Vesti - 22.06.2011 www.paragraf.rs


 • SLUZBENI GLASNIK 45 - OD 21.06.2011 – ODABRANI DOKUMENTI . . . dalje

 • STRUCNI SKUP "DOSADAŠNJI REZULTATI SVEOBUHVATNE REFORME PROPISA I NAREDNI KORACI" BICE ODRŽAN 29. JUNA 2011. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA: • Rok za prijavu je 27. jun 2011. godine • . . . dalje

 • SEDNICE RADNIH GRUPA PO PITANJU IZMENE PRAVILNIKA O REGISTRU HEMIKALIJA I ODLUKE O KRITERIJUMIMA, VISINI, NACINU OBRACUNA I PLACANJA NAKNADE ZA PROVERU PODATAKA IZ DOSIJEA O HEMIKALIJI, KAO I O VISINI DRUGIH NAKNADA UTVRĐENIH ZAKONOM O HEMIKALIJAMA ODRŽANE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE . . . dalje

 • ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA DRUGI KVARTAL 2011. GODINE ISTICE 30. JUNA 2011. GODINE . . . dalje

 • NAJAVLJENO FORMIRANJE UDRUŽENJA PROCENITELJA GDE CE DOMACI ZAINTERESOVANI SUDSKI VEŠTACI POSLE POLOŽENIH ISPITA IMATI PRILIKU DA DOBIJU LOKALNU LICENCU . . . dalje

 • OBJAVLJENA ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RASPODELU DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SRECU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE OD 15. MARTA 2011. GODINE . . . dalje

 • UPUCEN POZIV ZA FORMIRANJE MREŽE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I MEDIJA: • Poziv je otvoren do 6. jula 2011. godine • . . . dalje

 • ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU, SAVETA EVROPE I VISOKOG SAVETA SUDSTVA . . . dalje

 • PRIMEDBE I PREDLOGE NA PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJUMIMA, VISINI, NACINU OBRACUNA I PLACANJA NAKNADE ZA PROVERU PODATAKA IZ DOSIJEA O HEMIKALIJI, KAO I O VISINI DRUGIH NAKNADA UTVRĐENIH ZAKONOM O HEMIKALIJAMA ZAINTERESOVANI MOGU DOSTAVITI DO 14. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • ROK ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA U OKVIRU JAVNIH KONSULTACIJA O NACRTU PRAVILNIKA O PARAMETRIMA JAVNO DOSTUPNIH USLUGA I SPROVOĐENJU KONTROLE OBAVLJANJA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PRODUŽEN DO 1. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • ALNA SKUPŠTINA INTRA-EVOPSKE ORGANIZACIJE PORESKIH ADMINISTRACIJA OD 7. DO 8. JULA 2011. GODINE U FRANCUSKOM GRADU NICI . . . dalje

 • NACIONALNI PLAN REGIONALNOG RAZVOJA SRBIJE TREBALO BI DA BUDE ZAVRŠEN DO MARTA 2012. GODINE . . . dalje

 • Pogledajte ostale vesti za 22.06.2011


 • GLAVNI EKONOMISTA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ SA PRIVREDNICIMA KONSTATOVAO DA NE POSTOJI KONSTRUKTIVAN DIJALOG VLADE I PRIVATNOG SEKTORA, KAO I DA JE NEOPHODNO DA VLADA KORISTI SREDSTVA NA TRANSPARENTNIJI NACIN . . . dalje

 • ZAVRŠNI ISPIT PRE UPISA U SREDNJU ŠKOLU UCENICI OSMOG RAZREDA CE POLAGATI 23. I 24. JUNA, A KONACNI REZULTATI BICE OBJAVLJENI 3. JULA, 4. I 5. JULA: • Upis u prvom krugu završava se 13. i 14. jula, drugi ciklus upisa trajace od 14. do 16. jula • . . . dalje

 • ODRŽAN OKRUGLI STO "MEHANIZMI ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA U EU" . . . dalje

 • REPUBLICKI ZAVOD ZA STATISTIKU U POTPUNOSTI SPREMAN ZA USPEŠNU REALIZACIJU PREDSTOJECEG POPISA POLJOPRIVREDE 2012. GODINE . . . dalje

 • FORUM "KAKO POVECATI IZVOZ SRBIJE - U KORAK SA EVROPOM" BICE ODRŽAN 29. JUNA 2011. GODINE . . . dalje

 • UPRAVNI ODBOR INTERNET KORPORACIJE ZA DODELJENA IMENA I BROJEVE MENJA SISTEM NAZIVA INTERNET DOMENA: • Prijave za nova imena domena primace se od 12. januara do 12. aprila 2012. godine • . . . dalje

 • UKUPNA VREDNOST SREDSTAVA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA ZA PROJEKTE U 11 LOKALNIH SAMOUPRAVA IZNOSI 762 MILIONA DINARA . . . dalje

 • ZA JUL MESEC PLANIRANE AUKCIJE DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI U DINARIMA U UKUPNOJ VREDNOSTI OD 52 MILIJARDE DINARA I ZAPISA DENOMINOVANIH U EVRIMA U VREDNOSTI OD 150 MILIONA EVRA . . . dalje

 • REOTVARANJE DRUGE EMISIJE DRŽAVNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE: • Prodato 15,57 odsto obima aukcije • . . . dalje

 • KONFERENCIJA POSVECENA PONAŠANJU POTROŠACA HRANE U REGIONU ZAPADNOG BALKANA BICE ODRŽANA 27. JUNA U BEOGRADU . . . dalje

 • TOKOM LETA SE NE OCEKUJU ZNACAJNIJA POSKUPLJENJA MLECNIH PROIZVODA . . . dalje

 • USPOSTAVLJENI LETOVI "KROACIJA ERLAJNZA" ZA DUBROVNIK KOJI SE OBAVLJAJU PONEDELJKOM I SREDOM SA AERODROMA "NIKOLA TESLA": • Ocekuje se uspostavljanje linija za Split i Pulu • . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:


 • POSLANICI REPUBLICKOG PARLAMENTA ZAVRŠILI RASPRAVU O AMANDMANIMA NA IZMENE ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE O KOJIMA CE SE IZJASNITI U PONEDELJAK . . . dalje

 • USKORO NACRT ZAKONA O RESTITUCIJI . . . dalje

 • IZMENAMA ZAKONA, POSLANIKE CE USKORO IMUNITET ŠTITITI SAMO U SKUPŠTINSKOJ SALI, DOK CE VAN PARLAMENTA ZA NJIH VAŽITI ISTA PRAVILA KAO I ZA OSTALE GRAĐANE . . . dalje

 • SRBIJA VRACA NEKRETNINE HRVATSKOJ . . . dalje

 • SEDAM „FIJATOVIH" KOOPERANATA DIŽU HALE . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 22. juni 2011


 • Prilozi: . . . dalje

 • Službena mišljenja: . . . dalje

 • Sudska praksa: . . . dalje

 • Likvidacije: . . . dalje

 • Stecajevi: . . . dalje