Aktuelne vesti na dan 07. oktobar 2011

 


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 28/1-15. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>
DEBITOR REI CERTAE, REI INTERITU LIBERATUR ...

Dužnik individualno određene stvari oslobađa se obaveze njenom propašću. Stvar koja je jedinstvena npr. unikatna slika, skulptura koja je ručni rad, kada bude uništena više se ne može tražiti da bude vraćena. Ovim se ne ulazi u druga prava poverioca npr. naknada štete, duševni bolovi  itd.

SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 74 OD 5.10.2011/ODABRANI DOKUMENTI

 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODIZANJA NIVOA POLJOPRIVREDNIH KAPACITETA U REPUBLICI SRBIJI KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA ASISTENATA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA U SARADNJI SA POLJOPRIVREDNIM SAVETODAVNIM I STRUČNIM SLUŽBAMA ZA 2011. I 2012. GODINU
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI
 • PRAVILNIK O ISPITU ZA IZVRŠITELJA
 • PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA MATIČNIH EVIDENCIJA U OBLASTI SPORTA
 • PRAVILNIK O PARAMETRIMA EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA I PARAMETRIMA HEMIJSKOG I KVANTITATIVNOG STATUSA PODZEMNIH VODA
U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • PREDNOSTI I SLABOSTI ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

Izvori finansiranja

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata

Finansiranje izborne kampanje

Način i sadržaj kontrole

Ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije

Slabosti Zakona


 • NAZNAČENJE IZVRŠNOG DUŽNIKA U IZVRŠNOJ ISPRAVI U SLUČAJU STATUSNE PROMENE ODVAJANJE UZ OSNIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENOJ TRUDNICI
 • PROBLEM STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: • Korisnici stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima pravnu zaštitu mogu ostvarivati korišćenjem mehanizma nadzora nad bankama koji vrši Narodna banka Srbije i privatnom tužbom sudu •

Sadržina obaveze korisnika stambenih kredita indeksiranih u stranoj valuti

Način utvrđivanja iznosa kamatne stope

Posledice po dužnike

Neadekvatnost indeksiranja kredita u devizama

Mogućnost pravne zaštite korisnika kredita

Ovlašćenja Narodne banke Srbije

Građanskopravna zaštita korisnika kredita

Posledice ništavosti, odnosno raskida ugovora


 • CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.10.2011. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada i socijalne politike •
 • DUŽNOST ZAPOSLENOG PENZIONERA DA IZABERE OSNOV ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: • Osiguranje po osnovu zaposlenja ili po osnovu penzije •

Zaposleni penzioner koji se izjasni da želi da koristi zdravstveno osiguranje po osnovu penzije

Zaposleni penzioner koji se izjasni da želi da koristi zdravstveno osiguranje po osnovu zaposlenja


 • KAMATE: ESKONTNA STOPA, REFERENTNA KAMATNA STOPA I STOPA KAMATE ZA NEBLAGOVREMENA PLAĆANJA JAVNIH PRIHODA OD 6.10.2011. GODINE
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TROŠKOVA SUDSKOG SPORA KOD DAVAOCA LIZINGA
 • SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET ROBOM I USLUGAMA I PRIMENA NOVIH ROKOVA PROPISANIH ZAKONOM O DEVIZNOM POSLOVANJU: • Obaveza evidentiranja kreditnih poslova •

Obaveze evidentiranja kreditnih poslova po osnovu prometa robom i uslugama

Obaveze po poslovima izvoza i uvoza robe i usluga čija realizacija nije okončana do 17. maja 2011. godine

Obaveze po poslovima izvoza i uvoza robe i usluga započetim posle 17. maja 2011. godine

SAOPŠTENJE SA 35. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRŽANE 6. OKTOBRA 2011. GODINE

Ustavni sud je na 35. redovnoj sednici odlučio o 83 predmeta, a u predmetu IUz -348/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje. U predmetu Už-712/2009 Sud nije doneo odluku, jer predlog sudije izvestioca nije dobio potrebnu većinu.

 I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud:

 - obustavio postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 96. Zakona o stečajnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004). Sud je utvrdio da je u toku postupka pred Ustavnim sudom osporeni zakon prestao da važi 24. januara 2010. godine, danom početka primene Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) čijim odredbama je, po ocenio Suda, zakonodavac otklonio uočenu neustavnost u prethodnom zakonu i time otklonio sva sporna ustavnopravna pitanja zbog kojih je Sud pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti člana 96. Zakona o stečajnom postupku. (predmet IUz -69/2009)
 - zaključio da, na osnovu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, predlog za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 104/2009) i to odredaba člana 12. stav 1. tačka 3) u delu koji glasi: "ili drugim propisom donetim u skladu sa ovim zakonom ", člana 13. u delu koji glasi: "ili drugim propisom", člana 14. stav 1. tačka 2) u delu koji glasi: "ili drugim propisom donetim u skladu sa zakonom" dostavi Narodnoj skupštini na odgovor. (predmet IUz -41/2011)
- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 23. Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2008). Sud je ocenio da se inicijativom ne traži ocena ustavnosti, već ocena celishodnosti zakonom utvrđene nadležnosti Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Saglasno članu 167. Ustava Ustavni sud nije nadležan da odlučuje o celishodnosti zakonskih rešenja, već je to stvar odgovarajuće zakonodavne politike u okviru ustavnog ovlašćenja zakonodavca da uređuje položaj državne uprave. (predmet IUz -851/2010)
- zaključio da, na osnovu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 29. stav 2. i čl. 39, 40, 117, 127, 142, 146, 150. i 219. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz -908/2010)
- zaključio da, na osnovu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 214. st. 1 do 5. i člana 217. st. 1, 2. i 5. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010) dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz -57/2011)
- zaključio da, na osnovu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti odredbe člana 23. u delu koji glasi: "na oglašavanje na radiju shodno se primenjuju odredbe čl. 16. ovog zakona" Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005) dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz -99/2011)
- zaključio da, na osnovu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu, inicijativu za ocenu ustavnosti odredbe člana 15. Zakona o socijalnom stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) dostavi Narodnoj skupštini na mišljenje. (predmet IUz -237/2011)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju uslova u pogledu udaljenosti od susednog objekta i visine objekta kod naknadnog izdavanja građevinske dozvole u postupku legalizacije ("Sl. list grada Niša", br. 85/2009), koju je donela Skupština opštine Doljevac.
Sud je utvrdio da je u toku postupka pred Ustavnim sudom stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011), koji više ne daje ovlašćenja jednicima lokalne samouprave da mogu naknadno izdati građevinsku dozvolu za objekte izgrađene odnosno rekonstruisane bez građevinske dozvole, ako nisu ispoštovani urbanističko tehnički parametri koji se odnose na udaljenost od susednog objekta odnosno na visinu objekta.
Prestala je da važi i osporena odluka koja je doneta na osnovu ovog Zakona, te su prestale procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje. (predmet IUo -82/2011)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- za odlučivanje po zahtevu za ponavljanje prekršajnog postupka okončanog rešenjem Ministarstva finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš - Filijala Negotin broj 218-513/06 od 29. decembra 2006. godine i rešenjem Ministarstva finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš - Filijala Negotin broj 218-514/06 od 29. decembra 2006. godine, nadležan je Prekršajni sud u Negotinu. (predmet IIIU-1645/2010)
- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge "T. S." D.O.O i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 292. stav 1. tačka 2) i člana 292. stav 2. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010), nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-189/2011)
- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv I. Đ. iz Niša, zbog osnovane sumnje da je izvršio prekršaj iz člana 337. stav 3. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 9/2010), nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-189/2011)
- za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka protiv preduzeća "D. O." D.O.O iz Blaca i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 364. stav 1. tačka 1) i člana 364. stav 2. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 9/2010), nadležan je Prekršajni sud u Preševu. (predmet IIIU-225/2011)
- za postupanje u prekršajnom postupku koji se vodi protiv Preduzeća za proizvodnju hidrauličnih cilindara "P. C." A.D. iz Trstenika i odgovornog lica u tom pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 351. stav 1. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005, 62/2006 i 9/2010), nadležan je Prekršajni sud u Trsteniku. (predmet IIIU-242/2011)

IV U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu S. Milojevića izjavljenu protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. I 563/09 od 5. marta 2009. godine i utvrdio povredu prava na pravično suđenje zajamčenog članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-613/2009)
- usvojio ustavnu žalbu A. Radosavljevića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu broj P. 3526/97-01, povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematrijalne štete, koje može ostavriti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu. (predmet Už-855/2009)
- usvojio ustavnu žalbu A. Petrovića i B. Petrovića i utvrdio da je u izvršnom postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu broj I. 1257/2000, a sada se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predemtu I. 8227/10 povređeno pravo podnosilaca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zajamčeno odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije i pravo na imovinu zajamčeno članom 58. stav 1. Ustava.
Sud je utvrdio pravo podnosilaca ustavne žalbe na naknadu nematrijalne štete, koje mogu ostavriti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da preduzme sve mere kako bi se navedeni izvršni postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-948/2009)
- usvojio ustavnu žalbu Z. Milidraga i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Subotici u predmetu P. 157/10 (1998) povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, garantovano odredbom člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je naložio Apelacionom sudu u Novom Sadu da preduzme sve mere kako bi se navedeni parnični postupak okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-1146/2009)
- usvojio ustavnu žalbu J. Bibića i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P1. 16/09 (ranije P1. 209/98), a sada se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P1. 7332/10 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajamčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je utvrdio pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematrijalne štete, koju može ostavriti na način predviđen odredbama člana 90. Zakona o Ustavnom sudu.
Sud je naložio nadležnom sudu da u navedenom predmetu preduzme sve mere kako bi se parnični postupak okončao u najkraćem roku. (predmet Už-1214/2009)
- usvojio ustavnu žalbu S. Lončara i utvrdio da je u parničnom postupku koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u predmetu P. 47453/10 povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku, zajamčeno odredbom članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.
Sud je naložio nadležnim sudovima da preduzmu sve mere kako bi se navedeni postupak okončao u najkraćem roku.
Sud je odlučio da se odluka objavi u "Sl. glasniku RS". (predmet Už-1806/2009)
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-265/2009, Už-808/2009, Už-1158/2009, Už-1320/2009, Už-1494/2009, Už-1083/2010, Už-1344/2010, Už-2099/2010 i Už-2545/2011
- odbacio iz procesnih razloga ustavne žalbe u predmetima Už-100/2009, Už-251/2009, Už-266/2009, Už-325/2009, Už-421/2009, Už-544/2009, Už-572/2009, Už-662/2009, Už-897/2009, Už-935/2009, Už-1122/2009, Už-1126/2009, Už-1129/2009, Už-2228/2009, Už-2435/2009, Už-2681/2009, Už-1127/2010, Už-1153/2010, Už-1856/2010, Už-3566/2010, Už-4163/2010, Už-4257/2010, Už-4422/2010, Už-4766/2010, Už-5241/2010, Už-86/2011, Už-129/2011, Už-157/2011, Už-826/2011, Už-1357/2011, Už-1776/2011, Už-1844/2011, Už-1914/2011, Už-2001/2011, Už-2067/2011, Už-2068/2011, Už-2148/2011, Už-2188/2011, Už-2272/2011, Už-2304/2011, Už-2349/2011, Už-2369/2011, Už-2374/2011, Už-2382/2011, Už-2388/2011, Už-2395/2011, Už-2400/2011, Už-2417/2011, Už-2418/2011 i Už-2419/2011.

VII U postupcima po zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata, Ustavni sud je, iz razloga nenadležnosti, odbacio zahteve u predmetima IR - 160/2011, IR - 192/2011, IR - 226/2011, IR - 227/2011 i IR - 238/2011.

 Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 6.10.2011.

NOVI PROJEKAT ZA REFORMU PRAVOSUĐA I ODGOVORNU VLAST USAID JE FOKUSIRAN NA PODRŠKU UPRAVNOM SUDU, VIŠEM PREKRŠAJNOM SUDU, KAO I SVIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA U SRBIJI

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović izjavila je da je reforma pravosuđa dala rezultate u borbi protiv kriminala, na čije je sve vidove srpsko pravosuđe danas sposobno da odgovori.

Malović je na konferenciji povodom predstavljanja novog projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) navela da je reforma bila neophodna kako bi se povratilo poverenje građana u pravosuđe jer bez toga nema demokratije i zdravog političkog sistema.

Ona je istakla da je ostalo još mnogo posla na jačanju svih segmenata pravosudnog sistema Srbije, u kome nema tolerancije ni za kriminal ni za korupciju.

Takođe, Malović je saopštila da je novi projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji ima za cilj jačanje vladavine prava, podizanje svesti o reformama u sektoru pravosuđa i prepoznavanju i sprečavanju korupcije.

Direktor ovog projekta Lorens Veter naglasio je da se projekat fokusira na podršku Upravnom sudu, Višem prekršajnom sudu, kao i svim prekršajnim sudovima u Srbiji, jer se upravo preko njih kreira svest građana o reformisanom pravosuđu, s obzirom na to da se sa njima najčešće susreću.

On je napomenuo da će se kroz ovaj projekat sarađivati sa četiri nezavisne institucije - Agencijom za borbu protiv korupcije, Zaštitnikom građana, Državnom revizorskom institucijom i Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prema njegovim rečima, najveći deo aktivnosti biće usmeren na podršku Agenciji za borbu protiv korupcije u nadgledanju sukoba interesa, prijava prihoda i imovine, finansiranja izbornih kampanja i političkih aktivnosti.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.10.2011.

SEMINAR "ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU" BIĆE ODRŽAN 18. OKTOBRA 2011. GODINE

Seminar "Zakon o izvršenju i obezbeđenju" biće održan 18. oktobra 2011. godine.

Zastarelost potraživanja/duga - Zakon o obligacionim odnosima, izvršenje na osnovu pravosnažne sudske presude, izvršenje na osnovu sudskog ili vansudskog poravnanja (lizing), izvršenje na osnovu verodostojne isprave-računovodstvene isprave kao dokazi, sudsko izvršenje u upravnom postupku, izvršenje hipoteke, izvršenje menice.

Seminar obuhvata i informacije o poreskoj kontroli u praksi i odgovornost direktora, izbegavanje dvostrukog oporezivanja, izmene zakona o privrednim društvima.

Predavači: Đurđevka  Mladenović-Živković, Srđan Ćorac

Telefon za informacije: 011/ 3160 248

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 6.10.2011.

KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA BIĆE ODRŽANA 13. OKTOBRA 2011. GODINE

Cilj konferencije je da se polaznicima predstave i istaknu prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac - zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada.

Konferencija je tematski podeljena u pet delova:

U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

Predavači:

· Radmila Bukumirić - Katić, pomoćnica Ministra za rad i socijalnu politiku.
· Olga Kićanović, samostalna savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
· Vera Kondić, predsednica Udruženja "NO Mobbing" Beograd, i koordinatorka za bezbednost i zdravlje na radu, zlostavljanje i diskriminaciju UGS "Nezavisnost"
· Tamara Džamonja Ignjatović, Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, specijalista medicinske psihologije i psihoterapeut.
· Snežana Andrejević, Sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 13. oktobar 2011. od 12.00 - 17.00 časova.
Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f
Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485 i 062/658-973.
E-mail: office@mngcentar.com

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 6.10.2011.

ZAKONOM O MLADIMA, KOJI ĆE BITI U PRIMENI OD 17. JANUARA 2012. GODINE, PRVI PUT ĆE BITI UTVRĐEN OMLADINSKI RAD I RAZGRANIČENO ŠTA SU UDRUŽENJA MLADIH, A ŠTA UDRUŽENJA ZA MLADE

Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije Ivana Kovačević izjavila je juče prilikom predstavljanja Zakona o mladima u Pirotu da taj dokument ima cilj da afirmiše mlade i da pruži održiv institucionalni okvir za dalji razvoj omladinske politike.

Kovačević je navela da je Zakon o mladima usvojen ove godine i da je u njegovoj izradi, svojim sugestijama i komentarima, učestvovao veliki broj mladih, kao i omladina iz Pirota.

Ona je istakla da će ovim zakonom biti definisane mnoge oblasti omladinske politike, između ostalog prvi put će biti utvrđen omladinski rad i razgraničeno šta su udruženja mladih, a šta udruženja za mlade.

Tokom boravka u Pirotu Kovačević je posetila i lokalnu Kancelariju za mlade i upoznala se sa njenim projektima i aktivnostima, a razgovarala je i sa sportistima SK "Mladost", čiji su igrači osvojili zlatne medalje na Evropskim igrama mladih i Specijalnoj olimpijadi u Atini.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.10.2011.

REFERENTNA KAMATNA STOPA JE SMANJENA NA 10,75 ODSTO

Nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i procena za naredni period, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 10,75 odsto.

Inflacija je na silaznoj putanji. Izvršni odbor očekuje da će septembarska inflacija biti jednocifrena i da će se u narednom periodu nastaviti njeno približavanje cilju. Cene hrane su stabilizovane, a rast regulisanih cena usporen. Niska agregatna tražnja će i dalje biti preovlađujući dezinflatorni faktor, što potvrđuju aktuelna i očekivana kretanja kod nas i u okruženju. Takođe, procesu dezinflacije doprineće i započeti pad inflacionih očekivanja.

Zaključeni stendbaj-aranžman iz predostrožnosti s MMF-om podržava ekonomski program Republike Srbije, koji ima za cilj očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti. Za njegovo sprovođenje, u neizvesnom međunarodnom okruženju, od ključne važnosti je vođenje fiskalne politike u skladu s pravilima fiskalne odgovornosti. Aranžman s MMF-om doprinosi poboljšanju investicione klime i predstavlja dodatnu zaštitu od negativnih spoljnih uticaja krize na privredu zemlje.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da pada i da će se u granicama cilja naći u prvom polugodištu naredne godine. Kretanje referentne kamatne stope u budućnosti zavisiće od ostvarivanja projektovane inflacije, kao i rizika, pre svega, u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. novembra.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 6.10.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU - VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA KOJE SU PODNELE ZAHTEV ZA OSNIVANJE JEDINICE IZVAN SVOG SEDIŠTA BEZ SVOJSTVA PRAVNOG LICA DOSTAVLJENO UPUTSTVO ZA AKREDITACIJU

Svim visokoškolskim ustanovama koje su podnele zahtev za osnivanje jedinice izvan svog sedišta, bez svojstva pravnog lica, u postupku iz člana 16. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008 i 44/2010) Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta dostavila Uputstvo za pripremu dokumentacije i procenu ispunjenosti standarda za akreditaciju visokoškolskih jedinica bez svojstva pravnog lica i akreditaciju studijskih programa van sedišta ustanove shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

Pripremljenu dokumentaciju, prema važećim standardima, uz dokaz o uplati iznosa u visini od 180.000,00 dinara (stoosamdesethiljada dinara) na ime takse, dostaviti Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta na dalju nadležnost.

Uputstvo za akreditaciju studijskih programa i visokoškolskih jedinica van sedišta ustanova bez svojstva pravnog lica: http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26&lang=sr

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 5.10.2011.

KROZ IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA I DRUGIH PROPISA NEOPHODNO POVEĆATI OVLAŠĆENJA POVERENIKA, PRODUŽITI ROK ZASTARELOSTI ZA PREKRŠAJE I ZABRANITI DA SE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UMANJI ODREDBAMA DRUGIH PROPISA

Transparentnost - Srbija, podseća povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembra, da je pravo na pristup informacijama i javnost rada organa vlasti najbolje sredstvo za prevenciju korupcije, poziva organe vlasti Srbije da ispune postojeće zakonske obaveze i ukazuje na koji način treba dopuniti postojeći zakonski okvir.

U proteklih sedam godina, od kada je usvojen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i od kada je počeo sa radom Poverenik za informacije, kao nezavisan državni organ, ostvaren je značajan napredak. Van svake je sumnje da se veliki broj građana koristi pravom da od organa vlasti traži podatke, i to ne samo radi zadovoljenja ličnih potreba, već kako bi se uverili da se državna imovina i budžetska sredstva koriste na zakonit i racionalan način. Takođe, nebrojeno puta se pokazalo da je najčešći razlog za skrivanje informacija od strane vlasti želja da se sakriju podaci koji ukazuju na korupciju, drugi vid kršenja zakona, propusti u radu ili slab učinak samih organa vlasti.

Međutim, i pored značajnih rezultata u primeni ovog zakona, i dalje se ponekad dešava da građani ostaju neopravdano uskraćeni za tražene informacije ili da krivci za skrivanje i uništavanje dokumenata ostanu nekažnjeni. Takođe, neki organi vlasti još uvek nisu objavili ili ažurirali Informator o radu, u kojem treba da prikažu podatke o svojoj strukturi, poslovima koje obavljaju, uslugama koje pružaju i sredstvima koja koriste i pre nego što im iko uputi zahtev za određenom informacijom. Po stanovištu Transparentnosti Srbija zbog svega toga je potrebno kroz izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugih propisa učiniti sistem još efikasnijim, naročito kroz povećanje ovlašćenja Poverenika, produženje roka zastarelosti za prekršaje i kroz zabranu da se pravo na pristup informacijama umanji odredbama drugih propisa.

Prema shvatanju Transparentnosti Srbije, za borbu protiv korupcije i povećanja transparentnosti je izuzetno važno da Srbija donese i primeni i druge propise, pri čemu su prioritetna sledeća pitanja:

- radi osvetljavanja procesa donošenja propisa neophodno je učiniti obaveznim javne rasprave i zakonski regulisati lobiranje;
- potrebno je radi zaštite lica koja obelodanjuju korupciju i neracionalno raspolaganje javnim resursima doneti sveobuhvatan Zakon o zaštiti uzbunjivača; treba proširiti krug informacija koje se objavljuju na Portalu javnih nabavki; objaviti podatke o državnoj imovini i njenom korišćenju;
- obezbediti javnost vlasništva u medijima i podataka o oglašavanju i sponzorstvima od strane državnih organa i javnih preduzeća;
- na kraju neophodno je i kroz podzakonski akt (na usvojeni Zakon o finansiranju političkih aktivnosti) obezbediti visok stepen preciznosti podataka o strukturi, poreklu i nameni prihoda i rashoda političkih stranaka i izbornih kampanja.

Izvor: Transparentnost Srbija, 29.9.2011.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA POZIVA PRIVREDNIKE DA DO 30. SEPTEMBRA POPUNE ANKETNI UPITNIK RADI OCENE POTREBA PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA INFORMISANJEM I OBUKOM U VEZI SA PROCESOM APLICIRANJA I PRIPREME PROJEKATA ZA FONDOVE EVROPSKE UNIJE

Privredna komora Beograda poziva privrednike da do 30. septembra popune anketni upitnik (http://www.kombeg.org.rs/Komora/PR/PR.aspx?veza=3467) radi ocene potreba privrednih subjekata za informisanjem i obukom u vezi sa procesom apliciranja i pripreme projekata za fondove Evropske unije.

Rezultati ovog istraživanja biće dragoceni, jer će dati sliku o tome kakvi su kapaciteti privrednih subjekata u Republici Srbiji i koje vrste dodatne podrške su im potrebne. Na osnovu toga se mogu ubuduće kreirati programi podrške koji bi bili prilagođeni realnim potrebama vaših preduzeća.

Jedan od programa podrške biće i program jačanja kapaciteta preduzeća i uspešno apliciranje projekta u EU fondovima, u trajanju od godinu dana, koji će sprovesti Privredna komora Beograd.

Poželjno je da upitnik bude popunjen u elektronskoj formi. Popunjavanje upitnika traje sedam minuta. Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Inić, savetniku u Privrednoj komori Beograda, aleksandra@kombeg.org.rs, +381 11 2641 355. lokal 131

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 27.9.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – RATEL UPUTILA ZAHTEV IMAOCIMA OPŠTIH ODOBRENJA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

U cilju ažuriranja podataka, koje u Registru vodi Republička agencija za elektronske komunikacije, potrebno je da imaoci opštih odobrenja, izdatih u skladu sa ranije važećim propisima, dostave popunjen i potpisan Obrazac OB, koji je sastavni deo Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja  ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr.) i nalazi se na Internet stranici Agencije: http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/internet_usluge.47.html

Obrazac OB treba da bude popunjen trenutno važećim podacima koji se odnose na:

- podatke o operatoru,
- vrste usluga koje se pružaju, kao i to da li se pružaju preko sopstvene ili zakupljene mreže,
- vrste mreža koje se koriste za pružanje usluge.

Kao datum početka pružanja usluge navesti datum izdavanja odobrenja.

Rok za dostavljanje popunjenog obrasca je 15 dana od dana objavljivanja zahteva.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 23.9.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

FORBS: SRBIJA PALA ZA 12 MESTA PO USLOVIMA ZA POSLOVANJE

Tanjug

Na ovogodišnjoj listi zemalja s najboljim uslovima za poslovanje, koju pravi američki časopis "Forbs", Srbija se našla na 93. mestu od ukupno 134 zemlje, 12 mesta niže u odnosu na prošlu godinu.

Prema "Forbsu", po konkurentnosti je od ostalih zemalja u regionu - Slovenija na 25. mestu, Makedonija na 35, Hrvatske na 41, Crna Gora na 53, Bosna i Hercegovine na 84.
Bugarska je svrstana na 47. mesto, Rumunija na 52, a Albanija na 64.

"Forbs" je u obrazloženju naveo da su neefikasno vođenje ekonomske politike u periodu vladavine Slobodana Miloševića, dug period međunarodnih ekonomskih sankcija i razaranje infrastrukture i industrije tokom NATO bombardovanja 1999. prepolovili srpsku ekonomiju u odnosu na nivo iz 1990.

Srbija je posle demokratskih promena 2000, prema "Forbsu", učinila napredak u liberalizaciji trgovine i restrukturisanju i privatizaciji preduzeća, ali se usporeno oporavlja iz svetske finansijske krize.

"Forbs" ocenjuje da je u Srbiji i dalje tranziciona ekonomija i da nisu kompletirane strukturne reforme.

Po časopisu, veliki izazovi sa kojima se suočava Srbija su veliki vladini izdaci za plate, penzije i pomoć nezaposlenima, kao i rastuća potreba za novim vladinim zajmovima, povećanje javnog i privatnog spoljnog duga, stagniranje direktnih stranih investicija i nagli pad prihoda od privatizacije tokom poslednjih godina.

Povoljni faktori za ekonomski rast Srbije uključuju stratešku lokaciju, relativno jeftinu i obučenu radnu snagu i izdašan paket podsticaja za strane investicije, ukazao je taj časopis.
"Forbs" je prilikom ocenjivanja Srbije najlošije rangirao monetarne slobode u zemlji, svrstavši je po tom kriterijumu na 118. mesto.

Po inovacijama je Srbija na 114. mestu, pravu svojine na 106, a po poreskim opterećenjima na 100. mestu.

U "Forbsu" je Srbija nešto bolje prošla po trgovinskim slobodama (90.), tehnologiji (67.), korupciji (66.), zaštiti investitora (59.) i ličnim slobodama (42.).

Za razliku od Srbije, ostale zemlje u okruženju su popravile pozicije - BiH čak za 17 mesta, Hrvatska za sedam, Crna Gora za šest, a Makedonija i Slovenija za po jedno.

Prva u svetu po uslovima za poslovanje ove godine je Kanada, koja je 2010. bila na trećoj poziciji, a to je postigla zahvaljujući poreskoj reformi u poslednje dve godine.

Kanada je, takođe, dobila najvišu ocenu za trgovinske slobode, zaštitu investitora, nisku korupciju.

Danska je sa prošlogodišnjeg prvog mesta skliznula na peto, dok su Sjedinjene Američke Države pale za jednu poziciju - na 10. mesto.

SAD, najveća svetska ekonomija, je i dalje među vodećima po inovacijama, zauzevši šesto mesto po patentima po stanovniku (prva po tom kriterijumu je Švedska).

Ono što pogađa SAD su poreska opterećenja, pa je ta zemlja ove godine pretekla Japan i izbila na prvo mesto među razvijenim ekonomijama po najvišim korporativnim porezima.

Među prvih pet zemalja ili teritorija koje su najpovoljnije za poslovanje našli su se i Novi Zeland (2.), Hongkong (3.) i Irska.

UNS TRAŽI OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA

RTV, Beta

Udruženje novinara Srbije (UNS) uputiće danas Ustavnom sudu Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, objavljeno je na sajtu tog udruženja.

UNS u Inicijativi navodi da pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu u saglasnosti sa Ustavom Srbije i predlaže da Ustavni sud Srbije pokrene postupak po toj Inicijativi.

U inicijativi se pored ostalog navodi da nisu u skladu sa Ustavom odredbe Zakona kojima se predviđa da nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju "nadležnosti" u oblasti obaveštavanja.

U inicijativi se navodi da po Ustavu, nacionalni saveti nacionalnih manjina ne mogu da imaju nadležnosti, već da im se zakonom mogu poveriti samo javna ovlašćenja u oblasti obaveštavanja.

"Prenošenje javnih ovlašćenja se prema Ustavu vrši isključivo zakonom, dok se izloženom odredbom Zakona o nacionalnim savetima predviđa da se prenos osnivačkih prava koja nesumnjivo znače i da se vršenje javnih ovlašćenja vrši u formi 'sporazuma sa nacionalnim savetom'", navodi UNS.

Time je, kako se ističe, suprotno Ustavu iz procesa prenošenja te vrste javnih ovlašćenja isključena Skupština Srbije kao jedini organ koji može da prenosi javna ovlašćenja na druge subjekte, pa i na nacionalne savete nacionalnih manjina.

Neustavnost pojedinih odredbi Zakona u vezi sa "nadležnostima" u oblasti obaveštavanja ogleda se i u tome što se njima predviđa da nacionalni saveti sami odlučuju i o nečemu što nije u vezi sa njihovim obaveštavanjem, navodi se u inicijativi.

"Prvo od takvih pitanja u kojima nacionalni saveti ne bi smeli da vrše javna ovlašćenja, jesu osnivačka prava u javnim preduzećima i ustanovama u oblasti javnog informisanja čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave", navodi UNS.

U inicijativi se navodi da se prenosom osnivačkih prava na nacionalne savete krši član 79. Ustava kojim je garantovano pravo pripadnika nacionalnih manjina na potpuno, blagovremeno i nepristrasno obaveštavanje na svom jeziku.

UNS je kao spornu naveo i odredbu člana prema kojem nacionalni saveti mogu da imaju veoma važnu ulogu u upravljanju, pa čak i odlučujuću u postupku izbora odgovornih urednika programa na manjinskim jezicima, što otvara pitanje usklađenosti takvih rešenja sa Ustavom.

POČEO SAMIT STO POSLOVNIH LIDERA

Izvor: Tanjug

Aranđelovac -- U Aranđelovcu počeo dvodnevni Samit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope "Dogovor za novo doba" na kome se okupila politička i poslovan elita regiona.

Ovaj samit za cilj ima pokretanje dijaloga poslovne elite u regionu o čvršćem povezivanju i otklanjanju prepreka koje koče bolju saradnju.

Na samitu će učestvovati uspešni poslovni ljudi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, BiH, Makedonije i Crne Gore, koji će nastojati da naprave dogovor i pronađu odgovore na najveće probleme ekonomske probleme koji ih muče.

To su između ostalog nezaposlenosti, izvoza hrane, izgradnji građevinskih objekata na trećim tržištima.

Predsednici Srbije i Slovenije, Boris Tadić i Danilo Tirk, učestvovaće zajedno sa predstavnicima asocijacija menadžera Srbije, Slovenije i Hrvatske u uvodnom panelu na kome će govoriti o dogovoru oko daljih koraka u ostvarivanju i produbljivanju dijaloga biznis i političkih lidera regiona.

Kako je najavljeno, na drugom panelu govoriće potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke.

U radnom delu skupa, kroz panel diskusije, biće otvoren dijalog o partnerstvima na novom tržištu, energetskoj agendi regiona, kao i o infrastrukturi - preduslovu privrednog razvoja.

Osnovni cilj skupa, koji će biti održan u aranđelovačkom Hotelu "Izvor", jeste da poslovni lideri regiona kroz konstruktivni dijalog i završne dokumente predlože konkretna rešenja i preuzmu svoj deo odgovornosti u jačanju konkurentnosti nacionalnih ekonomija, ali i ukupnog potencijala jugoistočne Evrope.

Organizatori samita su Srpska asocijacija menadžera, Hrvatska udruga poslodavaca i Združenje Manager Slovenije, a u radu skupa učestvovaće i predstavnici međunarodnih finasijskih institucija, Svetske banke, MMF, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke.

NORMA GRUPA OTVARA FABRIKU AUTO-DELOVA U SUBOTICI

Tanjug

U Subotici će biti otvorena fabrika automobilskih delova nemačke kompanije "Norma grupe", investicija vredna blizu 12 miliona evra.

Fabriku će otvoriti predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić, ambasador Nemačke u Srbiji Volfram Mas, ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić i gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, saopštio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

U tom proizvodnom pogonu je zaposleno 45 radnika kako je predviđeno ugovorom, a u sledeće dve godine ukupno će ih biti 327, navedeno je u saopštenju.

Ugovor sa "Norma Grupom" o podsticanju investicija i otvaranju novih radnih mesta potpisan je oktobra 2010. i na osnovu njega je ta kompanija uložila 11,2 miliona evra u proizvodnju auto delova za prenos tečnosti i kontrolu emisije gasova.

 Kompanija je u okviru slobodne zone "Mali Bajmok" izgradila halu veličine 12.000 kvadratnih metara u kojoj je instaliran deo opreme.

Očekuje se da će proizvodi "Norma Grupe" iz Srbije će biti plasirani na tržišta Zapadne i Centralne Evrope i poslužiće za osvajanje novih kupaca u Istočnoj Evropi, Turskoj i nekadašnjim zemljama Sovjetskog Saveza.

POTENCIJALI VOJVODINE NA SAJMU POLJOPRIVREDE U BARIJU

RTV

Fond za podršku investicija u Vojvodini i opštine Zrenjanin, Kovin i Vršac nastupiće na specijalizovanom sajmu poljoprivredne opreme i mehanizacije Agrilevante, od 13 do 16. oktobra u Bariju.

Sajam organizuje italijansko Udruženje proizvođača poljoprivredne mehanizacije i udruženje UNACOMA.

Kako je saopšteno, VIP Fond će održati konferenciju na kojoj će predstaviti mogućnosti investiranja u agrobiznis sektor u Vojvodini, nakon čega će sa udruženjem UNACOMA potpisati Memorandum o razumevanju.

Agrilevante je mesto na kojem se sreću proizvođači poljoprivredne mehanizacije, stočarstva i agroindustrije, trgovci, izvođači radova, prodajne mreže, strukovne asocijacije, predstavnici institucija, trgovaca i poljoprivrednika iz Italije i inostranstva.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE STUPIO NA SNAGU

Tanjug

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kojim će biti obeštećeni vlasnici nacionalizovane imovine kroz naturalnu restituciju ili državne obveznice, danas stupa na snagu.

Taj zakon uređuje prava fizičkih i pravnih lica kojima je, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji i drugih akata od 9. marta 1945. do 15. februara 1968. na teritoriji Srbije oduzeta imovina i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu.

Skupština Srbije usvojila je Zakon 26. septembra, a njegovo usvajanje jedan je od uslova da Srbija stekne status kandidata za članstvo u EU. Protiv zakona glasali su poslanici Saveza vojvođanskih Mađara, koji čine vladajuću koaliciju.

U Srbiji se očekuje oko 150.000 zahteva za restituciju, a imovina će biti vraćana u naturalnom obliku gde je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije, kao i u novcu za isplatu akontacije obeštećenja.

Zakonom nije predviđena zamenska restitucija oduzete imovine, što je bio jedan od osnovnih zahteva starih vlasnika.

Precizirano je da će predmet vraćanja biti oduzete nepokretnosti, odnosno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume, šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, kao i pokretne stvari i preduzeća.

Prema dosadašnjoj evidenciji, potražuje se 300.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Osnova za obeštećenje biće sadašnja tržišna vrednost imovine, a visina efektivnog obeštećenja svakom pojedinačnom vlasniku biće poznata krajem 2014. godine.

Za novčano obeštećenje vlasnika oduzete imovine početkom 2015. biće emitovane obveznice u evrima u ukupnoj vrednosti od dve milijarde evra, na koje će se obračunavati kamata od dva odsto.

Pored opšteg roka od 15 godina za isplatu obveznica u godišnjim ratama bivšim vlasnicima, građanima starijim od 65 godina biće omogućeno da obveznice naplate u roku od 10 godina, a za starije od 70 godina taj rok biće pet godina.

Maksimalno obeštećenje po vlasniku ograničeno je na 500.000 evra. Ukupna vrednost obeštećenja bivših vlasnika biće oko 4,5 milijardi evra, od čega će dve milijarde evra biti u obveznicama.

Zakonom je predviđeno da će imovina biti vraćana i žrtvama holokausta na teritoriji Srbije u vreme Drugog svetskog rata. Pravo na povraćaj imovine ili obeštećenje imaće i rehabilitovane osobe.

Pravo na povraćaj imovine neće imati pripadnici okupacionih snaga.

Predviđeno je da Direkcija za restituciju bude transformisana u Agenciju za restituciju koja će voditi taj proces, a koja će početi da radi 1. januara 2012. godine.

Zahtevi za vraćanje imovine podnosiće se Agenciji za restituciju, na obrascu i sa potrebnim dokazima, na šalterima pošte. Agencija je dužna da o zahtevu odluči najkasnije u roku od šest meseci, a kod posebno složenih predmeta do godinu dana od prijema zahteva.

Mreža za restituciju traži izmene zakona

Mreža za restituciju u Srbiji saopštila je danas da će Vladi Srbije uputiti inicijativu za hitne promene zakosnih rešenja o javnoj svojini i o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji bi naredne sednice trebalo da stupe na snagu

Prema njihovoj oceni, promene tih zakona potrebne su da bi se obezbedilo efikasno vraćanje imovine i omogućila zamenska restitucija iz postojeće državne, odnosno javne svojine koje ima i nekoliko desetina puta više od potraživanja.

"Insistiraćemo da se promenama zakona omogući zamenska restitucija, kako bi se izbegla ili svela na minimum potreba da se građani opterećuju izdvajanjima za obeštećenje, odnosno da sami sebe obeštećuju", ističe se.

U osvrtu na primedbe o diskriminaciji među korisnicima restitucije, iz tog udruženja su ukazali da je od preko 140.000 podnetih prijava za restituciju, iz Mađarske stiglo 702, Nemačke 488, a iz Austrije 401.

"Sa orkestriranom kampanjom prikazivanja i farbanja restitucije nacionalnim, okupacionim, gerontološkim i buržoaskim bojama, sakriva se činjenica da se u Srbiji potražuje samo manji deo oduzete imovine", navodi se u saopštenju.

Ostala imovina će, dodaje se, ostati u "faktičkoj vlasti partija na vlasti i retkih pojedinaca koji su im bliski".

Iz Mreže su podsetili da je Zakon o obeštećenju podržalo samo 117 poslanika Skupštine Srbije, uključujući i opozicioni LDP, bez čijih bi glasova taj zakon dobio podršku nešto više od 100 parlamentaraca - "bitno manje od gromoglasno najavljivane većine".’

Kako bi eventualna šteta, koju može prouzrokovati primena Zakona o javnoj svojini, bila umanjena, na internet stranici Mreže će biti postavljen "obrazac prijave" koje bi građani, koji potražuju oduzetu imovinu, hitno morali da dostave Republičkoj Direkciji za imovinu.

To udruženje je ponovilo da je Vlada Srbije neosnovano ubrzala proceduru usvajanja zakona o javnoj svojini i o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, "pod izgovorom Evropskih integracija i međunarodnih obaveza".

EKSKURZIJE SE MOGU ORGANIZOVATI SAMO U SKLADU SA PRAVILNIKOM

Tanjug

Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić je rekao da postoji pravilnik o bezbednosti i da je pre odlaska na put direktor škole u obavezi da se sastane sa svim akterima ekskurzije - decom, agencijom, roditeljima, stručnim vođama i razrednim starešinama i da ukaže na sva pravila ponašanja u inostranstvu.

Kostić je objasnio da se u pravilniku radi podizanja bezbednosne situacije kaže da roditelji mogu doneti odluku da pored razrednog starešine pođu na ekskurziju još dva nastavnika koji predaju tom odeljenju da bi se podigao nivo bezbednosti.

On je objasnio da za organizovanje ekskurzije 60 odsto roditelja mora pismeno da se saglasi i ukoliko se ona može izvesti po pravilniku, direktor škole donosi odluku o ekskurziji.
Kostić je naveo da su profesori koji idu na ekskurzije sve vreme sa decom, da nemaju odmor nego im radni dan traje 24 sata.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA PREDVIĐA SLOBODNO FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI I REŽIM IZDAVANJA BEZ RECEPTA, ŠTO JE U SKLADU SA PRAKSOM I ZAHTEVIMA EU"

Domaći proizvođači lekova trebalo da imaju isti tretman na drugim tržištima kao što imaju strani proizvođači na farmaceutskom tržištu Srbije

Stanković je naveo primer da "Galenika" nema nijedan registrovan lek u regionu i dodao da je cilj da se domaćim proizvođačima olakša pristup na stranim tržištima.

Stanković je podsetio da u Srbiji postoji dobra zakonska regulativa koja je usaglašena sa evropskom, dodajući da je važno da se proizvođači i tržište "vrate na put likvidnosti".

Prema njegovim rečima, na tržištu Srbije postoji 4.000 lekova koji su dobili dozvolu za promet, a koje proizvodi preko 300 različitih proizvođača.

Kada je u pitanju farmaceutska industrija i regulisanje tržišta lekova u Srbiji, Stanković je kazao da s jedne strane imamo dobru zakonsku regulativu u oblasti lekova i medicinskih sredstava koja je usaglašena sa evropskim direktivama i standardima u ovoj oblasti, dok se sa druge strane suočavamo sa izazovima kako da ovaj sektor privrede vratimo na put održive likvidnosti i normalnog funkcionisanja.

Prema rečima Stankovića, jedan od prioriteta svakako je pomoć domaćoj farmaceutskoj industriji, kako bi se prevazišli problemi, što u krajnjem za građane Srbije znači jeftinije, a jednako kvalitetne i bezbedne lekove.

Ministar Stanković je podsetio da je Ministarstvo zdravlja prošle godine donelo Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, koji je usaglašen sa direktivama i drugim propisima Evropske unije iz oblasti lekova i medicinskih sredstava, kao i zahtevima Svetske trgovinske organizacije, čime je postavljen osnov za uređenje tržišta lekova u Srbiji.

"Ovim zakonom predloženo je slobodno formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini, čiji je režim izdavanja bez recepta, što je u skladu sa praksom i zahtevima Evropske unije", kazao je Stanković.

Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) Tatjana Šipetić je rekla da je uloga te agencije u regulativi velika, a po pitanju usaglašavanja sa propisima EU ALIMS je postigao mnogo i nastavlja da radi u istom pravcu.

Šipetić je ukazala na važnost Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2010. godine i niz podzakonskih akata koji bliže određuju oblasti iz zakona.

Ona je dodala da je dolazak inovativnih lekova na tržište Srbije ubrzan, jer je prepoznata potreba za izdavanjem leka po ubrzanom postupku koji se odnosi na lekove koji su centralizovanom procedurom registrovani u EU i koji podrazumeva kraći vremenski rok za njihovu procenu.

"Kontrola lekova na tržištu, pristup lekova iz EU i drugih zemalja je olakšan, jer više nema laboratorijskih kontrola svake uvezene serije, već se za većinu lekova radi dokumentaciona kontrola što omogućava da je lek za oko osam dana, od momenta uvoza, na raspolaganju pacijentima", istakla je Šipetić.

Ona je navela da je postignuto unapređenje u pogledu organizovanog prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (farmakovegilanca), a u pravilniku koji uređuje ovu oblast uvršteni su svi relevantni akti EU i time su postavljeni uslovi da se ta oblast što intenzivnije razvija.

"Novina u tom domenu jeste da će prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove, osim lekara, uskoro moći da prijave i pacijenti", kazala je Šipetić.

PEJPAL DOLAZI DO KRAJA GODINE?

Tanjug

Unapređenje regulative u domenu carina, računovodstva, deviznog poslovanja i platnog prometa omogućiće efikasnije korišćenje elektronskog poslovanja iz Srbije, ali i dolazak platnih servisa kao što je ''PejPal'', izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezić.

Ministarstvo je u prethodna tri meseca u oblasti e-poslovanja izvršilo značajne promene, kao što su uvođenje elektronskog računa, ukidanja brojnih carinskih taksi i povećanja limita za uvoz bez carine, istakao je Nikezić u izjavi Tanjugu.

Značajan deo prihoda kroz poslovanje iz drugih zemalja

Prema njegovim rečima, to će velikom broju mladih stručnjaka u Srbiji, koji trenutno rade preko interneta, omogućiti da poslovanje obavljaju iz svoje zemlje.
Na taj način će se postojeći potencijal u ovom segmentu iskoristiti za povećanje izvoza iz Srbije, rast zaposlenosti i sprečavanje daljeg odlaska stručnjaka iz zemlje, naglasio je Nikezić.

Na pitanje da li može da precizira koliki bi prihod na godišnjem nivou država mogla da ostvari od e-poslovanja, on je odgovorio da ''trenutno ne postoje egzaktne procene moguće zarade, jer se značajan deo ovih prihoda ostvaruje kroz poslovanje iz drugih zemalja".

"Znamo da je to veliki potencijal, znamo koliko mladih ljudi ima želju da posao vodi iz Srbije i iz tog razloga smo načinili značajne promene u regulativni kako bi to bilo moguće'', naveo je Nikezić.

Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa učesnicima na tržištu usluga i prodaje roba preko interneta i namerava da konstantno unapređuje regulativu kako bi to poslovanje bilo što efikasnije, kazao je Nikezić.

Sve navedene izmene će, prema rečima Nikezića, omogućiti i dolazak platnih servisa u Srbiju kao što je ''PejPal''.

Kada je reč o ''PejPalu'', Ministarstvo i Narodna banka Srbije su, kako ističe Nikezić, u stalnoj vezi sa tom kompanijom i do sada je taj kontakt bio pozitivan.

''Učinjeni su pomaci sa obe strane, kako bi se u što skorijem roku omogućilo da ovaj servis bude prisutan i na našem tržištu'', rekao je Nikezić.

On nije mogao da precizira datum dolaska ''PejPal-a'', jer, kako je naveo, to zavisi od planova te kompanije.

Ipak, na pitanje da li će to biti možda sledeće godine, Nikezić je izrazio nadu da će se to dogoditi i pre.

Poslovanje internetom može da donese milijarde

Zoran Torbica iz Centra za razvoj Interneta smatra da, ukoliko bi se u Srbiji pojednostavilo poslovanje putem interneta, da bi to omogućilo povećanje broja zaposlenih i donelo zemlji godišnji prihod od čak šest milijardi evra.

"Ukoliko bi ljudi koji odlučuju u državi pojednostavili poslovanje preko interneta, sračunali smo da bi to donelo prihod od oko šest milijardi evra na godišnjem nivou, a tako bi se zaustavio i odliv stručnjaka iz Srbije", rekao je Torbica za Tanjug.

Međutim, u sferi Interneta postoje i brojni problemi a, smatra on, najveći je taj što je domaće poslovno okruženje prilagođeno velikim sistemima, dok propisi nisu prilagođeni preduzetnicima i malim preduzećima

To je razlog što mnogi koji se bave internet biznisom propadnu već u prvoj godini poslovanja, dodaje Torbica.

On precizira da je u Srbiji još uvek na snazi više od 40 odavno prevaziđenih, anahronih i nepotrebnih propisa, zakona i podzakonskih akata, koji onemogućavaju da se proizvodi i usluge brzo i jednostavno prodaju preko interneta.

"JAVNA PREDUZEĆA SU DOBRA SVIH GRAĐANA I ONAJ KO IZ NJIH UZIMA NOVAC U STVARI POTKRADA SVAKOG OD NAS"

Ministarka pravde Snežana Malović obećala da Srbiju više niko neće videti kao zemlju u kojoj je korupcija prihvatljiva i oni koji pljačkaju građane zaštićeni.

Povodom hapšenja u slučaju "Kolubara" ministarka je istakla da se na ovome neće stati, te da su državni organi koordinirani, a njihova spremnost da se izbore sa korupcijom više se ne dovodi u pitanje.

"Nismo davali obećanja bez pokrića i to je sada jasno dokazujemo", rekla je Malovićeva.

Ona tvrdi da nema politike u delovanju istražnih organa i poručila je da ko god istragu korupciju povezuje s političkim trenutkom neka se zapita da li time abolira korupciju, pokušava da opstruiše rad državnih organa ili obesmisli istrage.

"Zato ovakve istrage traju duže, ali je nihov rezultat jasan nema zaštićenih. Ovo je jedan od razloga zbog kojih sam se prihvatila posla koordinatora Vlade za borbu protiv korupcije", navela je Malovićka.

"Javna preduzeća su dobra svih građana Srbije i onaj koji iz njih uzima novac u stvari potkrada svakog od nas", naglasila je ministarka.

Izvor: B92

PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U RS, PRVI DAN JOM KIPURA 8. OKTOBRA 2011, ZA PRIPADNIKE JEVREJSKE ZAJEDNICE NERADAN

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01 i 101/07) pripadnici jevrejske zajednice imaju pravo da ne rade na prvi dan Jom Kipura. Prvi dan Jom Kipura pada u subotu, odnosno 8. Oktobra 2011. godine

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI DOPRINELE EFIKASNIJEM IZDAVANJU DOZVOLA, ALI UZ USLOV DA SE DOSTAVI SVA NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Novosti

U postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, mali broj opština nema problema i brzo rešavaju zahteve investitora. Za dozvolu prođe i do 300 dana.

Lokalne samouprave ne prihvataju odgovornost za sporost u izdavanju dozvola tamo gde postoje planovi, već optužuju investiture da ne dostavljaju svu neophodnu dokumentaciju.

Zato, kako tvrde u administraciji, od trenutka podnošenja zahteva do izdavanje dozvole može da prođe i više od 300 dana.

Za sve uredne zahteve, uz koje je podneta kompletna papirologija, kažu, građevinska dozvola se izdaje u zakonom predviđenom roku i to za osam do 15 dana.

Ako investitor nema rešene imovinsko pravne odnose, odnosno nije vlasnik ili zakupac, već samo korisnik parcele, pomoći nema. Prvo konverzija pa dozvola.

“Nije tačno da se u Beogradu na dozvole čeka 348 dana, jer ako je uz zahtev podneta sva zakonom propisana dokumentacija, predmeti se rešavaju u takođe zakonom propisanom roku” , kaže Milan Vuković, gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove.

Na teritoriji Beograda ukupno je izdato u poslednje dve godine više od 700 građevinskih dozvola, od čega je Sekretarijat, koji je nadležan za objekte čija površina premašuje 800 kvadrata, izdao 88 dozvola od 215 zahteva, a ostali predmeti su bili u nadležnosti opština.

Od usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji 2009. prve zahteve za dozvole dobili smo tek u martu naredne godine.

Takođe, bili smo u obavezi da rešimo predmete, koji su podneti po starom zakonu tako da smo izdali 1.060 odobrenja za gradnju za objekte iznad 800 kvadrata i 803 prijave radova.

Vuković navodi da su izmenama Zakona o planiranju i izgradnji mnoge dileme razjašnjene i da više nema prepreka u efikasnijem izdavanju dozvola.

ZAKON O RESTITUCIJI UDALJIĆE SRBIJU OD EVROPE IZJAVIO JE DRŽAVNI SEKRETAR MAĐARSKOG MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

Tanjug

Zakon o restituciji, koji je usvojila skupština Srbije, udaljiće tu zemlju od Evrope, izjavio je  državni sekretar mađarskog ministarstva spoljnih poslova Žolt Nemet.

Nemet je rekao da je pozvao srpskog ambasadora u Mađarskoj i izneo mu stav mađarske vlade koja smatra da ovaj zakon koji je izglasan juče ne približava Srbiju Evropi, javila je mađarska novinska agencija MTI.

Mađarski zvaničnik je rekao da će ovaj zakon u svom sadašnjem obliku oživeti princip kolektivne krivice, budući da, prema srpskom zakonu, oni koji su bili pripadnici okupacionih snaga od 1941. do 1945. godine i njihovi potomci nemaju pravo na obeštećenje.

"To u stvari znači da su ovim zakonom izuzeti svi etnički Mađari u Vojvodini", kazao je Nemet.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

ZAVRŠETAK PROCESA DIGITALIZACIJE TELEVIZIJE NAJVEROVATNIJE ĆE BITI POMEREN SA PRETHODNO PREDVIĐENOG 4. APRILA 2012. GODINE ZA PERIOD POSLE IZBORA

"Završetak procesa digitalizacije televizije najverovatnije će biti pomeren sa prethodno predviđenog 4. aprila 2012. godine za period posle izbora", izjavila je danas državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić.

Strategijom digitalizacije predviđeno je da se taj proces završi 4. aprila sledeće godine, što je, kako sada stvari stoje, nekoliko nedelja pred izbore i to ne bi bio dobar trenutak da se isključi analogna televizija, kazala je Matić novinarima nakon otvaranja Sub-regionalne Radionice "Prelazak na digitalno emitovanje i digitalna dividenda".

"U međuvremenu, našli smo mogućnosti da počnemo sa pilot emitovanjem digitalne televizije, za šta u početku nije bilo prostora u spektru, ali gašenjem nekih televizija stekli su se uslovi", objasnila je Matić.

Prema njenim rečima, kada počne emitovanje digitalne televizije, građani će imati mogućnost izbora - ili da kupe novi televizor ili da nabave set top boks, koji će koštati nekoliko desetina evra i neće biti veliki izdatak.

Matić je naglasila da se proces digitalizacije odnosi na građane koji imaju sopstvene antene ili zajediničke antene u zgradama, dok oni koji imaju kablovsku ili IPTV ne moraju da se prilagođavaju, jer će za njih to uraditi njihov kablovski operater.

"Država će najverovatnije pomoći nabavku set top boksova za oko 300.000 domaćinstava koja su obuhvaćena merama socijalne podrške", objasnila je ona.
Ta pomoć, kako je dodala, biće stoprocentna ili nešto manja, u zavisnosti od budžetskih sredstava.       
  
"Digitalna televizija će pružiti mnoge usluge koja sada ne mogu da se koriste na analognoj televiziji, kao što je izbor titlova na različitim jezicima, mogućnost glasanja, kupovine, odlaganja gledanja nekih emisija...", objasnila je državna sekretarka.

Ona je naglasila da je digitalizacija nešto što Srbija mora da završi, jer je cela Evropa pa i svet u tom procesu.

Razlog za to, kako je Matić objasnila, je "glad za spektrom", odnosno želja svih građana sveta da koriste mobilne telefone preko kojih sve više pristupaju internetu, za šta treba spektar, koji je do sada bio namenjen isključivo televiziji.

"Proces digitalizacije je veoma bitan jer dovodi do promene tehnologije u emitovanju televizijskog programa. Obuhvata svakog građanina koji ima televizor i sopstvenu ili zajedničku antenu na zgradi kao i sve televizijske stanice, i u zemlji gde je televizija osnovni izvor informisanja to je izuzetno bitan proces", ukazala je Matić.

Digitalizacija je, takođe, finansijski vrlo intenzivan, tehološki komplikovan proces i predstavlja jedan od najvećih projekata koji će se izvršiti u narednim godinama.

Prema njenim rečima, veliku podršku je pružila i EU koja je dodelila 12 miliona evra bespovratnih sredstava, i za taj novac je kupljena oprema pomoću koje će početi probno emitovanje digitalnog signala kasnije ove godine.

Matić je istakla i da odluka o alokaciji digitalne dividende, odnosno spektra koji će se osloboditi kada se pređe na digitalnu televiziju, još uvek nije doneta.

"To je kompleksna odluka koja podrazumeva nalaženje balansa između različitih interesa, koji uključuju i bezbednosne interese naše zemlje i uvođenje nove tehnologije u mobilnu telefoniju odnosno LTE za šta već postoje brojni zahtevi", kazala je Matić i dodala da će ta odluka morati da se donese u narednim mesecima.

Kada je reč o brojnim ocenama da sve veća dominacije interneta vodi ka "smrti televizije", Matić smatra da to ne stoji, već naprotiv, da je televizija popularna kao i pre, samo što se ona sada gleda na različite načine.

"Dolazi do konveregencije televizije i interneta, i sve više ljudi gledaju emisije ne onda kada se emituju, nego na zahtev kada to njima odgovara. Novi fenomen je i pojava da građani vole da gledaju televiziju i istovremeno komentarišu i dele svoje utiske na društvenim mrežama, što je prava slika ljudske potrebe za komunikacijiom i razmenom iskustava",  zaključila je Matić.

Izvor: Tanjug, 6.10.2011.

PRODATO 400.000 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesečnih državnih hartija od vrednosti održana 6. oktobra 2011. godine •

Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 6. oktobra 2011. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000,00 dinara.

To predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 11,60 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. januara 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 6.10.2011.

USVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA "BEOGRADSKI METRO": Sednica Skupštine Grada Beograda od 6. oktobra 2011. godine

Odbornici Skupštine grada usvojili su na današnjoj sednici Informaciju o realizaciji projekta "Beogradski metro".

Sednica je počela minutom ćutanja tragično nastradalim radnicima u zemunskom naselju Kalvarija. Potom je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas obrazložio informaciju o budućem metrou, naglašavajući da bi početak gradnje mogao da bude za dve godine, a da bi prva linija, na potezu od Zemuna i Novog Beograda do kraja Bulevara kralja Aleksandra, mogla da bude gotova do 2017. godine.

"Beogradski metro je najvažniji infrastrukturni projekat započet u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija. Međudržavni sporazum između Srbije i Francuske, koji će biti ratifikovan u Skupštini Srbije tokom ovog meseca, daje nam mogućnost za primenu Memoranduma o razumevanju u vezi sa projektom "Beogradski metro", koji je deo informacije o kojoj danas raspravljamo. Sporazumom prihvatamo donaciju Vlade Francuske od tri miliona evra, kompaniju koja će raditi studiju izvodljivosti i to da francuskoj strani dajemo ekskluzivitet u pregovorima o kupovini vozova i opreme. Priča o tome da li je reč o lakom ili teškom metrou završena je prošle godine, kada je odlučeno da krećemo u izgradnju "pravog metroa", što znači nezavisni šinski sistem koji se ne ukršta sa drugim vrstama drumskog saobraćaja ni na jednom mestu. Studijom ćemo dobiti preciznu trasu prve linije metroa, a okvirna trasa je poznata, pa će u Novom Beogradu metro biti nadzemni, a u starom delu grada podzemni", rekao je Đilas.

U ovom dokumentu data su tri scenarija za finansiranje projekta: francuska strana i partneri, drugi da Francuzi finansiraju isporuku sistema, uključujući nabavku i montažu opreme sa postavljanjem pruge, električnim vodovima, snabdevanjem električnom energijom i svim neophodnim elektro i mehaničkim sistemima i podsistemima i isporukom setova vozova, dok je treći scenario koncesija.

Skupština grada Beograda je 30. juna 2010. godine donela Zaključak kojim se usvaja informacija o izradi dokumenta "Beogradski metro - osnova za izbor rešenja". Uzimajući u obzir iskustvo i dugogodišnju poziciju na tržištu, nakon potpisanog međudržavnog sporazuma sa francuskom stranom započete su aktivnosti na realizaciji ovog kapitalnog projekta.

Nakon predmetne procene i postizanja saglasnosti oko okvira projektnog zadatka, Vlada Republike Francuske izrazila je zainteresovanost za stratešku saradnju sa Republikom Srbijom na realizaciji projekta, kao i svoju spremnost da donira iznos od tri miliona evra za izradu neophodne studije izvodljivosti, koju bi realizovala francuska kompanija "EGIS Rail" u saradnji sa domaćim podizvršiocima.

Na početku strateške saradnje dve države, predsednik Vlade Francuske predložio je predsedniku Vlade Srbije da srpska strana započne pregovore o elektromehaničkoj opremi sa francuskom železničkom industrijom, to jest referentnom francuskom kompanijom "Alstom transport" kao mogućim dobavljačem opreme i voznih garnitura.
Sednici su prisustvali zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić i članovi Gradskog veća.

 Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 6.10.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U OKTOBRU 2011.GODINE... dalje

MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE – 11 – 12. oktobar 2011.

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija  itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).
Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.
Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.
Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišavaju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

Ciljna grupa:
Tema seminara je univerzalna i primenjiva u organizacijama svih delatnosti. Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama. 

Teme:
Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke
·         Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
·         Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
·         Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
·         Vаžnost pаrаmetrа „kvаlitet“ pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
·         Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
·         Procesni pristup u procesu nаbаvke
·         Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

Menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
·        Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
·        Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа  prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
·         Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
·         Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
·         Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа
·         Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
·         Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
·         Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
·         Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
·         Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

Radionica
·         Praktična primena stečenih znanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku seminara polaznici će moći da samostalno sprovedu reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji, stave pod kontrolu rizike u procesu nabavke i uspostave saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

 

POSLOVNI PROTOKOL- 12. oktobar 2011.

U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama,  na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktičn,  a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno  i poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

Ciljna grupa:
·        državnim službenicima,
·        zaposlenima u ministarstvima, agencijama i opštinama,
·        šefovima službe protokola i njihovim asistentima,
·        direktorima i menadžerima kompanija,
·        zaposlenima u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
·        PR konsultantima i svima koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
·        kao i svima koji žele da unaprede svoje znanje međunarodnog protokola.

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

Teme:
·        Upoznavanje sa osnovama protokola
·        Standardi i terminologija
·        Obraćanje, oslovljavanje, predstavljanje
·        Verbalna i neverbalna komunikacija
·        Vrste protokolarnih događaja, organizovanje i učestvovanje na sastancima
·        Pisane i elektronske forme komunikacije
·        Pravila preseansa, raspored sedenja
·        Pravila poslovnih obroka i gostoprimstva
·        Organizovanje i učestvovanje na prijemima
·        Upravljanje imidžom, formalni kodeks oblačenja, pojavljivanje u javnosti

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=7d90759c-5f4b-42fe-be6c-124a87513388

 

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE – 12 - 13. oktobar 2011.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i na osnovu izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje.
Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1.januara 2012. godine postaje uslov za ova radna mesta.
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje će se održati 20. oktobra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.
Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.
Obuka će se vršiti na osnovu praktičnih primera iz prakse i analize studija slučaja. U jednom delu obuke biće potenciran radioničarski tip rada.

Ciljna grupa:
Brokersko-dilerska društva i društva za osiguranje.

Cilj obuke:
Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

Teme:
Teme su definisane Pravilnikom.
·         Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
·         Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
·         Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca.
·         Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji,
·         Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
·         Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca,
·         Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
·         Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
·         Obaveze ovlašćenog lica,
·         Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
·         Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
·         Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
·         Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje,
·         Tipologije i trendovi u pranju novca,
·         Smernice za procenu rizika.
·         Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
·         Diskusija i odgovori na pitanja.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=dbea0197-0ce2-4bed-aa62-b9ea7b460727

 

KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U ORGANIZACIJI - 13. oktobar 2011.

Cilj konferencije je da se Vama i Vašem timu predstave i istaknu  prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac – zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada. 
Konferencija je tematski podeljena u pet delova:
U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f

 

PREPOZNAVANJE LIČNOG STILA KOMUNIKACIJE- PREDNOST I NEDOSTACI - AKCIONI PLAN- 18. oktobar 2011.

Neko je rekao da ne postoji problem već loša komunikaacija. To je upravo aksioma kojom se rukovodi ovaj trening. Ne efikasnost timova, ne ostvarenje korporativnih ciljeva upravo je posledica loše kompanijske i medjuljudske komunikacije. Najveći izazov je nerazumevanje druge strane, insistiranje na svojim stavovima, neprecizno i neprilagođeno izražavanje, polovično izražavanje.
Usmereno, ciljano i taktičko komuniciranje sa smislom šta, zašto, kako i gde komuniciramo donosi neverovatne rezultate.
Dobra komunikacija je preduslov motivacije. Nekada je samo to i dovoljno.
Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Ciljna grupa:
Svima koji žele da unaprede svoje komunikativne sposobnosti u korporativnom životu, menadžerima u pogledu adekvatnijeg upravljanja ljudima

Cilj seminara:
Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje

Teme:
·        Teorija komunikacije
·        Upoznavanje sa modelima i stilovima komuniciranja
·        Prepoznavanje ličnog stila - prednosti i nedostaci - akcioni plan unapređenja
·        Razvijanje asertivnosti
·        Prepoznavanje neverbalnih signala i njihove važnosti
·        Podizanje nivoa svesti kod grešaka u opažanju
·        Pravila davanja i primanja feedback-a, pravila konstruktivnog kritikovanja
·        Feedback izazovi

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        polaznici će naučiti da adekvatno vladaju pravilima efikasnog komuniciranja
·        razlikuju elemente komunikacije i njihov uticaj na tok komunikacije (poruka, komunikacioni kanal, intrapersonalni šumovi, spoljašnji ometači, percepcija, neverbalno komuniciranje)
·        otkriju na koji način daju i primaju povratnu informaciju
·        kako da saopšte ličnu volju za promenom ponašanja
·        kako da pruže podršku i komunikaciju usmere na cilj i rešenje
·        kako da prilagode stil komuniciranja svakom pojedincu
·        razlikuju stilove komuniciranja i po potrebi upravljaju istima shodno komunikacionoj situaciji
·        utvrde lični stil komuniciranja, lični perceptivni filter, način slušanja i komunikacioni kapacitet
·        kako da aktivnije slušaju svoje sagovornike – zaposlene
·        vežbaju komunikacione situacije kroz igre uloga iz stvarnog života što doprinosi podizanju svesti o važnosti upravljanja komunikacijom
·        nauče da upravljaju neverbalnim signalima, tumače ih
·        amortizuju efekat grešaka prilikom opažanja
·        postanu asertivni

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a0b698cb-1e69-4308-bb16-97584f220095

 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12) - 20. oktobar 2011.

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.
Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.
Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:
Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

Cilj seminara:
Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

Teme:
·       Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
·       Osnovni zahtevi MRS 12 Porezi iz dobitka
·       Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
·       Tekući porez (poreski rashod perioda)
·       Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
·       Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
·       Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
·       Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
·       Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
·       Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
·       Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
·       Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
·       Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
·       Revizorska dimenzija odloženih poreza
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjiga

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=06e4ecf6-fb8c-48c9-a440-49a99bdd7edd

 

PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA 21. oktobar 2011.

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja.  Nenaplativost potraživanja je veoma aktuelan rizik u sadašnjem trenutku zapravo najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize koji  je po mnogima največi ikad zabeležen. Jedan od načina da se ovaj rizik koliko toliko izbegne  je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera. U situaciji koju imamo danas međutim, kada je još uvek nepredvidivo kako će se u pojedinim privrednim granama manifestovati posledice krize, ni to ne obećava sigurnije poslovanje. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju, tako da raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time i potreba za osiguranjem potraživanja.
Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja Odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  Prikupljaju se informacije o poslovanju  firmi dužnika, pre svega bilansi  stanjai bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode, kao na primer, kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala, do toga kako se ta firma ponaša na tržištu. Imaju li neku investiciju, iskustvo, koliko su uredni kod plaćanja. Sve ovo je neophodno da bi se formiralo mišljenje o određenoj firmi na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će  ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način.
Kroz osiguranje potraživanja firma štiti svoje poslovanje, dobija jednu stabilnost i u slučaju da se ne izmiruju obaveza kupaca osiguranje nadoknađuje štetu a firma samim tim i dalje vrši naplatu potraživanja, pa je i taj deo administrativnog posla prenet na osiguravača, kao nekog ko to radi profesionalno.Osiguranik je usresređen na svoju osnovnu delatnost i poslovanje.

Ciljna grupa:
·         Finansijski  direktori preduzeća izvoznika
·         Risk menadžeri u bankama
·         Direktori faktoring kompanija

Cilj seminara:
Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate

Teme:
·         Pojam osiguranja potraživanja
·         Podele osiguranja potraživanja
·         Učesnici  na tržištu
·         Praktična primena u poslovanju

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA PORESKOM UPRAVOM – ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE- 25. oktobar 2011.

Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom pravo je svih poreskih obveznika od 1. juna 2011. godine. Kako vršiti elektonsku komunikaciju i koristiti elektronske servise koje pruža Poreska uprava saznaćete na ovom treningu kroz praktične primere. Približavanje poreskim obveznicima načina korišćenja elektronskih usluga za prijavljivanje na elektronsko poslovanje i popunjavanje elektronske PDV prijave  će doprineti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Ciljna grupa:
Ovlašćena lica, PDV poreskih obveznika, za elektronsko poslovanje

Cilj seminara:
Upoznavanje poreskih obveznika sa načinom korišćenja elektronskih usluga koje pruža Poreska uprava.

Teme:
·        Struktura Prijave za elektronsko poslovanje
·        Proces prijavljivanja poreskih obveznika za elektronsko poslovanje
·        Struktura i formiranje Elektronske PDV prijave
·        Proces podnošenja Elektronske PDV prijave

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Ovlašćeno lice poreskog obveznika će biti osposobljeno za sprovođenje procesa prijavljivanja poreskog obveznika za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom i formiranje i podnošenje elektronske PDV prijave.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=844ca956-eca7-4cfe-8962-d8427bd5d51a

 

PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE – 26. oktobar 2011.

Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova.  Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.
Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.
Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.
Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

Ciljna grupa:
Naručioci  u smislu Zakona o javnim nabavkama
Ponuđači u smislu Zakona o javnim nabavkama

Cilj treninga:
Po završenom treningu učesnici će u praksi efikasnije  sprovoditi  postupke javnih nabavki.
Obuka ovog treninga je zasnovana na praktičnim primerima iz prakse i to: kako pravilno pripremiti plan nabavki, konkursnu dokumentaciju za sve vrste postupaka javnih nabavki i odluku u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava, odnosno kako pripremiti ispravnu ponudu i podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom. Prilikom izvođenja obuke biće ukazano na najčešće greške koje se dešavaju u praksi.

Teme:
·        Pravni okvir javnih nabavki – zakon i podzakonski akti
·        Istraživanje tržišta, planiranje  i izrada plana javnih nabavki
·        Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
·        Javne nabavke male vrednosti
·        Izrada konkursne dokumentacije
·        Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u  postupku javne nabavke male vrednosti
·        Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
·        Izmene i dopune konkursne dokumentacije
·        Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
·        Partije u konkursnoj dokumetaciji
·        Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
·        Kriterijumi
·        Priprema ispravne ponude
·        Službenik za javne nabavke
·        Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
·        Praktični primeri plana nabavki
·        Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
·        Praktični primer zahteva za zaštitu prava
·        Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

 

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU- 27. oktobar 2011.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i  stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i  preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi  jedinstven sistem”privatnih izvršitelja”.

Ciljna grupa:

Pravnici iz privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom “privatnih izvršitelja” njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i  uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

Teme:
·        Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
·        Postupak na osnovu izvršne isprave
·        Postupak na osnovu verodostojne isprave
·        Postupak po pravnim lekovima
·        Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
·        Pojam i uloga privatnih izvršitelja
·        Postupak pred privatnim izvršiteljem

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
·        razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
·        razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
·        razume pojednostavljen režim pravnih lekova

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=8bbdf065-fd84-44bb-a93c-ed65ce80b3e3

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST REFUNDACIJE PDV ZA KUPOVINU PRVOG STANA U SLUČAJU DA CENA STANA NIJE U CELOSTI ISPLAĆENA PRODAVCU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOJI REZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI PRODAJOM UDELA U KAPITALU SVOG ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA - REZIDENTA HOLANDIJE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 27
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA VAUČERA ODNOSNO KARTICA ZA NABAVKU DOBARA ILI USLUGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 3
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA PROMET USLUGE VANLINIJSKOG PREVOZA UČENIKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: KORIŠĆENJE STVARI TREĆEG LICA ZA POTREBE VOJSKE I DRUGE POTREBE ODBRANE ZEMLJE - Uredba o organizovanju i izvršavanju materijalne obaveze: čl. 19 i 20
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA OPRAVDANIH TROŠKOVA I NAKNADA ŠTETE KOD UGOVORA O USKLADIŠTENJU - Zakon o obligacionim odnosima: član 719
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNOSNAŽNO PRESUĐENA STVAR I OBAVEZUJUĆE DEJSTVO PRESUDE U DRUGOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 346
 • Privredni apelacioni sud: SRAZMERNO ODMERAVANJE TROŠKOVA POSTUPKA PREMA OPREDELJENIM ZAHTEVIMA OBE PARNIČNE STRANKE - Zakon o parničnom postupku: član 149 stav 1 i član 159 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ZAKONSKI USLOV ZA PRIHVATANJE DOKAZA KOJI JE IZVEDEN U DRUGOM SUDSKOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: čl. 4 i 225
 • Privredni apelacioni sud: ZALOŽNE IZJAVE KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 557

Stečajevi:

U periodu od 29.9.2011. godine do 30.9.2011. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:


STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 30.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Proizvodno-montažno preduzeće za građevinarstvo i industriju "MONTER SS" d.o.o.

07821557

11 St. 2213/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1747

 

I - Privredni sud u Beogradu je rešenjem 11 St. 2213/11 od 6. juna 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno-montažno preduzeće za građevinarstvo i industriju "MONTER SS" d.o.o. iz Vrčina, ul. Stevana Sremca broj ZA, matični broj 07821557.
II - Posle neuspelog drugog poverilačkog ročišta zakazanog za 23. septembra 2011. godine u 9,30 časova zakazuje se novo poverilačko ročište za 6. oktobra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, drugi sprat, sudnica broj 235.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Kika & Raša" DOO

20376970

42 St. broj 2519/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2082
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2083

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2519/2011 pokrenuo postupak stečaja nad "Kika & Raša" DOO iz Beograda, Garibaldijeva, matični broj 20376970, PIB 105483670, po predlogu stečajnih poverilaca Intesa Leasing DOO iz Beograda, od 13. juna 2011. godine.
II Za stečajnog upravnika imenovan je Žarko Popović iz Beograda, Murska 40.
III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 4. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV Ispitno ročište određuje se za 5. decembar 2011. god. u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 9. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Forton International d.o.o.

20142740

50 St. broj 3112/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2073

 

I Privredni sud u Beograd, dana 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50 St. broj 3112/2011 kojim se otvara postupak stečaja nad Forton International d.o.o. za konsalting poslove i razvoj projekata o nekretninama, Beograd, Nemanjina 40/8, matični broj 20142740, PIB 104316421.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Bojković iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 5. decembar 2011. godine u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 17. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privredno društvo za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost "LGAB Product" d.o.o.

20288868

36. St. broj 2380/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2057

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem 36. St. broj 2380/2011 od 16. avgusta 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost "LGAB Product" d.o.o. Beograd, Pariske komune 12/41, matični broj 20288868, PIB broj 104990638, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Dragan Petkovski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku navedenog zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 23. septembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 22. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda, dana 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za trgovinu na veliko "Vivex" d.o.o.

07925131

3 St. broj 2598/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2079

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2598/2011 od 9. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu na veliko "Vivex" d.o.o., iz Beograda, Ustanička 125/1, matični broj 07925131, PIB 101738579, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Željko Pešut iz Beograda, Braće Radovanovića 32.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Ispitno ročište zakazuje se za 17. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, I sprat.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 17. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za promet i usluge "Bravo S & S"

20180145

St. broj 33/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1367

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za promet i usluge "Bravo S & S" Loznica, Kneza Miloša 15, dana 16. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za promet i usluge "Bravo S & S" Loznica, Kneza Miloša 15, Matični broj 20180145, PIB 104510030, Zakazuje se za 1. novembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Farmakoop"

07661118

St. br. 694/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2070

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FARMAKOOP.shtml/seo=/companyid=4397

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Farmakoop" Šabac u likvidaciji, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Farmakoop" Šabac u likvidaciji, matični broj 07661118, PIB 100085556, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 13. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Trgovinsko-pekarsko društvo "Centrokom" d.o.o.

7400365

St. broj 194/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1435

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Trgovinsko-pekarsko društvo "Centrokom" d.o.o. u stečaju, Šabac, Juračkih žrtava 9, dana 21. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Trgovinsko-pekarsko društvo "Centrokom" d.o.o. u stečaju, Šabac, Juračkih žrtava 9, matični broj 7400365, PIB 100113094, zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DOO "NL Todosijević"

 

1 St. broj 118/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "NL Todosijević" Bor sa razloga jer je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, a poverioci se nisu odzvali obaveštenju da mogu sami nastaviti postupak nakon odgovarajuće uplate.
Protiv istog rešenja može se izjaviti žalba PAS-u Beograd, a preko ovog suda u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službeni glasniku RS".
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag"

20303654

2. St. broj 520/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2008

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 520/2011 od 17. 8. 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag" Dragocvet, Dragocvet b.b., matični broj 20303654, PIB 105056804. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Petković Dušan, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Jefimijina 36, sa licencom broj 155-0235.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 19. 10. 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. 1. 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda sa dana 17. 8. 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Trgovinsko preduzeće "New Deal" eksport import doo

06575072

1. St. broj 992/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1301

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom trgovinsko preduzeće "New Deal" eksport import doo Kragujevac, Dragana Petrovića 16, matični broj 06575072, PIB 101316353, 1. St. 992/2010 obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 24. oktobra 2011. godine sa početkom u 11 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 13. septembra 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

AD za grafičku delatnost "MLADOST"

07166630

1. St. broj 518/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2089

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 518/2011 od 19. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD za grafičku delatnost "MLADOST", Ćuprija, Kneza Miloša b.b., matični broj 07166630, PIB 101528063. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđević Života iz Kragujevca, Nemanjina 4, broj licence 155-0347. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembra 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 31. oktobra 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda 19. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Poljopromet" a.d.

 

1. St. broj 48/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=788

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLJOPROMET.shtml/seo=/companyid=636

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Poljopromet" a.d. iz Kraljeva St. broj 48/2011 da će se nastavak ročišta za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o istom planu reorganizacije održati 17. oktobra 2011. godine u 13,00 časova u ovom sudu sudnica 5.
Ovim se smatra da su poverioci na ročište pozvani.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Trayal Korporacija"

 

1. St. broj 38/11

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Trayal Korporacija" iz Kruševca St. broj 38/2011 da će se nastavak ročišta za razmatranje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije održati 14. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u ovome sudu sudnica 5.
Ovim se smatra da su poverioci na ročište pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DOO "Mijokomp"

20066695

1 St. broj 149/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1639

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Mijokomp" Pančevo u stečaju, Žarka Zrenjanina 101, matični broj 20066695 i PIB 103984955 da prvo poverilačko i ispitno ročište nije održano 14. septembra 2011. godine, a da je novo prvo poverilačko i ispitno ročište zakazano za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sala 114/I Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvanim na ročište.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Zadruga Kličevac

7161077

St. broj 40/211

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2104

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+KLICEVAC.shtml/seo=/companyid=27867

Privredni sud u Požarevcu, doneo je 9. septembra 2011. godine objavljuje
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadruga Kličevac iz Kličevca, matični broj 7161077 PIB 101970746, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj Beograd.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 12. januara 2012. godine u 12,00 časova u Privredom sudu u Požarevcu, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 20. oktobra 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 9. septembra 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Zadruga Kličevac iz Kličevca.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DP "Putogradnja"

 

St. broj 32/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=164

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTOGRADNJA.shtml/seo=/companyid=3520

Privredni sud u Požarevcu je svojim rešenjem St. broj 32/2010 od 2. septembra 2011. godine odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad DP "Putogradnja" u stečaju iz Požarevca za 28. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 72/3 u Privrednom sudu u Požarevcu.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Plavex"

20260807

St. broj 413/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2086

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" iz Beške, ul. Prvomajska br. 33, MB: 20260807, PIB: 104881925, doneo je dana 20. septembra 2011. godine, sledeće: rešenje.
I. Usvaja se predlog predlagača - poverioca OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 80, za otvaranje postupka stečaja.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Plavex" iz Beške, ul. Prvomajska br. 33, MB: 20260807, PIB: 104881925.
III. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Ivana Matić iz Sr. Mitrovice, ul. Školska br. 17.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, podnošenjem pismene prijave potraživanja sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti i po isteku roka iz prethodnog stava ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
VI. Pozivaju se dužnici da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 8,00 časova, sudnica br. 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija br. 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VIII. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za dan 10. januar 2012. godine u 8,00 časova, sudnica 18/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.
IX. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 20. septembar 2011. godine.
X. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 20. septembar 2011. godine.
Izvod iz rešenja St. broj 413/2011 od 20. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Tammil" DOO

08646023

St. broj 249/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=560

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 249/2011 od 1. 9. 2011. godine usvojio završni račun stečajnog upravnika od 23. 6. 2011. godine u celosti pa se utvrđuju troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 80.000,00 dinara.
Od toga konačna nagrada stečajnog upravnika iznosi 24.646,00 dinara u bruto iznosu, preostali iznos od 55.534,00 dinara predstavlja ostale troškove stečajnog postupka.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Tammil" DOO Subotica, matični broj 08646023.
Imenuje se stečajni upravnik Milan Miščević za zastupnika stečajne mase radi eventualne naplate potraživanja od dužnikovih dužnika.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Kerabella"

08565635

St. broj 295/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2090

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 295/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Kerabella" Subotica, Magnetna polja 19 - matični broj 08565635, na osnovu predloga podnetog dana 7. 7. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti i dugotrajne blokade.
Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Kerabella" Subotica, Magnetna polja 19, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 10,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Alfašped"

08736405

St. broj 300/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2088

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 300/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Alfašped" Kanjiža, Bratstva jedinstva 32 - matični broj 08736405, na osnovu predloga podnetog dana 8. 7. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Salatić Stana iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Alfašped" Kanjiža, Bratstva jedinstva 32, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 10,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Geza"

08642613

St. broj 299/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2093

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 299/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Geza" Subotica, Zapadni vinogradi 202 c - matični broj 08642613, na osnovu predloga podnetog dana 19. 7. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ćopić Branka iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Geza" Subotica, Zapadni vinogradi 202 c, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 9,45 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 10,45 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Agencija Bios"

20196050

St. broj 163/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2092

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 163/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Agencija Bios" Palić, Lopudska 74 - matični broj 20196050, na osnovu predloga podnetog dana 9. 6. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gros Pavle iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Agencija Bios" Palić, Lopudska 74, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 11,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Lala Press" d.o.o.

17277138

3. St. broj 137/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2075

 

1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Lala Press" d.o.o. Užice, Nikole Pašića 14, MB 17277138, PIB 101502601, zbog dugotrajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, Svetog Save 78/I, Nova Varoš.
3. Određuje se ispitno ročište za 26. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u sobi broj 51/III.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
6. Određuje se prvo poverilačko ročište za 19. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova soba broj 51/III, te će istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne budu održana ranije.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"ITP OPAL" d.o.o.

 

5. St. broj 134/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 2. septembra 2011. godine određeno završno ročište u predmetu stečaja nad "ITP OPAL" d.o.o., u stečaju Potočanje - Užice. Završno ročište zakazuje se za 7. oktobar 2011. godine u 9,00 časova, soba 53, III sprat.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 16. decembar 2011. godine, u 9,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

DOO "Master design"

06349153

St. 2. St. 205/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2069

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 205/2011 od 15. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Master design" Čačak, Bogdana Kapelana b.b., MB: 06349153, PIB 100891081, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli Suda.
Stečajni upravnik je Danilo Škiljević, iz Čačka, kontakt telefon 063/7199679.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 205/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 20. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročiše.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,00 časova.

Izvor: Redakcija, 4.10.2011.

Likvidacije:

U periodu od 26. do 30. septembra 2011. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

167655

NESTICO - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.09.2011

60

167647

LUTRA PHARM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.09.2011

60

167632

ROSTFENIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.09.2011

60

167626

CENTRALNA APMV - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.09.2011

60

167608

KOPER - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.09.2011

60

167604

SLAVIJA - U LIKVIDACIJI

Šabac

30.09.2011

60

167600

BRENET - U LIKVIDACIJI

Opovo

30.09.2011

60

167597

SVIDOS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.09.2011

60

167595

ISKRA PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

30.09.2011

60

167584

LUKI AUTO - LR - U LIKVIDACIJI

Čačak

30.09.2011

60

167576

BOBEKA PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

30.09.2011

60

167573

PIZZA PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.09.2011

90

167562

VITA NATURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

30.09.2011

60

167553

AUTO APSOLUT - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.09.2011

60

167522

HLEB & PECIVO - U LIKVIDACIJI

Niš (grad)

29.09.2011

60

167518

TRUVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.09.2011

60

167514

KRČIĆGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Negotin

29.09.2011

60

167507

NJOKY EXPORT - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.09.2011

60

167499

BILJANA BOJIĆ I OSTALI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167490

STEELUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167477

LASER - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

29.09.2011

60

167533

AMP - KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

29.09.2011

90

167459

UNIGRAD - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167452

BRAĆA JEVTIĆ - U LIKVIDACIJI

Mali Zvornik

29.09.2011

60

167444

POSAVINA - U LIKVIDACIJI

Šid

29.09.2011

60

167437

SANTOS M - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

29.09.2011

60

167422

ERKER GRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.09.2011

60

167428

TANLAB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.09.2011

60

167407

TEA TREJD - U LIKVIDACIJI

Smederevo

29.09.2011

60

167403

EM&H - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

29.09.2011

60

167399

TORTEH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

29.09.2011

60

167395

KRINELA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.09.2011

60

167360

KRONUS POK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

28.09.2011

60

167353

HITMAN - U LIKVIDACIJI

Bečej

28.09.2011

60

167349

POSLOVNI CENTAR NOLEX - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

28.09.2011

60

167345

TAMNAVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167338

LD PROJEKT-VISOKOGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167340

SENEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

28.09.2011

60

167330

STANDARD CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.09.2011

60

167332

HRM SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167307

ROAMFREE RS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

28.09.2011

60

167301

NETIKS SYSTEMS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

28.09.2011

60

167295

AGRO-ZLATICA - U LIKVIDACIJI

Čoka

28.09.2011

60

167291

XIAO JIANLAN - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

28.09.2011

60

167287

RIV TRADE VLADAN KOVAČ I ORTAK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

28.09.2011

60

167280

PETAR VELIKI - U LIKVIDACIJI

Boljevac

28.09.2011

60

167258

SE & D - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.09.2011

60

167238

D.R. ALARM - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

28.09.2011

60

167200

EKO-GALA - U LIKVIDACIJI

Odžaci

27.09.2011

60

167184

RADIO BEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167164

EKO STAN PLUS - U LIKVIDACIJI

Pirot

27.09.2011

60

167156

RADIO MARS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167152

ORTOPEDIJA GRANDE - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

27.09.2011

60

167150

ROMANTIČARI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.09.2011

60

167144

KICK OFF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

27.09.2011

60

167140

GRAND NEKRETNINE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167132

I.G.M. TERMOTEHNA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.09.2011

60

167107

DOROTEJ - U LIKVIDACIJI

Žabalj

26.09.2011

60

167098

INVEST CAPITAL COMPANY - U LIKVIDACIJI

Požarevac

26.09.2011

60

167066

WU YONG MIN - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.09.2011

60

167062

PROFI-T - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.09.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 3.10.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.