Aktuelne vesti na dan 16. mart 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 38 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 41 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 16 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 19. OD 13.3. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU • Dostavljanje •
 • ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU • Zastupnici i punomoćnici •
 • PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
 • PRAVNI OSNOVI U REŠENJU O NALAGANJU MERA ZAŠTITE OD POŽARA
 • USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA OD STRANE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
 • KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2012
 • ZADUŽIVANJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE S POSEBNIM OSVRTOM NA MUNICIPALNE OBVEZNICE (NORMATIVNO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN)
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE:  Ažurno dana 16.3.2012. godine
 • RAD NASTAVNIKA U PRODUŽENOM BORAVKU U OSNOVNOJ ŠKOLI
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE OD 12.3.2012. GODINE •
 • PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA : • Februar 2012 / II •
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar 2012 / II •
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar 2012 / II •
 • PRIMENA PROPISA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar 2012 /II •
 • OBAVEZE PO OSNOVU ZAKLJUČENJA UGOVORA O ZASTUPANJU I POSREDOVANJU SA PENZIONISANIM LICEM
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
SAOPŠTENJE SA 7. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. MARTA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 7. sednici II Velikog veća odlučivao o 9 predmeta, a u predmetima IUz-314/2011 i Už-2275/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 32. stav 1. tačka 6, člana 33. stav 2, člana 53. stav 1, člana 87. stav 1. tač. 1. i 2. i člana 89. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010). (predmet IUz-141/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-90/2009, Už-1152/2009, Už-1767/2009 i Už-2185/2009.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1461/2009, Už-2082/2009, Už-2511/2009 i Už-1608/2010.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 15.3.2012.

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Agencija za bezbednost saobraćaja poziva vozače kojima je oduzeta dozvola zbog 18 kaznenih poena da se prijave na seminare za unapređenje znanja koji će im pomoći da ponovo dođu do tog dokumenta • Program seminara obuhvata ukupno 40 nastavnih časova, u toku dana mogu se pohađati najviše tri časa, tako da je trajanje seminara minimalno 14 dana •

Agencija za bezbednost saobraćaja pozvala je vozače kojima je oduzeta dozvola zbog 18 kaznenih poena da se prijave na seminare za unapređenje znanja koji će im pomoći da ponovo dođu do tog dokumenta. Bez vozačke dozvole, zbog 18 kaznenih poena, do početka marta, po podacima nadležnih, ostalo je skoro 1.000 vozača.

Program seminara obuhvata ukupno 40 nastavnih časova, u toku dana mogu se pohađati najviše tri časa, tako da je trajanje seminara minimalno 14 dana, objavljeno je na internet stranici Agencije.

Vozači sve informacije o pohađanju seminara, koji su ustanovljeni u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011 - prim. red) , a biće organizovani u narednom periodu mogu dobiti na telefonske brojeve 011/ 301 - 4424 i 011/ 301 - 4425.

Da bi oni koji su ostali bez vozačke dozvole mogli da pohađaju seminare, moraju prvo da izmire sve kazne i izdrže sve zabrane, kao i da sačekaju da prođe najmanje 90 dana.

Seminari koje organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja sastoje se od 40 nastavnih časova od po 45 minuta, od kojih je devet posvećeno oblasti u kojoj je vozač najviše grešio.

Posle završetka seminara, koji obuhvata obuku i polaganje ispita, vozač će moći od Ministarstva unutrašnjih poslova da dobije novu vozačku dozvolu.

Seminari će, s obzirom na to da je Agencija obezbedila dovoljan broj licenciranih predavača, moći da se organizuju i van Beograda.

Izvor: RTV, Tanjug, 15.3.2012.

PREDLOG ZAKONA O OGRANIČAVANJU ROKOVA PLAĆANJA: Odlaganje primene Zakona neće imati dobre efekte na privredu, a pored usvajanja ovog propisa, u cilju nastavka reforme poreskog sistema predlaže se i smanjenje poreza na plate sa 64 na 40 odsto

Prioritet u radu nove vlade treba da bude nastavak reforme poreskog sistema, a posebno smanjenje poreza i doprinosa na plate sa sadašnjih 64 na 40 odsto, usvajanje zakona o redovnosti plaćanja obaveza i završetak restrukturiranja određenih javnih preduzeća, izjavio je danas Tanjugu ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić.

Poreski nameti na zarade zaposlenih su izuzetno visoki, što neke poslodavce tera da svoje zaposlene plaćaju "na crno", primetio je Ćirić i podsetio da radnici u "sivoj zoni" nemaju pravo na penzijsko, zdravstveno osiguranje, mogućnost uzimanja kredita...

"Mislim da je to jedan reformski potez koji nova vlada mora odmah da uradi", naglasio je Ćirić, govoreći o smanjenju dažbina na zarade i ukazao da mora što pre da se usvoji i Zakon o redovnosti plaćanja.

Ministar Ćirić je ocenio da odlaganje primene zakona o redovnosti plaćanja neće imati dobre efekte na privredu i izrazio nadu da će novi saziv parlamenta i vlada biti što pre formirani i da će jedan od prvih zakona koji će se naći na dnevnom redu novog saziva parlamenta biti o skraćanju roka plaćanja.

"Zakon nije retroaktivan, on ne bi tangirao stare dugove, ali bi ubrzao tokove novca i popravio likvidnost za sve buduće transakcije. Mislim da bi i samo to bila dobra stvar za privredu", istakao je sagovornik Tanjuga.

Ćirić je naglasio da novi saziv Vlade Srbije treba da razmotri mogućnost brze realizacije i završetka restrukturiranja određenih javnih preduzeća i da se odredi koja preduzeća imaju budućnost, a koja ne.

"Za ona koja nemaju (budućnost), treba videti šta sa njima, a za ona koja imaju (perspektivu), treba ih i dalje pomoći", predložio je Ćirić.

Nova vlada mora da nastavi započete investicione projekte i da otvori nove, jer su oni zamajac privrede, kao u slučaju RTB Bor, kazao je Ćirić.

Zamoljen za ocenu uspešnosti rada odlazeće Vlade Srbije, posebno u vođenju ekomoske politike zemlje, Ćirić je istakao da je ona dosta učinila na ublažavanju negativnih efekata svetske ekonomske krize na Srbiju 2009. godine i na popravljanju likvidnosti privrede kroz određene mere uz podsećanje da smo samo 2009. bili u recesiji, a već 2010. i 2011. godine imali smo rast.

"Imali smo adekvatne i pravovremene mere koje su zaustavile krizu i okrenule rast devizne štednje građana", istakao je Ćirić i naveo da je izvoz i u uslovima krize rastao izuzetno brzo, a stopa pokrivenosti uvoza izvozom je sa 40 odsto u 2008. i 2009. godini porasla na današnjih blizu 60 procentnih poena.

Prošle godine Srbija je u trgovinskoj razmeni sa zemljama CEFTA, kao i prvi put sa Hrvatskom, zabeležila suficit, podsetio je on.

U najveće uspehe vlade, u kojoj je on ministar ekonomije, Ćirić je ubrojao i uspešno privlačenje italijanskog Fijata da investira u Srbiji, a samo pokretanje proizvodnje automobila u Kragujevcu ocenio je kao najveći industrijski projekat i investiciju u poslednjih 20 godina.

Iako je bilo štrajkova u nekim firmama, masovnih protesta i socijalnih nemira nije bilo, naglasio je Ćirić, podsećajući da je Vlada Srbije na početku sevtske krize 2009. godine javno predočila da nas čeka težak period i donela odgovarajuće mere štednje i podsticaje privredi.

Dobar potez u to vreme bio je i što je Srbija među prvima u Evropi ušla u novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.

U najveće neuspehe odlazeće vlade, Ćirić je ubrojao problem rasta broja nezaposlenih koji je dostigao 24 odsto radno aktivnog stanovništva, ukazujući da je to direktna posledica svetske ekonomske krize.

"Ali, moram da kažem da je u tih 24 odsto (nezaposlenih) jedan dobar deo tih ljudi, koji se vode kao nezaposleni, a zapravo su ljudi kojima poslodavci plaćaju u kešu, mada nisu prijavljeni i ne plaćaju poreze i doprinose", ukazao je Ćirić.

Izvor: Tanjug, 15.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti okončao je planirani postupak preventivnog nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti okončao je planirani postupak preventivnog nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009 - dr. zakon - prim. red) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP). Sukcesivno dostavljanje zapisnika sa rezultatima sprovedenog nadzora svim organizacionim jedinicama MUP-a koje su bile obuhvaćene nadzorom danas je završeno.

Naglašavajući da je reč o aktivnosti kakva kod nas do sada nikada nije sprovođena i od koje očekuje značajan doprinos unapređenju zaštite podataka o ličnosti, Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Ovakva akcija nadzora, nikada ranije u Srbiji, pre stupanja na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nije sprovođena. Ona, i u dosadašnjoj praksi Poverenika, ni po obimu ni po intenzitetu, nema presedan.

MUP je izabran za nadzor zato jer izvesno spada u krug subjekata sa najvećim brojem zbirki podataka o ličnosti (MUP je u registar Poverenika prijavio 97 različitih zbirki) koje na razne načine obrađuje. Postupak nadzora je obuhvatio 24 organizacione jedinice MUP-a (od kabineta ministra pa do sektora za vanredne situacije), odnosno ukupno 61 nižu organizacionu jedinicu u njihovom sastavu, a u sprovođenju postupka bili su nužno angažovani gotovo sav raspoloživi kadrovski resursi Poverenika.

Aktivnosti su započete još krajem 2010. i kontinuirano trajale do kraja 2011. godine, kada je sam postupak nadzora okončan. Nakon toga se pristupilo izradi zapisnika u kojima se konstatovalo ukupno stanje i problemi u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Reč je o obimnom poslu, zapisnik obuhvata preko 550 stranica. S obzirom na različite nalaze i specifične uslove delovanja pojedinih organizacionih jedinica MUP-a, sačinjeni su i dostavljeni zapisnici izrađeni kako po sektorima, tako i po manjim organizacionim jedinicama, ukupno 24.

U skladu sa zakonom, od MUP-a i pomenutih organizacionih jedinica očekuje se izjašnjenje o nalazima ovlašćenih službenih lica Poverenika u pogledu stanja utvrđenih zbirki podataka o ličnosti i najznačajnijih aspekata njihove obrade i zaštite, nakon čega će u slučaju potrebe Poverenik,u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, preduzimati i druge mere.

Saradnici Poverenika su u toku postupka nadzora naišli na punu kooperativnost službenika MUP-a, koji su im stavili na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju i omogućili nesmetan pristup svim relevantnim bazama podataka, pa polazeći od toga očekujem da će pokazati punu spremnost da u daljoj saradnji otklone nedostatke uočene u postupku nadzora."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 15.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Poverenica za zaštitu ravnopravnosti apeluje da Narodna skupština u aktuelnom sazivu bez odlaganja pristupi usvajanju predloženih izmena Zakona o zaštitniku građana i izboru Zaštitnika građana

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti apeluje da Narodna skupština Republike Srbije u aktuelnom sazivu bez odlaganja pristupi usvajanju predloženih izmena Zakona o zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007 - prim. red) i izboru Zaštitnika građana. Izražavajući zabrinutost zbog najava da će o tome odlučivati naredni saziv Narodne skupštine, Poverenica ukazuje da bi time bio ugrožen rad ove ugledne nezavisne institucije, koja uživa veliko poverenje građana. Nesumnjivo je da bi svaki oblik diskontinuiteta oslabio autoritet institucije i negativno se odrazio na dostignuti nivo zaštite ljudskih i manjinskih prava u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 15.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: • Probijen rok za početak izbora zaštitnika građana

Petogodišnji mandat zaštitnika građana Saše Jankovića ističe 23. jula. Kako ombudsman kaže za „Politiku", to se dešava praktično istovremeno s održavanjem izbora, i njegova zabrinutost potiče od toga što je već za više od mesec dana probijen zakonom propisan rok za početak izbora zaštitnika građana. Kada mu istekne mandat u julu, najverovatnije još uvek neće biti konstituisan novi Odbor za ustavna pitanja koji jedini može da utvrdi kandidata za zaštitnika građana.

Činjenica da se dešavaju izbori ne bi trebalo Narodnu skupštinu da spreči da izvrši svoju zakonsku obavezu, a u Srbiji ima puno ljudi koji dužnost zaštitnika građana mogu da obavljaju kvalitetno. Podsetiću da je izbor prvog zaštitnika građana kasnio dve godine u odnosu na zakonom propisan rok. Zatim, da je izbor mojih zamenika u parlamentu kasnio godinu dana, a da smo adekvatan prostor za rad dobili tek tri godine posle zakonom propisanog roka. Od svega toga štetu su imali najviše građani - navodi naš sagovornik da se stoga može desiti da građane u međuvremenu štiti vršilac dužnosti zaštitnika građana.

Podsetimo, svaka poslanička grupa može da predloži Odboru za ustavna pitanja kandidata za zaštitnika građana. Odbor dalje raspravlja o kandidatima i većinom glasova svojih članova odlučuje koga od ponuđenih kandidata će predložiti za izbor narodnim poslanicima, koji posle o tome odlučuju apsolutnom većinom od najmanje 126 glasova.

Biti vršilac dužnosti jako je nezahvalna pozicija. I ombudsman je čovek, a ako je u situaciji da brine o sebi i svom mandatu, ako treba da odmerava svaku reč da se ne bi zamerio ljudima na vlasti ili onima koji sutra mogu da budu na vlasti, tada nikome nije od velike koristi. U Albaniji je, recimo, „v. d. stanje" trajalo dve godine. Ako bi se tako nešto i kod nas desilo, bio bi to veliki korak nazad u zaštiti ljudskih prava i ne treba čekati da nas na to drugi upozoravaju. Zbog toga ne treba dozvoliti da novi zaštitnik građana ne bude izabran do isteka mog mandata, kako i zakon nalaže, kao i da se Zakon o zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007 – prim. red) promeni kako bi taj čovek ili žena mogli svoj posao da rade još efikasnije nego ja danas, što je neophodno - objašnjava ombudsman.

Zaštitnik građana, republički ombudsman u Srbiji, postoji samo pet godina u odnosu na preko 200 godina postojanja u nekim drugim državama.

Za tako kratak period pokazalo se da zaštitnik građana, iako nema klasične atribute vlasti, odnosno pravo da naredi, propiše, presudi, uhapsi, i u Srbiji može da ostvari svoju funkciju i da popravlja ponašanje organa vlasti prema građanima. To je ohrabrujuće za sve nas, jer potvrđuje da naše društvo ima suštinski demokratski potencijal i da Srbija i njeni građani ničim nisu osuđeni da stoje u bilo kom zapećku - napominje Saša Janković.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 15.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: • Na vebsajtu Zaštitnika građana objavljena Utvrđenja i preporuke o postupanju opštinskih i republičkih organa

Opštinska uprava Gradske opštine Voždovac nije postupala po pravosnažnim i konačnim odlukama čime je povređeno pravo pritužioca na mirno uživanje svojine, a Sekretarijat za poslove legalizacije Gradske uprave Grada Beograda je propustio da na blagovremen i efikasan način reši podnete zahteve za legalizaciju, utvrdio je Zaštitnik građana

Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana: http://www.zastitnik.gov.rs/ (ONLINE)

Ministarstvo omladine i sporta je propustilo da pritužioca obavesti o ishodu ponovnog postupka i dostavi Rešenje, čime mu je dve godine bilo uskraćeno pravo na pokretanje upravnog spora, utvrdio je Zaštitnik građana

Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana: http://www.zastitnik.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 15.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: • Udruženja potrošača objavila predizborne zahteve

Udruženja potrošača iz Srbije 15. marta su objavila predizborne zahteve u nameri da nateraju političare da se obavežu na zaštitu potrošača. Zahtevi su objavljeni na samom početku predizborne kampanje u Srbiji za izbore zakazane za 6. maj i na Međunarodni dan potrošača. U EU se ovaj dan obeležava u Kopenhagenu, glavnom gradu zemlje koja predsedava EU, a posvećen je održivoj potrošnji.

"Pred kraj predizborne kampanje objavićemo listu političara koji su nam se pismeno obavezali da će voditi računa o pravima potrošača", izjavila je na konferenciji za novinare u beogradskom Medija centru predsednica Upravnog odbora Asocijacije potrošača Srbije Edina Popov.

Ona je istakla da su promene u izbornim zakonima omogućile veći manevarski prostor poslanicima za zastupanje interesa za koje se zalažu bez obzira na stav stranke. To, kako je rečeno na konferenciji za novinare, povećava i mogućnost saradnje sa pojedinačnim ličnostima, a ne sa strankama "koje nas ne interesuju", ocenila je ona.

Cilj formulisanja zahteva je, prema njenim rečima, da stranke i pojedinačni kandidati definišu svoje planove u pogledu zaštite potrošača, a organizacije potrošača će ih kontaktirati sledeće sedmice.

Potrošači traže da se osnuje Ministarstvo za zaštitu prava i interesa potrošača, ali i da se unapredi međuresorska saradnja, definišu nadležnosti i osnuju nezavisna tela za zaštitu potrošača.
Oni traže i da se prava potrošača ubace u obrazovne programe kako bi potrošači bili sposobni da se izbore za svoja prava, da se poveća njihov uticaj u donošenju odluka u skupštinskim odborima, ministarstvima, regulatornim telima i na lokalnom nivou, kao i da omoguće sprovođenje zakona o potrošačima u praksi.

Među zahtevima je i podsticanje zaštite životne sredine, stvaranje uslova za uvođenje standarda za proizvodnju, prodaju i uvoz kako bi potrošači znali šta kupuju i poštovanje evropskih standarda u zaštiti potrošača.

"Izgleda su u ovoj krizi potrošači ostali u zapećku, a mi mislimo da bi se kriza lakše prevazišla u Srbiji da su potrošači u 1. planu", rekla je Popov.

Predsednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša rekao je da je nedovoljno učešće potrošača u Srbiji u odlučivanju veliki problem, jer se odluke donose iza zatvorenih vrata, a čak ni u javnim preduzećima se ne može doći do kontakta sa rukovodstvom, već samo do kontakt centara.

Na konferenciji su učestvovali i predsednik Pokreta potrošača Beograda Petar Bogosavljević i predsednik Organizacije potrošača Srbije iz Jagodine Ljubiša Andrejić. Članice Asocijacije potrošača Srbije su organizacije iz Bora, Požarevca, Novog Sada, Vršca i Šapca.

 Izvor: Vebsajt EurActiv, 15.3.2012.

PRAVILNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE: • Ovim pravilnikom uređuju se osnovni geodetski radovi, odnosno svi radovi koji se odnose na definisanje, realizaciju i održavanje državnog referentnog sistema na globalnom i lokalnom nivou

Direktor Republičkog geodetskog zavoda doneo je Pravilnik za osnovne geodetske radove ("Sl. glasnik RS", br. 19/2012 – prim. red.).

Na osnovu člana 181. tačka 5) Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 18/2010 – prim.red.), direktor Republičkog geodetskog zavoda doneo je Pravilnik za osnovne geodetske radove. Pravilnik stupa na snagu 21.3.2012. godine.

Vlada Republike Srbije na sednici od 28.10.2010. godine usvojila je Strategiju za uspostavljanje NIGP-a u Republici Srbiji za period 2010. do 2012.

Ovim pravilnikom uređuju se osnovni geodetski radovi, odnosno svi radovi koji se odnose na definisanje, realizaciju i održavanje državnog referentnog sistema na globalnom i lokalnom nivou.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik za osnovne geodetske radove („Sl. glasnik RS”, br. 46/99).

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 15.3.2012.

UREDBA VLADE O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2012 GODINI: Na osnovu Uredbe potpisani ugovori o subvencionisanim kreditima za podsticanje poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini između Ministarstva poljoprivrede i trgovine i 10 banaka • Zahtevi za odobrenje kredita se podnose banci do 1. novembra 2012. godine •

Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović i predstavnici 10 banaka potpisali su danas u Beogradu ugovore o subvencionisanim kreditima za podsticanje poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini.

Krediti su dinarski sa fiksnom kamatnom stopom od šest odsto godišnje i rokom otplate do tri godine, a za sredstva će moći da konkurišu fizička lica - nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica.

Ugovore su u Vladi Srbije potpisali KBC banka, Sosiete ženeral banka, Kredi agrikol banka, Inteza, Komercijalna banka, Pro kredit, Hipo alpe adria, Agrobanka, Poštanska štedionica i AIK banka Niš.

Ministar Petrović je istakao da će krediti moći da se koriste za sve namene u poljoprivrednoj proizvodnji - razvoja ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva, stočarstva kao i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i objekte

On je kazao da će ove godine većem broju poljoprivrednih proizvođača biti omogućeno da unaprede svoju proizvodnju ističući da je cilj ove mere povećanje prinosa po hektaru.
Ministar je podsetio da je prošle godine bilo gotovo 11.000 korisnika ove vrste kredita te da su na ovaj način uspeli da dođu do 6,5 milijardi dinara.

Kredite će pod povoljnim uslovima moći da koriste sva registrovana poljoprivredna gazdinstva, bez obzira na to da li su uplatila doprinose za socijalno i penziono osiguranje.

Vlada Srbije usvojila je 9. marta Uredbu o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012, a iz agrarnog budžeta za te namene je obezbeđeno ukupno 400 miliona dinara.

Ukupno odobreni iznos kredita po korisniku, ukoliko je on fizičko lice i preduzetnik, ne može biti veći od pet miliona dinara, cenzus za zemljoradničke zadruge biće 15 miliona dinara, a za pravno lice pet miliona dinara.

Odobreni iznos može biti povećan do 50 miliona dinara za zadruge i pravna lica, ukoliko su sredstva namenjena razvoju stočarstva, odnosno nabavci životinja za tov i hrane za te životinje.
Zahtevi za odobrenje kredita se podnose banci do 1. novembra 2012.

Izvor: Tanjug, 15.3.2012.

ODRŽAN SEMINAR "SEKO MEHANIZAM I KORIŠĆENJE PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU" ZA PREDSTAVNIKE/CE ORGANIZACIJA ČLANICA SEKO PLATFORME ZA CIVILNO DRUŠTVO, MEDIJE I KULTURU

Seminar "SEKO mehanizam i korišćenje pretpristupnih fondova EU" za predstavnike/ce organizacija članica SEKO platforme za civilno društvo, medije i kulturu organizovan je 13. marta 2012. godine.

Seminar su, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije (SEIO) i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, orrganizovale Građenske inicijative, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Centar za kulturnu dekontaminaciju, kao vodeće organizacije ove SEKO platforme.

Bosiljka Joksimović, ispred SEIO - Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, na samom početku prisutnima je predstavila kоnsultаtivni mеhаnizam koji je SEIO formirao sа ОCD. Kао glаvnе nоsiоcе аktivnоsti u оblаsti plаnirаnjа rаzvојnе pоmоći taj mehanizam prepoznaje Sеktоrskе оrgаnizаciје civilnоg društvа (SEKO).
O značaju SEKO mehanizma za organizacije civilnog društva i njhovoj ulozi u konsultativnom procesu programiranja sredstava EU govorila je Dubravka Velat, direktorka za razvoj programa Građanskih inicijativa.

Andrija Pejović, konsultant, detaljno je predstavio Instrument za pretpristupnu pomoć EU (IPA) - njegov zakonodavni i strateški okvir, komponente, ključne aktere, sam proces programiranje, Akcioni plan za programiranje, uloge i odgovornosti nadležnih organa. Takođe, govorio je i o programiranju i sprovođenju IPA komponenti III i IV (regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa) koje su postale dostupne Srbiji kao kandidatu za članstvo u EU, Strukturnim fondovima EU (Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski soocijalni fond i Kohezioni fond) Strateškim i programskim dokumentima, operativnim strukturama EU i novinama koje donosi tzv. Nova IPA 2014-2020.

PPT Andija Pejović - Fondovi EU dostupni RS http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Andrija%20Pejovic%20Fondovi%20EU.pdf?id=1087 (ONLINE)
PPT Andija Pejović - 3, 4, 5, komponente http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Andrija%20Pejovic%20IPA%20Komponenta%20II%20final.pdf?id=1088 (ONLINE)

U drugom delu seminara Pejović je predstavio Programe prekogranične saranje (IPA komponenta II) i prisutnima uputio niz praktičnih saveta i preporuka koji su od velikog značaja prilikom apliciranja na konkurse u okviru ovog Programa.

PPT Andrija Pejović - IPA komponenta II final http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Andrija%20Pejovic%20IPA%20Komponenta%20II%20final.pdf?id=1088 (ONLINE)

Natalija Adžić, savetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kancelariji za saradnju sa OCD, upoznala je prisutne sa programom Zajednice Evropske unije (Europe for Citizens). Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imaće ulogu nacionalnog kontakt tela za pružanje informacija i obuke potencijalnim korisnicima ovog programa. Program "Evropa za građane i građanke" ima za cilj sprovođenje aktivnosti u različitim oblastima kao što su pitanje zapošljavanja, socijalne kohezije, promocije participacije i demokratije na nivou EU, održivi razvoj, jačanje evropskog identiteta građana/ki, saradnje i razumevanja i drugo. Pravo učešća u programu imaju organizacije civilnog društva, lokalni organi vlasti, obrazovne institucije, mreže volontera, sportske organizacije i ostale zainteresovane strane. Ovaj programpodstiče povezivanje i saradnju građana/ki, organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica iz zemalja članica programa, a domaćim OCD, socijalnim partnerima, lokalnim samoupravama, građanima i građankama ravnopravno učešće sa ostalim EU partnerima.

PPT Natalije Adžić http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4910&sectionId=1 (ONLINE)

Organizovanje seminara finansijski su podržali BCIF i TACSO kancelarija u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.3.2012.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE POKRENULA INICIJATIVU ZA RASTEREĆENJE ZANATLIJA I OŽIVLJAVANJE ZANATSKOG SEKTORA

Dugi niz godina odnos države prema zanatstvu bio je pogrešan i izazvao je da se istovremeno sa odumiranjem starih zanata sve manje mladih odlučuje da kao životni poziv odabere jedan od zanata.

Ovakav tretman zanatstva, posle 2000. godine, doveo je do gašenja desetina hiljada zanatskih radnji, čak i u onim delovima Srbije koji su u čitavom 20. veku bili poznati kao zanatski centri i gde je postojala ukorenjena zanatska tradicija koja se prenosila iz generacije u generaciju.

S obzirom da je razvijen zanatski sektor osnova svake iole razvijenije evropske privrede, kao što je to slučaj u Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Belgiji, Švajcarskoj, Francuskoj, potrebno je da naredna Vlada Republike Srbije načini značajan zaokret kada je u pitanju zanatstvo i ukine nepotrebna opterećenja nametnuta ovom sektoru u poslednjih 12 godina, kako bi ga revitalizovala i osnažila.

Da bi pomogla ugroženom sektoru zanatstva, Unija poslodavaca Srbije je od novembra 2011. godine do danas inicirala više sastanaka i razgovora sa ekonomskim krilima značajnih političkih stranaka, u institucijama i sa uticajnim ekonomistima i stručnjacima, u okviru kojih su izneti predlozi UPS o oživljavanju i rasterećenju zanatlija.

Osnovni predlozi su:

1. Da se svim zanatlijama koje nisu obveznici PDV ukinu fiskalne kase, jer im je promet nedovoljan za održavanje i servisiranje istih, plaćanje GPS taksi i druge troškove držanja fiskalne kase
2. Da se zanatlijama ukine taksa za isticanje firme, jer ovu taksu male zanatske firme na plaćaju nigde u Evropi.
3. Da se zanatlijama ukine naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, jer ovu naknadu male zanatske firme na plaćaju nigde u Evropi.
4. Da se zanatlijama ukine "muzički dinar", jer niko ne ulazi u njihove radnje da bi slušao muziku
5. Da zanatlijama bude dozvoljeno da troškovi usavršavanja (dodatnih obuka) i stipendija njihovih šegrta budu uračunati kao dozvoljeni trošak njihove zanatske firme
6. Da se pri budućoj Razvojnoj banci Srbije formira posebna kreditna linija za zanatsku proizvodnju sa niskim kamatnim stopama do 2%. Odatle bi se kreditirale one zanatlije koje su patentirale originalne zanatske proizvode ili vrše proizvodnju zanatskih proizvoda namenjenu daljoj proizvodnji u metalskoj, elektronskoj, tekstilnoj, hemijskoj i drugim granama industrije.
7. Da se na nivou Republike Srbije svake godine formira jedinstven Katalog zanatskih proizvoda i usluga koji bi bio javno istaknut na odgovarajućem web sajtu. Namena ovog sajta je promocija domaćeg zanatstva i da svi potencijalni poslovni partneri zanatlija u gradovima i opštinama Srbije mogu da vide šta sve u Srbiji zanatlije proizvode i kakve dodatne usluge nude. Na ovaj način izvršilo bi se povezivanje zanatlija u Srbiji sa mogućim kupcima njihovih proizvoda i usluga iz zemlje i sveta, ali i lakši kontakt industrije sa zanatlijama u cilju kasnije industrijske proizvodnje originalnih zanatskih proizvoda.
8. Uvesti austrijski princip "uz diplomu i zanat" u obrazovni sistem Srbije. Cilj ovog principa je da u toku školovanja svaki srednjoškolac koji pohađa četvorogodišnju stručnu školu pored svoje diplome maturanta dobije i diplomu zanatskog šegrta, tj. da ima završen jedan zanat. Na ovaj način bi srednjoškolci udvostručili svoje šanse da po svršetku škole ili kasnijem prekidu studija ili posle studija dobiju posao u slučaju da u njihovoj primarnoj struci nema posla. Izučeni zanat bi bio njihovo rezervno zvanje i na ovaj način posredno bi se uticalo i na smanjenje nezaposlenosti u Srbiji u narednim decenijama, a kod novih generacija bi se razvijalo sticanje praktičnih zanatskih veština.
9. Uvesti mogućnost da zanatlije obuče iz svog zanata osobe sa invaliditetom i da ih zaposle u svojoj zanatskoj radnji (firmi), a da zauzvrat budu oslobođene plaćanja poreza na zarade, kao i da imaju umanjenje od 50% na doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje za ta lica. Na ovaj način bi se stimulisalo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u one zanatske poslove koje su u stanju da obavljaju. OSI su se u Austriji i Nemačkoj pokazale kao dobre zanatlije i rad u zanatstvu kod ovih osoba izaziva osećaj da su društveno korisni.

Neke od ovih predloga prihvatile su i određene političke stranke i uvrstile ih u svoje ekonomske programe pred predstojeće izbore, a podrška je dobijena i u mnogim institucijama, od ekonomskih i eksperata za obrazovni sistem. Unija poslodavaca Srbije će nastaviti da se aktivno zalaže da svi ovi principi ne ostanu mrtvo slovo na papiru, tj. da budu uvedeni kako bi se oživeo zanatski sektor.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 14.3.2012.

EVROPSKA UNIJA OKONČALA DVODECENIJSKI TRGOVINSKI SPOR SA SAD I KANADOM

Evropska unija je okončala dve decenije star trgovinski spor sa SAD i Kanadom, koji je evropskoj privredi naneo štete koje se mere stotinama miliona evra. EU je prihvatila da poveća kvotu za uvoz kvalitetnog goveđeg mesa iz Severne Amerike da bi zadržala zabranu uvoza goveđeg mesa proizvedenog uz korišćenje hormona. EU je tu zabranu uvela još 1988. godine, zbog čega su je SAD i Kanada tužile Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a nakon što su dobile spor uvele su kaznene mere - carine na niz evropskih poljoprivrednih proizvoda. Zahvaljujući dogovorima postignutim prethodnih godina carine su ukinute, a povećanjem kvota koje je odobrio Evropski parlament 14. marta konačno će biti stavljena tačka na taj spor.
SAD i Kanada su 1999. uvele carinske sankcije na mnoge evropske proizvode poput čokolade, rokfora, senfa, tartufa, goveđeg i svinjskog mesa, dvopeka, soka, džema i supa. Iznos carina merila se 116,8 miliona američkih dolara i 11,3 miliona kanadskih dolara godišnje. Postojao je plan da se od 2009. proširi lista što je, prema proceni Evropskog parlamenta, moglo da ima još ozbiljnije posledice.

Sporazum je postignut 2009. godine i predviđao je u prvom trenutku uklanjanje dela američkih sankcija u zamenu za povećanje godišnje kvote za kvalitetnu govedinu za 20.000 tona, kao i posle nekog vremena potpuno ukidanje sankcija.

SAD i Kanada su već ispunili obaveze sporazuma i ukinuli su sve dodatne carine tokom 2011. godine.

Evropski parlament je izglasavanjem novog propisa omogućio dodatno povećanje kvote i konačno zatvaranje ovog teškog poglavlja u odnosima SAD i prekoatlantskih trgovinskih partnera.

Poslanik Zelenih Žoze Bove (Jose) ocenio je da je sporazum "lepa pobeda", koja pokazuje da "Evropa može da pobedi kada želi da bude jaka".

Bove je bio predvodnik u borbi protiv uvoza mesa uzgajanog uz korišćenje hormona. On je sa drugim aktivistima Sindikata seljaka organizovao 1999. godine "demontažu" MekDonaldsa u mesto Milo na jugozapadu zemlje da bi protestovao protiv odluke Svetske trgovinske organizacije da dozvoli američke sankcije.

Izvor: AFP i EurActiv.rs, 14.3.2012.

NACIONALNI PROSVETNI SAVET RAZMATRAO MOGUĆNOST DA SE NEDELJNI FOND ČASOVA ZA OGLEDNE OBRAZOVNE PROFILE U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA OGRANIČI NA 30

Nacionalni prosvetni savet razmatrao je mogućnost da se nedeljni fond časova za ogledne obrazovne profile u srednjim stručnim školama ograniči na 30, a opšteobrazovni predmeti uzmu veće učešće u nastavi.

Bilo je reči i o mogućnosti da za ogledne profile u trogodišnim školama fizika, biologija i hemije budu objedinjeni u jedan predmet - nauka. Kako je navela predsednica NPS Desanka Radunović, u četvorogodišnjim školama opšte obrazovni predmeti bi činili 30 odsto nastave - odnosno devet časova nedeljno, a u trogodišnjim 40 odsto. Ona je navela da bi to trebalo da bude nacionalno obrazovni minimum, ocenivši da opšte obrazovni sadržaji nisu plasirani na pravi način - tako da budu u funkciji struke, a da učenicima pruže znanje koje čini jednog građanina. Radusinović je navela i da treba ojačati izborne predmete, koji su, prema njenoj oceni, formalno shvaćeni.

Članovi NPS bi do sledeće sednice Saveta trebalo da iznesu svoje predloge koliko bi i kojih časova opšte obrazovnih predmeta učenici oglednih profila trebalo da imaju sedmično. Kad je reč o objedinjavanju fizike, biologije i hemije u jedan predmet, pojedini članovi Saveta su izrazili rezervu prema takvoj mogućnosti, postavljajući pitanje ko će realizovati nastavu, a dobili su odgovor da bi taj posao mogla da podele trojica nastavnika.

Izvor: Večernje novosti
Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 14.3.2012.

POKRENUT INTERNET PORTAL O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA

Pomoćnik ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Ljiljana Stanković saopštila je da je to ministarstvo danas pokrenulo internet portal "Zaštita potrošača" http://www.zastitapotrosaca.gov.rs/ (ONLINE) na kojem se mogu pronaći sve važne informacije iz te oblasti.

Stanković je na okruglom stolu održanom povodom Svetskog dana prava potrošača, koji se obeležava 15. marta, istakla da je taj projekat, kao i mnoge druge iz ove oblasti, ovo ministarstvo realizovalo uz pomoć pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA).

Ona je navela podatak da je tokom 2011. godine ukupno rešeno 6.634 prijava potrošača, uz ocenu da je trenutno stanje u toj oblasti poboljšano u odnosu na ranije godine.

Prema njenim rečima, u planu je izrada strategije zaštite prava potrošača od 2012. do 2017. godine, koja će imati za cilj podizanje svesti o pravima potrošača, jačanje njihovih pokreta, kao i konsolidaciju zakonodavnog i institucionalnog okvira.

Stanković je najavila da će ove godine, uz pomoć sredstava IPA fondova, biti obezbeđeno 32,2 miliona dinara za finansiranje četiri potrošačka savetovališta u Srbiji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 15.3.2012.

STRATEGIJA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA (IKS) ZA LOKALNE SAMOUPRAVE U VOJVODINI: Predstavljena na konferenciji u Skupštini Grada Novog Sada

Današnju konferenciju u Skupštini Grada Novog Sada, na kojoj je predstavljena je Strategija praćenja i upravljanja razvojem informaciono-komunikacionih sistema (IKS) za lokalne samouprave u Vojvodini, svečano je otvorio potpredsednik Vlade APV i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dr Tomislav Stantić.

Potpredsednik Stantić istakao je da je jedan od najvažnijih poslova Vlade Vojvodine koje treba da uradi u narednih pet godina standardizacija nivoa infomacionih tehnologija na nivou lokalne samouprave. Ukazao je na prisustvo velikog šarenila u lokalnim samoupravama, kada je ova tema u pitanju. Tako je kod jednih informaciono-komunikaciona tehnologija veoma prisutna i ozbiljno razmatrana, dok je kod drugih i dalje prisutno brdo papirologije, a organizacija veoma teško funkcioniše, kazao je Stantić, i dodao da je potpuno nezamislivo da se u 21. veku, bez ozbiljno ustrojenih informaciono-komunikacionih tehnologija, nešto ozbiljnije uradi.

Takođe je podsetio da je Sekretarijat, u lokalnim samoupravama, uvođenjem kol-centara i softvera, omogućio bržu komunikaciju građana sa lokalnim samoupravama. Prema njegovim rečima Strategija je veoma važan korak na putu potpune modernizacije lokalne samouprave u Vojvodini, gde skoro nigde nema elektronskih sednica gradskih ili lokalnih skupština.

O osnovnim elementima Strategije govorio je mr Milan Paroški iz Uprave za zajedničke polove pokrajinskih organa. On je istakao da je osnovni cilj Strategije da se optimizuju investicije u informatici, da se objedine javne nabavke i da se omogući brži i ujednačeniji razvoj i bolja saradnja lokalnih samouprava, kao i njihova saradnja sa Pokrajinom. Ciljevi su i poboljšana dostupnost javnih servisa građanima i privrednim subjektima, jednošalterski sistem, odgovarajući portali i bolje prihvatanje servisa od strane građana i privrednih subjekata. Potrebna je stoga stalna edukacija i promovisanje onoga što je urađeno, kazao je Paroški.

Profesorka FTN dr Zora Konjević naglasila je značaj saradnje koju ova obrazovno naučna institucija ima sa pokrajinskom upravom na uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija.

Fakultet tehničkih nauka se uvek trudi da za potrebe javne uprave predloži rešenja u ovoj oblasti koja su u trendu sa onim što se dešava u svetu, objasnila je dr Konjović i istakla da je uloga Fakulteta na ovom projektu bila da zajedno sa pokrajinskom upravom i lokalnim samoupravama, definiše ovu strategiju ne samo u izradi, nego i saradnji na njenoj realizaciji i sprovođenju
, kazala je dr Konjović.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 15.3.2012.

AGENCIJA ZA HEMIKALIJE APELUJE NA SVE GRAĐANE DA SE INFORMIŠU I NAUČE DA BEZBEDNO KORISTE HEMIKALIJE RADI OČUVANJA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI DECE, ODRASLIH I ŽIVOTNE SREDINE • Na ambalaži opasne hemikalije mora da se nalazi etiketa koja sadrži grafičke prikaze, odnosno piktograme, kao i odgovarajuće tekstove koji ukazuju na opasna svojstva hemikalije i mere predostrožnosti, podaci na etiketi moraju da budu na srpskom jeziku, neizbrisivi i određene veličine i razmaka da bili lako uočljivi i čitljivi •

U svetu je danas izolovano preko 50 miliona hemikalija, od kojih su građani u svakodnevnom kontaktu sa preko 100.000 koje su u najširoj upotrebi. Ovaj dramatičan rast hemikalija u svakodnevnoj upotrebi, Svetska zdravstvena organizacija dovodi u vezu sa pandemijom kancerogenih oboljenja. Povodom Svetskog dana potrošača, Agencija za hemikalije Republike Srbije apeluje na sve građane da se informišu i nauče da bezbedno koriste hemikalije radi očuvanja zdravlja i bezbednosti dece, odraslih i životne sredine.

Novi sistem upravljanja hemikalijama u Srbiji, zasnovan na Zakonu o hemikalijama i Zakonu o biocidnim proizvodima, zasniva se na načelu predostrožnosti i preventivnog delovanja. U praksi to znači da, pre nego što se proizvod koji sadrži hemikalije pusti u promet, proizvođač hemikalija mora da izvrši procenu opasnih svojstava tih hemikalija.

Na ambalaži opasne hemikalije mora da se nalazi etiketa koja sadržigrafičke prikaze, odnosno piktograme, kao i odgovarajuće tekstove koji ukazuju na opasna svojstva hemikalije i mere predostrožnosti. Podaci na etiketi moraju da budu na srpskom jeziku, neizbrisivi i određene veličine i razmaka da bili lako uočljivi i čitljivi.

Agencija za hemikalije apeluje na potrošače da obrate pažnju i pročitaju etiketu pre nego što kupe proizvod koji sadrži hemikalije.

Detaljne informacije i uputstva o čitanju etiketa pronaći ćete na http://www.shema.gov.rs

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 15.3.2012.

GRAĐANI I PRIVREDNICI OD 15. MARTA 2012. GODINE IMAJU MOGUĆNOST DA TELEFONSKIM POZIVOM KONTAKT CENTRA PORESKE UPRAVE SAZNAJU TAČNO STANJE SVOJIH PORESKIH OBAVEZA • Pozivom na broj 0700-700-007 predstavnici preduzeća daju podatke o poreskom identifikacionom broju (PIB), matičnom broju preduzeća, sedištu, adresi kao i svoje lične podatke i u roku od svega nekoliko sekundi na svoju mejl adresu dobijaju traženi upit, a servis je potpuno besplatan za pozive iz Beograda, dok se za pozive iz unutrašnjosti trošak deli između PU i osobe koja je uputila poziv •

Građani i privrednici od danas će moći jednostavnim telefonskim pozivom Kontakt centra Poreske uprave Srbije (PU) da saznaju tačno stanje svojih poreskih obaveza, najavio je na konferenciji za novinare direktor Poreske uprave Srbije Dragutin Radosavljević.

On je objasnio da pozivom na broj 0700-700-007 predstavnici preduzeća daju podatke o poreskom identifikacionom broju (PIB), matičnom broju preduzeća, sedištu, adresi kao i svoje lične podatke i u roku od svega nekoliko sekundi na svoju mejl adresu dobijaju traženi upit.

"Veoma smo ponosni na ovaj projekat koji dugo radimo i smatramo da je po važnosti u rangu uvođenja poreza na dodatu vrednost u poreski sistem Srbije", rekao je Radosavljević i poručio da "ovo što je uradila PU služi za primer drugima u javnoj administraciji".

Radosavljević je istakao da je zatečeno stanje u pogledu ažurnosti bilo loše i da se na povratnu informaciju čekalo jako dugo, čak i više meseci.

Kako je istakao direktor Sektora za razvoj i računarsku podršku PU Dejan Vidojević, servis je potpuno besplatan za pozive iz Beograda, dok se za pozive iz unutrašnjosti trošak deli između PU i osobe koja je uputila poziv.

Prema njegovim rečima, kod građana je procedura slična, uz ispunjenje bezbednosnih uslova.

Građani preuzimaju obrazac na sajtu, gde navode svoju mejl adresu, telefone sa kojih će zvati PU i nakon te registracije, mogu pozivom da zahtevaju stanje na svojim poreskim računima.

Vidojević je napomenuo da je kod građana izuzeta mogućnost dobijanja podataka o porezu na imovinu, jer je za naplatu tog poreza nadležna lokalna samouprava, te nema jedinstvene evidencije na republičkom nivou.

On je naveo da bi u perspektivi trebalo očekivati da zaživi izdavanje potvrda o izmirenim poreskim obavezama, dokumentu koji je potreban strankama za obavljanje raznih poslova.
Vidojević je najavio brojne novine koje će pospešiti rad PU i smanjiti troškove poslodavaca i građana, a jedna od njih je i da će već od martovskih prijava za porez na dodatu vrednost, komunikacija moći da se obavlja isključivo elektronskim putem.

Predstavnici PU poručili su danas da su reformski zahvati koji se sprovode u PU u skladu sa strateškim ciljevima vlade da se poveća naplata javnih prihoda i modernizuje rad te državne institucije.

Izvor: Tanjug, 15.3.2012.

POTROŠAČKE ASOCIJACIJE U SRBIJI TRAŽE FORMIRANJE MINISTARSTVA ZA ŽAŠTITU PRAVA I INTERESA POTROŠAČA, KAO I UČEŠĆE U DONOŠENJU ODLUKA

Potrošačke asocijacije u Srbiji traže formiranje ministarstva za žaštitu prava i interesa potrošača, kao i učešće u donošenju odluka, saopšteno je danas na konferenciji za novinare.
Predsednica Asocijacije potrošača Srbije (APOS) Edina Popov istakla je da je cilj potrošača da od učesnika predstojećih izbora saznaju odgovore na pitanja koja su bitna za položaj potrošača.

Potrošačke organizacije u Srbiji žele da iskoriste evropsku praksu, jer su potrošačke organizacije iz EU takođe imale zahteve prilikom izbora za evropski parlament.

Popov je rekla da će od naredne sedmice, organizacije početi da šalju svoje zahteve učesnicima predstojećih izbora. Kako je objansila, pre kraj kampanje biće objavljene liste političara koji su dali obećanja potrošačima da će kada budu izabrani, štititi njihova prava.

Među izbornim zahtevima potrošača nalaze se obezbeđivanje efikasne i dostupne pravde potrošačima, uslovi za usvajanje standarda, uslovi za ravnopravno učešće na tržištu roba i usluga, prava na zdravu životnu sredinu, kao i poštovanje evropskih standarda u primeni Zakona o zaštiti potrošača.

Predsednik Centra za zaštitu potrošača "Forum" Niš Jovan Jovanović rekao je da je jedan od osnovnih problema potrošača u Srbiji monopolsko ponašanje javnih preduzeća, posebno oko cena komunalija, kao i nemogućnost učešća u donošenju odluka.

U celom svetu danas se obeležava Svetski dan potrošača, koji je ustanovljen odlukom UN, 15. marta 1983. godine, a u Srbiji se obeležava skupovima i predavanjima o pravima potrošača.

Izvor: Tanjug, 15.3.2012.

U PREDSTAVNIŠTVU AP VOJVODINE U BRISELU ODRŽANA JE OBUKA ZA TRIDESET PREDSTAVNIKA MAKEDONSKIH MINISTARSTAVA, GRADOVA, OPŠTINA, RAZVOJNIH AGENCIJA I INSTITUCIJA KOJE SE BAVE EVROPSKOM POLITIKOM

Tokom obraćanja, Predrag Novikov, šef Predstavništva, predstavio je prioritete regionalne i razvojne politike Vojvodine i istakao značaj uspostavljanja regionalnih veza koje čine osnovu za jače privredne i institucionalne veze, kao i bolje korišćenje evropskih fondova. AP Vojvodina, preko Fonda "Evropski poslovi" već danas je članica brojnih evropskih organizacija, od Pariza i Salcburga, do Brisela i Berlina, dok je u proteklim godinama ojačana saradnja sa brojnim evropskim regijama. "Upravo zato, nikog ne treba da čudi da smo u relativno kratkom vremenskom periodu podigli kapacitet korišćenja evropskih fondova od jednocifrenog do trocifrenog broja na godišnjem nivou, sa stepenom korišćenja sredstava od preko 95 odsto, što je gotovo nezabeležen rezultat u jugoistočnom delu Evrope", istakao je Predrag Novikov.

Iskustva Vojvodine pokazuju da je za uspešno korišćenje razvojnih sredstava Evropske unije od kapitalnog značaja donošenje strateških odluka o ulaganju u pripremu administracije i angažovanje svih regionalnih i lokalnih aktera kako bi se takmičili za sredstva do kojih, ipak, nije lako doći. Od posebnog značaja je i što efikasnije i brže usklađivanje pravne i finansijske regulative sa standardnima Evropske unije. I na kraju, ključnu kariku predstavlja i angažovanje lokalnih samouprava i opština koje u svojim razvojnim budžetima treba da planiraju podršku lokalnim akterima, od javno komunalnih preduzeća do institucija iz oblasti sporta, kulture, omladine i slično, kako bi im se obezbedilo neophodno kofinansiranje i predfinanasiranje.

Tokom predavanja, takođe je ukazano na perspektive jačanja saradnje administracija duž reke Dunav, a u okviru Dunavske strategije, gde AP Vojvodina izlazi sa jasnim prioritetima u oblasti jačeg privrednog povezivanja, podrške projektima upravljanja i održavanja vodnih resursa, iskorišćenja energetskih potencijala, kao i čvršćeg povezivanja institucija u oblasti obrazovanja, kulture, turizma i slično.

Od strane gostiju iz Makedonije pokazan je jak interes u vezi s implementacijom visokih standarda po pitanju nacionalnih manjina i zajednica, dok je Predstavništvu Vojvodine upućen poziv da i u daljim prilikama pomogne uspostavljanju jače saradnje i da se u narednom periodu realizuje i poseta Makedoniji.
VLADA ĆE ZADRŽATI VEĆINSKI UDEO U KOMERCIJALNOJ BANCI • U aprilu sledi uplata od 11,57 milijardi dinara, čime će država imati većinski udeo od 42,6 odsto

Država je odlučila, kako "Novosti" saznaju, da zadrži većinski udeo u Komercijalnoj banci. Za to će, već narednog meseca, iz budžeta biti isplaćeno 11,57 milijardi dinara, odnosno 102 miliona evra. Upravni odbor ove banke je odlučio da na skupšitini zakazanoj za 4. april emituje akcije koje će otkupiti država i tako zadržati većinski udeo od 42,6 odsto. Drugi najveći akcionar, Evropska banka za obnovu i razvoj, ostaje na istoj poziciji, sa 25 odsto udela.

Pre dve godine započeta je dokapitalizacija naše najveće banke, kada su EBRD, IFC, nemački DEG i međunarodni Svedfond uložili 120 miliona evra, a država zadržala pravo da do kraja 2012. godine prati ovo ulaganje i ostane većinski vlasnik.

Ovogodišnjim zakonom o budžetu, za ulaganje u Komercijalnu banku predviđen je iznos od oko 100 miliona evra. U pregovorima oko prve revizije aktuelnog aranžmana sa MMF, misija Fonda konstatovala je da to nije dobro, jer se čitav posao vrši dodatnim zaduživanjem države. S druge strane, predstavnici vlasti tvrde da je apsolutno neracionalno da država u vremenu krize prepusti većinsko vlasništvo nad jednom od najmoćnijih ovdašnjih banaka. Ipak, ne spore da će jednog dana, kada se finansijska kriza stiša, doći vreme i za prodaju (ali dobru) većinskog vlasništva u ovoj banci. Prošle godine Komercijalna banka ostvarila je dobit od oko 3,5 milijardi dinara, ili za gotovo 40 odsto više nego u prethodnoj godini. U protekle tri godine profit je veći od 100 miliona evra i taj novac se uplaćuje u budžet.

Argumenti države su i da je Komercijalna banka u okviru mera Vlade pod povoljnijim uslovima kreditirala i privredu i stanovništvo, kao i da u toj banci najveći broj građana štedi. Zbog toga je važno da ta banka bude stabilna i sigurna.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 15.3.2012.

KOLEKTIVNI GRANSKI UGOVOR U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI • Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovor na granskom nivou ojačali bi kapacitete tekstilne industrije, a zajedničko pojavljivanje na tržištu doprinelo bi popravljanju položaja te grane, rekla je Radmila Bukumirović Katić iz Ministarstva rada i socijalne politike na konferenciji u PKS

U oblasti tekstila, kože i obuće u prethodnom periodu dosta radnih mesta je izgubljeno, položaj te grane nije na zavidnom nivou, a tehnološki  35 godina zaostaje za prosekom EU, rekla je Bukumirović Katić  na konferenciji „Socijalno ekonomski dijalog“, koju su organizovali asocijacija proizvodjača tekstila Eurateks (EURATEX) iz Brisela, projekat Teks-veb (Tex-WeB) i Udruženje industrije tekstila, odeće, kože i obuće Privredne komore Srbije.  Konferencija treba da podstakne srpske privrednike iz ove oblasti da aktivno učestvuju u socijalnom dijalogu na iskustvima Evropske unije, gde se granski nastup pokazao kao uspešan i delotvoran.  U Srbiji je formiran Socijalno-ekonomski savet na nacionalnom nivou, cilj je da se oni formiraju i na lokalnom nivou, a saveti na granskom nivou su izazov s kojim Srbija sada treba da se suoči. Podstičemo kolektivno pregovaranje u privatnom sektorima i do sada su kolektivni ugovori potpisani u sektoru prehrambene industrije, rudarstva, gradjevinarstva, hemije i nemetala i metalskom sektoru, rekla je Bukumirović Katić.  

Oblast tekstila bila je prva koja je još 2005. potpisala Sporazum sa EU (Sporazum o tekstilu) koji je bio prvi korak ka pridruživanju, rekla je Ana Blagojević iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Taj Sporazum bio je prvi korak praktične primene principa dva koloseka, a doneo je srpskoj industriji tekstila predvidivost, ukidanje kvota i dijagonalnu kumulaciju porekla. To je pomoglo da se oživi tekstilna industrija u Srbiji, koja je tokom 90-ih bila gotovo sasvim ugašena. Tokom 2010. ova grana izvezla je robe u vrednosti od 660 miliona dolara, dok je izvoz 2001. bio tek 23 miliona, rekla je Blagojević.

Vesna Vasiljević, sekretar Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće PKS rekla je da je ova grana u Srbiji 2011. ostvarila izvoz od 921 milion dolara, što predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu za 24 odsto, tako da je postignuta pokrivenost uvoza izvozom od preko 70 odsto.  Broj zaposlenih je oko 25 500 radnika. Sporazum sa EU, postignut 2005, omogućio je srpskom tekstilu pristup na veliko i zahtevno tržište, a ekonomska kriza i politička dešavanja u Africi naveli su velike kompanije da svoje proizvodne kapacitete sele u zemlje Zapadnog Balkana, rekla je Vesna Vasiljević. Da bi se ostvario održivi rast srpske industrije tekstila, potrebna je ekonomija obima i znanja o pravnim i tehničkim regulativama koje važe u EU, istakla je Vasiljević.

Oriana Macali, rukovodilac projekta Teks-veb, predstavila je tekstilnu industriju EU, koja je u 2010. ostvarila obrt od 171 milijarde evra, zapošljava 1,9 miliona radnika u 150 000 kompanija. Projekat Teks-veb najnoviji je u nizu projekata u poslednjih 13 godina, koji je Eurateks, telo Evropske komisije, pokrenulo u cilju praćenja ove grane u novim članicama i zemljama kandidatima, da bi se svi koji zastupaju interese tekstila integrisali u mrežu, rekla je Macali. Danas se zakonodavstvo o tekstilu radi na nivou EU, a ne na nacionalnom nivou, i zato za svoje interese morate da lobirate u Briselu, a ne kod nacionalnog parlamenta, rekla je Macalo srpskim privrednicima.

Umrežavanje na granskom nivou u cilju zastupanja zajedničkih interesa i u okviru socijalnog dijaloga već je dalo dobre rezultate, a Stefani Le Bere iznela je primere Švedske, Francuske, Rumunije i Bugarske. Odnosi zaposlenih i poslodavaca, kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori, uslovi rada, cena prekovremenog rada, uslovi prevremene penzije, samo su neki od problema koji se mogu rešiti sektorskim socijalnim dijalogom, rekla je Le Bere, ističući da je u vreme krize teško, ali važno postići socijalni mir.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 15.3.2012.

BELEX15 U PADU, BELEXLAJN U MINIMALNOM PORASTU

Glavni indeks Beogradske berze BELEX15 izgubio je danas 0,52 odsto vrednosti i zaključen je na 544,61 indeksnih poena, dok je opšti indeks BELEXlajn povećan za minimalnih 0,02 odsto, na 1.030,75 poena.

Promet akcija je povecan za pet miliona, na 37.438.276 dinara, saopštila je Berza.

Najtrgovanije su bile hartije "Jedinstva Sevojno", sa 7.773.652 dinara, "Alfa plama", sa 6.996.250, "Aerodroma Nikola Tesla", sa 6.130.432, "Naftne industrije Srbije" (NIS), sa 2.176.000 dinara.

Maksimalan rast cene od 20 odsto ostvarile su akcije "Vino župe", uz solidan promet od 2.113.800 dinara. Osetan rast su imale i hartije "Vitala" (18,07), "Beogradske industrije piva" (11,54), prioritetne akcije bez prava glasa "AIK banke" (7,90) i "Privredne banke" (4,88 odsto).

Najveći pad cene pretrpele su akcije "Puteva" iz Užica (7,69), "Laste" (5,42), prioritetne akcije bez prava glasa "Komercijalne banke" (5,08), "Jedinstva Sevojno" (3,85) i "Metalca" (2,94 odsto).

Udeo stranih investitora u današnjem trgovanju akcijama je bio 35,24 odsto, a manje su kupovali (24,26), a više prodavali akcije (46,22 odsto).

Izvor: Tanjug, 15.3.2012

SEMINAR "POLITIKE I PRAVILA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U OBLASTI JAVNIH NABAVKI" BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 7. DO 9. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Seminar "Politike i pravila Evropske banke za obnovu i razvoj u oblasti javnih nabavki", 07. - 09. mart 2012. godine, 09,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje
Privredna komora Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizuju seminar o politikama i pravilima EBRD u oblasti javnih nabavki.

Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa politikama i primenom pravila javnih nabavki EBRD, identifikovanje osnovnih problema u realizaciji javnih nabavki i povećanje zainteresovanosti poslovne zajednice kako bi se obezbedila kvalitetna konkurencija na projektima u javnom sektoru.

Privrednicima će se obratiti Mihailo Vesović, potpredsednik PKS, Hildegard Gacek, predstavnik EBRD u Beogradu i Jan Jackholt, direktor Uprave za javne nabavke EBRD.

Trećeg dana seminara (petak, 09. mart), predstavnici EBRD održaće dodatne konsultacije u trajanju od 15 minuta, sa zainteresovanim učesnicima radionice.

Kontakt telefon: 011/ 3300 904

Detaljnije možete videti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.3.2012.

U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA GLOBAL MAPPING PODACI GLOBAL MAP SRBIJE - VERZIJA 2 OBJAVLJENI NA SAJTU ISCGM-a

Saradnja između Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) i Japanske agencije za međunarodnju saradnju (JICA), razvijena kroz implementaciju projekta "Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji", omogućila je da Srbija postane deo globalne kartografske zajednice orijentisane ka praćenju klimatskih promena i očuvanju životne sredine na svetskom nivou.

Linkovi:

Global Mapping http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi (ONLINE)

Srbija je započela aktivnosti na projektu Global Mapping u martu 2011. godine. Tada je RGZ, kao članica asocijacije EuroGeographics, pristupio ovom projektu kao nacionalna kartografska organizacija i nadležna institucija za geoprostorne podatke u Republici Srbiji.

Izrada Global Map Srbije započela je učešćem predstavnika RGZ-a na obuci "Global Mapping for Sustainable Development", održanoj u Cukubi u Japanu od 9. juna do 25. avgusta 2011. godine. Tokom boravka u Japanu, polaznik iz RGZ-a prilagodio je već pripremljene podatke za projekat EuroGlobalMap u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Sva četiri vektorska sloja (saobraćaj, granice, hidrografija, naseljena mesta) završena su i uspešno su prošla proveru Programa za kontrolu podataka Global Map-a (GMDC). Takođe, izrađeni su i metapodaci za navedene vektorske slojeve. Na kraju obuke na sajtu ISCGM (International Steering Committee for Global Mapping) objavljen je Global Map Srbije sa četiri vektorska sloja. Pored ovih slojeva, za vreme obuke započeta je i izrada sloja zemljišni pokrivač i u toku je njegovo kompletiranje u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Znanje koje je stečeno od ljubaznih stručnjaka iz ISCGM-a prenosi se drugim inženjerima RGZ-a, čime je RGZ osposobljen da samostalno izrađuje i održava slojeve Global Map-a.

Srbija je na putu razvoja, a to podrazumeva i velika angažovanja u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Objavljivanjem Verzije 2 Global Map-a, Srbija je jedan korak bliže ostvarenju ovog cilja.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 2.3.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

RASPISIVANJE DEVETIH PARLAMENTARNIH IZBORA U SRBIJI OSTAVILO JE U SKUPŠTINI SRBIJE NA DESETINE NEUSVOJENIH ZAKONA

Kurir

Raspisivanje devetih parlamentarnih izbora u Srbiji ostavilo je u Skupštini Srbije gomilu nezavršenog posla, to jest na desetine neusvojenih zakona, piše Kurir.

Iako bi poslanici formalno i u naredna dva meseca mogli da rade svoj redovni posao, takva mogućnost ipak ostaje samo na papiru.

Trenutno je u Skupštini Srbije na čekanju tridesetak što potpuno novih Vladinih predloga zakona, što izmena i dopuna postojećih zakona.

Tome treba dodati i na desetine zakona kojima se ratifikuju razni bilateralni i međunarodni sporazumi, ugovori, protokoli, kao i predlozi zakona koje su podnosile poslaničke grupe.

Iako predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović tvrdi da parlament može da zaseda i donosi akte sve dok ne bude konstituisan novi saziv parlamenta, zamenica šefa poslaničke grupe Za evropsku Srbiju Aleksandra Jerkov u izjavi za "Kurir" kaže da je tako nešto nerealno očekivati.

"Tačno je da Skupština može da nastavi svoj rad, jer je reč o redovnim, a ne vanrednim izborima. Ipak, postoji nepisano pravilo da se u periodu od raspisivanja izbora do njihovog održavanja u parlamentu obavljaju samo tekuće stvari", objašnjava Aleksandra Jerkov.

Ona očekuje da će parlament imati samo još jednu sednicu, na kojoj će biti odobreno učešće naših vojnika u mirovnim misijama, kako ne bi došlo do prekida njihovih već postojećih angažmana u svetu.

Povlačenje zakona

"Verujem da će ta sednica biti održana uskoro, čim se u Srbiju vrate neke skupštinske delegacije. A što se tiče preostalih zakona, oni će biti povučeni iz procedure", kaže dalje Aleksandra Jerkov.

Predsednik Srbije Boris Tadić raspisao je redovne parlamentarne izbore za 6. maj. To je tek drugi put u višestranačkoj istoriji Srbije da je neki saziv parlamenta, a samim tim i vlada, odradila svoj pun mandat.

Zanimljivo je da je oba puta na čelu vlade bio čovek koji se zove Mirko - od 1993. do 1997. to je bio Marjanović, a od 2008. do 2012. Cvetković, piše "Kurir".

Agencija bez zgrade?

Uz predloge zakona kojima se postojeći zakoni menjaju i dopunjuju, tu su i kompletno novi zakoni, kao što je onaj o opštem upravnom postupku, ili o razvojnoj banci. Zbog ulaska u izborni cajtnot najverovatnije neće biti izglasan ni zakon kojim je država trebalo da se zaduži za 4,5 miliona evra da bi kupila zgradu za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije. Takođe, u mandatu ovog saziva ostali su neusvojeni predlozi zakona o završnom računu budžeta za 2007, 2008. i 2009. godinu.

VLADA SNOSI TROŠKOVE ZA DOBIJANJE DRŽAVLJANSTVA

Tanjug

Vlada Srbije odlučila je danas da snosi troškove republičkih administrativnih i konzularnih taksi, kao i posebnih troškova za građane iz regiona koji žele da dobiju srpsko državljanstvo ili da se iz državljanstva odjave.

Ti troškovi iznosili su i do 203 evra, u zavisnosti od pravnog osnova.

Odluka Vlade Srbije odnosi se na građane iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Mađarske i Albanije.

Direktor vladine Kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović rekao je Tanjugu da se vlada odlučila na taj korak zbog teške ekonomske situacije, ali i zbog toga što je prijem u državljanstvo interes Srbije.

Odluka je doneta na današnjoj telefonskoj sednici vlade.

IZVESTILAC EVROPSKOG PARLAMENTA OCENIO DA JE USRBIJI NA REDU BORBA SA KORUPCIJOM

Radio Slobodna Evropa

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbjiu Jelko Kacin ocenio je da je nakon završetka saradnje s Hagom i pomaka u dijalogu s Kosovom, sada centralna tema u Srbiji borba protiv korupcije.

"Beograd može da se izbori sa sistemskom korupcijom. Kada i na koji način, ostaje da se vidi. Korupcija postoji i u najrazvijenijim zemljama, ali sistemska korupcija koja se ogleda u vladavini privatnih interesa i političkih partija, mora da se prevlada", rekao je Kacin u intervjuu frankfurtskim "Vestima".

On smatra da već postoji dovoljno informacija koje su dostupne nadležnim organima na osnovu kojih je moguće pokrenuti postupke.

Govoreći o Rezoluciji, koja treba uskoro da se usvoji u EP, Kacin je objasnio da nju čini niz sugestija, pohvala i kritika koje idu od opštih političkih tema, kao što je dijalog s Prištinom, do vrlo konkretnih tema, npr. strategija grada Beograda za 2020. Rad na nekim pitanjima kao što je borba protiv korupcije će trajati godinama.

POLITIČKA DIMENZIJA TUŽBI KOJE SU HRVATSKA I SRBIJA PODNELE JEDNA PROTIV DRUGE SE PRECENJUJE

B92, FoNet

Politička dimenzija tužbi za genocid koje su Hrvatska i Srbija podnele jedna protiv druge se precenjuje, ocenio je hrvatski predsednik Ivo Josipović u intervjuu sutrašnjem broju NIN.

"Javnost je u obe zemlje vrlo osetljiva na to pitanje, pa time i politika. Uz to su i dosezi tih tužbi možda precenjeni u odnosu na ono za što se smatra da se njima može postići", rekao je Josipović.

Josipović je rekao da postoji deo političke scene, i u Hrvatskoj i u Srbiji, koji bi među državama podizao kineski zid.

"Glasači takvu politiku očito nisu izabrali i ona nema posebnu političku težinu, bez obzira na to što je u Hrvatskoj malo bučna", rekao je Josipović.

Upitan da li će zbog nerešenog pitanja granice između dve zemlje na Dunavu, Hrvatska kočiti Srbiju na putu ka Evropskoj uniji (EU), Josipović je rekao da se tako nešto neće dogoditi.

"Naš Sabor je čak doneo i posebnu deklaraciju u kojoj stoji da Hrvatska kao skora članica EU neće zloupotrebljavati taj status da bi rešila neke bilateralne probleme i sporove sa susednim zemljama", rekao je Josipović.

POTROŠAČ TUŽIO "EPL" ZBOG "AJFONA"

Tanjug

Jedan od nezadovoljnih američkih potrošača pokrenuo je sudski proces protiv "Epla" (Apple) zbog njegovog sistema za vokalnu asistenciju "Siri", preneli su danas francuski elektronski mediji.

Njujorčanin Frenk M. Fazio pokrenuo je pred kalifornijskim sudom kolektivnu tužbu protiv "Epla" i u tužbi navodi da su ga na "Siri" privukle reklame za "smartfon" firme "Epl" - "ajfon 4S" (iPhone).

U reklami je taj lični (personalni) asistent opisan kao sistem koji omogućava brzo i lako ugovaranje sastanaka, pronalaženje restorana, učenje gitarskih akorda klasičnih rok numera, pa čak i načina zavezivanja kravate.

Te privlačne karakteristike su navele potrošača da kupi "smartfon", uprkos njegovoj visokoj ceni.

Ubrzo se, međutim, pokazalo u svakodnevnoj upotrebi da je "Siri" spor (radi se o sistemu u "klaud" - cloud tehnologiji, a 3G veze u Njujorku nisu bas toliko dobre), da često ne može da odgovori korisniku ili da ponekad daje pogrešna uputstva.

Najbolje rečeno, "Siri" je sistem u razvoju, navedeno je u tužbi.

Fazio sada traži odštetu (koja nije određena) za lažnu reklamu, nesprovođenje garancija i nelojalnu konkurenciju.

Sada i drugi korisnici razočarani "Sirijem" mogu da se pridruže tužbi kako bi pokušali da dobiju odštetu, kao što su to uradili klijenti prvog "ajfona 4" koji će svi dobiti po 15 dolara zbog problema s antenom na uređaju.

NEDOVRŠENA GILJOTINA PROPISA JEDNA OD MNOGIH PREPREKA ZA PRIVATNI BIZNIS

Uz to je za dobijanje raznih dozvola potrebno mnogo više vremena, procedura i novca nego u zemljama okruženja, a nije završena ni pompezno najavljivana giljotina propisa. Uz međusobna neplaćanja, gubitak tržišta i loše poslovne ideje, sve su to razlozi da se preduzetništvo ne zapati u Srbiji.

No, “gazde” koje u preduzetničkim vodama plivaju već dve decenije za “Blic” kažu da im takva sudbina neuporedivo više prija od toga da slušaju nadređene, te da je uspeh zagarantovan za ambiciozne, one koji sanjaju velike stvari i ne odustaju kod prve prepreke.


Nekada je bačkopalanačka opština sa 60.000 stanovnika i fabrikama bila među razvijenijim opštinama, a sada se nalazi na listi manje razvijenih.
- Do pre dve godine su u opštini funkcionisala 884 mala i srednja preduzeća, a sada ih je 667, što znači da ih je ugašeno 217 - kaže sekretar ovdašnjeg opšteg udruženja preduzetnika Milutina Marčete.


Kao najčešće razloge srozavanja preduzetništva u Srbiji, UPS prevelike namete i opterećenja. UPS je izbrojao 69 različitih naknada koje naplaćuju razne lokalne samouprave među kojima su i potpuno neverovatne poput naknade za suzbijanje glodara, komunalna takse za javnu rasvetu, te takse za merenje nivoa buke.

PROFESOR PROKOPIJEVIĆ: OVAKVA EKONOMIJA PROIZVODI SIROMAŠTVO

Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević izjavio je da sve stranke nude etatističke programe u kojima pare odnekud dolaze a država radi sve.

"Takva ekonomija, naravno, nije moguća i ne može da funkcioniše i samo proizvodi siromaštvo a ne blagostanje, ali ako se sve stranke zalažu za sličan program to bi moglo da znači da je to želja prosečnog birača", rekao je Prokopijević.

Dodao je da u izbornoj kampanji ne očekuje ponudu realnih i ostvarivih predloga, ali da će biti mnogo "igrarija sa raznim brojkama".

On navodi da se "stranke igraju raznim brojkama, jedni najavljuju 100 milijardi evra i spajanje centralne Srbije kanalom sa Grčkom, drugi da će neki magnat uložiti silne pare u energetiku, treći da će doći još nekoliko automobilskih kompanija..."

"Pretpostavljam da birač zna da su to šale koje nemaju nikakvu težinu i da se to radi po sistemu 'šta zna dete šta je 100 kilograma ili 100 milijardi evra'", rekao je Prokopijević.

Prokopijević je istakao da u Srbiji postoji ponuda jedino takvih programa kojima su građani "pritisnuti sa svih strana", bez obzira što su ti programi potpuno nedelotvorni.

"Na kraju može da nas očekuje samo da će od vlasti uslediti neka akcija u drugoj polovini godine kada ponestane sredstava za isplatu penzija i plata i kada se postavi pitanje odakle to isplatiti, da li štampati dinare, da li odlagati isplate ili nešto prodati na brzinu", rekao je Prokopijević.

PREDAVANJE IZ MEDIJACIJE - MIRNOG REŠAVANJA SPOROVA

Beta

Srednjoškolcima u Temerinu, etnički mešovitom mestu, danas je održano predavanje iz medijacije, odnosno mirnog rešavanja sporova.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov je na predavanju u Srednjoj školi "Lukijan Mušicki" kazala da mladi imaju kreativne mogućnosti za rešavanje problema u lokalnoj zajednici i za unapređenje međusobne komunikacije.

"Želimo da mladima u ovoj opštini pomognemo da drugačije progovore o sebi i o svojoj sredini, i da usvoje znanja i veštine mirnog rešavanja sporova koje će im biti dragocene tokom celog života", rekla je Danica Todorov.

Obuka iz medijacije akreditovana je od Ministarstva prosvete i namenjena je srednjoškolcima i njihovim nastavnicima.

Događaju je prisustvovao i gradonačelnik Temerina Andraš Gustonj.

Temerin je vojvođanska opština u kojoj se povremeno dešavaju međunacionalni incidenti, čiji su protagonisti pre svega mladi Srbi i Mađari.

STRANE INVESTICIJE

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić kaže da su u toku pregovori sa dve velike kompanije, jednom iz Italije, a drugom iz Francuske.
Radi se, navodi on, o investicijama u Srbiju "vrednim više stotina miliona evra."

Prema njegovim rečima, pogotovo se pojačava interesovanje investitora iz Turske, koji su samo prošle godine u Africi uložili više od sedam milijardi evra.

Od američkih kompanija NCR (proizvodnja bankomata) i Kupertajers (proizvodnja guma), ministar Ćirić takođe očekuje puno, ali ne u smislu veličine sume za investicije u Srbiju, već da te kompanije budu dobar primer za druge firme iz SAD, koje bi mogle da investiraju u našoj zemlji.

Posle dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji interesovanje stranih investitora za dolazak u Srbiju se ne smanjuje, već se njihov broj povećava, kao i broj zemalja odakle ti potencijalni investitori dolaze, istakao je on.

Ćirić dodaje i da raspisivanje parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji neće zaustaviti priliv, niti smanjiti interesovanje stranih investitora za ulaganje u našu zemlju.

On je pozdravio odluku Skupštine grada Smedereva, da dozvoli gradnju rafinerije američkoj kompaniji Komiko oil, ocenjujući da se radi o velikoj investiciji, koja znači nova radna mesta, prosperitet samog grada, uz vodjenje računa o zaštiti životne sredine, a neće biti zanemarljivi ni prihodi od izvoza i korist za republički i lokalni budžet.

AKCIZE NA CIGARETE SU ZA SAMO DVE GODINE PORASLE ZA 47 ODSTO

Tanjug

Predsednik uprave ove kompanije Davor Tomašković je naveo da je industrija cigareta  visoko oporezovana, pa oko 70 odsto od određenog proizvoda iznose porezi koje ubire država. Akcize na cigarete su za samo dve godine porasle za 47 odsto, pa od cene kutije cigareta Ronhil koja iznosi 130 dinara, 91 dinar ide državi.

On je istakao da je TDR u budžet Srbije prošle godine uplatio 58 miliona evra po osnovu PDV i posebnih poreza na cigarete.

Ipak, kako je Tomašković naveo, proizvođači nisu teret poreza prebacili na krajnje potrošače, pa je to dovelo do pada ukupnog prihoda industrije za 20 dosto - sa 342 miliona evra 2009. godine na 272 miliona u 2011 godini.

"Akcize danas iznose 30 evra na 1.000 komada cigareta, a prema propisu evropske direktive do 2014. ona mora da se poveća na 64 evra, odnosno na 90 evra do 2017. godina", objasnio je Tomašković.

Do pada tržišta može doći i usled velikih povećanja cena, što znači da se potrošači prebacuju na supstitute kao što je rezani duvan od koga sami motaju cigarete ili se prebacuju na ilegalne kanale prodaje cigareta.

Tomašković je kazao i da postoji mogućnost da će se do kraja godine povećati cene cigareta, a iako nije mogao precizirati koliko će biti rast, on je kazao da to prvenstveno zavisi od poreske politike vlade.


Kada Hrvatska uđe u EU 1. jula 2013. i samim tim izađe iz CEFTA sporazuma, carine na proizvode koji se plasiraju na ta tržišta treba da se povećaju sa 15 na 57 odsto. "Nadamo se da će EU pokušati da ispregovara sa zemljama članicama CEFTA nekakav oblik prelaznog trgovinskog režima, koji će biti blaži od carina, druga opcija je da na sebe preuzmemo teret tih carina, ili treće da proizvodima u nekoj od CEFTA zemalja, ali to je samo teorijska opcija, jer za sada nemamo nameru izmestiti deo proizvodnje van Hrvatske", istakao je Tomašković.

NOVO POSKUPLJENJE, GORIVO 150 RSD

Tanjug

Naftni derivati u Srbiji poskupeli su na pumpama Naftne industrije Srbije i cene evrodizela i evropremijuma BMB 95 dostigli su cenu od 149 dinara po litru.

Dizel D-2 kod NIS-a košta 141 dinar po litru, a premijum BMB-95 oko 144 dinara za litar.

Na pumpama različitih naftnih kompanija u Srbiji u protekle dve, tri nedelje gorivo u Srbiji je poskupelo pet puta za oko 10 dinara po litru.

Od početka godine gorivo je poskupelo za više od 13 dinara po litru.

Zbog toga je Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala danas na bojkot kupovine naftnih derivata 15. marta.

UHAPŠENA DVA LICA ZBOG POSTOJANJA OSNOVANE SUMNJE DA SU IZVRŠILI KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA

Tanjug

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su u nastavku akcije na suzbijanju finansijskog kriminala, na području Beograda lišili slobode dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije i policijske uprave u Jagodini, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom iz Subotice, na području Beograda lišeni su slobode Ljuboslav U. (43) iz Paraćina, direktor i vlasnik privrednog društva "Lane M Derm" DOO Ada i Dušan L. (44) iz Kraljeva, ovlašćeno lice u istom privrednom društvu.

Osumnjičeni su u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2011. godine u poreskim prijavama podnetim Poreskoj upravi - filijala Kikinda, iskazali netačne podatke o navodno izvršenom prometu dobara u iznosu većem od 7, 5 milijardi dinara i podatke o prethodno plaćenom porezu u iznosu od više od milijardu dinara.

Ovo privredno društvo nije posedovalo poslovne knjige, račune izdate od kupaca ili dobavljača, nije vršilo delatnost na prijavljenoj adresi, niti imalo zaključen ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga, a rešenjem Poreske uprave Kikinda 9. decembra 2011. godine im je oduzet PIB.

Na ovaj način osumnjičeni su oštetili budžet Republike Srbije na ime neplaćenog PDV-a u iznosu od 1.024.938.500,00 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavljaju rad na rasvetljavanju svih nezakonitosti u poslovanju navedenog privrednog subjekta i lica.

USKORO EKOLOŠKI STANDARDI I ZA IGRAČKE

Tanjug

Uskoro bi ekološki standardi mogli da budu uvedeni i za igračke.

Ketrin Vilt, istraživač sa Univerziteta u Tenesiju, pomogla je u razvoju ekološkog standarda za igračke UL 172, koji je kompanija UL Environment, u sastavu laboratorija Underwriters, predstavila prošlog februara.

Vilt je objasnila da u Americi postoje standardi koji se tiču bezbednosti igračaka, poput rizika od gušenja, ali ne i standardi o toksičnosti.

Kako prenosi agencija AP, UL 172 se može primeniti na igračke proizvedene od drveta, plastike, gume, tekstila, metala i biomaterijala.

Vilt je navela da su potrošači sve oprezniji pri kupovini igračaka, posebno što je poslednjih godina bilo više slučajeva povlačenja igračaka zbog toksičnosti.

KOMPANIJA JAHU PODNELA JE TUŽBU PROTIV DRUŠTVENE MREŽE FEJSBUK ZBOG KRŠENJA VLASNIČKIH PRAVA NAD PATENTIMA

Kompanija Jahu (Yahoo Inc.) podnela je tužbu protiv društvene mreže Fejsbuk (Facebook Inc.) zbog kršenja vlasničkih prava nad patentima, jer je kako u tužbi tvrdi Yahoo Facebook zloupotrebio 10 patenata koji se odnose na reklamiranje preko interneta, kontrolu privatnosti i društvene mreže.

Jahu je u februaru najavio da će podneti tužbu i zatražio od Fejsbuka da licencira svoje patente.

U Fejsbuku navode da su razočarani potezom Jahua i dodaju da su odlučni da dokažu pred sudom da ne postoji njihova krivica. Ukoliko sud ipak presudi u korist Jahua, to bi značajno moglo da utiče na pozicije Fejsbuka u trenutku kada kompanija namerava da prvi put javno ponudi svoje akcije na proleće.

Krajem 2011. godine samo 56 patenata pripisavano je Fejsbuku, što je jako mali broj u odnosu na druge velike kompaniju u IT sektoru.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

GRADSKA UPRAVA JAGODINE POSTUPILA PO PREPORUCI ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana je uputio preporuku Gradskoj upravi grada Jagodine u vezi propusta koji su činjeni na štetu građana prilikom dodeljivanja jedinstvenog matičnog broja građana. Gradska uprava Grada Jagodine, postupila je po preporuci i na taj način unapredila rad svojih službi u najboljem interesu građana.

Istovremeno, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na osnovu preporuka Zaštitnika građana jedinicama lokalne samouprave uputilo svim organima koji izvršavaju poverene poslove matičnih knjiga, Mišljenje o primeni propisa koji se odnose na postupak upisa JMBG u matičnu knjigu rođenih.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 15.3.2012.

ODRŽAN 15. DONATORSKI KOORDINACIONI SASTANAK U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI U ORGANIZACIJI UPRAVE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Uprava za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodnu saradnju, organizovala je juče petnaesti po redu donatorski koordinacioni sastanak - Sinergija (Grupa za sinergiju u rodnoj ravnopravnosti).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za rodnu ravnopravnost kao i razvojnih partnera i međunarodnih organizacija aktivnih u pružanju podrške aktivnostima usmerenim na pitanja rodne ravnopravnosti. Sastanak je, između ostalog, imao za cilj da pokrene i diskusiju vezanu za revidiranje postojećeg dokumenta koji opisuje ciljeve Grupe za sinergiju u rodnoj ravnopravnosti, osnovne zadatke i tematske oblasti kojima će se Grupa baviti, tzv. "Terms of Reference for the Serbian Gender Equality Synergy Group". Grupa je zamišljena kao neformalni forum čiji je osnovni zadatak da omogući stalni dijalog, diskusuje i razmene iskustva između predstavnika Vlade, razvojnih partnera i međunarodnih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti.

Na sastanku je, takođe, predstavljen i akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2010-2015.). Redefinisani opšti cilj Grupe je da olakša napore i reformske procese u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i da ojača rezultate sektora obezbeđivanjem prostora za diskusiju i dijalog vezan za programe i prema rezultatima orijentisane politike, između ključnih zainteresovanih institucija.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, 15.3.2012.

POČEO PROGRAM OBUKE ZA TELEFONSKE SAVETNIKE NA SOS TELEFONSKIM LINIJAMA NAMENJENIM ŽRTVAMA I SVEDOCIMA NASILJA U ŠKOLAMA • Broj telefona na koji se građani mogu javiti ako smatraju da postoji nasilje u školi je 0800 200 201 •

Ministarstvo prosvete i nauke u okviru aktivnosti Koalicije protiv nasilja i lista Pres, nastavilo je rad na unapređivanju SOS telefonske linije namenjene žrtvama i svedocima nasilja u školama. U OŠ "Lazar Savatić"u Zemunu, u sredu 14. marta, počeo je program obuke za telefonske savetnike. U program je uključeno 40 osoba koje su se i do sada bavile prevencijom nasilja u školama, a radiće na SOS liniji Ministarstva prosvete i nauke i savetovati roditelje, decu i nastavnike kako da postupe ukoliko smatraju da postoji verbalno ili fizičko nasilje u školi.

Organizatori obuke su Ministarstvo prosvete i nauke, UNICEF i Nacionalna dečja linija Srbije (NADEL) koja postoji u okviru Ministarstva rada i socijalne politike.

SOS linija otvorena je pri Ministarstvu prosvete i nauke početkom decembra 2011. godine i do sada je prijavljeno oko 700 slučajeva nasilja u školama. Broj telefona na koji se građani mogu javiti ako smatraju da postoji nasilje u školi je 0800 200 201.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 15.3.2012.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU ELEKTROPRIVREDE SRBIJE I JAPANSKE KOMPANIJE "HITAČI"

Japanska kompanija "Hitači" zainteresovana je da ulaže u modernizaciju i izgradnju novih termoelektrana u Srbiji i jedna je od potencijalno najozbiljnijih partnera za izgradnju budućih elektrana EPS-a, Kolubare B, TENT B3, Kostolca B, rečeno je danas prilikom potpisivanja protokola o saradnji Elektroprivrede Srbije (EPS) i "Hitačija".

Protokol o saradnji u oblasti termoenergetskog sektora su potpisali generalni direktor EPS-a Dragomir Marković, viši potpredsednik "Hitači pauer Jurop" Matijas Johem i menadžer prodaje te kompanije za istočnu Evropu Kristijan Kisling.

Protokol podrazumeva zajedničke aktivnosti dve kompanije u poslovima na postojećim i budućim energetskim kapacitetima.

Generalni direktor EPS-a je istakao da je ta japanska kompanija potencijalno najozbiljniji partner za izgradnju budućih elektrana EPS-a, kao što su TENT B3, Kostolac B.

"Hitači" jedna od dve najveće svetske kompanije koje imaju najbolje preference iz oblasti korišćenja lignita, što je u Srbiji dominantan izvor energije za proizvodnju struje, rekao je Marković novinarima, posle potpisivanja protokola i ocenio da je "Hitači" lider u toj oblasti.

On je podsetio da EPS sa tom kompanijom sarađuje od 2006. godine na rekonstrukciji mlinova na termoelektrani "Nikola Tesla" A na blokovima tri, četiri i pet.

Dobili smo izuzetne performance tih mlinova i povećali snagu postrojenja, što je ogromna korist za EPS, dodao je Marković.

"Hitači" je zainteresovana da ulaže u modernizaciju termoelektrana u Srbiji i u izgradnju novih elektrana, a zanima nas ulaganje u tehnologiju za smanejnje emisija ugljen- dioksida u Srbiji, kazao je Johem.

Sa rukovodstvom EPS-a smo takođe razgovarali o novoj termoelektrani TENT B3 i imali smo preliminarne razgovore o izgradnji sistema za odsumporavanje u Obrenovcu, dodao je Johem i podsetio da je ta kompanija do sada radila revitalizaciju i poboljšanje rada mlinova na TENT-u i Kostolcu.

On je izrazio očekivanje da će na osnovu tih poslova "Hitači" dobiti i druge poslove na poboljšanju rada ostalih mlinova u Kostolcu.

Saradnja dve kompanije podrazumeva obezbeđenje potencijalno većeg učesća "Hitačija" u Srbiji kroz investicije u industriji, značajno angažovanje domaćih firmi u realizaciji budućih projekata kao i razmenu informacija o uslovima i načinu sprovođenja projekata u elektroenergetskom sektoru Srbije.

Dve kompanije će razmenjivati i informacije o novim tehnologijama u oblasti termoenergetskih postrojenja, opreme kotlova i mlinova, kao i formiranje zajedničke radne grupe, organizaciju studijskih poseta i skupova radi analizairanja saradnje.

"Hitači pauer Jurop" se bavi inženjeringom, nabavkom, instalacijom i puštanjem u rad opreme, a posebno je specijalizovan za generatore pare, požarne sisteme, sisteme za kontrolu kvaliteta vazduha u termoelektranama na ugalj, kao i modernizaciju i održavanje opreme za elektrane.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ORGANIZOVAN SUSRET SRPSKIH I ITALIJANSKIH FIRMI • Srpsko tržište sve važnije italijanskim privrednicima •

Japanska kompanija "Hitači" zainteresovana je da ulaže u modernizaciju i izgradnju novih termoelektrana u Srbiji i jedna je od potencijalno najozbiljnijih partnera za izgradnju budućih elektrana EPS-a, Kolubare B, TENT B3, Kostolca B, rečeno je danas prilikom potpisivanja protokola o saradnji Elektroprivrede Srbije (EPS) i "Hitačija".

Protokol o saradnji u oblasti termoenergetskog sektora su potpisali generalni direktor EPS-a Dragomir Marković, viši potpredsednik "Hitači pauer Jurop" Matijas Johem i menadžer prodaje te kompanije za istočnu Evropu Kristijan Kisling.

Protokol podrazumeva zajedničke aktivnosti dve kompanije u poslovima na postojećim i budućim energetskim kapacitetima.

Generalni direktor EPS-a je istakao da je ta japanska kompanija potencijalno najozbiljniji partner za izgradnju budućih elektrana EPS-a, kao što su TENT B3, Kostolac B.

"Hitači" jedna od dve najveće svetske kompanije koje imaju najbolje preference iz oblasti korišćenja lignita, što je u Srbiji dominantan izvor energije za proizvodnju struje, rekao je Marković novinarima, posle potpisivanja protokola i ocenio da je "Hitači" lider u toj oblasti.

On je podsetio da EPS sa tom kompanijom sarađuje od 2006. godine na rekonstrukciji mlinova na termoelektrani "Nikola Tesla" A na blokovima tri, četiri i pet.

Dobili smo izuzetne performance tih mlinova i povećali snagu postrojenja, što je ogromna korist za EPS, dodao je Marković.

"Hitači" je zainteresovana da ulaže u modernizaciju termoelektrana u Srbiji i u izgradnju novih elektrana, a zanima nas ulaganje u tehnologiju za smanejnje emisija ugljen- dioksida u Srbiji, kazao je Johem.

Sa rukovodstvom EPS-a smo takođe razgovarali o novoj termoelektrani TENT B3 i imali smo preliminarne razgovore o izgradnji sistema za odsumporavanje u Obrenovcu, dodao je Johem i podsetio da je ta kompanija do sada radila revitalizaciju i poboljšanje rada mlinova na TENT-u i Kostolcu.

On je izrazio očekivanje da će na osnovu tih poslova "Hitači" dobiti i druge poslove na poboljšanju rada ostalih mlinova u Kostolcu.

Saradnja dve kompanije podrazumeva obezbeđenje potencijalno većeg učesća "Hitačija" u Srbiji kroz investicije u industriji, značajno angažovanje domaćih firmi u realizaciji budućih projekata kao i razmenu informacija o uslovima i načinu sprovođenja projekata u elektroenergetskom sektoru Srbije.

Dve kompanije će razmenjivati i informacije o novim tehnologijama u oblasti termoenergetskih postrojenja, opreme kotlova i mlinova, kao i formiranje zajedničke radne grupe, organizaciju studijskih poseta i skupova radi analizairanja saradnje.

"Hitači pauer Jurop" se bavi inženjeringom, nabavkom, instalacijom i puštanjem u rad opreme, a posebno je specijalizovan za generatore pare, požarne sisteme, sisteme za kontrolu kvaliteta vazduha u termoelektranama na ugalj, kao i modernizaciju i održavanje opreme za elektrane.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

BLAGI OPORAVAK INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U EVROZONI

Industrijska proizvodnja u zemljama evrozone je u januaru porasla, prvi put od oktobra 2011, podstaknuta rastom u proizvodnji energije i kapitalnih dobara.  Ipak, ekspanzija industrijske proizvodnje je bila slabija od očekivane zbog i dalje prigušene tražnje u inostranstvu. Industrijska proizvodnja u 17-članom bloku u januaru je porasla za 0,2 odsto u odnosu na prethodni mesec, pokazali su podaci Evrostata, statističke službe Evropske unije (EU). Taj rast je bio slabiji od očekivanog od 0,5 odsto. Na januarsko povećanje je uticao rast proizvodnje energije od 1,4 odsto i kapitalne robe od 0,7 odsto. Proizvodnja reprodukcionog materijala je porasla za 0,2 odsto, a trajnih potrošnih dobara za 0,1 odsto.
Proizvodnja roba široke potrošnje je, u međuvremenu, pala za 0,7 odsto.

Postoje veliki izgledi da privreda evrozone uđe u tehničcku recesiju u prvom kvartalu ove godine. Industrijska proizvodnja je, na godišnjem nivou, smanjena za 1,2 odsto u januaru, što je ipak manje od decembarskog pada od 1,8 odsto. Ipak, godišnji pad je bio veći od prognoziranog pada od 0,8 odsto.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

PROMET OBVEZNICAMA POVEĆAN SEDAM PUTA

U trgovanju obveznicama Republike Srbije na Beogradskoj berzi postignuto je 155.382 evra, sedam puta više nego prethodnog dana, saopštila je Berza. Najveći promet imale su obveznice serije A2015 - 78.459 evra, po ceni od 81,15 do 82,50 odsto nominalne vrednosti. Slede serije A2014 sa 40.611 evra i cenom od 87,91 do 88,50 odsto i A2016 sa 34.183 evra i cenom od 77,13 odsto nominale. Najmanje je trgovano serijom A2013 za 1.389 evra po ceni od 92,60 i A2012 za 740 evra po uobičajenoj ceni od 98,50 odsto nominalne vrednosti. Republičke obveznice za izmirenje stare devizne štednje dospevaju za naplatu 31. maja, u godini koju označava serija tih vrednosnih papira.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

REZULTATI KONKURSA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Konkursna komisija donela je odluku o bodovnoj rang-listi nakon sprovedenog konkursa za dodelu sredstava projektima organizacija civilnog društva.

Podnosioci čiji su predlozi projekata bili ocenjivani mogu da ulože žalbu/primedbu na rang-listu u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja bodovne rang-liste na internet prezentaciji Agencije (odnosno zaključno sa 19. martom 2012. godine). O žalbama/primedbama odlučuje tročlana žalbena komisija koju je rešenjem obrazovao direktor Agencije.

Bodovna rang lista: http://www.acas.rs/images/stories/Odluka_-_bodovna_rang-lista.pdf (ONLINE)
Zapisnik konkursne komisije: http://www.acas.rs/images/stories/Konkursna_komisija_-_zapisnik_-_2012.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 14.3.2012.

RASPISAN KONKURS ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA ZA 2012. GODINU • Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. aprila 2012. godine •

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: IZUZIMANJE OD OPOREZIVANJA ZARADE IZ RADNOG ODNOSA KOJI SE OBAVLJA U ITALIJI SA ASPEKTA POREZA NA DOHODAK KOJI SE PLAĆA PO ODBITKU I GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA - Zakon o ratifikaciji sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu: član 15
 • Ministarstvo finansija: NAPLATA IZ INOSTRANSTVA PREKO KOMPANIJE MANIBUKERS, KAO PRUŽAOCA USLUGA U PLATNOM PROMETU - Zakon o deviznom poslovanju: član 32
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE KADA SE NAPLATA VRŠI POKLON ČESTITKOM - Zakon o fiskalnim kasama: član 5
 • Ministarstvo finansija: PLAĆANJE PO OSNOVU INVESTICIONIH RADOVA KOJE JE U REPUBLICI SRBIJI IZVRŠIO I FAKTURISAO OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA - Zakon o deviznom poslovanju: član 34
 • Uprava carina: KUPOPRODAJNI UGOVOR KAO DOKAZ DA SE RADI O NEPOSREDNOJ KUPOVINI I NJEGOV UTICAJ NA UTVRĐIVANJE PRAVA UVOZA MOTORNOG VOZILA - Uredba o uvozu motornih vozila: čl. 3 i 4
 • Uprava carina: POSEBAN POSTUPAK SA EKSPRESNIM POŠILJKAMA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: član 519
 • Uprava carina: USLOVI ZA UVOZ NOVIH I UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA I DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE U CARINSKOM POSTUPKU - Uredba o uvozu motornih vozila: čl. 3 i 4
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: PRIGOVOR APSOLUTNE NENADLEŽNOSTI SUDA USLED POSTOJANJA SPORAZUMA O ARBITRAŽI - Zakon o arbitraži: član 14
 • Upravni sud: PRIMENA VAŽEĆEG PROPISA U POSTUPKU IZDAVANJA PROBNE VOZAČKE DOZVOLE - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 182
 • Upravni sud: VRAĆANJE NA RAD DRŽAVNOG SLUŽBENIKA PO OSNOVU SUDSKE ODLUKE I RASPOREĐIVANJE U DRUGO MESTO RADA - Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika: član 48 stav 2
 • Upravni sud: ZASTARELOST PRAVA NA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 114
 • Vrhovni kasacioni sud: MOGUĆNOST OTKLANJANJA POVREDE POSTUPKA I ODLUKE DONETE SUPROTNO ODREDBI ČLANA 385. STAV 2. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 385 stav 2 i član 419
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 13.3.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Grbićgraf

 

23. St. broj 1083/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Mirjana Trninić, u postupku stečaja nad dužnikom Grbićgraf, Zemun, Milana Mladenovića 9, 24. februara 2012. godine doneo je
REŠENJE
Poverilačko ročište određuje se za 30. mart 2012. godine u 9,00 časova, u prostorijama Privrednog suda u Beogradu, sudnica broj 129/I.
Ispitno ročište, određuje se za 30. mart 2012. godine u 9,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Beogradu, sudnica broj 129/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Vumix d.o.o.

 

2. St. 2528/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=834

 

U postupku stečaja u predmetu 2. St. 2528/2010 nad stečajnim dužnikom Vumix d.o.o. u stečaju iz Beograda, Nušićeva 6/3.
I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za 29.03.2012. god. u 09.00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Unisack d.o.o.

 

9. St. broj 247/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 247/2010 od 21. februara 2012. godine zaključio je postupak stečaja nad Unisack d.o.o., iz Beograda, majke Jevrosime 51.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu Suda, 21. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"AI" d.o.o.

07745478

45. St. broj 3852/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2791

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/AI.shtml/seo=/companyid=25740

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ružica Banjalučkić, kao sudija pojedinac, u postupku odlučivanja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom "AI" d.o.o. u likvidaciji iz Beograda, 27. marta 34, koga zastupa Agencija za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika iz Beograda, Terazije 23, doneo je na ročištu 7. februara 2012. godine, 45. St. broj 3852/11
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "AI" d.o.o. iz Beograda, 27. marta 34, u likvidaciji matični broj 07745478, PIB 101727979.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 7. maj 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Strong Electronics d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić u postupku stečaja 42. St. broj 2357/11 nad stečajnim dužnikom Strong Electronics d.o.o. Beograd, Balkanska 29, matični broj 17452177 PIB 102528462, na završnom ročištu, dana 21. februara 2012. godine, doneo je rešenje 42. St. broj 2357/11 kojim se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

HK Best Komerc d.o.o.

 

45. St. 4553/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

U postupku stečaja u predmetu 45.St. 4553/2010 nad stečajnim dužnikom HK Best Komerc d.o.o. u stečaju iz Beograda, Zemun, Ugrinovačka 227b.
I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za 12. 4. 2012. godine u 11.00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 211/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Prvom srpskom hipotekarnom bankom "Stankom banka" a.d.

 

9. St. broj 244/2012

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. L. br. 4/2010 od 16. januara 2012. godine, obustavio je postupak likvidacije i otvorio postupak stečaja nad Prvom srpskom hipotekarnom bankom "Stankom banka" a.d. iz Beograda, Toše Jovanovića 9-11.
II. Za stečajnog sudiju imenovana je Aleksandra Popović, sudija Privrednog suda u Beogradu.
III. Za stečajnog upravnika imenovan je Zoran Milovanović iz Beograda.
IV. Pozivaju se poverioci koji nisu podneli prijavu potraživanja u postupku likvidacije, da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja biće ispitane o trošku tog poverioca.
V. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Panlevel" DOO

 

St. broj 110/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2153

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Panlevel" DOO u stečaju iz Mionice, dana 5. marta 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište nad "Panlevel" DOO u stečaju iz Mionice zakazuje se za 27. mart 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"JK Gradnja" d.o.o.

 

St. broj 523/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1918

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "JK Gradnja" d.o.o., u stečaju iz Gornje Zabrdice, Valjevo, doneo je 5. marta 2012. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "JK Gradnja" d.o.o. u stečaju iz Gornje Zabrdice, Valjevo, održaće se 27. marta 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Eole agro" d.o.o.

 

St. broj 600/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2165

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, doneo je 5. marta 2012. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, održaće se 27. marta 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.
Završno ročište nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva zakazuje se za 27. mart 2012. godine sa početkom u 10,15 časova.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1386

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/POLET.shtml/seo=/companyid=8092

Privredni sud u Zaječaru, i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. broj 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja glasanja o podnetom Planu reorganizacije, doneo je na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 14. februara 2012. godine rešenje.
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 27. mart 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

JKP Toplana

 

1. St. broj 226/2011

 

 

 

Nastavak ispitnog ročišta u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom JKP Toplana Zaječar se određuje za 27. mart 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6, Privrednog suda u Zaječaru, pa se ovim poverioci pozivaju da prisustvuju istom ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"PRO-WEAR" DOO

 

3. St. br. 917/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2340

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/Toplana+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=31219

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 917/2010 od 26. decembra 2011. godine, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika Snežane Dimitrijević sa Završnim računom koji je stečajni upravnik Snežana Dimitrijević iz Kragujevca podnela ovom sudu 1. decembra 2011. g. zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "PRO-WEAR" DOO Kragujevac. Odobrava se rezervacija sredstava za preostale troškove stečajnog postupka u svemu po predlogu stečajnog upravnika datom u Završnom računu od 1. decembra 2011. godine, u ukupnom iznosu od 27.480,00 dinara. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 22. decembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast"

17122657

2. St. broj 552/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2275

 

Privredni sud u Kragujevcu, sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast" Kragujevac, Milivoja Bankovića bb, matični broj 17122657, PIB 101573306, doneo je dana 6.3.2012. godine
REŠENJE
1. Obaveštavaju poverioci stečajnog dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast" Kragujevac, ulica Milivoja Bankovića bb, matični broj 17122657, PIB 101573306, da je stečajni upravnik Slobodan Kocić iz Kragujevca podneo ovom sudu uređen Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 5.3.2012. godine i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 6.3.2012. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 30.3.2012. godine u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 5.3.2012. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 6.3.2012. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD

08040966

1. St. broj 151/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2781

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/METAL.shtml/seo=/companyid=4260

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08040966, PIB: 101695001, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, Stražilovska 2., 24. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08040966, PIB: 101695001, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 22. maj 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o.

08130701

St. broj 67/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2771

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/KRZNOTEKS.shtml/seo=/companyid=16107

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o. Srbobran u likvidaciji, Doža Đerđa 2, MB 08130701, PIB 103786894, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23, u svojstvu likvidacionog upravnika dana 24. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o. Srbobran u likvidaciji, Doža Đerđa 2, MB 08130701, PIB 103786894, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. maj 2012 godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO "Dragić"

8537801

2. St. broj 1081/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2778

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom DOO "Dragić" Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8 MB 8537801 PIB 101626967 po obaveštenju NBS od 4. avgusta 2011. godine i predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. Beograd od 10. novembra 2011. godine, doneo je dana 27. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom d.o.o. "Dragić" Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8 MB 8537801 PIB 101626967, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. april 2012. godine sa početkom u 09,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 19. april 2012. godine sa početkom u 09,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

MEDI-CO d.o.o.

08603707

St. broj 954/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2477

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom MEDI-CO d.o.o. u stečaju, Novi Sad Đerdapska 3, MB: 08603707, PIB: 102072474, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 od 23. avgusta, 2011. godine, doneo je dana 23. februara 2012. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom MEDI-CO d.o.o. u stečaju Novi Sad, Đerdapska 3, MB: 08603707, PIB: 102072474 za 29. mart 2012. godine sa početkom u 09,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli suda sa datumom 23. februar 2012. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Argoyuns d.o.o.

20135328

2. St. broj 450/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Argoyuns d.o.o. u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3 MB 20135328 PIB 104281507, po obaveštenju NBS od 19. januara 2011. godine i predlogu predlagača OTP banka a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, doneo je dana 21. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 9. februara 2012. godine.
Utvrđuju se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 40.000,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 150.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.822,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Argoyuns doo u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3, MB 20135328 PIB 104281507.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Medoprodukt" d.o.o.

08236593

St. broj 416/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2775

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/MEDOPRODUKT.shtml/seo=/companyid=335

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 416/2011 dana 23. februara 2012. godine u postupku stečaja nad "Medoprodukt" d.o.o. iz Donjeg Tavankuta:
- odredio spajanje predmeta St. 253/2012 sa predmetom St. 416/2011, te će se predmet dalje voditi pod brojem St. 416/2011, i
- odredio je otvaranje stečajnog postupka nad "Medoprodukt" d.o.o. - preduzeće za preradu i konzerviranje voća, povrća i meda Donji Tavankut, Donji Tavankut bb - matični broj 08236593, na osnovu predloga podnetog dana 24. oktobra 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Salatić Stana, dipl. oecc. iz Subotice, Sonje Marinković 5.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Medoprodukt" d.o.o. - preduzeće za preradu i konzerviranje voća, povrća i meda Donji Tavankut, Donji Tavankut bb - matični broj 08236593 u "Službenom glasniku RS" Beograd, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. maja 2012. godine sa početkom u 9,40 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana, kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, to jest 23. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o.

08219753

St. 314/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2259

 

Privredni sud u Subotici je dana 23. februara 2012. godine rešenjem St. 314/2011 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Doko Miroslava, dipl. oecc. iz Subotice postupku stečaja nad "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Doko Miroslava u iznosu od 32.150,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753 na dan 23. februar 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 53.985,00 dinara.
Preostali novčani iznos od 53.985,00 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rezervisana za troškove okončanja steč. post. - 18.835,00 dinara.
- konačna nagrada stečajnog upravnika - 32.150,00 dinara.
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22. tačka 1. - 3.000,00 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Fruti plus group" d.o.o.

 

3. St. broj 173/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2231

 

Privredni sud u Užicu, oglašava da će se ispitno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Fruti plus group" d.o.o. Arilje, održati na dan 30. marta 2012. godine, u 12,00 časova, Privredni sud Užice, III/51. Oglas služi poveriocima umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Leonardo" eksport-import, KD Komplementar Zoran Bojović

 

2. St. broj 248/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 248/2011 od 27. februara 2012. godine, odredio održavanje ročišta za 29. mart 2012. godine, u 12,00 časova, sudnica 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Leonardo" eksport-import, KD Komplementar Zoran Bojović, Čačak, koji plan reorganizacije je podneo Zoran Bojović, direktor i komplementar istog.
Poverioci će glasati po klasama u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, od 9,00 do 14,00 časova.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se u Sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Privremeni stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt-telefon 063/725-24-75.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredno društvo "Kojić promet"

6098883

St. 2. St. 171/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 171/2011 od 28. februara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom privredno društvo "Kojić promet" Čačak, Kulinovačko polje potes IV br. 105, MB 6098883, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/7252475.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 171/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 6. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 9. oktobar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,30 časova.

Izvor: Redakcija, 14.3.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).
OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.