasniku RS".
Oglašavanjem ovog rešenja smatra se da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Eksport-import "Grand - komerc"

07389914

2. St. broj 71/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/
details/EnterpriseBusinessName/1082464?code=
67D78BB7746D06ECAD6B64AE7FB7552575759FAA

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1483

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. 71/2011 od 26. marta 2012. godine odredio završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Eksport-import "Grand - komerc", u stečaju, Čačak, Kneza Miloša 35, MB 07389914 za dan 26. april 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, sudnica 3, na kom će se:
- raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika,
- raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu narade stečajnog upravnika,
- podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada,
- odlučivati i o drugim pitanjima od značaj za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljeno je na oglasnoj tabli ovog suda 26. marta 2012. godine, i isto će biti objavljeno u "Službenom glasniku RS".
Oglašavanjem ovog rešenja smatra se da su stečajni poverioci uredno pozvani.

Stečajevi:

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).
OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: