Aktuelne vesti na dan 06. februar 2012


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 36 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 38 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 13/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 13 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 07 OD 31.01.2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • PROCENAT AKCIJA KAO USLOV ZA PRINUDNI OTKUP PREOSTALIH AKCIJA DRUŠTVA
 • UKAZIVANJE DRUGOSTEPENOM SUDU NA NEPRAVILNOSTI U PRVOSTEPENOJ PRESUDI DONETOJ U POSTUPKU U SPORU MALE VREDNOSTI ZBOG POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2012: • Do donošenja nove Odluke o visini minimalne zarade primenjuje se i dalje iznosi od 102 dinara po času •
 • NEPLAĆENO ODSUSTVO ZAPOSLENOG USLED SMANJENOG OBIMA POSLA KOD POSLODAVCA
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • POSTUPAK USTUPANJA CARINSKE ROBE U KORIST DRŽAVE
 • IZVEŠTAVANJE U SLUČAJU PRETVARANJA POTRAŽIVANJA NEREZIDENTA PO FINANSIJSKOM KREDITU U VLASNIČKI UDEO U REZIDENTU - PRAVNOM LICU I UPLATA STRANOG OSNIVAČA KOJA NE POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL
PRED EVROPSKIM SUDOM U STRAZBURU NALAZI SE 6.700 PREDSTAVKI IZ REPUBLIKE SRBIJE: Najveći broj predstavki odnosi se na dužinu trajanja izvršnog postupka

Pravni zastupnik Srbije pred Evropskim sudom u Strazburu Slavoljub Carić izjavio je danas da se pred tim sudom nalazi 6.700 predstavki iz Srbije od kojih se najveći broj odnosi na dužinu trajanja izvršnog postupka.

"Srbija po broju predstavki zauzima visoku šestu poziciju", upozorio je Carić i državnim organima poručio da bi trebalo da budu svesni obima problema i broja žalbi.

On je gostujući na RTS ukazao da se pred sudom u Strazburu ukupno nalazi 150.000 predstavki i da postoji konstantan trend rasta njihovog broja, kako u Srbiji, tako i u drugim državama.

Carić je naveo da to pokazuje da su građani svesni da se mogu žaliti sudu u Strazburu, mada mnogi imaju prevelika očekivanja i misle da se može ukinuti presuda domaćeg suda ili dobiti veća naknada što se, međutim, nije pokazalo kao tačno.

Kako je rekao, rezultat Srbije je solidan, kada se u poređenju sa zemljama regiona posmatra ukupan broj presuda kojima je utvrđena povreda.

U Srbiji je u 56 presuda, u 49 konstatovana povreda konvencije o ljudskim pravima. Carić je naveo da je u slučaju Hrvatske doneto 25 presuda, a u 23 konstatovana povreda, kada je reč o Crnoj Gori ona je konstatovana u svih pet slučajeva, u Makedoniji u svih šest, a u Sloveniji u 11 od 12 odluka.

Izvor: Tanjug, 3.2.2012.

USTAVNI SUD DOBIO DOSAD 259 ŽALBI SUDIJA I TUŽILACA KOJI NI U POSTUPKU REVIZIJE RANIJIH ODLUKA NISU IZABRANI NA FUNKCIJE: Na odluke Visokog saveta sudstva po prigovorima sudija stiglo je 136 žalbi, a na odluke Državnog veća tužilaca 123 žalbe

Ustavni sud Srbije dobio je dosad 259 žalbi sudija i tužilaca koji ni u postupku revizije ranijih odluka nisu izabrani na funkcije, izjavio je predsednik Suda dr Dragiša Slijepčević.

Na odluke Visokog saveta sudstva po prigovorima sudija stiglo je 136 žalbi, a na odluke Državnog veća tužilaca 123 žalbe, precizirao je Slijepčević u intervjuu Tanjugu. Svi ti predmeti, kako je rekao, uvršteni su u program prioritetnog rešavanja za period januar - mart, izuzev 21 žalbe koje su pristigle tokom januara 2012.

U velikom broju ovih predmeta, žalbe su već dostavljene Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca na odgovor, rekao je Slijepčević i naveo da će Sud početi da zakazuje javne rasprave čim se za to steknu procesne pretpostavke.

Javne rasprave na kojima bi trebalo da budu utvrđene sve sporne činjenice od značaja za ocenu osnovanosti, odnosno neosnovanosti žalbe neizabranog sudije ili tužioca, počeće već u februaru. Odmah potom će biti održane i sednice o većanju i glasanju o predlogu odluka sudija izvestilaca u tim predmetima, kazao je Slijepčević.

To znači, kako je istakao, da su za Ustavni sud žalbe neizabranih sudija i tužilaca "prioritet nad prioritetima" i da će učiniti sve kako bi ti predmeti hitno bili rešeni. Slijepčević je naglasio da će se Sud pritom odrediti i prema pitanju da li je novi saziv Visokog saveta sudstva bio nadležan da u nekompletnom sastavu donosi odluke, jer je to pitanje, kao sporno, u žalbama postavilo više neizabranih sudija.

Sud će to učiniti, kako je objasnio, u odnosu na svaki konkretni slučaj, s tim što će se o pitanju validnosti ili manjkavosti kvoruma u odnosu na sve donete odluke, odrediti jedinstveno, nezavisno od toga da li je reč o već prispelim žalbama ili onim koje će Sud tek primiti.

"Što se mene tiče, zalagaću se da se to pitanje reši u formi odluke koja će imati dejstvo na sve predmete u kojima se to sporno pitanje postavlja", rekao je predsednik Ustavnog suda.

On je naveo i da su 142 odbornika uputila zahtev za izvršenje odluka Ustavnog suda kojima je ocenjeno da su im nezakonito oduzeti mandati i da su rešeni svi, osim 10 zahteva koji su stigli krajem decembra prošle godine.

"Sud je u ovim predmetima nalagao izvršenje sopstvene odluke tako što je utvrdio obavezu Skupštine opštine, odnosno nadležnog suda da u postupku koji je propisan zakonom, odluči o vraćanju mandata odbornicima. "Prema mojim informacijama, po tim odlukama Upravni sud postupa, što je dobar znak jer potvrđuje delotvornost odluka Ustavnog suda", kazao je Slijepčević.

On je dodao, da Ustavni sud nema podatke koliko je mandata vraćeno odbornicima i da li će taj postupak biti okončan pre nego što im mandati isteknu, ali je naglasio da je bilo dovoljno vremena da se u odnosu na odluku Ustavnog suda taj postupak blagovremeno završi.

Na pitanje kako je moguće da neki državni organ uporno izbegava sprovođenje odluke Ustavnog suda i kako to preduprediti, Slijepčević je podsetio da "Ustav i zakon svima nalažu obavezu izvršavanja sudskih odluka."

"Odluke Ustavnog suda su po slovu Ustava konačne, izvršne i opšteobavezujuće", ukazao je on i naglasio da, "ako neko ne poštuje odluku Ustavnog suda, onda se postavlja pitanje odnosa svih nadležnih organa u okviru pravnog sistema prema organima i pojedincima koji ne poštuju odluke najvišeg suda."

Slijepčević je ukazao da je odgovornost za nepoštovanje odluke i Ustavnog i svakog redovnog suda, uređena krivičnim zakonom.

"Na nadleznim organima je obaveza da utvrde ko ne poštuje sudske odluke, a dužan je da ih izvrši i da protiv odgovornih lica pokrene postupak za utvrđivanje njihove krivične odgovornosti", rekao je Slijepčević.

"To je delotvoran put da se jednom za sva vremena, onima koji su spremni da krše ustavne odredbe i ne poštuju odluke Ustavnog suda ili bilo kog suda u zemlji, jasno stavi do znanja da se na taj način ne mogu ponašati, a istovremeno i jasna poruka svima koji bi ubuduće trebalo da sprovode sudske odluke", zaključio je Slijepčević.

Izvor: Tanjug, 3.2.2012.

SAZVANO PRVO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE U 2012.GODINI ZA 8. FEBRUAR 2012.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je, na zahtev Vlade Republike Srbije, Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini, za sredu, 8. februar 2012. godine, sa početkom u 10 časova.

U zahtevu za održavanje sednice određen je sledeći dnevni red:

- Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva i
- Predlog odluke o izboru zamenika javnih tužilaca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.2.2012.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 4. FEBRUARA 2012. GODINE: Vlada Vojvodine preporučila lokalnim samoupravama na teritoriji APV da zbog vremenskih prilika i otežanih uslova rada prosvetnih institucija donesu odluku o obustavi nastave u osnovnim i srednjim školama i vrtićima u periodu od 6. do 10. februara

Vlada Vojvodine preporučila je danas lokalnim samoupravama na teritoriji APV da zbog vremenskih prilika i otežanih uslova rada prosvetnih institucija, zbog sigurnosti dece, kao i zbog očuvanja stabilnosti energetskog sistema, razmotre situaciju na svojoj teritoriji i donesu odluku o obustavi nastave u osnovnim i srednjim školama i vrtićima. Ova preporuka doneta je na današnjoj sednici pokrajinske Vlade a odnosi se na period od 6. do 10. februara, jer se u tom periodu očekuje nastavak padavina.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 4.2.2012.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Yucom i GSA uputili državnim institucijama inicijativu za uvođenje zločina iz mržnje u Krivični zakonik

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Gej strejt alijansa (GSA) uputili su danas državnim institucijama Inicijativu za dopunu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (KZ) Republike Srbije koji je (Zakon) 31. januara upućen Skupštini na usvajanje. Inicijativa za dopunu predloženog Zakona koju su izradile ove dve organizacije se odnosi na uvođenje instituta zločina iz mržnje u KZ i sadrži njegovu definiciju, dopune pojedinih članova Krivičnog zakonika pri čemu bi se motiv mržnje uzimao u obzir kao otežavajuća okolnost i za ovakva dela odmeravala veća kazna, kao i obrazloženje ove inicijative.

Zločin iz mržnje se prema ovom predlogu definiše kao svako krivično delo iz Krivičnog zakonika učinjeno prema bilo kom licu ili grupi lica iz mržnje zasnovane na rasi, boji kože, etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti, političkom ili drugom ubeđenju, jeziku, polu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, starosti, zdravstvenom stanju, invaliditetu, obrazovanju, društvenom položaju, socijalnom poreklu, imovnom stanju ili nekom drugom ličnom svojstvu. Ova definicija je u skladu sa međunarodnim standardima i OSCE - ODIHR definicijiom mržnje odnosno zločina iz mržnje.

Dela koja su obuhvaćena ovom inicijativom su ona koja se odnose na ubistva, teške i lake telesne povrede, silovanja, krivična dela protiv imovine, kao i protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Važno je napomenuti da krivična dela koja definišu zločine iz mržnje postoje u krivičnim zakonicima u zemaljama članicama Evropske Unije, kao i u zemljama regiona kao što su Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

YUCOM i GSA podsećaju da se već nekoliko godina u javnosti govori o potrebi uvođenja instituta zločina iz mržnje u krivično zakonodavstvo. Ove dve organizacije, kao i mnoge druge, su uporno zagovarale njegovo uvođenje u svakoj mogućoj prilici, a to je bio zahtev i mnogih protesta. U oktobru 2011. na sastanku koji je održala sa Slobodanom Homenom, državnim sekretarom Ministarstva pravde i Nenadom Đurđevićem, direktorom Uprave za ljudska i manjinska prava GSA je dobila čvrsta uveravanja da će se vrlo brzo ove izmene naći na dnevnom redu Skupštine. Tada su u usaglašenom stavu najavljene izmene KZ-a u ovom pravcu, a od predstavnika Vlade su i nakon toga dobijana uverenja da se intenzivno radi na tome.

Iz tih razloga YUCOM i GSA su bili veoma neprijatno iznenađeni kada je Vlada Skupštini Srbije uputila predlog Zakona o izmenama i dopunama KZ bez ijedne izmene koja se tiče zločina iz mržnje. Takođe, postavlja se i pitanje da li se o ovome uopšte raspravljalo prilikom izrade predloga za koji je bilo zaduženo Ministarstvo pravde. Zbog toga su YUCOM i GSA odlučile da formiraju svoju radnu grupu, sastave tekst predloga izmena i dopuna kojima bi se u KZ uveo institut zločina iz mržnje na valjan i sveobuhvatan način i ovu inicijativu upute svim relevantnim političkim činiocima.

YUCOM i GSA su institucijama uputile i pismo u kome su ih pozvale da iskažu nedvosmislenu političku volju za preduzimanjem mera za smanjenje visokog nivoa nasilja u društvu koja bi se, između ostalog, ogledala i kroz usvajanje ove inicijative u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

U pismu je navedeno i da "bi se usvajanjem ovog predloga u značajnoj meri doprinelo smanjenju, ali i prevenciji nasilja, kao i zaustavljanju tzv. spirale nasilja od čega bi korist imali svi građani i građanke Srbije, tj. društvo u celini. Takođe, ovim izmenama Krivičnog zakonika ukinula bi se dosadašnja praksa da krivična dela izvršena iz mržnje ostanu u zakonskom "vakumu", tj. da u svim fazama postupka, od policijske istrage pa do konačnog donošenja presuda i odmeravanja kazni od strane nadležnih sudova, ne bude odslikana stvarna pobuda izvršilaca - posebno pobude mržnje, već samo vrsta učinjenog dela".

Takođe, u pismu stoji i da su YUCOM i GSA ubeđeni da se Srbija nalazi na prekretnici koja se tiče potrebe za hitnom reakcijom države i društva na porast mržnje i nasilja, kao i da bi svako dalje odlaganje primene konkretnih mera moglo dovesti do nesagledivih posledica. Ove dve organizacije su izrazile očekivanje da će i državne institucije prepoznati tu potrebu i da će ova inicijativa naići na širok konsenzus među svim relevantnim političkim činiocima, kao i da će iza njega stati veći broj ovlašćenih predlagača zakona.

Inicijativa je upućena predsedniku Republike Srbije, premijeru, predsednici Skupštine, ministarki pravde, ministru za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, šefovima svih poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima, Zaštitniku građana, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, Republičkom javnom tužiocu i predsednicima Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda. Po skupštinskom poslovniku pravo predlaganja zakona i drugih akata imaju poslanici, Vlada, 30000 birača, Skupština AP Vojvodine ili Zaštitnik građana. YUCOM i GSA će u narednim danima obaviti razgovore sa predstavnicima parlamentarnih partija kako bi predložena inicijativa ušla u skupštinsku proceduru.

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Gej strejt alijansa (GSA)
Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 3.2.2012.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Vlada Republike Srbije utvrdila tekst Predloga zakona

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana.
Tekst Predloga zakona možete preuzeti na http://www.drzavnauprava.gov.rs/pages/documents.php?id=16 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu uparvu i lokalnu samoupravu, 3.2.2012.

PREDLOG  ZAKONA
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

 

Član 1.

U Zakonu o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 54/07), u članu 1. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:
„Sve gramatički rodno opredeljene reči u ovom zakonu označavaju i odnose se podjednako na pripadnike, odnosno pripadnice oba pola.”

Član 2.

U članu 2. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:
„Drugi organi, organizacije ili udruženja na teritoriji Republike Srbije ne mogu nositi niti u svom nazivu koristiti ili isticati naziv Zaštitnik građana i koristiti ista obeležja.”

Član 3.

U članu 6. stav 6. tačka 2) broj: „pet” zamenjuje se brojem: „deset”.

Član 4.

U članu 11. dodaje se stav 2. koji glasi:
„Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, u slučaju da novi Zaštitnik građana ne bude izabran pre isteka mandata Zaštitnika građana, Zaštitnik građana produžava mandat i ostaje na funkciji do stupanja na dužnost novog Zaštitnika građana, a najduže još godinu dana od isteka vremena na koje je izabran.”

Član 5.

U članu 14. dodaje se stav 2. koji glasi:
„Funkcija zamenika Zaštitnika građana prestaje i u slučaju ako novi Zaštitnik građana ne bude izabran ni nakon godinu dana od isteka vremena na koje je izabran prethodni Zaštitnik građana.”

Član 6.
 
U članu 16. stav. 1. posle reči: „U slučaju prestanka funkcije Zaštitnika građana” dodaju se reči „pre isteka mandata,”.
U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „u slučaju kada je prethodnom Zaštitniku građana funkcija prestala pre isteka mandata”.

Član 7.

U članu 18. stav 2. posle reči: „Skupštini” dodaju se reči: „i drugim organima i organizacijama”.
Stav 3. menja se i glasi:
„Vlada, odnosno nadležni odbor Skupštine i drugi organi i organizacije su obavezni da razmotre inicijativu koju je podneo Zaštitnik građana i obaveštenje o tome dostave Zaštitniku građana u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative.”
Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:
„Vlada i Skupština su dužne da Zaštitniku građana blagovremeno dostave predlog propisa kojima se uređuju pitanja koja su od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana.”

Član 8.

U članu 20. stav 1. menja se i glasi:
„Zaštitnik građana je ovlašćen da javno preporuči razrešenje funkcionera, odnosno inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u organu uprave ako funkcioner, odnosno zaposleni ne izvrši obavezu predviđenu ovim zakonom, ako Zaštitnik građana utvrdi da je odgovoran za povredu prava građana ili propust kojim mu je pričinjena materijalna ili druga šteta većih razmera, ako takvu povredu ili propust odbija ili propušta da otkloni po preporuci Zaštitnika građana ili ako na drugi način ne izvršava obavezu saradnje sa Zaštitnikom građana.”
Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Nadležni organ dužan je da Zaštitnika građana obavesti o odluci po preporuci za razrešenje, odnosno o inicijativi za pokretanje disciplinskog postupka, u roku od 60 dana od dana prijema preporuke, odnosno inicijative. ”
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 9.
U članu 21. stav 1. menja se i glasi:
„Organi uprave odnosno svi funkcioneri i zaposleni u njima, kao i druga pravna i fizička lica koja obavljaju poslove po nalogu organa uprave imaju obavezu da sarađuju sa Zaštitnikom građana, a posebno da mu omoguće nesmetan pristup prostorijama, prostoru i opremi koju koriste, da se identifikuju, odgovaraju na sva pitanja, tačno i potpuno daju sve podatke od značaja za postupak koji vodi, odnosno za ostvarenje cilja preventivnog delovanja Zaštitnika građana, bez obzira na stepen njihove tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.”
U stavu 3. na kraju teksta, tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.”

Član 10.

Član 22. menja se i glasi:
„Zaštitnik građana ima pravo nenajavljenog, nenadziranog i na drugi način nesmetanog pristupa i pregleda bilo kog mesta u kome se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, a posebno mesta za zadržavanje određenog od strane službenih lica policije ili vojne policije, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, psihijatrijskim bolnicama, stacionarnim ustanovama socijalne zaštite i centrima za azil.
Zaštitnik građana ima pravo da sa licima koje zatekne na mestima iz stava 1. ovog člana razgovara nasamo, kao i da pristupi svim dokumentima i podacima koji se na takvim mestima nalaze, bez obzira na stepen njihove tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Član 11.

U članu 25. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3-7. postaju st. 2-6.

 

Član 12.

U članu 28. stav 1. reči: „je dužan da postupi” zamenjuju se rečima: „će pokrenuti postupak kontrole rada organa uprave”.

U stavu 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) ako je pritužbu podnelo neovlašćeno lice;”

Posle tačke 5) dodaju se tač. 6) i 7) koje glase:

„6) ako je pritužba očigledno neosnovana i iz njenih navoda ne proizlazi da je došlo do povrede prava građana usled nezakonitog ili nepravilnog rada organa uprave;

7) ako podnosilac pritužbe iznosi očigledno netačne tvrdnje ili podatke ili se uvredljivo izražava o Republici Srbiji, njenim organima i građanima Republike Srbije.”

Stav 2. menja se i glasi:

„Ako zbog nekog od razloga iz stava 1. ovog člana nema osnova za vođenje postupka kontrole rada organa uprave, Zaštitnik građana će o tome obavestiti podnosioca pritužbe, uz navođenje razloga za to.”

 

Član 13.

 

Član 30. menja se i glasi:

„Ako organ koga Zaštitnik građana obavesti o pokretanju postupka kontrole odmah otkloni nedostatak u svom radu i o tome obavesti Zaštitnika građana, Zaštitnik građana će okončati postupak i o tome obavestiti organ uprave i podnosioca pritužbe.

Ukoliko Zaštitnik građana oceni da, uprkos obaveštenju organa uprave, propust nije otklonjen ili nije otklonjen u celosti, odnosno u meri u kojoj je to moguće, nastaviće postupak kontrole.”

 

Član 14.

Posle člana 32. dodaju se Glava IVa i član 32a koji glase:

„IVa POSEBNE MERE ZAŠTITE PODNOSIOCA PRITUŽBE
Član 32a

Zaštitnik građana može, u naročito opravdanim slučajevima, da organu uprave ne otkrije  identitet podnosioca pritužbe.

Zaštitnik građana je ovlašćen da organu protiv koga je podneta pritužba preporuči da privremeno ili trajno odustane od mera koje preduzima ili namerava da preduzme prema podnosicu pritužbe koji je u dobroj veri upozorio nadležni organ ili javnost na kršenje zakona, načela dobre uprave ili druge nepravilnosti na štetu javnog interesa ili sloboda i prava građana.

Zaštitnik građana može organu protiv koga je podneta pritužba  ili drugom organu uprave preporučiti da preduzme mere potrebne da se, u skladu sa zakonom, zaštite prava i interesi podnosioca pritužbe, ako oceni da on trpi ili mu prete posledice zbog toga što je ukazao na te nezakonitosti ili nepravilnosti.”

 

Član 15.

Posle člana 35. dodaju se Glava Va i član 35a koji glase:

 

„Va RAZMATRANJE PRITUŽBI U ORGANU UPRAVE
I IZVEŠTAJ O PRITUŽBAMA

Član 35a

Organi uprave su dužni su da uspostave efikasan, besplatan i dostupan način za prijem, razmatranje i rešavanje pritužbi građana na svoj rad i odrede lica za vršenje tih poslova. Izjavljeni redovni i vanredni pravni lekovi ne smatraju se pritužbama.

Pri rešavanju pritužbi na svoj rad organ uprave ima u vidu praksu Zaštitnika građana.

Organ uprave izrađuje godišnji izveštaj o pritužbama na svoj rad, dostavlja ga Zaštitniku građana najkasnije do 1. februara za proteklu kalendarsku godinu i čini ga dostupnim javnosti preko svoje internet stranice ili na drugi pogodan način.

U izveštaju organ navodi podatke o broju i strukturi pritužbi koje su građani podneli, kao i pritužbi po kojima je Zaštitnik građana vodio postupak kontrole njihovog rada. U izveštaju se navodi i ishod postupaka i vrsta preduzetih mera za otklanjanje utvrđenih propusta.”

 

Član 16.

U članu 37. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Vlada ne može bez saglasnosti Zaštitnika građana obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršenje budžeta Zaštitnika građana.”

Član 17.

U članu 38. stav 5. briše se i dodaju novi st. 5-12. koji glase:
„U Stručnoj službi Zaštitnika građana na poslovima od neposrednog značaja za vršenje zakonom utvrđenih kontrolnih funkcija Zaštitnika građana rade ovlašćena lica.
Opštim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručne službe Zaštitnika građana posebno se utvrđuju radna mesta na kojima rade ovlašćena lica, uslovi za zasnivanje radnog odnosa na tim radnim mestima a ona se dele, u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti, na radna mesta na položaju i izvršilačka radna mesta.
Poslovi ovlašćenog lica koji se obavljaju u Stručnoj službi Zaštitnika građana u vršenju zakonom utvrđenih kontrolnih funkcija po nalogu Zaštitnika građana, jesu:

Ovlašćena lica imaju službenu legitimaciju i značku čiji sadržaj i izgled bliže uređuje Zaštitnik građana svojom odlukom koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Pri obavljanju poslova od neposrednog značaja za vršenje zakonom utvrđenih kontrolnih funkcija Zaštitnika građana, ovlašćena lica su dužna da se legitimišu službenom legitimacijom i značkom.
Koeficijent za obračun plate ovlašćenih lica u Stručnoj službi Zaštitnika građana veći je za 30 procenata od koeficijenta drugih državnih službenika razvrstanih u istom položaju ili zvanju i istom platnom razredu.
Zaštitnik građana uređuje vrste priznanja, uslove i postupak za njihovu dodelu zaposlenima svojom odlukom koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na sva druga pitanja iz radnog odnosa koja nisu uređena odredbama ovog zakona, na generalnog sekretara i zaposlene, primenjuju se propisi kojima se uređuju prava i obaveze, plate i ostala primanja zaposlenih u državnim organima.”

Član 18.

Posle člana 38. dodaju se Glava VIIIa i član 38a koji glase:

 

„VIIIa KAZNENE ODREDBE

Član 38a

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice i/ili zaposleni u organu uprave koji ga je načinio ako organ uprave:

IX. ZAVRŠNA ODREDBA
Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

OBRAZLOŽENJE

 

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE  ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana sadržan je u članu 138. stav 6. Ustava Republike Srbije prema kome se o Zaštitniku građana, koji na osnovu stava 6. istog člana štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja, donosi zakon.

 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE  ZAKONA

Posle više od 4 godine primene, uočeni su razlozi za izmene Zakona. Zakon je od 2005. godine menjan jednom (2007. godine), ali pre izbora Zaštitnika građana, te izmene izvršene tom prilikom nisu mogle da uzmu u obzir iskustva stečena primenom Zakona.
Četvorogodišnja primena Zakona pokazala je potrebu da se neka pitanja urede na drugačiji način, a neka, do sada neuređena, po prvi put urede. To se pre svega odnosi na pitanje zaštite naziva i obeležja Zaštitnika građana, slučajeva u kojima Zaštitnik građana obustavlja postupak kontrole, uspostavljanja posebnih mera zaštite za podnosioca pritužbe, razmatranje pritužbi u organu uprave vlasti i izveštavanje o njima, kao i propisivanja kaznenih odredbi za neizvršavanje obaveza propisanih ovim zakonom.

 

III. OBJAŠNJENJE  POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 2. – Ovim članom je propisana zabrana za druge organe, organizacije ili udruženja, koji postoje u Republici Srbiji, da koriste ili ističu naziv, obeležja ili ovlašćenja Zaštitnika građana.
Posle izmena Zakona o lokalnoj samoupravi, organi za zaštitu prava građana koje mogu da osnuju jedinice lokalne samouprave počeli su da se nazivaju „Zaštitnik građana”. Ne samo da nije uobičajeno da se različiti organi, na različitim nivoima zovu identično (ako to već nije generički naziv institucije – ombudsman), već se stvara zabuna kod  građana i drugih organa i organizacija, kao i kod sredstava javnog informisanja o kom organu se radi u konkretnom slučaju. Zabeleženi su i slučajevi da se ombudsmani lokalnih samouprava u nastojanju da izvrše kontrolu organa i organizacija pozivaju na ovlašćenja iz Zakona o Zaštitniku građana, sa kojim dele zajednički naziv. Pojedini lokalni organi za zaštitu prava građana koristili su i specifično obeležje Zaštitnika građana (oko u čijoj zenici je silueta čoveka), te je konfuzija bila neminovna. Predloženo rešenje polazi od očigledne potrebe za razgraničenjem između nekoliko međusobno različitih organa nadležnih za zaštitu prava građana. Predloženom formulacijom se prevazilazi problem tumačenja i višesmislenosti i onemogućava stvaranje zabune i nesigurnosti u daljem radu, budući da naziv, obeležja i ovlašćenja Zaštitnika građana može koristiti i isticati samo Zaštitnik građana, izabran na tu funkciju u skladu sa Ustavom i ovim zakonom. Istovremeno, na taj nači se doprinosi i potpunijem ostvarivanju prava građana na obaveštenost. Rešenje je poznato i primenjuje se i u uporednom zakonodavstvu.
U narednom periodu biće potrebno bez odlaganja izmeniti i odgovarajuće odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Član 3. – Predloženim rešenjem se ispravlja nelogičnost koja postoji u dosadašnjoj odredbi Zakona prema kojoj se za zamenika Zaštitnika građana traži kraće, duplo manje, iskustvo u oblasti koja je od značaj za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana nego za Zaštitnika građana, iako je reč o funkciji čija je nadležnost da Zaštitniku građana pomažu u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom, u okviru ovlašćenja koja im on prenese. Ovo naročito imajući u vidu obavezu prenošenja ovlašćenja na zamenike u oblasti zaštite sloboda i prava najranjivijih kategorija građana.

Član 4. – Predloženom izmenom se predviđa izuzetak od pravila da Zaštitniku građana prestaje funkcija istekom mandata ako ne bude ponovo izabran, i to tako što ostaje na funkciji do stupanja na dužnost novog Zaštitnika građana, a najduže još godinu dana od isteka njegovog mandata. Ovakvom odredbom se održava kontinuitet u radu institucije i ne snižava postignuti kapacitet institucije i dostignuti nivo zaštite prava i sloboda građana.
Ovakvo rešenje je zasnovano na stavu Venecijanske komisije (CDL-AD (2006)038 paragraf 38) prema kome prethodni Zaštitnik građana treba da nastavi da vrši tu funkciju, i nakon isteka mandata, ali ne duže od godinu dana od dana isteka njegovog mandata.
Time se obezbeđuje kontinuitet u radu institucije, uslovi za pravilnu primopredaju dužnosti, uz istovremeno sprečavanje da se nivo zaštite, do stupanja na dužnost novog Zaštitnika građana snizi.

Član 5. – Odredbe o prestanku funkcije Zaštitnika građana primenjuju se i na zamenika Zaštitnika građana, s tim što je predloženom izmenom napravljen izuzetak u slučaju prestanka mandata Zaštitnika građana kada ga ne menja zamenik već se njegov mandat produžava na period do izbora novog Zaštitnika građana a najduže godinu dana od isteka roka na koji je bio izabran. Zamenik Zaštitnika građana menja ga u svim drugim slučajevima prestanka funkcije propisanih članom 11. stav 1. Zakona.
Dodavanjem novog stava 2.  po kome funkcija zamenika Zaštitnika građana prestaje i u slučaju ako novi Zaštitnik građana ne bude izabran ni nakon godinu dana od isteka roka na koji je izabran prethodni Zaštitnik građana, uvodi se još jedan način prestanka mandata zamenika Zaštitnika građana.

Član 6. – Izvršeno je usklađivanje sa predloženim izmenama u članu 4. ovog zakona.

Član 7. – Predložena izmena izričito uvažava činjenicu da veliki broj propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje prava građana donose ne samo Vlada i Narodna skupština, već drugi organi. Iako se tumačenjem postojeće odredbe i sada može doći do zaključka da je Zaštitnik građana ovlašćen da i drugim organima, ne samo Vladi i Narodnoj skupštini, podnosi inicijative za izmenu propisa, u praksi se pojavio slučaj da jedno ministarstvo nije uzelo u razmatranje inicijativu Zaštitnika građana, uz obrazloženje da je Zaštitnik građana po Zakonu ovlašćen da podnosi inicijative „samo” Vladi i Narodnoj skupštini.
Propisivanjem obaveze nadležnih organa da podnetu inicijativu razmotre i roka za njeno izvršenje teži se zaokruživanju već datog ovlašćenja Zaštitniku građana, odnosno čine se efikasnim sredstvom za unapređenje pravnog okvira u oblasti ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih sloboda i prava.

Član 8. – Postojeća formulacija Zaštitniku građana ostavlja preširok prostor da ceni da li iz ponovljenog ponašanja funkcionera ili zaposlenog proizlazi namera da odbijaju saradnju sa Zaštitnikom građana, pa se predlaže razrada i preciziranje (ne)postupanja funkcionera i zaposlenog u organu uprave kada će se, bez potrebe ponavljanja i diskrecionog odlučivanja da li postoji volja za to, smatrati da je obaveza saradnje sa Zaštitnikom građana povređena. Pored toga, proširuje se broj razloga zbog kojih Zaštitnik građana može da inicira postupak utvrđivanja odgovornosti, polazeći od procenjene potrebe da se uvede veći stepen odgovornosti u radu organa uprave (videti redovne izveštaje Zaštitnika građana za 2009. i 2010. godinu), ali i imajući u vidu da Zaštitnik građana ima ovlašćenje samo da inicira postupak utvrđivanja odgovornosti, a ne da ga vodi i u njemu donese odluku.
Navedeno ovlašćenje Zaštitnika građana može biti neefikasno u odsustvu odredbe koja bi predstavljala njegovo naličje i čija bi suština bila da obezbedi odgovarajuću reakciju nadležnih organa tim povodom. Zbog toga se novim stavom 2. omogućava ostvarivanje svrhe propisivanja ovlašćenja iz stava 1, jer iniciranje pokretanja odgovarajućeg postupka bez obaveštavanja Zaštitniku građana o ishodu obesmišljava samu inicijativu. Preciziranje je neophodno i zbog dopuna kojima su propisane kaznene odredbe.

Član 9. – Predloženom izmenom se razrađuje princip individualne odgovornosti na taj način što se obaveza saradnje precizira u odnosu na one koji personalno čine organ uprave, a imajući u vidu da obaveza saradnje može biti prekršena i nezavisno od namere i aktivnosti funkcionera, odnosno da obaveza može biti povređena uprkos nameri i radnjama koje je preduzeo zaposleni u organu uprave. Pored toga, izričito se navodi uslov, koji mora biti ispunjen u pogledu pristupa prostorijama i prostoru, da bi se smatralo da je obaveza saradnje ispunjena. Rešenjem se otklanja nedostatak postojeće odredbe koja obavezu saradnje sa Zaštitnikom građana vezuje samo za raspolaganje određenim podacima, izostavljajući takvu obavezu u situacijama koje su svakodnevne, kada organi uprave takvim podacima ne raspolažu iako su na osnovu pravnog propisa dužni da takvu dokumentaciju pribave i vode. Dopunom postojeće odredbe vrši se i usklađivanje odredbi ovog zakona sa važećim propisima, odnosno precizira da je pristup i postupanje Zaštitnika građana sa tajnim podacima uređeno zakonom kojim se uređuje oblast tajnosti podataka, a ne nekim drugim propisom sa zakonskom ili podzakonskom snagom.
Član 10. – Predloženom odredbom se navode (instruktivno, a ne taksativno) mesta na kojima se, prema važećim propisima i praksi, najčešće nalaze lica lišena slobode, sa ciljem da se u primeni zakona preduprede nejasnoće oko toga da su i ovo organi i ustanove čiji rad je Zaštitnik građana nadležan da kontroliše. Osim toga, predloženom izmenom se preciziraju ovlašćenja Zaštitnika građana tako što se nedvosmisleno ukazuje da pravo pristupa nije samo sebi cilj već način za obezbeđenje prava na pregled mesta na kome se nalaze lica lišenog slobode.

Član 11. – Predloženom izmenom se otklanjaju moguće dileme u pogledu toga da li dete može da podnese pritužbu Zaštitniku građana. Konvencija o pravima deteta, koja se u Republici Srbije neposredno primenjuje od 1990. godine, članom 12. ustanovljava pravo deteta na slobodno izražavanje svog mišljenja. U tu svrhu, detetu se posebno daje prilika da bude saslušano u svim sudskim i administrativnim postupcima koji se odnose na njega, bilo neposredno ili preko zastupnika. Ovo pravo Komitet za prava deteta podigao je na nivo principa (participacija deteta) čime je koncept prava deteta usmeren ne samo na njegovu zaštitu, već i na njegovo osnaživanje i aktiviranje u primeni i zaštiti svog prava, što podrazumeva i omogućavanje detetu da se neposredno obraća nacionalnim organima i međunarodnim telima. Ovaj princip je svoju primeni našao pred Evropskim sudom za ljudska prava koji prepoznaje dete kao ovlašćenog podnosioca predstavke. Gradeći pravnu praksu, Komitet za prava deteta je svojim Opštim komentarom br. 2. pojasnio koja ovlašćenja treba da imaju nacionalne institucije za ljudska prava da bi se mogle smatrati adekvatnim zaštitnicima prava deteta. Jedno od njih je da „nacionalne institucije za ljudska prava moraju da imaju ovlašćenja da razmatraju pojedinačne predstavke i molbe i da sprovode istrage, uključujući one koje se dostavljaju u ime ili direktno od strane same dece...”. Štaviše, Komitet za prava deteta je predložio usvajanje Fakultativnog protokola o individualnim predstavkama, u kome su na podnošenje predstavke ovlašćena i deca. Odredbe Konvencije o pravima deteta i ovog Opšteg komentara implementirane su u statut i standard Evropske mreže ombudsmana za decu (ENOC) čiji je Zaštitnik građana punopravni član. Prilikom apliciranja Zaštitnika građana za punopravno članstvo u Mreži, Zakon o Zaštitniku građana je od strane ovlašćenog tela Mreže  tumačen na način  da su deca ovlašćeni podnosioci pritužbe, a da se kao alternativa to ovlašćenje daje i roditeljima/zakonskim zastupnicima. Rešenje je poznato i u uporednoj praksi, npr. Slovenije i Grčke.
Kada je reč o pravu na podnošenje pritužbe u ime pravnog lica postojeće rešenje predstavlja nepotrebno ponavljanje odredbi koje regulišu pravo zastupanja i predstavljanja pravnog lica u pravnom sistemu Republike Srbije te je stoga predloženo njegovo brisanje.

Član 12. – Odredba koja zahteva da se i podnosilac anonimne pritužbe obaveštava o odbacivanju pritužbe briše se jer je, zbog same prirode anonimne pritužbe, nemoguće obaveštenje o odbacivanju dostaviti pritužiocu. Umesto anonimnog pritužioca iz tačke 4. unet je pojam neovlašćenog lica za podnošenje pritužbe imajući u vidu odredbu člana 25. stav 1. Zakona da pritužbu Zaštitniku građana može podneti samo ono lice koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem organa uprave povređena prava.
U cilju racionalnijeg i efikasnijeg korišćenja raspoloživih materijalnih, vremenskih i ljudskih resursa, a na osnovu dosadašnjih iskustava u radu, razrađeni su i precizirani razlozi usled čijeg postojanja Zaštitnik građana neće pokrenuti postupak kontrole rada organa uprave. Osim toga, izmenom se postupak pred Zaštitnikom građana prilagođava uporednopravnim i međunarodnim standardima za postupanje institucija ombudsmana, prema kojima ovaj organ treba osloboditi preteranih formalnosti, omogućiti mu da ceni svrsishodnost pokretanja postupka kontrole i prilagoditi ga prirodi institucije (koja ne odlučuje o bilo čijim pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim interesima). Predloženo rešenje omogućava da se razdvoji bilo kakvo postupanje po pritužbi od postupka kontrole rada organa uprave, što je srž delatnosti Zaštitnika građana određena Ustavom i Zakonom.

Član 13. – Razlozi celishodnosti nalažu izmenu postojeće odredbe koja je u dosadašnjoj praksi pokazala slabost. U brojnim situacijama pokazalo se kao necelishodno da odluka Zaštitnika građana o tome da li će postupak da obustavi ili ga nastavi iako je nesporno da je propust zbog koga je postupak pokrenut otklonjen, zavisi od volje podnosioca pritužbe. Takve su, na primer, situacije u kojima građani podnose pritužbe zbog ''ćutanja uprave'' a Zaštitnik građana pokrene postupak kontrole. Međutim, kad organ uprave po prijemu obaveštenja o pokretanju postupka Zaštitnika građana donese akt i o tome obavesti Zaštitnika građana, ali građanin nije zadovoljan njegovim ishodom, te nije saglasan da se postupak obustavi, iako se Zaštitnik građana u konkretnim slučajevima ne upušta u meritum akta. Prema postojećoj odredbi, Zaštitnik građana ne može da obustavi postupak ako pritužilac izjavi svoje nezadovoljstvo nego ga, saglasno slovu Zakona, mora nastaviti iako daljim vršenjem svojih ovlašćenja ne može zadovoljiti želje pritužilaca.
Predloženo rešenje omogućava potrebnu fleksibilnost i daje Zaštitniku građana mogućnost da na najefikasniji i najcelishodniji način okonča postupak kontrole (ili ga nastavi ako smatra da je propust ''sistemskog” karaktera, da je potrebno utvrditi odgovornost za načinjeni propust ili dati dopunsku preporuku), sve imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja.

Član 14. – Predložena izmena teži da Zaštitniku građana pruži konkretnija ovlašćenja u zaštiti tzv. „duvača u pištaljku” u konkretnim slučajevima. Pri tome se ne prenebregava činjenica da akti Zaštitnika građana nemaju formalno-pravno obavezujući karakter i uvažava pravo svakog organa da u krajnjem, preduzme mere koje smatra zakonitim i opravdanim (uz, naravno, eventualnu sudsku kontrolu njihove zakonitosti).
Ovim izmenama se ne pruža sveobuhvatna zaštita „duvača u pištaljku”, što bi trebalo da bude dopunjeno drugim zakonima ili, eventualno, posebnim zakonom, već se omogućava zaštita navedenih lica u meri u kojoj je to u nadležnosti Zaštitnika građana čime se, između ostalog, stvaraju uslovi za efikasniju borbu protiv korupcije i ispunjavaju preuzete međunarodne obaveze. Rešenjem se otežava da se zloupotrebom ovlašćenja pozove podnosilac pritužbe zato što je u svojoj pritužbi ukazao na nepravilan i nezakonit rad u organu uprave. Zaštita se predviđa u slučaju da građanin ukaže na to da je došlo ili da će doći do nepravilnosti u radu ili u vezi sa radom organa uprave. Po vrsti, nepravilnosti mogu biti različite - korupcija, prekoračenje ovlašćenja, krivično delo, privredni prestup ili prekršaj ili drugi nezakoniti akt ili postupanje organa uprave. Informacija se može odnositi i na prikrivanje neke od gore opisanih nepravilnosti.

Član 15. – Razlozi celishodnosti opravdavaju izričito propisivanje i preciziranje ove obaveze organa uprave, s obzirom da u ovom trenutku, u pravnom sistemu Republike Srbije, ne postoji zaokružen i celovit mehanizam za razmatranje pritužbi građana zbog nezadovoljstva radom organa uprave koje nije uvek pogodno da bude razmotreno korišćenjem pravnih lekova u drugostepenom, odnosno

sudskom postupku. Na osnovu dosadašnjih iskustava vidljivo je da se značajan broj postupaka kontrole Zaštitnika građana vodio a da prethodno građanin nije podneo pritužbu samom organu uprave na čiji rad se žali. Zaštitnik građana pokreće postupke kontrole i po takvim pritužbama znajući da u organima uprave, u najvećem broju slučajeva, ne postoji dostupan, efikasan i na drugi način primeren mehanizam razmatranja pritužbi građana. Takva situacija, međutim, ne vodi (bar ne dovoljno brzo) unapređivanju rada organa uprave i zahteva neuporedivo veću stručnu službu Zaštitnika građana da bi se postigla efikasnost, što se ne smatra optimalnim rešenjem. Umesto toga, izmenama se teži da građani dobiju mogućnost da organ uprave preispita i ispravi svoje eventualne propuste, dok Zaštitnik građana ostaje, shodno prirodi institucije, najviši kontrolni organ koji se aktivira tek kada svi drugi mehanizmi otklanjanja propusta na štetu prava građana ne urode plodom.
Pod pritužbom se, u smislu ove odredbe, ne smatraju redovni i vanredni pravni lekovi.
Cilj uvođenja ove odredbe jeste proširenje i razrada postojeće odredbe člana 81. Zakona o državnoj upravi prema kojoj su organi državne uprave obavezni da svima omoguće prikladan način za podnošenje pritužbi na svoj rad, odnosno odgovore na takve pritužbe. Ta odredba, međutim, odnosi se samo na organe državne uprave, a ne na sve organe i organizacije koje u primeni propisa Republike Srbije mogu prekršiti neko od građanima garantovanih prava.
Takođe, u našem pravnom sistemu postoje slična rešenja, npr. u domenu ostvarivanja i zaštite prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Tu su svi organi javne vlasti zakonom obavezani da vode evidenciju o zahtevima koji su podneti za pristup informacijama od javnog značaja i da izveštaje o tome dostavljaju Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Član 16. – Sadrži izmene u cilju konkretizovanja Ustavom propisane nezavisnosti Zaštitnika građana u pogledu izvršenja budžeta, što je jedan od ključnih aspekata nezavisnosti u odnosu na izvršnu vlast.
U cilju garantovanja nezavisnosti Zaštitnika građana, očuvanjem samostalnosti i finansijske nezavisnosti Zaštitnika građana od organa izvršne vlasti, propisano je da Vlada ne može bez saglasnosti Zaštitnika građana obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršenje budžetskih sredstava opredeljenih za rad ovog organa.

Član 17. – Sadrži izmene koje su posledica stečenog iskustva u dosadašnjem, četvorogodišnjem radu Zaštitnika građana.
U obavljanju kontrolnih funkcija Zaštitnika građana, tj. vršenja istražnih radnji kod organa uprave po podnetoj pritužbi građana ili u postupku koji je pokrenut po sopstvenoj inicijativi Zaštitnika građana, primenjuje se metodologija i način rada koji zahtevaju posebne veštine i znanja zaposlenih. Opštim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručne službe posebno će biti označena radna mesta na kojima rade ovlašćena lica, tj. zaposleni koji vrše poslove od značaja za ostvarivanje Ustavom utvrđene kontrolne funkcije Zaštitnika građana. Opštim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Stručne službe Zaštitnika građana posebno se utvrđuju radna mesta na kojima rade ovlašćena lica, uslovi za zasnivanje radnog odnosa na tim radnim mestima i ona se dele, u zavisnosti od složenosti poslova, ovlašćenja i odgovornosti, na radna mesta na položaju i izvršilačka radna mesta.
Dalje se predlaže utvrđivanje koeficijenta koji je za 30% veći od koeficijenta drugih državnih službenika razvrstanih u istom zvanju i istom platnom razredu kod drugih državnih organa koji primenjuju Zakon o platama državnih službenika i nameštenika. Razlog za ovo leži u činjenici da su poslovi ovlašćenih lica specifični i u znatnoj meri složeniji i odgovorniji u odnosu na ostale zaposlene u Stručnoj službi Zaštitnika građana, ali i u odnosu na zaposlene u drugim državnim organima koji ne obavljaju inspekcijske i srodne poslove. Ovlašćena lica u Stručnoj službi Zaštitnika građana u svom radu koriste znanja o radu svih organa uprave, ispoljavaju visok stepen poznavanja velikog broja propisa koje u svom radu primenjuju različiti organi uprave što je preduslov za vršenje kontrole rada tih organa i  izricanje preporuka kojima se otklanjaju nedostaci u radu i unapređuje rad organa uprave.
Predviđa se da Zaštitnik građana svojom odlukom uređuje vrste priznanja, uslove i postupak za njihovu dodelu zaposlenima u Stručnoj službi Zaštitnika građana kako bi se oni izjednačili sa zaposlenima u drugim državnim organima koji su taksativno navedeni u Uredbi o priznanjima za obavljanje poslova u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 53/97, 56/97-ispr. i 69/11).

Član 18. – Razlozi celishodnosti nameću potrebu propisivanja i ove odredbe. Predloženo rešenje, polazeći od iskustava četvorogodišnje primene ovog zakona, prati logiku i smisao rešenja koja postoje u drugim pravnim propisima, prvenstveno onim koji se tiču rada drugih nezavisnih organa npr. Državne revizorske institucije i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
U pravnim sistemima sa dugom tradicijom postojanja i rada institucije ombudsmana, činjenica da pravni akti ombudsmana nemaju osobinu pravne obaveznosti niti su praćeni imperijumom sile, kao akti organa izvršne i sudske vlasti, ne predstavlja prepreku efikasnoj saradnji organa uprave sa njima, a samim tim i efikasnoj zaštiti ljudskih i manjinskih sloboda i prava građana. Na žalost, dosadašnja iskustva u radu pokazuju da, iako retko, pojedini organi u postupku kontrole navedeni nedostatak imperijuma zloupotrebljavaju, ne izvršavajući zakonom propisanu obavezu saradnje, odnosno izbegavaju je i postupak kontrole opstruiraju na različite načine. Osnovna funkcija Zaštitnika građana – da vrši kontrolu zakonitosti i pravilnosti rada organa uprave i utvrđuje postojanje ili nepostojanje propusta na štetu prava građana, ne može da bude ostvarena ako je organ uprave u mogućnosti da opstruira postupak kontrole. Nema prave kontrole ako Zaštitnik građana nema mehanizme da prikupi sve činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje propusta.Zbog potrebe uspostavljanja potpune funkcionalnosti i efikasnosti rada Zaštitnika građana nužno je predvideti i sankcije za neizvršavanje svih onih obaveza koje su predviđene ovim zakonom, a koje su po svojoj pravnoj prirodi i posledicama slične onima koje već postoje u pravnom poretku. Njihovim propisivanjem se postojeća zaštita građana od samovolje u radu organa uprave učvršćuje, te potpunije ispunjava svrha donošenja ovog zakona.

 

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Za ovaj zakon nije potrebno izvršiti analizu efekata Zakona,  s obzirom na to da se njime ne stvaraju obaveze za privredne i druge subjekte.

 

V. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona predlaže se povećanje budžeta Zaštitnika građana.
Na osnovu odredbe člana 38. stav 11. predviđeno je da se koeficijent za obračun plate istražitelja stručne službe Zaštitnika građana uveća za 30 procenata od koeficijenta drugih državnih službenika razvrstanih u istom položaju ili zvanju i istom platnom razredu.
Navedeno uvećanje koeficijenta planira se za 36 državnih službenika. Za izvršenje ove zakonske odredbe potrebno je obezbediti iznos od 1.152.705,02 dinara  bruto na mesečnom nivou, odnosno 13.832.460,24 dinara bruto za godinu dana.

 

VI.      RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA
            PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon usvoji po hitnom postupku kako bi se stvorili uslovi za efikasnije, potpunije i kvalitetnije ostvarivanje zaštite Ustavom i zakonima garantovanih ljudskih i manjinskih sloboda i prava, u skladu sa realnim stanjem, opredeljenjem države i standardima međunarodnih organizacija čiji je Republika Srbija član.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA
KOJE SE MENJAJU ILI DOPUNJUJU

 

Član 1.

Ovim zakonom ustanovljava se Zaštitnik građana kao nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi uprave).
Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih sloboda i prava.
Pod pojmom građanin, u smislu ovog zakona, podrazumeva se ne samo fizičko lice koje je domaći državljanin, već i svako fizičko lice strani državljanin, kao i svako domaće ili strano pravno lice o čijim pravima i obavezama odlučuju organi uprave iz stava 1. ovog člana.
SVE GRAMATIČKI RODNO OPREDELJENE REČI U OVOM ZAKONU OZNAČAVAJU I ODNOSE SE PODJEDNAKO NA PRIPADNIKE, ODNOSNO PRIPADNICE OBA POLA.

Član 2.
Zaštitnik građana je nezavisan i samostalan u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava.
Zaštitnik građana za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini (u daljem tekstu: Skupština).
DRUGI ORGANI, ORGANIZACIJE ILI UDRUŽENJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE NE MOGU NOSITI NITI U SVOM NAZIVU KORISTITI ILI ISTICATI NAZIV ZAŠTITNIK GRAĐANA I KORISTITI ISTA OBELEŽJA.

Član 6.

Zaštitnik građana ima četiri zamenika koji mu pomažu u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom, u okviru ovlašćenja koja im on prenese.
Prilikom prenošenja ovlašćenja zamenicima, Zaštitnik građana posebno vodi računa o tome da se obezbedi određena specijalizacija za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana, naročito u pogledu zaštite prava lica lišenih slobode, ravnopravnosti polova, prava deteta, prava pripadnika nacionalnih manjina i prava osoba sa invaliditetom.
Zaštitnik građana određuje zamenika koji će ga zamenjivati u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja poslove.
Zamenike Zaštitnika građana bira Skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, na predlog Zaštitnika građana.
Zamenici Zaštitnika građana biraju se na vreme od pet godina i isto lice može najviše dva puta uzastopno biti birano na ovu funkciju.
Za zamenika Zaštitnika građana može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava sledeće uslove:
1) da ima visoku stručnu spremu;
2) da ima najmanje pet DESET godina iskustva u oblasti koja je od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana;
3) da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete;
4) da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Član 11.

Funkcija Zaštitnika građana prestaje u sledećim slučajevima:
1) istekom mandata, ako ne bude ponovo izabran;
2) smrću;
3) ostavkom;
4) gubitkom državljanstva, što se utvrđuje na osnovu akta nadležnog državnog organa;
5) ispunjenjem uslova za penziju u skladu sa zakonom;
6) nastupanjem trajne fizičke ili mentalne nesposobnosti za obavljanje funkcije, što se utvrđuje na osnovu dokumentacije relevantne medicinske ustanove;
7) razrešenjem.
IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA, U SLUČAJU DA NOVI ZAŠTITNIK GRAĐANA NE BUDE IZABRAN PRE ISTEKA MANDATA ZAŠTITNIKA GRAĐANA, ZAŠTITNIK GRAĐANA PRODUŽAVA MANDAT I OSTAJE NA FUNKCIJI DO STUPANJA NA DUŽNOST NOVOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA, A NAJDUŽE JOŠ GODINU DANA OD ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN.
Član 14.
Odredbe o prestanku funkcije Zaštitnika građana primenjuju se i na zamenika Zaštitnika građana, s tim što predlog za njegovo razrešenje može podneti i Zaštitnik građana.
FUNKCIJA ZAMENIKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA PRESTAJE I U SLUČAJU AKO NOVI ZAŠTITNIK GRAĐANA NE BUDE IZABRAN NI NAKON GODINU DANA OD ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN PRETHODNI ZAŠTITNIK GRAĐANA.

Član 16.
                       
U slučaju prestanka funkcije Zaštitnika građana PRE ISTEKA MANDATA, do izbora novog Zaštitnika građana ovu funkciju obavlja zamenik koga je Zaštitnik građana odredio da ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja funkciju.
Izbor novog Zaštitnika građana izvršiće se najkasnije u roku od šest meseci od dana prestanka funkcije ranijeg Zaštitnika građana, U SLUČAJU KADA JE PRETHODNOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA FUNKCIJA PRESTALA PRE ISTEKA MANDATA.
Član 18.

Zaštitnik građana ima pravo predlaganja zakona iz svoje nadležnosti.
Zaštitnik građana je ovlašćen da Vladi odnosno Skupštini I DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACAIJAMA podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona, drugih propisa i opštih akata, kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana.
Vlada, odnosno nadležni odbor Skupštine, su obavezni da razmatraju inicijative koje podnosi Zaštitnik građana. VLADA, ODNOSNO NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE I DRUGI ORGANI I ORGANIZACIJE SU OBAVEZNI DA RAZMOTRE INICIJATIVU KOJU JE PODNEO ZAŠTITNIK GRAĐANA I OBAVEŠTENJE O TOME DOSTAVE ZAŠTITNIKU GRAĐANA U ROKU OD 60 DANA OD DANA PODNOŠENJA INICIJATIVE.
Zaštitnik građana je ovlašćen da u postupku pripreme propisa daje mišljenje Vladi i Skupštini na predloge zakona i drugih propisa, ako se njima uređuju pitanja koja su od značaja za zaštitu prava građana.
VLADA I SKUPŠTINA SU DUŽNE DA ZAŠTITNIKU GRAĐANA BLAGOVREMENO DOSTAVE PREDLOG PROPISA KOJIMA SE UREĐUJU PITANJA KOJA SU OD ZNAČAJA ZA OSTVARIVANJA I ZAŠTITU PRAVA GRAĐANA.

Član 20.

Zaštitnik građana je ovlašćen da javno preporuči razrešenje funkcionera koji je odgovoran za povredu prava građana, odnosno da inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u organu uprave koji je neposredno odgovoran za učinjenu povredu i to ako iz ponovljenog ponašanja funkcionera ili zaposlenog proizilazi namera da odbijaju saradnju sa Zaštitnikom građana ili ako se utvrdi da je učinjenom povredom građaninu pričinjena materijalna ili druga šteta većih razmera. ZAŠTITNIK GRAĐANA JE OVLAŠĆEN DA JAVNO PREPORUČI RAZREŠENJE FUNKCIONERA, ODNOSNO INICIRA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA PROTIV ZAPOSLENOG U ORGANU UPRAVE AKO FUNKCIONER, ODNOSNO ZAPOSLENI NE IZVRŠI OBAVEZU PREDVIĐENU OVIM ZAKONOM, AKO ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDI DA JE ODGOVORAN ZA POVREDU PRAVA GRAĐANA ILI PROPUST KOJIM MU JE PRIČINJENA MATERIJALNA ILI DRUGA ŠTETA VEĆIH RAZMERA, AKO TAKVU POVREDU ILI PROPUST ODBIJA ILI PROPUŠTA DA OTKLONI PO PREPORUCI ZAŠTITNIKA GRAĐANA ILI AKO NA DRUGI NAČIN NE IZVRŠAVA OBAVEZU SARADNJE SA ZAŠTITNIKOM GRAĐANA.
NADLEŽNI ORGAN DUŽAN JE DA ZAŠTITNIKA GRAĐANA OBAVESTI O ODLUCI PO PREPORUCI ZA RAZREŠENJE, ODNOSNO O INICIJATIVI ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA, U ROKU OD 60 DANA OD DANA PRIJEMA PREPORUKE, ODNOSNO INICIJATIVE.
Ako nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela, Zaštitnik građana je ovlašćen da nadležnom organu podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka.

Član 21.

Organi uprave imaju obavezu da sarađuju sa Zaštitnikom građana i da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji vodi odnosno za ostvarenje cilja njegovog preventivnog delovanja, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom. ORGANI UPRAVE, SVI FUNKCIONERI I ZAPOSLENI U NJIMA IMAJU OBAVEZU DA SARAĐUJU SA ZAŠTITNIKOM GRAĐANA, A POSEBNO DA MU OMOGUĆE NESMETAN PRISTUP PROSTORIJAMA I PROSTORU KOJI KORISTE, ODGOVARAJU NA SVA PITANJA I TAČNO I POTPUNO DAJU SVE PODATKE KOJIMA RASPOLAŽU ILI KOJIMA SU DUŽNI DA RASPOLAŽU, A KOJI SU OD ZNAČAJA ZA POSTUPAK KOJI SE VODI, ODNOSNO ZA OSTVARENJE CILJA PREVENTIVNOG DELOVANJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BEZ OBZIRA NA STEPEN NJIHOVE TAJNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA.
Zaštitnik građana ima pravo da obavi razgovor sa svakim zaposlenim u organu uprave kada je to od značaja za postupak koji vodi.
Zaštitnik građana, odnosno zamenik Zaštitnika građana je dužan da i nakon prestanka funkcije čuva kao tajnu podatke do kojih dođe u vršenju svoje funkcije, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA.
Obaveza čuvanja tajne odnosi se i na zaposlene u stručnoj službi Zaštitnika građana

Član 22.

Zaštitnik građana ima pravo nesmetanog pristupa zavodima za izvršenje sankcija i drugim mestima na kojima se nalaze lica koja su lišena slobode, kao i pravo da sa tim licima razgovara nasamo. ZAŠTITNIK GRAĐANA IMA PRAVO NENAJAVLJENOG, NENADZIRANOG I NA DRUGI NAČIN NESMETANOG PRISTUPA I PREGLEDA BILO KOG MESTA U KOME SE NALAZE ILI SE MOGU NALAZITI LICA LIŠENA SLOBODE, A POSEBNO MESTA ZA ZADRŽAVANJE ODREĐENOG OD STRANE SLUŽBENIH LICA POLICIJE ILI VOJNE POLICIJE, ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PSIHIJATRIJSKIM BOLNICAMA, STACIONARNIM USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE I CENTRIMA ZA AZIL.
ZAŠTITNIK GRAĐANA IMA PRAVO DA SA LICIMA KOJE ZATEKNE NA MESTIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA RAZGOVARA NASAMO, KAO I DA PRISTUPI SVIM DOKUMENTIMA I PODACIMA KOJI SE NA TAKVIM MESTIMA NALAZE, BEZ OBZIRA NA STEPEN NJIHOVE TAJNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA

Član 25.

Svako fizičko ili pravno, domaće ili strano lice koje smatra da su mu aktom, radnjom ili nečinjenjem organa uprave povređena prava može da podnese pritužbu Zaštitniku građana.
Ako se radi o povredi prava deteta, pritužbu iz stava 1. ovog člana u ime maloletnog lica može podneti njegov roditelj, odnosno zakonski zastupnik, a ako se radi o povredi prava pravnog lica, pritužbu može podneti lice ovlašćeno za zastupanje tog pravnog lica.
Pre podnošenja pritužbe podnosilac je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku.
Zaštitnik građana će uputiti podnosioca pritužbe na pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka, ako je takav postupak predviđen, a neće pokretati postupak dok ne budu iscrpljena sva pravna sredstva.
Izuzetno, Zaštitnik građana može pokrenuti postupak i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva, ako bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili ako se pritužba odnosi na povredu principa dobre uprave, posebno nekorektan odnos organa uprave prema podnosiocu pritužbe, neblagovremen rad ili druga kršenja pravila etičkog ponašanja zaposlenih u organima uprave.
Zaštitnik građana neće postupati po anonimnim pritužbama.
Izuzetno, ako smatra da u anonimnoj pritužbi ima osnova za njegovo postupanje, Zaštitnik građana može pokrenuti postupak po sopstvenoj inicijativi.

Član 28.

Zaštitnik građana je dužan da postupi ĆE POKRENUTI POSTUPAK KONTROLE RADA ORGANA UPRAVE po svakoj pritužbi osim:

1) ako predmet na koji se odnosi pritužba ne spada u nadležnost Zaštitnika građana;
2) ako je pritužba podneta nakon isteka roka za podnošenje;
3) ako je pritužba podneta pre upotrebe svih raspoloživih pravnih sredstava, a nisu ispunjeni uslovi iz člana 25. stav 5. ovog zakona;
4) ako je pritužba anonimna AKO JE PRITUŽBU PODNELO NEOVLAŠĆENO LICE;
5) ako pritužba ne sadrži potrebne podatke za postupanje, a podnosilac nedostatak ne otkloni ni u naknadnom roku određenom za dopunu pritužbe, niti se obrati službi Zaštitnika građana za stručnu pomoć u otklanjanju nedostatka;
6) AKO JE PRITUŽBA OČIGLEDNO NEOSNOVANA ILI IZ NJENIH NAVODA NE PROIZLAZI DA JE DOŠLO DO POVREDE PRAVA GRAĐANA USLED NEZAKONITOG ILI NEPRAVILNOG RADA ORGANA UPRAVE;
7) AKO PODNOSILAC PRITUŽBE IZNOSI OČIGLEDNO NETAČNE TVRDNJE ILI PODATKE ILI SE UVREDLJIVO IZRAŽAVA O REPUBLICI SRBIJI, NJENIM ORGANIMA I GRAĐANIMA REPUBLIKE SRBIJE.
Ako zbog nekog od razloga iz stava 1. ovog člana nema osnova za postupanje Zaštitnika građana, Zaštitnik građana će odbaciti pritužbu, o čemu je dužan da obavesti podnosioca, uz navođenje razloga za odbacivanje AKO ZBOG NEKOG OD RAZLOGA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NEMA OSNOVA ZA JVOĐENJE POSTUPKA KONTROLE RADA ORGANA UPRAVE, ZAŠTITNIK GRAĐANA ĆE O TOME OBAVESTITI PODNOSIOCA PRITUŽBE, UZ NAVOĐENJE RAZLOGA ZA TO.

Član 30.

Ako organ protiv kojeg je podneta pritužba sam otkloni nedostatke, Zaštitnik građana će o tome obavestiti podnosioca pritužbe i ostaviti mu rok od 15 dana da se izjasni da li je takvim postupkom zadovoljan.
Ako podnosilac pritužbe odgovori da je zadovoljan načinom na koji je otklonjen nedostatak, kao i ako podnosilac pritužbe uopšte ne odgovori u ostavljenom roku, Zaštitnik građana će obustaviti postupak.

AKO ORGAN KOGA ZAŠTITNIK GRAĐANA OBAVESTI O POKRETANJU POSTUPKA KONTROLE ODMAH OTKLONI NEDOSTATAK U SVOM RADU I O TOME OBAVESTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA, ZAŠTITNIK GRAĐANA ĆE OKONČATI POSTUPAK I O TOME OBAVESTITI ORGAN UPRAVE I PODNOSIOCA PRITUŽBE.

UKOLIKO ZAŠTITNIK GRAĐANA OCENI DA, UPRKOS OBAVEŠTENJU ORGANA UPRAVE, PROPUST NIJE OTKLONJEN ILI NIJE OTKLONJEN U CELOSTI, ODNOSNO U MERI U KOJOJ JE TO MOGUĆE, NASTAVIĆE POSTUPAK KONTROLE.

IVA POSEBNE MERE ZAŠTITE PODNOSIOCA PRITUŽBE
ČLAN 32A

ZAŠTITNIK GRAĐANA MOŽE, U NAROČITO OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA, DA ORGANU UPRAVE NE OTKRIJE  IDENTITET PODNOSIOCA PRITUŽBE.

ZAŠTITNIK GRAĐANA JE OVLAŠĆEN DA ORGANU PROTIV KOGA JE PODNETA PRITUŽBA PREPORUČI DA PRIVREMENO ILI TRAJNO ODUSTANE OD MERA KOJE PREDUZIMA ILI NAMERAVA DA PREDUZME PREMA PODNOSICU PRITUŽBE KOJI JE U DOBROJ VERI UPOZORIO NADLEŽNI ORGAN ILI JAVNOST NA KRŠENJE ZAKONA, NAČELA DOBRE UPRAVE ILI DRUGE NEPRAVILNOSTI NA ŠTETU JAVNOG INTERESA ILI SLOBODA I PRAVA GRAĐANA.

ZAŠTITNIK GRAĐANA MOŽE ORGANU PROTIV KOGA JE PODNETA PRITUŽBA  ILI DRUGOM ORGANU UPRAVE PREPORUČITI DA PREDUZME MERE POTREBNE DA SE, U SKLADU SA ZAKONOM, ZAŠTITE PRAVA I INTERESI PODNOSIOCA PRITUŽBE, AKO OCENI DA ON TRPI ILI MU PRETE POSLEDICE ZBOG TOGA ŠTO JE UKAZAO NA TE NEZAKONITOSTI ILI NEPRAVILNOSTI.

VA RAZMATRANJE PRITUŽBI U ORGANU UPRAVE
I IZVEŠTAJ O PRITUŽBAMA

ČLAN 35A

ORGANI UPRAVE SU DUŽNI DA USPOSTAVE EFIKASAN, BESPLATAN I DOSTUPAN NAČIN ZA PRIJEM, RAZMATRANJE I REŠAVANJE PRITUŽBI GRAĐANA NA SVOJ RAD I ODREDE LICA ZA VRŠENJE TIH POSLOVA. IZJAVLJENI REDOVNI I VANREDNI PRAVNI LEKOVI NE SMATRAJU SE PRITUŽBAMA.

PRI REŠAVANJU PRITUŽBI NA SVOJ RAD, ORGAN UPRAVE IMA U VIDU PRAKSU ZAŠTITNIKA GRAĐANA.

ORGAN UPRAVE IZRAĐUJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O PRITUŽBAMA NA SVOJ RAD, DOSTAVLJA GA ZAŠTITNIKU GRAĐANA NAJKASNIJE DO 1. FEBRUARA ZA PROTEKLU KALENDARSKU GODINU I ČINI GA DOSTUPNIM JAVNOSTI PREKO INTERNET STRANICE ILI NA DRUGI POGODAN NAČIN.

U IZVEŠTAJU ORGAN NAVODI PODATKE O BROJU I STRUKTURI PRITUŽBI KOJE SU GRAĐANI PODNELI, KAO I PRITUŽBI PO KOJIMA JE ZAŠTITNIK GRAĐANA VODIO POSTUPAK KONTROLE NJIHOVOG RADA. U IZVEŠTAJU SE NAVODI I ISHOD POSTUPKA I VRSTA PREDUZETIH MERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH PROPUSTA.

 

Član 37.

Sredstva za rad Zaštitnika građana obezbeđuju se u budžetu Republike.
Zaštitnik građana sačinjava predlog sredstava za narednu godinu i dostavlja ga Vladi radi uključivanja kao sastavni deo predloga budžeta Republike, s tim što predlog mora biti sačinjen po metodologiji i kriterijumima koji važe za ostale budžetske korisnike.
Godišnja sredstva za rad Zaštitnika građana treba da budu dovoljna da omoguće njegovo delotvorno i efikasno ostvarivanje funkcije, kao i da budu u skladu sa makroekonomskom politikom Republike.

VLADA NE MOŽE BEZ SAGLASNOSTI ZAŠTITNIKA GRAĐANA OBUSTAVITI, ODLOŽITI ILI OGRANIČITI IZVRŠENJE BUDŽETA ZAŠTITNIKA GRAĐANA.

 

Član 38.

Za vršenje stručnih i administrativnih poslova obrazuje se stručna služba Zaštitnika građana.
Radom stručne službe rukovodi generalni sekretar, koji mora biti lice sa završenim pravnim fakultetom, najmanje pet godina radnog iskustva i koji mora ispunjavati uslove za rad u organima državne uprave.
Zaštitnik građana donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova stručne službe, na koji saglasnost daje Narodna skupština.
Zaštitnik građana donosi odluku o prijemu u radni odnos zaposlenih u stručnoj službi.
Na generalnog sekretara i ostale zaposlene u stručnoj službi Zaštitnika građana primenjuju se propisi kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima.

U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA POSLOVIMA OD NEPOSREDNOG ZNAČAJA ZA VRŠENJE ZAKONOM UTVRĐENIH KONTROLNIH FUNKCIJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA RADE OVLAŠĆENA LICA.
OPŠTIM AKTOM O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA POSEBNO SE UTVRĐUJU RADNA MESTA NA KOJIMA RADE OVLAŠĆENA LICA, USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA TIM RADNIM MESTIMA, A ONA SE DELE, U ZAVISNOSTI OD SLOŽENOSTI POSLOVA, OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI, NA RADNA MESTA NA POLOŽAJU I IZVRŠILAČKA RADNA MESTA.
POSLOVI OVLAŠĆENOG LICA KOJI SE OBAVLJAJU U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA U VRŠENJU ZAKONOM UTRĐENIH KONTROLNIH FUNKCIJA PO NALOGU ZAŠTITNIKA GRAĐANA, JESU:

OVLAŠĆENA LICA IMAJU SLUŽBENU LEGITIMACIJU I ZNAČKU ČIJI SADRŽAJ I IZGLED BLIŽE UREĐUJE ZAŠTITNIK GRAĐANA SVOJOM ODLUKOM KOJA SE OBJAVLJUJE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“.
PRI OBAVLJANJU POSLOVA OD NEPOSREDNOG ZNAČAJA ZA VRŠENJE ZAKONOM UTVRĐENIH KONTROLNIH FUNKCIJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA, OVLAŠĆENA LICA SU DUŽNA DA SE LEGITIMIŠU SLUŽBENOM LEGITIMACIJOM I ZNAČKOM.
KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLATE OVLAŠĆENIH LICA U STRUČNOJ SLUŽBI ZAŠTITNIKA GRAĐANA VEĆI JE ZA 30 PROCENATA OD KOEFICIJENTA DRUGIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA RAZVRSTANIH U ISTOM POLOŽAJU ILI ZVANJU I ISTOM PLATNOM RAZREDU.
ZAŠTITNIK GRAĐANA UREĐUJE VRSTE PRIZNANJA, USLOVE I POSTUPAK ZA NJIHOVU DODELU ZAPOSLENIMA SVOJOM ODLUKOM KOJA SE OBJAVLJUJE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.
NA SVA DRUGA PITANJA IZ RADNOG ODNOSA KOJA NISU UREĐENA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, NA GENERALNOG SEKRETARA I ZAPOSLENE, PRIMENJUJU SE PROPISI KOJIMA SE UREĐUJU PRAVA I OBAVEZE, PLATE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA.

 

VIIIA KAZNENE ODREDBE

ČLAN 38A

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE I/ILI ZAPOSLENI U ORGANU UPRAVE KOJI GA JE NAČINIO AKO ORGAN UPRAVE:

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: Preko 42 000 privrednih subjekata u Srbiji ubuduće će "muzički dinar izmirivati prema svojim realnim mogućnostima, ostvarenom prometu i geografskoj lokaciji

Na osnovu dugogodišnjih zahteva Unije poslodavaca Srbije i inicijative koju su pred Vladom RS i u parlamentu pokrenuli Ujedinjeni regioni Srbije, Vlada RS usvojila je promene Zakona o autorskim i srodnim pravima, pa će ubuduće preko 42 000 privrednih subjekata u Srbiji izmirivati ove obaveze prema svojim realnim mogućnostima, ostvarenom prometu i geografskoj lokaciji.

Unija poslodavaca Srbije se zahvaljuje Ujedinjenim regionima Srbije i drugim političkim strankama koje su podržale zalaganje Unije poslodavaca Srbije za uvođenje reda u sistem naplate naknade za autorsko i srodna prava.

U nastavku sledi objašnjenje šta će sve biti promenjeno sa usvajanjem izmena i dopuna Zakona o autorskim i srodnim pravima

"Jučerašnjom odlukom Vlade Republike Srbije, na osnovu inicijative Ujedinjenih regiona Srbije, biće promenjen Zakon o autorskim i srodnim pravima, pa će ubuduće preko 42000 privrednih subjekata u Srbiji izmirivati ove obaveze prema svojim realnim mogućnostima, ostvarenom prometu i geografskoj lokaciji.

Nakon šest godina potpune samovolje u određivanju naknada za autorska i srodna prava od strane Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS) i SOKOJa, predstojećim promenama Zakona o autorskim i srodnim pravima, čiji su inicijator pri Vladi Republike Srbije bili Ujedinjenii regioni Srbije, po prvi put će u ovoj oblasti biti uveden red i određene primerene visine naknada.

Suštinske promene koje donose izmene i dopune Zakona o aut. i srodnim pravima su:

1. Desetine hiljada ugostitelja, hotelijera, trgovaca, saobraćajno-transportnih preduzeća, sportsko-rekreativnih centara i drugih biće obveznici ove naknade u skladu sa svojim realnim prometom i lokacijom na kojoj se nalaze.

2. Po prvi put će se izvršiti kategorizacija privrednih subjekata koji plaćaju ovu naknadu, tako što će cela Srbije biti podeljena u sledeće zone: Beograd (8 podzona), Novi sad (tri podzone), Niš, Ostali veći gradovi preko 100 000 stanovnika, turistička mesta, gradovi sa između 10 i 100 000 stanovnika, gradovi i opštine sa manje od 10 000 stanovika, seoska područja.

U okviru svake zone biće rangirano za koje privredne subjekte je muzika važna pri obavljanju delatnosti, a kod kojih predstavlja samo deo dekora ili je prosto prijatna. U skladu s tim biće određeni dodatni koeficijenti po privrednim granama i delatnostima.

3. Zanatlije (obućari, stolari, frizeri, automehaničari, pekari, poslastičari i dr.) će u cilju održanja poslovanja i očuvanja radnih mesta biti u potpunosti oslobođeni plaćanja ovih naknada, što je i logično, jer u njihove objekte niko ne ulazi da bi slušao muziku, već da bi naručio (dobio) određenu uslugu ili proizvod.

4. Naplatu kod javnog saopštavanja će od sada vršiti samo jedna organizacija - Organizacija muzičkih autora - SOKOJ, koja postoji 50 i više godina i ima najdužu tradiciju naplate na terenu, a ubrani novac će se srazmerno raspodeljivati, u skladu sa sporazumom koji postignu SOKOJ, OFPS, i Prava interpretatora (PI). To znači ogromnu uštedu za privredu koja plaća ovu naknadu, jer se umesto dve organizacije sa 50 zaposlenih, stotinama kontrolora na terenu i dve paralelne službe naplate, uvodi samo jedna.

5. Maksimalna visina OBJEDINJENE naknade kod privrednih subjekata koji vrše javno saopštavanje (puštanje muzike u lokalima) ne može biti veća od 1479 dinara (bez PDV) mesečno za lokale komercijalne površine do 50 kvm, to jest od 1972 dinara (bez PDV) mesečno za lokale čija je komercijalne površina veća od 50kvm.

Prilikom određivanja kvadrature komercijalnih poslovnih prostorija računa se samo kvadratura u kojoj ugostitelji, trgovci i drugi primaju goste i potrošače, a ne kao i do sada pomoćne prostorije (kujna, toalet, skladišni prostor, itd).

Na ovaj način ukida se način određivanja tarifa prema broju stolica i kvadraturi u objektu, a uvodi se princip koji koriste i kablovski operateri prilikom naplate kablovske televizije, jer je u većini zemalja EU visina naknada za kablovsku TV približno jednaka muzičkom dinaru.

6. Umesto dosadašnjih 3% koji su se računali na svaki uvezeni ili proizvedeni DVD, CD i dr. određuje se maksimalna visina tzv. posebne naknade za prometnike i proizvođače u sektoru informacionih tehnologija na 0,3% od svakog uvezenog ili proizvedenog medija.

7. Vlada će formirati novu Komisiju za autorska i srodna prava u roku od pet dana od stupanja na snagu novog/izmenjenog Zakona, dok je reprezentativno udruženje privrednih subjekata (korisnika) za teritoriju Republike Srbije dužno da u istom roku objavi predlog Kategorizacije.

Šta još nije rešeno i ostaje kao problem

Ono što još nije rešeno ovim zakonom, a predstavlja veliki problem za preduzeća iz sektora informacionih tehnologija jesu sudski sporovi koje je prema njima pokrenula Organizacija proizvođača fonograma u nameri da za dve godine unazad (retroaktivno) naplati posebnu naknadu. Ukoliko sudovi presude u koriste OFPS može se desiti da svako treće preduzeće u oblasti IT u Srbiji bude zatvoreno, jer će nakon blokade računa, zbog visine traženih iznosa, automatski otići u stečaj.

Ovim promenama Zakona o autorskim i srodnim pravima stavlja se tačka na period od 2005. do kraja 2011. godine, kada su organizacije OFPS i SOKOJ pokrenule skoro 31000 sudskih sporova protiv privrednih subjekata kojima su naplaćivali ove previsoke naknade, a koji su rezultovali sa preko 27400 blokada računa.

Zakon će se u toku narednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, na inicijativu Ujedinjenih regiona Srbije, naći pred parlamentom, nakon čega se očekuje njegovo stupanje na snagu.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 3.2.2012.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Ovlašćena lica moraju imati licencu za obavljanje poslova sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma • U toku 2011. godine 130 lica položilo stručni ispit za dobijanje licence •

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Aleksandar Vujičić svečano će danas uručiti licence za 130 kandidata-ovlašćenih lica, koji su u toku 2011. godine položili stručni ispit za rad na poslovima sprečavanja pranja novca i finanisranja terorizma.

Oni će dobiti potvrdu da imaju znanja i veštine za uspešno obavljanje poslova na kojim svakodnevno direktno rade u bankama, osiguravajućim društvima i brokersko-dilerskim društvima, navodi se u saopštenju Mnistarstva finansija.

Izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010 - prim. red) iz decembra 2010. godine, predviđeno je da ovlašćena lica moraju imati licencu za obavljanje poslova sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Svrha uvođenja licenci je dvojaka - potvrdom stručnog znanja ovlašćenih lica će se jačati sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a takođe će se uticati i na jačanje položaja koji ovlašćena lica imaju u svojim institucijama.

Izvor: Tanjug, 3.2.2012.

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM U VOJVODINI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU: Obrazloženja Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice povodom nastalih nedoumica

Pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2011/2012. godinu.

"U vezi sa nedoumicama koje su nastale posle izmena dva pravilnika o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2011/2012. godinu, a koje su izvršene radi usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. Glasnik RS" broj 92/11) obaveštavamo Vas o sledećem:

Poslednjim izmenama zakona koji reguliše oblast državnih i drugih praznika kao novi praznik utvrđen je 22. april - Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i utvrđeno je u članu 5. da se praznuje radno. Zbog upotrebljene terminologije u zakonu u određivanju koji se praznici i kako slave, i u pravilnicima je predviđeno da se ovaj praznik slavi radno i nastavno. Kako ove godine 22. april pada u nedelju, podrazumeva se da je taj dan neradni i nenastavni u ovoj školskoj godini.

U vezi sa praznovanjem Vidovdana - spomena na Kosovsku bitku, 28. juna, u pravilnicima je utvrđeno da se obeležava kao radni i nastavni dan. Kako se nastavna godina za učenike završava u skladu sa članom 1. pravilnika, taj dan će radno praznovati samo nastavnici."

Tekstove Pravilnika o izmenama i dopunama, kao i originalni tekst obrazloženja Pokrajinskog sekretarijata možete pogledati na
http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&catid=5%3Adokumenti&id=27%3Apravilnici&Itemid=32&lang=srl (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 3.2.2012.

IZMENE I DOPUNE TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA: Nova vrednost poena je 30,00 dinara

Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici održanoj 18. januara 2012. godine doneo je odluku o izmeni vrednosti poena u Tarifi o nagradi i naknadama troškova za rad advokata.

Nova vrednost poena je 30,00 dinara.

Izmena Tarife stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije."

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 2.2.2012.

SEMINARI ZA SUDIJE I SUDIJSKE POMOĆNIKE APELACIONIH I VIŠIH SUDOVA NA TEMU "SUDSKA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA (PROCESNI ASPEKT) U EVROPSKOJ UNIJI" BIĆE ODRŽANI 9. I 15. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU I NIŠU

Pravosudna akademija sa Misijom OEBS-a u Srbiji nastavlja ciklus seminara iz oblasti prava EU, ovoga puta na temu " Sudska saradnja u krivičnim stvarima (procesni aspekt) u Evropskoj Uniji".

Seminari će biti održani:

- u petak 9. marta 2012. godine u velikoj sali Pravosudne akademije (levo krilo), Karađorđeva 48, Beograd, za sudije apelacionih i viših sudova sa područja beogradske i novosadske apelacije;

- u četvrtak 15. marta 2012. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu, Voždova 23 (3.sprat), za sudije apelacionih i viših sudova sa područja niške i kragujevačke apelacije;
Predavač će biti dr. Aleksandra Čavoški, profesor Pravnog fakulteta univerziteta "Union" u Beogradu.

Program seminara možete pogledati na http://www.pcsrbija.org.rs/system/sr-cyrillic/home/newsplus/viewsingle/_params/newsplus_news_id/3369.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 3.2.2012.

RAZGOVORI SA MMF DO 9. FEBRUARA 2012: Razgovori između predstavnika Srbije i misije MMF-a radi postizanja dogovora od značaja za završetak prvog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stend-baj aranžmana trajaće do 9. februara

Narodna banka Srbije saopštila je danas da su razgovori predstavnika Srbije sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) radi postizanja dogovora od značaja za završetak prvog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stend-baj aranžmana počeli juče u Beogradu i da će trajati do 9. februara.

U saopštenju se navodi da će tokom posete misije MMF-a biti razmotrena realizacija ciljeva ekonomskog programa dogovorenog sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom, kao i makroekonomski okvir za ovu godinu i ispunjenje kriterijuma izvršenja za decembar 2011. godine.

Posebna pažnja biće usmerena na pitanja izvršenja budžeta za 2012. godinu, sprovođenje dogovorenih mera fiskalne politike, kao i na poštovanje utvrđenih fiskalnih pravila.

Aranžman koji je Srbiji odobren 29. septembra prošle godine u iznosu od 1,1 milijardu evra specijalnih prava vučenja zaključen je iz predostrožnosti, bez namere da se sredstva koriste, osim u slučaju platno-bilansnih potreba zemlje.

U okviru prvog razmatranja aranžmana, razgovori sa misijom MMF obavljeni su u novembru prošle godine u Beogradu.

Donošenje odluke o završetku razmatranja, prvobitno planiranog 23. decembra na Odboru izvršnih direktora MMF, odloženo je do uspostavljanja usaglašenog stava dve strane o fiskalnoj politici za tekuću godinu.

Plenarni sastanak predstavnika Srbije sa Misijom MMF, koju predvodi Zuzana Murgasova, biće održan u ponedeljak, 6. februara, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.2.2012.

POKRAJINSKI OMBUDSMAN SKREĆE PAŽNJU NADLEŽNIM ORGANIMA NA OZBILJNO UGRAŽAVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU: USKRAĆIVANJE NAKNADA BOLESNIMA KOJE IM U SKLADU SA ZAKONOM PRIPADA, DOVODI DO OGRANIČAVANJA MOGUĆNOSTI LEČENJA BOLESNIH • Zbog kašnjenja i do 90 dana isplate nadoknade zaposlenima koji su nesposobni za rad duže od 30 dana, Instituciji Pokrajinskog ombudsmana obraćali su se građani koji se žale na to da im je zbog kašnjenja isplaćivanja dela zarade koju bi trebalo da isplaćuje RZZO, ugroženo pravo na lečenje •

Pozitivni pravni propisi u Republici Srbiji određuju da naknadu, odnosno zaradu umanjenu po osnovu sprečenosti za rad zaposlenima za vreme bolovanja tokom prvih mesec dana isplaćuje poslodavac. Ukoliko prvostepena lekarska komisija utvrdi da će nesposobnost za rad trajati duže od mesec dana, nadoknada zaposlenima bi trebalo da se isplaćuje direktno od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije (RZZO). Međutim, u praksi isplata ove nadoknade kasni od 30 do 90 dana.

Instituciji Pokrajinskog ombudsmana obraćali su se građani koji se žale na to da im je zbog kašnjenja isplaćivanja dela zarade koju bi trebalo da isplaćuje RZZO, ugroženo pravo na lečenje, pa čak i egzistencija njih i njihovih porodica. Novosađanima koji su se zbog ovoga obraćali nadležnim organima tražeći obrazloženje za kašnjenje isplate rečeno je da u delu budžeta za zdravstvo, tj. na stavci za isplate ovakvih nadoknada, nema sredstava, te da stoga lokalne filijale RZZO građanima ne mogu da ih isplaćuju na vreme.

Budući da im je na ovaj način privremeno uskraćena naknada, odnosno umanjena zarada na koju po zakonu imaju pravo, građani se u ovim slučajevima dovijaju da bi obezbedili novac za svoje lečenje i svakodnevne lične i troškove svojih porodica. Mnoge od neophodnih zdravstvenih usluga, čak i one u državnim ustanovama, dodatno se plaćaju, pa se samim tim postavlja i pitanje na šta se troše sredstva koja se mesečno uplaćuje na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Uskraćivanje zakonom predviđenih naknada bolesnima, koje dovodi do ograničavanja njihovih mogućnosti lečenja, a posredno i do ugrožavanja njihove egzistencije, u vreme kada nisu sposobni da rade i kada su zavisni od raznih službi i usluga koje se plaćaju, predstavlja ozbiljno ugrožavanje prava na zdravstvenu zaštitu. Osim što narušava kvalitet života građana, ovakvo (ne)postupanje nadležnih organa građane dovodi u situaciju da tražeći rešenje za svoj problem pribegavaju i postupcima koji narušavaju ljudsko dostojanstvo, pa čak izlaze i iz zakonskih okvira. Građani su primorani da se raspravljaju sa službenicima u filijalama RZZO, da traže zaobilazne puteve da dođu do svoje nadoknade i da se zadužuju.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana skreće pažnju nadležnih da je doprinos za zdravstveno osiguranje obavezno izdvajanje za slučaj nužde. Bolest i nemogućnost zarađivanja za sopstvene i potrebe porodice vrlo je teška okolnost za svakoga ko je njome pogođen. Nadležni organi bi u ovakvim situacijama svojim postupcima građanima trebalo da olakšaju život i da im omoguće ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava. Pravovremeno, preventivno i pre nego što budu dovedena u pitanje.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3.2.2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO UTVRDIO PROPUST U RADU SLUŽBENIH LICA KAZNENO - POPRAVNOG ZAVODA POŽAREVAC

U postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Kazneno - popravnog zavoda Požarevac - Zabela Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, Zaštitnik građana je utvrdio propust u radu koji se ogleda u narušavanju psihičkog i fizičkog integriteta osuđenika A.B.

Zaštitnik građana je utvrdio da je osuđenik A. B. bio izložen torturi od strane službenih lica u Kazneno - popravnom zavodu Požarevac - Zabela, da povrede nisu bile evidentirane u službenim knjigama, da o tome nije bio obavešten upravnik zatvora, kao i da, pored vidljivih fizičkih povreda, nije pregledan od strane lekara.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana je Kazneno - popravnom zavodu Požarevac naložio preduzimanje svih raspoloživih mera radi utvrđivanja odgovornosti službenih lica zbog izvršenog nasilja prema osuđeniku A.B., neevidentiranja nanetih telesnih povreda, neobaveštavanja upravnika zavoda o izvršenoj torturi, kao i nepružanja zdravstvene zaštite.
Kazneno - popravni zavod Požarevac - Zabela će u budućem postupanju, preporučio je Zaštitnik građana, štititi pravo svih lica lišenih slobode na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta i preduzeti sve raspoložive mere da spreči nastanak torture ili bilo kog drugog oblika zlostavljanja. U budućem postupanju ovaj zavod će takođe evidentirati svaki pojedinačni slučaj nanošenja telesnih povreda licima lišenim slobode, o tome bez odlaganja obavestiti upravnika zavoda, a povređeno lice odmah odvesti na na pregled kod lekara.

Kazneno - popravni zavod Požarevac - Zabela u obavezi je da u roku od u 60 dana obavesti Zaštitnika građana o postupanju po preporuci.

Zaštitnik građana je obavestio Višeg javnog tužioca u Požarevcu o prikupljenim podacima u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Kazneno - popravnog zavoda Požarevac - Zabela.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 3.2.2012.

VREDNOST PROMETA U RTGS I KLIRING SISTEMU I MEĐUNARODNOM KLIRINGU U DEVIZAMA U JANUARU 2012. GODINE

U RTGS-u i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 20 radnih dana je realizovano ukupno 14,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,9 miliona, ili 34,1%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 9,5 miliona, ili 65,9%, nalozi za plaćanje u RTGS-u. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 720.080, od čega 474.435 prosečan broj plaćanja u RTGS-u, a 245.645 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS-u iznosila je 3.337 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 35,2 milijarde dinara, ili 1% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS-u iznosila je 166,8 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa u kliringu 1,8 milijardi dinara.

U međubankarskom kliringu u devizama realizovano je ukupno 2.220 plaćanja, u vrednosti od 16.611.764.92 evra.

Tokom 10.800 minuta produkcije RTGS-a i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema iznosila 100%.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.2.2012.

FOND "EVROPSKI POSLOVI" VOJVODINE: ODRŽAN PRVI DEO OBUKE ZA PISANJE EVROPSKIH PROJEKATA NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU. Naredne nedelje sledi drugi deo obuke koji obuhvata kreiranje projektnog budžeta kao i aplikaciona forma projekata finansiranih u sklopu IPA programa prekogranične saradnje •

Fond "Evropski poslovi"AP Vojvodine je počeo sa održavanjem višednevnih obuka za institucije koje su iskazale želju za učenjem pisanja projekata s kojima bi se konkurisalo pred fondovima Evropske unije. Ovoga puta, obuka je organizovana na Medicinskom fakultetu u Zavodu za farmakologiju za zaposlene u toj ustanovi.

Uz upoznavanje sa evropskim fondovima koji su dostupni institucijama i organizacijama iz naše zemlje i projektnim cikusom, napravljena je i interaktivna radionica prilikom koje su učesnici svoje projektne ideje probali da prikažu kroz kreiranje logičke matrice.

Naredne nedelje sledi drugi deo obuke koji obuhvata kreiranje projektnog budžeta kao i aplikaciona forma projekata finansiranih u sklopu IPA programa prekogranične saradnje.
Na obuci prisustvuje 15 učesnika.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA IZGRADNJU OPTIČKIH TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA U OPŠTINAMA I GRADOVIMA U AP VOJVODINI: Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Dnevnik", odnosno 18. februar 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, na čelu sa potpredsednikom Vlade AP Vojvodine i pokrajinskim sekretarom za privredu, Pastor Ištvanom, je dana 3. februara 2012. godine u dnevnom listu "Dnevnik" i na sajtu Sekretarijata, raspisao Konkurs za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini, kao i za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za njihovu izgradnju.

Cilj ovakvog sufinansiranja jeste razvoj i izgradnja optičkih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini, a posebno u nerazvijenim i slabo razvijenim područjima. Izgradnja ovakve savremene telekomunikacione infrastrukture će svakako doprineti podizanju konkurentnosti privrede, otvaranju novih radnih mesta, privlačenju stranih i domaćih investicija, razvoju društva znanja, poboljšanju života građana i poslovanju privrednih subjekata u AP Vojvodini. Sa druge strane, projektno-tehnička dokumentacije koja je takođe predmet sufinansiranja, će omogućiti pristup domaćim i stranim podsticajnim fondovima.

Razvoj širokopojasnih mreža je trend koji je aktuelan širom sveta, uzimajući u obzir njihov značaj kako ekonomskog, sociološkog, tako i sa obrazovnog stanovišta.

Konkursna dokumentacija namenjena opštinama i gradovima u AP Vojvodini, kao i kriterijumi koje je potrebno ispuniti, su dostupni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu na http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=228%3Akonkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-izgradnju-optickih-telekomunikacionih-mreza-i-izradu-glavnog-projekta-za-izgradnju-optickih-telekomunikacionih-mreza-u-opstinama-i-gradovima-u-ap-vojvodini&catid=51%3Akonkursi&Itemid=71&lang=yu (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 3.2.2012.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljeni MODELI AKATA USKLADJENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU koji je stupio na snagu 1. Februara 2012. Godine
 • NALOG SUDA TUŽENOM DA PISMENO ODGOVORI NA TUŽBU TUŽIOCA SA UPOZORENJEM O POSLEDICAMA PROPUŠTANJA
 • ODGOVOR NA TUŽBU
 • PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • REŠENJE KOJIM SE PRIVREDNI SUD OGLAŠAVA APSOLUTNO NENADLEŽNIM
 • REŠENJE KOJIM SUD DOZVOLJAVA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • REŠENJE KOJIM SUD ODBACUJE KAO NEBLAGOVREMEN PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • ZAHTEV STRANKE DA JOJ SE U POSTUPKU PRED SUDOM OBEZBEDI BESPLATAN TUMAČ
POČELA PRIMENA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 99/2011: Zakon počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta. U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljen Komentar u vezi primene Zakona…

Postupci registracije započeti do dana početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, okončaće se po propisima po kojima su započeti. Ako do početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, pravnosnažnom odlukom suda bude utvrđena ništavost registracije ili odlukom ministra bude ukinuto rešenje registratora, postupak će se okončati po ovom zakonu.

Ovaj zakon počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, 1. januara 2013. godine za Registar komora, 1. maja 2013. godine za Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar udruženja i Registar stranih udruženja, 1. septembra 2013. godine za Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, 1. oktobra 2013. godine za Registar finansijskog lizinga i 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Danom početka primene ovog zakona u odnosu na odgovarajući registar, prestaju da važe odredbe čl. 30, 32, 69. i 70. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", broj 51/2009), odredbe čl. 26, 27. i 28. i člana 31. stav 1. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", broj 88/2010), odredbe čl. 64, 65, 66. i 67. i člana 86. stav 3. Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", broj 24/2011), odredbe čl. 65a do 65đ Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005 i 64/2006 – ispravka) i odredbe čl. 51a do 51đ Zakona o finansijskom lizingu ("Sl. glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005 i 31/2011).

 OSTALE TEME OBRADJENE U OVOM KOMENTARU, KOJE MOŽETE PROČITATI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, ODNOSE SE NA SLEDEĆE OBLASTI: 

Načela

Pokretanje postupka upisa u registre

Tok postupka upisa u registar

Žalbeni postupak

Postupak upisa po službenoj dužnosti

Ništavost registracije osnivanja privrednog društva i preduzetnika

Objavljivanje podataka i izdavanje izvoda i kopija

Rezervacija naziva

Krivična odgovornost

Podzakonski akti i prelazne odredbe

AKREDITOVANI SEMINARI U ORGANIZACIJI CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-A: Rok za prijavu učešća na seminaru je 20. februar 2012. godine

Obaveštavamo sve vaspitače, nastavnike i profesore uključene u Projekat Vlade AP Vojvodine "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" da će se tokom februara meseca tekuće godine održati nekoliko seminara u ogranizaciji Cambridge University Press-a, pod nazivom Tour of Serbia.

Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalazi se u Katalogu profesionalnog usavršavanja za školsku 2011/2012. godinu pod rednim brojem 317 i nazivom Cambridge Teachers' Development Programme.

Seminar je u potpunosti besplatan za sve učesnike i nosi dva sata profesionalnog usavršavanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice podržava održavanje ovog seminara.

U prilogu se nalazi poziv u kome možete pronaći sve detalje u vezi datuma, vremena i mesta održavanja seminara u AP Vojvodini, podatke o predavaču, sadržini samog seminara i naravno, načinu prijavljivanja za učešće na seminaru.

Rok za prijavu učešća na seminaru je ponedeljak 20. februar.

Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.02.02/Seminar%20Tour%20of%20Serbia.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 3.2.2012.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "SY CULTOUR" BIĆE ODRŽANO 8. FEBRUARA 2012. GODINEU PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE: Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine

Pripreme za ovaj značajan regionalni projekat "Sy CULTour" su počele još krajem 2009. godine, da bi odobrenje za realizaciju usledilo nakon godinu dana. Projekat traje do februara 2014. godine, kada se planira velika konferencija u gradu Heraklion na Grčkom ostrvu Krit, gde će biti predstavljeni krajnji rezultati i završni dokument projekta.

Krajem prošle godine potpisan je Ugovor sa Evropskom delegacijom u Srbiji i do sada su završena 3 radna paketa. Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine.

U martu 2011. godine u Ljubljani održan je prvi sastanak 17 partnera iz 6 država (Slovenija, Italija, Grčka, Mađarska, Bugarska i Srbija), kojim je zvanično pokrenut ovaj međunarodni projekat, nastao iz bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, kroz saradnju Slovenačke Akademije nauka i umetnosti i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Partner Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo je Privredna komora Vojvodine, a realizaciju projekta će pratiti Kancelarija za evropske integracije - Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje iz Beograda.

Cilj projekta je da se poboljša upravljanje kulturnim nasleđem i vrednostima u ruralnim područjima u cilju ekonomskog i društvenog razvoja, posebno onih, slabije razvijenih. Primena novih metodologija doprineće stvaranju novog, ne-masovnog ruralnog kulturnog turizma, generisaće nova radna mesta i veće prihode. Nove metodologije testiraće se i primeniti u pilot oblastima.
Detalji projekta će biti predstavljeni 8. februara 2012. godine (sreda), u 12:00 časova, Sala 14, u Privrednoj komori Vojvodine, Master centar. O projektu će govoriti Dragica Samardžić u ime Privredne komore Vojvodine, prof.dr Jasmina Đorđević, rukovodilac projetka i prof.dr Lazar Lazić, direktor Deparmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na PMF-u, a prisutni će biti rektor UNS, prof. dr Miroslav Vesković i dekan PMF prof. dr Neda Mimica Dukić.

Molimo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju i o tome obaveste javnost.

Izvor: Vebsaj Privredne komore Vojvodine, 3.2.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE UPUTILO PREPORUKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA OBUSTAVU RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 6. DO 10. FEBRUARA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović preporučio je danas lokalnim samoupravama u Srbiji da obustave rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama od ponedeljka, 6. februara, do petka, 10. februara.

U saopštenju Ministarstva prosvete i nauke navodi se da je Obradović preporučio univerzitetima da tokom ispitnog roka donesu nove planove održavanja ispita i da se ispiti ili odlože, ili grupišu i održe u istom danu.

Ova preporuka je doneta da bi se deca i učenici zaštitili od opasnosti zbog ekstremno niskih temperatura, otežanih uslova u kojima radi prosvetni sistem, ali i kao mera koja podržava stabilizovanje energetskog sektora u zemlji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.2.2012.

ZAKLJUČENI SPORAZUM O FITOSANITARNOJ SARADNJI I SPORAZUM U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSTVA IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović zaključio je, dana 3. februara 2012. godine Sporazum o fitosanitarnoj saradnji sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije gospodinom Ljupčetom Dimovskim i Sporazum u oblasti bezbednosti hrane i veterinarstva sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Republike Makedonije gospodinom Dejanom Runtevskim u Privrednoj komori Srbije.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio: "Uspeli smo da pojednostavimo trgovinske procedure kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i proizvodi prehrambene industrije biljnog i životinjskog porekla. Ovim Sporazumom uspostavljamo formalan odnos poverenja između Srbije i Makedonije kada su procedure u pitanju uz očuvanje bezbednosti hrane".

"Osnovano očekujemo povećanje razmene i prometa u 2012. godini i na jednoj i na drugoj strani što će značiti i nova radna mesta i veće zarade za sve ljude koje se nalaze u ovom poslu", zaključio je ministar Petrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Makedonije Ljjupče Dimovski je izjavio: "Ovim činom će se dalje razvijati i unapređivati naučni, tehnološki i poslovni odnosi dve prijateljske zemlje a potpisana dokumenta će omogućiti veće pogodnosti i privrednicima i potrošačima".

Sporazum o fitosanitarnoj saradnji dva ministarstva ima za cilj omogućavanje prometa bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata bez ograničavanja spoljne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite zdravlja bilja, kontrolisanje pošiljki bilja i uz međusobnu razmenu informacija, iskustava i znanja. Ovim sporazumom, zaključenim na period od 5 godina, štitiće se teritorije obe države od unošenja štetnih organizama preko bilja i biljnih proizvoda i ograničavaće se gubici koji nastaju kao posledica njihovog delovanja.

Cilj Sporazuma u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane, zaključenog na period od 5 godina, je razvijanje saradnje, olakšavanje prometa životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane i hrane za životinje bez ograničavanja međusobne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i omogućavanje ostalih segmenata saradnje u oblasti poljoprivrede i nesmetanog protoka robe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 3.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI NOVI PRIMERI MODELA, USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU:
 • ŽALBA PROTIV PRESUDE DONETE U POSTUPKU U SPORU MALE VREDNOSTI SUDA OPŠTE NADLEŽNOSTI
 • ŽALBA PROTIV PRESUDE U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI PRED PRIVREDNIM SUDOM
NOVI SPISAK PORESKIH DUŽNIKA BIĆE OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO POČETKA APRILA

Novi spisak poreskih dužnika biće objavljen krajem marta, a najkasnije do početka aprila, izjavio je danas direktor Poreske upave Dragutin Radosavljević.

Zakonska obaveza Poreske uprave je da te spiskove objavljuje kvartalno, rekao je on na konferenciji za novinare i najavio da će oni biti veći od prvog spiska iz januara, odnosno da će na njima biti po 500 privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica.

Naglašavajući da se spiskovi svakodnevno proveravaju i da će biti precizni, Radosavljević je ocenio da je objavljivanje prvog spiska 300 najvećih dužnika početkom godine urodilo plodom, jer je naplata javnih prihoda u januaru za 4,6 milijardi dinara veća od projekcija.

On je objasnio da je projekcija naplate javnih prihoda bila 47,8 milijardi dinara, a ostvarena naplata 52,47 milijardi dinara, i naveo da su to ubedljivo najbolji rezultati za januar, u poslednjih nekoliko godina, što može da se poveže sa objavom poreskih dužnika.

Radosavljević je naglasio da je plan za naplatu PDV-a prebačen za oko 1,5 milijardi dinara, dok je suma od akciza za tri milijarde dinara veća od projektovane.

Direktor se osvrnuo i na najavu sutrašnjeg štrajka dela zaposlenih u Poreskoj upravi, ističući da prema njegovim informacijama, koje je dobio od direktora filijala, ekspozitura i regionalnih centara Poreske uprave, štrajk neće uspeti.

Radosavljević je naglasio da ne postoje razlozi za protest, jer su obezbeđena sredstva za primanja zaposlenih, a ne postoji ni namera da se oni otpuste.

Zarade su redovne, a prosek je 46.420 dinara, što je za 3.900 dinara veće od proseka zarada u Srbiji. Tako zaposleni sa srednjom stručnom spremom imaju 29.886 dinara, sa višom 36.370 dinara i visokom 57.983 dinara, kazao je Radosavljević.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 1. FEBRUARA 2012. GODINE

Vlada Vojvodine usvojila je danas, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Predlog elemenata za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini u 2012. godini. Radi se o nastavku konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta na osnovu primene novih tehnologija.

Kao i tokom prethodnih godina, namera Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj je da navedena sredstva realizuje putem Javnog konkursa o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini, a u skladu sa Odlukom i Pravilnikom o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini, koji su za ovu svrhu doneti. Javni konkurs za sufinansiranje otvaranja pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49 procenta od vrednosti investicije će biti otvoren do konačnog plasmana sredstava za ove namene. Na konkursu mogu učestvovati privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja proizvodnju žele da pokrenu na teritoriji APV, a korisnici ovih sredstava biće dužni da iznos koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrate u roku od jedne do pet godina, putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama. Prednost pri sufinansiranju imaće, kao i tokom proteklog perioda, novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu, projekti koji značajnije povećavaju broj novozaposlenih radnika (najmanji broj novih radnika je 20), oni koji ulože veći procenat sopstvenih sredstava i oni koji će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine. Prednost prilikom odlučivanja imaće i projekti od posebnog značaja za unapređenje zaštite životne sredine kao i privredna društva koja su već učestvovala na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologiju u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u zapošljavanju novih radnika realizacijom prve faze projekta. Uslov za dodelu sredstava je posedovanje odgovarajuće dokumentacije potrebne za realizaciju pilot proizvodnje, a evaluaciju i pregled relevantnih podataka o prispelim prijavama izvršiće Komisija za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini.

Na današnjoj sednici Vlada Vojvodine donela je i Rešenje o regresiranju dela troškova celodnevnog, odnosno poludnevnog boravka u predškolskoj ustanovi, odnosno osnovnoj školi na teritoriji APV, za decu trećeg i četvrtog reda rođenja, koja je deo strategije usmerene na promenu nepovoljne demografske situacije u našoj pokrajini.
Regresiranje boravka ove dece tokom 2012. godine, biće ostvareno na isti način kao i prethodnih godina, cena boravka iznosiće 50 procenata od ekonomske cene, a za realizaciju ove mere u pokrajinskom budžetu obezbeđeno je 195 miliona dinara, odnosno 16,25 miliona dinara na mesečnom nivou. Ukupan broj dece trećeg i četvrtog reda rođenja koja borave u predškolskim ustanovama na teritoriji Vojvodine u celodnevnom i poludnevnom boravku je 6431.

Vlada Vojvodine usvojila je danas, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine odluke o donošenju prostornog plana za tri područja posebne namene, koje je obrazložila pokrajinska sekretarka Dušanka D. Sremački. U pitanju su prostorni planovi područja za infrastrukturni koridor za dvostruki dalekovod 400 kV TC Pančevo 2 - Rumunska granica, kao i specijalnih rezervata prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit" i "Gornje podunavlje".

Donošenjem Prostornog plana utvrđuju se planska rešenja za infrastrukturni koridor dalekovoda 2x400kV TC Pančevo 2 - granica Rumunije utvrđuju se posebni režimi zaštite koridora i stvaraju uslovi za međusobno povezivanje elektroenergetskih sistema dve države i povećanje tokova snaga između Srbije i Rumunije i obima međusobnog komercijalnog elektroenergetskog prometa. Novi dalekovod će omogućiti smanjenje prenosnih gubitaka, smanjivanje količine neisporučene električne energije u slučaju nepredviđenih situacija i što je posebno značajno, novi dalekovod omogućiće da vetro-elektrane čija je izgradnja predviđena u ovoj oblasti budu povezane sa sistemom.

Kada se radi o Prostornom planu za područja posebne namene specijalnih rezervata prirode "Koviljsko - petrovaradinski rit" i "Gornje Podunavlje" njima se utvrđuju osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite ovih područja. Planovi uvažavaju sve preporuke EU u oblasti zaštite i upravljanja zaštićenih područja posebne namene, a kako se radi o izuzetno značajnim resursima i retko očuvanim područjima sa velikim ne samo prirodnim, ambijentalnim, kulturno-istorijskim, nego i turističkim vrednostima i potencijalom, prostorni planovi su od najvećeg značaja za njihovu budućnost.

Deo plavnog područja na levoj i desnoj obali Dunava, pored naselja Kovilj i Petrovaradin, proglašen je Specijalnim rezervatom prirode i stavljen je pod zaštitu kao područje I kategorije od izuzetnog značaja na kome se nalazi i manastirski kompleks, a "Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje" proglašen 2001. godine, je zaštićeno prirodno dobro I kategorije, na granici sa Republikom Hrvatskom. Rezervat predstavlja retko očuvan ritski kompleks (Monoštorski i Apatinski rit) sa specifičnim prirodnim, kulturno-istorijskim, turističkim, ambijentalnim i drugim vrednostima, koje uživa i međunarodnu zaštitu, kao stanište ptica (IBA područje) biljaka i dnevnih leptira (IPA, PBA) upisano u Ramsarsku listu kao značajno vlažno područje u skladu sa istoimenom konvencijom. Deo je EMERALD mreže i predstavlja potencijalni rezervat biosfere (UNESCO-MaB).

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 1.2.2012.

POSLEDNJA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE RS BIĆE ODRŽANA 8. FEBRUARA 2012. GODINE: Na dnevnom redu predlozi za izbor članova u Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca

Poslanici Narodne skupštine vratiće se posle mesec i po dana pauze u skupštinske klupe 8. Februara 2012, za kada je predsednica Slavica Đukić Dejanović zakazala vanrednu sednicu.
Iako u proceduri za usvajanje čeka pedesetak zakona, na dnevnom redu naći će se samo predlozi za izbor članova u Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Ova kadrovska rešenja traži Evropska unija i od njih može da zavisi hoćemo li krajem februara dobiti status kandidata za članstvo u EU.

Neizvesno je, međutim, hoće li biti sednice na kojoj bi se našli i ostali zakoni koji čekaju.

Javnost su prethodnih nedelja potresale informacija o novim zaduživanjima i izdvajanjima države, kao što su pomoć Galenici ili Jatu, što su opozicione stranke oštro kritikovale smatrajući da se pred kraj mandata aktuelne vlade serrvisiraju gubitaši.

Trenutno, u skupštini Srbije se u proceduri nalazi oko 80 zakonskih predloga i drugih akata. Pored zaduživanja zbog Galenike, Jata i Kolubare, među njima su i brojni zakojni iz domena pravosuđa, policije, obrazovanja i nauke, zakoni o javnim nabavkama, PDV-u, razvojnoj banci, sektoru obezbeđenja, finansiranje dvorskog kompleksa i drugo. U proceduri se nalazi i 30 međunarodnih i međudržavnih ugovora i sporazuma iz raznih oblasti.

VLADA RS PROGLASILA VANREDNU SITUACIJU NA TERITORIJI CELE ZEMLJE

B92, Tanjug

 Vlada Srbije proglasila je vanrednu situaciju na teritoriji cele zemlje zbog snežnih padavina i veoma niskih temperatura. Zaposleni za to vreme idu normalno na posao.

Sve aktivnosti će koordinirati republički štab za vanredne situacije.

Ova odluka doneta je jer je nemoguće redovnim putem boriti se sa situacijom u kojoj su desetine hiljada ljudi odsečene od sveta, a uz to se očekuje i pogoršanje vremena.

Odluka stupa na snagu odmah po proglašenju.

Kako su istakli članovi Republičkog štaba, vanredna situacija bi trajala narednih sedam do 10 dana, imajući u vidu da se u Srbiji i dalje očekuju obilne snežne padavine, praćene veoma niskom temperaturom.

Vanrednu situaciju proglasilo je 37 opština a procenjuje se da je 70.000 ljudi zavejano i odsečeno od civilacije, a neprohodno je oko 5.000 kilometara puteva. Oko 3.000 ljudi učestvuje u spasavanju.

Vanredna situacija podrazumeva angažovanje svih resursa, mobilisanje mehanizacije i ljudstva u opštinama u kojima je najkritičnije i za pomoć najugroženijem stanovništvu.

"Vanredna situacija razlikuje se od vanrednog stanja, jer se ona proglašava kada se u slučaju vremenskih i elementarnih nepogoda, kao i zbog industrijskih havarija angažuju sve raspoložive službe na spasavanju", objasnio je ministar unutrašnjih poslova i zamenik premijera Ivica Dačić.

"Vanredna situacija je situacija kada se u slučaju vremenskih i elmentarnih nepogoda , kao i zbog industrijskih havarija angažuju sve raspoložive službe na spasavanju, dok je vanredno stanje već ustanovljena politička kategorija u slučaju nekih problema. I veoma je važno da se te dve kategorije ne mešaju, kao što se poslednjih dana često događalo u saopštenjima lokalnih samouprava", kazao je Dačić na sednici štaba kojom je predsedavao.

U opštine u kojima je ranije proglašena vanredna situacija biće upućeno još po pet mašina za čišćenje snega i povećan broj ljudi koji učestvuju u sapašavanju zavejanih, izjavio je Dačić.

"Mehanizacija će biti mobilisana i iz opština u kojima nije proglašena vanredna situacija. Naravno, nećemo dovoziti mašine iz Subotice da bi čistili sneg u Surdulici, već iz nekih bližih gradova", dodao je ministar. On je naveo da je u spašavanje zavejanog stanovništva uključeno 1.500 vatrogasaca, 1.200 zaposlenih u loklanim službama, 300 ljudi iz zdravstvenih instuitucija, kao i vojska i policija.

Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić dodao je da Sektor poseduje spisak celokupne mehanizacije, i to privatnih i državnih službi i da će u narednih sedam do 10 dana oni biti angažovani na čišćenju snega.

"To će koštati i u narednih sedam do 10 dana za to će biti izdvojeno 75 miliona dinara, što za gorivo, dnevnice", objasnio je Marić.

On je rekao da je u Srbiji neraščišćeno i neprohodno oko 5.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva, da je vanredna situacija već proglašena u 37 opština i da je više od 70.000 ljudi zavejano i "odsečeno od sveta".

"Ne možemo odgovoriti na sve potrebe i zato je neophodno proglasiti vanrednu situaciju na teritoriji cele Srbije", izjavio je Marić na sednici republičkog štaba za vanredne situacije.

Ministar prosvete ponovio je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije preporuku svim lokalnim samoupravama da škole ne rade od 6. do 10. febrauara.

"U škole neće ići 90.000 đaka, 120.000 zaposlenih, a ukoliko uključimo i studente taj broj će biti daleko veći", rekao je Obradović, podsetivši da je preporuku izdao još u petak i da ju je većina opština ispoštovala.

Ministar je ponovo preporučio i fakultetima da odlože ispite, a ukoliko to nije moguđe grupišu u jednom danu. On je ukazao da u Zlatiborskom okrugu sedam od 10 opština škole ne rade, u Niškom 17 od 19, Kraljevsnoim 13 od 14 ...

"Škole će doneti plan nadokanade nastave. Već smo u tome imali iskustvo", rekao je Obradović, i odluku Štaba obrazložio najavom loše vremenske situacije naredne sedmice.

ČELNICI FONDA MMF KOD GUVERNERA RADI USAGLAŠAVANJA ZACRTANOG DEFICITA BUDŽETA OD 4,25%

Delegacija MMF-a, na čelu sa novim šefom Zuzanom Murgasovom, počeće danas zvanične pregovore sa Vladom Srbije plenarnom sednicom u NBS.

Srpsku stranu očekuju teški pregovori, naročito nakon poslednjih kritičkih izjava stalnog predstavnika MMF-a u Srbiji Bogdana Lisovolika, koji je upozorio da su planirana zaduživanja Srbije u 2012. godini veća od dogovorenih. To je, inače, bio i razlog što čelnici Fonda u Vašingtonu nisu odobrili reviziju aranžmana, vrednog 1,1 milijardu evra.

Cilj pregovora sa Vladom jeste da se usaglasi zacrtan deficit budžeta od 4,25 odsto i javni dug koji po zakonu ne sme da bude veći od 45 odsto BDP-a.

Kako je Press ranije pisao, do probijanja budžeta od čak 500 miliona evra došlo je zbog izdvajanja dodatnog novca za pomoć bankarskom sistemu, garancije za održavanje likvidnosti „Srbijagasa" i dokapitalizacije Komercijalne banke. Iako naši ekonomisti smatraju da ćemo naći „zajednički jezik" sa MMF-om, izjave Lisovolika nimalo ne ohrabruju.

IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPRANIČNOM POSTUPKU OMOGUĆENO DA SE U SUDSKOM POSTUPKU UTVRDI IDENTITET NA OSNOVU KOGA ĆE BITI MOGUĆ UPIS U MATIČNE KNJIGE

Tanjug

Sva lica koja se nisu na vreme upisala u matične knjige pa nemaju nikakve lične isprave, uskoro će svoj identitet moći da utvrde pred sudom i postanu ravnopravni građani Republike Srbije i to besplatno.

Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je Tanjugu da je u Srbiji oko 6.500 onih koji nemaju ni izvod iz matične knjige rođenih, a samim tim ni ličnu kartu ni pasoš.

Ministarstvo pravde je izmenama i dopunama Zakona o vanpraničnom postupku rešilo taj problem jer će se njima omogućiti da se u sudskom postupku utvrdi njihov identitet, rekao je Homen.

"Na osnovu toga, kada budu upisani u matične knjige i oni će moći da dobiju sve druge isprave i postanu ravnopravni građani Republike Srbije, kao i svi drugi", poručio je državni sekretar i napomenuo da je postupak pred sudom besplatan.

On očekuje da će izmene i dopune zakona biti usvojenje tokom zasedanja parlamenta koje počinje sutra, 6. februara.

Homen je objasnio da postupak za utvrđivanje identiteta pred sudom može da pokrene lice koje želi da se upiše u matičnu knjigu, ali i svi drugi zainteresovani koji imaju određen pravni interes.

To, kako je rekao, mogu da urade i organi koji se bave zaštitom ljudskih prava - od obmusmana preko lokalnih ombdusmana do Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

"Ovo je takođe vrlo važno sa aspekta evropskih integracija, jer mi danas ne možemo da dozvolimo da imamo lica koja faktički ne postoje, koja se nigde ne vode i za koje država čak i ne zna da postoje", naglasio je Homen.

To se dešavalo, objasnio je on, jer do sada nije postojao adekvatan postupak za utvrđivanje identiteta i često je dolazilo do sporenja između suda i matičnih knjiga, ko je nadležan da sprovodi postupak.

"Na ovaj način se jasno reguliše da će po sudskoj odluci matične knjige sprovesti upisati ta lica kao državljane Republike Srbije", istakao je državni sekretar.

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE KONTROLIŠE ZAKONITOST U IZBORNOJ KAMPANJI

Večernje novosti

Agencija za borbu protiv korupcije, u sklopu priprema za kontrolu izborne kampanje, započeće uskoro razgovore sa predstavnicima RIK-a i RRA

Cilj sastanaka biće da se jasno definišu nadležnosti i zadaci tokom izborne trke kako bi se unapred otklonile moguće nesuglasice, kaže Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Ona najavljuje da su političari već pod lupom i da se svaki njihov nastup pomno prati.

." Nakon našeg upozorenja da svi državni funkcioneri prilikom javnog obraćanja moraju jasno da kažu da li govore kao ministri ili kao predstavnici svoje partije nije se više događalo da neko zloupotrebi svoj položaj. Malo je teže kontrolisati predstavnike vlasti na lokalu, međutim, sve pritužbe koje dobijemo detaljno proveravamo. Očekujemo da će takvih kontrola biti još više kada izbori budu raspisani i za taj posao smo potpuno spremni", ističe Markovićeva.

Markovićeva otkriva da će specijalni timovi Agencije prvi put probati da otkriju koliko su novca stranke potrošile tokom kampanje i to će posle uporediti sa izveštajima koje im dostave partije.

"Imaćemo posmatrače na terenu, koji će svakodnevno pratiti aktivnosti stranaka. Prebrojavaćemo koliko je plakata izlepljeno, gde su sve zakupljeni bilbordi i koliko oni koštaju, brojaćemo i koliko je autobusa sa pristalicama došlo na neki miting, a meriće se i svaki minut ili prostor zakupljen u medijima", najavljuje Zorana Marković.

ROK ZA PRIJAVU POREZA NA DOHODAK GRAĐANA JE 15. MART 2011.GODINE: Za neplaćanje poreza kazna od dvostrukog do desetostrukog iznosa duga, za nepodnošenje prijave o roku, kao i iznošenje netačnih podataka kazna od 5000. Do 50.000 dinara

Novosti, Politika

Svi koji su prošle godine primali više od 1.898.388 dinara dužni su da do 15. marta 2012. godine podnesu godišnje poreske prijave na dohodak.

Upravo toliko iznosi trostruka prosečna bruto godišnja zarada isplaćena u Srbiji prošle godine na koju godišnji porez mora da se plati, kako oni koji su mesečno kući nosili oko 158.000 dinara ne bi dodatno morali da plate i kaznu od 5.000 do 50.000 dinara.

Ova kazna važi za sve obveznike koji prijavu ne podnesu u propisanom roku, ako je ne dostave nadležnoj poreskoj upravi ili u prijavi ne navedu tačne podatke od kojih zavisi visina poreza.

Novčanu kaznu, pojašnjavaju poreznici, od dvostrukog do desetostrukog iznosa poreskog duga, platiće onaj ko pokuša da izbegne plaćanje poreza.

Oni koji se uredno prijave poreznicima za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana treba da znaju da se na iznos od trostruke do šestostruke prosečne godišnje zarade, što je za 2011. godinu 3,7 miliona dinara, plaća porez po stopi od 10 odsto, dok je na iznos veći od šestostruke prosečne godišnje zarade poreska stopa 15 procenata.

S tim što se, napominju u Poreskoj upravi, za iznos do 3,79 miliona dinara plaća niža stopa, a iznad tog limita se obračunava porez po većoj poreskoj stopi.

Iako su vrlo pristojno zarađivali prošle godine, ovi obveznici imaju određene povlastice, pa tako ne moraju da plaćaju porez na kompletan iznos zarade, već im se od iznosa odbija lični odbitak za poreskog obvezanika, koji za prošlu godinu iznosi 253.118 dinara, za svakog člana po 94.919 dinara. Ukupna iznos ovih odbitaka, međutim, ne može da bude veći od polovine dohotka koji se oporezuje.


Povlastice postoje i na ime izdržavanih članova porodice na osnovu kojih obveznik ima pravo na umanjenje poreske osnovice za svakog člana po 94.919 dinara. Ukupan iznos svih odbitaka ne može biti veći od polovine dohotka koji se oporezuje.

Rok ističe 15. marta, a ko zakasni „zaradiće“ od 5.000 do 50.000 dinara kazne.

Ako je neko u dilemi da li pripada ne tako velikom krugu milionera, prema upravo utvrđenom limitu, kako saznaju Novosti, u Srbiji je zvanično bogat svako ko je prošle godine zaradio više od 1.898.388 dinara.

"Svojom zaradom u 2010. godini oko 22.000 građana se svrstalo u milionere. Limit je tada iznosio 1.705.200 dinara, a kao i godinama unazad, obveznici po ovom porezu nisu bili oni od kojih bi se to najpre očekivalo. Prema podacima Poreske uprave, ubedljivo najveću zaradu u 2010. godini ostvario je profesor ekonomije iz Novog Sada. Zbir njegovih primanja dostigao je čak 167 miliona dinara. Pratili su ga preduzetnik sa Vračara - 139 miliona, i žitelj Savskog venca, nepoznatog zanimanja, koji je zaradio 82 miliona dinara.

SINDIKAT ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA SRBIJE I ASOCIJACIJA MSP POTPISALI PROTOKOL O SARADNJI U CILJU OTVARANJA NOVIH RADNIH MESTA I SMANJENJA SIVE EKONOMIJE

Sindikat zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije i Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije potpisali su u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije Protokol o saradnji.

Protokol je početni korak ka socijalnom dijalogu sindikata i preduzetnka koji treba da doprinese stvaranju povoljnih uslova za poslovanje i otvaranje novih radnih mesta, kao i smanjenju “sive” ekonomije.

Protokol su potpisali predsednici Sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije i Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, Mitar Kostić i Žarko Milisavljević.

Sekretar Veća SSSS Slavica Savić pozdravila je u ime Saveza potpisivanje ovog veoma važnog dokumenta, istakavši njegov značaj u smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju socijalnog dijaloga između sindikata i poslodavaca.

Milisavljević je, nakon potpisivanja, istako da je zanatsvo u Srbiji u krizi i da teško opstaje, jer se ne shvata značaj te privredne grane. On je rekao da je 2008. godine, kada je Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika osnovana, imala 400.000 radnika od čega je dve trećine bilo zaposleno u zanatstvu. U vreme krize otpušteno je 80.000 radnika iz sektora zanatstva, dodao je Milisavljević, istakavši da je neophodno što pre doneti Zakon o zanatstvu kako bi ta oblast bila bolje regulisana.

Kostić je naglasio da će Protokol i zajednički nastup biti od koristi i poslodavcima i sindikatima, podsetivši na velika opterećenja na dohodak i teške uslove poslovanja u Srbiji.

www.asocijacija msp

DA LI ZAKONSKO UVOĐENJE LIČNOG BANKROTA U REPUBLICI SRBIJI REALNO?

Proglašenje bankrotstva, koje su zapadne zemlje odavno uvele, bilo bi zaštita i za građane Srbije koji ne mogu da vraćaju dugove.

Probleme u otplati kredita u Srbiji ima oko 90.000 građana, a trenutno je aktivirana 271 hipoteka. Zbog gubitka posla ili smanjenih primanja, sve je više građana koji su zapali u dugove i ne vide izlaz iz takve situacije. Spas za njih bilo bi proglašenje ličnog bankrota koje su zapadne zemlje odavno uvele.

Iako bi mogućnost da proglase lični bankrot građanima bukvalno spasla život, jer u strahu da će im zapleniti imovinu, a porodicu ostaviti na ulici, mnogi jedini izlaz vide u samoubistvu, u Srbiji se o tome još ne razmišlja. Poslednji slučaj ovakve ljudske tragedije dogodio se prošle nedelje u Kragujevcu, kada se Milan S. (57) ubio, i to kada su sudski izvršitelji došli da mu zaplene kuću zbog dugovanja.

Stvari koje vam u Srbiji ne mogu oduzeti ako bankrotirate:

- Odeća, obuća i drugi predmeti za ličnu upotrebu
- Hrana i ogrev za potrebe dužnika i celog domaćinstva za tri meseca
- Novac dužnika koji ima stalna primanja do iznosa koji je po zakonu izuzet od izvršenja
- Ordenje, medalje, ratne spomenice i druga odlikovanja i priznanja, lična pisma, rukopise, porodične slike
- Pomagala koja su invalidu sa telesnim nedostacima neophodna za obavljanje životnih funkcija
- Poštanske pošiljke i novčane doznake upućene dužniku pre nego što mu se lično uruče

Zakonska odredba proglašenja ličnog bankrota postoji gotovo svuda, a uvedena je i u nekim zemljama u okruženju. U Americi je, na primer. 2009. Godine više od milion građana proglasilo bankrot. Stručnjaci objašnjavaju da se lični bankrot proglašava u dogovoru sa bankom i sudom, i predstavlja zaštitu za onog ko je zapao u dugove.

- Prvo se popisuju celokupna imovina i prihodi dužnika, a on je zaštićen jer se po zakonu ne mogu prodavati njegova osnovna sredstva za život i rad. Ostala imovina se prodaje, ali ostavlja se mogućnost da se dug naplati iz budućih prihoda u roku od tri do pet godina. Takođe, često se otpisuje i deo duga. Cilj nije da se dužnik sankcioniše, već da mu se ostavi mogućnost da ponovo počne da zarađuje - objašnjavaju stručnjaci.

Važna stavka je i da u većini zemalja koje su uvele mogućnost ličnog bankrota banka dužniku ne sme da uzme više od dve trećine primanja.

U Srbiji ovakav propis o ličnom bankrotstvu ne postoji, ali u NBS objašnjavaju da se kod nas to reguliše drugačije.

- Banke su navukle građane na kredite reklamirajući navodno povoljne uslove. Predstavili su kredite kao jeftinu opciju da se lako dođe do novca, stana ili automobila. I državne finansijske ustanove su, umesto da upozore građane da dobro razmisle da li da se zadužuju, maltene terale ljude da uzimaju kredite. A sada su im ti isti građani krivi što ne mogu da otplaćuju dugove - ističe Popov.

On ipak ne veruje da će banke prihvatiti da se uvede zakon koji omogućava proglašenje ličnog bankrotstva.

- Zaduženost građana je sve veći problem, ali bez ozbiljnih namera nadležnih ne vidim kako to može da se reši - kaže Popov.

CENE NEKRETNINA ĆE SE USKLAĐIVATI SA DOMEKS INDEKSOM CENA NEKRETNINA

Politika

Prodavci kuća i stanova za svoje nekretnine neće više moći da traže novca koliko im treba već će svoje cenovnike usklađivati sa Domeks indeksom cena nekretnina.

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita na osnovu 65.000 osiguranih zajmova sačinila bazu podataka o prosečnoj vrednosti kvadratnog metra.

Svaki kupac na sajtu Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) moći će da proveri kretanje cena kvadratnog metra u Beogradu, Vojvodini, Šumadiji, južnoj i istočnoj Srbiji od 2007. do kraja prošle godine.

Prema ovom indeksu cene stanova su u poslednjem tromesečju prošle godine u odnosu na treći kvartal 2008, kada su bile u zenitu, na Vračaru pale 25, u Rakovici 10, Somboru 30, Novom Sadu 25, dok su u Kragujevcu porasle za 10 odsto.

Saša Jovanović, direktor Sektora za osiguranje stambenih kredita i upravljanje rizikom u NKOSK objašnjava da će Domeks, koji imaju sve ostale zemlje, omogućiti realno sagledavanje cena nekretnina.

Procene agencija za nekretnine istaknute u oglasima i izrečene u javnosti, kako ističe, nisu uvek odgovarale realnom stanju. Mnogo puta su njihove vrednosti bile znatno veće nego što se kasnije ispostavilo i kao takve nisu predstavljale realnu sliku tržišta nekretnina.

“Na osnovu 65.000 osiguranih stambenih kredita imamo dobru bazu podataka zasnovanu na vrednosti navedenoj u kupoprodajnim ugovorima i isplaćenom novcu koji je prošao preko računa banke. Raspolažemo i podacima o tipu nepokretnosti, kvadraturi, opštini na kojoj se nalazi, u kom trenutku je izvršen promet” , naglašava Jovanović.

Pored tačnih podataka o prosečnim cenama kvadrata po opštinama i pet statističkih regiona uskoro će u bazi podataka posebne kolone imati kuće i stanovi.

“U Beogradu se prodaje mali broj kuća, a 98 odsto prodatih nepokretnosti čine stanovi, dok je u manjim mestima situacija obrnuta. Zato je važno da i ove vrste nekretnina budu razdvojene, jer se različito kotiraju na tržištu. Osim toga, biće dostupni indeksi za pojedine oblasti opština, jer cene i unutar njih variraju” , kaže Jovanović.

On ističe da je osnovna primena Domeksa periodična promena tržišne vrednosti nepokretnosti koja služi kao predmet obezbeđenja potraživanja. Takođe ovaj indeks može biti od koristi i ovlašćenim sudskim proceniteljima, analitičarima, agentima i naravno prodav

DOBITNIK NA BEOGRADSKOJ BERZI PROTEKLE SEDMICE BILA AKCIJA DUNAV OSIGURANJA [DNOS] JER JE POSKUPELA ZA 25,6 ODSTO

B92, Beta

Indeks na Beogradskoj berzi Belex15 je imao nedeljni rast od 10,28 odsto dok je Belexline u plusu 7,79 odsto.

Protekle sedmice ostvaren je promet od 920 miliona dinara (8,68 miliona evra), što je 46,3 odsto više nego nedelju dana ranije.

Najviše se u kontinuiranom segmentu trgovalo akcijama mlekare Imlek [IMLK], za 71,6 miliona dinara, a slede hartije Naftne industrije Srbije [NIIS] sa nedeljnim prometom od 67,9 miliona dinara.

Dobitnik je protekle sedmice bila akcija Dunav osiguranja [DNOS] jer je poskupela za 25,6 odsto.

Hartija građevinskog preduzeća Energoprojekt [ENHL] skuplja je za 25,5 odsto a mlekare Imlek, posle vesti da će to preduzeće kupiti holandska kompanija Frislendkampina, za 15,8 odsto pa je cena deonice zaključena na 3.011 dinara.

Hartija Progresa [PRGS] je na nedeljnom nivou pojeftinila za 11,54 odsto a Telefonije [TLFN] za 3,85 odsto.

Imlek prvi dostigao nivo iz 2007.

Najveća domaća mlekara Imlek, prva je likvidna hartija na domaćem tržištu akcija koja se domogla nivoa ostvarenog tokom 2007. kada je zabeležena velika berzanska ekspanzija.
Posle objavljene informacije da je Salford potpisao Memorandum o razumevanju o preuzimanju Imleka i Subotičke mlekare sa holandskom industrijom mleka FrieslandCampina, akcije beogradske kompanije ubrzo su zabeležile snažan rast vrednosti.

Tako se Imlekovim akcijama na Beogradskoj berzi u petak mahom trgovalo na nivou od 3.000 dinara i dostignut je maksimum od 3.001 dinar što je identično najvišoj vrednosti u trgovanju ostvarenoj u aprilu 2007, navedeno je na internet stranici brokerske kuće Sinteza invest group.

Cena akcija Mlekare Subotica skočila je maksimalnih 20 procenata na 1.800 dinara, dok je njena rekordna vrednost postignuta u maju 2007. bila na koti od 3.500 dinara.

Na ceni od 3.001 dinar, tržišna kapitalizacija Imleka iznosi 27,2 milijarde dinara (258,5 miliona evra), dok subotička Mlekara vredi 4,16 milijardi dinara (39,5 miliona evra).

POREZ NA IMOVINU U REPUBLICI SRBIJI VEĆI NEGO U EU

Dnevnik

EU i regiona imaju različite propise o oporezivanju imovine, a ima i onih gde su od tog poreza izuzeti stanovi koji ne služe izdavanju. U pojedinim delovima Nemačke, najbogatije zemlje Evrope, plaća se porez na drugi stan ili kuću, onu koju vlasnik ne koristi za stanovanje. Visina poreza određuje se na osnovu vrednosti nekretnine i različita je od grada do grada.

Država je proteklih godina pokušavala da „pomogne” građanima u oblasti stanovanja pa je odobrena „besplatna” legalizacija za one koji su zidali bez dozvole, onda su lansirani subvencionisani stambeni krediti.

Međutim, niti građani imaju para za besplatnu legalizaciju, niti mogućnosti da podižu dugoročne stambene kredite uz pomoć države jer, iako u prvi mah s malim učešćem mogu podići zajam, dugogodišnja rata je kamen oko vrata, za koji nema mesta u tankom kućnom budžetu.

U Češkoj su, na primer, donedavno bili oslobođeni poreza na 15 godina stanovi u novogradnji, čime su vlasti htele da u periodu tranzicije podstaknu izgradnju i kupovinu novih stanova. Prošle godine porez na klasičan trosoban stan u Pragu od 74 kvadrata bio je 36 evra, a u Poljskoj porez na stan u kojem se živi ne može biti veći od 0,15 evra po kvadratnom metru.

Neki, pak, smatraju, da je porez na imovinu kočnica onima koji imaju novac da ga ulože u stanove jer, s jedne strane, padaju cene nekretninama, s druge, moraju da plaćaju brojne dažbine na imovinu, a sve se to u krajnjem ishodu negativno odražava na stanogradnju, odnosno proizvodnju građevinskog materijala, koju država traži načina da pokrene.

Sekretar Udruženja za građevinarstvo u Privrednoj komori Srbije Goran Rodić kaže da je stanogradnja i tako opterećena porezom na repromaterijal, od parketa, pločica, do cigle i crepa, koji iznosi čak 18 procenata, a najpre je bio četiri posto, koliko je realno.

U SKLADU SA ZAKONOM O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI POČINJE UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

RTV

Uvođenje u vojnu evidenciju mladića rođenih 1994. godine i starijih počinje sutra u Srbiji u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Nakon uvođenja u evidenciju, regruti se mogu opredeliti za dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i za profesionalno angažovanje uz napomenu da je u Vojsci Srbije po tom osnovu trenutno angažovano 91 odsto kadrova.
Regruti se do 15. marta mogu prijaviti u centrima Ministarstva odbrane pri lokalnim samoupravama i trebalo bi da ponesu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i manju fotografiju.

U Ministarstvu odbrane naglašavaju da se u javnosti iznosi pogrešno mišljenje da je profesionalizacijom Vojske ukinuta vojna obaveza i dodaju da je Skupština Srbije na predlog Vlade donela Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka.

Posle evidentiranja, kandidatima je omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i napredovanje u profesionalnom sastavu Vojske Srbije. Time stiču brojne prednosti, među kojima je i zasnivanje stalnog radnog odnosa.

S druge strane profesionalni vojnici su bolje obučeni od vojnika na redovnom služenju vojnog roka i naglasak u radu je na kvalitetu, a ne na masovnosti kao ranije.

NA BEOGRADSKOJ BERZI JE OSTVAREN PROMET OD 5,6 MILIONA EVRA ZAHVALJUJUĆI BLOK TRGOVANJU AKCIJAMA SOJAPROTEINA ZA 535,3 MILIONA DINARA

Na taj način (kroz blok posao) prodato je 893.731 deonica pomenutog bečejskog preduzeća od emitovanih 14,89 miliona komada i po ceni od 599 dinara za akciju, dok je u kontinuiranoj trgovini promet tim hartijama [SJPT] bio 1,47 miliona uz pad vrednosti deonice od 3,2 odsto na 563 dinara.

Indeks akcija Belex15 je imao rast od pola procenta i zaključen je na 500 poena, a opšti Belexline je u zelenom 0,19 odsto i završio je na 970,03 poena.

U kontinuiranom segmentu najviše se trgovalo akcijama mlekare Imlek [IMLK], za 20,7 miliona, uz rast vrednosti od 0,46 odsto na 2.617 dinara. Tokom dana ta hartija prodavala se i za 2.700 dinara, što je najviša cena u poslednjih godinu dana.

Slede deonice NIS-a , AIK banke.Najviše su poskupele akcije kragujevačke Kredi banke.

Gubitnik dana je akcija Razvojne banke Vojvodine koja je pojeftinila oko 10 procenata na 643 dinara a cena je u padu celog ovog meseca.

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

PRVI UGOVORI O SUBVENCIONISANIM STAMBENIM KREDITIMA U OVOJ GODINI BIĆE POTPISANI 14. FEBRUARA: Ukoliko 1,2 milijarde dinara, koliko je predviđeno iz budžeta, ne bude dovoljno da svi zainteresovani građani do svog prvog stana dođu zahvaljujući subvencijama države, dodatni novac biće obezbeđen rebalansom ili iz budžetske rezerve

Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić najavio je da će prvi ugovori o subvencionisanim stambenim kreditima u ovoj godini biti potpisani 14. februara i da će za sektor građevine u 2012. biti izdvojeno 180 miliona evra.

Dulić je za današnje "Novosti", rekao i da će, ukoliko 1,2 milijarde dinara, koliko je predviđeno iz budžeta, ne bude dovoljno da svi zainteresovani građani do svog prvog stana dođu zahvaljujući subvencijama države, dodatni novac biti obezbeđen rebalansom ili iz budžetske rezerve.

"Uprkos povoljnijim uslovima, naša je procena da svega nekoliko hiljada podstanara u Srbiji ispunjava bankarske uslove za dobijanje zajma. Danas imamo ogromnu potrebu za stanovima, značajnu ponudu, a izuzetno malu tražnju. Srbiji je potrebno da tržište nekretnina živi. Ako se poslovni i stambeni kvadrati ne prodaju sve mere države za pomoć neimarima neće dati efekat, jer će, ukoliko nema kupaca, građevina propasti", istakao je Dulić.

Dulić je kazao i da, na duže staze, samo povećanje plata u srpskoj privredi i sniženje kamatnih stopa, mogu da pomognu građanima sa prosečnom platom da dođu do krova nad glavom.
"Nadamo se da će Razvojna banka Srbije, kada bude formirana, obezbediti novac i za kreditiranje kupovine kvadrata po znatno povoljnijim uslovima nego što to nude poslovne banke. To će biti 'ledolomac' koji će naterati i druge banke da spuste kamate", ocenio je Dulić.

Na konstataciju da njegov zahtev Narodnoj banci Srbije da se obavezno učešće za stambene kredite koje ne subvencioniše država smanji sa 20 na pet odsto nije razmatran, Dulić je odgovorio da su "u godinama krize neophodne nove fleksibilne mere koje će pomoći onima čijim ekonomskim aktivnostima kriza može da se prevaziđe".

"U građevini su to kupci stanova, pa im treba olakšavati a ne otežavati uslove. Na guverneru je odluka da li će zahtev nas, koji se bavimo realnim sektorima, prihvatiti ili ne", istakao je on.

Dulić je najavio da će u nekoliko narednih nedelja početi izgradnja 1.700 socijalnih stanova u 12 gradova Srbije, kao i da će na tržištu 1.100 stanova biti ponuđeno po veoma povoljnim cenama, dok je ostatak namenjen socijalno najugroženijim kategorijama.

Ceo projekat će početi otvaranjem gradilišta, najverovatnije u Nišu, kaže Dulić.

On je rekao i da je trenutno aktivno 250 gradilišta, gde radove finansira država sa lokalnim samoupravama i da u te projekte, u kojima je već zaposleno oko 80.000 građevinara, još treba investirati još oko devet milijardi dinara.

"Ove godine država će u projekte pomoći građevini investirati oko 180 miliona evra", najavio je Dulić.    

Izvor: Tanjug, 3.2.2012.

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE

Ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić i ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Andrija Lompar potpisali su danas u Beogradu Sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti vazdušnog saobraćaja koji treba da unapredi aviosaobraćaj Srbije i Crne Gore.

Sporazum o saradnji predstavlja krovni akt koji otvara mogućnosti za uspostavljanje konkretnih oblika dalje saradnje između svih vazduhoplovnih organa u dve države, istakli su ministri posle potpisivanja u Centru za kontrolu letenja na beogradskom aerodromu.

Lompar je, odgovarajući na pitanje novinara da li bi ulazak Crne Gore u NATO alijansu mogao da ugrozi dosadašnju saradnju vazduhoplovnih vlasti dve zemlje, kao i ovaj Sporazum, kazao da za to nema nikakvih opasnosti, naglašavajući da bi od toga samo imali koristi i bolju saradnju.

Lompar je rekao da danas potpisani Sporazum reguliše oblasti koje se tiču i vojnog vazduhoplovstva, odnosno predviđa fleksibilniji i bolji okvir za civilni i vojni aviosaobraćaj po pitanju bezbednosti.

Lompar je kazao da će Sporazum dovesti do jačanja pozicije Srbije i Crne Gore u odnosu na evropski Sporazum o jedinstvenom nebu kao i da se danas potpisanim dokumentom formalno predlaže vazduhoplovnim aktima da na njegovoj osnovi dalje unapređuju saradnju.

Predsednik Upravnog odbora Agencije za kontrolu letenja Nikola Stankov je kazao da Evropa predviđa da se sadašnjih 54 kontrole leta smanje na pet, šest ili sedam njihovim objedinjavanjem u posebne funkcionalne blokove vazdušnog prostora (FAB)

Stankov je rekao da zajednička agencije Srbije i Crne Gore trenutno pokriva i 55 odsto vazdušnog prostora Bosne i Hercegovine kao i mali deo u Hrvatskoj.

Stankov je rekao da bi u narednom periodu mogli u naš mini blok da primimo i druge okolne zemlje i formiramo veći blok na nivou Balkana.

Sporazum o saradnji u vazdušnom saobraćaju, između ostalog, predviđa potpisivanje Memoranduma o razumevanju koji se odnosi na inicijativu za formiranje budućeg FAB-a.
Stankov je danas uručio diplome 48. klasi studenata škole Kontrole letenja koji će raditi u Beogradu, Nišu, Tivtu i Podgorici.

Izvor: Tanjug, 3.2.2012.

ISTRAŽIVAČKI FORUM EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI JE PREDSTAVIO NOVI PREDLOG ZA JAVNU PRAKTIČNU POLITIKU POD NAZIVOM "UNAPREĐENI KONCEPT PLANIRANJA POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI"

Istraživački forum Evropskog pokreta u Srbiji je predstavio novi predlog za javnu praktičnu politiku pod nazivom "Unapređeni koncept planiranja politike regionalnog razvoja u Republici Srbiji", autora Ognjena Mirića i Valentine Ivanić, koji je napisan u okviru istraživačke jedinice "Pretpristupni fondovi EU i regionalni razvoj" i objavljen na internet stranici http://www.emins.org/ i možete ga preuzeti na http://www.emins.org/sr/onama/forum-if/Planiranje_politike_regionalnog_razvoja_Srbije.pdf (ONLINE).

Debati, održanoj 27. januara u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, prisustvovali su, osim autora i predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstva finansija, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Kancelarije za evropske integracije, privrednih komora, regionalnih razvojnih agencija, organizacija građanskog društva, poslovnog sektora, donatorske i akademske zajednice i medija.

Izveštaj možete pročitati na http://www.emins.org/sr/onama/forum-if/120130-izvestaj_sa_promocije.pdf (ONLINE).

Ovim Istraživački forum nastavlja proces predstavljanja predloga za javnu praktičnu politiku i podsticanja javne rasprave o važnim temama u procesu evropske integracije Srbije.

Pozvani ste da ovaj rad prosledite svim vašim saradnicima i kolegama koji su zainteresovani za ovu oblast i ovakvu vrstu analize i na taj način aktivno se uključite u proces javnog zagovaranja i sprovođenja praktičnopolitičkih predloga Istraživačkog foruma.

Takođe, bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo kada bismo od vas dobili usmene ili pisane komentare, sugestije i utiske o ovoj analizi. Ukoliko budete prihvatili naš poziv, komentare možete da pošaljete na mail: relja.bozic@emins.org.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 2.2.2012.

RADIONICA MEDIJA CENTRA ZA UNAPREĐENJE ODNOSA SA JAVNOŠĆU NAMENJENA PREDSTAVNICIMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA BIĆE ODRŽANA 13. FEBRUARA 2012. GODINE

Radionica Medija centra za unapređenje odnosa sa javnošću namenjena predstavnicima nevladinih organizacija biće održana u ponedeljak 13. februara 2012, 10:00-17:00. Lokacija: Medija centar Beograd, Terazije 3/II.

Medija centar Beograd vas poziva na jednodnevni trening iz oblasti komunikacije sa javnošću i medijima putem internet prezentacije, društvenih mreža i mejling liste. Cena učešća na radionici iznosi 5.000* dinara, a prijave mogu biti grupne ili individualne. Radionica će biti odžana u prijatnom i modernom prostoru Medija centra u centru Beograda. U cenu treninga su uključena predavanja, vežbe, i osveženje tokom nekoliko predviđenih pauza. Svi polaznici dobiće potrebne materijale za predavanja i vežbe.

Radionicu vodi gospođica Vesna Opavsky, šef sajta Medija centra, a ekskluzivni predavač je gospodin Miloje Sekulić CMC, internet i poslovni konsultant.

Program obuke prilagođen je potrebama organizacija civilnog društva i namenjen poboljšanju komunikacije sa medijima i većoj vidljivosti same organizacije i njenih aktivnosti. Trening omogućava usavršavanje rada sa internetom koji je jedan od najznačajnijih PR alata. Pored novih ideja, radionica nudi konkretna uputstva i tehnička objašnjenja.

Neke od tema koje će biti zastupljene:

- Značaj i mogućnosti interneta u PR-u i analiza primera
- Zahtevi dobrog veb sajta i korišćenje prednosti interneta
- Analiza korisnika i definisanje ciljnih grupa
- Formatiranje tekstova za veb
- Dizajn, vizuelni identitet i jačanje brenda
- Prikupljanje, obrada i plasiranje sadržaja
- Internet promocija
- Struktura vebsajta, organizacija sadržaja i dinamika izmena početne stranice sajta
- Rad sa mejling listama. Kreiranje i slanje saopštenja za medije
- Plasiranje informacija na društvene mreže (Facebook, Twitter, Youtube...). Onlajn aktivnosti i građenje specijaliyovanih internet zajednica
- Praćenje statistika posete vebsajtu
- Plan izrade novog vebsajta
- Optimizacija za veb pretraživače (Google, Bing, Yahoo)

Svi polaznici dobiće sertifikat, kao potvrdu o učešću na radionici i fotografije sa treninga u digitalnom formatu.

Kontakt: Snežana Petrović spetrovic@mc.rs, telefon: 011/33 49 541, mobilni: 063/406 931

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 2.2.2012.

PRODATO 466.416 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 2. februara 2012. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 02. februara 2012. godine, prodato je 466.416 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.664.160.000,00 dinara. To predstavlja 77,74 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 10.48 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 02. avgusta 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 2.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Privredna Komora Srbije, Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom infrastrukture i energetike, pozivaju privrednike na radionicu o međunarodnom razvoju u vezi klimatskih promena, koja će biti održana 09. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat.

Cilj radionice je predstavljanje i diskusija o osnovama Šeme EU za trgovinu emisijama, njenoj implementaciji u Srbiji, kao i o potencijalnom uticaju na energetski sektor Srbije. Učesnicima radionice biće predstavljene najnovije informacije o meĐunarodnim, kao i o politici EU u vezi klimatskih promena, nakon konferencije koja je održana u Durbanu, i o njenim posledicama po Srbiju.

Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" treba da pruži pomoć Srbiji u održivom razvoju energetskog sektora povećanjem kapaciteta za implementaciju pravnih normi Evropske unije koje se tiču energije i klime.

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta: www.sudes.rs

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, potvrdu prisustva do 6. februara pošaljite na elektronsku adresu: office@sudes.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/pozivno%20pismo%20za%209.%20feb.pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

SKUP NA TEMU "PRIORITETNE NACIONALNE AKCIJE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA" BIĆE ODRŽAN 6. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u saradnji sa Japanskom agencijom za medjunarodnu saradnju i Privrednom komorom Srbije, poziva privrednike na skup o prioritetnim nacionalnim akcijama povećanja energetske efikasnosti u borbi protiv klimatskih promena koji će biti održan 06. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat

Cilj skupa je predstavljanje konkretnih aktivnosti povećanja energetske efikasnosti, definisanih kao prioritetnih u oblasti borbe protiv klimatskih promena na nacionalnom nivou. Pored samih aktivnosti, odnosno infrastrukturnih i projekata promene tehnologija, na skupu će biti predstavljeni i podaci o potrebnim finansijskim sredstvima, potencijalnim investitorima i smanjenjima emisija gasova sa efektom staklene bašte koji će nastati kao posledica sprovodjenja istih.

Prioritetne aktivnosti povećanja energetske efikasnosti na nacionalnom nivou identifikovane su u procesu realizacije projekta: "Projekat jačanja kapaciteta za pripremu nacionalno odgovarajućih akcija mitigacije (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)", koji Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja realizuje u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku i Agencijom za energetsku efikasnost.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, svoju potvrdu prisustva (sa kontakt podacima) možete poslati do 01.02.2012. godine na elektronske adrese : ana.repac@ekoplan.gov.rs ili verica.raznatovic@pks.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv za 6. februar možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Pozivno%20pismo%20za%2006.02.2012.g..pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

GRAĐANSKE INICIJATIVE ZAJEDNO SA TIMOM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA I KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE PRIPREMILE DEVETI VODIČ KROZ POTENCIJALNE DOMAĆE IZVORE FINANSIRANJA

Građanske inicijative su zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremile deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji.

Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji - kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građanki i građana.

Vodič je u elektronskoj verziji dostupan je na adresi: http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/9-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (ONLINE) a uskoro će biti i u štampanom izdanju.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 1.2.2012.

INFORMACIJA O IZDAVANJU UVERENJA O UČEŠĆU VOJNIH OBVEZNIKA U RATU RADI OSTVARIVANJA STAŽA U DVOSTRUKOM TRAJANJU KOJI SE VODI KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

U postupku ostvarivanja staža u dvostrukom trajanju, koji se vodi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, vojni obveznici su dužni da, uz zahtev za priznavanje i upis ratnog staža, dostave i uverenje o učešću u ratu.

Pravni osnov za priznavanje učešća u ratu:

Osnov za priznavanje učešća u ratu (isključivo u periodu od 17.08.1990. do 19.05.1992. godine), licima koja su bila pripadnici jedinica JNA i VJ i jedinica TO koje su se nalazile pod komandom JNA i VJ, nalazi se u zakonskom propisu važećem u navedenom vremenskom periodu. (Zakon o službi u oružanim snagama).

Licima koji su bili pripadnici jedinica TO na teritoriji ostalih republika bivše SFRJ, izvan teritorije Republike Srbije, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će zaključkom odbaciti zahteve, iz razloga mesne nenadležnosti (jer je država Srbija pravni sledbenik Državne zajednice SCG (SCG - SRJ, SRJ - SFRJ), a kako su jedinice TO bile organizovane na teritorijalnom principu kao republički organi, Republika Srbija ne može imati mesnu nadležnost na teritoriji ostalih bivših republika SFRJ).

Lice koje je imalo raspored po osnovu radne obaveze u državnom organu ili velikom tehničkom sistemu od interesa za odbranu zemlje, ne može se smatrati borcem, u skladu sa Zakonom, jer nije izvršavalo vojne i druge dužnosti u ratnoj jedinici, već radnu obavezu na radnom mestu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 1.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: DOKAZ O PLAĆENOM PDV ZA UNOS NAFTE I NAFTNIH DERIVATA NA TERITORIJU APKM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 61
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN UVOZA RVAČKIH BORILIŠTA ZA POTREBE ŠAMPIONATA U RVANJU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 26
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV KOD PROMETA AUTOMOBILA KOJI JE SUBVENCIONISAN IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DOKAZIVANJE UPOTREBE SILE PREMA OSUMNJIČENOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 89
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEOBAVEZNOST DONOŠENJA POSEBNOG REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA OKRIVLJENOG ILI NJEGOVOG BRANIOCA ZA OBUSTAVU POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 37
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEPRAVO PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA U INTERESU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 6
 • Apelacioni sud u Beogradu: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NEPRAVO PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 405
 • Apelacioni sud u Beogradu: PUŠTANJE OKRIVLJENOG NA SLOBODU NA OSNOVU REŠENJA O PRIHVATANJU JEMSTVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 140
 • Apelacioni sud u Beogradu: SVEST OKRIVLJENIH O ZAJEDNIČKOM DELOVANJU KOD SAIZVRŠILAŠTVA - Krivični zakonik: član 33
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 64 - Zakon o stečaju: član 150 stav 4 i član 160 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 65 - Zakon o stečaju: član 166, član 167 stav 1 i član 173 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 66 - Zakon o stečaju: član 164 st. 1 i 5
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 67 - Zakon o stečaju: član 10 stav 3, član 164 stav 4 i član 166
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 68 - Zakon o stečaju: član 162, član 163 stav 2 tačka 1) i član 164
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 69 - Zakon o stečaju: član 152 stav 1 i čl. 159 i 160
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 70 - Zakon o stečaju: čl. 45, 46, 166 i 167
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 31.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće za staklorezačke i staklobrusačke poslove "Staklopan" a.d.

7009097

27. St. broj 2154/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2625

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. St. broj 2154/2011 od 16. januara 2012. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za staklorezačke i staklobrusačke poslove "Staklopan" a.d., Beograd, Kumodraška 247a, matični broj 7009097, PIB 101822586.
Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Stojanović Dragica iz Beograda, Brankova 28, IV sprat.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 27. februar 2012. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
Ispitno ročište određuje se za 11. jun 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Suda, 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Vujošević Graditelji" d.o.o.

 

1. St. broj 2790/11

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2298

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Vujošević Graditelji" d.o.o. u stečaju iz Beograd - Ritopek, Smederevski put 1c, pod br. 1. St. 2790/2011 oglašava obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "Vujošević graditelji" d.o.o. u stečaju, Beograd - Ritopek, Smederevski put 1c. Prva sednica će se održati 8. februara 2012. godine u Beogradu, u ul. Kneginje Ljubice 3/17 u prostoru stečajnog upravnika sa početkom u 10,00. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
1. izbor predsednika skupštine poverilaca,
2. određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora,
3. razno.
Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za inženjering "Investing" d.o.o.

07091664

5. St. broj 3856/11

 

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/INVESTING.shtml/seo=/
companyid=28789

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 3856/2011 od 27. decembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za inženjering "Investing" d.o.o. iz Beograda, Savska 9, matični broj 07091664, PIB 100057793, a na predlog likvidacionog upravnika Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, od 2. decembra 2011. godine.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23.
III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 20. februar 2012. godine u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.
IV - Ispitno ročište određuje se za 23. maj 2012. godine u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.
V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Mešovito preduzeće za proizvodnju, izgradnju i promet "LP Gas" d.o.o.

 

15. St. broj 131/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 15-St. broj 131/2010 od 12. januara 2012. godine obustavio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
Mešovito preduzeće za proizvodnju, izgradnju i promet "LP Gas" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Dr. Ivana Ribara 119/11, a istim rešenjem od 12. januara 2012. godine je nastavljen postupak stečaja nad stečajnom masom Mešovitog preduzeća za proizvodnju, izgradnju i promet "LP Gas" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Dr Ivana Ribara 119/11.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za puteve "VG-4" a.d.

 

1. St. broj 16/10

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=93

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/JIP+KNJAZEVAC+-+RTV+VG-4.shtml/seo=/companyid=20417

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "VG-4" a.d. Knjaževac. Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St-16/10 od 23. decembra 2011. godine, zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku Preduzeće za puteve "VG-4" a.d. Knjaževac.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Zadružno poljoprivredno preduzeće "RASADNIK" sa p.p.

07706146

3. St. broj 77/2010

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=425

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/RASADNIK.shtml/seo=/
companyid=15845

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. broj 77/2010 od 16. januara 2012. godine, usvojen Završni izveštaj stečajnog upravnika Slobodana Kocića iz Kutlova, sa Završnim računom od 11. novembra 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadružno poljoprivredno preduzeće "RASADNIK" sa p.p. Aranđelovac, matični broj 07706146, PIB 100998186. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Slobodanu Kociću iz Kutlova, u iznosu od 1.291.107,26 dinara, i odobrava isplata razlike između isplaćene preliminarne nagrade 320.000,00 dinara i određene konačne nagrade, u iznosu od 971.107,26 dinara.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja, izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata.
Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 16. januara 2012. godine.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

DOO "Motopromet"

17021389

2. St. broj 373/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2636

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Motopromet" iz Niša, doneo je 17. januara 2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Motopromet" iz Niša, Ristićeva 34, matični broj 17021389, PIB 100232525.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dušanka Ćetković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 24. februara 2012. godine u 12,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 8. maja 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 17. januara 2012. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Radnički univerzitet "Slobodan Jović"

 

3. St. 344/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2420

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva, za 14. februar 2012. godine u 10,30 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DOO "New Don"

 

3. St. broj 256/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2138

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "New Don" iz Goloboka doneo je
REŠENJE
Ispitno ročište radi ispitivanja prijave Uni kredit banke zakazuje se za 14. februar 2012. godine u 10,45 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Steel-Promet" Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu sa p.o.

8285209

3. St. broj 61/2010

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=522

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Steel-Promet" u stečaju iz Nove Pazove, 19. januara 2012. godine pod poslovnim brojem St-61/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Steel-Promet" Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu sa p.o. iz Nove Pazove, Kozaračka 72, MB: 8285209, PIB: 101240383 za 13. februar 2012. godine u 14,00 časova u sudnici broj 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Trg svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

RJ Kompani "Putevi Bajina Bašta"

07216572

St. broj 210/11

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2674

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/PZP+BAJINA+BASTA.shtml/
seo=/companyid=8083

Privredni sud u Užicu, objavljuje da je 13. januara 2012. godine doneo rešenje St. broj 210/11 sledeće sadržine:
I. Usvaja se predlog predlagača opštine Bajina Bašta podnet 27. oktobra 2011. godine, Elektrosrbija Kraljevo - Elektrodistribucija Užice Pogon Bajina Bašta podnet 13. decembra 2011. godine i predlog Jakšić Petra iz Bajine Bašte i drugih navedenih lica u predlogu koji je podnet 26. decembra 2011. godine i otvara se stečajni postupak nad RJ Kompani "Putevi Bajina Bašta" u likvidaciji Bajina Bašta, Milenka Topalovića 94, MB: 07216572, PIB: 100760100, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilić Petrašin iz Užica, Karađorđeva 26.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave, ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka s priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Upozoravaju se poverioci da će neblagovremeno podnesene prijave potraživanja biti odbačene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 20. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VI. Saziva se sednica skupštine poverilaca za 20. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VII. Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 13. jun 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 13. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

d.o.o. "Elektroluks"

 

Posl. broj 2. St 169/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2437

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad d.o.o. "Elektroluks" - u stečaju Ivanjica, dana 11. januara 2012. godine, za dan 6. marta 2012. godine u 12,30 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

Izvor: Redakcija, 1.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.