Aktuelne vesti na dan 13. januar 2012

 


Prilozi objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na DANAŠNJI dan:Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 32-33/ decembar >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 34-35/ decembar >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 09-10/ decembar >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 09-10/ decembar >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 01 OD 11.01.2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU PRAVNI INSTRUKTOR:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 101/2011:• Još uvek nije obezbeđena primena Zakona u njegovom punom kapacitetu, a nije izvesno ni kako će se efekti njegove primene u konačnom odraziti na stanje bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji •
 • UPUTSTVO ZA USKLAĐIVANJE PREDUZETNIKA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: • Objavljeno na vebsajtu Agencije za privredne registre 12. januara 2012. godine •
 • UPUTSTVO ZA USKLAĐIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: • Objavljeno na vebsajtu Agencije za privredne registre 12. januara 2012. godine •
 • POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKA O PRODUŽENJU I UKIDANJU PRITVORA
PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU PARAGRAF E-PRESS:

PARAGRAF E-PRESS:

 • IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA
 • KOMENTAR NOVE ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 94/2011: • Smanjene obaveze banaka za pokriće rizičnih plasmana •
PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 100/2011
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UPISA LEKA U REGISTAR TRADICIONALNIH BILJNIH, ODNOSNO HOMEOPATSKIH LEKOVA - "Sl. glasnik RS", br. 100/2011
PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • USKLAĐENI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA PLAĆANJE U 2012. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 100/2011
 • KAMATE: • Zatezna kamata za decembar 2011. godine •
 • VISINA UČEŠĆA U FINANSIRANJU ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2012. GODINU
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2011. GODINE
PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAŠNJI DAN U ČASOPISU CARINSKI INSTRUKTOR:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • OBAVEZA UNOŠENJA U JCI ŠIFRE POVLASTICE 306 L1 PRILIKOM CARINJENJA ROBE IZ TARIFNIH OZNAKA NAVEDENIH U ODLUCI O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU U 2012. GODINI
 • PRIMENA STOPA CARINA PROPISANIH ODLUKOM O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI
 • PRIMENA STOPA CARINE PROPISANIH ODLUKOM O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU U 2012. GODINI NA MATERIJALE BEZ POREKLA UPOTREBLJENE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA KOJI JE ZAPOČET PRE 1.1.2012. GODINE
SEDNICA VLADE RS ODRŽANA 12. JANUARA 2012. GODINE • Usvojeno više predloga zakona

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić saopštio je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila paket mera pomoći privredi koji, zajedno sa odobravanjem očekivane podrške industriji vagonogradnje, predviđa ukupnu pomoć od sedam milijardi dinara.

Ćirić je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, ocenio da ove mere, i pored potrebe da se u ovoj godini štedi i da budžet bude restriktivan, pokazuju da je većina programa za podršku privredi ostala na snazi, osim subvencionisanih kredita.

Ministar je precizirao da je danas usvojen i paket kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije u iznosu od 2,5 milijarde dinara.

Takođe, usvojen je i Program mera za ublažavanje negativnih efekata ekonomske krize koji, između ostalog, obuhvata pomoć domaćim kompanijama koje se bave proizvodnjom kamiona, autobusa i traktora u ukupnoj vrednosti od približno 600 miliona dinara, naveo je on.

Prema njegovim rečima, donet je i Predlog programa za raspored korišćenja subvencija u turizmu vredan oko 2,7 milijardi dinara, koje će biti uložene u razvoj te privredne grane.
Ćirić je saopštio da će približno 600 miliona dinara biti opredeljeno za pomoć manifestacijama kao što su "Egzit", Sabor u Guči i druge, 700 miliona dinara za završetak radova na Staroj planini, 850 miliona dinara za "Skijališta Srbije", kao i 30 miliona dinara za Palić.

Ministar je najavio da će sledeće nedelje biti usvojena uredba za realizaciju sredstava za podsticaj stranih i domaćih investitora preko Agencije za promociju izvoza i stranih ulaganja Republike Srbije (SIEPA) u vrednosti od približno pet milijardi dinara.

Takođe, kako je dodao, naredne nedelje biće predstavljen i Nacrt zakona o redovnosti plaćanja novčanih obaveza, koji će važiti i za privatni i za javni sektor.

Na tom dokumentu su zajednički radila ministarstva finansija, ekonomije i regionalnog razvoja i poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, napomenuo je ministar.

Ćirić je izrazio očekivanje i da će biti postignut dogovor između Narodne banke Srbije (NBS), Vlade Srbije, banaka i privrede u vezi sa konkretnim merama pomoći privredi koje se odnose na reprogram kredita i na povećanje količine sredstava, odnosno nivo finansiranja i jeftinije finansiranje od strane banaka.

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da je Vlada danas utvrdila i Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV).

Tim dokumentom se, kako je objasnio, predlažu poreske olakšice za kupovinu prvog stana građanima koji kupuju stan po neprofitnim uslovima od jedinica lokalne samouprave.
Predloženo je da se tim građanima omogući pravo na povraćaj PDV-a pod uslovom da su isplatili ugovorenu cenu stana sa PDV-om, ukazao je Mihajlović.

On je dodao da je Vlada danas utvrdila i Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi.

Državni sekretar Ministarstva pravde i koordinator Vlade Republike Srbije za odnose sa javnošću Slobodan Homen ukazao je na to da će Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika Srbije (KZS) kojima je predviđeno ukidanje dela zloupotreba službenog položaja uskoro biti upućeneVladi Srbije na usvajanje.

Radna grupa Ministarstva pravde je, kako je objasnio, završila rad na izmenama tog dokumenta kojima će zloupotreba službenog položaja, u skladu sa preporukama Saveta Evrope, biti ukinuta i zamenjena novim koruptivnim krivičnim delima.

On je precizirao da će izmenama zakonika biti propisan niz novih krivičnih dela sa strogim zatvorskim kaznama u cilju efikasne borbe protiv korupcije.

Svi krivični postupci koji su u toku povodom tog krivičnog dela biće okončani pred nadležnim sudovima, naglasio je Homen.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.1.2012.

VLADA RS USVOJILA ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONSULTANTSKIH USLUGA SAVETNIKA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA IZBOR STRATEŠKOG PARTNERA ZA EKSPLOATACIJU ULJNIH ŠKRILJACA

Vlada Republike Srbije usvojila je danas Odluku o pokretanju postupka javne nabavke konsultantskih usluga savetnika za pripremu i sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera za eksploataciju, pripremu, preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata iz uljnih škriljaca Aleksinačkog basena.

U saopštenju Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja navodi se da će postupak javne nabavke, procenjene na 20 miliona dinara, biti pokrenut zbog toga što je realizacija tog projekta od strateškog značaja za razvoj Republike Srbije.

U energetskom bilansu naše zemlje, uvoz sirove nafte i naftnih derivata godišnje iznosi od 1,8 do 2,7 miliona tona.

Uljni škriljci Aleksinačkog basena kao energetski resurs predstavljaju ozbiljan potencijal za proizvodnju nafte, električne i toplotne energije.

Procenjeno je da geološki resurs uljnih škriljaca Aleksinačkog basena iznosi više od dve milijarde tona, a nove tehnologije koje se koriste pri eksploataciji uljnih škriljaca zadovoljavaju najnovije standarde za očuvanje životne sredine.

Tehnološki proces eksploatacije i prerade će u potpunosti biti usklađen sa ekološkim propisima EU.

Uljni škriljci bi se u početnim godinama vadili na površinskim kopovima, a kasnije najvećim delom u podzemnim.

Kretanje cena energenata na svetskom tržištu - nafte, gasa i električne energije, otvara mogućnost održive realizacije projekta na ekonomskim, ekološkim i socijalnim osnovama.

Pokretanjem proizvodnje u početku bi se omogućila delimična zamena uvoza sirove nafte. Prema preliminarnim procenama, izgradnjom rudnika, pogona za pripremu, preradu i dobijanje nafte i naftnih derivata godišnje bi bilo obezbeđeno između 500 i 600 hiljada tona domaće nafte.

Preduzeće JP PEU - Resavica obavlja na više od 100 istražnih bušotina detaljna geološka istraživanja lokaliteta Dubrava u cilju verifikacije izvedenih geoloških istražnih radova.
Završetak Elaborata o rudnim rezervama očekuje se do kraja januara, nakon čega će taj dokument razmatrati državna komisija za overu rezervi.

Od konsultanta se očekuje da predloži modele realizacije strateškog partnerstva i optimalan model za realizaciju tog kompleksnog projekta, baziranog na inicijalnoj studijskoj analizi obima neophodnih radova i nivoa investicija.

Dodela ugovora o javnoj nabaci biće sprovedena u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navodi se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.1.2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UPUTIO MIŠLJENJE VISOKOM SAVETU SUDSTVA, NARODNOJ SKUPŠTINI I VLADI REPUBLIKE SRBIJE O PROBLEMIMA U RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA

Zaštinik građana Saša Janković uputio je danas Visokom savetu sudstva, Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije Mišljenje o problemima u radu Visokog saveta sudstva. Mišljenjem se ukazuje na to da je, zbog niza okolnosti koje se u Mišljenju navode, rad Visokog saveta sudstva u sadašnjem sastavu postao nelegitiman. Zaštitnik građana smatra da VSs u takvim uslovima ne može izvršiti ustavnu i zakonsku dužnost da garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija, što je osnov za zakonito i pravilno ostvarivanje prava građana na fer i pravično suđenje.

Zaštitnik građana preporučio je VSS da prestane sa radom u sadašnjem, nepotpunom sastavu, da taj i drugi nadležni državni organi preduzmu sve kako bi se sastav VSS uskladio sa odredbama Ustava, a pre svega obezbedila većina sudija u njemu. Takođe, Zaštitnik građana smatra da sve odluke koje je VSS doneo u nepravilnom sastavu, bez većine sudija u svojim redovima, treba da budu poništene. Zaštitnik građana je mišljenje dao povodom pritužbe Društva sudija Srbije, kao i drugih saznanja o radu VSS.

Celokupan tekst Mišljenja je dostupan na http://www.zastitnik.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 12.1.2012.

STOPA ZATEZNE KAMATE ZA DECEMBAR MESEC 2011. GODINE JE 0,5000%


Stopa za poslednji objavljeni mesec primenjuje se i na sve obračune koji se sačinjavaju od dana objavljivanja podatka o indeksima potrošačkih cena u poslednjem mesecu pa do objavljivanja podatka o indeksu potrošačkih cena za naredni mesec.

Za mesec januar, oko 13. februara 2012. godine.

Stope zatezne kamate u 2011. godini

1. januar do 16. maja                              1,2035%
17. maj do 31. maja                                  0,9020%
jun, jul i avgust                                          0,5000%
septembar                                              0,7010%
oktobar                                                   0,9020% 
novembar                                              1,4045%
decembar                                              0,5000%
 

Izmenama Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni glasnik RS“, br. 31/11) od 17. maja 2011. godine kategorija mesečne stope rasta cena na malo zamenjena je MESEČNOM STOPOM RASTA POTROŠAČKIH CENA, a Republicki zavod za statistiku na svom sajtu objavljuje podatke o mesečnim stopama rasta potrošakih cena u RS

OBRAČUN DUGA UVEĆANOG ZA ZATETNU KAMATU vrši se tako što se fiksna stopa od 0,5% množi iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po stopi rasta potrošačkih cena, primenom konformne metode.

Ukoliko je za mesece u kojima je zbog jednokratne korekcije cena, stopa rasta potrošačkih cena (ne više cena na malo) za 10 procentnih poena ili više, veća od referentne kamatne stope NBS (ranije bilo eskontne stope NBJ), za stopu po kojoj se računa kamatna stopa uzima se ARITMETIČKA SREDINA IZMEĐU REFERENTNE KAMATNE STOPE NBS I MESEČNE STOPE RASTA POTROŠAČKIH CENA.

NBS na svom sajtu objavljuje podatke o visini referentne kamatne stope.
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Agencija za privredne registre podseća da obaveza usklađivanja privrednih subjekata sa Zakonom o privrednim društvima počinje od 1. februara 2012. godine • Uputstva za usklađivanje objavljena su na internet stranici APR •

Počevši od 1. februara ove godine, Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011), kao i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011) propisana je obaveza usklađivanja privrednih društava i preduzetnika sa odredbama novog zakona.

Privredni subjekti imaju obavezu da usklade kapital, osnivačka akta i organe upravljanja sa odredbama novog zakona, a detaljnije informacije o tome možete pronaći u odeljku Privredna društva/ Uputstva/ Usklađivanje privrednih subjekata sa Zakonom o privrednim društvima na
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx#uskladjivanje,

kao i u odeljku Preduzetnici/ Uputstva/ Usklađivanje preduzetnika sa Zakonom o privrednim društvima, na

http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx#uskladjivanje.
Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.1.2012.

PREDLOG ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA: Republika Srbija, državni organi, organi teritorijalne autonomije, grada i jedinice lokalne samouprave ne mogu biti odgovorni za prekršaj u slučaju prekoračenja rokova plaćanja koji trebaju da budu definisani Zakonom • Unija poslodavaca Srbije insistira da odgovorna lica u javnom sektoru i javnim preduzećima snose istu odgovornost za neispunjavanja ugovornih obaveza kada je reč o poštovanju rokova plaćanja

Povodom najave donošenja Zakona o rokovima izmirivanja novčanih obaveza Unija poslodavaca Srbije je uputila pismo Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i insistirala da odgovorna lica u javnom sektoru i javnim preduzećima snose istu odgovornost za neispunjavanja ugovornih obaveza kada je reč o poštovanju rokova plaćanja.

U obrazloženju Ministarstva pravde Republike Srbije se navodi da je Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009 - prim. red) definisano da Republika Srbija, državni organi, organi teritorijalne autonomije, grada i jedinice lokalne samouprave ne mogu biti odgovorni za prekršaj u slučaju prekoračenja rokova plaćanja koji trebaju da budu definisani Zakonom o rokovima ispunjenja novčanih obaveza.

Smatramo da to predstavlja otvoreno oslobađanje od odgovornosti odgovornih lica u javnom sektoru i javnim preduzećima za neizmirivanje obaveza prema preduzećima u privatnom sektoru.

Ovakvo uvođenje dvojnih standarda će u značajnoj meri umanjiti efekte Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obaveza iz sledećih razloga:

1. ukoliko odgovorna lica u javnom sektoru i javnum preduzećima ne budu odgovarala zbog kršenja svojih ugovornih obaveza i kašnjenja u plaćanju prema privatnim preduzećima to će njih staviti u povlašćen položaj u odnosu na odgovorna lica u privatnom sektoru;
2. primena Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obaveza će dati samo polovične rezultate, jer prema podacima Unije poslodavaca Srbije gotovo 70% pritužbi preduzeća iz privatnog sektora na docnju u plaćanju se odnosi na republička i lokalna javna preduzeća i delove javnog sektora u procesima javnih nabavki;
3. na osnovu spiskova dužnika poreza i doprinosa na zarade koje je nedavno objavila Poreska uprava Srbije upravo javna preduzeća i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu prednjače na listi dužnika i alobiranje rukovodećih ljudi u tim preduzećima od odgovornosti za neizmirivanje njihovih zakonskih obaveza načiniće još veću štetu Budžetu Republike Srbije i preduzećima u privatnom sektoru.

Unija poslodavaca Srbije smatra da je u interesu Budžeta Republike Srbije, kao i celokupnog privatnog sektora, da se Zakon o prekršajima Republike Srbije uskladi sa Zakonom o rokovima ispunjenja novčanih obaveza, kako bi odgovorna lica i u javnom i u privatnom sektoru bila jednaka pred zakonom i odgovarala za svoje postupke.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 12.1.2012.

UREDBA O VREMENU ODMORA I UPRAVLJANJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KADA OBAVLJAJU MEĐUNARODNI PREVOZ, KAO I O PRIMENI SISTEMA DIGITALNIH TAHOGRAFA: Vozači koji teretnim vozilima i autobusima obavljaju međunarodni prevoz od 12. januara 2012. godine mogu podneti zahtev za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe

Vozači koji teretnim vozilima i autobusima obavljaju međunarodni prevoz od danas mogu podneti zahtev za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe.

Zahtevi se mogu predati u poslovnicama "Dunav osiguranja" i "Dunav auta", saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja koja je nadležna za izdavanje tih kartica.

Memorijske kartice, koje izdaje Agencija su obavezne po Uredbi o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 - prim. red).

Odredbe ove uredbe koje se odnose na vremena upravljanja, pauza i odmora vozača motornih vozila i upotrebu tahografa primenjuju se na one koji obavljaju međunarodni drumski prevoz tereta i putnika.

Uredba se odnosi na vozače teretnih vozila ili one koji upravljaju skupom vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone kao i na vozače autobusa koji prevoze putnike.

U Uredbi je propisano i da dnevno vreme upravljanja vozilom ne može biti duže od devet časova kao i da se izuzetno može produžiti na deset sati, najviše dva puta nedeljno.

Nedeljno vreme upravljanja vozilom ne može biti duže od 56 časova, propisano je u Uredbi u kojoj se pricizira i da tokom bilo koje dve uzastopne nedelje, ukupno vreme upravljanja vozilom ne može biti duže od 90 sati.

U Uredbi su propisane i obavezne pauze i odmori za vozače a navedeno je i da tahograf, koji se ugrađuje u vozilo, mora imati odobrenje i biti pregledan, ugrađen i kontrolisan na propisima definisan način.

Izvor: Tanjug, 12.1.2012.

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD: Od 6. januara 2012. godine važi novi režim za odlazak na bolovanje jer je Pravilnikom za svaku bolest preporučen maksimalan broj dana poštede

Bolovanje lane koristilo 66.739 osiguranika, što je znatno manje nego ranije zbog straha za radno mesto. Najčešće se odsustvovalo zbog trudnoće, bolesti mišićno-koštanog sistema i trovanja.

U Srbiji se prošle godine manje i kraće bolovalo nego godinu ranije. Prema podacima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, duže od 30 dana zbog bolesti je sa posla odsustvovalo 66.739 osiguranika, što je za 3.000 manje nego 2010. A, zajedno su bolovali 188.757 dana manje nego oni koje je bolest godinu ranije privremeno sprečila da rade.

Ove podatke u RFZO, međutim, još uzimaju s rezervom, jer poslodavci mogu da obračunavaju bolovanja za 2011. i tokom ove godine. Ali, ne veruju da će izveštaji koji naknadno pristignu bitnije da izmene sadašnju statistiku. A, ona definitivno pokazuje da se u Srbiji - da li zbog smanjivanja broja zaposlenih ili zbog straha da se odlaskom na bolovanje ne naljute šefovi - iz godine u godinu sve manje odsustvuje sa posla zbog bolesti.

Od ove godine za odlazak na bolovanje važi novi režim. Pravilnik o medicinsko-doktrinarnim standardima za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011 - prim. red) kojim je preporučen maksimalan broj dana poštede za svaku bolest objavljen je u "Službenom glasniku" 29. decembra i primenjuje se od prošle nedelje. U RFZO kažu da svrha ovog pravilnika nije da spreči ljude da koriste bolovanje kada su bolesni, nego da za istu dijagnozu dva pacijenta dobiju isti broj dana odsustva i da se spreče eventualne zloupotrebe.

Prema podacima RFZO, najviše se bolovalo u Beogradu, a najmanje u Jagodini. A, za svakog ko je lane bio na bolovanju dužem od 30 dana iz kase zdravstvenog osiguranja, isplaćeno je, u proseku, po 80.400 dinara.

- Uverena sam da se bolovanje veoma malo zloupotrebljava, jer većina zaposlenih jedva preživljava i sa platom i niko bez potrebe ne odsustvuje s posla, jer se za te dane isplaćuje nadoknada u visini 65 odsto plate - smatra Vera Kondić, psiholog rada. - Naprotiv, mnogi zaposleni su u vreme ekonomske krize prinuđeni da rade i dodatno. Normalno je da postoje procedure i pravila, pa i za bolovanje, ali mislim da ih ne bi trebalo menjati naprečac. Jer, sva ta pravila na čoveka deluju vrlo stresogeno i sužavaju prostor slobode izbora.

Oni koji su lane bolovali zajedno su odsustvovali sa posla ukupno 3.328.661 dan. Svako, u proseku, po 49,88 dana.

- Najčešće dijagnoze bile su trudnoća i rađanje, zbog čega je sa posla odsustvovalo 24 odsto onih koji su koristili bolovanje - rečeno je u sredu "Novostima" u RFZO. - Na drugom mestu su bolesti mišićno-koštanog sistema (oko 10 odsto), a na trećem povrede i trovanja (9 odsto).

B. RADIVOJEVIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 12.1.2012.

UREDBA O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE: Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije je u skladu sa Uredbom pooštrio kontrolu vazdušnog saobraćaja • Uredbom se u vazdušnom prostoru Srbije primenjuju klase C, D i G •

Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije pooštrio je kontrolu vazdušnog saobraćaja u našoj zemlji, u skladu sa Uredbom o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje ("Sl. glasnik RS", br. 20/2011 - prim. red).

Ta uredba je počela da se primenjuje od decembra prošle godine i predviđa strožije kontrole.

Primenjuju se najrigoroznije kontrole, sankcionišu potencijalni narušioci vazduhoplovnih propisa i podnose krivične prijave u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti vazdušnog saobraćaja.
U skladu sa klasifikacijom vazdušnog prostora koju je propisala Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) klasifikovan je vazdušni prostor Srbije ispod nivoa leta 195.

Uredbom se u vazdušnom prostoru Srbije primenjuju klase C, D i G, saopštio je Direktorat.

SEMINARI ZA SUDIJE I SUDIJSKE POMOĆNIKE APELACIONIH I VIŠIH SUDOVA NA TEMU "SUDSKA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA U EVROPSKOJ UNIJI" BIĆE ODRŽANI 26. I 27. JANUARA 2012. GODINE U BEOGRADU I 3. I 4. FEBRUARA 2012. GODINE U NIŠU

Pravosudna akademija zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji organizuje dva seminara za sudije i sudijske pomoćnike apelacionih i viših sudova na temu " Sudska saradnja u krivičnim stvarima u Evropskoj Uniji" i to:

- u četvrtak i petak 26. i 27. januara 2012. u Beogradu, u sali Pravosudne akademije, Karađorđeva 48.
- u četvrtak i petak 3. i 4. februara 2012. godine u Pravosudnoj akademiji u Nišu (Voždova 23, treći sprat).

Predavač će biti dr. Vladimir Čolović, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

Program seminara možete pogledati na http://www.pcsrbija.org.rs/system/sr-cyrillic/home/newsplus/viewsingle/_params/newsplus_news_id/3316.html

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 12.1.2012.

EVROPSKI PARLAMENT PODRŽAO DODELU STATUSA KANDIDATA SRBIJI U MARTU

Članovi Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta (EP) podržali su danas Nacrt rezolucije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija koja poziva Savet EU da Srbiji u martu odobri status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Nacrt rezolucije Komitetu je predstavio izvestilac za Srbiju Jelko Kacin, koji se založio za to da se Srbiji, pored statusa kandidata, odredi i datum početka pregovora za pristupanje EU.

Kacin je nakon debate u EP u izjavi za novinare naveo da je zadovoljan prijemom Nacrta rezolucije.

Očekujemo da će 1. marta, kada će Spoljnopolitički komitet EP usvojiti izmenjen i dopunjen tekst rezolucije, to pozitivno uticati na Savet EU, koji će istog dana odlučivati o kandidaturi Srbije, istakao je on.

Članovi tog komiteta će do kraja januara podneti amandmane na tekst rezolucije, dok će o njima raspravljati 29. februara. Finalnu verziju dokumenta Komitet će izglasati 1. marta.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.1.2012.

SEMINAR O BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE NAMENJEN ZAPOSLENIMA U NEVLADINOM SEKTORU BIĆE ODRŽAN 6. I 7. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na dvodnevni seminar o borbi protiv diskriminacije namenjen zaposlenima u nevladinom sektoru, koji će se organizovati 6. i 7. februara 2012. godine u Beogradu.

Seminar će trajati dva dana (ukupno sa pauzama 4 sata dnevno) i održaće se u VIP konferencijskoj sali Hotela Prag u Beogradu(http://www.hotelprag.rs/).

Predavači na kursu će biti treneri i stručnjaci iz oblasti diskriminacije sa dugogodišnjim iskustvom u radu nevladinog sektora u Srbiji. Seminar je osmišljen u okviru projekta koji finansira Evropska Unija "Seminari za podizanje svesti u oblastima anti diskriminacije i jednakosti namenjeni organizacijama civilnog društva" koji je sproveden u 32 evropske zemlje.

Projekat predstavlja inicijativu Evropske komisije, sprovodi ga organizacija Human European Consultancy, Migration Policy Group, i lokalni partneri u svakoj od 32 zemlje. Cilj projekta je da ojača mogućnosti organizacija civilnog društva koja se bave zabranom diskriminacije i jednakošću razvijanjem materijala i aktivnosti za obuku. NVO igraju ključnu ulogu u upoznavanju sa antidiskriminacionom politikom i zakonima, kao i sa njihovim sprovođenjem na terenu.

One su od suštinskog značaja za predstavljanje i odbranu osoba koje zastupaju, kao i za podizanje svesti kod žrtava i potencijalnih žrtava diskriminacije koje vrlo često nisu ni svesne svojih prava, pa i kod opšte javnosti. Molimo zainteresovane da pošalju mail na dzombic.jelena@gmail.com ukoliko žele da učestvuju na seminaru.

Za sva dodatna pitanja takođe pišite na dzombic.jelena@gmail.com.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 12.1.2012.

UPUĆEN POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PREDLOGE PROJEKATA O JAVNOM ZASTUPANJU U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U CILJU PODRŠKE SOCIJALNOJ INKLUZIJI • Rok za prijavljivanje je 31. januar 2012. godine •

Dugoročni cilj Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) je podrška procesu demokratizacije i osnaživanju civilnog društva u Srbiji, kroz razvoj aktivnih i stabilnih lokalnih zajednica. BCIF je svoj rad započeo 1999. godine kao britanska fondacija, a 2004. je registrovan kao domaći fond, kao rezultat želje da postane dugoročna podrška lokalnim inicijativama u Srbiji. U okviru programa donacija, Fond je od nastanka do danas dodelio preko 700 donacija u ukupnoj vrednosti od preko 3.000.000 evra. Projekti koji su podržani pokrivaju širok dijapazon tema i problema, ali najčešće se bave pitanjima kao što su: učešće građana u odlučivanju u lokalnim zajednicama, integracija marginalizovanih grupa u zajednicu, izgradnja etničke tolerancije, inovativne socijalne usluge i zaštita životne sredine.

Ovaj poziv je integralni deo Projekta "Razvoj lokalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice" koji se realizuje u tročlanom partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa (IPA 2008 - Socijalna inkluzija). BCIF, kao implementacioni partner u okviru tog projekta, ima ulogu i zadatak da pruži podršku jačanju kapaciteta civilnog sektora za zastupanje u procesu razvoja održivih lokalnih usluga za decu i njihove porodice.

Programom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama želimo da podstaknemo udruženja građana da pokrenu inicijative koje će biti usmerene na obezbeđivanje sredstava iz budžeta lokalnih samouprava za finansiranje pružanja socijalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihovih porodica.

Inicijative treba da uključe građane i građanke u aktivnu promociju rešenja problema, a donosioce odluka usmere na odabir adekvatnog rešenja. Istovremeno, želimo da promovišemo međusobnu saradnju organizacija iz različitih regiona Srbije.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs biće izabrano 10-12 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani u februaru, martu i aprilu 2012. godine.
• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekti dobiće finansijsku podršku za sprovođenje, u iznosu do 7.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti)
• Projekti koji dobiju novčanu podršku imaće i stalnu stručnu podršku tokom realizacije projekta od strane osoblja kancelarije BCIF-a i stručnih saradnika/ca

Fokus programa

Ideje (nacrti projekata) sa kojima se organizacije ili koalicije udruženja gradjana prijavljuju treba da se odnose na rešavanje problema finansiranja socijalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihovih porodica iz budžeta lokalne samouprave, putem javnog zastupanja- pristupa koji građani koriste za postizanje promene politike, pravila, prakse, procedura, finansiranja. Predložene aktivnosti treba da se odnose i na osnaživanje građana/ki za rešavanje problema i njihovo učešće u procesu donošenja odluka kroz dijalog sa lokalnim vlastima i institucijama. Projekti, takođe, treba da koriste već postojeće zakonske okvire i mogućnosti, ili da predlože nove koji bi doveli do pozitivnih promena.

Istovremeno, očekuje se da predložene akcije zastupanja imaju potencijal da dovedu do konkretnih rezultata, odnosno da ostvare promene u budžetu lokalne samouprave i tako unaprede kvalitet života dece sa invaliditetom i njihovih porodica.

Visina donacije:

Visina donacije je do 7.000 $ (u dinarskoj protivvrednosti).

Kriterijumi za učešće u programu:

Konkurs je otvoren za registrovana udruženja građana ili koalicije udruženja građana koja su prepoznatljiva u svojim zajednicama u Srbiji a nalaze se u sredinama koje su korisnici EU sredstava u okviru Grant šeme Socijalna inkluzija (EuropeAid/130732/L/ACT/RS). Spisak lokalnih zajednica na koje se odnosi ovaj konkurs nalazi se u dokumentu u Prilogu 1. Neophodan kriterijum za učešće u konkursu je da udruženja ili koalicije imaju iskustva i ostvarene rezultate u procesu javnog zastupanja. Ukoliko se na konkurs prijavljuje koalicija udruženja građana potrebno je u prijavi navesti koja je organizacija vodeća.

Konkurs nije otvoren za udruženja građana ili koalicije udruženja građana koja ne dolaze sa područja navedenih opština.

Prijave profitnih inicijativa, državnih institucija, vladinih tela, međunarodnih organizacija i partijskih organizacija takođe se neće razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.

Zainteresovane organizacije treba da pošalju nacrt projekta/ideje sa kojim bi konkurisali za donaciju (na najviše osam strana, font tahoma, veličina 11). Nacrt projekta, čiji se formular nalazi u pratećem materijalu, treba da sadrži sledeće:

• Opis lokalne zajednice;
• Opis problema koji bi se rešavao predloženom akcijom javnog zastupanja na lokalnom nivou uključujući i broj dece sa invaliditetom koji su direktno pogođeni ovim problemom;
• Osvrt na problem kroz komentar o budžetu lokalne samouprave;
• Cilj koji se želi postići projektom;
• Metode koje će se koristiti/primenjivati;
• Opis segmenta/dela zakonske regulative i/ili odluke koji organizacija želi da iskoristi, a relevantan je za dati problem;
• Podaci o kapacitetu organizacije;
• Informacije o prethodnom iskustvu i postignutim rezultatima u oblasti javnog zastupanja;
• Budžetsku konstrukciju nacrta projekta

Kriterijumi za procenjivanje su sledeći:

• Jasno izložena ideja;
• Kapacitet organizacije
• Prethodno iskustvo u oblasti javnog zastupanja i socijalne inkluzije;
• Dobro objašnjen (analiziran) problem kojim se nacrt projekat bavi;
• Relevantnost problema za datu zajednicu;
• Realan i dostižan cilj;
• Jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti;
• Realan pristup rešavanju problema putem zastupanja i mogućnost postizanja željene promene u okvirima od osam meseci;
• Realan projektni budžet u skladu sa aktivnostima;
• Aktivno uključenje zajednice tj. građana i građanki u ostvarenju cilja;
• Mogućnost razvijanja mreže podrške za cilj zastupanja

Preporučujemo da zainteresovane organizacije pogledaju dokumenta i priručnike koji se nalaze na web sajtu www.bcif.org, na stranici E-Publikacije, naročito Priručnik za javno zastupanje u lokalnim zajednicama POKRENIMO ZAJEDNICE br. 4 koji se nalazi na istoj stranici sajta.

Rok za prijavu:

Nacrti projekata se primaju do 31. januara 2012. godine. (do 17:00h).

Procedura za učešće u programu:

Po prijemu nacrta projekta/ideje, organizacije će dobiti povratnu informaciju o prijemu. Nacrt pošaljite elektronski na e-mail adresu: zajednice@bcif.org.
Ukoliko niste u mogućnosti da pošaljete elektronsku verziju, pošaljite štampanu na adresu:

BCIF, Majke Jevrosime 19, 11000 Beograd, ili putem faksa na broj: 011/3288-723. Ukoliko dokument šaljete poštom ili faksom, obavezno naznačite: Prijava za program javnog zastupanja

Nakon prijema nacrta projekata pristiglih u naznačenom roku, sledeći su koraci:

1. Selekcioni odbor pravi uži izbor podnosilaca ideja - tj. 10 -12 organizacija koje će biti pozvane na obuku. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani u februaru, martu i aprilu 2012. godine
2. U toku i između treninga odabrane organizacije će imati mogućnost konsultacija - tj. organizacije će imati mogućnost da se konsultuju i dobiju stručnu podršku u vezi sa razvijanjem projektnih ideja i njihovom uobličavanju u predlog projekta.
3. Nakon završenog procesa konsultacija, organizacije svoje nacrte uobličavaju u puni predlog projekta, šalju ih kancelariji BCIF-a i ulaze u proceduru odlučivanja o dodeli donacija; prijavni formular je obavezan i biće obezbeđen u toku treninga.
4. Organizacije čiji projekti budu podrženi donacijom imaće u toku realizacije podršku BCIF kancelarije.

Odluke o dodeli donacija donose se na sledeći način:

1. Osoblje i konsultanti BCIF-a daju svoje procene i preporuke Odboru za donacije na osnovu saradnje sa organizacijom tokom čitavog procesa
2. Finalni predlog projekta, sa propratnim mišljenjem konsultanata, razmatra posebno formiran Odbor za dodelu donacija, koji i donosi konačnu odluku o dodeli finansijske podrške (granta).

Za dodatne informacije možete kontaktirati: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Majke Jevrosime 19, 11000 Beograd, Tel: 011/3288 723 (četiri linije), Fax: 011/ 3288 723, Email: zajednice@bcif.org, Web: www.bcif.org

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 12.1.2012.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA JE ZAPOČELO RAD NA FORMIRANJU NACIONALNE LISTE PRIORITETNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

U cilju unapređenja SLAP informacionog sistema, SKGO poziva zainteresovane subjekte da potrebe za izradom projektno-tehničke dokumentacije i za izgradnjom infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom, zaštite voda i remedijacije kontaminiranih lokacija formulišu u prioritetne projekte i unesu u SLAP IS do kraja februara 2012. godine •

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je započelo rad na formiranju nacionalne liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti životne sredine, koji će efikasno doprineti sprovođenju nacionalnih politika, strategija i usvojenih propisa u ovoj oblasti. Saradnja sa jedinicama lokalne samouprave, koje su velikim delom nadležne za sprovođenje propisa i za lokalnu infrastrukturu je u ovom procesu od presudnog značaja.

U tom cilju, Ministarstvo je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština aktivno radilo na definisanju Upitnika za identifikaciju i Kriterijuma za prioritizaciju infrastrukturnih projekata i unapređenju SLAP informacionog sistema (www.slap.skgo.org), koji je i do sada funkcionisao kao baza opštinskih projekata. Kroz unapređeni SLAP IS koji postaje operativan od 10. januara 2012. godine, očekujemo da dobijemo listu relevantnih infrastrukturnih projekata u skladu sa nacionalnim prioritetima, koji bi bili finansirani kroz sredstva donatorske i EU pomoći, međunarodnih finansijskih institucija i domaćih izvora finansiranja.

Pozivamo vas da vaše potrebe za izradom projektno-tehničke dokumentacije i za izgradnjom infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom, zaštite voda i remedijacije kontaminiranih lokacija formulišete u prioritetne projekte i unesete u SLAP IS u skladu sa Instrukcijama koje dostavljamo u prilogu dopisa. Takođe vas molimo da informacije o postojećim infrastrukturnim projektima u SLAP IS ažurirate u skladu sa novim upitnikom i upustvom. Prema planiranom kalendaru i aktivnostima za programiranje međunarodne pomoći i EU fondova, ovi projekti bi trebalo da budu uneti u SLAP IS najkasnije do kraja februara 2012. godine.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Odeljenje za upravljanje projektima u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, telefon: 011/2856427 email: projekti@ekoplan.gov.rs ili SLAP kancelariju pri Stalnoj konferenciji gradova i opština, tel: 011/ 3223 446; email: slap@skgo.org.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 12.1.2012.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU SRPSKOG I RUSKOG TUŽILAŠTVA

Republički javni tužilac Srbije Zagorka Dolovac potpisala je danas u Moskvi sa generalnim tužiocem Ruske Federacije Jurijem Čajkom sporazum o saradnji između dva tužilaštva, rekao je Tanjugu portparol tužilaštva Tomo Zorić.

Dolovac je sa Čajkom takođe razgovarala o postupcima koji se u Srbiji vode protiv Mire Marković i Marka Miloševića, a kojima je Rusija dala status izbeglica, tako da nisu mogli da budu izručeni Srbiji.

Sporazum o saradnji podrazumeva intenzivnu saradnju između Srbije i Rusije u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, ekstremizma, prometa oružja, narkotika, krivičnih dela iz oblasti viskotehonološkog kriminala i drugih društveno opasnih krivičnih dela.

Takođe predviđa da svaka strana imenuje jednu ili više kontakt osoba koje su odgovorne za održavanje direktne veze, što će omogućiti brzu i efikasnu razmenu dokaza i informacija, a sve u cilju efikasnosti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Dolovac boravi u dvodnevnoj posetu Moskvi, gde će je u petak primiti predsednik Rusije Dimitrije Medvedev.

Rusko tužilaštvo danas obeležava 290 godina od osnivanja, a svečanostima će prisustvovati delegacije iz 35 zemalja, među kojima su i Srbija i Crna Gora.

Izvor: RTV, Tanjug, 12.1.2012.

Klasa C primenjuje se od 450 metara (1500 ft) iznad terena do nivoa leta 195, izuzev u kontrolisanim zonama (CTR), klasa D u svim kontrolisanim zonama i G se primenjuje do 450 metara (1500 ft) iznad terena osim u kontrolisanim zonama.

S obzirom na liberalizaciju donjeg dela vazdušnog prostora - ispod nivoa leta 195 očekuje se povećanje broja vazduhoplovnih operacija.

Izvor: Tanjug, 12.1.2012.

POTPISAN PROTOKOL O SPROVOĐENJU PROJEKTA "JAČANJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA" U OKVIRU PROGRAMA "UNAPREĐENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI" IZMEĐU VISOKOG SAVETA SUDSTVA" I INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP (IMG) • Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine •

Visoki savet sudstva i International Management Group (IMG) potpisali su Protokol o sprovođenju Projekta "Jačanje Visokog saveta sudstva" u okviru programa "Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji".

Protokol su potpisali Nata Mesarović, predsednica Visokog saveta sudstva i Dino Bicciato, generalni direktor IMG.

Aktivnosti obuhvaćene projektom usmerene su na jačanje kapaciteta kadrova, razvoj softvera, građanske radove i nabavke odgovarajuće opreme.

Sprovođenje programa će početi 1. aprila 2012. godine i trajaće do decembra 2013. godine.

U okviru projektne komponente "Unapređenje rada sudova i dostupnosti pravde" radi se na renoviranju sudova, na standardizaciji izgleda suda pri ulaznom delu, sudnicama i pisarnicama, posebno se stavlja akcenat na prilazima za invalide.

Sudovi koji su obuhvaćeni projektom su: Osnovni sud u Leskovcu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni sud u Užicu i Viši sud u Vranju.
Početkom 2012. godine planirana je poseta predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović navedenim sudovima.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 30.12.2011.

SEMINAR POSVEĆEN PREZENTACIJI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BIĆE ODRŽAN 30. JANUARA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 23. januar 2012. godine •

Imajući u vidu značaj Zakona o parničnom postupku, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 30.01.2012. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje Seminar posvećen prezentaciji Zakona o parničnom postupku. Mesto održavanja seminara biće i ovog puta Privredna komora Srbije, ulica Resavska 15.

Molimo sve zainteresovane licencirane stečajne upravnike, kao i lica koja su položila stručni ispit za obavljanje poslova stečajnog upravnika da svoju prijavu pošalju na adresu sladjana.guzijan@alsu.gov.rs najkasnije do 23.01.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 30.12.2011.

ZAKONSKE OBAVEZE I ROKOVI KOJI NASTUPAJU OD 1. JANUARA 2012. GODINE

ZAKON O USTAVNOM SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011)
• Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno pre 4. januara 2012. godine, okončaće se po odredbama ovog zakona.
• Zahtevi za naknadu štete podneti Komisiji iz člana 90. stav 3. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS, broj 109/07), do 4. januara 2012. godine, rešiće se u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)
• Lica za koja se do dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 4. januara 2012. godine nije smatralo da deluju zajednički, a koja prema odredbama ovog zakona deluju zajednički, i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva obavezna su da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama ovog zakona.
• Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. januara 2012. godine, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O PATENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. janaura 2012. godine a odredbe ovog zakona koje se odnose na sertifikat o dodatnoj zaštiti primenjivaće se od 1. jula 2013. godine.
• Registrovani patenti i mali patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje patenta i malog patenta podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa patentima i malim patentima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine, prestaju da važe odredbe čl. 3. do 13. Zakona o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010) i 1) Zakon o patentima ("Službeni list SCG", br. 32/04, 35/04 i "Službeni glasnik RS", broj 115/06);

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" odnosno 4. januara 2012. godine.
• Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 4. januara 2012. godine nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.
• Danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. januara 2012. godine prestaju da važe odredbe člana 2b stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Odredba člana 15i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05 i 72/09) prestaje da važi 15. januara 2012. godine.
• Ovaj zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da podnese Izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010 i 43/2011)
• Vlada, na predlog Uprave, polugodišnje utvrđuje, i to do 31. januara odnosno do 31. jula tekuće godine, iznose najpopularnijih cena iz stava 4. ovog člana u prethodnom polugodištu.
• Obveznik koji zbog obima poslovanja nije u mogućnosti da popis zaliha proizvoda izvrši na dan 31. decembra, može popis zaliha proizvoda izvršiti u toku meseca decembra tekuće godine, a najkasnije do 15. januara naredne godine.
• Obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra meseca tekuće godine ili od 1. do 15. januara naredne godine dužan je da zalihe proizvoda utvrđene popisom svede na dan 31. decembra, i to po svakoj vrsti akciznog proizvoda posebno.
• Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji plaća se akciza, i to:
1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 26,00 din/pak;
2) od 1. januara 2012. godine u iznosu od 30,00 din/pak.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na sve vrste motornog benzina i sve vrste dizel-goriva iz člana 1. ovog zakona, izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine.
• Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C i tečni naftni gas za pogon motornih vozila iz člana 9. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09 i 101/10), izvršiće se u januaru 2012. godine indeksom potrošačkih cena u 2011. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
• Odredbe člana 79. ovog zakona kojim je propisana sadržina završnog računa primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 31/2011)
Od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, zaposlene u Narodnoj banci Srbije koji su na dan 31. decembra 2011. godine obavljali poslove u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole menjačkih poslova, kao i operativnu dokumentaciju, opremu i sredstva za rad koja su služila za obavljanje tih poslova.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s tim što će se odredbe čl. 18, 19, 21, 22, 23, 26. i 27. ovog zakona u delu koji se odnosi na menjačke poslove, člana 28. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 59. stav 1. tač. 81) i 82) i člana 30. ovog zakona u delu koji se odnosi na novopredloženi član 61. tač. 37) i 38) primenjivati od 1. januara 2012. godine, a odredbe člana 59. stav 1. tačka 70) i člana 61. tačka 36) Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 62/06) primenjivaće se do 31. decembra 2011. godine.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009)
• Radi utvrđivanja obaveze doprinosa za samostalne umetnike, umetnička udruženja kod kojih se samostalni umetnici vode na evidenciji dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostave obaveštenje sa podacima o samostalnim umetnicima koji nisu osigurani po drugom osnovu jednom godišnje, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 101. koje stupaju na snagu 1. januara 2012. godine.

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)
• Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
• Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 5. ovog zakona u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na naknadu za rad članovima Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009 i 101/2010)
• Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje profesionalnih vojnih lica prema propisima o Vojsci Srbije obezbeđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i u budžetu Republike Srbije, počev od 1. januara 2012. godine.
• Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba čl. 1, 10, 15, 20, 21, 23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju počev od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 2
Porez na imovinu plaća se na sledeća prava na nepokretnosti:
1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari;
2) (brisana)
3) pravo stanovanja;
4) (brisana)
5) pravo zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme;
5a) pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, površine preko 10 ari;
6) pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari.
Nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.
U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz stava 1. tač. 3) do 6) ovog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.
Porez na imovinu na prava na zemljištu iz stava 1. tač. 1), 5a) i 6) ovog člana plaća se na razliku njegove površine i površine od 10 ari.
Poreski obveznik
Član 4
Obveznik poreza na imovinu na prava iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, osim kada je ovim zakonom drukčije uređeno.
Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje jedno od prava iz člana 2. ovog zakona na istoj nepokretnosti, poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.
U slučaju kad je nepokretnost, koju je stekla i koristi javna služba (javno preduzeće, ustanova) i druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno preduzeće i druga organizacija ulaganjem državnog kapitala, u državnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva u svojini Republike Srbije, poreski obveznik je korisnik nepokretnosti.
Kada je imalac prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona nepoznat ili nije određen, obveznik poreza na imovinu je korisnik nepokretnosti.
Kada je nepokretnost data u državinu i na korišćenje primaocu lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, obveznik poreza na imovinu je primalac lizinga.
U pogledu rezidentstva pravnog lica primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, a u pogledu rezidentstva fizičkog lica odredbe zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Poreska oslobođenja
Član 12
Porez na imovinu ne plaća se na prava na nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona:
...
 8) zemljište - za površinu pod objektom na koji se porez plaća;
Član 6[s5]
Porez na imovinu za 2012. godinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti, ne može biti utvrđen u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze tog obveznika za 2011. godinu.
• Odredbe čl. 1, 2, 3. i 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Poslodavac koji ima u radnom odnosu više od 50 zaposlenih na neodređeno vreme dužan je da usvoji plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara.
• Poslodavac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovođenju plana mera iz stava 1. ovog člana najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011 i 70/2011 - usklađeni din. izn.)
• Taksa iz člana 63. Tarifni broj 223v ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Odredbe člana 12. ovog zakona (Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava) počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
Član 25 stav 4
U imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog, odnosno komanditnog društva.
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu, osim:
1) odredaba člana 25. stav 3. i člana 30. ovog zakona koje počinju da se primenjuju 1. jula 2010. godine;
2) odredbe člana 25. stav 4. ovog zakona koja počinje da se primenjuje 1. januara 2012. godine;
3) odredaba čl. 150. do 154. ovog zakona koje počinju da se primenjuju devedesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove za tržišnog inspektora, Glavnog tržišnog inspektora, kao i na poverene poslove inspekcijskog nadzora jedinicama lokalne samouprave i uslove koje moraju da ispunjavaju komunalni inspektori za obavljanje tih poslova, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Agencija za restituciju počinje sa radom do 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
Član 38 stav 5
U slučaju da je došlo do neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik je dužan da, odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja, prijavi banci transakciju izvršenu neovlašćenim korišćenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice, u kom slučaju može snositi gubitke koji su posledica neovlašćenog korišćenja najviše do iznosa od 15.000 dinara.
.......
• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" i primenjuje se posle isteka šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbe člana 38. stav 5. tog zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2012. godine.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
Pregledi i lečenje u slučaju bolesti i povreda
Član 37 tačka 8)
Obolelim, odnosno povređenim osiguranim licima, u zavisnosti od medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova, obezbeđuju se:
...
8) pravo na pratioca osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, za vreme stacionarnog lečenja i medicinske rehabilitacije, a da je to medicinski neophodno, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno;

Pregledi i lečenja bolesti usta i zuba
Član 41

Osiguranim licima obezbeđuju se pregledi i lečenja bolesti usta i zuba u ambulantno-polikliničkim i stacionarnim uslovima i to najmanje:
1) pregled i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju, kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilice;
2) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
3) ukazivanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle;
4) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, pre transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu;
5) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana malignih bolesti maksilofacijalnog predela;
6) urgentni stomatološki i hirurški pregledi i lečenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom;
7) izrada akrilatne totalne i subtotalne proteze kod osoba starijih od 65 godina života;
8) neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodonske aparate u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice;
9) izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje;
10) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba kod lica kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života;
11) pregledi i lečenje bolesti usta i zuba osiguranika iz člana 22. ovog zakona.
Licima iz stava 1. tač. 10) i 11) ovog člana obezbeđuje se pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba ako su prihodi osiguranog lica ispod cenzusa utvrđenog aktom iz člana 22. stav 2. ovog zakona.

Medicinska rehabilitacija u slučaju bolesti i povrede
Član 42

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalne anomalije ili razvojnog poremećaja.
Medicinskom rehabilitacijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija rehabilitacionih postupaka koji obuhvataju kineziterapiju i sve vidove fizikalne, okupacione terapije i terapije glasa i govora, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, nameštanje, primenu i obuku za upotrebu tog pomagala kod osiguranog lica.
Okupacionom terapijom se osiguranom licu obezbeđuju postupci medicinske rehabilitacije posle bolesti i povrede koji imaju za cilj da se osigurano lice osposobi za samostalnu brigu o sebi, odnosno da unapredi funkcionisanje u ostalim aktivnostima svakodnevnog života.
Rehabilitacijom glasa i govora se osiguranom licu obezbeđuju medicinski postupci uz upotrebu odgovarajućih pomagala koja su neophodna za dijagnozu i tretman bolesti i povreda ili kongenitalne anomalije koje za posledicu imaju poremećaj glasa i govora koji onemogućava komunikaciju osiguranog lica, odnosno poremećaj gutanja koji je posledica bolesti ili povrede.
Fizikalnom terapijom obezbeđuje se utvrđivanje, primena i evaluacija svih odgovarajućih fizikalnih agenasa, uključujući prirodni lekoviti faktor u tretmanu povređenog i obolelog osiguranog lica.
Osiguranom licu obezbeđuje se medicinska rehabilitacija u ambulantno-polikliničkim i bolničkim uslovima kada je opravdana i neophodna za tretman stanja osiguranog lica.
Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisciplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.
Osiguranim licima obezbeđuje se rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija) kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.
Pravo na pratioca obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica.
Republički fond opštim aktom utvrđuje vrste indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije, dužinu trajanja rehabilitacije, način i postupak ostvarivanja rehabilitacije i upućivanja na rehabilitaciju iz stava 1. ovog člana.
Opšti akt iz stava 10. ovog člana objavljuje se "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Član 45

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja iz čl. 34. - 44. ovog zakona, osiguranim licima obezbeđuje se:
1) 100% plaćanja od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti;
- preglede i lečenje u slučaju planiranja porodice, trudnoće, porođaja i u postnatalnom periodu, uključujući prekid trudnoće iz medicinskih razloga;
- preglede, lečenje i medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda dece, učenika i studenata do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života, odnosno starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju;
- preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod lica iz člana 41. tač. 1), 10) i 11) ovog zakona, kao i žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja;
- preglede i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečavanje njihovog širenja;
- preglede i lečenje od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, progresivnih neuro- mišićnih bolesti, cerebralne paralize, paraplegije, tetraplegije, trajne hronične bubrežne insuficijencije kod koje je indikovana dijaliza ili transplantacija bubrega, cistične fibroze, sistemskih autoimunih bolesti, reumatske bolesti i njenih komplikacija;
- preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem, davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i drugih lica za obezbeđivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica;
- preglede, lečenje i rehabilitaciju zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu;
- pružanje hitne medicinske i stomatološke pomoći, kao i hitan sanitetski prevoz;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, u vezi sa lečenjem bolesti i povreda iz ove tačke;
2) najmanje 95% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- intenzivnu negu u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- operativne zahvate koji se izvode u operacionoj sali, uključujući i implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge;
- najsloženije laboratorijske, rendgenske i druge dijagnostičke i terapijske procedure (magnetna rezonanca, skener, nuklearna medicina i dr.);
- lečenje osiguranih lica upućenih u inostranstvo;
3) najmanje 80% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- preglede i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste;
- laboratorijske, rendgen i druge dijagnostičke i terapijske procedure koje nisu obuhvaćene tačkom 2) ovog člana;
- kućno lečenje;
- stomatološke preglede i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica, kao i stomatološke preglede i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije bubrega;
- lečenje komplikacija karijesa kod dece i omladine, vađenje zuba kao posledice karijesa, kao i izradu pokretnih ortodonskih aparata;
- stacionarno lečenje, kao i rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
- preglede i lečenje u dnevnoj bolnici, uključujući i hirurške zahvate van operacione sale;
- medicinsku rehabilitaciju u ambulantnim uslovima;
- medicinsko-tehnička pomagala, implantate i medicinska sredstva, koja nisu obuhvaćena tačkom 1) ovog člana;
4) najmanje 65% od cene zdravstvene usluge iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za:
- dijagnostiku i lečenje steriliteta;
- izradu akrilatne totalne i subtotalne proteze kod lica starijih od 65 godina života;
- očna i slušna pomagala za odrasle;
- promenu pola iz medicinskih razloga;
- sanitetski prevoz koji nije hitan.

Za zdravstvene usluge koje se obezbeđuju kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa stavom 1. ovog člana, a za koje Republički fond ne vrši plaćanje na osnovu cene zdravstvene usluge, već troškove obračunava i plaća na drugačiji način (po poseti osiguranog lica zdravstvenom radniku, dijagnostički srodnih grupa zdravstvenih usluga, programima, bolesničkom danu i dr.), osiguranim licima obezbeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u procentima propisanim u stavu 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) alineja četvrta ovog zakona, za ostvarivanje prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Republički fond može opštim aktom iz člana 48. stav 3. ovog zakona da utvrdi plaćanje participacije, ako se osigurano lice ne odazove pozivu izabranog lekara na preventivni pregled, odnosno ako ne ostvaruje pravo na preventivne stomatološke usluge u skladu s ovim zakonom, odnosno republičkim programom stomatološke zdravstvene zaštite koji donosi Vlada u skladu s ovim zakonom.

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe čl. 11, 12, 13. i 15. ovog zakona, u delu u kojem se utvrđuje veći obim i sadržaj prava od prava utvrđenih propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.

Izvor: Redakcija, 3.1.2012.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA POVODOM ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA PROSVETNIM RADNICIMA ZA 2009, 2010. I 2011. GODINU • Svi zaposleni kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade treba da podnesu tužbe nadležnom sudu do 31. decembra 2011. godine, a najkasnije do dana isteka tri godine od dana kada je to pravo stečeno •

"Razmatrajući izveštaj o sprovođenju obaveza Vlade RS iz Sporazuma sa reprezentativnim sindikatima od 1.4.2011. godine, GO USPRS je konstatovao da jubilarne nagrade u većini jedinica lokalnih samouprava nisu isplaćene, kao i da razgovori o povećanju koeficijenata koji su trebali da se završe do 1.10.2011. godine sa primenom od januara 2012. godine nisu ni počeli. Iz tih razloga, doneta je odluka da svi zaposleni, kojima nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2009, 2010. i 2011. godinu, podnesu tužbe nadležnom sudu. Utuživanje treba da se obavi do 31.12.2011. godine,a najkasnije do dana kada ističu 3 godine od dana kada je to pravo stečeno. Tužbe možete podneti sami preko nadležnog suda ili u dogovoru sa advokatima za sve zaposlene u pojedinim gradovima."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

IMENOVANA KOMISIJA ZA TUMAČENJE ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Rešenjem Ministra prosvete i nauke broj 119-01-255/2011-02 od 06.12.2011. godine imenovana je Komisija za tumačenje odredaba PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika:

Mr Zoran Kostić - pomoćnik Ministra za školske uprave, stručno pedagoški nadzor i srednje obrazovanje i vaspitanje
Rajka Vukomanović - predstavnik Ministarstva rada i socijalne politike
Slavica Manojlović - predstavnik Ministarstva finansija
Slavica Đorđević - predstavnica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije
Slobodan Brajković - Predsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije
Jovan Jerković - predstavnik Sindikata obrazovanja Srbije
Ružica Todić Brdarić - predstavnica GSPRS "Nezavisnost"

Na Konstitutivnoj sednici, održanoj 16.12.2011. godine, Komisija je usvojila Poslovnik o radu, a na sednici održanoj 22.12.2011. godine, razmatrani su pristigli predmeti i data tumačenja koja će biti dostavljena podnosiocima istih.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 26.12.2011.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.

Zakon o parničnom postupku uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka.

Zakon o parničnom postupku sistemski predstavlja jedan od najvažnijih legislativnih akata jedne zemlje, a principi i načela koje sadrži bitno određuju stepen ostvarivanja zaštite u postupku pred sudovima opšte i specijalizovane nadležnosti.

Reformisanje parnične procedure radi usklađivanja sa evropskim standardima i implementacija  preporuka SE, sistemski omogućava i horizontalno usklađivanje propisa na nacionalnom nivou, obzirom na brojne nove zakone koje je Narodna Skupština donela u sprovođenju Nacionalne strategije reforme pravosuđa, čiji je krajnji cilj ostvarenje prava stranaka na zakonitu, pravičnu i jednaku zaštitu.

Učesnici seminara upoznaće se sa konceptom novog Zakona o parničnom postupku koji stupa na snagu 01.02.2012. godine. Takodje nakon seminara učesnici će biti u mogućnosti da samostalno sačine podneske u formalnom smislu, i da preduzimaju potrebne radnje u parničnom postupku.

Ciljna grupa:
Pravne službe privrednih društava i institucija, advokati.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa novinama u Zakonu; da se informišu ko može zastupati pravna lica u parničnom postupku, o dužnostima stranaka u postupku; koja dokazna sredstva i kako koristiti, posebno u privrednim sporovima.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavači:
Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
Mladen Nikolić, sudija u IV opštinskom sudu

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. februar 2012. od 15.30 – 19.30 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje, topli i hladni bife.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485  ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=3266df64-3f95-41d4-aea1-39443a5b251f

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – 8. FEBRUAR 2012.
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
VLADA SRBIJE UTVRDILA PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Tanjug

Vlada Srbije utvrdila Predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) kojim se predlažu poreske olakšice za kupovinu prvog stana građanima koji kupuju stan po neprofitnim uslovima od jedinica lokalne samouprave.

Predloženo je da se tim građanima omogući pravo na povraćaj PDV-a pod uslovom da su isplatili ugovorenu cenu stana sa PDV-om, rekao je na konferenciji za novinare posle sednice vlade direktor vladine Kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović.

On je napomenuo da je vlada danas utvrdila i Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi.

VLADA RS USVOJILA PAKET KREDITNE PODRŠKE PRIVREDI, KAO I TRI PROGRAMA RASPODELE SUBVENCIJA I PODSTICAJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Tanjug

Vlada Srbije usvojila je danas paket mera pomoći privredi, koji zajedno sa pomoći industriji vagonogradnje, koja će biti usvojena sledeće nedelje, ukupno predviđa podršku od sedam milijardi dinara.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je na konferenciji za novinare posle sednice Vlade, da je danas usvojen paket kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj od 2,5 milijarde dinara.

Takođe, usvojen je i program mera za ublažavanje negativnih efekata ekonomske krize koji, između ostalog obuhvata pomoć kompanijama koje se bave proizvodnjom kamiona, autobusa i traktora ukupne vrednosti od 600 miliona dinara, rekao je Ćirić.

Prema njegovim rečima, usvojen je i predlog programa za raspored korišćenja subvencija u turizmu od oko 2,7 milijardi dinara koje će biti uložene u razvoj te privredne grane.

Ćirić je najavio da će sledeće nedelje biti usvojena uredba za realizaciju sredstava za podsticaj stranih i domaćih investitora u vrednosti od oko pet milijardi dinara.

Ministar je najavio i da će sledeće nedelje biti predstavljen Nacrt zakona o redovnosti plaćanja novčanih obaveza koji će važiti i za privatni i za javni sektor.

Ministar je ocenio da ove mere pokazuju spremnost vlade da se i u ovoj godini posveti poboljšanju položaja privrede i preduzeća u Srbiji, i pored restriktivnog budžeta.

Vlada Srbije usvojila je tri programa raspodele subvencija i podsticaja u oblasti poljoprivrede za 2012. godinu u ukupnoj vrednosti od 10,8 milijardi dinara.

Vlada je usvojila program raspodele i korišćenja sredstava i subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2012, prema kome će biti izdvojeno 1,8 milijardi dinara, najvećim delom za usavršavanje stručnjaka koji su nosioci razvoja poljoprivrede, rekao je direktor vladine Kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović.

Mihajlović je posle sednice vlade rekao da je usvojen i program raspodele subvencija za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, kojim će biti raspodeljena sredstva od 6,5 milijardi dinara po osnovu tekućih i razvojnih podsticaja.

Podsticaji su predviđeni za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, premije za mleko, podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva, rekao je on.

Takođe, usvojen je i program raspodele sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2012, kojim je predviđeno da se skoro 2,5 milijardi dinara raspodeli za sprovođenje mera selekcije radi unapređenja genetskog materijala u stočarstvu i za strukturne podsticaje, dodao je Mihajlović.

On je istakao da je poljoprivreda jedan od oslonaca privrednog razvoja Srbije i dodao da je od januara do septembra prošle godine izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bio 1,95 milijardi dolara, što je 34 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

USVAJANJE ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI NE DONOSI NOVE NAMETE NI ZA MEDIJE, NI ZA GRADJANE IZJAVLJUJE MINISTAR KULTURE I INFORMISANJA

Tanjug

Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković izjavio je da neće biti novih nameta ni za medije, ni za građane zbog usvajanja Zakona o kinematografiji, već će građani u 2012. dobiti mnogo više od kulture i to za manje novca i najavio izlazak države iz svih medijskih kuća, usvajanje novog zakona o informisanju i otvaranje novih institucija kulture.

Marković je u intervjuu "Novostima" rekao da je Medijska strategija utvrdila rokove za sistemsko uređenje ove oblasti i oni se poštuju, a upravo se radi na zakonu o elektronskim medijima i na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2012.

Na pitanje da li očekuje povlačenje države iz svih medija u roku od dve godine, Marković je odgovorio da je tačan rok 24 meseca po utvrđivanju zakonskog osnova i da će se jasnim i preciznim zakonskim odredbama obezbediti da vlasništvo nad medijima bude jasno vidljivo i transparentno.

Te odredbe će biti sadržane u propisima koji se donose ili će biti određene posebnim zakonom, rekao je Marković i podsetio da se formira radna grupa za izradu zakona o informisanju, a rok za njegovo donošenje je 18 meseci od usvajanja strategije.

Marković je istakao da država redovno pomaže medijima putem konkursa kojima sufinansira kvalitetne programe.

TV emiteri, koji su u finansijskim problemima, u nadležnosti su Republičke radiodifuzne agencije i oni su već preduzeli korake u okviru svoje nadležnosti, rekao je Marković.

"Do kraja mandata završićemo radove na pet novih muzeja, dva nova arhiva i pet novih bioskopa. Očuvali smo tokom krize programe, radna mesta i aktivnosti ustanova kulture. Za to je novac već obezbeđen. Ipak, moj običaj je da ne dajem obećanja, nego da pokazujem rezultate", kazao je Marković.

On je rekao da je u 2011. završeno sve što je planirano, a vanredno su obezbeđena sredstva i uveliko se radi na rekonstrukciji Muzeja Vuka i Dositeja, gde su bili ugroženi temelj, zidovi i krov i nekoliko desetina projekata od Prijepolja do Novog Miloševa, Kuveždina...

Marković je rekao da je novim Zakonom o kinematografiji, posle 20 godina, ova oblast i sistemski uređena.

On je kazao da su građani od osnivanja URS, ovoj opciji na stvarnim izborima davali između 10 i 23 odsto glasova.

U VOJVODINI AKTIVNO 440 ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA

Beta, RTV

U Vojvodini trenutno ima 440 aktivnih zemljoradničkih zadruga, a osnivanje novih omogućilo bi organizovaniju proizvodnju i plasman robe poljoprivrednih proizvođača, zaključeno je danas na skupu o zadrugama u Novom Sadu.

Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine (ZSV) Radislav Jovanov rekao je prilikom prezentacije projekta "Osnivanje, razvoj i revitalizacija zemljoradničkih zadruga u Vojvodini" da je želja ZSV da u svakom mestu u pokrajini radi bar jedna zadruga.

"Osnivanje zemljoradničkih zadruga najlakši je način da mladi ostanu da žive u ruralnim sredinama i da nađu posao u zadrugama ili u kooperacijama", rekao je Jovanov i ocenio da rad zadruga mora postati "nezaobilazan faktor u malim sredinama".

Prema njegovim rečima, u Vojvodini trenutno radi 440 zemljoradničkih zadruga sa oko 5.000 zaposlenih. Članovi zadruga su 20.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača i oko 100.000 kooperanata.

"Izuzetno je važno da započnemo realizaciju ovog projekta, jer je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2012. za godinu zadrugarstva, kao najboljeg vida udruživanja poljoprivrednih proizvođača", rekao je Jovanov.

Direktor Zemljoradničke zadruge "Kuzmin" Dušan Tadić rekao je da bi državna politika u oblasti poljoprivrede trebala da podstiče osnivanje i razvoj zadrugarstva.

"Gde ne postoje zadruge poljoprivrednici moraju da idu u druga mesta i nude svoje proizvode, što im može stvoriti poteškoće. Zadatak zadruga je da sve poslove oko planiranja proizvodnje i prodaje uradi za svoje članove", rekao je Tadić.

Vojvođanski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin rekao je da će Vlada Vojvodine početi realizaciju projekata za oživljavanje sela i organizovane organske proizvodnje seoskih žena, za koje je preduslov postojanje zemljoradničkih zadruga.

Uz najavu da će Vlada Vojvodine ove godine podstaći zapošljavanje pripravnika u zemljoradničkim zadrugama, Vasin je ocenio da je veoma važno da država što pre donese novi Zakon o zadrugarstvu.

Prema njegovim rečima, zadruge bi trebale da organizuju i preciznu evidenciju o proizvodnji i prodaji poljoprivrednih proizvoda u Vojvodini, što će verovatno promeniti i sliku o Vojvodini kao nerazvijenom regionu u Srbiji.

Glavni ciljevi danas predstavljenog projekta su stvaranje mreže aktivnih zemljoradničkih zadruga, koja pokriva sva naseljena mesta u Vojvodini i povećanje broja zaposlenih, zadrugara i kooperanata u zadrugama u ruralnim sredinama.

Nosioci projekta su Zadružni savez Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

IZMENAMA ZAKONA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA PROPISANA KAZNA DO 50.000 DINARA ZA NEPRIJAVLJIVANJE PODSTANARA I NEPLAĆANJE POREZA

Politika

Poreznici mogu da uđu u trag nesavesnim stanodavcima tako što će uporediti datoteke prijavljenih obveznika sa podacima MUP-a o boravištu i prebivalištu.

Stanodavci koji su do sada bili u dilemi da li da prijave podstanara na adresi stanovanja, pribojavajući se da će plaćati porez na prihod od izdavanja stana, nemaju razloga za brigu.

Taj porez, koji iznosi 20 odsto od dohotka, dužni su da izmire samo ukoliko podnesu poresku prijavu ili u sudu overe ugovor o zakupu stana, tvrdi Slavica Arsić-Jovičić, pomoćnica direktora Poreske uprave Srbije

Izmene Zakona o prebivalištu i boravištu građana, koje su usvojene prošlog novembra, obavezuju vlasnike stanova da omoguće stanarima da se prijave na adresi, odnosno da im daju potrebnu dokumentaciju – vlasnički list i ličnu kartu.

Ako se utvrdi da izdaju stan a nisu platili porez na dohodak, propisana je kazna od 5.000 do 50.000 dinara.

“Na taj način ćemo doći do realnijeg broja stanodavaca. Po službenoj dužnosti terenskom i kancelarijskom kontrolom utvrđivaćemo porez na prihod od nepokretnosti” , kaže Slavica Arsić Jovičić, pomoćnica direktora Poreske uprave.

Kako kaže u celoj Srbiji 2010. godine bilo je 6.500 poreskih prijava po tom osnovu, a prošle svega 5.000. Toliko stanodavaca u Beogradu maltene ima samo jedna ulica.

Da li Poreska uprava ima kapacitete da uvede red i kada će to zaživeti u praksi zasad je neizvesno. Ono što brine Mirka Mirkovića, zastupnika Udruženja podstanara „Velegrad”, jeste zastoj u primeni zakona koji je stupio na snagu pre mesec i po dana.

Prema zakonu, podstanari moraju da promenu adrese registruju u roku od osam dana. U suprotnom mogu biti kažnjeni sa 10.000 do 50.000 dinara. Globu u istom iznosu od sada će plaćati i gazde koje ne prijave podstanare na adresi na kojoj stanuju.

Udruženje podstanara „Velegrad” dvaput je zatražilo od nadležnih da se porez na dohodak od izdavanja nekretnina ukine ili barem umanji kako gazde ne bi izbegavale taj namet i ne bi povećavale kiriju za petinu. Slavica Arsić-Jovičić, iz Poreske uprave, kaže da su ljudi koji ostvaruju prihode dužni da plaćaju porez, ali da zasad nema naznaka o smanjivanju poreske stope od 20 odsto.

"To što treba da plate porez na dohodak ako izdaju stan vlasnici bi mogli da prevale na podstanare. Nije isključeno ni da će prijaviti niže iznose u ugovorima o zakupu od cene kirije koju im plaća zakupac kako bi platili manji porez" , kaže Arsić-Jovičić.

IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU PROPISANA ISTA OBAVEZA POREZA NA IMOVINU I U 2012. GODINI

Novosti

Građani u ovoj godini, zahvaljujući promeni zakona, plaćaju porez na imovinu jednak prošlogodišnjem.

Najveća poreska stopa za nepokretnost do 10 miliona dinara je 0,4 odsto procenjene vrednosti. Umanjenje po osnovu amortizacije iznosi 0,8 odsto godišnje, ili maksimalno 40 odsto. Takozvani poreski kredit, odnosno umanjenje po osnovu broja članova domaćinstva, iznosi 10.000 dinara za iznos poreza veći od 20.000 dinara, dok za porez manji od 20.000 umanjenje po osnovu poreskog kredita iznosi 50 odsto.

Građanima već 15. februara ističe rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu. I kada stignu poreska rešenja, neće biti iznenađenja. Obaveza će, zahvaljujući nedavnim izmenama Zakona o porezu na imovinu, biti ista kao i lane.

Izmene ne dotiču samo građane, već i preduzetnike koji ne vode poslovne knjige.

Iako je trebalo da vlasnici vrednijih nepokretnosti ove godine odvoje znatno više novca na ime poreza, država je rešila da se iznosi ne menjaju.

Stopa od maksimalnih 0,4 odsto obračunava se na nekretnine vredne do 10 miliona dinara. Za one skuplje, ona bi trebalo da se progresivno uvećava.

Međutim, i tokom ove godine ukupan iznos poreza može da bude najviše za 60 odsto veći od obaveze propisane za 2009. godinu. Ova granica važila je i prošle godine.

Razlog za zamrzavanje poreza na imovinu je, kako su obrazložili predlagači, zaštita socijalnog položaja građana.

Izmene Zakona su donele još jednu novinu. Ranije je od oporezivanja bilo izuzeto građevinsko zemljište do 10 ari, a ove godine izuzeće važi i za poljoprivredno i šumsko zemljište do iste površine.

Kada je reč o poreskom oslobođenju, na zemljište pod objektom neće se plaćati porez. Do sada je oporezivanja bilo oslobođeno samo zemljište pod građevinskim objektom.

Od ove godine obveznik poreza na imovinu postaje i onaj ko je stan kupio na lizing. On će snositi ovu obavezu iako je, dok ne otplati zaduženje, samo korisnik, a ne i vlasnik nepokretnosti.

Porez na imovinu je prihod lokalnih samouprava. One su zadužene i za pripisivanje visine poreske stope, ali ona ne može da bude veća od one zakonom propisane.

Najveća poreska stopa za nepokretnost do 10 miliona dinara je 0,4 odsto procenjene vrednosti. Umanjenje po osnovu amortizacije iznosi 0,8 odsto godišnje, ili maksimalno 40 odsto. Takozvani poreski kredit, odnosno umanjenje po osnovu broja članova domaćinstva, iznosi 10.000 dinara za iznos poreza veći od 20.000 dinara, dok za porez manji od 20.000 umanjenje po osnovu poreskog kredita iznosi 50 odsto.

VLADA RS PRIPREMA UREDBU O PRIZNAVANJU DIPLOMA

Tanjug

Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je danas da Vlada Srbije priprema uredbu o priznavanju diploma, a na osnovu dogovora postignutog u dijalogu Beograd i Prištine.

Ivanović je u izjavi Tanjugu rekao da su u ovom trenutku za rešenje pitanja diploma najviše zainteresovani Albanci s juga Srbije, ali da bi ubuduće slične probleme mogli imati i Srbi s KiM, posebno oni koji žive južno od Ibra.

"Albanci s juga Srbije, posebno iz Bujanovca i Preševa, često imaju probleme prilikom zapošljavanja zato što je procedura priznavanja diploma koje su stekli u Prištini bila komplikovana i dugo trajala", rekao je Ivanović.

Sada bi, dodao je, slične probleme mogli imati i Srbi, posebno oni južno od Ibra, pa je Vlada Srbije spremna da ide u susret potencijalnim problemima nudeći unapred rešenja za takve situacije.

"Nismo imali ni probleme s registarskim tablicama, pa ih sada imamo. Zato smo shvatili da treba ići u susret problemima tog tipa i nuditi rešenja", kazao je Ivanović.

On je naveo da su upravo sporazum postignut u Briselu između Beograda i Prištine i uredba koju priprema Vlada Srbije put da se moguće neprijatne situacije ili problemi spreče.

Ivanović je podsetio da sve sporazume koji su usvojeni u Briselu verifikuje Vlada Srbije.

"Nakon toga Vlada se obavezuje da pripremi podzakonska akta kojima se reguliše primena onoga što je dogovoreno i dijalogu Beograda i Prištine", objasnio je Ivanović.

PRODAJA SUBOTIČKOG AGROKOMBINATA

RTV

Mali akcionari subotičkog Agrokombinata izgubili su višegodišnju bitku za spas nekada uglednog imanja koje je imalo 15 hiljada hektara njiva, silose, stočne farme i imovinu vrednu dvadesetak miliona evra.

Imovina se godinama krčmila, a Agrokombinat se prodaje.

SUDSKA NAPLATA DUGOVANJA ZA KOMUNALIJE

RTV

Naplata velikih dugovanja JKP "Informatika", koja ni nakon opomena ne budu izmirena, rešava se sudskim putem. 

Dugovi se naplaćuju najpre preko penzija i plata, zatim plenidbom pokretne a u najtežim slučajevima i nepokretne imovine.

U Novom Sadu je trenutno u toku 15 postupaka nakon kojih dužnici mogu ostati bez stana.

DOMAĆOJ PRIVREDI KORISTIĆE ČLANSTVO U CERNU JER ĆE UČESTVOVATI U TENDERIMA ZA NABAVKU OPREME I RAZVOJNIM PROGRAMIMA

Tanjug

Anton Balaš sa Instituta za fiziku navodi da se kompanijama iz Srbije otvaraju mogućnosti da učestvuju na tenderima za nabavku opreme za CERN bilo da su u pitanju visoko tehnološke stvari ili oprema koja je neophodna za funkcionisanje velikog sistema.

Srpske kompanije imaće, takođe, mogućnost dobijanja razvojnih projekata.

"Kompanije koje nemaju sad kapacitet da isporuče visoko tehnološke komponente koje su potrebne CERN-u mogu da učestvuju zajedno sa drugim kompanijama u razvojnim projektima koji bi za naredno neko vreme razvijali nove tehnologije, zatim ih isporučile CERN-u", rekao je Balaš.

Na kraju, kako je naveo, te tehnologije mogu i da im ostanu, a mogu i da ih isporuče drugim kompanijama u zemlji i svetu.

POTPISAN UGOVOR KOJIM JE “ELEKTROIZGRADNJA” IZ BAJINE BAŠTE PRODATA SLOVENAČKOJ “JAVNOJ RASVETI

Tanjug

U Agenciji za privatizaciju potpisan je ugovor kojim je “Elektroizgradnja” iz Bajine Bašte prodata slovenačkoj “Javnoj rasveti” za oko 730.000 evra.

Ugovor predviđa prodaju 70,43 odsto akcija srpske kompanije, investicije od 600.000 evra u naredne tri godine, a kako je saopšteno planiran je i prvi zajednički posao - osvetljenje tunela Straževica nadomak Beograda, vredan 1,8 miliona evra.

Slovenačka kompanija prihvatila je sve obaveze socijalnog programa bez otpuštanja viška radnika u naredne četiri godine dok su odstupanja moguća samo uz saglasnost reprezentativnog sindikata i stimulativnu otpremninu.

Ugovorom je definisano i da u narednih pet godina ne sme da se menja program i obim proizvodnje i da novi vlasnik mora da isplaćuje zarade i ostale naknade na zatečenom nivou, uz uvođenja dodatnih beneficija kao što su sistem nagrađivanja i edukacije.

Ugovor su, u prisustvu ambasadora Slovenije Franca Buta, potpisali direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković i izvršni direktor "Javne rasvete" iz Ljubljane Stanko Furlan.

"Elektroizgradnja" iz Bajine Bašte je otvoreno akcionarsko društvo koje zapošljava 279 radnika i prvenstveno se bavi izgradnjom električnih i telekomunikacionih vodova.

Preduzeće Javna razsvetljava d.d. je ima više od 100 godina tradicije u delatnosti gradnje i održavanja javne rasvete. Preduzeće je proširilo delatnost i na uređaje za svetlosnu i nesvetlosnu saobraćajnu signalizaciju.

BOGAĆENJE BANKARA, ŠEFOVA KORPORACIJA, TRGOVACA U BRZIM ELEKTRONSKIM TRANSAKCIJAMA I NJIMA SLIČNIH – JE JEDAN OD TESTOVA ZA OPSTANAK KAPITALIZMA

Slobodnaevropa.org | Dragan Štavljanin

Bogaćenje bankara, šefova korporacija, trgovaca u brzim elektronskim transakcijama i njima sličnih – jeste test dokle se može tolerisati nejednakost, piše Džon Plender (John) u “Fajnenšel tajmsu”.

Pohlepni bankari, enormno plaćeni direktori, anemičan rast, tvrdoglavo visoka nezaposlenost – samo su neki od uzroka nedavnih demonstracija i nezadovoljstva sve šire javnosti u razvijenom svetu prema kapitalizmu. Mnogi smatraju da kapitalistički sistem, u svim svojim varijantama, ne uspeva da ispuni obećanja, odnosno ostvari proklamovane ciljeve.

Biznisi u vodećim zemljama, u kojima je engleski maternji jezik, izaziva sumnje. Manje od polovine ispitanika u SAD i Britaniji, prema Edelmanovom barometru iz 2011, imaju poverenja da poslovni ljudi rade ispravno. To poverenje u ove dve zemlje je tek neznatno iznad nivoa u Rusiji. Dakle, postoji kriza legitimiteta i dovodi se u pitanje “licenca biznisu da deluje”.

Kao što ističe Sjuart Lensli, autor nedavno objavljene knjige o nejednakosti, moderna ekonomija se sastoji od dva koloseka: brzog za ekstra bogate i usporenog za ostale. Oni u sporoj stazi su uživali u povećanju životnog standarda pre 2007. godine, uprkos stagniranju njihovih prihoda, ali zahvaljujući povećanom zaduživanju. Međutim, otkako je izbila kriza, vlasnici domova u SAD i Britaniji su se suočili sa oštrim i dugoročnim padom životnog standarda, pri čemu im je sve teže da vraćaju ogromne dugove bez presedana. Istovremeno, po rečima Lenslija, finansijski sektor je počeo da igra novu ulogu kao “krave muzare za globalnu ekstra bogatu elitu”.

Ovaj tekst, prvi u seriji o preispitivanju kapitalizma nakon izbijanja finansijske krize 2007. godine, polazi od toga da saglasnost javnosti – što je ključni uslov za uspeh poslovanja – bledi u anglosaksonskoj zoni sa dobrim razlogom.

U srži problema je produbljivanje nejednakosti. U nedavnoj studiji Orgranizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), ukazuje se da su najbogatiji Amerikanci “prigrabili gro dobiti”. To se uglavnom odnosi i na Veliku Britaniju. U oba slučaja, većina dobiti je otišla najviše pozicioniranim menadžerima u finansijskom sektoru.

Odlučujuća godina za evrozonu

U kontinentalnoj Evropi, povećanje nejednakosti je manje izraženo i problem legitimiteta se više odnosi na način na koji se pokušava prevladati neravnoteža u evrozoni. Članice sa severa starog kontinenta su nezadovoljni time što je monetarna unija uključena u fiskalno raskalašno ponašanje, dok se od zemalja na jugu Evrope i od Irske zahteva da primene oštre mere štednje čime se povećavaju njihovi dužnički problemi.

Dok elita predvođena Nemačkom teži politici koja podrazumeva “više Evrope”, kao rešenje za pukotine u evrozoni, prilično je nejasno da li to žele i građani na starom kontinentu. Od samog početka ovog gigantskog monetarnog eksperimenta uglavnom nedostaje demokratski legitimitet.

Na obe strane Atlantika sada postoji rizik od podrivanja razumnih težnji za jednakošću šansi, a što prati povećana pretnja od političke nestabilnosti. To takođe negativno utiče i na podršku otvorenoj trgovini i slobodnom tržištu.

Beda i novac kao motivi

Problem saglasnosti kada je reč o kapitalizmu – nije uopšte nov. U stvari, on se vraća sa zabrinjavajućom učestalošću. U prvim godinama industrijske revolucije, prosečni prihod je sporo rastao i razlike u patnjama radničke populacije i životnog stila bogatih industrijalaca, izazivale su oštre kritike, kao što je Čarls Dikens opisao u romanu “Teška vremena” (1853. godine).

Čak i kada je rastao životni standard, David Rikardo i Karl Marks su brinuli da li slobodno tržište, koje je toliko hvalio Adam Smit, može da stvori prihod koji je politički prihvatljiv.

Krajem 19. veka debata se više usredsredila na etička pitanja podstaknuta nemoralnim ponašanjem američkih kapitalista u vreme spektakularnog ekonomskog rasta.
Važnost materijalnog motiva u stvaranju bogatstva, umanjuje legitimitet kapitalizma, osim ako ne postoji implicitan društveni ugovor između bogatih i ostatka društva, pri čemu se bogati uzdržavaju od razmetanja i uključuju se u filantropiju.

Kalkulacije, uzroci i troškovi

Nejednakost u prihodima je počela da se produbljava u razvijenom svetu krajem 1970-ih, prema podacima OECD. Trend je naročito izražen u SAD i Velikoj Britaniji.

Produbljivanja razlike u prihodima se pripisuje efektima globalizacije, tehnološkim promenama, regulatornim reformama na tržištu rada i produkcije, i poreskom sistemu.

Potom se proširio početkom 2000-ih na zemlje sa niskom nejednakošću, kao što su Nemačka, Danska i Švedska. Prihodi 10 odsto najbogatijih su brže rasli u odnosu na pripadnike srednje klase, nego što su najsiromašniji udaljavali od srednje klase.

Jedino u Francuskoj, Japanu i Španiji primanja najbogatijih nisu procentualno brže rasla u odnosu na najsiromašnije.
Produbljivanja razlike u prihodima se pripisuje efektima globalizacije, tehnološkim promenama, regulatornim reformama na tržištu rada i produkcije, i poreskom sistemu koji je postao manje redistributivan.

Troškovi nejednakosti, prema OECD, uključuju gušenje vertikalne mobilnosti, odnosno napredovanja u hijerarhiji – što vodi socijalnom nezadovoljstvu i potencijalnoj političkoj nestabilnosti. To, takođe, podstiče antiglobalistička i protekcionistička osećanja.

Zašto nejednakost stalno raste

Tokom nestabilnih 1920-ih i Velike depresije u 1930-im, ponovo su dovedeni u pitanje efikasnost kao i moralna osnova kapitalizma.

Dok je F. Skot Fidžerald pisao 1920-ih u romanu “Veliki Getsbi” o moralnoj praznini uspešne faze kapitalizma – Džon Kejnz, koji je stvorio teoretsku osnovu za mešovitu ekonomiju i humaniju formu kaptializma, bio je posebno ironičan prema “individualističkom kapitalizmu”, kako ga je nazivao, i motivaciji za sticanje novca.

To pitanje je zaoštreno zbog postojanja po prvi put naizgled uspešne alternative kapitalizmu u Sovjetskom Savezu, zatim konkurentskih modela, kao što je korporativistički pristup u Nemačkoj i Italiji.

Šta je, onda, različito u sadašnjim izlivima nezadovoljstva?

​Možda je najvažnija razlika što oni nisu rezultat očaja. Demonstrantima u Zukoti parku na Menhetnu i na stepenicama katedrale Svetog Pavla u Londonu, nisu potrebne narodne kuhinje.
Oni su razapeli šatore po svom izboru, za razliku od 1930-ih kada su mnogi u SAD spavali iz nužde u “koloniji” od kartonskih kutija – Hoovervilles, kako su je nazivali.

Ne šire se redovi ispred narodnih kuhinja, jer su sve razvijene kapitalističke ekonomije, više ili manje, humanizovane kroz određene forme socijaldemokratije.

Nezaposlenost u SAD nije ni blizu stopi od 25 procenata, koliko je iznosila 1933. godine. Mada postoje izuzetno visoke stope nezaposlenosti mladih, pre svega na jugu Evrope, sada postoje više mehanizama zaštite ugroženih nego u vreme Depresije. To što se u sadašnjim protestima ne artikuliše koherentan program, očigledno je da se ključna frustracija odnosi na percepciju nepravde, a ne bede.

Najveći deo razočarenja se tiče pozicije banaka. Za razliku od 1930-ih, kada je bankarstvo podrazumevalo štednju građana i pozajmljivanje – moderni bankari su se uključili u složenu trgovinu koju ni oni sami uvek ne razumeju i čija društvena korisnost nije očita za obične građane, pa čak ni poznatim osobama. Tako je lord Tarner (Turner), čelnik britanskog finansijskog regularotnog tela, izjavio da su mnogi delovi bankarskog biznisa “prerasli društveno razumnu veličinu”.

Mnogi u bankarskom sektoru su pokazali nepoštovanje prema svojim klijentima, dok je briga za štediše postala žrtva deregulacije i akcionarske revolucije. Rasprostranjeno je uverenje da ovi bankari čine zaštićenu klasu koja uživa bonuse bez obzira na učinak, dok preusmeravaju na poreske obveznike socijalizuju gubitaka bankarskog sektora kada posegne za rizičnim poduhvatima.

Ljudski kapital

To nezadovoljstvo nije u potpunosti novo. Ono podseća na neprijateljsko raspoloženje prema profiterima nakon Prvog svetskog rata. Tom prilikom Kejnz je izjavio: “Pretvoriti biznismena u profitera je udarac kapitalizmu, jer on uništava psihološku ravnotežu čime se dozvoljavanja održavanje nejednakih nagrada. Biznismen se jedino toleriše dok njegova zarada, odnosno njegove aktivnosti, u izvesnoj meri, doprinose društvu”.

Imajući to u vidu, niko ne može da bude iznenađen što se dovodi u pitanje legitimnost kapitalizma. Bilo bi pogrešno nazvati ovu formu kapitalizma “pobednik odnosi sve”, jer i privilegovani gubitnici ostvaruju dobit.

Ono što je sada nesumnjivo novo, jeste okrutnost sa kojom američki poslodavci otpuštaju zaposlene tako da su plate menadžera i podsticaji povezaniji sa ispunjavanjem kratkoročnih ciljeva.

Ono što je sada nesumnjivo novo, jeste okrutnost sa kojom američki poslodavci otpuštaju zaposlene tako da su plate menadžera i podsticaji povezaniji sa ispunjavanjem kratkoročnih ciljeva.

U stvari, američki radnik je najpre bio smatran ljudskim kapitalom a sada samo troškom. Međutim, ovo usko sleđenje finansijske koncepcije može da uništi vrednost koju treba na kraju da prime korisnici penzija – imajući u vidu i troškove i vreme koje je potrebno za angažovanje i prekvalifikaciju zaposlenih kada se poboljšaju ekonomske prilike.

To naglašava “problem agenta”, koji je u srži bankarske i uopšte sage upravnih odbora o bonusima. Reč je, naime, o odgovornosti menadžmenta – odnosno agenta koji deluje u ime prilično raštrkanih vlasnika uloga. Ovaj koncept je u svojoj osnovi pogrešan. Mada javnost možda nije svesna detalja slabog lanca odgovornosti, ili rastućeg broja investitora kao što su trgovci koji učestalo posluju ili hedž fondova a koji nemaju interesa za ulogu upravljanja – ona na kraju vidi ishod a koji doprinosi produbljivanju nejednakosti.

Šta da se, onda, čini? Ne radi se o tome da postoje privlačni alternativni modeli. Mada je Zapad sputan usponom Azije, malo ko želi da prihvati komunističku, kinesku mešavinu državnog vlasništva, pljačkaškog privatnog tržišta, rasprostranjenu korupciju i čak veće nejednakosti nego u SAD.

Kada je reč o čistijem autoritarnijem pristupu u Singapuru, uprkos visokom ekonomskom rastu, on počinje da gubi privlačnost među svojim građanima. Takođe, mnogi na Zapadu ne smatraju da je slobodno tržište u Hong Kongu prijatno okruženje.

Stoga je suštinsko pitanje, kao što je tvrdio Kejnz tokom 1930-ih, kako poboljšati postojeći model kapitalizma. Problem je u tome što postoji minimalna fleksibilnost u makro politici nakon krize, pre svega u SAD gde je široka, centristička politika zamenjena polarizovanom debatom koja vodi u pat poziciju. Takođe, prema Edelmanovom barometru, i u SAD i u Velikoj Britaniji veće je nepoverenje prema velikoj vladi nego prema biznisu. U međuvremenu, napori da se uvede nova regulative u bankarski sistem nije uverila mnoge eksperte da se može izbeći još veća finansijska kriza.

Ako je Hajmen Minski, ekspert za krhkost finansijskih tržišta, pružio najbolji vodič za razumevanje događaja pre krize, Kejnz za upravljanje krizom – onda Mankur Olson, teoretičar institucionalne ekonomije, može sada biti posthumno svetionik kako da se upravlja njenim posledicama. Olson smatra da države nazaduju zbog lobističke moći koalicija za distribuciju, ili specijalnih interesnih grupa, čiji rastući uticaj podstiče ekonomsku neefikasnost i nejednakost.

Ekonomija poput živog mrtvaca

Kada je to pisao (1982. godine), glavne interesne grupe bile su sindikati i biznis karteli. Sada najmoćnije interesne grupe čine finansijski profesionalci na Volstritu i Londonu. Preko finansijskih kampanja i političkih donacija, oni su kupili sebi zaštitu od odgovarajuće društvene odgovornosti. Te interesne grupe i dalje predstavljaju prepreku reformama (koje je predložila Vikersova komisja u Velikoj Britaniji) u cilju smanjivanja rizika u poslovanju banaka.

Suočavanje sa takvim interesnim grupama i u SAD i u Evropi, jedan je od najvažnijih postkriznih zadataka za kreatore politike i ključno za suočavanje sa pitanjem legitimnosti sistema.

Još uvek neartikulisane pritužbe javnosti je drugi zadatak sa kojim se treba suočiti. Nije najmanja poteškoća, da preformulišemo Čerčilovu čuvenu definiciju demokratije, to što je kapitalizam najgora forma ekonomskog upravljanja ako se izuzmu sve ostale koje se povremeno oprobavaju.

Problem javnih odnosa – koji je implicitan u tom bledom odobravanju, prihvatanju (toga što političari i krupan biznis čini) – osnovni je razlog zašto se kriza legitimiteta ponavlja.

REPUBLIKA SRBIJA U 2011. GODINI VIŠE ZARADILA OD IZVOZA SOFTVERA NEGO OD MALINA

Tanjug

Srbija je 2011. godine više zaradila od izvoza softvera, nego od izvoza malina, izjavila je ekspert Privredne komore Srbije za informacione tehnologije (IT) Jelena Jovanović.

Industrija informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u Srbiji i prošle godine zabeležila je rast veći od pet odsto.

Od izvoza maline, Srbija je zaradila 140 miliona dolara, a od izvoza softvera oko 200  miliona dolara.

NAJVEĆI BROJ GRAĐANA SRBIJE U 2011. ŽALIO SE NA KORUPCIJU U RADU DRŽAVNE UPRAVE I SUDSTVA

Najveći broj građana Srbije u 2011. žalio se na korupciju u radu državne uprave i sudstva, kaže direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković. 

Od svih predstavki građana, 10 odsto je u vezi sa korupcijom u zdravstvu, rekla je ona i ocenila da je zdravstveni sistem u Srbiji veoma loš. 

Dva meseca pravimo jednu opsežnu analizu zdravstvenog sistema i brzo ćemo, već u januaru, izaći sa rezultatima, rekla je Markovićeva i dodala:

"Nama je cilj da pokažemo na kojim mestima je zdravstveni sistem tanak, na kojim mestima postaje potencijalno koruptivan i zašto građani imaju toliko problema u ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite.“

www.b92.net

POVODOM OPTUŽBI DA SE RADI O NETAČNIM SPISKOVIMA, DRŽAVNI SEKRETAR U MINISTARSTVU FINANSIJA IZJAVLJUJE DA JE SPISAK PORESKIH DUŽNIKA KOJE JE OBJAVILA PORESKA UPRAVA TAČAN I VALIDAN

Tanjug

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Miodrag Đidić izjavio je danas da je spisak poreskih dužnika koje je objavila Poreska uprava tačan i validan i da iza njega stoji i ta državna institucija i nadležno ministarstvo.

Đidić je u izjavi Tanjugu rekao da nadležno ministarstvo stoji iza objavljene liste poreskih dužnika, istakao da su moguće manje greške, ali da se "one mere u promilima".

Državni sekretar je naveo da zaista postoje firme koje su prestale da postoje i kod kojih dug nije naplativ, te je stoga uveren da je direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević u pravu kada tvrdi da je moguće naplatiti samo deo dugovanja, odnosno, da je realno naplativo 30 procenata ukupnog duga i to od firmi koje imaju perspektivu.

Kada je reč o primedbi Grada Beograda da se greškom našao na spisku, Đidić je naveo da u Poreskoj upravi proveravaju dokumentaciju i da bi najkasnije do srede, 11. januara, trebalo da bude utvrđeno da li je reč o grešci.

"Ako je Poreska uprava pogrešila, ispravićemo grešku i izviniti se Gradu Beogradu", rekao je Đidić.

"Mi apsolutno stojimo iza objavljenih podataka. Ne kažem da je moguće da se u tolikom broju potkrade neka greška, ali se ona meri promilima. Dakle, spiskovi su tačni, poreski dužnici su se prepoznali i već se javljaju", rekao je Đidić, koji je u Ministarstvu finansija nadležan za rad nekoliko Uprava među kojima su Uprava carina i Poreska Uprava.


On je dodao da je Poreskoj upravi ovih dana upućeno dosta telefonskih poziva dužnika koji tvrde da nisu dužni i da nisu to znali, mada je to, kako tvrdi, malo verovatno, jer je Poreska uprava redovno obaveštavala obveznike o zaostalim dugovanjima.

"Mi smo otvoreni za svaku komunikaciju. Ko misli da nije dužan, treba da dođe u Poresku upravu, da sravni svoje račune, pa će se videti da li je dužan ili nije. Ponavljam, grešku su moguće, ali su one zaista zanemarljive", kazao je Đidić.

Državni sekretar je ocenio da je objava spiska korak u dobrom pravcu, jer je bio i veliki pritisak javnosti, sa punim pravom, da se objave imena dužnika.

"Sada se zna ko su najveći dužnici, mislim da je jedan deo javnosti razočaran jer su očekivali sasvim drugačije spiskove, ali to je sada neka druga tema", naveo je Đidić.

Prema njegovim rečima, sada kada je lista dužnika objavljena, važno je da javnost reaguje, a to je upravo i bio cilj izmena Zakona o poreskom postupku i administraciji.

On je podsetio da je izmenu Zakona o poreskom postupku i administraciji upravo inicirala Poreska uprava sa ciljem da se izmeni odredba koja je onemogućavala da se u javnosti objavi spisak dužnika, jer je ta informacija vođena kao službena tajna.
Đidić je rekao da spisak ne predstavlja iznenađenje jer su propisi, koji su u međuvremenu doneti, onemogućavali naplatu poreza kod firmi koje su u stečaju i restrukturiranju.


"Mislim da je moralo tako da se postupi, jer zamislite da sve firme sada odjednom, zbog poreskih dugova, budu ugašene u Srbiji. To bi izazvalo drugu vrstu haosa, jer bi mnoge porodice ostale bez hleba", ocenio je Đidić.

On je dodao da se moralo voditi računa o tome i dati šansu firmama u restrukturiranju da prežive ovo teško vreme sa verom da će u budućnosti naći mogućnost da bolje posluju, vratiti nastale obaveze i da će postati redovni poreski obveznici.

To su velike firme, koje uz pomoć države mogu da opstanu i u bliskoj budućnosti postanu solventne, da budu poreski obveznici, a to na kraju znači da će svima nama biti bolje, istakao je on.

Đidić je istakao da više od polovine duga čine kamate, te da bi možda bilo dobro doneti propis o otpisu tih kamata.

"Neka buduća vlada može da razmišlja o ovakvom još jednom potezu kako bismo probali da relaksiramo i privredu, ali i Poresku upravu od dugova koji možda teško mogu da se naplate, a ako se otpišu kamate, to bi možda bila `injekcija` mnogim preduzećima da prežive ovo teško vreme i postanu solventna", naveo je Đidić.

On je podsetio da je pre nekoliko godina postojao jedan sličan propis ali ga privrednici, zbog kratkih rokova i zbog toga što nisu znali za tu mogućnost nisu koristili u dovoljnoj meri.

Poreska uprava Srbije objavila je 6. januara na svom sajtu spisak 100 preduzeća, najvećih poreskih dužnika, što je i bila u obavezi na osnovu izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i administraciji usvojenih krajem prošle godine u parlamentu Srbije.

DOKUMENTACIJA O RESTITUCIJI TEHNIČKO PITANJE

RTV

Mnoge vlasnike oduzete imovine uplašilo je vraćanje dokumentacije koju su dostavili Agenciji za restituciju.

Posebno je uznemirilo one kojima su pravo vraćanja imovine obezbedile izmene zakona o rehabilitaciji.

Smatraju da država nema nameru da ozbiljno izmeni te propise. Nadležni međutim poručuju da razloga za strah nema i da je reč isključivo o tehničkim poslovima. 

ČLANSTVO SRBIJE U EVROPSKOM CENTRU ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA - CERN VAŽNO ZA OBE STRANE

Tanjug

Srbija će ove nedelje postati članica Evropskog centra za nuklearna istraživanja, CERN, sa sedištem u Ženevi, a generalni direktor te čuvene laboratorije Rolf-Diter Hojer ocenjuje da će to biti od značaja i za Srbiju i za Centar.

"Članstvo Srbije je važno za obe strane. Kad je reč o CERN-u, to znači da ćemo imati srpske naučnike bliže povezane sa laboratorijom i da ćemo sarađivati sa srpskim preduzećima i srpskim inženjerima i tehničarima. Za CERN je važno da dobije atraktivne članove u svojoj rastućoj porodici", rekao je Hojer u intervjuu Tanjugu, uoči posete predsednika Srbije Borisa Tadića toj najvećoj svetskoj laboratoriji za nuklearna istraživanja.

Kako je istakao, za Srbiju je to, pak, priznanje visokog rejtinga njenih istraživanja i istraživača.

"Takođe, Srbija će članstvom dobiti pristup položajima u CERN-u na svim nivoima i u svim oblastima istraživanja, inženjeringa i administracije", naveo je Hojer.
On je kao ne manje važnu istakao mogućnost da se srpskim firmama dozvoli da učestvuju na tenderima i u zajedničkim projektima istraživanja i razvoja.
"Mislim da je to situacija u kojoj svi dobijaju", naglasio je Hojer.

Univerzum kojim dominira materija

Govoreći o značaju CERN-a, taj i naučnik i prvi čovek čuvene laboratorije  naglasio je da se ova organizacija bavi pitanjima koja se tiču fundamentalnih sastavnih elemenata prirode i sila koje deluju među njima

CERN se, podsetio je Hojer, bavi i pitanjima razvoja univerzuma u ranoj fazi, toga kakvo je bilo stanje materije posle velikog praska i od čega je sastavljena tamna materija.

"Želimo, takođe, da ustanovimo kakvi mehanizmi daju masu elementarnim česticama, a najpoznatiji mehanizam povezan je sa tzv. Higsovim bozonom", naveo je generalni direktor CERN-a i dodao da se u laboratoriji bave i pitanjem zašto živimo u univerzumu kojim dominira materija.

Prema njegovim rečima, tako visok nivo istraživanja ne bi bio moguć bez inoviranja u oblasti ključnih tehnologija, od mehanizma vakuuma, kriogenetike, elektronike do informativnih tehnologija.

Hojer je podsetio i da je u CERN-u 1989. nastala svetska mreža (WWW), a da danas kompjuterske mreže menjaju "aj - ti" ( IT)  svet, što je doprinos nauke društvu.

"Istovremeno, CERN od svog osnivanja pod geslom 'nauka za mir' služi kao most za kulture i nacije, a snažno je angažovan i u obrazovanju i obuci predavača i studenata visokoškolskih ustanova. Nemerljiv je i značaj CERN-a za istraživanja, inovacije i društvo uopšte", ukazao je prvi čovek te organizacije.

U osvrtu na planove za blisku budućnost, Hojer je naveo da će ključna istraživanja u okviru Velikog hadronskog kolajdera (sudarivača čestica) trajati još dvadesetak godina.

Prema njegovim rečima, u ovoj godini očekuje se rešenje pitanja da li postoji ili ne postoji Higsov bozon, a 2013-2014. akcelerator će biti zatvoren da bi se opremio za energiju veće snage (14 teraelektronvolti), a onda ponovo pokrenut, dok je oko 2021. planirano značajno osavremenjivanje kolajdera i eksperimenata

"Paralelno vršimo eksperimente na drugim akceleratorima, koji se bave neutronima ili antimaterijom, a uz ova pitanja ide i medicinska primena i istraživanja koja se tiču formiranja oblaka", kazao je Hojer.

On je dodao da je, pored istraživanja, pokrenut i program sa umetnicima u kojima oni zajedno sa naučnicima ulažu napore da se nauka vrati u društvo.
U istraživanjima u CERN-u već godinama učestvuju i srpski fizičari, iako Srbija nije članica ove organizacije.

Predsednik Srbije Boris Tadić boraviće sutra u toj organizaciji i sa generalnim direktorom CERN-a Rolf-Diterom Hojerom potpisati sporazum kojim će Srbija postati pridruženi član te organizacije.

Video-konferencija na novosadskom PMF-u

Na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Novom Sadu sutra će biti organizovana video-konferencija sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi, gde će biti potpisan sporazum kojim će Srbija postati pridruženi član te organizacije.

Kako je saopštio PMF, u Računarskoj učionici Departmana za biologiju i ekologiju će od 15 sati prisutnima biti omogućeno da, posredstvom video-linka, iz prve ruke dobiju informacije iz Švajcarske o tom značajnom događaju za našu zemlju.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ODRŽAN SKUP POSVEĆEN SARADNJI VISOKOG OBRAZOVANJA I PRIVREDE • Obrazovne programe prilagoditi potrebama privrede •

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović ocenio je danas da su bolja saradnja i dijalog između privrede i visokoškolskih ustanova neophodni za lakše prevazilaženje posledica ekonomske krize u Srbiji.

Obradović je, na skupu posvećenom saradnji visokog obrazovanja i privrede održanom u Privrednoj komori Srbije, istakao da privreda mora da se izjasni o tome kakav joj je kadar potreban, dok univerziteti treba da pruže povratnu informaciju da li imaju mogućnosti da realizuju takve obrazovne programe.

Ministar je ukazao na to da kadar iz Srbije dobija dobru ocenu u inostranstvu i napomenuo da se niko iz velikih stranih kompanija nije žalio na stručnjake iz Srbije, ali da oni istovremeno u domaćem okruženju nailaze na osporavanje.

On je podsetio na to da su i u srednjem obrazovanju pokrenuti mnogobrojni obrazovni profili za kojima postoji potreba u privredi, i dodao da je od 2002. godine pokrenuto 69 novih obrazovnih profila u srednjim školama, od kojih je 10 ušlo u redovni obrazovni sistem.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.1.2012.

KRETANJE INFLACIJE U DECEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene su u decembru 2011. godine pale za 0,7%. Međugodišnja inflacija je, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, nastavila da opada i u decembru je iznosila 7,0%.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i međugodišnja inflacija će se u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja naći u prvom tromesečju 2012. godine. Ključni dezinflatorni faktori biće oslabljeni troškovni pritisci po osnovu regulisanih cena i cena hrane, niska agregatna tražnja, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 12.1.2012.

NARODNA BANKA SRBIJE NASTAVLJA FINANSIJSKU EDUKACIJU GRAĐANA U OKVIRU SVOJIH REGIONALNIH KANCELARIJA

Narodna banka Srbije je, u okviru svojih redovnih edukativnih aktivnosti u protekloj godini nastavila s pružanjem informacija građanima u okviru svojih regionalnih kancelarija za finansijsku edukaciju i u toku 2011. godine regionalne kancelarije posetila su 1.303 građanina, objavila je NBS.

Najveći broj pitanja koja su građani postavljali odnosio se na bankarske usluge - 51,1 odsto, posebno na refinansiranje kredita, stambene kredite uz subvenciju države, način obračuna rata, štednju, postupak oko gašenja računa, proceduru ulaganja prigovora na rad banaka, aktivnosti iz delokruga NBS.

Od početka godine, NBS je u pet gradova u Srbiji održala edukativne tribine na različite aktuelne finansijske teme prilagođene građanima i privrednicima.

Što se tiče edukativnog materijala, sadržina 17 prospekata na teme različitih finansijskih proizvoda je usaglašena sa izmenom propisa, a potom su prospekti distribuirani putem filijala NBS u Užicu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu do korisnika finansijskih usluga.

Istovremeno, navedeni prospekti su distribuirani i preko organizacionih jedinica Poreske uprave, Uprave za trezor, Komunalne institucije, regionalnih privrednih komora.

Sajt namenjen korisnicima finansijskih usluga www. tvojnovac. nbs. rs dnevno je ažuriran aktuelnim informacijama i materijalima, navela je NBS.

Izvor: Tanjug, 12.1.2012.

SPOLJNI DUG SRBIJE POSLEDNJEG DANA OKTOBRA 2011. GODINE IZNOSIO JE 23,77 MILIJARDI EVRA

Spoljni dug Srbije poslednjeg dana oktobra 2011. godine iznosio je 23,77 milijardi evra, što je smanjenje od 86 miliona evra u odnosu na prethodni mesec, navedeno je u časopisu "Konjukturni trendovi Srbije", koji izdaje Privredna komora Srbije.

Od ukupnog spoljnog duga dospela glavnica na naplatu je 1,28 milijardi evra, a redovna kamata 253,6 miliona.

Javni sektor duguje 10,42 milijarde, a privatni sektor 13,35 milijardi evra. Gotovo dve trećine privatnog dugoročnog duga odnosi se na preduzeća, a samo jedna trećina na banke.

Kratkoročni dug, u iznosu od 804,4 miliona evra, u celosti se odnosi na privatni sektor, u okviru kojeg dug banaka iznosi 735,3 miliona evra, a dug preduzeća svega 69,2 miliona.

Izvor: Tanjug, 12.1.2012.

U SKLADU SA UREDBOM O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - NBS PUŠTA U OPTICAJ NOVU NOVČANICU OD 2000 DINARA I NOVČANICE OD 500 I 1000 DINARA SA DELIMIČNO IZMENJENIM OBELEŽJIMA

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj 30. decembra ove godine novi apoen novčanice od 2000 dinara na čijem se licu nalazi portret Milutina Milankovića, svetski priznatog naučnika. Na naličju novčanice se nalazi figura Milutina Milankovića s fragmentima stilizovanih prikaza iz njegovih naučnih dela.

U opticaju će od 30. decembra biti i novčanice od 500 i 1000 dinara s delimično izmenjenim obeležjima.

Novčanice od 500 i 1000 dinara na licu zadržavaju isto likovno rešenje, dok im je na naličju izmenjen Veliki grb Republike Srbije. Izmena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika velikog i malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2010 - prim. red). Izmenjena je i godina izdanja ("2011").

Novčanica od 500 dinara biće paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2004. i 2007. godine, a novčanica od 1000 dinara paralelno u opticaju s prethodnim izdanjima ove novčanice iz 2003. i 2006. godine.

Puštanjem u opticaj novčanica od 500, 1000 i 2000 dinara Narodna banka Srbije će obezbediti odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica u opticaju i zadovoljiti redovne godišnje potrebe gotovinskog platnog prometa.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

MEĐUNARODNA FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC) ODOBRILA KREDIT OD 50 MILIONA EVRA KOMERCIJALNOJ BANCI KAKO BI PODRŽALA RAZVOJ BANKE

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST PRAVNOG LICA DA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA IZMIRI SVOJE OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA UGOVARANJEM PROMENE POVERIOCA (DUŽNIKA) - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 19
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE NAKNADE KOJU U REPUBLICI SRBIJI OSTVARE KONSULTANTI - REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE HRVATSKE - Zakon o ratifikaciji Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu: član 14
 • Ministarstvo finansija: ROK ZASTARELOSTI PRAVA NA UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA KAPITALNU DOBIT NASTALE I PRIJAVLJENE U SEPTEMBRU 2005. GODINE - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 114
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠNI POSTUPAK - Pitanje br. 11 - Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar: čl. 51 i 55
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠNI POSTUPAK - Pitanje br. 12 - Zakon o izvršnom postupku: član 23 stav 7
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠNI POSTUPAK - Pitanje br. 13 - Zakon o izvršnom postupku: član 90
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠNI POSTUPAK - Pitanje br. 14 - Zakon o izvršnom postupku: čl. 10 i 244
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠNI POSTUPAK - Pitanje br. 15 - Zakon o izvršnom postupku: član 18 stav 3 i član 19
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 11.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Berzanski posrednik brokerskog načina trgovine "AMITY BROKER" A.D.

 

15. St. broj 74/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova br. 2 u postupku stečaja nad dužnikom berzanski posrednik brokerskog načina trgovine "AMITY BROKER" A.D., iz Beograda - 15. St. broj 74/10 zakazuje završno ročište koje će se održati dana 3. februara 2012. godine u 11,00 časova kod ovoga suda u sudnici 222/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Zdravstvena ustanova, Specijalna bolnica za mikrohirurgiju oka "ZENIT"

17371096

36. St. broj 427/2011

 

 

 

Obustavlja se prethodni stečajni postupak pokrenut po predlogu Narodne Banke Srbije, Rešenjem ovog Suda 36. St.-427/2011 od 16.2.2011. godine.
Pokreće se prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, a po predlogu predlagača - stečajnog dužnika Zdravstvena ustanova, Specijalna bolnica za mikrohirurgiju oka "ZENIT" Beograd, ul. Šumatovačka br. 59, matični broj 17371096, PIB 101602036, od 30.11.2011. godine.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Dragica Stojanović iz Beograda, ul. Brankova br. 28, sa zadatkom da utvrdi tačnost podataka iz unapred pripremljenog Plana reorganizacije i da sudu podnese pisani izveštaj i mišljenje o primedbama zainteresovanih lica na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije i odgovoru stečajnog dužnika na date primedbe.
Zakazuje se ročište za odlučivanje o predlogu za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije predlagača - Zdravstvena ustanova, Specijalna bolnica za mikrohirurgiju oka "ZENIT" Beograd, ul. Šumatovačka br. 59, reorganizacijom i glasanje o unapred pripremljenom Planu reorganizacije za dan 25.01.2012. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova br. 2, sudnica 221, drugi sprat.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika Zdravstvena ustanova, Specijalna bolnica za mikrohirurgiju oka "ZENIT" Beograd, ul. Šumatovačka br. 59, da prisustvuju ročištu radi odlučivanja o predlogu i glasanja o unapred pripremljenom Planu reorganizacije.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika Zdravstvena ustanova, Specijalna bolnica za mikrohirurgiju oka "ZENIT" Beograd, ul. Šumatovačka br. 59 matični broj 17371096, PIB 101602036, izložen je u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom Plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predloženi Plan reorganizacije kojima osporavaju sadržinu predloženog Plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom Glasniku RS".
Predlagač je dužan da da odgovor na primedbe u roku od osam dana od dana prijema primedbe ovom sudu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Comecim d.o.o.

17148125

32 St. broj 3852/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1109

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Comecim d.o.o. u stečaju Beograd, ul. Koste Stojanovića 7, doneo je dana 11. novembra 2011. godine, rešenje:
I Usvaja se završni račun stečajnog upravnika sa ročišta od 11. novembra 2011. godine.
II Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku u ukupnom iznosu od 20.000,00 dinara.
III Zaključuje se stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, spoljnu trgovinu i pružanje usluga Comecim d.o.o. u stečaju Beograd, ul. Koste Stojanovića 7.
IV Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika Preduzećem za proizvodnju, spoljnu trgovinu i pružanje usluga Comecim d.o.o. u stečaju Beograd, ul. Koste Stojanovića 7., matični broj 17148125.
V Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreske uprave Stari grad da briše dužnika iz svoje evidencije - PIB 100147917.
VI Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da izbriše stečajnog dužnika iz svoje evidencije.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarbos d.o.o.

17589431

9. St. broj 3168/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2451

 

Ι Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 3168/2011 od 1. decembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarbos d.o.o. iz Sremčice, Dvoržakova 70/13, (mat. br. 17589431, PIB 103610893), a na predlog Banke Inteze od 24. oktobra 2011. i Raifaizen banke od 25. oktobra 2011. godine.
ΙΙ Imenovan je za stečajnog upravnika Andreja Božić iz Beograda.
ΙΙΙ Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
ΙV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 10. april 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 124/I.
VΙ Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 124/I.
VΙΙ Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 1. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"R. PRO

20008512

45 St. broj 2725/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2101

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2 u postupku stečaja nad dužnikom "R. PRO - u stečaju" iz Ripnja, Stari put za Ralju 6, matični broj 20008512, zakazao je održavanje završnog ročišta za 15. mart 2012. godine u 11,00 časova u sudnici 211/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Elektronika Avala" d.o.o.

1731770

42. St. broj 50/11

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 50/11 od 15. juna 2011. godine pokrenuo je postupak stečaja nad "Elektronika Avala" d.o.o. iz Beograda, Kneza Višeslava 63, matični broj 1731770, PIB 100166934, po predlogu stečajnog poverioca "Zenit kop" d.o.o., iz Beograda, Jajinci, Bulevar JNA 8-a od 17. marta 2011. godine.
II. Prvo poverilačko ročište na kome ć e se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 2. februar 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
III. Ispitno ročište odloženo je za 2. februar 2012. godine u 10,00 časova, a održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227/2.
IV. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 14. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Pro-vekom Preduzeće za proizvodnju, usluge i trgovinu na veliko i malo d.o.o.

 

9 St. broj 3119/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=972

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 3119/11 od 12. decembra 2011. godine određuje prvo dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad Pro-vekom Preduzeće za proizvodnju, usluge i trgovinu na veliko i malo d.o.o., u stečaju iz Zrenjanina, Dr Zorana Kamenkovića 12, koje će se održati 10. februara 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sudnica broj 210/II, na kome će biti ispitivane sve naknadno prispele prijave potraživanja poverilaca koje nisu bile predmet dosadašnjeg razmatranja.
II. Oglas istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 13. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Luhor Popi, d.o.o. fabrika sokova

20371811

23. St. broj 3121/11

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. 3121/2011. od 16. decembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Luhor Popi, d.o.o. fabrika sokova iz Lazarevca, Janka Stajčića 44, matični broj: 20371811, PIB 105700551, a po predlogu ovlašćenog predlagača Sagal, d.o.o., Beograd, Veselina Masleše 32.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Lukač Živan iz Beograda.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" i listu "Danas", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnese prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 24. februar 2012. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 129/I.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. januar 2012. godine u 11,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 129/I.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Tinan inženjering"

20087927

23. St. broj 2794/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. 2794/2011. od 28. oktobra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Tinan inženjering" iz Beograda, Patrijarha Dimitrija 11, matični broj: 20087927, PIB 104838908, a po predlogu direktora stečajnog dužnika.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Vukotić Stojan iz Beograda.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" i listu "Danas", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnese prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 24. februar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 129/I.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 30. januar 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 129/I.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Sorab

6212867

17. St. broj 182/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 182/2011 od 21. decembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Sorab Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37-39, čiji je matični broj 6212867 i PIB 100285971 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Popović Žarko iz Beograda.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju dužnika se zakazuje za 6. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 10. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 21. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"N tecno art group", d.o.o.

17572547

23. St. broj 1497/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. 1497/2011. od 11. novembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad "N tecno art group", d.o.o. Beograd, Skadarska 15, matični broj: 17572547, PIB 103541588, a po predlogu ovlašćenog predlagača Sagal, d.o.o., Beograd, Veselina Masleše 32.
II. Imenovan je za stečajnog upravnika Vasilije Marković iz Beograda.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" i listu "Danas", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnese prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ispitno ročište određuje se za 24. februar 2012. godine u 11,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 129/I.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. januar 2012. godine u 11,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 129/I.
VII. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Mil Fruit d.o.o.

17318551

25. St. broj 2761/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2483

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Mil Fruit d.o.o. Beograd, Majke Kjundžić 31, matični broj 17318551, PIB 100047116, odlučujući po obaveštenju NBS - prinudna naplata broj XIV/200/1/107/11 od 4. maja 2011. godine 16. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad Mil Fruit d.o.o. Beograd, Majke Kjundžić 31, matični broj 17318551, PIB 100047116.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Matić-Alimpijevi Ana iz Beograda, Resavska 26a.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 6. februar 2012. godine u 11,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 9. april 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 26. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Preduzeće za proizvodnju Livnica A&T d.o.o.

20125659

7. St. broj 382/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1862

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 382/11 od 30. juna 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju Livnica A&T d.o.o. Beograd - u stečaju, Tošin bunar 268, matični broj 20125659, PIB 104234705.
II Plan reorganizacije predložen je od strane IMT - FRC d.o.o. - u rekonstruktuiranju, Dobanovci i IMT a.d. - u restruktuiranju, Beograd.
III Ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca zakazuje se za 30. januara 2012. godine u 12,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I, na kome će glasati svi poverioci svrstani u IV klasu: neobezbeđeni poverioci.
Poverioci se mogu upoznati sa sadržinom predloga Plana reorganizacije preko oglasne table suda, internet stranice registra APR, u sedištu podnosioca IMT a.d. - u restruktuiranju, Beograd, ul. Zemunska 26.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Private project management", d.o.o.

20220546

36. St. broj 3130/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem br. 36-St. 3130/2011 od 20. decembra 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Private project management", d.o.o. Beograd, Knez Mihajlova 2/6, matični broj: 20220546, PIB: 104715543, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Dragica Stojanović iz Beograda, Brankova 28.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 31. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, u sudnici 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 19. jun 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 22. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

M.S.G. - RIO d.o.o.

20423552

7. St. roj 1079/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. br. 1079/11 od 20. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom M.S.G. - RIO d.o.o., Beograd, Leštane, Toplička br. 15b, matični broj 20423552, PIB 105609750.
II. Drugo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika zakazano je za 26. januar 2012. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 103, sprat I.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, inženjering i konsalting Biobilje - inženjering d.o.o.

17318705

7. St. broj 125/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, kao stečajni, sudija Ljiljana Subotić, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, inženjering i konsalting Biobilje - inženjering d.o.o. Beograd - u stečaju" Gospodara Vučića broj 10, matični broj 17318705, PIB 102010541, doneo je dana 22. decembra 2011. godine
REŠENJE
I. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, inženjering i konsalting Biobilje - inženjering d.o.o. Beograd - u stečaju",. Gospodara Vučića broj 10, matični broj 17318705, PIB 102010541, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7. St. broj 125/11, dana 17. novembra 2011. godine.
II. Nastali troškovi postupka padaju na teret stečajne mase dužnika, pa se nalaže stečajnom upravniku unovčenje imovine radi namirenja nastalih troškova sprovođenja stečaja.
III. Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Veletrade" d.o.o.

 

St. broj 469/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1542

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Veletrade" d.o.o. u stečaju iz Šapca, 28. decembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Miodrag Ćosić iz Valjeva, Jakova Nenadovića 7/1.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Građevinsko preduzeće "Faicoop" d.o.o.

17465473

St. broj 449/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1720

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Građevinsko preduzeće "Faicoop" d.o.o. u stečaju, Krupanj, dana 26.12.2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Građevinsko preduzeće "Faicoop" d.o.o. u stečaju, Krupanj, matični broj 17465473, PIB 102493694, Zakazuje se za 31.1.2012. godine sa početkom u 13,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"HW Investment" d.o.o.

 

St. broj 829/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1230

 

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad "HW Investment" d.o.o. Banja Koviljača, dana 6.1.2012. godine doneo je
REŠENJE
Završno ročište u postupku stečaja nad "HW Investment" d.o.o. Banja Koviljača, zakazuje se za 30.1.2012. godine, sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu Karađorđeva 48-a, prvi sprat soba 6, pa ovo rešenje poveriocima i stečajnom upravniku ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"IN saloni" a.d.

 

St. broj 82/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=697

 

Privredni sud u Valjevu, doneo je
REŠENJE
U stečajnom postupku nad "IN saloni" a.d. u stečaju, Šabac, Cara Dušana 2, određuje se završno ročište za 26. januara 2012. godine sa početkom u 13,30 časova u sudnici broj 6. ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Kompanija "Novi Dom" a.d.

 

St. broj 18/10

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, doneo je
REŠENJE
U stečajnom postupku nad Kompanija "Novi Dom" a.d. u stečaju, Banja Koviljača, određuje se završno ročište za 26. januara 2012. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 6. ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

ZZ "Agro-Eko-Etno-Selo"

 

St. broj 844/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1270

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad ZZ "Agro-Eko-Etno-Selo" u stečaju iz Vrhpolja, dana 28. decembra 2011. god., doneo je sledeće
REŠENJE
Završno ročište nad ZZ "Agro-Eko-Etno-Selo" u stečaju iz Vrhpolja zakazuje se za 24. januar 2011. god. sa početkom u 11,30 časova.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Spyinest"

 

3. St. broj 282/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1614

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Spyinest" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 282/2011, održati dana 31.1.2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica br. 535/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "ADAKALAC" DOO

6453031

3. St. broj 172/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=610

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 172/2010 od 28. decembra 2011. godine, usvojen je završni izveštaj stečajnog upravnika Predraga Jankovića iz Kragujevca sa završnim računom koji je stečajni upravnik podneo ovom sudu 29. novembra 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "ADAKALAC" DOO Paraćin, matični 6453031, PIB 100875686.
Stečajni postupak će se nastaviti prema stečajnoj masi stečajnog dužnika, koji čine sredstva koja se ostvare okončanjem parnica u korist stečajnog dužnika.
Stečajni upravnik Predrag Janković, Ilindenska 42 /11, II Kragujevac, broj licence 155-0255, se imenuje za zastupnika stečajne mase, stečajnog dužnika preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "ADAKALAC" DOO Paraćin, matični 6453031, PIB 100875686.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata.
Nalaže se Registru stečajnih masa koji vodi Agencija za privredne registre Beograd, da po pravnosnažnosti ovog rešenja registruje stečajnu masu Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo "ADAKALAC" DOO Paraćin, matični 6453031, PIB 100875686, i zastupnika iste stečajnog upravnika Predraga Jankovića iz Kragujevca broj licence 155-0255.
Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 28. decembra 2011. godine.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-Trade" d.o.o.

20144726

3. St. broj 394/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1906

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 394/2011 od 28.12.2011. god, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika, sa Završnim računom od 29.11.2011. godine. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Gena-Trade" d.o.o. Jagodina, matični 20144726, PIB 104338540. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli Suda dana 28.12.2011. god. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

DP "Strugara 2005" d.o.o.

17554742

1. St. broj 661/10

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 661/10 od 29. decembra 2011. godine zaključio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP "Strugara 2005" d.o.o., iz Raške mat. br. 17554742 PIB 103365248.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DOO "Palata"

 

4. St. broj 182/2010

 

 

 

Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad DOO "Palata" Metikoši u stečaju St. broj 182/2010 za 9. februar 2012. godine u 9,40 časova, nad ZZ "Kolektiv" Kraljevo u stečaju St. broj 295/2010 za 9. februar 2012. godine u 10,00 časova nad "Agoprom" d.o.o. Konarevo u stečaju St. broj 93/2010 za 9. februar 2012. godine u 10,20 časova, nad "Knežević KD" Kraljevo, u stečaju St. broj 436/2010 od 9. februar 2012. godine u 10,40 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Stoteks AD

08574693

1. St. broj 652/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1782

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STOTEKS.shtml/seo=/companyid=524

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Stoteks AD Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 6/6, MB: 08574693, PIB: 100187796, dana 29. decembra 2011. godine donosi sledeće rešenje:
Ročište za razmatranje i eventualno glasanje o Planu reorganizacije stečajnog dužnika zakazuje se za 14. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3., u prizemlju, sudnica br. 7.
Obaveštavaju se poverioci da počev od 29. decembra 2011. godine mogu izvršiti uvid u predlog Plana reorganizacije u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu. Pozivaju se lica koja za to imaju pravni interes da sve primedbe na predlog Plana reorganizacije kojima osporavaju njegovu sadržinu, a naročito osnov ili visinu Planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i ovom sudu u roku koji počinje da teče 15 dana po objavljivanju oglasa sa izrekom ovog rešenja u "Službenom glasniku RS", dok se stečajni dužnik kao predlagač Plana obavezuje da odgovor na primedbe dostavi u roku od osam dana od prijema primedbe u sudu.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

PIK BEČEJ AD BEČEJ

08607753

1. St. 814/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1357

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom PIK BEČEJ AD BEČEJ u stečaju ul. Novosadska br. 2., MB: 08607753, PIB: 100435150, a po predlogu Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala Bečej, koju zastupa Republičko javno pravobranilaštvo, dana 8. decembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Ročište povodom razmatranja i eventualnog glasanja o Planu reorganizacije stečajnog dužnika PIK BEČEJ AD Bečej u stečaju se zakazuje za 22. februar 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu u Novom Sadu, ul. Sutjeska br. 3., u prizemlju, u sudnici br. 7., na koje se pozivaju svi zainteresovani poverioci.
Obaveštavaju se poverioci da počev od 8. 12. 2011. godine mogu izvršiti uvid u predlog Plana reorganizacije u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Pozivaju se lica koja za to imaju pravni interes da sve primedbe na predlog Plana reorganizacije kojima osporavaju njegovu sadržinu, a naročito osnov ili visinu Planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i ovom sudu u roku do 10 dana, a koji počinje da teče 15 dana po objavljivanju oglasa sa izrekom ovog rešenja u "Sl. glasniku RS", dok se stečajni dužnik kao predlagač Plana obavezuje da odgovor na primedbe dostavi u roku od 8 dana od prijema primedbe u sudu.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

V.N.N. d.o.o.

7908059

1. St. 420/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2190

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom V.N.N. d.o.o., Bačka Palanka u stečaju, Kralja Petra 171, MB: 7908059, PIB: 101724237 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija a.d., Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, dana 21. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Završno ročište se zakazuje za 30. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, u sudnici 7, na koje se pozivaju svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

AD "Agroživ-Yuko"

08686050

2. St. broj 302/2011

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Nenadu Unčeviću, kao predsedniku veća i sudijama Speranci Jančić i Zlatiboru Kanačkom, kao članovima veća, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Agroživ-Yuko" iz Žitišta, u stečaju Topolovački put bb, matični broj 08686050, PIB 105791212, doneo je 23. decembra 2011. godine, rešenje kojim je zakazao dopunsko ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati 7. februara 2012. godine u 13,00 časova, u sali 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

AD "Tamiš"

 

2. St. broj 306/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1899

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TAMIS.shtml/seo=/companyid=5205

Privredni sud u Pančevu, po sudiji Unčević Nenadu, kao stečajnom sudiji u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom AD "Tamiš" u stečaju iz Pančeva, koga zastupa stečajni upravnik Đuk Milorad iz Banatskog Karlovca, postupajući po predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je 26. decembra 2011. godine, sledeće rešenje:
Dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Tamiš" u stečaju iz Pančeva, radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja poverilaca stečajnog dužnika, održaće se 1. februara 2012. godine u 12,00 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o danu održavanja ročišta, objavljivanjem oglasa o danu održavanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

DOO "Bremark"

17448307

1. St. broj 173/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2158

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci, zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Bremark" Pančevo, Njegoševa 1a, matični broj 17448307, PIB 102309454 obzirom da stečajni dužnik nema imovine za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

DOO u društvenoj svojini za vatrotehničke, izolaterske i građevinske radove "Termomont" sa p.o.

08249105

St. broj 348/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TERMOMONT.shtml/seo=/companyid=1170

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO u društvenoj svojini za vatrotehničke, izolaterske i građevinske radove "Termomont" sa p.o. iz Pančeva, Prvomajska bb, matični broj 08249105, PIB 101055523, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 348/2011 od 27. decembra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od njihove dospelosti i potpuno je obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana.
Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 11. juna 2012. godine u 10,00 časova u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se 8. februara 2012. godine u 10,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 8. februar 2012. godine u 10,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se vršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 28. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Balkan logistic" d.o.o. za trgovinu, špediciju i prevoz

20209810

St. broj 412/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 412/2011 od 22.12.2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Balkan logistic" d.o.o. za trgovinu, špediciju i prevoz Trešnjevac, Bolmanska br. 33. - matični broj 20209810, na osnovu predloga podnetog dana 04.10.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gros Pavle, dipl. oecc. iz Subotice, Sonje Marinković br. 36.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Balkan logistic" d.o.o. za trgovinu, špediciju i prevoz Trešnjevac, Bolmanska br. 33. - matični broj 20209810 u "Sl. glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12.04.2012. godine sa početkom u 9,50 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2.02.2012. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 22.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"AMKO" d.o.o. za proizvodnju i promet

08738149

St. 408/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 22. 12. 2011. godine rešenjem St. 408/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "AMKO" d.o.o. za proizvodnju i promet Subotica, Beogradski put 117 - matični broj 08738149, na osnovu predloga podnetog dana 4. 10. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ćopić Branka iz Subotice, Vase Stajića 17.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "AMKO" d.o.o. za proizvodnju i promet Subotica, Beogradski put 117 - matični broj 08738149 u"Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 4. 2012. godine sa početkom u 9,40 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2. 2. 2012. godine sa početkom u 10,40 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 22. 12. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

DOO "Sumadit" društvo za trgovinu i usluge, eksport-import

20063548

St.broj 431/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem od 22.12.2011. godine - poslovni broj St. 431/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad DOO "Sumadit" društvo za trgovinu i usluge, eksport-import Subotica, Panonska br. 34. - matični broj 20063548, na osnovu predloga podnetog dana 02.11.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ostojić Slobodan iz Subotice, A. M. Tita 22/1.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad DOO "Sumadit" društvo za trgovinu i usluge, eksport-import Subotica, Panonska br. 34. - matični broj 20063548 u "Sl. glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12.04.2012. godine sa početkom u 9,10 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2.02.2012. godine sa početkom u 10,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 22.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

DOO "Topola-Fip" Preduzeće za trgovinu, eksport-import i prevoz

20018437

St. 401/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 22. 12. 2011. godine rešenjem St. 401/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad DOO "Topola-Fip" Preduzeće za trgovinu, eksport-import i prevoz iz Martonoša, Petefi Šandora 34 - matični broj 20018437, na osnovu predloga podnetog dana 4. 10. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana, dipl. oecc. iz Subotice, M. Radnića 24/b.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad DOO "Topola-Fip" Preduzeće za trgovinu, eksport-import i prevoz iz Martonoša, Petefi Šandora 34 - matični broj 20018437 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 4. 2012. godine sa početkom u 9,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2. 2. 2012. godine sa početkom u 10,10 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 22. 12. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"KTK Prom" d.o.o. - Preduzeće za uvoz-izvoz i veletrgovinu

08203717

St. broj 402/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 22.12.2011. godine rešenjem St. 402/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "KTK Prom" d.o.o. - Preduzeće za uvoz-izvoz i veletrgovinu Kanjiža, Glavna br. 5/1 - matični broj 08203717, na osnovu predloga podnetog dana 04.10.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Novković Bogdan iz Bačke Topole, Ivana Meštrovića br. 9.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "KTK Prom" d.o.o. - Preduzeće za uvoz-izvoz i veletrgovinu Kanjiža, Glavna br. 5/1 - matični broj 08203717 u "Sl. glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. stav 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12.04.2012. godine sa početkom u 9,30 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 02.02.2012. godine sa početkom u 10,30 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 22.12.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

Mlekara "Zlatibor K"

20120509

5. St. broj 200/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2480

 

I. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Mlekara "Zlatibor K" Šljivovica MB: 20120509, PIB: 104232332 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika Đokić Ljubiša iz Užica, Vojvode Bojovića 7.
III. Određuje se ispitno ročište za 8. jun 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, soba broj 53, III sprat.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 3. februara 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, soba broj 53, III sprat, te će se istog dana održati sednica Skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom 23. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Simpo" d.o.o.

20044918

3. St. broj 201/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2476

 

1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Simpo" d.o.o. Sirogojno, MB 20044918, PIB 1042011577, zbog dugotrajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika određuje se Kuburović Radomir, Užice, Vidovdanska 34a.
3. Određuje se ispitno ročište za 18. maj 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u sobi broj 51/III.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
5. Pozivaju se dužici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
6. Određuje se prvo poverilačko ročište za 30. januar 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, soba broj 51/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Cane" d.o.o.

 

2. St. broj 267/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Čačku, obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Cane" d.o.o. Čačak, da je prilikom izrade teksta oglasa o otvaranju stečajnog postupka za "Službeni glasnik RS", došlo do greške tako što je poveriocima ostavljen rok od 30 dana za prijave potraživanja, umesto određenog roka od 120 dana, pa se ovim putem vrši ispravka, tako što se pozivaju poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Milion" d.o.o.

 

2. St.broj 269/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2424

 

Privredni sud u Čačku, obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Milion" d.o.o. Ivanjica, da je prilikom izrade teksta oglasa o otvaranju stečajnog postupka za "Službeni glasnik RS", došlo do greške, tako što je poveriocima ostavljen rok od 30 dana za prijave potraživanja, umesto određenog roka od 60 dana, pa se ovim putem vrši ispravka, tako što se pozivaju poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Preuro"

17512986

2. St. broj 112/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1419

 

Privredni sud u Čačku, je zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i izvođenje građevinsko-zanatskih radova "Preuro" - u stečaju Čačak, Bulevar Vuka Karadžića 17, MB 17512986, svojim rešenjem St. broj 112/11 od 20. decembra 2011. godine koje je istaknuto na oglasnoj tabli suda.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

Izvor: Redakcija, 12.1.2012.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 31.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

GMŽ

 

5 St. broj 390/2010

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom GMŽ Raška u stečaju, koga zastupa stečajni upravnik Savo Petrović iz Kraljeva, dana 7. decembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje završnog ročišta radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika GMŽ Raška u stečaju.
Ročište će se održati 26. januara 2012. godine u 9,30 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Ulica cara Dušana broj 41, sudnica broj 15.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Lukal"

20059524

2. St. broj 268/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2393

 

Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. broj 268/11 od 15. decembra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad "Lukal" - u stečaju Trbušani, Čačak, MB 20059524, odredio prvo poverilačko ročište za dan 15. decembar 2011. godine u 11,30 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za 26. januar 2012. godine i držaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana broj 6, sudnica 3 sa početkom u 10,00 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 10.1.2012.