Aktuelne vesti na dan 10. februar 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 36 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 38 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 13/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 13 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 09 OD 5.02.2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • ORGANIZACIJA, DELATNOST I ZNAČAJ JAVNOG BELEŽNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI
 • DAVANJE PROKURE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UOBIČAJENIH U VRŠENJU ODREĐENE POSLOVNE DELATNOSTI ZA KOJU DRUŠTVO NIJE REGISTROVANO
 • OVLAŠĆENJE ORGANA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA ODREĐIVANJE ZASTUPNIKA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 6/2012: • Početak primene 1. februar 2012. godine •
 • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA
 • FISKALNI TRETMAN PROMETA DOBARA NA MALO UZ BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA POŠILJKE ZA PREGLED, POSTUPKU I MERAMA ZA POSTUPANJE SA POŠILJKOM KOJOJ JE ZABRANJEN UVOZ - "Sl. glasnik RS", br. 9/2012
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISPUNJAVANJA USLOVA PROPISANIH NORMOM EURO 3 ZA VOZILA KOJA SE STAVLJAJU U POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
 • USLOVI ZA UVOZ NOVIH I UPOTREBLJAVANIH VOZILA
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRVA REVIZIJA ARANŽMANA SA MEĐUNARODNIM MONETARNIM FONDOM BIĆE REALIZOVANA NAKON USVAJANJA REBALANSA BUDŽETA

Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) saopštili su na današnjem sastanku sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem da će prva revizija aranžmana sa tom finansijskom institucijom biti realizovana nakon usvajanja rebalansa budžeta.

Na završnom sastanku sa predstavnicima tehničke misije MMF-a, koju je predvodila Zuzana Murgasova, dogovoreno je da će status aranžmana koji Srbija ima sa tom međunarodnom finansijskom institucijom ostati nepromenjen.

Potvrđeno je da će u međuvremenu Vlada Srbije nastaviti da sprovodi sve dosadašnje dogovore uključujući nivo deficita i visinu javnog duga, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.

Predstavnici MMF-a podvukli su da je Vlada Srbije zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici tokom 2011. godine doprinela održanju ekonomske aktivnosti i očuvanju makroekonomske stabilnosti.

Predstavnici MMF-a ponovo će doći u Beograd sredinom ove godine, navedeno je u saopštenju.

Razgovori srpskih vlasti s misijom MMF-a, radi postizanja dogovora od značaja za završetak prvog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stendbaj aranžmana, započeli su 2. februara u Beogradu.

Tokom posete misije razmatrano je ostvarivanje ciljeva ekonomskog programa dogovorenog s MMF-om, makroekonomski okvir za 2012. godinu, kao i ispunjenje kriterijuma izvršenja za decembar 2011. godine.

Posebna pažnja usmerena je na pitanja izvršenja budžeta za 2012, na sprovođenje dogovorenih mera fiskalne politike i na poštovanje utvrđenih fiskalnih pravila.

Aranžman sa MMF-om koji je Srbiji odobren 29. septembra 2011, u iznosu od 935,4 miliona specijalnih prava vučenja (oko 1,1 milijarda evra), zaključen je iz predostrožnosti, odnosno bez namere da se sredstva koriste osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje.

U okviru prvog razmatranja aranžmana, razgovori s misijom MMF-a obavljeni su u novembru u Beogradu, s tim što je donošenje odluke o završetku razmatranja, prvobitno planirano 23. decembra na Odboru izvršnih direktora MMF-a, odloženo do uspostavljanja usaglašenog stava dve strane o fiskalnoj politici za tekuću godinu.

Izvor: Tanjug, 9.2.2012.

SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE: Usvojeno više predloga zakona

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima Vlade Republike Srbije Milivoje Mihajlović saopštio je da će u narednih 12 do 24 časa električna energija biti isključena za približno 2.000 firmi u Srbiji, dok za domaćinstva za sada neće biti restrikcija.

Mihajlović je na konferenciji za novinare nakon sednice Vlade rekao da snabdevanje strujom iz mreže Elektroprivrede Srbije (EPS) neće biti obustavljeno kompanijama i objektima koji obezbeđuju vitalne funkcije u zemlji, kao što su toplane, vodovod, ostale javne komunalne službe, prehrambena industrija i slično.

U toku je proces obaveštavanja preduzeća koja će biti obuhvaćena restrikcijama, a spisak kompanija će uskoro biti objavljen na internet sajtu Vlade Srbije, dodao je on.

Direktor Kancelarije za saradnju s medijima je rekao i da u toplanama ima dovoljno energenata, kao i da su isporuke gasa i električne energije redovne iako potrošnja dostiže istorijske maksimume.

Vlada je uputila poziv potrošačima da štede električnu energiju, ponovio je on i izrazio očekivanje da neće biti restrikcija u snabdevanju strujom za domaćinstva.

Mihajlović je najavio da škole, najverovatnije, neće raditi čitave naredne nedelje, uz napomenu da će konačnu odluku o tome doneti resorni ministar Žarko Obradović.
Vlada danas nije raspravljala o predlogu zamenika predsednika Vlade Srbije Ivice Dačića da neradni dani budu i naredni ponedeljak, utorak i petak, odnosno, 13, 14. i 17. februar, koji bi se spojili sa državnim praznikom, saopštio je on.

Vlada je, kako je istakao, preduzela niz mera kako bi se ublažile posledice snežnog nevremena i niskih temperatura, pri čemu su prioriteti spasavanje ugroženog stanovništva, raščišćavanje puteva i dopremenje hrane i pomoći.

Prema njegovim rečima, Vlada Srbije ponudiće susednim zemljama i formiranje zajedničkog regionalnog štaba za vanredne situacije.

Vlada razmatra tu mogućnost s obzirom na to da čitavom regionu preti opasnost od poplava ukoliko dođe do naglog otapanja snega, objasnio je Mihajlović.

On je ukazao na to da je preduzeto i niz mera na rešavanju problema zaleđenih reka jer to dodatno opterećuje energetski sektor.

Mihajlović je saopštio i da je Vlada na današnoj sednici usvojila predloge više zakona, među kojima su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu i Predlog zakona o potvrđivanju međusobnog priznavanja vozačkih dozvola između Srbije i Italije.

Takođe, usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Moldavije o readmisiji, Predlog zakona o potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Srbije i UN, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Konvencije o međunarodnim železničkim prevoznicima, naveo je direktor Kancelarije za saradnju s medijima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 9.2.2012.

SAOPŠTENJE SA 3. SEDNICE I VELIKOG VEĆA I 3. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANIH 9. FEBRUARA 2012. GODINE

Ustavni sud je na 3. sednici I Velikog veća odlučio o 11 predmeta, u predmetu Už-2233/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje, a u predmetu Už-1902/2009 Sud nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 55. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/2007 i 99/2011). (predmet IUz-186/2011)
- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti člana 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009). (predmet IUz-315/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1344/2009 i Už-904/2010.
- odložio izvršenje rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu I. 15643/11 od 22. septembra 2011. godine o predaji nepokretnosti, do donošenja odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi u predmetu Už-2177/2011.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1661/2009, Už-2076/2009, Už-2110/2009, Už-2143/2009 i Už-2514/2009.
- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-1920/2009.

Ustavni sud je na 3. sednici II Velikog veća odlučio o 16 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 220. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009 i 81/2009) (predmet IUz-309/2009)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 11. stav 2. Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodelu stanova solidarnosti zaposlenim u Energoprojektu - industrija, Deoničkom društvu u mešovitoj svojini Beograd od 16. juna 1998. godine. (predmet IUo-336/2009)

III U predmetima određivanja načina izvršenja odluka Ustavnog suda, Ustavni sud je:

- usvojio zahtev R. Marjanovića za izvršenje Odluke Ustavnog suda IUz-52/2008 ("Službeni glasnik RS", broj 34/2010) od 21. aprila 2010. godine i odredio da se R. Marjanoviću, kome je prestao mandat na osnovu rešenja Okružnog suda u Čačku U. 50/08 od 22. decembra 2008. godine, posledice prestanka odborničkog mandata otklone izmenom pojedinačnog akta na osnovu koga mu je prestao mandata. Sud je poništio rešenje Upravnog suda-Odeljenje u Kragujevcu Už. 863/10 od 18. novembra 2010. godine i odredio da Upravni sud ponovo odluči o zahtevu za izmenu pojedinačnog akta o prestanku mandata, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja. (predmet HU-23/2012)

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1318/2009, Už-1492/2009, Už-1575/2009, Už-1779/2009, Už-1888/2009 i Už-4368/2010.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-668/2009, Už-1475/2009, Už-1746/2009, Už-1805/2009, Už-1898/2009, Už-2247/2009 i Už-2332/2009.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 9.2.2012.

REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA NA NIVOU OD 9,5%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 9,5%.

Međugodišnja inflacija je i dalje u padu, pre svega, usled smanjenih troškovnih pritisaka na cene hrane i niske agregatne tražnje. U narednim mesecima pad međugodišnje inflacije nastaviće se prvenstveno zbog baznog efekta visokih mesečnih stopa inflacije sa početka prethodne godine.

Očekujemo da će se inflacija vratiti u granice dozvoljenog odstupanja od cilja već u ovom tromesečju, a zatim privremeno spustiti do nivoa oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali će se potom stabilizovati oko cilja sredinom godine. Monetarna politika pri donošenju odluka, pre svega, uzima u obzir faktore inflacije koji deluju na srednji rok.

Prema proceni NBS, usporavanje svetske privrede, uz verovatnu recesiju u evrozoni, uticaće na usporavanje privrednog rasta Srbije u 2012. godini, u kojoj očekujemo rast BDP-a od oko 0,5%.

Osnovni rizici projekcije inflacije dolaze iz međunarodnog okruženja zbog još uvek nerešene krize u zoni evra, kao i iz domena fiskalne politike. Održavanje budžetskog deficita u ranije dogovorenim okvirima sa MMF-om predstavljalo bi dodatnu garanciju makroekonomske stabilnosti i ostavilo veći prostor za buduću relaksaciju monetarne politike.

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor usvojio je i februarski Izveštaj o inflaciji koji će biti objavljen 13. februara, kada je zakazana i njegova javna prezentacija.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. marta 2012. godine.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 9.2.2012.

ZAKON O TRANSPLANTACIJI ORGANA: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorava na neophodnost i hitnost donošenja podzakonskih akata predviđenih Zakonom radi rešavanja otvorenih problema u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti u oblasti doniranja organa

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić je danas u pismu upućenom ministru zdravlja upozorio na neophodnost i hitnost donošenja podzakonskih akata predviđenih Zakonom o transplantaciji organa ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - prim. red) radi rešavanja otvorenih problema u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti u oblasti doniranja organa.

Ocenjujući da nije prihvatljivo da donatorstvo organa, sa humanog aspekta izuzetno važna aktivnost, koja je s razlogom predmet brojnih promotivnih kampanja ima za "drugu stranu medalje" pravnu neuređenost i neusklađenost sa zakonom, dakle nedostatke koji mogu biti izvor ozbiljnih rizika masovne povrede osnovnih ljudskih prava i podsećajući da je na iste probleme Ministarstvo zdravlja upozoravao i sredinom prošle godine, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Još sredinom 2011. Poverenik je sproveo nadzor nad sve tri ustanove koje vrše promociju dobrovoljnog davalaštva organa i izdaju donatorske kartice - Vojnomedicinskom akademijom, Klinikom za nefrologiju Kliničkog centra Niš i Kliničkim centrom Vojvodine. Uz dobru saradnju sa zaposlenima u navedenim ustanovama koje su postupile u skladu sa merama, koje je Poverenik odredio, neki nedostaci su otklonjeni.

Međutim, određene a bitne nedostatke može otkloniti isključivo Ministarstvo zdravlja.

Zakon o transplantaciji organa predviđa obavezu ministra da podzakonskim aktima uredi vođenje evidencije, zaštite podataka o davaocu organa, obrazac donatorske kartice, kao i uslove koje treba da ispuni ustanova koja daje donatorsku karticu, kao i da propiše način i postupak vođenja i upisa davalaca organa u Jedinstveni republički registar davalaca, čuvanje i zaštitu podataka, postupak pristupa podacima, način i postupak davanja i čuvanja šifre itd.

Zakonski rok za donošenje ovih podzakonskih akata je istekao sa krajem prošle godine i, imajući u vidu dosadašnja negativna iskustva za poštovanjem rokova, ponovno apelujem na njihovo donošenje u što kraćem roku, zbog evidentnog rizika povrede prava velikog broja ljudi.

U postojećoj situaciji procedura obrade podataka davaoca krvi i donatora organa ne vrši se na način predviđen zakonom, nije jedinstvena za čitavu teritoriju Srbije, a podaci donatora nisu adekvatno zaštićeni.

Obrada podataka o ličnosti donatora organa vrši se na način koji nije u skladu sa zakonom, pa bi Poverenik trebalo da zabrani obradu, posebno imajući u vidu da je reč o podacima koje zakon tretira kao tzv. naročito osetljive. Naravno da to zbog ogromnog humanog značaja ove delatnosti neću uraditi, i zato još jednom apelujem da ministar bez odlaganja donese potrebne podzakonske akte."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 9.2.2012.

SAOPŠTENJE POKRAJINSKOG OMBUDSMANA POVODOM POGREŠNE INTERPRETACIJE SAOPŠTENJA U VEZI SA OBAVEZOM PLAĆANJA RTV PRETPLATE

Povodom medijskih navoda u kojima se kao suština jučerašnjeg saopštenja institucije Pokrajinskog ombudmsmana u vezi sa obavezom plaćanja RTV pretplate ističe apel građanima da plaćaju pomenutu pretplatu, Pokrajinski ombudsman demantuje ove navode i saopštava sledeće:

Namera institucije Pokrajinskog ombudsmana bila je da građanima skrene pažnju na to da ne dozvole sebi da na osnovu nepotpunih informacija nestručne javnosti dođu u zabludu, te da kasnije zbog toga snose pravne posledice.

Posledica nepreuzimanja sudskih pošiljki i neizjavljivanja npr. prigovora o zastari u slučaju neplaćanja RTV pretplate biće naplata potraživanja od dužnika prinudnim putem. Drugim rečima: zastare obaveze nema ako se ne uloži prigovor na rešenje suda.

Primera radi: ukoliko neko pet godina ne plaća RTV pretplatu, a ne primi rešenje od suda kojim se traži izmirenje duga i ne uloži prigovor na njega, toj osobi će se naplatiti celokupno potraživanje nastalo tokom pet godina zajedno sa kamatom. Međutim, ukoliko dužnik pravovremeno izjavi prigovor na rešenje, (za šta ga prethodno mora primiti), biće mu naplaćeno samo dugovanje za prethodnih 12 meseci.

Pokrajinski ombudsman takođe podseća da, nasuprot navodima prisutnim u javnosti, Ustavni sud nije proglasio neustavnim odredbe Zakona o radiodifuziji ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - dr. zakon, 62/2006, 85/2006, 86/2006 - ispr. i 41/2009 - prim. red) koje se odnose na radio-televizijsku pretplatu. Budući da je rešenjem iz 2009. godine Ustavni sud obustavio postupak za ocenu ustavnosti i zahteve za obustavu primene pojedinih odredaba ovog zakona, ovaj zakon je još uvek na snazi. O tome da li žele da plaćaju RTV pretplatu ili ne i na koji način odlučuju sami građani. Institucija Pokrajinskog ombudsmana je jučerašnjim saopštenjem građanima želela da ukaže na najefikasniji način ostvarivanja i zaštite sopstvenih prava u odnosu na pitanje (ne)plaćanja RTV pretplate.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 9.2.2012.

KJOTO PROTOKOL UZ OKVIRNU KONVENCIJU UJEDINJENIH NACIJA O PROMENI KLIME: U Privrednoj komori Srbije održana radionica "Energetsko-klimatski paket EU" • Iako će do 2020. ispuniti zahteve Kjoto protokola, Evropska unija je zastupala uspostavljanje fleksibilnijeg sporazumevanja - Kjoto protokol nije dovoljan •

Nova strategija energetike do 2020. sa pogledom na 2030. mnogo veću pažnju će poklanjati uticaju na klimu, rečeno je na radionici koja se bavila "Energetsko-klimatskim paketom EU" sa osvrtom na regulativu o trgovini emisijama gasova sa efektom staklene bašte i njenim značajem za Srbiju.

Kakva će biti politika Srbije u vezi sa regulativnom o trgovini emisijama gasova sa efektom staklene bašte, nakon 2015. godine zavisiće od toga da li će ona postati članica EU, rekao je Mark Van Ves, stručnjak za politiku EU o energiji i klimi na projektu SuDes. U tom slučaju, za nju će važiti "Energetsko klimatski paket EU", kompleksni zakonodavni okvir o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, naglasio je Van Ves u PKS.

Sistem trgovine emisijama Evropske unije (EU ETS) ključni je element strategije Evropske unije u borbi protiv klimatskih promena, i ujedno prvi međunarodni sistem za trgovinu emisijama ugljendioksida u svetu. U operativnoj primeni je od 2005. Neophodno je da se sektori srpske privrede koji će biti obuhvaćeni pomenutim Sistemom upoznaju sa njegovim elementima i budućim koracima u njegovoj primeni. Cilj Sistema EU ETS je da pomogne zemljama članicama EU da ispune svoje obaveze da ograniče ili smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte na najprikladniji način sa stanovišta troškova. Za Srbiju će biti najbolje, rekao je Van Ves, da se opredeli za tehnologiju kojom se ugljendioksid skladišti, umesto da se emituje u atmosferu.

Primena "Energetsko - klimatskog paketa" zahtevaće zakonodavnu, institucionalnu promenu, kadrovsko jačanje i velika finansijska ulaganja u sektorima koji su najveći emiteri, kao što su sektori termoenergetike, industrijske energetike, kao i energetski intenzivni sektori - cementare, rafinerije, železare i čeličane, industrija papira, staklare, azotare, rečeno je na radionici u PKS, koju je otvorio Slobodan Petrović, sekretar udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo PKS.

Miroslav Spasojević, rukovodilac sektora za održivi razvoj Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, rekao je da odluke konferencije, održane u Durbanu u Južnoj Africi, ukazuju na to šta će se događati na globalnom planu u vezi sa klimom, a iz toga proističu obaveze i izazovi implementacije šeme na energetski sektor i u Srbiji.

Učesnike radionice u PKS sa odlukama konferencije iz Durbana upoznao je Leonardo Masai, stgručnjak za međunarodnu politiku o klimi SuDes projekta. U pregovorima za drugi period obaveza Kjoto protokola, neke strane su tražile opštije uslove. Među njima su SAD, ili zemlje koje nemaju obaveze jer su klasifikovane kao zemlje u razvoju, a ipak su veliki emiteri ugljendioksida, Kina, Indija ili Brazil. Paralelno sa Kjoto protokolom, počeli su i pregovori o drugom sporazumu, gde se ostavlja više prostora za nova rešenja, tako da se radilo u dve paralelne sesije, rekao je Masai. Iako će do 2020. ispuniti zahteve Kjoto protokola, Evropska unija je zastupala uspostavljanje fleksibilnijeg sporazumevanja, rekao je Masai i zaključio: Treba nam novi protokol, Kjoto nije dovoljan.

Zbog činjenice da se klima menja zbog velike emisije gasova sa efektom staklene bašte, EU je postavila cilj 20-20-20, koji podrazumeva smanjenje emisija gasova za 20 odsto do 2020. u odnosu na 1990. godinu, povećanje udela energije iz obnovljivih izvora sa 8,5 odsto na 20 odsto i povećanje energetske efikasnosti za 20 odsto sve do 2020. Prihvaćen je i zaključak da je neophodno smanjiti emisiju gasova, tako da temperaturni rast do kraja ovog veka ne pređe 2 stepena, što bi omogućilo da se izbegnu klimatske promene katastrofalnih razmera.
Sistem trgovine emisijama nastao je radi ispunjavanja obaveze zemalja EU, koje su ratifikovale Okvirnu konvenciju UN o promeni klime i Kjoto protokol. Usvajanjem, ratifikacijom i stupanjem na snagu Okvirne konvencije UN o promeni klime, a potom i Kjoto Protokola, stvoren je globalni, međunarodno obavezujući sporazum kojim su utvrđene i kvantifikovane obaveze smanjenja emisija sa efektom staklene bašte, kako za razvijene, tako i za zemlje u razvoju.

Politička platforma Srbije po pitanju našeg statusa u okviru Konvencije i Kjoto protokola, zasniva se na energetskoj politici do 2020. koja će omogućiti da emisiju gasova sa efektom staklene bašte ograničimo u odnosu na onu koja bi bila bez primene mera klimatske politike, što podrazumeva značajno povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji, transportu i potrošnji, povećanje udela obnovljivih izvora u ukupnom bilansu zemlje, prelazak gde god je to moguće na energetski čistija goriva (prelaz sa uglja i nafte na gas), smanjenje potrošnje energije u saobraćaju, kao i transfer energetski efikasnih tehnologija.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 9.2.2012.

EU PLANIRA DONOŠENJE PROPISA KOJIMA ĆE U ZEMLJAMA ČLANICAMA STAROSNA GRANICA ZA PENZIONISANJE BITI AUTOMATSKI POMERANA U SKLADU SA IZMENAMA U OČEKIVANOM ŽIVOTNOM VEKU

Evropska unija planira donošenje propisa kojima će u zemljama članicama starosna granica za penzionisanje biti automatski pomerana u skladu sa izmenama u očekivanom životnom veku, piše 9. februara nemački dnevnik Bild. Evropska komisija računa da bi takvim povezivanjem starosne granice i životnog veka rashodi penzionog osiguranja mogli da se prepolove. Komisija želi i da se drastično ograniče mogućnosti za prevremeno penzionisanje.

 Kako piše Bild, pozivajući se na još neobjavljenu "belu knjigu" Evropske komisije o penzijama, ubuduće bi u zemljama članica starosna granica trebalo da se podiže zajedno sa povećanjem životnog veka.

Za Nemačku bi to značilo da bi samo privremeno bilo podizanje starosne granice za odlazak u penziju na 67 godina za muškarce i 65 godina za žene, koje je na snagu stupilo ove godine, a treba da se realizuje do 2020.

Planirana izmena, prema navodima Evopske komisije, trebalo bi da obezbedi da se usklađivanjem odlaska u penziju i dužine životnog veka "uspostavi ravnoteža između dužine radnog staža i godina provedenih u penziji". To se, kako prenosi nemački dnevnik, karakteriše kao "izmena od ključnog značaja" za očuvanje blagostanja evropskih društava u budućnosti.

Prema preračunima Evropske komisije, takvim povezivanjem starosne granice i životnog veka rashodi penzionog osiguranja mogli bi da se smanje za oko polovine. To je od velikog značaja s obzirom na nepovoljan demografski razvoj u zemljama EU i starenje stanovništva.

Pored toga, Evropska komisija zalaže se i za drastično ograničavanje mogućnosti za prevremeno penzionisanje. Svi "neopravdani i neosnovani propisi o prevremenoj penziji" trebalo bi da budu ukinuti.

Ti i drugi predlozi Evropske komisije biće objavljeni naredne sedmice u "Beloj knjizi o usklađenim, sigurnim i trajno obezbedivim penzijama".
Bela knjiga je dokument koji sadrži koncepcijske predloge u vezi sa određenim politikama.

Izvor: Beta
Izvor: EurActiv.rs, 9.2.2012.

PRIVREDNICI UPOZORAVAJU DA JE NEOPHODNO HITNO POČETI SA REALIZACIJOM TRI NAJVAŽNIJE REFORME U ZEMLJI - REFORMA JAVNOG SEKTORA, REFORMA PIO FONDA I REFORMA PORESKIH SISTEMA I PARAFISKALNIH OPTEREĆENJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Nakon neuspelih pregovora sa MMF-om, Unija poslodavaca Srbije upozorava da postoji opasnost od daljeg pogoršanja stanja u privredi i ukupne ekonomske situacije u zemlji.

Prekid pregovora sa MMF-om znači dalji pad kreditnog rejtinga Srbije u inostranstvu, nepovoljnije mogućnosti kreditiranja privrede iz spoljnih izvora i opasnost od smanjenja stranih investicija u Srbiji u 2012. godini.

U proteklim godinama MMF je bio korektivni faktor koji je sugerisao Vladi RS u kom pravcu treba da se kreće kako bi ekonomsko i socijalno stanje u zemlji bilo održivo. S obzirom da se politički činioci u vrhu vlasti uglavnom nisu obazirali na upozoravanja domaćih privrednih organizacija, privrednika i ekonomista, situacija u privredi postaje sve teža i preti opasnost da se u 2012. godini nastavi trend zatvaranja preduzeća i daljeg pada zaposlenosti.

Privrednici upozoravaju da je neophodno pod hitno početi sa realizacijom tri najvažnije reforme u zemlji. To su:

1. Reforma javnog sektora;
2. Reforma PIO fonda;
3. Reforma poreskih sistema i parafiskalnih opterećenja privrednih subjekata.

Ove tri ključne reforme treba da prate i reforma sistema obrazovanja, dovršetak "giljotine propisa" i reforma državne uprave sa uvođenjem elektronske uprave.

Unija poslodavaca Srbije, kao organizacija koja je oslobođena bilo kakvog političkog i stranačkog uticaja, upozorava da je u opštem interesu svih građana i privrede sprovođenje ovih reformi i da je to jedini način da se Srbija iznutra ojača i spremno dočeka nastupajuće godine. U uslovima produžene recesije koja preti domaćim kompanijama biće otežan plasman robe i usluga na inotržišta i istovremeno smanjen broj investitora u Srbiji. Domaći proizvođači zato moraju biti rasterećeni i daleko više podržani od svoje države ukoliko je cilj povećanje priliva novca od proizvodnje i izvoza. Privredi ne trebaju stalna obećanja da će proizvodnja i izvoz postati okosnica razvoja, već konkretne mere i svakodnevni rad na terenu da se stanje izmeni, a to bi se u najvećoj meri postiglo upravo navedenim reformama.

Dalje odlaganje ovih nasušnih reformi i zatvaranje očiju pred stvarnošću, kao i plasiranje različitih floskula i parola umesto ozbiljnog rada, produbiće već duboku krizu društva i nacionalne ekonomije u kojoj se nalazimo.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 9.2.2012.

SRBIJA ĆE PREDSEDAVATI ORGANIZACIJI ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU (OEBS) 2015. GODINE

Srbija će predsedavati Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) 2015. godine, jer je o tome postignut konsenzus unutar organizacije, saznaje danas agencija Beta.

Prema odluci Ministarskog saveta OEBS-a od 7. decembra, sutra u podne ističe rok za eventualne primedbe na odluku da Srbija bude predsedavajuća 2015, a Švajcarska 2014. godine, ali prema saznanjima Bete nijedna od članica OEBS-a nije se usprotivila toj odluci, pa će ona od sutra u podne biti konačna. Postojale su najave da će se Litvanija usprotiviti predsedavanju Srbije OEBS-om, ali litvanski predstavnik je na današnjoj sednici stalnog saveta OEBS-a rekao da se njegova vlada ne protivi srpskom predsedavanju, rekli su Beti diplomatski izvori. Protivljenje Litvanije predsedavanju Srbije OEBS-u najavljivalo se nezvanično kao reakcija na odluku Srbije da za predsedavajućeg Generalne skupštine UN kandiduje svog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića. Litvanija je ranije za tu funkciju kandidovala svog ambasadora u UN. Obe zemlje pripadaju istočnoevropskoj grupi zemalja u UN, koja će dati narednog predsedavajućeg Generalne skupštine UN.

Sukcesivno predsedavanje dve zemlje potpuno je novi model za OEBS koji je, kako saznaje Beta, rezultat nastojanja zapadnih zemalja da se, ako bi Srbija preuzela predsedavanje OEBS-om, ograniči uticaj Beograda na pitanja vezana za Zapadni Balkan, odnosno Kosovo. Pre decembarskog sastanka u Viljnusu, Zapad je naime pokušavao da nagovori Švajcarsku da preuzme kandidaturu Srbije za predsedavanje, na šta je Švajcarska pristala, ali pod uslovom da Srbija bude predsedavajuća neposredno pre ili posle nje, zbog toga što joj je, kako tvrde diplomatski izvori, potreban glas Beograda u Svetskoj banci. Zapadne zemlje tražile su takođe da se Beograd obaveže da će pitanja vezana za Zapadni Balkan u najvećoj meri prepusti Švajcarskoj.

Na insistiranje Nemačke i SAD u zajedničke principe koje su potpisali minsitri spoljnih poslova Švajcarske i Srbije, Mišel Kalmi-Rej i Vuk Jeremić, podnoseći zajedničku kandidaturu, ubačen je stav u kom se navodi da će dve zemlje "zajednički imenovati predstavnike, ali će specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, čiji će mandat obuhvatati poltička pitanja i operacije na terenu biti Švajcarac". Jeremić se navodno oštro protivio ovoj formulaciji kojom se faktički ograničava mogućnost da Beograd utiče na odluke OEBS na Zapadnom Balkanu, ali je na ubeđivanje Švajcarske ipak pristao kako ne bi doveo u pitanje i samo predsedavanje.

Švajcarska i Srbija formulisale su načela saradnje tokom sukcesivnog predsedavanja OEBS-u 2014. (Švajcarska) i 2015 (Srbija) u dokumentu nazvanom "Principi saradnje".

AUTOR: BETA
Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 9.2.2012.

SAJAM SOCIJALNE ZAŠTITE: Prvi sajam socijalne zaštite u organizaciji Ministarstva rada i socijalne politike biće održan 10. februara 2012. godine

Ministarstvo rada i socijalne politike sa svojim partnerima, organizuje Prvi sajam socijalne zaštite, koji će biti održan 10. februara, u Hali 5 Beogradskog sajma, sa početkom u 10 časova. Sajamsku manifestaciju otvoriće Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike.

Sajam će biti prilika da se:

• dobiju odgovori na pitanja gde i kako se mogu ostvariti prava na novčanu socijalnu pomoć, tuđu negu i pomoć, dečji ili roditeljski dodatak, kako se može usvojiti dete, kako postati hranitelj, o smeštaju u dom, koje su službe i usluge socijalne zaštite na raspolaganju građanima, kako otvoriti dom za stare, koji domovi imaju dozvolu za rad, koja je dokumentacija porebna i kojoj se službi treba obratiti?,
• vide brojni radovi i rukotvorine korisnika socijalne zaštite nastali u radionicama za radno- okupacionu terapiju,
• razmene iskustava i dobra praksa u oblasti socijalne zaštite (održaće se brojni okrugli stolovi, radionice, biće prezentovani stručni radovi),
• prikažu rezultati postignuti u procesu reforme socijalne zaštite (preko 400 uspostavljenih i održivih usluga u opštinama Srbije, oko 5.000 građana koji su posao i redovno primanje pronašli angažujući se u lokalnim samoupravama na socijalnim uslugama (u svim najsiromašnijim opštinama realizuje se neki od projekata koje finansira Ministarstvo rada i socijalne politike).

Na Sajmu će učestvovati preko 130 izlagača koji će na svojim štandovima prikazati samo deo onog što sistem socijalne zaštite u Srbiji obezbeđuje korisnicima svojih usluga. Na Sajmu će se kao izlagači prvi put predstaviti:

• Ustanove socijalne zaštite u kojima se na smeštaju nalazi 18.500 korisnika (domovi za decu, stare, osobe sa invaliditetom),
• Centri za porodični smeštaj i usvojenje koji se brinu o preko 5.500 dece na hraniteljstvu, preko 600 odraslih na porodičnom smeštaju i 4000 hraniteljskih porodica,
• Centri za socijalni rad kojima se u 2011. godini za različite vrste usluga obratilo oko 1.000.000 građana,
• Udruženja građana koja pružaju usluge socijalne zaštite različitim korisničkim grupama (deci, mladima, žrtvama nasilja, trgovine ljudima, starima itd),
• Opštine i gradovi u kojima se realizuju usluge socijalne zaštite (dnevni boravci za decu, osobe sa invaliditetom, pomoć u kući za stare),
• Stručna udruženja i organizacije koje svojim radom doprinose unapređenju sistema socijalne zaštite i Reprezentativni sindikati u oblasti socijalne zaštite,
gosti iz zemalja u okruženju koji će na Sajmu prikazati svoja postignuća u ovoj oblasti ‐ to ovom Sajmu daje karakter i Prvog međunarodnog Sajma socijalne zaštite.

Više informacija na sajtu www.minrzs.gov.rs ili na telefon: +381 (0)11 36 16 255.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 8.2.2012.

ZA FABRIKU "ZASTAVA ORUŽJE" U 2012. GODINI PREDVIĐENI UGOVORI VREDNI VIŠE OD 330 MILIONA DOLARA

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Dragan Šutanovac izjavio je sinoć u Kragujevcu da fabriku "Zastava oružje" ove godine očekuju ugovori u vrednosti većoj od 330 miliona dolara.

Šutanovac je ukazao na to da će u 2012. godini ova fabrika najviše izvoziti na tržište Sjedinjenih Američkih Država, i to, kako je precizirao, lovačko i sportsko naoružanje.

On je ocenio da je Kragujevac važan industrijski grad sa aspekta sistema odbrane, uz napomenu da u njemu, pored fabrike oružja, rade i fabrika "Zastava kamioni" i Tehničko-remontni zavod.

Ministar je objasnio da će se u fabrici "Zastava kamioni" proizvoditi novo terensko vozilo, koje će predstavljati kombinaciju džipa i teretnog vozila.

Šutanovac je najavio prototip tog vozila u aprilu, a prve ugovore do kraja ove godine, i dodao da su izdvojena sredstva za razvoj ovog prototipa, na čemu će sarađivati fabrike "Zastava kamioni" i Vojno-tehnički institut.

On je izrazio očekivanje da će kupci ovog terenskog vozila, osim Ministarstva odbrane, biti i Ministarstvo unutrašnjih poslova, preduzeće "Srbijašume" i ostali kojima je ono potrebno.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.2.2012.

SEMINAR POSVEĆEN STANDARDU SRPS ISO 9001:2008: NA TEMU "TUMAČENJE ZAHTEVA STANDARDA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA" BIĆE ODRŽAN 28. FEBRUARA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 23. februar 2012. godine •

Institut za standardizaciju Srbije nakon kraće pauze pokreće novi ciklus seminara, a prvi koji će se u tom nizu održati jeste seminar posvećen standardu SRPS ISO 9001:2008, sa temom "Tumačenje zahteva standarda i njegova implementacija". Učesnici seminara moći će ovom prilikom da saznaju odgovore na pitanja s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, a koja se tiču primene osnovnih zahteva sistema menadžmenta kvalitetom, kao i na koji način da usmere organizaciju ka uspešnijem poslovanju.

Seminar je koncipiran tako da bude razumljiv i učesnicima koji nisu detaljno upoznati sa standardom i onima kojima su potrebna dodatna objašnjenja, a istovremeno pruža priliku za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda sa kojima se sreću u praksi.

Seminar će se održati 28. februara 2012. godine u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije. Ukoliko ste zainteresovani za seminar sa ovom temom, potrebno je da popunite prijavu i pošaljete je na adresu infocentar@iss.rs. Prijavu i program seminara možete naći u rubrici "Seminari i obuke" na http://www.iss.rs.

Rok za prijavljivanje je 23. februar 2012. godine, a sve dodatne informacije možete dobiti od Ljubice Petrović, na tel.: 011/3409 384 ili 6547 293.

Izvor: Vebsajt Instituta za standardizaciju Srbije, 7.2.2012.

USKLAĐIVANJE SA STANDARDIMA EU DO 2019.GODINE

Pravni stručnjak u Austrijskoj agenciji za životnu sredinu Lubomila Popova rekla je na seminaru da je ono što je Srbija uradila na planu zakona 2009. u oblasti upravljanja otpadom bilo vrlo ambiciozno a da su rezultati toga izuzetni. Ona je dodala da ima problema u oblasti tretmana otpada ali i da se sa time suočavaju sve članice EU u različitoj meri.

Popova je poručila srpskim vlastima da preduzimaju korak po korak na planu upravljanja otpadom, da ne treba da odustaju ali i da ne treba da odlažu prilagođavanje standardima EU, iako je reč o vrlo skupom procesu. "Nemojte mnogo odlagati, ali nemojte biti ni preambiciozni", rekla je ona na skupu i dodala da je ipak najbolje da zemlja preduzme neophodne korake tokom pridruživanja, a ne da to ostavi za vreme pošto uđe u EU, jer će se tada suočiti sa kaznama i procedurama koje se pokreću u slučaju da zemlja krši propise EU.

U Evropskoj uniji se 25% otvorenih slučajeva koji se odnose na kršenje zakona tiču zaštite životne sredine, od čega se 20% odnosi na opasni otpad.
Po ulasku u EU, važno je da se u nekoj članici primenjuju standardi EU ali ih članice primenjuju u skladu sa uslovima specifičnim za njih.

Ona je ocenila da ne treba žuriti sa primenom nove direktive EU iz 2008. kojom se predviđa da opasan i neopasan otpad, pošto prođe određenu obradu postaje sekundarna sirovina, jer bi u Srbiji morao da se menja sistem koji je tek uspostavljen. Vesić se složio da bi primena te direktive bio veliki i skup rez i podsetio da sekundardna sirovina nije samo presovana plastična flaša, već je za to potreban određen stepen obrade.

Vesić je rekao na skupu da je prema Strategiji upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010 - prim. red), predviđeno da Srbija do 2019. primeni i dostigne sve standarde EU, uključujući nove direktive. "Mi moramo korak po korak da se približavamo i pratimo nove trendove", rekao je on i dodao da je Srbija mora da se prilagodi zahtevima i propisima u kraćem roku od zemalja EU koje su za to imale i po 20 godina.

Popova je na skupu rekla da se u EU primenjuju dva pristupa u klasifikaciji opasnog otpada, prema sastavu i prema izvoru, odnosnu poreklu otpada, sa šiframa kojima su označene supstance. Ona je navela da se od 839 šifara na listi 405 odnosi na opasni otpad, a kao probleme navela je nedostatak šifara i nejasne definicije.

Ona je navela da postoji 15 opasnih svojstava na osnovu kojih se otpad svrstava u opasan, kao i da se otpad sa jednom ili više takvih svojstava smatra opasnim. U nekim slučajevima je važna i koncentracija susptance, odnosno da li je iznad dozvoljenog nivoa, rekla je ona.

Vesić je rekao novinarima u pauzi skupa da, kada se govori o opasnom otpadu, često misli na vrlo opasan otpad, ali da postoje određene kategorizacije i klasifikacije i nivo opasnosti po životnu sredinu i zdravlje ljudi. On je naveo da akreditovane laboratorije u Srbiju utvrđuju šta je opasni otpad.

Vesić je podsetio da je opasni otpad onaj otpad koji može sadržati samo jednu komponentu koja ga čini opasnim za životnu sredinu i zdravlje ljudi, i podsetio da je opasan otpad svuda u okruženju, poput odbačenih frižidera, mikser, hemikalija ili ambalaža od deterdženata. Prema njegovim rečima, opasan otpad može biti inertan i neinertan, a neopasan otpad u određenim uslovima može postati opasan, pošto se aktiviraju štetne komponentne u određenim uslovima, poput kiše.

EU ODLOŽILA POMOĆ SRBIJI ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA TRETMAN OPASNOG OTPADA • Projekat je odložen za šest meseci uglavnom zbog otpora javnosti

Opasni otpad iz Srbije uništava se u inostranstvu i za sada je još neizvesno kada će zemlja dobiti postrojenje za preradu opasnog otpada, pošto je EU odložila pomoć za izgradnju takvog postrojenja. Pomoćnik ministra životne sredine Srbije Aleksandar Vesić rekao je 7. februara da se EU odlučila na taj korak jer još nije pronađena lokacija za izgradnju postrojenja u Srbiji uglavnom zbog otpora javnosti. Prema podacima Ministarstva životne sredine, u Srbiji godišnje nastane oko 40.000 tona neorganskog industrijskog otpada. Od ukupnih količina otpada u EU 4%, odnosno oko 90 miliona tona godišnje, čini opasan otpad.

U Privrednoj komori Srbije 7. februara je održan seminar o klasifikaciji otpada i kriterijumima za klasifikaciju opasnog otpada, na kome su predstavljeni standardi i propisi EU i Srbije u oblasti upravljanja otpadom. Na skupu je rečeno da se tvining projekat "Jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje opasnim otpadom" sprovodi od oktobra 2010. a trajaće do oktobra ove godine. Vrednost projekta je 1,5 miliona evra i treba da pomogne Srbiji da se reše problemi i nedostaci zakonske i podzakonske regulative, u oblasti upravljanja opasnim otpadom. U Srbiji, međutim, još nema postrojenja za tretman opasnog otpada.

U pauzi seminara, Vesić je rekao novinarima da je Evropska unija suspendovala na šest meseci, do polovine 2012, projekat pomoć za izgradnju postrojenja za fizičko-hemijski tretman opasnog industrijskog otpada u Srbiji, jer još uvek nije određena lokacija na kojoj će se graditi. "Projekat za sada miruje i nastaviće se nakon šest meseci, ali Srbija mora da reši konačno pitanje lokacije za tretman industrijskog neorganskog otpada", kazao je on.

Vesić je istakao da se o lokaciji sa raznim lokalnim samoupravama pregovara već mesecima, ali da još nije utvrđena lokacija budućeg postrojenja. "Mi imamo zainteresovane opštine, imali smo ih i ranije, poput opštine Ćićevac, ali nivo ozbiljnosti te zainteresovanosti je diskutabilan. Svi izražavaju u jednom trenutku želju za izgradnju takvog postrojenja na njihovoj teritoriji, a onda se dogodi da zbog nekog nepoverenja javnost počinje da se diže i izražava svoje negodovanje iako nemaju dovoljno informacija", kazao je on.

Pomoćnik ministra životne sredine smatra da je problem sa edukacijom ljudi koji na osnovu iskustva i na osnovu onoga što se dešava sa postojećim postrojenjima stiču pogrešnu sliku da neko namerava da ih prevari i da će ugroziti njihovo zdravlje. "Građani moraju da znaju da je u Srbiju zabranjeno uvoziti i primenjivati tehnologiju koja utiče na zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine", kazao je on i podsetio da je Srbija još u prvom Zakonu o zaštiti životne sredine iz 1991. imala odredbu koja je zabranjivala uvoz tehnologije koje na bilo koji način mogu da ugroze zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Vesić je podsetio da je do sada urađena studija izvodljivosti i naveo da bi početna investicija za postrojenje iznosila tri miliona evra za izradu tehničke dokumentacije i studije o proceni uticaja, a u drugoj fazi sredstva za izgradnju bi bila od 10 do 15 miliona evra.

"Ukoliko taj projekat ne bude realizovan država će se suočiti sa tim da opasan otpad mora da nastavi da se izvozi što je mnogo skupo", rekao je on. Prema njegovim rečima, uništavanje opasnog otpada u inostranstvu privredu košta od tri do pet evra po kilogramu, dok bi u domaćem postrojenju mogao da se uništava za jedan evro po kilogramu.

"Takvo postrojenje neophodno je Srbiji, jer se prema Bazelskoj konvenciji očekuje da će izvoz takvog otpada u druge zemlje biti onemogućen, odnosno da će svaka država nakon 2020. morati sama da tretira opasan otpad koji stvara na svojoj teritoriji", dodao je on.

On je istakao da se ostali opasni otpada reciklira, poput elektronskog i električnog otpada, polovnih akumulatora, otpadna ulja, dok se farmaceutski otpad i neke drugi otpad izvoze na recikliranje. Ocenio je i da ima dovoljno postrojenja u Srbiji za recikliranje posebnih tokova otpada nakon dve godine primene zakona, odnosno da se dosta razvila reciklažna industrija. On je dodao da ta industrija međutim nije pokrila sve potrebe, ali je ukazao i da se sakupljačka industrija nije dovoljno razvila pa da ima dovoljno sirovine za reciklažu.

Izvor: Beta i EurActiv.rs, 7.2.2012.

RADIONICA O OTVARANJU ENERGETSKOG TRŽIŠTA ZAPADNOG BALKANA BIĆE ODRŽANA 7.MARTA 2012. GODINE

Institut za energetiku jugoistočne Evrope (IENE) u saradnji sa Agencijom za energetiku Republike Srbije organizuje jednodnevnu radionicu na temu "Otvaranje energetskog tržišta Zapadnog Balkana" u Beogradu, Srbija, 7. marta ove godine.

Radionica će na jednom mestu okupiti vladine zvaničnike, visoke predstavnike kompanija i energetske stručnjake iz zemalja zapadnog Balkana i šire oblasti jugoistočne Evrope u cilju razmene informacija i ideja, uspostavljanja poslovnih kontakata i formulisanja akvitnosti i odgovora na sve veće izazove u oblasti energetike i zaštite životne sredine u regionu.

Skup će obuhvatiti širok spektar tema iz oblasti energetike i zaštite životne sredine uključujući pitanja integracije energetskog tržišta, aktivnosti u elektroenergetskom, kao i gasnom sektoru, na projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, kao i sigurnosti snabdevanja energijom.

Na skupu će takođe biti pretstavljena nedavno objavljena studija IENE "Pregled energetskog sektora JI Evrope".

Učešće na radionici potvrdili su visoki predstavnici sektora iz Grčke, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 7.2.2012.

PREDSTAVLJEN PROJEKAT "STUDIJA MAPIRANJA PLAVNIH ZONA U SRBIJI" • Projektom se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti •

Predstavljen projekat "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" kojim se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti i što spremnije odgovorila na poplave. Projekat vredan dva miliona evra.

Šef delegacije EU u Srbiji Vensen Dežer rekao je da poplave izazivaju velike ekonomske i socijalne štete, dovode i do ljudskih tragedija, naglasivši da "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" ne predstavlja samo prevenciju već i konkretne korake koje treba preduzeti kada se ta elementarna nepogoda dogodi.

Dežer je izrazio nadu da će taj projekat pomoći vlastima i građanima Srbije da se lakše izbore sa poplavama ali i da se domaće direktive usaglase sa evropskim.
Dežer je napomenuo da će EU tražiti od svake članice da uradi mapiranje plavnih zona i da se uvedu planovi upravljanja poplavama.

Glavni cilj projekta vrednog dva miliona evra koji finansira EU jeste izrada karata ugroženosti od poplava i karata rizika.

Projekat obuhvata plavne zone na levoj i desnoj obali Dunava između beogradske opštine Zemun i uzvodno od Hidroelektarne Đerdap kao i plavne zone velikih reka u slivu Morave, a ministar je istakao da je u planu da cela zemlja bude obuhvaćena.

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Srbiji, 6.2.2012.

CEN/CENELEC GUIDE 17 - UPUTSTVO ZA PISANJE STANDARDA S OBZIROM NA POTREBE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) PREVEDENO NA SRPSKI JEZIK

Prevođenjem CEN/CENELEC Guide 17, Uputstva za pisanje standarda s obzirom na potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP), naša zemlja se pridružila listi evropskih zemalja koje na ovaj način žele da podignu svest o pitanjima koja su važna ovom najbrojnijem i, samim tim, najznačajnijem sektoru privrede.

Naime, 99 % preduzeća u Evropi pripada sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, koja često nisu dovoljno zastupljena u procesu standardizacije. Usled toga, postoji mogućnost da njihovi interesi prilikom donošenja standarda ne budu dovoljno uzeti u obzir, kao i da troškovi implementacije standarda za njih budu relativno visoki. Ovaj problem je posebno izražen prilikom implementacije standarda koji se odnose na proizvodnju širokih razmera ili na masovnu proizvodnju, kada primena standarda za neka manja preduzeća postaje previše složena ili skupa. Kao posledica toga, položaj MSP-a na tržištu usluga i proizvoda može da bude oslabljen.

Upravo cilj ovog uputstva jeste da se prevaziđe moguća nedovoljna zastupljenost MSP-a u poslovima standardizacije i da se veća pažnja usmeri na interese ovog sektora, usled čega bi sve zainteresovane strane u procesu standardizacije mogle da imaju korist.

Prevedeno uputstvo može se pogledati na sledećoj adresi. ftp://ftp.cencenelec.eu/CEN/Services/SMEs/SME-Guide17/CEN_CLC_17_SR.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Instituta za standardizaciju Srbije, 6.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI MODELI AKATA USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU
 • IZJAVA O ODRICANJU OD TUŽBENOG ZAHTEVA
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE NAKON DONOŠENJA PRVOSTEPENE PRESUDE
 • TUŽBA ZA ČINIDBU
NOVA ODLUKA O ZAŠTITI OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA: Grad je podeljen u šest zona, najviši nivo buke je 65 decibela

Od kad postoji grad na Kolubari, prvi put je na snazi Odluka o zaštiti od buke na teritoriji Grada Valjeva ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011 - prim. red). Valjevo je podeljeno na šest zona, od bolnica i parkova, gde buka može da iznosi najviše 50, do centra grada gde ne sme da pređe 65 decibela.

Osnovna svrha merenja buke je da se dođe do podataka gde je potrebna izmena saobraćaja, odnosno, da se utvrdi gde vozila prave veću buku od dozvoljene.

- Najniži dozvoljeni nivo buke je u područjima za odmor i rekreaciju, kod bolnice, u gradskim parkovima - kaže Mirjana Medulović Marinković, načelnica Odeljenja za urbanizam i zaštitu životne sredine. - Najveća buka dozvoljena je u centru grada, uz magistralne i regionalne saobraćajnice, dok u industrijskoj zoni, na primer, ne sme da prelazi graničnu vrednost buke onih područja sa kojima se graniči.

Nivo buke na 12 lokacija u tri intervala tokom dana, kao najpovoljniji ponuđači, po ceni od 75.000 dinara za godinu dana, meriće stručnjaci Zavoda za javno zdravlje iz Šapca. Njihovi izveštaji biće od koristi prilikom izrade novih urbanističkih planova i izmena saobraćaja. Onima koji proizvode buku privrednicima i ugostiteljima, ostavljeno je tri meseca da objekte adaptiraju i izoluju.

- U objektima neće moći da instaliraju uređaje koji proizvode buku veću od dozvoljene - ističe Aleksandar Janković, načelnik Odeljenja za komunalno-inspekcijske poslove. - Zanatlije, poput kovača, ili oni koji rade sa na primer bušilicama, moći će da rade samo ako zatvore prozore i vrata. Ugostitelji zvučnike ne mogu da iznose u letnje bašte.

KAZNA

Za one koji ne poštuju odluku o dozvoljenom nivou buke u zavisnosti od akustičke zone predviđene su kazne od 50.000 do milion dinara. Ako merenjem bude utvrđeno da je prijava neosnovana, troškove izlaska merača na teren plaća onaj ko je prijavio.

NAJBUČNIJE

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je nivo buke stalno veći od 70 decibela na najprometnijim raskrsnicama u Valjevu - poput Karađorđeve i Ulice Vuka Karadžića, odnosno Bulevara vladike Nikolaja i obilaznice za Užice.

B. PUZOVIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 6.2.2012.

AKREDITOVANI SEMINARI U ORGANIZACIJI CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-A: Rok za prijavu učešća na seminaru je 20. februar 2012. godine

Obaveštavamo sve vaspitače, nastavnike i profesore uključene u Projekat Vlade AP Vojvodine "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" da će se tokom februara meseca tekuće godine održati nekoliko seminara u ogranizaciji Cambridge University Press-a, pod nazivom Tour of Serbia.

Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalazi se u Katalogu profesionalnog usavršavanja za školsku 2011/2012. godinu pod rednim brojem 317 i nazivom Cambridge Teachers' Development Programme.

Seminar je u potpunosti besplatan za sve učesnike i nosi dva sata profesionalnog usavršavanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice podržava održavanje ovog seminara.

U prilogu se nalazi poziv u kome možete pronaći sve detalje u vezi datuma, vremena i mesta održavanja seminara u AP Vojvodini, podatke o predavaču, sadržini samog seminara i naravno, načinu prijavljivanja za učešće na seminaru.

Rok za prijavu učešća na seminaru je ponedeljak 20. februar.

Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.02.02/Seminar%20Tour%20of%20Serbia.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 3.2.2012.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "SY CULTOUR" BIĆE ODRŽANO 8. FEBRUARA 2012. GODINEU PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE: Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine

Pripreme za ovaj značajan regionalni projekat "Sy CULTour" su počele još krajem 2009. godine, da bi odobrenje za realizaciju usledilo nakon godinu dana. Projekat traje do februara 2014. godine, kada se planira velika konferencija u gradu Heraklion na Grčkom ostrvu Krit, gde će biti predstavljeni krajnji rezultati i završni dokument projekta.

Krajem prošle godine potpisan je Ugovor sa Evropskom delegacijom u Srbiji i do sada su završena 3 radna paketa. Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine.

U martu 2011. godine u Ljubljani održan je prvi sastanak 17 partnera iz 6 država (Slovenija, Italija, Grčka, Mađarska, Bugarska i Srbija), kojim je zvanično pokrenut ovaj međunarodni projekat, nastao iz bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, kroz saradnju Slovenačke Akademije nauka i umetnosti i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Partner Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo je Privredna komora Vojvodine, a realizaciju projekta će pratiti Kancelarija za evropske integracije - Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje iz Beograda.

Cilj projekta je da se poboljša upravljanje kulturnim nasleđem i vrednostima u ruralnim područjima u cilju ekonomskog i društvenog razvoja, posebno onih, slabije razvijenih. Primena novih metodologija doprineće stvaranju novog, ne-masovnog ruralnog kulturnog turizma, generisaće nova radna mesta i veće prihode. Nove metodologije testiraće se i primeniti u pilot oblastima.
Detalji projekta će biti predstavljeni 8. februara 2012. godine (sreda), u 12:00 časova, Sala 14, u Privrednoj komori Vojvodine, Master centar. O projektu će govoriti Dragica Samardžić u ime Privredne komore Vojvodine, prof.dr Jasmina Đorđević, rukovodilac projetka i prof.dr Lazar Lazić, direktor Deparmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na PMF-u, a prisutni će biti rektor UNS, prof. dr Miroslav Vesković i dekan PMF prof. dr Neda Mimica Dukić.

Molimo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju i o tome obaveste javnost.

Izvor: Vebsaj Privredne komore Vojvodine, 3.2.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE UPUTILO PREPORUKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA OBUSTAVU RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 6. DO 10. FEBRUARA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović preporučio je danas lokalnim samoupravama u Srbiji da obustave rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama od ponedeljka, 6. februara, do petka, 10. februara.

U saopštenju Ministarstva prosvete i nauke navodi se da je Obradović preporučio univerzitetima da tokom ispitnog roka donesu nove planove održavanja ispita i da se ispiti ili odlože, ili grupišu i održe u istom danu.

Ova preporuka je doneta da bi se deca i učenici zaštitili od opasnosti zbog ekstremno niskih temperatura, otežanih uslova u kojima radi prosvetni sistem, ali i kao mera koja podržava stabilizovanje energetskog sektora u zemlji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.2.2012.

ZAKLJUČENI SPORAZUM O FITOSANITARNOJ SARADNJI I SPORAZUM U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSTVA IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović zaključio je, dana 3. februara 2012. godine Sporazum o fitosanitarnoj saradnji sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije gospodinom Ljupčetom Dimovskim i Sporazum u oblasti bezbednosti hrane i veterinarstva sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Republike Makedonije gospodinom Dejanom Runtevskim u Privrednoj komori Srbije.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio: "Uspeli smo da pojednostavimo trgovinske procedure kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i proizvodi prehrambene industrije biljnog i životinjskog porekla. Ovim Sporazumom uspostavljamo formalan odnos poverenja između Srbije i Makedonije kada su procedure u pitanju uz očuvanje bezbednosti hrane".

"Osnovano očekujemo povećanje razmene i prometa u 2012. godini i na jednoj i na drugoj strani što će značiti i nova radna mesta i veće zarade za sve ljude koje se nalaze u ovom poslu", zaključio je ministar Petrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Makedonije Ljjupče Dimovski je izjavio: "Ovim činom će se dalje razvijati i unapređivati naučni, tehnološki i poslovni odnosi dve prijateljske zemlje a potpisana dokumenta će omogućiti veće pogodnosti i privrednicima i potrošačima".

Sporazum o fitosanitarnoj saradnji dva ministarstva ima za cilj omogućavanje prometa bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata bez ograničavanja spoljne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite zdravlja bilja, kontrolisanje pošiljki bilja i uz međusobnu razmenu informacija, iskustava i znanja. Ovim sporazumom, zaključenim na period od 5 godina, štitiće se teritorije obe države od unošenja štetnih organizama preko bilja i biljnih proizvoda i ograničavaće se gubici koji nastaju kao posledica njihovog delovanja.

Cilj Sporazuma u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane, zaključenog na period od 5 godina, je razvijanje saradnje, olakšavanje prometa životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane i hrane za životinje bez ograničavanja međusobne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i omogućavanje ostalih segmenata saradnje u oblasti poljoprivrede i nesmetanog protoka robe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 3.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI NOVI PRIMERI MODELA, USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU:
 • PRIGOVOR STRANKE NA SADRŽINU PISANOG OBLIKA TONSKOG ZAPISA
 • ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA KOJE JE SUPROTNA STRANA PROUZROKOVALA SVOJOM KRIVICOM
 • ZAHTEV ZA PREGLEDANJE I PREPISIVANJE SPISA
NOVI SPISAK PORESKIH DUŽNIKA BIĆE OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO POČETKA APRILA

Novi spisak poreskih dužnika biće objavljen krajem marta, a najkasnije do početka aprila, izjavio je danas direktor Poreske upave Dragutin Radosavljević.

Zakonska obaveza Poreske uprave je da te spiskove objavljuje kvartalno, rekao je on na konferenciji za novinare i najavio da će oni biti veći od prvog spiska iz januara, odnosno da će na njima biti po 500 privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica.

Naglašavajući da se spiskovi svakodnevno proveravaju i da će biti precizni, Radosavljević je ocenio da je objavljivanje prvog spiska 300 najvećih dužnika početkom godine urodilo plodom, jer je naplata javnih prihoda u januaru za 4,6 milijardi dinara veća od projekcija.

On je objasnio da je projekcija naplate javnih prihoda bila 47,8 milijardi dinara, a ostvarena naplata 52,47 milijardi dinara, i naveo da su to ubedljivo najbolji rezultati za januar, u poslednjih nekoliko godina, što može da se poveže sa objavom poreskih dužnika.

Radosavljević je naglasio da je plan za naplatu PDV-a prebačen za oko 1,5 milijardi dinara, dok je suma od akciza za tri milijarde dinara veća od projektovane.

Direktor se osvrnuo i na najavu sutrašnjeg štrajka dela zaposlenih u Poreskoj upravi, ističući da prema njegovim informacijama, koje je dobio od direktora filijala, ekspozitura i regionalnih centara Poreske uprave, štrajk neće uspeti.

Radosavljević je naglasio da ne postoje razlozi za protest, jer su obezbeđena sredstva za primanja zaposlenih, a ne postoji ni namera da se oni otpuste.

Zarade su redovne, a prosek je 46.420 dinara, što je za 3.900 dinara veće od proseka zarada u Srbiji. Tako zaposleni sa srednjom stručnom spremom imaju 29.886 dinara, sa višom 36.370 dinara i visokom 57.983 dinara, kazao je Radosavljević.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

KOMISIJA VISOKOG SAVETA SUDSTVA POČINJE RAZGOVORE S KANDIDATIMA ZA PREDSEDNIKE 129 SUDOVA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Tanjug

Komisija Visokog saveta sudstva počeće razgovore s kandidatima za predsednike 129 sudova opšte i posebne nadležnosti u Srbiji, na čijem su čelu od opšteg izbora u decembru 2009. vršioci funkcija predsednika sudova. Razgovori sa prvih 29 kandidata zakazani su za četvrtak, petak i ponedeljak, a obaviće se u biblioteci Visokog saveta sudstva u Beogradu u Resavskoj ulici 42, saopšteno je iz VSS.

Spisak kandidata sa tačno određenim datumom i vremenom razgovora sa Komisijom objavljen je na Internet stranici Visokog saveta sudstva.

Komisiju čine izborni članovi VSS sudija Aleksandar Stoiljkovski, dekan Pravnog fakulteta u Nišu Predrag Dimitrijević i advokat Dejan Ćirić.

Prijave na oglas koji je raspisan u oktobru prošle godine podnelo je 250 kandidata.

Predsednike sudova bira Narodna skupština na predlog Visokog saveta, a uslovi za izbor predsednika sudova regulisani su Zakonom o sudijama.

Shodno slovu Zakona, za predsednika suda, između sudija suda istog ili višeg stepena, može biti izabran sudija koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu s kriterijumima koje donosi Visoki savet sudstva.

Taj savet predlaže jednog kandidata za predsednika svakog suda, a pre utvrđivanja predloga pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika.

Narodna skupština bira predsednika suda, na predlog Visokog saveta, a sudija koji je izabran za predsednika suda obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu.

Predsednik suda bira se na mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran.

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI NEĆE RADITI CELE SLEDEĆE NEDELJE. VLADA SRBIJE USVOJILA JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, KAO I NEKOLIKO PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA, MEMORANDUMA I KONVENCIJA. VLADA ĆE PONUDITI SUSEDNIM ZEMLJAMA FORMIRANJE ZAJEDNIČKOG REGIONALNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE.

Osnovne i srednje škole u Srbiji neće raditi cele sledeće nedelje, a o neradnim danima naredne nedelje Vlada danas nije raspravljala, izjavio je danas direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.

Mihajlović je nakon sednice Vlade rekao da će odluku o obustavi nastave u školama u Srbiji sutra doneti ministar prosvete i nauke Željko Obradović.

"Glavni razlog je da se zaštiti zdravlje učenika, a na taj način će se ostvariti i značajna ušteda energije što će doprineti stabilizovanju energetskog sektora u zemlji", precizirao je Mihajlović.
Prema odluci ministra prosvete i nauke, nastava u školama u Srbiji zbog loših vremenskih uslova zvanično je prekinuta do 10. februara.

On je kazao da Vlada danas nije razmatrala predlog Radne grupe za uredno snabdevanje energentima i energijom da se praznični dani 15. i 16. februar spoje sa vikendom tako da i petak 17. februar bude neradan dan.

"Ako bude doneta takva odluka javnost će biti obaveštena", naveo je Mihajlović.

Vlada je, kako je istakao, raspravljala o stanju u Srbiji izazvanom snežnim nevremenom i niskim temperaturama i preduzela niz mera kako bi se ublažile posledice po stanovništvo.
"Prioriteti su spasavanje ugroženog stanovništva, raščišćavanje puteva i dopremanje pomoći", naveo je on.

Mihajlović je kazao i da se preduzimaju aktivnosti na rešavanju problema zaleđenih reka.

"Vlada razmatra mogućnost i ponudiće susednim zemljama formiranje zajedničkog regionalnog štaba za vanredne situacije s obzirom da čitavom regionu preti opasnost od poplava nakon naglog otapanja snega", dodao je on.

U OKO 2.000 FIRMI U SRBIJI KOJE NISU OD VITALNOG INTERESA BIĆE ISKLJUČENA STRUJA

Tanjug

U oko 2.000 firmi u Srbiji koje nisu od vitalnog interesa biće isključena struja da bi se štitio energetski sistem, izjavio je danas direktor vladine Kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.

On je na konferenciji za novinare nakon sednice Vlade Srbije rekao da se pravi spisak firmi u kojima će biti restrikcije i da će isključenja početi u roku od 12 do 24 sata.

Mihajlović je istakao da neće biti isključivanja struje u toplana, vodovodima, bolnicama i drugim javnim preduzećima značajnim za život građana i da za sada nema odluke o restrikciji struje za domaćinstva.

"U toplanama ima dovoljno energenata, isporuke gasa i energenata su redovne, iako je potrošnja dostigla istorijski maksimum", kazao je šef Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima.

Vlada je pozvala potrošače da štede električnu energiju, preneo je Mihajlović i izrazio očekivanje da neće biti restrikcija u snabdevanju strujom za domaćinstva.

Kompanija Elektrovojvodina danas će isključiti sa mreže industrijske potrošače koji ne obavljaju delatnost od javnog značaja, u skladu sa sinoćnim zaključkom Vlade Srbije, saopšteno je iz tog preduzeća.

Mihajlović je najavio da, najverovatnije, škole neće raditi čitave naredne nedelje, a konačnu odluku o tome doneće resorni ministar Žarko Obradović.

Vlada danas nije raspravljala o predlogu zamenika premijera Ivice Dačića da neradni dani budu i naredni ponedeljak, utorak i petak, odnosno, 13. 14 i 17. februar.

Elektrodistribucija u Jagodini poslala je danas obaveštenja velikim industrijskim potrošačima da potrošnju struje svedu na tehnički minimum ili će biti isključni bez opomene.

Kako su istakli u Elektrodostribuciji u Jagodini, počela su i isključenja javne rasvete, najpre u selima, a zatim i u gradu, u skladu sa naredbom Vlade Srbije.

I u užičkoj Elektrodistribuciji je, u skladu sa odlukom Vlade Srbije, počelo formiranje spiskova potrošača kojima će u toku dana biti isključena električna energija, potvrdio je za Tanjug direktor Vladimir Dogandžić.

Valjaonici bakra, Valjaonici aluminijuma "Impol Seval" i cementari "Titan" u Kosjeriću biće isporučivane količine struje koje će omogućavati rad na tehničkom minimumu, što je neophodno zbog funkcionisanja sistema proizvodnje , rekao je Dogandžić.

Pomoćnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Zoran Manasijević izjavio je da je na kopovima Rudarskog basena "Kolubara" od jutros kritično stanje, jer je zbog temperature od minus 30 stepeni Celzijusa, došlo do zamrzavanja tehnike i izuzetno otežanog prevoza uglja do termoelektrana.

Manasijević je sa žaljenjem istakao da apeli najviših državnih organa i rukovodstva EPS-a nisu urodili plodom, jer je potrošnja juče, na teritoriji Srbije sa Kosovom i Metohijom ponovo porasla i dostigla nivo od 162,67 miliona kilovat - časova. 

Istovremeno, uvoz električne energije je dostigao limit zbog veoma teške situacije u celom regionu, ali i zbog nemogućnosti transporta većih količina energije, rekao je Manasijević, koji je i predsednik Štaba za praćenje elektroenergetske situacije u uslovima proglašene vanredne situacije u zemlji.

EPS je počela hitno, u svom domenu, da primenjuje naredbu Vlade Srbije o isključenju industrijskih potrošača čija potrošnja nije od vitalnog značaja za javni interes, kazao je on i dodao da izuzetak od ovoga mogu biti samo oni privredni subjekti čiji tehnološki proces zahteva nešto duže vreme zaustavljanja, ali će i u tim slučajevima doći do isključenja sa mreže.

Apsolutni rekord u potrošnji struje na teritoriji Srbije postignut je 6. februara kada je potrošeno 162 miliona kilovat-sati.

U danu u kojem smo se suočili sa najnižom temperaturom ove godine otkrivene su još tri žrtve smrzavanja, čime se tragični bilans ove ledene zime popeo na 15.

U Srbiji je, od početka snežnog nevremena, evakuisano i spaseno 190 ljudi, među kojima i beba stara tek 20 dana, izjavio je danas načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić.

USKORO ODLUKA O SPAJANJU RADNIH DANA SA DRŽAVNIM PRAZNIKOM DANOM DRŽAVNOSTI 15. FEBRUARA, KOJI SE SLAVI I 16.FEBRUARA

 Tanjug

Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će odluka o spajanju radnih dana sa državnim praznikom Danom državnosti 15. februara, koji se slavi i 16. biti doneta u toku dana ili sutra, naglasivši da misli da je to dobra preporuka, ali da se ostavlja otvoreno pitanje koliko je svrsishodno da se u toj situaciji radi i u ponedeljak i utorak.

Dačić je u Palati "Srbija" naglasio da će odluka biti poznata u toku dana, najkasnije sutra i da je situacija takva da mora da se iz sata u sat procenjuje stanje na terenu.

"Elektroenergetski sistem je na ivici kolapsa i ukoliko se ne smanji potrošnja, građani će trpeti restrikcije. U interesu svih je štednja narednih dana, a čim se temperature približe nultom stepenu, sve će biti bolje", poručio je Dačić.

On smatra da je dobra preporuka Vlade Srbije ustanovama koje nisu od vitalnog značaja da smanje potrošnju struje.

"Suština ove odluke je da sve što nije neophodno ne bude u funkciji. Najkritičnije tačke u ovom trenutku su led na rekama i elektroenergetski sistem, čije bi pucanje dovelo do kalapsa. Videćemo sa EPS-om koje mere dalje da preduzimamo", naglasio je Dačić.

Među predloženim merama su, podsetio je on, da se što više smanji, odnosno ukine dekorativna rasveta i rad državnih institucija smanji na najmanju meru.

"Sve što nije od prioriteta da radi ne treba da radi", jasan je Dačić, uz konstataciju da je i Palata Srbije jedan od velikih objekata u kojem "ne treba da budu upaljena sva svetla, jer kad bi svako ugasio po jednu sijalicu, bilo bi već bolje".

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović rekao je danas da je vrlo verovatno da nastave u školama u Srbiji neće biti iduće nedelje, a konačna odluka trebalo bi da bude saopštena sutra.

PROSEČAN PDV U SRBIJI 15 ODSTO JER SE VELIKI BROJ DOBARA I ARTIKALA OPOREZUJE PO NIŽOJ STOPI

Tanjug

Budžet bi mogao da se stabilizuje i bez povećanja poreza, a unapređivanje rada Poreske uprave dovelo bi do rasta prihoda u budžetu, kaže Milica Bisić.

Direktor tržišta revizorske kuće KPMG kaže da je potrebno detaljno sređivanje postojećih poreskih oblika i bitno unapređenje rada Poreske uprave.

"Pre bilo kog povećanja poreza neophodno je ''pretresti'' postojeći Zakon o porezu na dodatu vrednost, videti gde su njegove rezerve, pre svega kroz povećanje osnovice, a tek onda odlučivati o povećanju poreza", kazala je Bisić.

''Najjednostavnije je povećati porez, ali je pogrešna pretpostavka da će prihodi biti srazmerno veći povećanju stope, jer je moguće smanjenje poreskih obveznika", navela je ona, ističući da prosečna stopa poreza na dodatu vrednost u Srbiji 15 procenata, jer se veliki broj dobara i artikala oporezuje po nižoj stopi.

U grupi tih proizvoda, smatra Bisić, svakako ima i onih koji treba da budu na nižoj stopi, pa zato prvo treba dobro izanalizirati postojeće poreske propise.

Prema njenom mišljenju računari se, na primer, neopravdano oporezuju sa nižom stopom od osam odsto.

"Zbog čega je na njih porez na dodatu vrednost osam odsto, a na televizore 18 odsto? U toj oblasti tehnika napreduje i proizvod sam smanjuje cenu, nezavisno od poreza, jer je reč o velikom tehnološkom napretku i izbacivanju novih modela", navela je Bisić i dodala da se isto tako može postaviti pitanje i zbog čega se gas oporezuje po nižoj stopi, u odnosu na struju.

Ona je istakla i da je takođe, ključno i poboljšanje naplate i efikasnosti rada Poreske uprave, naglasivši da su porezi osnovni prihodi budžeta i da ne bi trebalo bazirati očekivanja na poboljšanje prihoda u nekoj drugoj oblasti, na primer, kroz povećanje efikasnosti preduzeća.

"Budžet ni jedne države ne bi trebalo da zavisi od rezultata bilo koje firme, bužet po definiciji prihode ostvaruje kroz poreze", naglasila je ona dodajući da bi trebalo izbeći parafiskalne namete.

VLADA SRBIJE USVOJILA JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, KAO I NEKOLIKO PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA, MEMORANDUMA I KONVENCIJA. VLADA ĆE PONUDITI SUSEDNIM ZEMLJAMA FORMIRANJE ZAJEDNIČKOG REGIONALNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

BEOGRAD – U narednih 12 do 24 sata, električna energija biće isključena u 2.000 firmi u Srbiji, dok u domaćinstvima, za sada, neće biti restrikcija, izjavio je danas direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.

On je na konferenciji za novinare, posle sednice vlade, rekao da snabdevanje strujom iz mreže Elektroprivrede Srbije neće biti obustavljeno kompanijama i objektima koje obezbeđuju vitalne funkcije u zemlji, kao što su toplane, vodovod, ostale javne komunalne službe, prehrambena industrija...

U toku je proces obaveštavanja preduzeća koja će biti obuhvaćena restrikcijama, a spisak kompanije će uskoro biti objavljen na internet sajtu vlade.

Mihajlović je rekao da u toplamana ima dovoljno energenata, kao i da su isporuke gasa i električne energije redovne, iako potrošnja dostiže istorijske maksimume.

Vlada je pozvala potrošače da štede električnu energiju, preneo je Mihajlović i izrazio očekivanje da neće biti restrikcija u snabdevanju strujom za domaćinstva.

Mihajlović je najavio da škole neće raditi čitave naredne nedelje, dok će konačnu odluku o tome doneti sutra resorni ministar Žarko Obradović.

Kako je objasnio, vlada danas nije raspravljala o predlogu zamenika premijera Ivice Dačića da neradni dani budu i naredni ponedeljak, utorak i petak, odnosno, 13. 14 i 17. februar, koji bi se spojili sa državnim praznikom.

On je napomenuo da je vlada preuzela niz mera kako bi se ublažile posledice snežnog nevremena i niskih temperatura, a da su prioriteti spasavanje ugroženog stanoviništva, raščišćavanje puteva i dopremenja hrane i pomoći.

Mihajlović je najavio da će vlada ponuditi susednim zemljama formiranje zajedničkog regionalnog štaba za vanredne situacije "s obzirom da čitavom regionu preti opasnost od poplava ukoliko dođe do naglog otapanja snega".

Kako je naveo, preduzeto je i niz mera na rešavanju problema zaleđenih reka, jer to dodatno opterećuje energetski sektor.

Srbiju i region više od deset dana zahvatilo je nevreme praćeno niskim temperaturama i obilnim snegom koji preti da prilikom otopljavanja izazove velike poplave.

Vlada je na današnoj sednici, između ostalog, usvojila niz predloga zakona, među kojima su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlog zakona o potvrđivanju međusobnog priznavanja vozačkih dozvola izmađu Srbije i Italije.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma izmađu Srbije i Moldavije o readmisiji, Predlog zakona o potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Srbije i UN, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama konvencije o međunarodnim železničkim prevoznicima.

Izvor: Tanjug

TURISTIČKA PONUDA VOJVODINE NA "SPENSOVOJ TURISTIČKOJ BERZI” OD 8. DO 10. FEBRUARA 2012.

Tanjug

Turistička ponuda Vojvodine i šira ponuda turističkih agencija za sledeće leto biće predstavljeni na "Spensovoj turističkoj berzi", koja se prvi put održava od 8. do 10. februara u Novom Sadu.

Na manifestaciji učestvuje i Dunavski turistički klaster "Istar 21", koji će na nekoliko štandova predstaviti turističku ponudu sela iz projekta "Bogatstvo različitosti".

Klaster je osnovan 2008. i bavi se unapređenjem saradnje i razvojem turizma u Podunavlju, ispitivanjem tržišta, kreiranjem turističkih proizvoda, obukom zaposlenih u turizmu, promocijom i propagandom turizma, a obuhvata područje celog toka reke Dunav u našoj zemlji.

Berza je počela danas na platou ispred Gradske kafane u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina, koji je i organizator manifestacije.

NOVI IZNOS TAKSI ZA PUŠTANJE MUZIKE KOJI SU POVEĆANI OD 300 PA ČAK DO 700 PROCENATA, UZNEMIRILI SU VEĆINU RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH EMITERA U SRBIJI

Odluka SOKOJ-a (Organizacije muzičkih autora Srbije) da podigne naknade autorskih prava muzičara izazvala buru protesta elektronskih medija.

Novi iznos taksi za puštanje muzike koji su povećani od 300 pa čak do 700 procenata, uznemirili su većinu radijskih i televizijskih emitera u Srbiji.

Emiteri naglašavaju da su nove naknade donete po kriterijumima koji nisu sa njima usaglašeni, i da će novi iznosi praktično finansijski ugušiti lokalne i regionalne radio i tv stanice.

Visoke tantijeme na autorska prava dovele su do najava protesta više organizacija koje okupljaju radijske i tv emitere, i te proteste su podržala sva novinarska udruženja, OEBS, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Razlog za proteste je što su naknade za puštanje muzike u našim programima dramatično povećane, kaže Dragan Vlajnić, direktor Javnog preduzeća Informativni centar Kikinda. Na primeru Radio Kikinde, u mestu koje ima oko 40.000 stanovnika, to znači da bi mesečna naknada samo SOKOJ-u umesto dosadašnjih 13.000 dinara iznosila 66.000 dinara mesečno.

Vlajnić napominje da nezadovoljstvo tarifama SOKOJ-a sada stiže sa dve strane. "Nezadovoljni smo mi kao emiteri, zato što zbog čitave situacije jednostavno nismo u prilici da imamo toliku dobit, kako bismo mogli da isplatimo sve ono što te agencije zahtevaju. A sa druge strane, i korisnici usluga koje štiti SOKOJ nisu zadovoljni. Saznali smo da većina tekstopisaca, kompozitora, i tako dalje, čak ne dobijaju ništa od tih sredstava, ili ih dobijaju u jako malom iznosu, kaže on.

Marija Cvijanović, iz službe za odnose sa javnošću SOKOJ-a, za DW kaže da su nove tarife dobile odobrenje Komisije za autorska i srodna prava, čije članove imenuje Vlada Srbije, i da su u skladu sa novim Zakonom o autorskim pravima, donetim početkom 2010 godine.

Parametar za povećanje od 300 do 700 procenata je bruto nacionalni dohodak Srbije, objašnjava Marija Cvijanović. "Znači, tarifa koja je doneta odgovara tarifama u zemljama koje imaju nacionalni dohodak sličan Srbiji. Problem je nastao kod minimalne naknade, jer se tarifa određuje prema procentu prihoda korisnika. U slučaju da se taj prihod ne može utvrditi, iz bilo kog razloga, što je vrlo čest slučaj u praksi, uvedena je kategorija koja postoji i u drugim zemljama takozvane minimalne naknade za puštanje muzike“, kaže ona.

"Što se tiče medija, još nemamo nikakvih novih informacija da li će se nešto od toga odnositi i na njih. A sa druge strane, očekujemo da nam se ovih dana obrati i druga agencija, koja štiti prava fonograma, sa svojim predlozima, tako da se plašimo da to ne bude slično ili isto kao što je uradio SOKOJ, navodi on.

Dojče vele, B92

DIREKTOR AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU KAŽE DA SU ZAVRŠENE SVE PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PODELU BESPLATNIH AKCIJA TELEKOMA SRBIJA

Tanjug

Direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković kaže da je ta agencija završila sve pripremne aktivnosti za podelu besplatnih akcija Telekoma Srbija.

"Mi smo spremni za taj posao, a s obzirom na to da smo već radili i NIS i Aerodrom 'Nikola Tesla' imamo uhodanu praksu, tako da mislim da, što se toga tiče, neće biti problema", rekao je Cvetković.

On je objasnio da, posle otkupa manjinskog paketa Telekoma od grčkog OTE-a, kompanija treba da donese odgovarajuće odluke na svojim organima, "koje između ostalog podrazumevaju i uknjižavanje procene i te odluke zatim vlada mora da verifikuje", posle čega će uslediti podela akcija.

Generalni direktor Telekoma Branko Radujko najavio je krajem januara da će besplatna podela akcija tog preduzeća početi u nekoliko narednih nedelja, istakavši da je još prerano govoriti o tome koliko će akcije vredeti.

Prvi čovek Telekoma je savetovao građanima da sačekaju sa prodajom akcija koje će dobiti, izrazivši uverenje da će njihova vrednost rasti.

"To pokazuju svi indikatori poslovanja Telekoma", kazao je Radujko uz napomenu da vrednost akcija na berzi zavisi i od potencijalnih investitora i da bi trebalo sačekati bolje okolnosti na globalnom tržištu kapitala.

DOKAPITALIZACIJA KOMERCIJALNE BANKE

Tanjug

Prema rečima potpredsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Dragana Santovca dokapitalizacija ove banke je od značaja i za državu, ali i za građane.

Santovac objašnjava da će banka na taj način moći sa još većim kapitalom i u većem obimu da isprati privredu.

"Veliki tim od 3000 ljudi uspeo je da stvori dobru banku i mi smo zadovoljni zbog tog rezultata. Sigurno je korisno za državu, privredne subjekte i građane da imaju banku sa većinskim domaćim kapitalom", ocenio je potpredsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke.

Dokapitalizacija treba da bude završena do kraja ove godine, a na taj način država će zadržati proporcionalno učešće u kapitalu banke, rekao je Santovac i dodao da će sa ovim dodatnim kapitalom banka sigurno biti još jača, iako je već sada dobra i uspešna.

Visina udela države u Komercijalnoj banci definisana je akcionarskim ugovorom između države i Evropske banke za obnovu i razvoj, dodao je Santovac precizirajući da je reč o ulaganju sto miliona evra, sa kojim bi država zadržala proporcionalno učešće u toj banci.

Država direktno ili indirektno učestvuje sa 51 odsto u kapitalu, sa vlasničkim akcijama i pravom upravljanja, a sa ovom dokapitalizacijom to pravo bi zadržala i nakon 2012. godine, rekao je Santovac i dodao i da je sadašnji model vlasništva i upravljanja u Komercijalnoj banci uspešan.

JOSIPOVIĆ: UKOLIKO SE NE NAĐU BILATERALNA REŠENJE PREDLAŽE DOGOVOR OKO ARBITRAŽE ZA REŠAVANJE SPORNIH PITANJA

Tanjug

Predsednik Hrvatske Ivo Josipović predložio je da Hrvatska sa Srbijom i BiH dogovori arbitražu o graničnom problemu, ukoliko ne uspe da se u bilateralnim pregovorima reše sporna pitanja.

"Smatram da bi trebalo ostaviti još neko kraće vreme za bilateralna rešenja, a ako se ona ne postignu, bilo bi mudro dogovoriti arbitražu o granici sa svakom od tih zemalja", izjavio je Josipović za riječki "Novi list".

On smatra da bi arbitražu trebalo dogovoriti bilateralno, bez inostranih partnera i u direktnim pregovorima kako bi se pojeftinio i skratio postupak u odnosu na arbitražu granice sa Slovenijom, pa i u odnosu na verovatnu arbitražu s Crnom Gorom o granici kod Prevlake.

"Moglo bi se dogovoriti tako da svaka zemlja predloži po dvojicu arbitražnih sudija, da se o petom zajedno usaglase, kao i tome da pristaju na svaki rezultat arbitraže", smatra Josipović.
Sa Srbijom je najviše nerazjašnjene granice na Dunavu, jer Srbija zastupa princip da granica ide sredinom reke, dok Hrvatska želi granice predratnih katastarskih opština, koje prelaze na obe obale Dunava.

Sa BiH je potpisan Sporazum o granici, ali Sabor ga nije ratifikovao jer je Hrvatska naknadno zatražila ponovno otvaranje pregovora, nezadovoljna što su Mali i Veli Školj, dva grebena kod Neuma, pripala BiH. Hrvatska ne priznaje ni pravo BiH da ima pristup otvorenom moru.

Hrvatska trenutno arbitražom rešava problem granične linije sa Slovenijom, a moguće je slično rešenje i sa Crnom Gorom. Sa Slovenijom je arbitraža dogovorena nakon gotovo dve decenije neuspešnih pregovora i dvogodišnje slovenačke blokade hrvatskih pregovora s EU.

Sa Crnom Gorom je 2002. uspostavljen privremeni režim na spornoj granici kod Prevlake, koji od tada funkcioniše bez teškoća. Zvaničnici su u nekoliko navrata spominjali mogućnost da neka od uglednih nadležnih institucija, poput Međunarodnog suda pravde ili Međunarodnog suda za pravo mora, trajno arbitrira i tako reši problem, ali rešenje još nije usaglašeno.

HAŠKI TRIBUNAL ODBIO ZAHTEV HRVATSKE DA UČESTVUJE U ŽALBENOM POSTUPKU PROTIV HRVATSKIH GENERALA

Haški tribunal odbio je zahtev Hrvatske da učestvuje u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača, nepravosnažno osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog progona Srba iz Kninske krajine 1995.

Sredinom decembra prošle godine, vlasti u Zagrebu su Tribunalu podnele opširan poverljivi podnesak u kojem su zatražile da njihovi argumenti u korist osuđenih generala budu razmotreni u okviru postupka o žalbama koje su oni podneli.

Žalbeno veće Tribunala danas je taj zahtev odbilo kao neutemeljen u statutu suda. Odbijen je i dodatni zahtev Hrvatske da u žalbenom postupku protiv Gotovine bude saslušana kao "prijatelj suda" (Amicus curiae).

U danas objavljenoj odluci piše, pored ostalog, da je Hrvatska u svom zahtevu protumačila da je prvostepenom presudom i sama označena kao odgovorna za zločine u Kninskoj krajini, zato što se kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, osim Gotovine i Markača, u presudi navode i drugi zvaničnici hrvatskih vlasti. Hrvatska je, stoga, smatrala da ima pravo da učestvuje u žalbenom postupku.

Odbacujući taj zahtev, veće predsedavajućeg Teodora Merona (Theodor), koji je i predsednik Tribunala, naglasilo je da to što je u prvostepenoj presudi utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat protiv krajiških Srba ne znači da je utvrđena i odgovornost države Hrvatske, već samo individualna odgovornost Gotovine i Markača.

General Gotovina je u aprilu prošle godine, kao zapovednik operacije Oluja u avgustu 1995, osuđen na 24 godine zatvora zbog progona srpskog stanovništva iz Kninske krajine.
Pored Gotovine, za zločine tokom i posle ofanzive na Knin, nepravosnažno je osuđen i policijski general Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je drugooptuženi Ivan Čermak oslobođen krivice.

Odbrane osuđenih uložile su žalbe na tu presudu. Sudija Meron nedavno je najavio da će rasprava o tim žalbama biti održana na proleće.

Beta, RTV

U NEMAČKOJ USKORO ZAKON O PLAVOJ KARTI KOJOM SE OLAKŠAVA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNJAKA IZ DRUGIH ZEMALJA

Takozvana "Plava karta“ počela je da se primenjuje i u Nemačkoj gde se privrednici odavno žale na nedostatak stručne radne snage.

Za Biljanu Stojanovsku Nemačka je "divna zemlja, divnih ljudi“. Ona je završila Mašinski fakultet u Skoplju. Ovog januara uspešno je odbranila i magistarski rad.

Još tokom studija pokušala je da pronađe posao u Nemačkoj, ali tek sada, kroz program "Blue card“, ima šanse da u tome i uspe.

Oni koji dobiju "plavu kartu“ ne podležu proverama da li za njihovo radno mesto ima na raspolaganju kvalifikovanih državljana neke od zemalja EU. Takođe, nema problema ni sa dobijanjem dozvole boravka i dolaska ostalih članova porodice.

Pre nego što iskoristi "plavu kartu“, Biljana Stojanovska ipak mora da ispuni neke preduslove. Ona mora da pronađe firmu koja će da je zaposli. Do sada su njene šanse za to bile mnogo manje, jer su prednost prilikom zapošljavanja imali državljani zemalja EU.

Novi zakon trebalo bi da u prvi plan istakne stručnost kandidata za radno mesto, a ne to odakle dolazi. Stojanovska bi osim toga morala da dobije obećanje budućeg poslodavca da će njena plata da iznosi najmanje 33.000 evra godišnje.

Ilona Rizen, ekspert pri Institutu nemačke privrede, smatra da je to realna zarada za početnika u toj struci. Ona dodaje da na nemačkom tržištu rada trenutno nedostaje 60 vrsta stručnjaka. Najviše se traže matematičari, informatičari, stručnjaci za prirodne nauke i za tehniku.

"Blue card“ nosi sa sobom i određene rizike. U slučaju otkaza se ta dozvola za rad i boravak može oduzeti ako se u roku od tri meseca ne pronađe novi posao. Ilona Rizen smatra da je to vrlo kratak rok. I nemačkim stručnjacima je ponekad potrebno više vremena dok se snađu i pronađu novo radno mesto. Biljana Stojanovska je ipak optimista. Ona je spremna na taj rizik.

U svakom slučaju mora još da se potrudi i bolje nauči nemački jezik, koji trenutno slabo govori. Zašto se onda opredelila baš za Nemačku? Kaže da tu zemlju poznaje od ranije i dodaje: "To je stabilna država, s odličnim uslovima za život i rad. Osim toga, sviđaju mi se disciplina, tolerancija i privredni napredak.“

Dojče vele, B92

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI REFORME SISTEMA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP-u SRBIJE SA ŠVEDSKOM U VREDNOSTI OD 1,5 MILIONA EVRA

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ambasador Švedske u Srbiji Krister Asp potpisali su danas u Palati Srbija sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti reforme sistema upravljanja ljudskim resursima čija je ukupna vrednost 1,5 miliona evra.

Potpisnici sporazuma naglasili su da će projekat "Uvođenje modernog koncepta upravljanja ljudskim resursima u MUP Srbije" trajati 30 meseci i biti fokusiran na analizu trenutnih kapaciteta i funkcija u oblasti ljudskih resursa.

"Cilj projekta je upravljanje ljudskim resursima, odnosno upravljanje kadrovskim linijama. Trebamo to shvatiti kao moderan oblik upravljanja ljudima i njihovim potencijalima u organizaciji rada. Opšta namera projekta je doprinos reformi transformacije policije", naveo je Dačić.

Resorni ministar je podsetio da je Švedska jedan od najznačajnih partnera Srbiji, kao i da projekat koji obuhvata i izradu najznačajnijih strateških dokumenata, upoznavanje zaposlenih u Ministarstvu sa međunarodnim standardima....MUP realizuije zajedno sa Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i to je treći projekat koji se realizuje u saradnji između Srbije i Švedske čiji ambasador u našoj zemlji, Asp, kaže da je Ministrastvo unutrašnjih poslova "šampion u reformama".

"Švedska ima dugu saradnju sa ovim Ministrastvom, a treći je najveći donator u Srbiji. Značajan deo sredstava koja izdvajamo za Srbiju idu upavo MUP-u. Napredak ostvarujemo kontinuirano, ovo je još jedan važan projekat. Očekujem nastavak bilateralne konstruktivne saradnje", poručio je Asp i ocenio da je i ovaj sporazum od pomoći pripremama Srbije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Izvor: Tanjug, 9.2.2012.

POVEĆANI UVOZ ENERGENATA I TRAŽNJA ZA DEVIZAMA NAJVIŠE UTICALI NA NAJNOVIJA KRETANJA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU U ZEMLJI

Na najnovija kretanja na deviznom tržištu u zemlji prvenstveno utiče povećani uvoz energenata, ali i psihološki faktori, saopštila je danas Narodna banka Srbije.

"Kretanja na deviznom tržištu u poslednjih nekoliko dana bila su inicirana nešto većom tražnjom domaćih preduzeća za devizama, uglavnom zbog nešto višeg od uobičajenog uvoza energenata, ali su u poslednja dva dana pod značajnim uticajem privremenih psiholoških faktora", navela je NBS u saopštenju.

Centralna banka je istakla da je spremna da učini sve što je neophodno da spreči preterane kratkoročne oscilacije i obezbedi stabilnost deviznog tržišta u Srbiji.

"Devizne rezerve od 12,1 milijarde evra, koliko su iznosile na početku godine, su više nego dovoljan garant sposobnosti za to", navedeno je u saopštenju.

Zvanični srednji kurs domaće valute danas je bio na istorijskom minimumu od 108,4031 dinara za jedan evro, uprkos intervenciji centralne banke koja je u sredu prodala 10 miliona evra na deviznom tržištu.

NBS je prodala 10 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa, jer je u jednom momentu indikativni kurs iznosio 108,3539 dinara.

Izvor: Tanjug, 9.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROMOVISANJE USPOSTAVLJANJA MEHANIZAMA KOMUNIKACIJE IZMEĐU ORGANIZACIJA GRAĐANSKOG DRUŠTVA, JAVNOG SEKTORA I LOKALNIH SAMOUPRAVA • Rok za prijavljivanje je 8. mart 2012. godine •

USAID projekat održivog lokalnog razvoja poziva potencijalne kandidate da podnesu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih promovisanju uspostavljanja mehanizama komunikacije između organizacija građanskog društva, javnog sektora i lokalnih samouprava.

Cilj je da se poveća učešće javnosti u procesu donošenja odluka te da se poboljša saradnja između sektora na lokalnom i međuopstinskom nivou.

Ovde možete preuzeti dokumentaciju koja je takođe dostupna i na sajtu USAID projekta održivog lokalnog razvoja - http://www.lokalnirazvoj.rs/poziv-za-dost-prijava.html (ONLINE)
Prijave možete slati do 8. marta 2012, iskljucivo na engleskom jeziku.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 9.2.2012.

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ORGANIZUJE KURS "EVROPSKA UNIJA I RODNA RAVNOPRAVNOST" KOJI ĆE BITI ODRŽAN U NOVOM SADU U PERIODU MART - MAJ 2012. GODINE: Rok za prijavljivanje je 20. februar 2012. godine •

Za petu generaciju polaznika i polaznica kursa "Evropska unija i rodna ravnopravnost" koji će biti održan u Novom Sadu u periodu mart - maj 2012. godine, u zgradi Skupštine APV, ul. Vladike Platona bb.

Cilj Kursa je da poveća nivo znanja o Evropskoj uniji, njenom nastanku, načinu funkcionisanja i najvažnijim smernicama unutar socijalne politike i rodne ravnopravnosti.

Polaznici i polaznice Kursa će imati priliku da se upoznaju sa načinom donošenja odluka, najvažnijim institucijama i politikama unutar Evropske unije, a sve iz rodne perspektive.

Kurs počinje 1. marta 2012. godine i trajaće tri meseca, predavanja se održavaju četvrtkom od 19 do 21 čas. Sva literatura će biti obezbeđena u elektronskoj formi i uglavnom na engleskom jeziku.

Kurs je besplatan, s tim što svaki polaznik/ca snosi sopstvene putne troškove.

Uslovi za prijavu:

- Apsolventski status, završen fakultet, upisane ili završene poslediplomske studije,
- Dobro poznavanje engleskog jezika

Potrebna dokumentacija:

- Biografija
- Motivaciono pismo (razlog prijavljivanja na Kurs, očekivanja, prethodno iskustvo u oblasti ljudskih prava, zainteresovanost za evropske integracije i rodnu ravnopravnost)
- Diploma/dokaz o apsolventskom statusu i/ili upisanim poslediplomskim studijama.

Odabrani polaznici i polaznice potpisuju ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova da će redovno pohađati kurs (najmanje 70% od predviđenih časova). Svi polaznici/ce koji/e uspešno polože završni test i napišu završni rad dobiće diplomu o pohađanju kursa koju izdaje Zavod za ravnopravnost polova.

Prijave slati na adresu Zavod za ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, 21000 Novi Sad ili na mejl adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com izavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs sa naznakom "Za konkurs" najkasnije do ponedeljka, 20. februara 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 9.2.2012.

RADIONICA GRADOVI BEZ KORUPCIJE - GRADOVI S BUDUĆNOŠĆU BIĆE ODRŽANA 13. MARTA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 26. februar 2012. godine •

Institut svetske banke (WBI) i FPDL (Partners Foundation for Local Development) organizuju radoionicu na temu "Gradovi bez korupcije - Gradovi s budućnošću". Radionica će biti održana u utorak, 13. marta 2012. godine od 10.00 časova, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Makedonska 22, VIII sprat.

Radionica će ponuditi praktične informacije o prevenciji korupcije na lokalnom nivou, kao i mogućnost razmene iskustva sa zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Takođe, jedan od predavača će biti gradonačelnik La Paza iz Bolivije Ronald MekLin Abaroa (Ronald MacLean Abaroa), osnivač i prvi predsednik Transparency International u Latinskoj Americi.
Radionica je namenjena donosiocima odluka u lokalnim samoupravama, gradonačelnicima, zamenicima gradonačelnika i ostalim predstavnicima lokalnih samouprava.

Broj učesnika radionice je ograničen, uz obavezno prijavljivanje organizatoru. Osobe za kontakt u SKGO su Jana Jelić (jana.jelic@skgo.org) i Klara Danilović (klara.danilovic@skgo.org).
Pozivno pismo i biografije predavača možete preuzeti na http://www.skgo.org/reports/details/1068

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 9.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Privredna Komora Srbije, Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom infrastrukture i energetike, pozivaju privrednike na radionicu o međunarodnom razvoju u vezi klimatskih promena, koja će biti održana 09. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat.

Cilj radionice je predstavljanje i diskusija o osnovama Šeme EU za trgovinu emisijama, njenoj implementaciji u Srbiji, kao i o potencijalnom uticaju na energetski sektor Srbije. Učesnicima radionice biće predstavljene najnovije informacije o meĐunarodnim, kao i o politici EU u vezi klimatskih promena, nakon konferencije koja je održana u Durbanu, i o njenim posledicama po Srbiju.

Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" treba da pruži pomoć Srbiji u održivom razvoju energetskog sektora povećanjem kapaciteta za implementaciju pravnih normi Evropske unije koje se tiču energije i klime.

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta: www.sudes.rs

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, potvrdu prisustva do 6. februara pošaljite na elektronsku adresu: office@sudes.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/pozivno%20pismo%20za%209.%20feb.pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

SKUP NA TEMU "PRIORITETNE NACIONALNE AKCIJE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA" BIĆE ODRŽAN 6. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u saradnji sa Japanskom agencijom za medjunarodnu saradnju i Privrednom komorom Srbije, poziva privrednike na skup o prioritetnim nacionalnim akcijama povećanja energetske efikasnosti u borbi protiv klimatskih promena koji će biti održan 06. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat

Cilj skupa je predstavljanje konkretnih aktivnosti povećanja energetske efikasnosti, definisanih kao prioritetnih u oblasti borbe protiv klimatskih promena na nacionalnom nivou. Pored samih aktivnosti, odnosno infrastrukturnih i projekata promene tehnologija, na skupu će biti predstavljeni i podaci o potrebnim finansijskim sredstvima, potencijalnim investitorima i smanjenjima emisija gasova sa efektom staklene bašte koji će nastati kao posledica sprovodjenja istih.

Prioritetne aktivnosti povećanja energetske efikasnosti na nacionalnom nivou identifikovane su u procesu realizacije projekta: "Projekat jačanja kapaciteta za pripremu nacionalno odgovarajućih akcija mitigacije (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)", koji Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja realizuje u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku i Agencijom za energetsku efikasnost.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, svoju potvrdu prisustva (sa kontakt podacima) možete poslati do 01.02.2012. godine na elektronske adrese : ana.repac@ekoplan.gov.rs ili verica.raznatovic@pks.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv za 6. februar možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Pozivno%20pismo%20za%2006.02.2012.g..pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

GRAĐANSKE INICIJATIVE ZAJEDNO SA TIMOM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA I KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE PRIPREMILE DEVETI VODIČ KROZ POTENCIJALNE DOMAĆE IZVORE FINANSIRANJA

Građanske inicijative su zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremile deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji.

Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji - kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građanki i građana.

Vodič je u elektronskoj verziji dostupan je na adresi: http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/9-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (ONLINE) a uskoro će biti i u štampanom izdanju.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 1.2.2012.

INFORMACIJA O IZDAVANJU UVERENJA O UČEŠĆU VOJNIH OBVEZNIKA U RATU RADI OSTVARIVANJA STAŽA U DVOSTRUKOM TRAJANJU KOJI SE VODI KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

U postupku ostvarivanja staža u dvostrukom trajanju, koji se vodi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, vojni obveznici su dužni da, uz zahtev za priznavanje i upis ratnog staža, dostave i uverenje o učešću u ratu.

Pravni osnov za priznavanje učešća u ratu:

Osnov za priznavanje učešća u ratu (isključivo u periodu od 17.08.1990. do 19.05.1992. godine), licima koja su bila pripadnici jedinica JNA i VJ i jedinica TO koje su se nalazile pod komandom JNA i VJ, nalazi se u zakonskom propisu važećem u navedenom vremenskom periodu. (Zakon o službi u oružanim snagama).

Licima koji su bili pripadnici jedinica TO na teritoriji ostalih republika bivše SFRJ, izvan teritorije Republike Srbije, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će zaključkom odbaciti zahteve, iz razloga mesne nenadležnosti (jer je država Srbija pravni sledbenik Državne zajednice SCG (SCG - SRJ, SRJ - SFRJ), a kako su jedinice TO bile organizovane na teritorijalnom principu kao republički organi, Republika Srbija ne može imati mesnu nadležnost na teritoriji ostalih bivših republika SFRJ).

Lice koje je imalo raspored po osnovu radne obaveze u državnom organu ili velikom tehničkom sistemu od interesa za odbranu zemlje, ne može se smatrati borcem, u skladu sa Zakonom, jer nije izvršavalo vojne i druge dužnosti u ratnoj jedinici, već radnu obavezu na radnom mestu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 1.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGE OBUKE RADNIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV OD STRANE KUPCA PRVOG STANA KOJI DEO UGOVORENE CENE ASIGNACIJOM PLAĆA LICU KOJE NIJE PRODAVAC - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN ISPORUKE MONTAŽNOG OBJEKTA U DELOVIMA KORISNIKU SLOBODNE ZONE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: ISPLATA JEDNOKRATNE NAKNADE PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI ZAPOSLENIMA KOJIMA JE PRESTAO RADNI ODNOS ODLASKOM U PENZIJU - Zakon o radu: čl. 104 do 108
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBLIGACIONOPRAVNI KARAKTER NUŽNOG DELA - Zakon o nasleđivanju: član 40
 • Apelacioni sud u Beogradu: SVRHA OGRANIČAVANJA SLOBODE JAVNOG INFORMISANJA USTANOVLJENOM ZABRANOM GOVORA MRŽNJE - Ustav Republike Srbije: čl. 46 i 50
 • Apelacioni sud u Beogradu: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA O POVREDI PRAVA NA NUŽNI DEO - Zakon o nasleđivanju: član 49
 • Apelacioni sud u Beogradu: VREDNOST POSTOJEĆE ZAOSTAVŠTINE U TRENUTKU SMRTI OSTAVIOCA - Zakon o nasleđivanju: član 48
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO (DOPUNSKA PITANJA) - Pitanje br. 1 - Zakonik o krivičnom postupku: član 217
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO (DOPUNSKA PITANJA) - Pitanje br. 2 i 3 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 37 i 51
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO (DOPUNSKA PITANJA) - Pitanje br. 4 - Zakonik o krivičnom postupku: član 236
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 5.2.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"L.A. M.M.K. trgovina" d.o.o.

20185384

11 St. broj 1185/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/
1097394?code=BA3820B93398D9
B37674F1569656BEB587E1B5D6

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1778

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11 St. br. 1185/11 od 25. februara 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "L.A. M.M.K. trgovina" d.o.o. iz Beograda - Lazarevac u stečaju, Milovana Lazarevića 65, matični broj 20185384, PIB 104538991. Rešenjem 11 St. 1185/11 od 6. oktobra 2011. godine zaključen je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "L.A. M.M.K. Trgovina" d.o.o. iz Beograda - Lazarevac u stečaju, Milovana Lazarevića 65, matični broj 20185384, PIB 104538991, i isto rešenje je postalo pravnosnažno 2. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Plana živinarstvo" a.d.

17433148

3. St. broj 359/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/1915832?
code=A196FD52C4FFFC28BF143D
41E1B8BA46D9C0C288

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2422

 http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/PLANA+ZIVINARSTVO.shtml/
seo=/companyid=1411

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velike Plane, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom "Plana Živinarstvo" a.d. iz Velike Plane, Miloša Velikog 97 - u likvidaciji, mat. br. 17433148, PIB br. 101175284 za 14. februar 2012. godine u 10,30 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Stela Promet d.o.o.

20204788

St. broj 562/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/1097879?
code=C86E229656930CFB
6867D3A120B37544DF4A3EC6

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2441

 

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Stela Promet d.o.o. iz Markovca, matični broj 20204788 PIB 104648193, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 14. februara 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 14. februara 2012. godine u 10,30 časova, sudnica 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda 2. novembra 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Smederevo - Sudska jedinica Velika Plana, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Stela promet d.o.o. Markovac.

Izvor: Redakcija, 8.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.