Aktuelne vesti na dan 20. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
"SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 96 OD 16.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • ODLUKA O IZMENI TARIFNOG SISTEMA ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BUCI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU KARCINOGENIMA ILI MUTAGENIMA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O SUBVENCIONISANJU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011)
"SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 95 OD 15.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • UPOREDNO PRAVNA ANALIZA PREKRŠAJNIH ZAKONA ZEMALJA U REGIONU

Osnovne odredbe o prekršajima

Pojam prekršaja u Zakonima o prekršajima

Prekršajne sankcije i učinioci prekršaja

Zastarelost

Odredbe o maloletnim učiniocima prekršaja

Prekršajni postupak

Osnovna načela

Organi nadležni za vođenje postupka

 

 • PODACI PRIKUPLJENI PRIMENOM MERE NADZORA I SNIMANJA TELEFONSKIH I DRUGIH RAZGOVORA ILI KOMUNIKACIJA I NJIHOVA PRIMENA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 • PRONAĐENI DNK TRAG KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU
 • RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IZ PRETHODNIH GODINA
 • PROPISANI SU NOVI RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA
 • SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA SPORTSKA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU

Računovodstveni tretman troškova pribavljanja registracija igrača - obeštećenja prilikom transfera

Vrednovanje pribavljenih prava na registraciju igrača - kapitalizovanih troškova obeštećenja nakon početnog priznavanja

Knjigovodstveno evidentiranje prodaje prava na registraciju igrača

Odloženi porezi

Minimum zahteva za obelodanjivanje prema UEFA Pravilniku o licenciranju fudbalskih klubova i finansijskom fer pleju - izdanje 2010

MOGUĆNOST PRENOSA DRŽAVINE NA OPREMI KOJA JE PREDMET LIZINGA, A UVEZENA JE BEZ PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU AP VOJVODINE I FRANCUSKOG REGIONA BRETANJE

U Vladi Vojvodine danas je potpisan Memorandum o razumevanju između AP Vojvodine i francuskog regiona Bretanje, čiji je cilj intenzivnija saradnja dva regiona.

Memorandum su potpisali predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić i potpredsednik Regionalnog veća Bretanje Mišel Moren, a svečanom činu prisustvovali su i ambasador Francuske u Beogradu Fransoa-Gzavije Denio, potpredsednik Vlade Vojvodine dr Tomislav Stantić i direktor VIP Fonda Branislav Bugarski.

Predsednik Pajtić podsetio je ovom prilikom da veliki broj franscuskih kompanija u ovom trenutku radi i posluje na teritoriji Vojvodine, a da potpisivanje današnjeg dokumenta treba da podstakne intenzivniju saradnju, koja će biti u interesu Vojvodine i Bretanje.

"Sa Bretanjom kao izuzetno važnom regijom za nas nismo do sada imali iskorišćenost saradnje u onoj meri u kojoj postoji interes jedne i druge regije. Zato smo potpisali Memorandum koji obuhvata čitav niz segmenata u okviru kojih će se ostvarivati za nas bitna saradnja u budućnosti. Ovaj memorandum donosi priliku da se razmene iskustva u oblasti savremene poljoprivredne proizvodnje, na nivou transfera znanja, privlačenja investicija, te saradnje privrednika i komorskih sistema. Istovremeno, ovaj sporazum se odnosi i na otvaranje mogućnosti saradnje naših kancelarija u Briselu, kao i ostvarivanje univerzitetske i kulturne saradnje, ali i na približavanju dve regije stanovnicima iz Bretanje, odnosno Vojvodine", istako je predsednik Pajtić.

Predsednik Vlade Vojvodine izjavio je da je reč o početku jedne značajne saradnje, te podvukao da odgovornost koja postoji na nivou regionalnih administracija, čini da regionalna saradnja nije samo deo protokola za nas, već stvar korišćenja razvojnih potencijala u obe regije.

Potpredsednik Regionalnog veća Bretanje Mišel Moren naveo je da će nas potpisivanje ovog dokumenta uvesti u širu saradnju i razmenu iskustava u oblasti savremene poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, što su "i naše najjače strane". On je istakao da Memorandumom nije isključivo dat primat saradnji u oblasti poljoprivrede i da će značajno mesto zauzeti i univerzitetska saradnja, odnosno razmena studenata, kao i saradnja u oblasti kulture. Aspekt saradnje na nivou naših kancelarija u Briselu doneće i mogućnost konstantne saradnje na zajedničkim interesima, naglasio je Moren.

Ambasador Francuske u Beogradu Fransoa-Gzavije Denio izneo je uverenje da će saradnja Bretanje i Vojvodine imati dublji smisao, te da će potpisivanje Memoranduma pomoći Srbiji u nastojanjima da uđe u Evropsku uniju. Francuski ambasador naglasio je da je ulazak naše zemlje u Evropsku uniju projekat u koji Francuska veruje i koji podržava. Francuska se zalaže i nastoji da Srbija dobije status kandidata za ulazak u EU, te izneo uverenje da će nakon jedne opsežne pripreme, početkom meseca marta, to biti cilj koji će biti ispunjen.

Memorandum za uspostavljanje saradnje između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Regiona Bretanja, treba da doprinese i uspostavljanju saradnje u oblasti podrške malim i srednjim preduzećima, investicijama, organizovanju razmene sa organizacijama i mrežama zadruga u Bretanji, kao i u oblasti zaštite kulturne baštine.

Tokom boravka delegacije iz Bretanje u Vojvodini, predviđen je niz susreta privrednika dve regije.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 19.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - ROK ZA PREREGISTRACIJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA JE PRODUŽEN DO KRAJA AVGUSTA 2012. GODINE, A PRIJAVE SE PODNOSE DO 15. JULA 2012. GODINE • Predloženo je i brisanje odredbe koja je predviđala prinudnu likvidaciju i automatsko brisanje iz registra privrednih društava koja iskazuju gubitke veće od kapitala koja imaju •

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za privredni i regionalni razvoj Verica Kalanović objasnila je da je izmenama Zakona o privrednim društvima predviđeno produženje roka za preregistraciju privrednih društava do kraja avgusta 2012. godine.

Kalanović je, obrazlažući predložene izmene zakona u Skupštini Srbije, navela da je predloženo da se prijave za preregistraciju podnose do 15. jula 2012. godine.

Postojećim rešenjem, kako je podsetila, bilo je predviđeno da se 1. februara 2012. godine uđe u postupak preregistracije, koji je trebalo da bude završen do kraja aprila 2012. godine.
Ona je navela da će svi oni koji su spremni da od februara uđu u registraciju to moći da učine u skladu sa novim zakonom.

Prema njenim rečima, nova rešenja se predložena jer su privrednici izrazili bojazan da će prvobitno predviđeni vremenski period za preregistraciju smanjiti efikasnost rada i izazvati troškove.

Kalanović je dodala da će predložena rešenja omogućiti da se aktivnosti u vezi sa preregistracijom obavljaju uporedo sa redovnim aktivnostima privrednih društava.

Izmenama zakona, kako je istakla, predloženo je brisanje odredbe koja je predviđala prinudnu likvidaciju i automatsko brisanje iz registra privrednih društava koja iskazuju gubitke veće od kapitala koja imaju.

Ona je navela da u vreme otežanih aktivnosti privrednih društva treba dati šansu i podsticaj svim preduzećima koja teško posluju da prežive i nastave da se bave svojim delatnostima.
Kalanović je istovremeno izrazila nadu da će većina od približno 24.000 privednih društava koja su iskazala gubitke veće od kapitala ipak nastaviti da rade.

Ona je objasnila da će izmenama zakona postupak registracije u Agenciji za privredne registre (APR) biti standardizovan - kako za privredna društva, tako i za sve ostale za koje se vodi registar, kao što su javna glasila i udruženja.

Prema njenim rečima, novi zakon treba da omogući efikasnost uvođenjem pravila da ukoliko dođe do "ćutanja administracije od pet dana", koje se do sada primenjuje samo na privredne subjekte.

Tako će se, u slučaju da u roku od pet dana ne stigne rešenje iz Agencije za privredne registre (APR), smatrati da je zahtev za registraciju prihvaćen, objasnila je ona.

Istovremeno, tačno će se znati broj procedura za registrovanje koje će biti pojednostavljene i vreme potrebno za registraciju, uz paralelno smanjenje njenih troškova, zaključila je Kalanović.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.12.2011.

U SKLADU SA PREDLOGOM ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH PREDVIĐENO JE FORMIRANJE LOKALNIH SAVETA KOJI ĆE, U SARADNJI SA ŠKOLSKOM UPRAVOM, IDENTIFIKOVATI POTREBE TRŽIŠTA RADA I PRIORITETE U OBRAZOVANJU ODRASLIH NA SVOM PODRUČJU • Predlog zakona bi trebalo da bude usvojen do kraja godine •

Pomoćnik ministra provete i nauke u Vladi Republike Srbije Zoran Kostić najavio je danas da bi Vlada do kraja godine trebalo da usvoji predlog zakona o obrazovanju odraslih koji će poboljšati obrazovnu strukturu stanovništva, smanjiti nezaposlenost i povezati obrazovanje sa tržištem rada.

Kostić je u izjavi za agenciju Tanjug istakao da će taj zakon, kao prvi takav dokument u našoj zemlji, omogućiti da potrebe privrede postanu važan kriterijum u određivanju obuka kojima će starijoj populaciji biti omogućeno sticanje stručnih znanja.

Uređivanje obrazovanja odraslih zakonom, kako je naveo, trebalo bi da na sistemski način reši problem nepismenosti i profesionalne neosposobljenosti stanovništva.

On je ukazao na to da je obrazovanje odraslih jedan od prioriteta obrazovnih reformi u Srbiji, uz ocenu da će prekvalifikacije i dokvalifikacije stanovništva koje će omogućiti ovaj zakon uticati na smanjenje nezaposlenosti.

Prema njegovim rečima, jedan od načina da se to ostvari jeste i izrada programa obrazovanja u skladu sa zahtevima privrede i potrebama lokalnih zajednica.

Pomoćnik ministra je istakao da je u tom cilju predviđeno formiranje lokalnih saveta koji će, u saradnji sa školskom upravom, identifikovati potrebe tržišta rada i prioritete u obrazovanju odraslih na svom području.

Lokalne samouprave će imati izuzetno važno mesto prilikom određivanja oblasti obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama privrede i tržišta rada i strateškim pravcima razvoja svog područja, naglasio je Kostić.

On je objasnio da će prvim zakonom o obrazovanju odraslih biti definisano formalno i neformalno obrazovanje odraslih, uređene specifičnosti obavljanja delatnosti obrazovanja odraslih u sistemu obrazovanja, kao i određeno ko će moći da sprovodi te aktivnosti.

Kostić je dodao da će obrazovanje odraslih moći da se ostvaruje na različite načine - kroz predavanja, obuke, kurseve, seminare, radionice, tribine, savetovanja i druge oblike učenja i obrazovanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.12.2011.

VAŽENJE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA PRODUŽENO ZA TRI GODINE • Neophodno je da sve lokalne samouprave do kraja 2011. godine isplate jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu svima koji su to pravo ostvarili radom u prosveti Srbije •

Ministarstvo prosvete i nauke Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su ministar Žarko Obradović i predstavnici svih reprezentativnih sindikata u prosveti 15. decembra potpisali Sporazum o produžetku roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011 - prim. red).

U saopštenju se navodi da je važenje Posebnog kolektivnog ugovora na taj način produženo na naredne tri godine.

Predstavnici reprezentativnih sindikata, Ministarstva finansija i Ministarstva prosvete i nauke konstatovali su tom prilikom da u nekim gradovima i opštinama kasni isplata jubilarnih nagrada.
Pomenute nagrade nisu isplaćene i pored toga što lokalne samouprave, opštine i gradovi primenom novih zakonskih rešenja imaju povećan priliv sredstava.

Lokalne samouprave su, dopisom koji je 16. novembra ove godine gradonačelnicima i predsednicima opština uputila Stalna konferencija gradova i opština, detaljno upoznate sa načinom isplate jubilarnih nagrada i sredstvima za njihovu isplatu.

Takođe, istovremeno su informisane i o tome da u slučaju eventualnih problema u isplati jubilarnih nagrada mogu da potraže pomoć i o tome obaveste Ministarstvo finansija.

U saopštenju se ponavlja da je, u skladu sa obezbeđenim pravnim i finansijskim mogućnostima, neophodno da sve lokalne samouprave do kraja 2011. godine isplate jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu svima koji su to pravo ostvarili radom u prosveti Srbije.

Ukoliko postoje određeni problemi opštine i gradovi treba da se obrate Ministarstvu finansija u cilju njihovog rešavanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - OD JANUARA 2012. GODINE MUŠKARCI KOJI IMAJU PUN RADNI STAŽ OD 40 GODINA U PENZIJU ĆE ODLAZITI STARIJI ZA ČETIRI MESECA, ODNOSNO MORAĆE DA IMAJU NAJMANJE 53 GODINE I OSAM MESECI ŽIVOTA • Osiguranici koji ove godine imaju 53 godine i četiri meseca života i staž od četiri decenije treba da najkasnije do poslednjeg dana decembra predaju zahtev za odlazak u penziju •

Muškarci koji imaju pun radni staž od 40 godina od januara 2012. godine u penziju će odlaziti stariji za četiri meseca, odnosno moraće da imaju najmanje 53 godine i osam meseci života.

Sa svakom sledećom kalendarskom godinom granica za odlazak u penziju za muškarce će se pomerati najpre za po četiri meseca, do 2019. godine a zatim po šest, sve do 2023. godine kada će, ukoliko imaju punih 40 godina radnog staža, starosna granica za odlazak u penziju biti 56 godina života, podseća list "Glas osiguranika" na penzionerske uslove koji će važiti od početka naredne godine.

Upravo zbog toga, oni koji ove godine imaju 53 godine i četiri mešeca života i staž od četiri decenije ne treba da čekaju, već da najkasnije do poslednjeg dana decembra predaju zahtev za odlazak u penziju, jer će dogodine morati da čekaju da napune 53 godine i osam meseci života.

Žene koje u 2012. pune 60 godina života za odlazak u penziju treba da imaju najmanje 15 godina staža, dok one koje imaju pun staž, 35 odrađenih godina, moraju da imaju najmanje 53 godina života.

Od 2013. godine, međutim, za pripadnice "slabijeg" pola poostravaju se svi uslovi: potreban radni staž povećavaće se svake godine za po četiri meseca, dok 2021. ne dostigne 38 godina staža za penzionisanje (umesto sadašnjih 35).

Podizaće se i starosna granica, pa će žene koje imaju pun radni staž 2023. godine morati da imaju i najmanje 58 godina života (umesto 53 koliko je sada donja granica).
Znači, još sledeće, 2012. godine ženama će za penzionisanje biti potrebne 53 godine života i 35 godina radnog štaža.

Menjaju se uslovi i za policijske službenike, pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, Vojno-bezbednosne agencije i Vojno-obaveštajne agencija, zaposlene u Ministarstvu spoljnih poslova, u Upravi za izvršenje krivčnih sankcija, poreskoj policiji, profesionalnim vojnim licima.

Svi oni će 1. januara 2012. u penziju moći da idu najranije sa 53 godine i cetiri meseca života i 20 godina i osam meseci staža.

Uslov je da su najmanje deset godina i osam meseci efektivno proveli na radnim mestima gde se staž računa sa uvećanim trajanjem.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010 - prim. red) predviđeno je da se granica za odlazak u penziju podiže postepeno sve do 2023. godine, posle čega, prema važećim propisima, više ne bi trebalo da bude novih uslova za penzionisanje.

U Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje se prosečno godišnje uradi oko 100.000 novih rešenja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Prilikom donošenja rešenja o penzionisanju, priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi. Zahtev za penziju se predaje po prestanku osiguranja, a moze i dva meseca ranije (uz pružanje dokaza da će radni odnos prestati), nakon čega je zakonski rok za donošenje rešenja dva meseca.

Ukoliko neko ispunjava minimum uslova za penziju, a nisu mu uplaćeni doprinosi za ukupan staž, dobiće privremeno rešenje, dok će konačan obračun penzije dobiti kada se plate svi doprinosi.

Ukoliko poslodavac, iz bilo kog razloga, nije u prilici da plati zaostale doprinose, onaj ko je podneo zahtev za penziju može to da učini i sam.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 19.12.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O POSTUPKU IZDAVANJA SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE - OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 16. DO 18. JANUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA • Rok za prijavljivanje je 13. januar 2012. godine •

Na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srbije (Rešenje broj 153-03-00148/2009-27 od 3. novembra 2010. godine), u periodu od 16. do 18. januara 2012. godine u prostorijama Privredne komore Beograda realizuje se obuka za službenika za javne nabavke.

Obuka se realizuje prema Jedinstvenom programu obuke službenika za javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 50/2009 - prim. red). Realizatori programa su sertifikovani predavači.

Trajanje obuke: 3 dana

Prijave: do 13. januara 2012. godine

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Katarini Tinterović, putem e-mail: treningkom@kombeg.org.rs ili putem telefona: +381 11 2642 966 i/ili +381 11 3619 472

Poziv možete preuzeti na http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeObrazovanje/2012/JAVNE%20NABAVKE/16-18.januar/POZIV%2016-18.1.2012.pdf
Program obuke možete videti na http://www.kombeg.org.rs/Slike/CeObrazovanje/2012/JAVNE%20NABAVKE/16-18.januar/PROGRAM%20OBUKE%20ZA%20SLUZBENIKA-%2016-18.1.2012..pdf

Prijavu možete preuzeti na http://www.kombeg.org.rs/Najave.aspx

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 19.12.2011.

NA INTERNET STRANICI KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA OBJAVLJENI ISHODI AKREDITACIJE I PROVERE KVALITETA SA DELOM ODLUKA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE

Na Internet stranici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta: http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26&lang=sr objavljeni ishodi KAPK sa delom odluka Nacionalnog saveta (usklađene sa Odlukom o ekvivalenciji DAS i MAS akademskih studija):

I ciklus: I ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/I_CIKLUS.pdf, I ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/I_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf
II ciklus: II ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/II_CIKLUS.pdf, II B ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/II_B_CIKLUS.pdf, II ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/II_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf
III ciklus: III ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/III_CIKLUS.pdf, III ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/III_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf
IV ciklus: IV ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/IV_CIKLUS.pdf, IV ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/IV_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf
V ciklus: V ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/V_CIKLUS.pdf, V ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/V_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf
VI ciklus: VI ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VI_CIKLUS.pdf, VI ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VI_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf
VII ciklus: VII ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VII_CIKLUS.pdf, VII ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VII_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf, VII B ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VII_B_CIKLUS.pdf, VII B ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VII_B_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf, VII B ciklus visoke škole http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VII_B_CIKLUS_VISOKE_SKOLE.pdf
VIII ciklus: VIII ciklus http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VIII_CIKLUS.pdf, VIII ciklus integrisani univerziteti http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VIII_CIKLUS_INTEGRISANI_UNIVERZITETI.pdf, VIII ciklus visoke škole http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VIII_CIKLUS_VISOKE_SKOLE.pdf
Visoke škole - ishodi akreditacije u 2008. godini http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VISOKE_SKOLE-ISHODI_AKREDITACIJE_U_2008.GODINI.pdf
Visoke škole - ishodi akreditacije u 2007. godini http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VISOKE_SKOLE-ISHODI_AKREDITACIJE_U_2007.GODINI.pdf
Visoke škole - zahtevi podneti u 5. ciklusu http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VISOKE_SKOLE-ZAHTEVI_PODNETI_U_5.CIKLUSU.pdf
Visoke škole - zahtevi podneti u 6. ciklusu http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VISOKE_SKOLE-ZAHTEVI_PODNETI_U_6.CIKLUSU.pdf
Visoke škole - zahtevi podneti u 7. ciklusu http://www.kapk.org/images/stories/odluke/VISOKE_SKOLE-ZAHTEVI_PODNETI_U_7.CIKLUSU.pdf

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 19.12.2011.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE MATERIJALA ZA AKREDITACIJU VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, AKREDITOVANIH 2007. GODINE I ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O SAMOVREDNOVANJU FAKULTETA, UNIVERZITETA I VISOKIH ŠKOLA, AKREDITOVANIH 2008. GODINE

Rok za podnošenje materijala za akreditaciju visokih škola strukovnih studija, akreditovanih 2007. godine,  je 24. januar 2012. godine.

Rok za podnošenje izveštaja o samovrednovanju fakulteta, univerziteta i visokih škola, akreditovanih 2008. godine, je 30. maj 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 19.12.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE - ZDRAVSTVENI SAVET SRBIJE RASPISAO JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE (KE) • Programi KE se mogu dostaviti: od 15. do 30. januara 2012, od 1. do 15. aprila 2012, od 1. do 15. jula 2012. i od 1. do 15. oktobra 2012. godine •

Zdravstveni savet Srbije raspisuje javni poziv za akreditaciju programa kontinuirane edukacije.

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Sl. glasnik RS", br. 2/2011 - prim. red) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika:

- Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)
- Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)
- Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)
- Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)
- Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd).

Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

- od 15. do 30. januara 2012,
- od 1. do 15. aprila 2012,
- od 1. do 15. jula 2012. i
- od 1. do 15. oktobra 2012. godine.

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

1. Popunjenu "Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" koja se  može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
2. "Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije" mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
5.Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 1. marta 2012, 17. maja 2012, 16. avgusta 2012. i 15. novembra 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Lekarske komore Srbije, 19.12.2011.

SEMINARI O BORBI PROTIV KORUPCIJE I OBAVEZAMA FUNKCIONERA KOJE PROISTIČU IZ ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BIĆE ODRŽANI U PERIODU OD 22. DO 29. DECEMBRA 2011. GODINE I U JANUARU 2012. U VIŠE GRADOVA I OPŠTINA

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada, organizuje ciklus seminara u decembru 2011. godine i januaru 2012. godine u više gradova i opština u Srbiji.

Seminari su namenjeni funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.

Na seminarima će se razgovarati o kontekstu borbe protiv korupcije, mandatu Agencije, kao i posebnim obavezama za funkcionere koje proističu iz Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US - prim. red). Na seminaru će posebno biti obrađene sledeće teme:

• Novine u prijavljivanju imovine funkcionera - novi Pravilnik
• Predstavljanje Pravilnika o funkcijama koje funkcioneri mogu da obavljaju bez saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije
• Plan integriteta kao mehanizam za sprečavanje, umanjenje i otklanjanje rizika za nastanak i razvoj korupcije - zakonska obaveza i rokovi za usvajanje i sprovođenja planova integriteta.

Plan izvođenja seminara u jaunaru 2012. godine biće naknadno objavljen.

Plan izvođenja seminara do kraja godine je sledeći:

- Šabac, 22. decembar, sa početkom u 12 sati, u sali Kulturnog centra, Gospodar Jevremova 12, za funkcionere iz: Šapca, Bogatića, Loznice, Malog Zvornika, Krupnja, Ljubovije, Koceljeve, Vladimiraca, Valjeva, Osečine, Uba, Lajkovca, Mionice i Ljiga.
- Jagodina, 27. decembar, sa početkom u 13 sati, u sali Pomoravskog upravnog okruga, Knjeginje Milice 80a, za funkcionere iz: Jagodine, Rekovca, Paraćina, Ćuprije, Despotovca i Svilajnca.
- Kragujevac, 27. decembar, sa početkom u 11 sati, u sali Pozorišta za decu, Trg slobode 1, za funkcionere iz: Kragujevca, Knića, Batočine, lapova, Rače, Topole i Aranđelovca.
- Požarevac, 28. decembar, sa početkom u 11 sati, u sali Skupštine grada, Drinska 2, za funkcionere iz: Požarevca, Žabara, Petrovca na Mlavi, Žagubice, Kučeva, Golupca, Velikog Gradišta, Malog Crnića, Kostolca, Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane.
- Sremska Mitrovica, 29. decembra, sa početkom u 11 sati, u sali Skupštine grada, Svetog Dimitrija 13, za funkcionere iz: Sremske Mitrovice, Šida, Rume, Iriga, Inđije, Stare Pazove i Pećinaca.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 19.12.2011.

REGISTRACIJA.СРБ DOMENA POČINJE 27. JANUARA 2012. GODINE • Prvih šest meseci pravo preče registracije.СРБ domena imaće samo vlasnici postojećih.RS domena, i to po ceni od 1 dinar •

Upravni odbor Registra nacionalnog internet domena Srbije, na sednici održanoj 13. decembra, doneo je Odluku o početku registracije.СРБ domena, a kao datum je određen Dan Svetog Save, 27. januar 2012. Ćirilički internet domen.СРБ je novi, drugi nacionalni domen Republike Srbije, a posle ruskog.RF i drugi internet domen na svetu na ćiriličkom pismu koji je moguće registrovati.

Naš.СРБ je deo porodice internacionalizovanih domena (Internationalized Domain Name - IDN), odnosno domena čiji nazivi nisu napisani engleskim alfabetom. Svoj IDN na nacionalnom pismu već imaju najveće države i narodi sveta - Rusija i Kina, kao i mnogo arapskih i dalekoistočnih zemalja.

Nacionalni internet domen je oznaka teritorijalne pripadnosti i kao takav izuzetno je bitan za definisanje internet identiteta svih koji žive i rade u Srbiji. Zahvaljujući osobenosti srpske ćirilice da jednom glasu odgovara jedno slovo, adrese.СРБ domena će se, za razliku od mnoštva domena na engleskom alfabetu, nedvosmisleno izgovarati upravo onako kako su i napisane. Stoga je i slogan kampanje za popularizaciju korišćenja.СРБ domena "Linkuj kao što govoriš!".

Prvih šest meseci pravo preče registracije.СРБ domena imaće samo vlasnici postojećih.RS domena, i to po ceni od 1 dinar. Posle tog perioda, ćiriličke domene moći će da registruje svako ko želi, bez obzira na to da li poseduje određeni.RS domen ili ne.

Za više informacija, pogledajte stranicu o.СРБ domenu http://www.rnids.rs/lat/.%D1%81%D1%80%D0%B1-domen

Izvor: Vebsajt Registra nacionalnog internet domena Srbije, 19.12.2011.

ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE – 22. FEBRUAR 2011.

Zаkonom o zаštiti poslovne tаjne ("Sl. glаsnik RS", br. 72/2011) uređuje se prаvnа zаštitа poslovne tаjne od svih rаdnji nelojаlne konkurencije. Informаcijаmа koje se štite kаo poslovnа tаjnа u smislu ovog zаkonа smаtrаju se nаročito: finаnsijski, ekonomski, poslovni, nаučni, tehnički, tehnološki, proizvodni podаci, studije, testovi, rezultаti istrаživаnjа, uključujući i formulu, crtež, plаn, projekаt, prototip, kod, model, kompilаciju, progrаm, metod, tehniku, postupаk, obаveštenje ili uputstvo internog kаrаkterа i slično, bez obzirа nа koji nаčin su sаčuvаni ili kompilirаni.

Trening omogućava učesnicima da prepoznaju koje su to poverljive informacije koje mogu uživati zaštitu kao poslovna tajna, da se upoznaju sa merama za očuvanje tajnosti kao i da budu informisati o tome koje su to radnje zakonitog, odnosno nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkivanja poslovne tajne.

Polaznici treba da steknu znanja o situacijama, tj. odnosima u kojima se može pojaviti problem zaštite odnosno opasnost odavanja poslovne tajne. To su, pre svega, odnosi između privrednih subjekata i njihovih rukovodilaca i zaposlenih koji mogu imati dodira s poslovnim tajnama, kao i odnosi sa poslovnim partnerima. Za svaku od ovih situacija, privredni subjekti moraju unapred da obezbede pravne mere za zaštitu podataka ili dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao što su ugovori o poverljivosti, klauzule o poverljivosti, označavanje dokumenata kao poverljivih. U slučaju da dođe do kršenja obaveze čuvanja poslovne tajne, privredni subjekti imaju na raspolaganju različita pravna sredstva za zaštitu svojih interesa. Potrebno je da polaznici steknu znanja o pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju, o njihovim karakteristikama i ograničenjima.

Tema će biti predstavljena putem predavanja, sa naglaskom na praktična pitanja. 

Ciljna grupa:
Rukovodioci i pravni savetnici u privrednim subjektima, lica zadužena za ljudske resurse

Cilj seminara:
Podizanje svesti o zaštiti poslovne tajne i sticanje znanja o pravnim merama za očuvanje tajnosti podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i o pravnim sredstvima za zaštitu u slučaju njenog otkrivanja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:                                   

Predavač:
Vladimir Djerić, advokat sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti privrednog i međunarodnog javnog prava. Radio je kao advokat u postupcima pred međunarodnim sudovima i tribunalima, dok je u međunarodnim arbitražama bio angažovan i kao advokat i kao veštak.

Mirela Bošković, diplomirani pravnik, radi kao pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu. Učestovala je u izradi zakona iz oblasti znakova razlikovanja (Zakon o žigovima, Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o oznakama geografskog porekla) kao i na Zakonu o zaštiti poslovne tajne. Član je radne grupe za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 22. februar 2012. od 14.00 – 17.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 7.500,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2011. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=704c2811-33f8-4ee7-9ca9-c5b9909bbbfb
               

PARAFIRAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA PALESTINOM

U Beogradu je, 16. decembra 2011. godine, parafiran Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Palestinom.
Dogovoreno je da dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora.
Tačan datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem, o čemu će pretplatnici blagovremeno biti obavešteni.

Izvor: Redakcija, 16.12.2011.
PROGRAM SPECIJALISTIČKIH KURSEVA U OBLASTI PLANIRANJA I UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU U 2012.GODINI BIĆE ORGANIZOVAN U PERIODU OD 20. FEBRUARA DO 13. APRILA 2012. GODINE U PARIZU • Rok za dostavljanje prijave Institutu je najmanje dva meseca pre početka kursa koji polaznik želi da pohađa •

Međunarodni institut za planiranje obrazovanja organizuje Program specijalističkih kurseva u oblasti planiranja i upravljanja u obrazovanju.
Učešće u Programu specijalističkih kurseva u oblasti planiranja i upravljanja u obrazovanju mogu uzeti kako zaposleni u Ministarstvu prosvete i nauke tako i predstavnici posebnih organizacija, službi i ostalih relavantnih institucija iz istog resora.
Program se sastoji od ukupno osam kurseva podeljenih u dve grupe, a polaznici mogu izabrati jedan ili više kurseva.
Program traje od 20. februara do 13. aprila 2012. godine i održaće se u Parizu.
Visina participacije zavisi od dužine kursa, a prosečno iznosi 1 550 evra. Polaznici sami pokrivaju troškove prevoza i boravka u Parizu.
Sve informacije o kursevima, kao i prijava za učešće su dostupni na internet strani www.iiep.unesco.org
Prijave za učešće sa ostalom potrebnom dokumentacijom (navedeno u prijavi) treba dostaviti Institutu najmanje dva meseca pre početka kursa koji polaznik želi da pohađa.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 16.12.2011.

PREDLOG IZMENA I DIPUNA ZAKONA O USTAVNOM SUDU SRBIJE NA DNEVNOM REDU VENECIJANSKE KOMISIJE

Venecijanska komisija u ponedeljak o predlogu izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu Srbije. Pozitivne strane: objavljivanje presuda na internetu, Veliko i Malo veće...

PARIZ - OD STALNOG DOPISNIKA

Venecijanska komisija trebalo bi u ponedeljak da usvoji mišljenje o Predlogu izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu Srbije, u okviru kojeg predlaže i izmenu određenih članova Ustava. Ovo je navedeno u dokumentu u koji su „Novosti“ imale uvid.

Ako ne bude izmena u poslednji čas, u zaključku Venecijanske komisije bi trebalo da stoji da su predlozi izmena i dopuna, iako uglavnom tehničke prirode, veoma važni za funkcionisanje Ustavnog suda. To se naročito odnosi na odluke o prihvatljivosti pojedinačnih žalbi, što trenutno preopterećuje rad suda.

Komisija je naročito pozdravila obavezu objavljivanja presuda Ustavnog suda na njegovom internet-sajtu, uvođenje užih organa odlučivanja, odnosno Velikog i Malog veća, kao i uvođenje dodatnih filtera za pojedinačne žalbe, uključujući neprihvatljivost „očigledno neosnovanih“ slučajeva.

Venecijanska komisija daje i određene preporuke za unapređenje predloga dopuna i izmena. Između ostalog, u cilju zaštite njihove nezavisnosti, plate predsednika i sudija Ustavnog suda, kao i redovnih sudija, trebalo bi da budu utvrđene zakonom, a ne da podležu godišnjem glasanju u Skupštini o budžetu. Koeficijent bi trebalo da bude utvrđen samim zakonom.

Venecijanska komisija preporučuje i da se Kasacionom sudu da nadležnost da se bavi slučajevima prekomerno dugih sporova, što bi, kako ističu, pomoglo da se smanji zaostatak u Ustavnom sudu i obezbedi delotvoran pravni lek u ovim slučajevima.

ŠIROKA NADLEŽNOST

VENECIJANSKA komisija je utvrdila da određeni broj utvrđenih problema „proističe direktno iz Ustava“. Zato predlažu sledeće izmene:

* Neuobičajeno široka nadležnost Ustavnog suda treba da se smanji (član 167. Ustava);
* Član 168.3 Ustava treba da bude izmenjen kako bi se omogućilo Ustavnom sudu da odloži datum kada njegova odluka stupa na snagu;
* Član 175.1 Ustava treba da bude izmenjen kako bi se stvorila eksplicitna osnova za osnivanje užih organa odlučivanja u Ustavnom sudu;
* Član 174.1 Ustava treba da se dopuni da bi se omogućilo produženje mandata sudije koji se penzioniše dok sledeći ne preuzme dužnost.

Novosti

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE TRAŽI OD OMBUDSMANA DA RAZREŠI ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA

Društvo sudija Srbije uputilo je zaštitniku građana Saši Jankoviću pritužbu na rad Visokog saveta sudstva (VSS) i zatražilo od ombudsmana da preduzme mere, uključujući i predlog za razrešenje članova ovog organa sudske uprave.

Podsećajući Jankovića da je već dva puta po zahtevu Društva sudija ispitivao rad VSS, ali da po njegovim preporukama nije postupljeno, u pismu sačinjenom na osam stranica se navodi koje je sve povrede prava, po mišljenju ove profesionalne asocijacije, učinio ovaj organ.  

Tako se, između ostalog, ističe da je nereizabranim sudijama povredio pravo na pravično suđenje i ustavnu zabranu diskriminacije, (re)izabranim sudijama ugrozio Ustavom garantovanu stalnost sudijske funkcije, a građanima Srbije ugrozio pravo na nezavisan i nepristrasan sud.

Društvo sudija je posebno apostrofiralo problem legaliteta i legitimiteta rada VSS posle ostavke sudije Milomira Lukića i hapšenja sudije Blagoja Jakšića, članova stalnog sastava VSS iz redova sudija. Nedostaci u sastavu VSS, ističe se u pismu, počinju da utiču ne samo na proces revizija odluka po žalbama neizabranih sudija, već i na izbor predsednika sudova koji je u toku.

U pismu još stoji da se vrši zastrašivanje sudija od strane najviših predstavnika izvršne vlasti i da na takva ponašanja zvaničnika, od kojih neki sede u ovom organu, VSS ne reaguje. Na kraju pritužbe ombudsmanu Društvo sudija ocenjuje da je VSS destabilizovao pravosudni sistem u Srbiji, umesto da doprinese njegovom poboljšanju.

M. Ilić, Blic

SRPSKI BUDŽET ZA NAREDNU GODINU

Budžet za sledeću godinu za državne službe je različito dimenzionisan.

Policajci su više para dobili zbog novog kolektivnog ugovora koji im donosi veća prava pa ministar kaže da nema razloga za štrajk ali i opisuje kako se u Srbiji dele državne pare.

"Pošto stranke učestvuju u budžetu, svaka stranka ima neka svoja ministarstva gde misli da je važno da ima sredstva. Ja sam se najviše zalagao za policiju! Iako nemam tu neki stranački interes, mislim da bi bio red da policija to pitanje reši zato što je to važno za sve građane", kaže Dačić.

"Oko nekih stvari naprosto postoje mogućnosti nekih diskrecionih prava kako će se sredstva raspodeliti i na kraju se to svede na to šta će se postići koalicionim dogovorima, ko u tim koalicionim dogovoru može više ili manje da ucenjuje", kaže Đorđe Vuković iz Cesida.

Kako dodaje, od kad imamo koalicione vlade u Srbiji, različiti partneri u tim koalicionim vladama pokušavaju da se preko budžeta koji su nešto veći pormovišu a naročito će to biti aktuelno u godini pre izbora.

Analitičari kažu da je tako nešto normalno svuda u svetu, ali da je jedna stvar jako bitna - a to je odmerenost u političkim apetitima.

U podeli državnog budžeta, ministarstvo finansija je dobilo 43 milijarde dinara više nego prošle godine, dok je MUP dobio 5 milijardi. U debeli minus otišli su ministarstvo odbrane - sa čak 21 milijardom manje kao i ministarstvo ekonomije sa 13 milIjardi manje. Najviše se raduje državni revizor, više para imaće i skupština, a za 1 milion više i premijer dok kabinet predsednika ima 9 miliona dinara manje.

POČETAK NEDELJE OBELEŽIO RAST INDEKSA NA BERZI

Na Beogradskoj berzi ostvaren je promet od oko 104,98 miliona dinara (oko milion evra) od čega je oko 6,4 miliona dinara realizovano u trgovini obveznicama RS.

Indeksi akcija su porasli - Belex15 za 0,73 odsto, na 491,36 poena, a opšti Belexline za 0,56 odsto, na 969,57 poena.

Na kontinuiranom segmentu se najviše trgovalo akcijama Univerzal banke za 56,8 miliona dinara, čija cena nije menjana i iznosi 2.100 dinara.

Akcije Imleka [IMLK] su porasle za 4,28 odsto na 2.265 dinara uz prometa od oko 11,6 miliona dinara.

Rast cene su imale i akcije Energoprojekta [ENHL] od 4,72 odsto na 377 dinara i Soja protein [SJPT] za 3,13 odsto na 495 dinara.

U kontinuiranoj trgovini najviše je pala cena Komercijalne banke [KMBN] za 2,65 odsto na 1.650 dinara

Hartije Agrobanke [AGBN], pojevtinile su za 2,19 odsto, dok su po 0,55 odsto, 0,4 i 0,28 odsto na vrednosti izgubile hartije Galenike Fitofarmacije [FITO], Aerodroma Nikola Tesla [AERO] i Privredne banke [PRBN].

Učešće stranih investitora bilo je 23,75 odsto u ukupnoj i 24,09 u trgovini akcijama.

Izvor: Beta, B92

OGRANIČAVANJE MEDIJSKIH SLOBODA

Tanjug

NUNS tvrdi da državni organi, uključujući Kabinet predsednika Srbije, uskraćuju pravo na izveštavanje novinarima produkcijske kuće "Televizija Svet plus info".

NUNS je u današnjem saopštenju istakao da nijednoj televizijskoj ekipi ne sme biti uskraćeno pravo izveštavanja ukoliko ona poseduje sve potrebne dozvole za rad.

Pres služba predsednika Republike odgovara da zahtev za akreditaciju novinara tog programa nije prihvaćen, jer televizija "Kopernikus 3", na kojoj se emituje, nema dozvolu za emitovanje programa.

Pres služba predsednika Srbije u saopštenju se poziva upravo na činjenicu da je od nadležne institucije - Republičke radio-difuzne agencije - dobila informaciju da kablovski kanal "Kopernikus 3" nema dozvolu i da su protiv njega pokrenute mere zbog sadržaja programa.

"Protiv 'Kopernikusa 3' pokrenute su disciplinske mere, jer u okviru svog programa emituje emisije koje su u vezi sa okultizmom, magijom, proricanjem sudbine i sličnim sadržajima kojima se obmanjuju gledaoci, što je u suprotnosti sa Zakonom o radio-difuziji i Kodeksom ponašanja emitera", navode u Pres-službi predsednika Srbije.

Svi ostali elektronski mediji, kojima je Pres-služba do sada odobrila akreditacije, imaju uredne dozvole za emitovanje, uredno su registrovani i rade u skladu sa zakonskim propisima.

U Pres-službi predsednika Srbije naglašavaju da su stoga potpuno neosnovane insinuacije da politička orijentacija bilo kog medija utiče na dobijanje akreditacija.

NUNS u današnjem saopštenju poručuje da "TV Svet plus info" ne bi smela da bude kažnjena zbog svoje uređivačke politike.

Uređivačka politika "TV Svet plus info" je, kako smatra to udruženje novinara, unutrašnja stvar osnivača i vlasnika, a za njeno eventualno nepoštovanje profesionalnih standarda i novinarske etike nadležna je Republička radio-difuzna agencija.

NUNS se oglasio povodom više slučajeva kada novinarske ekipe te televizije nisu bile akreditovane za izveštavanje sa više događaja održanih u zgradi Predsedništva, o puštanju u rad podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru i iz Skupštine grada, povodom predaje inicijative URS-a za izmenu statuta grada.

NUNS je pozvao nadležne organe Srbije da učine više na stvaranju institucionalnog okvira koji bi garantovao više medijske slobode.

"Očekujemo da država u najskorije vreme, prema akcionom planu koja je sastavni deo Medijske strategije, počne da rešava goruće probleme i tako omogući da se u Srbiji mediji uspostave kao značajan faktor demokratije", izjavio je predsednik NUNS Vukašin Obradović.

NUNS je reagovao povodom objavljivanja indeksa demokratije u 2011. godini, u kojem je konstatovano da je Srbija među četrdesetak
zemalja sveta u kojima je su pogoršane medijske slobode u odnosu na 2008. godinu.

Predsednik NUNS je izneo pretpostavku da su u oceni EIU o stanju medijskih sloboda u Srbiji "prevagnula nerešena pitanja uloge države
u medijskom sektoru, netransparentnost vlasništva i nedefinisani propisi o zabranjenoj medijskoj koncentraciji".

U MINISTARSTVU ZDRAVLJA TVRDE DA 31. DECEMBAR NIJE ROK ZA IZBOR LEKARA I DA ODABIR LEKARA NIJE USLOV ZA OVERU KNJIŽICE

Markicu u zdravstvenoj knjižici do kraja godine će dobiti svi koji imaju svog lekara opšte prakse, ginekologa, stomatologa ili pedijatra.

Oni koji to do sada nisu učinili, a hoće da se leče u državnim institucijama, moraće da odvoje malo vremena i u domu zdravlja potpisom potvrde koji lekar će voditi računa o njihovom zdravlju.
U ministarstvu zdravlja kažu da će nova pravila obezbediti bolju organizaciju domova zdravlja i manje gužve u čekaonicama. Takođe tvrde da izbor lekara nije vremenski ograničen, već da je pre svega bitan radi zdravlja pacijenata.

Periša Simonović, državni sekretar u Ministrstvu zdravlja, rekao je gostujući na TV B92 da rok za izbor lekara nije 31. decembar i da se ne vrši pritisak na građane.

“Ne vrši se pritisak, već se samo upućuje ili preciznije definišu odredbe zakona koje kažu da mi ne možemo imati deset lekara već jednog i na taj način u domovima zdravlja na efikasniji način pružiti lekarima da organizuju svoje vreme i da dođu do većeg broja pacijenata ili zdravih, izabranih ljudi koji žele da provere svoje zdravlje”, kazao je on.
Izbor lekara je obavezna procedura iz koje je i dalje izuzeta privatna praksa. Sam izbor, ukoliko ne morate da čekate da dođete na red kod doktora, kratko traje i brzo stiže do fonda.

“Taj podatak automatski se prebacuje u bazu. Nema potrebe da naknadno iz doma zdravlja nosimo potvrde u preduzeće”, kazao je Simonović.

Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravi, knjižice se overavaju na šest meseci. Oni čija preduzeća su imala dugovanja, a u međuvremenu počela da uplaćuju doprinos, dobiće markice koje važe tri meseca.

Sa izabranim lekarom ili bez njega, bez zdravstvenog osiguranja sledeće godine sasvim izvesno će ostati oni kojima poslodavac nije uplaćivao doprinos za zdravstvo.
B92

PREMA ODLUCI O IZMENI TARIFNOG SISTEMA, OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE SE UMESTO DO 31.DECEMBRA 2011. GODINE POMERA „DO DONOŠENJA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE U SKLADU SA ZAKONOM O ENERGETICI

ODLUKOM o izmeni Tarifnog sistema za obračun električne energije za tarifne kupce  ("Sl. glasnik RS", br. 96/2011) PROMENJEN JE ČLAN 42 TARIFNOG SISTEMA I TO:

Član 42

U periodu od dana početka primene ovog tarifnog sistema do /UMESTO DO 31.DECEMBRA2011.GODINE, SADA JE /  „DO DONOŠENJA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE IZ ČLANA 46. STAV 1. TAČKA 1. ZAKONA O ENERGETICI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 57/11).” kupcima iz kategorije Široka potrošnja - grupa kupaca Domaćinstvo, za objekte sa trofaznim priključkom za koje je odobrena snaga, u smislu čl. 11. i 40. ovog tarifnog sistema veća od 11,04 kW ali najviše 17,25 kW, aktivna snaga će se obračunavati za 11,04 kW, a ako je mesečna potrošnja aktivne energije u objektu do 350 kWh, aktivna snaga za taj kalendarski mesec obračunavaće se za 6,9 kW.

Mesečna potrošnja aktivne energije do 350 kWh, u smislu stava 1. ovog člana, utvrđuje se primenom člana 20. stav 6. ovog tarifnog sistema.

IZMENAMA UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE, OVA OBAVEZA ZA TAKSI DELATNOST POMERENA JE ZA 1. JANUAR 2013. GODINE

Vlada RS donela je  UREDBU O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)

Izmenama Uredbe,  rok do 31. decembra 2011. Godine zamenjen je rokom "do 31. decembra 2012. godine", čime je odložena obaveza pravnih lica i preduzetnika koji se bave taksi prevozom da evidentiraju promet preko fiskalne kase do 1. Januara 2013. Godine.

STIGLA UPUTSTVA ZA RESTITUCIJU: U „SLUŽBENOM GLASNIKU RS” OBJAVLJEN PRAVILNIK O ZAHTEVIMA I OBRAZAC ZA POVRAĆAJ IMOVINE. JAVNI POZIV ZAINTERESOVANIM GRAĐANIMA OČEKUJE SE ODMAH POSLE NOVE GODINE

V. C. S. Novosti

U „Službenom glasniku” objavljen pravilnik o zahtevima i obrazac za povraćaj imovine. Javni poziv zainteresovanim građanima očekuje se odmah posle Nove godine

SVI koji su zainteresovani za povraćaj imovine kroz restituciju mogu od ove nedelje precizno da se obaveste kako će izgledati postupak vraćanja, šta im je od dokumenata potrebno, gde će podnositi papire i kako će izgledati obrazac za podnošenje.

Po rečima Gorana Radosavljevića, državnog sekretara u Ministarstvu finansija, u „Službenom glasniku“ objavljen je Pravilnik za podnošenje zahteva i obrazac. Obrasci će moći da se skinu u elektronskoj formi na sajtu Agencije za restituciju, a oni koji nemaju računar moći će da ih podignu u poštama.

U svakoj opštini minimalno jedna pošta izdavaće obrasce i primati zahteve. Građani će imati dovoljno vremena da prikupe sve što im je potrebno od papira, a zahteve će moći da predaju tek pošto država objavi javni poziv. Krajnji zakonski rok za objavljivanje poziva je 1. februar, ali Radosavljević veruje da će on biti upućen odmah posle novogodišnjih praznika.

- Očekivali smo da će sve ovo biti završeno do kraja godine, ali se kasnilo sa donošenjem budžeta - poručuje državni sekretar.

On dodaje da je Direkcija za imovinu vratila građanima više od polovine dokumentacije koja je podneta po zakonu iz 2006, a u narednih mesec dana biće vraćen i ostatak. Pošto je po prethodnom zakonu država samo pozvala građane da prijave šta potražuju, i nije precizno definisala šta im od papira treba, mnogi su slali samo zahtev za povraćaj ili nepotpune podatke. Sada će videti šta im tačno fali, da dopune dokumentaciju i pošalju je agenciji.

SREĐIVANJE

ONI koji su ranije već dostavili sve papire moraće samo da ih srede, popune zahtev za restituciju i ponovo sve pošalju agenciji.

NA OSNOVU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI DONETO VIŠE PRAVILNIKA KOJI SU STUPILI NA SNAGU 17. DECEMBRA 2011.GODINE

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011)
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OSMATRANJA TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011)
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKE KONTROLE GLAVNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011)
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA I IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011)
PRAVILNIK O MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ODNOSNO RADOVA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2011)

EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA POMOĆ MALIM PREDUZEĆIMA

RTV

Potencijali malih i srednjih preduzeća u našoj zemlji nisu na najbolji način iskorišćeni, a jedan od razloga je i to što nema dovoljno informacija o potrebama stranih tržišta.
Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu ponudu, mogla bi da pomogne.

U ZRENJANINU OTVOREN NOVI POGON NEMAČKE KOMPANIJE MELER PROTEKTIV SISTEM

Tanjug

U zrenjaninskoj industrijskoj zoni Bagljaš, danas je otvoren novi pogon nemačke kompanije "Meler protektiv sistem" čija je vrednost 300.000 evra i sa čim su stvoreni uslovi za zapošljavanje još 50 radnika.

Ova kompanija koja se bavi izradom specijalne odeće za javne službe, vojsku policiju, hitnu pomoć i druge, do sada je u Zrenjanin investirala nešto manje od tri miliona evra i trenutno u pogonima zapošljava 250 ljudi.

Direktor kompanije "Meler protektiv sistem" u Zrenjaninu Zoran Popović, kazao je da je sto odsto proizvodnje namenjeno izvozu, odnosno tržištu EU, što u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji garantuje stabilnost i mogućnosti da se redovno isplaćuju lični dohoci i servisiraju dobavljači.

"Uveren sam da će tako ostati i ubuduće. S obzirom da sam upoznat sa dugoročnim planovima naše kompanije Zrenjanin bi u narednih deset godina trebalo da postane za ovu vrstu robe i našu firmu glavni evropski centar", dodao je on.

Prema njegovim rečima, proširenje pogona nije toliko u funkciji povećanja proizvodnje, već, više zbog obezbeđivanja boljih uslova za rad zaposlenih. Ulaganjem su stvoreni uslovi za uspostavljanje višestruke kontrole kvaliteta u proizvodnom lancu, kao i za primenu principa "proizvodnja bez greške".

"Zrenjanin je privlačan za investiranje i zadovoljni smo radom lokalne samouprave. Mi smo ovde od 2004. godine, kao grinfild investitor i veoma smo zadovoljni. Ovaj objekat najbolji je dokaz da se za četiri meseca objekat pristojnih razmera može izgraditi", rekao je Popović novinarima.

Gradonačelnik Zrenjanina Mileta Mihajlov kazao je da je otvaranje novog pogona rezultat dobre saradnje investitora i lokalne samouprave.

MAĐARSKI USTAVNI SUD JE PROGLASIO NEUSTAVNIM DEO ZAKONA O MEDIJIMA

Tanjug

Mađarski Ustavni sud je proglasio neustavnim deo zakona o medijima Vlade premijera Viktora Orbana, koji je izazvao zabrinutost stranih vlada i grupa za zaštitu prava o slobodi medija.

Ustavni sud Mađarske usprotivio se odredbama zakona o medijima koji je, u januaru, donela Mađarska vlada desnog centra, a prema kome su novinari dužni da otkriju svoje izvore i da pruže informacije novim centralnim vlastima, prenela je agencija AFP.

Takođe je izbačena odredbe zakona kojim se primoravaju onlajn mediji da pruže "uravnoteženu pokrivenost".

Prema odredbama tog Zakona novim medijskim vlastima u Mađarskoj dato je pravo da reguliše "sadržaj medija" i da izriče novčane kazne u slučajevima nepoštovanja zakonskih pravila.

Ove odluke Ustavnog suda Mađarska koje su tiču zakona o medijima stupaju na snagu 31. maja 2012. godine, navodi francuska agencija.

EVROPSKA KOMISIJA JE DANAS PREDLOŽILA FORMIRANJE EVROPSKE RADNE KNJIŽICE

Evropska komisija je danas predložila formiranje evropske radne knjižice kako bi podsticala rad zaposlenih na teritoriji Evropske unije i kako bi se pojednostavilo priznavanje stručnih kvalifikacija.

Taj predlog je deo mera namenjen modernizaciji evropske uprave o profesionalnim kvalifikacijama, izjavio je danas evropski komesar za unutrašnje tržište Mišel Barnije.

Ta radna knjižica bi bila u obliku elektronskog sertifikata kako bi zaposleni mogli da pošalju poslodavcima svoje podatke u bilo koju državu unutar EU, naveo je Barnije.

Predlog podrazumeva i uspostavljanje posebnih šaltera za pristup takvim informacijama, kao i zahtev o elementarnim kvalifikacijama za određena zanimanja kao što su lekari opšte prakse, stomatolozi, medicinsko osoblje, veterinari i arhitekte.

Biće omogućeno i uvođenje automatskog priznavanje nečije stručnosti, kako bi neki zaposleni znao u kojoj zemlji EU se priznaje njegova stručnost.

FORMIRANA EVROAZIJSKA EKONOMSKA KOMISIJA KOJA IMA CILJ DA VODI STVARANJU EVROAZIJSKE EKONOMSKE UNIJE

Tanjug

Na sednici Višeg evroazijskog ekonomskog saveta danas je u Moskvi osnovana Evroazijska ekonomska komisija (EEK), koja ima cilj da vodi stvaranju Evroazijske ekonomske unije.

Učesnici saveta, predsednici država jedinstvenog ekonomskog prostora - Rusije, Belorusije i Kazahstana, potpisali su dokumenta o formiranju EEK, prenela je ruska agencija RIA Novosti.

"Osnovali smo Evroazijsku komisiju, što je najozbiljniji korak ka formiranju Evroazijskog ekonomskog prostora, a zatim i stvaranja Evroazijske ekonomske unije", istakao je predsednik Rusije Dmitrij Medevedev.

Za predsednika EEK izabran je ruski ministar za industriju i trgovinu Viktor Hristenko, koji je u ruskoj vladi od 1997. godine.

EEK će biti osnovni organ uprave Evroazijskog ekonomskog prostora. Komisija će takođe biti nadnacionalni organ Evroazijske ekonomske unije Rusije, Belorusije i Kazahstana.

ŠVEDSKI "SAAB" PRIJAVIO BANKROT

Tanjug

Švedski "Saab"  je prijavio bankrot, čime su okončani dvogodišnji napori spasavanja poznate robne marke, potvrdio je švedski regionalni sud agenciji AFP.

Poslednji očajnički napori da se organizuje pomoć za "Saab" i da se pronađe novi finansijer među kineskim kompanijama koje su pokazala najviše interesovanja, propali su zbog protivljenja vlasnika, američkog "Dženeral motorsa" (GM) povodom licenci i mogućeg transfera tehnologije.

Službenik suda u Venersburgu potvrdio je da su dostavljena dokumenta kompanije u kojima se traži bankrot, dodajući da sud razmatra taj zahtev. Cilj je suda da analizira zahtev za bankrotom i da što pre odredi likvidatora.

Šef "Saaba" Viktor Miler pojaviće se pred sudijama koji bi trebalo da odluče da li će podići ili prolongirati tromesečnu zaštitu "Saaba", do kada bi uprava trebalo da pronađe finansijera i da postigne dogovor o spasavanju kompanije.

Miler je pokušavao da se dogovori o spasavanju "Saaba" od likvidacije, a poslednjih meseci pregovarao je sa dve kineske grupacije, autokompanijom "Joungman" i firmom za distribuciju kola "Pang Da".

Vlasnik "Saaba", američki GM, međutim, odbio je taj pokušaj zbog toga što je dogovorom bio predviđen transfer licence tehnologije kineskim firmama.

Pokušaj prodaje "Saaba" kinskim partnerima, prema proceni analitičara, bio je poslednja šansa spasavanja švedske firme, koja se našla na ivici bankrota kada ga je GM prodao kompaniji "Švedski automobili", (tada se zvala "Spajker"), početkom 2010. godine za 400 miliona dolara.

Krajem oktobra grupa "Švedski automobili" (bivši 'Spajker') potpisala je memorandum o namerama o prodaji "Saaba" kineskim partnerima "Joungman" i "Pang Da" za 100 miliona evra.
Na taj način, Kinezi bi došli u posed nešto manje od 50 odsto švedske kompanije.

Gij Lofalk, koga je nadležni sud u Švedskoj odredio za administratora u procesu restrukturisanja "Saaba" izjavio tada da veruje da će pregovori propasti i da je bankrot neizbežan.

"Saab", sa oko 3.700 radnika, je suspendovao proizvodnju u većem delu godine kada se zbog finansijske krize i dugova kompanija borila da isplati zaposlene i obezbedi delove za montažu kola.

U novembru ove godine GM je zapretio da će obustaviti isporuku delova za automobile i transfer tehnologije ako "Joungman" i "Pang Da" uspeju da realizuju ponudu o stoprocentnom preuzimanju "Saaba."

Američki proizvođač tvrdio je da će Kinezi na taj način doći u posed tehnologije koju je GM razvio u vreme dok je ta kompanija bila vlasnik "Saaba" i zahtevao je da kineske firme ne preuzmu više od po 20 odsto švedskog auto-brenda.

BUDŽETSKI DEFICIT SRBIJE U PRVIH 11 MESECI OVE GODINE BIO JE 122,8 MILIJARDI DINARA

Budžetski deficit Srbije u prvih 11 meseci ove godine bio je 122,8 milijardi dinara, pošto su ostvareni prihodi od 627,8 milijardi, a rashodi su iznosili 750,6 milijardi, objavilo je Ministarstvo finansija.

Od januara do novembra najveći prihod ostvaren je od poreza na dodatu vrednost - 309,67 milijardi dinara, a slede prihodi od akciza sa 135,29 milijardi.

Najveći rashodi bili su za plate zaposlenima - 184,67 milijarde dinara, kao i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - 251,32 milijardi.

Budžetski prihodi su u novembru ostvareni u iznosu od 60,1 milijardi dinara. Poreski prihodi iznosili su 55,1 milijardi, a neporeski 5,1 milijardi dinara.

Ostvarenje neporeskih prihoda više od proseka uzrokovano je uplatom dobiti javnih preduzeća. Prihod po osnovu poreza na dohodak je značajno veći u odnosu na oktobar budući da je u novembru najveći prihod po osnovu poreza na prihode od kamate s obzirom na "nedelju štednje".

Ostale kategorije poreskih prihoda su na uobičajenom nivou za ovaj period godine, a najveći prihod ostvaren je po osnovu PDV i akciza.

Rashodi budžeta u novembru iznosili su 71 milijardi dinara. Povećani su transferi drugim nivoima vlasti zbog većih sredstava namenjenih AP Vojvodina, predviđenih rebalansom budžeta.
Primetno je i veće izvršenje kapitalnih rashoda karakteristično za poslednji kvartal.

Ostale kategorije rashoda beleže uobičajeni nivo izvršenja za ovaj period. Najveće stavke republičkog budžeta predstavljaju isplata plata zaposlenima i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, čiji se najveći deo odnosi na transfer Republičkom fondu za PIO namenjenom za isplatu penzija.

Rebalansom budžeta za 2011. godinu, predviđeni su rashodi od 850,1 milijardi dinara, prihodi od 707,34 milijardi, odnosno budžetski deficit od 142,7 milijardi.

Izvor: Tanjug, 19.12.2011.

KONFERENCIJA "ICTEAČERS - NASTAVNICI KOJI POSTAVLJAJU NOVE STANDARE" BIĆE ODRŽANA 22. DECEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU

Centar za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole (BOŠ) organizuje u četvrtak, 22. decembra, konferenciju "ICTeaćers - nastavnici koji postavljaju nove standare", na kome će 25 nastavnika prezentovati iskustva u oblasti IT.

Tokom jednodnevne konferencije, posetioci će imati priliku da čuju iskustva o nastavi programiranja putem "Mudl" platforme, načinu na koji se zadržava pažnja učenika fizike i motivaciji da studiraju tehničke fakultete, kao i o osmišljavanju edukativnih animacija za biologiju.

Nastavnici će predstaviti učenje na daljinu uz pomoć društvene mreže Fejsbuk, potom korišćenje Interneta u poslu pedagoga i u nastavi istorije, kao i primenu istraživačkih zadataka u obuci za pronalaženje željenih informacija.

Nakon završetka jednodnevne konferencije, biće izvršena evaluacija rada i dodeljeni sertifikati.

Ceo projekat, u kome učestvuju nastavnici osnovnih i srednjih škola, BOŠ organizuje u saradnji sa Registrom nacionalnog internet domena Srbije i kompanijom Majkrosoft.

Izvor: Tanjug, 19.12.2011.

ODRŽAN 25. SASTANAK SAVETA MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA ZEMALJA ČLANICA ORGANIZACIJE ZA CRNOMORSKU EKONOMSKU SARADNJU (BSEC) • Prioritet predsedavanja Srbije BSEC-u jačanje saradnje zemalja članica •

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas u Moskvi da će Srbija tokom predsedavanja Organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju (BCES) raditi na jačanju te organizacije i približavanju njenih članica, u duhu saradnje, razumevanja i međusobnog poštovanja.
Jeremić je, govoreći na 25. sastanku Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica BSEC-a, naveo da će Srbija tokom predsedavanja raditi na jačanju saradnje između članica u prioritetnim oblastima, kao što je borba protiv zajedničkih izazova bezbednosnog okruženja.
On je istakao da je u tom cilju u Nišu osnovan Regionalni humanitarni centar za reagovanje u vanrednim situacijama, koji je projektovan da ubrza reagovanje i ojača kapacitete spasilačkih operacija širom prostora zemalja BSEC-a.
Prema njegovim rečima, ovaj centar će služiti kao središte za pružanje pomoći u slučaju katastrofa, uključujući brzu humanitarnu pomoć, operacije potrage i spasavanja, evakuaciju stanovništva i gašenje šumskih požara.
Nadamo se da će ovu važnu inicijativu, koju smo razvili zajedno sa Rusijom, podržati države članice BSEC-a, koje su pozvane da učestvuju kao punopravni partneri.
Ministar je saopštio da je energija jedan od prioriteta BSEC-a i dodao da će Srbija tokom predsedavanja posvetiti pažnju i diversifikacionim izvorima energije poput hidroenergije, biomase, biogoriva i sunčeve eneregije.
Jeremić je napomenuo da je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je pozvao Evropsku komisiju da usvoji strategiju za Crno more i dodao da je Srbija spremna da se angažuje u diskusijama u Briselu kako bi Crnomorski region postao i zvanično makroregion, uspostavljen na principima strategije EU za Dunavski region.
BSEC je, kako je istakao, zamišljen kao instrument za promociju unutarregionalne razmene i dalje ekonomske integracije država članica.
Naši napori bi prvenstveno trebalo da budu usmereni ka osmišljavanju i sprovođenju zajedničkih projekata u regionu Crnog mora i to predstavlja preduslov za konsolidaciju mira i stabilnosti u ovom delu sveta, saopštio je Jeremić.
On je naglasio da će tokom predsedavanja Srbije BSEC proslaviti 20-godišnjicu osnivanja, pri čemu je izneo predlog da naša zemlja organizuje jubilarnu konferenciju u Beogradu na koju će biti pozvano svih 12 država članica, kao i države posmatrači.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.12.2011.
CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV - OBRAČUNATOG ZA PROMET USLUGE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA IZGRAĐENOG PRE 1.1.2005. GODINE - PRILIKOM PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE - Zakon o porezima na imovinu: član 12

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: ADEKVATNOST PRILOŽENIH I IZVEDENIH DOKAZA O ISPORUČENOSTI ROBE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 454, 516 i 827
 • Privredni apelacioni sud: ISPLATA NOVČANOG IZNOSA OD STRANE OSIGURAVAČA NA IME NAKNADE ŠTETE OŠTEĆENOM KAO TREĆEM LICU - Zakon o obligacionim odnosima: član 376 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ODREĐENJE OSIGURANOG SLUČAJA PREMA USLOVIMA IZ UGOVORA O OSIGURANJU - Zakon o obligacionim odnosima: član 905 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: SADRŽINA MENIČNOG PISMENA U MOMENTU UPOTREBE KAO IZRAZ VOLJE IZDAVAOCA MENICE - Zakon o menici: član 16
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE O PRAVILNO IZVRŠENOM BODOVANJU U POSTUPKU ZA PONIŠTAJ ODLUKE O DODELI STANA - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 2

Likvidacije:

U periodu od 12. decembra do 16. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

175739

VEDA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

16.12.2011

60

175735

KOD KUĆE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175725

M A R N O - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

16.12.2011

60

175704

LUKA TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175695

CENTAR ZA AUTOMOBILE I MOTORE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

16.12.2011

60

175689

MILOR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175674

MOREX GRAF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175666

RADINAC KONSTRUKCIJA - U LIKVIDACIJI

Smederevo

16.12.2011

60

175662

FLORISPROM - U LIKVIDACIJI

Knjaževac

16.12.2011

60

175655

JOCIĆMOTO - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

16.12.2011

60

175657

DŽANGO KOMERC - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

16.12.2011

60

175651

OPEN SPACE - U LIKVIDACIJI

Pančevo

16.12.2011

60

175641

MP GLASS CONCEPT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

16.12.2011

60

175645

MONACO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

16.12.2011

60

175629

VIVA ARHITEKTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

16.12.2011

60

175619

GAZA STRIP - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

16.12.2011

60

175598

KOMERC TIM - U LIKVIDACIJI

Smederevo

16.12.2011

60

175594

BETONLUX - U LIKVIDACIJI

Aleksinac

16.12.2011

60

175584

LUCOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

16.12.2011

60

175571

TECHNO SAŠA - U LIKVIDACIJI

Petrovac

16.12.2011

60

175557

ESCULAP PLUS - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

16.12.2011

60

175560

KRATKI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

16.12.2011

60

175551

ISKRAEMECO SRBIJA - U LIKVIDACIJI

Zaječar

16.12.2011

60

175530

INCO - MED AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

15.12.2011

60

175504

LAGUNA-TEXTIL - U LIKVIDACIJI

Mali Iđoš

15.12.2011

60

175500

INTERKOMERC EKSPORT-IMPORT - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

15.12.2011

60

175498

STYLE ALBATROS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

15.12.2011

60

175491

BEST CAR - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

15.12.2011

60

175480

VESTITO - U LIKVIDACIJI

Vranje

15.12.2011

60

175472

M I R A - U LIKVIDACIJI

Požarevac

15.12.2011

60

175465

RAVEN PRODUCTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

15.12.2011

60

175461

KALINA TIM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

15.12.2011

60

175429

ROYAL COLOR - COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

15.12.2011

60

175425

MULTIPUL - U LIKVIDACIJI

Smederevo

15.12.2011

60

175421

CABLE PARTNERS LIMITED - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

15.12.2011

60

175352

MILMA CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175344

GER M.D.M.COM - U LIKVIDACIJI

Čačak

14.12.2011

60

175333

MODUS KLUB - U LIKVIDACIJI

Jagodina

14.12.2011

90

175329

FALCON-S.P. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

14.12.2011

60

175308

VALEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175296

MEDICAL BEAUTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

14.12.2011

60

175285

LIBRA CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

14.12.2011

60

175294

BEOMETAL - U LIKVIDACIJI

Smederevo

14.12.2011

60

175279

ALBORNE - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

14.12.2011

60

175268

POSLOVNA POLITIKA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

14.12.2011

60

175243

DANIEL SATTV+ - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

14.12.2011

60

175228

VISIJA - U LIKVIDACIJI

Kovin

14.12.2011

60

175209

TROYA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

14.12.2011

60

175194

MEDELEKS - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

14.12.2011

60

175185

CONCORD - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

14.12.2011

60

175187

FUSION CLUB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

14.12.2011

60

175171

MIT COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

14.12.2011

60

175163

ENIM ŠABAC - U LIKVIDACIJI

Šabac

14.12.2011

60

175152

SEDLAR-PROM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

14.12.2011

60

175121

W CO. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

13.12.2011

60

175100

LASING - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

13.12.2011

60

175092

DAŽD - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

13.12.2011

60

175081

STIV PLUS - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

13.12.2011

60

175079

ALUMA JUG - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

13.12.2011

60

175075

BONIKODORA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

13.12.2011

60

175041

ATELJE ARCON - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

13.12.2011

60

175039

MILICA COMPANY - U LIKVIDACIJI

Loznica

13.12.2011

90

175025

DINROM GRUP - U LIKVIDACIJI

Pećinci

13.12.2011

60

174993

TRGOPLAST-RM - U LIKVIDACIJI

Šid

13.12.2011

60

174945

SUN & SEED - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

12.12.2011

60

174956

RIPAK - U LIKVIDACIJI

Sombor

12.12.2011

60

174941

DONETICS - U LIKVIDACIJI

Šid

12.12.2011

60

174936

EKOS - U LIKVIDACIJI

Peć

12.12.2011

60

174925

TIPIK-ORAMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

12.12.2011

60

174921

DOKIĆ-COMPANY - U LIKVIDACIJI

Irig

12.12.2011

60

174914

INEX KRAJINA - U LIKVIDACIJI

Negotin

12.12.2011

60

174892

INDEX 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

12.12.2011

60

174885

UNITERM INVEST - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

12.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 19.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Invest izgradnja Cop"

17594907

45. St. broj 2971/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ružica Banjalučkić, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Invest izgradnja Cop" Beograd, Požeška 148a, na ročištu održanom dana 28. novembra 2011. godine doneo je rešenje u predmetu 45. St. broj 2971/11.
I. Otvara se postupak stečaja nad "Invest izgradnja Cop" iz Beograda, Požeška 148a, matični broj 17594907, PIB 103714461.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilije Marković, Vojvode Brane 26, Beograd.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. januara 2012. godine u 9,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 27. februar 2012. godine u 9,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Ronaco d.o.o.

8689806

48. St. broj 3452/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=918

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, doneo je na ročištu održanom 18. novembra 2011. godine
REŠENJE
I. Zakazuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB 8689806, PIB 101559683.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Ronaco d.o.o., u stečaju iz Beograda, Porečka 15, MB: 8689806, PIB 101559683.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika br. 160-343910-38, koji se vodi kod Banca Intesa a.d., Beograd, a eventualno raspoloživa sredstva na račun prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem MB 8689806.
VI. Nalaže se nadležnoj Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika PIB 101559683.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila

08069689

5. St. broj 2619/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TRIKOTEKS.shtml/seo=/companyid=4607

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 2619/2011 od 24. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trikoteks a.d. za proizvodnju tekstila iz Beograda, Vjekoslava Kovača 20, matični broj 08069689, a na predlog poverioca Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, od 15. jula 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Bojković Milorad iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
IV. Ispitno ročište određuje se za 12. april 2012. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 208, drugi sprat.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 1. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o.

07913389

50. St. broj 2338/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1553

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2338/2011 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za proizvodnju i trgovinu "SINEX CO" d.o.o. iz Beograda, Batajnički drum 23, mat. broj 07913389, PIB 102343745, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova 2, sudnica 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće Dir Trade d.o.o.

17309552

2. St. broj 1658/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1650

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Ikonić Milivoje, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd, doneo je van ročišta 28. novembra 2011. godine rešenje.
I. Zakazuje se završno ročište radi zaključenja stečaja nad Preduzećem Dir Trade d.o.o. Beograd - Zemun, ul. III nova br. 71 mat. br. 17309552, PIB 101712073, za dan 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova, koji će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 110/I.
II. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kurjak promet"

6321445

32. St. broj 3263/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2400

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kurjak promet", Lazarevac, Momčila Pavlovića 5, matični broj 6321445, PIB 101131046.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Jakovljević Sanja iz Beograda, Jovana Popovića 19, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o.

 

8. St. broj 2349/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2286

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FK+CUKARICKI+STANKOM.shtml/seo=/companyid=25068

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za sportske aktivnosti "FK Čukarički Stankom" d.o.o. Beograd, Beogradskih bataljona 25 u stečaju, u predmetu Privrednog suda u Beogradu, 8. St. broj 2349/11.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati 23. marta 2012. godine, u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 205/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Enigma" d.o.o.

07922469

1. St. broj 3137/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 1. St. broj 3137/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad "Enigma" d.o.o. Umka, Dušana Ilića 8, matični broj 07922469, PIB 101011821, a na predlog "Eurobank EFG", Beograd.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić, Siva stena 11, Beograd.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. februar 2012. godine, u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
VI. Ispitno ročište određuje se za 23. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

GP "Cuming" d.o.o.

 

16. St. broj 3451/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2102

 

U postupku stečaja nad stečajnim dužnikom GP "Cuming" d.o.o. u stečaju Beograd, Sandžanska 30b, u predmetu Privrednog suda u Beogradu broj 16. St. broj 3451/2010.
Određuje se dopunsko ispitno ročište koje će se održati dana 30. januara 2012. godine u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Mlintest coop" d.o.o.

17421590

21. St. broj 2938/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2356

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2938/11 od 27. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mlintest coop" d.o.o. Beograd, Sime Šolaje 43a, matični broj 17421590, PIB 102044498.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tač. 1. i 3. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Ćulibrk iz Beograda, Jurija Gagarina 29d.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 27. oktobar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o.

17316303

10. St. broj 2643/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2643/10 od 28. oktobra 2011. godine usvaja završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika od 27. oktobra 2011. godine.
II. Odobrava se raspodela neraspodeljenog dela stečajne mase u I isplatnom redu - troškovi stečajnog postupka, u iznosu od 3.500,00 dinara na ime naknade takse Alsu i iznos od 173,00 dinara na ime troškova zatvaranja računa stečajnog dužnika kod poslovne banke.
III. Određuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Drakul Igoru iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 10i/113 u bruto iznosu od 178.000,00 dinara i konačna naknada troškova u iznosu od 78.000,00 dinara.
IV. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
V. Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303, PIB: 100286097.
VI. Nalaže se NBS-OPN filijala Kragujevac, da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka zatvori račun stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, broj 205-161084-90 koji se vodi kod "Komercijalne banke" a.d. Beograd.
VII. Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Novi Beograd I, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB: 100286097.
VIII. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata, stečajnog dužnika "Avit MPR" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 201/2, matični broj: 17316303.
IX. Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka, sačini završni stečajni bilans, uništi pečat i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
X. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 16. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o.

07883145

10. St. broj 3223/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. broj 3223/11 od 25. novembra 2011. godine otvara stečajni postupak Preduzeće za trgovinu i usluge "Zops-trans" d.o.o., Beograd, Teretni terminal, Auto-put Beograd-Zagreb bb, matični broj 07883145, PIB 100127825, zbog ispunjenosti stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Mirko Borovčanin iz Beograda, Beli potok, Avalska 62.
III. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. januar 2012. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
V. Ispitno ročište određuje se za 10. februar 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 210.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 29. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Euroluxpetrol ELP" d.o.o.

 

45 St. 4663/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1113

 

Ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Euroluxpetrol ELP" d.o.o. u stečaju, Beograd, Trg Republike 3, zakazuje se za 27. januar 2012. godine u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u predmetu 45 St. 4663/2010.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM"

 

12. St. broj 4456/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1715

 

U postupku stečaja u predmetu broj 12-St-4456/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "ANDCOM" u stečaju iz Beograda, Vladimira Gaćinovića 11.
Zakazuje se završno ročište za 27. decembar 2011. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o.

17134159

7. St. broj 2144/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2094

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7. St. broj 2144/11 od 24. novembra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i poslovne usluge "VIN&ZIG Company d.o.o. Beograd - u stečaju, Ivana Cankara broj 13, matični broj 17134159, PIB 100195793, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 2144/11 od 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće "Šumadija" a.d.

 

St. broj 632/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1675

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUMADIJA.shtml/seo=/companyid=7256

U predmetu broj 16 St 632/11 u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Šumadija" a.d. iz Mladenovca objavljuje poziv za prisustvovanje ročištu za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem za izgradnju i održavanje "Šumadija" AD Mladenovac, Kralja Petra I 233, podnetog od strane predlagača - osnivača konzorcijuma preduzeća "Šumadija" a.d. iz Mladenovca koga predstavlja Radulović Vesna iz Mladenovca, Milutina Milankovića 3.
I Obaveštavaju se stečajni upravnik, svi poverioci obuhvaćeni Planom reorganizacije i svi akcionari stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca održati u Privrednom sudu u Beogradu u sudnici 203 na drugom spratu, dana 12. januara 2012. godine u 11,00 časova, i da će se postupak glasanja obaviti u okviru klasa predviđenih Planom reorganizacije pismenim i javnim glasanjem.
II Obaveštavaju se poverioci da se primerak predloga Plana reorganizacije nalazi u sudu u pisarnici soba broj 22, kod stečajnog upravnika i da će isti biti objavljen na Internet strani Agencije za privredne registre.
III Oglas u zakazivanju ročišta za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje od strane poverioca objavljen je na oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" i "Politika".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Inter the best"

6667929

32. St. broj 2796/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2396

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Inter the best", Beograd, Nenada Parente broj 1, matični broj: 6667929, PIB 101967582.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Matić Alimpijević Ana, Pere Velimirovića broj 132 (kancelarija ul. Resavska broj 26a), Beograd, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2010. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 27. april 2012. godine u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 22. novembra 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS:
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Grčić Company" d.o.o.

17376942

32-St. broj 3131/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2336

 

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Grčić Company" d.o.o. Beograd, Stojana Protića 6/9, matični broj 17376942, PIB 100159148.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe čl. 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Imenuje se Perković Dragan, Vladimira Popovića 28/1, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. decembra 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 4. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Dis-Pro" doo

 

St. broj 855/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1030

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Dis-Pro" doo u stečaju iz Šapca, dana 5. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište nad "DIS-Pro" doo u stečaju iz Šapca zakazuje se za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Herc Balkan" d.o.o.

20348917

St. broj 49/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1511

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Herc Balkan" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Kragujevačka 3, matični broj 20348917 PIB 105271659, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. broj 49/11 od 19. aprila 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Marko Vasiljević iz Loznice.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"HW Investment" DOO

 

St. broj 829/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1230

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Milena Živković, u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, 12. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad "HW Investment" DOO Banja Koviljača, zakazuje se za 29. decembar 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6 pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Želox" d.o.o.

20346604

St. broj 206/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1445

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, na završnom ročištu koje je održano dana 29. novembra 2011. godine, doneo je sledeće rešenje.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Želox" d.o.o. u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 20, matični broj 20346604, PIB 105239859.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS" a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj"

 

St. broj 19/2010

 

 

 

Zaključenje postupka stečaja nad stečajnim dužnikom Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St. broj 19/10 od 2. decembra 2011. g. zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku Autosaobraćajno turističko i ugostiteljsko preduzeće DOO "Autosaobraćaj" Negotin u stečaju.
Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear"

 

3. St. broj 917/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1141

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Pro-Wear" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 917/2010 održati 26. decembra 2011. god. u 8,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o.

 

3. St. broj 394/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1906

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-trade" d.o.o. Jagodina, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. broj 394/2011 održati 28. decembra 2011. god. u 10,30 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 535. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Zemljoradnička zadruga "1. MAJ"

7183615

1. St. broj 514/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1021

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 514/2011 od 15. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "1. MAJ" Gruža, matični broj 7183615, PIB 101610680, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 15. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Gvozden Jovanović, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, broj licence 155-0291. Odobrava se konačna nagrada stečajnom upravniku u ukupnom iznosu od 13.661 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 1.382.821,00 dinara, pa se po odbitku isplaćene preliminarne nagrade u iznosu od 300.000,00 dinara odobrava za isplatu konačna nagrada u bruto iznosu od 10.697 EUR ili u dinarskoj protivvrednosti 1.082.821,00 dinara, s tim što će se isplata ove nagrade izvršiti u roku od 8 dana po pravnosnažnosti rešenja. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Strugara 2005" d.o.o.

 

1. St. broj 661/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 661/2011 od 5. decembra 2011. godine zakazao je završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Strugara 2005" d.o.o., iz Raške za 29. decembar 2011. godine u 13,30 časova u ovome sudu sudnica broj 5.
Ovim se smatra da su poverioci pozvani na ročište.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Badić Pešter"

17361465

5. St. broj 486/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, kao sudija pojedinac, odlučujući po predlogu predlagača PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, Pogon Novi Pazar, za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, 29. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja i prezaduženosti dužnika "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
Otvara se stečajni postupak nad "Badić Pešter" Delimeđe b.b. iz Tutina, matični broj 17361465 PIB 102021634.
Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Badić Pešter" Delimeđe b.b., iz Tutina matični broj 17361465 PIB 102021634.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.
Po pravosnažnosti rešenje dostaviti NBS i APR-u radi brisanja dužnika iz registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Ibarske Novosti" AD

 

1. St. broj 20/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=138

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+IBARSKE+NOVOSTI.shtml/seo=/companyid=15205

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 20/2010 od 5. decembra 2011. godine razrešio je dužnosti stečajnog upravnika Agenciju za privatizaciju RS - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad stečajnom masom "Ibarske Novosti" AD iz Kraljeva.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Frigo čikara" d.o.o.

 

2. St. broj 429/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1959

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović, doneo je dana 7. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Frigo čikara" d.o.o. u stečaju iz Niša, za dan 27. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 sati u sudnici broj 4, Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Iva-I" d.o.o.

 

1. St. broj 691/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=981

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Iva-I" d.o.o. u stečaju Aleksinac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 5. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Murati komerc" d.o.o. u stečaju Kosovska Kamenica za dan 29. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završenom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group"

 

1. St. broj 945/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=837

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 Unija privatnih preduzetnika "Euro group" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 2. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koja nisu ispitana.
Ročište će se održati dana 18. januara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Kudo" d.o.o.

 

2. St. broj 351/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Kudo" d.o.o. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Cvetković, doneo je dana 5. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Kudo" doo u stečaju iz Niša, za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu. Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Omik - Trade d.o.o.

08615527

1. St. broj 953/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2438

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB: 08615527, PIB: 101620865, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Banca Intesa AD Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7 b, Novi Beograd, MB: 07759231, PIB: 100001159, dana 28. novembra 2011. godine donosi sledeće rešenje.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Omik - Trade d.o.o. Beočin, ul. Trg Cara Lazara br. 5, MB 08615527, PIB:101620865, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dragoljub Knežević iz Vrbasa, ul. Save Kovačevića br. 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 6. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

ATP "Vojvodina"

08041750

II St. broj 9/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ATP+VOJVODINA.shtml/seo=/companyid=952

Privredni sud u Novom Sadu po sudiji Vladislavu Kurteku u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ATP "Vojvodina" Novi Sad - u stečaju, Novosadskog partizanskog odreda 1A., PIB 100239349 MB 08041750, a po predlogu predlagača Čačanska banka AD Čačak, Pivarska 1, doneo je 28. novembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, u prizemlju u sudnici broj 7.
Na ovo ročište se pozivaju stečajni upravnik, svi zainteresovani poverioci čije prijave potraživanja će biti obrađene na ovom ročištu i to putem Oglasne table Privrednog suda, kao i objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DOO "Bremark"

 

1. St. broj 173/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Bremark" u stečaju Pančevo, Njegoševa 1a, određuje završno ročište za dan 23. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u raspravnoj sali 114/1, Privrednog suda u Pančevu, na kome će se: raspravljati o završnom računu stečajnoj upravnika; raspravljati o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika; podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada; odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase; odlučivati o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvani na završno ročište.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

AD Ukras

 

St. broj 38/2011

 

 

 

Završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD Ukras u stečaju Požarevac određuje se za 21. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

PD "Romano com" d.o.o.

7652143

St. broj 259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2106

 

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica, matični broj 7652143, PIB 101484140, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Ličinić iz Požarevca, Omladinska 14.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 12. januar 2012. godine i 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 2. novembra 2011. godine, u 11,00 časova, sudnica 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, Sudska jedinica Veliko Gradište, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog dužnika nad stečajnim dužnikom PD "Romano com" d.o.o. Brnjica.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha"

20307919

3. St. broj 418/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2295

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Za turizam, lov i ribolov "Masaj Mara-Risto Buha" Novi Slankamen, Svetosavska 2, MB 20307919, PIB 105076287, doneo je dana 5. 12. 2011. godine pod brojem St-418/2011
REŠENJE
Pozivaju se stečajni poverioci koji su zainteresovani za sprovođenje stečajnog postupka da u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" podnesu zahtev za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa članom 13. stav 4. Zakona o stečaju i da u istom roku na račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici broj 840-310802-86 sa pozivom na broj St-418/2011 uplate iznos od 500.000,00 dinara kao sredstva neophodna za pokriće stečajnog postupka.
Ukoliko od poverilaca niko u ostavljenom roku ne podnese zahtev i ne dostavi dokaz o uplati, stečajni postupak će se zaključiti na osnovu članu 13. stav 2. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DIP "Lipa" a.d.

08016984

St. broj 28/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA+DIP.shtml/seo=/companyid=4968

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, Branka Erića 5, MB 08016984, PIB 100929128, donosi dana 14. novembra 2011. godine na završnom ročištu održanom u prisustvu predstavnika stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju Centar za stečaj Beograd, Nebojše Dašića iz Beograda, poverenika stečajnog upravnika Vasilija Radosavljevića iz Sremske Mitrovice
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DIP "Lipa" a.d. u stečaju Šid, MB 08016984, PIB 100929128.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"ĆALIĆ&SIN"

 

St. broj 8/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Katici Popović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17, doneo je dana 1. decembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ĆALIĆ&SIN" u stečaju iz Inđije, Ratarska 17 i to za 10. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sr. Mitrovici, sudnica 18/II.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"OKITEX" DOO

 

1. St. broj 15/10

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u stečajnom veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković kao predsednika stečajnog veća, te sudija Dragane Savić i Gine Tašanović, kao članova veća, u predmetu stečaja nad stečajnom masom "OKITEX" DOO u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, Vesne Vuković, na nejavnoj sednici veća održanoj dana 14. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "OKITEX" d.o.o. u stečaju, iz Sremske Mitrovice, Desanke Maksimović broj 36, za 28. decembra 2011. godine u 13,00 časova u sudnici 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Premium liquid" d.o.o.
"TPU Company" d.o.o.

 

St. br. 54/2010 i St. 65/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 6. decembra 2011. godine zakazao održavanje dopunskih ispitnih ročišta za 9. februar 2012. godine:
- rešenjem St. 54/2010 - u postupku stečaja nad "Premium liquid" d.o.o. iz Subotice, sa početkom u 9,00 časova, i
- rešenjem St. 65/2010 - u postupku stečaja nad "TPU Company" d.o.o. iz Bačke Topole, sa početkom u 10,00 časova - kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.
Objavljivanjem ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

"Idi" d.o.o.

06074006

2. St. broj 30/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1627

 

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 30/2011 od 1. decembra 2011. godine obustavio je postupak stečaja nad dužnikom "Idi" d.o.o. iz Prijepolja, MB 06074006, PIB 101618225, shodno članu 13. stav 1. Zakona o stečaju.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objave.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"TIM Projekt Tankosić" d.o.o.

20303557

St. broj 228/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2421

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 228/22 od 24. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad "TIM Projekt Tankosić" d.o.o. Ivanjica, Miljka Savića 15, MB 20303557, PIB 105061955 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Gordana Hadžić iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku u dva primerka sa svim prilozima i pozivom na broj St. 228/2011 na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 12. januar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana broj 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 2 sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO

 

2. St. broj 112/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 112/2011 od 28. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Proeuro" DOO - u stečaju, za 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 30. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

Akcionarsko društvo "Toplota"

 

2. St. broj 288/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=340

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TOPLOTA.shtml/seo=/companyid=1220

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 288/2010 od 25. novembra 2011. godine odredio završno ročište u postupku stečaja Akcionarsko društvo "Toplota" - u stečaju Ivanjica za 20. decembar 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 3. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda, 25. novembra 2011. godine i njegovim oglašavanjem se smatra da su stečajni poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

AD "Nabit Pharm"

 

2. St. broj 144/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad AD "Nabit Pharm" - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 13,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Milion" DOO

6057551

2. St. broj 201/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2424

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 201/2011 od 8. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Milion" DOO Ivanjica, Braće Simić 11, MB 6057551, a svojim rešenjem St. broj 201/11 od 24. novembra 2011. godine odredio sprovođenje postupka stečaja.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, a pozivom an broj St. broj 201/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 11. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 13,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za dan 20. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"Grozd" eksport-import, DOO

07981996

2. St. broj 120/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1470

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 120/2011 od 6. decembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 23. decembar 2011. godine u 10,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Grozd" eksport-import, DOO, Ivanjica, Međurečje bb, MB 07981996. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač, osnivač društva Borica Vulović, dana 5. decembra 2011. godine.
Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije do 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Uostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Danilo Škiljević, iz Čačka, kontakt telefon 063/71-99-679.

Izvor: Redakcija, 19.12.2011.