Aktuelne vesti na dan 08. mart 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 38 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 40 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 16 OD 7.03.2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • MOGUĆNOST ANGAŽOVANJA LICA KOJA SU U RADNOM ODNOSU KOD DRUGOG POSLODAVCA PUNO RADNO VREME
 • PDV TRETMAN ZALIHA I OSNOVNIH SREDSTAVA KOJE OSTAJU NAKON BRISANJA OBVEZNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA
 • POSTUPAK KONSOLIDOVANJA U SLUČAJU KADA MATIČNO PRAVNO LICE DAJE U ZAKUP POSLOVNI PROSTOR ZAVISNOM PRAVNOM LICU
 • POSTUPAK PONOVNOG AKTIVIRANJA FISKALNE KASE ZA POTREBE SAJAMSKE PRODAJE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE POZIVA ZAINTERESOVANE DA DOSTAVE SUGESTIJE NA NACRT PRAVILA ZA PRIMENU ODLUKE O KRITERIJUMIMA I MERILIMA I ZA POSTUPAK PREISPITIVANJA ODLUKA O PREDLOGU NARODNOJ SKUPŠTINI RS ZA IZBOR SUDIJA KOJE SE PRVI PUT BIRAJU OD STRANE PRVOG SASTAVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA • Rok za dostavljanje sugestija je 12. mart 2012. godine •

"Poštovane kolege,
u prilogu vam dostavljamo nacrt Pravila za primenu Odluke o kriterijumima i merilima i za postupak preispitivanja odluka o predlogu Narodnoj skupštini Republike Srbije za izbor sudija koje se prvi put biraju od strane prvog sastava Visokog saveta sudstva.

Nacrt ovog dokumenta Visoki savet sudstva dostavio je Društvu sudija radi dostavljanja primedaba i predloga do 15. marta 2012. godine.

Preispitivanje odluka prvog sastava Visokog saveta sudstva propisano je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS br. 110/2010") čiju je ustavnost Društvo sudija Srbije osporilo pred Ustavnim sudom.
Za reizabrane i prvi put izabrane sudije ne postoje ni indicije kako je VSS prošao kroz postupak zaključivanja o tome da oni ispunjavaju kriterijume za izbor, odnosno kako je primenio sopstvenu Odluku o kriterijumima i merilima, pošto nije uradio nijednu obrazloženu odluku o (re)izboru od oko 3000 donetih, suprotno odredbi člana 50. stav 5, a posebno člana 52. stav 4. Zakona o sudijama. Izmenjeni Zakon o sudijama ne propisuje jasne osnove i razloge koji bi se mogli staviti u "krivicu" reizabranom i prvi put izabranom sudiji kao osnov za razrešenje. Kao osnov za pokretanje postupka za razrešenje propisani su propusti prvog sastava VSS u pogledu ocene ispunjenosti kriterijuma kojima (re)izabrani sudija ničim nije doprineo.
Od prvog izbora u decembru 2009 prošlo je više od dve godine. Sudije izabrane na prvi mandat moraju da budu podvrgnute "reizboru" krajem 2012. godine, pošto je neophodno da njihov rad bude ocenjen pre odlučivanja o tome da li će biti izabrane na stalnu sudijsku funkciju.
Ukoliko i dalje budu važile izmene Zakona o sudijama iz decembra 2010, moguća je apsurdna situacija da prvi put izabrane sudije istovremeno budu u dva postupka: jednom, u kome bi bio preispitivan njihov izbor i drugom, u kome bi bio ocenjivan njihov rad (radi odlučivanja o njihovom izboru na stalnu sudijsku funkciju). Ovakvo postupanje produbilo bi nesigurnost koja i inače već predugo traje u pravosuđu i ostavlja dugoročne štetne posledice.
Zbog toga vas molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument i razmislite o tome da li je uopšte svrsishodno upuštati se u postupak preispitivanja odluka VSS o predlogu sudija za prvi izbor i davati mišljenja o podzakonskom aktu na osnovu koga bi se sprovodio ovaj postupak ili bi bilo korisnije predložiti Visokom savetu sudstva da:
- predloži izmene i dopune Zakona kojima bi preispitivanje odluka VSS o predlogu za prvi izabor bilo izbačeno, a preispitivanje reizabranih sudija bilo ograničeno na kratak vremenski rok i na uzak krug sudija (samo onih protiv kojih je do 16.12.2009. godine bio podnet predlog za razrešenje)
- donese, bez odlaganja i u najširoj stručnoj raspravi, podzakonske akte o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija, odnosno predsednika sudova (čl 32 stav 4 Zakona o sudijama) i o sastavu i načinu rada Komisije za vrednovanje rada predsednika suda (čl. 34 stav 3 Zakona o sudijama), koje je trebalo da donese do kraja maja 2009. godine.

Molimo vas da svoje viđenje i sugestije dostavite Društvu sudija elektronskom poštom na adresu jaserbia@sbb.rs do ponedeljka, 12. marta 2012. godine.

Nacrt Pravila za primenu Odluke o kriterijumima i merilima i za postupak preispitivanja odluka o predlogu Narodnoj skupštini Republike Srbije za izbor sudija koje se prvi put biraju od strane prvog sastava Visokog saveta sudstva možete preuzeti na http://www.sudije.rs/files/file/pdf/Nacrt-pravila.pdf (ONLINE)"

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 7.3.2012.

SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 7. MARTA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 6. sednici I Velikog veća odlučio o 17 predmeta, a u predmetu Už-2291/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 270. st. 3. i 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010 i 99/2011). (predmet IUz-1503/2010)
- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 19. tačka 2. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 33/2006). (predmet IUz-37/2011)
- odbacio zahteve za ocenjivanje ustavnosti odredaba člana 34. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", broj 46/2006). (predmet IUz-164/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu zakonitosti Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 48/2009, 20/2010 i 21/2011). (predmet IUo-1450/2010)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-831/2009, Už-1993/2009, Už-2237/2009, Už-2340/2009, Už-2735/2009, Už-1642/2010 i Už-1916/2010.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-367/2009, Už-1326/2009, Už-1978/2009, Už-2365/2009, Už-2513/2009 i Už-3279/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 7.3.2012.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 7. MARTA 2012. GODINE

Predsednik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine dr Bojan Pajtić, ovlašćuje se da u ime AP Vojvodine potpiše Sporazum o saradnji između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Autonomne Regije Friuli-Venecija-Đulija (Republika Italija). Ova odluka usvojena je na današnjoj 152. sednici Vlade Vojvodine, kojom je predsedavala potpredsednica Ana Tomanova Makanova..

Sporazum ima rok važnosti četiri godine i obnavlja se nakon isteka tog vremena, tako da je sada došao trenutak za nastavak saradnje. Pokrajinu Vojvodinu (Republika Srbija), zastupaće predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić, a Autonomnu Regiju Friuli-Venecija-Đulija (Republika Italija), zastupaće predsednik Renco Tondo. Obe strane nastaviće saradnju na institucionalnom, ekonomskom (poljoprivrednom, agro-industrijskom, industrijskom, privrednom i turističkom), ekološkom i naučno-kulturološkom polju.

Članovi Vlade pihvatili su Memorandum o razumevanju između Češke razvojne agencije, Opštine Bela Crkva, Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine u vezi sa sprovođenjem projekta "Izgradnje kanalizacionog sistema u selu Kruščica". Pomenuti Memorandum će u ime Vlade Vojvodine potpisati predsednik vojvođanske vlade dr Bojan Pajtić.

Cilj ovog projekta jeste poboljšanje stanja životne sredine, nivoa sanitarnih i higijenskih uslova za život lokalnog stanovništva što će se postići izgradnjom kanalizacionog sistema pod pritiskom (KSP) u selu Kruščica. Glavni korisnici projekta će biti stanovnici ovog sela, koji će realizacijom ovog projekta dobiti pristup kvalitetnom kanalizacionom sistemu.

Projekat podrazumeva pripremu kompletne projektne dokumentacije, dostavu, montažu, puštanje u rad, testiranje i obučavanje operativnog kadra kako bi održavali i upravljali novim kanalizacionim sistemom pod pritiskom (KSP) u selu Kruščica. Ove aktivnosti će finansirati Češka razvojna agencija, a sprovodiće ih češki izvođač radova. Opština Bela Crkva će doprineti realizaciji projekta tako što će obezbediti sve dozvole, nadzor izgradnje u skladu sa zakonom Republike Srbije i sve zemljane radove, kao i radove iskopavanja koje će Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine finansirati do sume od 50 000 evra. Realizacija projekta će započeti u leto 2012.godine a završiće se u jesen 2014.godine.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 7.3.2012.

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI OCENJUJE DA BI BILO VRLO ŠTETNO UKOLIKO BI AKTUELNI SAZIV NARODNE SKUPŠTINE PROPUSTIO DA DONESE NEKE, VEĆ ZNATNO RANIJE PRIPREMLJENE, ZAKONE ZA ČIJE NEUSVAJANJE NE POSTOJE NIKAKVI OPRAVDANI RAZLOZI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da bi, sa stanovišta ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, bilo vrlo štetno ukoliko bi aktuelni saziv Narodne skupštine Republike Srbije propustio da u periodu do konstituisanja novog saziva donese neke, već znatno ranije pripremljene, zakone za čije neusvajanje ne postoje nikakvi opravdani razlozi.

Poverenik je posebno naglasio veliki značaj usvajanja Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana i Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku, i podsetio na činjenicu da se u proceduri Skupštine nalazi još jedan broj zakona čije usvajanje bi bilo vrlo korisno, kako sa stanovišta ostvarivanja prioriteta u okviru procesa približavanja EU tako, što je posebno važno, i sa stanovišta unapređenja i zaštite prava naših građana.

S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić je, pored ostalog, izjavio i sledeće:

"Usvajanje Izmena i dopuna Zakona o zaštitniku građana u ovom trenutku smatram možda najbitnijim. Naime, njihovo neusvajanje bi, u korelaciji sa drugim okolnostima, moglo imati za posledicu i blokadu rada ove, sa stanovišta zaštite ljudskih prava, izuzetno značajne institucije.

Usvajanje novog Zakona o opštem upravnom postupku Evropska komisija, u okviru procesa našeg približavanja EU, svrstava u sam vrh liste prioriteta. A još važnije je to što je zakon dugo i seriozno pripreman, prošao ozbiljnu javnu raspravu, rezultat čega je jedan kvalitetan, moderan tekst čije usvajanje bi predstavljalo značajan doprinos kvalitetnijem radu velikog broja organa vlasti i efikasnijem ostvarivanju prava građana u postupcima pred tim organima.

Usvajanje dopuna Zakona o vanparničnom postupku omogućilo bi rešavanje višegodišnjeg problema "pravno nevidljivih lica", i značajnom, ne malom broju naših sugrađana dalo šansu da se oslobode brojnih problema u vezi sa sticanjem isprava o činjenicama identiteta.

Pored navedenih zakona Narodnoj skupštini je dostavljen još jedan broj predloga zakona koji po svojoj sadržini objektivno ne bi smeli biti sporni sa stanovišta vrednosnog sistema ni vlasti ni opozicije, a čije usvajanje bi, sa stanovišta prava građana, moglo biti veoma korisno. Poslaničke grupe u Narodnoj skupštini to bi morale imati u vidu, nadam se i da hoće, i apelujem na njih da ove zakone usvoje."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 7.3.2012.

NACRT ZAKONA O RADIODIFUZIJI: Tekst Nacrta je u završnoj fazi, a do sredine aprila bi trebalo da budu završeni i nacrti najznačajnijih temeljnih medijskih zakona čije usvajanje proizlazi kao obaveza iz Medijske strategije

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Srbije završiće do sredine aprila nacrte najznačajnijih temeljnih medijskih zakona čije usvajanje proizlazi kao obaveza iz Medijske strategije, rečeno je agenciji Beta.

Državna sekretarka u tom ministarstvu zadužena za oblast informisanja i medija Dragana Milićević Milutinović rekla je Beti da je u završnoj fazi Nacrt zakona o radiodifuziji, dok su formirane radne grupe za donošenje zakona o javnom informisanju, o javnim servisima i o akreditaciji stranih novinara i dopisništava.

"To su samo najvidljivije stvari koje je ministarstvo uradilo i to su vrlo krupni i temeljni zakoni iz kojih slede ostali", rekla je ona.

Državna sekretarka je dodala da je, osim toga, u kontaktu s lokalnim samoupravama pokrenuta inicijativa da se smanji ili ukine porez na dodatu vrednost za štampane medije a da je, u saradnji s Ministarstvom prosvete, ukazano na značaj širenja medijske pismenosti.

Milićević Milutinovićeva je rekla da će zakonski predlozi biti gotovi do 1. ili do 15. aprila i dodala da na njima rade stručne grupe a da su uključeni predstavnici OEBS-a i Evropske komisije.

"Kada budu gotovi i redigovani, onda ćemo poslati predloge u Brisel na mišljenje i sa konačnom verzijom predloga izaći u javnost", rekla je državna sekretarka.

Ona je, međutim, dodala da je sudbina takvih zakona krajnje neizvesna, s obzirom da će uskoro biti održani parlamentarni izbori, zbog čega oni neće moći da u ovom sazivu dođu u skupštinsku proceduru.

"Ako zakoni koje budemo predložili budu kvalitetni, verujemo da će novi saziv (skupštine) prihvatiti takve zakone. Ako mogu da donesu bolje, biće bolje za sve - i za državu i za novinarsku struku. Ako donesu lošije, opet će morati da objasne zašto su doneli restriktivniji, nepovoljniji i lošiji zakon od onog koje je ministarstvo već predložilo", rekla je Milićević Milutinovićeva.

Ona je rekla i da postoji još mnogo zakona koje država mora da donese i dodala da je jedan od ključnih Zakon o Tanjugu, čije će usvajanje uslediti jako brzo nakon formiranja nove Vlade i konstituisanja novog parlamenta.

Govoreći o Medijskoj strategiji, na čije se usvajanje čekalo više godina, Dragana Milićević-Milutinović je rekla da je ministarstvo za nekoliko meseci donelo tekst koji je od većine stručne javnosti u zemlji ocenjen kao izuzetno kvalitetan i dobar, dok su dobre kritike stigle i od predstavnika Evropske komisije i ambasadora EU u Srbiji Vensana Dežera.

Govoreći o zabrinutosti koju je izrazio Evropski parlament zbog stanja u medijima u Srbiji i o tome da li situacija u medijskom sektoru može uticati na proces priključivanja Evropskoj uniji, državna sekretarka je rekla da ne vidi da bilo šta što je uslov za priključenje Evropi može biti problem.

"Uopšte ne vidim da bilo šta u ovoj zemlji što je uslov za Evropu, može biti problem. Zašto, ako je jasno šta treba da uradimo i ako u okruženju možemo da vidimo šta su države radile da bi ispunile uslov? Nije to neka visoka matematika, već primena onoga što postoji", rekla je ona agenciji Beta.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 7.3.2012.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije uputila molbu nosiocima dozvola za lekove da dokumentaciju za obnovu dozvole dostavljaju i u elektronskoj verziji

Mole se odgovorne osobe za dokumentaciju da zbog velikog broja zahteva za obnovu dozvole za lek, pored dokumentacije predviđene važećim Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), koja se dostavlјa u papirnoj verziji, počev od 19.03.2012., podnose Modul 2, PSUR i RMP (ako postoji) i u elektronskoj verziji.
Modul 2 obavezno treba da sadrži ekspertske izveštaje o kvalitetu, kliničkoj i prekliničkoj dokumentaciji.

Dokumentacija u elektronskoj verziji će nam olakšati i ubrzati procenu dokumentacije za obnovu dozvole za lek.

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 7.3.2012.

PREDLOG PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA: Završene su javne konsultacije o Predlogu plana i tekst je upućen Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva na dalje postupanje

U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 - prim. red), Republička agencija za elektronske komunikacije pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o predlogu Plana namene radio-frekvencijskih opsega.

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 07.02.2012. Mišljenja podneta u okvirujavnih konsultacija mogu se preuzeti na ovoj strani.

Upravni odbor Republičke agencije za elektronske komunikacije je 6.3.2012. usvojio konačan predlog Plana namene radio-frekvencijskih opsega i uputio ga na dalje postupanje Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva:

Plan namene radio-frekvencijskih opsega - uvodni deo http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Plan%20namene%20-%20Uvodni%20deo.pdf
Plan namene radio-frekvencijskih opsega - tabela http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Plan%20namene%20-%20Tabela.pdf
Plan namene radio-frekvencijskih opsega - prilozi http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Plan%20namene%20-%20Prilozi.pdf
Srodni dokumenti
Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljeno 13.2.2012. http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20Ministarstva%20unutrasnjih%20poslova.pdf
Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Dopis%20od%20Ministarstva%20unutrasnjih%20poslova.pdf
Mišljenje operatora SBB, dostavljeno 20.2.2012. http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20operatora%20SBB.pdf
Mišljenje operatora Telenor http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20operatora%20Telenor.pdf
Mišljenje operatora Telekom Srbija http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20operatora%20Telekom%20Srbija.pdf
Mišljenje operatora Vip mobile http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20operatora%20Vip%20mobile.pdf
Mišljenje Saveza radio-amatera Srbije http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20Saveza%20radio-amatera.pdf
Integralno mišljenje Dejana Popovića http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Integralno_misljenje_Dejana_Popovica.pdf
Mišljenje kompanija Digitalpro i ASTRA Broadband Services http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20kompanije%20Digitalpro.pdf
Mišljenje Vojske Srbije http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20Vojske%20Srbije.pdf
Mišljenje kompanije SKYLOGIC, dostavljeno 8.2.2012. http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Misljenje%20kompanije%20SKYLOGIC.pdf
Prilog kompanije SKYLOGIC, dostavljen 8.2.2012. http://ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Javne_konsultacije_o_predlogu_Plana_namene_r-f_opsega/Prilog%20kompanije%20SKYLOGIC.pdf

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 7.3.2012.

OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO O PONAŠANJU ELEKTRONSKIH MEDIJA U PREDIZBORNOJ KAMPANJI: Kandidat, odnosno lista koja učestvuju na izborima moći će da iznajmljuju vreme na jednom elektronskom mediju u trajanju do pet minuta u toku dana, navodi se u saopštenju RRA o usvajanju uputstva

Savet RRA je na današnjoj sednici usvojio Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju elektronskih medija u predizbornoj kampanji. Prema tekstu ovog uputstva, kandidat odnosno lista koja učestvuju na izborima moći će da iznajmljuju vreme na jednom elektronskom mediju u trajanju do pet minuta u toku dana.

Opšte obavezujuće uputstvo biće objavljeno u Službenom glasniku, a detalji o sadržaju biće prezentirani na konferenciji za novinare u petak 9. marta 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Republičke radiodifuzne agencije, 7.3.2012.

DVODNEVNI ITC KURS O PRIMENI TERMOVIZIJE U GRAĐEVINARSTVU BIĆE ODRŽAN 10. I 11. APRILA 2012. GODINE U INŽENJERSKOJ KOMORI SRBIJE

Inženjerska komora Srbije, u saradnji sa međunarodnom kućom za školovanje termografista Infrared Training Center (ITC) i firmom Mikro Princ, organizuje dvodnevni seminar o primeni termovizije u građevinarstvu (ITC Short Course Building Thermography). Metoda termovizijskog snimanja postaje sve aktuelnija uvođenjem energetskih pasoša pooštravanjem standarda u gradnji.

Kurs se održava 10. i 11. aprila 2012. godine u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 37/II.

Kurs je namenjen svim profesionalcima koji žele da nauče kako da primene termografsku kameru prilikom energetske inspekcije zgrada i kako da naprave izveštaj sa sugestijama za ispravljanje uočenih problema i nedostataka.

Program seminara:

Prvi dan (10. april 2012. godine)

- Dobrodošlica (9:00)
- Predstavljanje predavača
- Šta može termovizija - nekoliko primera primene u građevinarstvu
- Kafe pauza (10:30)
- IC kamere za građevinarstvo - šta je danas dostupno
- Tehničke specifikacije - šta treba uzeti u obzir
- Ručak (12:30 - 13:30)
- Praktična primena kamere i demonstracija softvera
- Kafe pauza (15:30)
- Osnovi termografije
- Zaključak i kraje sesije (17:30)

Drugi dan (11. april 2012. godine)

- Osnovi termografije, nastavak. (9:00)
- Termografija na omotaču zgrade
- Problemi sa vlagom
- Tipični nedostaci na zgradama
- Kafe pauza (10:30)
- Praktična upotreba IC kamere - laboratorijske vežbe i spoljna inspekcija
- Ručak (12:30 - 13:30)
- PC softver - kako ga koristiti (ponesite svoj računar)
- Kafe pauza (15:30)
- Studije slučajeva
- Moguće greške pri tumačenju termograma
- Zaključak i kraj kursa (17:30)

Kurs će biti održan na srpskom jeziku od strane ITC-ovog sertifikovanog predavača. Cena kursa je 65.990 dinara i obuhvata štampani materijal, predviđene obroke i osveženje i diplomu o prisustvu. Broj polaznika je ograničen.

Svi zainteresovani mogu dobiti više detalja i prijaviti se na termovizija@mikroprinc.com ili 011/ 3629-000.
Kontakt osoba je Aleksandar Stojković.

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 7.3.2012.

STRUČNJACI IZ EU ĆE U NAREDNOM PERIODU ORGANIZOVATI VIŠEDNEVNE SEMINARE ZA PREDSTAVNIKE NERAZVIJENIH OPŠTINA U SRBIJI U CILJU RAZMENE ZNANJA I ISKUSTAVA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA UNIJE

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije Sulejman Ugljanin najavio je danas da će poslanik u Evropskom parlamentu Milan Zver i tim stručnjaka iz EU i Slovenije organizovati višednevne seminare za predstavnike nerazvijenih opština u Srbiji u cilju razmene znanja i iskustava o korišćenju sredstava Unije.

Ugljanin je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sastanka sa Zverom, naglasio da je značajno znati kada, kako i koja sredstva mogu da se koriste.

Ministar je ukazao na to da naša zemlja, kada je reč o problemima nerazvijenih opština, ima veoma dobru saradnju sa Slovenijom.

Zver je saopštio da EU priprema novu, zajedničku politiku u oblasti poljoprivrede, uz ocenu da je to velika šansa za Srbiju da ne samo da modernizuje poljoprivredu, već i da preuzme ulogu u evropskoj poljoprivrednoj politici.

On je izrazio uverenje da će Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji u potpunosti iskoristiti sredstva iz njenih fondova, i poručio da sada počinje nova era u približavanju Srbije Uniji i uspostavljanju novih pravila.

Zver je naglasio da će njegov tim pomoći da put Srbije kao kandidata za članstvo bude što kraći, i podsetio na to da je Slovenija stekla dosta znanja i iskustva na putu ka članstvu u EU.

Zver i Ugljanin su saopštili da je tokom sastanka bilo reči i o inicijativi da se i u Beogradu izgradi Spomenik mira, u znak sećanja na žrtve svih ratova i dodali da su o toj temi danas razgovarali i sa saradnicima predsednika Srbije Borisa Tadića.

Zver je podsetio na to da je prvi takav spomenik u Evropi otkriven u maju 2011. godine u Mariboru, a drugi u oktobru prošle godine u Sarajevu.

Izvor: Press služba Vlade Repubčike Srbije, 7.3.2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO PROPUSTE U RADU REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA, SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PRIŠTINA

Zaštitnik građana je utvrdio da je Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Priština, načinila propust u radu na štetu građanina, jer nakon zahteva za izdavanje lista nepokretnosti, pošto je utvrdila da ne može izdati ispravu, nije donela rešenje o odbijanju zahteva sa uputstvom o pravnom sredstvu, što je u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

Ovakvim postupanjem Republičkog geodetskog zavoda građaninu je onemogućeno pokretanje kontrole i preispitivanja odluke organa, odnosno, uskraćeno mu je pravo na žalbu.

Zaštitnik građana je preporučio Republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar Priština da građaninu izda traženu dozvolu, odnosno, list nepokretnosti, a ukoliko to nije u mogućnosti, donese rešenje o odbijanju zahteva sa obrazloženjem i upustvom o pravnom sredstvu. Takođe, preporučeno je preuzimanje svih potrebnih mera kako bi ubuduće sve službe za katastar nepokretnosti u sastavu Republičkog geodetskog zavoda postupale u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Republički geodetski zavod i Služba za katastar nepokretnosti Priština u obavezi su da u roku od 60 dana obaveste Zaštitnika građana o postupanju po preporuci.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 7.3.2012.

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Svim ženama Srbije čestitam 8. mart Međunarodni dan žena.

Bez obzira što su žene u našem društvu i institucijama postale vidljivije, a mnoge od njih su dovoljno emancipovane da se ne osećaju neravnopravno, postoji objektivna i preka potreba da se unapredi položaj žena u našem društvu.

Danas je u Srbiji više žena na istaknutim pozicijama u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti, vojsci i policiji, u privredi i drugim društvenim sferama nego pre desetak godina. Istovremeno, prošle godine do novembra, u Srbiji su od strane svojih supruga, nekadašnjih supruga, sadašnjih odnosno nekadašnjih partnera ubijene 44 žene.

Iako u prošlosti često banalizovano, u Srbiji je i dalje aktuelno ostvarivanje istorijskih ciljeva utvrđenih na prvom obeležavanju Međunarodnog dana žena 8. marta daleke 1911. godine. Rodno zasnovana diskriminacija još je prisutna, posebno kod zapošljavanja, zauzimanja visokih društvenih funkcija, napredovanja do rukovodećih položaja, ali i u svakodnevnom životu.

Zaštitnik građana čvrsto stoji na stanovištu da je rodno zasnovana diskriminacija, kojom se krše načela ravnopravnosti i ljudskog dostojanstva, čini štetu pripadnicima oba roda - i muškog i ženskog, i da sputava ostvarivanje naših individualnih, društvenih i institucionalnih potencijala.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 7.3.2012.

SPECIJALISTIČKI KURS "EUROPEAN INTEGRATION PERSPECTIVES" ZA MLADE DIPLOMATE I DRUGE DRŽAVNE SLUŽBENIKE IZ ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE, PODUNAVSKIH ZEMALJA I CRNOMORSKOG REGIONA BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 9. JULA DO 7. SEPTEMBRA 2012. GODINE • Rok za prijavu je 6. april 2012. godine •

Diplomatska akademija u Beču uz podršku Austrian Development Cooperation (ADC) organizuje 31. specijalistički kurs iz oblasti evropskih i međunarodnih poslova za mlade diplomate i druge državne službenike iz zemalja Jugoistočne Evrope, podunavskih zemalja i crnomorskog regiona, u periodu od 9. jula do 7. septembra 2012. godine.

Prijave se podnose direktno preko internet stanice Diplomatske akademije u Beču http://application.da-vienna.ac.at/etp/Home.aspx, a krajnji rok za prijavu je 6. april 2012. godine.
Više informacija o samom programu kao i preliminarni sadržaj kursa, možete pronaći http://www.suk.gov.rs/dotAsset/13345.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Službe za upravljanje kadrovima, 7.3.2012.

JUŽNOKOREJSKA KOMPANIJA "MECEN IPC" POČINJE SVOJ PRVI POSAO U SRBIJI, U OKVIRU PREDUZEĆA "MECEN EVROPA TEH" • Ministarstvo ekonomije i SIEPA podržali su projekat sa 4.000 evra po zaposlenom, pa će posao u naredne dve godine u toj fabrici dobiti 60 radnika •

Južnokorejska kompanija "Mecen IPC" počinje iduće sedmice svoj prvi posao u Srbiji, u okviru preduzeća "Mecen Evropa Teh", koje će u Novoj Pazovi proizvoditi izolacione materijale visokog kvaliteta za domaće i strana tržišta, izjavio je danas Tanjugu direktor ekonomskog sektora u tom zajedničkom preduzeću Branko Grumić.

Fabrika izolacionog materijala pod nazivom "izomet", koja je plod zajedničkog ulaganja partnera iz Seula i domaće firme "Evropa Ineks" u Novim Banovcima, svečano će biti otvorena 15. marta čime se i praktično ostvaruje projekat vredan ukupno četiri miliona evra.

Zahvaljujući Ministarstvu ekonomije i Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije (SIEPA), koji su taj projekat podržali sa 4.000 evra po zaposlenom, posao će u naredne dve godine u toj fabrici dobiti 60 radnika, rekao je Grumić.

On je dodao da su sa Nacionalnom službom za zapošljavanje uspešno obavljeni pregovori povodom objavljenog konkursa za finansiranje obuke radnika.

Proizvodnja "izometa", u novoizgrađenoj hali u novopazovačkoj Industrijskoj zoni, obavljaće se prema jednoj od najnaprednijih tehnologija te vrste, po kojoj je ta južnokorejska kompanija poznata u svetu.

Taj novi izolacioni materijal, na bazi polietilena niske gustine, ima vrhunske tehničke osobine u energetskoj zaštiti, zaštiti od buke, može da se reciklira, nije štetan po zdravlje i dugovečan je jer zadržava svojstva od 40 do 45 godina.

Ima vrlo široku upotrebu u građevinarstvu, automobilskoj industriji, klimatizaciji, industriji nameštaja, opremanju prostora, sportu i drugim oblastima.

U proizvodnji izometa biće uglavnom korišćene domaće sirovine a osnovna, polietilen niske gustine, obezbeđena je u HIP "Petrohemiji" u Pančevu, gde je prepoznata važnost ovog projekta i taj proizvod uveden kao nov u proizvodni program te hemijske industrije.

"To je podsticaj razvoju domaće privrede i upošljavanju domaćih kapaciteta", istakao je Grumić i dodao da se u prvoj godini rada fabrike "Mecen Evropa Teh" očekuje proizvodnja od oko 500 tona "izometa".

Uz zadovoljavanje potreba domaćih kupaca, više od polovine produkcije tog proizvoda vrhunske južnokorejske tehnologije biće plasirano na inostrana tržišta.

U "Mecen Evropa Tehu" ističu da njihov južnokorejski partner "Mecen IPC" posle ovog prvog, najavljuje i nova ulaganja u Srbiji, o kojima su predstavnici te kompanije počeli razgovore sa predstavnicima nadležnih ministarstava.

Izvor: Tanjug, 7.3.2012.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPUTILO POZIV POLJOPRIVREDNICIMA DA DO 15.APRILA OBNOVE REGISTRACIJU SVOG GAZDINSTVA KAKO BI I DALJE MOGLI DA KORISTE PODSTICAJNE MERE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije uputilo je danas poziv poljoprivrednicima da do 15.aprila obnove registraciju svog gazdinstva kako bi i dalje mogli da koriste podsticajne mere resornog ministarstva.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede navodi se da je za registraciju neophodno da u poljoprivrednom gazdinstvu postoji najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Za obavljanje stočarske, vinogradarske ili povrtarske proizvodnje (staklenici i plastenici), odnosno za obavljanje drugih oblika poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugo), dovoljno je korišćenje i manje površine od 0,5 hektara.

Gazdinstvo mogu registrovati fizička i pravna lica, kao i preduzetnici. Postupak registracije traje veoma kratko, a za upis novog gazdinstva, odnosno obnovu registracije postojećeg, ne plaća se nikakva naknada, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

REDOVNA UPLATA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREDUSLOV ZA NESMETANO FUNKCIONISANJE SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije danas je održan sastanak sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenog granskog sindikata "Nezavisnost" i Unije poslodavaca Srbije posvećen uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da je tom prilikom istaknuto da je redovna uplata tih doprinosa preduslov za nesmetano funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite.
Na sastanku je bilo reči o neuplaćivanju doprinosa od jednog dela privrede, što dovodi u veliki problem ostale privredne subjekte i za posledicu može imati probleme u funkcionisanju čitavog društvenog sistema.

Predstavnici sindikata podržali su resorno ministarstvo u naporima da se obezbedi finansijska disciplina u redovnoj uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, imajući u vidu da bi ulaganje u zdravlje trebalo da bude prioritet svake države.

Na sastanku je upozoreno na to da neredovna uplata doprinosa može imati dalekosežne posledice kako na zdravstveni sistem u celini, tako i na zdravstveno stanje pacijenata, s obzirom na to da im se usled nedostatka sredstava ne može obezbediti neophodna zdravstvena zaštita.

Obezbeđivanje zdravstvene zaštite treba da bude posao i odgovornost ne samo Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, već i svih društvenih subjekata, koji treba da izvršavaju svoje zakonom propisane obaveze i potom s pravom očekuju adekvatan odgovor zdravstvenog sistema, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

POTPISAN SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU IZMEĐU LETONIJE I SRBIJE

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Letonije Edgars Rinkevičs potpisali su danas u Rigi Sporazum o međunarodnom drumskom transportu i razgovarali o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Jeremić, koji boravi u poseti Letoniji, naveo je u izjavi za agenciju Tanjug da je zvanična poseta srpske delegacije bila veoma uspešna i izrazio zahvalnost toj zemlji na podršci koju pruža Srbiji u procesu evropskih integracija.

Ministar je naglasio da je značajno održavati dobar i intenzivan bilateralni dijalog sa svim državama članicama EU.

Prema njegovoj oceni, odobravanje kandidature našoj zemlji za članstvo u EU pokazuje značaj postojanja odnosa razumevanja i intenzivnog dijaloga sa svim članicama Unije.

Jeremić je ukazao i na važnost saglasnosti svih relevantnih faktora kada je reč o donošenju odluka u vezi sa proširenjem EU, imajući u vidu činjenicu da se sve odluke o proširenju donose isključivo konsenzusom.

Sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji je značajan korak za Srbiju, saopštio je on i napomenuo da je evropski proces veoma složen i dug i da je preostalo još dosta posla koji treba završiti do otvaranja pregovora.

Jeremić je, govoreći o perspektivi članstva Srbije u EU, naglasio da je proces integracija veoma važan zbog stabilnosti i ekonomske saradnje, kao i zbog usklađivanja zakona, pravila i procedura u evropskom prostoru.

To, kako je naveo, znači da naša zemlja treba da ispuni takozvane kriterijume iz Kopenhagena koji su neophodni za pridruživanje.

Jeremić se danas sastao i sa predsednikom Letonije Andrisom Berzinsom, koji je tom prilikom uputio poziv predsedniku Republike Srbije Borisu Tadiću da poseti Letoniju.
Srpsku delegaciju primila je i predsednik parlamenta Leteonije Solvita Aboltina.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

TOKOM MARTA POČINJE SPROVOĐENJE PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU Za ovu namenu je iz Fonda za zaštitu životne sredine izvojeno 1,3 milijarde dinara

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić izjavio je danas da je procenjeno da je za poboljšanje energetske efikasnosti objekata u Srbiji, odnosno za zamenu prozora i poboljšanje izolacije svih zgrada, potrebno približno tri milijarde evra.

Dulić je na simpozijumu "Životna sredina i energetika - šta čeka Srbiju" istakao da bi nakon takvog ulaganja procenjena ukupna godišnja ušteda energije za grejanje bila veća od 10 teravata časova.

Ministar je naveo da je procena da bi zamena starih prozora na svim zgradama dovela do godišnje uštede za plaćanje energije za grejanje veće od 122 miliona evra.
On je saopštio da se u našoj zemlji polovina zgrada greje na čvrsta goriva, odnosno da i dalje dominiraju ruralni načini zagrevanja kuća, i napomenuo da se u Srbiji 24 odsto energije potroši za grejanje u domaćinstvima.

Dulić je istakao da je energetska neefikasnost zgrada u Srbiji velika, odnosno da se godišnje potroši 200 kilovat-časova po metru kvadratnom, dok je potrošnja u Evropi 137 kilovat-časova na istoj površini.

Tokom marta će, kako je naveo, početi sprovođenje programa energetske efikasnosti u zgradarstvu, za šta je iz Fonda za zaštitu životne sredine izvojeno 1,3 milijarde dinara.

Prema njegovim rečima, milijardu dinara bespovratnih sredstava namenjeno je adaptaciji objekata od javnog značaja i to za termoizolaciju, stolariju, zamenu kotlovskih postrojenja, nabavku peći i kotlova za biomasu i ugradnju toplotnih pumpi.

Ostatak sredstava u iznosu od 300 miliona dinara namenjen je za subvencionisane kredite za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata, napomenuo je Dulić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

ZAVRŠENA PRVA OVOGODIŠNJA SERIJA OBUKA ZA PRIVREDU U VEZI UPISA HEMIKALIJA U REGISTAR HEMIKALIJA I SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA

Jučerašnjom prezentaciom u vezi upisa hemikalija u Registar hemikalija i sadržaju bezbednosnog lista, a koja je održana u Nišu, završena je prva ovogodišnja serija obuka za privredu koje su organizovale Agencija za hemikalije i Privredna komora Srbije.

Pored obuke koja je održana juče, obuke su bile organizovane u Beogradu, Šapcu, Kragujevcu i Novom Sadu, a prisustvovao im je veći broj privrednika koji uvoze i proizvode hemikalije na teritoriji Republike Srbije.

Na ovim je skupovima, pored pomenutih tema, održana i prezentacija u vezi razgraničenja biocidnih proizvoda od drugih proizvoda.

Sve prikazane prezentacije možete preuzeti sa strane Info pult>Arhiva događaja http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%82/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 2.3.2012.

SASTANAK NA TEMU "REFORMA INSPEKCIJA - OKVIR ZA BOLJE POSLOVANJE U SEKTORU TRGOVINE" BIĆE ODRŽAN 6. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Udruženje trgovine organizuje sastanak na temu: "Reforma inspekcija - okvir za bolje poslovanje u sektoru trgovine" koji će biti održan u utorak, 06. marta 2012. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV, u 11 časova.

Cilj sastanka je da privrednici (preduzetnici) daju komentar i predloge unapređenja rada inspekciskih službi, kao i izmene u zakonskoj regulativi koja u praksi "guši" poslovanje ili se selektivno primenjuje izazivajući nepotrebne troškove i druge zakonske posledice.

Postojeća zakonska regulativa, organizacija rada inspekciskih službi, rezultati rada, primedbe privrednika i drugih učesnika u privrednim aktivnostima obavezali su Vladu Republike Srbije da formira Radnu grupu sa ciljem da predloži program celovite reforme i unapređenja rada inspekcija u Republici Srbiji.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 4.3.2012.

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA 2012. GODINU U OKVIRU PROJEKTA "UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI"

Dana, 01.03.2012. godine održana prva, u nizu najavljenih radionica za 2012. godinu, u okviru projekta "Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji", uz učešće predstavnika Republičkog geodetskog zavoda.

Odvijanje "Projekta unapređenja upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji", predstavnici GIZ-a iz Nemačke sprovode u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i lokalnom samoupravom u Srbiji.

Radionica je realizovana uz učešće predstavnika Ministartva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Republičkog geodetskog zavoda, Poreske uprave, naučnih ustanova, eksperata iz Nemačke iz oblasti procene nepokretnosti, predstavnika udruženja procenitelja Srbije, predstavnika bankarskog sistema kao i predstavnika lokalne samouprave iz Srbije. Predstavljala je pokušaj da se prikaže širok spektar elemenata vezanih za procenu vrednosti nepokretnosti, kao i upoređenje metodologije pojedinačne procene vrednosti nepokretnosti u Republici Srbiji i drugim evropskim zemljama koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda Mr Stojanka Branković je svojom prezentacijom upoznala učesnike seminara sa ulogom Republičkog geodetskog zavoda u oblasti procene vrednosti nepokretnosti i nadležnostima u oblasti masovne procene vrednosti nepokretnosti.

Izuzetno interesantna tema izazvala je veliko interesovanje prisutnih, pa je usledila konstruktivna diskusija koja je, pored teme procene nepokretnosti, potvrdila značaj katastra nepokretnosti kao evidencije o nepokretnostima, pravima na njima, teretima i ograničenjima.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 2.3.2012.

SRPSKO TURSKI POSLOVNI FORUM BIĆE ODRŽAN 12. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Privredna komora Beograda i Udruženje SITA (Serbian International Trade Association) po treći put organizovaće "SRPSKO-TURSKI POSLOVNI FORUM" koji će se održati 12. marta 2012. godine u 10,30 hotel "M", Bulevar oslobođenja 56 a, Beograd.

U organizaciji ovogodišnjeg foruma kao i prethodne godine biće uključena i Regionalna privredna komora Kraljevo.

Učešće na ovom forumu uzeće članovi Poslovne federacije biznismena MARIFED (Federacije Biznismena Mramorne oblasti Turske) koja broji ukupno 31 poslovnu asocijaciju sa 9650 privrednika i Poslovne federacije biznismena ANFED (Anadolska Federacija Biznismena) koja broji ukupno 24 poslovne asocijacije sa 5822 privrednika. Poslovne federacije biznismena MARIFED I ANFED su članice konfederacije biznismena TUSKON iz Istanbula koji broji preko 50.000 privrednika.

Privrednu delegaciju Turske čine 34 privrednih društava, koja svoju delatnost obavljaju u sektorima: građevinarstva, tekstila, prehrane, mašinske industrije, metalske industrije, hemiske industrije, proizvodnje nameštaja, izdavaštva, IT tehnologije i telekomunikacijai dr..(spisak firmi koje će učestovati na forumu dat je u prilogu).

Turske firme su pokazale veliko interesovanje za srpsko tržište, a ponajviše posle stupanja na snagu Sporazuma o Slobodnoj Trgovini izmedju Srbije i Turske koji pruža znatne olakšice u saradnji dveju zemalja i posle potpisivanja sporazuma o ukidanju viza između dve zemlje. Republika Srbija potpisala je sa Republikom Turskom, Sporazum o slobodnoj trgovini, koji se primenjuje od 1. septembra 2010. godine i koji doprinosi značaju povećanja ukupnog obima međusobne trgovinske razmene, posebno srpskog izvoza, kao i većoj zainteresovanosti turskih investiora za investiranje u srpsku privredu.

Dosadašnji Srpsko-Turski poslovni forumi okupljali su turske privrednike iz Burse (Asocijacija Bugaiad), Samsuna (Asocijacija Kasiad) i Adane (Asocijacija Agid) - 2011 godine i iz Izmira (Udruženje privrednika IGIT), Egejska Federacija biznismena ESIDEF - 2010. godine. Forumi su doprineli uspostavljanju brojnih poslovnih kontakata, predstavljeni su potencijali za zajedničko ulaganje i zaključeni su brojni poslovni ugovori.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe iz Privredne komore Beograda su: Milijana Tomanović, Udruženje trgovine tel. 2642-778 i Jelena Ćupina, Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom tel. 2642-088, ispred Udruženja SITE, Nedzad Kačapor 062 8350-525.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 4.3.2012.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 17. MARTA DO 7. APRILA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA Rok za prijavu učešća je 15. mart 2012. godine

Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union realizuje obuku veštaka i kandidata za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke.

Ovim Zakonom uređuju se uslovi za obavljanje veštačenja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka, postupak upisa i brisanja pravnih lica koja obavljaju veštačenje, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju veštačenje. Pitanja koja se tiču različitih oblika veštačenja koji se koriste u svim postupcima (krivični, parnični, vanparnični, izvršni i sl.), kao i pitanja koja se tiču procene, obezbeđenje, davanje stručnih mišljenja i sl. a koja su od interesa za stručnu javnost će biti detaljno razmatrana na ovoj obuci.

Obuka je namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka i realizovaće je tim profesora i istaknutih stručnjaka u ovoj oblasti.

Mesto i vreme održavanja obuke: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala IVa na četvrtom spratu. Obuka, koja traje mesec dana, biće realizovana subotom u periodu od 17. marta do 7. aprila 2012. godine od 900 do 1600 časova (prema satnici programa iz priloga).

Kotizacija: 23.000,00 dinara (+ PDV).

Prijava učešća: do 15. marta 2012. godine (prijava u prilogu).

Informacije: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Katarina Tinterović tel: 3619-472; e-mail: treningkom@kombeg.org.rs

Napomena: Obzirom na veliko interesovanje za temu i ograničen broj učesnika po grupi (do 25 učesnika) Privredna komora Beograda zadržava pravo da Vašu prijavu, ukoliko je grupa za koju ste se prijavili već popunjena, registruje za grupu u kojoj ima slobodnih mesta, o čemu ćete biti obavešteni.

Detaljnije možete videti na http://www.kombeg.org.rs/aktivnosti/c_obrazovanje/Detaljnije.aspx?veza=6583 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 4.3.2012.

SEMINAR "POLITIKE I PRAVILA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U OBLASTI JAVNIH NABAVKI" BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 7. DO 9. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Seminar "Politike i pravila Evropske banke za obnovu i razvoj u oblasti javnih nabavki", 07. - 09. mart 2012. godine, 09,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje
Privredna komora Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizuju seminar o politikama i pravilima EBRD u oblasti javnih nabavki.

Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa politikama i primenom pravila javnih nabavki EBRD, identifikovanje osnovnih problema u realizaciji javnih nabavki i povećanje zainteresovanosti poslovne zajednice kako bi se obezbedila kvalitetna konkurencija na projektima u javnom sektoru.

Privrednicima će se obratiti Mihailo Vesović, potpredsednik PKS, Hildegard Gacek, predstavnik EBRD u Beogradu i Jan Jackholt, direktor Uprave za javne nabavke EBRD.

Trećeg dana seminara (petak, 09. mart), predstavnici EBRD održaće dodatne konsultacije u trajanju od 15 minuta, sa zainteresovanim učesnicima radionice.

Kontakt telefon: 011/ 3300 904

Detaljnije možete videti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.3.2012.

U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA GLOBAL MAPPING PODACI GLOBAL MAP SRBIJE - VERZIJA 2 OBJAVLJENI NA SAJTU ISCGM-a

Saradnja između Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) i Japanske agencije za međunarodnju saradnju (JICA), razvijena kroz implementaciju projekta "Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji", omogućila je da Srbija postane deo globalne kartografske zajednice orijentisane ka praćenju klimatskih promena i očuvanju životne sredine na svetskom nivou.

Linkovi:

Global Mapping http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi (ONLINE)

Srbija je započela aktivnosti na projektu Global Mapping u martu 2011. godine. Tada je RGZ, kao članica asocijacije EuroGeographics, pristupio ovom projektu kao nacionalna kartografska organizacija i nadležna institucija za geoprostorne podatke u Republici Srbiji.

Izrada Global Map Srbije započela je učešćem predstavnika RGZ-a na obuci "Global Mapping for Sustainable Development", održanoj u Cukubi u Japanu od 9. juna do 25. avgusta 2011. godine. Tokom boravka u Japanu, polaznik iz RGZ-a prilagodio je već pripremljene podatke za projekat EuroGlobalMap u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Sva četiri vektorska sloja (saobraćaj, granice, hidrografija, naseljena mesta) završena su i uspešno su prošla proveru Programa za kontrolu podataka Global Map-a (GMDC). Takođe, izrađeni su i metapodaci za navedene vektorske slojeve. Na kraju obuke na sajtu ISCGM (International Steering Committee for Global Mapping) objavljen je Global Map Srbije sa četiri vektorska sloja. Pored ovih slojeva, za vreme obuke započeta je i izrada sloja zemljišni pokrivač i u toku je njegovo kompletiranje u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Znanje koje je stečeno od ljubaznih stručnjaka iz ISCGM-a prenosi se drugim inženjerima RGZ-a, čime je RGZ osposobljen da samostalno izrađuje i održava slojeve Global Map-a.

Srbija je na putu razvoja, a to podrazumeva i velika angažovanja u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Objavljivanjem Verzije 2 Global Map-a, Srbija je jedan korak bliže ostvarenju ovog cilja.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 2.3.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

REPUBLIĆKI JAVNI TUŽILAC IZRAZILA UVERENJE DA ĆE TUŽILAČKA ISTRAGA KOJA JE U NAŠ PRAVOSUDNI SISTEM UVEDENA NOVIM ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU DOPRINETI BOLJEM RADU PRAVOSUĐA, UZ PUNU ZAŠTITU PRAVA OKRIVLJENIH: Pohvale za rad apelacionog javnog tužioca iz Novog Sada

Tanjug

Tužilaštvo za organizovani kriminal i BIA pratili su godinu dana kriminalnu grupu Novosađanina M.N., koja je snabdevala domaće tržište narkotika, najviše Novi Sad, ali i druge gradove u Srbiji, izjavila je danas Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

„Zemlja porekla droge je Albanija, a tranzit je išao preko Kosova. Zaplenjeno je više od 85 kilograma skanka i pronađena je znatna količina oružja i municije. Uhapšeno je desetoro lica.

Posebno želim da pohvalim rad apelacionog javnog tužioca iz Novog Sada Đorđa Ostojića na ovom slučaju”, kazala je Dolovac u intervju za Novi magazin.

Povodom slučaja P.B. i njenog naloga da se pritvori zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće u kojoj su stradale dve devojke, a od posledica preminula još jedna, tužiteljka je kazala da je postupila po obavezi.

„Čim sam dobila informaciju da vozač nije lišen slobode, moja obaveza bila je da izdam nalog da se izvršilac krivičnog dela liši slobode. Kao državni tužilac preduzimaću sve mere da oni u okviru tužilaštva koji su učinili propuste budu i sankcionisani shodno zakonu“ .

Tužiteljka je izrazila uverenje da će tužilačka istraga koja je u naš pravosudni sistem uvedena novim Zakonikom o krivičnom postupku doprineti boljem radu pravosuđa, uz punu zaštitu prava okrivljenih i odbacila sumnje u uspeh.

„Devedeset odsto zemalja danas je na poziciji da je tužilačka istraga brža i jeftinija, a sam postupak dobija na kvalitetu”, kazala je ona i dodala da debatu u javnosti o novom ZKP doživljava kao dobronamernu javnu raspravu o ovom zakonskom rešenju.

Prema njenoj oceni, reforma pravosuđa je ogroman projekat koji je imao bolne tačke, ali koje su u najvećoj meri na vreme otklonjene i novim zakonskim rešenjima je stvoren okvir koji interes građana štiti daleko bolje nego ranije, bez parničenja dugačkog po 30 godina, izvršenja po nekoliko godina ili otezanja krivičnih postupaka u nedogled.

„Pratili smo glas Evrope, pravovremeno reagovali na sugestije. Za mene je reforma odgovor na pitanje koje postavljaju građani Srbije - koliko je pre deset godina u proseku trajao krivični ili parnični postupak, a koliko traje danas? Koliko svakome od nas treba da zaštitimo svoj interes pred pravosudnim organima, koliko je vremena potrebno da se izvrši jedna presuda”, objasnila je Dolovac.

Dnevna ažurnost u 97 odsto tužilaštava u Srbiji, velika sredstva u budžetu zahvaljujući oportunitetu i sporazumima o priznanju krivice, aktivna uloga na međunarodnom planu, borba protiv najtežih oblika kriminala, rezultati su reforme „koji samo zlonamerni mogu da nipodaštavaju”, kazala je Doolovac.

Pravusuđe Srbije u potpunosti je spremno za unapređenja koja zahteva Poglavlje 23 u daljim evropskim integracijama, ocenila je ona i naglasila da evropske standarde Srbija želi da primenjuje „zbog toga što su dobri za nas, a ne zato što nas neko na to tera”.

„I u zemljama koje su daleko brže ušle u EU stanje u pravosuđu slično je ili gore nego što je u Srbiji. Još se borimo sa reliktima prošlosti, s početnim stanjem koje je sudije i tužioce devedesetih potpuno degradiralo, sa umornim sistemom koji se naslanjao na politiku, a ne na struku, sa vremenom kada je standard bio da se politički neistomišljenik ili novinar koji traga za istinom uhapsi ili ubije”, rekla je tužiteljka.

Ona je potvrdila da je u okviru projekta EU pružanja pomoći zemljama Zapadnog Balkana u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i drugih ozbiljnih krivičnih dela jedan evropski tužilac biti u Srbiji.

Cilj projekta je jačanje tužilačke mreže, a evropski tužioci koji borave u Srbiji tesno će sarađivati s tužilaštvima na polju međunarodne saradnje i pomoći u jačanju operativnog kapaciteta našeg tužilaštva”, kazala je Dolovac.

Odgovarajući na pitanje da li je pravosuđe pod političkim uticajem i može li se obračunati sa koripcijom tužiteljka je kazala da Srbija u najvećoj meri slomila organizovani kriminal, ali da tek „predstoji žestoka borba protiv korupcije, a to je upravo povezanost kriminalnih mreža sa državnim organima”.

 „Više puta sam rekla da tu nema kalkulacije i koliko god da neko želi da utiče na tužilački ili sudijski rad, sigurna sam da ti pokušaji neće proći. Korupcija u pravosuđu je danas na najmanjoj meri u novijoj istoriji. A ako i postoji korupcija u pravosuđu nisu nam krivi političari, već mi sami. Ne može časnog nosioca pravosudne funkcije nijedna politika naterati da bude korumpiran”, rekla je tužiteljka.

Dolovac je kazala da su predmeti poput Kolubare, nabavke vakcina i drugi u kojima ima poznatih imena „razrešeni, optužnice su stupile na pravnu snagu u najvećem broju slučajeva, negde su istrage pri kraju”.

„Ja ne mogu uticati na dužinu sudskih postupaka, jer to zavisi od sudova. Ali i novi ZKP daje nadu da će postupci biti efikasni, jer pravda koja je spora prestaje da bude pravda.
Međutim, brzina je samo jedan dobar argument za pravdu, za mene je jednako važan kvalitet. Nije pravosuđe fabrika, već je važno da efikasno i kvalitetno sačuvamo državni interes”, objasnila je ona.

„Sporazumom smo pobedili u predmetu, dobili priznanje krivice, u budžet su se slila značajna sredstva, postupak protiv ostalih okrivljenih biće znatno komforniji za tužioca, a Svetlana Ražnatović je dobila odgovarajuću kaznu koju je prihvatio i potvrdio sud”, kazala je ona i navela da je gotovo identično Nemačka rešila sličan slučaj Borisa Bekera, kao i Italija slučaj motociklističkog šampiona Valentina Rosija.

Republička tužiteljka je ponovila da je rešavanje ubistava novinara Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića prioritet i da novinari ubijeni zato štio su bili hrabriji od drugih ne smeju biti zaboravljeni.

“Želela bih da kroz sudske postupke, ako je to moguće, dođemo do odgovornih, da pošaljemo jasnu poruku svima da je ubistvo novinara težak zločin i da će ga država sankcionisati. I upravo na taj način želim da pokažem da je danas država ta koja hapsi zločince, a nije njihov saučesnik”, kazala je tužiteljka.

Dolovac je uverena da će tužilačka istraga i u ovim slučajevima doprineti bržim postupcima.

“U nekim od ovih predmeta ima velikih pomaka, ali u nekim slučajevime smo još na početku. Ono što garantujem jeste da mi danas činimo sve što možemo, sve ono što u momentu i po izvršenju ovih krivičnih dela nije učinjeno, i da nećemo stati, niti se zadovoljiti odgovorima da predmeti ubistva novinara nisu rešeni. Svaki od ovih predmeta ima neku specifičnost, a tragovi vode do najmračnijih dubina režima devedesetih”, kazala je Zagorka Dolovac.

Naglašavajući da nema onih koje neće procesuirati ukoliko se pokaže da su na bilo koji način učestvovao u ubistvo Dade Vujasinović.

“Uviđaj je urađen katastrofalno, zaključeno je da je ona pucala u sebe nožnim palcem, dugom cevi. Ta verzija vređa osnovnu inteligenciju, vređa slobodu i demokratiju. Znate, ja nemam dileme da svi koji su na bilo koji način učestvovali u ovakvim zločinima moraju da odgovaraju. Ukoliko je počinilac bio neko iz državnog aparata, imam još veći motiv da takve ljude koje su bili u stanju da na najbrutalniji način oduzimaju glas slobodi govora pošaljem u zatvor”, kazala je Zagorka Dolovac.

“Ja nisam političar i ne pravim kalkulacije, ne zanima me ko je bio na kojoj poziciji i eventualno čiji je sada. Moji tužioci imaju zeleno svetlo da idu do kraja, da ne kalkulišu. Jedino u šta gledaju jeste zakon. Sve drugo me apsolutno ne zanima. A i ne vidim nijednog časnog političara koji će pokrivati monstrume koji su ubijali novinare koji tragaju za istinom”, kazala je tuđiteljka.

Odgovaraju na pitanje kada će se znati rezultati istraživanja i odluka tužioca za ratne zločine protiv čelnika medija koji se sumnjiče za ratno-huškačko novinarstvo, Dolovac je ocenila pozitivnim opredeljenje Tužilaštva za ratne zločine opredelilo da procesuira eventualne povrede humanitarnog prava kroz pozivanje ili podsticanje na ratne zločine.

“Knjiga ‘Reči i nedela’ govori veoma mnogo. Mislim da je reč o istorijskom predmetu, o predmetu koji će ujediniti tužilačku i novinarsku profesiju i koji će, prema mojim informacijama, brzo ući u sledeću procesnu fazu. Govor mržnje devedesetih bio je ubojitiji od metka, a izmišljenim pričama neki su se novinari zaista ogrešili o svoju profesiju i po svoj prilici učinili krivično delo”, kazala je za Novi magazin republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

autor: Jelka Jovanović izvor: Novi magazin

DOLOVAC: PREDSTOJI "ŽESTOKA BORBA" PROTIV KORUPCIJE

Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac je ocenila danas da organizovani kriminal u Srbiji slomljen, a da je na redu borba protiv korupcije.

Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac izjavila je da je Srbija "u najvećoj meri" slomila organizovani kriminal, ali da predstoji "žestoka borba" protiv korupcije.

"Korupcija u pravosudju je danas na najmanjoj meri u novijoj istoriji. A ako i postoji korupcija u pravosudju nisu nam krivi političari, već mi sami. Ne može časnog nosioca pravosudne funkcije nijedna politika naterati da bude korumpiran", rekla je Dolovac za nedeljnik Novi magazin.

Tužiteljka je kazala da su predmeti poput Kolubare, nabavke vakcina i drugi u kojima ima poznatih imena "razrešeni, optužnice su stupile na pravnu snagu u najvećem broju slučajeva, negde su istrage pri kraju".

Dolovac je poručila da ona ne može uticati na dužinu sudskih postupaka, jer to zavisi od sudova i dodala da novi Zakon o krivičnom postupku daje nadu u bolju efikasnost, "jer pravda koja je spora prestaje da bude pravda".

VLADA RS USKORO ĆE DONETI PODSTICAJNE MERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

B92, Beta

Ministar poljoprivrede Srbije Dušan Petrović najavio je danas da će iduće nedelje Vlada Srbije doneti podsticajne mere za razvoj poljoprivrede kojima je predviđena nabavka jeftinijeg goriva, kao i subvencije za poljoprivrednike.

"Te mere se ne donose zbog predizborne kampanje, već zbog opredeljenja vlade da razvija tu privrednu granu koja je prošle godine imala rekordan izvoz", rekao je Petrović na konferenciji za novinare na Biznis forumu na Kopaoniku.

On je objasnio da će biti objavljen javni poziv za nabavku goriva za poljoprivrednike koje će biti znatno jeftinije od onog na tržištu, ali nije mogao da precizira kolika će mu biti cena.

Prema njegovim rečima, država će u saradnji sa lokalnim samoupravama i ove godine pomoći u nabavci priplodnih junica, radi podizanja kvaliteta rasnog sastava goveda u Srbiji.

Petrović je rekao i da će biti produžena uredba o ograničenoj ceni hleba, naglasivši da država raspolaže dovoljnim zalihama pšenice, kukuruza, kao i da drži cenu brašna i stočne hrane pod kontrolom.

VOJVODINI URUČENA PRIZNANJA ZA DRUGO, TREĆE I ČETVRTO MESTO OD 110 EVROPSKIH REGIJA U OBLASTI EFIKASNOSTI STRANIH ULAGANJA

B92

Vojvođanskim gradovima Inđiji i Sremskoj Mitrovici i Pokrajini Vojvodini danas su u Kanu uručena priznanja za drugo, treće i četvrto mesto od 110 evropskih regija u oblasti efikasnosti stranih ulaganja.

Reč je o konkursu koji je organizovao magazin FDI, deo medijske grupacije Fajnenšel tajms (Financial Times).

Gradonačelnik Inđije Goran Ješić rekao je agenciji Beta da su nagrade dobra vest za Srbiju, jer ranije, sem Inđije, nije bilo gradova i regija iz Srbije na listi primamljivih mesta za investiranje.

"To je dokaz da kod nas sve više postoji konkurencija među opštinama i regionima u privlačenju stranih investicija", kazao je Ješić.

Inđija je pre četiri godine bila smeštena na listu 25 najboljih evropskih destinacija po svim kriterijuma, kada je u pitanju pozitivna klima za privlačenje stranih investicija.

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić rekao je da je za ovu pokrajinu priznanje magazina FDI izuzetno važno, jer više od 80 odsto stranih investitora u pokrajini čine investitori iz Evropske unije.

On je dodao da je nakon što je Srbija dobila status kandidata za EU i nakon što je Vojvodina dobila to visoko priznanje pojačan stepen interesovanja za ulaganja u tu pokrajinu.

"Ne možemo da se odbranimo od stranih investitora koji su zainteresovani za ulaganje u Vojvodinu i za razgovor sa nama", kazao je Pajtić.

Na prvom mestu u izboru magazina FDI je region Bukurešta u Rumuniji, a na konkurs se prijavilo ukupno 110 evropskih regiona i 253 grada.

Magazin FDI (FDI Intelligence) analizira tržišta i pruža informacije onima koji promovišu svoju lokaciju, koji traže novu biznis lokaciju ili samo analiziraju trendove.

SRBIJA MOŽE DA OČEKUJE NAJMANJE 10,5 MILIJARDI EVRA INVESTICIJA U ENERGETIKU U PERIODU OD 2010. DO 2020. GODINE

B92, Beta

Samo u oblasti obnovljivih izvora energije može se očekivati najmanje 600 miliona evra investicija, što je veoma konzervativna procena, kazao je Stambolis.
On je dodao da u procenu obima ulaganja nisu uračunate investicije u oblasti energetske efikasnosti.

Stambolis je kazao da prema studiji IENE o izgledima energetskog tržišta jugoistočne Evrope, region do 2020. godine očekuje oko 240 milijardi evra ulaganja u energetiku.

Najveći obim ulaganja, rekao je on, očekuje se u elektroenergetici, oko 90 milijardi evra, oko 55 milijardi biće uloženo u naftnom sektoru, oko 50 milijardi u obnovljive izvore energije, oko 25 milijardi evra u oblasti gasa, a dodatnih 20 milijardi u naftovode, gasovode i interkonekcije.

NEODRŽIVA JE SITUACIJA U SRBIJI DA JEDAN ZAPOSLENI RADI ZA JEDNOG PENZIONERA, DOK JAVNA PREDUZEĆA NEPOTREBNO TROŠE MILIJARDE EVRA

Predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik istakao je da u Srbiji na penzije iz budžeta odlazi 13 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP).

Lisovolik objašnjava da je to mnogo više od evropskih zemalja gde se, osim u Italiji i Ukrajini, u proseku izdvaja 5,9 odsto BDP-a.

On je rekao da javni dug Srbije, koji je premašio 45 odsto BDP-a, uopšte više nije nizak, te istakao da Srbija može postati konkurentna u regionu i Evropi ako smanji rashode, prvenstveno u javnoj potrošnji.

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor rekao je da javna preduzeća u Srbiji nepotrebno troše milijarde evra i da taj trošak čini tri odsto BDP-a, te da je doprinos privatnog sektora u BDP-u Srbije svega 60 odsto, manje nego u zemljama regiona.

SINDIKAT UPRAVE SRBIJE ZAHTEVA IZMENU UREDBE KOJOM SU SMANJENE PLATE VEĆINI ZAPOSLENIH U LOKALNOJ UPRAVI

Na protestu je bilo nekoliko stotina sindikalaca koji su se razišli nakon što su predstavnici Sindikata predali Vladi zahtev za izmenu ili stavljanje van snage uredbu po kojoj bi određene kategorije zaposlenih radnika primale manje zarade u odnosu na primanja iz 2011. godine.

Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica izjavio je agenciji Beta da su sindikalci već dva meseca ukazuju na problem ali da rešenje nije pronađeno.

"Današnji protest je upozorenje Vladi da je to krajni rok za rešavanja naših zahteva, u protivnom mi ćemo pozvati naše članstvo na masovnije proteste", rekao je Potežica.

Sindikat uprave Srbije ranije je ukazivao da će zbog vladine uredbe, od 30. januara, najslabije plaćeni radnici uprave primati manje od minimalne zarade.

Prema podacima sindikata, uredbom se smanjuje plata radnicima bez kvalifikacija i onima sa srednjom stručnom spremom, najslabije plaćeni zarađivaće nešto više od 16.000 dinara mesečno, što je manje i od obavezne minimalne zarade.

Iz Sindikata uprave rečeno je da je najnovijom uredbom Vlade Srbije plata nekvalifikovanog radnika smanjena za 1.746 dinara, a kvalifikovanog radnika za 2.491 dinar.

AMERIČKI KONGRES USVOJIO PREDLOG ZAKONA KOJIM SE OGRANIČAVA PRAVO GRAĐANA NA DEMONSTRACIJE I PROTESTE

Tanjug

Američki Kongres usvojio je predlog zakona kojim se ograničava pravo građana na demonstracije i proteste u blizini mesta gde se tada nalazi neki državni zvaničnik, što je liberalna javnost u SAD ocenila kao kršenje ljudskih prava.

Prema zakonskom predlogu koji je glatko prošao u Kongresu, i sada se čeka potpis predsednika Baraka Obame da bi stupio na snagu, zabranjeno je doći na skup na kome govori neki vladin funkcioner i negodovati ili zviždati.

Republikanski kongresmen iz Mičigena Džastin Amaš smatra da je zakon restriktivan i da će po njemu biti odgovorni građani koji uđu u zgradu ili prostor gde se nalazi štićena osoba, čak i ako ne znaju da to nije dozvoljeno.

Nekim vladinim zvaničnicima je potrebna dodatna zaštita tajne službe, ali to ne sme da se radi na uštrb Prvog amandmana Ustava koji garantuje slobodu govora, ističe ovaj kongresmen.
Zakonu se usprotivio i republikanski kandidat za predsedničku nominaciju Ron Pol, rekavši da uvek kad pomisli da vlada ne može da ide dalje u kršenju Prvog amandmana, ona to učini.

Nakon usvajanja ovog zakona, bivši predsedavajući Kongresa Njut Gingrič, koji se takođe bori za predsedničku nominaciju Republikanske partije, dobio je zaštitu tajne službe.

VOZAČ BMW-A UHAPŠEN NA ZAHTEV TUŽIOCA

Na zahtev Republičkog javnog tužioca vozač BMW-a koji je izazvao sudar na Pančevačkom putu uhapšen je, nakon što je prethodno pušten.

Tridesetčetvorogodišnji vozač BMW-a P.B., je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Pančevačkom putu u kome su nastradale dve osobe, a treca je preminula nakon toga.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac naredila je da se hitno uhapsi vozač "BMW-a"  izjavio je portparol Tužilaštva Tomo Zorić.

Slučaj će od Osnovnog tužilaštva u Beogradu, preuzeti Više javno tužilaštvo, zbog težine krivičnog dela i zaprećene zakonske kazne.

VLADA RS USVOJILA UREDBU O PRODAJI 50.000 TONA KUKURUZA

Vlada Srbije je donela uredbu o prodaji 50.000 tona kukuruza iz robnih rezervi po ceni od 18 dinara za kilogram, rekao je Petrović.

"Kukuruz će se prodavati preko Produktne berze u Novom Sadu, a pravo na kupovinu imaće proizvođači stočne hrane", rekao je on i dodao da je doneta uredba i o ukidanju carine i prelevmana za uvoz teladi, junadi i prasadi namenjenih tovu.

Ministar je najavio da će sutra doneti uredbu koja će definisati dinarske kredite za poljoprivrednike, odnosno, gazdinstva, zadruge i preduzeća koja će imati fiksnu kamatnu stopu od šest odsto godišnje.

Petrović je kazao da je doneta i uredba o ukidanju carine i prelevmana za uvoz junadi i prasadi namenjenih tovu. To je urađeno, kakao je objasnio, jer u Srbiji već dugo nema dobrog genetskog materijala, zbog čega je potreban uvoz.

"Za uvoz iz zemlja Evropske unije ukupna opterećenja su nula, odnosno nema carina i prelevmana, a za druge zemlje ona su smanjena", kazao je on.

UREDBA VLADE RS O OGRANIČAVANJU MARŽI NA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE NEĆE BITI IZMENJENA NI STAVLJENA VAN SNAGE

Ministar Petrović je izjavio da je ta uredba dala rezulate i da ničim nije ugrozila bilo čiji poslovni interes. "Ne postoji nijedan razlog da se ta uredba o maržama stavi van snage", kazao je Petrović.

Govoreći o poskupljenjima hrane, Petrović je naveo da "ne vidi razlog za poskupljenje osnovnih životnih namirnica, jer su sirovine od kojih se proizvode domaće".

On smatra da zbog toga domaći proizvođači hrane ne treba da pravdaju poskupljenja time što je skočila vrednost evra. "Došlo je ili će doći do povećanja cena konditorskih proizvoda i sokova ali pre svega onih koji su vezani za uvoz ili su uvozni proizvodi", rekao je on.

Prema njegovim rečima, poslednja dva dana Ministarstvo je obavilo kosultacije sa svim proizvođačima slatkiša i sokova i, kako je dodao, "domaći proizvođači neće povećavati cene".

On je naveo i da povećanje kursa "za domaću privredu u značajnom delu može da bude pozitivna stvar, jer može da bude konkurentnija, a i su uvozni proizvodi su skuplji, dok istovremeno uzvoznici zarađuju više".

Petrović je ocenio da "Vlada konzistentnom politikom brani cenu osnovnih životnih namirnica" i da država kao neutralan regulator štiti interese svih građana, odnosno njihov standard.

EPL NAJVREDNIJA KOMPANIJA NA SVETU

Poslovni dnevnik

Tržišna kapitalizacija komopanije Epl prvi put u istoriji premašila je 500 milijardi dolara, učvrstivši time status najvrednije kompanije na svetu.

Samo šest američkih kompanija je do sada zabeležilo tržišnu vrednost veću od 500 milijardi dolara, i uz Epl to su Ekson Mobil, Majkrosoft, Cisko, Intel i Dženeral Elektrik.

Inače, portal CNN Money je objavio da je vrednost Epla sada veća od bruto domaćeg proizvoda Poljske, Belgije, Švedske, Saudijske Arabije ili Tajvana.

Međutim, na taj tekst ubrzo se obrušio "Business Insider", tvrdeći da su takva poređenja sasvim pogrešna. Naime, 500 milijardi dolara jeste vrednost koja premašuje BDP Poljske, ali BDP predstavlja ukupnu godišnju vrednost dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji, dok tržišna kapitalizacija zavisi od procene tržišta, odnosno ulagača.

Stručnjaci "Business Insidera" pritom navode da bi se bolja slika dobila kada bi se tržišna kapitalizacija Epla uporedila sa ukupnom vrednošću imovine u Poljskoj.

Još bolja mera Eplovog "BDP-a" mogla bi biti njegova godišnja prodaja, koja je prošle godine dostigla čak 127 milijardi dolara. Epl je u tom smislu veći od, na primer, Katara.

USTAVNI SAVET FRANCUSKE UKINUO ZAKON O PORICANJU GENOCIDA, OCENIVŠI DA JE TO U SUPROTNOSTI SA SLOBODOM IZRAŽAVANJA

B92, Beta

Ustavni savet Francuske ukinuo je zakon kojim se negiranje jermenskog genocida 1915. inkriminiše, ocenivši da je to u suprotnosti sa slobodom izražavanja.

Zakon o negiranju genocida nad Jermenima je izazvao diplomatsku krizu između Pariza i Ankare.

"Savet je ocenio da se sprečavanjem osporavanja ili postojanja sudske kvalifikacije neke vrste zločina čini nešto neustavno" i krši se sloboda izražavanja i komunukacije, navodi se u saopštenju.

Turska je sa "zadovoljstvom" danas prihvatila odluku Ustavnog saveta. "Velika kriza je izbegnuta između Francuske i Turske", izjavio je neimenovani portparol turske diplomatije.

Zakon, koji je usvojen u francuskom parlamentu 23. januara, podržao je predsednik Nikola Sarkozi, koji je obećao 1. februara novi tekst u slučaju ustavne cenzure.

Zakon o poricanju genocida, među kojima i jermenski 1915. godine, izglasan je uprkos pretnjama Turske i prisustvu nekoliko hiljada demonstranata tada ispred parlamenta u Parizu.

Velika većina poslanika glasala je za nacrt zakona, koji predviđa godinu dana zatvora i 45.000 evra kazne za svako javno negiranje genocida, koji je zakonom priznat.

Francuska priznaje dva genocida: prema Jevrejima u Drugom svetskom ratu i prema Jermenima, ali je do sada samo kažnjavala za poricanje prvog genocida.

Francuska je 2011. godine priznala postojanje genocida Otomanskog carstva nad Jermeninima između 1915. i 1917. godine, kada je stradalo, prema Jermenima, milion i po ljudi.

Turska priznaje da je poginulo do 500.000 Jermena, ali tokom sukoba i njihove nasilne deportacije prema Iraku, Siriji i Libanu, tada takođe pod Otomanskim carstvom.

Turska odbacuje termin genocid i smatra da je broj ubijenih Jermena preuveličan, a ukazuje i na to da je u tom sukobu žrtava bilo na obe strane.

Turska je pre usvajanja zakona zapretila da će početi da osuđuje "francuski kolonijalizam" na međunarodnim skupovima kao uzvratnu meru na plan Francuske da proglasi krivičnim delom poricanje da su masovna ubistva Jermena u otomanskoj Turskoj bila genocid.

Turska je tada zapretila da će, ako taj predlog bude usvojen, povući ambasadora iz Francuske, a turski premijer Redžep Tajip Erdogan rekao je da bi Francuska trebalo da ispita šta je ona radila u Africi, uz ocenu da je Francuska odgovorna za smrt hiljada ljudi u Alžiru i Ruandi.

RUMUNSKI PARLAMENT JE USVOJIO ZAKON O LUSTRACIJI, KOJI ONEMOGUĆAVA KOMUNISTIMA KOJI SU NEKADA IMALI VISOKE POLOŽAJE DA PONOVO DOĐU NA VLAST

B92, Beta

Rumunski parlament je usvojio Zakon o lustraciji, koji onemogućava komunistima koji su nekada imali visoke položaje da ponovo dođu na vlast

Rumunska javnost 20 godina čeka donošenje zakona o lustraciji. Bivši komunisti su se vratili na vlast, što objašnjava nerešene ili loše rešene probleme u Rumuniji.

Odmah posle rumunske revolucije, u martu 1990, usvojena je Temišvarska deklaracija, kojom se predviđa da bivši komunisti koji su bili na položajima i bili angažovani u političkoj policiji dobiju 20-godišnju zabranu obavljanja zvaničnih dužnosti.

Režim Jona Ilijeskua, koji je preuzeo vlast posle revolucije, nije prihvatio tu deklaraciju, a ni kasnije nisu uspeli pokušaji da se izglasa zakon o lustraciji.

Sadašnji zakon predviđa petogodišnju lustraciju za osobe koje su imale plaćene političke položaje u komunističkoj partiji – u centralnom, regionalnom i lokalnom aparatu, članove centralnog komiteta komunističke partije, članove Državnog saveta, ministre, osobe koje su radile u represivnom aparatu, direktore izdavačkih kuća, tužioce koji su praktikovali političku policiju.

Mnogi smatraju da je zakon o lustraciji prekasno usvojen i da neće doprineti ozdravljenju rumunskog društva, pošto su mnogi na koje se zakon može primeniti već stari, a mlađi ljudi su već "očistili" svoju prošlost antikomunističkim stavom posle revolucije i sada su na dobrim funkcijama.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

U BEOGRADU OTVORENA KONFERENCIJA O OTVARANJU ENERGETSKOG TRŽIŠTA U JUGOISTOČNOJ EVROPI • U Srbiji je do 2020. godine potrebno uložiti oko 1,5 milijardi evra u razvoj energetske infrastrukture, a u regionu jugoistočne Evrope oko 240 milijardi evra •

U Srbiji je do 2020. godine potrebno uložiti oko 1,5 milijardi evra u razvoj energetske infrastrukture, a u regionu jugoistočne Evrope oko 240 milijardi evra, izjavio je danas izvršni direktor Instituta za energetiku jugoistočne Evrope IENEA Kostis Stambolis.

Ulaganja u Srbiju obuhvatiće izgradnju gasne infrastrukture, modernizaciju rafinerija, izgradnju elektrana za proizvonđu struje, kao i ulaganja od oko 600 miliona evra u obnovljive izvore energije, rekao je Stambolić, učestvujući na konferenciji o otvaranju energetskog tržišta u jugoistočnoj Evropi, koja se održava u Beogradu.

Od 240 milijardi evra, koliko je potrebno da se uloži u energtski sektor regiona, oko 55 milijardi evra biće uloženo u naftni sektor, oko 90 milijardi u oblast elekroenergetike, 24 milijarde u oblasti gasa i oko 20 milijardi u obnovljive izvore, naveo je Stambolis.

On je izrazio očekivanje da će te investicije biti realizovane, zbog značaja energetskog sektora za razvoj zemalja regiona i regionalnog energetskog povezivanja.

Stambolis je ocenio da se ekonomska kriza odražava na investciije u energetici, ali više u zapadnoj Evropi, gde je izraženiji uticaj krize iz evrozone, nego u istočnoj.

Stambolis je predstavljajući studiju regionalnog energetskog tržišta, koju je uradila IENEA, ukazao na veliku zavisnost zemalja regiona, od uvozne nafte i gasa i istakao značaj energetskog povezivanja i razvoja regionalne energetske infrastukture.

"Treba nam više cevovoda, posebno naftovoda, zbog energetske sgurnosti, a povezivanje u elekroenergetici postaće sve značajnije" rekao je Stambolis i naglasio da su najveći izazovi sa kojima se suočavaju zemlje regiona, velika zavisnost od uvoza nafte i gasa, nizak nivo diverzifikacije izvora enegrije i malog učešća obnovljivih izvora.

On je istakao da je u zemljama regiona izražen rast proizvodnje i potrošnje gasa i proizvodnje struje iz obnovljivih izvora, iako je ona još na nezadovoljajućem nivou, a beleži se smanjenje potrošnje uglja i konstantan rast cena nafte, koja će sve više imati uticaj na ukupnu privredu zemalja regiona.

Izvor: Tanjug, 7.3.2012.

OKRUGLI STO NA TEMU "IZAZOVI ŽIVOTA ŽENA U MALIM SREDINAMA: KAKO DO SVOJIH PRAVA?" BIĆE ODRŽAN 9. MARTA 2012. GODINE U SKUPŠTINI APV

Skupština APV i Pokrajinski ombudsman organizuju povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, okrugli sto o temi "Izazovi života žena u malim sredinama: kako do svojih prava?" u petak, 9. marta 2012. godine. Okrugli sto će biti održan u Skupštini APV, u sali 3, od 11.00-13.00 časova.

Povodom Međunarodnog dana žena, koji je ove godine posvećen ženama koje žive na selu biće ukazano na probleme sa kojima se u svakodnevnom životu susreću žene u manjim sredinama u Vojvodini, na stvarne i potencijalne izvore kršenja njihovih prava, kao i na mogućnosti zaštite od diskriminacije, odnosno potrebu donošenja mera za poboljšanje položaja žena koje žive na selu. Zaključci sa ovog okruglog stola treba da posluže kao smernice za delovalnje, kako institucije Pokrajinskog ombudsmana, tako i drugih nadležnih institucija u oblasti zaštite i unapređivanja prava i kvaliteta života žena u Pokrajini.

Prisutne će pozdraviti potpredsednica Skupštine AP Vojvodine mr Maja Sedlarević, a o iskustvima pokrajinskih institucija u ostvarivanju i zaštiti prava žena koje žive u seoskim sredinama u Vojvodini govoriće zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, pomoćnica pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Anita Beretić i direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački.

Gošće iz Šida, Kule i Apatina govoriće o radu lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova i o aktivnostima žena u mesnim zajednicama.

Vreme predviđeno za davanje izjava je 30 min pre početka tribine.

Molimo medije da izveštavaju.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 7.3.2012.

U OKVIRU REALIZACIJE PRVE FAZE PROGRAMA "KALENDAR LJUDSKIH PRAVA 2012" UPRAVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PODRŽALA PROJEKAT "KARAVAN ŽENSKIH PRAVA"

U okviru realizacije prve faze programa "Kalendar ljudskih prava 2012.", posvećenom unapređenju i zaštiti ljudskih prava, Uprava za ljudska i manjinska prava podržala je projekat Karavan ženskih prava koji se sprovodi u sledećim opštinama i gradovima: Bački Petrovac, Beograd, Kikinda, Kruševac, Novi Pazar i Užice.

Karavan ženskih prava je program koji realizuju Centar modernih veština (Beograd) i pet partnerskih organizacija: Centar za podršku ženama (Kikinda), Vojvođanka -regionalna inicijativa (Novi Sad), "URBAN IN" (Novi Pazar), Peščanik (Kruševac) i Ženski centar Užice (Užice).

Projekat obuhvata aktivnosti i programe čiji je cilj afirmisanje ženskih ljudskih prava, eliminisanje rodnih stereotipa i promovisanje značaja rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti. Projektni tim se opredelio da se aktivnosti dominantno realizuju u manjim sredinama i da se na taj način dopre do onih žena u lokanim zajednicama koje znatno ređe imaju priliku da se sretnu sa sadržajima koji ih upućuju na njihova prava i podstiču njihov građanski i ženski aktivizam. Cilj ovog projekta je podizanje vidiljivost i svesti o važnosti ženskih prava za demokratizaciju društva i on je usmeren na aktuelizaciju pitanja rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama i na nacionalnom nivou.

Aktivnosti na projektu obuhvataju izložbe fotografija "Žene u sportu" i "Žene na selu", predavanja "Šta je 8 mart bio, a šta nije", organizaciju lokalnog druženja oko prioriteta rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici i radionicu "Ženska prava". Sve aktivnosti će biti propraćene kampanjom odnosa s javnošću kroz saradnju i partnerstvo sa medijima, kampanjom na Internetu i promocijom na lokalnim medijima.

Informacije o projektnim aktivnostima možete pratiti na www.facebook.com/zenskaprava

Izvor: Vebsajt Uprave za ljudska i manjinska prava, 7.3.2012.

NA INTERNET STRANICI UPRAVE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA OBJAVLJENI REZULTATI KONKURSA U OKVIRU PROGRAMA "KALENDAR LJUDSKIH PRAVA 2012" ZA APRIL I MAJ

Rezultati konkursa u okviru programa "Kalendar ljudskih prava 2012" za april i maj. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava je na osnovu pristiglih predloga projekata sačinila rang liste koje možete preuzeti ovde:

 - Rang lista za april 2012 http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/u3/konkursi/kalendar/rang_lista_za_april.pdf (ONLINE)
 - Rang lista za maj 2012 http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/u3/konkursi/kalendar/rang_lista_za_maj.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Uprave za ljudska i manjinska prava, 7.3.2012.

U NAREDNIM MESECIMA OČEKUJE SE DALJI PAD INFLACIJE

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan Šoškić izjavio je danas da će međugodišnja inflacija u februaru biti pet odsto ili nešto ispod toga i da će u narednim mesecima biti nastavljen dalji pad inflacije.

On je na Kopaonik biznis forumu istakao da će u martu i aprilu inflacija biti na donjoj granici cilja, a moguće je da u kratkom periodu bude i ispod te granice.

Guverner je podsetio da je inflacioni cilj za 2012. godinu četiri plus minus 1,5 odsto i da NBS veruje da će kretanje cena u ovoj godini biti u ciljanim okvirima.

Šoškić je napomenuo da je 2011. godina završena sa inflacijom od sedam odsto, što je iznad gornje granice cilja od šest odsto, ali da su cene pod kontrolom države bile u okviru dogovorenog i inflacija je bila u ciljanim okvirima.

Izvor: Tanjug, 7.3.2012.

POTPISANA "DEKLARACIJA O POŠTOVANJU PRINCIPA OSNAŽIVANJA ŽENA" KOJU JE PODRŽALO 11 VELIKIH KOMPANIJA KOJE POSLUJU U SRBIJI

Predsednik Republike Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je ključna pretpostavka ubrzanog razvoja zemlje i regiona uspostavljanje novog koda za rešavanje problema u čijoj osnovi mora biti mirovna politika, borba za bolji život i traganje za rešenjima konflikta.

Tadić je na konferenciji "Principi osnaživanja žena: Ravnopravnost znači uspešno poslovanje - srpske kompanije kao lideri" naveo da je jedan od glavnih problema koji sprečavaju razvoj prostora jugoistočne Evrope to što je u društvima zemalja regiona dominantan princip konflikta, umesto principa miroljubivog rešavanja problema.

On je istakao da je potrebno promeniti ovaj kod i racionalno ići ka rešavanju problema, tragajući za najfunkcionalnijim modalitetima koji obezbeđuju mir, uz napomenu da ženski princip u uspostavljanju mirovne politike ima fundamentalnu važnost.

Državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike i predsednik Saveta za rodnu ravnopravnost Snežana Lakićević saopštila je da je, zahvaljujući velikom radu na zaokruživanju institucionalnih mehanizama za ravnopravnost žena, Srbija postala jedna od vodećih zemalja u regionu po pitanju rodne ravnopravnosti.

Lakićević je naglasila da bez rodne ravnopravnosti nema ni demokatije i da je Srbija puno uradila na zaokruživanju insitucionalnog okvira vezanog za ovo pitanje, pri čemu je u okviru Ministarstva rada formirana Uprava za rodnu ravnopravnost.

Na konferenciji, koju je organizovala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, potpisana je "Deklaracija o poštovanju principa osnaživanja žena" koju je podržalo 11 velikih kompanija koje posluju u Srbiji.

Cilj skupa jeste promovisanje smernica kako bi kompanije trebalo da se odnose prema ženama na radnom mestu.

Izvor: Press služba Vlade Repubčike Srbije, 7.3.2012.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST UPISA NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE BEZ DOKAZA O PLAĆENIM PORESKIM OBAVEZAMA ZA SVE PRENOSE U NIZU - Zakon o porezima na imovinu: član 38a
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE POREZOM NA POKLON USTUPANJA NASLEDNOG DELA UNUKE SUPRUZI OSTAVIOCA - Zakon o porezima na imovinu: član 21
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U 2012. GODINI ZA OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE - Zakon o porezima na imovinu: član 11
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA TROŠKOVA POTREBNIH ZA VOĐENJE PARNICE - Zakon o parničnom postupku: član 150 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NEOSNOVANOST POTRAŽIVANJA NASTALOG USLED NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE - Uredba o uslovima za isporuku električne energije: član 42
 • Privredni apelacioni sud: POSLOVNI ODNOS KAO OSNOV ZA OBAVEZIVANJE NA PLAĆANJE CENE ZA ISPORUČENU ROBU - Zakon o parničnom postupku: član 476 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNOSNAŽNA SUDSKA ODLUKA O DELU TUŽBENOG ZAHTEVA KOJI JE U TOKU POSTUPKA PRIZNAT OD STRANE TUŽENOG - Zakon o parničnom postupku: član 3 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O PROMETU ROBE I USLUGA I POTRAŽIVANJA NAKNADE ZA IZDATKE UČINJENE U VEZI SA TIM UGOVORIMA - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 2
 • Ustavni sud: PROTIVUSTAVNO PROPISIVANJE RAZLIČITOG PORESKOG TRETMANA PRIMANJA PO OSNOVU ČINJENJA ILI PRUŽANJA POGODNOSTI U VIDU KORIŠĆENJA STAMBENIH ZGRADA I STANOVA U VLASNIŠTVU POSLODAVCA U ZAVISNOSTI OD TOGA DA LI OVA PRIMANJA OSTVARUJU ZAPOSLENI SA ZARADOM IZ BUDŽETA ILI OSTALA ZAPOSLENA LICA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 14a stav 1 tačka 2)
Likvidacije:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.3.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Sweet secret" d.o.o.

20308583

23. St. broj 2527/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2715

 

U postupku stečaja u predmetu 23. St-2527/2011 nad stečajnim dužnikom "Sweet secret" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Milana Rakića 115, Privredni sud u Beogradu, doneo je dana 21. februara 2012. godine
REŠENJE
I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Sweet secret" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Milana Rakića 115, matični broj: 20308583, PIB 105079800.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da raspoloživim sredstvima iz predujma za pokretanje stečaja pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Sweet secret" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Milana Rakića 115.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da, po pokriću nastalih troškova, ugasi tekući račun stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20308583.
VI. Nalaže se Poreskoj filijali Zvezdara da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 105079800.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i o završnom izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika i potvrde o gašenju tekućeg računa, a u vezi st. II i IV ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Danka Mimića iz Zemuna.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Alpos Trading" d.o.o.

 

17. St. broj 3602/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2556

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Ćalić, u postupku stečaja nad dužnikom "Alpos Trading" d.o.o. u stečaju, oglašava:
U predmetu br. 17-St-3602/2011, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ALPOS TRADING" d.o.o. u stečaju iz Beograda,. Antifašističke borbe broj 25/17, naredno poverilačko ročište zakazuje se za 12. 3. 2012. godine, sa početkom u 12,00 sati, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Univerzal holding" Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu

07015879

4. St. broj 181/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2736

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to sudija Dragan Dragović, kao stečajni sudija je Rešenjem 4-St-181/12 od 9. februara 2012. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Univerzal holding" Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu, Beograd, Majke Jevrosime 51, matični broj 07015879, PIB 100003033.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Milovanović, iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261.
III - Nalaže se zastupniku stečajnog dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom i preda mu u mestu i u vreme koje stečajni upravnik odredi pečat preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća, pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, poslovni prostor preduzeća - ovde stečajnog dužnika na čuvanje i upravljanje.
IV - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. april 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, sala broj 100/I, Masarikova 2.
V - Ispitno ročište određuje se za 8. maj 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, sala broj 100/I, Masarikova 2.
VI - Pozivaju se svi poverioci da prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
VIII - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za inženjering, konsalting i projektovanje "Prevem" d.o.o.

6672914

46. St. broj 2788/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2763

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za inženjering, konsalting i projektovanje "Prevem" d.o.o. Beograd, Šeste Ličke Divizije 80, matični broj: 6672914, PIB: 100174313.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Milošević Dragoslav, iz Beograda, Dušana Puhača 38, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za inženjering, konsalting i projektovanje "Prevem" d.o.o. Beograd, Šeste Ličke Divizije 80, u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđenja i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijkom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 230, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 25. jun 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 230, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 14. februara 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Kopaonik trade" d.o.o.

06741991

15. St. broj 176/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, objavljuje oglas.
I - Usvaja se završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, od 15. novembra 2011. godine.
II - Odobrava se raspored neraspodeljenog dela stečajne mase na ime troškova stečajnog postupka - I isplatni red u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika do 15. novembra 2011. godine.
III - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Ivanu Stankoviću iz Beograda, Gorenjska 15, u bruto iznosu od 165.000,00 dinara i odobrava mu se isplata neisplaćenog dela konačne nagrade u bruto iznosu od 70.000,00 dinara.
IV - Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991, PIB 100064953.
V - Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991, PIB 100064953.
VI - Nalaže se NBS - OPN filijala Kragujevac, da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991, PIB 100064953 koji se vodi kod UBB Banke Beograd a.d. broj 290-14213-87.
VII - Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Stari grad, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB 100064953.
VIII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka uništi pečate i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
X - Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo "Datalab tehnologije" d.o.o.

17541846

32 St. broj 2266/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2233

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 32. St. broj 2266/201 od 20. septembra 2011. godine u postupku stečaja nad privrednim društvom "Datalab tehnologije" d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Generala Mihajla Nedeljkovića 12, MB 17541846, PIB 103304929, odredio je na prvom poverilačkom ročištu, održanom 3. februara 2012. godine.
I. Zakazuje se završno ročište, radi zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o stečaju, za 27. mart 2012. godine u 12,15 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/2.
II. Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", smatraće se uredno obaveštenim poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Srem d.o.o.

07895305

25. St. broj 3334/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2743

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PKB+Srem+doo.shtml/seo=/companyid=31444

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Srem d.o.o., Ugrinovci, Krnjiševačka 6, mat. br. 07895305, PIB 100098200, doneo je 23. januara 2012. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad Srem d.o.o., Ugrinovci, Krnjiševačka 6, mat. br. 07895305, PIB 100098200.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Borivoj Popović, Beograd, Braće Jerković 127/2.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. april 2012. godine u 12,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/III.
VI. Ispitno ročište određuje se za 21. maj 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Privredno društvo "Stant" d.o.o.

20075651

32. St. broj 2414/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2206

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 32-St- 2412/2011 od 20. septembra 2011. godine u postupku stečaja nad privrednim društvom "Stant" d.o.o. Beograd - Zemun, Banatska 46a, MB 20075651, PIB 104024150, odredio je na prvom poverilačkom ročištu, održanom 3. februara 2012. godine.
I. Zakazuje se završno ročište, radi zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o stečaju za 20. mart 2012. godine u 10,15 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/2.
II. Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od osam dana, ukoliko imaju pravni interes da se nastavi postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, podnesu zahtev za sprovođenje postupka i uplate iznos od 250.000,00 dinara na depozitni račun ovog suda br. 840-298802-02 radi pokrića troškova stečajnog postupka.
III. Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", smatraće se uredno obaveštenim poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Berzanski posrednik brokerskog načina trgovine "Amity Broker" a.d.

 

15. St. broj 74/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2 je rešenjem 15. St. broj 74/10 od 3.2.2012. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom - Berzanski posrednik brokerskog načina trgovine "Amity Broker" a.d., iz Beograda, Karađorđeva 65.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o.

06035841

27. St. broj 3418/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2450

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Vesna Čebedžić Torbica u postupku stečaja nad Društvom za marketing usluge Color studio AS d.o.o. Beograd u stečaju, Karađorđeva 75, dana 21. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Društvom za marketing usluge Color Studio AS d.o.o. Beograd u stečaju, Karađorđeva 75, matični broj 06035841.
II. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o. Beograd stečaju, Karađorđeva 75, matični broj 06035841.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o. Beograd stečaju, Karađorđeva 75, broj 245-86519-49, a eventualno raspoloživa sredstva po namirenju nastalih troškova postupka prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
IV. Nalaže se Poreskoj upravi Odeljenje Savski venac da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100285711.
V. Otkazuje se ispitno ročište za stečajnog dužnika Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o Beograd stečaju, Karađorđeva 75 određeno za 26. mart 2012. godine u 11,30 časova, a Sud konstatuje da nema uslova za održavanje završnog ročišta.
VI. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Zorana Ćulibrka iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29d.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

DP Vulkanmont-Elektromontaža

06011845

25. St. 3836/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2754

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VULKANMONT+ELEKROMONTAZA.shtml/seo=/companyid=7186

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom DP Vulkanmont-Elektromontaža u likvidaciji. Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 237, mat. broj 06011845, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka DP Vulkanmont-Elektromonžata u likvidaciji Beograd-Novi Beograd, Jurija Gagarina 237, mat. broj 06011845, PIB 101831486 doneo je 20. januara 2012. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad DP Vulkanmont-Elektromonžata u likvidaciji Beograd-Novi Beograd, Jurija Gagarina 237, mat. broj 06011845, PIB 101831486.
II. Stečajni razlog je prezaduženost dužnika.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd, Terazije 23.
IV. Nalaže se zastupanje dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečat privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. april 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 21. maj 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

DM Ceramics d.o.o.

20138769

25. St. br. 3150/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2751

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom DM Ceramics d.o.o. Mladenovac, Nemanjina 21, matični broj 20138769, PIB 104301335, doneo je dana 30. januara 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad DM Ceramics d.o.o. Mladenovac, Nemanjina 21, mat. br. 20138769, PIB 104301335.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Pešut Željko Beograd, Braće Radovanovića 32.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. april 2012. godine u 10,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 21. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Bel pagette" d.o.o.

 

21. St. broj 2646/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1312

 

U postupku stečaja u predmetu broj 21. St. 2646/2010 nad stečajnim dužnikom "Bel pagette" d.o.o. iz Novog Beograda, Bulevar AVNOJ-a 90, zakazuje se završno ročište za Glavnu deobu za 15. mart 2012. godine, u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, soba 224/II.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo

07097034

St. 585/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2149

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo - u stečaju, Prote Mateje 1/b, dana 23. 2. 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo - u stečaju, Prote Mateje 1/b, matični broj 07097034, PIB 100067634, zakazuje se za 12. mart 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Agro Petlovača"

20017791

St. broj 786/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad "Agro Petlovača" Šabac - Petlovača, Jeremije Maksimović 65, doneo je 20.2.2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Agro Petlovača" Šabac - Petlovača, Jeremije Maksimović 65, Matični broj 20017791, PIB 103839407, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Rafailović Milijan iz Valjeva, Milovana Glišića 13.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 7.6.2012. godine, sa početkom u 10,30 časova u sudnici 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 29.3.2012. god. sa početkom u 10,00 časova u sudnici 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 20.2.2012. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju i promet "IDEJA-TEX" d.o.o.

6092489

St. broj 775/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2757

 

Privredni sud u Valjevu stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "IDEJA-TEX" d.o.o. Loznica, Dragoljuba Popovića 7, doneo je 20.2.2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "IDEJA-TEX" d.o.o. Loznica, Dragoljuba Popovića 7., matični broj 6092489, PIB 101192331, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Dragica Marković iz Zavlake.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 29.6.2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 30.3.2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 20.2.2012. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Mešovito preduzeće za izradu i distribuciju PVC stolarije "ASC-Green Line Windows" d.o.o.

17342711

St. broj 208/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2745

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. 208/11 dana 14. februar 2012. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Mešovito preduzeće za izradu i distribuciju PVC stolarije "ASC-Green Line Windows" d.o.o. Zaječar, Zvezdanski put bb, MB 17342711, PIB 100586743, na predlog Banke Intese a.d. Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 21. mart 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 20. jun 2012. u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 4.
Oglas o otvaranju stečaja biće objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Tehnopromet Bor AD

 

1. St. broj 1/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TEHNOPROMET-BOR.shtml/seo=/companyid=5567

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom Tehnopromet Bor AD Bor dana 21. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se licencirani stečajni upravnik Radoslav Mitrović preduzetnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene, kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 29. mart 2012. u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 19. juli 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 21. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

DOO "Lene"

20354909

St. broj 239/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. 239/11 dana 20. februara 2012. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom DOO "Lene", Sokobanja, Stevana Mokranjca 7, MB 20354909, PIB 105300421, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se Preduzetnik Kostić Milča, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 27. mart 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 26. juni 2012. u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja biće objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 20. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Ko-Trans" doo

20405589

St. broj 181/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2351

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu, St. broj 181/2011 od 14. februara 2012. godine usvaja se završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika od 9. februara 2012. godine, pa se utvrđuje da je konačna nagrada stečajnom upravniku isplaćena u celosti.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ko-Trans" doo - u stečaju iz Zrenjanina, Milana Stanivukovića 43/20, matični broj 20405589, PIB 105570151, na osnovu odredbe člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši brisanje u registru privrednih društava, nakon pravosnažnosti ovog rešenja.
Nalaže se stečajnom upravniku da po pravosnažnosti ovog rešenja, obavi preostale poslove u skladu sa Zakonom o stečaju i dr. propisima, i o njihovoj realizaciji podneskom obavesti stečajnog sudiju.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Serbita agrar" d.o.o.

20116579

Posl. broj St. 225/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2727

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 225/2011. godine, od 8. februara 2012. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Serbita agrar" d.o.o., iz Sutjeske, Ive Lole Ribara 6, matični broj 20116579, PIB 104220619.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Arsić Dragica iz Zrenjanina, Narodne omladine 15, broj licence 155-0368.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Prijave se mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku tog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 14. mart 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sudnici broj 56/I (shodno članu 36).
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 13. juni 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra broj 1, u sudnici broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 8. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za živinarsku i mesnu proizvodnju "Agroživ-Jagodina"

 

1. St. broj 853/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=683

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za živinarsku i mesnu proizvodnju "Agroživ-Jagodina" Jagodina, Kneza Milete b.b., koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 853/2010, održati 20. marta 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica br. 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag" Dragocvet

 

Posl. 3. St. broj 520/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2107

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag" Dragocvet, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 520/2011 održati 29. marta 2012. godine u 12,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, 21. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za dan 27. mart 2012. godine u 11,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 15.
II. Otkazuje se ispitno i završno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Javor komerc"

 

4. St. broj 156/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=859

 

Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad "Javor komerc" Kruševac, u stečaju St. broj 156/2010 za 29. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 3.
U prilogu vam dostavljamo i kopiju uplate na ime objavljivanja teksta oglasa.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO

17470043

3. St. broj 524/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Kraljevu, kao stečajni sud, stečajni sudija Miljkica Radovanović, rešavajući po predlogu stečajnog dužnika Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO Novi Pazar, Stane Bačanin 21, za pokretanje stečajnog postupka prema Društvu za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO Novi Pazar, Stane Bačanin 21, na ročištu održanom dana 9. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad Društvom za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO Novi Pazar, Stane Bačanin 21, PIB 102628078, matični broj 17470043, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svojbor 130.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazuje se za 6. juni 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 16 a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 3. april 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu soba broj 16.
VI. Stečajni postupak je otvoren dana 9. februara 2012. a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 9. februara 2012. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku RS".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Almir" d.o.o.

07639236

Posl. 1. St. broj 472/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2787

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. broj 472/11 od 22. februara 2012. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Almir" d.o.o., iz Novog Pazara, 1. maja 154, mat. br. 07639236, PIB 100745357.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda tel. 063/215-359.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka se dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoja obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 25. maj 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica br. 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 4. april 2012. godine u 13,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
Stečajni postupak je otvoren 22. februara 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd.
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Društveno preduzeće trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane

07186452

1. St. broj 407/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2746

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JABLANICA.shtml/seo=/companyid=1192

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Društveno preduzeće trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane, Jablanička 5 - u likvidaciji, pokrenutom po predlogu Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23, od 23. decembra 2011. godine, dana 10. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Društveno preduzeće trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane, Jablanička 5 - u likvidaciji.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane, Jablanička 5 - u likvidaciji, MB 07186452, PIB 100711507.
III. Stečajni razlog je prezaduženost.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečajeve Beograd.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Prvo poverilačko ročište određuje se za 30. mart 2012. godine, sudnica broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,00 časova.
VIII. Ispitno ročište određuje se za 15. jun 2012. godine u sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,00 časova.
IX. Stečajni postupak je otvoren 10. februara 2012. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog objavljeno na oglasnoj tabli Suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kanije obaviti.
X. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda 10. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1262

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, postupajući po službenoj dužnosti, 14. februara 2012. godine, doneo je rešenje.
Prestaje dužnost stečajnog upravnika Ace Nikolića iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, usled smrti.
Imenuje se za stečajnog upravnika Predrag Kosovac, stečajni upravnik iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Sport comercce" d.o.o.

 

1. St. broj 235/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=953

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Sport comercce" d.o.o. u stečaju iz Niša, postupajući po službenoj dužnosti, 14. februara 2012. godine, doneo je rešenje.
Prestaje dužnost stečajnog upravnika Ace Nikolića iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sport comercce" d.o.o. u stečaju iz Niša, usled smrti.
Imenuje se za stečajnog upravnika u ovom postupku Predrag Kosovac, stečajni upravnik iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Stanković-transport DOO

8244065

Poslovni broj 2. St. 1168/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Stanković-transport DOO Bačka Palanka, Svetozara Markovića 23 MB: 8244065, PIB: 101340714 po obaveštenju NBS od 2. septembra 2011. godine i predlogu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije Niš, Bulevar Nemanjića 14A od 14. decembra 2011. godine, doneo je 9. februara 2012. godine sledeće: rešenje.
Usvaja se predlog poverioca Fond za razvoj republike Srbije Niš za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Stanković-transport DOO Bačka Palanka, Svetozara Markovića 23 MB: 8244065, PIB: 101340714 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dragoljub Knežević iz Bačke Palanke, Save Kovačevića 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 13. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 11. april 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 9. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Piramida S d.o.o.

8410658

Posl. 2. St. broj 258/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2444

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Piramida S d.o.o., Beočin u stečaju, ul. Cara Dušana 2/3 MB: 8410658, PIB 101636655 po obaveštenju NBS Kragujevac od 17. januara 2011. godine i po predlogu predlagača Eurobank EFG a.d. Beograd, koga zastupa dr Nemanja Aleksić advokat u Novom Sadu od 24. juna 2011. godine, doneo je dana 21. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 2. februara 2012. godine.
Utvrđuju se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 19.562,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 200.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Piramida S d.o.o., Beočin u stečaju, ul. Cara Dušana 2/3 MB: 8410658, PIB 101636655.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

OD "Pan-Misal"

08687552

5. St. broj 270/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2217

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Pan-Misal" u stečaju, Pančevo, Kozaračka 30, matični broj 08687552, PIB 101818520 doneo je 10. februara 2012. godine, rešenje kojim je zakazao dopunsko ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati 19. marta 2012. godine u 8,45 časova, u sali 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

AD Industrija mesa i konzervi "Banat"

08044511

5. St. broj 21/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BANAT.shtml/seo=/companyid=3507

Privredni sud u Pančevu postupajući po stečajnom sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, u predmetu St. broj 21/12 stečajnog dužnika AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovac, Nemanjina 89, matični broj 08044511 PIB 101083816, obaveštava poverioce da je na osnovu člana 159. stav 7. Zakona o stečaju produženo za 15 dana trajanja prethodnog postupka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovac, Nemanjina 89, te da ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o Planu reorganizacije zakazano za 15. mart 2012. godine sa početkom u 13,00 časova se odlaže, a novo ročište za odlučivanje i glasanje o izmenjenom Planu reorganizacije koji je predlagač podneo ovom sudu 20. februara 2012. godine zakazuje se za 29. mart 2012. godine u 13,00 časova, raspravna sala 114, prvi sprat, zgrada Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.
Izmenjeni plan reorganizacije stečajnog dužnika AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovac, Nemanjina 89, matični broj 08044511 PIB 101083816, od 20. februara 2012. godine izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojim osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Predlagač je dužan da da odgovor na primedbe u roku od osam dana od prijema primedbe ovom sudu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Studio kvalitet" d.o.o.

8046581

Posl. 4. St. broj 206/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2759

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STUDIO+KVALITET.shtml/seo=/companyid=1240

Privredni sud u Somboru Rešenjem broj St. 206/2011 od 22. februara 2012. godine otvara postupak stečaja nad dužnikom "Studio kvalitet" d.o.o. Sombor, Apatinski put b.b., MB: 8046581, PIB: 100611512, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ljubović Predrag iz Sombora Vase Pelagića 19. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u dva primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi.
Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 27. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 2, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića broj 23. Ispitno ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 2, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića broj 23.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda 22. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"BOJAL-CO"

08681520

3. St. broj 498/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "BOJAL CO" DOO iz Starih Banovaca, MB:08681520, PIB:102110856, doneo je dana 21.2.2012. godine pod brojem St-498/2010
REŠENJE
Utvrđuje se da pronađena imovina stečajnog dužnika je neznatne vrednosti, pa se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "BOJAL-CO" u stečaju iz Starih Banovaca, Zdravka Jekića 41, MB: 08681520, PIB:102110856.
Nastali troškovi postupka padaju na teret stečajne mase dužnika, pa se nalaže stečajnom upravniku isplata sa računa stečajnog dužnika nastalih troškova sprovođenja stečaja.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a putem ovoga suda."

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

AD "Panon Crvenka" Fabrika za proizvodnju alkohola, alkoholnih pića, sirćeta i kvasca Subotica-Kelebija

08116911

St. broj 444/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1413

 

Privredni sud u Subotici je 2. februara 2012. godine rešenjem St. broj 444/2011 potvrdio usvajanje plana reorganizacije od 27. decembra 2011. godine, kog su podneli "Pan Alko promet" d.o.o. iz Subotice i dr. u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Panon Crvenka" Fabrika za proizvodnju alkohola, alkoholnih pića, sirćeta i kvasca Subotica-Kelebija, E. Kardelja 341 - matični broj 08116911.
Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Lush limited" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, eksport-import

08796807

St. 283/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2029

 

Privredni sud u Subotici je 9. februara 2012. godine rešenjem St. broj 283/2011 u postupku stečaja nad "Lush limited" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, eksport-import Subotica, J. Mikića 3 - matični broj 08796807, zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta za 15. mart 2012. godine sa početkom u 9,40 časova kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.
Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službeni glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Minex trade"

 

St. broj 80/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1805

 

Privredni sud u Subotici je 23. februara 2012. godine doneo rešenje kojom je zakazao dopunsko ispitno ročište, u postupku stečaja nad dužnikom "Minex trade" Subotica, St. broj 80/2011 - za dan 29. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.
Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", smatraju se uredno pozvanim na dopunska ispitna ročišta stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Potisje remont"

 

St. broj 75/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=165

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POTISJE-REMONT.shtml/seo=/companyid=680

Privredni sud u Subotici, rešenjem St. broj 75/2010 od 23. februara 2012. godine nad "Potisje remont" Ada, odredio završno ročište za 29. mart 2012. godine sa početkom u 9,45 časova u sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Petar Drapšin"

 

St. broj 121/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Subotici je 23. februara 2012. godine doneo rešenje kojom je zakazao dopunsko ispitno ročište, u postupku stečaja nad dužnikom "Petar Drapšin" Kanjiža, St. broj 121/2010 - za 29. mart 2012. godine sa početkom u 9,15 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.
Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", smatraju se uredno pozvanim na dopunska ispitna ročišta stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Iris"

 

St. broj 113/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem St. broj 113/2011 od 23. februara 2012. godine nad "Iris" Subotica, odredio završno ročište za 29. mart 2012. godine sa početkom u 9,30 časova u sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Alstar" d.o.o.

 

Posl. broj St. 303/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 20. 2. 2012. godine rešenjem St. 303/2011 u postupku stečaja nad "Alstar" d.o.o. Bačka Topola zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 29. 3. 2012. godine sa početkom u 9,30 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Preduzećem za puteve ulice RJ Kompani BB Putevi a.d.

 

St. broj 210/11

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 210/11 nad Preduzećem za puteve ulice RJ Kompani BB Putevi a.d. Bajina Bašta, Milenka Topalović 94 u stečaju prvo poverilačko ročište koje je bilo zakazano za 20. februar 2012. godine odloženo te da će se, prvo poverilačko ročište održati 23. marta 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba 52/III, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.
Privredni sud u Užicu, kao stečajni obaveštava da je 20.2.2012. godine doneo rešenje kojim se ispravljaju rešenje ovog suda St. broj 210/11 od 13. januara 2011. godine i rešenje St. broj 210/11 od 23. januara 2012. godine utoliko što umesto naziva stečajnog dužnika RJ Kompani "Putevi Bajina Bašta" u likvidaciji Bajina Bašta u istim treba da stoji Preduzeće za puteve i ulice RJ Kompani BB Putevi a.d. Bajina Bašta, Milenka Topalović 94 u likvidaciji.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"Grand commerc" d.o.o.

 

4. St. broj 168/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Užicu 23. februara 2012. godine doneo je rešenje St. broj 168/11.
Određuje se završno ročište za 9. april 2012. godine u 12,00 časova, soba broj 52, u predmetu stečaja nad "Grand commerc" d.o.o., u stečaju, Prijepolje, na koje se pozivaju:
- stečajni upravnik Slobodan Jovanović, iz Užica,
- poverilac Drobnjaković Dušan iz Prijepolja, Valterova 24.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

TUP "Centar"

 

2. St. broj 335/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TUP+CENTAR.shtml/seo=/companyid=8479

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce stečajnog dužnika TUP "Centar" Užice, da je rešenjem St. broj 335/10 od 20. februara 2012. godine, odredio završno ročište za 30. mart 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, soba broj 50/III.
Na završnom ročištu raspravljaće se o pitanjima iz člana 145. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DBR komerc d.o.o.

 

Posl. 1. St. broj 197/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 23. februara 2012. godine određeno završno ročište u predmetu stečaja nad DBR komerc d.o.o. Sjeverin, Priboj.
Završno ročište održaće se 21. marta 2012. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 48, III sprat.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

Štamparija "Dimitrije Tucović" AD

 

Posl. broj 5. St. 15/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce Štamparije "Dimitrije Tucović" AD iz Užica, da je određeno dopunsko ispitno ročište za dan 12. marta 2012. godine, u 11,00 časova u ovom sudu, soba broj 53, III sprat.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

DOO "Klas"

7967039

2. St. broj 286/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2752

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 286/2011 od 20. februara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Klas" Ivanjica, Druge proleterske 121, MB 7967039, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Andrejević Jadranka, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/2117-321.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednog sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 286/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 6. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 28. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova.

Izvor: Redakcija, 6.3.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).