PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 8. JANUAR 2014.

A limine - S praga (odmah, na samom početku)

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 8. JANUAR 2014

VESTI NA DAN 8. JANUAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: