Aktuelne vesti na dan 14. februar 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 14. februar 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 36 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 38 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 13/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 13 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 09 OD 5.02.2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

FAKTORING: • Postojeće stanje i potreba donošenja zakona kojim se uređuje faktoring •

KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PATENTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 99/2011

NOVINE U ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

DONETE SU PRVE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM - "Sl. glasnik RS", br. 10/2012

PRVE IZMENE I DOPUNE NOVOG PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA JAVNIH PRIHODA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2012

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2011. GODINU: • Rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPDG-5 do 15. marta 2012. godine •

OBJAVLJENI PODACI O PROSEČNOJ PONDERISANOJ KAMATNOJ STOPI ZA 2011 GODINU: • Podaci se primenjuju na obračun "kamate van dohvata ruke" za zajmove odnosno kredite među povezanim licima za 2011. godinu •

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:

KOMENTAR IZMENA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 10/2012

PRAVNI STATUS DEKLARANTA U CARINSKOM POSTUPKU

CARINSKE I PORESKE OLAKŠICE PRILIKOM UVOZA OSNOVNOG SREDSTVA - MUZIČKI INSTRUMENT

OBAVEZA IZVEŠTAVANJA O POSLOVIMA IZVOZA I UVOZA USLUGA KADA JE OBVEZNIK U DOCNJI U ODNOSU NA PROPISANE ROKOVE
KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 13.2. DO 19.2.2012. GODINE

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Poreska uprava obaveštava poreske obveznike da se svi rokovi za prijem poreskih prijava ili plaćanja sa 15. februara 2012. godine, pomeraju na 20. februar 2012. godine

Obaveštavamo poreske obveznike da, se zbog državnog praznika i vanredne situacije, a na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - prim. red) član 91. stav 2 ("Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana") svi rokovi za prijem poreskih prijava ili plaćanja sa 15. februara 2012. godine, pomeraju na 20. februar 2012. godine.

Odeljenje za komunikaciju
Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 13.2.2012.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI: Novčana naknada umanjena za pripadajuće doprinose ne može biti viša od 160%, niti niža od 80% minimalne zarade bez poreza i doprinosa utvrđene u skladu sa propisima o radu, za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade • Predlog Zakona je utvrđen na sednici Vlade RS od 9. februara 2012. godine •

Na sednici Vlade održanoj 9. februara 2012. godine, utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste detaljnije uređivanje pitanja novčane naknade u cilju efikasnijeg sprovođenja ovog propisa u praksi. Naime, detaljno je utvrđena visina novčane naknade i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, posebno kada se radi o minimalnom, odnosno maksimalnom iznosu ovog prava. Tako novčana naknada umanjena za pripadajuće doprinose ne može biti viša od 160%, niti niža od 80% minimalne zarade bez poreza i doprinosa utvrđene u skladu sa propisima o radu, za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Takođe, lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu ostvaruju i pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, te je uređena i osnovica za uplatu ovih doprinosa. Uvedena je mogućnost da se novčana naknada, bez doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, može isplatiti u jednokratnom iznosu, kao podrška nezaposlenom licu pri samozapošljavanju, na zahtev nezaposlenog lica.

Izvor: Redakcija, 13.2.2012. 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZMENA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2012. GODINU: Zaključak je donet na sednici Vlade Srbije od 9. februara 2012. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS"

Na sednici Vlade 9. februara 2012. godine, utvrđene su izmene Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2012. godinu.

Na osnovu ove izmene opredeljeno je da lica uključena u pojedine mere dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa Godišnjim programom dodatnog obrazovanja i obuke, ostvaruju pravo na novčanu pomoć za vreme trajanja programa, u jednakim mesečnim iznosima. Tako je omogućeno da lica koja su uključena u pojedine mere dodatnog obrazovanja i obuke pored naknade za prevoz i udžbenika primaju i novčanu pomoć. Shodno navedenom, novčana pomoć koju bi Nacionalna služba davala nezaposlenom licu pre svega bi bila u funkciji:

- motivacije lica za uključivanje i ostanak na programu,
- pokrivanja troškova koje lice ima za vreme osposobljavanja/obučavanja,
- simbolične kompenzacije za dorinos koji lice ostvaruje radeći kod poslodavca puno radno vreme.

Dakle, ovde imamo interes sa jedne strane uključenog lica u pojedinu meru, a sa druge strane, i poslodavca. Tako su lica u izvesnoj meri socijalno zbrinuta, dok su poslodavci motivisani da takva lica uključe u pojedine mere, imajući u vidu da neće imati finansijskih opterećenja prema njima dok su lica uključena u pojedine mere. Dalje, krajnji efekat ove izmene je to što je više lica obučeno, te je time njihovo uključivanje u proces rada prilikom zapošljavanja znatno olakšano.

Izvor: Redakcija, 13.2.2012.

PREDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA: Rok za dostavljanje primedbi je 27. februar. 2012. godine

Obaveštavamo članove da svoje primedbe na Predlog pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova mogu slati do 27. februara 2012. na sledeću e-mail adresu: primedbe@ingkomora.rs

Predlog pravilnika možete preuzeti na http://www.ingkomora.org.rs/ (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 13.2.2012.

EU JE SPREMNA DA RAZGOVARA SA NEZADOVOLJNIM VLADAMA O NOVOJ TAKSI ZA EMISIJU UGLJEN DIOKSIDA (CO2) U AVIOSAOBRAĆAJU, ALI NEMA NAMERU DA JE UKINE

Evropa je spremna da razgovara sa nezadovoljnim vladama o novoj taksi za emisiju ugljen dioksida (CO2) u aviosaobraćaju, ali nema nameru da je ukine, izjavio je danas potpredsednik Evropske komisije i komesar za saobraćaj Sim Kalas.

"Spremni smo da pregovaramo o detaljima takse", rekao je Kalas na konferenciji za štampu u Singapuru, gde se od 14. do 19. februara održava Međunarodni sajam aviona, a prenela agencija AP.

"Ne pokušavamo da gospodarimo svetom", dodao je on.

EU je 1. januara uvela taksu na emisiju CO2 u okviru borbe protiv globalnog zagrevanja, međutim, novac na ime takse neće se prikupljati do sledeće godine.

U okviru programa, avioprevoznici koji sleću i poleću iz Evrope moraju da obezbede sertifikate za emisiju CO2. Oni će dobiti određeni broj dozvola za emisiju, koji će pokriti najveći deo ovogodišnjih letova, međutim, preostali deo dozvola će morati da kupuju.

Brojne aviokompanije i vlade žalile su se da je taksa suviše skupa i da ju je EU jednostrano primenila. Vodeći avioprevoznici upozoravaju da bi neslaganje moglo da izazove trgovinski rat između Evrope i ostatka sveta.

"Veoma sam zabrinut. Ono što je počelo kao rešenje za zaštitu životne sredine postalo je izvor potencijalnog trgovinskog konflikta", ukazao je izvršni direktor najvećeg svetskog proizvođača komercijalnih aviona "Erbas" Tom Enders.

Kina je prošle nedelje zabranila svojim prevoznicima da plaćaju takse ili druge namete bez dozvole vlade, a Rusija, Indija i SAD takođe su izrazile protivljenje odluci EU.

Azijske aviokompanije navode da ih ekološka taksa nepravedno kažnjava budući da je zasnovana na kilometraži letova.

Malezijski avioprevoznik "ErEjža" je prošlog meseca naveo da planira da ukine letove za Evropu, delimično zbog toga što su, usled ekološke takse, porasli troškovi a letovi postali manje profitabilni.

"Što je duži direktan let, veća je kazna. Postojala je nada da će EU odustati od takse, ali oni to nisu učinili. Sada imaju posla sa Kinom, neka im je sa srećom", prokomentarisao je direktor "ErEjže" Azran Osman-Rani.

"Ako mislite da će Evropa biti primorana da ukine taksu, to se neće desiti. Moramo da imamo realno globalno rešenje. Evropa će primeniti svoj sistem uz poteškoće, uz konflikte, uz sudske tužbe. Sistem će, pored svega, biti pokrenut", zaključio je evropski komesar za saobraćaj Sim Kalas.

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) SKRATILA RADNO VREME ZA PRIJEM STRANAKA, ZBOG SMANJENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE: • 14. februara radi samo beogradska kancelarija, a 17. februara biće zatvorene sve kancelarije •

U okviru mera racionalizacije potrošnje električne energije, Agencija za privredne registre obaveštava korisnike da će beogradska kancelarija 13. februara, i u utorak, 14. februara, primati stranke u periodu od 9 do 12 sati.

Organizacione jedinice APR-a će danas, takođe, raditi skraćeno i to od 9 do 12 sati, dok u utorak, 14.02, neće uopšte raditi sa strankama.

Po preporuci Vlade Republike Srbije, beogradska kancelarija i organizacione jedinice APR-a u petak, 17.02, neće raditi.

Izvor: Agencija za privredne registre, 13.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA PROJEKTE IZ OBLASTI VASPITANJA I OBRAZOVANJA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2012. GODINU: Projektna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 21. februara 2012. godine

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za dečju zaštitu, poziva sva zainteresovana udruženja da podnesu prijavu za finansiranje projekata iz oblasti vaspitanja i obrazovanja za decu predškolskog uzrasta u 2012. godini. Podnosilac prijave mora da bude udruženje registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na teritoriji grada Beograda.

Uslovi konkursa:

• da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno- obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada (u potpunosti ili delimično);
• da sadrži traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
• podnosilac prijave može podneti najviše jedan projekat.

Cilj konkursa je da podrži održive projekte koji ponuđenim programima predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Ukupan iznos za finansiranje projekata udruženja je 4.000.000,00 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i aplikacija (konkursna dokumentacija), može se preuzeti sa ove internet-stranice (na dnu) ili u prostorijama Sekretarijata za dečju zaštitu, Beograd, 27. marta 43-45, kancelarija 252, svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova. Osoba za kontakt u Sekretarijatu za dečju zaštitu je Mija Muratović, tel. 3309-389, i-mejl mija.muratovic@beograd.gov.rs

Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju završiti sa realizacijom do 30. septembra 2012. godine. Projektna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 21. februara 2012. godine. Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijavu.

Propisana konkursna dokumentacija se dostavlja pisarnici Gradske uprave, 27. marta 43-45 ili putem pošte u zapečaćenoj koverti na adresu: Sekretarijat za dečju zaštitu, 27. marta 43-45, Beograd, sa napomenom - "Prijava za Konkurs za finansiranje udruženja u 2012. godini za oblast dečje zaštite".

Koverat treba da sadrži formular za prijavu (original i jednu kopiju i elektronsku verziju na CD-u) sa pratećom dokumentacijom. Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 020-230/12-G-27. januar 2012. godine.

Detaljnije informacije možete pogledati na http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1489133 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 13.2.2012.

RADIONICA MEDIJA CENTRA NAMENJEN PREDSTAVNICIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA O KREIRANJU PROJEKATA RADI DOBIJANJA FINANSIJSKE PODRŠKE OD EU BIĆE ODRŽANA 23. FEBRUARA 2012. GODINE

Medija centar Beograd vas poziva na jednodnevnu radionicu koja se bavi temom kreiranja projekata organizacija civilnog društva radi dobijanja finansijske podrške od Evropske Unije, četvrtak 23. februar 2012, 10:00-15:00; Lokacija: Medija centar Beograd, Terazije 3/II.

Cena učešća na radionici iznosi 5.000* dinara, a prijave mogu biti grupne ili individualne. Radionica će biti odžana u prijatnom i modernom prostoru Medija centra u centru Beograda. U cenu treninga su uključena osveženje tokom nekoliko predviđenih pauza.

Radionicu vode Gordana Lazarević, zamenica Nacionalnog IPA koordinatora i Goran Cetinić, nezavisni medijski konsultant

Neke od tema koje će biti zastupljene:

• Osnove EU i IPA fondova namenjenih organizacijama civilnog društva
• Ciljevi i prioriteti EU fondova za NVO
• IPA posle kandidature
• Podobnost konkurisanja na EU konkursima
• Projektna ideja i pisanje koncepta
• Rad sa aplikacionim paketima i prikupljanje neophodnih dokumenata
• Potencijalni partneri
• Metodologija
• Saveti za popunjavanje formulara
• Predviđanje troškova i primeri budžeta
• Finalna kontrola i predaja aplikacije

Pored navedenih tema, predavači su obezbedili vreme za diskusiju gde će učesnici imati priliku da postave pitanja vezana za konkretne primere prisutnih organizacija.

Svi polaznici dobiće sertifikat, kao potvrdu o učešću na radionici i fotografije sa treninga u digitalnom formatu.

Kontakt za prijave: Snežana Petrović, spetrovic@mc.rs, 011/ 3349 541, 063/ 406 931

* Cena je navedena bez uračunatog PDV-a

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 13.2.2012.

RASPISAN NOVI KONKURS ZA BALKANSKE STIPENDIJE ZA NOVINARSKU IZUZETNOST: Tema novog konkursa su zajednice a novinari iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije i Kosova mogu da se prijave do 5. marta 2012. godine

Balkanska istraživačka mreža (BIRN), u saradnji sa Robert Boš Fondacijom i ERSTE Fondacijom, raspisala je šesti po redu konkurs u okviru programa "Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost". Tema novog konkursa su zajednice a novinari iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije i Kosova mogu da se prijave do 5. marta 2012. godine.

Od kandidata se očekuje da u okviru ovogodišnje teme istraže različite zajednice- političke, ekonomske, nacionalne, rodne, generacijske - i odnose između njih. Kandidati treba da pristupe temi ne samo u kontekstu svoje matične zemlje, već i najmanje još jedne zemlje u regionu i Evropskoj uniji, kao i da izaberu pojave koje su relevatne, važne i originalne.

Nezavisni žiri izabraće deset novinara od kojih se očekuje da tokom programa istraže nominovane teme i napišu istraživačke ili analitičke članke koji će čitaocima dati uvid u pitanja o kojima mediji nisu dovoljno ili nisu uopšte izveštavali.

Deset priča, nastalih kao rezultat programa, biće objavljene u relevantnim regionalnim i svetskim medijima.

Deset izabranih novinara dobiće stipendiju u iznosu od 2.000 evra, sredstva za putne i istraživačke troškove u iznosu do 2.000 evra i priliku da prisustvuju seminarima u Beču i Skoplju. Pored toga, najbolja tri članka po izboru žirija sastavljenog od medijskih profesionalaca dobiće nagradu od 4.000, 3.000 i 1.000 evra.

Detaljne informacije o programu i formular za prijavu mogu se naći na: http://fellowship.birn.eu.com/en/fellowship-programme/topic-2012-communities (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 13.2.2012.

UVOĐENJE OLAKŠICA ZA IZDAVANJE AUSTRALIJSKIH VIZA ZA SRPSKE DRŽAVLJANE

Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji boravi u radnoj poseti Australiji, rekao je danas da je postignut dogovor da se otpočnu razgovori koji bi doveli do uvođenja proceduralnih olakšica za izdavanje australijskih viza za srpske državljane i produženja roka njihovog važenja.

Australija po pitanju viza ima politiku po kojoj su svi, sem britanske kraljice i državljana Novog Zelanda, u obavezi da imaju vize kada dolaze u tu zemlju, napomenuo je Dačić, posle razgovara sa ministrom za imigracije i državljanstva Australije Krisom Bouenom o mogućnostima uvođenja olakšica pri izdavanju australijskih viza srpskim državljanima.

Dačić je podsetio da je Srbija posle 2000. godine ukinula vize za građane Australije.

Ministar unutrašnjih poslova je ukazao da je njegova poseta Australiji prva zvanična poseta na visokom nivou predstavnika Srbije toj zemlji posle 20 godina.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, ministri Dačić i Bouen razgovarali su i o srpskoj dijaspori koja je veoma zastupljena u Australiji i koja broji više od 100.000 popisanih građana.

Prema rečima Dačića, srpska dijaspora uživa veliko poštovanje i ona može predstavljati ne samo most i osnov za razvoj saradnje između Srbije i Australija već sigurno i značajan uticaj na australijsku političku scenu kada je reč o stavovima koji su važni za region.

Ministar Dačić razgovarao je i sa članovima spoljnopolitičkog Odbora australijskog Parlamenta i ministrom spoljnih poslova Australije Kevinom Radom.

On je istakao da su australijski zvaničnici iskazali spremnost za unapređenje ne samo političkih, već i ekonomskih i svih drugih odnosa između Srbije i Australije.

Prema rečima Dačića, ministar spoljnih poslova Australije najavio da će doći u posetu Beogradu, kao i da će Srbiju posetiti i grupa australijskih biznismena kako bi razgovarali o mogućnostima investiranja u našu zemlju.

U Australijskoj federalnoj policiji, ministru Dačiću predstavnici te institucije, koji intenzivno prate dešavanja u vezi sa kriminalnom scenom na Balkanu, prezentovali su nekoliko akcija u kojima imaju interese da zajednički učestvuju sa srpskom policijom, navedeno je u saopštenju.

"Pre svega reč je o ilegalnoj trgovini narkoticima, imajuću u vidu da je Australija zemlja u kojoj su narkotici najskuplji na svetu i gde se cena kokaina kreće po kilogramu od 120, pa do 200 hiljada evra, što je dva do tri puta skuplje nego u zemljama zapadne Evrope", rekao je Dačić.

On je ocenio da cena kokaina u Australiji predstavlja motiv raznim kriminalnim grupama sa Balkana da se sve više povezuju sa australijskim kriminalnim grupama i da stoga šverc kokaina i drugih vrsta droge okreće prema Australiji.

"To je i jedan od razloga za potpisivanje Memoranduma o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Australijske federalne policije", istakao je Dačić.

Izvor: Tanjug, 13.2.2012.

ODLUKOM VLADE SRBIJE RADNICI KOJIMA ZBOG NEUPLAĆENIH DOPRINOSA NISU OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE MOĆI ĆE NAREDNIH ŠEST MESECI DA IMAJU ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Radnici kojima zbog neuplaćenih doprinosa nisu overene zdravstvene knjižice, odlukom Vlade Srbije moći će narednih šest meseci da imaju zdravstveno osiguranje, najavio je danas ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.

"Odluka treba da bude prosleđena Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, a nakon toga i operacionalizovana", kazao je Ljajić agenciji Beta.

On je naveo da je odluka za koju se pretpostavlja da će se odnositi na više od 100.000 zaposlenih doneta na telefonskoj sednici Vlade prošle nedelje.

U Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje agenciji Beta je rečeno da takva odluka još zvanično nije stigla i da će o načinu za njeno sprovođenje obavestiti javnost čim je dobiju.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 13.2.2012.

NASTAVA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA NEĆE SE IZVODITI OD 13. DO 17. FEBRUARA 2012. GODINE, UKLJUČUJUĆI DANE DRŽAVNOG PRAZNIKA: • Škole su u obavezi da najkasnije do 1. marta 2012. godine predlože plan nadoknade izgubljenih radnih dana •

Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj 312-945/2012 od 8.2.2012. godine o sigurnosti snabdevanja energijom i energentima i radu energetskog sistema Republike Srbije u uslovima ekstremno niskih temperatura i, između ostalog, preporučila Ministarstvu prosvete i nauke (dalje: Ministarstvo) da donese odluku o nastavku obustave rada u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim institucijama.

Postupajući u skladu s Zaključkom Vlade, kao i na osnovu Odluke broj: 611-00-156/2012-15 od 6.2.2012. godine, a vodeći računa o bezbednosti i zdravlju dece, učenika i zaposlenih, kao i o tome da loša vremenska situacija na teritoriji Republike Srbije, praćena izuzetno niskim temperaturama i snežnim padavinama i dalje traje, da je povećan broj školskih objekata do kojih nije moguće doći ili ne postoje uslovi rada (nedostatak grejanja, zamrznuta voda, isključenja struje, prokišnjavanja krovova i dr.), kao i da su otežani uslovi snabdevanja električnom energijom, ministar prosvete i nauke je doneo Odluku broj: 312-01-00003/2012-15 od 10.2.2012. godine (dalje: Odluka).

U skladu sa navedenom Odlukom:

1. Nastava u osnovnim i srednjim školama i u visokoškolskim ustanovama na teritoriji Republike Srbije neće se izvoditi od 13. do 17. februara 2012. godine, uključujući i dane državnog praznika.
2. Obrazovno-vaspitni rad na svim nivoima nastavlja se 20. februara 2012. godine.
3. Osnovne i srednje škole u obavezi su da najkasnije do 1. marta 2012. godine predlože plan nadoknade izgubljenih radnih dana, kroz produženje školske godine za pet radnih dana i kroz radne subote i da predlog o nadoknadi dostave Ministarstvu na saglasnost.

U skladu sa članom 90. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011) nakon prestanka razloga za prekid obrazovno-vaspitnog rada, škola nadoknađuje propušteni rad, na način koji odredi škola, po odobrenju ministra. Polazeći od činjenice da u određenom broju lokalnih samouprava vanredna situacija traje više nedelja pri čemu je bio prekinut obrazovno-vaspitni rad po odluci nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, škole će biti dužne da, prilikom davanja predloga o načinu nadoknade izgubljenih radnih dana, poštuju Odluku, odnosno da predlože plan nadoknade izgubljenih radnih dana kroz produženje školske godine za pet radnih dana i kroz radne subote.

Ministarstvo će, u postupku davanja saglasnosti, obrazovati stručnu grupu koja će sve predloge razmotriti i predložiti ministru najcelishodniji način nadoknade izgubljenih radnih dana.
Na teritoriji autonomne pokrajine ovi poslovi su povereni, te je to u odlukama i naznačeno.

Izvor: Redakcija, 13.2.2012.

OBJAVLJENI PODACI KREDITNOG BIROA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE ZA JANUAR 2012. GODINE

Dajemo podatke Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije za januar 2012. godine, sa uporednim podacima od 31.12.2011. i 31.12.2010. godine.
Tabele:

- Stanje kredita pravnih lica i preduzetnika http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/105/13-02-12-1.pdf
- Stanje kredita fizičkih lica po vrstama http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/105/13-02-12-2.pdf
- Stanje duga po bankarskim kreditima http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/105/13-02-12-3.pdf
- Stanje duga stanovništva po vrstama bankarskih kredita http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/105/13-02-12-4.pdf
- Učešće docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/105/13-02-12-5.pdf
- Stanje duga fizičkih lica po lizing ugovorima, kreditnim karticama i tekućim računima građana http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/105/13-02-12-6.pdf
- Stanje duga po lizing ugovorima http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/105/13-02-12-7.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 13.2.2012.

DRUGA GODIŠNJA KONFERENCIJA O SPOLJNOTRGOVINSKIM INSTRUMENTIMA: Konferencija će biti održana 28. februara 2012. u PKS • Rok za prijavljivanje je 24. februar 2012. godine •

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Projektom "Jačanje kapaciteta institucija Vlade Republike Srbije" Nemačkog ministarstva ekonomije i tehnologije, organizuje drugu godišnju konferenciju o spoljnotrgovinskim instrumentima Srbije, za 28. februar 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 1, prizemlje.

Na Konferenciji će biti reči o zaštiti srpske industrije i pomoći u zaštiti od postupaka drugih zemalja. Konferencija će tretirati spoljnotrgovinske instrumente, pre svega: antidampinške mere, kompenzatorne mere i mere zaštite.

Ovom prilikom biće predstavljen i priručnik "Administrativne smernice o spoljnotrgovinskim instrumentima" koji je urađen u okviru ovog projekta koji će biti stavljen na raspolaganje privredi.

Učešće na Konferenciji je bez kotizacije, a simultani prevod na srpski jezik je obezbeđen.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, možete se prijaviti on-line, putem direktnog linka www.pks.rs/konferencija, najkasnije do 24. februara 2012. godine.
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona : 011/3248-349.

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Poziv%20za%2028.%20februar.pdf

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 12.2.2012.

RADIONICA O OTVARANJU ENERGETSKOG TRŽIŠTA ZAPADNOG BALKANA BIĆE ODRŽANA 7.MARTA 2012. GODINE

Institut za energetiku jugoistočne Evrope (IENE) u saradnji sa Agencijom za energetiku Republike Srbije organizuje jednodnevnu radionicu na temu "Otvaranje energetskog tržišta Zapadnog Balkana" u Beogradu, Srbija, 7. marta ove godine.

Radionica će na jednom mestu okupiti vladine zvaničnike, visoke predstavnike kompanija i energetske stručnjake iz zemalja zapadnog Balkana i šire oblasti jugoistočne Evrope u cilju razmene informacija i ideja, uspostavljanja poslovnih kontakata i formulisanja akvitnosti i odgovora na sve veće izazove u oblasti energetike i zaštite životne sredine u regionu.

Skup će obuhvatiti širok spektar tema iz oblasti energetike i zaštite životne sredine uključujući pitanja integracije energetskog tržišta, aktivnosti u elektroenergetskom, kao i gasnom sektoru, na projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, kao i sigurnosti snabdevanja energijom.

Na skupu će takođe biti pretstavljena nedavno objavljena studija IENE "Pregled energetskog sektora JI Evrope".

Učešće na radionici potvrdili su visoki predstavnici sektora iz Grčke, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 7.2.2012.

PREDSTAVLJEN PROJEKAT "STUDIJA MAPIRANJA PLAVNIH ZONA U SRBIJI" • Projektom se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti •

Predstavljen projekat "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" kojim se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti i što spremnije odgovorila na poplave. Projekat vredan dva miliona evra.

Šef delegacije EU u Srbiji Vensen Dežer rekao je da poplave izazivaju velike ekonomske i socijalne štete, dovode i do ljudskih tragedija, naglasivši da "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" ne predstavlja samo prevenciju već i konkretne korake koje treba preduzeti kada se ta elementarna nepogoda dogodi.

Dežer je izrazio nadu da će taj projekat pomoći vlastima i građanima Srbije da se lakše izbore sa poplavama ali i da se domaće direktive usaglase sa evropskim.
Dežer je napomenuo da će EU tražiti od svake članice da uradi mapiranje plavnih zona i da se uvedu planovi upravljanja poplavama.

Glavni cilj projekta vrednog dva miliona evra koji finansira EU jeste izrada karata ugroženosti od poplava i karata rizika.

Projekat obuhvata plavne zone na levoj i desnoj obali Dunava između beogradske opštine Zemun i uzvodno od Hidroelektarne Đerdap kao i plavne zone velikih reka u slivu Morave, a ministar je istakao da je u planu da cela zemlja bude obuhvaćena.

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Srbiji, 6.2.2012.

CEN/CENELEC GUIDE 17 - UPUTSTVO ZA PISANJE STANDARDA S OBZIROM NA POTREBE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) PREVEDENO NA SRPSKI JEZIK

Prevođenjem CEN/CENELEC Guide 17, Uputstva za pisanje standarda s obzirom na potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP), naša zemlja se pridružila listi evropskih zemalja koje na ovaj način žele da podignu svest o pitanjima koja su važna ovom najbrojnijem i, samim tim, najznačajnijem sektoru privrede.

Naime, 99 % preduzeća u Evropi pripada sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, koja često nisu dovoljno zastupljena u procesu standardizacije. Usled toga, postoji mogućnost da njihovi interesi prilikom donošenja standarda ne budu dovoljno uzeti u obzir, kao i da troškovi implementacije standarda za njih budu relativno visoki. Ovaj problem je posebno izražen prilikom implementacije standarda koji se odnose na proizvodnju širokih razmera ili na masovnu proizvodnju, kada primena standarda za neka manja preduzeća postaje previše složena ili skupa. Kao posledica toga, položaj MSP-a na tržištu usluga i proizvoda može da bude oslabljen.

Upravo cilj ovog uputstva jeste da se prevaziđe moguća nedovoljna zastupljenost MSP-a u poslovima standardizacije i da se veća pažnja usmeri na interese ovog sektora, usled čega bi sve zainteresovane strane u procesu standardizacije mogle da imaju korist.

Prevedeno uputstvo može se pogledati na sledećoj adresi. ftp://ftp.cencenelec.eu/CEN/Services/SMEs/SME-Guide17/CEN_CLC_17_SR.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Instituta za standardizaciju Srbije, 6.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI MODELI AKATA USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU
 • IZJAVA O ODRICANJU OD TUŽBENOG ZAHTEVA
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE NAKON DONOŠENJA PRVOSTEPENE PRESUDE
 • TUŽBA ZA ČINIDBU
NOVA ODLUKA O ZAŠTITI OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA: Grad je podeljen u šest zona, najviši nivo buke je 65 decibela

Od kad postoji grad na Kolubari, prvi put je na snazi Odluka o zaštiti od buke na teritoriji Grada Valjeva ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011 - prim. red). Valjevo je podeljeno na šest zona, od bolnica i parkova, gde buka može da iznosi najviše 50, do centra grada gde ne sme da pređe 65 decibela.

Osnovna svrha merenja buke je da se dođe do podataka gde je potrebna izmena saobraćaja, odnosno, da se utvrdi gde vozila prave veću buku od dozvoljene.

- Najniži dozvoljeni nivo buke je u područjima za odmor i rekreaciju, kod bolnice, u gradskim parkovima - kaže Mirjana Medulović Marinković, načelnica Odeljenja za urbanizam i zaštitu životne sredine. - Najveća buka dozvoljena je u centru grada, uz magistralne i regionalne saobraćajnice, dok u industrijskoj zoni, na primer, ne sme da prelazi graničnu vrednost buke onih područja sa kojima se graniči.

Nivo buke na 12 lokacija u tri intervala tokom dana, kao najpovoljniji ponuđači, po ceni od 75.000 dinara za godinu dana, meriće stručnjaci Zavoda za javno zdravlje iz Šapca. Njihovi izveštaji biće od koristi prilikom izrade novih urbanističkih planova i izmena saobraćaja. Onima koji proizvode buku privrednicima i ugostiteljima, ostavljeno je tri meseca da objekte adaptiraju i izoluju.

- U objektima neće moći da instaliraju uređaje koji proizvode buku veću od dozvoljene - ističe Aleksandar Janković, načelnik Odeljenja za komunalno-inspekcijske poslove. - Zanatlije, poput kovača, ili oni koji rade sa na primer bušilicama, moći će da rade samo ako zatvore prozore i vrata. Ugostitelji zvučnike ne mogu da iznose u letnje bašte.

KAZNA

Za one koji ne poštuju odluku o dozvoljenom nivou buke u zavisnosti od akustičke zone predviđene su kazne od 50.000 do milion dinara. Ako merenjem bude utvrđeno da je prijava neosnovana, troškove izlaska merača na teren plaća onaj ko je prijavio.

NAJBUČNIJE

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je nivo buke stalno veći od 70 decibela na najprometnijim raskrsnicama u Valjevu - poput Karađorđeve i Ulice Vuka Karadžića, odnosno Bulevara vladike Nikolaja i obilaznice za Užice.

B. PUZOVIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 6.2.2012.

AKREDITOVANI SEMINARI U ORGANIZACIJI CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-A: Rok za prijavu učešća na seminaru je 20. februar 2012. godine

Obaveštavamo sve vaspitače, nastavnike i profesore uključene u Projekat Vlade AP Vojvodine "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" da će se tokom februara meseca tekuće godine održati nekoliko seminara u ogranizaciji Cambridge University Press-a, pod nazivom Tour of Serbia.

Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalazi se u Katalogu profesionalnog usavršavanja za školsku 2011/2012. godinu pod rednim brojem 317 i nazivom Cambridge Teachers' Development Programme.

Seminar je u potpunosti besplatan za sve učesnike i nosi dva sata profesionalnog usavršavanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice podržava održavanje ovog seminara.

U prilogu se nalazi poziv u kome možete pronaći sve detalje u vezi datuma, vremena i mesta održavanja seminara u AP Vojvodini, podatke o predavaču, sadržini samog seminara i naravno, načinu prijavljivanja za učešće na seminaru.

Rok za prijavu učešća na seminaru je ponedeljak 20. februar.

Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.02.02/Seminar%20Tour%20of%20Serbia.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 3.2.2012.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "SY CULTOUR" BIĆE ODRŽANO 8. FEBRUARA 2012. GODINEU PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE: Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine

Pripreme za ovaj značajan regionalni projekat "Sy CULTour" su počele još krajem 2009. godine, da bi odobrenje za realizaciju usledilo nakon godinu dana. Projekat traje do februara 2014. godine, kada se planira velika konferencija u gradu Heraklion na Grčkom ostrvu Krit, gde će biti predstavljeni krajnji rezultati i završni dokument projekta.

Krajem prošle godine potpisan je Ugovor sa Evropskom delegacijom u Srbiji i do sada su završena 3 radna paketa. Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine.

U martu 2011. godine u Ljubljani održan je prvi sastanak 17 partnera iz 6 država (Slovenija, Italija, Grčka, Mađarska, Bugarska i Srbija), kojim je zvanično pokrenut ovaj međunarodni projekat, nastao iz bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, kroz saradnju Slovenačke Akademije nauka i umetnosti i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Partner Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo je Privredna komora Vojvodine, a realizaciju projekta će pratiti Kancelarija za evropske integracije - Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje iz Beograda.

Cilj projekta je da se poboljša upravljanje kulturnim nasleđem i vrednostima u ruralnim područjima u cilju ekonomskog i društvenog razvoja, posebno onih, slabije razvijenih. Primena novih metodologija doprineće stvaranju novog, ne-masovnog ruralnog kulturnog turizma, generisaće nova radna mesta i veće prihode. Nove metodologije testiraće se i primeniti u pilot oblastima.
Detalji projekta će biti predstavljeni 8. februara 2012. godine (sreda), u 12:00 časova, Sala 14, u Privrednoj komori Vojvodine, Master centar. O projektu će govoriti Dragica Samardžić u ime Privredne komore Vojvodine, prof.dr Jasmina Đorđević, rukovodilac projetka i prof.dr Lazar Lazić, direktor Deparmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na PMF-u, a prisutni će biti rektor UNS, prof. dr Miroslav Vesković i dekan PMF prof. dr Neda Mimica Dukić.

Molimo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju i o tome obaveste javnost.

Izvor: Vebsaj Privredne komore Vojvodine, 3.2.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE UPUTILO PREPORUKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA OBUSTAVU RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 6. DO 10. FEBRUARA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović preporučio je danas lokalnim samoupravama u Srbiji da obustave rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama od ponedeljka, 6. februara, do petka, 10. februara.

U saopštenju Ministarstva prosvete i nauke navodi se da je Obradović preporučio univerzitetima da tokom ispitnog roka donesu nove planove održavanja ispita i da se ispiti ili odlože, ili grupišu i održe u istom danu.

Ova preporuka je doneta da bi se deca i učenici zaštitili od opasnosti zbog ekstremno niskih temperatura, otežanih uslova u kojima radi prosvetni sistem, ali i kao mera koja podržava stabilizovanje energetskog sektora u zemlji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.2.2012.

ZAKLJUČENI SPORAZUM O FITOSANITARNOJ SARADNJI I SPORAZUM U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSTVA IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović zaključio je, dana 3. februara 2012. godine Sporazum o fitosanitarnoj saradnji sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije gospodinom Ljupčetom Dimovskim i Sporazum u oblasti bezbednosti hrane i veterinarstva sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Republike Makedonije gospodinom Dejanom Runtevskim u Privrednoj komori Srbije.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio: "Uspeli smo da pojednostavimo trgovinske procedure kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i proizvodi prehrambene industrije biljnog i životinjskog porekla. Ovim Sporazumom uspostavljamo formalan odnos poverenja između Srbije i Makedonije kada su procedure u pitanju uz očuvanje bezbednosti hrane".

"Osnovano očekujemo povećanje razmene i prometa u 2012. godini i na jednoj i na drugoj strani što će značiti i nova radna mesta i veće zarade za sve ljude koje se nalaze u ovom poslu", zaključio je ministar Petrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Makedonije Ljjupče Dimovski je izjavio: "Ovim činom će se dalje razvijati i unapređivati naučni, tehnološki i poslovni odnosi dve prijateljske zemlje a potpisana dokumenta će omogućiti veće pogodnosti i privrednicima i potrošačima".

Sporazum o fitosanitarnoj saradnji dva ministarstva ima za cilj omogućavanje prometa bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata bez ograničavanja spoljne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite zdravlja bilja, kontrolisanje pošiljki bilja i uz međusobnu razmenu informacija, iskustava i znanja. Ovim sporazumom, zaključenim na period od 5 godina, štitiće se teritorije obe države od unošenja štetnih organizama preko bilja i biljnih proizvoda i ograničavaće se gubici koji nastaju kao posledica njihovog delovanja.

Cilj Sporazuma u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane, zaključenog na period od 5 godina, je razvijanje saradnje, olakšavanje prometa životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane i hrane za životinje bez ograničavanja međusobne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i omogućavanje ostalih segmenata saradnje u oblasti poljoprivrede i nesmetanog protoka robe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 3.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI NOVI PRIMERI MODELA, USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU:
 • PRIGOVOR STRANKE NA SADRŽINU PISANOG OBLIKA TONSKOG ZAPISA
 • ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA KOJE JE SUPROTNA STRANA PROUZROKOVALA SVOJOM KRIVICOM
 • ZAHTEV ZA PREGLEDANJE I PREPISIVANJE SPISA
NOVI SPISAK PORESKIH DUŽNIKA BIĆE OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO POČETKA APRILA

Novi spisak poreskih dužnika biće objavljen krajem marta, a najkasnije do početka aprila, izjavio je danas direktor Poreske upave Dragutin Radosavljević.

Zakonska obaveza Poreske uprave je da te spiskove objavljuje kvartalno, rekao je on na konferenciji za novinare i najavio da će oni biti veći od prvog spiska iz januara, odnosno da će na njima biti po 500 privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica.

Naglašavajući da se spiskovi svakodnevno proveravaju i da će biti precizni, Radosavljević je ocenio da je objavljivanje prvog spiska 300 najvećih dužnika početkom godine urodilo plodom, jer je naplata javnih prihoda u januaru za 4,6 milijardi dinara veća od projekcija.

On je objasnio da je projekcija naplate javnih prihoda bila 47,8 milijardi dinara, a ostvarena naplata 52,47 milijardi dinara, i naveo da su to ubedljivo najbolji rezultati za januar, u poslednjih nekoliko godina, što može da se poveže sa objavom poreskih dužnika.

Radosavljević je naglasio da je plan za naplatu PDV-a prebačen za oko 1,5 milijardi dinara, dok je suma od akciza za tri milijarde dinara veća od projektovane.

Direktor se osvrnuo i na najavu sutrašnjeg štrajka dela zaposlenih u Poreskoj upravi, ističući da prema njegovim informacijama, koje je dobio od direktora filijala, ekspozitura i regionalnih centara Poreske uprave, štrajk neće uspeti.

Radosavljević je naglasio da ne postoje razlozi za protest, jer su obezbeđena sredstva za primanja zaposlenih, a ne postoji ni namera da se oni otpuste.

Zarade su redovne, a prosek je 46.420 dinara, što je za 3.900 dinara veće od proseka zarada u Srbiji. Tako zaposleni sa srednjom stručnom spremom imaju 29.886 dinara, sa višom 36.370 dinara i visokom 57.983 dinara, kazao je Radosavljević.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

Saopštenje Agencije za privredne registre o skraćenju radnog vremena za prijem stranaka, zbog mera Vlade Republike Srbije

ZBOG SMANJENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) SKRATIĆE RADNO VREME ZA PRIJEM STRANAKA

U okviru mera racionalizacije potrošnje električne energije, Agencija za privredne registre obaveštava korisnike da će beogradska kancelarija danas, 13. februara, i u utorak, 14. februara, primati stranke u periodu od 9 do 12 sati.

Organizacione jedinice APR-a će danas, takođe, raditi skraćeno i to od 9 do 12 sati, dok u utorak, 14.02, neće uopšte raditi sa strankama.

Po preporuci Vlade Republike Srbije, beogradska kancelarija i organizacione jedinice APR-a u petak, 17.02, neće raditi.

Izvor: Agencijа za privredne registre, 13.2.2012.

ODLAZAK MISIJE MMF-A BEZ POSTIGNUTOG DOGOVORA, ZNAČI GUBITAK MEĐUNARODNOG KREDIBILITETA REPUBLIKE SRBIJE I GUBITAK POVERENJA STRANIH INVESTITORA

Srbija treba da se pridržava dogovora s Međunarodnim monetarnim fondom, da ne povećava javnu potrošnju pred izbore i dogovoreni deficit budžeta, uz to da drži pod kontrolom inflaciju i stabilnost deviznog kursa, kako bi smanjila negativne efekte drugog talasa svetske finansijske krize, ocenili su domaći eksperti.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ocenio je da odlazak misije MMF-a iz Beograda, bez postignutog dogovora, znači gubitak međunarodnog kredibiliteta Srbije i gubitak poverenja stranih investitora u namere kreatora domaće ekonomske politike, što može dovesti i do poskupljenja kapitala u inostranstvu za našu zemlju.


Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković ocenio je da u ovom momentu kreditni rejting Srbije nije ugrožen.

Marković je kazao da je u ovom trenutku za Srbiju veoma vazno da Vlada sprovodi fiskalnu i politiku budžeta, koja je dogovorena s Međunarodnim monetarnim fondom.


"Svakako da bi bilo bolje da je revizija aranžmana s MMF-om uspešno okončana, jer bi premija rizika i trošak zaduživanja zemlje u tom slučaju značajnije pala", rekao je Marković.


Viceguverner je objasnio da bi uspešno okončanje prve revizije aranžmana omogućilo NBS da stimuliše dalju relaksaciju monetarne politike, privredni rast i utiče na snižavanje inflacije i drži je u zadatim okvirima.

 

OBJAVLJENE KAMATNE STOPE ZA POTREBE OBRAČUNA KAMATE PO TRŽIŠNIM USLOVIMA PO PRINCIPU "VAN DOHVATA RUKE" U PORESKOM BILANSU ZA 2011.GODINU

Ministarstvo finansija Republike Srbije je na sajtu objavilo Objašnjenje broj 011-00-145/2012-04 od 09.02.2012. godine, o primeni članova 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata ruke") bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima http://www.mfin.gov.rs/

na   osnovu   dostavljenih   podataka   NBS,  podaci  o  prosečno   ponderisanoj   referentnoj  kamatnoj   stopi ,  odnosno   prosečno   ponderisanoj   kamatnoj   stopi   po  kojoj  su   se   domaće  banke  zaduživale   u   inostranstvu  u  2011.  godini su  sledeći: 

1.  Prosečno ponderisana  referentna kamatna  stopa   iznosi 11,42 %;
2. Prosečno  ponderisana   kamatna   stopa   po  kojoj  su   se   domaće  banke  zaduživale u inostranstvu iznosi:
-   za  kredite   zaključene  u evrima 4,16%;
-   za  kredite   zaključene  u švajcarskim  francima 3,28%;
-   za  kredite   zaključene  u američkim dolarima 3,84%. 

O B J A Š NJ E NJ E 

o   primeni  čl. 59. i 60.  Zakona o porezu  na  dobit  pravnih  lica,  a  u vezi  utvrđivanja  iznosa  kamate koja  bi po tržišnim uslovima ( po principu „ van  dohvata  ruke”) bila obračunata na zajmove,  odnosno  kredite  među povezanim  licima 

Odredbom  člana 59.   Zakona   o  porezu   na   dobit  pravnih  lica  („ Službeni glasnik  RS“,  br. 25/01 ... 101/11 –  u   daljem   tekstu :  Zakon),  propisano  je   da   se  transfernom   cenom   smatra   cena   nastala  u   vezi   sa   transakcijama  sredstvima   ili  stvaranjem   obaveze  među  povezanim  licima,  pri   čemu  se   licem   povezanim  sa  obveznikom  smatra   ono   fizičko  ili   pravno   lice  u   čijim  se   odnosima  sa  obveznikom javlja  mogućnost kontrole  ili  značajnijeg  uticaja na  poslovne  odluke . 

Posedovanje 50%  i  više  ili   pojedinačno  najvećeg  dela   akcija   ili   udela smatra  se  omogućenom kontrolom  nad obveznikom. Uticaj   na   poslovne   odluke   obveznika  postoji,  pored  slučaja  predviđenog  u  stavu 3.  ovog   člana,  i  kada   lice  povezano   sa   obveznikom  poseduje  50%  i  više  ili  pojedinačno najveći broj  glasova u  obveznikovim organima upravljanja . Licem   povezanim  sa   obveznikom   smatra   se   i  ono   pravno   lice  u   kome,  kao  i kod   obveznika,  ista   fizička  ili   pravna   lica  neposredno   ili   posredno   učestvuju  u  upravljanju ,  kontroli  ili  kapitalu ,  na  način  predviđen u  st . 3.  i 4. ovog  člana. 

  U   skladu   sa   odredbom  člana 60.  st . 1.  do 3.  Zakona ,  obveznik   je   dužan   da  transakcije iz  člana 59.  stav  1. Zakona  posebno prikaže  u  svom poreskom bilansu. 

U   svom  poreskom  bilansu  obveznik   je ,  u   smislu  stava 1.  člana 60.  Zakona , dužan   da   posebno  prikaže   kamatu   i  pripadajuće  troškove  po  osnovu   zajma, odnosno  kredita,  do nivoa propisanog  odredbama člana 62.  ovog  zakona . 

Zajedno  sa   transakcijama  iz   člana 59.  stav  1.  Zakona   i  člana 60.  st . 1.  i 2. Zakona ,  obveznik   je   dužan   da   u   poreskom  bilansu  posebno  prikaže   vrednost   istih transakcija  po  cenama  koje   bi  se   ostvarile  na   tržištu   takvih   ili   sličnih  transakcija da  se  nije  radilo  o povezanim licima ( princip  „ van dohvata ruke “). 

  Odredbom  člana 5.  stav  7.  Pravilnika  o  sadržaju   poreskog   bilansa  i drugim  pitanjima  od  značaja  za   način   utvrđivanja  poreza   na   dobit  pravnih  lica („ Službeni  glasnik  RS“,  br. 99/10 i 8/11 – u   daljem   tekstu :  Pravilnik),  propisano je   da   se   za   utvrđivanje  iznosa   kamate   koja   bi  po  tržišnim   uslovima ( po  principu van  dohvata  ruke ”) bila   obračunata   na   zajmove,  odnosno   kredite  među  povezanim  licima,  koriste:  za   zajam,  odnosno   kredit   odobren  u   dinarima,  prosečno  ponderisana  referentna   kamatna  stopa  utvrđena   za    poreski  period  za   koji   se  podnosi   poreski  bilans ,  a   u   slučaju  deviznog   zajma,  odnosno   kredita,  prosečno  ponderisana  kamatna  stopa  po  kojoj  su   se   domaće  banke  zaduživale   u   inostranstvu  u  poreskom periodu za  koji  se  podnosi  poreski bilans ,  za  svaku valutu  posebno. 

  Prosečno  ponderisanu  referentnu   kamatnu  stopu,  odnosno   prosečno  ponderisanu  kamatnu  stopu  za   svaku  valutu   posebno,  utvrđuje   Narodana  banka Srbije   na   zahtev   Ministarstva  finansija.  Podatke  o  visini  kamatnih  stopa objavljuje Ministarstvo finansija ( stav  8. člana 5. pravilnika). 

  U   skladu   sa   navedenim ,  a   na   osnovu   dostavljenih   podataka   Narodne  banke Srbije ,  podaci  o  prosečno   ponderisanoj   referentnoj  kamatnoj   stopi ,  odnosno  prosečno   ponderisanoj   kamatnoj   stopi   po  kojoj  su   se   domaće  banke  zaduživale   u  inostranstvu  u  2011.  godini su  sledeći: 

1.  Prosečno ponderisana  referentna kamatna  stopa   iznosi 11,42 %;
2. Prosečno  ponderisana   kamatna   stopa   po  kojoj  su   se   domaće  banke  

zaduživale u inostranstvu iznosi:

-   za  kredite   zaključene  u evrima 4,16%;
-   za  kredite   zaključene  u švajcarskim  francima 3,28%;
-   za  kredite   zaključene  u američkim dolarima 3,84%.

MINISTAR ZDRAVLJA NEGIRAO DA JE U VLADI DONETA ODLUKA DA ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZA 100.000 RADNIKA BUDU OVERENE U NAREDNIH ŠEST MESECI I DODAO DA ZAKON PREDVIĐA DA SVAKO MORA DA PLAĆA ZADRAVSTVENO OSIGURANJE

Izvor: Tanjug

Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je da u Vladi nije doneta odluka da zdravstvene knjižice za 100.000 radnika budu overene u narednih šest meseci i dodao da zakon predviđa da svako mora da plaća zadravstveno osiguranje.

Time je ministar negirao  navode kolege iz vlade Rasima Ljajića da je odlučeno da zdravstvene knjižice budu overene u narednih šest meseci radnicima kojima nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

"Vlada će u narednom periodu pokušati da taj problem reši na adekvatan način, ali sve firme moraju da plaćaju zdravstveno osiguranje, jer je to odluka zasnovana na zakonom propisan način i niko nema pravo da preimenjuje odluke zakona", rekao je Stanković i istakao da nije imao prilike da čuje izjavu ministra rada i socijalne politike Rasima Ljajića. 

Ministar Ljajić je juče u Kragujevcu rekao da u Srbiji, prema procenama sindikata, zdravstvene knjižice nisu overene čak za do 100.000 radnika i odlukom Vlade Srbije tim radnicima je omogućeno da mogu da ih overe. 

Stanković je novinarima u Urgentnom centru rekao da će građani koji nemaju overenu knjižicu imati i u narednom periodu mogućnost da svoje zdravstvene potrebe zadovolje na adekvatan način, a da će država pokušati da nedostatak sredstava reši saglasno svojim mogućnostima i raspoloživim sredstvima. 

Ministar je naveo da će Vlada Srbije učiniti sve da se tim i takvim ljudima pomogne i dodao da je milion i 250.000 ljudi bez "zdravstvenog zbrinjavanja" i da je njihovo zdravstveno zbrinjavanje prošle godine koštalo 25 milijardi dinara, a da je država odvojila samo 675 miliona dinara. 

"Činjenica je i da ima 750 pretežno državnih firmi koje zahtevaju da se oslobode plaćanja zdravstvenog osiguranja", rekao je Stanković i dodao da se postavlja pitanje odakle pare za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

GRAĐEVINARIMA NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Tanjug

Pregovarački timovi reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije (UPS) usaglasili su tekst novog Posebnog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala, koji će danas biti potpisan, saopštio je Sindikat radnika građevinarstva i IGM Srbije (SSSS).

Ugovor će potpisati predsednik UPS - a za granu građevinarstva Zoran Mišeljić, predsednik Granskog sindikata građevine, građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede "Nezavisnost" Saša Simić i predsednik Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije Duško Vuković.

Dokument će biti potpisan u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije.

VLADA JE U PARLAMENT UPUTILA PREDLOG IZMENA KRIVIČNOG ZAKONA U KOJEM SE NIGDE NE POMINJE UKIDANJE SPORNOG ČLANA U VEZI ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA

e-Novine

Uprkos preporukama Saveta Evrope, zahtevima Evropskog parlamenta i domaće stručne javnosti, ali i javnim obećanjima Slobodana Homena da će iz Krivičnog zakona biti uklonjen famozni član 359 koji predviđa nepostojeće krivično delo zloupotrebe službenog položaja u privatnoj firmi, Vlada je u parlament uputila predlog izmena KZ u kojem se nigde ne pominje ukidanje spornog člana!

U predlogu izmena KZ koji je radna grupa Ministarstva pravde na čelu sa Slobodanom Homenom dostavila Skupštini nigde se ne pominje ukidanje spornog krivičnog dela, dok se od najavljenih pet novih dela iz oblasti korupcije predlaže uvođenje svega tri: prevare u poslovanju, subvencijske prevare i zloupotrebe u postupku javne nabavke.

Sam Homen je u više navrata ranije javno najavljivao ukidanje zloupotrebe službenog položaja, kao i definisanje novih pet dela kojima bi se preciznije odredile kažnjive radnje. Pored tri dela za koja je ipak nađeno mesta u predlogu zakonskih izmena ranije je bilo najavljeno da će novim rešenjima biti predviđena i dela zloupotrebe ovlašćenja u privredi i oštećenja poverilaca.
Prevaziđeno delo zloupotrebe službenog položaja uvedeno je u vreme SFRJ sa osnovnom namenom gušenja privatnog preduzetništva u uslovima dominacije planske podržavljene privrede. Zbog zadržavanja tog, za političke zloupotrebe naročito podesnog krivičnog dela, Srbija se našla u civilizacijskom raskoraku sa ostalim zemljama Evrope u kojima ništa slično ne postoji. To je bio ključni razlog zbog kojeg je Savet Evrope preporučio srbijanskim vlastima da se član 359 izbriše iz zakona, kao i da se definišu nova dela kojima bi se preciznije uredila materija koaj se odnosi na koruptivna krivična dela.

Ukidanje zloupotrebe službenog položaja kao krivičnog dela, od zvaničnog Beograda nedavno je zatražio i Evropski parlament, čiji je Spoljnopolitički komitet usvojio Rezoluciju o Srbiji u kojoj se navodi da član 359 Krivičnog zakonika, koji se odnosi na zloupotrebu službenog položaja "nije u skladu sa evropskim normama i podriva poverenje u vladavinu zakona".

Samo dan nakon poruke iz Strazbura, Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, najavio je da je radna grupa pod njegovom upravom završila predlog zakonskih izmena u kome se zahteva brisanje iz KZ spornog člana 359. Homen je, međutim, tada najavio i da će postojeći sudski postupci koji se vode za zloupotrebu službenog položaja, biti dovedeni do kraja uprkos ukidanju dela koje je osnov njihovog pokretanja. Homen je tom prilikom pomenuo da će to biti omogućeno prelaznim odredbama zakona koje će ostaviti pravno neodrživu mogućnost suđenja za već ukinuto krivično delo!

Kako je odmah postalo očigledno da je zamisao o prelaznim odredbama pravno neodrživa i neustavna, zbog očiglednog kršenja ustavnog principa jednakosti svih građana pred zakonom, parlamentu je dostavljena verzijua predloga izmena u kojoj se ne pominje ukidanje dela za koje čak i njegovi predlagači javno priznaju da je prevaziđeno i podložno političkim zloupotrebama.

Pored ove ideje o prelaznim odredbama, srbijanskim tužilaštvima je na raspolaganju stajala još jedna opcija kojom bi se postojeća suđenja privela kraju. Pravnom prekvalifikacijom dela za koja se sudi optuženima bila bi precizirana dela za koja se oni terete, a zloupotreba službenog položaja bi billa poslata u muzej pravnih normi koja su predstavljale negaciju ideje pravde i pravičnosti.

Zanimljivo je da je rad radne grupe kao i čitav postupak izrade predloga izmene zakona protekao u najstrožijoj tajnosti, daleko od očiju stručne javnosti i u odsustvu bilo kakve javne rasprave. Tokom delovanja radne grupe, izjavljeno je da je predloge izmena podržala Grupa država protiv korupcije (GREKO), udruženje osnovano pri Savetu Evrope, što je ta organizacija kasnije odlučno demantovala. Predlog radne grupe upućen je krajem januara u skupštinsku proceduru po hitnom postupku sa obrazloženjem da bi njegovo nedonošenje u hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad sudova i drugih državnih organa.

DUGOVI DRŽAVE, GRAĐANA I PRIVREDE DOSTIGLI 80 ODSTO BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA ŠTO JE IZUZETNO OPASNO

Dnevnik

Država i dalje vodi opasnu i tvrdoglavu igru odbijanja da poveća poreze i igra se brojkama, tvrdeći da nismo prezadužena država.

Suština je, međutim, u tome da su dugovi države, građana i privrede dostigli 80 odsto bruto domaćeg proizvoda što je izuzetno opasno jer nije bitno da li kredite treba da varaća Vlada, građani ili privreda.

Svi moramo da zaradimo od onoga što proizvedemo, a ako smo 80 odsto toga dužni, krajnje je vreme da neko preuzme odgovornost i povuče poteze koji su nepopularni ali se moraju povući.

Bez obzira na to što se iz vlasti zamrzavanje dogovora s MMF-om stalno minimizira, činjenica je da ni ta institucija više neće da nam gleda kroz prste jer je jasno da prihodi države padaju, proizvodnja će biti niža od očekivane i budžetom projektovane, a to ne znači ništa drugo nego da se rupa mora nadomestiti ili novim kreditima ili povećanjem poreza. Može i smanjenjem rashoda, ali niko valjda ne očekuje da će Vlada smanjiti plate javnom sektoru, a taj javni sektor nisu samo državni službenici već i policija, Vojska, šklstvo, zdravstvo, pa i penzije jer se polovina penzija plaća iz budžeta a ne iz penzionih doprinosa.

Tako je jedan od glavnih protivnika poreske reforme – koju je još 2008. godine predlagala tadašnja ministarka finansija Diana Dragutinović a koja je podrazumeva povećanje poreza a ne uzimanje kredita – tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić sada ocenio da se u Srbiji, bez ozbiljne poreske reforme i "uz stanje u javnim finansijama kakvo je sada”, može za četiri-pet godina dogoditi „grčki scenario”. 

"Grčka ima nivo javnog duga od preko 120 posto, a Srbija oko 80 odsto, ukoliko se uračuna i privatni dug. To su vrlo opasne cifre. To se može smanjiti uvođenjem reda u državi, smanjenjem budžetskog deficita", rekao je Dinkić. 

Saradnik beogradskog Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović malo je veći pesimista od Dinkića jer je prošle nedelje prognozirao da bi Srbija, ako nastavi da se ubrzano zadužuje, već u 2013. godini mogla doći u poziciju u kojoj je Grčka

"Srbija se galopirajuće približava igranju grčkog sirtakija na otvorenom prostoru", rekao je Đogović, ocenjujući da će Srbija preći u visokozadužene zemlje. On smatra da je teško očekivati zaustavljanje trenda ubrzanog zaduživanja Srbije, bez obzira na dogovore s Međunarodnim monetarnim fondom. 

Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra i da država treba da pruži jasne dokaze da je učinila sve što je u njenoj moći da smanji javne rashode. 

"Država treba da štedi na svaki mogući način. To će značiti i neke nepopularne poteze iz ugla državnog sektora – verovatno eleminisanje nekih nepotrebnih institutucija, razmatranje zaposlenosti na različitim sektorima države, reformu obrazovanja, zdravstva, penzijskog sistema... Sve su to koraci koji treba da daju efekat, pre svega na duži rok", rekao je Vučković.

ZAKONOM O ZAŠTITI FINANSIJSKIH USLUGA BANKAMA JE OD 5. DECEMBRA PROŠLE GODINE ONEMOGUĆENO DA KREDITE GRAĐANA PRODAJU SPECIJALIZOVANIM AGENCIJAMA ZA UTERIVANJE DUGOVA

To mogu da čine samo drugim bankama. Bankari će i dalje moći da angažuju treće lice da u njihovo ime naplate dug za proviziju od najčešće 1,5 odsto.

Da bi naplatile dugovanja od svojih klijenata, banke su do prošle godine sve češće posezale za agencijama za naplatu dugova.

Sada to po novim propisima nije moguće, ali nisu izbrisani poslovi koje su banke sklopile s agencijama do 5. decembra prošle godine, pa i problemi koji je ima naša sagovornica.

Sudeći prema iskustvima građana, agencije, da bi došle do novca, posežu za različitim metodama zastrašivanja, ucenjivanja, čak i sile.

Građani se žale da ih agenti zovu telefonom, prete im, ucenjuju, šalju pismena obaveštenja u kojima ih opominju da moraju da plate mnogo veći iznos od onoga koji su dugovali banci, da će platiti još više ako odmah ne izmire dug, a idu i dotle da se o njima raspituju po komšiluku

"Ono što je veoma bitno jeste činjenica da otkupac potraživanja, bez obzira na to o kome se radi, ne može menjati uslove potraživanja ukoliko bi takva izmena dovela dužnika u nepovoljniju poziciju u odnosu na uslove koji su predviđeni ugovorom koji je taj dužnik zaključio sa matičnom bankom", kažu više puta su isticali u NBS.

NOVI IZNOS TAKSI ZA PUŠTANJE MUZIKE KOJI SU POVEĆANI OD 300 PA ČAK DO 700 PROCENATA, UZNEMIRILI SU VEĆINU RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH EMITERA U SRBIJI

Odluka SOKOJ-a (Organizacije muzičkih autora Srbije) da podigne naknade autorskih prava muzičara izazvala buru protesta elektronskih medija.

Novi iznos taksi za puštanje muzike koji su povećani od 300 pa čak do 700 procenata, uznemirili su većinu radijskih i televizijskih emitera u Srbiji.

Emiteri naglašavaju da su nove naknade donete po kriterijumima koji nisu sa njima usaglašeni, i da će novi iznosi praktično finansijski ugušiti lokalne i regionalne radio i tv stanice.

Visoke tantijeme na autorska prava dovele su do najava protesta više organizacija koje okupljaju radijske i tv emitere, i te proteste su podržala sva novinarska udruženja, OEBS, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Razlog za proteste je što su naknade za puštanje muzike u našim programima dramatično povećane, kaže Dragan Vlajnić, direktor Javnog preduzeća Informativni centar Kikinda. Na primeru Radio Kikinde, u mestu koje ima oko 40.000 stanovnika, to znači da bi mesečna naknada samo SOKOJ-u umesto dosadašnjih 13.000 dinara iznosila 66.000 dinara mesečno.

Vlajnić napominje da nezadovoljstvo tarifama SOKOJ-a sada stiže sa dve strane. "Nezadovoljni smo mi kao emiteri, zato što zbog čitave situacije jednostavno nismo u prilici da imamo toliku dobit, kako bismo mogli da isplatimo sve ono što te agencije zahtevaju. A sa druge strane, i korisnici usluga koje štiti SOKOJ nisu zadovoljni. Saznali smo da većina tekstopisaca, kompozitora, i tako dalje, čak ne dobijaju ništa od tih sredstava, ili ih dobijaju u jako malom iznosu, kaže on.

Marija Cvijanović, iz službe za odnose sa javnošću SOKOJ-a, za DW kaže da su nove tarife dobile odobrenje Komisije za autorska i srodna prava, čije članove imenuje Vlada Srbije, i da su u skladu sa novim Zakonom o autorskim pravima, donetim početkom 2010 godine.

Parametar za povećanje od 300 do 700 procenata je bruto nacionalni dohodak Srbije, objašnjava Marija Cvijanović. "Znači, tarifa koja je doneta odgovara tarifama u zemljama koje imaju nacionalni dohodak sličan Srbiji. Problem je nastao kod minimalne naknade, jer se tarifa određuje prema procentu prihoda korisnika. U slučaju da se taj prihod ne može utvrditi, iz bilo kog razloga, što je vrlo čest slučaj u praksi, uvedena je kategorija koja postoji i u drugim zemljama takozvane minimalne naknade za puštanje muzike“, kaže ona.

"Što se tiče medija, još nemamo nikakvih novih informacija da li će se nešto od toga odnositi i na njih. A sa druge strane, očekujemo da nam se ovih dana obrati i druga agencija, koja štiti prava fonograma, sa svojim predlozima, tako da se plašimo da to ne bude slično ili isto kao što je uradio SOKOJ, navodi on.

Dojče vele, B92

DIREKTOR AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU KAŽE DA SU ZAVRŠENE SVE PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PODELU BESPLATNIH AKCIJA TELEKOMA SRBIJA

Tanjug

Direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković kaže da je ta agencija završila sve pripremne aktivnosti za podelu besplatnih akcija Telekoma Srbija.

"Mi smo spremni za taj posao, a s obzirom na to da smo već radili i NIS i Aerodrom 'Nikola Tesla' imamo uhodanu praksu, tako da mislim da, što se toga tiče, neće biti problema", rekao je Cvetković.

On je objasnio da, posle otkupa manjinskog paketa Telekoma od grčkog OTE-a, kompanija treba da donese odgovarajuće odluke na svojim organima, "koje između ostalog podrazumevaju i uknjižavanje procene i te odluke zatim vlada mora da verifikuje", posle čega će uslediti podela akcija.

Generalni direktor Telekoma Branko Radujko najavio je krajem januara da će besplatna podela akcija tog preduzeća početi u nekoliko narednih nedelja, istakavši da je još prerano govoriti o tome koliko će akcije vredeti.

Prvi čovek Telekoma je savetovao građanima da sačekaju sa prodajom akcija koje će dobiti, izrazivši uverenje da će njihova vrednost rasti.

"To pokazuju svi indikatori poslovanja Telekoma", kazao je Radujko uz napomenu da vrednost akcija na berzi zavisi i od potencijalnih investitora i da bi trebalo sačekati bolje okolnosti na globalnom tržištu kapitala.

DOKAPITALIZACIJA KOMERCIJALNE BANKE

Tanjug

Prema rečima potpredsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Dragana Santovca dokapitalizacija ove banke je od značaja i za državu, ali i za građane.

Santovac objašnjava da će banka na taj način moći sa još većim kapitalom i u većem obimu da isprati privredu.

"Veliki tim od 3000 ljudi uspeo je da stvori dobru banku i mi smo zadovoljni zbog tog rezultata. Sigurno je korisno za državu, privredne subjekte i građane da imaju banku sa većinskim domaćim kapitalom", ocenio je potpredsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke.

Dokapitalizacija treba da bude završena do kraja ove godine, a na taj način država će zadržati proporcionalno učešće u kapitalu banke, rekao je Santovac i dodao da će sa ovim dodatnim kapitalom banka sigurno biti još jača, iako je već sada dobra i uspešna.

Visina udela države u Komercijalnoj banci definisana je akcionarskim ugovorom između države i Evropske banke za obnovu i razvoj, dodao je Santovac precizirajući da je reč o ulaganju sto miliona evra, sa kojim bi država zadržala proporcionalno učešće u toj banci.

Država direktno ili indirektno učestvuje sa 51 odsto u kapitalu, sa vlasničkim akcijama i pravom upravljanja, a sa ovom dokapitalizacijom to pravo bi zadržala i nakon 2012. godine, rekao je Santovac i dodao i da je sadašnji model vlasništva i upravljanja u Komercijalnoj banci uspešan.

JOSIPOVIĆ: UKOLIKO SE NE NAĐU BILATERALNA REŠENJE PREDLAŽE DOGOVOR OKO ARBITRAŽE ZA REŠAVANJE SPORNIH PITANJA

Tanjug

Predsednik Hrvatske Ivo Josipović predložio je da Hrvatska sa Srbijom i BiH dogovori arbitražu o graničnom problemu, ukoliko ne uspe da se u bilateralnim pregovorima reše sporna pitanja.

"Smatram da bi trebalo ostaviti još neko kraće vreme za bilateralna rešenja, a ako se ona ne postignu, bilo bi mudro dogovoriti arbitražu o granici sa svakom od tih zemalja", izjavio je Josipović za riječki "Novi list".

On smatra da bi arbitražu trebalo dogovoriti bilateralno, bez inostranih partnera i u direktnim pregovorima kako bi se pojeftinio i skratio postupak u odnosu na arbitražu granice sa Slovenijom, pa i u odnosu na verovatnu arbitražu s Crnom Gorom o granici kod Prevlake.

"Moglo bi se dogovoriti tako da svaka zemlja predloži po dvojicu arbitražnih sudija, da se o petom zajedno usaglase, kao i tome da pristaju na svaki rezultat arbitraže", smatra Josipović.
Sa Srbijom je najviše nerazjašnjene granice na Dunavu, jer Srbija zastupa princip da granica ide sredinom reke, dok Hrvatska želi granice predratnih katastarskih opština, koje prelaze na obe obale Dunava.

Sa BiH je potpisan Sporazum o granici, ali Sabor ga nije ratifikovao jer je Hrvatska naknadno zatražila ponovno otvaranje pregovora, nezadovoljna što su Mali i Veli Školj, dva grebena kod Neuma, pripala BiH. Hrvatska ne priznaje ni pravo BiH da ima pristup otvorenom moru.

Hrvatska trenutno arbitražom rešava problem granične linije sa Slovenijom, a moguće je slično rešenje i sa Crnom Gorom. Sa Slovenijom je arbitraža dogovorena nakon gotovo dve decenije neuspešnih pregovora i dvogodišnje slovenačke blokade hrvatskih pregovora s EU.

Sa Crnom Gorom je 2002. uspostavljen privremeni režim na spornoj granici kod Prevlake, koji od tada funkcioniše bez teškoća. Zvaničnici su u nekoliko navrata spominjali mogućnost da neka od uglednih nadležnih institucija, poput Međunarodnog suda pravde ili Međunarodnog suda za pravo mora, trajno arbitrira i tako reši problem, ali rešenje još nije usaglašeno.

HAŠKI TRIBUNAL ODBIO ZAHTEV HRVATSKE DA UČESTVUJE U ŽALBENOM POSTUPKU PROTIV HRVATSKIH GENERALA

Haški tribunal odbio je zahtev Hrvatske da učestvuje u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača, nepravosnažno osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog progona Srba iz Kninske krajine 1995.

Sredinom decembra prošle godine, vlasti u Zagrebu su Tribunalu podnele opširan poverljivi podnesak u kojem su zatražile da njihovi argumenti u korist osuđenih generala budu razmotreni u okviru postupka o žalbama koje su oni podneli.

Žalbeno veće Tribunala danas je taj zahtev odbilo kao neutemeljen u statutu suda. Odbijen je i dodatni zahtev Hrvatske da u žalbenom postupku protiv Gotovine bude saslušana kao "prijatelj suda" (Amicus curiae).

U danas objavljenoj odluci piše, pored ostalog, da je Hrvatska u svom zahtevu protumačila da je prvostepenom presudom i sama označena kao odgovorna za zločine u Kninskoj krajini, zato što se kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, osim Gotovine i Markača, u presudi navode i drugi zvaničnici hrvatskih vlasti. Hrvatska je, stoga, smatrala da ima pravo da učestvuje u žalbenom postupku.

Odbacujući taj zahtev, veće predsedavajućeg Teodora Merona (Theodor), koji je i predsednik Tribunala, naglasilo je da to što je u prvostepenoj presudi utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat protiv krajiških Srba ne znači da je utvrđena i odgovornost države Hrvatske, već samo individualna odgovornost Gotovine i Markača.

General Gotovina je u aprilu prošle godine, kao zapovednik operacije Oluja u avgustu 1995, osuđen na 24 godine zatvora zbog progona srpskog stanovništva iz Kninske krajine.
Pored Gotovine, za zločine tokom i posle ofanzive na Knin, nepravosnažno je osuđen i policijski general Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je drugooptuženi Ivan Čermak oslobođen krivice.

Odbrane osuđenih uložile su žalbe na tu presudu. Sudija Meron nedavno je najavio da će rasprava o tim žalbama biti održana na proleće.

Beta, RTV

U NEMAČKOJ USKORO ZAKON O PLAVOJ KARTI KOJOM SE OLAKŠAVA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNJAKA IZ DRUGIH ZEMALJA

Takozvana "Plava karta“ počela je da se primenjuje i u Nemačkoj gde se privrednici odavno žale na nedostatak stručne radne snage.

Za Biljanu Stojanovsku Nemačka je "divna zemlja, divnih ljudi“. Ona je završila Mašinski fakultet u Skoplju. Ovog januara uspešno je odbranila i magistarski rad.

Još tokom studija pokušala je da pronađe posao u Nemačkoj, ali tek sada, kroz program "Blue card“, ima šanse da u tome i uspe.

Oni koji dobiju "plavu kartu“ ne podležu proverama da li za njihovo radno mesto ima na raspolaganju kvalifikovanih državljana neke od zemalja EU. Takođe, nema problema ni sa dobijanjem dozvole boravka i dolaska ostalih članova porodice.

Pre nego što iskoristi "plavu kartu“, Biljana Stojanovska ipak mora da ispuni neke preduslove. Ona mora da pronađe firmu koja će da je zaposli. Do sada su njene šanse za to bile mnogo manje, jer su prednost prilikom zapošljavanja imali državljani zemalja EU.

Novi zakon trebalo bi da u prvi plan istakne stručnost kandidata za radno mesto, a ne to odakle dolazi. Stojanovska bi osim toga morala da dobije obećanje budućeg poslodavca da će njena plata da iznosi najmanje 33.000 evra godišnje.

Ilona Rizen, ekspert pri Institutu nemačke privrede, smatra da je to realna zarada za početnika u toj struci. Ona dodaje da na nemačkom tržištu rada trenutno nedostaje 60 vrsta stručnjaka. Najviše se traže matematičari, informatičari, stručnjaci za prirodne nauke i za tehniku.

"Blue card“ nosi sa sobom i određene rizike. U slučaju otkaza se ta dozvola za rad i boravak može oduzeti ako se u roku od tri meseca ne pronađe novi posao. Ilona Rizen smatra da je to vrlo kratak rok. I nemačkim stručnjacima je ponekad potrebno više vremena dok se snađu i pronađu novo radno mesto. Biljana Stojanovska je ipak optimista. Ona je spremna na taj rizik.

U svakom slučaju mora još da se potrudi i bolje nauči nemački jezik, koji trenutno slabo govori. Zašto se onda opredelila baš za Nemačku? Kaže da tu zemlju poznaje od ranije i dodaje: "To je stabilna država, s odličnim uslovima za život i rad. Osim toga, sviđaju mi se disciplina, tolerancija i privredni napredak.“

Dojče vele, B92

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE RASPISALA REDOVAN JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2012. GODINI, KAO I JAVNI POZIV ZA 2012. GODINU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM NA KOJIMA SE MOGU ZAPOSLITI OSOBE SA INVALIDITETOM ILI NJIHOVI ASISTENTI • Javni poziv je otvoren do 29. februara 2012. godine •

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je danas redovan javni poziv za sprovođenje javnih radova u 2012. godini, kao i javni poziv za 2012. godinu za osobe sa invaliditetom na kojima se mogu zaposliti osobe sa invaliditetom ili njihovi asistenti.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja kojima Nacionalna služba za zapošljavanje nastoji da doprinese zapošljavanju najteže zapošljivih ljudi na evidenciji NSZ, kao i poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Zaposlenima na poslovima javnih radova mesečno će biti isplaćivane zarade prema stepenu stručne spreme i to 20.000 za I i II stepen, 22.000 za III i IV, 23.000 za V i VI i 24.000 za VII stepen stručne spreme, dok će 22.000 dinara biti isplaćivane licima koja se angažuju na poslovima asistencije osobama sa invaliditetom bez obzira na stepen stručne spreme.

Javni poziv je otvoren do 29. februara 2012. godine, a pravo učešća imaju organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, društvene organizacije i udruženja građana.

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća da je na redovnim javnim radovima i javnim radovama za osobe sa invaliditetom u protekloj godini angažovano više od 6000 nezaposlenih.
Javni pozivi su objavljeni u šest dnevnih listova, a zainteresovani sve dodatne informacije mogu dobiti u svakoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na http://www.nsz.gov.rs/page/javnipozivi/sr/javni_pozivi.html?view=story&id=26064&sectionId=77 (ONLINE) i na http://www.nsz.gov.rs/page/javnipozivi/sr/javni_pozivi.html?view=story&id=26063&sectionId=77&regionStory= (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Nacionalne službe za zapošljavanje, 13.2.2012.

POTPISANO 109 UGOVORA SA KORISNICIMA SREDSTAVA U OBLASTI LOVSTVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA SRBIJE U 2011/2012. GODINI U IZNOSU OD 60 MILIONA DINARA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović i direktor Uprave za šume Saša Orlović potpisali su danas 109 ugovora sa korisnicima sredstava u oblasti lovstva iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Srbije u 2011/2012. godini u iznosu od 60 miliona dinara.

Petrović je tom prilikom istakao da su sredstva dodeljena na osnovu konkursa koji je resorno ministarstvo raspisalo krajem 2011. godine, i naveo da su danas potpisani ugovori sa 84 lovačka udruženja.

On je naglasio da je cilj dodeljivanja sredstava razvoj lovstva u Srbiji i uspostavljanja reda u toj oblasti, povećanje broja divljači, kreiranje interesantne nacionalne ponude za privlačenje stranih lovaca i otvaranje novih radnih mesta.

Ministar je saopštio da će u narednih mesec dana biti raspisan i novi konkurs na kojem će biti dodeljeno još 60 miliona dinara, i uputio poziv onima koji to sada nisu učinili da se prijave za dobijanje sredstava.

Petrović je naveo da u ovom trenutku u našoj zemlji ima više od 85.000 registrovanih lovaca i 236 lovačkih udruženja.

Prema njegovim rečima, lovačka udruženja koja su danas potpisala ugovore okupljaju više od 30.000 lovaca, što je više od trećine od ukupnog broja.

On je napomenuo da će sredstva potpisnicima biti data za četiri svrhe - nabavku 17 hladnjača za čuvanje legalno odstreljene divljači, zaštitu i prehranu krupne divljači, pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama i zanavljanje divljači, pre svega zečeva, kao i za nacionalne projekte.

Orlović je istakao da je Budžetski fond za razvoj lovstva Srbije formiran na osnovu novog Zakona o divljači i lovstvu koji je usvojen 2010. godine.

Prema procenama u Srbiji trenutno ima 5.000 jelena, 120.000 srneće divljači, 30.000 divljih svinja i oko 600.000 zečeva, a cilj je da u dogledno vreme bude 20.000 jelena, 200.000 srneće divljači, 50.000 divljih svinja i 800.000 zečeva.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 13.2.2012.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU "UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE GRAĐANA I ORGANA VLASTI POSREDSTVOM INTERNETA" POMEREN ZA 20. FEBRUAR 2012. GODINE

Prema javnom pozivu za učešće u programu " Unapređenje komunikacije građana i organa vlasti posredstvom interneta", oglašenom 02.12.2011.god., rok za podnošenje prijava je 17.02.2012. godine.

Kako, u skladu sa zaključkom Vlade od 10.02.2012. godine, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva neće raditi 17.02.2012. godine, prijave za učešće u programu koje budu pristigle do kraja radnog vremena 20. februara 2012. godine, smatraće se blagovremeno pristiglim.

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 2.12.2011.

PRVI NAREDNI RADNI DAN U REPUBLIČKOJ AGENCIJI ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE JE 20. FEBRUAR, U SKLADU SA MERAMA RACIONALIZACIJE POTROŠNJE ENERGIJE I ENERGENATA KOJE JE PREPORUČILA VLADA REPUBLIKE SRBIJE

U skladu sa merama racionalizacije potrošnje energije i energenata u uslovima ekstremno niskih temperatura koje je preporučila Vlada Republike Srbije, Republička agencija za elektronske komunikacije će danas, 13. februara 2012, raditi do 14:00, a neradni dani će, pored državnog praznika, 15. i 16. februara, biti i utorak 14. i petak 17. februar.

Zaposlenima će se utorak, 14.2.2012. i petak, 17.2.2012. računati kao dani plaćenog odsustva.

Prvi naredni radni dan je ponedeljak, 20.2.2012.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 13.2.2012.

POTPISANI SPORAZUMI O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA I O SARADNJI U OBLASTI VETERINE IZMEĐU SRBIJE I ALŽIRA

"Potencijali saradnje sa Alžirom nedovoljno su iskorišćeni. Želimo da privredna saradnja prati dobre međudržavne odnose, a Poslovni forum srpskih i alžirskih privrednika je prilika da se tako nešto i postigne", rekao je potpredsednik PKS Mihailo Vesović

Srbija u trgovinskoj razmeni sa Alžirom beleži suficit, odnosno više izvozi nego što uvozi, ali je to tržište za srpske privrednike i dalje nepoznanica i nedovoljno iskorišćeno, ocenio je potpredsednik Privredne komore Srbije, Mihailo Vesović na Poslovnom forumu Alžir - Srbija. "Moram da podsetim da je Alžir najveća država afričkog kontinenta i najveća arapska država na svetu, deseta država po svojoj površini, država sa 34 miliona stanovnika i sa verovatno jednim od pet najvećih ležišta nafte na svetu, što generiše njenu veoma dobru investicionu sposobnost", ukazao je potpredsednik Vesović. On je istakao da je poseta prilika da kompanije iz Srbije poput "Hidrotehnike", ili "Energoprojekta", kao i druge kompanije koje se bave građevinarstvom, zatim "Minel holding", koji se bavi održavanjem elektroenergetskih sistema, postignu dogovore sa predstavnicima Alžira. "To je sve veoma usko povezano i mi zaista želimo da privredna saradnja prati dobre međudržavne odnose i upravo ovakav događaj jeste prilika da se tako nešto i postigne", rekao je Mihailo Vesović.

Ekonomska saradnja Srbije i Alžira može se unaprediti u oblasti investicionih radova, industrijske saradnje, zdravstva i farmacije, poljoprivrede i vodoprivrede, kao i transfera tehnologija i znanja, ocenio ministar Nebojša Ćirić. Otvarajući 19. zasedanje Alžirsko - srpske mešovite komisije, ministar je rekao da je uveren da postoje jasna politička volja i drugi preduslovi da svi vidovi bilateralne saradnje dve zemlje, a pre svega u oblasti ekonomije, budu intenzivirani u narednom periodu. Ćirić, koji je i kopredsednik Mešovite komisije, naveo je da se ekonomska saradnja uglavnom razvija kroz robnu razmenu i učešće srpskih preduzeća u razvojnim projektima u Alžiru, dok je najveći pomak napravljen u oblasti vojne industrije. Ministar je istakao da postoji veliki potencijal u zajedničkoj saradnji preduzeća dve zemlje na projektima u Alžiru, ali i za investicione aktivnosti alžirskih kompanija u Srbiji, kao i učešće u procesu privatizacije. Nebojša Ćirić je istakao kako je sugestija Alžira da srpske i alžirske kompanije zajednički učestvuju na tenderima u toj zemlji dala prve rezultate i ukazao na primer saradnje na rekonstrukciji hladnjača za skladištenje prehrambenih proizvoda.

Ministar je izrazio očekivanje da će dvodnevno zasedanje Mešovite komisije u Alžiru biti iskorišćeno za olakšavanje međusobne trgovine dve zemlje, kao i da će Poslovni forum alžirskih i srpskih privrednika dati novi impuls ekonomskoj saradnji.

Na zasedanju komisije potpisana su dva značajna sporazuma - o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i o saradnji u oblasti veterine.

Alžirski ministar za vodne resurse i kopredsednik Mešovite komisije Abdelmalek Selal naglasio je da su ispunjeni svi uslovi za novu dinamiku odnosa između dve države i dostizanje potencijala ekonomske saradnje. Ministar Selal je napomenuo da dve zemlje gaje dugogodišnje veze prijateljstva i solidarnosti i dugu tradiciju dobre političke saradnje. Prema rečima Selala, od prethodnog sastanka komisije 2009. godine, zabeleženi su prvi rezultati u oblasti ekonomske saradnje, ali postoje dodatne mogućnosti za njeno produbljivanje i intenziviranje u oblastima vodoprivrede, poljoprivrede, zdravstva, farmacije, obrazovanja.

Tokom zasedanja komisija predstavnici srpske kompanije "Hidrotehnika" izneli su pozitivno iskustvo na izgradnji brana u Alžiru i istakli da su sa istoimenom alžirskom kompanijom osnovali zajedničko preduzeće koje ovih dana očekuje nove poslove. Takođe je "Institut Mihajlo Pupin" izveo uspešan projekat za alžirsku vojsku, a za sličan projekat konkurisao je i na branama u Alžiru. Ministar Nebojša Ćirić sastao se i sa alžirskim ministrom za industriju, mala i srednja preduzeća i promociju investicija Mohamedom Benmeradijem.

U privrednoj delegaciji Srbije su, između ostalih i menadžeri iz "Jubmes banke", "Jugoimporta SDPR", "Hidrotehnike - Hidroenergetike", Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Čedrni",
"Naftne industrije Srbije", "Puteva Užice", "Energoprojekta", "Galenike" i kompanije "ITN" iz Zemuna. Prema podacima PKS, izvoz Srbije u Alžir u prvih devet meseci 2011. godine bio je 5,29 miliona dolara, dok je uvoz bio 61.000 dolara. U 2010. godini izvoz u Alžir bio je 10,77 miliona, a uvoz iz te afričke zemlje 21.000 dolara. Na listi robe u izvozu za Alžir našli su se lekovi, prikolice i poluprikolice, transformatori, proizvodi namenske industrije, toplovaljane table, delovi za motore, beli lim, delovi i pribor za motorna vozila, mašine za preradu hartije i kartona. Na listi robe u uvozu svega je nekoliko stavki - helijum, alat za presovanje i kovanje i filteri za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 13.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Privredna Komora Srbije, Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom infrastrukture i energetike, pozivaju privrednike na radionicu o međunarodnom razvoju u vezi klimatskih promena, koja će biti održana 09. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat.

Cilj radionice je predstavljanje i diskusija o osnovama Šeme EU za trgovinu emisijama, njenoj implementaciji u Srbiji, kao i o potencijalnom uticaju na energetski sektor Srbije. Učesnicima radionice biće predstavljene najnovije informacije o meĐunarodnim, kao i o politici EU u vezi klimatskih promena, nakon konferencije koja je održana u Durbanu, i o njenim posledicama po Srbiju.

Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" treba da pruži pomoć Srbiji u održivom razvoju energetskog sektora povećanjem kapaciteta za implementaciju pravnih normi Evropske unije koje se tiču energije i klime.

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta: www.sudes.rs

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, potvrdu prisustva do 6. februara pošaljite na elektronsku adresu: office@sudes.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/pozivno%20pismo%20za%209.%20feb.pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

SKUP NA TEMU "PRIORITETNE NACIONALNE AKCIJE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA" BIĆE ODRŽAN 6. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u saradnji sa Japanskom agencijom za medjunarodnu saradnju i Privrednom komorom Srbije, poziva privrednike na skup o prioritetnim nacionalnim akcijama povećanja energetske efikasnosti u borbi protiv klimatskih promena koji će biti održan 06. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat

Cilj skupa je predstavljanje konkretnih aktivnosti povećanja energetske efikasnosti, definisanih kao prioritetnih u oblasti borbe protiv klimatskih promena na nacionalnom nivou. Pored samih aktivnosti, odnosno infrastrukturnih i projekata promene tehnologija, na skupu će biti predstavljeni i podaci o potrebnim finansijskim sredstvima, potencijalnim investitorima i smanjenjima emisija gasova sa efektom staklene bašte koji će nastati kao posledica sprovodjenja istih.

Prioritetne aktivnosti povećanja energetske efikasnosti na nacionalnom nivou identifikovane su u procesu realizacije projekta: "Projekat jačanja kapaciteta za pripremu nacionalno odgovarajućih akcija mitigacije (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)", koji Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja realizuje u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku i Agencijom za energetsku efikasnost.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, svoju potvrdu prisustva (sa kontakt podacima) možete poslati do 01.02.2012. godine na elektronske adrese : ana.repac@ekoplan.gov.rs ili verica.raznatovic@pks.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv za 6. februar možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Pozivno%20pismo%20za%2006.02.2012.g..pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

GRAĐANSKE INICIJATIVE ZAJEDNO SA TIMOM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA I KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE PRIPREMILE DEVETI VODIČ KROZ POTENCIJALNE DOMAĆE IZVORE FINANSIRANJA

Građanske inicijative su zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremile deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji.

Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji - kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građanki i građana.

Vodič je u elektronskoj verziji dostupan je na adresi: http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/9-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (ONLINE) a uskoro će biti i u štampanom izdanju.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 1.2.2012.

INFORMACIJA O IZDAVANJU UVERENJA O UČEŠĆU VOJNIH OBVEZNIKA U RATU RADI OSTVARIVANJA STAŽA U DVOSTRUKOM TRAJANJU KOJI SE VODI KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

U postupku ostvarivanja staža u dvostrukom trajanju, koji se vodi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, vojni obveznici su dužni da, uz zahtev za priznavanje i upis ratnog staža, dostave i uverenje o učešću u ratu.

Pravni osnov za priznavanje učešća u ratu:

Osnov za priznavanje učešća u ratu (isključivo u periodu od 17.08.1990. do 19.05.1992. godine), licima koja su bila pripadnici jedinica JNA i VJ i jedinica TO koje su se nalazile pod komandom JNA i VJ, nalazi se u zakonskom propisu važećem u navedenom vremenskom periodu. (Zakon o službi u oružanim snagama).

Licima koji su bili pripadnici jedinica TO na teritoriji ostalih republika bivše SFRJ, izvan teritorije Republike Srbije, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će zaključkom odbaciti zahteve, iz razloga mesne nenadležnosti (jer je država Srbija pravni sledbenik Državne zajednice SCG (SCG - SRJ, SRJ - SFRJ), a kako su jedinice TO bile organizovane na teritorijalnom principu kao republički organi, Republika Srbija ne može imati mesnu nadležnost na teritoriji ostalih bivših republika SFRJ).

Lice koje je imalo raspored po osnovu radne obaveze u državnom organu ili velikom tehničkom sistemu od interesa za odbranu zemlje, ne može se smatrati borcem, u skladu sa Zakonom, jer nije izvršavalo vojne i druge dužnosti u ratnoj jedinici, već radnu obavezu na radnom mestu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 1.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA KVARTALNO NA SVOM WEB SAJTU OBJAVI OBAVEŠTENJE O IZNOSU PORESKOG DUGA SVIH OBVEZNIKA PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 7
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA ZAHTEV STRANOG DRŽAVLJANINA ZA IZDAVANJE VIZE - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 11
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA BEZ DAVANJA SREDSTAVA OBEZBEĐENJA NAPLATE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 74
 • Uprava carina: NAPLATA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PUTEVA ZA PREVOZNIKE IZ REPUBLIKE MAKEDONIJE OD 1.2.2012. GODINE - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 51
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU PEČATA ZA OVERU CERTIFIKATA EUR.1 OD STRANE CARINSKIH ORGANA REPUBLIKE MAKEDONIJE OD 21.1.2012. GODINE SHODNO PRIMENI SPORAZUMA CEFTA 2006 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006: član 32 Aneksa 4
 • Uprava carina: OBJAVLJENI NOVI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA KOJI SE PRIMENJUJU OD 28.1.2012. GODINE - Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6), čl. 12, 12a i 40g Zakona o akcizama, godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, odnosno iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama, indeksom potrošačkih cena za period od 1. jula 2011. godine do 31. decembra 2011. godine: tač. 2 i 3
 • Uprava carina: OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ ZA TERETNA MOTORNA VOZILA I PRIKOLICE NA PUTNOM PRAVCU PREKO ZLATIBORA OD 24.1.2012. GODINE - Carinski zakon: član 63
 • Uprava carina: POPUNJAVANJE CERTIFIKATA O POREKLU ROBE FORM CT-2 PRILIKOM IZVOZA ROBE U ZEMLJE ČLANICE CARINSKE UNIJE IZMEĐU RUSKE FEDERACIJE, REPUBLIKE BELORUSIJE I REPUBLIKE KAZAHSTAN - Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine: član 11 Priloga 3
 • Uprava carina: POSEDOVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG DRMSKOG PREVOZA KAO USLOV ZA VANREDNI PREVOZ STVARI - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 4v
 • Uprava carina: USMENO DEKLARISANJE PRILIKOM IZNOŠENJA PREDMETA NEKOMERCIJALNOG KARAKTERA KOJI UŽIVAJU PRETHODNU ZAŠTITU U SKLADU SA ZAKONOM O KULTURNIM DOBRIMA U PUTNIČKOM PROMETU - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: član 179
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6.1. - Zakon o bezbednosti hrane: čl. 25, 26 i 79 i član 80 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6.2. - Zakon o bezbednosti hrane: član 79 stav 1 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6.3. - Zakon o bezbednosti hrane: čl. 25 i 26
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o računovodstvu i reviziji: čl. 37 i 68
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o oglašavanju: čl. 68, 69 i 107
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o vodama: čl. 211 i 212
 • Upravni sud: MOGUĆNOST PROŠIRENJA ZAHTEVA ZA UVEĆANJE PLATE DO DONOŠENJA PRVOSTEPENOG REŠENJA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 120 stav 1
 • Upravni sud: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - Zakon o javnim nabavkama: član 106 stav 1
 • Upravni sud: POZIVANJE NA ODREDBE VAŽEĆIH MATERIJALNIH PROPISA PRILIKOM ODLUČIVANJA U UPRAVNOJ STVARI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 199 stav 2
 • Upravni sud: PRAVO PROFESIONALNOG PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE NA DODATAK ZA PRIPRAVNOST - Zakon o Vojsci Srbije: član 83
 • Upravni sud: REGISTRACIONA PRIJAVA PROMENE OBIMA OVLAŠĆENJA ZASTUPNIKA - Zakon o registraciji privrednih subjekata: član 51
Likvidacije:

U periodu od 6. do 10. februara 2012. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

201334

BEVITAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

10.02.2012

60

201286

SEMAFOR-M - U LIKVIDACIJI

Šabac

10.02.2012

60

201281

SLOGASKOP - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

10.02.2012

60

201277

MAGIČNI KOLAČIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

10.02.2012

60

201269

NAJDENOV - U LIKVIDACIJI

Pančevo

10.02.2012

60

201257

BRAĆA B B M - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

10.02.2012

90

201243

PROFIL-TRADE

Beograd-Palilula

10.02.2012

90

201237

S&KO

Beograd-Zemun

10.02.2012

90

201234

EUROMAX RESOURCES SERBIA

Beograd-Novi Beograd

10.02.2012

90

201185

P&P MANAGEMENT

Novi Sad - grad

09.02.2012

90

201175

MARKOVIĆ V.M.M.D.

Beograd-Savski Venac

09.02.2012

90

201161

DELO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

09.02.2012

60

201144

MBT-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

09.02.2012

60

201140

SME CONSULTING

Beograd-Stari Grad

09.02.2012

90

201124

EURO MORAVA

Aleksinac

09.02.2012

90

201107

M-5 COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

08.02.2012

60

201097

IT RING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

08.02.2012

60

201088

EKSPERT SISTEM

Rača

08.02.2012

90

201086

INSULA

Kovačica

08.02.2012

90

201073

BTS PLUS - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

08.02.2012

60

201080

ATP GAGA

Beograd-Zemun

08.02.2012

90

201011

BELLISSIMA LINE

Beograd-Novi Beograd

08.02.2012

90

200958

ŽIŽO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.02.2012

60

200950

ANTARES - U LIKVIDACIJI

Senta

07.02.2012

60

200946

TEXAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

07.02.2012

60

200940

RUEDA - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

07.02.2012

60

200915

SBS DIGITAL

Beograd-Čukarica

07.02.2012

90

200910

TAKOM

Beograd-Novi Beograd

07.02.2012

90

200906

IONIZE - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

07.02.2012

60

200901

GRAND MARKET - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

06.02.2012

60

200893

TEHNAKOMERC IMD - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

06.02.2012

60

200887

TERRAMAESTRO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

06.02.2012

60

200879

ALLU.FRA. GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

06.02.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 13.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.