PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 9. JANUAR 2014.

Pacta sunt servanda - Ugovora se valja držati

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 9. JANUAR 2014

VESTI NA DAN 9. JANUAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: