Aktuelne vesti na dan 15. mart 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 38 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 41 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 19. OD 13.3. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: • Vremenski okvir i druga načela postupka •
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE - "Sl. glasnik RS", br. 15/2012: • Visina naknade za zagađivanje životne sredine u 2012. godini usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike •
 • IZMENE OSNIVAČKOG AKTA I PROMENA PODATAKA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA USLED PRENOSA UDELA TREĆEM LICU
 • UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI LICA KOJE JE USTUPANJEM POTRAŽIVANJA STEKLO STATUS NOSIOCA HIPOTEKE
 • ZABELEŽBA HIPOTEKARNE PRODAJE U SLUČAJU HIPOTEKARNOG DUŽNIKA KOJI JE U RESTRUKTUIRANJU
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
 • KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2012
 • ZADUŽIVANJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE S POSEBNIM OSVRTOM NA MUNICIPALNE OBVEZNICE (NORMATIVNO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN)
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR UREDBE O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI NE OBAVLJAJU DELATNOST PO PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 16/2012
 • NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVO - PORESKI TRETMAN SA PRIMERIMA OBRAČUNA
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • POVRAĆAJ PLAĆENIH DOPRINOSA PO OSNOVU SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA PORODILJE PREDUZETNICE ZA PERIOD OD 1.1.2010. DO 7.1.2012. GODINE, A NEIZMIRENE OBAVEZE ZA DOPRINOSE U PERIODU OD 1.7.2011. DO 7.1.2012. GODINE PREUZIMA REPUBLIKA SRBIJA
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA • Februar 2012 / II •
 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU: • Rok za dostavljanje do 30. aprila 2012. godine •
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU, STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA DOKAZALI DA NJIHOVO ZNANJE IZ MEĐUNARODNOG TRGOVINSKOG I ARBITRAŽNOG PRAVA NE ZAOSTAJE PO KVALITETU ZA EVROPSKIM FAKULETIMA

24 sata

Studentkinje Jelena Arsić, Anja Tasić, Ana Petrović, Vanja Vujnović i trener tima Uroš Živković, nadmašili su timove iz Italije, Francuske, Švajcarske i Finske.

- Nakon četiri naporne runde, studenti našeg Fakulteta osvojili su najviše poena od svih učesnika ovog pripremnog takmičenja i pokazali još jednom da obrazovanje iz međunarodnog trgovinskog i arbitražnog prava koje su stekli u Beogradu ne zaostaje po kvalitetu koje njihove kolege dobijaju na najpoznatijim evropskim univerzitetima - objašnjava asistent mr Milena Đorđević.

Ove godine, glavno takmičenje će se održati od 31. marta do 5. aprila 2012. godine, a konačnu proveru pred takmičenje u Beču naši studenti će imati u Beogradu, u periodu od 24. do 25. marta, kada Pravni fakultet organizuje "Belgrade Open Pre-Moot" za koje se registrovalo 36 timova iz 25 zemalja sveta i preko 170 arbitara iz zemlje i inostranstva.

- Svega dva fakulteta na svetu, uključujući i naš fakultet, već sedam godina za redom na finalnom turniru u Beču uspevaju da se plasiraju u finalne runde, što je rezultat vredan ponosa - zaključuje ona.

ISTIČE ROK ZA PRIJAVU GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za prethodnu godinu dužni su da podnesu građani Srbije, ali i stranci koji su Srbiji imali zaradu veću od 1.898.388 dinara. Prijave se podnose filijali Poreske uprave u mestu prebivališta. Kazna za poreske obveznike koji u roku ne dostave prijavu ili je ne podnesu nadležnoj poreskoj službi je od pet do 50.000 dinara. Ista kazna je predviđena i za navođenje netačnih podataka.

Poreski obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na odbitke koji iznose 40 odsto od prosečne godišnje zarade i za svakog izdržavanog člana domaćinstva po 15 odsto od prosečne godišnje zarade. Ukupni odbitak ne može biti veći od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

SEDNICA VLADE SRBIJE

Sednica Vlade Republike Srbije biće održana u četvrtak, 15. marta, u 13 časova, u zgradi Vlade, Nemanjina 11.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.3.2012.

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE: Pokrajinska izborna komisija će u roku od pet dana od dana raspisivanja izbora doneti Uputstvo za sprovođenje izbora, Rokovnik za vršenje izbornih radnji, obrasce i druga akta potrebna za sprovođenje izbora.

Predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je izbore za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine dana 13. marta 2012. godine za 06. maj 2012. godine. Rokovi za vršenje izbornih radnji počeli su da teku 14. marta.

U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2012 - prečišćen tekst - prim. red), Pokrajinska izborna komisija će u roku od pet dana doneti Uputstvo za sprovođenje izbora, Rokovnik za vršenje izbornih radnji, obrasce i druga akta potrebna za sprovođenje izbora.

Takođe, Pokrajinska izborna komisija obaveštava da je radno vreme Komisije za vreme vršenja izbornih radnji svaki dan od 08.00 do 20.00 časova.
Sve informacije u vezi sa radom PIK - a nalaze se na sajtu Komisije www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 14.3.2012.

SUDSKI POSLOVNIK O IZMENI SUDSKOG POSLOVNIKA: Propisan je novi upisnik Ov-izb koji će se koristiti za overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu za izbor narodnih poslanika ili odbornika, odnosno kandidata za predsednika Republike, kao i overu potpisa na ugovorima i drugim izjavama koji se overavaju u skladu sa propisima koji uređuju izbore

Imajući u vidu potrebu izmene Sudskog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 70/2011 - prim. red) u delu koji se odnosi na overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu za izbor narodnih poslanika ili odbornika, odnosno kandidata za predsednika Republike, kao i overe potpisa na ugovorima i drugim izjavama koji se overavaju u skladu sa propisima koji uređuju izbore, ministar pravde, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsednika Vrhodnog kasacionog suda, doneo je Sudski poslovnik o izmeni Sudskog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 19/2012 - prim. red), kojim je propisan novi upisnik Ov-izb, koji će se koristiti za navedene overe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 14.3.2012.

SAOPŠTENJE SA 7. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 14. MARTA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 7. sednici I Velikog veća odlučivao o 11 predmeta, u predmetima Už-2192/2009 i Už-2374/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetu Už-1123/2009 Sud nije doneo odluku.

I  U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-2018/2009, Už-2243/2009, Už-2290/2009, Už-2396/2009 i Už-2795/2009.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom,  u predmetima Už-2097/2009, Už-2111/2009, Už-2188/2009 i Už-2223/2009.
- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-1807/2009.
- odložio izvršenje rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu – Sudska jedinica u Vrbasu I. 809/10 od 27. decembra 2010. godine, do donošenja odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi u predmetu Už-4113/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 14.3.2012.

OBAVEŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE POVODOM POZIVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA DRUŠTVU DA SE IZJASNI O NACRTU PRAVILA ZA PRIMENU ODLUKE O KRITERIJUMIMA I MERILIMA I ZA POSTUPAK PREISPITIVANJA ODLUKA O PREDLOGU NARODNOJ SKUPŠTINI ZA IZBOR SUDIJA KOJE SE PRVI PUT BIRAJU OD STRANE PRVOG SASTAVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA

Povodom poziva Visokog saveta sudstva Društvu sudija da se izjasni o nacrtu Pravila za primenu Odluke o kriterijumima i merilima i za postupak preispitivanja odluka o predlogu Narodnoj skupštini Republike Srbije za izbor sudija koje se prvi put biraju od strane prvog sastava Visokog saveta sudstva, obaveštavamo Vas o sledećem:

"Preispitivanje odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva propisano je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS br. 110/2010") čiju je ustavnost Društvo sudija Srbije osporilo pred Ustavnim sudom.
Za reizabrane i prvi put izabrane sudije ne postoje ni indicije kako je VSS prošao kroz postupak zaključivanja o tome da oni ispunjavaju kriterijume za izbor, odnosno kako je primenio sopstvenu Odluku o kriterijumima i merilima, pošto nije uradio nijednu obrazloženu odluku o (re)izboru od oko 3000 donetih, suprotno odredbi člana 50. stav 5, a posebno člana 52. stav 4. Zakona o sudijama.
Međutim, izmenjeni Zakon o sudijama ne propisuje jasne osnove i razloge koji bi se mogli staviti u "krivicu" reizabranom i prvi put izabranom sudiji kao osnov za razrešenje. Kao osnov za pokretanje postupka za razrešenje propisani su propusti prvog sastava VSS u pogledu ocene ispunjenosti kriterijuma kojima reizabrani i prvi put izabrani sudija ničim nije doprineo.
Od prvog izbora u decembru 2009 prošlo je više od dve godine. Sudije izabrane na prvi mandat moraju da budu podvrgnute "reizboru" krajem 2012. godine, pošto je neophodno da njihov rad bude ocenjen pre odlučivanja o tome da li će biti izabrane na stalnu sudijsku funkciju.
Ukoliko i dalje budu važile izmene Zakona o sudijama iz decembra 2010, moguće je da se desi apsurdna situacija da prvi put izabrane sudije istovremeno budu u dva postupka: jednom, u kome bi bio preispitivan njihov izbor i drugom, u kome bi bio ocenjivan njihov rad (radi odlučivanja o njihovom izboru na stalnu sudijsku funkciju). Ovakvo postupanje produbilo bi nesigurnost koja i inače već predugo traje u pravosuđu i ostavlja dugoročne štetne posledice.
Dakle, smatrajući štetnim navedeni postupak preispitivanja, Društvo sudija se neće upuštati u komentarisanje konkretnih odredaba nacrta dostavljenog podzakonskog akta.
U pogledu vrednovanja rada sudija, sa zabrinutošću ukazujemo na sledeće:
Iako su u pogledu vrednovanja rada sudija još uvek na snazi Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti koja će se privremeno primenjivati do dana početka primene odredaba čl. 21. do 28. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS" br.80/2001 od 20.9.2002. godine) a Visoki savet sudstva jedino vlastan da o vrednovanju sudija odlučuje, Ministarstvo pravde utiče na vrednovanje rada sudija u znatnoj meri.
Između ostalog, na osnovu Sudskog poslovnika koji je donela ministarka pravde ("Službeni glasnik RS" br. 110/2009 i 70/2011) ukinuto je izveštavanje o rezultatima rada sudije srazmerno efektivnom radnom vremenu, pošto se u obrazcu o radu sudije T2 koji je sastavni deo Poslovnika (član 44 stav 2) rad svakog sudije, bez obzira na opravdana odsustva, prikazuje prema 11 radnih meseci. Protivpravno je uvedeno i merilo "procenat savladavanja priliva" koje ne omogućava pouzdano poređenje rada sudija, jer ne zavisi od njihovog rada već od priliva predmeta na koji sudija ne može da utiče.
Tako je i na taj način Ministarstvo pravde preuzelo nadležnost Visokog saveta sudstva, suprotno ustavnom načelu o vladavini prava koja počiva na podeli vlasti i nezavisnosti sudske vlasti i na ustavnom položaju Visokog saveta sudstva kao garanta nezavisnosti sudova i sudija.
Zbog toga pozivamo Visoki savet sudstva, koji je vrhovni organ sudske uprave, da ukaže na sve ove okolnosti Ministarstvu pravde i:
• predloži izmene i dopune Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama kojima bi preispitivanje odluka VSS o predlogu za prvi izbor bilo izbačeno, a preispitivanje reizabranih sudija bilo ograničeno na kratak vremenski rok i na uzak krug sudija, i to samo onih protiv kojih je do 16.12.2009. godine bio podnet predlog za razrešenje
• donese, bez odlaganja, i u najširoj stručnoj raspravi, podzakonske akte o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija, odnosno predsednika sudova (čl 32 stav 4 Zakona o sudijama) i o sastavu i načinu rada Komisije za vrednovanje rada predsednika suda (čl. 34 stav 3 Zakona o sudijama)
• preduzme sve neophodne mere, uključujući i postupak pred Upravnim sudom (član 71 stav 2 Zakona o uređenju sudova) kako bi se vrednovanje rada sudija vršilo u skladu sa važećim Merilima za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti ("Službeni glasnik RS" broj 80/2005 od 20.9.2005. godine) dok sam Savet ne donese nove podzakonske akte o vrednovanju rada sudija, na osnovu člana 32 st. 4 i 3 Zakona o sudijama."

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 14.3.2012.

NA SAJTU UDRUŽENJA SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE OBJAVLJENI PRAVNI STAVOVI I ODLUKE VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA

Pravni stavovi i odluke Višeg prekršajnog suda mogu se preuzeti putem linka:
http://www.usudprek.org.rs/Aktuelnosti/PravniStavoviIOdluke2012/Pravni%20stavovi%20i%20odluke%20PS%202011%20godina.pdf (ONLINE)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU: Raspisan konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća na teritoriji APV u cilju unapređenja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća i razvoja turizma u 2012. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisao je konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u cilju unapređenja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća. Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansireće programe razvoja preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u AP Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 14.800.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća.

Pored navedenog konkursa Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisao je i konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za razvoj turizma u 2012. godini. Sufinansiraće se projekti za razvoj turizma, organizovanje turističkih manifestacija, nabavku opreme i investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji Vojvodine, a sve u cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 18.200.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 14.3.2012.

ADVOKATSKA TARIFA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Advokatska tarifa Advokatske komore Srbije koja je stupila na snagu 10.3.2012. godine može se preuzeti putem linka:
http://www.advokatska-komora.co.rs/vesti/obavestenja.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 14.3.2012.

PREDLOG ZAKONA O DEPARTIZACIJI PREDUZEĆA: Tekst Predloga zakona je upućen predsedniku Republike Srbije i njime je predviđeno ukidanje upravnih i uvođenje nadzornih odbora, kao i strogi kriterijumi za izbor direktora, koji bi bili birani na javnim konkursima

Medijska udruženja i asocijacije izrazile su danas uznemirenost zbog toga što vlast, kako smatraju, sprovodi tihu opstrukciju nezavisnih organa i institucija koji se bave zaštitom građanskih prava i sloboda.

"Najnoviji primer je odbijanje vladajućeg bloka da blagovremeno izabere Zaštitnika građana i tako omogući da ta institucija radi u punom kapacitetu. Mandat Zaštitnika građana ističe u julu. Procedura za izbog novog ili reizbor aktuelnog ombudsmana trebalo je odavno da počne, ali se to nije dogodilo", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se sa približavanjem izbora umanjuju izgledi da Zaštitnik građana bude izabran pre isteka mandata sadašnjem zaštitiniku Saši Jankoviću, što znači da bi Srbija mogla imati vršioca dužnosti čija će nezavisnost biti ograničena.

"Ovakvo ponašanje vlasti ne možemo da tumačimo drugačije nego kao pokušaj opstrukcije nezavisnih tela sa ciljem da se utiče na njihov rad. Apelujemo na vladajući blok da spreči takav razvoj događaja i što pre izabere Zaštitnika građana ili izmeni Zakon o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007 - prim. red) tako da onemogući marginalizaciju te funkcije", navodi se.

Saopštenje su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Asocijacija lokalnih izdavača.

Ta medijska udruženja su podsetila da je vladajući blok, tek nakon snažnog pritiska javnosti i primedaba iz međunarodnih krugova, organizovao izbor Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti i tako onemogućio marginalizovanje te važne funkcije.

"Umesto da se iz tog slučaja izvuče odgovarajuća pouka, isti princip se sada ponavlja i u odnosu na Zaštitnika građana", navodi se u saopštenju.

AUTOR: (BETA)
Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 14.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Medijska udruženja i asocijacije Apeluju na vladajući blok da što pre izabere Zaštitnika građana ili izmeni Zakon, jer se približavanjem izbora umanjuju izgledi da novi Zaštitnik građana bude izabran pre isteka mandata sadašnjem, što znači da bi Srbija mogla imati vršioca dužnosti čija će nezavisnost biti ograničena

Medijska udruženja i asocijacije izrazile su danas uznemirenost zbog toga što vlast, kako smatraju, sprovodi tihu opstrukciju nezavisnih organa i institucija koji se bave zaštitom građanskih prava i sloboda.

"Najnoviji primer je odbijanje vladajućeg bloka da blagovremeno izabere Zaštitnika građana i tako omogući da ta institucija radi u punom kapacitetu. Mandat Zaštitnika građana ističe u julu. Procedura za izbog novog ili reizbor aktuelnog ombudsmana trebalo je odavno da počne, ali se to nije dogodilo", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se sa približavanjem izbora umanjuju izgledi da Zaštitnik građana bude izabran pre isteka mandata sadašnjem zaštitiniku Saši Jankoviću, što znači da bi Srbija mogla imati vršioca dužnosti čija će nezavisnost biti ograničena.

"Ovakvo ponašanje vlasti ne možemo da tumačimo drugačije nego kao pokušaj opstrukcije nezavisnih tela sa ciljem da se utiče na njihov rad. Apelujemo na vladajući blok da spreči takav razvoj događaja i što pre izabere Zaštitnika građana ili izmeni Zakon o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007 - prim. red) tako da onemogući marginalizaciju te funkcije", navodi se.

Saopštenje su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Srbije, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Asocijacija lokalnih izdavača.

Ta medijska udruženja su podsetila da je vladajući blok, tek nakon snažnog pritiska javnosti i primedaba iz međunarodnih krugova, organizovao izbor Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti i tako onemogućio marginalizovanje te važne funkcije.

"Umesto da se iz tog slučaja izvuče odgovarajuća pouka, isti princip se sada ponavlja i u odnosu na Zaštitnika građana", navodi se u saopštenju.

AUTOR: (BETA)
Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 14.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Pokrajinski ombudsman smatra da su prava potrošača i dalje nezaštićena jer ni nakon godinu dana od stupanja na snagu Zakona nisu doneti odgovarajući podzakonski akti kojima bi se Zakon razradio i obezbedili uslovi za njegovu doslednu primenu

Pokrajinski ombudsman je primio veliki broj predstavki građana povodom kršenja njihovih prava kao potrošača, odnosno kupaca i korisnika usluga koje se pružaju u obavljanju delatnosti od opšteg interesa (komunalne delatnosti, snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i dr.). Žalbe građana uglavnom se odnose na onemogućen ili otežan pristup uslugama, nezadovoljavajući obim i kvalitet pruženih usluga, nezakonito uskraćivanje usluga, zloupotrebu faktičnog monopolskog položaja javnih preduzeća u obavljanju određenih delatnosti, nedovoljne ažurnosti, fleksibilnosti i transparentnosti u postupanju sa građanima.

Ozbiljan problem u ostvarivanju prava potrošača je kršenje i neprimenjivanje odredbi Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red), posebno u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na usluge od opšteg ekonomskog interesa, koje ujedno predstavljaju i korpus prava čija zaštita je u nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana. Ovi problemi zajednički su gotovo svim sprovedenim postupcima po predmetima, a odnose se kako na postupanja javnih preduzeća, tako i na postupanja nadležnih organa uprave koji vrše nadzor nad radom javnih preduzeća.

Ni nakon godinu dana od stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača nisu doneti odgovarajući podzakonski akti kojima bi se Zakon razradio i obezbedili uslovi za njegovu doslednu primenu. Primer nesprovodivosti zakona u praksi ogleda se u odredbi zakona kojom je propisano da je ugroženi potrošač onaj koji zbog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika, pribavlja uslugu od opšteg ekonomskog interesa pod naročito otežanim uslovima, s obzirom na to da uslovi i kriterijumi za određivanje ugroženih potrošača u pojedinim oblastima usluga od opšteg ekonomskog interesa nisu bliže uređeni, kako je zakon propisao. Slična situacija je i sa Zakonom o energetici u delu koji se odnosi na pojam "energetski zaštićenog kupca".

Nepostojanje celovite pravne regulative i neobezbeđivanje jasnog mehanizma zaštite građana - potrošača, uzrokuje proizvoljnost u postupanju davaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa i pravnu nesigurnost, te ugrožava osnovna, zakonom propisana prava, kao što su pravo na zadovoljavanje osnovnih potreba, pravo na obaveštenost, pravo na izbor i pravo na pravnu zaštitu.

Međunarodni dan prava potrošača koji su ustanovile Ujedinjene Nacije 15. marta 1983. godine upravo ima za cilj promovisanje navedenih osnovnih prava svih potrošača pri čemu se uz zaštitu i unapređenje ovih prava ujedno protestuje i protiv zloupotrebe tržišta.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 14.3.2012.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Najčešći problemi potrošača u Srbiji predstavljaju, pre svega, mobilni telefoni i usluge mobilne telefonije, zatim bela tehnika, mašine i ostala oprema, ali postoje i problemi sa velikim brojem trgovaca koji se pozivaju na stari Zakon i ne žele da potrošačima izađu u susret kako bi ostvarili svoja prava

Položaj potrošača u Srbiji mnogo je bolji nego što je bio prethodnih godina, izjavila je danas za Tanjug predsednica Centra potrošača Srbije (CEPS) Vera Vida povodom Svetskog dana potrošača, 15. marta.

"Tu pre svega mislim na informisanost i obaveštenost naših potrošača, jer su oni postali svesni svojih prava", istakla je ona.

Vida je, međutim, napomenula da građani još nisu sigurni na koji način i kako ta svoja prava mogu da ostvare, te u tom smislu nisu zadovoljni.

"Najveći problem potrošaca u Srbiji je što ne mogu da prate korak sa evropskim potrošačima, a tu pre svega mislim na to da 40 odsto od ukupne potrošačke korpe u Srbiji "otpada" na osnovne životne namirnice", rekla je ona.

U evropskim zemljama to učešće iznosi 18 ili 20 odsto, navela je Vida, ukazujući i da potrošači u Srbiji ne dobijaju onaj kvalitet robe za koju daju određenu cenu, kao što je to slučaj u EU.

Prema njenim rečima, najčešći problem potrošača u Srbiji predstavljaju, pre svega, mobilni telefoni i usluge mobilne telefonije, zatim bela tehnika, mašine i ostala oprema.

Sledi računarska oprema, kao i obuća, pre svega patike, jer se kupci žale na njihov kvalitet i nemogućnost ostvarivanja prava na reklamaciju, kazala je Vida.

Ona je međutim, upozorila da postoje problemi sa velikim brojem trgovaca koji se pozivaju na stari Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 - prim. red) i ne žele da potrošačima izađu u susret kako bi ostvarili svoja prava, ali i dodala da se "trgovci ponašaju onako kako im mi potrošači dozvolimo".

"Tu imamo velikih problema, tako da smo u vezi sa tim predložili izvesne izmene u Zakonu o zaštiti potrosača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red), koje će svakako biti u korist potrošača, a ne trgovaca", naglasila je Vida.

Ona je podsetila da je u Srbiji 2010. godine donet novi Zakon o zaštiti potrosača, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2011, a u kom je implementirano dosta evropskih direktiva.

"Te direktive jesu odlične ali, mi smatramo da one moraju da budu prilagođene uslovima u našoj zemlji, pa smo u vezi sa tim i predložili određene promene zakona", kazala je Vida.

Ona je pohvalila Ministarstvo trgovine, kako za donošenje zakona, tako i za stalnu komunikaciju sa organizacijama potrošača.

Vida je napomenula i da je nedavno organizovan sastanak u vezi sa predlozima organizacije potrošača za izmenu zakona,a do kojih su došle kroz primenu Zakona u praksi.

Vida je na kraju u svoje lično i ime Centra potrošača Srbije svim potrošačima u našoj zemlji čestitala Svetski dan potrošača, poželevši "da im potrošačka korpa bude puna, a ne onakva kako uradi naša statistika i da u naporima za ostvarivanje svojih prava, zajedno uspemo na tom putu".

U celom svetu sutra se obeležava Svetski dan potrošača, koji je ustanovljen odlukom Ujedinjenih nacija, 15. marta 1983. godine, a u Srbiji taj datum biće obeležen skupovima i predavanjima o pravima potrošača.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

OCENA POKRAJNSKOG OMBUDSMANA O PRIMENI ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Pokrajinski ombudsman je primio veliki broj predstavki građana povodom kršenja njihovih prava kao potrošača, odnosno kupaca i korisnika usluga koje se pružaju u obavljanju delatnosti od opšteg interesa (komunalne delatnosti, snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i dr.). Žalbe građana uglavnom se odnose na onemogućen ili otežan pristup uslugama, nezadovoljavajući obim i kvalitet pruženih usluga, nezakonito uskraćivanje usluga, zloupotrebu faktičnog monopolskog položaja javnih preduzeća u obavljanju određenih delatnosti, nedovoljne ažurnosti, fleksibilnosti i transparentnosti u postupanju sa građanima.

Ozbiljan problem u ostvarivanju prava potrošača je kršenje i neprimenjivanje odredbi Zakona o zaštiti potrošača, posebno u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na usluge od opšteg ekonomskog interesa, koje ujedno predstavljaju i korpus prava čija zaštita je u nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana. Ovi problemi zajednički su gotovo svim sprovedenim postupcima po predmetima, a odnose se kako na postupanja javnih preduzeća, tako i na postupanja nadležnih organa uprave koji vrše nadzor nad radom javnih preduzeća.

Ni nakon godinu dana od stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača nisu doneti odgovarajući podzakonski akti kojima bi se Zakon razradio i obezbedili uslovi za njegovu doslednu primenu. Primer nesprovodivosti zakona u praksi ogleda se u odredbi zakona kojom je propisano da je ugroženi potrošač onaj koji zbog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika, pribavlja uslugu od opšteg ekonomskog interesa pod naročito otežanim uslovima, s obzirom na to da uslovi i kriterijumi za određivanje ugroženih potrošača u pojedinim oblastima usluga od opšteg ekonomskog interesa nisu bliže uređeni, kako je zakon propisao.

Nepostojanje celovite pravne regulative i neobezbeđivanje jasnog mehanizma zaštite građana - potrošača, uzrokuje proizvoljnost u postupanju davaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa i pravnu nesigurnost, te ugrožava osnovna, zakonom propisana prava, kao što su pravo na zadovoljavanje osnovnih potreba, pravo na obaveštenost, pravo na izbor i pravo na pravnu zaštitu.

IZMENE PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE OD NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice je doneo Izmene pravilnika o izmenama pravilnika o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2011/2012. godinu. od 7.3.2012. godine. Dokumente:

Izmene pravilnika o izmenama pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2011/2012. godinu od 7.3.2012. godine

Izmene pravilnika o izmenama pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2011/2012. godinu od 7.3.2012. godine  možete preuzeti na sajtu Pokrajnskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice:
http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&catid=5%3Adokumenti&id=27%3Apravilnici&Itemid=32&lang=srl (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajnskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 14.3.2012.

RASPISANI JAVNI POZIVI ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA ROMSKE NACIONALNOSTI U 2012. GODINI • Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2012. godine •

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je danas javne pozive za dodelu subvencija za samozapošljavanje i poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje osoba romske nacionalnosti u 2012. godini.

Program subvencije za samozapošljavanje namenjen je nezaposlenim licima romske nacionalnosti koja su prijavljena na evidenciju NSZ, dok je program subvencije za otvaranje novih radnih mesta namenjen poslodavcima koji žele da zaposle osobe romske nacionalnosti sa evidencije.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se bespovratno nezaposlenom licu u iznosu od 160.000 dinara radi osnivanja radnje, zadruge ili nekog drugog oblika preduzetništva.
Subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta odobrava se u jednokratnom iznosu, bespovratno, a visina subvencije odobrava se u zavisnosti od razvijenosti opštine. Ukoliko poslodavac zaposli osobu romske nacionalnosti u najnerazvijenoj opštini može dobiti od 300.000 do 400.000 dinara po radnom mestu u zavisnosti koliko lica zapošljava, 200.000 dinara po radnom mestu za treću grupu razvijenosti, kao i 100.000 dinara za opštine u prvoj i drugoj opštini razvijenosti.

Javni poziv je otvoren do 10. aprila 2012. godine, a pravo učešća imaju nezaposlena lica i poslodavci u privatnom sektoru.

Javni pozivi su objavljeni u četiri dnevna lista, a zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na internet prezentacij NSZ.

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 14.3.2012.

UNIJA POSLODAVACA PREDLOŽILA MERE ZA RASTEREĆENJE ZANATLIJA

Da bi pomogla ugroženom sektoru zanatstva, Unija poslodavaca Srbije je od novembra 2011. godine do danas inicirala više sastanaka i razgovora sa ekonomskim krilima značajnih političkih stranaka, u institucijama i sa uticajnim ekonomistima i stručnjacima, u okviru kojih su izneti predlozi UPS o oživljavanju i rasterećenju zanatlija.

Osnovni predlozi su:

1. Da se svim zanatlijama koje nisu obveznici PDV ukinu fiskalne kase, jer im je promet nedovoljan za održavanje i servisiranje istih, plaćanje GPS taksi i druge troškove držanja fiskalne kase
2. Da se zanatlijama ukine taksa za isticanje firme, jer ovu taksu male zanatske firme na plaćaju nigde u Evropi.
3. Da se zanatlijama ukine naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, jer ovu naknadu male zanatske firme na plaćaju nigde u Evropi.
4. Da se zanatlijama ukine «muzički dinar», jer niko ne ulazi u njihove radnje da bi slušao muziku
5. Da zanatlijama bude dozvoljeno da troškovi usavršavanja (dodatnih obuka) i stipendija njihovih šegrta budu uračunati kao dozvoljeni trošak njihove zanatske firme
6. Da se pri budućoj Razvojnoj banci Srbije formira posebna kreditna linija za zanatsku proizvodnju sa niskim kamatnim stopama do 2%. Odatle bi se kreditirale one zanatlije koje su patentirale originalne zanatske proizvode ili vrše proizvodnju zanatskih proizvoda namenjenu daljoj proizvodnji u metalskoj, elektronskoj, tekstilnoj, hemijskoj i drugim granama industrije.
7. Da se na nivou Republike Srbije svake godine formira jedinstven Katalog zanatskih proizvoda i usluga koji bi bio javno istaknut na odgovarajućem web sajtu. Namena ovog sajta je promocija domaćeg zanatstva i da svi potencijalni poslovni partneri zanatlija u gradovima i opštinama Srbije mogu da vide šta sve u Srbiji zanatlije proizvode i kakve dodatne usluge nude. Na ovaj način izvršilo bi se povezivanje zanatlija u Srbiji sa mogućim kupcima njihovih proizvoda i usluga iz zemlje i sveta, ali i lakši kontakt industrije sa zanatlijama u cilju kasnije industrijske proizvodnje originalnih zanatskih proizvoda.
8. Uvesti austrijski princip «uz diplomu i zanat» u obrazovni sistem Srbije. Cilj ovog principa je da u toku školovanja svaki srednjoškolac koji pohađa četvorogodišnju stručnu školu pored svoje diplome maturanta dobije i diplomu zanatskog šegrta, tj. da ima završen jedan zanat. Na ovaj način bi srednjoškolci udvostručili svoje šanse da po svršetku škole ili kasnijem prekidu studija ili posle studija dobiju posao u slučaju da u njihovoj primarnoj struci nema posla. Izučeni zanat bi bio njihovo rezervno zvanje i na ovaj način posredno bi se uticalo i na smanjenje nezaposlenosti u Srbiji u narednim decenijama, a kod novih generacija bi se razvijalo sticanje praktičnih zanatskih veština.
9. Uvesti mogućnost da zanatlije obuče iz svog zanata osobe sa invaliditetom i da ih zaposle u svojoj zanatskoj radnji (firmi), a da zauzvrat budu oslobođene plaćanja poreza na zarade, kao i da imaju umanjenje od 50% na doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje za ta lica. Na ovaj način bi se stimulisalo zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u one zanatske poslove koje su u stanju da obavljaju. OSI su se u Austriji i Nemačkoj pokazale kao dobre zanatlije i rad u zanatstvu kod ovih osoba izaziva osećaj da su društveno korisni.

AGENCIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE OBJAVLJUJE PREDLOGE NOVIH METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, ODNOSNO NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

Predlozi metodologija su postavljeni na sajt Agencije: www.aers.rs. (ONLINE)

Novim metodologijama je izvršeno usaglašavanje sa novim Zakonom o energetici koji se primenjuje od 9. avgusta 2011.godine.

Metodologijama su utvrđeni kriterijumi za određivanje troškova nabavke uređaja, opreme i materijala koji se ugrađuju, troškova radova koje je neophodno izvršiti radi priključenja objekta na sistem, kao i troškova pribavljanja i izrade neophodne dokumentacije, kako za tipske, tako i za individualne priključke.

Visinu troškova priključenja na sistem za transport, odnosno prenos i distribuciju, utvrđuje operator sistema svojim aktom na osnovu kriterijuma utvrđenih metodologijom. Operator sistema mora podnosiocu zahteva za priključenje da omogući uvid u akta na osnovu kojih je visina troškova utvrđena.

Agencija je ovlašćena samo da donese Metodologiju za određivanje troškova priključenja, ali nema pravo da određuje samu visinu troškova priključenja, niti daje saglasnost na akta o visini troškova priključenja koje utvrde operatori sistema. Po zahtevu za priključenje, operator sistema odlučuje u propisanom roku od 30 za objekat kupca, odnosno 60 dana za objeka proizvođača. Protiv rešenja o priključenju može se podneti žalba Agenciji.

RADIONICA "FINANSIRANJE ISTRAŽIVAČKIH I INOVACIONIH PROJEKATA U SRBIJI: KAKVA JE POMOĆ POTREBNA PREDUZEĆIMA?" BIĆE ODRŽANA 13. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Radionica "Finansiranje istraživačkih i inovacionih projekata u Srbiji: kakva je pomoć potrebna preduzećima?" biće održana 13. marta 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 4, 2. sprat.

Privredna komora Srbije i Vojvođanski IKT klaster uz podršku GIZ / ACCESS programa organizuju radionicu o finansiranju istraživačkih i inovacionih projekata u Srbiji.

PKS i Vojvođanski IKT klaster, uz podršku GIZ / ACCESS programa, izradili su studiju o finansiranju istraživačkih i inovacionih projekata u Srbiji, koja pokazuje da pojedina sredstva već stoje na raspolaganju srpskoj privredi, ali i pored visokog inovativnog potencijala domaćih firmi, često nisu u dovoljnoj meri iskorišćena. Jedno od najvažnijih pitanja u vezi sa korišćenjem raspoloživih sredstava EU je kakva pomoć je potrebna srpskim preduzećima kako bi u većem broju i uspešnije konkurisala sa svojim projektima.

Zašto je situacija takva, ali i kakvu podršku državne i javne institucije trenutno nude, istražuje upravo ova zajednička studija, koja će u okviru radionice biti predstavljena široj javnosti.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na radionici, svoje prisustvo možete potvrditi putem telefona: 011/ 3300 932 ili elektronske adrese: natasa.kecman@pks.rs.

Kontakt osoba ispred PKS: Nataša Kecman, telefon: 011/3300 932.

 Poziv i Program možete preuzeti na http://www.pks.rs/Događaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 11.3.2012.

SKUP "PODRŠKA VEĆEM KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I STVARANJE USLOVA ZA PRIVREDNU SARADNJU IZMEĐU KRALJEVINE HOLANDIJE I REPUBLIKE SRBIJE" BIĆE ODRŽAN 14. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Skup: "Podrška većem korišćenju obnovljivih izvora energije i stvaranje uslova za privrednu saradnju između Kraljevine Holandije i Republike Srbije" biće održan 14. marta 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje.

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, Ministarstvo za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje Republike Srbije i Privredna komora Srbije (Udruženje za energetiku i energetsko rudarstvo), u saradnji sa NL Agency organizuju skup o podršci većem korišćenju obnovljivih izvora energije i stvaranju uslova za saradnju Holandije i Srbije.

Cilj skupa je predstavljanje pozitivnih iskustava i aktivnosti u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i stvaranje uslova za privredno poslovnu saradnju u ovoj oblasti između Kraljevine Holandije i Republike Srbije.

Skup je organizovan u okviru G2G projekta sa Kraljevinom Holandijom, pod nazivom "Dalji razvoj okvira za obnovljivu energiju u Srbiji". Očekivani rezultati Projekta su: izrada Nacionalnog akcionog plana za obnovljivu energiju u Srbiji do 2020. Godine, pojednostavljenje procedura za dobijanje dozvola i saglasnosti za postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, izrada uputstava za razvoj pilot projekta iz oblasti održive energije, organizacija poslovnih susreta i izrada promotivnog materijala za ovu oblast.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv i Agenda http://www.pks.rs/Događaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 11.3.2012.

KONFERENCIJA "SOCIJALNO EKONOMSKI DIJALOG" BIĆE ODRŽANA 15. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Konferencija "Socijalno ekonomski dijalog" biće održana 15. marta 2012. godine, 11,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje

Udruženje industrije tekstila, odeće, kože i obuće Privredne komore Srbije poziva privrednike na konferenciju o socijalno-ekonomskom dijalogu.

Nakon uvodnih obraćanja predstavnika PKS, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i TexWeB projekta, o srpskoj tekstilnoj i odevnoj industriji govoriće Vesna Vasiljević, sekretar Udruženja industrije tekstila, odeće, kože i obuće PKS. O socijalno ekonomskom dijalogu EU govoriće predstavnica EURATEX-a iz Brisela.

Spisak tema i govornika možete pogledati u prilogu, a ukoliko ste zainteresovani za učešće na konferenciji, kontaktirajte Natašu Ranković (telefon: 011/ 3231 107, elektronska adresa: natasa.rankovic@pks.rs).

 Program za 15. mart http://www.pks.rs/Događaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 11.3.2012.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 17. MARTA DO 7. APRILA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA Rok za prijavu učešća je 15. mart 2012. godine

Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union realizuje obuku veštaka i kandidata za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke.

Ovim Zakonom uređuju se uslovi za obavljanje veštačenja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka, postupak upisa i brisanja pravnih lica koja obavljaju veštačenje, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju veštačenje. Pitanja koja se tiču različitih oblika veštačenja koji se koriste u svim postupcima (krivični, parnični, vanparnični, izvršni i sl.), kao i pitanja koja se tiču procene, obezbeđenje, davanje stručnih mišljenja i sl. a koja su od interesa za stručnu javnost će biti detaljno razmatrana na ovoj obuci.

Obuka je namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka i realizovaće je tim profesora i istaknutih stručnjaka u ovoj oblasti.

Mesto i vreme održavanja obuke: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala IVa na četvrtom spratu. Obuka, koja traje mesec dana, biće realizovana subotom u periodu od 17. marta do 7. aprila 2012. godine od 900 do 1600 časova (prema satnici programa iz priloga).

Kotizacija: 23.000,00 dinara (+ PDV).

Prijava učešća: do 15. marta 2012. godine (prijava u prilogu).

Informacije: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Katarina Tinterović tel: 3619-472; e-mail: treningkom@kombeg.org.rs

Napomena: Obzirom na veliko interesovanje za temu i ograničen broj učesnika po grupi (do 25 učesnika) Privredna komora Beograda zadržava pravo da Vašu prijavu, ukoliko je grupa za koju ste se prijavili već popunjena, registruje za grupu u kojoj ima slobodnih mesta, o čemu ćete biti obavešteni.

Detaljnije možete videti na http://www.kombeg.org.rs/aktivnosti/c_obrazovanje/Detaljnije.aspx?veza=6583 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 4.3.2012.

SEMINAR "POLITIKE I PRAVILA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U OBLASTI JAVNIH NABAVKI" BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 7. DO 9. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Seminar "Politike i pravila Evropske banke za obnovu i razvoj u oblasti javnih nabavki", 07. - 09. mart 2012. godine, 09,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje
Privredna komora Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizuju seminar o politikama i pravilima EBRD u oblasti javnih nabavki.

Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa politikama i primenom pravila javnih nabavki EBRD, identifikovanje osnovnih problema u realizaciji javnih nabavki i povećanje zainteresovanosti poslovne zajednice kako bi se obezbedila kvalitetna konkurencija na projektima u javnom sektoru.

Privrednicima će se obratiti Mihailo Vesović, potpredsednik PKS, Hildegard Gacek, predstavnik EBRD u Beogradu i Jan Jackholt, direktor Uprave za javne nabavke EBRD.

Trećeg dana seminara (petak, 09. mart), predstavnici EBRD održaće dodatne konsultacije u trajanju od 15 minuta, sa zainteresovanim učesnicima radionice.

Kontakt telefon: 011/ 3300 904

Detaljnije možete videti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.3.2012.

U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA GLOBAL MAPPING PODACI GLOBAL MAP SRBIJE - VERZIJA 2 OBJAVLJENI NA SAJTU ISCGM-a

Saradnja između Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) i Japanske agencije za međunarodnju saradnju (JICA), razvijena kroz implementaciju projekta "Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji", omogućila je da Srbija postane deo globalne kartografske zajednice orijentisane ka praćenju klimatskih promena i očuvanju životne sredine na svetskom nivou.

Linkovi:

Global Mapping http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi (ONLINE)

Srbija je započela aktivnosti na projektu Global Mapping u martu 2011. godine. Tada je RGZ, kao članica asocijacije EuroGeographics, pristupio ovom projektu kao nacionalna kartografska organizacija i nadležna institucija za geoprostorne podatke u Republici Srbiji.

Izrada Global Map Srbije započela je učešćem predstavnika RGZ-a na obuci "Global Mapping for Sustainable Development", održanoj u Cukubi u Japanu od 9. juna do 25. avgusta 2011. godine. Tokom boravka u Japanu, polaznik iz RGZ-a prilagodio je već pripremljene podatke za projekat EuroGlobalMap u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Sva četiri vektorska sloja (saobraćaj, granice, hidrografija, naseljena mesta) završena su i uspešno su prošla proveru Programa za kontrolu podataka Global Map-a (GMDC). Takođe, izrađeni su i metapodaci za navedene vektorske slojeve. Na kraju obuke na sajtu ISCGM (International Steering Committee for Global Mapping) objavljen je Global Map Srbije sa četiri vektorska sloja. Pored ovih slojeva, za vreme obuke započeta je i izrada sloja zemljišni pokrivač i u toku je njegovo kompletiranje u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Znanje koje je stečeno od ljubaznih stručnjaka iz ISCGM-a prenosi se drugim inženjerima RGZ-a, čime je RGZ osposobljen da samostalno izrađuje i održava slojeve Global Map-a.

Srbija je na putu razvoja, a to podrazumeva i velika angažovanja u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Objavljivanjem Verzije 2 Global Map-a, Srbija je jedan korak bliže ostvarenju ovog cilja.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 2.3.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

PRED VELIKIM VEĆEM USTAVNOG SUDA SRBIJE POČELA JAVNA RASPRAVA PO ŽALBAMA NA ODLUKE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA

Tanjug

Prva dva dana javne rasprave na dnevnom redu je 10 žalbi tužilaca i zamenika tužilaca, koji ni u postupku revizije nisu izabrani na funkcije, objavljeno je na sajtu Suda.
Prema podacima Državnog veća tužilaca, na opštim izborima 15. decembra 2009. nije izabrano 245 tužilaca i zamenika tužilaca.

Međutim, odlukom Državnog veća tužilaca od 30. jula 2010. godine naknadno je na funkcije vraćeno 27 zamenika javnih tužilaca.

Na odluke prvog sastava Državnog veća tužilaca, ustavne žalbe, odnosno prigovore uložila su 162 neizabrana tužioca i zamenika tužilaca.

U postupku revizije tih odluka, prošle godine su usvojena 33 prigovora, a 129 je odbijeno, pa se njih 126 opet žalilo Ustavnom sudu.

Predsednik Ustavnog suda prof. dr Dragiša Slijepčević je ranije u intervjuu Tanjugu naveo da je do februara stiglo i 136 žalbi sudija na odluke novog saziva Visokog saveta sudstva.

On je tada istakao da su žalbe sudija i tužilaca, koji nisu izabrani ni u postupku revizije, "prioritet nad prioritetima" i najavio javnu raspravu na kojoj treba da budu utvrđene sve sporne činjenice od značaja za ocenu osnovanosti, odnosno neosnovanosti tih žalbi.

Ustavni sud pre javne rasprave dostavlja žalbe Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca na odgovor, a posle rasprave saziva sednice o većanju i glasanju.

U SRBIJI SE U ŠKOLAMA UVODI KINESKI JEZIK

Radio Slobodna Evropa

Ministar prosvjete Srbije Žarko Obradović i ambasador Kine u Srbiji Đang Vanhu potpisali su danas Memorandum prema kojem se od sutra uvodi nastava na kineskom jeziku za 2.462 učenika u 31 školi.

Obradović je rekao da je se radi o pilot-projektu koji će trajati do kraja tekuće godine a, ukoliko bude uspješan, kineski jezik će biti uveden kao fakultativni predmet u školama.

Ambasador Vanhu je naveo da će nastavu držati 14 nastavnika iz Kine i ocijenio da kulturna razmjena između Kine i Srbije ima dugu istoriju i da treba da se razvija.

Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je tim povodom da je potrebno učiti ovaj jezik,  jer Kina sve više utiče na politička i ekonomska kretanja u svijetu.

On je podsjetio da je Srbija jedini strateški partner Kine u ovom dijelu svijeta i ocijenio da će to partnerstvo davati sve očiglednije rezultate.

IZVESTILAC EVROPSKOG PARLAMENTA OCENIO DA JE USRBIJI NA REDU BORBA SA KORUPCIJOM

Radio Slobodna Evropa

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbjiu Jelko Kacin ocenio je da je nakon završetka saradnje s Hagom i pomaka u dijalogu s Kosovom, sada centralna tema u Srbiji borba protiv korupcije.

"Beograd može da se izbori sa sistemskom korupcijom. Kada i na koji način, ostaje da se vidi. Korupcija postoji i u najrazvijenijim zemljama, ali sistemska korupcija koja se ogleda u vladavini privatnih interesa i političkih partija, mora da se prevlada", rekao je Kacin u intervjuu frankfurtskim "Vestima".

On smatra da već postoji dovoljno informacija koje su dostupne nadležnim organima na osnovu kojih je moguće pokrenuti postupke.

Govoreći o Rezoluciji, koja treba uskoro da se usvoji u EP, Kacin je objasnio da nju čini niz sugestija, pohvala i kritika koje idu od opštih političkih tema, kao što je dijalog s Prištinom, do vrlo konkretnih tema, npr. strategija grada Beograda za 2020. Rad na nekim pitanjima kao što je borba protiv korupcije će trajati godinama.

POLITIČKA DIMENZIJA TUŽBI KOJE SU HRVATSKA I SRBIJA PODNELE JEDNA PROTIV DRUGE SE PRECENJUJE

B92, FoNet

Politička dimenzija tužbi za genocid koje su Hrvatska i Srbija podnele jedna protiv druge se precenjuje, ocenio je hrvatski predsednik Ivo Josipović u intervjuu sutrašnjem broju NIN.

"Javnost je u obe zemlje vrlo osetljiva na to pitanje, pa time i politika. Uz to su i dosezi tih tužbi možda precenjeni u odnosu na ono za što se smatra da se njima može postići", rekao je Josipović.

Josipović je rekao da postoji deo političke scene, i u Hrvatskoj i u Srbiji, koji bi među državama podizao kineski zid.

"Glasači takvu politiku očito nisu izabrali i ona nema posebnu političku težinu, bez obzira na to što je u Hrvatskoj malo bučna", rekao je Josipović.

Upitan da li će zbog nerešenog pitanja granice između dve zemlje na Dunavu, Hrvatska kočiti Srbiju na putu ka Evropskoj uniji (EU), Josipović je rekao da se tako nešto neće dogoditi.

"Naš Sabor je čak doneo i posebnu deklaraciju u kojoj stoji da Hrvatska kao skora članica EU neće zloupotrebljavati taj status da bi rešila neke bilateralne probleme i sporove sa susednim zemljama", rekao je Josipović.

POTROŠAČ TUŽIO "EPL" ZBOG "AJFONA"

Tanjug

Jedan od nezadovoljnih američkih potrošača pokrenuo je sudski proces protiv "Epla" (Apple) zbog njegovog sistema za vokalnu asistenciju "Siri", preneli su danas francuski elektronski mediji.

Njujorčanin Frenk M. Fazio pokrenuo je pred kalifornijskim sudom kolektivnu tužbu protiv "Epla" i u tužbi navodi da su ga na "Siri" privukle reklame za "smartfon" firme "Epl" - "ajfon 4S" (iPhone).

U reklami je taj lični (personalni) asistent opisan kao sistem koji omogućava brzo i lako ugovaranje sastanaka, pronalaženje restorana, učenje gitarskih akorda klasičnih rok numera, pa čak i načina zavezivanja kravate.

Te privlačne karakteristike su navele potrošača da kupi "smartfon", uprkos njegovoj visokoj ceni.

Ubrzo se, međutim, pokazalo u svakodnevnoj upotrebi da je "Siri" spor (radi se o sistemu u "klaud" - cloud tehnologiji, a 3G veze u Njujorku nisu bas toliko dobre), da često ne može da odgovori korisniku ili da ponekad daje pogrešna uputstva.

Najbolje rečeno, "Siri" je sistem u razvoju, navedeno je u tužbi.

Fazio sada traži odštetu (koja nije određena) za lažnu reklamu, nesprovođenje garancija i nelojalnu konkurenciju.

Sada i drugi korisnici razočarani "Sirijem" mogu da se pridruže tužbi kako bi pokušali da dobiju odštetu, kao što su to uradili klijenti prvog "ajfona 4" koji će svi dobiti po 15 dolara zbog problema s antenom na uređaju.

NEDOVRŠENA GILJOTINA PROPISA JEDNA OD MNOGIH PREPREKA ZA PRIVATNI BIZNIS

Uz to je za dobijanje raznih dozvola potrebno mnogo više vremena, procedura i novca nego u zemljama okruženja, a nije završena ni pompezno najavljivana giljotina propisa. Uz međusobna neplaćanja, gubitak tržišta i loše poslovne ideje, sve su to razlozi da se preduzetništvo ne zapati u Srbiji.

No, “gazde” koje u preduzetničkim vodama plivaju već dve decenije za “Blic” kažu da im takva sudbina neuporedivo više prija od toga da slušaju nadređene, te da je uspeh zagarantovan za ambiciozne, one koji sanjaju velike stvari i ne odustaju kod prve prepreke.


Nekada je bačkopalanačka opština sa 60.000 stanovnika i fabrikama bila među razvijenijim opštinama, a sada se nalazi na listi manje razvijenih.
- Do pre dve godine su u opštini funkcionisala 884 mala i srednja preduzeća, a sada ih je 667, što znači da ih je ugašeno 217 - kaže sekretar ovdašnjeg opšteg udruženja preduzetnika Milutina Marčete.


Kao najčešće razloge srozavanja preduzetništva u Srbiji, UPS prevelike namete i opterećenja. UPS je izbrojao 69 različitih naknada koje naplaćuju razne lokalne samouprave među kojima su i potpuno neverovatne poput naknade za suzbijanje glodara, komunalna takse za javnu rasvetu, te takse za merenje nivoa buke.

PROFESOR PROKOPIJEVIĆ: OVAKVA EKONOMIJA PROIZVODI SIROMAŠTVO

Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević izjavio je da sve stranke nude etatističke programe u kojima pare odnekud dolaze a država radi sve.

"Takva ekonomija, naravno, nije moguća i ne može da funkcioniše i samo proizvodi siromaštvo a ne blagostanje, ali ako se sve stranke zalažu za sličan program to bi moglo da znači da je to želja prosečnog birača", rekao je Prokopijević.

Dodao je da u izbornoj kampanji ne očekuje ponudu realnih i ostvarivih predloga, ali da će biti mnogo "igrarija sa raznim brojkama".

On navodi da se "stranke igraju raznim brojkama, jedni najavljuju 100 milijardi evra i spajanje centralne Srbije kanalom sa Grčkom, drugi da će neki magnat uložiti silne pare u energetiku, treći da će doći još nekoliko automobilskih kompanija..."

"Pretpostavljam da birač zna da su to šale koje nemaju nikakvu težinu i da se to radi po sistemu 'šta zna dete šta je 100 kilograma ili 100 milijardi evra'", rekao je Prokopijević.

Prokopijević je istakao da u Srbiji postoji ponuda jedino takvih programa kojima su građani "pritisnuti sa svih strana", bez obzira što su ti programi potpuno nedelotvorni.

"Na kraju može da nas očekuje samo da će od vlasti uslediti neka akcija u drugoj polovini godine kada ponestane sredstava za isplatu penzija i plata i kada se postavi pitanje odakle to isplatiti, da li štampati dinare, da li odlagati isplate ili nešto prodati na brzinu", rekao je Prokopijević.

PREDAVANJE IZ MEDIJACIJE - MIRNOG REŠAVANJA SPOROVA

Beta

Srednjoškolcima u Temerinu, etnički mešovitom mestu, danas je održano predavanje iz medijacije, odnosno mirnog rešavanja sporova.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorov je na predavanju u Srednjoj školi "Lukijan Mušicki" kazala da mladi imaju kreativne mogućnosti za rešavanje problema u lokalnoj zajednici i za unapređenje međusobne komunikacije.

"Želimo da mladima u ovoj opštini pomognemo da drugačije progovore o sebi i o svojoj sredini, i da usvoje znanja i veštine mirnog rešavanja sporova koje će im biti dragocene tokom celog života", rekla je Danica Todorov.

Obuka iz medijacije akreditovana je od Ministarstva prosvete i namenjena je srednjoškolcima i njihovim nastavnicima.

Događaju je prisustvovao i gradonačelnik Temerina Andraš Gustonj.

Temerin je vojvođanska opština u kojoj se povremeno dešavaju međunacionalni incidenti, čiji su protagonisti pre svega mladi Srbi i Mađari.

STRANE INVESTICIJE

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić kaže da su u toku pregovori sa dve velike kompanije, jednom iz Italije, a drugom iz Francuske.
Radi se, navodi on, o investicijama u Srbiju "vrednim više stotina miliona evra."

Prema njegovim rečima, pogotovo se pojačava interesovanje investitora iz Turske, koji su samo prošle godine u Africi uložili više od sedam milijardi evra.

Od američkih kompanija NCR (proizvodnja bankomata) i Kupertajers (proizvodnja guma), ministar Ćirić takođe očekuje puno, ali ne u smislu veličine sume za investicije u Srbiju, već da te kompanije budu dobar primer za druge firme iz SAD, koje bi mogle da investiraju u našoj zemlji.

Posle dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji interesovanje stranih investitora za dolazak u Srbiju se ne smanjuje, već se njihov broj povećava, kao i broj zemalja odakle ti potencijalni investitori dolaze, istakao je on.

Ćirić dodaje i da raspisivanje parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji neće zaustaviti priliv, niti smanjiti interesovanje stranih investitora za ulaganje u našu zemlju.

On je pozdravio odluku Skupštine grada Smedereva, da dozvoli gradnju rafinerije američkoj kompaniji Komiko oil, ocenjujući da se radi o velikoj investiciji, koja znači nova radna mesta, prosperitet samog grada, uz vodjenje računa o zaštiti životne sredine, a neće biti zanemarljivi ni prihodi od izvoza i korist za republički i lokalni budžet.

AKCIZE NA CIGARETE SU ZA SAMO DVE GODINE PORASLE ZA 47 ODSTO

Tanjug

Predsednik uprave ove kompanije Davor Tomašković je naveo da je industrija cigareta  visoko oporezovana, pa oko 70 odsto od određenog proizvoda iznose porezi koje ubire država. Akcize na cigarete su za samo dve godine porasle za 47 odsto, pa od cene kutije cigareta Ronhil koja iznosi 130 dinara, 91 dinar ide državi.

On je istakao da je TDR u budžet Srbije prošle godine uplatio 58 miliona evra po osnovu PDV i posebnih poreza na cigarete.

Ipak, kako je Tomašković naveo, proizvođači nisu teret poreza prebacili na krajnje potrošače, pa je to dovelo do pada ukupnog prihoda industrije za 20 dosto - sa 342 miliona evra 2009. godine na 272 miliona u 2011 godini.

"Akcize danas iznose 30 evra na 1.000 komada cigareta, a prema propisu evropske direktive do 2014. ona mora da se poveća na 64 evra, odnosno na 90 evra do 2017. godina", objasnio je Tomašković.

Do pada tržišta može doći i usled velikih povećanja cena, što znači da se potrošači prebacuju na supstitute kao što je rezani duvan od koga sami motaju cigarete ili se prebacuju na ilegalne kanale prodaje cigareta.

Tomašković je kazao i da postoji mogućnost da će se do kraja godine povećati cene cigareta, a iako nije mogao precizirati koliko će biti rast, on je kazao da to prvenstveno zavisi od poreske politike vlade.


Kada Hrvatska uđe u EU 1. jula 2013. i samim tim izađe iz CEFTA sporazuma, carine na proizvode koji se plasiraju na ta tržišta treba da se povećaju sa 15 na 57 odsto. "Nadamo se da će EU pokušati da ispregovara sa zemljama članicama CEFTA nekakav oblik prelaznog trgovinskog režima, koji će biti blaži od carina, druga opcija je da na sebe preuzmemo teret tih carina, ili treće da proizvodima u nekoj od CEFTA zemalja, ali to je samo teorijska opcija, jer za sada nemamo nameru izmestiti deo proizvodnje van Hrvatske", istakao je Tomašković.

NOVO POSKUPLJENJE, GORIVO 150 RSD

Tanjug

Naftni derivati u Srbiji poskupeli su na pumpama Naftne industrije Srbije i cene evrodizela i evropremijuma BMB 95 dostigli su cenu od 149 dinara po litru.

Dizel D-2 kod NIS-a košta 141 dinar po litru, a premijum BMB-95 oko 144 dinara za litar.

Na pumpama različitih naftnih kompanija u Srbiji u protekle dve, tri nedelje gorivo u Srbiji je poskupelo pet puta za oko 10 dinara po litru.

Od početka godine gorivo je poskupelo za više od 13 dinara po litru.

Zbog toga je Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala danas na bojkot kupovine naftnih derivata 15. marta.

UHAPŠENA DVA LICA ZBOG POSTOJANJA OSNOVANE SUMNJE DA SU IZVRŠILI KRIVIČNO DELO PORESKA UTAJA

Tanjug

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da su u nastavku akcije na suzbijanju finansijskog kriminala, na području Beograda lišili slobode dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo poreska utaja.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije i policijske uprave u Jagodini, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom iz Subotice, na području Beograda lišeni su slobode Ljuboslav U. (43) iz Paraćina, direktor i vlasnik privrednog društva "Lane M Derm" DOO Ada i Dušan L. (44) iz Kraljeva, ovlašćeno lice u istom privrednom društvu.

Osumnjičeni su u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2011. godine u poreskim prijavama podnetim Poreskoj upravi - filijala Kikinda, iskazali netačne podatke o navodno izvršenom prometu dobara u iznosu većem od 7, 5 milijardi dinara i podatke o prethodno plaćenom porezu u iznosu od više od milijardu dinara.

Ovo privredno društvo nije posedovalo poslovne knjige, račune izdate od kupaca ili dobavljača, nije vršilo delatnost na prijavljenoj adresi, niti imalo zaključen ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga, a rešenjem Poreske uprave Kikinda 9. decembra 2011. godine im je oduzet PIB.

Na ovaj način osumnjičeni su oštetili budžet Republike Srbije na ime neplaćenog PDV-a u iznosu od 1.024.938.500,00 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavljaju rad na rasvetljavanju svih nezakonitosti u poslovanju navedenog privrednog subjekta i lica.

USKORO EKOLOŠKI STANDARDI I ZA IGRAČKE

Tanjug

Uskoro bi ekološki standardi mogli da budu uvedeni i za igračke.

Ketrin Vilt, istraživač sa Univerziteta u Tenesiju, pomogla je u razvoju ekološkog standarda za igračke UL 172, koji je kompanija UL Environment, u sastavu laboratorija Underwriters, predstavila prošlog februara.

Vilt je objasnila da u Americi postoje standardi koji se tiču bezbednosti igračaka, poput rizika od gušenja, ali ne i standardi o toksičnosti.

Kako prenosi agencija AP, UL 172 se može primeniti na igračke proizvedene od drveta, plastike, gume, tekstila, metala i biomaterijala.

Vilt je navela da su potrošači sve oprezniji pri kupovini igračaka, posebno što je poslednjih godina bilo više slučajeva povlačenja igračaka zbog toksičnosti.

KOMPANIJA JAHU PODNELA JE TUŽBU PROTIV DRUŠTVENE MREŽE FEJSBUK ZBOG KRŠENJA VLASNIČKIH PRAVA NAD PATENTIMA

Kompanija Jahu (Yahoo Inc.) podnela je tužbu protiv društvene mreže Fejsbuk (Facebook Inc.) zbog kršenja vlasničkih prava nad patentima, jer je kako u tužbi tvrdi Yahoo Facebook zloupotrebio 10 patenata koji se odnose na reklamiranje preko interneta, kontrolu privatnosti i društvene mreže.

Jahu je u februaru najavio da će podneti tužbu i zatražio od Fejsbuka da licencira svoje patente.

U Fejsbuku navode da su razočarani potezom Jahua i dodaju da su odlučni da dokažu pred sudom da ne postoji njihova krivica. Ukoliko sud ipak presudi u korist Jahua, to bi značajno moglo da utiče na pozicije Fejsbuka u trenutku kada kompanija namerava da prvi put javno ponudi svoje akcije na proleće.

Krajem 2011. godine samo 56 patenata pripisavano je Fejsbuku, što je jako mali broj u odnosu na druge velike kompaniju u IT sektoru.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

POTPISIVANJE UGOVORA O SUBVENCIONISANIM KREDITIMA ZA PODSTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović potpisaće ugovore o subvencionisanim kreditima za podsticanje poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini sa predstavnicima više banaka u četvrtak, 15. marta, u 12 časova, u Pres sali Vlade Srbije, Nemanjina 11.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 14.3.2012.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA RESORNIM MINISTROM REPUBLIKE SRPSKE U BANJA LUCI

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković i ministarka uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srpske Lejla Rešić potpisali su Memorandum o saradnji dva ministarstva. Sporazumom je, između ostalog predviđena saradnja u oblasti reforme javne uprave, lokalne samouprave i matičnih knjiga, posebno u delu koji se odnosi na elektronsko uvezivanje matičnih knjiga u centralnu bazu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 14.3.2012.

PRIVREDNA SARADNJA SRBIJE I ITALIJE: U organizaciji PKS, Unije italijanskih komora i trgovinske komore Trsta održan seminar o mogućnostima privredne saradnje Srbije i Italije i projektima italijanskog komorskog sistema u Srbiji

Srbija je zemlja velikih privrednih mogućnosti i sve važnije tržište za italijanske privrednike, rečeno je danas u Privrednoj komori Srbije, gde je organizovan susret srpskih i italijanskih firmi.

PKS je sa Unijom italijanskih komora i Trgovinskom komorom Trsta organizovala sastanke predstavnika više od 80 preduzeća iz Srbije i 26 iz Italije, u okviru posete delegacije 14 italijanskih regija i provincija.

Na seminaru o mogućnostima privredne saradnje Srbije i Italije i projektima italijanskog komorskog sistema u Srbiji istaknuto je da je prošlonedeljni srpsko - italijanski samit u Beogradu dodatno ojačao privrednu saradnju i da se priprema mnogo novih projekata za italijanske investicije u Srbiji.

Potpredsednik PKS Mihailo Vesović je izrazio očekivanje da će ove godine biti intenzivirana ekonomska saradnja i da će Italija, koja je prvorazredni privredni partner Srbiji, do kraja 2012. ponovo zauzeti prvo mesto na listi spoljnotrgovinskih partnera naše zemlje, na kojem je sada Nemačka.

Vesović je kazao da bi već 29. i 30. marta najviša državna delegacija Srbije sa privrednicima trebalo da poseti Trst i Milano, koji su važna mesta za unapređenje privredne saradnje.

Predstavnici Ministarstva za ekonomski razvoj Italije i ambasade te zemlje u Beogadu su kazali da će narednih meseci biti pokrenute mnoge nove inicijative za saradnju srpskih i italijanskih kompanija, kao i da tržištu naše zemlje poklanjaju posebnu pažnju u planovima za investicije.

U PKS je predstavljen projekat specijalizovane agencije Trgovinske komore Trsta "Korlog" - "Panevropski koridori, platforma za proizvodnju i logističke usluge u Srbiji".

Projekat predviđa izgradnju magacina u Srbiji za italijansku robu, kao i iz susednih zemalja kao što je Rumunija, Bugarska, Makedonija... koja bi se izvozila na rusko i druga tržišta putem multimodalnog prevoza.

Sa druge strane, gradile bi se i proizvodne hale za doradu i obradu repromaterijala i polugotovih proizvoda uvezenih iz Italije u cilju dobijanja proizvoda srpskog porekla u okviru režima ugovora o slobodnoj trgovini koji naša zemlja ima sa Rusijom.

Lokacija za platformu je Slobodna zona Novi Sad i o tome će sutra Italijani razgovarati sa predstavnicima tog grada i Regionalne privredne komore Novog Sada.

Predstavljeni su i projekti za korišćenje obnovljivih izvora energije, za razvoj mreže ponude za automobilsku industriju u Srbiji i drugi.

U 2011. spoljnotrgovinska razmena Srbije i Italije premašila je tri milijarde dolara i približila se rekordnom nivou iz 2008.godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je bila 72,5 odsto, što je znatno iznad proseka za EU i ostale najvažnije zemlje partnere Srbiji dok je razmena sa Italijom prošle godine"skočila" za čak 21 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Kao kuriozitet deluje podatak da je Italija u poslednjih 20 godina bila uvek na jednom od prva tri mesta kada je u pitanju plasman srpskih roba.

Saradnju je u ranijem periodu karakterisala uravnoteženost robne razmene, značajni ugovori iz oblasti zajedničkih ulaganja i proizvodnih kooperacija, kao i zavidan nivo saradnje u oblasti bankarsko-finansijskih, saobraćajnih i turističkih usluga.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU ELEKTROPRIVREDE SRBIJE I JAPANSKE KOMPANIJE "HITAČI"

Japanska kompanija "Hitači" zainteresovana je da ulaže u modernizaciju i izgradnju novih termoelektrana u Srbiji i jedna je od potencijalno najozbiljnijih partnera za izgradnju budućih elektrana EPS-a, Kolubare B, TENT B3, Kostolca B, rečeno je danas prilikom potpisivanja protokola o saradnji Elektroprivrede Srbije (EPS) i "Hitačija".

Protokol o saradnji u oblasti termoenergetskog sektora su potpisali generalni direktor EPS-a Dragomir Marković, viši potpredsednik "Hitači pauer Jurop" Matijas Johem i menadžer prodaje te kompanije za istočnu Evropu Kristijan Kisling.

Protokol podrazumeva zajedničke aktivnosti dve kompanije u poslovima na postojećim i budućim energetskim kapacitetima.

Generalni direktor EPS-a je istakao da je ta japanska kompanija potencijalno najozbiljniji partner za izgradnju budućih elektrana EPS-a, kao što su TENT B3, Kostolac B.

"Hitači" jedna od dve najveće svetske kompanije koje imaju najbolje preference iz oblasti korišćenja lignita, što je u Srbiji dominantan izvor energije za proizvodnju struje, rekao je Marković novinarima, posle potpisivanja protokola i ocenio da je "Hitači" lider u toj oblasti.

On je podsetio da EPS sa tom kompanijom sarađuje od 2006. godine na rekonstrukciji mlinova na termoelektrani "Nikola Tesla" A na blokovima tri, četiri i pet.

Dobili smo izuzetne performance tih mlinova i povećali snagu postrojenja, što je ogromna korist za EPS, dodao je Marković.

"Hitači" je zainteresovana da ulaže u modernizaciju termoelektrana u Srbiji i u izgradnju novih elektrana, a zanima nas ulaganje u tehnologiju za smanejnje emisija ugljen- dioksida u Srbiji, kazao je Johem.

Sa rukovodstvom EPS-a smo takođe razgovarali o novoj termoelektrani TENT B3 i imali smo preliminarne razgovore o izgradnji sistema za odsumporavanje u Obrenovcu, dodao je Johem i podsetio da je ta kompanija do sada radila revitalizaciju i poboljšanje rada mlinova na TENT-u i Kostolcu.

On je izrazio očekivanje da će na osnovu tih poslova "Hitači" dobiti i druge poslove na poboljšanju rada ostalih mlinova u Kostolcu.

Saradnja dve kompanije podrazumeva obezbeđenje potencijalno većeg učesća "Hitačija" u Srbiji kroz investicije u industriji, značajno angažovanje domaćih firmi u realizaciji budućih projekata kao i razmenu informacija o uslovima i načinu sprovođenja projekata u elektroenergetskom sektoru Srbije.

Dve kompanije će razmenjivati i informacije o novim tehnologijama u oblasti termoenergetskih postrojenja, opreme kotlova i mlinova, kao i formiranje zajedničke radne grupe, organizaciju studijskih poseta i skupova radi analizairanja saradnje.

"Hitači pauer Jurop" se bavi inženjeringom, nabavkom, instalacijom i puštanjem u rad opreme, a posebno je specijalizovan za generatore pare, požarne sisteme, sisteme za kontrolu kvaliteta vazduha u termoelektranama na ugalj, kao i modernizaciju i održavanje opreme za elektrane.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ORGANIZOVAN SUSRET SRPSKIH I ITALIJANSKIH FIRMI • Srpsko tržište sve važnije italijanskim privrednicima •

Japanska kompanija "Hitači" zainteresovana je da ulaže u modernizaciju i izgradnju novih termoelektrana u Srbiji i jedna je od potencijalno najozbiljnijih partnera za izgradnju budućih elektrana EPS-a, Kolubare B, TENT B3, Kostolca B, rečeno je danas prilikom potpisivanja protokola o saradnji Elektroprivrede Srbije (EPS) i "Hitačija".

Protokol o saradnji u oblasti termoenergetskog sektora su potpisali generalni direktor EPS-a Dragomir Marković, viši potpredsednik "Hitači pauer Jurop" Matijas Johem i menadžer prodaje te kompanije za istočnu Evropu Kristijan Kisling.

Protokol podrazumeva zajedničke aktivnosti dve kompanije u poslovima na postojećim i budućim energetskim kapacitetima.

Generalni direktor EPS-a je istakao da je ta japanska kompanija potencijalno najozbiljniji partner za izgradnju budućih elektrana EPS-a, kao što su TENT B3, Kostolac B.

"Hitači" jedna od dve najveće svetske kompanije koje imaju najbolje preference iz oblasti korišćenja lignita, što je u Srbiji dominantan izvor energije za proizvodnju struje, rekao je Marković novinarima, posle potpisivanja protokola i ocenio da je "Hitači" lider u toj oblasti.

On je podsetio da EPS sa tom kompanijom sarađuje od 2006. godine na rekonstrukciji mlinova na termoelektrani "Nikola Tesla" A na blokovima tri, četiri i pet.

Dobili smo izuzetne performance tih mlinova i povećali snagu postrojenja, što je ogromna korist za EPS, dodao je Marković.

"Hitači" je zainteresovana da ulaže u modernizaciju termoelektrana u Srbiji i u izgradnju novih elektrana, a zanima nas ulaganje u tehnologiju za smanejnje emisija ugljen- dioksida u Srbiji, kazao je Johem.

Sa rukovodstvom EPS-a smo takođe razgovarali o novoj termoelektrani TENT B3 i imali smo preliminarne razgovore o izgradnji sistema za odsumporavanje u Obrenovcu, dodao je Johem i podsetio da je ta kompanija do sada radila revitalizaciju i poboljšanje rada mlinova na TENT-u i Kostolcu.

On je izrazio očekivanje da će na osnovu tih poslova "Hitači" dobiti i druge poslove na poboljšanju rada ostalih mlinova u Kostolcu.

Saradnja dve kompanije podrazumeva obezbeđenje potencijalno većeg učesća "Hitačija" u Srbiji kroz investicije u industriji, značajno angažovanje domaćih firmi u realizaciji budućih projekata kao i razmenu informacija o uslovima i načinu sprovođenja projekata u elektroenergetskom sektoru Srbije.

Dve kompanije će razmenjivati i informacije o novim tehnologijama u oblasti termoenergetskih postrojenja, opreme kotlova i mlinova, kao i formiranje zajedničke radne grupe, organizaciju studijskih poseta i skupova radi analizairanja saradnje.

"Hitači pauer Jurop" se bavi inženjeringom, nabavkom, instalacijom i puštanjem u rad opreme, a posebno je specijalizovan za generatore pare, požarne sisteme, sisteme za kontrolu kvaliteta vazduha u termoelektranama na ugalj, kao i modernizaciju i održavanje opreme za elektrane.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

BLAGI OPORAVAK INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U EVROZONI

Industrijska proizvodnja u zemljama evrozone je u januaru porasla, prvi put od oktobra 2011, podstaknuta rastom u proizvodnji energije i kapitalnih dobara.  Ipak, ekspanzija industrijske proizvodnje je bila slabija od očekivane zbog i dalje prigušene tražnje u inostranstvu. Industrijska proizvodnja u 17-članom bloku u januaru je porasla za 0,2 odsto u odnosu na prethodni mesec, pokazali su podaci Evrostata, statističke službe Evropske unije (EU). Taj rast je bio slabiji od očekivanog od 0,5 odsto. Na januarsko povećanje je uticao rast proizvodnje energije od 1,4 odsto i kapitalne robe od 0,7 odsto. Proizvodnja reprodukcionog materijala je porasla za 0,2 odsto, a trajnih potrošnih dobara za 0,1 odsto.
Proizvodnja roba široke potrošnje je, u međuvremenu, pala za 0,7 odsto.

Postoje veliki izgledi da privreda evrozone uđe u tehničcku recesiju u prvom kvartalu ove godine. Industrijska proizvodnja je, na godišnjem nivou, smanjena za 1,2 odsto u januaru, što je ipak manje od decembarskog pada od 1,8 odsto. Ipak, godišnji pad je bio veći od prognoziranog pada od 0,8 odsto.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

PROMET OBVEZNICAMA POVEĆAN SEDAM PUTA

U trgovanju obveznicama Republike Srbije na Beogradskoj berzi postignuto je 155.382 evra, sedam puta više nego prethodnog dana, saopštila je Berza. Najveći promet imale su obveznice serije A2015 - 78.459 evra, po ceni od 81,15 do 82,50 odsto nominalne vrednosti. Slede serije A2014 sa 40.611 evra i cenom od 87,91 do 88,50 odsto i A2016 sa 34.183 evra i cenom od 77,13 odsto nominale. Najmanje je trgovano serijom A2013 za 1.389 evra po ceni od 92,60 i A2012 za 740 evra po uobičajenoj ceni od 98,50 odsto nominalne vrednosti. Republičke obveznice za izmirenje stare devizne štednje dospevaju za naplatu 31. maja, u godini koju označava serija tih vrednosnih papira.

Izvor: Tanjug, 14.3.2012.

REZULTATI KONKURSA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Konkursna komisija donela je odluku o bodovnoj rang-listi nakon sprovedenog konkursa za dodelu sredstava projektima organizacija civilnog društva.

Podnosioci čiji su predlozi projekata bili ocenjivani mogu da ulože žalbu/primedbu na rang-listu u roku od 3 radna dana od dana objavljivanja bodovne rang-liste na internet prezentaciji Agencije (odnosno zaključno sa 19. martom 2012. godine). O žalbama/primedbama odlučuje tročlana žalbena komisija koju je rešenjem obrazovao direktor Agencije.

Bodovna rang lista: http://www.acas.rs/images/stories/Odluka_-_bodovna_rang-lista.pdf (ONLINE)
Zapisnik konkursne komisije: http://www.acas.rs/images/stories/Konkursna_komisija_-_zapisnik_-_2012.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 14.3.2012.

RASPISAN KONKURS ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA ZA 2012. GODINU • Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. aprila 2012. godine •

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST POVERIOCA NEREZIDENTA DA KONVERTUJE SVOJE POTRAŽIVANJE U VLASNIČKI UDEO U REZIDENTU - NOVOM DUŽNIKU I OBAVEZA IZVEŠTAVANJA - Zakon o stranim ulaganjima: član 6 tačka 3
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA TAKSI ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (VEZANIH ZA PRIJAVU RADOVA PRILIKOM IZGRADNJE AUTOPUTNIH DEONICA) - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 18
 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA SPISE I RADNJE U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 19
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU SA PROIZVODIMA KOJI SE NE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE SA STANOVIŠTA POTREBE ZA PRIBAVLJANJEM ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI - Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava: tačka 7
Aktuelna sudska praksa:

 • Upravni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA LICENCIRANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA PODNETOG PO ISTEKU ROKA - Zakon o stečaju: čl. 23 i 24
 • Upravni sud: OPRAVDANOST RAZLOGA ZBOG KOJIH KOJIH AZILANT SMATRA DA TREĆA ZEMLJA NIJE SIGURNA ZA NJEGA - Zakon o azilu: član 33 stav 1 tačka 6)
 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA DA UPRAVNI ODBOR DOMA ZDRAVLJA LESKOVAC DONOSI AKTE KOJIMA UREĐUJE STICANJE, ELEMENTE, NAČIN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA ZAPOSLENIMA U POJEDINIM SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA, BEZ OBZIRA NA NAČIN STICANJA SREDSTAVA ZA RAD SLUŽBE U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 1 tač. 3) i 4) i čl. 3 i 8
 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA DA UPRAVNI ODBOR DOMA ZDRAVLJA NIŠ DONOSI AKTE KOJIMA UREĐUJE STICANJE, ELEMENTE, NAČIN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA ZAPOSLENIMA U POJEDINIM SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA, BEZ OBZIRA NA NAČIN STICANJA SREDSTAVA ZA RAD SLUŽBE U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 1 tač. 3) i 4) i čl. 3 i 8
 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA DA UPRAVNI ODBOR ZDRAVSTVENOG CENTRA "SVETI LUKA" U SMEDEREVU DONOSI AKTE KOJIMA UREĐUJE STICANJE, ELEMENTE, NAČIN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA ZAPOSLENIMA U POJEDINIM SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA, BEZ OBZIRA NA NAČIN STICANJA SREDSTAVA ZA RAD SLUŽBE U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 1 tač. 3) i 4) i čl. 3 i 8
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA ČL. 142. I 143. ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 142 i 143
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 13.3.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Grbićgraf

 

23. St. broj 1083/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Mirjana Trninić, u postupku stečaja nad dužnikom Grbićgraf, Zemun, Milana Mladenovića 9, 24. februara 2012. godine doneo je
REŠENJE
Poverilačko ročište određuje se za 30. mart 2012. godine u 9,00 časova, u prostorijama Privrednog suda u Beogradu, sudnica broj 129/I.
Ispitno ročište, određuje se za 30. mart 2012. godine u 9,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Beogradu, sudnica broj 129/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Vumix d.o.o.

 

2. St. 2528/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=834

 

U postupku stečaja u predmetu 2. St. 2528/2010 nad stečajnim dužnikom Vumix d.o.o. u stečaju iz Beograda, Nušićeva 6/3.
I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za 29.03.2012. god. u 09.00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110/I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Unisack d.o.o.

 

9. St. broj 247/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 247/2010 od 21. februara 2012. godine zaključio je postupak stečaja nad Unisack d.o.o., iz Beograda, majke Jevrosime 51.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu Suda, 21. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"AI" d.o.o.

07745478

45. St. broj 3852/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2791

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/AI.shtml/seo=/companyid=25740

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ružica Banjalučkić, kao sudija pojedinac, u postupku odlučivanja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom "AI" d.o.o. u likvidaciji iz Beograda, 27. marta 34, koga zastupa Agencija za privatizaciju u svojstvu likvidacionog upravnika iz Beograda, Terazije 23, doneo je na ročištu 7. februara 2012. godine, 45. St. broj 3852/11
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "AI" d.o.o. iz Beograda, 27. marta 34, u likvidaciji matični broj 07745478, PIB 101727979.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se stečajni upravnik Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 21. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 7. maj 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 211, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Strong Electronics d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić u postupku stečaja 42. St. broj 2357/11 nad stečajnim dužnikom Strong Electronics d.o.o. Beograd, Balkanska 29, matični broj 17452177 PIB 102528462, na završnom ročištu, dana 21. februara 2012. godine, doneo je rešenje 42. St. broj 2357/11 kojim se zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

HK Best Komerc d.o.o.

 

45. St. 4553/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

U postupku stečaja u predmetu 45.St. 4553/2010 nad stečajnim dužnikom HK Best Komerc d.o.o. u stečaju iz Beograda, Zemun, Ugrinovačka 227b.
I. Određuje se dopunsko ispitno ročište za 12. 4. 2012. godine u 11.00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 211/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Prvom srpskom hipotekarnom bankom "Stankom banka" a.d.

 

9. St. broj 244/2012

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. L. br. 4/2010 od 16. januara 2012. godine, obustavio je postupak likvidacije i otvorio postupak stečaja nad Prvom srpskom hipotekarnom bankom "Stankom banka" a.d. iz Beograda, Toše Jovanovića 9-11.
II. Za stečajnog sudiju imenovana je Aleksandra Popović, sudija Privrednog suda u Beogradu.
III. Za stečajnog upravnika imenovan je Zoran Milovanović iz Beograda.
IV. Pozivaju se poverioci koji nisu podneli prijavu potraživanja u postupku likvidacije, da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja biće ispitane o trošku tog poverioca.
V. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Panlevel" DOO

 

St. broj 110/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2153

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Panlevel" DOO u stečaju iz Mionice, dana 5. marta 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Završno ročište nad "Panlevel" DOO u stečaju iz Mionice zakazuje se za 27. mart 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"JK Gradnja" d.o.o.

 

St. broj 523/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1918

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "JK Gradnja" d.o.o., u stečaju iz Gornje Zabrdice, Valjevo, doneo je 5. marta 2012. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "JK Gradnja" d.o.o. u stečaju iz Gornje Zabrdice, Valjevo, održaće se 27. marta 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Eole agro" d.o.o.

 

St. broj 600/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2165

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, doneo je 5. marta 2012. godine
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva, održaće se 27. marta 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.
Završno ročište nad "Eole agro" d.o.o. u stečaju iz Valjeva zakazuje se za 27. mart 2012. godine sa početkom u 10,15 časova.
Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=1386

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/POLET.shtml/seo=/companyid=8092

Privredni sud u Zaječaru, i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. broj 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja glasanja o podnetom Planu reorganizacije, doneo je na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 14. februara 2012. godine rešenje.
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 27. mart 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

JKP Toplana

 

1. St. broj 226/2011

 

 

 

Nastavak ispitnog ročišta u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom JKP Toplana Zaječar se određuje za 27. mart 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 6, Privrednog suda u Zaječaru, pa se ovim poverioci pozivaju da prisustvuju istom ročištu.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"PRO-WEAR" DOO

 

3. St. br. 917/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2340

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/Toplana+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=31219

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 917/2010 od 26. decembra 2011. godine, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika Snežane Dimitrijević sa Završnim računom koji je stečajni upravnik Snežana Dimitrijević iz Kragujevca podnela ovom sudu 1. decembra 2011. g. zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "PRO-WEAR" DOO Kragujevac. Odobrava se rezervacija sredstava za preostale troškove stečajnog postupka u svemu po predlogu stečajnog upravnika datom u Završnom računu od 1. decembra 2011. godine, u ukupnom iznosu od 27.480,00 dinara. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 22. decembra 2011. godine. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast"

17122657

2. St. broj 552/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2275

 

Privredni sud u Kragujevcu, sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je odlučujući o predlogu Plana reorganizacije u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast" Kragujevac, Milivoja Bankovića bb, matični broj 17122657, PIB 101573306, doneo je dana 6.3.2012. godine
REŠENJE
1. Obaveštavaju poverioci stečajnog dužnika Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elemenata od plastike "Alfa plast" Kragujevac, ulica Milivoja Bankovića bb, matični broj 17122657, PIB 101573306, da je stečajni upravnik Slobodan Kocić iz Kragujevca podneo ovom sudu uređen Plan reorganizacije stečajnog dužnika dana 5.3.2012. godine i da sva zainteresovana lica uvid u navedeni plan reorganizacije mogu da izvrše u pisarnici Privrednog suda u Kragujevcu, svakog radnog dana u terminu od 8,00 do 15,00 časova, počev od 6.3.2012. godine, pa do dana održavanja ročišta.
2. Ročište za razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanje o planu zakazuje se za 30.3.2012. godine u 11,30 časova i održaće se u sudnici 537/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
3. Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i akcionari stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
4. Pravo glasanja imaju svi poverioci, srazmerno visini potraživanja. Glasanje se obavlja usmeno na ročištu, ili pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase. Smatraće se da je plan reorganizacije usvojen u jednoj klasi poverilaca, ako su za njega glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi, s tim što klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
5. Primerak predloga Plana reorganizacije od 5.3.2012. godine dostavlja se Agenciji za privredne registre, radi objavljivanja na internet strani tog registra.
6. Ovo rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 6.3.2012. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD

08040966

1. St. broj 151/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2781

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/METAL.shtml/seo=/companyid=4260

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08040966, PIB: 101695001, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, Stražilovska 2., 24. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Krovel grupa DP za proizvodnju procesne opreme "Metal" AD Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08040966, PIB: 101695001, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 22. maj 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o.

08130701

St. broj 67/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2771

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/KRZNOTEKS.shtml/seo=/companyid=16107

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o. Srbobran u likvidaciji, Doža Đerđa 2, MB 08130701, PIB 103786894, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23, u svojstvu likvidacionog upravnika dana 24. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DP Modne konfekcije "Krznoteks" sa p.o. Srbobran u likvidaciji, Doža Đerđa 2, MB 08130701, PIB 103786894, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj, Beograd.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. maj 2012 godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 24. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DOO "Dragić"

8537801

2. St. broj 1081/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2778

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom DOO "Dragić" Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8 MB 8537801 PIB 101626967 po obaveštenju NBS od 4. avgusta 2011. godine i predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. Beograd od 10. novembra 2011. godine, doneo je dana 27. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom d.o.o. "Dragić" Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8 MB 8537801 PIB 101626967, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petrović iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 3. april 2012. godine sa početkom u 09,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 19. april 2012. godine sa početkom u 09,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 27. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

MEDI-CO d.o.o.

08603707

St. broj 954/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2477

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom MEDI-CO d.o.o. u stečaju, Novi Sad Đerdapska 3, MB: 08603707, PIB: 102072474, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80 od 23. avgusta, 2011. godine, doneo je dana 23. februara 2012. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom MEDI-CO d.o.o. u stečaju Novi Sad, Đerdapska 3, MB: 08603707, PIB: 102072474 za 29. mart 2012. godine sa početkom u 09,00 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli suda sa datumom 23. februar 2012. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Argoyuns d.o.o.

20135328

2. St. broj 450/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2403

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Argoyuns d.o.o. u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3 MB 20135328 PIB 104281507, po obaveštenju NBS od 19. januara 2011. godine i predlogu predlagača OTP banka a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, doneo je dana 21. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 9. februara 2012. godine.
Utvrđuju se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 40.000,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 150.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.822,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Argoyuns doo u stečaju Novi Sad, Vojvode Bojovića 3, MB 20135328 PIB 104281507.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Medoprodukt" d.o.o.

08236593

St. broj 416/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2775

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/
90/MEDOPRODUKT.shtml/seo=/companyid=335

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 416/2011 dana 23. februara 2012. godine u postupku stečaja nad "Medoprodukt" d.o.o. iz Donjeg Tavankuta:
- odredio spajanje predmeta St. 253/2012 sa predmetom St. 416/2011, te će se predmet dalje voditi pod brojem St. 416/2011, i
- odredio je otvaranje stečajnog postupka nad "Medoprodukt" d.o.o. - preduzeće za preradu i konzerviranje voća, povrća i meda Donji Tavankut, Donji Tavankut bb - matični broj 08236593, na osnovu predloga podnetog dana 24. oktobra 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Salatić Stana, dipl. oecc. iz Subotice, Sonje Marinković 5.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Medoprodukt" d.o.o. - preduzeće za preradu i konzerviranje voća, povrća i meda Donji Tavankut, Donji Tavankut bb - matični broj 08236593 u "Službenom glasniku RS" Beograd, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. maja 2012. godine sa početkom u 9,40 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana, kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, to jest 23. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o.

08219753

St. 314/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2259

 

Privredni sud u Subotici je dana 23. februara 2012. godine rešenjem St. 314/2011 usvojio Završni račun stečajnog upravnika Doko Miroslava, dipl. oecc. iz Subotice postupku stečaja nad "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Doko Miroslava u iznosu od 32.150,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Grafit" Kartonažno-štamparsko-izdavačko društvo, eksport-import d.o.o. Palić, Creska 20 - matični broj 08219753 na dan 23. februar 2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 53.985,00 dinara.
Preostali novčani iznos od 53.985,00 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rezervisana za troškove okončanja steč. post. - 18.835,00 dinara.
- konačna nagrada stečajnog upravnika - 32.150,00 dinara.
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22. tačka 1. - 3.000,00 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Fruti plus group" d.o.o.

 

3. St. broj 173/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=2231

 

Privredni sud u Užicu, oglašava da će se ispitno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Fruti plus group" d.o.o. Arilje, održati na dan 30. marta 2012. godine, u 12,00 časova, Privredni sud Užice, III/51. Oglas služi poveriocima umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Leonardo" eksport-import, KD Komplementar Zoran Bojović

 

2. St. broj 248/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 248/2011 od 27. februara 2012. godine, odredio održavanje ročišta za 29. mart 2012. godine, u 12,00 časova, sudnica 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Leonardo" eksport-import, KD Komplementar Zoran Bojović, Čačak, koji plan reorganizacije je podneo Zoran Bojović, direktor i komplementar istog.
Poverioci će glasati po klasama u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, od 9,00 do 14,00 časova.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se u Sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Privremeni stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt-telefon 063/725-24-75.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privredno društvo "Kojić promet"

6098883

St. 2. St. 171/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 171/2011 od 28. februara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom privredno društvo "Kojić promet" Čačak, Kulinovačko polje potes IV br. 105, MB 6098883, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/7252475.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 171/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 6. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 9. oktobar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,30 časova.

Izvor: Redakcija, 14.3.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).
OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.