Aktuelne vesti na dan 23. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • UREDBA O OBIMU I NAČINU PREUZIMANJA IMOVINE, OBAVEZA I ZAPOSLENIH OD FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA U REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
 • UREDBA O POSEBNIM MERAMA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I STICANJU OVLAŠĆENJA ZA PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O EVIDENCIJAMA O IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O OZRAČENOSTI STANOVNIŠTVA, PACIJENATA I LICA KOJA SU PRI RADU IZLOŽENA DEJSTVU JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I USLOVIMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA PRISUSTVA RADIONUKLIDA U ŽIVOTNOJ SREDINI U OKOLINI NUKLEARNOG OBJEKTA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA UPISA I VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, OBRASCIMA ZAHTEVA ZA UPIS I OBNOVU REGISTRACIJE I PRILOGA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV, NAČINU ČUVANJA PODATAKA, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI SERIJSKI PROIZVEDENIH JEDNOSTAVNIH POSUDA POD PRITISKOM
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPREME POD PRITISKOM I SKLOPOVA KOD KOJIH JE NAJVEĆI DOZVOLJENI PRITISAK PS VEĆI OD 0,5 BAR
 • PRAVILNIK O TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I DNEVNIKU RADOVA
 • PRAVILNIK O MONITORINGU RADIOAKTIVNOSTI
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA, PROFESIONALNO IZLOŽENIM LICIMA, O IZLOŽENOSTI PACIJENATA JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA I RADIOAKTIVNOM OTPADU
 • SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 97 OD 21.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

  UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

  U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA
  • NAČELO OPORTUNITETA - ODLAGANJE KRIVIČNOG GONJENJA

  Legalitet i oportunitet

  Nastanak i razvoj načela oportuniteta

  Stvarni uslovi primene oportuniteta, pravna regulativa i primena u praksi člana 236. ZKP

  Pravna regulativa i primena u praksi

  Odlaganje krivičnog gonjenja po novom ZKP

  Opravdanost i svrha primene načela oportuniteta


  • OBEZBEĐIVANJE MINIMUMA PROCESA RADA ZA VREME TRAJANJA ŠTRAJKA I ODREĐIVANJE RADNIH OBAVEZA ZAPOSLENIH
  • ODSUSTVOVANJE SA RADA RADI REDOVNIH PREGLEDA LEKARA SPECIJALISTE
  • IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2011. GODINE: • Izveštaj treba dostaviti do 10. januara 2012. godine (u pisanom i elektronskom obliku) •

  Uvodne napomene o mogućem usvajanju izmena o načinu izveštavanja o zaključenim ugovorima i postupcima javnih nabavki

  Osnove vođenja evidencije, dostavljanja izveštaja i kazne za nepostupanja

  Propisani način vođenja evidencije o javnim nabavkama

  Obrazac A

  Obrazac B

  Obrazac V

  Oblici i napomene za sastavljanje i dostavljanje izveštaja - obrazaca

  • KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE - "Sl. glasnik RS", br. 94/2011: • Najnovijim izmenama taksistima je odložena obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase do 31.12.2012. godine •

   

  • MOGUĆNOST KORIŠĆENJA REVALORIZACIONIH REZERVI NASTALIH PROCENOM OSNOVNIH SREDSTAVA PRE OTUĐENJA: • Primena MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema •

  Procenjivanje nekretnina, postrojenja i opreme po poštenoj (fer) vrednosti

  Knjiženje efekata procene nekretnina, postrojenja i opreme po poštenoj vrednosti

  Korišćenje revalorizacionih rezervi nastalih procenom nekretnina, postrojenja i opreme po poštenoj vrednosti

  Korišćenje revalorizacionih rezervi nastalih procenom osnovnih sredstava pre otuđenja

  Mala pravna lica koja su odlučila da ne primenjuju MRS/MSFI


  • RAČUNANJE RADNOG STAŽA OSIGURANIKA
  • KOMENTAR ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH TOKOM 1998. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 97/2011
  • PLAĆANJA PREMA INOSTRANSTVU NA OSNOVU NALOGA ZA PLAĆANJE REZIDENTA (SLOG - 70) -
   RAZLIČITI DATUMI NA NALOGU I SWIFT-U
  SAZVANA ŠESTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE U 2011. GODINI ZA 26. DECEMBAR, NA DNEVNOM REDU VIŠE PREDLOGA ZAKONA

  Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini za ponedeljak, 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12 časova.

  Za ovu sednicu predsednica NSRS predložila je dnevni red u kojem je prva tačka Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2012. godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Nacionalne službe za zapošljavanje, koji je podnela Vlada.

  Pored toga, na dnevnom redu naći će se:
  - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,
  - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i
  - Predlog zakona o izmenama Zakona o javnim putevima, koje je podnela Vlada.

  Na ovoj sednici Narodna skupština će razmotriti i Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva, koji je podneo Odbor za pravosuđe i upravu Narodne skupštine.

  Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 20.12.2011.

  SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 22. DECEMBRA 2011. GODINE • Usvojeno više predloga zakona •

  Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila zaključke u vezi sa Izveštajem o dosadašnjem toku dijaloga sa privremenim institucijama samouprave u Prištini u oblasti univerzitetskih diploma i integrisane kontrole administrativne linije.
  Mihajlović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, istakao da je danas usvojena i uredba koja se odnosi na slobodu kretanja, a kojom se reguliše način kontrole prelaska administrativne linije.

  Prema njegovim rečima, kada je reč o dogovoru o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima i univerzitetskim diplomama, usvojen je samo zaključak o izveštaju pregovaračkog tima, dok će uredbe koje će omogućiti primenu dogovora biti donete na nekoj od narednih sednica Vlade.
  Direktor Kancelarije za saradnju s medijima naveo je da uredba koja se odnosi za slobodu kretanja omogućava da se dogovor postignut u dijalogu primeni, i napomenuo da će osobama sa ličnim kartama koje su izdale privremene institucije samouprave na Kosovu i Metohiji biti omogućen prelazak administrativne linije.
  Ta lica će, kako je istakao, dobijati dokument o ulasku i izlasku koji će se smatrati jedinim važećim dokumentom.
  Mihajlović je saopštio i da će vozilima sa registarskim tablicama koje nose oznake "KS" (takozvane Unmik tablice) biti omogućeno saobraćanje u centralnoj Srbiji, uz dokument o ulasku i izlasku.

  Uredba sadrži i klauzulu da će tablice sa oznakom "RKS" (Republika Kosovo) biti zamenjivane na prelazima i umesto njih biće izdavane privremene tablice, naglasio je on.
  Uredba je, kako je naveo, doneta u cilju sprovođenja dogovora o slobodi kretanja koje su pregovarački timovi Beograda i Prištine postigli početkom jula u Briselu.
  Ta uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku", napomenuo je Mihajlović.

  On je saopštio i da je Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku.
  Prema njegovim rečima, predložene izmene i dopune odnose se na usklađivanje zakonskih rešenja sa rešenjima iz Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela.

  Takođe, danas je usvojen i Predlog zakona o dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, naglasio je direktor Kancelarije za saradnju s medijima.
  On je naveo i da je Vlada Srbije danas uputila poziv lokalnim samoupravama da isplate jubilarne nagrade zaposlenima u prosveti za 2009, 2010. i 2011. godinu i poručila je da je spremna da pomogne kako bi se taj problem u isplati otklonio.

  Mihajlović je napomenuo da je značajan deo lokalnih samouprava, uključujući i Grad Beograd, ispunio tu svoju zakonsku obavezu i dodao da one lokalne samouprave koje imaju problem treba da se obrate Ministarstvu finansija.
  Vlada Srbije je na današnjoj sednici, kako je istakao, utvrdila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja, kojim se ukida stalna godišnja registracija traktora.
  Umesto nje biće obavezan samo tehnički pregled, naglasio je on i dodao da su osiromašena poljoprivredna domaćinstva bila opterećena registracijom traktora svake godine.
  Mihajlović je naveo da je Vlada utvrdila i Predlog zakona o izmenama Zakona o deviznom poslovanju, kojima se omogućava stvaranje zakonskih uslova za to da banke obavljaju garancijske poslove i po poslu dva nerezidenta u inostranstvu.

  Izmenama tog zakona obezbeđuje se da se dinarski i devizni računi korisnika javnih sredstava vode kod Uprave za trezor, a precizira se i obavljanje menjačkih poslova, saopštio je direktor Kancelarije za saradnju s medijima.

  Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 22.12.2011.

  ODRŽANO JAVNO SLUŠANJE NA TEMU "PRIMENA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA 1325

  U organizaciji Odbora za odbranu i bezbednost danas je održano javno slušanje na temu: "Primena Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbednost".

  Otvarajući javno slušanje, član Odbora za odbranu u bezbednost Meho Omerović je istakao da nakon godinu dana od kada je Vlada Republike Srbije usvojila Nacionalni akcioni plan za implementaciju Rezolucije 1325 SB UN, treba da se oceni šta se uradilo na njegovoj primeni, koji su zadaci u budućnosti i šta Narodna skupština treba da uradi, pre svega u kontroli primene Nacionalnog akcionog plana. Omerović je naglasio da je Republika Srbija prepoznala značaj uvođenja rodne ravnopravnosti u reformu sektora bezbednosti, ističući da pitanje bezbednosti nije samo muška tema.

  Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović istakla je da su se vremena i način mišljenja promenili, tako da se pitanjima bezbednosti ne bave više samo muškarci, već da su i žene aktivan činilac u uspostavljanju stabilniosti i bezbednosti. One imaju ulogu kao graditeljke mira, političarke i aktivistkinje. Predsednica je ukazala da posebnu pažnju treba posvetiti formiranju i funkcionisanju institucionalnih mehanizama za primenu Nacionalnog akcionog plana i da je neophodno obrazovanje Nadzornog tela za praćenje i sprovođenje NAP-a, što je u nadležnosti Narodne skupštine, a koga će činiti predstavnici nadležnih odbora Narodne skupštine i poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

  Članica Odbora za rodnu ravnopravnost Jelena Travar Miljević podsetila je prisutne da je Srbija jedna od 21 države koje su usvojile Rezoluciju 1325 SB UN i da se time ojačava uloga žena u reforskom procesima sektora bezbednosti i postiže rodna ravnopravnost. Travar Miljević je ukazala da je pred Narodnom skupštinom zadatak formiranja Nadzornog odbora za praćenje sprovođenja NAP-a i predložila je da se predsednici Narodne skupštine uputi predlog da se održi sednica Narodne skupštine na kojoj će se doneti Odluka o formiranju Nadzornog tela u koji će nadležni odbori Narodne skupštine delegirati svoje predstavnike.

  Sonja Liht, predsednica Beogradkog fonda za političku izuzetnost, koji sprovodi projekat "Partnerstvo za rod i ljudsku bezbednost", istakla je da su u tom projektu zajedno učestvovali predstavnici zakonodavane vlasti, izvršne vlasti, nezavisnih regulatornih tela, kao i civilnog društva, što pokazuje političku zrelost našeg društva, ukazavši da su to bitni koraci u jačanju parlamentarne demokratije i države.

  Svoja izlaganja na javnom slušanju imali su i dr Tanja Miščević, državna sekretarka Ministarstva odbrane i i predsednica Političkog saveta za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN - Žene, mir bezbednost, Vesna Nikolić, načelnica Odeljenja za opšte pravne poslove u Sekretarijatu ministarstva Unutrašnjih poslova i predsednica Multisektorskog koordinacionog tela za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana i general - major dr Božidar Forca, načelnik Uprave za strategijsko planiranje sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i zamenik predsednice Multisektorskog kooordinacionog tela. Oni su govorili o preduzetim merama, aktivnostima i rezultatima nakon godinu dana od usvajanja Nacionalnog akcionog plana, kao i o predstojećim koracima u njegovom sprovođenju.

  U raspravi koja je usledila, učestvovale su Dragana Petrović iz Saveta za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije, Sonja Stojanović direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Zorana Antonijević iz Misije OEBS u Srbiji. Govorilo se o potrebi kontinuiranog rada na sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Rezolucije 1325 SB UN, kao i o potrebi sprovođenja statističkih analiza, ali i kvalitativnih istraživanja o zastupljenosti i učešću žena u sektoru bezbednosti.
  Potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, učestvujući u raspravi, istakla je da je najbitnije jasno objasniti građanima i građankama Srbije šta znači rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti, dok je narodni poslanik Konstantin Arsenović izrazio uverenje da će se nastraviti sa uspešnim uvođenjem principa rodne ravnopravnosti u oblast odbrane i bezbednosti.

  Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.12.2011.

  SAOPŠTENJE SA 46. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 22. DECEMBRA 2011. GODINE

  Ustavni sud je na 46. redovnoj sednici odlučio o 197 predmeta, a u predmetima IUz-348/2009, Už-775/2009, Už-1160/2009 i Už-2150/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje. U predmetu IUz-868/2010 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.
  I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:
  - obustavio postupak za ocenu saglasnosti odredaba člana 56. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008 i 101/2010) sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Sud je odbacio zahteve za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 52. st. 5. i 6. navedenog Zakona. (predmet IUz-44/2009)
  - nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 13. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009). (predmet IUz-148/2009)
  - odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 121. stav 2. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 50/92 i 62/2003). (predmet IUz-44/2010)
  - utvrdio da odredbe člana 6. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", broj 101/2010), u delu koji glasi: "odnosno postojanja razloga koji ukazuju na povredu postupka u donošenju odluke o izboru ili predlogu za izbor pojedinog sudije", nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Sud je obustavio postupak za ocenu saglasnosti odredaba člana 2, člana 5. stav 1. u delu koji glasi: "koje će doneti stalni sastav Visokog saveta sudstva", člana 6. st. 2. do 4. i člana 7. navedenog Zakona sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. (predmet IUz-1634/2010)
  - odbacio predlog za pokretanje postupka za ocenu "ustavnosti" odredbe člana 54. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 79/2009 i 5220/11). (predmet IUz-507/2011)
  II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:
  - nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredaba čl. 7, 9, 11, 14a i 15. Odluke o merilima za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ("Službeni list opštine Subotica", br. 31/2005, 12/2006 i 6/2007). (predmet IUo-96/2007)
  - odbacio inicijativu "za ocenu ustavnosti i zakonitosti" odredaba člana 16. stav 4, člana 20. stav 1. i člana 25. Tarifnog sistema za obračun električne energije za tarifne kupce ("Službeni glasnik RS", br. 1/2007, 31/2007, 50/2007, 81/2007, 21/2008, 109/2009 i 100/2010). (predmet IUo-131/2008)
  - utvrdio da Pravilnik o radu Zavoda za javno zdravlje Valjevo od 15. decembra 2008. godine nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke direktora Zavoda za javno zdravlje Valjevo broj 5193 od 11. decembra 2008. godine i Odluke Upravnog odbora Zavod za javno zdravlje Valjevo broj 62/09-3 od 15. januara 2009. godine. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika. (predmet IUo-68/2009)
  - nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje nezakonitosti Odluke o vrstama licenci Inženjerske komore Srbije broj 540/1-4 od 27. maja 2005. godine, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci Inženjerske komore Srbije broj 3237/1-6 od 8. juna 2006. godine i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci inženjerske komore Srbije broj 5280/1-5 od 19. oktobra 2006. godine. (predmet IUo-137/2009)
  - utvrdio da Pravilnik o sticanju i raspodeli zarada u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Smederevska Palanka, broj 537 od 6. februara 2009. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-181/2009)
  - utvrdio da odredbe člana 37. Odluke o vodovodu i kanalizaciji ("Službeni glasnik grada Valjeva", broj 6/2009) nisu u saglasnosti s Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za "obustavu izvršenja" člana 37. navedene Odluke. (predmet IUl-362/2009)
  - utvrdio da Pravilnik o utvrđivanju elemenata za obračun i isplatu zarada u službi stomatološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja "Novi Sad", broj 472 od 7. marta 2008. godine nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja akata, odnosno radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika. (predmet IUo-1499/2010)
  - odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti "Odluke Javnog preduzeća "Jedinstvo" iz Kladova broj 3568/1 od 27. 11. 2009. godine" i Rešenja Opštinskog veća opštine Kladovo broj 38-10/2009-II od 30. novembra 2009. godine. (predmet IUo-1604/2010)
  - odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti "Naknade za usluge koje pruža Pravni fakultet u Beogradu. (predmet IUo-584/2011)
  III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:
  - za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv okrivljenih D. O. O. "K. M" sa sedištem u Kovačici i J. C. iz Kovačice, zbog prekršaja iz člana 222. stav 1. tačka 25) i stav 2. i člana 226. stav 1. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, nadležan je Prekršajni sud u Kikindi. (predmet IIIU-1388/2010)
  - za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv okrivljenih D.O.O. "A. C. D" Čoka i D. G. iz Čoke, zbog prekršaja iz člana 180. stav 1. tačka 38) i stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, nadležan je Prekršajni sud u Kikindi. (predmet IIIU-1389/2010)
  - za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv okrivljenih D. O. O. "K" sa sedištem u Kikindi i Z. S. iz Kikinde, zbog prekršaja iz člana 180. stav 1. tačka 24) i stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, nadležan je Prekršajni sud u Kikindi. (predmet IIIU-1391/2010)
  - za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv okrivljenih A. D. "A" sa sedištem u Kikindi i M. Z. iz Kikinde, zbog prekršaja iz člana 222. stav 1. tačka 24) i stav 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, nadležan je Prekršajni sud u Kikindi. (predmet IIIU-1392/2010)
  - za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog lica JKP "S" sa sedištem u Sečnju i protiv odgovoprnog lica M. V. iz Sutjeske, zbog prekršaja iz člana 326. stav 1. tačka 56) i stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, nadležan je Prekršajni sud u Zrenjaninu-Odeljenje u Sečnju. (predmet IIIU-1646/2010)
  - za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv M. B. iz Velikog Gradišta, po zaključku Ministarstva finansija-Deviznog inspektorata Pr. L. 08060846 od 12. februara 2009. godine nadležan je Prekršajni sud u Požarevcu-Odeljenje suda u Kučevu. (predmet IIIU-51/2011)
  IV U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:
  - usvojio zahtev M. Đukić, P. Jovićevića i R. Stanojevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se P. Jovićeviću, kome je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine grada Čačka o prestanku mandata odbornika broj 06-73/2008-5-02 od 7. oktobra 2008. godine, M. Đukić i R. Stanojeviću, kojima je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine grada Čačka o prestanku mandata odbornika broj 06-20/10-I od 23. i 25. marta 2010. godine, posledice prestanka odboričkog mandata otklone izmenom pojedinačnih akata na osnovu kojih im je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 422/10 od 18. novembra 2010. godine, rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 424/10 od 18. novembra 2010. godine i rešenje Upravnog suda- Odeljenje u Kragujevcu Už. 427/10 od 18. novembra 2010. godine. Sud je naložio Skupštini grada Čačka da, u roku od 30 dana od dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedene pojedinačne akte, u delu koji se odnosi na zahtev podnosilaca. (predmet XU-243/2011)
  - usvojio zahtev V. Jovanova za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se V. Jovanovu, kome je prestao mandat na osnovu rešenja Skupštine grada Zrenjanin o prestanku mandata odbornika broj 06-87-1/09-I-10-01 od 11. juna 2009. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je naložio Skupštini grada Zrenjanin da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja, izmeni navedeni pojedinačni akt. (predmet XU-406/2011)
  - usvojio zahtev S. Marinković za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se S. Marinković, kojoj je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Užicu U. 3/09 od 11. marta 2009. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga joj je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 570/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-468/2011)
  - usvojio zahtev LJ. Zečevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se LJ. Zečeviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Užicu U. 63/08 od 9. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 568/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU- 470/2011)
  - usvojio zahtev P. Milivojevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se P. Milivojeviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Smederevu Už. 22/08 od 16. oktobra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda Už. 173/10 od 25. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-599/2011)
  - usvojio zahtev G. Bekrića, M. Milosavljević-Radmanović, B. Matić, I. Vučkovića, D. Čolića, M. Erića i V. Raičevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se G. Bekriću, M. Milosavljević-Radmanović, B. Matić, I. Vučkoviću, D. Čoliću i V. Raičeviću, kojima je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Kruševcu U. 70/08 od 23. jula 2008. godine, i M. Eriću kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Kruševcu U. 81/08 od 24. jula 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnih akata na osnovu kojih im je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 217/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-600/2011)
  - usvojio zahtev Z. Vučevića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik PC", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se Z. Vučeviću, kome je prestao mandat na osnovu presude Okružnog suda u Novom Sadu Už. 39/08 od 27. oktobra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandat. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Novom Sadu Už. 464/10 od 29. oktobra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluli o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet XU-629/2011)
  - odbacio zahtev G. LJ, S. Đ, M. LJ. i M. P. za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik RS"; broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine. (predmet XU- 1599/2010)
  - odbacio zahtev Đ. D. za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik RS"; broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine. (predmet XU-632/2011)
  V U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:
  - usvojio ustavnu žalbu R. Radovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Okružnim sudom u Novom Sadu u predmetu P. 87/90, podnosiocu ustavne žalbe povređeno šravo na suđenje u razumnom roku, zajemčenog odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-160/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu M. Kilibarde i utvrdio da je u postupku koji je vođen pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu P. 1321/04 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-178/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu P. Dimitrijevića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred osnovnim sudom u Smederevu u predmetu P. 3725/10 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio nadležnim sudovima da preduzmu sve neophodne mere, kako bi se navedeni postupak okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-184/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu Đ. Tasića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 2094/07 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Višem sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-525/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu D. Popović i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kladovu u predmetu P. 410/02 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-699/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu I. kaluđerovića izjavljenu zvog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajemčenog članom 32. stav 1. ustava Republike Srbije u postupku koji se vodi pred Komisijom za vraćanje zemljišta opštine Mali Iđoš u predmetu broj 462-1-11/93-04. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnim organima da preduzmu sve neophodne mere kako bi se navedeni upravni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-784/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu Z. Žebeljan i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Pančevu u predmetu P.1650/05 (raniji broj 1527/02) povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, garantovano odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-813/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu J. Kovača i utvrdio da je u postupku koji se vodio pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 9004/06 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve neophodne mere kako bi se navedeni postupak okončao u što kraćem roku. (predmet Už-862/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu B. Milijića izjavljenu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajemčenog članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Knjaževcu u predmetu P. 770/03. (predmet Už-962/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu LJ. Marić i utvrdio da je u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Kraljevu u predmetu 2K. 234/10 (ranije pred Okružnim, odnosno Višim sudom u Čačku u predmetu Ki. 22/07) povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Višem sudu u Kraljevu da preduzme sve neophodne mere kako bi se postupak u predmetu 2K. 234/10 okončao u najkraćem roku. Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1111/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu M. Paroškog i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Novom Kneževcu u predmetu broj P. 34/94 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. (predmet Už-1121/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu P. Jović, D. Jovića i D. Jovića i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu I. 24755/2010 povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve neophodne mere kako bi se izvršni postupak po predlogu za izvršenje podnosilaca ustavne žalbe okončao u najkraćem roku. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-1166/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu B. Božanić i utvrdio da je rešenjem Opštinskog suda u Novom Sadu I. 120/09 od 20. februara 2009. godine i rešenjem Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 2853/09 od 13. maja 2009. godine povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na pravično suđenje, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je poništio rešenje Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 2853/09 od 13. maja 2009. godine i odredio da nadležni sud ponovo odluči o žalbi izjavljenoj protiv rešenja Opštinskog suda u Novom Sadu I. 120/09 od 20. februara 2009. godine ispravljeno rešenjem od 11. marta 2009. godine. (predmet Už-1198/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu D. Šumonje i utvrdio da je u parničnom postupku koji se ranije vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P1. 464/95 (sada predmet Prvog osnovnog suda u Beogradu P1. 6073/10) povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio Višem sudu u Beogradu da preduzme sve nophodne mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1583/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu D. Vučković, D. Kosanovića, M. Savić, M. Puače i M. Đorđević i utvrdio da su rešenjem Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 03 broj 8988/09-20 od 19. septembra 2009. godine povređena prava podnosilaca ustavne žalbe na slobodu okupljanja iz člana 54. stav 1. Ustava Republike Srbije i prava na pravno sredstvo iz člana 36. stav 2. Ustava, a u vezi sa članom 22. stav 1. Ustava. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-1918/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu Z. Milića izjavljenu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajemčenog odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, u postupku po žalbi koji se vodio u predmetu Okružnog suda u Smederevu Gž. 926/07 (kasnije predmet Apelacionog suda u Beogradu Gž. 1870/10). Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-2121/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu M. Ivanića i utvrdio da je u postupku koji je vođen pred Opštinskim sudom u Rumi - Odeljenje u Irigu u predmetu P. 94/08 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-2187/2009)
  - usvojio ustavnu žalbu S. Dragićevića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Čačku u predmetu P. 1626/07 (sada predmet Osnovnog suda u Čačku P. 354/10) povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-1229/2010)
  - usvojio ustavnu žalbu D. Mihajlović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P2. 4073/11, povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se parnični postupak po tužbi podnositeljke ustavne žalbe u navedenom predemtu okončao u najkraćem roku. (predmet Už-2062/2011)
  - usvojio ustavnu žalbu A. Husara i utvrdio da je rešenjem Osnovnog suda u Subotici Ki. 768/10 od 2. juna 2011. godine i rešenjem Osnovnog suda u Subotici Kv. 936/11 od 3. juna 2011. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na slobodu i bezbednost, zajemčeno odredbom člana 27. stav 1. Ustava Republike Srbije i pravo na pretpostavku nevinosti zajemčeno odredbom člana 34. stav 3. Ustava. Sud je odlučio da se odluka objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije". (predmet Už-2567/2011)
  - usvojio ustavnu žalbu M. Vukićevića i utvrdio da je u krivičnom postupku koji se vodio pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu K. 44611/10, povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku garantovano odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-3504/2011)
  - usvojio ustavnu žalbu V. Petkovića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio u predmetu Opštinskog suda u Surdulici P. 531/84, sada Osnovnog suda u Vranju, Sudska jedinica u Surdulici P. 3634/10, podnosiocu ustavne žalbe povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajemčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koju može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-3562/2011)
  - odložio izvršenje presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 1633/08-93 od 14. jula 2009. godine, koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž. 1769/11 od 22. juna 2011. godine, do donošenja odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi D. Simonović. (predmet Už-4371/2011)
  - odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-342/2009, Už-393/2009, Už-462/2009, Už-747/2009, Už-817/2009, Už-1124/2009, Už-1296/2009, Už-1306/2009, Už-1407/2009, Už-1846/2009, Už-1731/2010, Už-2972/2010, Už-4406/2010, Už-5065/2010, Už-336/2011, Už-1348/2011 i Už-6325/2011.
  - nije dozvolio povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za izjavljivanje ustavne žalbe i istovremeno odbacio podnetu ustavnu žalbu kao neblagovremenu, u predmetu Už-5440/2010.
  - odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-766/2009, Už-1107/2009, Už-693/2010, Už-977/2010, Už-1034/2010, Už-1086/2010, Už-4094/2010, Už-4395/2010, Už-4414/2010, Už-4495/2010, Už-4506/2010, Už-4568/2010, Už-4569/2010, Už-4621/2010, Už-4625/2010, Už-4634/2010, Už-4666/2010, Už-4720/2010, Už-4736/2010, Už-4748/2010, Už-4768/2010, Už-4987/2010, Už-5075/2010, Už-5125/2010, Už-5160/2010, Už-5171/2010, Už-5212/2010, Už-5213/2010, Už-5259/2010, Už-5319/2010, Už-5341/2010, Už-5350/2010, Už-5351/2010, Už-5377/2010, Už-5426/2010, Už-5500/2010, Už-5548/2010, Už-5549/2010, Už-965/2011, Už-1011/2011, Už-1125/2011, Už-1410/2011, Už-1880/2011, Už-1960/2011, Už-2334/2011, Už-2368/2011, Už-2375/2011, Už-2424/2011, Už-4802/2011, Už-4803/2011, Už-4804/2011, Už-4805/2011, Už-4806/2011, Už-4807/2011, Už-4808/2011, Už-4814/2011, Už-4815/2011, Už-4816/2011, Už-4817/2011, Už-4819/2011, Už-4821/2011, Už-4822/2011, Už-4823/2011, Už-4824/2011, Už-4825/2011, Už-4826/2011, Už-4827/2011, Už-4828/2011, Už-4829/2011, Už-4830/2011, Už-4831/2011, Už-4832/2011, Už-4833/2011, Už-4834/2011, Už-4835/2011, Už-4836/2011, Už-4837/2011, Už-4838/2011, Už-4839/2011, Už-4840/2011, Už-4841/2011, Už-4842/2011, Už-4844/2011, Už-4846/2011, Už-4992/2011, Už-5133/2011, Už-5134/2011, Už-5140/2011, Už-5141/2011, Už-5142/2011, Už-5144/2011, Už-5145/2011, Už-5146/2011, Už-5147/2011, Už-5148/2011, Už-5154/2011, Už-5156/2011, Už-5158/2011, Už-5159/2011, Už-5160/2011, Už-5161/2011, Už-5164/2011, Už-5165/2011, Už-5169/2011, Už-5171/2011, Už-5172/2011, Už-5176/2011, Už-5177/2011, Už-5179/2011, Už-5180/2011, Už-5181/2011, Už-5182/2011, Už-5183/2011, Už-5184/2011, Už-5185/2011, Už-5188/2011, Už-5406/2011, Už-5408/2011, Už-5409/2011, Už-5410/2011, Už-5411/2011, Už-5412/2011, Už-5418/2011, Už-5419/2011, Už-5424/2011, Už-5426/2011 i Už-5435/2011.

  Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.12.2011.

  U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:
  - na dan 21. decembar 2011. godine:

  Spisak lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini za koje je izdata dozvola za stavljanje leka u promet

  http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01564-2011-3-002_1.pdf

  Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 22.12.2011.

  NA SEDNICI SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA OD 22. DECEMBRA 2011. UTVRDJEN BUDŽET ZA NAREDNU GODINU

  Budžet grada za 2012. godinu - oko 99,8 milijardi dinara
  Budžet grada Beograda za 2012. godinu iznosi oko 99,8 milijardi dinara, odlučeno je na današnjoj sednici Skupštine grada. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da budžet za narednu godine ima više socijalni nego razvojni karakter, zato što je kriza velika.
  - Subvencije iz budžeta su znatne, najviše za javni gradski prevoz, kako bi cena karata ostala na sadašnjem nivou. Ova davanja iznose više od sto miliona evra, odnosno oko 16 odsto budžeta. Volim da poredim Beograd sa Pragom, gde su cene karata i dotacije za javni prevoz slične, ali subvencije za tu namenu čine svega četiri odsto godišnjeg budžeta glavnog grada Češke. Naredne godine planirane su i velike subvencije za obdaništa, skoro deset odsto, a znatna sredstva namenjena su i za socijalna davanja. Kad je reč o razvojnom delu budžeta, neki projekti se završavaju, a neki će se nastaviti naredne godine. Izvesni projekti su škola u Višnjičkoj banji, maltene nov objekat u Ovči, završetak jednog od dva planirana obdaništa i drugo. Kriza, nažalost, nije prošla i ona i te kako pogađa Beograd, pa je budžet daleko iza onog iz 2006. i 2007. godine. Ipak, sredstva kojima raspolažemo trošićemo na najbolji mogući način - rekao je gradonačelnik.
  Kako je istakao, zaduženje je trenutno nešto više od 500 miliona evra i grad ima potencijal da se zaduži još toliko. Sledeće godine planirano je da bude vraćeno oko 52 miliona evra, dok je ove godine vraćeno 35 miliona. Toga građani nisu ni bili svesni, kazao je Đilas, ali su i te kako svesni novih tramvaja, trolejbusa, mostova, obdaništa i škola. Sve domaće i strane banke koje trenutno posluju u našoj zemlji Beogradu nude kredite, što pokazuje da su sigurne da grad to može da vrati. Kreditima se pristupa izuzetno pažljivo i uzimaju se isključivo za realizaciju infrastrukturnih projekata, kao i ulaganja u javni gradski prevoz, zaključio je gradonačelnik.
  Predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić istakao je da su u budžetu realno sagledani prihodi i da grad nastavlja s politikom razvoja i socijalnih davanja.
  - Budžetski korisnici će ostvarivati svoja prava u meri shodno situaciji u kojoj živimo, te ćemo imati štednju u delu javne potrošnje, koja će nam omogućiti da nastavimo i velike razvojne projekte. Na ove potonje odlazi 35 odsto budžeta, a za subvencije i socijalna davanja namenjeno je 30 odsto ukupnih sredstava. Beograd mora da se razvija i za velike razvojne projekte mora da koristi kredite Svetske banke i evropskih banaka. Nema nijednog velikog grada u Evropi koji kapitalne projekte finansira iz sopstvenih prihoda, tako da on ne čini ništa što je atipično - rekao je Aleksandar Antić.
  Beograd ima potencijal da može da vraća kredite. Grad vodi veoma restriktivnu politiku prema zaduživanju i na taj način se ponaša odgovorno, ali razvoj prestonice ne sme da stane jer on omogućava privredni napredak, zaključio je Antić.
  Prema rečima Renate Milić Radujko, gradske sekretarke za finansije, koja je obrazlagala odluke, ukupni prihodi i primanja za narednu godinu iznose oko 87,9 milijardi dinara, od čega su budžetska sredstva oko 72,7 milijardi, sopstveni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine oko 14 milijardi i donacije oko 1,1 milijarde dinara. Ukupni rashodi i izdaci iznose oko 96,9 milijardi dinara, te je predloženo da budžetski deficit za narednu godinu bude nešto manje od devet milijardi dinara.
  - Deficit je u padu, što je dobar pokazatelj, i on se finansira iz sredstava domaćih ili inostranih zaduživanja. U narednoj godini grad planira da povuče bezmalo 683 miliona dinara kredita od domaćih banaka za realizaciju 14 projekata, kao i oko 10,9 milijardi dinara kredita od Evropske investicione banke i EBRD-a. Ovi projekti uglavnom se odnose na izgradnju pristupnih saobraćajnica za most na Adi, projekte obnove grada Beograda i unapređenje javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture. U tekuću budžetsku rezervu ubrajaju se sredstva od 400 miliona dinara, a u stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 20 miliona dinara - rekla je ona.
  Ukupan obim javnh sredstava budžeta grada i gradskih opština u narednoj godini iznosi 96,9 milijardi dinara, od čega opštinama pripada oko 11,3 milijarde dinara. Najviše novca namenjeno je opštini Obrenovac - 1,7 milijardi dinara i Starom gradu oko 1,2 milijarde dinara, a najmanje sredstava dobila je opština Sopot - 316,6 miliona dinara.
  Odbornici su doneli i odluke o određivanju zona na teritoriji Beograda, lokalnim komunalnim i lokalnim administrativnim taksama, visini stope poreza na imovinu, naknadama za korišćenje i uređivanje građevinskog zemljišta, te o finansiranju programa, projekata, investicionih aktivnosti u 2013. i 2014. godini, kao i o otpisu sporednih poreskih davanja, kazni i troškova poresko-prekršajnog postupka.
   Aleksandar Antić je pojasnio da su usvojene sve prateće odluke koje treba da obezbede punjenje budžeta.
  - Za građane je važno da nismo povećali nijedan od vidova komunalnih davanja i taksi koje Beograd ubira. Iako smo imali pravo da ih povećamo u iznosu od šest odsto, uzimajući u obzir trenutak i krizu koja pogađa sve, odlučili smo da sve takse ostanu na nivou iz 2011. godine, čak smo izvršili i umanjenje pojedinih - precizirao je Antić.
  On je istakao da će firmarine biti umanjene za 20 odsto, a za sva nova preduzeća u narednoj godini čak 99 odsto.
  Nevenka Petrović novi gradski javni pravobranilac
  Za novog gradskog javnog pravobranioca imenovana je Nevenka Petrović, diplomirani pravnik, odlučili su na današnjoj sednici odbornici Skupštine grada Beograda. Nevenka Petrović rođena je 1966. godine. U Beogradu je završila osnovnu i srednju školu, a 1991. diplomirala je na Pravnom fakultetu. Do sada je obavljala funkciju zamenika gradskog javnog pravobranioca.
  Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da se u gradu poštuje princip da svako može da bude dva mandata na nekoj funkciji i da za to nema izuzetaka.
  - Strahinja Sekulić je bio sjajan gradski pravobranilac, zajedno smo počeli čitavu priču oko Luke "Beograd" i ostalih sporova u kojima se trudimo da sačuvamo imovinu Beograda. S obzirom na to da imamo princip koji nećemo da kršimo, predložili smo novu pravobraniteljku. Sekulić će ostati u najužem timu mojih saradnika - istakao je Đilas.
  Funkciju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" od 1. januara 2012. obavljaće Danilo Vuksanović, diplomirani pravnik, i to najduže jednu godinu. Skupština grada imenovala je i Vuka Despotovića za novog vršioca dužnosti direktora "Belef centra", najduže na godinu dana. Direktor Gradskog centra za fizičku kulturu je Nenad Matić, diplomirani specijalni pedagog, i ovu dužnost obavljaće naredne četiri godine.
  Zbog podnošenja ostavke, dužnosti direktora JKP "Gradske pijace" razrešen je Dragan Pušara, a v. d. direktora ovog preduzeća od 1. januara 2012. biće Predrag Veinović, najduže godinu dana.
  Gradska skupština razrešila je i imenovala članove upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, kao i članove školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama.

  Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 22.12.2011.

  ODRŽANA DVADESETČETVRTA PO REDU "KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA" SA TEMOM: "PRAVO I ODGOVORNOST"

  U periodu od 13. do 17. decembra na Kopaoniku, održana je dvadesetčetvrta po redu "Kopaonička škola prirodnog prava" sa temom: "PRAVO I ODGOVORNOST " koja se održava pod pokroviteljstvom UNESKO-a, GIZ-a.
  Na ovom eminentnom skupu u prisustvu više od 2000 pravnih teoretičara i praktičara profesora univerziteta, članova akademija nauka, naučnih instituta, sudova, advokature i drugih pravosudnih organizacija, upravnih i drugih državnih organa, privrednih, bankarskih i osiguravajućih organizacija, iz Izraela, Rusije, Nemačke,Brazila, Engleske, Francuske, Mađarske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Slovenije... ove godine je predstavljeno 240 referata domaćih i stranih autora koji su štampani u četiri toma sa preko pet hiljada stranica.

  Skup je otvorio počasni predsednik Udruženja pravnika Srbije Prof. dr Miodrag Orlić, koji je istakao veliki doprinos "Kopaoničke škole prirodnog prava" domaćoj i svetskoj pravnoj nauci, a uvodni referat je održao akdemik Prof. dr Slobodan Perović, osnivač "Kopaoničke škole prirodnog prava" ispred uređivačkog odbora, na temu "Prirodno pravo i odgovornost" koji je istakao da priroda, sadržina i polje primene ustanove odgovornosti, zavisi od stepena razvoja svih društvenih činilaca kao izraza kulturnog identiteta jedne zajednice i ostvarenja proklamovanih i kodifikovanih prirodnih prava čoveka i svih njegovih miroljubivih organizacija i integracija u uslovima pravno organizovane društvenosti i naglasio da savremeni svet još uvek nije u stanju da praktično ostvari sve univerzalne vrednosti koje su snažno i sveobuhvatno formulisane i postavljene kao stubovi stožerne vrline kulture mira.

  Prof.dr Perović je predstavio "HEKSAGON PRIRODNOG PRAVA" sa tematskim celinama, stožerima prirodnog prava. Rad Škole odvijao se u šest katedri, sa 24 sekcije i to:

  1. PRAVO NA ŽIVOT sa sekcijama Život, Zdravlje, Ekologija i Sport;
  2. PRAVO NA SLOBODU sa sekcijama Krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, Sloboda ličnosti i Upravno pravna zaštita slobode;
  3. PRAVO NA IMOVINU sa sekcijama Kodifikacije, Svojina i druga stvarna prava, Svojina i nasleđe, Porezi, Ugovor i odgovornost za štetu, Privredna društva, Međunarodni privredni ugovori, Arbitraža, Osiguranje, Radni odnosi i Banke i bankarski poslovi;
  4. PRAVO NA INTELEKTUALNU TVOREVINU;
  5. PRAVO NA PRAVDU sa sekcijama Sud u koneksitetu pravde, Notarsko pravo, Međunarodni odnosi i pravda i Pravo Evropske Unije;
  6. PRAVO NA PRAVNU DRŽAVU, sa sekcijom Ustavno pravna pitanja.

  Poslednjeg dana rada, na plenarnoj sednici svih učesnika usvojene su poruke sa ovog skupa, koje će biti objavljene na srpskom, engleskom i francuskom jeziku u januaru 2011. godine, čime će postati dostupne celokupnoj domaćoj i svetskoj pravničkoj javnosti.

  Poruke sa Kopaoničke škole prirodnog prava blagovremeno će biti objavljene i na sajtu Privredne komore Beograda.

  Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 22.12.2011.

  • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE REGULATORNE REFORME U SRBIJI 2011-2014 • Od ukupno 340 preporuka za ukidanje i izmenu neefikasnih propisa do sada je sprovedeno 196, dok realizacija 72 preporuke još nije ni započela •

  Od ukupno 340 preporuka za ukidanje i izmenu neefikasnih propisa do sada je sprovedeno 196, koje privredi Srbije godišnje donose uštedu od oko 121 milion evra, dok realizacija 72 preporuke još nije ni započela iako ih je vlada usvojila, saopšteno je danas na javnoj raspravi o Predlogu Strategije regulatorne reforme u Srbiji 2011-2014.

  U postupku sprovođenja je još 36 preporuka, a to su preporuke čiji je tekst ili ugrađen u nacrte zakona i podzakonska akta ili su preduzete druge aktivnosti u cilju njihovog sprovođenja, ali još nisu primenjene, dok se od 36 preporuka odustalo u dogovoru sa regulatornim telima i podnosiocima inicijativa, saopšteno je na skupu u Palati Srbija.
  Radi potrebe za održavanjem kontinuiteta reforme propisa biće doneta nova Strategija regulatorne reforme u Srbiji za period od 2011. do 2014. godine, čiji je cilj unapređenje privrednog razvoja i konkurentnosti, uspostavljanje pune pravne sigurnosti poslovanja, smanjenje administrativnih troškova poslovanja i poboljšanje međunarodnog rejtinga Srbije u pogledu kvaliteta poslovnog okruženja.

  Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanović izjavila je u uvodnom obraćanju da zakoni i propisi moraju da budu pomoć, a ne prepreka u poslovanju privrede jer je privreda "žila kucavica" svakog društva.

  Ima mnogo problema sa kojima se privreda susreće, među njima i uticaj globalne ekonomske krize, i mi na uticaje spolja ne možemo da delujemo, ali ono što možemo i moramo jeste da utičemo na poboljšanje unutrašnjeg ambijenta, rekla je Kalanović.

  Prema njenim rečima, nova Strategija regulatorne reforme jeste način za skraćenje procedura, ukidanje nepotrebnih propisa, kako bi Srbija postala privlačna investiciona destinacija, gde kompanije ostaju i rastu i dolaze nove.

  Kalanović je navela i da se dve trećine privrednika izjasnilo da ne vidi znake poboljšanja posle sprovedenih aktivnosti na reformi propisa, što znači da u narednom periodu mora da bude završen započeti posao, ali i sprečeno nastajanje novih nepotrebnih propisa i procedura.
  Ona je ukazala i da će Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa imati ulogu stalnog "šaltera", na kome će privreda podnositi inicijative za ukidanje nepotrebnih propisa.
  Direktorka Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa Mira Prokopijević istakla je da je jedna od najznačajnijih mera strategije proširenje nadležnosti kancelarije, u cilju sprečavanja negativnih posledica u dosadašnjoj praksi.

  "Neretko se dešavalo da zakoni nisu dostavljani kancelariji iako imaju očigledne efekte na privredu. Nova strategija predviđa da se obaveza analize i pripreme izveštaja proširi i na određena podzakonska akta, dok bi se novim pravnim okvirom onemogućilo neopravdano izbegavanje sprovođenja analize i pripreme izveštaja", rekla je Prokopijević.

  Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković izjavio je novinarima tokom skupa da su mnoge inicijative privrede za ukidanje propisa i skraćenje procedura pokrenute i opšte prihvaćene, a nisu ostvarene.

  "Između ostalog bili smo ubeđeni da će vrlo brzo stupiti na snagu ta promena oko prijave i ođave radnika, koja je ranije morala da se radi na više adresa. S obzirom na nove tehnologije, elektronsko poslovanje, prosto je neverovatno da je potrebno na isti način - papirno i na nekoliko mesta prijavljivati i ođavljivati radnike", rekao je Atanacković.

  "Recimo, to je primer kako se birokratija brani i kako smo u situaciji da samo sebi iskomplikujemo život i da ne prihvatimo nešto što je toliko jednostavno primeniti", istakao je on.

  Izvor: Tanjug, 22.12.2011.

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POVODOM REAKCIJE POKRETA POTROŠAČA NA "OBAVEZU" GRAĐANA DA PRILIKOM REKLAMACIJE ILI VRAĆANJA ROBE DAJU PRODAVCIMA LIČNE PODATKE UKLJUČUJUĆI I JMBG

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao opravdane oštre reakcije Pokreta potrošača na "obavezu" građana da prilikom reklamacije ili vraćanja robe daju prodavcima lične podatke uključujući i JMBG. Poverenik ocenjuje da je postavljanje takvih zahteva građanima ne samo, kako ocenjuje Pokret potrošača, neetično i neprihvatljivo, nego je što je najvažnije i očigledno nezakonito.

  Poverenik smatra da je reč o nedopuštenoj obradi podataka o ličnosti i zatražiće od Ministarstva finansija da bez odlaganja izmeni podzakonski akt odnosno obrazac koji predstavlja "osnov" za takvu obradu. S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

  "Ustav Srbije u članu 42. jemči zaštitu podataka o ličnosti i utvrđuje da se obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom.
  Nijednim zakonom nije predviđena obaveza građana da se prilikom reklamacije proizvoda i usluga odnosno vraćanja ranije kupljene robe legitimišu, odnosno da prodavcima daju bilo kakve lične podatke a pogotovo ne veoma kompleksan podatak kakav je JMBG.

  Takva "obaveza" nije predviđena, mada i da jeste predviđena to ne bi bilo u skladu sa Ustavom i zakonom, ni Uredbom o uvođenju fiskalnih kasa. Ta "obaveza" je uvedena u sistem jednim najobičnijim obrascem koji nosi oznaku NI - Nalog za ispravku, a koga je donoseći na osnovu navedene uredbe Pravilnik o načinu vršenja ispravke propisao tadašnji ministar finansija i ekonomije i proglasio za sastavni deo Pravilnika.

  Situacija u kojoj se, iako bi trebalo da je pri zameni i reklamacije robe dovoljno da građanin ima fiskalni račun, od njega ipak zahteva da se legitimiše, da ostavi svoje lične podatke i da se potpisuje je sasvim očigledno problematična i sa stanovišta svrsishodnosti i sa stanovišta etičnosti i s razlogom je i prodavci i potrošači preopoznaju kao necelishodnu i neprijatnu.

  Ipak, najvažnije je da je ovakvo srozavanje osnova za obradu podataka o ličnosti sa zakonskog nivoa na nivo prostog obrasca, nedopustivo i da omogućava masovnu nedopuštenu i sa stanovišta mogućih zloupotreba vrlo rizičnu obradu podataka o ličnosti. Zbog toga je jako važno da Ministarstvo finansija bez odlaganja sadržinu pomenutog obrasca uskladi sa ustavnim i zakonskim rešenjima o zaštiti podataka o ličnosti."

  Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 22.12.2011.

  U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA - AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O IZMENI REŠENJA ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

  - na dan 21. decembar 2011. godine:

  Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje leka u promet
  http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-01550-2011-3-002_1.pdf

  Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 21.12.2011.

  SRBIJA NAJVEĆI PARTNER CRNE GORE U IZVOZU I UVOZU, A POSTOJE REALNE MOGUĆNOSTI ZA POVEĆANJE PRIVREDNE SARADNJE IZMEĐU DVE ZEMLJE • Značajan problem u saradnji predstavlja nepostojanje direktnog platnog prometa •

  Srbija je najveći partner Crne Gore u izvozu i uvozu, a postoje realne mogućnosti za povećanje privredne saradnje između dve zemlje, na tržišnim principima i ekonomskim interesima, navedeno je u analizi Privredne komore Srbije uoči sutrašnje posete premijera Mirka Cvetkovića Crnoj Gori.
  Puna saglasnost oko bitnih uslova za povećanje privredne saradnje postoji, a to je nesmetano kretanje ljudi, robe, usluga, kapitala i informacija, što podržavaju privrede obe zemlje.
  Ukupna robna razmena Srbije i Crne Gore u prvih 11 meseci 2011. godine iznosila je 939,1 miliona dolara, što je za 5,5 odsto više u odnosu na isti period 2010. godine. Suficit Srbije u robnoj razmeni iznosio je 729,9 miliona.
  Izvoz u Crnu Goru iznosio je 834,5 miliona dolara i beleži povećanje od 12,7 odsto u odnosu na isti period 2010. godine. Uvoz iz Crne Gore u tom periodu 2011. godine se se smanjio za 30,4 odsto u odnosu na isti period 2010. godine i iznosio je 104,6 miliona dolara.
  U ukupno ostvarenom izvozu Srbije 2010. godine, Crna Gora je na četvrtom mestu, a po visini uvoza iz zemalja sveta, ostvareni uvoz iz Crne Gore 2010. godine svrstava tu zemlju na 29. mesto.
  Najznačajniji izvozni proizvodi iz Srbije u Crnu Goru u 2010. bili su električna energija, mineralna i gazirana voda, brašno, mleko i pavlaka, bezalkoholna pića, ulje od suncokreta, proizvodi od gvožđa, cement portland, cigarete, lekovi za maloprodaju, malteri, novine, goveda i drugo.
  Najznačajniji uvozni proizvodi bili su električna energija, aluminijum, vina, šipke, lekovi za prodaju na malo, ugalj mrki i lignit, drvo.
  Najveći izvoznici iz Srbije u Crnu Goru bili su Elektroprivreda Srbije, "Koka Kola Helenik", "Imlek", "Delta sport", Farmakom MB, Mlekara Šabac, "Cezar" Beograd, "Karneks" Vrbas, "Knjaz Miloš", DIN Niš, TCK Kosjerić, "Henkel Merima", "Mercedes Benc".
  Najveći uvoznici bili su EPS, "13. jul", "Hemofarm", "Velefarm holding", "Impol seval", "Alpik enerdži", MIN DIV Svrljig, "Cezar" Beograd.
  Funkcionisanje zone slobodne trgovine biće znatno otežano ukoliko se ne eliminišu necarinske prepreke u trgovini u regionu. Poseban problem privredi stvara nepriznavanje sertifikata o kvalitetu u međusobnoj trgovini u regionu i neusaglašenost domaćih standarda sa propisima EU i Svetske trgovinske organizacije, naveli su analitičari PKS.
  Neki od evidentiranih problema u prometu na koje nailaze privrednici iz Srbije i Crne Gore su uska grla na carinskim prelazima, komplikovana i skupa procedura kod protoka robe između Srbije i Crne Gore, nepriznavanje fitosanitarnih, sanitarnih i veterinarskih dokumenata, nepriznavanje tehničkih standarda.
  Privrednici obe zemlje ističu da značajan problem u njihovoj saradnji predstavlja nepostojanje direktnog platnog prometa. Između Srbije i Crne Gore platni promet se i dalje obavlja preko inokorespodentskih stranih banaka što povećava troškove poslovanja.
  Tehnički rešenje za ostvarenje direktnog platnog prometa je izvodljivo i ono podrazumeva da dve banke u Srbiji i Crnoj Gori zaključe bilateralni ugovor o otvaranju računa i da preko njih obavljaju plaćanje za svoje klijente. Komercijalne banke i Beograda i Budve rade na uvođenju direktnog platnog prometa. Pripremljena je zakonska infrastruktura i rešavanje problema očekuje su uskoro.
  Ukupne investicije iz Srbije u Crnu Goru su u periodu od 2003. do jula 2010. godine iznosile 231,1 milion evra.
  Zajednički infrastrukturni projekti u koje su uključene i Srbija i Crna Gora su, pre svega, rekonstrukcija železničke pruge Beograd - Bar, Luke Bar - potpunije korišćenje raspoloživih kapaciteta, proširenje i modernizacija, putni pravci koji prolaze kroz obe zemlje, zajednički projekti u oblasti elektroprivrede. Oni su od obostranog interesa i treba da budu predmet daljih razmatranja.
  "Telekom Srbija" je postao treći operator mobilne telefonije u Crnoj Gori. U narednih sedam godina će investirati u Crnu Goru oko 100 miliona evra, a polovina tog iznosa uložena je u razvoj mreže mobilne telefonije i internet tehnologije.
  "Delta Holding"- Beograd je za nepune tri godine u Crnoj Gori ukupno investirala 172 miliona evra i zaposlila 2.200 ljudi.
  Kompanije "Knjaz Miloš" i "Imlek" u industrijskoj zoni u Grblju - Kotor, otvorile su poslovno - distributivni centar. Objekat je vredan 4,5 miliona evra.
  "Tempo" je otvorio u Nikšiću objekat vredan 3,5 miliona eura, a "Forneti" planira nova ulaganja od milion evra.
  "Simpo" je otvorio novi pogon za proizvodnju nameštaja u Podgorici u vrednosti od pet miliona evra, površine 3.000 kvadrata.
  Između dve zemlje je dogovorena izgradnja modernog graničnog prelaza na Gostunu. Urađen je planski dokument za regulaciju graničnog prelaza Gostun na strani Srbije.
  Urađen je projekat autoputa Bar-Boljare u dužini od 170 kilometara, vrednosti oko dve milijarde evra. On će u velikoj meri približiti sever i jug države, sve do granice sa Srbijom, i preko Srbije sa centralnom Evropom.
  Crna Gora ima konstantan deficit u proizvodnji električne energije od skoro 40 odsto, koji se pokriva uvozom i time znatno uvećava spoljnotrgovinski deficit. Zato su potrebni novi izvori električne energije. Crna Gora ima veliki hidroenergetski potencijal, ali trenutna iskorišćenost je svega 20 odsto kapaciteta.
  Za koji će se novi izvor opredeliti znaće se uskoro posle završetka Prostornog plana do 2020. i Strategije razvoja energetike do 2025. godine. Tender za velike hidroelektrane bi trebao da bude uskoro objavljen, a planirana je izgradnja oko 30 malih hidroelektrana. U izgledu je i izgradnja nove hidroelektrane na Morači, gde bi mogli da se uključe i srpski investitori.


  Izvor: Tanjug, 22.12.2011.

  PORESKA UPRAVA SRBIJE OSTVARIĆE PLANIRANU NAPLATU OD 609 MILIJARDI DINARA PORESKIH PRIHODA ZA OVU GODINU, A OČEKUJE SE DA TAJ PLAN BUDE I PREMAŠEN


  Poreska uprava Srbije ostvariće planiranu naplatu od 609 milijardi dinara poreskih prihoda za ovu godinu, a očekuje se da taj plan bude i prebačen za oko šest milijardi dinara, izjavio je danas u Novom Sadu direktor te uprave Dragutin Radosavljević.
  "To znači da su svi poreski obveznici dobri, a Poreska uprava im u tome značajno pomaže", rekao je on na godišnjoj konferenciji za novinare.
  Podsećajući da u Srbiji ima oko 115.000 PDV obveznika koji ostvaruju godišnju zaradu veću od četiri miliona dinara, Radosavljević je istakao da oni već elektronski komuniciraju sa Poreskom upravom, što znatno olakšava i pojeftinjuje taj posao.
  On je ukazao da se iduće godine očekuje da svi poreski obveznici u Srbiji, kako pravna tako i fizička lica, uspostave elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, što će omogućiti velike uštede.
  Radosavljević je izjavio da je potpuno zadovoljan ostvarenim rezultatima u 2011. i napomenuo da će podizanje kvaliteta usluga te uprave biti nastavljeno kako bi poreski obveznici imali što bolju podršku i maksimalno odgovorili svojim obavezama.
  Poreska uprava je postala partner poreskim obveznicima, istakao je on i dodao će biti nastavljena podrška izgradnji sistema dobrovoljnosti u plaćanju poreza, što je standard zemalja EU.
  Radosavljević je naglasio da se očekuje da će svi poreski obveznici i iduće godine, koja će biti godina krize, na vreme i uredno izmirivati svoje obaveze, posebno ako budu sigurni da je trošenje prikupljenih sredstava transparentno i da se poreska davanja koriste za izgradnju infrastrukture, zdravstvo, bezbednosne, pravosudne i druge institucije.
  Radosavljević je u izjavi novinarima naglasio da očekuje da će Vlada Srbije na pravi način odgovoriti na ekonomsku krizu i da će 2012. ipak biti stabilna, a ta stabilnost trebalo bi da obezbedi privlačenje novih investicija i otvaranje novih radnih mesta.

  Izvor: Tanjug, 22.12.2011.

  POČINJE ZIMSKI RASPUST ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U VOJVODINI

  Učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini još sutra idu na nastavu, nakon čega počinje zimski raspust, koji će trajati do 16. januara 2012. godine.
  Učenici u Vojvodini raspuštaju se ranije od učenika u centralnoj Srbiji, zbog multietničkog karaktera pokrajine, u kojoj značajan procenat dece Božić obeležava po Gregorijanskom kalendaru, 25. decembra.
  Prolećni raspust trajaće od Velikog petka uoči Uskrsa, 6. aprila, do 16. aprila 2012. godine, a školska godina završava se 14. juna za osnovce, a 21. juna za srednjoškolce.


  Izvor: RTV, 22.12.2011.

  SEMINAR "OSNOVE DOBRE PROIZVOĐAČKE I HIGIJENSKE PRAKSE-HACCP" BIĆE ODRŽAN 27. DECEMBRA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

  Seminar "Osnove dobre proizvođačke i higijenske prakse-HACCP" biće održan 27. decembra 2011. godine, 11,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 4, 2. sprat.
  U cilju bolje primene Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red) i implementacije HACCP sistema u prehrambenoj industriji, Udruženje za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS poziva privrednike na seminar o osnovama dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse.
  Ukoliko ste zainteresovani za učešće na seminaru, možete se prijaviti putem elektronske adrese: nenad.budimovic@pks.rs.

  Za detaljnije informacije o seminaru, kontakt telefon je: 011/ 3230-478

  Poziv za učešće možete preuzeti na http://217.24.23.93/Dogadjaji.aspx

  Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 22.12.2011.

  PRIJAVLJIVANJE ZA 18. ISPIT ZA STICANJE ZVANJA BROKERA TRAJE DO 20. JANUARA 2012. GODINE

  Obaveštavaju se kandidati da će prijavljivanje za 18. ispit za sticanje zvanja brokera, trajati od 23.12.2011. do 20.01.2012. godine.
  Detaljnije informacije videti u delu internet stranice Komisije- Kursevi-Broker -Ispit.

  Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 22.12.2011.

  Tanjug

  Predstavnici šest stranaka manjina koje žive u Srbiji uputili su danas predlog Vladi Srbije da razmotri mogućnost izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, jer, kako tvrde, taj dokument nije ispunio očekivanja.
  U otvorenom pismu premijeru Mirku Cvetkoviću, oni su ukazali n a to da bi se izmenama i dopunama Zakona mogao uspostaviti konsenzus, bar kad se radi o nacionalnim manjinama.
  Predstavnici tih stranaka predlažu da se otvori politička debata o mogućim pravcima prilagođavanja tog dokumenta realnim potrebama društva u celini.
  U pismu, koje su potpisali predstavnici Demokratske stranke vojvođanskih Mađara - Temerin, Demokratske zajednice Hrvata - Subotica, Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara - Bečej, Građanskog saveza Mađara - Senta, Pokreta mađarske nade - Subotica i Slovačke stranke, navodi se da su oni još pre usvajanja tog zakonskog akta, krajem 2008. godine, istaknuta je potreba da Nacionalni saveti budu organski deo predstavničkog sistema.
  "Cilj tog zahteva je potekao od zalaganja da nacionalni saveti, kao što je to slučaj sa drugim predstavničkim telima, budu predstavnička tela koja će na legitiman način otkriti, formulisati i zastupati osnovne interese određene nacionalne manjine, vezane za očuvanje nacionalnog identiteta", navedeno je pismu.
  Kako je navedeno, pre svega se radi o interesima u oblasti obrazovanja, informisanja i kulture, pa i na planu ravnopravne upotrebe jezika manjina u javnoj konkurenciji.
  Iz tih stranaka ističu i da je u cilju izbora legitimnih nacionalnih saveta, neophodna izrada manjinskih biračkih spiskova u obliku izvoda iz opšteg biračkog spiska i da manjinski birački spisak treba da ima svojstvo javne isprave.
  Imajući u vidu da nacionalni saveti treba da budu organski deo opšteg predstavničkog sistema, treba odrediti shodnu primenu opštih propisa u postupku kandidovanja.
  U tom smislu prilikom izbora članova nacionalnih saveta isticanje kandidata može da bude ovlašćenje samo stranaka sa nacionalnim predznakom, kao i grupa građana, a saglasno tom rešenju, udruženja i druge civilne organizacije ne mogu učestvovati u postupku kandidovanja.
  U cilju otklanjanja mogućnosti sukoba interesa na izborima za članove nacionalnih saveta ne učestvuju oni koji su na funkcijama u izvršnoj vlasti ili su postavljeni na rukovodeće funkcije.
  U ovim strankama ističu da treba otkloniti "neustavno stanje" u vezi srazmerne zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkim telima Srbije i AP Vojvodine, kao i da menjanjem zakona treba stvoriti uslove da stranke sa nacionalnim predznakom mogu učestvovati na opštim parlamentarnim izborima da bi birači sa spiska manjinskih birača mogli izabrati predstavnike u Skupštini Srbije i pokrajine.

  RTV

  Zakon o privatnom obezbeđenju koji bi uskoro trebalo da se nađe pred republičkim poslanicima, prvi put će urediti tu veliku oblast u Srbiji, u kojoj radi preko 50 hiljada naoružanih ljudi. Taj zakon omogućiće da se konačno zna kakva će ovlašćenja imati radnici privatnog obezbeđenja, ali i ko će sve time moći da se bavi, čulo se na okruglom stolu "Dve decenije privatnog obezbeđenja u Srbiji i šta dalje", koji je povodom proslave punoletstva u Novom Sadu organizovalo preduzeće za privatno obezbeđenje "Štit".

  Tanjug

  Apelacioni sud u Beogradu preinačio je prvostepenu presudu i pravosnažno utvrdio da je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zajednički vlasnik zgrade u Resavskoj ulici broj 28 u Beogradu sa Udruženjem novinara Srbije (UNS).
  Kako se navodi u odluci suda, UNS je "dužan da prizna i trpi" da NUNS svoje pravo upiše u zemljišnim knjigama, kao i da isplati NUNS-u troškove parničnog postupka u iznosu od 412.187 dinara.
  Taj višegodišnji spor utvrđivanje prava kao tužilac je pokrenuo NUNS.
  Prvospepenom presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu 13. aprila 2011. godine, koja je preinačena, bio je odbijen osnovni tužbeni zahtev NUNS-a da sud utvrdi da je sa UNS-om zajednički vlasnik zgrade broj 28 u Resavskoj ulici u Beogradu. NUNS je takođe bio obavezan da UNS-u naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 283.750 dinara.
  "Apelacioni sud zaključuje da je u sporu do odvajanja, uz osnivanje novog udruženja došlo iz razloga što je jedan deo članstva izneo stav da nije u mogućnosti da postupa u skladu sa pravilima novinarske profesije definisane Statutom UNS", navodi se u odluci.
  "Odlazak jednog dela novinara iz UNS predstavljao je u suštini jednu vrstu 'iznuđene volje', a zarad opstanka ciljeva i interesa Udruženja", navodi se u odluci suda.
  S toga, Apelacioni sud zaključuje da se pravna zaštita primarno mora pružiti licu koje u svemu postupa u skladu sa pravilima koja regulišu njegovu oblast delovanja, a što bi u konkretnom slučaju bio zajednički Statut i Kodeks novinara, te uloženoj snazi pojedinca da brani smisao i svrhu postojanja pomenutih pravila i postavljenih ciljeva.
  U toku postupka utvrđeno je da je zgrada broj 28 u Resavskoj ulici u Beogradu, koja predstavlja poslovnu zgradu, uknjižena kao svojina UNS, i da je izgrađena 1934-1935 godine od strane Jugoslovenskog novinarskog udruženja - Srpskog novinarskog društva - Sekcije Beograd.
  Po rešenju Komisije za nacionalizaciju od 1961. godine zgrada je nacionalizovana i postala je društvena svojina.
  Zakonom o vraćanju Udruženju novinara SR Srbije prava u pogledu korišćenja i raspolaganja nepokretnostima kao društvenim sredstvima ovom Udruženju su vraćena prava na ovoj zgradi u pogledu korišćenja i raspolaganja, kao društvena sredstva, te je u zemljišnim knjigama izvršena promena nosioca prava na opisanoj nepokretnosti.
  Na zahtev UNS, pravnosnažnim rešenjem Drugog opštinskog suda u Beogradu od 2001. godine brisan je upis društvene svojine i izvršena je uknjižba prava svojine sporne nepokretnosti u korist tuženog UNS.
  NUNS je kao novo Udruženje osnovano i upisano u Registar društvenih organizacija po rešenju MUP-a od 19. maja 1994. godine.

  Danas

  Prema nezvaničnim podacima u Beogradu ima oko 150.000 podstanara, ali veliki broj njih nije prijavljen na adresi na kojoj živi.
  Međutim, izmene Zakona o prebivalištu i boravištu građana propisuju da će stanodavac koji ne prijavi podstanare platiti kaznu u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.
  Istu visinu kazne platiće i podstanar koji u roku od osam dana od trenutka nastanjenja na novoj adresi ne prijavi svoje prebivalište.
  "Prvi put otkako postoje podstanari na ovim prostorima, oni mogu da prijave svoje prebivalište ili boravište na adresi na kojoj zaista stanuju. I to više neće biti stvar dobre volje njihovih stanodavaca, već njihova zakonska obaveza. Sada ćemo konačno znati tačan broj podstanara u Srbiji, pa i u Beogradu, gde ih najviše ima. Oni će biti evidentirani u policiji i tamo gde zaista stanuju“, navedeno je u saopštenju koje potpisuje Udruženje podstanara Velegrad, jedina nevladina organizacija koja štiti prava podstanara.
  Prema njihovim rečima, dosadašnja situacija u ovoj oblasti prouzrokovala je velike probleme podstanarima i državi, a posebno policiji i Vojnom odseku Ministarstva odbrane.

  "Hiljade ljudi u Beogradu stanuje u jednom kraju grada, a fiktivno je prijavljeno u drugom. To čine kako bi mogli da ostvare svoja prava u ovom gradu: upis u Nacionalnu službu za zapošljavanje, kupovinu markice za prevoz za nezaposlena lica, upis deteta u predškolsku ustanovu i slično. Recimo, službenici u Ministarstvu odbrane imaju obavezu na urednu adresu“, navodi se u Udruženju i dodaje da podstanari na fiktivnim adresama svesno čine prekršaj za koji su, dok nisu stupile izmene zakona, mogli biti kažnjeni novčanom, ali i zatvorskom kaznom.

  Izmene zakona propisuju da stanodavac ima zakonsku obavezu da omogući podstanaru da bude prijavljen.

  "To može izvršiti tako što će mu učiniti dostupnom svoju ličnu kartu i vlasnički list ili ugovor o otkupu-kupoprodaji stana ili rešenje o nasleđivanju. Dakle, on i ne mora da se pojavi u Policiji, odnosno podstanar tamo može otići sam, a stanodavac ne može, jer podstanar mora lično potpisati prijavu o promeni adrese“, saopšteno je iz Udruženja Velegrad.

  Podstanarima je oduvek bio pravni interes da budu prijavljeni na adresi na kojoj zaista i stanuju, ali su stanodavci najčešće odbijali da ih prijave, a da pritom podstanari nisu mogli da ih nateraju na to. Gazde su uglavnom odbijale to da učine u strahu od poreza, što je bio i razlog odbijanja da zaključe sa podstanarom ugovor o zakupu stana, jer se poreska obaveza zasniva prijavom prihoda od zakupnine u Poreskoj upravi.

  "Izbegavanje poreza nikome ne koristi: ni stanodavcima, ni podstanarima, ni državi. Prvi se osećaju kao ilegalci u sopstvenoj državi, drugi svesno čine poreski prekršaj, a država, ionako siromašna, ostaje bez prihoda. A kada između prvih i drugih dođe do spora, oni s punim pravom traže pravni zaštitu od te iste države“, smatraju u Udruženju.

  Treba napomenuti da porez od 20 odsto od mesečne kirije stanodavac plaća samo ako potpisan ugovor sa zakupcem overi i u sudu, što nije obavezno.

  www.novosti.rs
    
  Počinju da važe nova pravila za imovinske karte funkcionera: Zahvaljujući novom softveru, nosioci vlasti neće moći da „zaborave” da dostave najvažnije podatke Agenciji
  SVI funkcioneri, kojima se tokom ove godine značajno promenila imovinska karta, ”sveže” podatke treba da dostave Agenciji za borbu protiv korupcije do 31. januara, i to na potpuno drugačiji način. Zahvaljujući novom softveru, nosioci vlasti neće moći da ”zaborave” da dostave najvažnije podatke. U Agenciji objašnjavaju da će funkcioneri popunjavati formular koji se nalazi na sajtu ovog nezavisnog tela, ali neće moći da ga odštampaju ukoliko ne upišu podatke u sva polja koja su označena zvezdicom. ”Papir” će i dalje slati poštom.
  - Dešavalo se da nam dostave nepotpune podatke, pa smo gubili vreme kako bismo naknadno dobili sve informacije - objašnjava Aleksandra Kostić, iz Agencije. - Zbog toga imamo tek oko 5.000 imovinskih karata u elektronskoj bazi. A ubuduće ćemo sve formulare odmah moći direktno da ”okačimo”.
  I spisak poklona koju su primili u ovoj godini, funkcioneri će na isti način slati na adresu Agencije.

  RTV

  Ovih dana se moglo čuti u medijima da bi Vlada Srbije do kraja godine mogla da donese odluku kojom će se marža na šećer, brašno, mleko, meso i ulje ograničiti, i to najverovatnije na deset odsto. Sa tim predlogom na dobitku su trgovci, a šta time dobijaju potrošači, istraživali smo za vas...

  Danas

  Kupci neprofitnih stanova porez na dodatu vrednost od osam odsto Poreskoj upravi plaćaju odmah, a pravo na povraćaj tog poreza mogu da ostvare tek za 20 godina.
  Zakonom o PDV-u, za povraćaj uplaćenog poreza predviđeni su kumulativni uslovi. Među njima je i uslov da je stan za koji je PDV plaćen, isplaćen u celosti. Kad kupca stana kreditira banka, Poreska uprava smatra da je taj uslov ispunjen. Kupce socijalno neprofitnih stanova, međutim, kreditira budžet grada Beograda, koji je istovremeno i investitor ove gradnje, pa Poreska uprava ocenjuje da uslovi za povraćaj PDV-a nisu ispunjeni.
  "Saglasni smo da je zakonska pozicija kupaca socijalno neprofitnih stanova nelogična, ali mi ne smemo da pipnemo Zakon o PDV, jer dovoljno je samo podsetiti se sa koliko je muke donet", kažu u Mnistarstvu finansija povodom protesta grupe od 1.000 kupaca socijalno neprofitnih stanova koje kreditira grad Beograd iz svoga budžeta.
  Iz Ministarstva dodaju da će razmotriti, ukoliko, grad Beograd ima neko prihvatljivo rešenje.
  "Budući da smo za PDV nenadležni, mi možemo samo da savetujemo Ministarstvo finansija i sem inicijative koju smo mu već uputili, novih predloga nemamo", kaže Zoran Kostić, član Gradskog veća.

  On kaže da jeste bilo ideja da grad Beograd otkupi taj iznos PDV-a, da i taj trošak stanarima kreditira. „Ali, vi znate, onaj ko bi to potpisao počinio bi krivično delo“, kaže Kostić.

  Zoran Kostić napominje da sporna zakonska odredba sada pogađa kupce 1.000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu, ali će već sledeće godine početi useljavanje u socijalno neprofitne stanove u još desetak gradova Srbije i tamo će problem biti isti.

  Grad Beograd je, kaže Kostić, preko Stalne konferencije opština i gradova prosledio Ministarstvu finansija inicijativu da se promeni član 56a Zakona o PDV-u i u stavu 2 samo doda da važi za sve „osim za stanove izgrađene u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju“.

  Sem izmene Zakona o PDV-u, čega se Ministarstvo finansija toliko plaši, grad Beograd ima još dva saveta: da se Poreskoj upravi da tumačenje spornog člana Zakona o PDV-u, koje bi išlo na ruku kupcima socijalno neprofitnih stanova u Beogradu, ili da se problem reši uredbom Vlade Srbije.

  „Ukoliko bi zakon bio promenjen, već sad bi u njegovim prelaznim odredbama trebalo da bude predviđena retroaktivna primena do nekog datuma unazad. Zato bi najbolje bilo da se problem reši što pre“, kaže Zoran Kostić.

  Tanjug

  Beograd -- Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić kaže da će učešće za kupovinu stana, uz kredit koji subvencioniše država, ubuduće biti pet odsto.
  Uz to će, kako ističe, biti povećana i starosna granica za one koji žele da takvim kreditima kupe stanove.
  Dulić je, gostujući na RTS, rekao da će na taj način biti omogućeno da država pomogne mnogima da kupe stanove i da postoji mnogo porodica u Srbiji koje nestrpljivo očekuju takvu meru.
  On je naveo da će učešće i pitanje kamatnih stopa biti tema i deo razgovora koje će Vlada Srbije imati sa Narodnom bankom kada se bude raspravljalo o novom paketu antikriznih mera.

  "Ukoliko se i to desi, to je odlično. Ono što ćemo mi da uradimo jeste da ćemo pomoći ljudima dok god ta mera traje da im kroz subvencionisane kredite faktički obezbedimo to obavezno učešće i da na taj način smanjimo njihovo direktno učešće u trenutku kada se odlučuju da kupe stan, a ono će biti pet odsto" rekao je ministar.

  "To je ono što je prva mera koju ćemo učiniti, zatim ćemo proširiti krug ljudi koji pristupaju subvencionisanim kreditima, dakle starosnu granicu" dodao je Dulić.

  Ministar je naznačio i da je država obezbedila 1,2 milijarde dinara u novom budžetu za te svrhe.

  "Onoga trenutka kada se ispostavi da je tražnja veća, mi ćemo kroz rebalans budžeta obezbediti dodatni novac. Dakle, svako u sledećoj godini ko bude ispunjavao ove uslove i ko bude želeo da kupi stan, moći će da koristi državne subvencije" rekao je ministar.

  Blic

  Banke neće dobijati posebnu naknadu od države ako se odluče da kontrolišu uplate doprinosa poslodavaca, iako je premijer takvu mogućnost najavio, saznaje Blic.
  U bankama razmišljaju o uvođenju posebnih tarifa ako prihvate taj posao. Na prvi pogled izgleda da banke i nisu previše zainteresovane da obavljaju dosadašnji posao Poreske uprave.
  Dug za neplaćene doprinose porastao, i to za dodatnih 50 milijardi dinara I Sada iznosi više od 200 milijardi
  Poreska uprava kvartalno će na svom sajtu objavljivati obaveštenje o iznosu poreskog duga svih poreskih obveznika, i to se neće smatrati službenom tajnom, saznaje Blic u Ministarstvu finansija.
  Ovo je jedna od izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji će se pred poslanicima Skupštine naći naredne nedelje. Očekuje se, međutim, da će Vlada, kao što je to učinila najavljenim amandmanom kojim će pomeriti rok primene kontrole uplate doprinosa bankama od marta, imati još neke amandmane.

  Pošto banke neće imati obavezu, već će taj posao obavljati dobrovoljno, na pitanje šta će Ministarstvo finansija učiniti ukoliko one ipak budu nezainteresovane, u ministarstvu za odgovaraju da se ne planira dodatna promena propisa, ali da na osnovu preliminarnih razgovora ne očekuju slabo interesovanje banaka.

  "Vlada nema nameru da vraća SDK pošto je to sistem koji je davno prevaziđen i zato je sa pravom ukinut. Nećemo dozvoliti poslodavcima da izbegavaju svoje zakonske obaveze i upotrebiće sve raspoložive resurse kako bi ozbezbedila da svi zaposleni u Srbiji imaju uplaćene doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje", naglašavaju u Ministarstvu finansija.

  Banke nevoljno prihvataju ovu dodatnu obavezu, iako ona neće biti obavezujuća. Iako je premijer najavio da će one biti motivisane zaradom, izmenama i dopunama zakona nisu predviđene dodatne naknade.

  "Poslovne banke već naplaćuju naknadu za vršenje platnog prometa, te u tom smislu nema potreba za dodatnim opterećenjem privrede", izričiti su u ministarstvu.

  S druge strane, nezvanično u bankama očekuju da se za to naprave posebne tarife.

  "Nismo dobili pismeni materijal ni predlog izmena Zakona o poreskom postupku i administraciji. O detaljima ne možemo da se izjašnjavamo. Dobro se zna šta ko treba da radi, banke da odobravaju kredite, a Poreska uprava da kontroliše uplatu doprinosa", kaže Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.
  U Poreskoj upravi kažu da će oni bankama obezbediti softvere koji će im pomoći da prate da li preduzeća izmiruju svoje obaveze. Uplate bi stizale takoreći automatski kao u vreme postojanja SDK, a kasnije Zavoda za obračun i plaćanje (ZOP).

  Moguće je, smatra ekonomista Vladimir Gligorov, da se poreska služba još nije osposobila sasvim na sistem gde je novac potrebno uterivati jer ne pristiže automatski preko platnog prometa.

  "Banke, opet, nisu osposobljene za taj posao i naknada koju im je nudio premijer ne znači mnogo, budući da one ne bi da se bave poslovima koji prirodno pripadaju poreskoj službi. Za banke i korisnike njihovih usluga poverenje je od najvećeg značaja. Kao u slučaju advokata ili lekara, one ne bi trebalo da budu viđene kao služba ili službenici države. Bankarski su poslovi ugovorni, porez je prinudan. Nije dobro mešati poreske i bankarske poslove, bar ne u okolnostima kada je i poverenje u banke labilno", ocenjuje Gligorov.

  Press

  Dok zemlje u okruženju krpe budžet povećanjem poreza na dodatu vrednost, vlast u Srbiji čvrsto obećava da se kod nas to sigurno neće dogoditi ni sledeće godine.
  Premijer Mirko Cvetković poručio je da se do kraja mandata ove vlade ne planira povećanje PDV-a i dodao da je na novoj vladi da odluči šta će raditi u tom pogledu, mada, kako je objasnio, s obzirom na to kako je skrojen budžet za 2012, neće biti realne potrebe da se poveća ovaj porez.
  Saradnik Ekonomskog instituta Miladin Kovačević objašnjava da korekcija PDV-a predstavlja urgentnu privremenu meru, koju je Hrvatska, kao i ranije Mađarska morala da uvede, jer je upala u krizu javnog duga.

  "I mi imamo krizu javnog duga, i to se vidi po problemu nelikvidnosti, s tim što mi nismo još u krizi u kakvoj su pomenute zemlje, već smo sa zaduženošću od 45 odsto BDP-a na samoj zakonskoj granici. Srbija je zahvaljujući dogovoru sa MMF-om, sa kojim Hrvatska nema aranžman, definisala deficit na 152 milijarde dinara i on se pokriva novim zaduživanjem. Mi jesmo na vratima oštrije krize duga, ali za sada ne moramo da gasimo požar podizanjem PDV-a", ocenjuje Kovačević i dodaje da bi povećanje PDV-a u Srbiji imalo smisla samo kao privremena mera.

  Kovačević naglašava da je dobro što Srbija neće povlačiti poteze kao Hrvatska, jer bi, kako kaže, to dodatno destimulisalo proizvodnju i male proizvođače, povećalo cene i pospešilo sivu ekonomiju.

  U Srbiji se stopa PDV-a, otkako je uveden u januaru 2005. godine, nije menjala.

  MINISTAR ZDRAVLJA IZJAVLJUJE DA ZA OVERU KNJIŽICA NIJE POTREBNA POTVRDA O IZABRANOM LEKARU

  Tanjug

  Ministar zdravlja Zoran Stanković ponovio je danas da za overu zdravstvene knjižice nije potrebna potvrda o izabranom lekaru.
  Stanković je, u izjavi novinarima u Palati "Srbija", izrazio očekivanje da će u narednih šest meseci građani ispuniti obavezu i izabrati svog lekara.
  Obavezan izbor lekara predviđen je nedavnim izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, a prema podacima Ministarstva, u Srbiji je svog lekara izabralo 75 odsto građana, odnosno oko šest miliona.
  Pomoćnica ministra zdravlja Zorica Pavlović kazala je ranije da građani koji nisu izabrali lekara neće moći da overe zdravstvene knjižice sve dok se ne opredele kod koga će se lečiti.
  Pavlovićeva je navela da je za overu knjižice važno da izaberu jednog, bilo da je reč o lekaru opšte prakse, stomatologu, ginekologu, pedijatru.
  Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) je dužan da, pre izdavanja markice za overu zdravstvene knjižice, proveri da li osiguranik ima bar jednog izabranog lekara budući da se podaci o tome nalaze u filijalama tog fonda.

  PREMIJA ZA MLEKO I DAVANJA PO GRLU BIĆE KAO U 2011.

  Tanjug

  Pomoćnik ministra poljoprivrede i trgovine Miloš Milovanović izjavio je danas da će davanja u stočarstvu u 2012. godini iznositi najmanje kao u 2011, kao i da je planirano da regres po hektaru u ratarskoj proizvodnji bude na ovogodišnjem nivou.
  Premija za mleko u 2011. iznosila je pet dinara po litru, davanja po umatičenom grlu 25.000 dinara, a regres po hektaru obradive površine 14.000 dinara.
  "Mi ćemo, imajući u vidu i analizirajući sve mere koje smo implementirali ove godine, kreirati u detalje pojedine mere kao što su premija za mleko i davanja po grlu stoke za 2012", kazao je on.
  Milovanović je novinarima kazao da je Ministarstvo poljoprivrede i trgovine ove godine za premiju za mleko i davanja po grlu izdvojilo ukupno oko pet milijardi dinara.
  Premija za mleko je u 2011. praktično apsorbovala oko tri milijarde dinara, što je za rezultat imalo redovno i uredno snabdevanje tržišta, kao i stvaranje adekvatne stabilne sirovinske osnove za produkciju mlečnih proizvoda i snabdevanje konditorske industrije, naglasio je on.
  Isplata obaveza prenetih iz ove godine do 31. januara 2012.
  "Direktna plaćanja po grlu stoke apsorbovala su ukupno 1,7 milijardu dinara", dodao je Milovanović.
  Kada je reč o ratarskoj proizvodnji, Milovanović je rekao da će davanja po hektaru najverovatnije ostati na ovogodišnjem nivou, ali i istakao da je reč o planovima i da treba sačekati usvajanje budžeta za iznošenje konačnih iznosa.
  On je napomenuo da će do 31. januara 2012. godine biti isplaćene i prenete obaveze iz ove godine, koje se odnose na sredstva za regresiranje ratarske proizvodnje u ukupnom iznosu većem od pet milijardi dinara.
  Milovanović je ranije Tanjugu izjavio da je predlogom budžeta za 2012. predviđeno da za agrar bude izdvojeno 30,3 milijardi dinara, što je za 9,2 milijarde više nego ove godine.
  On je istakao da će to ministarstvo u 2012. godini na raspolaganju imati ukupno 26,6 milijardi dinara za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje, što je gotovo 50 odsto više nego u 2011.
  Milovanović je precizirao da je u 2011. godini za subvencije, regrese druge podsticaje utrošeno 16,8 milijardi dinara, dodajući da su od te sume, gotovo dve milijarde dinara preuzete obaveze iz 2010, tako da je za ove mere realno iskorišćeno 14,8 milijardi dinara, naglasio je on.
  Milovanović je rekao da će iz ukupne sume od 26,6 milijardi dinara za subvencije u 2012, biti isplaćeni novi podsticaji koji će iznositi 20,8 milijardi dinara.
  Od ostatka, pored pomenutih obaveza za regres, biće isplaćene i obaveze iz poslednjeg kvartala 2011, koje se odnose na premiju za mleko, podsticaje za organsku poljoprivredu, podizanje višegodišnjih zasada i sredstva za genetsko unapređenje stočarstva.
  Planira se da razlikom između 26,6 milijardi i 30,3 milijarde dinara budu finansirane mere selekcije, kreditna podrška pod uslovima povoljnijim od tržišnih (subvencionisani krediti), podrška savetodavstvu, formiranje Sistema meteorološko - biološke službe za izveštavanje u poljoprivredi, kao i sredstva za razvoj stočarstva.

  FoNet

  Kompanija Lafarž Beočinska fabrika cementa i opština Beočin potpisali su danas sporazum o saradnji, prema kojem se kompanija obavezala da će nastaviti da ulaže u lokalnu zajednicu.
  Potpisani sporazum podrazumeva da će kompanija Lafarž u narednih pet godina investirati dva miliona evra u razvoj lokalne zajednice, poboljšanje uslova života građana, održavanje dostignutog nivoa sportskog i kulturnog života, kao i stvaranje povoljnije klime za privlačenje investitora u beočinskoj opštini, saopštio je Lafarž.


  Lafarž se obavezao da tokom narednih pet godina investira po 200 hiljada evra godišnje u infrastrukturno opremanje Beočin-biznis parka i industrijskih zona u Beočinu.
  Posebno je važna činjenica da ćemo zajedno nastaviti da radimo na stvaranju novih radnih mesta kroz opremanje Beočin biznis-parka i drugih industrijskih zona, rekao je predsednik opštine Beočin Bogdan Cvejić.

  Lafarž je saopštio da je u beočinsku opštinu investirala tri i po miliona evra kroz devetogodišnji rad Fonda za realizaciju Socijalnog programa, što nije bio jedini vid podrške, već je kompanija pomagala i direktnim donacijama koje su imale za cilj poboljšanje uslova života i razvoj lokalne zajednice.

  Od njih su, kako je navedeno, najznačajniji Beočin biznis-park, rekonstrukcija regionalnog puta Beočin - Sremska Kamenica, izgradnja Sportskog centra i Trga mladosti, renoviranje škola, obnova i zaštita kulturnih i verskih objekata i brojni drugi projekti.

  Beta

  Zelena mreža Vojvodine je program obuke poljoprivrednih proizvođača za organsku proizvodnju sprovela od 5. do 14. decembra, a ukupno deset proizvođača uključeno je u Akcioni program grada za proširenje poljoprivrednih površina za organsku proizvodnju sa ukupno 27 hektara površine.
  Deset proizvođača čuli su predavanja stručnjaka o proizvodnji rasada, specifičnosti proizvodnje žita, iskustvima u proizvodnji jabuka, bio-zaštiti glavnih biljnih vrsta, modelima udruživanja poljoprivrednika, dostupnosti fondova i ruralnoj strategiji Evropske unije.
  O iskustvima sa sopstvene farme govorili su organski proizvođač Josip Mamužić i Vladimir Vozar, dok je o problemima sa kojima se poljoprivrednici suočavaju u periodu konverzije zemljišta govorila Nataša Matić.
  Zamenik gradonačelnika Novog Sada Zoran Mandić rekao je prilikom uručivanja diploma da je program edukacije prvi takve vrste u Srbiji i da je kao rezultat zajedničke saradnja Grada, Zelene mreže Vojvodine i novosadskih poljoprivrednika Novi Sad povećao organsku poljoprivrednu proizvodnju sa 25 na 72 hektara.
  Mandić je rekao da je u nacrtu gradskog budžeta za sledeću godinu, kao i ove godine, planirano 10 miliona dinara koji će biti usmereni u razvoj organske proizvodnje.

  Blic

  Kazna za vlasnike pumpi koji upražnjavaju ovakvu praksu, moglo bi da bude javno objavljivanje, novčani penali i zatvaranje.
  Osim vozača, i naftne kompanije, mahom one veće, poslednjih godina stalno traže oštriju kontrolu kvaliteta derivata. Monitoring kvaliteta je, saglasni su svi, neophodan jer je domaće tržište u početnoj fazi stvaranja u uslovima slobodnog uvoza i formiranja cena, koji važe tek godinu dana.
  I dalje su prisutne posledice onoga što se dešavalo tokom sankcija, što delom dokazuje podatak da postoji oko 1.400 pumpi, što je više od optimalnog broja, ako se Srbija poredi sa regionom.

  Kontrola se obično sastoji od zakonskog, koji sprovodi država, i dobrovoljnog, koji rade same naftne kompanije. Institucije koja obavljaju ove poslove su budžetske i finansiraju se ili direktno iz budžeta, što je češći slučaj, ili iz fonda u koji se sliva naknada iz cene goriva, kako je u Belgiji.

  Vasil Kantičarov, bugarski stručnjak koji radi na uvođenju kontrole, kaže da su za taj posao neophodni zakoni, standardizacija, finansije, najmanje tri nezavisne laboratorije i uređaji za testiranje. On i njegove kolege sada pripremaju propise.

  "Stručnjaci EU će uraditi svoj posao. Međutim, samo od političara zavisi kada će to zaživeti", kaže Kantičarov.

  Kontrola treba da zaštiti kupca, njegovo zdravlje, svojinu i vazduh, ali i da utvrdi poreklo nekvalitetnog goriva, da li je reč o namerno izazvanom nepoštovanju standarda - prevara, ili o nenamernom - greška u preradi, transportu ili skladištenju. Takođe se smanjuje sivo tržište i mogućnosti za korupciju.

  "Razumem srpske vozače kada kažu da je gorivo različito na pumpama istih kompanija u dve različite zemlje ili čak u samoj Srbiji. Pojedina goriva kada stoje u skladištu gube na kvalitetu ili se to desi dok se transportuju", ističe Kantičarov.
  On navodi primer iz Bugarske. Nadležna služba imala je slučaj dve pumpe na dva kraja istog sela, koje je snabdevala ista naftna kompanija, ali je kvalitet bio različit. Kontrolisali su pumpe, rafineriju, skladište, ali ispostavilo se da je problem bio u cisternama.

  Tanjug

  Vlada Srbije usvojila je Uredbu o slobodi kretanja kojom se definiše kontrola prelaza administrativne linije sa Kosovo i Metohijom.
  Uredba, kako je naveo direktor Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović predviđa da se osobama koje imaju lične karte koje su izdale privremene institucije na Kosovu, mogu da pređu administrativnu liniju tako što će im biti izdavana dokumenta o ulasku i izlasku koja će se smatrati jedinim važećim.

  Prema njegovim rečima, vozilima sa registarskim tablicama "KS" (takozvane UNMIK tablice) biće omogućeno saobraćanje u centralnoj Srbiji, uz dokument o ulasku i izlasku.

  Uredba sadrži i klauzulu da će tablice sa oznakom "RKS" (Republika Kosovo) biti zamenjivane na prelazima, a umesto njih će biti izdavane privremene tablice.
  ULJNI ŠKRILJCI ŠANSA SRBIJE

  Tanjug

  Pirot -- Predsednik Srbije Boris Tadić kaže da Vlada Srbije razmatra mogućnost da otvori tender za eksploataciju uljnih škriljaca kod Aleksinca.
  Tadić je pružio uveravanja da će taj postupak, ukoliko bude pokrenut, biti potpuno transparentan i da će zavisiti i od ekoloških garancija ponuđača.
  On je podsetio da je granica rentabilnosti za preradu uljnih škriljaca, od kojih se može proizvoditi energija i sirova nafta, cena sirove nafte iznad 60 dolara po barelu.
  "S obzirom na kretanje cene nafte na svetskom tržištu, vrlo je moguće da će uljni škriljci kao važan nacionani resurs ući u energetski pogon u Srbiji", rekao je Tadić.

  Govoreći o energetskoj stabilnosti jugoistoka Srbije, Tadić je rekao da ruski Gasprom planira da gasovod Južni tok uđe u Srbiju 2013. godine, ali da je, pored toga, potrebno raditi na izgradnji nezavisnog gasovoda od Sofije ka Nišu.

  Stabilno snabdevanje gasom će, prema Tadićevom uverenju, pospešiti razvoj gumarske industrije, ali i ostalih industrijskih grana u ovom delu zemlje.

  USKORO RAZVOJNA BANKA SRBIJE

  Tanjug

  Pored privlačenja velikih investitora, prioritet vlade je da podstakne i pomogne saradnju malih i srednjih preduzeća sa inostranim partnerima, kaže Boris Tadić.
  On je istakao da će važnu ulogu u tome odigrati i srpska razvojna banka, koja će, kako je uveren, biti formirana uskoro.

  "Nadam se ćemo je vrlo brzo formirati. Vlada na tome radi i očekujem da ćemo vrlo brzo doći u Skupštinu sa rešenjem koje omogućava formiranje Razvojne banke", rekao je predsednik Tadić.
  Predsednik Srbije je najavio da će, upravo s tim ciljem, uskoro predvoditi predstavnike malih i srednjih preduzeća u poseti najrazvijenijim italijanskim regijama.

  Kako je objasnio, problem nezaposlenosti ne mora se rešavati isključivo dovođenjem velikih investitora, već i tako što bi se malim preduzećima pomoglo da, zahvaljujući saradnji sa inostranim partnerima, otvaraju po nekoliko novih radnih mesta.

  Obilazeći dve fabrike, predsednik je naglasio da je francuski Mišlen, kao stopostotni vlasnik fabrike "Tigar Tajers", najveće domaće fabrike auto-guma, unapredio proizvodnju.

  Takođe, Tadić je pohvalio način na koji je neprivatizovani deo preduzeća uspeo da se preorijentiše na proizvodnju gumene obuće i lepkova, istakavši da kompanije poput Tigra zaslužuju pomoć države.

  Predsednik Srbije je objasnio da Beneton razmišlja o mogućnosti da, nakon ulaska u niški Niteks, uloži i u pirotski "1. maj", i da će odluku saopštiti narednih meseci.

  Manjinski akcionari kruševačke fabrike vina i alkoholnih pića okupili su se nakon što im je kompanija Invej poslala obaveštenje da je, u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, otpočela prinudan otkup akcija nesaglasnih akcionara, s obzirom na to da poseduje 99,48 odsto akcija preduzeća.
  U tom obaveštenju je navedeno i da će manjinski akcionari dobiti po 31.680 dinara po akciji, što je bio i iznos na javnoj ponudi za preuzimanje akcija.

  Predstavnik tog udruženja Goran Damjanović kaže da su na sastanku Udruženja manjinskih akcionara bila 62 akcionara koji poseduju 412 akcija, a da se još telefonski 13 složilo sa odlukom da se odbije ponuda Inveja.

  Invej, kao većinski vlasnik po zakonu ima pravo na ovakvu prodaju kada njegov udeo u vlasništvu predje 95 odsto, ali mali akcionari imaju informaciju da se za to još nisu stekli uslovi, jer su u toku sudski sporovi koji se odnose na trgovanje akcijama Rubina.

  Tanjug

  Državni mediji u Kini su upozorili i da bi to moglo izazvati trgovinski rat Kine i Evropske unije.
  Trgovinska barijera uvedena u ime zaštite okoline će zadati veliki udarac putnicima i međunarodnoj avioindustriji, objavila je državna agencija Sinhua.
  "Biće teško da se izbegne trgovinski rat usmeren na oporezivanje avioindustrije na osnovu ispuštanja gasova staklene bašte, objavila je agencija čiji komentari odražavaju službenu poziciju vlade.
  Kritika kineskog ministarstva spoljnih poslova bila je nešto blaža i propraćena pozivom Evropskoj uniji na razgovore sa drugim vladama o tome što će se dalje dogoditi.

  "Kina je već puno puta iznela EU svoje stanovište - da smo protiv jednostranog evropskog nametanja naknade za emisiju štetnih gasova", kazao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Liu Vejmin.

  EU je 2008. godine donela propis kojim se sve aviokompanije koje imaju letove za zemlje EU od 1. januara 2012. godine obavezuju da smanje emisiju ugljendioksida.

  Ograničenje treba da podstakne avioprevoznike da prelaskom na čistije energente ili ekonomičnijom potrošnjom goriva smanje emisiju štetnih gasova koji doprinose globalnom zagrevanju.

  I svetske aviokompanije su kritikovale plan EU da im naplati naknadu za emisiju gasova sa efektom staklene bašte, upozoravajući da će to avioindustriju koštati 17,5 milijardi evra u periodu od osam godina.

  Vlada Srbije odobrila je nacrt ugovora o kineskom kreditu od 334 miliona dolara za revitalizaciju Termoelektrane (TE) Kostolac B.
  Direktor preduzeća Termoelektrane i kopovi Kostolac Dragan Jovanović kazao je da je to poslednji uslov za potpisivanje ugovora o kreditu sa kineskom Eksim bankom, što se očekuje do kraja ove godine.

  Kredit će biti iskorišćen za realizaciju prve faze aranžmana sa kineskom kompanijom CMEC u okviru koje su planirani revitralizacija blokova B1 i B2, izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TE Drmno i izgradnja železničkog koloseka i pristaništa.

  Zahvaljujući programu Vlade Srbije, za sve inženjere poljoprivrede koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, organizovana je obuka a svi koji prođu obuku do kraja godine moći će da dobiju posao.
  Tako je poljoprivredna, savetodavna i stručna služba u Požarevcu dobila 48 asistenata koji su raspoređeni u Braničevskom okrugu, ali savetodavci nedostaju još u opštinama Kučevo, Golubac i Žagubica.
  Prijem agronoma je bio izuzetno dobar, jer su se oni u pojedinim naseljima pojavili posle 20 godina.
  Posle obilaska registrovanih i drugih gazdinstava, asistenti su dobili i zadatak da provere rad osnovnih i regionalnih odgajivačkih organizacija, odnosno sva gazdinstva gde se vrši selekcija stoke, kako bi Ministarstvo imalo bolji uvid.
  Cilj projekta je da se poljoprivrednicima olakša donošenje odluka o tome koje ratarske kulture treba da seju, ili koju stoku da uzgajaju, kako bi u svom klimatskom okruženju postigli najbolji efekat.
  Za projekat angažovanja asistenata, u trajanju od godinu dana, Ministarstvo poljoprivrede izdvojilo je oko 2,5 milijarde dinara, a pojedinačno agronomi dobijaju neto platu od 40.000 dinara.
  Za rad na terenu dobija se još pet hiljada dinara a 18.000 za odvojeni život sledi onima koji dolaze iz udaljenih mesta.
  Izvor: Tanjug, 22.12.2011.

  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) potpisala je danas sa 12 mladih preduzetnika ugovore o dodeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 150.000 dolara, odnosno 11,6 miliona dinara za započinjanje sopstvenog biznisa.
  Dobitnici sredstava su pobednici konkursa za izradu najboljeg agro-biznis plana koji je organizovao USAID, a pomoću njih započeće poslovanje u raznim oblastima, kao što su prerada mleka i uzgajanje i prerada voća, povrća i lekovitog bilja.
  Bespovratna sredstva mladim preduzetnicima je u Beogradu uručila Suzan Kutor, direktorka kancelarije za ekonomski razvoj u okviru USAID-a, koja je istakla da 16 mladih preduzetnika, pobednika ranijih konkursa očekuje povraćaj sredstava u odnosu 4:1 kao rezultat povećanja prodaje.
  Ona je istakla da je ovo za USAID kraj konkursa, ali je za preduzetnike pojedinačno "početak dugog uzbudljivog puta i uspešnog poslovanja".
  Direktorka programa za mlade pri USAID Ivana Janićijević precizirala je da je u prvom krugu sredstva dobilo sedam, a u drugom devet preduzetnika, kao i da je projekcija da će oni do kraja ovog programa zabeležiti ukupan prihod veći od 800.000 dolara i zaposliti više od 90 ljudi.
  Kada je reč o 12 pobednika trećeg, poslednjeg konkursa, očekuje se da će ostvariti prihod veći od 240.000 dolara, a biće otvoreno oko 50 novih radnih mesta, dodala je ona.
  Pomoćnik ministra poljoprivrede i trgovine Miloš Milovanović je pozdravio ovakvu inicijativu koja predstavlja "kombinaciju međunarodne donatorske pomoći i snage i kreativnosti mladih i njihovog preduzetničkog duha", a koja će za rezultat imati ne samo njihovo, već i zapošljavanje većeg broja drugih ljudi.
  On je istakao da je USAID pružio veliku pomoć Srbiji i njenoj poljoprivredi i agrobiznisu, kao i da naša zemlja nije "mogla da za ovakvu vrstu aktivnosti nađe boljeg partnera od SAD", imajući u vidu preduzetnički duh koji se tamo neguje.
  Milovanović je rekao da ovakva podrška predstavlja ohrabrenje pojednicima da se uhvate u koštac sa tržištem, konkurencijom i izazovima, te da kombinacija dva važna resursa -poljoprivrede i ljudi predstavlja "plodno tle za generisanje profita i multiplikovanje uloženih sredstava".
  Sredstva su dobili mladi preduzetnici iz Srbobrana, Arilja, Lajkovca, Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Novog Slankamena, Beograda, Čačka, Požege...
  Izvor: Tanjug, 22.12.2011.

  Među 4.825 stranaca koji su u novembru u Nemačkoj zatražili politički azil bilo je najviše građana Srbije bez Kosova - 904, što predstavlja drastičan porast u odnosu na prethodne mesece. Berlin je u više navrata tražio od Beograda da spreči zloupotrebu bezviznog režima, ali za sada nema postojanog smanjenja broja građana koji neosnovano traže azil. Nemačka, vodeća evropska privreda, istovremeno se suočava i sa porastom broja doseljenika iz evropskih zemalja pogođenih krizom. Broj Grka koji su došli u Nemačku povećao se za 84%, a Španaca za 49%.
  Broj građana Srbije koji su podneli zahtev za azil u Nemačkoj drastično se povećao u novembru, s obzirom da je u septembru 286 i u oktobru 620 ljudi iz Srbije u toj zemlji podnelo zahtev za azil. Kako se navodi u saopštenju Ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu u novembru je po broju novih azilanata Srbija došla na prvo mesto liste, ispred Avganistana (624) i Iraka (507), kao i Pakistana, Irana i Sirije.
  Na devetom i desetom mestu liste zemalja iz kojih je u novembru došlo najviše azilanata bili su građani Makedonije (186 zahteva) i sa Kosova (133).
  U periodu od januara do novembra ove godine 3.727 građana Srbije zatražilo je azil u Nemačkoj. Prema ranijim navodima Saveznog ureda za migraciju i izbeglice, u preko 95% slučajeva podnosioci zahteva za azil iz Srbije bili su pripadnici romske etničke grupe. Više azilanata nego iz Srbije je u prvih 11 meseci ove godine došlo samo iz Avganistana (7.299) i Iraka (5.441).
  Kada je reč o azilantima iz Srbije, kvota odobravanja azila je, kao i prošle godine, ravna nuli.
  U Nemačkoj je 2010. godine 4.978 građana Srbije zatražilo politički azil. To je bilo za 756,8% više nego 2009. godine kada je 581 državljanin Srbije u Nemačkoj podneo zahtev za azil.
  Od ukidanja viznog režima za građane Srbije broj građana koji traže azil u Nemačkoj nije postojano smanjen, a u zimskim mesecima se, kao i u drugim zapadnoevropskim zemljama, vidno poveća.
  Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je početkom meseca u Berlinu sagovornicima iz nemačke vlade pružio uveravanja da će vlasti u Beogradu učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se sprečilo da problem lažnih azilanata ugrozi bezvizni režim putovanja državljana Srbije u zemlje EU. "Bilo bi katastrofalno ako bismo posle svega što smo učinili, ugrozili jednu od najvažnijih tekovina dosadašnje evropske integracije Srbije", rekao je Dačić tada u Berlinu.
  Nemačke vlasti su u više navrata upozorile Beograd da rizikuje da izgubi krajem 2009. uvedenu povlasticu bezviznog režima putovanja ukoliko broj azilanata iz Srbije ne bude bio postojano smanjen.
  Povećanje broja doseljenika iz drugih članica EU
  U Nemačkoj se u prvoj polovini 2011. znatno povećao broj imigranata, pre svega iz evropskih zemalja pogođenih krizom, saopštio je nemački Savezni zavod za statistiku Destatis. U tu zemlju se u prvoj polovini ove godine doselilo oko 435.000 stranih državljana, što je 68.000 ili 19% više u odnosu na isti period 2010.
  Istvoremeno, broj osoba koje su otišle iz Nemačke se u u manjoj meri smanjio - za 6.000 osoba, zbog čega je razlika između broja doseljenika i iseljnika naglo skočila sa 61.000 na 135.000 osoba, odnoso povećala se za 122%. Iz Nemačke je u prvoj polovini prošle godine otišlo nešto manje od 300.000 osoba.
  Broj doseljenika iz zemalja EU se povećao za 29%. "Izdvaja se podatak o velikom povećanju imigracije iz pravca zemalja EU koje su najviše pogođene finansijskom krizom", saopštio je Destatis.
  Broj doseljenika iz Grčke se povećao za 84% u prvoj polovini godine na 4.100 osoba, a iz Španije za 49% na 2.400 osoba. Stopa nezaposlenosti u Grčkoj iznosi 17,7% a očekuje se da će nastaviti da raste i tokom sledeće godine, dok u Španije svaki peti građanin nema posao.
  Nemački statistički zavod ukazuje da se povećao i broja imigranata iz zemalja EU u centralnoj Evropi. Njihov broj se povećao za 30%, što bi moglo da se objasni ukidanjem preostalih ograničenja na tržištu rada u Nemačkoj za građane tih zemalja.
  Nemačka ekonomija se do sada bolje nosila sa krizom u odnosu na ostale evropske zemlja, a stopa nezaposlenosti u toj zemlji iznosi 6,5%.
   Izvor: EurActiv.rs, 22.12.2011.

  §§ Aktuelna službena mišljenja:

  • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST UPISA PRAVA SVOJINE U ZEMLJIŠNE KNJIGE BEZ POSTOJANJA DOKAZA O IZMIRENJU PORESKIH OBAVEZA - Zakon o porezima na imovinu: član 38a
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN OTPREMNINE KOJA SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 9
  • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRENOSA PRAVA SVOJINE NA STANU NA IME DOŽIVOTNOG IZDRŽAVANJA - Zakon o porezima na imovinu: član 31
  • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 48. NEDELJU 2011. GODINE - Carinski zakon: član 45
  • Uprava carina: DOPUNA I IZMENA OBJAŠNJENJA O ODOBRAVANJU DRŽANJA CARINSKOG SKLADIŠTA I POSTUPKA CARINSKOG SKLADIŠTENJA I OBAVEŠTENJA O PRIVREMENOM SMEŠTAJU ROBE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 147 i 289
  • Uprava carina: OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJA SA RUSIJOM BEZ DOZVOLA OD 9.12.2011. GODINE - Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju: čl. 10 i 12
  • Uprava carina: PREKOGRANIČNO KRETANJE PALETA I BRIKETA OD PILJEVINE I OD OTPADAKA I OSTATAKA OD DRVETA - Zakon o upravljanju otpadom: član 4

  §§ Aktuelna sudska praksa:

  • Privredni apelacioni sud: ISPORUKA KUPLJENIH POKRETNIH STVARI PO OSNOVU OBLIGACIONOG ODNOSA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 37
  • Privredni apelacioni sud: OCENA OPRAVDANOSTI IZOSTANKA STRANKE I OSNOVANOSTI PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 115 stav 4
  • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST BANKE ZA ŠTETU NASTALU PROPUSTOM PRILIKOM ISPLATE SA RAČUNA - Zakon o platnom prometu: član 25
  • Privredni apelacioni sud: OSLOBAĐANJE TUŽIOCA OD NAKNADE TROŠKOVA PRILIKOM POVLAČENJA TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: čl. 153 i 196
  • Privredni apelacioni sud: PRODAJA STVARI KAO REDOVNA DELATNOST ZALOGODAVCA - Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar: član 23 stav 6
  • Privredni apelacioni sud: PRUŽANJE REIVINDIKACIONE ZAŠTITE ZA INDIVIDUALNO ODREĐENE ILI STVARI ODREĐENE PO RODU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 37

  Likvidacije:

  U periodu od 12. decembra do 16. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


  Broj oglasa

  Naziv privrednog subjekta

  Opština

  Datum oglašavanja

  Trajanje oglasa

  175739

  VEDA TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  16.12.2011

  60

  175735

  KOD KUĆE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175725

  M A R N O - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  16.12.2011

  60

  175704

  LUKA TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175695

  CENTAR ZA AUTOMOBILE I MOTORE - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  16.12.2011

  60

  175689

  MILOR - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175674

  MOREX GRAF - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175666

  RADINAC KONSTRUKCIJA - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  16.12.2011

  60

  175662

  FLORISPROM - U LIKVIDACIJI

  Knjaževac

  16.12.2011

  60

  175655

  JOCIĆMOTO - U LIKVIDACIJI

  Velika Plana

  16.12.2011

  60

  175657

  DŽANGO KOMERC - U LIKVIDACIJI

  Novi Pazar

  16.12.2011

  60

  175651

  OPEN SPACE - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  16.12.2011

  60

  175641

  MP GLASS CONCEPT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  16.12.2011

  60

  175645

  MONACO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  16.12.2011

  60

  175629

  VIVA ARHITEKTURA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  16.12.2011

  60

  175619

  GAZA STRIP - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  16.12.2011

  60

  175598

  KOMERC TIM - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  16.12.2011

  60

  175594

  BETONLUX - U LIKVIDACIJI

  Aleksinac

  16.12.2011

  60

  175584

  LUCOP - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  16.12.2011

  60

  175571

  TECHNO SAŠA - U LIKVIDACIJI

  Petrovac

  16.12.2011

  60

  175557

  ESCULAP PLUS - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  16.12.2011

  60

  175560

  KRATKI - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  16.12.2011

  60

  175551

  ISKRAEMECO SRBIJA - U LIKVIDACIJI

  Zaječar

  16.12.2011

  60

  175530

  INCO - MED AIR - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Vračar

  15.12.2011

  60

  175504

  LAGUNA-TEXTIL - U LIKVIDACIJI

  Mali Iđoš

  15.12.2011

  60

  175500

  INTERKOMERC EKSPORT-IMPORT - U LIKVIDACIJI

  Zrenjanin

  15.12.2011

  60

  175498

  STYLE ALBATROS - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  15.12.2011

  60

  175491

  BEST CAR - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  15.12.2011

  60

  175480

  VESTITO - U LIKVIDACIJI

  Vranje

  15.12.2011

  60

  175472

  M I R A - U LIKVIDACIJI

  Požarevac

  15.12.2011

  60

  175465

  RAVEN PRODUCTIONS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  15.12.2011

  60

  175461

  KALINA TIM - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  15.12.2011

  60

  175429

  ROYAL COLOR - COMMERCE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  15.12.2011

  60

  175425

  MULTIPUL - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  15.12.2011

  60

  175421

  CABLE PARTNERS LIMITED - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  15.12.2011

  60

  175352

  MILMA CENTAR - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  14.12.2011

  60

  175344

  GER M.D.M.COM - U LIKVIDACIJI

  Čačak

  14.12.2011

  60

  175333

  MODUS KLUB - U LIKVIDACIJI

  Jagodina

  14.12.2011

  90

  175329

  FALCON-S.P. - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  14.12.2011

  60

  175308

  VALEKS - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  14.12.2011

  60

  175296

  MEDICAL BEAUTY - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  14.12.2011

  60

  175285

  LIBRA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  14.12.2011

  60

  175294

  BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

  Smederevo

  14.12.2011

  60

  175279

  ALBORNE - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  14.12.2011

  60

  175268

  POSLOVNA POLITIKA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  14.12.2011

  60

  175243

  DANIEL SATTV+ - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  14.12.2011

  60

  175228

  VISIJA - U LIKVIDACIJI

  Kovin

  14.12.2011

  60

  175209

  TROYA - U LIKVIDACIJI

  Stara Pazova

  14.12.2011

  60

  175194

  MEDELEKS - U LIKVIDACIJI

  Niš - Mediana

  14.12.2011

  60

  175185

  CONCORD - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  14.12.2011

  60

  175187

  FUSION CLUB - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  14.12.2011

  60

  175171

  MIT COMMERCE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Čukarica

  14.12.2011

  60

  175163

  ENIM ŠABAC - U LIKVIDACIJI

  Šabac

  14.12.2011

  60

  175152

  SEDLAR-PROM - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  14.12.2011

  60

  175121

  W CO. - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  13.12.2011

  60

  175100

  LASING - U LIKVIDACIJI

  Niš - Palilula

  13.12.2011

  60

  175092

  DAŽD - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  13.12.2011

  60

  175081

  STIV PLUS - U LIKVIDACIJI

  Prijepolje

  13.12.2011

  60

  175079

  ALUMA JUG - U LIKVIDACIJI

  Kragujevac-grad

  13.12.2011

  60

  175075

  BONIKODORA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  13.12.2011

  60

  175041

  ATELJE ARCON - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  13.12.2011

  60

  175039

  MILICA COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  13.12.2011

  90

  175025

  DINROM GRUP - U LIKVIDACIJI

  Pećinci

  13.12.2011

  60

  174993

  TRGOPLAST-RM - U LIKVIDACIJI

  Šid

  13.12.2011

  60

  174945

  SUN & SEED - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  12.12.2011

  60

  174956

  RIPAK - U LIKVIDACIJI

  Sombor

  12.12.2011

  60

  174941

  DONETICS - U LIKVIDACIJI

  Šid

  12.12.2011

  60

  174936

  EKOS - U LIKVIDACIJI

  Peć

  12.12.2011

  60

  174925

  TIPIK-ORAMA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  12.12.2011

  60

  174921

  DOKIĆ-COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Irig

  12.12.2011

  60

  174914

  INEX KRAJINA - U LIKVIDACIJI

  Negotin

  12.12.2011

  60

  174892

  INDEX 021 - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  12.12.2011

  60

  174885

  UNITERM INVEST - U LIKVIDACIJI

  Aranđelovac

  12.12.2011

  60

  Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 19.12.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.12.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Invest izgradnja Cop"

  17594907

  45. St. broj 2971/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Invest izgradnja Cop" Beograd, Požeška 148a, na ročištu održanom dana 28. novembra 2011. godine doneo je rešenje u predmetu 45. St. broj 2971/11.
  I. Otvara se postupak stečaja nad "Invest izgradnja Cop" iz Beograda, Požeška 148a, matični broj 17594907, PIB 103714461.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilije Marković, Vojvode Brane 26, Beograd.
  III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. januara 2012. godine u 9,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  V. Ispitno ročište određuje se za 27. februar 2012. godine u 9,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
  VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
  VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Ronaco d.o.o.

  8689806

  48. St. broj 3452/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

   

  Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, doneo je na ročištu održanom 18. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Zakazuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB 8689806, PIB 101559683.
  II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
  III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB: 8689806, PIB 101559683.
  IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika br. 160-343910-38, koji se vodi kod Banca Intesa a.d., Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na račun prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
  V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem MB 8689806.
  VI. Nalaže se nadležnoj Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika PIB 101559683.
  VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila

  08069689

  5. St. broj 2619/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TRIKOTEKS.shtml/seo=/companyid=4607

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2619/2011 od 24. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila iz Beograda, Vjekoslava Kovača 20, matični broj 08069689, a na predlog poverioca Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, od 15. jula 2011. godine.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Bojković Milorad iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.
  III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
  IV. Ispitno ročište određuje se za 12. april 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
  V. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 1. decembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o.

  07913389

  50. St. broj 2338/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1553

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2338/2011 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o. iz Beograda, Batajnički drum 23, mat. broj 07913389, PIB 102343745, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  Preduzeće Dir Trade d.o.o.

  17309552

  2. St. broj 1658/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1650

   

  Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd, doneo je van ročišta 28. novembra 2011. godine rešenje.
  I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd - Zemun, ul. III nova br. 71 mat. br. 17309552, PIB 101712073, za dan 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 110/I.
  II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  "Kurjak promet"

  6321445

  32. St. broj 3263/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2400

   

  I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kurjak promet", Lazarevac, Momčila Pavlovića 5, matični broj 6321445, PIB 101131046.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Jakovljević Sanja iz Beograda, Jovana Popovića 19, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o.

   

  8. St. broj 2349/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2286

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FK+CUKARICKI+STANKOM.shtml/seo=/companyid=25068

  U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o. Beograd, Beogradskih bataljona 25 u stečaju, u predmetu Privrednog suda u Beogradu, 8. St. broj 2349/11.
  Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 23. marta 2012. godine, u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 205/II.
  Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  "Enigma" d.o.o.

  07922469

  1. St. broj 3137/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 3137/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Enigma" d.o.o. Umka, Dušana Ilića 8, matični broj 07922469, PIB 101011821, a na predlog "Eurobank EFG", Beograd.
  II. Imenovan je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić, Siva stena 11, Beograd.
  III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V. Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. februar 2012. godine, u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
  VI. Ispitno ročište određuje se za 23. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 28. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  GP "Cuming" d.o.o.

   

  16. St. broj 3451/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

   

  U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom GP "Cuming" d.o.o. u stečaju Beograd, Sandžanska 30b, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj 16. St. broj 3451/2010.
  Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 30. januara 2012. godine u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II.
  Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  "Mlintest coop" d.o.o.

  17421590

  21. St. broj 2938/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2938/11 od 27. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tač. 1. i 3. Zakona o stečaju.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Ćulibrk iz Beograda, Jurija Gagarina 29d.
  IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
  V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
  VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 27. oktobar 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o.

  17316303

  10. St. broj 2643/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2643/10 od 28. oktobra 2011. godine usvaja završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika od 27. oktobra 2011. godine.
  II. Odobrava se raspodela neraspodeljenog dela stečajne mase u I isplatnom redu - troškovi stečajnog postupka, u iznosu od 3.500,00 dinara na ime naknade takse Alsu i iznos od 173,00 dinara na ime troškova zatvaranja računa stečajnog dužnika kod poslovne banke.
  III. Određuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Drakul Igoru iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 10i/113 u bruto iznosu od 178.000,00 dinara i konačna naknada troškova u iznosu od 78.000,00 dinara.
  IV. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
  V. Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
  VI. Nalaže se NBS-OPN filijala Kragujevac, da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka zatvori račun stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, broj 205-161084-90 koji se vodi kod "Komercijalne banke" a.d. Beograd.
  VII. Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Novi Beograd I, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB: 100286097.
  VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata, stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303.
  IX. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka, sačini završni stečajni bilans, uništi pečat i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
  X. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 16. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o.

  07883145

  10. St. broj 3223/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

   

  I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. broj 3223/11 od 25. novembra 2011. godine otvara stečajni postupak Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o., Beograd, Teretni terminal, Auto-put Beograd-Zagreb bb, matični broj 07883145, PIB 100127825, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Mirko Borovčanin iz Beograda, Beli potok, Avalska 62.
  III. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
  V. Ispitno ročište određuje se za 10. februar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  "Euroluxpetrol ELP" d.o.o.

   

  45 St. 4663/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1113

   

  Ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Euroluxpetrol ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3, zakazuje se za 27. januar 2012. godine u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u predmetu 45 St. 4663/2010.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM"

   

  12. St. broj 4456/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1715

   

  U postupku stečaja u predmetu broj 12-St-4456/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM" u stečaju iz Beograda, Vladimira Gaćinovića 11.
  Zakazuje se završno ročište za 27. decembar 2011. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
  Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Preduzeće za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o.

  17134159

  7. St. broj 2144/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2094

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2144/11 od 24. novembra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o. Beograd - u stečaju, Ivana Cankara broj 13, matični broj 17134159, PIB 100195793, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 2144/11 od 20. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  Preduzeće "Šumadija" a.d.

   

  St. broj 632/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1675

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUMADIJA.shtml/seo=/companyid=7256

  U predmetu broj 16 St 632/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Šumadija" a.d. iz Mladenovca objavljuje poziv za prisustvovanje ročištu za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za izgradnju i održavanje "Šumadija" AD Mladenovac, Kralja Petra I 233, podnetog od strane predlagača - osnivača konzorcijuma preduzeća "Šumadija" a.d. iz Mladenovca koga predstavlja Radulović Vesna iz Mladenovca, Milutina Milankovića 3.
  I Obaveštavaju se stečajni upravnik, svi poverioci obuhvaćeni Planom reorganizacije i svi akcionari stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca održati u Privrednom sudu u Beogradu u sudnici 203 na drugom spratu, dana 12. januara 2012. godine u 11,00 časova, i da će se postupak glasanja obaviti u okviru klasa predviđenih Planom reorganizacije pismenim i javnim glasanjem.
  II Obaveštavaju se poverioci da se primerak predloga Plana reorganizacije nalazi u sudu u pisarnici soba broj 22, kod stečajnog upravnika i da će isti biti objavljen na Internet strani Agencije za privredne registre.
  III Oglas u zakazivanju ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca objavljen je na oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" i "Politika".

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Inter the best"

  6667929

  32. St. broj 2796/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2396

   

  I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Inter the best", Beograd, Nenada Parente broj 1, matični broj: 6667929, PIB 101967582.
  II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III - Imenuje se Matić Alimpijević Ana, Pere Velimirovića broj 132 (kancelarija ul. Resavska broj 26a), Beograd, za stečajnog upravnika.
  IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2010. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS:
  IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  "Grčić Company" d.o.o.

  17376942

  32-St. broj 3131/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2336

   

  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Grčić Company" d.o.o. Beograd, Stojana Protića 6/9, matični broj 17376942, PIB 100159148.
  II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe čl. 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  III. Imenuje se Perković Dragan, Vladimira Popovića 28/1, Beograd, za stečajnog upravnika.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. decembra 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VII. Ispitno ročište zakazuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
  VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 4. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  "Dis-Pro" doo

   

  St. broj 855/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1030

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dis-Pro" doo u stečaju iz Šapca, dana 5. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Završno ročište nad "DIS-Pro" doo u stečaju iz Šapca zakazuje se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova.
  Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  "Herc Balkan" d.o.o.

  20348917

  St. broj 49/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1511

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, 12. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, matični broj 20348917 PIB 105271659, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 49/11 od 19. aprila 2011. godine.
  2. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Marko Vasiljević iz Loznice.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  "HW Investment" DOO

   

  St. broj 829/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1230

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, 12. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Završno ročište u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, zakazuje se za 29. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  "Želox" d.o.o.

  20346604

  St. broj 206/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, na završnom ročištu koje je održano dana 29. novembra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje.
  Zaključuje se stečajni postupak nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, matični broj 20346604, PIB 105239859.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS" a preko Privrednog suda u Valjevu.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj"

   

  St. broj 19/2010

   

   

   

  Zaključenje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
  Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St. broj 19/10 od 2. decembra 2011. g. zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
  Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear"

   

  3. St. broj 917/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1141

   

  Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 917/2010 održati 26. decembra 2011. god. u 8,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o.

   

  3. St. broj 394/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1906

   

  Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o. Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 394/2011 održati 28. decembra 2011. god. u 10,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Zemljoradnička zadruga "1. MAJ"

  7183615

  1. St. broj 514/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1021

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 514/2011 od 15. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "1. MAJ" Gruža, matični broj 7183615, PIB 101610680, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 15. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Gvozden Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0291. Odobrava se konačna nagrada stečajnom upravniku u ukupnom iznosu od 13.661 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 1.382.821,00 dinara, pa se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade u iznosu od 300.000,00 dinara odobrava za isplatu konačna nagrada u bruto iznosu od 10.697 EUR ili u dinarskoj protivvrednosti 1.082.821,00 dinara, s tim što će se isplata ove nagrade izvršiti u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  "Strugara 2005" d.o.o.

   

  1. St. broj 661/2010

   

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 661/2011 od 5. decembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Strugara 2005" d.o.o., iz Raške za 29. decembar 2011. godine u 13,30 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
  Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  "Badić Pešter"

  17361465

  5. St. broj 486/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući po predlogu predlagača PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, 29. novembra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
  Otvara se stečajni postupak nad "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, matični broj 17361465 PIB 102021634.
  Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
  Po pravosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  "Ibarske Novosti" AD

   

  1. St. broj 20/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=138

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+IBARSKE+NOVOSTI.shtml/seo=/companyid=15205

  Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 20/2010 od 5. decembra 2011. godine razrešio je dužnosti stečajnog upravnika Agenciju za privatizaciju RS - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad stečajnom masom "Ibarske Novosti" AD iz Kraljeva.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  "Frigo čikara" d.o.o.

   

  2. St. broj 429/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1959

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović, doneo je dana 7. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  "Iva-I" d.o.o.

   

  1. St. broj 691/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=981

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Iva-I" d.o.o. u stečaju Aleksinac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 5. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Murati komerc" d.o.o. u stečaju Kosovska Kamenica za dan 29. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
  Rešenje o završenom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group"

   

  1. St. broj 945/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=837

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 2. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koja nisu ispitana.
  Ročište će se održati dana 18. januara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  "Kudo" d.o.o.

   

  2. St. broj 351/2011

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kudo" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Cvetković, doneo je dana 5. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kudo" doo u stečaju iz Niša, za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu. Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  Omik - Trade d.o.o.

  08615527

  1. St. broj 953/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2438

   

  Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB: 08615527, PIB: 101620865, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7 b, Novi Beograd, MB: 07759231, PIB: 100001159, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće rešenje.
  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB 08615527, PIB:101620865, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika se imenuje Dragoljub Knežević iz Vrbasa, ul. Save Kovačevića br. 19.
  Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
  Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
  Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
  Ispitno ročište se zakazuje za 6. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
  U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 28. novembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  ATP "Vojvodina"

  08041750

  II St. broj 9/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ATP+VOJVODINA.shtml/seo=/companyid=952

  Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ATP "Vojvodina" Novi Sad - u stečaju, Novosadskog partizanskog odreda 1A., PIB 100239349 MB 08041750, a po predlogu predlagača Čačanska banka AD Čačak, Pivarska 1, doneo je 28. novembra 2011. godine
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, u prizemlju u sudnici broj 7.
  Na ovo ročište se pozivaju stečajni upravnik, svi zainteresovani poverioci čije prijave potraživanja će biti obrađene na ovom ročištu i to putem Oglasne table Privrednog suda, kao i objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U PANČEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  DOO "Bremark"

   

  1. St. broj 173/2011

   

   

   

  Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Bremark" u stečaju Pančevo, Njegoševa 1a, određuje završno ročište za dan 23. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u raspravnoj sali 114/1, Privrednog suda u Pančevu, na kome će se: raspravljati o završnom računu stečajnoj upravnika; raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika; podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada; odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase; odlučivati o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvani na završno ročište.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  AD Ukras

   

  St. broj 38/2011

   

   

   

  Završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD Ukras u stečaju Požarevac određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica 74.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  PD "Romano com" d.o.o.

  7652143

  St. broj 259/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2106

   

  1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica, matični broj 7652143, PIB 101484140, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Ličinić iz Požarevca, Omladinska 14.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 12. januar 2012. godine i 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
  6. Prvo poverilačko ročište održaće se 2. novembra 2011. godine, u 11,00 časova, sudnica 74/3.
  7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.
  8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Veliko Gradište, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog dužnika nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

  20307919

  3. St. broj 418/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, doneo je dana 5. 12. 2011. godine pod brojem St-418/2011
  REŠENJE
  Pozivaju se stečajni poverioci koji su zainteresovani za sprovođenje stečajnog postupka da u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" podnesu zahtev za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa članom 13. stav 4. Zakona o stečaju i da u istom roku na račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici broj 840-310802-86 sa pozivom na broj St-418/2011 uplate iznos od 500.000,00 dinara kao sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.
  Ukoliko od poverilaca niko u ostavljenom roku ne podnese zahtev i ne dostavi dokaz o uplati, stečajni postupak će se zaključiti na osnovu članu 13. stav 2. Zakona o stečaju.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  DIP "Lipa" a.d.

  08016984

  St. broj 28/10

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA+DIP.shtml/seo=/companyid=4968

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, Branka Erića 5, MB 08016984, PIB 100929128, donosi dana 14. novembra 2011. godine na završnom ročištu održanom u prisustvu predstavnika stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju Centar za stečaj Beograd, Nebojše Dašića iz Beograda, poverenika stečajnog upravnika Vasilija Radosavljevića iz Sremske Mitrovice
  REŠENJE
  Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, MB 08016984, PIB 100929128.
  Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "ĆALIĆ&SIN"

   

  St. broj 8/2011

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Katici Popović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17 i to za 10. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sr. Mitrovici, sudnica 18/II.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  42.

  "OKITEX" DOO

   

  1. St. broj 15/10

   

   

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Gine Tašanović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad stečajnom masom "OKITEX" DOO u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, Vesne Vuković, na nejavnoj sednici veća održanoj dana 14. decembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "OKITEX" d.o.o. u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, za 28. decembra 2011. godine u 13,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  43.

  "Premium liquid" d.o.o.
  "TPU Company" d.o.o.

   

  St. br. 54/2010 i St. 65/2010

   

   

   

  Privredni sud u Subotici je dana 6. decembra 2011. godine zakazao održavanje dopunskih ispitnih ročišta za 9. februar 2012. godine:
  - rešenjem St. 54/2010 - u postupku stečaja nad "Premium liquid" d.o.o. iz Subotice, sa početkom u 9,00 časova, i
  - rešenjem St. 65/2010 - u postupku stečaja nad "TPU Company" d.o.o. iz Bačke Topole, sa početkom u 10,00 časova - kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
  Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  44.

  "Idi" d.o.o.

  06074006

  2. St. broj 30/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1627

   

  Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 30/2011 od 1. decembra 2011. godine obustavio je postupak stečaja nad dužnikom "Idi" d.o.o. iz Prijepolja, MB 06074006, PIB 101618225, shodno članu 13. stav 1. Zakona o stečaju.
  Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  45.

  "TIM Projekt Tankosić" d.o.o.

  20303557

  St. broj 228/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2421

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 228/22 od 24. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad "TIM Projekt Tankosić" d.o.o. Ivanjica, Miljka Savića 15, MB 20303557, PIB 105061955 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Gordana Hadžić iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na broj St. 228/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište je određeno za 12. januar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 2 sa početkom u 10,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  46.

  Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO

   

  2. St. broj 112/2011

   

   

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 112/2011 od 28. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO - u stečaju, za 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 30. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  47.

  Akcionarsko društvo "Toplota"

   

  2. St. broj 288/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=340

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOPLOTA.shtml/seo=/companyid=1220

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 288/2010 od 25. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Akcionarsko društvo "Toplota" - u stečaju Ivanjica za 20. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 25. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  48.

  AD "Nabit Pharm"

   

  2. St. broj 144/2011

   

   

   

  Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad AD "Nabit Pharm" - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  49.

  "Milion" DOO

  6057551

  2. St. broj 201/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2424

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 201/2011 od 8. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Milion" DOO Ivanjica, Braće Simić 11, MB 6057551, a svojim rešenjem St. broj 201/11 od 24. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
  Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, a pozivom an broj St. broj 201/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 11. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je za dan 20. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  50.

  "Grozd" eksport-import, DOO

  07981996

  2. St. broj 120/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1470

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 120/2011 od 6. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Grozd" eksport-import, DOO, Ivanjica, Međurečje bb, MB 07981996. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, osnivač društva Borica Vulović, dana 5. decembra 2011. godine.
  Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije do 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
  Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Uostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
  Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Danilo Škiljević, iz Čačka, kontakt telefon 063/71-99-679.

  Izvor: Redakcija, 19.12.2011.