Aktuelne vesti na dan 19. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 34-35/decembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 9-10/ decembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 9-10. decembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 94 OD 14.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM TOG UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE, NAČINU I POSTUPKU PRIJEMA I OBRADE ZAHTEVA, SPISKU POŠTA U KOJIMA ĆE SE VRŠITI PODNOŠENJE ZAHTEVA I OBLIKU I SADRŽINI IZVODA IZ ZAHTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
UREDBA O IZMENI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI REŠENJA O IMENOVANJU SUDSKIH VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)
REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • UPOREDNO PRAVNA ANALIZA PREKRŠAJNIH ZAKONA ZEMALJA U REGIONU

Osnovne odredbe o prekršajima

Pojam prekršaja u Zakonima o prekršajima

Prekršajne sankcije i učinioci prekršaja

Zastarelost

Odredbe o maloletnim učiniocima prekršaja

Prekršajni postupak

Osnovna načela

Organi nadležni za vođenje postupka

 

 • PODACI PRIKUPLJENI PRIMENOM MERE NADZORA I SNIMANJA TELEFONSKIH I DRUGIH RAZGOVORA ILI KOMUNIKACIJA I NJIHOVA PRIMENA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 • PRONAĐENI DNK TRAG KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU
 • RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IZ PRETHODNIH GODINA
 • PROPISANI SU NOVI RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA
 • SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA SPORTSKA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU

Računovodstveni tretman troškova pribavljanja registracija igrača - obeštećenja prilikom transfera

Vrednovanje pribavljenih prava na registraciju igrača - kapitalizovanih troškova obeštećenja nakon početnog priznavanja

Knjigovodstveno evidentiranje prodaje prava na registraciju igrača

Odloženi porezi

Minimum zahteva za obelodanjivanje prema UEFA Pravilniku o licenciranju fudbalskih klubova i finansijskom fer pleju - izdanje 2010

MOGUĆNOST PRENOSA DRŽAVINE NA OPREMI KOJA JE PREDMET LIZINGA, A UVEZENA JE BEZ PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

SRBIJA PRIMLJENA U PRELIMINARNO ČLANSTVO CENTRA ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA - CERN

Ministarstvo prosvete i nauke Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je Savet Centra za nuklearna istraživanja - CERN na 161. sastanku, koji je juče održan u Ženevi, anonimnim glasanjem primio Srbiju u preliminarno članstvo CERN-a.
U saopštenju se navodi da će ovaj status biti ozvaničen potpisivanjem ugovora između dve strane, kao i ratifikacijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Ambasador Srbije pri Kancelariji UN i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi Uglješa Zvekić rekao je tim povodom da je ovo najtoplija dobrodošlica povratku u CERN, kao srpskom naporu da doprinese ovoj vodećoj naučnoj multikulturalnoj instituciji.
Zvekić je ukazao na to da ovo predstavlja i poziv srpskoj naučnoj zajednici da još više ulaže u istraživanje i inovaciju, uz ocenu da će Srbija opravdati poverenje i iskoristiti ovu priliku.
Generalni direktor CERN-a Rolf Hojer poželeo je dobrodošlicu Srbiji u ovu organizaciju, pri čemu je ukazao na to da je članstvo Srbije dobro i za CERN i za Srbiju.
Prema njegovim rečima, ovo članstvo daje CERN-u pristup srpskoj naučnoj ekspertizi, dok će srpska nauka i industrija imati korist od ovog članstva ulaskom u jedan od svetskih vodećih centara nauke i inovacije.
Srpski naučnici su uključeni u CERN još od početka postojanja organizacije jer je SFR Jugoslavija bila članica osnivač CERN-a 1954. godine, pri čemu je ostala država članica do 1961. godine.
Osamdesetih i devedesetih godina, srpski fizičari su bili uključeni u DELPHI projekat, a odavno su aktivni u ISOLDE objektu, koji sprovodi niz istraživanja iz astrofizike i medicinske fizike.
Srbija se formalno ponovo pridružila porodici CERN u 2001. godini kroz sporazum o saradnji, čime je uključena u dva eksperimenta ATLAS i CMS.
Nakon perioda od pet godina Savet će odlučiti o prijemu Srbije kao punopravnog člana, objašnjava se u saopštenju.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.12.2011.

SVETSKA BANKA ODOBRILA NOVU STRATEGIJU PARTNERSTVA ZA SRBIJU ZA PERIOD OD 2012. DO 2015. GODINE

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je novu Strategiju partnerstva za Srbiju za period od 2012. do 2015. godine, u kojoj se ističe da će ta finansijska institucija podržati reformske napore u Srbiji u oblasti jačanja konkurentnosti srpske privrede i povećanja efikasnosti u socijalnim sektorima, saopštila je danas Svetska banka.
U prve dve godine Srbiji će biti na raspolaganju 340 miliona američkih dolara iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), dok Međunarodna finansijska korporacija (IFC) planira da uloži između 600 i 800 miliona američkih dolara u privatni sektor u narednom četvorogodišnjem periodu, navedeno je u saopštenju objavljenom posle jučeranjeg sastanka odbora izvršnih direktora Svetske banke.
Svetska banka će u toku narednih 18 meseci razmotriti da poveća sredstva namenjena budžetu za još 200 miliona američkih dolara, ukoliko ekonomske turbulencije u evrozoni budu ozbiljno uticale na Srbiju i ukoliko Srbija nastavi da održava snažan program reformi i da vodi odgovornu makroekonomsku politiku.
Program Međunarodne banke za obnovu i razvoj biće usredsređen na manji broj krupnijih investicija i na budžetsku podršku kroz zajmove za razvojnu politiku.
Gotovo celokupna pomoć biće usmerena kao podrška naporima Srbije u pravcu pristupanja Evropskoj uniji (EU).Banka će nastaviti da proširuje inovativna partnerstva sa Evropskom komisijom (EC), evropskim finansijskim institucijama i bilateralnim donatorima.
"Svetska banka ostaje posvećena da pomogne Srbiji u rešavanju njenih razvojnih izazova. Nova Strategija partnerstva odražava prioritete svih državnih institucija u zemlji, i mi u grupi Svetska banka očekujemo nastavak uspešnog partnerstva sa predstavnicima vlasti i drugim partnerima radi poboljšanja života ljudi u Srbiji," rekao je šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor.
Svetska banka trenutno u Srbiji finansira 14 projekata vrednih oko 1,2 milijarde američkih dolara.
Pored toga, Svetska banka administrira devet donacija od oko 20 miliona američkih dolara, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 16.12.2011.
VLADA RS USVOJILA IZMENE ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Vlada Republike Srbije je na sednici 15.12.2011. godine usvojila Odluku o izmenama Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda.
Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010 - dalje: Odluka) je u primeni od 3.5.2010. godine.
Pravni osnov za njeno donošenje sadržan je u članu 30. stav 7. Carinskog zakona, prema kojem Vlada može pored propisanih carinskih stopa da propiše i sezonske stope, ne više od 20% od carinske vrednosti, uz vremensko ograničenje njihove primene i to u slučajevima ako carinske stope za poljoprivredne proizvode u određenom periodu ne obezbeđuju stabilnost domaće proizvodnje i domaćeg tržišta.
S obzirom da su Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011) izvršena određena nomenklaturna usklađivanja nekih tarifnih oznaka sadržanih u Odluci, bilo je neophodno pripremiti odgovarajuće izmene i u ovom propisu.
Usklađivanje nomenklature se odnosi na tarifne oznake za sledeće poljoprivredne proizvode:
- ostalo cveće iz tarifne oznake 0603 19 90 00,
- banane iz tarifnog podbroja 0803 00,
- jabuke iz tarifne oznake 0808 10 10 10,
- kruške iz tarifne oznake 0808 20 10 10
- dunje iz tarifne oznake 0808 20 90 00,
- trešnje i višnje iz tar. oznaka 0809 20 05 00 i 0809 20 95 00.
Navedena usklađivanja nomenklature prema Korelacionoj tabeli CT2011-CT2012, su sledeća:


CT2011

CT2012

0603 19 90 00

0603 15 00 00

0603 19 80 00

0803 00 11 00

0803 10 10 00

0803 00 19 00

0803 90 10 00

0803 00 90 00

0803 10 90 00

0803 90 90 00

0808 10 10 10

0808 10 10 00

0808 20 10 10

0808 30 10 00

0808 20 50 00

0808 30 90 00

0808 20 90 00

0808 40 00 00

0809 20 05 00

0809 21 00 00

0809 20 95 00

0809 29 00 00

Odluka o izmenama Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS.

Izvor: Redakcija, 16.12.2011.
KLJUČNE NOVINE U NOVOJ ODLUCI O SMANJENJU/IZUZIMANJU OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI: Nova Odluka se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

Vlada Republike Srbije je na sednici 15. decembra 2011. godine usvojila Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2012. godini.
Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 30. stav 6. Carinskog zakona, prema kojem Vlada propisuje uslove, postupak i način primene autonomnih mera za robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama ili ne zadovoljava potrebe domaće privrede i tržišta.
Ova odluka obezbeđuje kontinuitet u primeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2011. godini ("Sl. glasnik RS", br. 97/2010, 23/2011, 35/2011, 70/2011 i 75/2011 - dalje: Odluka).
Novine u Odluci za 2012. godinu, u odnosu na odluku iz tekuće godine su:
- objedinjene liste robe za koju se smanjuju/izuzimaju carinske dažbine u zajedničku tabelu u okviru tačke 2;
- nove tarifne oznake za koje je ocenjeno da su zahtevi domaćih proizvođača opravdani;
- zadržavanje samo onih tarifnih oznaka sadržanih u Odluci iz 2011, za koje je tokom 2011. postojala realizacija uvoza po ovom osnovu;
- liberalizovani uslovi za odobravanje uvoza (nema više prilaganja potvrde Privredne komore Srbije i izjave korisnika da će robu uvezenu uz smanjenje carinskih dažbina koristiti isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje, za robu iz tač. 2) i 3) Odluke iz 2011) i,
- liberalizovana su ograničenja u vezi sa raspolaganjem robom koja su bila predviđena prethodnim odlukama.
Za obrađeni duvan se zadržavaju isti uslovi za uvoz kao u Odluci za 2011. godinu.
Nova Odluka se primenjuje od 1. januara 2012. godine.


Izvor: Redakcija, 16.12.2011.

VLADA RS DONELA NOVU ODLUKU O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

Vlada Republike Srbije je na sednici 15. decembra 2011. godine usvojila Odluku o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine.
Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 2. Zakona o posebnim dažbinama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Sl. list SRJ", br. 90/94 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), kojim je propisano da Vlada određuje poljoprivredne i prehrambene proizvode za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i utvrđuje iznos te dažbine.
Novine u odluci za 2012. godinu, u odnosu na trenutno važeću Odluku o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 97/2010, 7/2011 i 75/2011) su:
- usklađivanje sa nomenklaturom Carinske tarife za 2012. godinu koja je propisana Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011) i
- usklađivanje sa dinamikom liberalizacije koja je propisana Prelaznim trgovinskim sporazumom sa EU za 2012. godinu.
Navedena odluka se primenjuje od 1. januara 2012. godine.


Izvor: Redakcija, 16.12.2011.

ZAVRŠEN NACRT PREDLOGA ZA IZMENU ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Mala, srednja i velika preduzeća okupljena u Uniji poslodavaca Srbije (UPS) zajedno sa stručnim službama te organizacije, nakon sagledavanja stanja na terenu napravili su nacrt predloga za izmenu Zakona o regionalnom razvoju.
Cilj predloženih izmena je stvaranje preduslova za ravnomerni regionalni razvoj, objavljeno je na sajtu UPS.
Između ostalog, predlaže se kreiranje Mape zona Srbije, kroz jedinstveni Internet portal za domaće i strane investitore.
Ovo zoniranje bi, smatraju poslodavci, poslužilo za unifikaciju olakšica i sredstava koja se dodeljuju domaćim i stranim investitorima prilikom ulaganja u određeni grad ili opštinu.
Predlaže se i precizno određivanje taksi i drugih opterećenja privrede iz nadležnosti lokalnih samouprava čija visina često odbija investitore, unifikacija sistema olakšica za početnike u biznisu kako bi se smanjila siva ekonomija i povećao broj privrednih subjekata i zaposlenost.
Potrebno je za svaku opštinu napraviti i Investicionu mapu koja treba da sadrži sve lokacije na kojima je moguća gradnja objekata u komercijalne svrhe, informacije o slobodnoj industrijskoj zoni, o urbanističkim i regulacionim planovima i detaljnu topografsku mapu opštine.
Neophodna je i infrastrukturna mapa koja za svaki deo grada navodi šta od prateće infrastrukture stoji na raspologanju investitorima.
Link sa Mapom zona Srbije bio bi takođe koristan jer bi u tom slučaju investitor mogao direktno preko interneta da vidi koje olakšice dobija ako investira upravo u datoj opštini.
Neki od konstruktivnih predloga su da se otvori kancelarija u opštini za prikupljanje dokumentacije neophodne investitoru za realizaciju ulagača i kreirati Investicioni informator koji mora da postoji u štampanom obliku i da bude dostupan preko interneta.
U cilju ubrzanja izgradnje infrastrukture u opštinama i gradovima predlaže se da se insistira na principu koncesije umesto kredita.
Poslodavci smatraju i da bi trebalo učestalije organizovati regionalne konferencije za privlačenje investitora i kompanija koje grade infrastrukturu kao koncesionari.
U cilju poboljšanja obrazovanja na regionalnom nivou mora se uvesti predmet Preduzetništvo i veći obim praktične nastave u osnovne i srednje škole, a na regionalnom nivou uvesti obaveze povezivanja srednjih stručnih škola sa lokalnom privredom u kojoj bi učenici III i IV razreda obavljali stručnu praksu, predlozi su UPS.
UPS predlaže i da se za svaki grad i opštinu zada obaveza da moraju imati svoj web sajt, a informacije na sajtu moraju biti dnevno ažurne i grafički uobličene, kao i da od 8 do 20 časova svakog dana bude dostupna kontakt osoba koja može putem mejla, telefona ili faksom da pruža sve neophodne informacije i da sa njima ugovori sastanke i obilazak željenih lokacija.


Izvor: Tanjug, 16.12.2011.

CILJ IZMENA ZAKONA O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE JE DA SE I U 2012. GODINI POMOGNE DOMAĆOJ GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI DA PREVAZIĐE NEGATIVNE POSLEDICE KRIZE

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić izjavio je danas da je cilj izmena Zakona o podsticanju građevinske industrije u uslovima ekonomske krize da se i u 2012. godini pomogne domaćoj građevinskoj industriji da prevaziđe negativne posledice krize.
Dulić je, obrazlažući pomenuti predlog zakona u Skupštini Srbije, naveo da je cilj tih izmena i upošljavanje domaćih građevinskih preduzeća, obezbeđivanje likvidnosti tog sektora, kao i da se podstakne rast u drugim granama privrede.
On je istakao da će se upošljavanjem domaćih preduzeća zadržati postojeća zaposlenost, uz mogućnost otvaranja novih radnih mesta.
Ministar je saopštio da je Vlada Srbije tokom primene tog zakona u ovoj godini do 1. decembra odobrila ukupno 325 projekata na teritoriji Srbije.
Prema njegovim rečima, svetska ekonomija je na pragu nove recesije, čiju je ozbiljnost sada nemoguće predvideti, a iskustvo govori o tome da je posledice krize moguće minimizirati pravoremenim merama državne politike.
Dulić je naglasio da građevinska industrija nije slučajno predmet pažnje države, budući da svaki dinar uložen u tu oblast dovodi do tri dinara investicija u druge sektore privrede, a svako novo radno mesto do četiri nova radna mesta u granama koje je podržavaju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.12.2011.

NA INTERNET STRANICI UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA OBJAVLJEN NACRT INICIJALNOG IZVEŠTAJA O PRIMENI KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

Nacrt inicijalnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 42/2009 - prim. red) dostupan je za komentare i možete ga preuzeti na http://www.ljudskaprava.gov.rs/sl/node/216.
Komentare na nacrt možete poslati na email: milos.marojevic@ljudskaprava.gov.rs.


Izvor: Vebsajt Uprave za ljudska i manjinska prava, 16.12.2011.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA PREDSTAVILO STRATEGIJU ZA PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja predstavilo je Strategiju za primenu Arhuske konvencije u Srbiji, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju OEBS.
- Zadovoljstvo mi je da ukažem na činjenicu da je sprovođenje odredaba Arhuske konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 38/2009 - prim. red) započelo još 2004. godine, kada je uz pomoć Regionalnog centra za životnu sredinu objavljen prvi vodič za primenu ovog međunarodnog sporazuma na teritoriji Srbije. Drugi, veoma važan korak, predstavlja integracija odredaba ove konvencije u sve relevantne zakonske propise, od ustavnih odredbi, preko Zakona o državnoj upravi, udruženjima građana, informisanju, obrazovanju, do seta takozvanih ekoloških zakona. Primena Arhuske konvencije u praksi je složen proces koji zahteva sinhronizovane mere različitih subjekata sistema zaštite životne sredine ali i dosledniju reformu kompletne javne uprave i društva u celini. Naročito zbog toga što sve tri grupe standarda koje Konvencija utvrđuje prevazilaze okvire nadležnosti jednog ministarstva. Naš cilj je stvaranje uslova za potpuno ostvarivanje standarda utvrđenih Arhuskom konvencijom i drugim relevantnim međunarodnim ugovorima u oblasti životne sredine i potpuna harmonizacija nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije, što je u velikoj meri realizovano u periodu od 2009. godine, a biće završeno do kraja 2013. godine - rekao je državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Ivica Radović.
Prema njegovim rečima, Ministarstvo je preduzelo različite praktične mere i planira da intenzivira aktivnosti vezane za implementaciju Arhuske konvencije. Tako na primer, kada je u pitanju dostupnost informacija o životnoj sredini, uvedena je institucija posebno ovlašćenog lica za informacije od javnog značaja čime je značajno poboljšan sadržaj i iskoristljivost internet stranica. Ovaj korak obezbedio je bolju komunikaciju, potpunu ažurnost postupanja po svim zahtevima i znatno bolji protok informacija prema svim interesnim grupama stanovništva. Poseban značaj ovih inovativnih mera ogleda se u poboljšanim mogućnostima da zainteresovana javnost može efikasnije uticati na proces donošenja odluka, propisa i drugih relevantnih strateških akata i mera.
- Kada je u pitanju učešće javnosti u procesu donošenja odluka, Ministarstvo obezbeđuje dosledno poštovanje propisanih procedura učešća javnosti u postupku procene uticaja na životnu sredinu iz naše nadležnosti o čemu svedoči veliki broj realizovanih javnih rasprava na svim nivoima vlasti, od lokalnih, preko pokrajinskih do republičkih - naveo je državni sekretar Radović.
Kako je objasnio zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Tomas Mur, saradnja u domenu Arhuske konvencije uspešno se razvija, kroz uspostavljanje prvih regionalnih i lokalnih arhus centara tokom 2010. godine, u gradovima Kragujevacu i Subotici. Pored toga, organizovane su obuke za inspektore i predstavnike pravosuđa radi podizanja nivoa efektivnosti poštovanja propisa u oblasti životne sredine i dosledne primene odredaba Arhuske konvencije u krivičnom pravu od 2009. godine.
Uz podršku misije OEBS u Srbiji, eksperti Ministarstva, u saradnji sa predstavnicima nadležnih organa i organizacija sačinili su Izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije. Takođe, izrađena je Strategija i Akcioni plan za primenu Arhuske konvencije. U Strategiji za primenu Arhuske konvencije su obrađene mogućnosti i prepreke za sprovođenje Arhuske konvencije, kao i analiza razvoja informacionih sistema, celokupnog zakonodavstva i institucialnog okvira za sprovođenje Arhuske konvencije. Pored toga, data je i SWOT analiza implementacije Arhuske konvencije.
Strategija za primenu Arhuske konvencije objavljena je radi uvida javnosti i javne rasprave na internet stranici Ministarstva, a paralelno sa tim, u saradnji sa Misijom OEBS organizovani su okrugli stolovi u Subotici, Kragujevcu i Beogradu.
Na skupu su, takođe, predstavljeni nacrt Nacionalnog energetskog programa Republike Slovenije i Strateške procene uticaja navedenog Programa u prekograničnom kontekstu. Diskusija povodom tog dokumenta odvija se na osnovama UNECE Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu - Espoo Konvencija i Protokola o strateškoj proceni uticaja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 17.12.2011.
NA INTERNET STRANICI AGENCIJE ZA HEMIKALIJE OBJAVLJEN PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O KRITERIJUMIMA, VISINI, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADE ZA PROVERU PODATAKA IZ DOSIJEA O HEMIKALIJI, KAO I O VISINI DRUGIH NAKNADA UTVRĐENIH ZAKONOM O HEMIKALIJAMA • Rok za dostavljanje primedbi i sugestija je 27. decembar 2011. godine •

Radi ostvarivanja pune javnosti u radu Agencije za hemikalije u proceduri donošenja i sprovođenja propisa, sva zainteresovana fizička i pravna lica pozvana su (oglasom koji će biti objavljen u dnevnom listu "Politika" 17.12.2012. godine), da daju svoje primedbe i predloge na Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o kriterijumima, visini, načinu obračuna i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i o visini drugih naknada utvrđenih Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010 i 92/2011 - prim. red).
Navedeni Predlog odluke možete preuzeti na http://www.shema.gov.rs/media/152840/01_predlog_odluke_15.12.2011.pdf
Primedbe i sugestije na Predlog odluke možete dostaviti pisanim putem na adresu: Agencija za hemikalije, Omladinskig brigada 1, 11070 Beograd.
Takođe, možete ih uputiti faksom na br. 011-228-33-71, elektronskom poštom na adresu milanko.perisic@ekoplan.gov.rs, a za dodatne informacije možete se obratiti Milanku Perišiću na tel. 011-7155215.
Rok za dostavljanje primedbi i predloga je 10 dana, zaključno sa 27. decembrom 2011. godine.


Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 16.12.2011.

U SKLADU SA UREDBOM O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA OBJAVLJEN JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE • Konkurs je otvoren do 31. decembra 2011. godine •

Fond za zaštitu životne sredine objavio je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, za IV kvartal 2010. i 2011. godinu.
Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 67/2010, 101/2010 i 86/2011 - prim. red).
Na javni konkurs mogu se prijaviti:
- operateri postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10), odnosno potvrdu о ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa
- kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom.
Konkurs je otvoren do 31.12.2011. godine. Podsticajna sredstva su bespovratna.
Više informacija o konkursu možete pronaći na web sajtu www. sepf.gov.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 18.12.2011.
DUG VELEDROGERIJA I PROIZVOĐAČA LEKOVA U IZNOSU OD 32,3 MILIJARDE DINARA BIĆE NADOKNAĐEN TAKO ŠTO ĆE DRŽAVA PREUZETI OBAVEZU SERVISIRANJA UGOVORENIH I STEČENIH OBAVEZA KAKO TAJ DUG NE BI UTICAO NA BUDŽET

Ministar zdravlja Zoran Stanković rekao je danas da je sa Ministarstvom finansija, Vladom Srbije i RFZO, kao i veledrogerijama i proizvođačima lekova, dogovoreno da se dug od 32,3 milijarde dinara nadoknadi, tako što će država preuzeti obavezu servisiranja ugovorenih i stečenih obaveza, kako taj dug ne bi uticao na budžet.
"Tako ćemo obezbediti sasvim normalno funkcionisanje zdravstvene službe u okvirima raspoloživih sredstava", kazao je Stanković.
On je izrazio zadovoljstvo predloženim budžetom Ministarstva zdravlja za narednu godinu, dodajući da je iznos isti kao i ove, čime će biti obezbeđeno normalno funkcionisanje zdravstvenih službi.
"Zadovoljni smo budžetom u uslovima u kojima živimo i radimo", rekao je Stanković novinarima u Centru "Sava".
Na pitanje kada će početi isplata jubilarnih nagrada lekarima, Stanković je odgovorio da je ona već trebalo da počne, da su dostavljeni spiskovi i da se predviđena sredstva isplaćuju.
Prema pisanju medija, srpsko zdravstvo opterećeno je ogromnim dugovanjima, nadležni pominju sumu od oko 32 milijarde dinara, a tačan iznos znaće se posle usaglašavanja u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja (RFZO).
U začaranom krugu dužnika najviše novca zdravstvene ustanove, koje dobijaju sredstva od RFZO-a, duguju proizvođačima i dobavljačima lekova, a, s druge strane, i Fond trpi zbog dužnika koji ne plaćaju obavezne doprinose zdravstvenog osiguranja.


Izvor: Tanjug, 16.12.2011.

PARAFIRAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA PALESTINOM

U Beogradu je, 16. decembra 2011. godine, parafiran Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Palestinom.
Dogovoreno je da dve države preduzmu neophodne mere za što skorije potpisivanje Ugovora.
Tačan datum i mesto potpisivanja, kao i nivo potpisnika utvrdiće se naknadno diplomatskim putem, o čemu će pretplatnici blagovremeno biti obavešteni.

Izvor: Redakcija, 16.12.2011.
PROGRAM SPECIJALISTIČKIH KURSEVA U OBLASTI PLANIRANJA I UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU U 2012.GODINI BIĆE ORGANIZOVAN U PERIODU OD 20. FEBRUARA DO 13. APRILA 2012. GODINE U PARIZU • Rok za dostavljanje prijave Institutu je najmanje dva meseca pre početka kursa koji polaznik želi da pohađa •

Međunarodni institut za planiranje obrazovanja organizuje Program specijalističkih kurseva u oblasti planiranja i upravljanja u obrazovanju.
Učešće u Programu specijalističkih kurseva u oblasti planiranja i upravljanja u obrazovanju mogu uzeti kako zaposleni u Ministarstvu prosvete i nauke tako i predstavnici posebnih organizacija, službi i ostalih relavantnih institucija iz istog resora.
Program se sastoji od ukupno osam kurseva podeljenih u dve grupe, a polaznici mogu izabrati jedan ili više kurseva.
Program traje od 20. februara do 13. aprila 2012. godine i održaće se u Parizu.
Visina participacije zavisi od dužine kursa, a prosečno iznosi 1 550 evra. Polaznici sami pokrivaju troškove prevoza i boravka u Parizu.
Sve informacije o kursevima, kao i prijava za učešće su dostupni na internet strani www.iiep.unesco.org
Prijave za učešće sa ostalom potrebnom dokumentacijom (navedeno u prijavi) treba dostaviti Institutu najmanje dva meseca pre početka kursa koji polaznik želi da pohađa.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 16.12.2011.

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU VEĆ JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI I OBJAVLJEN JE NA SAJTU PARLAMENTA

Tanjug


Prema Predlogu zakona o budžetu za 2012, većina državnih institucija i ministarstava nominalno će imati veće izdatke nego ove godine, ali ima i onih kojima su rashodi smanjeni, poput Ministarstva ekonomije, za 24,2 milijarde dinara i Ministarstvu odbrane za 23,1 milijarde dinara.
Predlog zakona o budžetu već je u skupštinskoj proceduri i objavljen je na sajtu Parlamenta.
Prema tom dokumentu, rashodi Predsednika Republike u narednoj godini biće smanjeni za 8,7 miliona dinara na oko 242,4 miliona dinara, dok će rashodi kabineta predsednika Vlade Srbije biti uvećani sa ovogodišnjih 37,7 milijardi - na 39,9 milijardi dinara u 2012.
Generalni sekretarijat Vlade pretrpeće drastično smanjenje rashoda sa 3,26 milijardi dinara u ovoj godini, posle rebalansa budžeta u oktobru, na oko 295,5 miliona dinara u 2012.
Državna revizorska institucija raspolagaće u narednoj godini sa oko 442,2 miliona dinara umesto sa 270,2 miliona koliko je mogla u 2011, a povećanje sredstava u budžetu predviđeno je i za Fiskalni savet koji će raspolagati sa 47,7 miliona dinara (u 2011. bilo 24,9 miliona dinara).

Prihodi budžeta u 2012, koji su planirani na oko 750,1 milijardu dinara, biće veći za šest odsto nominalno od ovogodišnjeg, a najveći priliv u iznosu od 362,8 milijardi dinara očekuju se od poreza na dodatu vrednost (PDV).
Drugi po veličini su prihodi od akciza, koji su projektovani u iznosu od 191 milijardu dinara, povećanje od 18,2 odsto u odnosu na projektovani iznos u 2011.
Predlog zakona o budžetu za 2012, predviđa prihode od oko 750,1 milijardu dinara, za 42,8 milijardi više u odnosu na ovogodišnji rebalansirani budžet, a rashodna strana je uvećana za 25,2 milijarde dinara - na oko 890 milijardi dinara.
Predviđeno je smanjenje budžetskog deficita sa 4,5 odsto u ovoj, na 4,25 procenata ukupnog domaćeg proizvoda (BDP) u sledećoj godini, ili sa ovogodišnjih 142,7 milijardi na oko 140 milijardi dinara u 2012.
Na prihodnoj strani budžeta, predviđeno je smanjenje prihoda od poreza na dobit preduzeća od 28,8 milijardi dinara i od carine za 5,8 milijardi, a najveći rast priliva planiran je od akciza (29,4 milijarde), PDV (21,4 milijarde) i neporeskih prihoda (22,4 milijarde).
Na rashodnoj strani budžeta, tekući izdaci su povećani za 47,8 milijardi dinara, rashodi po osnovu otplate kamata za 17,1 milijardu, transferi fondu Penziono-invalidskog osiguranja (PIO) za 16,7 milijardi, rashodi za zaposlene za 15,2 milijarde, dok su transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje uvećani za 14,4 milijarde dinara.
Umanjeni su i transferi za socijalnu zaštitu iz budžeta za 4,7 milijardi dinara, kapitalni izdaci za 3,2 milijarde, ostali tekući rashodi za 2,7 milijardi i transferi Nacionalnoj službi za zapošljavanje za 2,3 milijarde dinara.

IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU KOJE SU STUPILE NA SNAGU POČETKOM 2011. GODINE, PREDVIĐENO JE DA 1. JANUARA 2012. GODINE VOJNA LICA BUDU U JEDINSTVENOM SISTEMU PIO, ZAJEDNO SA CIVILNIM OSIGURANICIMA

Penzioni fondovi vojnih lica i civilnih osiguranika biće objedinjeni od početka naredne godine, najavljeno je iz Ministarstva rada i socijalne politike Srbije.
Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su stupile na snagu početkom ove godine, predviđeno je da 1. januara 2012. godine vojna lica budu u jedinstvenom sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), zajedno sa civilnim osiguranicima.
Poslove Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od naredne godine preuzima Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Kako je agenciji Beta rekla državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Radina Todović, zakon predviđa da vojna lica penziju mogu steći uz beneficirani radni staž.
Tako je uslov za sticanje prava na starosnu penziju profesionalnog vojnog lica u 2012. godini 53 godine i četiri meseca života i 20 godina i osam meseci staža osiguranja, od čega najmanje 10 godina i osam meseci efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se računa beneficirani radni staž.

U Srbiji ima oko 50.000 vojnih penzionera i 37.000 osiguranika. Prosečno primanje vojnih penzionera iznosi oko 38.000 dinara.
Fondovi penzionera samostalnih delatnosti, poljoprivrednika kao i penzionera iz kategorije bivših zaposlenih objedinjeni su i zajednički funkcionišu od 2008. godine.

HOĆE LI AGRARNI BUDŽET BITI DOVOLJAN?

RTV


Narednu nedelju, sudeći prema najavama, obeležiće budžet Srbije koji bi Skupština trebalo da usvoji do 29. decembra. U okviru državnog proračuna tu je i novi agrarni budžet.
Ekonomisti, proizvođači, a kako se izbori bliže, i vlast i opozicija, utrkuju se u tome da ukažu na to da će u narednoj godini svaki agrarni budžet manji od 5 odsto ukupnog budžeta biti još jedna izgubljena godina za domaću poljoprivredu.

EVROPSKA KOMISIJA SMATRA DA NOVI AUSTRIJSKI ZAKON O IMIGRACIJI NIJE U SKLADU SA EVROPSKIM PRAVOM JER ZA IMIGRANTE ZAHTEVA ZNANJE NEMAČKOH JEZIKA

Tanjug


Evropska komisija smatra da, zakonom propisano, potrebno znanje nemačkog jezika za imigraciju u Austriju nije u skladu sa evropskim pravom.
Taj deo mera za integraciju stranaca mogao bi da bude ukinut.
EK je, kako prenosi bečki dnevnik "Stnadard", mišljenja da postavljanje za uslov položeni test o znanju nemačkog jezika ne doprinosi, već sprečava integraciju.

Od prošlog leta u Austriji je stupio na snagu novi zakon o imigraciji, koji od stranaca, koji žele da se usele u Austriju, zahteva znanje nemačkog jezika.

Sličan zakon je EK već jednom ranije "srušila" u Holandiji.

Evropskom sudu je EK napisala da države članice imaju pravo da zahtevaju "integrativne mere", između ostalih i testove znanja jezika. Te mere, međutim, treba da posluže za podsticanje integracije i ne sme biti kriterijum isključenja.

EK se pri tom poziva na pravilnik o spajanju porodica, u kome piše da spajanje porodice doprinosi sociokulturološkoj stabilnosti, koja olakšava integraciju stranaca iz zemalja izvan EU.

Taj cilj se ovom merom, međutim, minira.

Izjašnjavanje EK nema neposredni uticaj na austrijske zakone, ali će srednjoročno dovesti do ukidanja pravila o znanju nemačkoh jezika, smatraju pravnici.

"Evropski sud će se priključiti mišljenju EK", uveren je pravnik Johanes Pajerl.

Prema njegovim rečima, ako se sada neko obrati Sudu, za godinu-dve biće doneta odluka, koja će potom dovesti do ukidanja zakona.

On je uveren da je nerealno da će preduslov znanja nemačkog jezika važiti još par godina.

U Holandiji je slična mera "pala" krajem septembra, ali je ona važila samo za državljane Turske. Ona nije bila samo u suprotnosti sa pravilnikom o spajanju porodica, već i sa sporazumom sa Turskom.

Ukoliko Evropski sud bude osporio zakon zbog testa iz nemačkog pre doseljavanja, onda bi mogla da padne i obaveza ispunjavanja takozvanog Integrativnog sporazuma.

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL TVRDI DA NI JEDAN OD ŠEFOVA KRIMINALNIH GRUPA NE ŠETA SLOBODNO SRBIJOM

Tanjug


U tužilaštvu za organizovani kriminal kažu da ni jedan od šefova kriminalnih grupa ne šeta slobodno Srbijom.
Tužilac Miljko Radisavljević kaže da je tome doprinela odlučna borba protiv organizovanog kriminala i dobra saradnja sa susednim državama.
"Šefovi najpoznatijih kriminalnih grupa u Srbiji su ili u zatvoru ili su van zemlje i nisu nam dostupni", rekao je Tanjugu tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević i dodao da država mora da bude pripravnai, jer kriminal stalno traži "nove pojavne oblike".

"Bosovi" grupa koje su, posle raspada "zemunskog klana" 2003, tokom protekle decenije sejale strah i nametale "svoj red i pravila igre" po Beogradu i Srbiji -  nalaze se u višegodišnjem bekstvu od domaćih pravosudnih organa.


Tužilac Radisavljević ipak upozorava da je organizovani kriminal kao "živi organizam koji se stalno razvija i kreće i traži mogućnost da sa sebe skloni pažnju policije i tužilaštva".

Prema rečima tužioca, organizovani kriminal koji, po definiciji, ima za cilj sticanje profita, uvek pokušava da pronađe nove oblike delovanja.

"U zabludi su svi oni koji misle da se on u potpunosti može iskoreniti. Obaveza je države je da uvek bude u pozornosti da prepozna njegove pojavne oblike, a nadležni organi efikasno lociraju, liše slobode i procesuiraju učinioce krivičnih dela", ukazao je Radisavljević. Predsednik Srbije Boris Tadić je na konferenciji o borbi protiv organizovanog kriminala u regionu, 29. novembra, u Beogradu ocenio da je organizovani kriminal decenijama bio generator korupcije u Srbiji, ali da "Srbija više nije sigurno utočište za kriminalce", jer su kako je naveo, ključni šefovi organizovanog kriminala u Srbiji danas ili u zatvoru ili osuđeni ili su pobegli na druge sigurnije lokacije.

Prema Tadićevim rečima, prvi odlučujući udarac organizovanom kriminalu u Srbiji je zadat međunardnom akcijom "Balkanski ratnik", a drugi udarac uspešnom primenom Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom.

Uspešna realizacija sporazuma o saradnji pravosuđa koje Srbija ima sa Crnom Gorom i Hrvatskom dovela je do hapšenja i procesuiranja članova više kriminalnih grupa koji su se godinama skrivali u susednim državama, krijući se iza dvojnih državljanstava.

Prvi korak u realizaciji tog vida saradnje sa Hrvatskom bilo je izručenje S.K. u avgustu prošle godine, a nedugo zatim Crna Gora je krenula da hapsi i izručuje Srbiji svoje državljane osumnjičene za šverc droge, ubistva i druga teška krivična dela.

Kada je u pitanju visoka korupcija koja je srpsko društvo i privredu sistematski izjedala minimum dve decenije unazad, situacija nije tako crno-bela, mada su učinjeni prvi koraci u iskorenjivanju te pošasti.

Mnogi odgovorni za urušavanje pravne države i uništavanje domaće ekonomije skolonili su se na "bezbednu teritoriju" pod izgovorom azila ili se prosto skrivaju od pravde dok se njihove slike i dalje nalaze na poternicama Interpola.

MANJE DELIKVENATA, ALI POVEĆAN BROJ MALOLETNIČKIH KRIVIČNIH DELA

RTV
Statistički podaci govore da na teritoriji Policijske uprave Novi Sad ima manje maloletnih delinkvenata, ali i da je povećan broj krivičnih dela koja oni počine.

Pedagozi su uvereni da je njihov povratak na pravi put uvek moguć. S druge strane, praksa pokazuje da boravak u Vaspitno-popravnom domu nije najbolje rešenje.

VATERPOLO SAVEZ SRBIJE PRVI USKLADIO STATUT SA ZAKONOM O SPORTU

Tanjug


Vaterpolo savez Srbije (VSS) prvi je sportski savez u našoj zemlji koji je uskladio svoj Statut sa novim Zakonom o sportu.
Na redovnoj sednici Skupštine VSS novi Statut usvojen je većinom glasova i na taj način stavljena je tačka na još jednu veoma uspešnu godinu srpskog vaterpola.

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "GOVORITE EVROPSKI - PROGRAM PROFESIONALNOG RAZVOJA ZA PRISTUPANJE EU"

Završna konferencija projekta "Govorite evropski - program profesionalnog razvoja za pristupanje EU" održana je danas u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Britanskog saveta i Delegacija Evropske unije u Srbiji.
Direktor Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević, podsetila je da je projekat "Govorite evropski" vredan 2,5 miliona evra, počeo 2010. godine i da je kroz njega prošlo 200 državnih službenika u javnim i lokalnim službama, novinara i ljudi iz nevladinog sektora.
Delević je rekla da je 170 njih prošlo obuku u trajanju od dve do četiri nedelje u Evropskom institutu za javnu administraciju u Mastrihtu i Evropskom koledžu u Brižu, dok je 32 stažiralo tri meseca u institucijama EU ili državama članicama.
"Sve zemlje u procesu evropskih integracija su prošle kroz reformu državne uprave, kako bi se modernizovale i bile sposobne da prevedu evropsko u domaća zakonodavstva", rekla je Delević.
Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Vensan Dežer, izjavio je da u procesu evropskih integracija ima uspona i padova, ali da je važno ostati predan, nastaviti sa poslom i ispuniti očekivanja. On je podsetio da Srbija ima zakazan "randevu" sa Savetom ministara 28. februara, kada se očekuje da joj bude potvrđen status kandidata za članstvo u Uniji.
Dežer je podsetio da je Savet EU potvrdio pozitivnu procenu Evropske komisije o uspešnosti reformi koje je Srbija izvela, ali je ocenjeno da joj je potrebno još vremena za neke poslove.
Pristupanje EU je dugotrajan proces, ali kvalitativan, rekao je Dežer i poručio polaznicima projekta "Govorite evropski" da se od njih očekuje da "govore evropski, ali i da budu ambasadori Unije"i prenose znanja koja su stekli.
On je izrazio nadu da će i proces ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i priodruživanju za Srbiju u državama članicama biti završen u prvoj polovini 2012. godine, pošto je već 24 država EU to učinilo.
Direktor Britanskog saveta Toni O Brajan je rekao da je savet sa zadovoljstvom, prihvatio da bude partner u ovom projektu jer se njime grade poverenje i razumevanje, kojem dovode do angažovanja ljudi, što je u samom srcu integracija.
Projekat "Govorite evropski" inicirao je Kabinet potpredsednika Vlade Srbije za evropske integracije, a finansirala ga je Evropska unija. Glavni partner u sprovođenju projekta je Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, a program je realizovao Britanski savet.
Programi obuke i višemesečne prakse u EU su organizovani u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu (Mastriht) i Koledžom Evrope (Briž). Po povratku u Srbiju, svi učesnici imaju važnu ulogu u prenošenju stečenih znanja i iskustava u institucijama iz kojih dolaze, kao i u široj javnosti, što je važan doprinos boljem razumevanju funkcionisanja Evropske unije, informisanju o prednostima članstva u EU i širenju evropskih vrednosti.


Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije, 16.12.2011.

VLADE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE POTPISALE TRI SPORAZUMA O SARADNJI

Predstavnici Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske potpisali su danas, nakon zajedničke sednice održane u zgradi Vlade Srbije u Beogradu, tri sporazuma o saradnji.
Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo potpisali su Memorandum o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Državni sekretar Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije Dušan Nikezić i ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zoran Tegeltija potpisali su Implementacioni ugovor o robnom kreditu Ministarstva finansija Vlade Srbije i Republike Srpske u vagonogradnji i informacionim tehnologijama.
Državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije Bojan Đurić i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić potpisali su Memorandum o razumevanju.
Srbija i Republika Srpska su do sada na osnovu Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama potpisale 27 sporazuma, dok je u pripremi još šest dokumenata.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.12.2011.

ODRŽAN 25. SASTANAK SAVETA MINISTARA SPOLJNIH POSLOVA ZEMALJA ČLANICA ORGANIZACIJE ZA CRNOMORSKU EKONOMSKU SARADNJU (BSEC) • Prioritet predsedavanja Srbije BSEC-u jačanje saradnje zemalja članica •

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas u Moskvi da će Srbija tokom predsedavanja Organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju (BCES) raditi na jačanju te organizacije i približavanju njenih članica, u duhu saradnje, razumevanja i međusobnog poštovanja.
Jeremić je, govoreći na 25. sastanku Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica BSEC-a, naveo da će Srbija tokom predsedavanja raditi na jačanju saradnje između članica u prioritetnim oblastima, kao što je borba protiv zajedničkih izazova bezbednosnog okruženja.
On je istakao da je u tom cilju u Nišu osnovan Regionalni humanitarni centar za reagovanje u vanrednim situacijama, koji je projektovan da ubrza reagovanje i ojača kapacitete spasilačkih operacija širom prostora zemalja BSEC-a.
Prema njegovim rečima, ovaj centar će služiti kao središte za pružanje pomoći u slučaju katastrofa, uključujući brzu humanitarnu pomoć, operacije potrage i spasavanja, evakuaciju stanovništva i gašenje šumskih požara.
Nadamo se da će ovu važnu inicijativu, koju smo razvili zajedno sa Rusijom, podržati države članice BSEC-a, koje su pozvane da učestvuju kao punopravni partneri.
Ministar je saopštio da je energija jedan od prioriteta BSEC-a i dodao da će Srbija tokom predsedavanja posvetiti pažnju i diversifikacionim izvorima energije poput hidroenergije, biomase, biogoriva i sunčeve eneregije.
Jeremić je napomenuo da je Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom je pozvao Evropsku komisiju da usvoji strategiju za Crno more i dodao da je Srbija spremna da se angažuje u diskusijama u Briselu kako bi Crnomorski region postao i zvanično makroregion, uspostavljen na principima strategije EU za Dunavski region.
BSEC je, kako je istakao, zamišljen kao instrument za promociju unutarregionalne razmene i dalje ekonomske integracije država članica.
Naši napori bi prvenstveno trebalo da budu usmereni ka osmišljavanju i sprovođenju zajedničkih projekata u regionu Crnog mora i to predstavlja preduslov za konsolidaciju mira i stabilnosti u ovom delu sveta, saopštio je Jeremić.
On je naglasio da će tokom predsedavanja Srbije BSEC proslaviti 20-godišnjicu osnivanja, pri čemu je izneo predlog da naša zemlja organizuje jubilarnu konferenciju u Beogradu na koju će biti pozvano svih 12 država članica, kao i države posmatrači.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.12.2011.
NEMAČKA ODOBRILA SRBIJI JOŠ 110 MILIONA EVRA RAZVOJNE POMOĆI ZA PROJEKTE U OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ambasador Nemačke u Srbiji Volfram Mas i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević razmenili su danas note kojima će Srbiji biti odobreno dodatnih 110 miliona evra nemačke razvojne pomoći za projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, a pre svega biomase i smanjenja emisije štetnih gasova.
Nemački ambasador je u Privrednoj komori Srbije kazao da se radi o nekomercijalnom kreditu od 100 miliona evra i grantu (poklonu) od deset miliona evra, tako da je ta zemlja ove godine odobrila Srbiji rekordan iznos sredstava u visini od 232 miliona evra bilateralne pomoći.
Mas je istakao da je Nemačka i dalje spremna da u svakom pogledu podržava Srbiju na putu za bolju budućnost.
On je istakao da je ta zemlja Srbiji od 2000. godine odobrila bilateralnu pomoć u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde evra.
Ministar za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje Oliver Dulić je kazao da je Srbija prebogata obnovljivim izvorima energije, a pre svega biomasom, koja bi mogla da postane značajan izvozni adut naše zemlje.
Dulić je naveo da Srbija ima na milione tona biomase koje neiskorišćeno trunu, a mogli bi da se izvoze i na osnovu njih da se u Srbiji otvori na desetine hiljada radnih mesta.
Delević je rekla da je Nemačka najznačajniji bilateralni donator naše zemlje, a da Evropska unija ima udeo u ukupnoj razvojnoj pomoći koju je Srbija primila u poseldnjih 10 - 11 godina oko 70 odsto.
Predstavnica ministarstva za ekonomiju i razvoj nemačke Johana Burgeman je rekla da će 100 miliona evra biti odobreno Srbiji putem nemačke razvojne banke KWF, pod veoma povoljnim uslovima.
Burgeman je rekla da je cilj pomoći da se u Srbiji razvije tržište obnovljivih izvora energije, u cilju smanjivanja emisije štetnih gasova i u drugim zemljama.
Predstavnici tog ministarstva su rekli da je rano govoriti o visini kamate, ali da će se ona verovatno kretati između 2,5 i tri odsto, sa rokom otplate do 15 godina i grejs periodom između tri i pet godina, ali da će uslovi tek biti precizirani.

Izvor: Tanjug, 16.12.2011.

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV - OBRAČUNATOG ZA PROMET USLUGE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA IZGRAĐENOG PRE 1.1.2005. GODINE - PRILIKOM PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE - Zakon o porezima na imovinu: član 12

Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: BITAN ELEMENT RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA - Krivični zakonik: član 229
 • Apelacioni sud u Beogradu: FORMA ODLUKE KOJOM SE ODBIJA ZAHTEV ZA NEPRAVO PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 405 stav 6
 • Apelacioni sud u Beogradu: KONSUMPCIJA KRIVIČNOG DELA ZLOČINAČKO UDRUŽIVANJE - Krivični zakonik: čl. 246 i 346
 • Apelacioni sud u Beogradu: UPUĆIVANJE U USTANOVU ZA IZDRŽAVANJE KAZNE PRE PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 358 stav 7
 • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE ISTINITOSTI ISKAZA MALOLETNOG OŠTEĆENOG LICA - Zakonik o krivičnom postupku: član 355 stav 1 tačka 2)
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU KRALJICA PROTIV MINISTARSTVA TRANSPORTA, PO ZAHTEVU FAKTORTEJM D.O.O. I DRUGIH (predmet 213/89) - OVLAŠĆENJE NACIONALNOG SUDA DA NA OSNOVU PRAVA ZAJEDNICE ODREDI PRIVREMENU MERU PROTIVNO ODREDBAMA NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 267

Likvidacije:

§§ Likvidacije:
U periodu od 5. decembra do 9. decembra 2011. godine godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

174835

JUSTINIJAN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

09.12.2011

60

174807

TOREX - U LIKVIDACIJI

Smederevo

09.12.2011

60

174748

MONET UNION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174740

IVOREX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

09.12.2011

60

174736

MAX-PUT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

09.12.2011

60

174725

OLOSS-BAKI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

09.12.2011

60

174706

OLI-PROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

09.12.2011

60

174655

VELNES MTW - U LIKVIDACIJI

Pančevo

09.12.2011

60

174629

BIOSAGA - U LIKVIDACIJI

Malo Crniće

09.12.2011

60

174621

AGIOS - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

09.12.2011

60

174598

ASTRA COSMETICS - U LIKVIDACIJI

Loznica

08.12.2011

60

174586

TRUCK & CAR SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

08.12.2011

60

174580

VSG - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174567

ZANTA GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

08.12.2011

60

174554

BIF 2000 - U LIKVIDACIJI

Bečej

08.12.2011

60

174545

ULTIMATE HAIR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

08.12.2011

60

174495

VESO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174482

KNJIGOVODSTVENI SVET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

08.12.2011

60

174474

H-MEČE-PROMET - U LIKVIDACIJI

Tutin

08.12.2011

60

174470

KR BABYLON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174452

ARDIVAS LOGISTICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174448

METAPLAST SISTEM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Mladenovac

07.12.2011

60

174427

GLOBALPREMER - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

07.12.2011

60

174419

AGROSEME - U LIKVIDACIJI

Smederevo

07.12.2011

60

174415

POLIFIL - U LIKVIDACIJI

Loznica

07.12.2011

60

174411

CRNI PANTER - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.12.2011

60

174407

MIST & BEER - U LIKVIDACIJI

Vrbas

07.12.2011

60

174384

TOLIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

07.12.2011

60

174368

G - FAKTOR MEDIA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.12.2011

60

174362

IN ALTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

07.12.2011

60

174349

PAL & BEČEJI - U LIKVIDACIJI

Subotica

07.12.2011

60

174333

SRDIJA - U LIKVIDACIJI

Negotin

06.12.2011

60

174315

IVOTEHNA - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

06.12.2011

60

174313

JAVIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

06.12.2011

60

174294

POLI ŠPED - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

06.12.2011

60

174296

OFFICE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174283

HIDRO TWO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174275

MPA INFORMATIČKI INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

06.12.2011

60

174271

INTERTEKS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.12.2011

60

174252

TERMOIZOLIR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

06.12.2011

60

174246

AG PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174231

CAO HUI - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174250

HITEC SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

06.12.2011

60

174215

TRAMONTO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

06.12.2011

60

174207

PREMIER PROJECT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.12.2011

60

174189

MULTI BRAND - U LIKVIDACIJI

Mali Zvornik

06.12.2011

60

174183

ZULI-ALUMINIJUM - U LIKVIDACIJI

Jagodina

06.12.2011

60

174179

ŠILTON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

06.12.2011

60

174466

HIPOKUĆA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

05.12.2011

60

174167

KINA-SHANGAJ - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174156

ON TIME CONCEPT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

05.12.2011

60

174142

DVORNET - U LIKVIDACIJI

Kruševac

05.12.2011

60

174138

OSKAR FIRMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

05.12.2011

60

174109

DELTING 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174103

LUCIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.12.2011

60

174079

DSD METALOGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.12.2011

60

174077

ECO BRIDGE - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174060

MARKET - U LIKVIDACIJI

Subotica

05.12.2011

60

174055

ICE DYP BALAS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

05.12.2011

60

174045

DUKTUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

05.12.2011

60

174043

IBERA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

05.12.2011

60

174031

XDX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

05.12.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 9.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"BEOFRUTO" DOO

 

15 St. 217/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to Predsednik veća Gordana Aranđelović i članovi veća, sudija Gordana Ratković i sudija Jelena Jovanović u predmetu stečaja broj 15 St. 217/10 nad "BEOFRUTO" DOO u stečaju, Beograd, Pazinska 6, rešavajući po predlogu stečajnog upravnika, zakazuje IV ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine u 10,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239, na II spratu.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik da prisustvuju ročištu.
Ovo rešenje oglasiti u "Službenom glasniku RS" i istaći na oglasnu tablu Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Anja Company" d.o.o.

17589326

12. St. broj 2246/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2369

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 12 St. broj 2246/2011 od 24. oktobra 2011. godine je:
I. Otvorio postupak stečaja nad "Anja Company" d.o.o. Lazarevac, Savska 1, matični broj 17589326, PIB 103605623 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 1. marta 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Petkoski iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obavezuje prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za promet robe i usluge Vredenex

17543237

50. St. broj 2259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1643

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 2259/2011 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za promet robe i usluge Vredenex, u stečaju, Novi Beograd, Jurija Gagarina broj 141, matični broj 17543237 PIB 103315101, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Real Deal" d.o.o.

20023953

42. St. broj 1610/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1924

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 1610/11 od 11. novembra 2010. godine zaključio je postupak stečaja nad "Real Deal" d.o.o. iz Beograda, Birčaninova broj 34-36, matični broj 20023953, PIB 103803018.
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Park Invest Jug"

20275260

32. St. broj 3592/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2430

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Park Invest Jug" Beograd, Trg Republike 3/II, matični broj: 20275260, PIB 105019593.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Svetozar Obrenović, Borivoja Stevanovića 33/5, Beograd, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 26. decembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 26. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, ulica Masarikova 2, sudnica 223, drugi sprat.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 18. novembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS".
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o.

17307746

16. St. broj 3783/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1698

 

Privredni sud u Beogradu, doneo je 23. novembra 2011. godine rešenje 16. St. broj 3783/2010 i objavljuje oglas.
Utvrđuje se da stečajni dužnik Preduzeće "KOMOTKO" iz Beograda, Slanački put 49, ima samo jednog poverioca, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem "KOMOTKO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. iz Beograda, Slanački put 49, matični broj 17307746, PIB 100036378, obustavlja.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Brankova 25 da izvrši upis obustave rešenja o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune otvorene u toku stečajnog postupka, a da eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na žiro račun sudskog depozita broj 840-298802-02.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da izvrši upis obustave stečajnog postupka nad ovde stečajnim dužnikom.
Nalaže se poreskoj upravi da izvrši upis obustave postupka stečaja nad ovde stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o.

17414593

17. St. broj 2961/11

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2961/2011 od 21. novembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, Preduzeće za inženjering, trgovinu i usluge Juger group d.o.o. Beograd, Otona Župančiča 8/35 čiji je matični broj 17414593 i PIB 101201030, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Vesna Vuković iz Beograda, Triše Kaclerovića 24.
III - Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečat preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, se zakazuje za 10. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VII - Ispitno ročište se zakazuje za 26. april 2012. godine, sa početkom u 13,30 časova, u zgradi Privrednog sudu u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VIII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda, 21. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću

07563612

7. St. broj 3454/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/PIONIR-BEOGRAD.shtml/seo=
/companyid=13392

Ι. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 3454/11 od 24. novembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača stečajnog dužnika Preduzeća za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190, od 22. septembra 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju i promet Pionir - Beograd sa potpunom odgovornošću - u likvidaciji, matični broj 07563612, PIB 100184190.
ΙΙ. Stečajni razlog je prezaduženost stečajnog dužnika.
ΙΙΙ. Imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23, za stečajnog upravnika.
ΙV. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom, podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VΙ. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 29. decembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VΙΙ. Ispitno ročište zakazuje se za 16. februar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o.

 

50. St. broj 2664/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1347

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 2664/2010 od 24. 11. 2011. godine u stečajnom postupku nad Proizvodno prometnim preduzećem "Euroflex" d.o.o. u stečaju, Beograd-Ugrinovci, ul. XXV nova broj 73, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. 12. 2011. godine sa početkom u 10.30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Poslovni sistem "Stankom" a.d.

 

21. St. broj 641/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Dragana Kovačević, u postupku stečaja nad Poslovnim sistemom "Stankom" a.d. Beograd, Kraljice Katarine 53, 24. novembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas
Ι. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije Poslovnog sistema "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sala broj 100/I.
ΙΙ. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
ΙΙΙ. Plan reorganizacije stečajnog dužnika PS "Stankom" a.d. - u stečaju, Beograd, Kraljice Katarine 53, je izložen u sobi 22 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.
ΙV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VΙ. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VΙΙ. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće DP "Institut za novinarstvo"

 

15. St. broj 92/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/INSTITUT+ZA+NOVINARSTVO.shtml/seo=
/companyid=15377

U postupku stečaja u predmetu broj 15. St. broj 92/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzeće DP "Institut za novinarstvo" iz Beograda, Njegoševa 72.
Zakazuje se završno ročište za 23. decembar 2011. godine u 12,30 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 133/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o.

6769683

St. broj 686/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2399

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "NATURA" d.o.o., Šabac, matični broj 6769683 PIB 101016262 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Marjanović Jasmina iz Valjeva, Krfska 4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 29. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 13. januara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 23.11.2011. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"MEGA-TEKS" OD

17260294

St. broj 59/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1430

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "MEGA-TEKS" OD u stečaju iz Loznice, dana 23.11.2011. godine, doneo je sledeće rešenje:
Zaključuje se postupak stečaja nad "Mega-Teks" OD u stečaju iz Loznice, ul. Marka Radulovića br. 10, matični broj 17260294, PIB 101197909. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Medovac" DOO

20063084

St. broj 866/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1381

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, ul. Karađorđeva bb, matični broj 20063084, PIB 103980212. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Veletrade" d.o.o.

8717354

St. broj 469/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1542

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, ul. Karađorđeva 64, matični broj 8717354, PIB 100789698.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Ingrap M" a.d.

17023110

St. broj 57/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=11

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GZP+INGRAP-M+AD.shtml/seo=
/companyid=8837

Privredni suda u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, dana 23.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Ingrap M" a.d. u stečaju iz Mionice, ul. Vojvode Mišića 7, matični broj 17023110, PIB 101392444.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Livas" d.o.o.

20191147

St. broj 225/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1581

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, dana 25.11.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad "Livas" d.o.o. u stečaju iz Uba, ul. Milana Munjasa br. 64, matični broj 20191147, PIB 104581817.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto"

17500465

St. broj 524/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1973

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, doneo je 2. decembra 2011. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Šabac Auto", Šabac, u stečaju, Drinska 6, matični broj 17500465, PIB 102883316, zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o.

07309783

St. broj 215/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2402

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 215/11 25. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Industrija hemijskih proizvoda "Prahovo Đubriva" d.o.o. Prahovo, MB 07309783, PIB 100777129, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 2. tačka 1. i stav 3. tačka 2. istog člana Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Danijela Todorović, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 29. decembra 2011. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 20. mart 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Borprevoz"

 

1. St. 4/2010

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz" Bor doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Borprevoz", Bor.
Završno ročište se određuje sa razloga jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

AD "Sloga"

 

1. St. broj 13/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/GDP+SLOGA.shtml/seo=
/companyid=8830

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 29. decembar 2011. godine u 12,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Sloga" Bor.
Završno ročište se određuje jer stečajni dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Banat seme" a.d.

08120935

St. broj 224/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2389

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 224/11 od 23. novembra 2011. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Banat seme" a.d., Zrenjanin, Vardarska 27, matični broj 08120935, PIB 10116520.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Božić Dragan iz Zrenjanina, Bolnička 72.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Neblagovremene prijave potraživanja biće odbačene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 28. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 4. april 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 23. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"DEPAR KG" DOO

20032090

2. St. broj 232/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1375

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "DEPAR KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, na završnom ročištu održanom dana 4.11.2011. godine, doneo rešenje:
1) Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika "Depar KG" DOO Kragujevac, ulica Masarikova 9, matični broj 20032090, PIB 103891599, manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se stečajni postupak, otvoren rešenjem 2. St. 232/11 od 12.4.2011. godine., zaključuje.
2) Usvaja se izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 22.09.2011. godine.
3) Rezervišu se sredstva za troškove stečajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 505,28 dinara.
4) Razrešava se stečajni upravnik Saša Jovanović iz Paraćina.
5) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 4.11.2011. godine. i u "Službenom glasniku RS".
6) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom

20144572

1. St. broj 152/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1537

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 152/2011 od 25. novembra 2011. godine usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika "Twinart T.I." d.o.o. Društvo za trgovinu ostalom robom Kragujevac, Kneza Mihajla 175, matični broj 20144572, PIB 104359561, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda 25. novembra 2011. godine. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miroslav Popovič, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, broj licence 155-0099. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO

17386000

1. St. broj 238/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=287

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 238/2010 od 4. novembra 2011. god. usvojen u celini završni račun i finansijski izveštaj stečajnog dužnika Prometno-uslužno društvo "TIP-EX" DOO Jagodina, Vojvođanska L-10, matični broj 17386000, PIB 101325442, pa je zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da po pravnosnažnosti rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 4. novembra 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Nenad Jeremić, licencirani stečajni upravnik iz Despotovca, broj licence 155-0211. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO

20349000

6. St. broj 497/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2425

 

I. Privredni sud u Kraljevu, rešenjem Posl. Br. VI St. 497/2011 od 29.11.2011. godine otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "Metalac trgovina" DOO Kruševac, Mirka Tomića 26, MB 20349000, PIB 105266160.
II. Za stečajnog sudiju imenuje se Sonja Đorđević sudija ovog suda.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović dipl. ecc. iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u 2 primerka.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 25.1.2012. godine sa početkom u 10,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VII. Ispitno ročište se zakazuje za 13.3.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica br. 1.
VIII. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 29.11.2011. godine. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d.

07214456

1 St. broj 323/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2437

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/RADAN.shtml/seo=
/companyid=1466

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72, pokrenutom po predlogu Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 od 9. jula 2011. godine, dana 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalacionih radova "Radan" a.d. Lebane, Cara Dušana 72 MB 07214456, PIB 100528718.
III. Stečajni razlog je prezaduženost.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečajeve Beograd.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Prvo poverilačko ročište određuje se za 20. januar 2012. godine, sudnica broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,30 časova.
VIII. Ispitno ročište određuje se za 23. mart 2012. godine u sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 11,00 časova.
IX. Stečajni postupak je otvoren 18. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog objavljeno na oglasnoj tabli suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kasnije obaviti.
X. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Zavisno preduzeće "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme

 

5. St. broj 1/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Mitić Ćire i članove veća - sudija Stojanović Nadežde i Aleksić Radmile, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, 11. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zavisnim preduzećem "Termovent" DOO za proizvodnju rashladne i ventilacione opreme - u stečaju iz Medveđe, za 22. decembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sudnici broj 1., Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2.
Na završnom ročištu će se raspravljati o svim pitanjima iz člana 122. Zakona o stečajnom postupku.
Pozivaju se poverioci i sva zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Jastrebčanka" d.o.o.

 

2. St. broj 289/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Jastrebčanka" d.o.o. u stečaju Reljinac, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 15.11.2011. godine za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 25.11.2011. godine, sledeće
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 21.12.2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Mijoprom" d.o.o.

 

2. St. broj 317/11

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Paunković, doneo je dana 30.11.2011. godine sledeće
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mijoprom" doo iz Niša, za dan 22.12.2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici br. 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Mega bild company" d.o.o.

 

2. St. broj 344/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1856

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić, doneo je 29. novembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Mega bild company" d.o.o. iz Niša, za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

MARKETING - MIX DOO

08296235

1. St. broj 942/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2377

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom MARKETING - MIX DOO Bačka Palanka, Bratstva i jedinstva 30, MB: 08296235, PIB: 101922177, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača HYPO ALPE - ADRIA - BANK AD BEOGRAD, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB:07726716, PIB:100228215, dana 24 novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom MARKETING - MIX DOO BAČKA PALANKA, Bratstva i jedinstva 30., MB: 08296235, PIB: 101922177, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Arhitekton d.o.o.

08614881

1. St. broj 773/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2415

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi Sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca NLB banka a.d. Beograd, Bul. M. Pupina 165/v, 24. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Arhitekton d.o.o. Novi sad, Petra Drapšina br. 22., MB: 08614881, PIB: 100277738, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Avramov Gavra iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 24.11.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Radan DOO

8435227

2. St. broj 489/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1757

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Radan DOO - u stečaju iz Zmajeva, Siriški put bb, MB: 8435227, PIB 100639724 po obaveštenju NBS Kragujevac od 20.01.2011. godine i po predlogu stečajnog poverioca NLB Banka AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v od 23.05..2011. godine i Radan Frucht DOO iz Zmajeva, doneo je dana 25. novembra, 2011. godine rešenje:
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radan DOO u stečaju iz Zmajeva za 13. decembar 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u raspravnoj sali br. 7 Privrednog suda u Novom Sadu, Sutjeska br. 3. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik isticanjem na oglasnu tablu ovog rešenja i objavljivanjem u "Službenom glasniku RS". Oglas o zakazivanju dopunskog ispitnog ročišta ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, sa datumom 25. novembar 2011. godine i biće Objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Test - M&S

8766975

2. St. broj 860/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2378

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB: 8766975, PIB 102052279 po obaveštenju NBS Kragujevac od 4. aprila 2011. godine i po predlogu predlagača Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovića 7 b, od 28. juna 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banca intesa a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Test - M&S, Novi Sad, Prizrenska 3, MB:8766975, PIB 102052279, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Igor Sekereš iz Novog Sada, Dunavska 26.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 19. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 23. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa"

 

1. St. broj 374/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2398

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju
/90/VODOVOD+OPERATIVA+PANCEVO.shtml/seo=
/companyid=29693

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Društveno preduzeće za izgradnju vodovoda i kanalizacija "Vodovod operativa" iz Pančeva, da je rešenjem stečajnog sudija St. broj 374/2011 od 11. novembra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 1. februara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 23. decembra 2011. godine u 9,00 časova u sali 114, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 7. decembar 2011. godine u 10,30 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 11. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo

20238011

5. St. broj 412/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Jeleni Kalađurđević, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, doneo je dana 28. novembra 2011. godine pod brojem St. 412/2011 rešenje sledeće sadržine:
I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Đorđević-NS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, Irig, ul. Svetozara Miletića br. 104, MB 20238011, PIB 104783729 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Mitar Bursać iz Iriga, ul. Vuka Karadžića br. 39.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
IV - Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
V - Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija broj 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.
VI - Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 7. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica 17/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.
VII Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli Suda.
VII Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 28. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

AD "Vojvodinaprodukt"

 

2. St. broj 32/2010

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući u veću sastavljenom od sudije Katice Popović, kao predsednika veća, sudije Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije, donosi 23. novembra 2011. godine van ročišta, na osnovu čl. 122. Zakona o stečajnom postupku
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom stečajna masa AD "Vojvodinaprodukt" iz Inđije.
Završno ročište će se održati 22. decembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 18 (drugi sprat) u Privrednom sudu Sremska Mitrovica, Sv. Dimitrija 39.
Na završnom ročištu će se raspravljati o:
1. Završnom računu stečajnog upravnika
2. Konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova
3. Prigovorima na završni račun odn. na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada
4. Neraspodeljenim delovima deobne mase
5. Drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o određivanju završnog ročišta je istaknuto na oglasnu tablu suda 23. novembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

 

 

4. St. broj 11/2010 (04)

 

 

 

I Rešenjem Privrednog suda u Užicu St. broj 11/2010 (04) od 25. novembra 2011. godine određeno je završno ročište za 23.12.2011. godine sa početkom u 11,00 časova u sudnici 52/III Privrednog suda u Užicu.
II Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, odlučivati o neraspoređenim delovima deobne mase kao i o eventualnim prigovorima na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada, kao i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
III Pozivaju se poverioci da prisustvuju završnom ročištu.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Mediteran 92" d.o.o.

06169783

2. St. broj 126/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1701

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 126/2011, od 22. novembra 2011. godine, odredio održavanje ročišta za dan 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3 u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika "Mediteran 92" d.o.o. Guča, Republike b.b., MB 06169783. Plan reorganizacije je podneo Milenko Surdžić, vlasnik društva, dana 28. oktobra 2011. godine. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu izvrši i neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, osnivačima i akcionarima stečajnog dužnika, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 156. 166. 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Milić Nešković, stečajni upravnik iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

DOO "Damljanović"

7667337

St. 2. St. broj 235/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2391

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 235/2011 od 15. novembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Damljanović" Gornji Milanovac, MB: 7667337, PIB 101152070, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milutin Obradović iz Čačka, kontakt telefon 065/602-93-22.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati u Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 235/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 11. novembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 26. januar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Wester style" AD

 

2. St. broj 371/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija
/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1591

 

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se provodi nad "Wester style" AD - u stečaju Ivanjica, 20. oktobra 2011. godine, za dan 23. decembar 2011. godine u 14,00 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

Izvor: Redakcija, 12.12.2011.