Vesti - 12.07.2011 www.paragraf.rs


 • NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 50/2011. . . . dalje

 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA Z? INFORM?CIJE OD J?VNOG ZN?C?J? I Z?ŠTITU POD?T?K? O LICNOSTI U VEZI OBEZBEĐIVANJA PRAVNE ZAŠTITE UZBUNJIV?C? . . . dalje

 • JAVNE KONSULTACIJE O PREDLOGU PRAVILNIKA O UNIVERZALNOM SERVISU TRAJU DO 26. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • NARODNA BANKA SRBIJE ODLUCILA DA FORMIRA KANCELARIJU GLAVNOG EKONOMISTE NARODNE BANKE SRBIJE . . . dalje

 • ZAKON O RESTITUCIJI BI TREBALO DA BUDE USVOJEN NA POCETKU JESENJEG ZASEDANJA . . . dalje

 • NACIONALNI PROSVETNI SAVET BI U DRUGOJ POLOVINI AVGUSTA TREBALO DA RAZMATRA PROGRAME OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA ZA DEVET OGLEDNIH OBRAZOVNIH PROFILA . . . dalje

 • DRŽAVLJANI EVROPSKE UNIJE MOGU UZ VAŽECU VOZACKU DOZVOLU DA UPRAVLJAJU MOTORNIM VOZILOM U SRBIJI . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:

 • FUNKCIONERIMA ROK DO KRAJA AVGUSTA DA ODLUCE . . . opširnije

 • DINAR JACI ZA 45 PARA, KURS 100,84 ZA EVRO . . . opširnije

 • RODITELJI NISU OBAVEZNI DA PLACAJU "ĐACKI DINAR" . . . opširnije

 • Pogledajte ostale vesti za 12.07.2011

 • EKONOMSKI RAZVOJ I REFORMA PORESKIH PROPISA U FOKUSU JE PROJEKTA "BOSMIP 4" CIJA SE REALIZACIJA OCEKUJE NA JESEN . . . dalje

 • PRINCIP REGIONALIZACIJE OTVARA MOGUCNOST ZA STIMULISANJE STRANIH INVESTITORA DA ULAŽU U MANJE RAZVIJENE SREDINE . . . dalje

 • POSLOVANJE BANAKA NA TRŽIŠTU SRBIJE U 2010. GODINI KARAKTERIŠE RAST FINANSIJSKIH REZULTATA . . . dalje

 • SEMINAR "PLANIRANJE MARKETINGA I PRODAJE" BICE ODRŽAN 14. JULA I 3. AVGUSTA 2011. GODINE . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 12. juli 2011

 • PRILOZI: . . . opširnije

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA . . . opširnije

 • SUDSKA PRAKSA: . . . opširnije

 • LIKVIDACIJE: . . . opširnije