Aktuelne vesti na dan 07. decembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 31/15-30. novembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 33/15-30. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 7-8/ novembar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 7-8. novembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 91 OD 02.12.2011/ODABRANI DOKUMENTI

LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENI UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

UREDBA O USTANOVLJAVANJU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ISPRAVKA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

ISPRAVKA PRAVILNIKA O OBAVEZAMA OPERATORA USLUGA SA DODATOM VREDNOŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • STRUČNI OSVRT NA ALTERNATIVNA REŠENJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: • Prevara, forma ugovora o prenosu nepokretnosti, sankcija nedostatka potrebne forme, konvalidacija ugovora kome nedostaje forma i odgovornost za nedostatak forme •

Prevara

Forma ugovora o prenosu nepokretnosti

Sankcija nedostatka potrebne forme

Konvalidacija ugovora kome nedostaje forma

Odgovornost za nedostatak forme

 

 • PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI LICA KOJE JE PROGLAŠENO TEHNOLOŠKIM VIŠKOM
 • USLOVI KOJE PROIZVOĐAČ MORA DA ISPUNI KAKO BI STAVLJAO RAKIJU U PROMET
 • NEMOGUĆNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA OD DUŽNIKA KOJI JE U BLOKADI ILI STEČAJU PUTEM PREUZIMANJA DUGA OD STRANE FIZIČKOG LICA – OSNIVAČA
 • KARAKTERISTIKE OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA NA DODATU VREDNOST NA RASHOD, MANJAK I OTPISANA OSNOVNA SREDSTVA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Objašnjenje osnovnih pojmova i definicija

Obaveza ne/obračunavanja PDV na rashod i utvrđivanje poreske osnovice

Dozvoljeni rashod koji ne podleže oporezivanju

Rashod nastao dejstvom više sile

Rashod nastao zbog proteka roka trajanja

Nedozvoljeni rashod koji ne podleže PDV

(Ne)obračunavanje PDV na otpisana (rashodovana) osnovna sredstva

Uništavanje opasnog otpada

Mišljenja Ministarstva finansija

 

 • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT RASHODA PO OSNOVU OBEZVREĐENJA VREDNOSTI IMOVINE

Postupak umanjenja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Ukidanje gubitka zbog umanjenja vrednosti sredstava

Postupak umanjenja vrednosti bioloških sredstava

Postupak obezvređenja nematerijalnih ulaganja

Postupak obezvređenja dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

Postupak obezvređenja stalnih sredstava namenjenih prodaji

Postupak obezvređenja zaliha

Postupak obezvređenje sredstava za istraživanje i procenjivanje mineralnih resursa

Postupak obezvređenja sredstava koje je proisteklo iz ugovora o izgradnji

 

 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE MANJKOVA, VIŠKOVA, OTPISA I RASHODA DOBARA UTVRĐENIH POPISOM IMOVINE

Računovodstveno evidentiranje manjka dobara

Računovodstveno evidentiranje viškova dobara

Računovodstveno evidentiranje viškova i manjkova učinaka kod proizvodnih pravnih lica

Računovodstveno evidentiranje viškova i manjkova robe i materijala ukoliko je društvo odlučilo da vodi klasu 9

Računovodstveno evidentiranje obaveze za PDV na utvrđeni manjak

Računovodstveno evidentiranje kala, rastura, loma ili kvara

Računovodstveno evidentiranje obezvređenja zaliha

Primeri knjiženja manjkova i viškova

Knjiženje manjkova i viškova opreme

Primer knjiženja manjka opreme koji pada na teret pravnog lica i na teret odgovornog lica

Primer knjiženja manjka opreme koji pada na teret pravnog lica na koji se obračunava PDV

Primer knjiženja manjka opreme koji pada na teret pravnog lica na koji se ne obračunava PDV

Primer knjiženja viška opreme

Knjiženje manjkova i viškova materijala

Primer knjiženja manjkova i viška materijala u finansijskom knjigovodstvu

Primer knjiženja manjkova i viška materijala u knjigovodstvu troškova i učinaka i knjiženje obezvređenja materijala

Primeri knjiženja manjkova i viškova nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

Primeri knjiženja obezvređenja zaliha gotovih proizvoda

Primer knjiženja manjka proizvoda u prodavnici proizvođača

Knjiženje manjka i viška robe u skladištu u prometu na veliko

Primeri knjiženja viška robe u skladištu u prometu na veliko

Primeri knjiženja manjka robe u skladištu u prometu na veliko

Primeri knjiženja kala robe u skladištu u prometu na veliko

Primeri knjiženja obezvređenje zaliha robe u skladištu u prometu na veliko

Manjak i višak robe u maloprodajnom objektu

Primer knjiženja viška robe u maloprodajnom objektu

Primer knjiženja kala robe u maloprodajnom objektu

Primer knjiženja manjka robe u maloprodajnom objektu na teret zaposlenog i na teret društva

Primer knjiženja manjka robe u maloprodajnom objektu osigurane kod osiguravajućeg društva

Primer knjiženja otpisa robe u maloprodajnom objektu

Manjkovi i viškovi robe kada se evidencija vodi u knjigovodstvu troškova i učinaka

Primer knjiženja viška i manjka u trgovini na veliko

Primer knjiženja viška i manjka u trgovini na malo

Evidencija viškova i manjkova u Knjizi evidencije prometa i usluga - Obrazac KEPU

 

 • OBAVEZA IZVEŠTAVANJA PO OSNOVU PROMETA USLUGE KORIŠĆENJA DOMENA ILI LICENCIRANOG RAČUNARSKOG PROGRAMA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA

 

 • ŠIFRA PLAĆANJA INODOBAVLJAČU PO OSNOVU TROŠKOVA IZDAVANJA CERTIFIKATA
HITNA IZRADA I DOSTAVLJANJE PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA RADI PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU - ROK, U PISANOM OBLIKU JE 25, A USMENO JE „ODOBRENO“ DA TO MOŽE BITI 28-29. NOVEMBAR 2011. GODINE

23. novembra 2011. godine direktni korisnici budžeta Republike Srbije, od Ministarstva finansija, dobili su „Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu" (dalje: Uputstvo) u kome je navedeno da je rok za dostavljanje predloga finansijskih planova 25. novembar 2011. godine. Istovremeno, saznajemo da je iz Ministarstva finansija usmeno saopšteno, odnosno „odobreno“ da rok za dostavljanje predloga finansijskih planova može biti i 28-29. novembar 2011. godine.

Iz navedenog sledi da su određeni još kraći rokovi za dostavljanje predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih sredstava, koji se nalaze u nadležnosti direktnih korisnika budžeta Republike Srbije, a naročito onih koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžeta lokalnih samouprava, jer kod njihovih nadležnih direktnih korisnika Uputstvo, uvek, stiže kasnije.

Imajući u vidu izneto, možemo zaključiti da je narušen postupak pripremе i donošenja budžeta Republike Srbije i lokalnih vlasti za 2012. godinu, te da budžetski korisnici samo "danonoćnim" radom mogu ispuniti date im rokove, koji su neprimereno kratki posmatrajući značaj i obim zadatog posla.

SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA ZA PRAVOSUĐE POVODOM APELA JAVNOSTI DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE BIĆE ODRŽANA 11. DECEMBRA 2011. GODINE

Imajući u vidu činjenicu da je Društvo sudija Srbije uputilo apel javnosti u cilju zaustavljanja sunovrata prava, kao i to da je ovaj apel upućen i Sindikatu pravosuđa Srbije, predsednica Slađanka Milošević zakazala je hitnu sednicu Republičkog odbora koja će biti održana u ponedeljak, 11. decembra 2011. godine.

Sindikat pravosuđa Srbije pozdravlja otvorenost Visokog saveta sudstva, koji je saopštenjem obavestio javnost da rešenje Agencije za borbu protiv korupcije POSTOJI ali da još PUTUJE do Narodne skupštine Srbije i Odbora za pravosuđe - evo već skoro godinu dana, preciznije od 9. decembra 2010. godine.

S tim u vezi, a kako Visoki savet sudstva ne bi gubio vreme na sitne formalnosti koje, očigledno prema njihovom mišljenju, nisu od uticaja na kvorum u vezi sa preispitivanjem odluka prethodnog saziva, Sindikat pravosuđa Srbije dodeliće sebi ulogu “goluba poštonoše” i posetiti Agenciju za borbu protiv korupcije kako bi preuzeo rešenje kojim prof. dr Predragu Dimitrijeviću “prestaje funkcija člana Visokog saveta sudstva po sili zakona” i predaće ga Narodnoj skupštini Srbije, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Prethodno navedenim postupkom, Sindikat će pomoći Visokom savetu sudstva i odgovoriti na apel Društva sudija Srbije.

Izvor: Vebsajt Sindikata pravosuđa, 6.12.2011.

KONFERENCIJA PREDSEDNIKA NAJVIŠIH SUDOVA SVETA BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 9. DO 12. DECEMBRA 2011. GODINE U INDIJI

Predsednik Ustavnog suda dr Dragiša Slijepčević i sudija Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić učestvuju na 12. tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji predsednika najviših sudova, koja se od 9. do 12. decembra 2011. godine održava u Nju Delhiju i gradu Laknau u Indiji.

Delegacija Ustavnog suda Srbije će se na konferenciji predstaviti izlaganjem o ustavnopravnom položaju dece i zaštiti njihovih prava. Na konferenciji učestvuju predstavnici najviših sudova iz oko 70 zemalja iz celog sveta, a organizator je City Montessori School.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 6.12.2011.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 6. DECEMBRA 2011. GODINE

Vlada AP Vojvodine, na današnjoj sednici kojom je predsedavala Ana Tomanova Makanova, prihvatila je Informaciju o nastavku saradnje na obnovi i opremanju dela zgrade Zadužbine Save Tekelije u Budimpešti. Prema rečima pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje Milorada Đurića, zbog izuzetnog značaja Tekelijanuma za srpsku kulturu i prosvetu, Vlada Vojvodine i Eparhija budimska potpisale su 2005. godine sporazum o saradnji, kada je i započeta revitalizacija i opremanje Zadužbine.

Kako se radi o važnom kulturnom dobru koji uživa prethodnu zaštitu, Vlada Vojvodine zadužila je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i Pokrajinski sekretarijat za finansije da u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu planiraju sredstva za radove na daljoj obnovi foajea i svečane sale, kao i za opremanje dela Tekelijanuma i u narednoj godini.
Pored toga, Vlada je zadužila Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice da sačini Sporazum o načinu i uslovima korišćenja internata Zadužbine Save Tekelije u Budimpešti.

Prema predlogu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Pokrajinska vlada donela je rešenje da ove godine novčana nagrada za godišnja priznanja u oblasti sporta za najbolje ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji bude po 350 hiljada dinara. U 2011. godini dodeliće se i 37 diploma i novčanih nagrada darovitim učenicima, 33 novčane nagrade njihovim mentorima i trenerima, 120 pohvala i 9 specijalnih pohvala učenicima kako je predložila Komisije za nagrađivanje darovitih učenika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini.

Vlada Vojvodine prihvatila je predloge Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine o realizaciji obaveza koje su nastale na osnovu Programa sufinansiranja pogona za primenu novih tehnologija u Vojvodini.

Firma "Beocarpa" iz Kukujevaca, u ovoj i narednoj godini, doniraće proizvode od kozijeg mleka u vrednosti 80.500 evra Dečjem selu u Sremskoj Kamenici, Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" i ŠOSO "Dr Milan Petrović" u Novom Sadu, Domu za decu i omladinu u Veterniku, Opštoj bolnici i Domu učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici.

Preduzeće "Vodeničar - Produkt" iz Sakula, koje se bavi proizvodnjom briketa od biljnih ostataka, ogrev u vrednosti od 30,7 hiljada evra uputiće u više od deset osnovnih škola na teritoriji Vojvodine.

Preduzeće "Giovani Nord" iz Jaše Tomića doniraće opštinu Sečanj robom u vrednosti od 15,3 hiljade evra. Radi se o zimskim jaknama i garderovi koja će biti upućema najugroženijim porodicama u ovoj opštini.

Firma "Masterplast YU" iz Subotice doniraće izolacioni materijal u vrednosti od 24,9 hiljada evra, koji će biti upućen za obnovu osnovnih škola u Bačkom Jarku i Titelu.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 6.12.2011.

NAJAVLJENO PREVOĐENJE SEDNICA SKUPŠTINE VOJVODINE NA GESTOVNI GOVOR

Sednice Skupštine Vojvodine ubuduće će biti prevođene i na gestovni govor, kako bi ih razumele gluve i osobe sa oštećenim sluhom, najavljeno je danas na konferenciji za medije održanoj u Vladi Vojvodine.

Pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Milorad Đurić najavio je da će već sutrašnja sednica vojvođanske Skupštine biti prevođena na gestovni govor.

- Na ovaj način Skupština Vojvodine praktično uvodi i sedmi jezik u službenu upotrebu. To je naša civilizacijska obaveza, jer svi naši građani imaju pravo da budu
informisani
- rekao je Milorad Đurić i naveo da u Vojvodini ima oko 25 hiljada osoba sa oštećenim sluhom, od kojih je bar 20 hiljada kojima je potreban gestovni prevod.

Đurić je dodao da će ovaj projekat biće realizovan je u saradnji s Radio-televizijom Vojvodine, tako što će tokom direktnih prenosa biti otvoren "prozor" na ekranu na kojem će se videti prevodilac za gestovni govor.

Sekretar Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine Jovica Despotov zahvalio je Vladi Vojvodine i resornom Sekretarijatu na angažovanju da ovaj projekat, trenutno jedinstven na teritoriji Srbije, zaživi, i naglasio da bi trebalo da se ovakav projekat realizuje I u republičkoj Skupštini.

Despotov je dodao da se Vlada Vojvodine uvođenjem gestovnog prevođenja sednica Parlamenta veoma približila standardima Evropske unije u toj oblasti.

- Osobe sa oštećenim sluhom imaju prava da znaju šta se dešava u skupštinama i koji su problemi na dnevnom redu da bi mogle ravnopravno da se uključe u njihovo rešavanje - naglasio je Despotov.

Današnja konferencija za medije emitovana je direktno preko medijskog portala Vlade Vojvodine i bila je prevođena na gestovni govor.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 6.12.2011.

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA POZIVA SVE ADVOKATE DA UČESTVUJU U IZRADI PREDLOGA TEKSTA STATUTA AKB

Upravni odbor Advokatske komore Beograda je na 35. sednici održanoj 29. novembra 2011. godine doneo Odluku o obrazovanju Komisije za izradu Statuta Advokatske komore Beograda.

Sastav Komisije možete videti na http://www.akb.org.rs/space/KOMISIJA%20AKB%20ZA%20IZRADU%20STATUTA%20AKB182.pdf

Zadatak komisije je da u što hitnijem roku izradi Predlog teksta Statuta Advokatske komore Beograda.

Rad Komisije je javan, te su u skladu sa tim svi advokati pozvani da stave predloge i učestvuju u radu Komisije.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 5.12.2011.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MEĐUNARODNE UNIJE DRUMSKIH TRANSPORTERA (IRU), REPUBLIČKE UPRAVE CARINE I PKS

Memorandum o razumevanju između Međunarodne unije drumskih transportera (IRU), Republičke uprave carine i PKS potpisali su generalni sekretar IRU Martin Marmi, direktor Uprave carine Predrag Petronijević i predsednik PKS Miloš Bugarin.

Trilateralni Memorandum, potpisan u PKS, odnosi se na saradnju u primeni i korišćenju najnovijih informacionih tehnologija u postupku tranzita roba i motornih teretnih vozila na našim graničnim prelazima. Doprineće unapređenju transporta robe u Srbiji i omogućiti manje zadržavanje na granici, rekao je predsednik PKS Miloš Bugarin.

U ime Međunarodne unije drumskih transportera (International Road Transport Union- IRU) Memorandum je potpisao generalni sekretar Martin Marmi, koji je tim povodom doputovao u Beograd. IRU je zastupljena u 72 zemlje na pet kontinenata preko nacionalnih i pridruženih članica. Osnovana je 1948. u Ženevi, gde je sedište i Svetske trgovinske organizacija (STO) i Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija. U cilju olakšanja svetske trgovine, čijih se 90 odsto obavlja kamionima drumskim prevozom, bila je potrebna saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou. Trgovina i drumski saobraćaj su oblasti regulisane zakonom, pa se ukazala potreba za bilateralnim i multilateralnim sporazumima. Iskustvo pokazuje da je teže postići bilateralne sporazume, naročito u kriznim vremenima, nego multilateralne, rekao je Marmi i naglasio da je do sada potpisano 56 ovakvih sporazuma. On je podsetio i da se tripartitni Memorandum, koji je potpisan u PKS odnosi na osmi član međunarodne Konvencije o harmonizaciji, vezane za transport kamionima i TIR sistem.

TIR sistem predstavlja garantni lanac za olakšavanje tranzita robe, a Memorandum ima za cilj saradnju u primeni i korišćenju informacionih tehnologija u postupku transporta i tranzita robe i motornih vozila na graničnim prelazima. Ovim sistemom vrši se kontrola na polasku i dolasku, a slanjem elektronske predeklaracije omogućava se da se izvrši analiza rizika i odluči da li će se transport pregledati na carini ili ne, rekao je Marmi.

Memorandum je plod četvorogodišnjeg rada PKS, Uprave carine i IRU, rekao je Miloš Bugarin, naglasivši da prednajava TIR karneta obezbeđuje manje zadržavanje na granici, a sigurniji i kvalitetniji transport. Sporazumom je povećan garantni nivo sa 50 000 dolara na 60 000 evra, bez dodatnog povećanja premije osiguranja, što svedoči o većoj sigurnost saobraćaja u Srbiji. Bugarin je dodao i da je Memorandum dokaz saradnje privatnog i javnog sektora uz podršku međunarodne institucije, te da će on doneti korist kompanijama u Srbiji i celoj privrednoj zajednici do ulaska u EU.

Direktor Uprave carine Predrag Petronijević rekao je da je Uprava carine prilagodila procedure i ojačala kapacitete informatičkog centra, zajedno sa PKS i IRU, da bi savremene informacione tehnologije skratile vreme čekanja na granicama kroz elektronsku komunikaciju između IRU i Uprave carina. Namere Uprave carina je da jačanjem unutrašnjih kapaciteta približi zemlju EU, rekao je Petronijević i naglasio da su dva direktorata Evrospke komisije, nadležna za proširenje, dala pozitivnu ocenu rada Uprave Carina.

Sekretara Udruženja za saobraćaj PKS Dušan Mladenović istakao je da su elektronski informacioni sistem za korišćenje TIR predeklaracije uradili domaći IT stručnjaci uz pomoć stručnjaka IRU, što govori da možemo sopstvenim snagama da podignemo opšti standard u oblasti graničnih procedura.

U skladu sa dugogodišnjom praksom da nagrađuje najbolje menadžere iz oblasti drumskog transporta, IRU je za 2010. u oblasti drumskog putničkog transporta top menadžerom proglasila Velibora Sovrovića, direktora Laste i potpredsedniku PKS. Tim povodom, Martin Marmi je posetio i Lastu, gde je uručio priznanje direktoru Sovroviću, a sertifikate IRU Akademije o profesionalnoj kompetenciji uručio je četvorici vozača.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 5.12.2011.

PROBLEMI U SPROVOĐENJU CEFTA SPORAZUMA SU KOMPLIKOVANE PROCEDURE NA GRANIČNIM PRELAZIMA, NEDOSTATAK MEĐUNARODNO PRIZNATIH AKREDITACIONIH I SERTIFIKACIONIH TELA, NEPRIZNAVANJE SERTIFIKATA O KVALITETU, KORUPCIJA, KRIJUMČARENJE I LOŠA INFRASTRUKTURA

Od 15. decembra biće potpuno liberalizovana trgovina poljoprivrednih proizvoda sa Albanijom, a početkom 2012. sa Moldavijom. Potpuna liberalizacija poljoprivrednih proizvoda sprovodi se sa BIH, Makedonijom i Crnom Gorom.

Polovinom decembra stupa na snagu i dogovor sa Hrvatskom o povećanju obima kvota i snižavanju carina, osim za duvan i cigarete, šećer i šećerni sirup, najavljeno je na tribini "Aktuelne perspektive ekonomske saradnje u regionu CEFTA".

Na skupu, na kojem su prvi put učestvovali i ekonomski savetnici u diplomatskim predstavništvima Republike Srbije u zemljama regiona, istaknut je značaj CEFTA regiona za privredu Srbije, posebno sa aspekta trgovine. Oko 30 odsto svog izvoza i 8 odsto uvoza, Srbija ostvaruje u Regionu, koji je drugi po značaju spoljnotrgovinski partner, posle zemalja Evropske unije.

Potpredsednik PKS Slobodan Samardžić, otvarajući tribinu "Aktuelne perspektive ekonomske saradnje u regionu CEFTA", rekao je da je za deset meseci Srbija u zemlje tog regiona izvezla robu u vrednosti od 2,7 milijardi dolara, a uvezla 1,37 milijardi dolara, što znači da je ostvaren suficit u razmeni od 1,3 milijarde dolara. Samardžić je ukazao da je cilj tribine da se u direktnom kontaktu privrednika i predstavnika Vlade daju smernice daljeg razvoja ekonomske saradnje u regionu za 2012. godinu. Stanje u privredi Srbije dosta je složeno i teško, a ključne odlike poslovanja u ovoj godini jesu da je u Srbiji i dalje najveći problem nelikvidnost. Prema njegovim rečima, PKS u saradnji sa privrednicima evidentira necarinske barijere s kojima se firme susreću u trgovini u regionu i dostavlja ih nadležnim državnim organima.

Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Bojana Todorović navela je da su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srbije u okviru CEFTA regiona. Makedoniji smo mi prvi izvozni partner, a interesantno je da, iako je najveći izvoz Srbije u BIH, BIH više uvozi od Hrvatske, a više i izvozi od Srbije u Hrvatsku. Tu se vidi prostor za još bolju saradnju sa BIH i sa Hrvatskom. Prema njenim rečima, intenzivno se radi na uklanjanju necarinskih barijera koje opterećuju međusobnu razmenu zemalja CEFTE, a do sada je od oko 90 evidentiranih barijera, uklonjena trećina.

Pomoćnik ministra spoljnih poslova Duško Lopandić ukazao je na značaj regionalne saradnje, posebno u teškim ekonomskim uslovima kada se u krizi nalaze Evropa i čitav svet. Lopandić je izrazio očekivanje da će se proces ekonomske liberalizacije u CEFTA regionu i dalje širiti.

Prvi sekterar Delegacije EU u Srbiji Freek Janmaat rekao je da EU iako nije potpisnik CEFTA sporazuma, pažljivo prati njegovu primenu kao i ponašanje svih zemalja koje su potencijalne članice evropske zajednice. On je naglasio da članice CEFTA što pre treba da reše pitanje necarinskih barijera, kao i sanitarne i fitosanitarne barijere jer je to čest problem s kojim se susreću zamlje EU u trgovinskoj razmeni sa ovim regionom. Kao posebni problemi u sprovođenju CEFTA sporazuma navedeni su i komplikovane procedure na graničnim prelazima, nedostatak međunarodno priznatih akreditacionih i sertifikacionih tela, nepriznavanje sertifikata o kvalitetu kao i korupcija, krijumčarenje ali i loša infrastruktura.

Načelnik za privredu u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Veselin Kočanović predstavio je trenutnu situaciju u privredi KIM. Veliki broj privrednih aktivnosti koncentrisan je na sektor poljoprivrede, sektor usluga. Makroekonomski pokazatelji govore o napretku u 2010. godini ekonomije, odnosno rastu od 4 odsto. Nekvalitetno snabdevanje strujom i vodom posebno šteti razvoju malih i srednjih preduzeća. Situacija je pogoršana u novonastaloj situaciji u prometu robe između centralnog dela Srbije i južne pokrajine.

Ekonomski savetnici u ambasadama Srbije u Zagrebu, Podgorici, Sarajevu i Skoplju, predstavili su mogućnosti unapređenja saradnje u regionu. Na te mogućnosti ukazao je i direktor Biroa za regionalnu saradnju PKS Milivoje Miletić, podsetivši na odlike CEFTA sporazuma. Miletić je ukazao i na portal CEFTA, kao važan izvor informacija.

Potrebna je dosledna, efikasna primena CEFTA sporazuma i aktivno delovanje na unapređenju razvoja, preduzetništva u regionu, radi zajedničkog nastupa na trećem tržištu.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 6.12.2011.

UPUĆEN POZIV MALIM PREDUZETNICIMA U SRBIJI DA ISKORISTE POST EKSPORT USLUGU, KOJA OMOGUĆAVA IZVOZ PO POJEDNOSTAVLJENOJ I UBRZANOJ PROCEDURI • Cilj ove usluge je pojednostavljenje procesa izvoza, pa je umesto sedam dokumenata sada potreban jedan elektronski koji se popunjava na šalteru pošte ili putem interneta •

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković uputio je danas poziv malim preduzetnicima u Srbiji da iskoriste post eksport uslugu, koja omogućava izvoz po pojednostavljenoj i ubrzanoj proceduri.

Cvetković je na konferenciji o rezultatima nove post eksport usluge, koju je "Pošta Srbije" počela da realizuje od sredine novembra ove godine, istakao da ta usluga podržava razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i izvoznu orijentaciju srpske privrede.

Predsednik Vlade je naveo da uvođenje usluge post eksporta predstavlja mini-reformu u toj oblasti i poboljšava privredni ambijent naše zemlje za izvoznike.

Cvetković je saopštio da se uvođenje ove usluge poklapa sa ciljevima Vlade Srbije da uđe u intenzivnu reformu ekonomskog sistema i da stvori bolji ambijent za privredu i osnove za kvalitetniji život građana.

Govoreći o predlogu budžeta za narednu godinu, predsednik Vlade je naglasio da će taj dokument Vlada usvojiti krajem naredne nedelje i on će u roku koji je dogovoren sa MMF-om biti prosleđen Skupštini Srbije na usvajanje.

Prema njegovim rečima, budžet za 2012. godinu završen je na makro nivou, odnosno jasni su njegovi gabariti, a u završnoj fazi je i definisanje budžeta po pojedinačnim korisnicima.
Prema njegovim rečima, Vlada Srbije će obezbediti makroekonomsku stabilnost u narednom periodu.

Vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije " Pošta Srbije" Goran Ćirić naveo je da je do sada potpisano više od 80 ugovora sa malim i srednjim preduzetnicima koji žele da pakete vrednosti do 1.000 evra i 30 kilograma težine pošalju u inostranstvo.

Prema njegovim rečima, razgranata mreža poslovnih jedinica "Pošte Srbije" omogućava da 300.000 malih i srednjih preduzetnika na svakom šalteru može da koristi ovu uslugu.

Ćirić je istakao da je cilj post eksport usluge pojednostavljenje procesa izvoza, pa je umesto sedam dokumenata sada potreban jedan elektronski koji se popunjava na šalteru pošte ili putem interneta.

Ova usluga je, kako je naveo, namenjena svima koji nemaju dovoljno administrativnih ili finansijskih kapaciteta za izvoz proizvoda na strana tržišta.

Generalni direktor kompanije "Mikroelektronika" Nebojša Matić, koja je najveći korisnik ove usluge, naglasio je da mu je do pre nekoliko nedelja bilo potrebno više časova za popunjavanje dokumentacije, a slanje paketa je bilo moguće samo iz Niša, Novog Sada i Beograda.

Matić je napomenuo da mu je sada za isti posao potrebno svega nekoliko minuta i pozvao ostale privrednike da koriste tu uslugu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.12.2011.

PKS POZIVA ZAINTERESOVANE FIRME DA DO 25. DECEMBRA 2011. GODINE DOSTAVE SVOJE PREDLOGE ROBA ZA IZVOZ RADI IZRADE KATALOGA PONUDA SRPSKIH PREDUZEĆA • Katalog je namenjen tržištima Carinske unije i Ukrajine •

Na zajedničkoj sednici Sekcija za Rusiju, Belorusiju i Kazahstan i Ukrajinu, svi prisutni su informisani o tome da će Privredna komora Srbije aktivirati katalog ponuda srpskih firmi sa kojima je razgovarano u okviru projekta "Povećanje izvoza u Carinsku uniju".

Predloženo je da se u katalog uvrste i druge značajne firme - potencijalni srpski izvoznici.

U tom smislu, potrebno je da Privrednoj komori Srbije do 25. decembra o.g. dostavite predloge roba za izvoz u formi koju vam dostavljamo u prilogu.
Predloge slati na adresu: snezana.ciric@pks.rs

Kontakt osoba u Privrednoj komori Srbije Snežana Ćirić Pribičević tel: 011/33 00 936.

Prilog:

- Upitnik http://www.pkv.co.rs/node/788
- Primer iz Kataloga http://www.pkv.co.rs/node/788

Izvor: Vebsajt Privredne komore Vojvodine, 6.12.2011.

SAOPŠTENJE UNIJE SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE POVODOM RAZGOVORA SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA PROSVETE I NAUKE: Dogovoreno je da se produži dejstvo važećeg Posebnog kolektivnog ugovora sa nedavno usvojenim izmenama i dopunama.

Povodom jučerašnjih razgovora predstavnika Ministarstva prosvete i nauke sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, Unija SPRS izdaje sledeće saopštenje:
"1. Dogovoreno je da se produži dejstvo važećeg Posebnog kolektivnog ugovora sa nedavno usvojenim izmenama i dopunama.

2. Vlada RS i dalje garantuje da će jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu biti isplaćene do 31.12.2011. godine. Javljaju iz mnogih gradova da je isplata već počela.
Sugeriše se predsednicima opštinskih odbora da obave razgovore sa nadležnima u jedinicama lokalnih samouprava kako bi se ubrzala isplata i kako se ne bi desilo da se sredstva preusmere za druge namene.

3. Komisija za rad na izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima počeće rad čim se utvrdi koliko će na godišnjem nivou iznositi predloženo povećanje dodataka (za starešinstvo, mentore, stručna zvanja itd.) kako se ne bi ugrozilo planirano povećanje za 2012. godinu.

4. Razgovor o Protokolu za 2012. godinu ne može početi pre 15.12.2011. godine, jer još nije završen Zakon o budžetu za 2012. godinu.
5. Komisija za praćenje i tumačenje PKU sastaće se sledeće nedelje.

6. Sastanak komisije za ujednačavanje koeficijenata u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama počinje sutra, 7.12.2011. godine."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 6.12.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA - ODREDBE O PRAVU POTROŠAČA NA REDOVNO I UREDNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I VODOM, KAO I TELEKOMUNIKACIONE USLUGE SU PO MNOGO ČEMU ISPRED REŠENJA NEKIH ČLANICA EU • Projekat za jačanje zaštite potrošača u Srbiji koji finansira EU biće zvanično predstavljen u Beogradu 14. decembra 2011. godine •

Projekat za jačanje zaštite potrošača u Srbiji, koji finansira EU, a koji će trajati do februara 2014. godine, biće zvanično predstavljen u Beogradu 14. decembra, najavljeno je danas na konferenciji za novinare.

Tijeri Burgoanji, vođa projektnog tima i glavni ekspert za pravna pitanja, rekao je da će biti sproveden niz aktivnosti, koje će se pre svega odnositi na unapređenje postojećeg zakonodavstva u toj oblasti, poboljšanju koordinacije između relevantnih instutucaija i organizacija, kao i podizanja svesti o potrošačkim pravima.

On je izrazio želju da se sarađuje sa različitim partnerima - državnim institucijama, nevladinim organizacijama, sudijama, privrednim komorama i medijima.

Međunarodni konsultant u oblasti zaštite potrošča Robin Simpson istakao je da Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red) sadrži neke odredbe, po kojima je Srbija u mnogo čemu ispred nekih članica EU.

On je objasnio da se to pre svega odnosi na odredbu o uslugama od opšteg ekonomskog interesa, što je veoma značajno, imajući u vidu generalnu situaciju i stanje stvari u Srbiji.
Simpson je objasnio da se to prvenstveno odnosi na pravo potrošača na redovno i uredno snabdevanje električnom energijom i vodom, kao i telekomunikacione usluge.
On je istakao da su Direkive EU u tom pogledu dosta jasne, te postoji potreba da se uredi zakonski okvir, pre svega za ugrožene potrošače.

Vlada se suočava sa teškim zadatkom, da održi usluge od vitalnog značaja, što zahteva određene troškove, ali i da obezbedi da siromašne kategorije stanovništva imaju pristup tim uslugama.

Simpson je naglasio da su zakonska rešenja u Srbiji, u oblasti zaštite potrošača dobra, ali je neophodno da u potpunosti budu primenjena i u praksi.
On je dodao da će i okviru pomenutog projekta biti pružena pomoć i savet u tom smislu, kao i da u Evropi ne postoji jedinstven model zaštite potrošača, koga bi Srbija morala da se pridržava.

Projekat "Jačanja zaštite potrošča u Srbiji" sprovodi se u saradnji sa Minsitarstvom poljoprivrede i trgovine, a realizuje ga konzorcijum na čelu sa grčkom kompanijom "Juropijan profajl S.A." (European profiles)

Izvor: Tanjug, 6.12.2011.

TEKST NACRTA ZAKONA O RAZVOJNOJ BANCI JE ZAVRŠEN I TOKOM DECEMBRA TREBALO BI DA BUDE USVOJEN U VLADI REPULIKE SRBIJE

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ðorđe Ðukić tvrdi da je Srbija razvojnu banku trebalo da osnuje početkom protekle decenije, a ne sada u vreme kad već drugi talas krize "drma" privredu evro zone, a samim tim i našu ekonomiju.

"Propuštena je prilika da se taj koncept osmisli još pre deset godina kada se pristupilo likvidaciji četiri srpske banke. Moja teza je tada bila da se od te četiri banke adekvatnim restrukturiranjem, uz podršku države, mogla stvoriti moćna banka sa većinskim državnim kapitalom kojom bi upravljali državni menadžeri", izjavio je Ðukić za Tanjug.

Komentarišući izjavu šefa vladine Radne grupe za izradu zakona o razvojnoj banci Tatjane Isaković da će ta banka početi sa radom polovinom iduće godine, Ðukić je rekao da prema njegovom mišljenju "ta banka ne može da bude konkurencija poslovnim bankama jer je sa malom kapitalnom bazom, maltene autstajder."

"Nameće se i pitanje, ako će već poslovne banke plasirati sredstva i ceniti kreditni rizik klijenata, onda to nije banka u suštinskom smislu. To će, u stvari, biti neka institucija koja liči na parabankarsku institutuciju koja može davati eventualno garancije do iznosa slobodnih sredstava sa kojima raspolaže", ukazao je Ðukić.

Sve je to minimalno u odnosu na potrebe razvojnih projekata, pre svega u infrastrukturi - putna privreda, železnička infrastruktura i energetski kompleks - naglasio je Ðukić.

"Takva razvojna banka taj problem neće rešiti. Jedini moguć način u uslovima krize je da se ti projekti finansiraju osnivanjem konzorcijuma banaka, odnosno da moćne banke budu na čelu tog konzorcijuma, a da druge banke kada procene rizik i potencijalni prinos budu članice takvog konzorcionog finansiranja", zaključio je Ðukić.

Nacrt zakona o razvojnoj banci je završen i tokom decembra trebalo bi da bude usvojen u Vladi Srbije, ali profesor Boško Mijatović nije mogao da kaže da li će taj zakonski akt biti donet u najavljenom roku.

Živković, koji je u svojstvu ekonomskog stručnjaka davao određene sugestije radnoj grupi prilikom izrade tog pravnog akta, nije se u izjavi Tanjugu usudio ni da prognozira kada bi razvojna banka mogla da profunkcioniše.

"To podrazumeva poznavanje politike i odnosa u Skupštini, a ja tim znanjem ne mogu da se pohvalim. Pomagao sam koliko sam mogao u stručnom delu, nacrt zakona o razvojnoj banci je završen. Kada i kako će zakona biti prihvaćen to je stvar ljudi koji donose odluke, a ja se ne usuđujem da iznosim prognoze", rekao je Živković.

On je podsetio da je već ranije radio na konceptu razvojne banke i da je ključna ideja da se ona ne bavi direktnim, već indirektnim kreditiranjem po modelu kako rade Evropska banka za obnovu i razvoj, Nemačka razvojna banka i druge slične finansijske institucije.

"Druga osnovna delatnost razvojne banke bi bile garancije i eventualno administriranje državnih kapitalnih fondova u infrastrukturi. Ona je tako zamišljena da direktno ne daje kredit, nego u saradnji sa bankama", kazao je Živković i dodao da se išlo na koncept indirektnog kreditiranja kako bi se izbegli politički pritisci i korupcija.

"U suštini, ta banka usmerava kreditnu aktivnost banaka prema određenim sektorima, za koje se utvrdi da su potrebni i poželjni, ali ne daje kredit jer bi bila izložena snažnom političkom pritisku i korupciji", naveo je Živković.

Na pitanje kako će se finansirati, Živković je odgovorio da razvojna banka ne prima depozite, a glavni izvor bi bio kapital koji bi uložila država, zatim sredstva međunarodnih institucija koja dolaze u zemlju po raznim osnovama, krediti od srodnih institucija u svetu, a "jednog dana, ako sve bude u redu, ona bi se mogla pojaviti i na tržištu obveznica."

Izvor: Tanjug, 6.12.2011.

DRUGA JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA BIĆE ODRŽANA 15. DECEMBRA 2011. GODINE

Javna rasprava o Nacrtima zakona o Nacionalnim parkovima održaće se 15. decembra 2011. godine, u 11 časova, u prostorijama zgrade državnih organa Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, sala 470.

U postupku pripreme zakona kojom se uređuje oblast zaštite prirode, odnosno granice i režimi zaštite, razvoj i upravljanje, pravila ponašanja, politika održivog razvoja, finansiranje, uloga i učešće stanovništva i javnosti u funkcionisanju nacionalnih parkova, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, sprovodi drugu javnu raspravu o nacrtima zakona o Nacionalnom parku "Đerdap", Nacionalnom parku "Tara", Nacionalnom parku "Kopaonik", Nacionalnom parku "Šar planina" i Nacionalnom parku "Fruška gora".

Nacrte Zakona o nacionalnim parkovima možete preuzeti na http://www.ekoplan.gov.rs/srl/upload-centar/dokumenti/zakoni-i-nacrti-zakona/nacrti-zakona/np.zip

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 6.12.2011.

SAVETOVANJA NA TEMU "CARINSKA TARIFA ZA 2012. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH, SPOLJNOTRGOVINSKIH I DEVIZNIH PROPISA" U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF BIĆE ODRŽANA 22. DECEMBRA 2011. GODINE U BEOGRADU I 23. DECEMBRA 2011. GODINE U NOVOM SADU

Kompanija Paragraf i Redakcija časopisa Carinski instruktor organizuju besplatno savetovanje za sve zainteresovane učesnike na temu "CARINSKA TARIFA ZA 2012. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH, SPOLJNOTRGOVINSKIH I DEVIZNIH PROPISA".

Savetovanja će biti održana u Beogradu - 22.decembra 2011. godine i u Novom Sadu - 23 decembra 2011. godine.

Predavači:

• Nadica Pantović, Načelnik Sektora za carinsku politiku u Ministarstvu finansija
• Tatjana Stanić, Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija - Sektor za carinski sistem i politiku,
• Branka Đorđević, Rukovodilac grupe za platni sistem u Ministarstvu finansija,
• Predrag Aleksić, Načelnik Sektora za carinski sistem u Ministarstvu finansija
• Mirjana Otašević Lušić, Šef Odseka za carinske prekršaje u Upravi carina.

Molimo Vas da program i agendu savetovanja preuzmete na http://www.paragraf.rs/savetovanje-decembar/agenda-savetovanje.pdf

Prijavite se na http://www.paragraf.rs/savetovanje-decembar-prijava.html

Izvor: Redakcija, 6.12.2011.

STRUČNI SKUP NA TEMU "EU DIREKTIVE KOJE SE ODNOSE NA PROCENITELJE U DOMENU STAMBENIH KREDITA" BIĆE ODRŽAN 12. DECEMBRA 2011. GODINE U UDRUŽENJU BANAKA SRBIJE

Stručni skup sa temom "EU Direktive koje se odnose na procenitelje u domenu stambenih kredita" će se održati 12. decembra 2011. godine u prostorijama Udruženja banaka Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 86, sala na I spratu, sa početkom u 13 časova.

Poziv možete preuzeti na http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Aktivnosti/PravniPoslovi/2011/Poziv.pdf

Procenitelji u Srbiji http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Aktivnosti/PravniPoslovi/2011/Procenitelji_u_Srbiji.pdf

European Commission Directive Mortgage Lending http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Aktivnosti/PravniPoslovi/2011/Directive.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 6.12.2011.

CASH FLOW – UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA - Kako da planirate i upravljate novčanim tokom, 14 – 15. Decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14 - 15. decembar  2011. od 15.00 - 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

link ka vesti:
http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=0384dd67-6543-4a50-b2f7-4d078dc72062

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. DECEMBAR 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar 2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

link ka vesti:  http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ac042b90-3a69-484a-a131-a706fc4b29c8
NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

Ciljna grupa:

Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:

Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Mesto i vreme održavanja:

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

Cena:

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:

Prijavljivanje:

Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Napomena:

Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

LINK KA VESTI:
 http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

BUDŽET ZA NAREDNU GODINU KRAJEM SLEDEĆE NEDELJE BIĆE USVOJEN NA VLADI I U ROKU DOGOVORENIM SA MMF-OM BIĆE PROSLEĐEN PARLAMENTU NA USVAJANJE

Tanjug

Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će predlog budžeta za narednu godinu krajem sledeće nedelje biti usvojen na vladi i u roku dogovorenim sa MMF-om biti prosleđen parlamentu na usvajanje.

Premijer je napomenuo da se trenutno vode razgovori o budžetu.

Cvetković je u izjavi novinarima u Pošti Srbije istakao da je budžet za 2012. godinu završen na makronivou, odnosno da su "jasni njegovi gabariti", a pri kraju je i definisanje budžeta po pojedinačnim korisnicima.

On je precizirao da je u uslovima krize i problema na tržištu uobičajeno da budžet ima deficit odnosno "da se na tržište ubacuje više novca nego što se sa njega pokupi".

Ministarstvo poljoprivrede i trgovine je poslalo Vladi Srbije  predlog agrarnog budžeta, ali da još ne može da govori o detaljima pre nego što Vlada bude raspravljala o budžetu.

Prema predlogu agrarnog budžeta, nesporno je da će biti izdvojena sredstva za unapređenje mlekarske industrije, povećanje poljoprivrednog zemljišta pod sistemima za navodnjavanje, kao i za realizaciju projekata za zapošljavanje diplomiranih inženjera poljoprivrede i šumarstva.

Premije za mleko od pet dinara po litru i davanja od 25.000 dinara po umatičenom grlu sigurno neće biti manja nego u ovoj godini.

Predlog budžeta predviđa više od 2,5 milijardi dinara za agronome koje je država angažovala i više od 500 miliona dinara za šumare koji će dobiti posao u 2012 godini, a jasni su i planovi za povećanje obradivih poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem u narednoj godini, što se pre svega odnosi na "potpuno dovođenje u red", odnosno čišćenje postojeće kanalske mreže, za šta je potrebno nešto više od tri milijarde dinara, a što će omogućiti navodnjavanje novih 130.000 hektara koji su u posedu skoro 70.000 porodica.

Ministar poljoprivrede i trgovine je zaključio da povećanje površina pod navodnjavanjem ne zahteva "enormna ulaganja", i da bi Srbija za naredne četiri godine mogla da sa trenutnih 100.000 hektara obradivog zemljišta pod navodnjavanjem dođe na 1,1 miliona hektara.

On je dodao da nekoliko projektantskih kuća i instituta trenutno radi na projektima za navodnjavanje novih 280.000 hektara, za šta je potrebno oko 20 milijardi dinara.
Petrović je podsetio da se Srbija nalazi pri dnu evropske lestvice kada je reč o navodnjavanju, jer se u našoj zemlji navodnjava manje od jedan odsto ukupnih obradivih poljoprivrednih površina.

JAVNI DUG SRBIJE MOŽE PROBITI KLJUČNU GRANICU

Tanjug

Budžet za 2012. godinu treba da bude dostavljen parlamentu onako kako je dogovoreno između Vlade i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), tokom ovog meseca, rekao je danas šef misije MMF u Srbiji Bogdan Lisovolik.

"Očekujemo da budžet za narednu godinu bude podnesen parlamentu do sredine decembra", rekao je danas Lisovolik prilikom prezentacije svog autorskog rada, objavljenog u časopisu "Makroekonomske analize i trendovi.

Lisovolik je ukazao da, ako se nastave finansijske tenzije u evro-zoni, moguća je ponovna revizija ekonomskog rasta Srbije.

Takođe, "predstojeći izbori mogu da utiču na sprovođenje programa, imajući u vidu dominantnost političkih, nad ekonomskim razmatranjima".

On je izrazio i bojazan da postoji mogućnost da javni dug probije ključnu granicu od 45 odsto BDP-a.

Lisovolik je naveo da su se već sada okolnosti od dogovora o aranžmanu iz predostrožnosti Vlade i MMF-a promenile, privredna situacija je lošija, usled usporavanja aktivnosti u evro-zoni, a pojavili su se i dodatni fiskalni rizici o kojima bi svakako trebalo voditi računa, pre svega o realizaciji javno-privatnih partnerstava i osnivanju Razvojne banke.

"Ne kažem da to nisu korisne inicijative, međutim one moraju da budu jako dobro osmišljene, da imaju čvrstu strukturu i njihov rizik po finansijski sistem mora da bude strogo kontrolisan", ukazao je Lisovolik.

On je dodao je upravo zbog toga program dogovoren sa MMF predvideo i sprovođenje nekih mera poput davanja prava Ministarstvu finansija da uloži veto na fiskalno neodgovorne projekte javno-privatnog partnerstva.

Šef misije MMF podsetio je i da su u pripremi novi predlozi koji nose značajne rizike po fiskalnu računicu, ali, kako je ukazao, još uvek ima vremena da se one obuzdaju.
On je naveo kao primer tekuću izradu Zakonu o radu, koji bi, uveren je, mogao da olakša uslove zapošljavanja u Srbiji bez opterećivanja budžeta.

"Nažalost, politički prioriteti u Srbiji ne favorizuju takve reforme. Umesto toga prednost se daje fiskalno-skupim inicijativama koje uključuju direktne ili indirektne subvencije. One više nisu i podnošljive, budući da je fiskalna situacija znatno pooštrena", naglasio je Lisovolik.

Lisovolik je ukazao i da postoji nekoliko optimističkih faktora: inflacija se vratila u jednocifrene okvire i teži daljem padu početkom 2012. godine a i međunarodna finansijska tržišta ispoljavaju nešto manje nervoze kada je u pitanju Srbija, nego u slučaju njenih suseda.

Stend-baj aranžman sa MMF-om dogovoren je sa Vladom Srbije u septembru ove godine i on je predvideo da Srbija može da povuče 1,1 milijardi evra, ako to bude bilo potrebno.

SKUPŠTINA VOJVODINE O IZVRŠENJU BUDŽETA I BEZBEDNOSTI

Poslanici Skupštine Vojvodine raspravljali o izvršenju pokrajinskog budžeta u prvih devet meseci ove godine, kao i o izveštaju Pokrajinskog saveta za bezbednost.
Na dnevnom redu sednice je

NA SEDNICI VLADE VOJVODINE SAOPŠTENO DA ĆE ČETIRI PREDUZEĆA DONIRATI ROBU VREDNU OKO 150.000 EVRA NA OSNOVU PROGRAMA SUFINANSIRANJA POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA

Tanjug

Na osnovu obaveze iz Programa sufinansiranja pogona za primenu novih tehnologija, četiri vojvođanska preduzeća će ustanovama ili lokalnim samoupravama u pokrajini donirati robu vrednu ukupno oko 150.000 evra, saopšteno je na sednici vlade Vojvodine.

Pokrajinska vlada prihvatila je predloge pokrajinske Direkcije za robne rezerve o realizaciji tih obaveza, nastalih na osnovu odgovarajućih ugovora prema kojima pokrajina sufinansira preduzeća u primeni novih tehnologija, a ona se obavezuju da deo svojih proizvoda doniraju onima kojima su neophodni.

Tako će firma "Beokarpa" iz Kukujevaca u ovoj i narednoj godini donirati proizvode od kozijeg mleka u vrednosti 80.500 evra Dečjem selu u Sremskoj Kamenici, Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ i školi „Dr Milan Petrović“ u Novom Sadu, Domu za decu i omladinu u Veterniku, kao i Opštoj bolnici i Domu učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici.

Preduzeće "Vodeničar – Produkt" iz Sakula, koje se bavi proizvodnjom briketa od biljnih ostataka, ogrev u vrednosti od 30.700 evra uputiće u više od deset osnovnih škola na teritoriji Vojvodine.

"Đovani Nord" iz Jaše Tomića doniraće za najugroženije porodice u sečanjskoj opštini zimske jakne i drugu robu u vrednosti od 15.300 hiljada evra, dok će subotička firma „Masterplast JU“, za obnovu osnovnih škola u Bačkom Jarku i Titelu, uputiti izolacioni materijal vredan ukupno 24.900 evra, navedeno je u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.

PROSTORNI PLAN VOJVODINE, USKLAĐEN SA NOVIM ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI TREBALO BI DA BUDE USVOJEN NA NAREDNOJ SEDNICI POKRAJINSKOG PARLAMENTA

RTV

PORESKA UPRAVA ĆE U OVOJ GODINI PREMAŠITI PLANIRANI PRIHOD OD NAPLATE POREZA

Tanjug

Poreska uprava će u ovoj godini premašiti planirani prihod od naplate poreza koji je bio projektovan u visini od 609 milijardi dinara, izjavio je danas direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević i naglasio da će u 2012. biti neophodna reforma poreskog i penzionog sistema.

U narednoj godini će morati da se sprovede reforma tih sistema da se ne dovela u pitanje isplata penzija i plata u javnom sektoru, a biće potrebno i zapošljavanje najmanje tri miliona ljudi, rekao je Radosavljević na konferenciji o pravima i obavezama budžetskih korisnika i podsetio da se samo za penzije iz rashodnog dela budžeta izdvaja 25 odsto sredstava.

On je najavio da očekuje da će ukupni prihodi Poreske uprave iznositi deset milijardi dinara, kada se uz naplatu poreza uključi i naplata doprinosa.

Poreski prihod u 2011. biće veći za oko 500 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu, rekao je Radosavljević i dodao da će i rashodi biti veći u ovoj u odnosu na minulu godinu.
Zbog toga će u 2012. biti neophodno smanjenje javne potrošnje, ukazao je Radosavljević, naglašavajući da teret ekonomske krize svi moramo da podnesemo ravnomerno.

Ističući da neće biti smanjenja poreza na dodatu vrednost, on je najavio da su moguće izmene koje se odnose na način i rokove naplate tog poreza.

Radosavljević je ukazao da su poreska opterećenja u Srbiji niža u odnosu na okruženje i naveo da PDV u Srbiji iznosi 18 odsto, a u Hrvatskoj i Sloveniji 23 odsto. Porez na dobit, koji je u našoj zemlji 10 odsto, u Italiji iznosi 48 procenata.

Direktor Poreske uprave je rekao da bilo moguće korigovati poreze na doprinose, ali nikako i poreska opterećenja na zarade zaposlenih.

POSTIGNUT DOGOVOR O OTKUPU AKCIJA OTE-A U "TELEKOMU"

Tanjug

Premijer Srbije Mirko Cvetković potvrdio je danas da je uglavnom postignut dogovor o otkupu 20 odsto akcija, koje grčka kompanija OTE ima u "Telekomu Srbija", ali nije želeo da iznosi detalje tog dogovora, jer ugovor još nije potpisan.

Cvetković je u izjavi novinarima u "Pošti Srbije" istakao da će detalji dogovora biti obelodanjeni u kratkom roku.

On je istakao da budžet Srbije neće biti opterećen za iznos novca koji će se upotrebiti za otkup akcija, niti će biti povećan javni dug.

Premijer je napomenuo, odgovarajući na pitanje novinara, da je suma za otkup akcija "približno tačna" iznosu koji se pominje u medijima od 380 miliona evra.

POST EKSPORT ŠANSA ZA IZVOZ ZA MALE PREDUZETNIKE

Premijer Srbije Mirko Cvetković pozvao je danas male preduzetnike u Srbiji da iskoriste uslugu post eksport, koja će im omogućiti izvoz po pojednostavljenoj i ubrzanoj proceduri.
Cvetković na predstavljanju te usluge u Pošti Srbije pozvao preduzetnike u Srbiji da se upoznaju sa uslugom post eksporta i da maksimalno iskoriste prednosti koje ona pruža.

On je istakao da ta usluga podržava razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji kao i izvoznu orijentaciju srpske privrede.

Prema rečima premijera, uvođenje usluge post eksprta predstavlja mini reformu u toj oblasti i poboljšava privredni ambijent Srbije za izvoznike.

"Mnogi nisu ni razmišljali da mogu biti izvoznici, a sada je to omogućeno uz minimalnu proceduru", rekao je Cvetković i dodao da će Vlada Srbije u narednom periodu učiniti sve da obezbedi makroekonomsku stabilnost.

On je dodao i da se uvođenje usluge post eksporta poklapa sa ciljevima vlade da uđe u intenzivnu reformu ekonomskog sistema, stvori bolji ambijent za privredu i osnove za bolji život građana.

Dirktor pošte Srbije Goran Ćirić kazao je da je do sada potpisano oko 80 ugovora sa malim i srednjim preduzetnicima koji žele da pakete do 1.000 evra vrednosti i 30 kilograma težine pošalju u inostanstvo.

Prema njegovim rečima, razgranata mreža poslovnih jednica Pošte Srbije omogućava da 300.000 malih i srednjih preduzetnika na svakom šalteru mogu koristiti ovu uslugu.

Ćirić je kazao da je cilj usluge post eksporta pojednostavljivanje procesa izvoza, pa je umesto sedam dokumenata sada potreban jedan elektronski koji se popunjava na šalteru pošte ili na Internetu.

On je istakao da je usluga namenjena svima koji nemaju dovoljno administrativnih ili finansijskih kapaciteta za izvoz proizvoda na strana tržišta.

Generalni direktor "Mikroleketronike" Nebojša Matić, koja je najveći korisnik ove usluge, kazao je da mu je do pre par nedelja bilo potrebno više sati za popunjavanje dokumentacije, a slanje paketa je bilo moguće samo iz Niša, Novog Sada i Beograda.

Matić je rekao da mu je sada za isti posao potrebno svega nekoliko minuta i pozvao ostale privrednike da koriste tu uslugu.

POSLEDNJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU PROPISANO DA OBVEZNICIMA, FIZIČKIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE ZA ODGOVARAJUĆU POVRŠINU ISTE NEPOKRETNOSTI POREZ NA IMOVINU SLEDEĆE GODINE OSTAJE ISTI

Bespotrebna panika koja je prošle godine potresla žitelje prestonice zbog povećanja poreza na imovinu do 60 odsto neće se ponoviti u godini pred nama.

Iako je prema nekim parametrima i ranijim propisima Zakona o porezima na imovinu bilo predviđeno da se iznos poreza na imovinu za 2012. godinu uveća nesrazmerno, nadležni obećavaju da će ostati isti kao i u 2011. godini.

Renata Milić Radujko, gradska sekretarka za finansije, objašnjava da je najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisano da obveznicima, fizičkim licima i preduzetnicima koji ne vode poslovne knjige za odgovarajuću površinu iste nepokretnosti porez na imovinu sledeće godine ostaje isti.

"Ova značajna promena zakona rezultat je saradnje i dogovora grada Beograda i Ministarstva finansija. Porez na imovinu koji su građani platili u 2011. godini ostaće isti i neće se povećavati u narednoj, 2012. godini", istakla je Radujko.

21. DECEMBRA 2012. NIJE KRAJ SVETA, VEĆ JE REČ O DOLASKU BOGA I POČETKU NOVE ERE TVRDI NEMAČKI STRUČNJAK SVEN GRONEMEJER

Tanjug

Kraj sveta nije blizu, ili bar tako tvrdi nemački stručnjak Sven Gronemejer koji radi na dekodiranju majanskog spisa u kome se pominje 2012. godina i koji kaže da taj datum označava prelazak u novu eru a ne kraj sveta kako se misli.

Gronemejer, sa australijskog Univerziteta La Trob predstavio je juče svoje nalaze na arheološkom nalazištu Palenke na jugu Meksika, nekoliko dana pošto je meksički Arheološki institut saopštio da postoji još jedna tablica sa hijeroglifima na kojoj se pominje 2012. godina što je izazvalo novu rundu diskusija o eventualnoj propasti sveta.

Gronemejer godinama radi na kamenoj tablici koja je pronađena u Tortugeru, u državi Tabasko, prenosi AP.

On tvrdi da spis opisuje povratak misterioznog majanskog boga Bolon Jokte krajem 13. perioda od 400 godina, poznatog kao Baktuns, koji se završava 21. decembra 2012. Maje su 13 smatrali svetim brojem i nema ničeg apokaliptičnog u datumu, kaže Gronemejer.

Tekst je isklesan pre 1.300 godina i deo tablice je oštećen zbog čega je poslednji pasus gotovo nečitljiv. Fragment je, kaže Gronemejer, upozorenje eliti Tortugera da pripreme zemlju za povratak boga. Bolon Jokte, bog stvaranja i rata, pojaviće se tog dana u svetilištu u Tortugeru.

"Datum ima simboličnu vrednost jer se vidi kao odraz dana stvaranja. Reč je o dolasku boga a ne kraja sveta", rekao je on.

GRČKA TELEKOMUNIKACIONA KOMPANIJA OTE OBJAVILA JE DANAS DA PREGOVARA SA TELEKOMOM SRBIJE O PRODAJI 20 ODSTO AKCIJA U TOJ SRPSKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ KOMPANIJI

Pošto su pregovori u toku ne možemo da govorimo o ishodu niti o rasporedu razgovora, objavio je OTE na Atinskoj berzi.

Telekom Srbije je 24. novembra saopštio da postoji mogućnost da otkupi akcije od OTE-a.

Agencija Blumberg je pre toga objavila da je Telekom Srbija zatražio od banaka kredit za realizaciju otkupa petine od ukupnog broja akcija, dok bi ostatak novca bio iskorišćen za reprogramiranje kredita uzetog ranije tokom godine.

OTE je vlasnik 20 odsto akcije Telekoma Srbije od 1997. godine, a Vlada Srbije poseduje preostalih 80 odsto akcija.

Početkom ove godine na tenderu za prodaju 51 odsto Telekoma Vlada Srbije je za taj paket tražila minimalno 1,4 milijarde evra, dok je austrijska kompanija A1 (Telekom Austrije), jedini učesnik na tenderu, ponudila 950 miliona.

KOME DA SE OBRATITE PRE POTPISA NA UGOVOR S BANKOM

Većina klijenata koja su naslepo potpisivala dokumenta u banci, već se više puta opekla. Sada klijenti vode računa o svakom detalju, a za manje upućene savetodavne usluge pružaju NBS, portali, udruženja potrošača, ali i advokatske kancelarije.

ADRESA - Za one koji žele da dobiju institucionalan savet, tu je Narodna banka Srbije, tačnije njen centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Za sva pitanja i pritužbe na raspolaganju je besplatan telefonski broj 0800-111-110 od 8 do 21 svakog radnog dana, a na postavljena pitanja biće odgovoreno najkasnije u roku od 48 časova.

Kao alternativa su i specijalizovani sajtovi koji svakodnevno objavljuju novosti iz banaka i daju njihovu uporednu ponudu. Najpopularniji su banke:online i kamatica.rs. Na njihovim stranicama mogu se naći imejl adrese na koje korisnici mogu da šalju svoje nedoumice, mada i odeljci najčešća pitanja koja unapred daju odgovor na ono što najčešće tišti korisnika. Udruženja potrošača takođe nude savetodavne usluge, između ostalih i korisnicima finansijskih usluga. Najbolje je da se postave konkretna pitanja da bi se stručnjaci iz udruženja konsultovali sa svojim stručnjacima. Oni koji imaju pedesetak evra, mogu da odu direktno kod advokata i da pročešljaju svoja prava.

Odnedavno su počela da rade Udruženja bankarskih klijenta koja na godišnjem nivou naplaćuju članarinu od oko 500 dinara.

Autor: I. Jovanović, 24 sata

POSLOVNE PREVARE UČESTALE SU U DRUŠTVIMA GDE SE ZAKONI NE PRIMENJUJU U POTPUNOSTI

Tanjug

Poslovne prevare učestale su u društvima gde se zakoni ne primenjuju u potpunosti, a na ruku takvim aktivnostima ide i ekonomska kriza i besparica, ocena je stručnjaka za kriminološka istraživanja, sociologa i psihologa.

"Prevara kao krivično delo postoji u svim državama bile one siromašne ili bogate. Očigledno je da je to pre svega stvar strukture pojedine ličnosti. Ali svakako će taj čovek, ako se nađe u nekoj pogodnoj društvenoj situaciji za prevaru, on pre iskoristiti tu situaciju, nego u ekonomski stabilnoj zemlji", rekao je stručnjak za kriminološka istraživanja Dobrivoje Radovanović.

Povod za razgovor sa stručnjacima je pojava poslovnih prevara i lažnog predstavljanja, kakve su posledice i kako takve pojave sprečiti u društvu.

Poslednja u nizu, dogodila se prošle sedmice, kada je Agencija za privredne registre upozorila da preduzeća i preduzetnike obilaze prevarantni koji se lažno predstavljaju da su komercijalisti te Agencije, dostavljaju lažne diskove i štampani materijal sa bazom podataka o registrovanim preduzećima i naplaćuju te usluge.

Radovanović je, tim povodom, istakao da prevare mogu biti sitne ali i da njih prosečno inteligentan čovek može lako da otkrije, samo ako obrati pažnju na detalje koje ti preveranti iznose.

Međutim, naglasio je, prevare mogu biti sofisticirane, organizovane i materijalno "potkovane", odnosno mogu ih obavljati i bogati ljudi, koje je dosta teže otkriti.

Radovanović je ukazao i na najnoviji moderan sistem prevara, osnivanje "fantom preduzeća" - gde se osnivaju firme, dugo rade, ostvaruju profite, dobiju razgranatu mrežu saradnika, a zatim ođednom nestanu sa tržišta.

U takvim situacijama firme u razvijenim zemljama štite se tako što postoje banke podataka o svim potencijalnim prevarantima, ali se i redovno prati bonitet firmi.

"Svaka novoformirana firma mora da se dokaže u poslovanju da bi određene državne institucije i kompanije stupile u konakt sa njima. Proverava se bonitet i firmi čija su imena jako poznata u poslovnom svetu, jer može doći do pada, promene menadžerskog tima i gubitaka", naglasio je on.

Psiholog Žarko Trebješanin kaže da ukoliko je neka zemlja uređenija i poslovni moral "na ceni" prevara je manje, dok u državama gde toga nema, prevara je rasprostranjen vid aktivnosti za članove tog društva.

"Vrlo je bitno da je zemlja uređena i da postoje i zakoni koji se primenjuju. Da postoji i neki opšti i poslovni moral i tu su onda manje šanse za ovakve pojave. Ovde, gde se gotovo svako trudi da nekoga prevari i izvuče za sebe korist, gde sama država ne ispunjava svoje obaveze, jasno je da je to mnogima signal da je sve dopušteno i da treba biti samo snalažljiv i to iskoristiti za sebe", naglasio je Trebješanin.

On smatra i da u zemlji vlada "dosta haotično stanje i u pogledu primene zakona i nepisanih moralnih pravila".

"Zakoni se donose i postoje na papiru ali očigledno da se ne poštuju. Tako da ima dosta slučaja ne samo da se obmanjuju insitucije, već i građani da ako daju novac jer će im biti pronađen posao, da će im omogućiti da kupe nešto mnogo jeftinije nego što bi to moglo. I pošto ljudi žive u zemlji gde gotovo sve može, nasedaju na te prevare", ocenio je Trebješanin.

"U ovakvim vremenima se svakako poštenje stavlja na neku probu, neki ne uspevaju da odole, ali to pokazuje da nisu bili dovoljno pošteni, odnosno da to poštenje nije dovoljno čvrsto i ukorenjeno", dodao je Trebješanin odgovarajući na pitanje da li i posten čovek može da bude u iskušenju da razmišlja ili učini prevaru.

PR menadžer Agencije za privredne registre Gabrijela Petković-Jovanović ističe da je najveći problem u ovom konkretnom slučaju što prevaranti zaposlene u preduzeću "hvataju na brzinu".

"Oni čak nemaju ni legitimacije, kažu, u ime APR donosimo ovaj materijal, potpišite dostavnicu i ugovor. Ljudi potpišu i posle tek sekretarice ili ko drugi u preduzeću vidi da na ugovor piše naziv nekog drugog preduzeća i da nigde ne piše APR", objašnjava Petković-Jovanović kako funkcioniše ceo "sistem".

APR je ovakve slučajeve već prijavljivao MUP, a kako je reč o iznosima koji su i veći od 10.000 dinara, zaposleni koji su bili "žrtve" ovakih prevara, imaju zbog toga velike probleme na poslu.

ŠTA I KAKO MOŽETE KUPOVATI PREKO INTERENTA

Ukoliko se opredelite za kupovinu preko Interneta pre svega vam treba kreditna kartica, mada neku robu možete platiti i pouzećem.

Domaću Dina karticu kojom se može plaćati na internetu, korisnici mogu dobiti samo u četiri manje banke - KBC banka, Poštanska štedionica, Privredna banka i Univerzal banka, objavio je sajt kamatica.com

Broj sajtova na kojima se može njom plaćati je isti - tu su "Telekom", "Telenor", "Jat ervejz" i "E uprava".

Da je za ovu uslugu zainteresovano sve više građana pokazuje i podatak da se broj onih koji obavljaju plaćanja preko interneta gotovo udvostručio tokom protekle tri godine - sa 11 odsto u 2009. godini na 20 odsto u ovoj godini.

Za plaćanja na internetu mogu se koristiti pored debitnih i kreditne kartice, ali je za karticu važno da ima tu osobinu da se može koristiti na internetu.

Korisnici kartica u Srbiji, takođe, preko interneta najčešće kupuju odeću i obuću i plaćaju račune.

Banke u Srbiji, uglavnom ne naplaćuju proviziju od vlasnika kartice, već od prodavca-vlasnika sajta, međutim ako se plaća kreditnom karticom klijent ima i dodatne troškove kamate.

Neke od banaka nude i preporučuju posebne kartice koje se koriste isključivo na internetu. Pre upotrebe potrebno je da ove kartice budu "napunjene" novcem, jer funkcionišu po pripejd sistemu i uglavnom su vezane za poseban devizni račun.

Kod drugih banaka, klijenti uz tekući račun dobijaju platnu karticu, koja je vezana za isti, mogu da je koriste za plaćanje na internetu i kada se plati na "netu" banka skine iznos sa tekućeg računa.

Banke na ovaj način, zapravo, više ulažu u bezbednost, a među bankama koje nude takve kartice su Alfa banka, koja nudi Viza Elektron debitnu karticu uz tekući račun, kao i Premium Visa Classic kreditnu karticu, Banka Inteza koja u svojoj ponudi ima kreditnu Master Card i Visa internet samo za internet pripejd.

Tu su još i Rajfajzen banka koja nudi VISA Virtuon samo za internet pripejd, Gift kartica pripejd Erste banke i Visa internet samo za internet pripejd i kreditna Mastercard instalment kartice Komercijalne banke.

Postoje i takozvane "poklon" kartice koje je takođe moguće koristiti za plaćanje na internetu, navode analitičari ovog portala i podsećaju da treba znati i to da izraz "credit card" koji se spominje na stranim sajtovima nema značenje "kreditna kartica" već znači - platna kartica, i na to treba obratiti pažnju.

Karticom na internetu može se kupovati na nekoj od tzv. internet prodavnica (veb šopova). Prodaje se svašta - garderoba, knjige, zavese, tehnička roba...

Takođe je moguće rezervisati smeštaj u hotelu, ili kupiti avio kartu, na prodaji su i naučni radovi, članarine za biblioteke a neizbežne su i igre na sreću.

Trgovaca koji svoju robu nude preko interneta uz mogućnost plaćanja karticom za sada je malo, pa i dalje preovlađuje plaćanje pouzećem.

Prvi su "led probili" mobilni operateri i trgovci mobilnim telefonima, belom tehnikom i ostalim elektro-uređajima.

Sada je moguće kupiti i knjige, karte za koncert ili dopuniti kredit na mobilnom telefonu.

Manji trgovci se žale da su bankarske provizije koje moraju da plate da bi nešto naplatili preko interneta veoma velike i da se kreću čak i do pet procenata.

Mondo.rs

PRIVATNA LICA I KOMPANIJE POVUKLI SU MILIJARDE EVRA SA DEPOZITA U BANKAMA PROBLEMATIČNIH ZEMALJA ZONE EVRA, ŠTO MOŽE DA UGROZI BANKARSKI SEKTOR

Tanjug

Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Volstrit Džornal.

Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih lica.

Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.

Povlačenje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finansijske institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.

POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

RTV

Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji građani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju građanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose između pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvođače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

OZVANIČENA KANDIDATURA SRBIJE ZA PREDSEDAVANJE U OEBS-U 2014. I 2015. GODINE

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas da su na Ministarskom sastanku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Viljnusu ozvaničene kandidature Srbije i Švajcarske za predsedavanje toj organizaciji 2014. i 2015. godine.

Jeremić je u izjavi za agenciju Fonet precizirao da će konačnu odluku o predsedavanju doneti Ministarski savet OEBS-a tokom sledeće godine.

Činjenica da je kandidatura sada zvanična i podržana predstavlja još jedan od dokaza da Srbija uživa veliki ugled u evroazijskom i evroatlantskom prostoru, dakle prostoru OEBS-a od Vankuvera do Vladivostoka, naglasio je on.

Srbija će učiniti sve tokom naredne godine da dobije predsedavanje toj organizaciji, ukazao je ministar, uz ocenu da je ozvaničenjem kandidature učinjen izuzetno važan korak u tom pravcu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.12.2011.

REOTVARANJE 407. EMISIJE OSAMNAESTOMESEČNIH DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE EMITOVANE 4. OKTOBRA 2011. GODINE • Prodato 144.622 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.446.220.000 dinara •

Reotvaranjem 407. emisije osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 04. oktobra 2011. godine, a ponovo otvorene 06. decembra 2011. godine, ponuđeno je 675.021, a prodato 144.622 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.446.220.000 dinara. To predstavlja 21,42 odsto obima aukcije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,30 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. aprila 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 6.12.2011.

NARODNA BANKA SRBIJE PRVI PUT OBJAVILA DETALJNU ANALIZU UKUPNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE NA DAN 30. SEPTEMBRA 2009. GODINE

Narodna banka Srbije prvi put je objavila detaljnu analizu ukupnog duga Republike Srbije na dan 30. septembra 2009. godine. Uz dosadašnje mesečno objavljivanje statističkih podataka o stanju spoljnog duga, Narodna banka će ubuduće, u skladu s prispećem podataka, objavljivati i tromesečne analize o kretanju i spoljnog i javnog duga Republike Srbije s pokazateljima održivosti na srednji i dugi rok.

Poslednje izdanje - septembar 2011 možete preuzeti na http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/dug/dug_III_2011.pdf

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 6.12.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT/MNG CENTAR d.o.o/ DEŠAVANJA U DECEMBRU

PRIMENA EXCEL-A U MENADŽERSKOM ODLUČIVANJU – 06. – 08. decembar 2011.

Donošenje brzih i kvalitetnih odluka je imperativ svakog uspešnog poslovanja.Unapredite svoje poslovanje uštedom vremena i korišćenjem jednog od najmoćnijih Microsoft programa uz koji ćete na napredan a istovremeno i veoma jednostavan način biti u prilici da brzo, precizno i efikasno analizirate masovne podatke, izvršite analizu uticaja određenih varijabli na rezultat bez dodatne pomoći nadležnih služba (IT-a i slično). Ovim putem neophodna znanja se stiču uz pomoć standardnizovanog softverskog alata koji je opšte prihvaćen i dostupan (bez troškova za kupovinu dodatnih rešenja).Trening je koncipiran na praktičnom radu učesnika na zadatom ili sopstvenom primer.
Maksimalan broj učesnika je 8. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Menadžeri svih nivoa, revizori, analitičari.

Cilj seminara:
Brza i precizna analiza podataka. Korišćenje naprednih Excel alata u procesu odlučivanja.
Teme:

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Samostalno analizira podatke i donosi određene odluke, radi analize na osnovu pretpostavki, obrađuje masovne podatke i kreira izveštaje.

Predavač:
Obuku drži dipl. ekonomista, koji je svoje značajno radno iskustvo stekao radeći u bankarskom sektoru. Takođe je i Projekt menadžer za upravljanje projektom BASEL II. Poseduje veliko iskustvo kao predavač pri naučno-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde je održao niz kurseva korišćenja Excel funkcija u savremenom poslovnom okruženju.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 06. - 08. decembar 2011. od 17.15 – 20.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

PRIVREMENI UVOZ – 08. decembar 2011.

Privremeni uvoz je carinski dozvoljeni postupak u okviru koga se strana roba koristi u carinskom području Republike Srbije, uz obavezu ponovnog izvoza u neizmenjenom stanju, osim zbog uobičajenog smanjenja vrednosti zbog njene upotrebe.

Na robu koja se privremeno uvozi ne plaća se carina ili se plaća po sniženoj stopi i na nju se ne primenjuju mere komercijalne politike (spoljnotrgovinska ograničenja), osim ako posebnim propisima nije drugačije regulisano.

Privremeni uvoz se može obaviti samo na osnovu podnetog zahteva i dobijenog odobrenja od strane carinskog organa, a može se odobriti samo ako je moguće utvrditi istovetnost uvezene robe.

Carinski zakon ne propisuje rok za privremeni uvoz, već ostavlja carinskom organu da u odobrenju sam utvrdi ovaj rok, polazeći od ugovorenih uslova i ispunjavanja svrhe privremenog uvoza.

Radi pravilne primene ovog postupka, učesnici u postupku privremenog uvoza bi morali da budu upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Iz ovog razloga, učesnici seminara biće upoznati sa uslovima, propisima, pravima i obavezama u postupku privremenog uvoza, kako bi ga što brže i efikasnije obavljali na zakonski regulisan način.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu (uvoznici, izvoznici, špediteri, prevoznici itd.)

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa uslovima za odobravanje postupka privremenog uvoza, sa olakšicama koje pruža navedeni postupak, kao i sa obavezama učesnika pri sprovođenju postupka privremenog uvoza.

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U potpunosti razume način sprovođenja postupka privremenog uvoza, prava i obaveze koje ima prilikom sprovođenja istog, kao i olakšice koje ovaj postupak pruža u odnosu na redovne carinske postupke.

Predavač:
Dragan Simić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u carinskoj službi. Radio je kao carinski inspektor, kao šef carinske ispostave, obavljao je poslove samostalnog savetnika u Sektoru za carinsko poslovanje. Trenutno radi kao Revizor u stručnim poslovima naknadne kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 08.decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova

Cena
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:                              
25% popusta firmama ukoliko izvršite prijavu svojih zaposlenih na tri seminara: Novine o Zakonu o deviznom poslovanju, Redovan postupak carinjenja i Privremeni uvoz

10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net

 

DRUGA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - 08. decembra 2011.

Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2012. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobrih praksi u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.

Konferencija je tematski podeljena u  nekoliko celina :

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.

Predavači:
Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja
Aleksandar Marijan, stručnjak u oblasti BZR-a i industrijskog zdravlja sa iskustvom na rukovodećim pozicijama u crnoj metalurgiji u USA i Republici Srbiji
Miloš Mirić, Direktor za ljudske resurse, Holcim doo
Radisav Zeljković, kordinator poslova bezbednosti i zdravlja na radu, Uprava za trezor

Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 08. decembar 2011. od 10.00 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Popusti se sabiraju.

Broj mesta ograničen!

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 

KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 09. decembar 2011.

Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

Konferencija obrađuje teme:

Predavači:.
Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 09. decembar 2011. od 09.30 – 15.30 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

Popusti:

Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

KAKO POVEĆATI LIČNU I POSLOVNU EFIKASNOST – ALATI I TEHNIKE – 13. decembar 2011.

Efikasnost, lična i poslovna, postaje imperativ savremenog doba. Najčešće, u razgovoru sa prijateljima ili poslovnim partnerima, možete čuti niz žalbi ili izgovora za površan i neefikasan posao ili odnos.

Efikasno delovanje, lično i poslovno, štedi vreme, energiju i novac i doprinosi povećanju samopuzdanja i radne efikasnosti. Trening teži da kod pojedinca razvije sposobnosti analize faktora sredine, drugih ljudi i sebe i njihov pojedinačni značaj za ličnu i radnu efikasnost. U praksi se najčešće susrećemo sa ponašanjem u skladu sa poslovicom: „Ko hoće, nađe način; ko neće, nađe izgovor.“ Čak i jednostavna analiza obrazloženja određenih događa može nam dati uvid u način sagledavanja problema i mogućih rešenja koje osoba ima na raspolaganju.

Jedan od razloga lične i profesinalne neefikasnosti je i u globalnom, generalizovanom načinu sagledavanja problema, okoline i sebe (po principu sve ili ništa; crno-belo). Na treningu će zainteresovanima biti predstavljene tehnike i alati za vežbanje analitičkom, evaluativnom pristupu sagledavanja sebe, okruženja, drugih osoba i postavljenih ciljeva. što doprinosi boljem razumevanju i stvara osnovu za efikasnije planiranje i realizaciju ciljeva. Tome doprinosi primena principa planiranja i efikasnog rešavanja problema.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da unaprede ličnu i/ili poslovnu efikasnost, menadžeri različitih nivoa, zaposleni u kadrovskim odeljenjima preduzeća, direktori.

Cilj treninga:
Cilj treninga je da učesnici steknu sledeća znanja:

Veštine koje će učesnik steći:

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Slobodan Spasić, psiholog. Saradnik u nastavi za predmete Psihologija i Socijalna psihologija na Univerzitetu u Beogradu. Realizator edukacije nastavnika (program obaveznog stručnog usavršavanja) za oblast novi oblici zavisnosti (Zavod za unapređenje obarazovanja i Ministarstvo prosvete RS). Uža oblast interesovanja: psihologija rada (profesionalna selekcija, klasifikacija, obuka i trening zaposlenih, psihologija manipulacije, različiti oblici zavisnog ponašanja), integracija psiholoških poslova i aktivnosti. Radio u kompaniji „Rick Eis“ (selekcija i obuka zaposlenih, analiza radnih mesta, analiza rizika i bezbednosti).

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 13. decembar  2011. od 09.30 – 17.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
Cena po učesniku: 15.700,00 dinara + PDV(18%)

Popusti:
10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika seminara
10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2010. godini
5% popusta ukoliko je uplata izvršena 15 dana pre termina održavanja seminara

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

 
CASH FLOW - UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA

Kako da planirate i upravljate novčanim tokom

14-15. decembar 2011.

Sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja je preduslov očuvanja njegove likvidnosti. Zato je bitno da razumemo iz kojih aktivnosti preduzeće generiše slobodan gotovinski tok. Ovaj seminar je tako koncipiran da u prvom danu svim polaznicima omogući da savladaju veštinu sastavljanja izveštaja o gotovinskim tokovima kao sastavnog dela seta finansijskih izveštaja uz razmevanje njegove strukture, da bismo u drugom danu mogli da se bavimo analizom gotovinskih tokova, planiranjem i projekcijama.

Izveštaj o novčanim tokovima ne bi trebalo da predstavlja samo zbir cifara koje će nas dovesti do tačnog stanja gotovine na kraju perioda! Cilj nam je da svakom polazniku pružimo znanje na osnovu koga će samostalno zaključivati o likvidnosti preduzeća, njegovoj potrebi za gotovinom i investicionom kapacitetu. Gotovina nije isto što i dobit! U uslovima kada je preduzeću potrebno i jedno i drugo, nužno je da znamo kako naći optimalan balans između likvidnosti i profitabilnosti.

Seminar je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Ciljna grupa:
Zaposleni u računovodstvu, finansijskoj kontroli, planu i analizi, bankama na poslovima kreditiranja privrede i analizi kreditnog rizika.

Cilj seminara:
Da zaposleni koji se bave ovim pitanjem brzo i lako sastave izveštaj o gotovinskim tokovima, bolje razumeju kretanje gotovine u preduzeću u jednom obračunskom periodu, uvide značaj pravilnog upravljanja gotovinom, analiziraju i zaključuju o likvidnosti i rentabilnosti preduzeća na osnovu cash flow izveštaja, na bazi trenutnih novčanih tokova prave projekcije i planove budućih kretanja gotovine u preduzeću, bolje procene sposobnost preduzeća da generiše gotovinu iz svog poslovanja.

Teme:

Predavač:
Eminentni stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 14-15 decembar 2011. od 15.00 – 20.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Broj mesta ograničen na 10 učesnika.

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

Dokumentarni akreditiv i bankaraska garancija kao najsigurniji instrumenti plaćanja i obezbeđenja – 16. decembar 2011.

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema neizvršenja ugovormih obaveza, kao i do dodatnih  troškova.

Trening ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na doznaci kao najmasovnijem instrumentu, inkaso -  koji podiže stepen sigurnosti  na malo veći nivo i, kao finale, najsigurnijem  instrumentu plaćanja – akreditivu, kao i bankarskoj garanciji –  instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja

Teme:

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Predavač:
Jasna Vasić, diplomirani filolog, odgovorna za dokumentarno poslovanje KBC Banke ad. Poseduje i radno iskustvo na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Mesto i vreme održavanja:
Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16. decembar 2011. od  14.00 – 20.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

Popusti:

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
 

SPOLJNI DUG SRBIJE POVEĆAN NA 23,86 MILIJARDI EVRA

Spoljni dug Srbije krajem septembra iznosio je 23,86 milijardi evra, što čini povećanje od 1,03 milijarde u odnosu na prethodni mesec, navedeno je u časopisu "Konjukturni trendovi Srbije", koji izdaje Privredna komora Srbije.

Dugoročni dug iznosi oko 23 milijarde evra, od čega javni sektor duguje 10,43 milijarde, a privatni sektor 12,57 milijardi evra.

Gotovo dve trećine privatnog dugoročnog duga odnosi se na preduzeća, a samo jedna trećina na banke.

Kratkoročni dug, u iznosu od 857,9 miliona evra, u celosti se odnosi na privatni sektor, u okviru kojeg dug banaka iznosi oko 90 odsto, a dug preduzeća oko 10 odsto.

Izvor: Tanjug, 6.12.2011.

KRETANJE INFLACIJE U OKTOBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u oktobru 2011. iznosio je 0,4%. Međugodišnja inflacija je nastavila da opada i u oktobru je iznosila 8,7%, što je u skladu s projekcijom Narodne banke Srbije.

Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u narednom periodu i u granicama dozvoljenog odstupanja od cilja će se naći u prvom tromesečju naredne godine. Procesu dezinflacije najviše će doprineti niska agregatna tražnja, smanjeni troškovni pritisci na rast cena hrane, kao i nastavak pada inflacionih očekivanja. Brzina pada inflacije zavisiće od razvoja situacije u međunarodnom okruženju, ali i od ekspanzivnosti fiskalne politike.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.11.2011.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA BIĆE ODRŽANO 22. NOVEMBRA 2011. GODINE • Za nove kandidate rok za prijavljivanje je 15. novembar 2011.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 22. novembra 2011. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 15. novembra 2011. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 15. novembra, NEĆE moći da polažu 22. novembra, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 13.11.2011.

OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

Aktuelna službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGE ODRŽAVANJA SERVERA KOJE VRŠI DOMAĆE ZA RAČUN STRANOG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
 • Ministarstvo finansija: NASTANAK PORESKE OBAVEZE U SLUČAJU PRIJEMA NOVČANIH SREDSTAVA ZA USLUGE PREVOZA KOJE ĆE BITI REALIZOVANE U NAREDNOM PORESKOM PERIODU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 16
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE USLUGA USTUPANJA PRAVA PRIKAZIVANJA FILMA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

Aktuelna sudska praksa:

 • Upravni sud: ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA DOZVOLU ZA RADIO DIFUZNU STANICU I ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RADIO STANICU - Zakon o telekomunikacijama: član 72
 • Upravni sud: DAVANJE OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE REŠENJA VEĆEM BROJU LICA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 201
 • Upravni sud: ISPLATA NAKNADA ZARADE VLASNICI SAMOSTALNE TRGOVINSKE RADNJE I NJENOJ JEDINOJ ZAPOSLENOJ KADA ISTOVREMENO KORISTE PORODILJSKO ODSUSTVO - Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom: član 11 stav 3
 • Upravni sud: OBAVEZA AUTOBUSKE STANICE DA PLATI POREZ NA DODATU VREDNOST NA OSNOVICU KOJU ČINI UKUPNA PRODAJNA CENA AUTOBUSKE KARTE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 8 stav 5
 • Upravni sud: ODLUČIVANJE O ODGOVORNOSTI DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU - Zakon o državnim službenicima: član 113
 • Upravni sud: PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 239 stav 1 tačka 1)
 • Upravni sud: PRAVO NA DODATAK NA PLATU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA - Zakon o policiji: član 147
 • Upravni sud: UTVRĐIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PO ZAHTEVU SUPRUŽNIKA - Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom: član 6
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU DEFREN PROTIV AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNU PLOVIDBU "SABENA" IZ BELGIJE (predmet 149/77) - OGRANIČEN OBIM PRIMENE NORME O ZABRANI DISKRIMINACIJE ZAPOSLENIH PO OSNOVU POLA - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 157
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU DEFREN PROTIV AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA VAZDUŠNU PLOVIDBU "SABENA" IZ BELGIJE (predmet 43/75) - IMPERATIVNOST PRAVILA O ZABRANI DISKRIMINACIJE ZAPOSLENIH PO OSNOVU POLA - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 157

Likvidacije:

U periodu od 28. novembra do 2. decembra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

174020

B.I.G. PRO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.12.2011

60

174013

PANTER - U LIKVIDACIJI

Leskovac

02.12.2011

60

174005

TOŠIĆ DRAGAN I KOMP - U LIKVIDACIJI

Loznica

02.12.2011

60

173998

HG-TECHNIC - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

02.12.2011

60

173974

BOREALIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

02.12.2011

60

173976

BUGI FELD - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

02.12.2011

60

173957

SALENTO PUGLIA - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

02.12.2011

60

173953

IAT - ALATI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.12.2011

60

173945

PLANTA NOVA - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

02.12.2011

60

173951

POLICOM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.12.2011

60

173941

EMCOM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

02.12.2011

60

173934

KURTIĆ 3.M.V. - U LIKVIDACIJI

Bor

02.12.2011

60

173936

IVAN-PREVOZ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

02.12.2011

60

173923

INCON - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

02.12.2011

60

173914

MOSNEP - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.12.2011

60

173892

MIST TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

02.12.2011

60

173894

LENNOX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

02.12.2011

60

173890

BOSCOM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

02.12.2011

60

173878

GROSHCOMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.12.2011

60

173874

BOSSINI - U LIKVIDACIJI

Rača

02.12.2011

60

173833

MLAMIR 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.12.2011

60

173822

ARUNA PLUS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.12.2011

60

173807

EKO HOUSE GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.12.2011

60

173803

GRAMM-INŽENJERING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.12.2011

60

173791

MASTER PRINT GROUP - U LIKVIDACIJI

Šabac

01.12.2011

60

173781

SILICON INNOVATIONS - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.12.2011

60

173773

RADIONICA DUŠE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.12.2011

60

173758

GAJIĆ SLOBODAN KOMERC - U LIKVIDACIJI

Varvarin

01.12.2011

60

173751

H & T FLUID - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.12.2011

60

173736

GAŠPAR SOL BRAND - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.12.2011

60

173732

DWARF-COMP - U LIKVIDACIJI

Subotica

01.12.2011

60

173728

NOVOSADSKI INDEX - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.12.2011

90

173696

WEMIRA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173688

SALAYKA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.11.2011

60

173682

KANADEM - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

30.11.2011

60

173680

MIRJANA RAJIĆ I SINOVI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.11.2011

60

173668

LEON STRONG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.11.2011

60

173664

FLORAMI - U LIKVIDACIJI

Kikinda

30.11.2011

60

173657

STILEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.11.2011

60

173641

OXFORD STUDIO - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173632

INTERFLOOR & MORE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

30.11.2011

60

173626

ANS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.11.2011

60

173622

MEHANOELEKTRONIKA-CO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.11.2011

60

173614

FACT EDITOR - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173610

HIBRID ZRNO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.11.2011

60

173606

MSM & ASSOCIATES - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.11.2011

60

173599

MATAPAN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

30.11.2011

60

173591

PRON-PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.11.2011

60

173580

PRIMUS ECO - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173565

DUING - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

30.11.2011

60

173556

MAX-EL ZOGOS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

30.11.2011

60

173542

GRADIS - U LIKVIDACIJI

Subotica

30.11.2011

60

173536

EKODINAMIK PAK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.11.2011

60

173496

KIKI JAJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.11.2011

60

173474

ZELLTRON INDUSTRIES - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.11.2011

60

173462

MONACO MLS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.11.2011

60

173457

MV-TRIMETAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.11.2011

60

173426

RANKIĆ - U LIKVIDACIJI

Bor

29.11.2011

60

173422

VESAMI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

29.11.2011

60

173415

LESON - U LIKVIDACIJI

Bečej

29.11.2011

60

173403

CRYSTAL AZB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

29.11.2011

60

173380

AUTO KUĆA BOJIĆ - U LIKVIDACIJI

Loznica

28.11.2011

60

173369

KOMPRAD-DEMI - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

28.11.2011

60

173358

MARKETLINK - U LIKVIDACIJI

Vranje

28.11.2011

60

173347

NINO-VAR-MONT - U LIKVIDACIJI

Vranje

28.11.2011

60

173338

WATER ENERGY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.11.2011

60

173328

BIVEX - U LIKVIDACIJI

Odžaci

28.11.2011

60

173314

LION-PLAST - U LIKVIDACIJI

Zaječar

28.11.2011

60

173292

STARA BUKVA-BEOX - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

28.11.2011

60

173296

BOSTON - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.11.2011

60

173267

BEOGRADSKI MARKETING I TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

28.11.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.12.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.12.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Konvest" d.o.o.
Kolarić Vlado

 

44. P. broj 3271/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, shodno članu 81. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku, objavljuje oglas o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu 44-P-3271/2011 u pravnoj stvari tužioca "Porsche mobilitu" d.o.o., iz Beograda, Zrenjaninski put br. 11, protiv tuženih: 1. "Konvest" d.o.o., iz Novog Sada, Danila Kiša 44, i 2. Kolarić Vlado iz Petrovaradina, Juraja Križanića 13 čije prebivalište odnosno boravište je nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Babović Mileva advokat iz Beograda, Sarajevska 12.
Upozorava se privremeni zastupnik da zastupa tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavesti Sud da je postavio staraoca.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzećem "CO-TIM" d.o.o.

17165038

5. St. broj 1071/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=790

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 5 St. 1071/2010 od 23. novembra 2011. godine odredio završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Preduzećem "CO-TIM" d.o.o. iz Beograda, Jevrejska 24, matični broj 17165038, PIB 100121939, za 19. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 208 na drugom spratu Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Beo-NTS" DOO

17540068

42. St broj 2158

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2237

 

Privredni sud u Beogradu, i to sudija Ljiljana Mujagić, kao stečajni sudija, u postupku sudija, u postupku utvrđivanja stečajnog razloga nad "Beo-NTS" DOO iz Sremčice, Nikolaja Gogolja broj 62, na održanom ročištu dana 19. oktobra 2011. godine doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak nad "Beo-NTS" d.o.o. iz Sremčice, Nikolaja Gogolja 62 matični broj 17540068, PIB 103305593, po predlogu stečajnog poverioca Fond za razvoj Republike Srbije.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragica Bajić iz Beograda, Karađorđeva 23/3.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. novembar 2011. u 11,00 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 227, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS", i jednom visokotiražnom dnevnom listu koje se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Lamidus" d.o.o.

20188413

36 St. 617/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2238

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mila Đorđević kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, matični broj 20188413, PIB broj 104558355, pokrenutom po predlogu poverioca Alpha Bank Srbija a.d., Beograd, Kralja Milana 11, rešenjem ovog suda 36, St. 617/2011 od 7. oktobra 2011. godine, doneo je 11. novembra 2011. godine
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište u postupku stečaja nad dužnikom "Lamidus" d.o.o., u stečaju, Beograd, Aleksandra Popovića 2, zakazuje se za 9. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Balkan hunter" d.o.o.

20009829

10. St. broj 2981/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2167

 

Privredni sud u Beogradu rešenjem 10. St. 2981/2011 od 11. novembra 2011. godine, zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38 b, matični broj 20009829, PIB 103773010.
Ispitno ročište zakazano za 25. novembar 2011. godine, u 10,00 časova, otkazuje se kao nepotrebno.
Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove, a eventualni višak će biti vraćen predlagaču sprovođenja stečajnog postupka, o čemu će biti doneta posebna odluka.
Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Balkan hunter" d.o.o., iz Beograda, 27. marta 38-b, matični broj 20009892, PIB 103773010.
Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račune stečajnog dužnika broj 160-361730-25 koji se vodi kod "Banca Intesa" a.d. iz Beograda.
Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20009829.
Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 103773010.
Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika, uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom III ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Dragana Perkovića iz Beograda.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu od 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Kumikum" d.o.o.

20138211

2 St. broj 2355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2418

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd, pokrenutom po predlogu poverioca Eurobank EFG a.d. iz Beograda, doneo je 14. novembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se predlog poverioca Eurobank EFG a.d iz Beograda od 28. juna 2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd.
II - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kumikum" d.o.o. Beograd - Zemun, Trg pobede 3a, lokal 57, matični broj 20138211, PIB 104282743, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
III - Za stečajnog upravnika imenuje se Milovanović Zoran iz Beograda, kanc. Radoslava Grujića 24/I/2.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 30. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VII - Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
VIII - Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda, dana 16. novembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o.

07475225

12. St. broj 159/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2343

 

Privredni sud u Beogradu, je doneo rešenje 12-St-159/2011 od 23. septembra 2011. godine kojim se
I. Otvara postupak stečaja nad Preduzećem za promet i proizvodnju "TI-DUZ" d.o.o. Beograd, 13. oktobra 2, matični broj 07475225, PIB 101015850 po predlogu predlagača za otvaranje postupka stečaja od 5. januara 2011. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda.
III. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 13. januar 2012. godine u 9,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
V. Ispitno ročište određuje se za 16. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/I.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika s pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o.

17815881

10. St. broj 1694/2011 (St. 9345/01)

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajno veće sastavljeno od sudije Natalije Pejić-Kordić, kao predsednik veća i sudija Gordane Aranđelović i Tijane Popović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, donelo je na završnom ročištu, dana 30. septembra 2011. godine
REŠENJE
I - Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 22. septembra 2011. godine.
II - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RS - Centar za stečaj u bruto iznosu od 418.411,19 dinara.
III - Određuju se konačni troškovi stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS - Centar za stečaju u iznosu od 1.410.000,00 dinara i odobrava isplata naknade troškova stečajnog upravnika u preostalom iznosu od 10.000,00 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog pravnika.
IV - Odobrava se rezervacija sredstava za namirenje preostalih troškova stečajnog postupka u iznosu od 23.669,28 dinara u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika.
V - Nalaže se stečajnom upravniku da uplati na depozitni račun Privrednog suda u Beogradu iznos od 19.869,87 dinara rezervisan za isplatu potraživanja stečajnih poverilaca:
- Stanarević Nikole iz Beograda, Sestara Bukumirović 58, JMBG 2112950714042, iznos od 6.623,29 dinara
- Petrović Mijodraga iz Kaluđerice, Volgina 23/1, Beograd, JMBG 2702950710456, iznos od 6.623,29 dinara
- Ilić Stojana iz Beograda, Hadži Mustafina 51, JMBG 0101946710025, iznos od 6.623,29 dinara
VI - Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21.
VII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da iz Registra o razvrstavanju po delatnosti briše stečajnog dužnika stečajna masa Preduzeća za proizvodnju opreme "Investzavod" sa p.o. iz Beograda, Hadži Ruvimova 21, koji se vodi pod matičnim brojem 17815881.
VIII - Nalaže se stečajnom upravniku da kod poslovne banke Univerzal banke a.d. Beograd, ugasi račun stečajnog dužnika br. 290-18050-22.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka dostavi izveštaj o uništenju pečata i stavi predlog za svoje razrešenje.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d.

07048980

17. St. broj 3135/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2359

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 3135/2011 od 14. novembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinsko preduzeće "Jabuka" a.d. iz Beograda, Čiča Ilijina 6, čiji je matični broj 07048980 i PIB 100001757 iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Branko Vučković iz Beograda.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika, da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, zakazuje se za 23. decembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica broj 242.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za 9. maj 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, II sprat, sudnica 242.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Privredno društvo "Gorki list" d.o.o.

20042125

50. St. broj 3909/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=292

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. 3909/2010 od 24. novembra 2011. godine u stečajnom postupku nad Privrednim društvom "Gorki list" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Ulica Danijelova br. 12-16, PIB 103891726, matični broj 20042125, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 24. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Mediflex" d.o.o.

20139200

St. broj 511/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1850

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u stečajnom postupku nad "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mediflex" d.o.o., u stečaju, Valjevo, Sinđelićeva 49-51, matični broj 20139200, PIB 104301837, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 511/11 od 5. jula 2011. godine.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Jasmina Marjanović iz Valjeva.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravnosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

ZZ "Lopatanj"

 

St. broj 5030/00

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad ZZ "Lopatanj" u stečaju, iz Lopatnja, St. broj 5030/00 od 18. novembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Dušica Kovačević iz Valjeva, Filipa Kljajića 21.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom apelacionom sudu u Beogradu u roku od osam dana od objavljivanju oglasa u #Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

DOO "ZAN"

 

1. St. broj 119/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "ZAN" BOR doneo je 23.11.2011. godine
REŠENJE:
Određuje se završno ročište za 23.12.2011. godine u 12,30 časova u sudnici 6, Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom DOO "ZAN" BOR.
Završno ročište se određuje iz razloga, jer stečajni dužnik nema imovine. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ljubiša Milićević iz Sokobanje da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"BIR-DAN" DOO

20352027

St. broj 161/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. broj 161/11 dana 22. novembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom "BIR-DAN" DOO Knjaževac, Aliagićeva 1/2-7, MB 20352027, PIB 105290896, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11 stav 3 tačka 2 Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Preduzetnik Kostić Milča, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 28. decembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 4. Ispitno ročište se zakazuje za 15. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DOO Minić i sinovi

 

5. St. broj 47/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO Minić i sinovi u stečaju Kruševac, Vukašina Đorđevića 13, koga zastupa stečajni upravnik Hranislav Obradović, dana 16. novembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijave potraživanja broj 8 od 16. avgusta 2011. godine, koja u dosadašnjem postupku nije ispitana.
Ročište će se održati dana 20. decembar 2011. godine u 10,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Zemljoradnička zadruga Roćevići"

7659024

St. broj 5 515/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 515/2010 od 8. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Roćevići" Kraljevo, PIB 101069894, mat. broj 7659024.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 30. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15 a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 8. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 8. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno člana 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Advan komerc" d.o.o.

06259499

1. St. broj 88/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2412

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 88/2011 od 14. novembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Advan komerc" d.o.o. Novi Pazar, Lole Ribara 7, mat. broj 06259499, PIB 100748339.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda, 063/215-359.
Za stečajnog sudiju imenuje se Mileva Gorčanin, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom Sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravo, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 6. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverioca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,00 časova u istom sudu soba 5.
Stečajni postupak je otvoren 14. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 14. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS".
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o.

07643306

6. St. broj 138/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1296

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552, u predmetu St. broj 138/10 od 16. novembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Simss" d.o.o. u stečaju Novi Pazar, Dimitrija Tucovića b.b., MB 07643306, PIB 102168552.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Zemljoradnička zadruga Jastrebac"

07191642

St. broj 5/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2406

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jastrebac.shtml/seo=/companyid=31260

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. 5/2011 od 16. novembra 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Zemljoradnička zadruga Jastrebac" Veliki Kupci, PIB 100480261, mat. broj 07191642.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije - Centar za stečaj iz Beograda, Terazije 23.
Stečajni sudija Danijela Dukić, sudija ovog suda.
Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoje potraživanje ovom sudu - stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena, tako i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 17. januar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 15, a ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 28. februar 2012. godine u 10,00 časova u istom sudu soba broj 15.
Stečajni postupak je otvoren dana 16. novembra 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 16. novembra 2011. godine, i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".
Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenju rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

d.o.o., "Dominanta"

 

1. St. broj 388/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević doneo je 21. novembra 2011. godine
REŠENJE
1. Ročište za odlučivanje i glasanje o predloženom planu reorganizacije stečajnog dužnika d.o.o., "Dominanta" u stečaju iz Niša zakazuje se za dan 23. decembra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u pripremljen Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, kancelarija broj 7, sve do održavanja ročišta.
3. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Plus Belami" d.o.o.

20024062

3 St. 608/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2410

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "OTP banka Srbija" a.d. Novi Sad vodeća filijala u Nišu, Nikole Pašića 28, nad "Plus Belami" d.o.o., iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, doneo je dana 15. novembra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Plus Belami" d.o.o. iz Niša, Stevana Prvovenčanog 7, matični broj 20024062, PIB 103827471.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Ispitno ročište zakazuje se za dan 8. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 3.
Stečajni postupak je otvoren 15. novembra 2011. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

City bar d.o.o.

08633096

1. St. broj 874/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2376

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca OTP banka Srbija AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 80, 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom City bar d.o.o., Novi Sad, Miroslava Prodanovića Micka 8, MB: 08633096 PIB: 101645199, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranka Gulan, iz Novog Sada, Maksima Gorkog 1a/4/43.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februara 2012 godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

CLUB BUS DOO

20084804

1. St. broj 1646/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=827

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom CLUB BUS DOO Novi Sad - u stečaju, Bulevar oslobođenja 81/10, MB: 20084804, 23. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 16. decembra 2011. godine sa početkom u 10,15 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica 7.
Poziva se stečajni upravnik Jadranka Gulan da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti evra po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Pemi d.o.o.

08778922

1. St. broj 909/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2360

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu i Raiffeisen Banka AD Beograd, Bulevar dr Zorana Đinđića 64a, dana 18. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Pemi d.o.o. Futog, Svetozara Markovića 31, MB 08778922, PIB 102655598, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Radovan Ivetić iz Novog Sada, Subotička 76.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 16. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Cement" d.o.o.

08779341

1. St. 890/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2374

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB: 08779341, PIB: 102661393 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom "Cement" d.o.o., Beočin, Trg cementaša 3, MB 08779341, PIB 102661393, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 30. januar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, 14. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Bekom d.o.o.

08523193

1. St. broj 943/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2361

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, MB: 08250499, PIB: 101700234 i Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, MB: 07726716, PIB: 100228215, dana 18. novembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Bekom d.o.o. Kać, Novosadska 38, MB: 08523193, PIB: 101661841, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jadranko Protić iz Novog Sada, Gundulićeva 23.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 20. decembar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 2. februar 2012. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

DP "Partner"

8829438

2. St. broj 51/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2117

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. 1. 2011. godine i po predlogu predlagača NLB banke Beograd, od 6. 5. 2011. godine, doneo je 17. novembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Partner" Novi Sad u stečaju, Bulevar oslobođenja 78/3, MB 8829438, PIB 103975552 za 7. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica 7/prizemlje, Sutjeska 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 17.11.2011. godine i dostavlja "Službenom glasniku RS" nakon izvršene uplate.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

ZZ Podunavlje

081596888

1. St. broj 48/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, dana 22. novembra 2011. godine donosi rešenje :
Odbija se predlog za dalje odlaganje ročišta za razmatranje da li postoji stečajni razlog.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom ZZ Podunavlje Futog, Cara Lazara 26, MB: 081596888, PIB: 100237255, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Nikola Šumar iz Futoga, Svetozara Markovića 11.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. februar 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 22. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Termoetaž d.o.o.

20019077

1 St. broj 878/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2176

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, MB: 20019077 PIB: 103804328 po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka poverioca Raiffeisen banka ad Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, 12. oktobra 2011. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Termoetaž d.o.o., Novi Sad, Hajduk Veljkova 11., MB: 20019077 PIB: 103804328, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jasmina Mašulović iz Novog Sada, Bulevar despota Stefana 16/111.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. decembra 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje u istom terminu 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 12. oktobra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Zemljoradnička zadruga "Jasenovo"

08116091

5. St. broj 169/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=370

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jasenovo.shtml/seo=/companyid=30557

Privredni sud u Pančevu, obaveštava poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Jasenovo" iz Jasenova, Maršala Tita 22, matični broj 08116091, PIB 100867032, da se ispitno ročište zakazuje za dan 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, sala 125/I, zgrada Privrednog suda u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

ZZ "Šumadija"

 

St. broj 68/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=487

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Sumadija+-+u+stecaju.shtml/seo=/companyid=30863

Privredni sud u Požarevcu u postupku stečaja nad ZZ "Šumadija" u stečaju Rakinac, doneo je rešenje:
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom 33 "Šumadija" u stečaju Rakinac koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Mlekara Lozovičanka DOO

 

St. broj 609/2011

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Mlekara Lozovičanka DOO u stečaju Lozovik koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,30 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Bogosavljević Ljubiša i dr.

 

St. broj 499/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1550

 

Privredni sud u Požarevcu, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Bogosavljević Ljubiša i dr. u stečaju Krepoljin koje će se održati dana 7. decembra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor"

08316252

1. St. broj 159/11

 

 

 

Privredni sud u Somboru je dana 2. novembra 2011. god. doneo rešenje broj St. 159/2011 kojim se zaključuje stečajni postupak nad pravnim licem Društveno preduzeće za upravljanje slobodnom zonom "Sombor" iz Sombora, Staparski put b.b., matični broj 08316252 i PIB 101839702.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import

08613826

St. broj 371/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2385

 

Privredni sud u Subotici je dana 24. 11. 2011. godine u postupku St. 371/2011 rešenjem odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826, na osnovu predloga podnetog dana 3. 8. 2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. oecc. iz Subotice, J. Kopitara 13.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Mek-Albero" d.o.o. - proizvodnja, prerada, trgovina i eksport-import Subotica, A. M. Tita 13. - matični broj 08613826 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 9. 2. 2012. godine sa početkom u 10,20 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 22. 12. 2011. godine sa početkom u 10,50 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 24. 11. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d.

17340760

1. St. broj 194/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2362

 

Privredni sud u Užicu, doneo je Rešenje 6. St. broj 194/2011 od 18. novembra 2011. godine:
I. Usvojen je predlog predlagača Eurobank EFG AD Beograd i otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Tulimir osnivača Tulimirović Dragana i dr. o.d. Kosjerić, Industrijska zona b.b., PIB 101088861, matični broj 17340760, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin dipl. ecc. Nova Varoš Svetog Sava 78.
III. Određuje se ispitno ročište za 20. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u sobi broj 55/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za 23. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova soba broj 55/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda dana 18. novembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

DOO "Drvo Pak"

17500104

2. St broj 192/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2198

 

Privredni sud u Čačku, je svojim rešenjem St. broj 192/11 od 17. oktobra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad DOO "Drvo Pak" Gornji Milanovac, Save Kovačevića 75, MB 17500104, odredio prvo poverilačko ročište za dan 18. novembra 2011. godine u 12,00 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za 26. januar 2012. godine i držaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 13,30 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 5.12.2011.