Aktuelne vesti na dan 14. oktobar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 28/1-15. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

NEMO PLUS IURIS AD / IN ALIUM TRANSFERE POTEST QUAM IPSE HABET (SEC. PAULUS – D. 50, 17, 120)

Niko na drugog ne može preneti više prava nego što sam ima.

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 76 OD 12.10.2011/ODABRANI DOKUMENTI

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE VRŠE ANALIZU KRVI, URINA I/ILI DRUGIH TELESNIH MATERIJA U CILJU UTVRĐIVANJA SADRŽAJA ALKOHOLA I/ILI PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI U ORGANIZMU KOJE SU ZABRANJENE ZA UPOTREBU PRE I ZA VREME VOŽNJE ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA, ODNOSNO OZNAČAVANJA GRANICA I LOVNO-TEHNIČKIH OBJEKATA U LOVIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)
PRAVILNIK O MERAMA BEZBEDNOSTI U LOVIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)
PRAVILNIK O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)
PRAVILNIK O OBAVEZAMA OPERATORA USLUGA SA DODATOM VREDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)
KRITERIJUME I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • STRUČNI OSVRT NA ALTERNATIVNA REŠENJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Pregovori

Opšta ponuda

Ponuda neovlašćenog lica

Dejstvo ponude

Prihvatanje ponude s predlogom da se izmeni

Predugovor

Kad je predmet ugovora odrediv

Ugovor da se stvar ne otuđi ili ne optereti

Nesporazum

 • OSNIVANJE ŠKOLE STRANIH JEZIKA U FORMI AGENCIJE
 • PRENETA SREDSTVA IZ BUDŽETA DIREKTNIM I INDIREKTNIM KORISNICIMA BUDŽETA NE URAČUNAVAJU SE U UKUPAN PROMET U SKLADU SA ZAKONOM O PDV

 

 • PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Nemogućnost oslobođenja od poreza na kapitalni dobitak fizičkog lica koje deo sredstava ostvarenih prodajom stana uloži u kupovinu nepokretnosti u inostranstvu

Oporezivanje prihoda fizičkih lica (preduzetnika) koji su obveznici poreza na dodatu vrednost

Pravno lice (preduzetnik) kao poreski platac u slučaju isplate prihoda fizičkom licu po osnovu zakupa nepokretnosti

Nemogućnost priznavanja rashoda u poreskom bilansu preduzetnika na osnovu fiskalnog isečka

Neoporezivi iznos dnevnica za službeno putovanje za koji postoji oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na zarade

Poreske obaveze fizičkog lica (rezidenta) po osnovu prihoda od kapitala koji je ostvaren i oporezovan u inostranstvu

Poreski tretman prihoda po osnovu autorskog dela kada je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik

Poreski tretman uzimanja fizičkog lica - preduzetnika iz poslovne imovine preduzetničke radnje

Oporezivanje zarade koju rezident Francuske ostvari radom u Republici Srbiji

Nastavak korišćenja godišnjeg odmora nakon prestanka privremene sprečenosti za rad

 

 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Evidentiranje stalne poslovne jedinice stranog privrednog društva u sistem PDV

Nepostojanje obaveze obračuna i plaćanja PDV nadoknade prilikom nabavke dobara nastalih preradom poljoprivrednih proizvoda

Oslobođenje od obaveze obračuna i plaćanja PDV na naknadu za promet usluga davanja u zakup stanova koji se koriste za stambene potrebe

Poreski tretman prenosa dela imovine koju čine ekonomski deljive celine u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta u postupku statusne promene odvajanje uz osnivanje

Nemogućnost refundacije PDV za kupovinu prvog stana u slučaju da cena stana nije u celosti isplaćena prodavcu

PDV tretman prometa vaučera odnosno kartica za nabavku dobara ili usluga

Stopa PDV koja se primenjuje na promet usluge vanlinijskog prevoza učenika

Uslovi za oslobođenje od obaveze obračuna i plaćanja PDV za rashodovana dobra kojima je istekao rok trajanja

Mesto prometa usluga održavanja softvera

Nemogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja za usluge prevođenja i zakupa konferencijske sale koje se finansiraju iz sredstava donacije

Osnovicu za obračun PDV čini ukupan iznos naknade za izvršeni promet dobara i usluga u koji ulazi i ugovorna kazna

Nepostojanje obaveze obračuna PDV na iznos novčanih sredstava koja indirektni budžetski korisnik dobija iz budžeta grada na ime pokrića tekućih troškova

Poreski tretman promene pravne forme u kojoj fizičko lice produžava da obavlja delatnost

Stopa PDV koja se primenjuje na promet pomagala za lečenje šećerne bolesti

 

 • KOMENTAR NOVIH ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE IZ SEPTEMBRA 2011. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 76/2011
VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I O KONCESIJAMA I JAVNO-PRIVATNIM PARTNERSTVIMA: • Sednica održana 13. oktobra 2011. godine •

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da je na današnjoj sednici Vlade usvojen Predlog zakona o koncesijama i javno-privatnim partnerstvima, od kojeg se očekuje da otvori velike mogućnosti za investicije.

Mihajlović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, naveo da je danas usvojen i Predlog zakona o igrama na sreću, koji predviđa veću zaštitu maloletnika i prevenciju od bolesti zavisnosti od igara na sreću.

Predlogom pomenutog zakona, kako je objasnio, povećava se društvena odgovornost i nadzor u ovoj oblasti i smanjuju rizici od zloupotreba, prevara i pranja novca.
On je ukazao na to da je, takođe, ovim zakonskim rešenjem uređena i oblast igara na sreću putem telekomunikacionih medija.

Mihajlović je rekao da je Vlada usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.

Prema njegovoj oceni, to predstavlja značajan doprinos unapređivanju privredne, finansijske i bilateralne saradnje dveju zemalja.

Koordinator za odnose sa javnošću Vlade Srbije Slobodan Homen saopštio je da je danas usvojen i Akcioni plan Vlade Srbije o evropskim integracijama.

Homen je najavio da će Vlada na narednoj sednici detaljno razmotriti Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija i Mišljenje za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU, na osnovu čega će napraviti plan daljeg toka procesa evropskih integracija naše zemlje.

Iz toga će, kako je dodao, biti sačinjen i poseban dokument koji će biti predlog za dalje korake i mere na tom planu.

On je ocenio da se problem nastao zbog primedbi Mađarske na nedavno usvojeni Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju može rešiti i da se neće ostvariti najgori scenario – da Vlada Mađarske u decembru stavi veto na odluku EU o dodeljivanju statusa kandidata Srbiji.

Ne sme se dozvoliti da problemi koji mogu biti rešeni budu prepreka evropskim integracijama Srbije, zaključio je Homen.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 13.10.2011.

POTREBAN MODERAN PROEVROPSKI, ANTIMONOPOLSKI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ČIJA ĆE PRIMENA BITI STROGO KONTROLISANA

Visoke takse i naknade, monopol Državne lutrije Srbije i otežani uslovi poslovanja usled krize pomerili su deo legalnog tržišta priređivača igara na sreću u sivu zonu, ukazali su danas na konferenciji za novinare predstavnici tog Udruženja.

Koordinator Udruženja Zoran Milošević ukazao je da je potreban moderan proevropski, antimonopolski Zakon o igrama na sreću čija će primena biti strogo kontrolisana.

"Usled loših zakonskih odredbi, industrija igara na sreću je u krizi. Broj objekata se smanjuje a razlog su i velike takse i zakonske obaveze, monopolistička pozicija Državne lutrije, lokalni nameti i sve to nas onemogućava u prikupljanju dodatnih prihoda", rekao je Milošević.

On je ukazao i na svojevrsni aspurd a to je da su lokalne takse veće u nerazvijenim opštinama, te tako one na jugu Srbije iznose u proseku od 300.000 do 400.000 godišnje, dok recimo na opštini Novi Beograd nisu veće od 40.000 dinara.

Prema njegovim rečima, problem je i to što priređivači igara na sreću moraju da uplaćuju pet odsto poreza na ukupnu mesečnu uplatu igara na sreću, umesto da se oporezuje ostvarena razlika između uplaćenog i isplaćeng novca.

Milošević je naveo da se radi na izmeni ovog zakonskog akta, a priređivači igara na sreću su predložili da se istim procentom (5 odsto), oporezuje razlika, a ponuđeno je kao kompromisno rešenje i to da limit uplate ne bude manji od 600 evra mesečno, po jednom uplatnom mestu.

Govoreći o monopolu Državne lutrije, Milošević je ukazao da nije u redu da Državna lutrija nema obavezu da ograničava maloletna lica da igraju igre na sreću, niti propisanu obavezu rastojanja od škola.

Samo se u svakom od objekta nalazi preporuka koja počinje sa "preporučuje se starijima od 18 godina...", ali to nije dovoljno", ukazao je Milošević.

"Ako postoji zabrana, mora da važi za sve nebitno da li je to sportska kladionica, loto listić ili bingo", ukazao je Milošević.

Problem je i to što je pravo na organizovanje igara na sreću putem telekomunikacija dodeljeno lutriji Srbije, a ona taj resurs nije u dovoljnoj meri iskoristila, ukazao je on.
I drugi koordinator tog udruženja Zoran Puhač ukazao je da visoki nameti ne dovode do razvoja ove industrije. "Povoljan poslovan ambijent i realne takse dovešće do povećanja delatnosti, zapošljavanja, konkurentosti, izlaska na strana tržišta a sve to će dovesti do prihoda u budžetu", ukazao je Puhač.

Udruženje je danas obeležilo i godinu dana od početka projekta prevencije bolesti zavisnosti.

U skladu sa društvenom odgovornošću zajedno sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti pokrenut je projekat "Moguće je prekinuti" i u okviru tog projekta obuku je završilo 1.500 zaposlenih u kompanijama, članicama Udruženja.

Na konferenciji za novinare je istaknuto da se zavisnici od kockanja prijavljuju više nego ranije, a na pitanje novinara kako izgleda jedan "foto robot" prosečnog srpskog kockara, rečeno je da su to uglavnom ljudi od 25 do 40 godina starosti, svih nivoa obrazovanja.

Ukazano je i da se 85 odsto svih uplata u sportskom klađenju kreće od 20 do 180 dinara, te se pogađanje sportskih rezultata, više kod nas, tretira kao rezultat jeftine zabave, a ne kao klasično kockanje.

Izvor: Tanjug, 13.10.2011.

SAOPŠTENJE SA 36. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 13. OKTOBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 36. redovnoj sednici odlučio o 88 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud:

- nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 15. stav 3, člana 16. stav 4, člana 17. stav 3. i člana 31. st. 2, 4, 5. i 6. Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Osporenim odredbama propisano je:

- da sadržinu i način prenosa podataka o obveznicima doprinosa - poslodavcima i isplatiocima prihoda koji se evidentiraju preuzimanjem iz registra lica koja obavljaju određenu delatnost sporazumno propisuju ministar nadležan za socijalnu politiku i ministar nadležan za telekomunikacije i informaciono društvo (član 15. stav 3);

- da bližu sadržinu i obrazac poreske prijave o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku propisuje ministar nadležan za finansije (član 16. stav 4);
- da sadržinu, način određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja propisuje ministar nadležan za socijalnu politiku, a uspostavljanje veze jedinstvenog broja sa jedinstvenim matičnim brojem građana i poreskim identifikancionim brojem saglasno propisuju ministar za socijalnu politiku, ministar za unutrašnje poslove i ministar za finansije (član 17. stav 3);
- da će se novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniti za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac, fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu ne podnese u roku od tri radna dana odnosno zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu, odnosno drugog ugovora o obavljanju poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zapošljenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja (član 31. stav 2);
- da će se novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniti za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu (član 31. stav 4);
- da će se novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniti za prekršaj korisnik podataka Centralnog registra koji ne izvrši prenos podataka u Jedinstvenu bazu, u skladu sa ovim zakonom i članom 17. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009) (član 31. stav 5);
- da će se novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniti za prekršaj korisnici podataka Centralnog registra koji, u skladu sa ovim zakonom, ne sarađuju i ne razmenjuju podatke kojima raspolažu, a imajući u vidu član 17. Zakona o prekršajima.

Sud je ocenio da je zakonodavni organ bio ovlašćen da, uređujući sistem u oblasti socijalnog osiguranja, propiše način vođenja evidencije o obveznicima doprinosa i u tom cilju formira posebno telo - Centralni registar za unošenje zbirnih podataka o plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Po oceni Ustavnog suda, osporene odredbe člana 15. stav 3, člana 16. stav 4. i člana 17. stav 3. donete su saglasno ustavnim principima kojima je definisan položaj državne uprave sadržanim u odredbi člana 136. Ustava.

Prilikom ocene ustavnosti osporenih odredaba člana 31. Zakona, Sud je konstatovao da radnje koje su u osporenim odredbama propisane kao prekršaj, ispunjavaju zakonski uslov da budu određene kao vrsta kažnjivih dela, jer se propisane novčane kazne odnose, pre svega, na nesavesne poslodavce koji pokušavaju da izbegnu obavezu plaćanja doprinosa i na taj način uzrokuju stvaranje deficita u sistemu socijalnog osiguranja.

Sud je ocenio da se zakonodavac kretao u granicama visine novčanih kazni utvrđenih Zakonom o prekršajima, tako da nije povređeno ustavno načelo o jedinstvu pravnog poretka iz člana 4. Ustava. Ustavni sud je takođe ocenio da su neosnovani navodi podnosioca inicijative da je ovakvim normiranjem povređeno načelo pravne sigurnosti u kaznenom pravu iz člana 34. Ustava, s obzirom na to da su osporenim odredbama Zakona taksativno utvrđene radnje koje predstavljaju prekršaje i određene sankcije za njihovo nepoštovanje. (predmet IUz-1246/2010)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu Š. Zeka, A. Zeka, B. Zeka. H. Zeka Šalja, B. Zeka, i U. Šalja i utvrdio da je u postupku koji se pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu vodio u predmetu P. 5074/02, sada pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P. 52865/10 povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je usvojio ustavnu žalbu navedenih podnosilaca i utvrdio da je presudom Vrhovnog suda Srbije Rev. 2002/07 od 29. avgusta 2007. godine povređeno pravo podnosilaca na pravično suđenje zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava i pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava.

Sud je poništio presudu Vrhovnog suda Srbije Rev. 2002/07 od 29. avgusta 2007. godine i odredio da Vrhovni kasacioni sud odluči o reviziji podnosilaca ustavne žalbe izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 2854/07 od 14. marta 2007. godine.

Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-482/2008)

- usvojio ustavnu žalbu S. Mitića, M. Vitanovića, S. Stojiljkovića, L. Šikića, Lj. Jovanovića, S. Smiljkovića, G. Božinovića, M. Denića, M. Bogdanovića i N. Mitića i utvrdio da je presudom Okružnog suda u Nišu Gž. I 1127/08 od 30. januara 2009. godine povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na pravično suđenje i pravičnu naknadu za rad zajamčeno odredbama člana 32. stav 1. i člana 60. stav 4. Ustava Republike Srbije.

Sud je poništio presudu Okružnog suda u Nišu Gž. I 1127/08 od 30. januara 2009. godine i naložio nadležnom sudu da donese novu odluku o žalbi S. Mitića i dr. izjavljenoj protiv presude Opštinskog suda u Nišu P1. 3299/05 od 27. februara 2008. godine.

Ova odluka ima pravno dejtsvo i prema licima koja nisu podnela ustavnu žalbu, a nalaze se u istoj pravnoj situaciji, saglasno odredbi člana 87. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-429/2009)
- usvojio ustavnu žalbu Preduzeća za inženjering, proizvodnju, promet i usluge "H." i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodio pred Trgovinskim sudom u Nišu u predmetu I. 6232/97 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije. Sud je naložio Privrednom sudu u Nišu da preduzme sve mere kako bi se navedeni izvršni postupak okončao u najkraćem roku, kada i ako se za to steknu uslovi.

Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-511/2009)

- usvojio ustavnu žalbu R. Damnjanović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 163/08 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio Osnovnom sudu u Valjevu, odnosno drugom stvarno nadležnom sudu, da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak, kada se za to steknu uslovi, okončao u najkraćem roku.

Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-1101/2009)

- usvojio ustavnu žalbu D. Nikolić i utvrdio da je rešenjem Vrhovnog suda Srbije Rev. 1937/08 od 8. aprila 2009. godine podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na pravno sredstvo iz člana 36. stav 2. Ustava Republike Srbije.

Sud je poništio navedeno rešenje Vrhovnog suda Srbije i odredio da Vrhovni kasacioni sud u najkraćem roku donese novu odluku po reviziji koju je podnositeljka ustavne žalbe izjavila protiv presude Okružnog suda u Požarevcu Gž. 269/07 od 21. marta 2008. godine. (predmet Už-1114/2009)
- usvojio ustavnu žalbu A. Atanasovskog Antića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Leskovcu u predmetu P. 2771/09 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-1171/2009)

 - usvojio ustavnu žalbu Lj. Šišović i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 151/98, a sada se vodi pred Višim sudom u Beogradu u predmetu P. 20820/10 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je utvrdio pravo podnositeljke ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete, koje može ostvariti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.

Sud je naložio nadležnom sudu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-2203/2009)

- usvojio ustavnu žalbu B. Kovačević i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Sjenici u predmetu I. 262/07 povređeno pravo podnositeljke ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Sud je naložio Osnovnom sudu u Novom Pazaru, sudskoj jedinici u Sjenici da preduzme sve mere kako bi se navedeni izvršni postupak okončao u najkraćem roku.

Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-1918/2010)

- usvojio ustavnu žalbu J. Milovanović i utvrdio da je radnjama Prvog osnovnog suda u Beogradu u predmetu koji se vodi pod brojem K. 10453/10, podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na slobodu i bezbednost zajamčeno odredbom člana 27. stav 1. Ustava Republike Srbije. (predmet Už-2719/2010)

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-551/2009, Už-685/2009, Už-1192/2009, Už-1286/2009, Už-2270/2010 i Už-2323/2010.

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-2478/2011 jer je podnosilac povukao ustavnu žalbu.

- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-117/2009, Už-665/2009, Už-694/2009, Už-810/2009, Už-870/2009, Už-873/2009, Už-1692/2009, Už-356/2010, Už-3794/2010, Už-4464/2010, Už-4644/2010, Už-4707/2010, Už-4769/2010, Už-4836/2010, Už-4872/2010, Už-4923/2010, Už-4937/2010, Už-5061/2010, Už-5063/2010, Už-5262/2010, Už-5263/2010, Už-5333/2010, Už-5355/2010, Už-5511/2010, Už-5535/2010, Už-16/2011, Už-69/2011, Už-82/2011, Už-134/2011, Už-321/2011, Už-590/2011, Už-687/2011, Už-979/2011, Už-1496/2011, Už-1500/2011, Už-1956/2011, Už-2029/2011, Už-2182/2011, Už-2366/2011, Už-2406/2011, Už-2420/2011, Už-2580/2011, Už-2587/2011, Už-2591/2011, Už-2671/2011, Už-2686/2011, Už-2708/2011, Už-2728/2011, Už-2729/2011, Už-2730/2011, Už-2736/2011, Už-2768/2011, Už-2770/2011, Už-2774/2011, Už-2786/2011, Už-2839/2011, Už-2843/2011, Už-2884/2011, Už-2889/2011, Už-2907/2011, Už-2912/2011, Už-2915/2011, Už-2932/2011, Už-2940/2011, Už-2986/2011, Už-3005/2011, Už-3012/2011, Už-3026/2011 i Už-3034/2011.

III U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 198/2011 i IR - 230/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 13.10.2011.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU "JAČANJE ZAKONODAVNIH I KONTROLNIH FUNKCIJA NARODNE SKUPŠTINE"

Predstavnici Parlamentarnog instituta Narodne Rade Slovačke Republike održali su juče u Domu Narodne skupštine seminar na temu "Jačanje zakonodavnih i kontrolnih funkcija Narodne skupštine", namenjenog zaposlenima u stručnoj Službi Narodne skupštine Republike Srbije.

Seminar je održan u okviru realizacije istoimenog Programa definisanog Memorandumom o saradnji između Narodne skupštine i Vestminsterske fondacije za demokratiju, koji je potpisan 5. jula ove godine.

Lubomir Fajtak, direktor Parlamentarnog instituta i saradnici Martin Korček i Katarina Kubišova predstavili su kolegama iz Narodne skupštine rad Narodne Rade i razvoj Parlamentarnog instituta, njegovo mesto i ulogu u radu Narodne Rade, sa posebnim osvrtom na evropske poslove, aktivnostima kojima je Parlamentarni institut posvećen, kao i metodama rada i ulozi u zakonodavnom procesu. Posebna pažnja na seminaru posvećena je Odeljenju za analizu, obrazovanje i parlamentarna istraživanja, koje u saradnji sa zakonodavstvom, kroz pripremu informacija i analiza, daje potporu zakonodavnom procesu Narodne Rade.

Tokom svoje posete Beogradu, predstavnici Parlamentarnog instituta Narodne Rade Slovačke Republike razgovarali su i sa generalnim sekretarom i zamenikom generalnog sekretara Narodne skupštine, kao i sa kolegama zaposlenim u Odeljenju za evropske integracije, Odboru za ustavna pitanja i Zakonodavnom odboru. Takođe, razmenjena su iskustva i sa kolegama iz Odseka za istraživačko-analitičke poslove Narodne skupštine o metodologiji istraživanja, ali i o organizaciji i načinu rada parlamentarne biblioteke i arhive.

Projekat "Jačanje zakonodavnih i kontrolnih funkcija Narodne skupštine" ima za cilj unapređenje kapaciteta ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta stručne Službe, kao i unapređenje zakonodavne i kontrolne funkcije Narodne skupštine. Posebna pažnja tokom sprovođenja projekta posvećena je definisanju procedura i smernica za efikasnije upravljanje ljudskim resursima u Službi, unapređenje istraživačkog rada i jačanje podrške narodnim poslanicima radi efikasnijeg obavljanja njihove funkcije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 13.10.2011.

OBUKA SUDIJA O ČLANU 10. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA BIĆE ODRŽANA 28. OKTOBRA 2011. GODINE

Pravosudna akademija organizuje, zajedno sa  Misijom OEBS-a i Programom za podršku medijima u Srbiji koji sprovode IREX i USAID, obuku sudija o članu 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima, u petak 28. oktobra 2011. godine od 9 časova, u velikoj sali Pravosudne akademije, Karađorđeva 48, Beograd.

Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa članom 10. Evropske konvencije i praksom Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova u njegovoj primeni, kao i da im se omogući da o svim aspektima primene člana 10. Konvencije razmene mišljenja sa profesorom Dragoljubom Popovićem, sudijom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Tokom obuke će učesnicima takođe biti pružena prilika da čuju više o pravnim izazovima sa kojima se mediji sreću u svom radu i o ulozi medija u razvoju demokratskog društva. Ovaj skup organizovan je u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije.

Predavači će biti sudija Evropskog suda za ljudska prava profesor Dragoljub Popović, Vladan Joksimović iz Kancelarije Saveta Evrope, advokat Slobodan Kremenjak i predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.

Program rada:

09:00 - 09:30
Registracija učesnika
 
09:30 - 09:45
Uvodna reč
Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije
Dragana Nikolić Solomon, šefica Odeljenja za medije, Misija OEBS-a u Srbiji
Richard McClear, direktor programa IREX u Srbiji
 
09:45 - 11:00
Osnovna načela člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima
Vladan Joksimović, savetnik za ljudska prava, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu
Profesor Dragoljub Popović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu
 
11:00 - 11:15
Pauza za kafu
 
11:15 - 12:00
Praksa Evropskog suda za ljudska prava - granice slobode izražavanja
Profesor Dragoljub Popović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu
 
12:00 - 12:45
Evropska konvencija o ljudskim pravima u domaćem zakonodavstvu
Slobodan Kremenjak, advokat
 
12:45 -13:00
Pauza za kafu
 
13:00 - 13:30
Medijska realnost i sudska praksa
Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije

13:30 -14:30
Diskusija

14:30
Ručak

 Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 13.10.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA - SVI OBJEKTI U SRBIJI ĆE OD 30. SEPTEMBRA 2012. GODINE MORATI DA IMAJU "ENERGETSKE PASOŠE"

Svi objekti u Srbiji će od 30. septembra iduće godine morati da imaju "energetske pasoše" i nove zgrade od tada neće smeti da troše godišnje više od 65 kilovat časova struje po metru kvadratnom, dok će stare moći najviše da troše 75 kilovat časova.

"Zbog uvođenja "energetskih pasoša" država će ostvarivati velike uštede energije, s obzirom da se u Srbiji skoro 50 odsto ukupne energije troši u zgradarstvu", istakao je danas predsednik Inženjerske komore Srbije Dragoslav Šumarac.

"Energetski pasoš" zgrade sadržaće opšte podatke o zgradi, potrebnoj energiji, klimatske podatke, termotehničke, kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekta.

"U Srbiji postoji oko tri miliona objekata i trenutno se troši od 150 do 200 kilovat časova po kvadratu godišnje", rekao je Šumarac novinarima na prezentaciji Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011) i Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011), u okviru osmog Međunarodnog sajma zaštite životne sredine "Ekofer" i sedmog Međunarodnog sajma energetike "Energetika 2011".

On je kazao da će te dokumente izdavati oko 5.000 licenciranih inženjera, koje sada obučava Inženjerska komora Srbije.

Odgovarajuća izolacija, prema njegovim rečima, poskupi gradnju objekta za najviše 10 odsto, a donosiće velike uštede.

"Prethodno treba uvesti tarifni sistem kako bi se daljinsko grejanje plaćalo po potrošnji, a ne kao sada paušalno", rekao je Šumarac.

On je dodao da će Inženjerska komora Srbije tražiti da banke u tu svrhu obezbede povoljne kredite sa kamatom od četiri ili pet odsto, a država i lokalne samouprave da obezbede garancije.

"Građani će imati velike uštede, pa će od tog novca moći da plaćaju rate kredita", ocenio je.

Šumarac je naglasio i da će od uvođenja "energetskih pasoša" veliku korist imati građevinska industrija Srbije i da će biti otvorena nova radna mesta.

Pravilnikom je obuhvaćeno 10 kategorija objekata - stambene zgrade sa jednim stanom, sa dva ili više stanova, upravne i poslovne zgrade, zgrade namenjene obrazovanju i kulturi, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, turizmu i ugostiteljstvu, sportu i rekreaciji, zgrade namenjene trgovini i uslužnim delatnostima, zgrade mešovite namene, kao i one za druge namene koje koriste energiju.

Izvor: Tanjug, 13.10.2011.

PRIMEDBE I PREDLOGE NA TEKSTOVE PRAVILNIKA O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA I PRAVILNIKA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA KOJI SU OBJAVLJENI U "SL. GLASNIKU RS", BR. 61/2011 ZAINTERESOVANI MOGU DOSTAVITI INŽENJERSKOJ KOMORI

Obaveštavaju se članovi Inženjerske komore Srbije da, ukoliko imaju primedbe i predloge vezane za:

- Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011), odnosno za
- Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011), mogu ih slati na email adresu eepravilnici@ingkomora.rs

Primljene primedbe i predlozi biće prosleđeni Ministarstvu zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, kao i članovima radnih grupa koje su učestvovale u izradi pravilnika.

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 13.10.2011.

EVROPSKA KOMISIJA SMATRA DA SE ZAKONOM O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE NE DISKRIMINIŠU ODREĐENE MANJINE U SRBIJI, ALI ĆE U TOM KONTEKSTU POSEBNO PRATITI NJEGOVU PRIMENU KAO I PRIMENU ZAKONA O REHABILITACIJI

"Evropska komisija smatra da se Zakonom o vraćanju oduzete imovine ne diskriminišu određene manjine u Srbiji, ali će u tom kontekstu posebno pratiti primenu tog zakona i zakona o rehabilitaciji", rekao je danas šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer.

Dežer je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja izveštaja o napretku Srbije i Mišljenja Evropske komisije rekao da je zakon o restituciji proučila "pravna služba u Briselu" i da ga Komisija ne smatra "diskriminatorskim u pravcu neke određene grupe".

On je naglasio da će "mnogo toga zavisiti"od primene zakona o rehabilitaciji.

"Vrlo je važno da zakon o rehabilitaciji donese očekivane rezultate u tom smislu. Mi ćemo aktivno pratiti primenu zakona", dodao je Dežer i podsetio da se na zakon o restituciji čekalo više od 10 godina.

Šef Delegacije EU u Srbiji je rekao da građani, u slučaju da se javi problem diskriminacije u vezi sa restitucijom, treba da se u skladu sa procedurom obrate vlastima, a zatim, ako to ne donese rezultate, Ustavnom sudu.

On je ponovio da u EU ne postoji propisani obavezni model restitucije već da se različita rešenja primenjuju u različitim članicama, poput zamene imovine u Sloveniji. "Kako će zakon izgledati zavisi i mora biti prilagođeno lokalnim okolnostima i kontekstu", rekao je Dežer.

Prema Zakonu o vraćanju oduzete imovine, predmet restitucije u Srbiji biće imovina koja je oduzeta "revolucionarnim zakonima" posle 9. marta 1945. godine, a pravo na povraćaj imovine neće imati pripadnici okupacionih snaga. To zakonsko rešenje je kritikovao Savez vojvođanskih Mađara jer smatra da se njime potvrduje princip kolektivne odgovornosti za dešavanja tokom Drugog svetskog rata a zabinutost je izrazila i vlada u Budimpešti. Pravo na povraćaj imovine ili obeštećenje imaće rehabilitovane osobe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva spoljnih poslova, 13.10 2011.


Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2012. godini

U SKLADU SA ZAKONOM O KULTURI - MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA RASPISALO KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURNOG NASLEĐA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI: • Konkurs je otvoren do 13. novembra 2011. godine •

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva raspisalo JE Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2012. godini.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

- za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
- za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
- za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
- za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
- za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
- za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
- za bibliotečko-informacione delatnosti.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe Republike Srbije.

Cilj konkursa je: očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije za izbor projekata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijave na Konkurs dostaviti:

- poštom ili lično u Pisarnicu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, adresa: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom "Konkurs za kulturno nasleđe", pojedinačno za svaki projekat;

- u 4 primerka na Obrascu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2012. godinu (u daljem tekstu Obrazac za sve oblasti konkursa), uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva: www.kultura.gov.rs

Obrazac prijave na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku na adresu: dusica.zivkovic@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:

"Prijava na konkurs – nepokretno kultuirno nasleđe"
"Prijava na konkurs – arheološko nasleđe"
"Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe"
"Prijava na konkurs – nematerijalno kultuirno nasleđe"
"Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe"
"Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost"
"Prijava na konkurs – stare i retke bibliotečke građe"

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 13. oktobra 2011. godine do 13. novembra 2011. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva telefon: 011/3398-514 svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, 13.10.2011.

EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKI RIZIK OBJAVIO PREPORUKE O KREDITIRANJU U STRANIM VALUTAMA: • Rok predviđen za sprovođenje ovih preporuka od juna 2012. do decembra 2013. godine, u zavisnosti od vrste preporuke i institucije kojoj je upućena •

Evropski odbor za sistemski rizik (The European Systemic Risk Board – ESRB) danas je objavio niz preporuka upućenih državama članicama Evropske unije, njihovim nacionalnim nadzornim telima i Evropskoj bankarskoj agenciji (European Banking Authority) koje se odnose na  kreditiranje u valutama koje nisu zakonsko sredstvo plaćanja u tim državama (kreditiranje u stranoj valuti).   

Ove preporuke su odgovor na rizike po finansijsku stabilnost koji nastaju zbog kreditiranja nefinansijskog privatnog sektora u stranoj valuti. Kreditiranje u stranoj valuti je u državama Evropske unije zastupljeno u različitoj meri, ali je u nekim slučajevima izazvalo veliku neusklađenost između valuta u kojima privatni nefinansijski sektor ostvaruje prihode i valuta u kojima se vrši otplata kredita, što taj sektor čini osetljivijim na nepovoljna kretanja deviznog kursa.        

Visok stepen kreditiranja u stranoj valuti može prouzrokovati sistemske posledice u tim državama, koje se mogu preliti i van njihovih granica.  

Preporuke se odnose na zajmoprimce bez prirodnog ili finansijskog hedžinga i bave se rizicima koje je identifikovao Evropski odbor za sistemski rizik. Kada je reč o kreditnom i tržišnom riziku, cilj preporuka je jačanje otpornosti finansijskog sistema i obezbeđivanje solventnosti novih zajmoprimaca radi smanjenja verovatnoće i ublažavanja posledica ovih rizika.

Preporučeno je takođe davanje adekvatnih informacija zajmoprimcima u vezi sa pomenutim rizicima koje bi omogućile donošenje ispravne odluke u slučaju uzimanja kredita.
Takođe, kreditne institucije bi trebalo da u svoje interne sisteme za upravljanje rizikom ugrade rizike kreditiranja u stranoj valuti, što bi doprinelo boljoj cenovnoj proceni rizika.

Kad je reč o prekomernom rastu kredita uzrokovanom kreditiranjem u stranoj valuti, kao i potencijalnoj precenjenosti delova aktive, državnim organima je preporučeno da dodatno pooštre propise o kreditiranju u stranoj valuti.

U pogledu rizika finansiranja i rizika likvidnosti, apeluje se na kreditne institucije da uspostave održive sisteme finansiranja. Jedna od glavnih karakteristika takvog pristupa je poštovanje načela reciprociteta, što znači da finansijskim institucijama koje odobravaju prekogranične kredite ili posluju preko svojih filijala u drugim državama članicama njihovi matični regulatori treba da propišu uslove kreditiranja u stranoj valuti koji su bar podjednako strogi kao i važeći uslovi u državi domaćinu.

Rok predviđen za sprovođenje ovih preporuka utvrđen je u rasponu od juna 2012. do decembra 2013. godine, u zavisnosti od vrste preporuke i institucije kojoj je upućena.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 13.10.2011.

PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA – 21. OKTOBAR 2011.

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima. Nenaplativost potraživanja je trenutno najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize, koja je, po mnogima, najveći ikad zabeležen. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju. Zbog toga raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time raste i potreba za osiguranjem potraživanja.  Jedan od načina da se ovaj rizik izbegne je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera.

Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja, odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  U ovom smislu, prikupljaju se informacije o poslovanju firmi dužnika, pre svega bilansi  stanja i bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode: kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala. Takođe, za formiranje slike o poslovanju određene firme, bitni su i podaci o tome kako se ta firma ponaša na tržištu: ima li neku investiciju, iskustvo, koliko je uredna kod plaćanja itd.

Učesnicima seminara biće predstavljene praktične metode formiranja mišljenja o određenoj firmi, na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način. 

Takođe, učesnici će biti upoznati sa načinima da njihova preduzeća, kroz osiguranje potraživanja, zaštite svoje poslovanje i ostvare stabilnost i efikasno poslovanje.
Ciljna grupa:

Cilj seminara:
Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate
Teme:

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

Razumeva mehanizme funkcionisanja osiguranja potraživanja i primeni ih u poslovanju prilikom zaštite od rizika nenaplate.

Predavač:

Lidija Vasić, upravnica odeljenja za istraživanje, razvoj i strategiju Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije. Ima višegodišnje iskustvo rada u upravljanju rizicima i osiguranju, kao i veliki broj objavljenih stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 21. oktobar 2011. od  9.30 - 15.00 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

 

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

VLADA RS USVOJILA PREDLOG ZAKONA O KONCESIJAMA I JAVNO-PRIVATNIM PARTNERSTVIMA, KAO I AKCIONI PLAN O PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Tanjug

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o koncesijama i javno-privatnim partnerstvima, izjavio je šef vladine kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović.
U Ministarstvu finansija očekuju da ovaj zakon otvori velike mogućnosti za investicije.

"Zakon o koncesijama i javno-privatnim partnerstvima će biti veoma značajan za lokalne samouprave, s obzirom na to da je Zakon o javnoj svojini stupio na snagu prošlog četvrtka", rekao je ranije danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavljević.

Javno-privatna partnerstva otvoriće velike mogućnosti lokalnim samoupravama, pre svega u oblasti komunalnih delatnosti, napomenuo je Radosavljević.

Vlada Srbije je danas usvojila i akcioni plan o procesu evropskih integracija, izjavio je koordinator vlade za odnose sa medijima Slobodan Homen.

Homen je na konferenciji za novinare, nakon sednice vlade, rekao da će Vlada na narednoj sednici detaljno razmatrati izveštaj Evropske komisije kojim je preporučeno davanje statusa kandidata Srbiji.

"Izveštaj će biti razmatran u smislu drugih obaveza i primedbi Evropske komisije na razne oblasti našeg društva i države iz koga će se izvući poseban dokument koji će biti predlog rada za dalji nastavak evrointegracija", rekao je Homen.

NA DNEVNOM REDU PARLAMENTA ZAKONSKI PREDLOZI U VEZI ZADUŽIVANJA DRŽAVE

Tanjug

Poslanici republičkog parlamenta počeli sednicu na čijem dnevnom redu su četiri zakonska predloga koja se odnose na zaduživanje države.

Na početku rada poslanici su postavljali pitanja predstavnicima Vlade, nakon čega počinje rasprava o zaduživanju.

Rasprava o aktima koji su bili na današnjem dnevnom redu trebalo je da bude održana u sredu, ali je odložena jer predstavnici Vlade Srbije juče nisu došli u republički parlament.

Predsednica parlamenta je tom prilikom rekla da ima razumevanja za izostanak ministara, ali da se takav odnos prema Skupštini ne može pravdati, jer se mora planirati prisustvo bar jednog ministra na sednici.

IZMENAMA PORESKIH PROPISA PREDVIDJENO OBJAVLJIVANJE NAZIVA ONIH POSLODAVACA KOJI NE PLAĆAJU DOPRINOSE

Politika

Oko 86.500 obveznika, ni posle pola godine od isteka zakonskog roka, nije podnelo dokaz o uplaćenim doprinosima.

Poslodavci koji ne plaćaju doprinose ubuduće, izmenom poreskog zakona, neće biti nepoznati javnosti, a da li će ih pretnja objavljivanjem njihovih imena naterati da redovno izmiruju svoje obaveze pokazaće vreme. Podaci pokazuju da više od 40 odsto gazda samo ove godine nije u zakonskom roku dostavilo dokaze o „regulisanom stažu”.

Za to vreme, dok član sedam ovog zakona kojim se štite oni koji se uporno oglušuju o zakonsku obavezu da izmire dug državi, ne dobije zeleno svetlo vlade i skupštine, penzijski fond će nastaviti sa slanjem opomena nesavesnim poslodavcima, ali i podnošenjem prekršajnih prijava protiv onih za koje se utvrdi da ni posle primljene opomene ne nameravaju da izmire obavezu ni prema radnicima, ni prema državi, potvrdila je za „Politiku” Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose s javnošću u PIO fondu.

Prema evidenciji PIO fonda, zaključno sa 30. septembrom, broj poslodavaca koji su bili u obavezi da podnesu prijave za proteklu godinu je 221.500, kaže Timotijević, podsećajući da je zakonski rok za podnošenje prijava bio 30. april. Broj onih koji su ispunili ovu obavezu i podneli prijavu je oko 135.000 ili 60 odsto od ukupnog broja, dok je broj poslodavaca koji to nisu učinili oko 86.500, ističe Timotijević. Do sada je upućeno 6.500 opomena koje filijale i dalje šalju na svom poslovnom području.

Upitana koliki je broj onih poslodavaca koji su odreagovali na opomenu fonda i platili doprinose, Timotijević kaže oko 2.500. Broj do sada upućenih prekršajnih prijava zbog nepodnošenja obrasca je 125, s tim što se tokom oktobra planira intenziviranje podnošenja prekršajnih prijava.

Istovremeno, podaci Poreske uprave, zaključno sa junom ove godine, potvrđuju da više od 51.700 poslodavaca nije obračunavalo i uplaćivalo doprinose u skladu sa zakonom.Do kraja juna podneto je oko 8.790 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Poreska policija podnela je i više od 1.600 krivičnih prijava zbog neobračunatih i neuplaćenih poreza i doprinosa u visini od gotovo devet milijardi dinara.

Dugovanja Republičkom fondu PIO, po tom osnovu, sa kamatama, iznose više od 233 milijarde dinara. Kada bi se rešio problem naplate, odnosno kada bi ona bila veća od trenutnih 60 odsto, izdvajanje novca iz budžeta za isplatu penzija ne bi činila skoro 45 odsto ukupnih para koje se slivaju u državnu kasu.

Penzijski fond nadležnim državnim institucijama može da ukaže na to ko od poslodavaca ne izmiruje obavezu uplate doprinosa jedino evidentiranjem onih gazda i preduzeća koja nisu podnelapomenuti obrazac. Problem je, međutim, što se podnošenje ovog M-4 obrasca za tekuću godinu obavlja u narednoj godini, i to običnu u martu ili aprilu, što znači da PIO fond tek nakon 15 meseci saznaje ko od poslodavaca nije bio ažuran u uplati doprinosa. Dakle, prođe više od godinu dana pa se onda konstatuje ko izbegava obaveze prema državi. Tek u tom trenutku Fond PIO ima zakonsku mogućnost da podnese prekršajne prijave, potvrđuju u penzijskom fondu i dodaju da je jasno da onaj ko nije podneo obrazac, doprinos nije ni platio.

Fond je izašao u susret poslodavcima tako što im je omogućio elektronsku preliminarnu kontrolu M-4 obrazaca, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini. Poslodavac zahvaljujući tome ne mora da se vraća više puta s šaltera Fonda PIO zbog eventualnih grešaka pri popunjavanju obrazaca za uplatu doprinosa. U ovoj kontroli, sistem automatski proverava podatke i ukazuje na greške posle čega poslodavac može da bude siguran da su pripremljeni obrasci ispravni.

J. Petrović

GASPROM GERMANIJA 51% VLASNIK SKLADIŠTA BANATSKI DVOR

RTV

Cvi detalji oko ugovora vezanih za Banatski dvor su završeni, prema kome će se svi poslovi  i odnosi odvijati u odnosu  Gasprom Germanija 51 odsto - Gasprom Srbija 49 odsto, ekskluzivno za Radio-televiziju Vojvodine izjavio je direktor Srbijagasa, Dušan Bajatović. On je rekao i da Vlada Srbije danas nije odlučivala o zahtevu za poskupljenje gasa iz proceduralnih razloga, ali da će, najverovatnije, na sutrašnjoj telefonskoj sednici odlučiti o tome.

Gas za domaćinstva bi, prema postignutom dogovoru sa Vladom, trebalo da poskupi 10 odsto, a za tarifne potrošače 15,  odnosno prosečni račun po domaćinstvu bi trebalo da bude uvećan u proseku za oko 2.000 dinara, izjavio je Bajatović.

Vlada neće dozvoliti poskupljenje od 30 i nešto odsto koliko je "Srbijagas tražila", kaže Bajatović, jer  Vlada ima vrlo jasan stav - " mi ne možemo u ovom trenutku ugroziti onaj deo privrede koji još uvek uspeva da radi i da zadrži radna mesta i ne možemo ugroziti grejanje u velikim gradovima."

Na pitanje da li na buduću cenu gasa može da utiče to što imamo skladište Banatski dvor koji je sada počeo da se puni Bajatović je odgovorio da to neće mnogo uticati, ali da Banatski dvor predstavlja tehnički uslov za potpisivanje "prvog pravog ugovora za dugoročno snabdevanje Srbije gasom", što bi omogućilo da gas bude jeftiniji za 10 do 15 odsto.  

"U tehničkom, pravnom, finansijskom smislu Banatski dvor je zaokružen i to je dobra vest. Banatski dvor, sam po sebi sa 450 miliona kubnih metara gasa ne može bitno uticati na cenu gasa, ali je on značajan s druge strane što možemo najzad (upravo sam došao iz Moskve) da  potpišemo pravi ugovor za dugoročno snabdevanje srpskog tržišta gasom što bi značilo da gas bude 10-15 odsto jeftiniji. Jer Banatski dvor znači da imamo tehnički uslov za potpisivanje takvog ugovora" izjavio je Bajatović.

NIS ULAŽE U RUMUNIJU NEKOLIKO STOTINA MILIONA EVRA

Tanjug

Naftna industrija Srbije uložiće u Rumuniji nekoliko stotina miliona evra do 2015. godina i otvoriti oko 500 radnih mesta, u okviru planova razvoja NIS-a u toj zemlji, najavio je da danas generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko, na sastanku sa rumunskim premijerom Emilom Bokom.

Šef rumunske vlade naveo je da su strani investitori poput NIS-a, koji je član grupe "Gasprom", dobrodošli u Rumuniju i izrazio podršku projektima koji podstiču otvaranje novih radnih mesta.

Sastanku na kome je delegacija NIS-a razgovarala sa rukovodstvom vlade Rumunije o planovima razvoja kompanije u toj zemlji, prisustvovali su i zamenik generalnog direktora NIS-a za strategiju i investicije Nikolas Petri, ambasador Ruske Federacije u Rumuniji Aleksandar Čurilin, rumunski ministar trgovine i ekonomije Jon Ariton, predsednik ANRE (Rumunska regulatorna energetska agencija) Dan Iuliu Plaveti i predsednik ANRM (Nacionalna agencija za mineralne sirovine) Aleksandru Patruti.

NIS je u maju sklopio sporazum sa kanadskom kompanijom "Ist vest petroleum" (East West Petroleum) o saradnji na istraživanju i proizvodnji nafte i gasa na četiri polja u zapadnoj Rumuniji.

NIS i "Ist vest petroleum" su potpisali memorandum o razumevanju za bušenje 12 bušotina, na četiri bloka u Rumuniji, koji obuhvataju područje od milion jutara, u blizini mnogobrojnih naftnih i gasnih polja.

Očekuje se da uspešni rezultati istraživanja omoguće NIS-u da udvostruči svoje rezerve.

"Novi zajednički projekat razvoja blokova u Rumuniji, koji su sastavni deo imovinskog portfelja kompanije, jedan je od niza koraka koje je NIS preduzeo da bi proširio prisustvo izvan Srbije i realizovao strategiju transformacije kompanije u aktivnog regionalnog igrača na balkanskom energetskom tržištu", izjavio je tada generalni direktor NIS-a.

FOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA I TRI VOJVOĐANSKE OPŠTINE NA POLJOPRIVREDNIM SAJMOVIMA U BARIJU I KELNU

Tanjug

Fond za podršku investicija u Vojvodini (VIP) i tri opštine u severnoj srpskoj pokrajini - Zrenjanin, Kovin i Vršac predstaviće poljoprivredne potencijale Vojvodine, na specijalizovanom sajmu poljoprivredne opreme i mehanizacije "Agrilevante" u Bariju koji počinje danas.

Organizator sajma u Bariju koji će trajati do 16. oktobra je italijansko Udruženje proizvođača poljoprivredne mehanizacije i udruženje UNACOMA, koje okuplja sve bitnije proizvođače u Italiji u tom sektoru.

Predstavnici VIP Fond će prvog dana sajma, održati konferenciju na kojoj će predstaviti mogućnosti investiranja u taj sektor u Vojvodini, nakon čega će sa udruženjem UNACOMA potpisati Memorandum o razumevanju.

"Agrilevante" je mesto na kojem se sreću proizvođači poljoprivredne mehanizacije, stočarstva i agroindustrije, trgovci, izvođači radova, strukovne asocijacije, predstavnici institucija i poljoprivrednika iz Italije i inostranstva, koji zajedno doprinose razvoju i daljem prosperitetu poljoprivrede.

Bogatim kulturnim i tehničkim sadržajem, sajam "Agrilevante" je od suštinskog značaja za rast poljoprivredne ekonomije i trgovine čitavog mediteranskog basena, navedeno je u najavi VIP Fonda.

Fond je sa tri pomenute partnerske opštine nastupio i na najvećem međunarodnom sajmu u prehrambenom sektoru "Anuga", u Kelnu od 8. do 12 oktobra.

"Anuga", sa 10 stručnih sajmova pod svojim okriljem, svake godine okupi više od 6.500 izlagača, 150.000 posetilaca i celokupnu prehrambenu industriju.

VIP Fond kroz seriju pojedinačnih sastanaka, nastoji da se poveže sa firmama koje su potencijalni investitori u toj oblasti.

UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE PREDLAŽE DA PRIMENA INOVIRANIH PLANOVA ZA OSTALE OBRAZOVNE PROFILE SAČEKA PROMENU NAČINA FINANSIRANJA U OBRAZOVANJU

Tanjug

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije izrazila je danas žaljenje što su na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta prihvaćeni inovirani programi za gimnazije, koji su, kako smatra, samo prividna prepravka dosadašnjeg nastavnog plana.

Sednica Nacionalnog prosvetnog saveta, navedeno je u saopštenju, održana je krajem septembra, a tom prilikom su usvojeni inovirani programi za gimnazije i razmatrani planovi opšteobrazovnih predmeta za devet obrazovnih profila u srednjim stručnim školama.

Na sednici su, dodaje se, usvojeni planovi i programi za sve predmete izuzev za srpski jezik i književnost, geografiju i fiziku.

U Uniji sindikata smatraju da je Nacionalni prosvetni savet trebalo da usvoji primedbe Konferencije gimnazija Srbije, i navode da će usvojeni planovi i programi za obrazovne profile napraviti "velike probleme" prilikom realizacije nastave u školama.

Ukoliko se tako osmišljeni nastavni planovi i programi usvoje i primene i na ostale obrazovne profile, rad u jednoj smeni u srednjim stručnim školama se uvodi kao neminovnost, a njihova primena bi zahtevala i promenu načina finansiranja, piše u saopštenju Unije sindikata.

Unija zbog toga predlaže da primena inoviranih planova za ostale obrazovne profile sačeka promenu načina finansiranja u obrazovanju.

POLJOPRIVREDNI FORUM O AGROPRIVREDI SRBIJE U PRETPRISTUPNOM PERIODU

Tanjug

Istine i zablude o troškovima i dobitima koje donosi ulazak u Evropsku uniju (EU) biće jedna od tema Poljoprivrednog foruma "Hrana za Evropu - agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu", koji Ekonomski institut organizuje od danas u Subotici.

O trenutnom stanju, predstojećim izazovima, rizicima i perspektivama agroprivrede Srbije u periodu pristupanja EU tokom dva radna dana raspravljaće 40 govornika, u okviru četiri velika tematska bloka, najavljeno je iz Instituta.

Forum će, kako je saopšteno, otvoriti ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović, a govoriće i šef kancelarije Svetske banke Lu Brefor i zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins.

Organizatori očekuju da učesnici zajednički analiziraju stanje, probleme i perspektive i predlože rešenja u cilju što adekvatnijeg prilagođavanja i što boljeg korišćenja potencijala i pozicioniranja agroprivrede Srbije kao dela zajedničke poljoprivredne politike i tržišta EU.

Među najavljenim temama su uloga države u podsticanju, razvoju i zaštiti agroprivrede Srbije u periodu pristupanja EU, kao i izazovi srpske agroprivrede na putu u Uniju.

Biće reči i o tome kako povećati konkurentnost i izvozni učinak poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije na tržištu EU, razvoj zadrugarstva u funkciji podizanja konkurentnosti, agroprivredi u službi ravnomernijeg regionalnog razvoja, agrarnom budžetu za 2012, investicionim potencijalima srpske agroprivrede. . . .

Forum koji će trajati do 16. oktobra, biće organizovan u saradnji sa Društvom agrarnih ekonomista Srbije i Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, a glavni partner skupa je kompanija "Viktorija grupa".

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE ORGANIZUJE BIZNIS FORUM SRPSKIH I ČEŠKIH PRIVREDNIKA

Tanjug

Privredna komora Srbije (PKS) organizuje Biznis forum srpskih i čeških privrednika, saopštila je PKS.

Privredna delegacija Češke, u organizaciji Regionalne privredne komore Olomouca, kao i Ambasade Češke Republike u Beogradu, boravi u Srbiji na osmom Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine "Ecofair".

Dosadašnja saradnja Srbije i Češke u oblasti zaštite životne sredine obostrano se ocenjuje kao uspešna.

Ovaj sektor imao je prioritetno mesto u okviru programa češke razvojne pomoći za period do 2010. godine, a očekuje se i uspešna realizacija projekata planiranih do 2013. godine.
Biznis forum srpskih i čeških privrednika otvoriće potpredsednik PKS Mihailo Vesović, ambasadorka Češke u Srbiji Hana Hubačkova i direktorka Regionalne privredne komore Olomouc Eva Stahova.

Ukupna robna razmena Srbije i Češke u 2010. godini iznosila je 470,4 miliona dolara, a Češka je zauzela 19. mesto na listi spoljnotrgovinskih partnera Srbije.

Učešće izvoza u Češku u ukupnom izvozu Srbije iznosi 1,5 odsto, a učešće uvoza iz Češke u ukupnom uvozu Srbije 1,9 procenata.

Kupoprodajni odnosi i dalje dominiraju u našim ekonomskim odnosima, pa će na poslovnom forumu biti razmatrane i mogućnosti dugoročne proizvodne saradnje, jer je to preduslov za brži i stabilan razvoj privrednih odnosa dve zemlje, navedeno je u saopštenju.

POVLAČENJE ILI DORADA ZAKONA O RESTITUCIJI

Tanjug

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas u Novom Sadu da postoji dovoljno prostora da se povuče ili doradi Zakon o vraćanju imovine i obeštećenju, kako on ne bio kočnica u približavanju Srbije Evropskoj uniji (EU).

On je podsetio da je pokrajinski parlament još pre osam godina usvojio deklaraciju o nepriznavanju kolektivne krivice, na koju je i sada "veoma ponosan", uz ocenu da nedavno usvojeni Zakon o restituciji faktički legitimiše tu vrstu odgovornosti.

PRIVREDA SRBIJE OD JANURA DO KRAJA AVGUSTA 2011. IMALA NAJVEĆI SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT SA RUSIJOM, KINOM I NEMAČKOM

Tanjug

Privreda Srbije od janura do kraja avgusta imala je najveći spoljnotrgovinski deficit sa Rusijom, Kinom i Nemačkom, koje su činile čak 52,2 odsto ukupnog negativnog spoljnotrgovinskog salda srpske privrede, saopštio je Institut za istraživanje tržišta (IZIT).

U tom periodu, srpska privreda imala je najlošiji spoljnotrgovinski saldo sa ruskom privredom i to čak -1,176 miliona dolara, što je činilo čak 22,9 odsto ukupnog spoljnotrgovinskog deficita.

Ovakav negativan saldo posledica je velike uvozne zavisnosti Srbije od ruske nafte i gasa.

Međutim, srpski izvoz na rusko tržište je još uvek skromnih dimenzija zbog neorganizovanosti domaće privrede, koja pojedinačno ne može da zadovolji potrebe ruskih kupaca kako u kvantitetu, tako i kvalitativno, istakli su u IZIT-u.

Kina je na drugom mestu po visini spoljnotrgovinskog deficita srpske ekonomije, pa je sa ovom zemljom realizovan deficit od 962 miliona dolara, što je činilo gotovo 19 procenata ukupnog spoljnotrgovinskog deficita Srbije u periodu januar - avgust 2011. godine.

Na trećem mestu po visini ostvarenog negativnog salda u robnoj razmeni Srbije sa svetom jeste Nemačka sa deficitom od 545 miliona dolara, pa je udeo nemačke ekonomije u kreiranju srpskog spoljnotrgovinskog deficita 10,6 odsto.

Karakteristično je da je povećano učešće kineske privrede u srpskom negativnom saldu u razmeni sa svetom- sa 15,8 odsto za osam meseci prošle na 18,7 odsto u istom periodu 2011. Godine, ali je istovremeno udeo Rusije redukovan sa 23,9 odsto na 22,9.

Učešće nemačke ekonomije ostalo je na približno istom nivou kao i u periodu januar - avgust 2010. godine.

FORUM " AGROPRIVREDA SRBIJE U PRETPRISTUPNOM PERIODU“ ODRŽAĆE SE U SUBOTICI OD 13. DO 15. OKTOBRA 2011.

Tanjug

Istine i zablude o troškovima i dobitima koje donosi ulazak u EU biće jedna od tema Poljoprivrednog foruma "Hrana za Evropu - agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu", koji Ekonomski institut organizuje u Subotici od 13. do 15. oktobra.

O trenutnom stanju, predstojećim izazovima, rizicima i perspektivama agroprivrede Srbije u periodu pristupanja Evropskoj uniji tokom dva radna dana raspravljaće 40 govornika, u okviru četiri velika tematska bloka, najavljeno je iz instituta.

Forum će, kako je saopšteno, otvoriti ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović, a govoriće i šef kancelarije Svetske banke Lu Brefor i zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins.

Učesnici će biti članovi upravnih i nadzornih odbora, generalni direktori i menadžeri poljoprivrednih i prehrambenih kompanija, zadruga i individualni poljoprivredni proizvođači, predstavnici države i struke, trgovinskih lanaca, banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguravajućih kuća.

Organizatori očekuju da učesnici zajednički analiziraju stanje, probleme i perspektive i predlože rešenja u cilju što adekvatnijeg prilagođavanja i što boljeg korišćenja potencijala i pozicioniranja agroprivrede Srbije kao dela zajedničke poljoprivredne politike i tržišta EU.

Među najavljenim temama su uloga države u podsticanju, razvoju i zaštiti agroprivrede Srbije u periodu pristupanja EU, kao i izazovi srpske agroprivrede na putu u EU.

Biće reči i o tome kako povećati konkurentnost i izvozni učinak poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije na tržištu EU, razvoj zadrugarstva u funkciji podizanja konkurentnosti, agroprivredi u službi ravnomernijeg regionalnog razvoja, agrarnom budžetu za 2012, investicionim potencijalima srpske agroprivrede. . . .

Forum će biti organizovan u saradnji sa Društvom agrarnih ekonomista Srbije i Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, a glavni partner skupa je kompanija "Viktorija grupa".

NA SKUPU "KAKO SMANJITI RAD NA CRNO"PREDLOŽENO OSNIVANJE AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Tanjug

Petina radno angažovanog stanovništva u privatnom sektoru radi u sivoj ekonomiji, ali se taj broj smanjio u protekle tri godine, izjavila je danas pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Radmila Bukumirić Katić.

Ona je istakla da je, prema poslednjim podacima iz Ankete o radnoj snazi, učešće sive ekonomije u ukupnoj zaposlenosti 19,9 odsto, što je manji procenat u odnosu na 2007, kada je iznosio 35 odsto.

"U uslovima krize smanjuje se neformalna zaposlenost i to je ono što se ne očekuje, jer poslodavci se prvo odriču onih koji su neformalno zaposleni i mi, sada u stvari, imamo smanjenje", rekla je Bukumirić Katić na skupu "Kako smanjiti neformalnu ekonomiju i rad na crno", koji je organizovao Centar za demokratiju.

Ističući da istraživanja pokazuju da je rad na crno isključivo vezan za privatni sektor, ona je dodala da ga najviše ima "u građevinarstvu, ugostiteljstvu, u turizmu, a sve više i u malim i srednjim preduzećima".

Inspekcijske kontrole ukazuju na to da je smanjen broj radnika na crno, jer je 2007. inspekcija rada u kontroli preduzeća naišla na oko 30.000 neprijavljenih radnika, dok je prošle godine taj broj bio oko 5.000, istakla je pomoćnica ministra.

Bukumirović Katić je kazala da se smanjuje i iznos neformalne zarade, pa je tako 2002. godine udeo neformalne plate, odnosno novca koji poslodavci isplaćuju na ruke bio 90 odsto, a danas on iznosi između 60 i 65 odsto.

Ona je ocenila da su uzroci za prisustvo sive ekonomije u Srbiji visoka stopa nezaposlenosti (22 odsto), pad životnog standarda i niske zarade.

Problem su i velika poreska opterećenje za najniže plate i generalno visoka izdvajanja za poreze i doprinose.

 Ocenjujući da bi na smanjenje rada na crno uticalo i uvođenje fleksibilnih oblika rada, ona je dodala da se za uvođenje tih različitih formi rada mora postići socijalni konsenzus, pre svega sa sindikatima.

Bukumirović-Katić je podsetila da se sindikati ne slažu sa tim jer smatraju da radno mesto garantuje i sigurnost, a fleksibilni oblici rada to ne mogu da obezbede.

"Ako bi postojale Agencije za privremeno zapošljavanje to bi omogućilo poslodavcima da nemaju prevelike obaveze kada zapošljavaju određeni broj radnika. Poslodavac bi plaćao tu uslugu, pri tome bi uzimao radnike onoliko vremena koliko mu treba i po prosečnoj ceni rada".

Preko te agencije bi se ostvarivala socijalna zaštita i socijalna prava radnika, radnici bi primali zaradu, a tu bi im se plaćali porezi i doprinosi.

Agencija ne predstavlja neki paraleni sistem tržišta rada, objasnila je ona i dodala da bi se njeno postojanje moglo ozvaničiri izmenama Zakona o radu, ali se pre toga mora postići konsenzus sa svim socijalnim partnerima.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE BIĆE ODRŽANA OD 22. OKTOBRA DO 12. NOVEMBRA 2011. GODINE: • Rok za prijavu je 20. oktobar 2011. godine •

U cilju upoznavanja članica i šire stručne javnosti o novinama koje se tiču novog Zakona o veštačenju, Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union realizuje: OBUKU VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE.

Obuka je namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka i realizovaće je tim profesora i istaknutih stručnjaka u ovoj oblasti.

Mesto i vreme održavanja obuke: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala IVa na četvrtom spratu. Obuka, koja traje mesec dana, biće realizovana subotom u periodu od 22. oktobra do 12. novembra 2011. godine od 9:00 do 16:00 časova (prema satnici programa iz priloga).

Kotizacija za učešće na obuci iznosi 23.000,00 dinara (+ PDV). Kotizacija uključuje: prisustvovanje predavanju i radionicama, stručna literatura, uverenje o pohađanju, osveženje učesnika.

Prijava učešća je do 20. oktobra 2011. godine (prijava u prilogu). Informacije: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Katarina Tinterović tel: 3619-472; e-mail: treningkom@kombeg.org.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 13.10.2011.

OBJAVLJEN RASPORED USMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE

Usmeni deo ispita biće održan dana 15. oktobar (subota) u terminima od 10.00 i 13.00 časova, 17. oktobar (ponedeljak), 18. oktobar (utorak) i 19. oktobar (sreda) u terminu od 15.00 i 17.00 časova u prostorijama Agencije, Kneza Mihaila 1-3, Beograd, III sprat (ulaz u Agenciju subotom je iz ul. Sremska br.2).

Usmeni deo stručnog ispita obuhvata rešavanje jednog hipotetičkog slučaja i njegovo prezentovanje Komisiji. Na usmenom delu stručnog ispita, Komisija proverava da li rezultati koje kandidati ostvare na pismenom delu ispita, pravilno odražavaju njihovo praktično poznavanje stečajnog postupka.

Kandidatima koji polažu usmeni deo ispita, Agencija obezbeđuje korišćenje teksta Zakona o stečaju i ručnog kalkulatora.

Na zahtev kandidata, predsednik Komisije može odložiti polaganje usmenog dela ispita, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, sprečen da polaže ispit. Naknada za odlaganje dela ispita, iznosi 7.000 dinara.

Kandidat koji ne položi usmeni deo ispita ima pravo da ponovo polaže usmeni deo ispita u prvom narednom ispitnom roku, uz priznavanje već položenog pismenog dela.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 13.10.2011.

KRETANJE INFLACIJE U SEPTEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u septembru 2011. iznosio je 0,2%. Međugodišnja inflacija se vratila u jednocifrenu zonu i u septembru je iznosila 9,3%, što je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije iznetim u poslednjem Izveštaju o inflaciji.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti u narednom periodu, i u granicama cilja će se naći u prvom polugodištu naredne godine.
Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, stabilizacija cena hrane, usporen rast regulisanih cena, kao i započet pad inflacionih očekivanja.

Brzina pada inflacije zavisiće od kretanja u međunarodnom okruženju, kao i od efekata fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.10.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U OKTOBRU 2011.GODINE... dalje

MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE – 11 – 12. oktobar 2011.

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija  itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).
Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.
Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.
Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišavaju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

Ciljna grupa:
Tema seminara je univerzalna i primenjiva u organizacijama svih delatnosti. Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama. 

Teme:
Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke
·         Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
·         Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
·         Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
·         Vаžnost pаrаmetrа „kvаlitet“ pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
·         Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
·         Procesni pristup u procesu nаbаvke
·         Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

Menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
·        Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
·        Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа  prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
·         Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
·         Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
·         Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа
·         Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
·         Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
·         Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
·         Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
·         Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

Radionica
·         Praktična primena stečenih znanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku seminara polaznici će moći da samostalno sprovedu reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji, stave pod kontrolu rizike u procesu nabavke i uspostave saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

 

POSLOVNI PROTOKOL- 12. oktobar 2011.

U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama,  na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktičn,  a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno  i poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

Ciljna grupa:
·        državnim službenicima,
·        zaposlenima u ministarstvima, agencijama i opštinama,
·        šefovima službe protokola i njihovim asistentima,
·        direktorima i menadžerima kompanija,
·        zaposlenima u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
·        PR konsultantima i svima koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
·        kao i svima koji žele da unaprede svoje znanje međunarodnog protokola.

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

Teme:
·        Upoznavanje sa osnovama protokola
·        Standardi i terminologija
·        Obraćanje, oslovljavanje, predstavljanje
·        Verbalna i neverbalna komunikacija
·        Vrste protokolarnih događaja, organizovanje i učestvovanje na sastancima
·        Pisane i elektronske forme komunikacije
·        Pravila preseansa, raspored sedenja
·        Pravila poslovnih obroka i gostoprimstva
·        Organizovanje i učestvovanje na prijemima
·        Upravljanje imidžom, formalni kodeks oblačenja, pojavljivanje u javnosti

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=7d90759c-5f4b-42fe-be6c-124a87513388

 

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE – 12 - 13. oktobar 2011.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i na osnovu izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje.
Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1.januara 2012. godine postaje uslov za ova radna mesta.
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje će se održati 20. oktobra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.
Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.
Obuka će se vršiti na osnovu praktičnih primera iz prakse i analize studija slučaja. U jednom delu obuke biće potenciran radioničarski tip rada.

Ciljna grupa:
Brokersko-dilerska društva i društva za osiguranje.

Cilj obuke:
Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

Teme:
Teme su definisane Pravilnikom.
·         Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
·         Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
·         Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca.
·         Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji,
·         Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
·         Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca,
·         Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
·         Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
·         Obaveze ovlašćenog lica,
·         Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
·         Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
·         Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
·         Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje,
·         Tipologije i trendovi u pranju novca,
·         Smernice za procenu rizika.
·         Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
·         Diskusija i odgovori na pitanja.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=dbea0197-0ce2-4bed-aa62-b9ea7b460727

 

KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U ORGANIZACIJI - 13. oktobar 2011.

Cilj konferencije je da se Vama i Vašem timu predstave i istaknu  prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac – zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada. 
Konferencija je tematski podeljena u pet delova:
U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f

 

PREPOZNAVANJE LIČNOG STILA KOMUNIKACIJE- PREDNOST I NEDOSTACI - AKCIONI PLAN- 18. oktobar 2011.

Neko je rekao da ne postoji problem već loša komunikaacija. To je upravo aksioma kojom se rukovodi ovaj trening. Ne efikasnost timova, ne ostvarenje korporativnih ciljeva upravo je posledica loše kompanijske i medjuljudske komunikacije. Najveći izazov je nerazumevanje druge strane, insistiranje na svojim stavovima, neprecizno i neprilagođeno izražavanje, polovično izražavanje.
Usmereno, ciljano i taktičko komuniciranje sa smislom šta, zašto, kako i gde komuniciramo donosi neverovatne rezultate.
Dobra komunikacija je preduslov motivacije. Nekada je samo to i dovoljno.
Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Ciljna grupa:
Svima koji žele da unaprede svoje komunikativne sposobnosti u korporativnom životu, menadžerima u pogledu adekvatnijeg upravljanja ljudima

Cilj seminara:
Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje

Teme:
·        Teorija komunikacije
·        Upoznavanje sa modelima i stilovima komuniciranja
·        Prepoznavanje ličnog stila - prednosti i nedostaci - akcioni plan unapređenja
·        Razvijanje asertivnosti
·        Prepoznavanje neverbalnih signala i njihove važnosti
·        Podizanje nivoa svesti kod grešaka u opažanju
·        Pravila davanja i primanja feedback-a, pravila konstruktivnog kritikovanja
·        Feedback izazovi

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        polaznici će naučiti da adekvatno vladaju pravilima efikasnog komuniciranja
·        razlikuju elemente komunikacije i njihov uticaj na tok komunikacije (poruka, komunikacioni kanal, intrapersonalni šumovi, spoljašnji ometači, percepcija, neverbalno komuniciranje)
·        otkriju na koji način daju i primaju povratnu informaciju
·        kako da saopšte ličnu volju za promenom ponašanja
·        kako da pruže podršku i komunikaciju usmere na cilj i rešenje
·        kako da prilagode stil komuniciranja svakom pojedincu
·        razlikuju stilove komuniciranja i po potrebi upravljaju istima shodno komunikacionoj situaciji
·        utvrde lični stil komuniciranja, lični perceptivni filter, način slušanja i komunikacioni kapacitet
·        kako da aktivnije slušaju svoje sagovornike – zaposlene
·        vežbaju komunikacione situacije kroz igre uloga iz stvarnog života što doprinosi podizanju svesti o važnosti upravljanja komunikacijom
·        nauče da upravljaju neverbalnim signalima, tumače ih
·        amortizuju efekat grešaka prilikom opažanja
·        postanu asertivni

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a0b698cb-1e69-4308-bb16-97584f220095

 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12) - 20. oktobar 2011.

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.
Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.
Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:
Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

Cilj seminara:
Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

Teme:
·       Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
·       Osnovni zahtevi MRS 12 Porezi iz dobitka
·       Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
·       Tekući porez (poreski rashod perioda)
·       Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
·       Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
·       Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
·       Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
·       Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
·       Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
·       Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
·       Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
·       Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
·       Revizorska dimenzija odloženih poreza
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjiga

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=06e4ecf6-fb8c-48c9-a440-49a99bdd7edd

 

PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA 21. oktobar 2011.

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja.  Nenaplativost potraživanja je veoma aktuelan rizik u sadašnjem trenutku zapravo najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize koji  je po mnogima največi ikad zabeležen. Jedan od načina da se ovaj rizik koliko toliko izbegne  je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera. U situaciji koju imamo danas međutim, kada je još uvek nepredvidivo kako će se u pojedinim privrednim granama manifestovati posledice krize, ni to ne obećava sigurnije poslovanje. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju, tako da raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time i potreba za osiguranjem potraživanja.
Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja Odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  Prikupljaju se informacije o poslovanju  firmi dužnika, pre svega bilansi  stanjai bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode, kao na primer, kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala, do toga kako se ta firma ponaša na tržištu. Imaju li neku investiciju, iskustvo, koliko su uredni kod plaćanja. Sve ovo je neophodno da bi se formiralo mišljenje o određenoj firmi na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će  ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način.
Kroz osiguranje potraživanja firma štiti svoje poslovanje, dobija jednu stabilnost i u slučaju da se ne izmiruju obaveza kupaca osiguranje nadoknađuje štetu a firma samim tim i dalje vrši naplatu potraživanja, pa je i taj deo administrativnog posla prenet na osiguravača, kao nekog ko to radi profesionalno.Osiguranik je usresređen na svoju osnovnu delatnost i poslovanje.

Ciljna grupa:
·         Finansijski  direktori preduzeća izvoznika
·         Risk menadžeri u bankama
·         Direktori faktoring kompanija

Cilj seminara:
Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate

Teme:
·         Pojam osiguranja potraživanja
·         Podele osiguranja potraživanja
·         Učesnici  na tržištu
·         Praktična primena u poslovanju

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA PORESKOM UPRAVOM – ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE- 25. oktobar 2011.

Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom pravo je svih poreskih obveznika od 1. juna 2011. godine. Kako vršiti elektonsku komunikaciju i koristiti elektronske servise koje pruža Poreska uprava saznaćete na ovom treningu kroz praktične primere. Približavanje poreskim obveznicima načina korišćenja elektronskih usluga za prijavljivanje na elektronsko poslovanje i popunjavanje elektronske PDV prijave  će doprineti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Ciljna grupa:
Ovlašćena lica, PDV poreskih obveznika, za elektronsko poslovanje

Cilj seminara:
Upoznavanje poreskih obveznika sa načinom korišćenja elektronskih usluga koje pruža Poreska uprava.

Teme:
·        Struktura Prijave za elektronsko poslovanje
·        Proces prijavljivanja poreskih obveznika za elektronsko poslovanje
·        Struktura i formiranje Elektronske PDV prijave
·        Proces podnošenja Elektronske PDV prijave

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Ovlašćeno lice poreskog obveznika će biti osposobljeno za sprovođenje procesa prijavljivanja poreskog obveznika za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom i formiranje i podnošenje elektronske PDV prijave.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=844ca956-eca7-4cfe-8962-d8427bd5d51a

 

PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE – 26. oktobar 2011.

Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova.  Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.
Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.
Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.
Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

Ciljna grupa:
Naručioci  u smislu Zakona o javnim nabavkama
Ponuđači u smislu Zakona o javnim nabavkama

Cilj treninga:
Po završenom treningu učesnici će u praksi efikasnije  sprovoditi  postupke javnih nabavki.
Obuka ovog treninga je zasnovana na praktičnim primerima iz prakse i to: kako pravilno pripremiti plan nabavki, konkursnu dokumentaciju za sve vrste postupaka javnih nabavki i odluku u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava, odnosno kako pripremiti ispravnu ponudu i podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom. Prilikom izvođenja obuke biće ukazano na najčešće greške koje se dešavaju u praksi.

Teme:
·        Pravni okvir javnih nabavki – zakon i podzakonski akti
·        Istraživanje tržišta, planiranje  i izrada plana javnih nabavki
·        Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
·        Javne nabavke male vrednosti
·        Izrada konkursne dokumentacije
·        Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u  postupku javne nabavke male vrednosti
·        Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
·        Izmene i dopune konkursne dokumentacije
·        Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
·        Partije u konkursnoj dokumetaciji
·        Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
·        Kriterijumi
·        Priprema ispravne ponude
·        Službenik za javne nabavke
·        Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
·        Praktični primeri plana nabavki
·        Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
·        Praktični primer zahteva za zaštitu prava
·        Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

 

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU- 27. oktobar 2011.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i  stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i  preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi  jedinstven sistem”privatnih izvršitelja”.

Ciljna grupa:

Pravnici iz privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom “privatnih izvršitelja” njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i  uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

Teme:
·        Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
·        Postupak na osnovu izvršne isprave
·        Postupak na osnovu verodostojne isprave
·        Postupak po pravnim lekovima
·        Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
·        Pojam i uloga privatnih izvršitelja
·        Postupak pred privatnim izvršiteljem

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
·        razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
·        razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
·        razume pojednostavljen režim pravnih lekova

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=8bbdf065-fd84-44bb-a93c-ed65ce80b3e3

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Rezultati pismenog dela ispita za stečajne upravnike održanog dana 8. oktobra 2011. godine: http://www.alsu.gov.rs/bap/upload/documents/rezultati/rezultati_pismenog_dela_ispita_za_stecajne_upravnike_08102011.pdf

Kandidati koji se ne nalaze na spisku, nisu položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate pismenog dela ispita.

Uvid će se vršiti u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd,Kneza Mihaila 1-3, treći sprat, u vremenu od 14.00 do 16.00 časova i to:
- 13. oktobra (četvrtak),
- 14. oktobra (petak) i
- 17. oktobra (ponedeljak).
Kandidati imaju pravo prigovora na rezultate ispita u roku od tri dana od danazavršetka ispitnog roka, shodno članu 13. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika ("Sl. glasnik RS", br.47/2010).


Usmeni deo ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće održan dana:
- 15. oktobra (subota), u terminima od 10.00 i 13.00 časova,
- 17. oktobra (ponedeljak),
- 18. oktobra (utorak) i
- 19. oktobra (sreda), u terminu od 15.00 časovai 17.00 časova, u prostorijama Agencije, Beograd, Kneza Mihaila 1-3, III sprat (subotom ulaz iz Sremske br.2).

O rasporedu polaganja usmenog dela ispita, kandidati će biti blagovremeno obavešteni preko sajta Agencije, kao i putem emaila.
Nakon završetka usmenog dela ispita, zavisno od broja kandidata, biće organizovana obuka za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.


Obuka će početi 24. oktobra 2011. godine i biće održana u grupama (grupa broji 10-12 polaznika).
Obuka traje četiri dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova.
Petog dana obuke, vršiće se provera stečenog znanja.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000 dinara prema Tarifi o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010).

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 12.10.2011.

PREMA OCENI MINISTARSTVA FINANSIJA STАGNАCIЈА PRIVRЕDNЕ АKTIVNОSTI U SRBIЈI NАSTАVIĆЕ SЕ DО DRUGОG TRОMЕSЕČЈА 2012. GОDINЕ, А RАST BRUTО DОMАĆЕG PRОIZVОDА U ОVОЈ GОDINI BIĆЕ 2,2 ОDSTО

Stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti u Srbiјi nаstаvićе sе dо drugоg trоmеsеčја 2012. gоdinе, а rаst brutо dоmаćеg prоzvоdа u оvој gоdini bićе 2,2 оdstо, оcеnilо је ministаrstvо finаnsiја Srbiје.

Prеmа јеsеnjој аnаlizi privrеdnih krеtаnjа u Srbiјi оbјаvlјеnој nа sајtu www.mfin.gov.rs, vоdеći indikаtоr privrеdnе аktivnоsti Srbiје, kојi prеdstаvlја оsnоvni еlеmеnt prоgnоzе BDP-а, pоkаzао је dа је vrh еkspаnzivnоg ciklusа dоstignut krајеm 2010. i dа је privrеdnа аktivnоst prеšlа u fаzu uspоrеnоg rаstа pоčеtkоm оvе gоdinе.

"U nаrеdnih pеt mеsеci, оdnоsnо dо drugоg kvаrtаlа 2012, оčеkuје sе stаgnаciја privrеdnе аktivnоsti, аkо nе dоđе dо bitniјih prоmеnа u glоbаlnim еkоnоmskim tоkоvimа", ističе sе u аnаlizi. Јеsеnjа аnаlizа ministаrstvа finаnsiја pоkаzаlа је dа pеriоd оd јаnuаrа dо аvgustа 2011. kаrаktеrišе uspоrаvаnjе privrеdnе i spоlјnоtrgоvinskе аktivnоsti, uspоrеn rаst krеditnе аktivnоsti bаnаkа i ukupnе štеdnjе stаnоvništvа.

Nаkоn znаčајnоg rаstа BDP-а u prvоm trоmеsеčјu оvе gоdinе оd 3,7 оdstо, prоcеnjuје sе dа је dоšlо dо uspоrаvаnjа privrеdnе аktivnоsti, tаkо dа је zа prvih dеvеt mеsеci rаst BDP-а iznоsiо 2,4 оdstо, nаvоdi sе u аnаlizi.

Kаkо sе dоdаје, niži rаst u drugоm i trеćеm kvаrtаlu је pоslеdicа pаdа brutо dоdаtе vrеdnоsti trgоvinе zа pеt оdstо i rеcеsiоnih signаlа nа nivоu cеlе privrеdе. Мinistаrstvо finаnsiја је оcеnilо dа blаgi privrеdni оpоrаvаk, zајеdnо sа unutrаšnjоm i spоlјnоm nеrаvnоtеžоm, nоsi krаtkоrоčnе rizikе, zbоg čеgа је dаlје vоđеnjе оdgоvоrnе еkоnоmskе pоlitikе оd klјučnоg znаčаја zа mаkrоеkоnоmsku stаbilnоst i оdrživ privrеdni rаst i rаzvој.

Ističе sе dа nеzаpоslеnоst оstаје klјučni prоblеm u Srbiјi u 2011. i nаrеdnim gоdinаmа svе dоk sе krоz privrеdni rаst i invеsticiје nе stvоrе nоvа prоduktivnа rаdnа mеstа. Prеmа prоcеni iz izvеštаја, оvе gоdinе zаpоslеnоst u Srbiјi ćе pоrаsti 0,1 оdstо, а brој оsоbа kоје trаžе pоsао оstаćе nеprоmеnjеn.

Izvоr: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Blic, 12.10.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE
OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA HIPOTEKE USTANOVLJENE NA NEPOKRETNOSTI TREĆEG LICA KAO SREDSTVA OBEZBEĐENJA U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POREZA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 90
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NOVČANOG DAVANJA KOJE PRAVNO LICE UČINI NASLEDNICIMA POKOJNOG ZAPOSLENOG LICA NA IME NJIHOVOG ODRICANJA OD POTRAŽIVANJA - Zakon o porezima na imovinu: član 14
 • Ministarstvo finansija: VREMENSKO VAŽENJE NORME ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU KOJOM SE PREDVIĐA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA NASLEĐE I POKLON ZA PRENOS BEZ NAKNADE UDELA U PRAVNOM LICU - Zakon o porezima na imovinu: član 14
 • Uprava carina: PROMET ROBE SA GRUZIJOM - IZMENE U NAČINU POPUNJAVANJA MEĐUNARODNOG TOVARNOG LISTA (CMR) - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 4
 • Uprava carina: SMANJENJE STOPE CARINE U 2011. GODINI ZA ROBU POREKLOM IZ ZEMALJA SA KOJIMA REPUBLIKA SRBIJA IMA ZAKLJUČENE SPORAZUME O SLOBODNOJ TRGOVINI - Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2011. godini: tačka 2

Aktuelna sudska praksa:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOSTOJNOST BRAČNOG DRUGA ZA NASLEĐIVANJE - Zakon o nasleđivanju: član 4
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENA RASPOLAGANJA STRANAKA U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 3 st. 2 i 3
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST PREDAJE U DRŽAVINU DELA ZEMLJIŠTA ZAUZETOG IZGRAĐENIM MOSTOM I PRISTUPNIM PUTEM - Zakon o javnim putevima: član 3 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG PROPUSTA UPRAVNIH ORGANA DA ODLUKE DONOSE U ZAKONOM PROPISANIM ROKOVIMA - Zakon o obligacionim odnosima: član 172
 • Vrhovni kasacioni sud: PONIŠTAJ UGOVORA ZBOG MANE VOLJE USLED PREVARE - Zakon o obligacionim odnosima: član 65 stav 1 i član 103

Evropsko zakonodavstvo:

 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No No 875/2011 of 31 August 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 227/9 of 2.9.2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 873/2011 of 27 July 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 227/5 of 2.9.2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 874/2011 of 31 August 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 227/7 of 2.9.2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 884/2011 of 22 August 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 229/1 of 6.9.2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 896/2011 of 2 September 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 231/7 of 8.9.2011 -
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 897/2011 of 2 September 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 231/9 of 8.9.2011 -

Primeri:

 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE LICA KOJE U ISPRAVI NIJE OZNAČENO KAO POVERILAC
 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE PREMA LICU KOJE U ISPRAVI NIJE OZNAČENO KAO DUŽNIK
 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.