Aktuelne vesti na dan 27. februar 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 37 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 39 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 14/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 14 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 13 OD 24.2. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

PRIMER: UGOVOR O KREDITU

KREDIT KAO FINANSIJSKA USLUGA BANKE ZA RAČUN FIZIČKOG LICA

OBRAČUN VISINE OTPREMNINE ZAPOSLENOM ZA ČIJIM RADOM JE PRESTALA POTREBA KOD POSLODAVCA U DELATNOSTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE

POLOŽAJ ZAPOSLENIH U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U KOJEM JE POKRENUT POSTUPAK LIKVIDACIJE

USLOVI ZA PREBIJANJE POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU

ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
 • PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE
 • STICANJE OBRAZOVANJA PUTEM PREKVALIFIKACIJE, DOKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE
 • STICANJE OBRAZOVANJA PUTEM PREKVALIFIKACIJE, DOKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA NOVIM ULOZIMA I PRETVARANJEM REZERVI I DOBITI U KAPITAL DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PDV TRETMAN UVOZA DOBARA NAMENJENIH PROIZVODNOJ DELATNOSTI UDRUŽENJA

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • NEMOGUĆNOST DA STRANI DRŽAVLJANI SA PRIVREMENIM BORAVKOM PO OSNOVU BRAKA PRIVREMENO UVEZU PREDMETE DOMAĆINSTVA I VOZILA
 • PREFERENCIJALNI IZVOZI IZ REPUBLIKE SRBIJE ŽIVE STOKE, MESA, KLANIČNIH PROIZVODA, RIBLJIH PROIZVODA I PRERAĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU STATUSA KVALIFIKOVANOG INVESTITORA I VOĐENJU REGISTRA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ODOBRENJU DOKUMENATA POTREBNIH RADI PRIMENE IZUZETAKA OD OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2011
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2012
PROSEČNA ZARADA U SRBIJI U 2011. GODINI IZNOSILA JE 37.976 DINARA

Prosečna neto zarada u Srbiji u 2011. godini iznosila je 37.976 dinara, što je u odnosu na prethodnu godinu realno povećanje od 0,2 odsto, objavljeno je u najnovijem Biltenu javnih finansija.

I realno je smanjena za 1,5 odsto.

U decembru 2011. godine prosečna neto zarada iznosila je 43.887 dinara, što je u odnosu na prethodni mesec sezonski uslovljeno realno povećanje od 15,2 odsto. Istovremeno, prosečna neto zarada u javnom sektoru je realno povećana za 13,2 odsto i iznosila je 49.595 dinara.

U 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu u okviru javnog sektora realni pad prosečnih neto zarada zabeležen je u sledećim oblastima - javnim lokalnim preduzećima, za 4,4 odsto, administraciji na svim nivoima, 0,7 odsto, obrazovanju i kulturi, 4,2 odsto, i zdravstvenom i socijalnom radu, 2,3 odsto.

Izvor: Tanjug, 24.2.2012.

EVROPSKA KOMISIJA SUSPENDOVALA RATIFIKACIJU ACTA SPORAZUMA O ZAŠTITI INTELEKTUALNE SVOJINE

Proces ratifikacije biće suspendovan do odluke Evropskog suda pravde o tome da li sporazum ACTA krši osnovna prava

Evropska komisija je odlučila da zatraži mišljenje Evropskog suda pravde o tome da li međunarodni sporazum o zaštiti intelektualne svojine ACTA krši osnovna prava i time suspendovala ratifikaciju tog sporazuma u 22 članice koje su ga potpisale. U Evropi ne jenjava polemika o ACTA, a taj sporazum posebno je sporan za korisnike interneta koji strahuju da bi se njihovom primenom ugrozile njihove slobode. Ovaj korak Evropske komisije naišao je na odobravanje među strankama u Evropskom parlamentu od čijeg mišljenja će takođe zavisiti prihvatanje sporazuma.

Popuštajući pred sve većim nezadovoljstvom javnosti, Komisija je saopštila 22. februara da će se obratiti Evropskom sudu pravde kako bi taj sud utvrdio da li je ACTA u skladu sa osnovnim pravima i slobodama u EU, poput slobode izražavanja i informisanja, zaštite podataka i intelektualne svojine.

Širom EU sporazum je naišao na veliki otpor među građanima zbog čega su vlade više članica odlučile da odlože ratifikaciju dok Evropski parlament ne iznese svoj stav. U mnogim članicama EU su održani masovni protesti građana, a na udaru hakera našli su se zvanični sajtovi.

"U proteklih nekoliko nedelja, proces ratifikacije ACTA je pokrenuo debatu širom Evrope o ACTA, slobodi na internetu i značaju koji zaštita evropske intelektualne svojine ima za naše ekonomije", rekao je evropski komesar za trgovinu Karel De Guht (Gucht) koji je vatreni pristalica ACTA.

On je rekao da deli brigu građana za osnovne slobode i zabrinutosti oko toga šta zaista ACTA znači. De Guht je, međutim, osudio "glasine i dezinformacije" o ACTA koje se šire putem društvenih mreža i blogova proteklih nedelja.

Evropski komesar je ponovio stav Komisije da ACTA treba da zaštiti evropsku ekonomiju, kao i radna mesta koja se sada gube, jer se na svetskim tržištima, kako je naveo, nalazi falsifikovana roba u vrednosti od 200 milijardi evra.

"Uveren sam da nema ničeg lošeg u ACTA, naprotiv to je sasvim dobar sporazum, koji će zaštititi intelektualnu svojinu. Mi nemamo naftu i gas ili minerale u našem tlu. Ono što imamo je intelektualna svojina i zato moramo da je zaštitimo", rekao je De Guht.

Evropski komesar je rekao da će proces ratifikacije biti suspendovan do odluke suda.

On je rekao da Sud treba da da smernice o tome dokle se može ići a da se ne ugroze osnovna prava i dodao da je EU vodila računa o tome u pregovorima o sporazumu. De Guht je rekao da se u svakom slučaju Komisija ne može okriviti za propust.

Evropski komesar za trgovinu je rekao da ACTA neće izmeniti važeće propise u Evropi, kao i da neće ništa promeniti u korišćenju interneta i društvenih mreža.
Evropska komesarka za unutrašnja pitanja i osnovna prava Vivijan Reding je upozorila da pravo na intelektualnu svojinu nije "apsolutno osnovno pravo" i naglasila da zaštita tog prava nikada ne može biti opravdanje za ugrožavnaje slobode izražavanja ili blokiranje pristupa na internetu.

Vodeće grupe u Evropskom parlamentu pozdravile su odluku Evropske komisije da zatraži mišljenje Evropskog suda pravde, ali su izneli različita očekivanja.

Grupa Zeleni/Evropska slobodna alijansa ocenila je da je obraćanje sudu samo još jedan korak ka odbacivanju ACTA, dok je grupa Socijalista i demokrata pozvala na nastavak rasprave nakon odluke Evropske suda pravde. Evropska narodna partija je izrazila podršku sporazumu, a Aijansa liberala i demokrata za Evropu je pozvala da se ponovo razmotre zakoni kako bi se izbegli problemi.

Background

Evropska komisija u ime EU i 22 članice Unije potpisale su 26. januara u Tokiju međunarodni sporazum o zaštiti vlasništva ACTA. Cilj sporazuma je da se harmoniziju međunarodni standardi u zaštiti intelektualne svojine u više oblasti, od muzičke i filmske do farmaceutske industrije.

Sporazum treba između ostalog da zaštiti intelektualno vlasništvo i umetnička dela od masovnih krađa i piraterije na internetu. Mnogi stručnjaci, međutim, upozoravaju da sporazum može pod maskom borbe protiv piraterije da ugrozi slobodu interneta i anonimnost njegovih korisnika.

Oblast zaštite intelektualne svojine spada u nadležnost i EU i članica. Zbog toga sporazum moraju da potpišu i ratifikuju svih 27 članica, kao i EU. Da bi sporazum bio prihvaćen, mora da ga odobri i Evropski parlament, što se ne očekuje pre leta 2012.

O ACTA su pregovore vodili EU, SAD, Japan, Kanada, Novi Zeland, Australija, Singapur, Južna Koreja, Maroko, Meksiko i Švajcarska.

Izvor: EurActiv.com, 23.2.2012.

VLADA RS UPUTILA NARODNOJ SKUPŠTINI ZAHTEV ZA ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE

Vanredno zasedanje Skupštine Srbije završava se 29. februara, kada počinje redovno prolećno zasedanje parlamenta, a na dnevnom redu je 27 zakonskih predloga, uglavnom zakona o ratifikaciji međunarodnih sporazuma

Direktor Kancelarije sa saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da je Vlada Srbije danas uputila Skupštini Srbije zahtev za održavanje vanredne sednice na čijem će dnevnom redu biti 27 zakonskih predloga.

Mihajlović je u izjavi za agenciju Beta naveo da je reč uglavnom o predlozima zakona o ratifikaciji međunarodnih i drugih sporazuma i protokola.

Vanredno zasedanje Skupštine Srbije završava se 29. februara, kada počinje redovno prolećno zasedanje parlamenta.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.2.2012.

SAZVANO DRUGO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE U 2012.GODINI ZA 27. FEBRUAR

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je, na zahtev Vlade Republike Srbije, Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini, za ponedeljak, 27. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova.

U zahtevu za održavanje sednice određen je dnevni red sa 27 tačaka i to:

- Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banka Srbija ad Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, Unicredit Bank Srbija ad Beograd i Aik banke ad Niš po zaduženju Galenike ad Beograd;
- Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj "JAT AIRWAYS " ad Beograd;
- Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Unicredit Srbija ad Beograd za izgradnju aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja iopravke za već osvojeni tip aviona BOEING 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke avionatipa AIRBUS 320 po zaduženju "JAT-TEHNIKA" doo Beograd;
- Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije ukorist Hypo Alpe-Adria Bank ad Beograd i Societe Generale Banka Srbija ad Beograd za izmirivanje obaveza Građevinske direkcije Srbije doo Beograd, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne "Stepa Stepanović" u Beogradu;
- Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije ukorist "JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY" po zaduženju javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije",Beograd;
- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Grad Beograd most na Savi/a, Grad Beograd most na Savi/bi prilazni putevi" ;
- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS projekat za male hidroelektrane) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj;
- Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu f/p 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije;
- Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu paket projekta Kostolac-v power plant projects između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji;
- Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije "Apeks zajam za mala i srednjapreduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/C";
- Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora(unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u vezi sa projektom zaizgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu "Nikola Tesla";
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u vezi sa davanjem statusa pridruženog članstva kao etape koja prethodi članstvuu CERN-u;
- Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta "Obrazovanje za socijalnu inkluziju";
- Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013);
- Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na čl. 1. i 18.Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji uoblasti pomorskog saobraćaja;
- Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine;
- Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od tužbi;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama;
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o međusobnoj zaštiti poverljivih informacija i materijala razmenjeni u okviru saradnje u oblasti vojne industrije i
- Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane.


Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 24.2.2012.

ODREĐEN DAN ZA GLASANJE O TAČKAMA DNEVNOG REDA PRVOG VANREDNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE U 2012. GODINI

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović obavestila je danas narodne poslanike da je odredila ponedeljak, 27.februar 2012.godine, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012.godini.

Dan za glasanje održaće se u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 24.2.2012.

USVOJENA KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA SLUŽBE SKUPŠTINE APV

Odbor Za adminstrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine usvojio je danas Komunikacijsku strategiju Službe Skupštine APV, dokument za unapređenje interne i eksterne komunikacije Skupštine i zaposlenih, a koja je izrađena uz podršku Misije OEBS u Srbiji.

Predstavljajući Komunikacijsku strategiju članovima Odbora, sekretar Skupštine AP Vojvodine Milorad Gašić istakao je da je komunikacija na svim nivoima Skupštine APV ideja vodilja i cilj ove strategije, kao i jedno od glavnih dostignuća Službe Skupštine u budućnosti.

"Kad se kaže komunikacija, misli se na dijalog, na otvoren odnos i međusobnu obaveštenost. Strategija opisuje ciljeve komunikacije u Službi, njenu organizaciju i aktivnosti, koje će omogućiti postizanje definisanih ciljeva. Podrazumeva i aktivnu i reaktivnu komunikaciju, ostvarenu na osnovu kontakata zainteresovanih javnosti. Kao takva, Strategija je oruđe za rad zaposlenih u Službi Skupštine AP Vojvodine" istakao je sekretar Gašić.

On je naglasio da je Strategija propraćena detaljnim planom implamentacije, na osnovu čijeg sprovođenja zaposleni u Službi Skupštine AP Vojvodine treba da, putem obuka, steknu znanja i iskustva vezana za internu i eksternu komunikaciju, izrade nove procedure i pojedinačne strategije, te da će se implementacija sprovesti uz finansijsku podršku Misije OEBS u Srbiji.

"Donošenjem Strategije, Služba Skupštine će pratiti već započet proces promena i modernizacije rada Skupštine, sa ciljem dostizanja i primene evropskih standarda i stvaranja modernog parlamenta. Kroz unapređenje interne i eksterne komunikacije, Strategija treba da doprinese unapređenju rada, otvorenosti i transparentnosti Skupštine APV", rekao je Gašić.

Komukacijska strategija Službe Skupštine APV predstvalja prvi strateški dokument Službe Skupštine i urađena je uz potpunu finansijsku podršku Misije OEBS u Srbiji, koja je raspisala konkurs na kome je izabrana Agencija Reprezent komunikajšns iz Beograda za izradu ovog dokumenta.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 24.2.2012.

ODGOVOR USTAVNOG SUDA SRBIJE NA DOPIS UDRUŽENJA TUŽILACA SRBIJE U KOJEM UTS ZAHTEVA DOSTAVLJANJE PODATAK O TAČNOM BROJU USTAVNIH ŽALBI I ŽALBI IZJAVLJENIH USTAVNOM SUDU OD JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA

Povodom Vašeg zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja od 7. februara 2012. godine, u kojem zahtevate da Vam se dostavi podatak o "tačnom broju ustavnih žalbi i žalbi iz čl. 161. Ustava Republike Srbije izjavljenih Ustavnom sudu od javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, protiv Odluke o izboru javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 98/2009) i Odluke o izboru zamenika javnih tužilaca Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009), kao i podatak o "broju žalbi Ustavnom sudu iz čl. 6. Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010) izjavljenih od javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca", obaveštavamo Vas o sledećem:

 - Ustavnom sudu podneto je 127 žalbi i 170 ustavnih žalbi javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca izjavljenih protiv Odluke o izboru javnih tužilaca ("Službeni glasnik RS" broj 98/09) i Odluke o izboru zamenika javnih tužilaca ("Službeni glasnik RS" broj 106/09).
 - zaključno sa 3. februarom 2012. godine Ustavnom sudu podneto je 126 žalbi javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na odluke Državnog veća tužilaca. Takođe Sudu je podneto i osam ustavnih žalbi javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Odgovor Ustavnog suda Srbije u izvornom obliku možete pogledati na http://www.uts.org.rs/images/stories/220212.uss.odgovor.pdf.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 22.2.2012.

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA POVODOM DOPISA DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE O IZMENAMA IZVEŠTAJA U KOJIMA SE PRIKAZUJE KVALITET RADA SUDIJA

Ovo pitanje biće razmotreno i na sednici Visokog saveta sudstva koja je zakazana za 28. februar 2012. godine i očekuje se da ministarka pravde iznese objašnjenje
U Visoki savet sudstva je 22. februara 2012. godine stigao dopis Društva sudija Srbije kojim se Savet obaveštava da je Ministarstvo pravde izmenilo izveštaje u kojima se prikazuje kvalitet rada sudija. Predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović je usmeno kontaktirala predsednicu Društva sudija Srbije Draganu Boljević i ministarku pravde Snežanu Malović. Ministarka pravde je obavestila predsednicu Saveta da sa tim pitanjem nije upoznata.

Visoki savet sudstva je u toku današnjeg dana poslao dopise Prvom i Drugom osnovnom sudu u Beogradu sa zahtevom da se upute pismena od "Mege" na koje se Društvo sudija Srbije poziva, da bi se situacija razjasnila.

U Visoki savet sudstva je stigao podnesak iz čije sadržine se vidi, da se rukovodilac građanskog odeljenja u Prvom osnovnom sudu obraća sudijama i obaveštava ih, da ih je "Mega" obavestila da postupa po naredbi Ministarstva pravde, da je promenila sve izveštaje sudova o sudijama a koji se odnose na način prikazivanja kvaliteta rada sudija. Predsednica Saveta obaveštena je od predsednice Društva sudija Srbije da su podneske iste sadržine dobili i predsednici drugih prvostepenih sudova u Srbiji.

Ovo pitanje razmotriće se i na sednici Visokog saveta sudstva, koja je zakazana za utorak, 28. februar 2012. godine i očekuje se da ministarka pravde iznese objašnjenje.
Sledeće nedelje je trebalo da se održi opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, na kojoj bi se razmotrio izveštaj o radu svih sudova u Srbiji, zbog novonastale situacije to se neće desiti, jer se mora razjasniti da li je bilo naknadnih izmena u izveštajima o radu sudova i ako jeste zbog čega i po čijem nalogu i da li to može imati uticaja na postupak preispitivanja rada sudija koje su izabrane na trogodišnji mandat.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 23.2.2012.

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE POVODOM NETAČNIH INFORMACIJA KOJE SU SE POJAVILE U MEDIJIMA O PRISTUPANJU SRBIJE ACTA SPORAZUMU

Ministarstvo prosvete i nauke Vlade Republike Srbije saopštilo je danas, povodom netačnih informacija koje su se pojavile u medijima o pristupanju Srbije ACTA sporazumu, da ovaj sporazum nije bio predmet razmatranja resornog ministarstva, niti ga je ono predložilo Vladi Srbije na usvajanje.

Vlada Srbije će, kao i do sada, prilikom zakonodavnog regulisanja pojedinih oblasti života i rada, svoje zakonske predloge harmonizovati sa zakonodavstvom Evropske unije i primerima najbolje svetske prakse, navodi se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 24.2.2012.

POSTIGNUT SPORAZUM O REGIONALNOJ SARADNJI I PREDSTAVLJANJU KOSOVA I POTPISAN TEHNIČKI PROTOKOL O INTEGRISANOM UPRAVLJANJU PRELAZIMA

Deveti sastanak dijaloga predviđenog Rezolucijom 64/298 Generalne skupštine UN održan je uz posredovanje EU od 22. do 24. februara 2012. u Briselu. Sastankom je predsedavao posrednik EU, g. Robert Kuper. Dr. Tahiri predvodila je delegaciju Kosova, dok je g. Stefanović predvodio delegaciju Srbije.

Razgovori tokom ovog sastanka su se nadogradili na diskusije vođene tokom prethodnih osam sastanaka održanih od početka dijaloga, marta 2011, kao i na rezultate rada više tehničkih radnih grupa.

Strane su postigle sporazum o regionalnom predstavljanju i saradnji. Obe strane su potvrdile svoju privrženost osnovnoj vrednosti EU - delotvornoj, inkluzivnoj i reprezentativnoj regionalnoj saradnji. Ovaj sporazum će omogućiti Kosovu da učestvuje u svim regionalnim sastancima, da potpisuje nove sporazume i govori u svoje ime na tim sastancima (do sada je sporazume potpisivao UNMIK u ime Kosova). Kosovo* će biti jedina odrednica u upotrebi, a fusnota na koju se zvezdica odnosi glasiće: "Ova odrednica ne prejudicira stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 UN i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti".

Strane su takođe zaključile tehnički protokol o sprovođenju dogovora o integrisanom upravljanju prelazima, postignutog 2. decembra 2011. Ovim protokolom se dogovoreni zaključci iz decembra prošle godine pretvaraju u operativni sporazum. To će omogućiti nadležnima da počnu da rade na praktičnim pitanjima kao što su budžet, projektovanje i određivanje lokacije ovih objekata.

Ovaj sastanak je takođe bio prilika da se razmotri napredak u sprovođenju ostalih ranije postignutih sporazuma. Strane su se složile da je napredak ostvaren i obavezale se da će nastaviti brzu realizaciju ovog procesa. U tom kontekstu, strane naročito iščekuju sastanak radne grupe za matične knjige, koji će biti održan sledeće nedelje, u cilju da se ubrza sprovođenje dogovora u ovoj oblasti.

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, 24.2.2012.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU I SARADNJI U OBLASTI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U VOJVODINI

Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti održivog razvoja turizma potpisali su danas predstavnici Vlade AP Vojvodine, Svetske turističke organizacije, Univerziteta u Novom Sadu i Dunavskog centra za kompetenciju.

"Vojvodina je regija sa ogromnim turističkim potencijalima, a njihov razvoj zavisi isključivo od volje njenih predstavnika, koja je sada veoma jaka", izjavio je za Tanjug generalni sekretar Svetske turističke organizacije, dr Taleb Rifai.

On je dodao i to da su najveći potencijali ove regije nautički i lovni turizam, kao i mnogobrojni manastiri i spomenici kulture kojim Vojvodina raspolaže, ali da se svi potencijali prethodnih godina nisu dovoljno razvijali.

Prema rečima predsednika Vlade Vojvodine, Bojana Pajtića, Svetska turistička organizacija će u budućnosti promovisati vojvođanski turizam, a studentima turizmologije pružati praksu u svom sedištu.

Poseta generalnog sekretara Rifaia prva je zvanična poseta Republici Srbiji, tokom koje će učestvovati na regionalnoj konferenciji "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja", kao i na 34.Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

Izvor: RTV, Tanjug, 24.2.2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO PROPUSTE U RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZRENJANIN

Zaštitnik građana je utvrdio da je Centar za socijalni rad Zrenjanin načinio propust u radu na štetu prava i interesa deteta i povredio načela dobre uprave i pravilnog administrativnog ponašanja, tako što je obustavio isplatu dodatka za pomoć i negu drugog lica koje je detetu priznato rešenjem organa starateljstva, radi namirenja neosnovano isplaćenih iznosa, bez prethodno sprovedenog postupka i odgovarajuće odluke.

 U postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Zaštitnik građana je utvrdio da je greškom administrativnih radnika u Centru, a potom i službenika Ministarstva rada i socijalne politike, detetu više od četiri godine isplaćivan novčani iznos koji je bio skoro trostruko veći od predviđenog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Pritužilja, roditelj i zakonski zastupnik deteta, uočila je ovu nepravilnost, ali je nije prijavila. Umesto da nakon otkrivanja greške sprovede postupak i odluči o tome na koji će se način izvršiti povraćaj neosnovano isplaćenih novčanih iznosa, Centar je usmeno obavestio roditelje deteta o obavezi prijavljivanja greške u isplati, kao i o privremenoj obustavi isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica koji je priznat njihovom detetu, do namirenja neosnovano isplaćenih iznosa u protekle četiri godine.

Zaštitnik građana preporučio je Centru za socijalni rad Zrenjanin da bez odlaganja sprovede potpun i na zakonu zasnovan postupak, donese i obrazloži odluku o načinu na koji će se izvršiti povraćaj novčanih iznosa koja su na ime dodatka za pomoć i negu drugog lica neosnovano isplaćena detetu i obezbedi dvostepenost odlučivanja.

Centar za socijalni rad Zrenjanin u obavezi je da u roku od 60 dana obavesti Zaštitnika građana o postupanju po preporuci.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 24.2.2012.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI:

Agencija za privredne registre vrši prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu do 29. februara 2012. godine

Agencija za privredne registre podseća sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon) da svoje redovne godišnje finansijske izveštaje za 2011. godinu treba da dostave najkasnije do 29. februara 2012. godine.

Finansijski izveštaji se dostavljaju isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Agencije za privredne registre, Brankova 25, 11000, Beograd, na odgovarajuće poštanske fahove, bez obzira da li su sastavljeni u pisanoj formi ili primenom posebne aplikacije Agencije.

Ovim putem želimo da naglasimo da se finansijski izveštaji koji su izrađeni primenom posebne aplikacije Agencije najpre dostavljaju preko interneta - posredstvom posebnog veb servisa, a zatim i redovnom poštom - u vidu štampanih obrazaca finansijskog izveštaja koji su potpisani od strane zakonskog zastupnika obveznika.

Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu, dužni su da uz te finansijske izveštaje dostave i Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja, kao i dokaz o uplati naknade za registraciju, a obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, dostavljaju i overu potpisa zakonskog zastupnika na obrascu OP ukoliko overa potpisa za tog zastupnika nije ranije dostavljena.

Pod datumom prijema finansijskog izveštaja u Agenciji smatra se datum predaje finansijskog izveštaja pošti, odnosno datum sa poštanske pošiljke.

Ovom prilikom važno je navesti i da je zaključno sa 23. februarom 2012. godine, u Agenciji za privredne registre, preko intrneta primljeno više od 75.000 finansijskih izveštaja, dok je poštom pristiglo oko 15.000 finansijskih izveštaja.

Sve dodatne informacije o prijemu i obradi finansijskih izveštaja za 2011. godinu, o toku obrade kao i trenutnom statusu primljenih finansijskih izveštaja, ali i o sankcijama za obveznike koji uopšte ne dostave ili ne dostave blagovremeno svoje finansijske izveštaje, odnosno dostave neispravne finansijske izveštaje, objavljuju se na internet stranici Agencije: www.apr.gov.rs u delu "Finansijski izveštaji i bonitet".

Izvor: Pres služba Agencije za privredne registre, 24.2.2012.

ZAKON O JAVNOM DUGU I ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU:

Fiskalni savet smatra da je potrebno uskladiti navedene zakone u pogledu različitog obuhvata i merenja javnog duga i da takva, jedinstveno izračunata vrednost javnog duga, bude u zvaničnoj upotrebi svih relevantnih državnih institucija

Fiskalni savet smatra da je potrebno uskladiti Zakon o javnom dugu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011 - prim. red) i Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011 - prim. red) u pogledu različitog obuhvata i merenja javnog duga, kao i da takva, jedinstveno izračunata vrednost javnog duga, bude u zvaničnoj upotrebi svih relevantnih državnih institucija. Zbog toga smo sproveli istraživanje koje je imalo za cilj da ponudi predlog za usklađivanje metodologije obuhvata i merenja javnog duga Srbije. Osnovni kriterijumi koje smo koristili za formulisanje predloga su ekonomska opravdanost i usklađenost sa važećim međunarodnim standardima.
Metodologiju javnog duga možete preuzeti na http://fiskalnisavet.rs/images/dokumenti/metodologija_javnog_duga.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Fiskalnog saveta, 24.2.2012.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE:

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do kraja decembra 2012. godine

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do kraja decembra 2012. godine.

Plan integriteta donosi se na osnovu nacrta plana integriteta koji se nalaze na internet adresi integritet.acas.rs ili na sajtu Agencije http://www.acas.rs/sr_lat/component/content/article/41/324.html.

Svim institucijama poslat je mejl sa korisničkim imenom i šifrom za pristup nacrtu plana integriteta.

Ukoliko niste dobili mejl možete se javiti na telefon 011/32 87 043 ili na mejl adresu integritet@acas.rs ; office@acas.rs

Više informacija možete pronaći na linku Sektor za poslove prevencije/ Odsek za planove integriteta/ Izrada plana integriteta ili - odeljku - plan integriteta.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 24.2.2012.

ZAKON O OGLAŠAVANJU:

Na internet stranici Republičke radiodifuzne agencije objavljen uporedni pregled utvrđenih nepravilnosti u vezi sa primenom Zakona
Uporedni pregled utvrđenih nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 - prim. red) možete pogledati na http://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF-VESTI/Uporedni_pregled_prekrsaja_JUN-DEC_2010_i_2011.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 24.2.2012.

ZAKON O OGLAŠAVANJU:

Od kada je RRA počela da podnosi prijave zbog prekršaja Zakona, broj takvih prekršaja u elektronskim medijima smanjen za deset puta
Savet RRA je na današnjoj sednici utvrdio da je od januara 2010. godine, od kada je Agencija počela da podnosi prijave zbog prekršaja Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 - prim. red), broj takvih prekršaja u elektronskim medijima smanjen za deset puta.

Takođe, pokrenut je postupak za izricanje mera protiv emitera koji u proteklom periodu nisu na propisan način označavali programe neprikladne za osobe mlađe od 18 godina. U najkraćem roku biće pripremljeno i objavljeno opšte obavezujuće uputstvo kojim će ova oblast biti i dodatno uređena.

Članovi Saveta su razgovarali i sa štrajkačkim odborom televizije Avala, koji su potvrdili da je poslovodstvo te kuće isplatilo deo dugovanja prema zaposlenima u skladu sa dogovorom koji je postignut sa RRA proteklog meseca. Takođe, članovi Saveta su prihvatili da zatraže dodatne garancije od strane vlasnika TV Avala za isplatu preostalih dugovanja, a zaposleni će prekinuti štrajk ukoliko takve garancije budu obezbeđene.

Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 24.2.2012.

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU:

U organizaciji Unije poslodavaca Srbije, 1. marta 2012. godine biće održana obuka poslodavaca za samostalno obavljanje poslova bezbednosti i priprema za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - prim. red) uveo je obavezu poslodavcima sa jednim i više zaposlenih koja se odnosi na sprovođenje procene rizika za sva radna mesta u preduzeću. Prema ovom Zakonu poslodavac je u obavezi da ima Akt o proceni rizika u pisanoj formi, za sva radna mesta u radnoj okolini. Na obuci se upoznaje sa zakonskom regulativom i praktičnim pristupima izrade Akta o proceni rizika nakon čega se dodeljuje Sertifikat o pohađanju obuke poslodavaca za samostalno obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Sadržaj obuke:

• Sistem bezbednosti i zdravlja na radu
• Međunarodni izvori prava - Institucionalni okvir
• Nacionalni izvori prava
• Procena rizika - Zašto se događaju incidenti - Pravilnik o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
• Identifikovanje opasnosti i procena rizika - Šta je opasnost - Šta je rizik
• Metode za procenu rizika - Kinney metoda - Metoda "5 koraka"
• Praktična vežba - Izrada akta za karakteristično radno mesto

Po uspešno položenom testu i programom definisanih zahteva, polaznik dobija sertifikat

Kotizacija 10.000.00 dinara, a za članove Unije poslodavaca Srbije 7.000,00 dinara.

Agendu možete preuzeti na http://www.poslodavci.org.rs/images/events/agenda_bzr.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 23.2.2012.

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA:

Vlada Republike Srbije bi trebalo da u propisanom roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona donese podzakonska akta, kojima će se urediti sadržina ugovora o javno-privatnom partnerstvu, kao i nadzor nad sprovođenjem tih ugovora

Tokom rada 13. Zimske škole evropskog prava, koja na Zlatiboru traje do 26. februara, Miroslav Miletić, potpredsednik PKS, održao je predavanje o "Pravnom okviru za primenu modela privatno - javnog partnerstva"

Podsećajući da je Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - prim. red) stupio na snagu 2. decembra prošle godine, Miroslav Miletić, potpredsednik PKS rekao je da bi trebalo da Vlada u propisanom roku od tri meseca donese podzakonska akta, kojima će se urediti sadržina ugovora o javno - privatnom partnerstvu, kao i nadzor nad sprovođenjem tih ugovora. Zakon definiše javno - privatno partnerstvo kao dugoročnu saradnju, kako bi se obezbedili finansiranje, izgradnja, rekonstrukcija, upravljanje ili održavanje infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanje usluga od javnog značaja. Saradnja javnog i privatnog partnera može biti ugovorna, sa ili bez elemenata koncesije, ali i institucionalna, kada su partneri članovi zajedničkog privrednog društva koje je nosilac realizacije projekta. Kao primere javno - privatnog partnerstva, Miroslav Miletić je naveo javni prevoz i tretman odlaganja čvrstog otpada u glavnom gradu, zatim Beogradski vodovod i kanalizaciju, parking usluge u Kikindi i održavanje čistoće i deponija u Smederevskoj Palanci. Potpredsednik PKS posebno se osvrnuo i na zakonsku regulativu Slovenije i Hrvatske i detaljno je elaborirao istorijat i zakonodavne oblike koje države članice Evropske unije imaju u normativnom uređenju javno - privatnog partnerstva., čijem jačanju doprinose i izvan evropskih granica. U tom kontekstu, Miroslav Miletić je istakao da Globalni fond za efikasnost energije pruža mogućnosti podele rizika i sufinansiranja za komercijalne i javne ulagače u zemljama u razvoju. Trenutno finansiran od Evropske komisije, nemačke i norveške vlade, ova institucija ulaže u investicione fondove specijalizovane za finansiranje u zamenu za deoničarstvo - malim i srednjim regionalnim projektima i privrednim društvima.

U organizaciji Udruženja za evropsko pravo - Centar za pravo EU,  Privredne komore  Srbije i  Nemačkog udruženja za međunarodnu saradnju (GIZ),  na Zlatiboru se već 13. put održava Zimska škola evropskog prava.Tema ovogodišnje škole je "Prilagođavanje javnih preduzeća pravu EU" i posvećena je usklađivanju poslovanja i reorganizaciji javnih preduzeća u skladu sa zahtevima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Prelaznog trgovinskog sporazuma (PTS).

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 23.2.2012.

OTVOREN KONKURS ZA DODELU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 19. marta 2012. godine

Na današnjoj konferenciji za novinare u pres centru Vlade Vojvodine, predstavnici Fonda za razvoj poljoprivrede APV najavili su konkurs za kreditne linije Fonda za 2012. godinu, koji je otvoren od 24. februara do 19. marta. Radi se o kreditima za nabavku novih sistema za navodnjavanje, novih zaštićenih plastenika, staklenika i njihove opreme, nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme u pčelarstvu, za podizanje višegodišnjih zasada voće, vinove loze i opreme za vinogradarstvo i nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu.

Direktor Fonda Jožef Sabo govorio je o novinama u ovogodišnjim uslovima konkurisanja koji se odnose na kreditne linije za sisteme za navodnjavanje, gde su smanjene kamatne stope sa prošlogodišnjih 1,3% na 1,2%. - Ovaj trend će se verovatno nastaviti i u narednom periodu zbog velikog interesovanja, o čemu govori dosadašnji broj od blizu 1000 korisnika, a iznos dodeljenih sredstava premašio je pet miliona evra, kazao je Sabo i dodao da je više od 340 korisnika konkurisalo za sredstva za plasteničku proizvodnju, a iznos dodeljenih sredstava premašio je 1,5 miliona evra. Sabo je ukazao i na probleme kvota u vinogradarstvu, pošto očekuje da neće biti iskorišćena dozvoljena kvota od 40 hiljada hektara, čime bi trebalo da se resorno Ministarstvo više pozabavi, obzirom da su kvote predmet trgovine u EU. U kreditne linije za voćarstvo uvedena je nova biljka, aronija, za koju je zainteresovano sve veći broj proizvođača u Vojvodini. Sabo je najavio da će Fond nastaviti politiku pomaganja registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima veličine od 5-6, odnodno, 10-15 hektara, jer kako je rekao, interes je da se ta gazdinstva budu vitalna i ne ugase se.

Viši savetnik Stojan Marinković naveo je da se u 2012. godini računa sa preko tri miliona evra na raspolaganju Fondu. Sredstva za ove kreditne linije pristižu iz revolvinga, odnosno povraćaja sredstva koji je u ovom Fondu jako dobar i iznosi više od 92%. Takođe je istakao izuzetno povoljne kamatne stope na ovim kreditnim linijama, gde je najveća kamatna stopa 2%, a najniža 1,2% na godišnjem nivou. - Ukupno do sada smo plasirali preko 12 miliona evra, naveo je Marinković očekujući da će do maja pristići još novca kako bi se kreditno ispratile još četiri kreditne linije, za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, nabavku kvalitetnih teladi za tov, nabavku protivgradnih mreža i izgradnju novih skladišta i silosa.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u vrednosti od 5.000 evra odobrava se sa kamatom od 1,2% na godišnjem nivou i rokom otplate od 24 meseca, a za vrednost opreme do 15.000 evra sa rokom otplate od 30 i grejs periodom od 12 meseci. Za plasteničku proizvodnju maksimalan iznos kredita je 15000 evra, sa 2% godišnje kamate i grejs periodom od 12 meseci. Za pčelarsku proizvodnju kredit je od 1000-5000 evra, grejs period od 24 meseca i rokom otplate od 18 meseci. Zasadi voća kreditiraće se maksimalno do 10.000 evra, sa 2% kamate na godišnjem nivou.Za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze maksimalan iznos odobrenih sredstava je 10.000 evra, rok otplate kredita je 24 meseca, grejs period od 36 meseci i kamatom od 2% na godišnjem nivou.

Direktor Fonda Jožef Sabo precizirao je da za četiri preostale kreditne linije, između ostalih i nabavku nove mehanizacije, nije vreme da se sada otvore zato što sredstva iz budžeta namenjena Fondu, nisu još na njegovom računu. - Želimo ipak da naši poljoprivredni proizvođači budu informisani pre početka Novosadskog poljoprivrednog sajma, nakon kojeg će kreditna linija biti otvorena još nedelju dana, kazao je Sabo.

Tekst konkursa možete preuzeti na http://www.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=6413&Itemid=1 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA (PROJEKATA) U OBLASTI STUDENTSKOG STANDARDA - UVOĐENJE, NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE HACCP I ISO SISTEMA U STUDENTSKIM CENTRIMA U AP VOJVODINI ZA 2012. GODINU:

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine

Na osnovu člana 8. razdeo 10, čl. 19, 20, 23. i 24. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red), člana 36. stav 2. i člana 53. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnja i održavanje haccp i iso sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini za 2012. godinu.

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, finansirati/sufinansirati programe (projekte) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnju i održavanje HACCP i ISO sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studentski centri u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

• uvođenje sistema HACCP i ISO u studentske centre,
• nadogradnja sistema HACCP i ISO u studentskim centrima i
• održavanje sistema HACCP i ISO u studentskim centrima.

USLOVI KONKURSA:

I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekata),
2. postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekata).

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1. kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj i značaj programa/projekta, opis, mesto primene, vreme realizcije i sl.);
2. detaljan finansijski plan programa (projekta);
3. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice rešenjem, na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnom listu "Dnevnik" i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Za konkurs - programi (projekti) u studentskom standard, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)
 Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Dokumenti/Konkursi/2012/Studentski_standard/Konkurs%20za%20finansiranje%20programa%20u%20oblasti%20studentskog%20standarda.doc (ONLINE)

Upitnik za ustanove studentskog standarda za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti studentskog standarda u AP Vojvodini za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU:

Rok za podnošenje prijave je 30. mart 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisuje konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.850.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 30.03. 2012. godine.

Prijava mora da sadrži:

• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Registrovane crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i organizacije i ustanove čiji su one osnivači, pravo na dodelu sredstava mogu ostvariti putem zahteva koji podnose neposredno pokrajinskom sekretaru u toku godine.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

- pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:

- koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

- koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
- koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
- bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
- koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2012. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Konkursi/2012/verske/Konkurs_verske.pdf

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA U MEĐUGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine

Na osnovu Odluke o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010, 14/2011 i 1/2012 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu
Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u AP Vojvodini, i to: na iznos od 130.000.000,00 dinara za prevoz učenika srednjih škola i 40.000.000,00 dinara za prevoz studenata.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

1. Učenički prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj učenika srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2011).

2. Studentski prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj studenata u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine (grada); svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija; i
• mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju uslove iz prethodne alineje.

3. Način podnošenja zahteva

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22. februara 2012. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom "Za konkurs - regresiranje prevoza", Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade APV).

4. Odlučivanje po zahtevima

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat (Komisija) zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnim novinama "Dnevnik" i na Internet sajtu Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.
Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Upitnik za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2012. godinu i Upitnik za regresiranje prevoza studenata za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

FOND ZA RAZVOJ NAJAVIO DA SE OČEKUJE 13 MILIJARDI DINARA ZA KREDITIRANJE PRIVREDE U 2012. GODINI:

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 5. marta, a novine ove godine su odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva i smanjenje limita za odobravanje kredita

Fond za razvoj najavio je da se očekuje 13 milijardi dinara za kreditiranje privrede u 2012. godini.

Kamate bi trebalo da ostanu iste, izuzev njihovog smanjenja kod kredita za preduzetnike. Ona sada iznosi 3,5 odsto godišnje ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka, odnosno 2 odsto ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija. Posebnu pažnju Fond će posvetiti i starim zanatima.

Kamatne stope u 2012. godini kreću se, inače, od jedan do 4,5 odsto i zavise od sredstava obezbeđenja i razvijenosti sredine u kojoj posluje privredni subjekat.

Ove godine novina je odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva, za šta je planirano 200 miliona dinara. Krediti bi bili od pola miliona do pet miliona dinara, sa kamatnom stopom od dva do tri odsto godišnje I grejs periodom od 12 meseci.

Druga novina je smanjenje limita za odobravanje kredita.

"Programom Fonda predviđeno je značajno ograničenje sredstava za velike privredne subjekte, a prioritet u kreditiranju imaće mala i srednja preduzeća. I sama procedura odobravanja kredita za njih će biti pojednostavljena", izjavila je Slađana Backović, direktorka Fonda za razvoj.

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 05. marta.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2012. godine

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 - prim. red), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva je 500.000 dinara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. septembra 2012. godine.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

• Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red).

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:

- izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko rekreativnog i zabavnog sadržaja;
- restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
- kapacitete ugostiteljske ponude;
- dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
- nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
- unapređenje marketinga domaće turističke ponude;

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Integralni tekst konkursa i prateći materijali dostupni su na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja: http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

IZBOR ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA NA DNEVNOM REDU ZASEDANJA PARLAMENTA RS

Večernje novosti

Skupština Srbije, danas zaseda posle tronedeljne blokade zbog nedostatka većine. Poslanici Srpskog pokreta obnove vraćaju se u klupe, pišu Novosti.

Poslanici Skupštine Srbije vraćaju se u klupe kako bi dali "zeleno svetlo" za izbor člana Visokog saveta sudstva i zamenika javnih tužilaca.

Nakon toga biće otvoreno novo vanredno zasedanje na kome će parlamentarci, u ime države, dati bankarske garancije za pozajmice nekoliko javnih preduzeća.

Tako će, nakon skoro tronedeljne blokade zbog nedostatka većine, rad srpskog parlamenta ponovo biti odblokiran. Poslanici SPO vratiće se na vladajući kolosek kako bi pre isteka roka 29. februara, dali poverenje novim sudijama i tužiocima.

Kada glasovi budu prebrojani, počeće novo vanredno zasedanje na kome će biti potvrđeno više finansijskih ugovora kako pojedina javna preduzeća ne bi, usled nedostatka para, zapala u kolaps. Ovaj dnevni red, koji sadrži 27 tačaka, "tanji" je zbog, kako saznaju Novosti, poljuljane koalicione većine i odluke vlasti da stavi tačku na glasanje u ovom mandatu.
Nakon što bude završeno glasanje, počeće i nova, druga vanredna sednica parlamenta u ovoj godini na zahtev vlade.

Na njenom dnevnom redu, između ostalog, nalaze se predlozi zakona o davanju garancije Srbije u korist "Societe General Banka Srbija", "Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam", "Unicredit Bank Srbija" i "Aik banke Niš" po zaduženju "Galenike", potom u korist "Komercijalne banke" po zaduženju Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj "JAT AIRWAYS".
 Šefica poslaničkog kluba "Za evropsku Srbiju" Nada Kolundžija predložila je da poslanici o prvih 13 tačaka te sednice raspravljaju u zajedničkom pretresu, kao i o preostalih 14.
Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović kaže za "Novosti" da će sednica biti gotova pre srede, odnosno isteka roka za održavanje vanrednog zasedanja:

"Očekujem da ćemo brzo završiti sa glasanjem za kadrovska rešenja kako bismo Visokom savetu sudstva omogućili normalno funkcionisanje. Posle toga ratifikovaćemo nekoliko finansijskih sporazuma i tako ćemo posao završiti na vreme."

Prvi dan marta je, po Ustavu, rezervisan za početak prolećnog zasedanja, međutim male su šanse da će se poslanici zbog toga ponovo naći u klupama.

"Biće skupštinskih aktivnosti do verifikacije novog saziva, kao što predviđa zakon u slučaju redovnih izbora, ali plenarne sednice organizovaćemo samo ako to bude bilo potrebno," objašnjava prva dama Skupštine.

SKUPŠTINA AP VOJVODINE RAZMATRA PREDLOG ODLUKE O IZMEŠTANJU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ U RAZVOJNU BANKU VOJVODINE

RTV, Tanjug

Skupština Vojvodine će razmatrati predlog odluke o izmeštanju pokrajinskog Fonda za razvoj u Razvojnu banku Vojvodine, potvrdio je za Radio televiziju Vojvodine šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Novaković.

"Namera je da se sve podsticajne mere koje mogu doprineti razvoju privrede i poljoprivrede u pokrajini izmeste u banku kako bi ona postala motor razvoja Vojvodine", rekao je Novaković.

Dodatnu finansijsku injekciju banka će dobiti i kroz skoro emitovanje hartija od vrednosti, rekao je on, dodajući da izmeštanje fonda za razvoj u banku ne znači da ona do sada nije dobro radila .

Fond za razvoj Vojvodine prvi je fond koji je pre deset godina osnovalo tadašnje izvršno veće Vojvodine. Početni kapital od oko 80 miliona evra dobijen od privatizacije u međuvremenu je gotovo utrostručen.

Fond je imao najpovoljnije kamate za kredite koje je u protekloj deceniji dobilo više od 5.500 preduzetnika i poljoprivrednika.

Poslanici Skupštine Vojvodine razmatraće sutra i predlog o prestanku važenja odluke o uređivanju pitanja koja se odnose na sukob interesa u organima pokrajine, radi obezbeđivanja ujednačenog sistema u republici u toj oblasti.

Novaković je pojasnio da će skupština ukinuti tu svoju odluku, jer je za pitanja sukoba interesa nadležna Agencija za borbu protiv korupcije.

Pokrajinska skupština je, pre dve godine, donela odluku kojom je pojedinim poslanicima, izabranim po većinskom sistemu na izborima 2008. godine, bilo omogućeno da obavljaju dve ili više funkcija do isteka mandata.

Donošenjem nove odluke o prestanku važenja prethodne, to pitanje treba da bude usaglašeno sa odgovarajućim republičkim propisima.

Na dnevnom redu 34. sednice Skupštine Vojvodine je i nekoliko predloga odluka o donošenju prostornih planova područja posebne namene, odnosno rezervata prirode Koviljsko-petrovaradinski rit i Gornje Podunavlje.

ZAKONSKA OBAVEZA SVIH DRŽAVNIH ORGANA JE DA DO 1. MARTA OBAVESTE AGENCIJU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE O POKLONIMA KOJE SU FUNKCIONERI PRIMILI ZA 2011. GODINU

Tanjug

Zakonska obaveza svih državnih organa je da do 1. marta obaveste Agenciju za borbu protiv korupciji o poklonima koje su funkcioneri primili za 2011. godinu.

To je izjavio načelnik Odeljenja za registre Agencije Dejan Damnjanović i podsetio da se od 1. januara pokloni prijavljuju na novim obrascima.

Navodeći da je obaveza Agencije da katalog poklona objavi do 1. juna ove godine, on je istakao da je tom telu već stigao određen broj obrazaca koji su pravilno popunjeni, ali da ima i onih koji nisu i apelovao na organe da pročitaju uputstvo na sajtu Agencije (www.acas.rs http://www.acas.rs/).

“Od 1. januara na snagu su stupile izmene i dopune Pravilnika o poklonima, a te izmene se odnose pre svega na elektronsko popunjavanje i podnošenje obrazaca o prijavljenim poklonima funkcionera”, rekao je Damnjanović i dodao da će se na taj nacin dobiti efikasniji, tačni podaci o svim poklonima i njihovim vrednostim.

On je naveo da se sada na jednom obrascu mogu prijaviti svi pokloni koji su funkcioneri primili u jednoj ustanovi, a da taj obrazac mora da dobije bar kod i tako bude prosleđen Agenciji.

Ukazujući da svaki državni organ mora da odredi lice koje će biti zaduženo da vodi evidenciju poklona, Damnjanović je apelovao na sve institucije, odnosno ljude koje se bave vođenjem evidencije poklona, da ne obaveštavaju Agenciju da njihovi funkcioneri nisu primili poklone.

“Nemaju obavezu da nas obaveštavaju da nisu primili poklone. Agencija će smatrati da ako do 1. marta nije došlo obaveštenje da poklona nije ni bilo”, rekao je Damnjanović i dodao da je neophodno da obrazac o poklonim astigne u Agenciju osam dana od 1. marta.

On je podsetio i svi pokloni koje su funkcioneri primili, a čija vrednost ne prelazi 1.900 dinara imaju mogućnost da izaberu da li će taj poklon predati u javnu svojinu ili će zadržati kao ličnu svojinu.

“Bitno je istaći da poklon koji prelazi tu vrednost ne može ostati u ličnoj svojini već moraju postati javna svojina”, rekao je Damnjanović i dodao da se na obrascu navodi da li je poklon ostao u ličnoj ili javnoj svojini ukoliko njegova vrednost manja od 1.900 dinara.

APR OBJAVILA OBAVEŠTENJE O PRIJEMU REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU Agencija je zaključno sa jučerašnjim danom primila intrnetom više od 75.000 finansijskih izveštaja, dok je poštom pristiglo oko 15.000 izveštaja. Podsećamo sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu i reviziji a nisu predala svoje redovne godišnje finansijske izveštaje za 2011. godinu da rok za dostavljanje ovih izveštaja ističe 29. februara 2012. godine.

Finansijski izveštaji se dostavljaju Agenciji isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd, na odgovarajuće poštanske fahove, bez obzira da li su sastavljeni u pisanoj formi ili primenom posebne aplikacije Agencije. Napominjemo da se finansijski izveštaji koji su izrađeni primenom posebne aplikacije Agencije najpre dostavljaju preko interneta - posredstvom posebnog veb servisa, a zatim i redovnom poštom - u vidu štampanih obrazaca finansijskog izveštaja koji su potpisani od strane zakonskog zastupnika obveznika.

Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja za 2011. godinu, dužni su da uz te finansijske izveštaje dostave Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja, kao i dokaz o uplati naknade za registraciju, a obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi APR dostavljaju i overu potpisa zakonskog zastupnika na obrascu OP, ukoliko overa potpisa za tog zastupnika nije ranije dostavljena.

Pod datumom prijema finansijskog izveštaja u Agenciji smatra se datum predaje finansijskog izveštaja pošti, odnosno datum sa poštanske pošiljke. Sve dodatne informacije o prijemu i obradi finansijskih izveštaja za 2011. godinu, o toku obrade kao i trenutnom statusu primljenih finansijskog izveštaja, ali i o sankcijama za obveznike koji uopšte ne dostave ili ne dostave blagovremeno svoje finansijske izveštaje, odnosno dostave neispravne finansijske izveštaje, objavljuju se na ovoj internet stranici, u delu „Finansijski izveštaji i bonitet“. Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011/2023-350.
APELACIONI SUD U NOVOM SADU POTVRDIO PRESUDU OSNOVNOG SUDA PROTIV GRADSKE UPRAVE ZA OPŠTE POSLOVE NOVOG SADA

Beta, RTV

Grad Novi Sad proglašen je krivim za slučajeve diskriminacije Roma u postupcima naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih, saopštila je organizacija Praksis.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu Osnovnog suda protiv Gradske uprave za opšte poslove.

Gradska uprava je zahteve za naknadni upis troje "pravno nevidljivih" Roma odbacila pozivajući se na "trenutnu situaciju u Novom Sadu, sa sve većim prilivom lica romske nacionalnosti koji za sebe i svoju decu tvrde da su rođeni u Novom Sadu".

Predstavnici gradske uprave su isticali i bojazan da će "brzopleto, neozbiljno i neoprezno" postupanje po njihovim zahtevima "izazvati masovnu pojavu sličnih zahteva lica romske nacionalnosti".

Praksis je zbog toga u oktobru 2010. godine podneo tužbu protiv Grada Novog Sada i zatražio da se utvrdi diskriminatorsko postupanje prema Romima.

Osnovni sud je u septembru prošle godine doneo presudu, u kojoj je naveo da je gradska uprava neopravdano pravila razliku u odnosu na ove osobe, zasnovanu na njihovoj nacionalnoj pripadnosti.

"Na taj način, gradska uprava ih je stavila u nepovoljniji položaj u odnosu na druge podnosioce zahteva koji nisu romske nacionalnosti, čime je učinila akt neposredne diskriminacije", pisalo je u obrazloženju presude.

Praksis je naveo da je Grad Novi Sad obavezan da u roku od 15 dana u celosti objavi presudu u dnevnom listu "Politika".

AMBASADOR SLOVENIJE U BEOGRADU, PREPORUČIO SRBIJI DA U REFORMI SVOJE POLJOPRIVREDE ŠTO RANIJE PREUZME U CELINI MODEL EU

www.blic.rs

Kandidatura otvara mogućnost svakoj zemlji da dodje do dvostruko više novca iz budžeta EU nego do sada, izjavio je danas ambasador Slovenije u Beogradu, Franc But, i preporučio Srbiji da u reformi svoje poljoprivrede što ranije preuzme u celini model EU.

 “To će biti odličan osnov za pregovore i uspeh u budućnosti”, rekao je But novosadskom “Dnevniku”, napominjući da je Slovenija, reformišući sopstvenu poljoprivrednu politiku, “u celini implementirala evropsku”, čitavih šest godina pre ulaska u EU.

Govoreći o osnovama agrarne politike EU, on je napomenuo da su tamo zabranjene subvencije države na kilogram mesa, litar mleka ili po kilogramu mineralnog djubriva, nego postojisistem “direktnih plaćanja” koja se daju svima koji se bave poljoprivredom i imaju bar hektar zemlje.

Postoje i dodatna plaćanja za takozvana hendikepirana područja, kao što su močvarna ili brdovita, kao i za proizvodnju ekološke hrane, rekao je But i dodao da se tako, u zavisnosti od uslova, dobija od 150 do 400 evra po hektaru.

Slovenački ambasador je naglasio da bi sticanje statusa kandidata Srbiji bilo od izuzetnog političkog značaja, napominjući da to znači da bi ubrzo mogli da počnu i pregovori o članstvu.

FOND ZA KAPITALNA ULAGANJA VOJVODINE PLANIRA U OVOJ GODINI DA NASTAVI REALIZACIJU ZAPOČETIH PROJEKATA

Tanjug

Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine planira u ovoj godini da nastavi realizaciju projekata započetih uglavnom prošle i prethodnih godina, a od dinamike prebacivanja novca iz republičkog u pokrajinski budžet zavisiće i realizacija nekih novih,  manjih projekata, izjavio je danas vršilac dužnosti direktora Fonda Nebojša Malenković.

Malenković je rekao Tanjugu da je u planu završetak izgradnje bolničkog kompleksa "Kamenica 2", dečje bolnice u Novom Sadu, ginekološko-akušerske klinike Kliničkog centra Vojvodine, kao i realizacija koridora koji povezuje most kod Ade sa opštinama Kikinda i Novi Bečej.

Prema njegovim rečima, prva tranša iz republičkog budžeta za realizaciju ovih projekata iznosiće oko četiri milijarde dinara i očekuje se oko 1. marta, a dalja dinamika isplate je neizvesna, uzimajući u obzir deficit u republičkom budžetu i ekonomsku krizu.

"Ne možemo da preciziramo jasne datume kada će to da bude, ali obaveza stoji", rekao je Malenković, podsećajući da je Ustavom u budžet Vojvodine predviđeno izdvajanje najmanje sedam odsto republičkog budžeta, a od toga tri sedmine je namenjeno projektima koje realizuje Fond.

Malenković je rekao da se u ovoj godini očekuje početak izgradnje Žeželjevog mosta u Novom Sadu, koja kasni jer se, kako je dodao, čeka da "Železnice Srbije", kao investitor u realizaciji projekta, upotpune projektno-tehničku dokumentaciju.

On je istakao da je Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine izmirio svoj dosadašnji deo, odnosno uplatio avans od ukupnog udela Fonda preciziranog na 600 miliona dinara.
Prema njegovim rečima, u finansiranju "Žeželjevog mosta" učestvuju grad Novi Sad, Vlada Vojvodine, Vlada Srbije i Evropska komisija.

Kada je reč o izgradnji tunela kroz Frušku goru, u pripremi je tender za idejni projekat te trase, nakon čega će biti urađen glavni projekat, kazao je Malenković.

"U ovom trenutku razgovaramo sa pokrajinskim sekretarijatom za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo kako i na koji način da najbolje sagledamo čitav taj poduhvat", dodao je Malenković.

Tunel kroz Frušku goru sa magistralom Novi Sad - Ruma i autoputem Ruma - Šabac - Loznica jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji čeka Vojvodinu i Srbiju, za realizaciju su zainteresovane republička i pokrajinska vlada, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i sve one finansijske institucije koje mogu da se nađu kao partneri u realizaciji tog projeka.

Malenković je napomenuo da izvođači radova u lokalnim samoupravama u Vojvodini trenutno potražuju oko dve milijarde dinara od pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja, i da je sredstva za te namene počeo da prebacuje na budžete mesta u kojima se radovi i izvode.

"Fond je postigao sporazum sa 17 lokalnih samouprava u pokrajini o preuzimanju dela obaveza prema izvođačima radova za pojedine projekte za koje su lokalne samouprave obezbedile novac u budžetu", naveo je on.

U ovakvom modelu izmirenja dugovanja Malenković ne vidi ništa sporno, jer, kako kaže, u realizaciji takvih projekata normalno je da učestvuju lokalne samouprave jer će građani upravo tih sredina koristiti projekte, uz napomenu da u realizaciji takvih poslova uglavnom učestvuju lokalne firme i ljudi koji žive u tim mestima.

Prema njegovim rečima, to podrazumeva da će plaćanjem tih računa upravo oni dobiti platu i izmiriti obaveze prema dobavljačima.

"Fond za kapitalna ulaganja bavi se finansiranjem kapitalnih projekata, dakle mi nismo investitori", ukazao je Malenković, dodajući da je obaveza investitora, tj. lokalne samouprave da isplati obaveze, jer su oni naručioci posla, a Fond u skladu sa prilivom sredstava iz republičkog u pokrajinski budžet, može da izmiruje te obaveze.

ZAVRŠEN PREDISTRAŽNI POSTUPAK O SLUČAJU GALENIKA, TUŽILAŠTVO USKORO ZAPOČINJE ZVANIČNU ISTRAGU

FoNet

Policija je završila predistražni postupak o milionskim malverzacijama u javnom preduzeća Galenika, piše Blic.

Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal, uskoro treba da započne i zvaničnu istragu.

Prepreku u ovom slučaju predstavlja to što je bivši generalni direktor kompanije, Nenad Ognjenović van Srbije.

"Istraga o "Galenici" trajala je šest meseci i za to vreme prikupljena je brojna dokumentacija o zloupotrebama koje se mere milionima evra. Policija je svoj posao završila, celokupna dokumentacija je predata Specijalnom tužilaštvu, koje bi uskoro trebalo da donese odluku o pokretanju istrage i o tome protiv koga će biti podneta krivična prijava", navodi list iz MUP Srbije.

Blic piše da akciju hapšenja najviše koči to što je bivši direktor Ognjenović u vreme čijeg rukovođenja su i izvršene zloupotrebe, napustio Srbiju.

Osim Ognjenovića, u ovoj istrazi pominje se još nekoliko zaposlenih u Galenici, ali i u kompaniji Velefarm, kao i osoba koje su na potpuno nejasan način učestvovale u farmacetskim kombinacijama.

Istraga o Galenici započeta je nakon pisanja medija koji su do podataka o zloupotrebama došli zahvaljujući upravo nekolicini zaposlenih u kompaniji koji su odlučili da progovore o nezakonitom poslovanju.

Tako se došlo do podataka da je u 2010. u Galenici napravljeno 14 miliona evra minusa, da je fond za zarade povećan sa 2,4 na 3,6 milijardi dinara, objavljen je dokument o sumnjivom kreditu za izgradnju nove fabrike.

Objavljeni su i ugovori po kojima Galenika za uvoz lekova plaća Velefarmu posredničku proviziju od 4,5 odsto, navodi list.

INTERESOVANJE INVESTITORA NE OPADA, RAZVOJNA BANKA POTREBNA SRPSKOJ PRIVREDI

"Razvojna banka je kao koncept potrebna srpskoj privredi i treba da se bavi velikim razvojnim, kapitalnim projektima, ali i treba da ima i mogućnost finansiranja srednjih i malih preduzeća", izjavio je Ministar ekonomije i regionalnog Srbije Nebojša Ćirić.

"Postavlja se pitanje da li u razvojnu banku treba da budu 'utopljeni' Fond za razvoj i AOFI (Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Srbije)", rekao je srpski ministar ekonomije.

Ćirić je istakao da te dve instituticije i sada aktivno rade na pomoći srpskoj privredi, navodeći da Fond za razvoj suštinski omogućava domaćim preduzećima da se razvijaju kroz različite vrste izuzetno povoljnih kredita.

Vladinim Predlogom zakona o Razvojnoj banci Srbije predviđeno je da osnivački kapital bude 400 miliona evra, koje bi bili obezbeđeni iz budžeta sukcesivno u naredne tri godine.

Ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić je takodje, izjavio da interesovanje investitora ne opada, pa će strane direktne investicije ove godine biti na nivou prošlogodišnjih.

Investicije su, inače, prošle godine iznosile oko 2,5 milijarde dolara.

"Postoji pojačano interesovanje stranih investitora za Srbiju. Već imamo neke ugovore koji će počceti da se realizuju krajem februara i početkom marta, a i neke nove kompanije će doći da investiraju", rekao je on.

Ćirić je podsetio da postoji najava da će Kampina kupiti Imlek i Subotičku mlekaru i da treba da počnu realizacije investicija nemačkog Boša i austrijske kompanije Svarovski.

Srpski ministar ekonomije je istakao da su njegove nedavne posete SAD, Italiji i Alžiru bile uspešne, navodeći da je tada potpisano nekoliko ugovora o investicijama i da su neke kompanije pokazale ozbiljnu zainteresovanost za srpsko tržište i saradnju sa kompanijama iz Srbije.

Prilikom posete SAD potpisani su ugovori sa kompanijom NCR, kao i sa kompanijom za proizvodnju uređaja za medicinu Medtronik. "U načelu smo razgovrali sa Boingom, nakon čega je usledila poseta delegacije američkog proizvođača aviona, koji je zainteresovan da učestvuje u obnavljanju flote Jata", rekao je Ćirić.

On je rekao da je se u Italiji imao uspešne sastanke sa četiri zainteresovana investitora. “Jedan od tih investitora je kompanija koja je već u Srbiji krenula sa izgradnjom fabrike za proizvodnju metalnih pragova za železnicu", rekao je ministar ekonomije.

Prilikom posete Alžiru, prema rečima Ćirića, akcenat je bio na promovisanju srpske privrede i "otvaranju vrata" kompanijama iz Srbije za poslovanje na tom tržištu.

"Alžir je bogat naftom i gasom i ima veliki investicioni ciklus od nekih 300 do 350 milijardi dolara. Tu vidimo dosta prostora za srpske kompanije, a i uspeli smo da konkretizujemo neke ugovore", rekao je on.

Ćirić je naveo da Alžir ima investicioni ciklus za izgradnju 2,5 miliona stanova i dodao da srpske kompanije i tu "traže svoj prostor".

ZA SPASAVANJE SRPSKE PRIVREDE NEOPHODNO REPROGRAMIRATI DUGOVE FIRMI KOJE IMAJU PERSPEKTIVU, SMANJITI OBAVEZNU REZERVU BANAKA DA BI MOGLE DA SNIŽAVAJU KAMATE I OSNOVATI RAZVOJNU BANKU

Tanjug

Za spasavanje srpske privrede od posledica krize u Evropi treba pod hitno reprogramirati dugove firmi koje imaju perspektivu, kaže Toplica Spasojević.

Predsednik kompanije ITM Grup kaže i da treba smanjiti obaveznu rezervu banaka da bi mogle da snižavaju kamate i osnovati Razvojnu banku.

"Ključni problemi danas u Srbiji su nedostatak novih kreditnih linija i visoke kamatne stope. Da bismo mogli da aktiviramo sve potencijale koje Srbija ima, i ljudske i prirodne resurse, da bismo mogli da zaposlimo ljude, mi moramo da imamo više novca koji je jeftiniji", objasnio je Spasojević.

Prema rečima Spasojevića, privrednici danas u Srbiji ne mogu da dobiju kredit sa kamatom ispod 10 odsto, a zapadnoevropske firme u svojim zemljama dobijaju zajmove sa godišnjojm kamatom od dve do tri odsto.

"Imamo situaciju da je Mercedes prošle godine ostvario 100 milijardi evra prometa, sa šest milijardi evra profita. Kada bi Mercedes radio sa 10 odsto kamate, kao što mi danas radimo ovde, ništa ne bi bilo ni od profita, a ne bi bilo ništa ni od razvoja", predočio je on.

Spasojević smatra da bi trebalo što pre reprogramirati dugove firmi koje imaju perspektivu, smanjiti obaveznu rezervu banaka da bi one mogle da snižavaju kamate i osnovati Razvojnu banku.

Predsednik kompanije ITM Grup smatra da bi banke, u većinskom državnom vlasništvu, trebalo odmah da naprave posebne ponude za firme koje imaju izvoznu orijentaciju i imaju nameru da zapošljavaju nove ljude.

"Jer, sa ovakvom stopom nezaposlenih, mi ne možemo daleko da doguramo. Imaćemo uskoro i demonstracije na ulicama i jedno opšte socijalno nezadovoljstvo. Da bismo to predupredili, mi moramo da aktiviramo potencijale koje Srbija ima. Oni su možda najvidljiviji u energetici, poljoprivredi, reindustrijalizaciji i, pre svega, u robi namenjenoj za izvoz", poručio je Spasojević.

GRČKI BOGATAŠI KOJI SU BOGATSTVO U PROTEKLOJ DECENIJI STEKLI ORGANIZOVANIM RADOM NA CRNO ILI UTAJOM POREZA, BOGATSTVO SU SKLONILI NA TAJNE INOSTRANE RAČUNE I PROCENJUJE SE DA JE REČ O 200 MILIJARDI EVRA

Tanjug, Dojče vele

U trenutku kada se Grčka suočava sa sve većim problemima ocenjuje se da su neki Grci utajom poreza i nezakonitom trgovinom sakupili više od 200 milijardi evra.

Grčki bogataši koji su bogatstvo u protekloj deceniji stekli organizovanim radom na crno ili utajom poreza, bogatstvo su sklonili na tajne inostrane račune i niko ne zna o kojim sumama je reč.

Pa ipak, atinski stručnjaci procenjuju da je reč o više od 200 milijardi evra. Grčko ministarstvo finansija u pregovorima sa bankama u Švajcarskoj pokušava da dođe do tih računa. To im je uspelo samo u jednom jedinom slučaju. Reč je o menadžeru čiji je račun sa 158 miliona evra blokiran u švajcarskoj banci.

Pre pet sedmica je grčko ministarstvo finansija na Internetu objavilo listu sa četiri hiljade utajivača poreza. Svako ime sa liste duguje Grčkoj 170 hiljada evra. Niko od njih ne želi taj novac da vrati, naprotiv, novac svakodnevno odlazi iz Grčke.

Grčki građani su od početka krize sa svojih računa podigli 65 milijardi evra. U proseku je dakle, svaki Grk podigao oko šest hiljada evra. Grčki ministar finansija je sproveo istraživanje koje je pokazalo da je većina podignutog novca ostala u Grčkoj. Radi se o 49 milijardi. Vanizelos kaže da novac leži u sefovima u bankama, dušecima, škrinjama ili potkrovlju.

Grci novac podižu zbog straha da bi evro moglao da bude pretvoren u bezvredne drahme i zato evre radije čuvaju kod kuće. Samo mali broj Grka je ušteđevinu prebacio u inostranstvo. To su male sume u poređenju sa mogućih 200 milijardi evra od utajenog poreza, koji se nalaze na tajnim računima.

Zato ne treba da čudi što je nemačko ministarstvo finansija objavilo da se 160 nemačkih poreznika prijavilo da volonterski pomognu Grčkoj u efikasnijoj naplati poreza.

Istovremeno, konzervativni nemački ministar unutrašnjih poslova Hans Peter Fridrih otvoreno predlaže da Grčka napusti evrozonu. Fridrih, član konzervativne Hrišćansko socijalne unije, tvrdi da će Grčka imati veće šanse da sredi finansije ako prestane da koristi evro.

HAŠKI TRIBUNAL ODBIO ZAHTEV HRVATSKE DA UČESTVUJE U ŽALBENOM POSTUPKU PROTIV HRVATSKIH GENERALA

Haški tribunal odbio je zahtev Hrvatske da učestvuje u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača, nepravosnažno osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog progona Srba iz Kninske krajine 1995.

Sredinom decembra prošle godine, vlasti u Zagrebu su Tribunalu podnele opširan poverljivi podnesak u kojem su zatražile da njihovi argumenti u korist osuđenih generala budu razmotreni u okviru postupka o žalbama koje su oni podneli.

Žalbeno veće Tribunala danas je taj zahtev odbilo kao neutemeljen u statutu suda. Odbijen je i dodatni zahtev Hrvatske da u žalbenom postupku protiv Gotovine bude saslušana kao "prijatelj suda" (Amicus curiae).

U danas objavljenoj odluci piše, pored ostalog, da je Hrvatska u svom zahtevu protumačila da je prvostepenom presudom i sama označena kao odgovorna za zločine u Kninskoj krajini, zato što se kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, osim Gotovine i Markača, u presudi navode i drugi zvaničnici hrvatskih vlasti. Hrvatska je, stoga, smatrala da ima pravo da učestvuje u žalbenom postupku.

Odbacujući taj zahtev, veće predsedavajućeg Teodora Merona (Theodor), koji je i predsednik Tribunala, naglasilo je da to što je u prvostepenoj presudi utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat protiv krajiških Srba ne znači da je utvrđena i odgovornost države Hrvatske, već samo individualna odgovornost Gotovine i Markača.

General Gotovina je u aprilu prošle godine, kao zapovednik operacije Oluja u avgustu 1995, osuđen na 24 godine zatvora zbog progona srpskog stanovništva iz Kninske krajine.
Pored Gotovine, za zločine tokom i posle ofanzive na Knin, nepravosnažno je osuđen i policijski general Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je drugooptuženi Ivan Čermak oslobođen krivice.

Odbrane osuđenih uložile su žalbe na tu presudu. Sudija Meron nedavno je najavio da će rasprava o tim žalbama biti održana na proleće.

Beta, RTV

U NEMAČKOJ USKORO ZAKON O PLAVOJ KARTI KOJOM SE OLAKŠAVA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNJAKA IZ DRUGIH ZEMALJA

Takozvana "Plava karta“ počela je da se primenjuje i u Nemačkoj gde se privrednici odavno žale na nedostatak stručne radne snage.

Za Biljanu Stojanovsku Nemačka je "divna zemlja, divnih ljudi“. Ona je završila Mašinski fakultet u Skoplju. Ovog januara uspešno je odbranila i magistarski rad.

Još tokom studija pokušala je da pronađe posao u Nemačkoj, ali tek sada, kroz program "Blue card“, ima šanse da u tome i uspe.

Oni koji dobiju "plavu kartu“ ne podležu proverama da li za njihovo radno mesto ima na raspolaganju kvalifikovanih državljana neke od zemalja EU. Takođe, nema problema ni sa dobijanjem dozvole boravka i dolaska ostalih članova porodice.

Pre nego što iskoristi "plavu kartu“, Biljana Stojanovska ipak mora da ispuni neke preduslove. Ona mora da pronađe firmu koja će da je zaposli. Do sada su njene šanse za to bile mnogo manje, jer su prednost prilikom zapošljavanja imali državljani zemalja EU.

Novi zakon trebalo bi da u prvi plan istakne stručnost kandidata za radno mesto, a ne to odakle dolazi. Stojanovska bi osim toga morala da dobije obećanje budućeg poslodavca da će njena plata da iznosi najmanje 33.000 evra godišnje.

Ilona Rizen, ekspert pri Institutu nemačke privrede, smatra da je to realna zarada za početnika u toj struci. Ona dodaje da na nemačkom tržištu rada trenutno nedostaje 60 vrsta stručnjaka. Najviše se traže matematičari, informatičari, stručnjaci za prirodne nauke i za tehniku.

"Blue card“ nosi sa sobom i određene rizike. U slučaju otkaza se ta dozvola za rad i boravak može oduzeti ako se u roku od tri meseca ne pronađe novi posao. Ilona Rizen smatra da je to vrlo kratak rok. I nemačkim stručnjacima je ponekad potrebno više vremena dok se snađu i pronađu novo radno mesto. Biljana Stojanovska je ipak optimista. Ona je spremna na taj rizik.

U svakom slučaju mora još da se potrudi i bolje nauči nemački jezik, koji trenutno slabo govori. Zašto se onda opredelila baš za Nemačku? Kaže da tu zemlju poznaje od ranije i dodaje: "To je stabilna država, s odličnim uslovima za život i rad. Osim toga, sviđaju mi se disciplina, tolerancija i privredni napredak.“

Dojče vele, B92

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

NA INTERNET STRANICI UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA OBJAVLJENI REZULTATI KONKURSA "KALENDAR LJUDSKIH PRAVA 2012" ZA MART

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava je na osnovu pristiglih predloga projekata sačinila rang listu koju možete preuzeti na http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/u3/konkursi/kalendar/rang_lista_za_mart.pdf (ONLINE)

Sa udruženjem "Centar modernih veština" iz Beograda, čijem projektu "Karavan ženskih prava", je na osnovu kriterijuma za ocenjivanje predloga projekata dodeljen najveći broj bodova, Uprava za ljudska i manjinska prava će zaključiti ugovor o finansiranju projekta.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 24.2.2012.


POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 13. MARTA 2012. GODINE: Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 6. mart 2012. godine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 13. marta 2012. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 06. marta 2012. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 06. marta, NEĆE moći da polažu 13. marta, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 25.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA TURSKOM

Zastupnik načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju pukovnik Predrag Kraljević i izaslanik odbrane Republike Turske u Beogradu pukovnik Ridvan Jildaz potpisali su danas u Ministarstvu odbrane Republike Srbije Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu.

Planom su težišno obuhvaćene aktivnosti u oblasti školovanja i usavršavanja. Dogovoren je nastavak saradnje kroz učešće u zajedničkim vežbama specijalnih jedinica i potvrđen obostran interes za unapređenje vojnoekonomske saradnje u narednom periodu.

Najznačajnija aktivnost u toku 2012. godine biće zaključivanje Sporazuma na nivou vlada o donaciji Republike Turske za konverziju aerodroma Morava.

Srbija i Turska imaju veoma razvijenu vojnu saradnju i kroz angažovanje u regionalnim bezbednosnim integracijama i inicijativama.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 23.2.2012.

KRETANJE INFLACIJE U JANUARU 2012. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena je u januaru iznosio 0,1%. Međugodišnja inflacija se, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, nalazi u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja i u januaru je iznosila 5,6%.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu, prvenstveno zbog baznog efekta visokih mesečnih stopa inflacije s početka prethodne godine. Zbog toga očekujemo da će se međugodišnja inflacija privremeno spustiti do nivoa oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali će se potom stabilizovati oko cilja sredinom godine. Brzina pada inflacije zavisiće od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike u zemlji.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 23.2.2012.

PRODATO 223.411 DRŽAVNIH ZAPISA: Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 22. februara 2012. godine

Na aukciji dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 22. februara 2012. godine, prodato je 223.411 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.234.110.000,00 dinara. To predstavlja 44,68 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. februara 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 22.2.2012.

PROMOVISAN OBRAZOVNI PORTAL "KLIK DO ZNANJA" - INTERNET KATALOG ZA OBRAZOVNE TEME

Obrazovni portal "Klik do znanja", koji je "onlajn" promovisan u "Majkrosoftovoj" kancelariji u Beogradu, predstavlja Internet katalog sa linkovima do korisnih sadržaja vezanih za nastavne predmete, ali i druge teme važne za obrazovanje.

Katalog je stvorila samoorganizovana grupa od oko 40 nastavnika iz mnogih gradova u Srbiji kao što su Bačka Palanka, Vršac, Aleksinac, Beograd, Požarevac, Kraljevo i ostali.
Oni su uložili mnogo sati volonterskog rada i organizovali bogatu riznicu znanja na Internetu.

Portal se nalazi na lokaciji www.klikdoznanja.edu.rs ili na www.klikdoznanja.obr.srb (adresa se piše na ćirilici).

Koordinatori projekta i administratori portala su nastavnica VI beogradske gimnazije Snežana Marković i nastavnica ŠC "Nikola Tesla" iz Vršca Svetlana Radlovački.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: DOKAZI KOJIMA FIZIČKO LICE POTVRĐUJE STATUS POLJOPRIVREDNIKA ZA POTREBE OSTVARIVANJA PRAVA NA PDV NADOKNADU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 34
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI USLUGU EKONOMSKE PROPAGANDE STRANOM LICU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 27
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET DIMNIČARSKIH USLUGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: POVRAĆAJ NOVCA U SLUČAJU PRIHVAĆENOG ZAHTEVA KUPCA DA SE UGOVOR RASKINE ZBOG NESAOBRAZNOSTI ROBE UGOVORU - Zakon o zaštiti potrošača: član 54
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: NOVE ČINJENICE I DOKAZI U ŽALBENOM POSTUPKU U PRIVREDNIM SPOROVIMA - Zakon o parničnom postupku: član 485
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZNOST ZAKAZIVANJA ROČIŠTA ZA RASPRAVLJANJE O PREDLOGU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7) i član 422
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST DAVAOCA LIZINGA ZA PAD CENE NA TRŽIŠTU VOZILA DO ISPLATE KUPOPRODAJNE CENE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 154 i 155
 • Privredni apelacioni sud: OTKLANJANJE APSOLUTNO BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA NA ROČIŠTU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7) i član 370
 • Privredni apelacioni sud: PISMENA KORESPONDENCIJA STRANAKA U VEZI SA IZVRŠENJEM OBAVEZA IZ UGOVORA O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: član 600
 • Privredni apelacioni sud: PRIMEDBE TUŽENOG KAO NARUČIOCA NA KVALITET IZVEDENIH RADOVA KOD UGOVORA O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 262 i 600
 • Privredni apelacioni sud: RAZLOZI ZA ODBAČAJ PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: čl. 423 i 426
 • Privredni apelacioni sud: REGULISANJE POSLEDICA RASKIDA UGOVORA ZBOG SAMOVOLJNOG PREKIDA RADOVA OD STRANE IZVOĐAČA - Zakon o parničnom postupku: čl. 220 i 223
 • Privredni apelacioni sud: SVRHA SAČINJAVANJA EVROPSKOG IZVEŠTAJA O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 186 i 939
 • Privredni apelacioni sud: TROŠKOVI VEŠTAČENJA IZVRŠENOG NA LIČNU INICIJATIVU PARNIČNE STRANKE - Zakon o parničnom postupku: čl. 146 i 249
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 21.2.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

DP MID d.o.o.

27000258

9. St. broj 4660/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 4660/2010 od 12. januara 2012. godine zaključio je postupak stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika DP MID d.o.o. iz Beograda, Reljina 4 (matični broj 27000258, PIB 107330793).
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 17. januara 2012.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"REIT" d.o.o.

 

25. St. broj 2371/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2253

 

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "REIT" d.o.o. u stečaju, Beograd, Pregrevica 4, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj St. 2371/11.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 2. marta 2012. godine, u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

HDP Narodni univerzitet "Braća Stamenković - u likvidaciji"

07042167

32. St. broj 4109/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2689

 http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
NU+BRACA+STAMENKOVIC.shtml/
seo=/companyid=6090

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom HDP Narodni univerzitet "Braća Stamenković - u likvidaciji" Beograd, Mitropolita Petra 8, matični broj 07042167, PIB 100206687.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je prezaduženost u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom, dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika od odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. februar 2012. godine u 10,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 22. jun 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 13. januar 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvršni upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Elita international" d.o.o.

17096583

41. St. broj 3442/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2685

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 41. St. broj 3442/2011 od 25. januara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Elita international" d.o.o., iz Beograda, Nušićeva 3a, matični broj 17096583, PIB: 10041176, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenovan je Radomir Stojičić iz Beograda, Dragiše Brašovana 9/7.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po isteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Ispitno ročište se zakazuje za: 14. jun 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 206, drugi sprat.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonosko-finajsijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za: 24. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 206, drugi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce

17131486

50. St. broj 1848/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1807

 

Privredni sud u Beogradu, u stečajnom postupku 50. St. broj 1848/2011, nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce, u stečaju, Beograd, Šumatovačka 40, dana 29. decembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom: Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce, u stečaju, Beograd, Šumatovačka 40, matični broj: 17131486, PIB: 100302339.
II Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika: Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge DNW - Commerce, u stečaju, Beograd, Šumatovačka 40, matični broj: 17131486, PIB: 100302339.
IV Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj 160-355628-95, koji se vodi kod Banka Intesa a.d. Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
V Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17131486.
VI Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100302339.
VII Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi stava II ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.
VIII Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda dana 29. decembra 2011.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"ALT Tehnic" d.o.o.

20194987

42. St. broj 2890/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2248

 

Privredni sud u Beogradu, Rešenjem 42. St. broj 2890/11 od 30. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "ALT Tehnic" d.o.o. iz Beograda, Knez Danilova 49-51, matični broj 20194987, PIB 104589900.
Ispitno ročište nije održano 23. januara 2012. god. u 10,00 časova. Novo ispitno ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

DOO Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Posejdon"

06056105

3. St. broj 106/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1528

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 106/2011 od 12. decembra 2011. godine, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika Mihajla Markovića, sa Završnim računom od 9. novembra 2011. godine. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Posejdon" Buljane Paraćin, matični 06056105, PIB 100955768. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 12. decembra 2011. godine, i naknadno u "Službenom glasniku RS". Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Mihailo Marković, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Nikole Pašića 16, broj licence 155-350. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Silver-Inžinjering BIRO" DOO

06090770

2. St. broj 35/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1505

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Silver-Inžinjering BIRO" DOO Aranđelovac, ulica Maksima Gorkog 25/A, matični broj 06090770, PIB 100996985, dana 26.1.2012. godine, doneo rešenje kojim se određuje završno ročište koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V, dana 28. februara 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o :
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Stečajni postupak se neće zaključiti ukoliko, najkasnije do dana određenog završnog ročišta, zainteresovani poverioci ili stečajni dužnik podnesu zahtev za sprovođenje postupka i polože sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka, po nalogu stečajnog sudije.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

SP "Jugoprevoz" DP

 

1. St. broj 31/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=71

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom SP "Jugoprevoz" DP Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. broj 31/2010, održati 27. februara 2012. godine u 11,30 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 535/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

AD za proizvodnju i promet elektro opreme i električnih instalacija "Zastava-elektro"

 

3. St. broj 423/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1678

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD za proizvodnju i promet elektro opreme i električnih instalacija "Zastava-elektro" Rača, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 423/2011, održati dana 27. februara 2012. god. u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 535/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - Gradnja" d.o.o.

20228296

2. St. broj 410/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1946

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, objavljuje da je u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - Gradnja" d.o.o. Jagodina, Naselje Dimitrija Tucovića b.b., matični broj 20228296, PIB 104743623, na završnom ročištu održanom dana 24. januara 2012. godine, doneto rešenje kojim se:
1) Utvrđuje da stečajni dužnik Društvo za usluge u građevinarstvu "SDL - Gradnja" d.o.o. Jagodina, Naselje Dimitrija Tucovića b.b., matični broj 20228296, PIB 104743623, nema imovine, pa se stečajni postupak, otvoren nad stečajnim dužnikom rešenjem 2. St. broj 410/2011 od 4. jula 2011. g. zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka od 24. januara 2012. g. i završni račun stečajnog upravnika od 19. decembra 2011. g.
3) Odobrava se stečajnom upravniku da izvrši otpis nenaplaćenog potraživanja stečajnog dužnika prema osnivaču Milošević Draganu iz Jagodine, u ukupnom iznosu od 4.947,58 dinara.
4) Rezervišu se sredstva za troškove stečajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 51.043,70 dinara, kao i sredstva za troškove stečajnog postupka i obaveze stečajne mase po zaključenju stečaja u iznosu od 17.783,00 dinara.
5) Razrešava se stečajni upravnik Branko Perić iz Jagodine, broj licence 155-0417.
6) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 24. januara 2012. g. i u "Službenom glasniku RS".
7) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

AG Verteh gradnja d.o.o.

20037849

5. St. broj 464/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

I. Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom AG Verteh gradnja d.o.o. Kruševac, Brijanova 8, mat. br. 20037849, PIB: 104367706, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od dve godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, broj 064/157-02-12.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište za razmatranje finansijskog izveštaja i I Skupština poverilaca zakazuje se za 2. mart 2012. godine u 9,30 časova, a ispitno ročište zakazuje se za 5. jun 2012. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 15.
VI. Stečajni postupak je otvoren 26. januara 2012. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 26. januara 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd i Dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "B.M.A." d.o.o.

17548409

6. St. broj 549/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2686

 

I Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. br. VI St. 549/2011 od 26. januara 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvom sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "B.M.A." d.o.o. Kruševac, Miloša Obilića b.b., MB 17548409, PIB 103253687.
II Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog Suda.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 28. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica 1.
VII Ispitno ročište se zakazuje za 4. april 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica 1.
VIII Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 26. januara 2012. godine.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za puteve "Niš" a.d.

07133812

1. St. broj 676/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2726

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
NIS+PZP.shtml/seo=
/companyid=600

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući po predlogu predlagača Preduzeće za puteve "Niš" a.d. iz Niša, Generala Tranijea 13a, od 17. januara 2012. godine za sprovođenje stečajnog postupka nad dužnikom Preduzeće za puteve "Niš" a.d. iz Niša, koga zastupa privremeni stečajni upravnik Goran Paunović, doneo je 6. februara 2012. godine
REŠENJE
(I) Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "Niš" a.d. iz Niša, Generala Tranijea 13a, matični broj 07133812. PIB 100337472.
(II) Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
(III) Imenuje se za stečajnog upravnika Goran Paunović iz Pirota.
(IV) Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
(V) Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
(VI) Prvo poverilačko ročište će se održati dana 14. marta 2012. godine u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 11,00 časova.
(VII) Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 27. juna 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 11,00 časova.
(VIII) Stečajni postupak je otvoren 6. februara 2012. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli suda.
(IX) Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina"

17035487

1. St. broj 49/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2684

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
TRUDBENIK+RASINA.shtml/
seo=/companyid=23064

Privredni sud u Nišu, kao stečajni sud, stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući po predlogu Agencije za privatizaciju RS, u svojstvu likvidacionog upravnika DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina" Ražanj u likvidaciji, Partizanska 82 za pokretanje stečajnog postupka nad DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina" Ražanj u likvidaciji, Partizanska 82, na ročištu održanom 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za trgovinu na veliko i malo "Trudbenik - Rasina" Ražanj, u likvidaciji, Partizanska 82, matični broj 17035487 PIB 102255788.
2. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd, Terazije 23/6.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano 28. februara 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 12,00 časova.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 29. maja 2012. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, u 12,00 časova.
8. Stečajni postupak otvoren je 31. januara 2012. godine, godine i istog dana je Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto na oglasnoj tabli Suda.
9. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

d.o.o. za trgovinu na veliko i malo "Mebl štof"

07632479

Posl. broj St. 3. 718/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2673

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Raiffeisen banka" a.d. Beograd, Bulevar dr. Zorana Đinđića 64a, nad d.o.o. za trgovinu na veliko i malo "Mebl štof" Niš, Ivana Gorana Kovačića 31, doneo je 26. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad d.o.o. za trgovinu an veliko i malo "Mebl štof" iz Niša, Ivana Gorana Kovačića 31, matični broj 07632479, PIB 102043671.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ćetković Dušanka iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da domah ispune svoje obaveze prema stečajnog masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 6. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 25. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren dana 26. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o.

07298714

2St. broj 759/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2702

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
DUBRAVA.shtml/seo=/
companyid=29268

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući po predlogu Agencije za privatizaciju Republike Srbije, u svojstvu likvidacionog upravnika DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o. u likvidaciji Gadžin Han, Gadžin Han bb, za pokretanje stečajnog postupka nad DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o. u likvidaciji Gadžin Han, Gadžin Han bb, na ročištu održanom dana 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za poljoprivrednu proizvodnju "Dubrava" sa p.o. u likvidaciji Gadžin Han, Gadžin Han bb, matični broj 07298714 PIB 100991447.
2. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd, Terazije 23/6.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano dana 28. februara 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 29. maja 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak otvoren je dana 31. januara 2012. godine i istog dana je Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion"

07346565

2. St. broj 763/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2704

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
TEHNOUNION.shtml/seo=/
companyid=14124

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući po predlogu Agencije za privatizaciju Republike Srbije, u svojstvu likvidacionog upravnika DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion" u likvidaciji Gadžin Han, Maršala Tita b.b., za pokretanje stečajnog postupka nad DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion" u likvidaciji Gadžin Han, Maršala Tita b.b., na ročištu održanom dana 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za tehničko-tehnološku i proizvodnu saradnju zanatstva i industrije "Tehnounion" u likvidaciji Gadžin Han, Maršala Tita b.b., matični broj 07346565, PIB 100992099.
2. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečaj Beograd, Terazije 23/6.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište biće održano 28. februara 2012. godine u 13,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 29. maja 2012. godine u 13,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak otvoren je 31. januara 2012. godine. godine i istog dana je rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Fadip-merna tehnika" DOO

08238375

1. St. broj 1/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=103

http://www.priv.rs/Agencija+
za+privatizaciju/90/
FADIP+MERNA+TEHNIKA.shtml/
seo=/companyid=30056

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić u postupku stečaja nad dužnikom "Fadip-merna tehnika" DOO - u stečaju, MB 08238375, PIB 100434882 - po predlogu poverioca AD "Fadip" industrija i trgovina u stečaju iz Bečeja, Trg oslobođenja 3-4, 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Fadip - Merna tehnika d.o.o. u stečaju iz Bečeja za 21. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 31. januara 2012. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Komosar M" d.o.o.

20103132

Poslovni broj 2. St. 794/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2633

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Komosar M" d.o.o. iz Novog Sada, Radnička br. 16/a, MB: 20103132, PIB 104153116 po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. marta 2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca NLB Banka AD Beograd, Bul. Mihajla Pupina br. 165/v od 23. maja 2011. godine, doneo je dana 17. januara 2012. godine sledeće rešenje:
Usvaja se predlog poverioca NLB Banka AD Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Komosar M" d.o.o. iz Novog Sada, Radnička br. 16/a, MB: 20103132, PIB 104153116, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Zvezdana Šparavalo iz Novog Sada, ul. Dubrovačka broj 21. Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju. Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Ispitno ročište se zakazuje za 27. mart 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 17. januar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Junior HN d.o.o.

7775571

2. St. broj 771/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Junior HN d.o.o. u stečaju Bečej, Bulevar Jaše Tomića 5, MB: 7775571, PIB 102230122 po obaveštenju NBS Kragujevac od 2. marta 2011. godine i po predlogu predlagača OTP BANKE Novi Sad od 17. maja 2011. godine, doneo je 31. januara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj stečajnog upravnika od 2. decembra 2011. godine i završni račun stečajnog upravnika od 2. decembra 2011. godine.
Utvrđuje se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 50.000,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 170.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Junior HN d.o.o. u stečaju Bečej, Bulevar Jaše Tomića 5, MB:7775571, PIB 102230122.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

S-Comerc DOO

08391173

1 St. broj 154/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=768

 

Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom S-Comerc DOO Novi Sad u stečaju, Železnička 34, MB: 08391173 po zahtevu poverioca "OTP banka Srbija" AD Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 80, 10. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 6. mart 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7, na koje se pozivaju stečajni upravnik i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Nov stan"

20136405

5. St. broj 371/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2722

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Nov stan" Pančevo, Maksima Gorkog 127, matični br. 20136405, PIB 104735336, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 371/2011 od 31. januara 2012. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik prezadužen jer je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenovan je Đorđević Petar iz Pančeva Kikindska 13/24.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 8. maja 2012. godine u 9,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 13. marta 2012. godine u 11,30 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 13. mart 2012. godine u 11,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 31. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"DMG Inženjering"

17440551

Posl. 2. St. broj 236/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2659

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 236/2011 od 5. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "DMG Inženjering", Čačak, Đorđa Tomaševića 84, MB 17440551, a rešenjem St. broj 236/11 od 23. januara 2012. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Vesna Stanković-Vasović, iz Čačka, kontakt telefon 063/689-612.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 236/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 20. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za dan 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DOO "Pantomarket Stočar"

17578120

2. St. broj 2/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 2/2012 dana 25. januara 2012. godine pokrenuo prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka po unapred pripremljenom planu reorganizacije nad stečajnim dužnikom DOO "Pantomarket Stočar" Čačak MB 17578120. Ročište za odlučivanje o predlogu unapred pripremljenog plana reorganizacije i eventualno glasanje o istom zakazano je za 1. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Čačku sudnica broj 3, Cara Dušana 6.
Poverioci mogu izvršiti uvid u predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije i prispele primedbe na isti u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, danima kada sud radi u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Predlog plana reorganizacije zainteresovani mogu razgledati i u prostorijama stečajnog dužnika kome je naloženo da na prijemnom odeljenju istakne jasno obaveštenje o tome gde i kada poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije.
Pozivaju se sva zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu istog, naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave ovom sudu i neposredno stečajnom dužniku u roku od 15 dana od objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS". Odgovor na primedbe predlagač je u obavezi da dostavi sudu u roku od osam dana od dana prijema primedbe u sud.
U ovom stečajnom postupku sud je imenovao privremenog stečajnog upravnika po službenoj dužnosti sa zadatkom da utvrdi tačnost podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije, a po potrebi kontroliše odgovore predlagača plana po eventualnim budućim primedbama i da postupa po naknadnim konkretnim nalozima koje bude izdavao sud. Stečajni upravnik po službenoj dužnosti u ovom stečajnom postupku je Vesna Stanković-Vasović, diplomirani ekonomista iz Čačka - licencirani stečajni upravnik, kontakt telefon 063-68-96-12.

Izvor: Redakcija, 22.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.