Aktuelne vesti na dan 05. oktobar 2011

 


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 28/1-15. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>
SL. GLASNIK RS, BROJ 73 OD 30.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

PRAVILNIK O IZMENI PRАVILNIKА O STАNDАRDIMА I POSTUPKU ZА SPOLJАŠNJU PROVERU KVАLITETА VISOKOŠKOLSKIH USTАNOVА ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

PRAVILNIK O PАRАMETRIMА KVАLITETА JАVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKАCIONIH USLUGА I SPROVOĐENJU KONTROLE OBАVLJАNJA DELАTNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKАCIJА ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

PRAVILNIK O VISINI I NАČINU OBRАČUNА I NАPLАTE NАKNАDE ZА IZDАVАNJE АKTА O USLOVIMА ZАŠTITE PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O ZАŠTITI IMOVINE DELOVА PREDUZEĆА ČIJE JE SEDIŠTE NА TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKА SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

UREDBA O KRITERIJUMIMА ZА RАSPODELU TRАNSFERА SOLIDАRNOSTI JEDINICАMА LOKАLNE SАMOUPRАVE ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011

Pravni osnov za donošenje Zakona i komparativno zakonodavstvo
Pravna zaštita poslovne tajne
Informacije koje se ne smatraju poslovnom tajnom
Pojam poslovne tajne
Elementi neophodni za zaštitu poverljive informacije
Mere zaštite poslovne tajne
Pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu
Delo nelojalne konkurencije
Zaštita posebne kategorije informacija
Zaštita posebne kategorije informacija
Tužba zbog povrede poslovne tajne
Određivanje privremene mere i obezbeđenje dokaza
Očuvanje tajnosti zaštićenih, neotkrivenih informacija
Povreda poslovne tajne kao privredni prestup

 

 • KOMENTAR ZAKONA O VRАĆАNJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011

OSNOV ODUZIMANJA
VREME ODUZIMANJA
Opšte pravilo
Specijalno pravilo
SUBJEKTI DENACIONALIZACIJE
OBLICI DENACIONALIZACIJE
Vraćanje u naturi
Vrsta stvari
Obim vraćanja
Građevinsko zemljište
Poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište.
Stambeni i poslovni objekti
Pokretne stvari
Posledice vraćanja prava svojine
Obeštećenje
Obveznice
Akontacija
OBVEZNICI DENACIONALIZACIJE
POSTUPAK DENACIONALIZACIJE


 • NOVČANO POTRAŽIVANJE RAZLUČNOG POVERIOCA I MOGUĆNOST KOMPENZACIJE
 • KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ - "Sl. glasnik RS", br. 73/2011: • Rok za podnošenje zahteva za sporazumno utvrđivanje udela u kapitalu društvenog preduzeća do 31.3.2012. godine •

 

 • KOMENTAR NOVE UREDBE O KRITERIJUMIMА ZА RАSPODELU TRАNSFERА SOLIDАRNOSTI JEDINICАMА LOKАLNE SАMOUPRАVE - "Sl. glasnik RS", br. 73/2011

DODATNI KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA TRANSFERA SOLIDARNOSTI
Raspored sredstava i formula za raspodelu sredstava


 • UTVRĐENA JE METODOLOGIJA ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2011) I DONETA JE JEDINSTVENA LISTA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)

Važnost postojanja i donošenja jedinstvene liste razvijenosti
Uredba o metodologiji
Uredba o jedinstvenoj listi


 • KRETANJE INDEKSA AKCIJA BEOGRADSKE BERZE - OKTOBAR 2011. GODINE
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IZDATIH JEMSTAVA, GARANCIJA I MENICA

Izdata jemstva i garancije kao instrumenti obezbeđenja
Računovodstveno evidentiranje menica
Menica kao instrument obezbeđenja
Menica kao instrument plaćanja i kreditni instrument
Indosiranje menice


 • VISINA NOVČANE NAKNADE OBAVEZNO OSIGURANOG LICA
 • OBRAČUN I NAPLATA UVOZNIH DAŽBINA ZA PRIVREMENO UVEZENU ROBU SA DELIMIČNIM OSLOBOĐENJEM OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA
VLADA RS PRIPREMA IZMENE ZAKONSKIH PROPISA KAKO BI SE OBEZBEDILE PORESKE OLAKŠICE ZA PROIZVODNE KOMPANIJE KOJE POSLUJU U SLOBODNIM ZONAMA

"Vlada Srbije priprema izmene zakonskih propisa kako bi se obezbedile poreske olakšice za proizvodne kompanije koje posluju u slobodnim zonama", najavio je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Miodrag Ðidić.

On je rekao da će se navedenom promenom zakonskih propisa stvoriti uslovi za veće privlačenje stranih ulagača i upošljavanje velikog broja ljudi.

Reč je o izmenama Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na zarade, rekao je Ðidić u intervjuu Tanjugu.

Ðidić je istakao da u slobodnim zonama postoji potencijal za zapošljavanje više od 100.000 ljudi i dodao da je davanje ovih olakšica moguće samo dok Srbija ne uđe u Evropsku uniju.

Slobodne zone su, inače, fizički ograđen i označen deo teritorije Srbije gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti i predstavljaju infrastrukturno opremljeno zemljište na kome važi stimulativni režim poslovanja.

Ðidić, koji je u Ministarstvu finansija nadležan za carinsku i poresku upravu, precizirao je da će biti predloženo da firme koje posluju u slobodnim zonama ne plaćaju porez na dobit, koji u Srbiji trenutno iznosi 10 odsto.

Predlog promena navedenih propisa je, kako je naglasio državni sekretar, već pripremljen i uskoro bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri.

"Mogu slobodno da kažem da će do kraja godine sigurno biti na vladi, a zatim i u Skupštini, izmene Zakona o porezu na dobit", rekao je on i dodao da bi se te odredbe primenjivale već od iduće godine.

Ðidić je naglasio da bi trebalo da se do kraja godine ukine da firme u slobodnim zonama između sebe plaćaju porez na dodatu vrednost (PDV), a namera je da se i izmenama Zakona o porezu na zarade i uvede odredba kojom bi se država odrekla dela iznosa poreza na zarade koji ide u budžet.

"Većina poreza na zarade, odnosno 80 odsto, pripada lokalnoj samoupravi, a 20 odsto državi. Mislim da bi država mogla da se odrekne uplate po osnovu ovih poreza", rekao je Ðidić i istakao i da je namera da se stvori tržišna utakmica između gradova pa će tako biti otvorena mogućnost da se lokalne samouprave takođe odreknu dela svog poreza.

"Mislim da ćemo biti konkurentni u narednom periodu, jer ove uslove ne mogu da daju zemlje članice EU", rekao je Ðidić, naglašavajući da je u Uniji dozvoljeno ono što se trenutno u slobodnim zonama i nudi - da nema plaćanja PDV i carine pri uvozu repromaterijala i izvozu gotovih proizvoda.

U Srbiji postoji sedam slobodnih zona i u njima posluje 106 inostranih kompanija.

Slobodne zone postoje u Subotici, Novom Sadu, Šapcu, Zrenjeninu, Užicu, Kragujevcu i Pirotu, a u planu je otvaranje takvih zona u Smederevu i Nišu.

Od početka godine najznačajniji inostrani investitor je "Norma grupa" koja je uložila u slobodnu zonu Subotica - izgradiviši fabriku u kojoj planira da zaposli oko 400 radnika.

U grupi kompanija koje su došle i posluju u slobodnim zonama su i "Mišelin", "Simens", "Fijat", Kolpa, Novadis..., a do sada je najviše interesenata iz Italije, u oblasti automobilske industrije.

Ðidić je istakao da je Kina zainteresovana za otvaranje slobodne zone u Smederevu, gde bi Dunavom plasirala svoje proizvode širom Evrope. On tvrdi da pregovori o tome idu u dobrom pravcu.

Državni sekretar se osvrnuo i na rad carine ističući da je njeno funkcionisanje značajno unapređeno poslednjih godina, pa je tako "za ovih par godina promenjena "krvna slika" infrastrukture carine".

Modernizovana je većina carinskih graničnih prelaza, a završen je i proces skeniranja carinskih prelaza, pa je tako od 12 skenera, u funkciji osam, a u narednih mesec dana biće pušteni u rad i ostali skeneri.

"Do kraja godine završićemo i postavljanje savremenog skenera na Aerodromu "Nikola Tesla", rekao je Ðidić.

Kao značajne novine on je najavio i pojednostavljenje postupka carinjenja za kompanije, jer će im biti omogućeno da umesto odlaska u najbližu carinarnicu, popune obrasce, pošalju ih carinarnici elektronskim putem i jave carinarnici da imaju robu za izvoz.

"Ukoliko u roku od pet minuta ne dobijete odgovor da će doći neko da to pogleda, vi izvozite robu", rekao je Ðidić i dodao da će taj sistem biti primenjivan za sada kod nekoliko uglednih srpskih kompanija, a da je cilj da se taj postupak proširi na sve firme u Srbiji.

Ðidić je podsetio i da je Vlada protekle sedmice podigla limit za oslobođanje od plaćanja carine za robu u vrednosti do 70 evra.

"Pojednostavljeno rečeno, vi ste mogli da naručite robu iz inostranstva, knjigu recimo, čija je vrednost 50 evra i vi ćete platiti sve dažbine, jer je do sada bila oslobođena plaćanja carine roba vrednosti do 45 evra. Sada se to menja pa roba u vrednosti do 70 evra ne podleže plaćanju carine", rekao je Ðidić.

Izvor: Tanjug, 1.10.2011.

TEKST NACRTA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU JE ZAVRŠEN I VLADA RS BI TREBALA DA UTVRDI USKORO NJEGOV PREDLOG

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić izjavio je danas da se ove godine u Srbiji očekuje između 2,5 i tri milijarde evra direktnih stranih investicija, uključujući i već započete, pri čemu je istakao da će donošenjem zakona o javno-privatnom partnerstvu obim inostranih ulaganja biti povećan.

Ćirić je na 11. ekonomskom samitu u Beogradu saopštio da je završen Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu i Vlada Srbije bi trebalo da utvrdi predlog tog zakona tokom ovog meseca.

"Zakon o javno-privatnom partnerstvu predstavljaće dobar okvir da privatni investitori iz inostranstva ulažu u projekte koje lokalne samouprave ne mogu same da realizuju", saopštio je ministar.

On je naveo da je Srbiji za ekonomski napredak potreban godišnji rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od četiri odsto, uz napomenu da je to moguće ostvariti uz povećanje proizvodno orijentisanih direktnih stranih investicija i rast izvoza.

Ćirić je podsetio na dobre primere stranih investicija uz državne podsticaje kao što su ulaganja "Benetona" i "Fijata", pri čemu je naglasio da se očekuje da će u narednoj godini izvoz iz "Fijatove" fabrike automobila u Kragujevcu biti između 1,3 i 1,5 milijardi evra.

Glavne zamerke stranih investitora, kako je naveo, jesu valutni rizik, odnosno rizik preteranih oscilacija kursa.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.10.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI - SNIMANJE PRSTIJU ZAPOSLENIH U SVRHU KONTROLE KORIŠĆENJA RADNOG VREMENA PREDSTAVLJA NEDOPUŠTENU OBRADU LIČNIH PODATAKA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je uputio Zdravstvenom centru "Dr Dragiša Mišović" u Čačku Upozorenje u kome ukazuje da snimanje prstiju zaposlenih u svrhu kontrole korišćenja radnog vremena predstavlja nedopuštenu obradu ličnih podataka u smislu člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Poverenik je naložio Centru da ga u roku od 15 dana obavesti o merama preduzetim za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti radi eventualnog preduzimanja daljih mera.

S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Veći broj radnika Zdravstvenog centra koji su smatrali da je kontrola radnog vremena organizovana na način koji ugrožava njihovu privatnost, obratio se Povereniku sa zahtevom za zaštitu prava.

Nakon sprovedenog nadzora utvrđeno je da je u Centru organizovano uzimanje otisaka prsta, tačnije snimanje prsta iz tri tačke i pretvaranje u algoritam za otiske prstiju jedinstven za svakog zaposlenog, koji bi se čuvao u centralnom serveru i na osnovu koga bi se vršilo identifikovanje zaposlenog prilikom dolaska i odlaska s posla. Uvođenjem biometrijskih mera imajući u vidu svrhu obrade vređa se princip srazmernosti, kao jedan od osnovnih principa utvrđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Takva obrada je prekomerna i nesrazmerna i predstavlja nepotrebno zadiranje u privatnost pojedinca, jer se svrha obrade može postići i na mnoge druge, manje invazivne načine. Budući da za takvu obradu podataka ne postoji ni zakonom utvrđen osnov, ni saglasnost zaposlenih, usledilo je ovo Upozorenje. Očekujem od rukovodstva Centra da u skladu sa istim postupi, a u slučaju potrebe biće preduzete i druge mere.

Ovaj slučaj karakterističan je po tome što se prvi put kod nas na formalan način otvara problem u vezi sa obradom biometrijskih podataka o ličnosti. Stoga je dobra prilika da još jednom upozorim na to da Srbija nema nikakav zakon koji bi na opšti i sistemski način uređivao obradu biometrijskih podataka. Ako to ostane tako, imajući u vidu da je reč o pitanju koje je za mnoge građane veoma delikatno sa pravnog, etičkog, psihološkog, religijskog i drugih aspekata izvesno ćemo se s tim u vezi suočavati sa sve češćim i sve većim problemima.

Da bi te probleme, u odsustvu zakona, koliko toliko predupredili moramo insistirati na primeni prihvaćenih međunarodnih standarda zasnovanih pre svega na Direktivi 95/46/EZ, standarda po kojima je obrada biometrijskih podataka dopuštena samo kada je izričito predviđena zakonom odnosno neophodna. A još jednom naglašavam da odgovoran odnos prema obradi biometrijskih podataka zahteva da se ona što pre uredi zakonom."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 4.10.2011.

NA OSNOVU ZAKONA O KULTURI - MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA RASPISALO KONKURS RADI PRIKUPLJANJA PREDLOGA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI ZA 2012. GODINU

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva raspisalo Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2012. godinu.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1)    muzičke umetnosti;
2)    dramskih umetnosti;
3)    umetničke igre;
4)    vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
5)    književnosti - manifestacije i nagrade;
6)    izdavačke delatnosti - periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;
7)    kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva (filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);
8)    izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva;
9)    naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
kao i
10)  kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji;
11)  kulturne delatnosti Srba u inostranstvu;
12)  kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom;
13)  kulturne delatnosti dece i za decu i mlade.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije, osim za redni broj 11, gde pravo učešća imaju i pravna lica izvan teritorije Republike Srbije.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, telefon: 011/33-98-911 svakog radnog dana od 9.00 do 16.00 časova.
Tekst konkursa i odgovarajući formulari se nalaze na stranici: http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=8034

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, 3.10.2011.

NACRTOM ZAKONA O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE PREDVIĐENO DA 18 MESECI OD NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU TOPLANE POČNU DA PRIMENJUJU NOVI TARIFNI SISTEM

Toplotna energija bi već sledeće grejne sezone mogla da počne da se naplaćuje po utrošku, izjavio je 4. oktobra pomoćnik ministra infrastrukture i energetike Miloš Banjac. "Ta oblast je detaljno uređena predlogom zakona o racionalnoj upotrebi energije, koji bi Vlada Srbije mogla da razmatra na sednici sledeće nedelje", naveo je Banjac.

Na skupu o naplati toplotne energije prema potrošnji ocenjeno je da je to najefikasniji i najbrži način za uštedu energije i da će od toga imati koristi svi, ali je ukazano i na mnoge izazove, poput loše izolacije zgrada, prilagođavanja sistema grejanja, ekonomskih i socijalnih teškoća.

Nacrtom zakona o racionalnoj upotrebi energije predviđeno je da 18 meseci od stupanja na snagu tog zakona toplane počnu da primenjuju novi tarifni sistem, kazao je Banjac u diskusiji na Beogradskim sajmu koju je organizovao Centralno-evropski forum za razvoj (CEDEF).

On je kazao da očekuje da će se predlog zakona naći naredne sedmice na sednici Vlade Srbije.

Predlog zakona o racionalnoj upotrebi energije sada je u drugom krugu usaglašavanja sa ostalim ministarstvima, do sada su uglavnom usvojene primedbe na zakon, a sada se čeka na mišljenje Ministarstva finansija, kazao je Banjac i dodao da će kontaktirati to ministarstvo kako bi već danas dobio mišljenje.

"Najveći problem je oko Fonda za energetsku efikasnost. Ministarstvo finansija i dalje misli da ovaj fond nije dobro rešenje. Mišljenje Ministarstva energetike, ali i drugih ministarstava, jeste da je to dobro rešenje", kazao je Banjac. Dodao je da cilj osnivanja tog fonda nije da se dodatno finansijski opterete građani već da se prikupe sredstva i usmere u projekte energetske efikasnosti.

U planu zasebni računi za grejanje

Govoreći o nacrtu zakona, pomoćnik ministra Banjac kazao je da se njime detaljno uređuje pitanje naplate toplotne energije prema potrošnji. Kako je naveo, lokalne samouprave će biti dužne da donesu nove tarifne sisteme sa obrazloženom metodologijom obračuna, dok će obaveza Ministarstva energetike da predvidi, odnosno uradi analizu potencijalnog opterećenja stanovništva.

Toplane će ubuduće u slučaju priključivanja novih objekata na sistem grejanja morati da ugrade merne uređaje u podstanice, kazao je Banjac i dodao da će obaveza toplana biti da definišu uslove za uvođenje uređaja za regulisanje i merenje toplote. Za grejanje će se izdavati zasebni računi i to će biti nadležnost toplana, a u računima će biti navedena potrošena energija, cena i potrošnja u prethodnom mesecu.

On je ocenio da je jedan od najboljih načina za uštedu energije uvođenje naplate po utrošku i naveo da bi, prema procenama, na taj način moglo da se uštedi u potrošnji od 15% do 20% energije.

Zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost Bojan Kovačić naveo je da EU izdvojila 11 milijardi evra za podršku zemljama jugoistočne Evrope i bivšeg Sovjetskog Saveza u susedstvu u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

On je upozorio da u Uniji ima zahteva da se tržište EU zatvori za takozvane "energetske rasipnike".

Podsetio je da Srbija ima obavezu da se u oblasti energetske efikasnosti usklađuje sa direktivama EU i naveo da je u Uniji u junu predložena nova direktiva na tom planu kojom se od članica zahtevaju uštede i propisuju obavezne mere, ali ne i obavezujući ciljevi.

Izvor: Izvod iz vesti EurActiv.rs, 4.10.2011.

SEMINAR "NAPLATA SPORNIH POTRAŽIVANJA - PRAVNE ALTERNATIVE" BIĆE ODRŽAN 18. OKTOBRA 2011. GODINE

Privredna komora Srbije - Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju i Akademija za bankarstvo i finansije organizuju jednodnevni instruktivni seminar "Naplata spornih potraživanja - pravne alternative" 18. oktobra (utorak) 2011. godine, od 9.00 do 17.00 sati, Vila Narodne banke Srbije, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 26.

TEME:

- Blagovremena identifikacija spornog potraživanja
- Poznavanje uobičajenog poslovanja i ponašanja klijenta i identifikacija "znakova upozorenja"
- Redovna provera dostupnih podataka o poslovanju dužnika (APR, NBS, Kreditni biro)
- Sredstva obezbeđenja potraživanja: menica, jemstvo, hipoteka, zaloga i njihove slabe tačke
- Priprema izlazne strategije: reprogramiranje, restrukturiranje ili prinudno izvršenje
- Izvršenje mirnim putem (tehnike pregovaranja sa dužnikom i kontakt sa drugim poveriocima)
- Blokada računa i moguće posledice
- Prinudno izvršenje sudskim ili vansudskim putem
- Zakon o hipoteci i Zakon o izvršnom postupku
- Zakonska rešenja i problemi u praksi
- Moguće opstrukcije od strane dužnika (statusne promene, pokretanje postupka likvidacije, stečaja, otuđenje imovine)
- Pravna podrška u svim fazama rešavanja problematičnog potraživanja, kao i u fazama naplate duga        
  
Seminar je namenjen pravnicima i menadžerima u privrednim društvima i MSP koji se suočavaju sa problemom naplate spornih potraživanja
Telefon za prijavu: 011 3300 949, 3300 946, faks 011 3238 612, e-mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Privredna komora Srbije, 3.10.2011.

STRATEGIJOM RAZVOJA PORESKE UPRAVE OD 2011. DO 2015. GODINE PREDVIĐENE KONTROLE BEZ KONTAKTA PORESKE INSPEKCIJE I OBVEZNIKA

Pomoćnik direktora Poreske uprave Zoran Vasić najavio je da će osavremenjivanjem te institucije poreske kontrole biti obavljane bez direktnog kontakta poreske inspekcije i poreskog obveznika.

Pomoćnik direktora Vasić je u izjavi Tanjugu rekao da je to predviđeno Strategijom razvoja Poreske uprave od 2011. do 2015. godine.

Vasić je istakao da ne stoje primedbe privrednika da kontrole inspekcijskih organa dugo traju, pošto dužina kontrole zavisi od pojedinačnog slučaja, odnosno da li postoje naznake da se radi o većim nepravilnostima.

Privrednici, takođe, propise u ovoj oblasti ocenjuju kao nejasne i teško primenljive.

"Kontrole poreskih obveznika gde postoji indicija da se radi o većim nepravilnostima sigurno traju duže. Kod onih preduzetničkih radnji gde radi samo vlasnik, jeste da njegovo prisustvo u postupcima kontrole, ne dozvoljava da on može i istovremeno da obavlja delatnost. Međutim, u svim onim slučajevima gde su to višečlana društva ili radnje koje imaju veći broj zaposlenih, mi ne zatvaramo objekat", objasnio je Vasić.

Vasić je naglasio da poreski inspektor zatvara objekat jedino ukoliko ne završi u potpunosti svoj posao, a poreski obveznik se ne složi da ta kontrola bude okončana po završetku radnog vremena.

"Onda postoji mogućnost da poreski inspektor zapečati radnju, ali je obavezan da je otvori sa početkom radnog vremena sledećeg dana", naglasio je Vasić.
Pomoćnik direktora je ukazao da je Poreska uprava poslednjih godina učinila veliki pomak u ostvarivanju rezultata punjenja republičkog budžeta.

"Mi smo i u 2009. i u 2010. u potpunosti ispunili taj plan sa jednim neznatnim prebačajem. Tako je u 2010. plan prebačen za nekih 0,9 odsto, odnosno za oko 15 milijardi dinara", naglasio je on.

Po Vasiću, Poreska uprava, s obizirom na stanje u privredi, naplaćuje nešto manje od predviđenog iznosa planom punjenja budžeta za ovu godinu te je tako zaključno sa avgustom naplata manja za oko 2,7 odsto.

Vasić je istakao da je Strategijom poreske uprave 2011. do 2015, predviđeno informisanje i obučavanje poreskih obveznika, što će dovesti do veće naplate poreza.

S tim u vezi, napomenuo je Vasić, krajem septembra je potpisan sporazum između Privredne komore Beograda i Poreske uprave Srbije koji predviđa poboljšanje informisanja i edukacije poreskih obveznika.

Pomoćnik direktora je rekao da to ne znači kako Poreska uprava u potpunosti obustavlja svoje kontrole.

"Kontrole će i dalje postojati, samo će u narednom periodu biti usmerene prema poreskim obveznicima koji ne izmiruju dovoljno svoje obaveze", kazao je Vasić.

Vasić je dodao i da je nedovoljan broj inspektora za obavljanje sveobuhvatnijih kontrola.

"Što se tiče dosadašnjeg broja inspektora, on je relativno mali za opsežnije i dublje kontrole", ukazao je Vasić.

Prema dosadašnjim podacima, 750 poreskih inspektora trenutno kontroliše oko 117.000 firmi, obveznika poreza na dodatu vrednost (PDV).

Prema podacima PKS, troškovi privrede po osnovu inspekcijskih kontrola iznose oko 13 miliona evra godišnje.

Izvor: Tanjug, 3.10.2011.

KROZ IZMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA I DRUGIH PROPISA NEOPHODNO POVEĆATI OVLAŠĆENJA POVERENIKA, PRODUŽITI ROK ZASTARELOSTI ZA PREKRŠAJE I ZABRANITI DA SE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UMANJI ODREDBAMA DRUGIH PROPISA

Transparentnost - Srbija, podseća povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, 28. septembra, da je pravo na pristup informacijama i javnost rada organa vlasti najbolje sredstvo za prevenciju korupcije, poziva organe vlasti Srbije da ispune postojeće zakonske obaveze i ukazuje na koji način treba dopuniti postojeći zakonski okvir.

U proteklih sedam godina, od kada je usvojen Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i od kada je počeo sa radom Poverenik za informacije, kao nezavisan državni organ, ostvaren je značajan napredak. Van svake je sumnje da se veliki broj građana koristi pravom da od organa vlasti traži podatke, i to ne samo radi zadovoljenja ličnih potreba, već kako bi se uverili da se državna imovina i budžetska sredstva koriste na zakonit i racionalan način. Takođe, nebrojeno puta se pokazalo da je najčešći razlog za skrivanje informacija od strane vlasti želja da se sakriju podaci koji ukazuju na korupciju, drugi vid kršenja zakona, propusti u radu ili slab učinak samih organa vlasti.

Međutim, i pored značajnih rezultata u primeni ovog zakona, i dalje se ponekad dešava da građani ostaju neopravdano uskraćeni za tražene informacije ili da krivci za skrivanje i uništavanje dokumenata ostanu nekažnjeni. Takođe, neki organi vlasti još uvek nisu objavili ili ažurirali Informator o radu, u kojem treba da prikažu podatke o svojoj strukturi, poslovima koje obavljaju, uslugama koje pružaju i sredstvima koja koriste i pre nego što im iko uputi zahtev za određenom informacijom. Po stanovištu Transparentnosti Srbija zbog svega toga je potrebno kroz izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i drugih propisa učiniti sistem još efikasnijim, naročito kroz povećanje ovlašćenja Poverenika, produženje roka zastarelosti za prekršaje i kroz zabranu da se pravo na pristup informacijama umanji odredbama drugih propisa.

Prema shvatanju Transparentnosti Srbije, za borbu protiv korupcije i povećanja transparentnosti je izuzetno važno da Srbija donese i primeni i druge propise, pri čemu su prioritetna sledeća pitanja:

- radi osvetljavanja procesa donošenja propisa neophodno je učiniti obaveznim javne rasprave i zakonski regulisati lobiranje;
- potrebno je radi zaštite lica koja obelodanjuju korupciju i neracionalno raspolaganje javnim resursima doneti sveobuhvatan Zakon o zaštiti uzbunjivača; treba proširiti krug informacija koje se objavljuju na Portalu javnih nabavki; objaviti podatke o državnoj imovini i njenom korišćenju;
- obezbediti javnost vlasništva u medijima i podataka o oglašavanju i sponzorstvima od strane državnih organa i javnih preduzeća;
- na kraju neophodno je i kroz podzakonski akt (na usvojeni Zakon o finansiranju političkih aktivnosti) obezbediti visok stepen preciznosti podataka o strukturi, poreklu i nameni prihoda i rashoda političkih stranaka i izbornih kampanja.

Izvor: Transparentnost Srbija, 29.9.2011.

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA POZIVA PRIVREDNIKE DA DO 30. SEPTEMBRA POPUNE ANKETNI UPITNIK RADI OCENE POTREBA PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA INFORMISANJEM I OBUKOM U VEZI SA PROCESOM APLICIRANJA I PRIPREME PROJEKATA ZA FONDOVE EVROPSKE UNIJE

Privredna komora Beograda poziva privrednike da do 30. septembra popune anketni upitnik (http://www.kombeg.org.rs/Komora/PR/PR.aspx?veza=3467) radi ocene potreba privrednih subjekata za informisanjem i obukom u vezi sa procesom apliciranja i pripreme projekata za fondove Evropske unije.

Rezultati ovog istraživanja biće dragoceni, jer će dati sliku o tome kakvi su kapaciteti privrednih subjekata u Republici Srbiji i koje vrste dodatne podrške su im potrebne. Na osnovu toga se mogu ubuduće kreirati programi podrške koji bi bili prilagođeni realnim potrebama vaših preduzeća.

Jedan od programa podrške biće i program jačanja kapaciteta preduzeća i uspešno apliciranje projekta u EU fondovima, u trajanju od godinu dana, koji će sprovesti Privredna komora Beograd.

Poželjno je da upitnik bude popunjen u elektronskoj formi. Popunjavanje upitnika traje sedam minuta. Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandri Inić, savetniku u Privrednoj komori Beograda, aleksandra@kombeg.org.rs, +381 11 2641 355. lokal 131

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 27.9.2011.

U SKLADU SA PRAVILNIKOM O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – RATEL UPUTILA ZAHTEV IMAOCIMA OPŠTIH ODOBRENJA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

U cilju ažuriranja podataka, koje u Registru vodi Republička agencija za elektronske komunikacije, potrebno je da imaoci opštih odobrenja, izdatih u skladu sa ranije važećim propisima, dostave popunjen i potpisan Obrazac OB, koji je sastavni deo Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja  ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr.) i nalazi se na Internet stranici Agencije: http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/internet_usluge.47.html

Obrazac OB treba da bude popunjen trenutno važećim podacima koji se odnose na:

- podatke o operatoru,
- vrste usluga koje se pružaju, kao i to da li se pružaju preko sopstvene ili zakupljene mreže,
- vrste mreža koje se koriste za pružanje usluge.

Kao datum početka pružanja usluge navesti datum izdavanja odobrenja.

Rok za dostavljanje popunjenog obrasca je 15 dana od dana objavljivanja zahteva.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 23.9.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

VISOKI SAVET SUDSTVA KRŠI ZAKON O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA

I. M. J. - Ž. J.

Visoki savet sudstva (VSS) krši Zakon o dostupnosti informacija i ne pruža javnosti na uvid sve informacije o preispitivanju procesa reizbora sudija. Kako „Blic” saznaje, Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić dobio je tim povodom pre nekoliko dana žalbu Društva sudija Srbije koju je potom prosledio VSS.

Ni odluke o usvajanju prigovora neizabranih sudija, kao ni odluke o odbijanju prigovora nisu propraćene nikakvim obrazloženjem VSS. Društvo sudija Srbije je zbog toga podnelo novu žalbu Povereniku za informacije.

Poverenik Rodoljub Šabić za „Blic” kaže da je „loše i uznemirujuće da komunikacija između profesionalnog udruženja sudija i VSS, u kome većinu čine upravo sudije, zahteva intervenciju Poverenika za informacije”.

- Žalba je u skladu sa zakonom utvrđenom procedurom dostavljena VSS uz zahtev da se izjasne o navodima žalbe. Nakon toga u primerenom roku doneću odluku po žalbi. Da ne bi bilo shvaćeno kao prejudiciranje, u ovom trenutku neću govoriti kakva će konkretno ta odluka biti, a pretpostavljam da za javnost nije nikakva tajna da će ona biti u skladu sa mojim već poznatim shvatanjem da su informacije o reformi pravosuđa apsolutno legitiman predmet interesovanja. I to ne samo učesnika u postupku opšteg izbora nego i svih građana Srbije - kaže Šabić.

Ovo je druga žalba po redu jer je i u januaru prošle godine Poverenik usvojio žalbu Društva sudija Srbije protiv Visokog saveta sudstva zbog uskraćivanja informacija. Tada je bila reč o kriterijumima oko postupka reizbora sudija. Poverenik je naložio VSS da pruži tražene informacije. 

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, podseća da je posle sudskih izbora u martu, kada je izabrano šest novih sudija, VSS saopštio da će reviziju reizbora sprovoditi upravo te sudije koje će biti podeljene u dve komisije.

- Društvo sudija je tražilo da obe komisije dostave svoju odluku VSS i sudiji jer bi onda uticaj starih članova VSS na sednici koja se kasnije organizuje, da bi se formalno odlučilo da li se sudija vraća na posao ili ne, bio manji - kaže Boljevićeva za „Blic”.

Ukoliko bi, kako kaže, predlog komisije da se sudija vrati na posao VSS zanemario, onda bi, tvrdi ona, bilo jasno da su stari članovi uticali na drugačiju odluku.

- Zato smo mi tražili da se odluke, tj. predlozi komisija Visokom savetu sudstva šta da se uradi sa pravnim lekom sudija, dostavi sudijama. VSS to odbija, kao što odbija da omogući prisustvo javnosti na svojoj sednici gde odlučuje hoće li vratiti sudiju na radno mesto ili ne - navodi ona.

Kada komisija  dobije predlog o tome da li sudija treba da bude vraćen ili ne, VSS ga razmatra, neki članovi mogu da se slože sa predlogom, neki ne moraju, iznose se argumenti i posle toga sledi glasanje. Do glasanja, javnost ima pravo da zna šta se dešava dok se samo glasanje organizuje bez prisustva javnosti.  

Predsednica Društva sudija Srbije objašnjava da jedino uz dostavljanje predloga komisija Visokom savetu sudstva i sudijama i otvaranje sednice VSS za javnost može da se ostvari transparentan rad VSS i kontrola uticaja na postupak od strane političkog dela VSS. Taj uticaj je, prema prošlogodišnjem “izveštaju o napretku”, koji je sprovela Evropska komisija bio značajan.

Izvor: Blic

ZAVRŠEN EKONOMSKI SAVET SRBIJE

Tanjug

Tanjug

U Beogradu je danas, panelom o infrastrukturnim projektima završen 11. Ekonomski samit Srbije na kome je istaknuto da bez ubrzane realizacije strukturnih reformi i osetnije ekonomske ekspanzije nije moguće približavanje Srbije EU, niti stabilizacija domaće privrede. Drugi dan skupa "Srbija i EU - izgledi i izazovi" bio je posvećen isključivo privrednim temama, posle jučerašnje oštre rasprave koju su obeležile političke nesuglasice o uticaju dešavanja na severu Kosova na evrointegracije Srbije.Ekonomski savetnik premijera Srbije Jurij Bajec ocenio je danas da Vlada Srbije snosi veliku odgovornost za lošu ekonomsku situaciju.

On je kazao da je Vlada suočena sa dva problema i naveo da je prvi inercija i sporo i neefikasno reagovanje na situaciju, a drugi je to što se mnogi plaše da uvedu promene koje bi bile dobre za privredu "ali Vlada ne želi da ih uvede".

On je dodao da bi jedna od tih promena bila ukidanje otežavajućih procedura a Vlada to ne želi jer bi to ukinulo radna mesta. Takođe postoji i problem izražene korupcije.

Bajec je rekao da je Vlada spremna za odbranu od eventualnog (novog )talasa krize, a pripremila se tako što je uzela kredit od MMF-a za pokrivanje deficita.

"Sa jedne strane Srbija ima makro-ekonomsku stabilnost, dok sa druge strane privreda ima nedovoljnu likvidnost", istakao je Bajec.

Prema njegovim rečima planirani rast privrede od jedan ili dva odsto nije dovoljan da bi se povećao broj zaposlenih.

"Stopa rasta treba da bude tri do četiri odsto godišnje da bi to dovelo do novog zapošljavanja i rasta plata", kazao je Bajec.

Vlada ipak uspeva, bez obzira na sve, da zadrži pravac ka EU ali gubi vreme jer ne pokušava da reši nijedan od postojećih problema u zemlji, kazao je savetnik premijera.

Takođe ne radi se na strateškim pitanjima razvoja već se sve rešava uvođenjem mera, kazao je Bajec.

Ukoliko ne ova Vlada, ali prva naredna će morati da reši goruća pitanja, a to je sređivanje penzijskog sistema, uređenje javnog sektora, pitanje sive ekonomije i problem nepostojanja konkurencije, zaključio je Bajec.

Šoškić: Inflacija u padu, cene stabilne

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan Šoškić izjavio je danas da u Srbiji trenutno imamo stabilan nivo cena, da inflacija pada i da se očekuje da će u prvoj polovini 2012. godine inflacija biti u projektovanim okvirima  za ovu godinu od 4,5 odsto, plus - minus 1,5 odsto.

Guverner je drugog dana Ekonomskog samita u Beogradu rekao da bi inflacija do kraja godine trebalo da bude jednocifrena, podsetivši da je u avgustu zabeležena nulta, a da je na godišnjem nivou iznosila 10,5 odsto.

On je ponovio da je najveći uticaj na inflaciju imala cena hrane.

Šoškić je naglasio da je finansijska stabilnost glavni cilj NBS i da su sve aktivnosti centralne banke usmerene ka tome.

Lisovolik: Srbija bolje pripremljena za krizu nego 2008.

Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Bogdan Lisovolik izjavio je danas da je naša zemlja sada bolje pripremljena za suočavanje sa novim talasom krize nego 2008. godine.

Lisovolik je rekao, na Ekonomskom samitu "Srbija i EU izgledi i izazovi", da su,  pre svega, prisutni manji problemi sa tekućim platnim bilansom, a obezbeđen je i "fiskalni tampon", odnosno Vlada je osigurala sredstva za finaniranje deficita, koji je značajno smanjen u odnosu na ranije stanje.

"Sredstva u budžetu su obezbeđena, a to nije slučaj sa svim zemljama", ukazao je Lisovolik.

On je, međutim, upozorio da zabrinjava to što je privredni oporavak slab i ispod potencijalnog rasta, koji bi trebalo da bude iznad četiri odsto godišnje i dodao da jako uznemirava i stopa nezaposlenosti radno sposobnog stanovništva, između 15 i 65 godina, koja je veća od 22 procenta.

Lisovolik je rekao da je Srbija unapredila zakonodavni okvir, navodeći pre svega da je dobro to što su usvojeni zakoni, iz oblasti stečaja i korporativnog restrukturiranja preduzeća.

On je ukazao da su za MMF jako važne tri oblasti u kojima bi trebalo ostvariti značajna poboljšanja. To su tržište rada koje treba da postane fleksibilnije, reforma javnih preduzeća i unapređenje u oblasti imovinskih prava.

Lisovolik se osvrnuo i na dilemu koja se razvila tokom prepodnevnog  panela - da li Srbija treba da zadrži fluktuirajući devizni kurs ili da uvede fiksni i valutni odbor.
Prema njegovim rečima, MMF je otvoren za sve vrste "deviznog rešenja", ali pre toga Srbija mora da eliminiše fiskalni deficit u budžetu. 

Đurić:Zbog zastoja u reformama nema ni privrednog rasta


Predsednik Saveza ekonomista Srbije Dragan Đurić ocenio je danas da je glavni efekat zastoja reformi u Srbiji anemičan rast privrede i gubitak radnih mesta.

Drugim rečima, Srbija nije u stanju da nadoknadi tranzicioni deficit iz prošle decenije, odnosno, nije u stanju da snagom svoje ekonomije podigne nivo privredne aktivnosti i održi ravnotežu ponude i tražnje, rekao je Đurić novinarima u pauzi ekonomskog samita u Beogradu.

On je kazao da je Srbija izgubila 60 odsto BDP-a 1992. godine i da ga teško vraća zbog posledica sankcija koje su tada uvedene, ali je istakao da ima dosta stvari koje su interne prirode i koje su mogle biti bolje urađene.

"Srbija ne može sebi da priušti odlaganje reformi", kazao je Đurić i dodao da ako želi da postane deo EU Srbija mora da ih ubrza i da od impotentne stvori zdravu i brzorastuću ekonomiju.

USKORO OTVARANJE KANCELARIJE VOJVODINE

Tanjug,RTV

Na svečanom otvaranju Kancelarije Vojvodine u Briselu, 10. oktobra u zgradi Misije Srbije pri EU, očekuje se više stotina zvanica iz evropskih institucija i regiona, a delegacijaVojvodine tom prilikom predstaviće prioritete rada budućeg predstavništva.

DelegacijaVojvodine, predstaviće na toj svečanosti najznačajnije prioritete, na kojima će raditi i buduće pokrajinsko predstavništvo u sedištu EU, rekao je danas na konferenciji za novinare potpredsednik vojvođanske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Tomislav Stantić.

On je dodao da će na čelu kancelarije biti direktor Fonda "Evropski poslovi" Predrag Novikov.

Stantić  je istakao i da će predstavništvo Vojvodine, u koordinaciji sa republičkom diplomatijom u Briselu, moći da postigne još bolje rezultate u iskorišćavanju najrazličitijih fondova EU.

Ta kancelarija bi trebalo da, neposrednim i intenzivnijim kontaktima sa institucijama EU i regionalnim predstavništvima  drugih zemalja, doprinese pre svega otvaranju novih radnih mesta u pokrajini, privlačenjem investicija i korišćenjem finansijskih sredstava kroz mnogobrojne evropske projekte i programe.

Kad Srbija dobije status kandidata za članstvo u EU to će svakako biti dodatna pogodnost za delovanje vojvođanske kancelarije u Briselu, rekao je Stantić i napomenuo da će već iduće godine moći da se znatno obimnije koriste evropski fondovi za infrastrukturne objekte, zaštitu životne sredine i poljoprivredu.

On je napomenuo da će u Kancelariji Vojvodine u Briselu u početku raditi samo dve osobe kao i da će se rezultati njihovog rada ogledati pre svega u privlačenju investicija u pokrajinu i novca kroz različite projekte.

SVM NAJAVIO DA ĆE USTAVNOM SUDU PODNETI INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI I STAVLJANJE VAN SNAGE ODREDBE ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU

Izvor: Beta

Novi Sad -- Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio da Srbija ne može postati kandidat za EU dok ne izmeni Zakon o vraćanju imovine.

"Svi treba da shvate da je sada status kandidata ulog. Srbija ne može postati kandidat dok ne izmeni zakon", rekao je Pastor za novosadski list "Mađar so".

Prema njegovim rečima, Mađarska "misli vrlo ozbiljno" u vezi sa stavom da ukoliko Srbija ne bude brisala kolektivno uskraćivanje prava mađarskoj zajednici, onda ubuduće neće podržati evropsku integraciju Srbije.

"Ukoliko su Holanđani imali dovoljno težine da tokom dugog niza godina utiču na različite procese, to nije bilo zato što su Holanđani jači od Mađara. U ovakvim pitanjima reč svakog ima podjednaku snagu", kazao je Pastor.

SVM je ranije najavio da će Ustavnom sudu podneti inicijativu za ocenu ustavnosti i stavljanje van snage odredbe Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koja, kako je ocenjeno, predstavlja potvrđivanje principa kolektivne odgovornosti.

"Ubeđeni smo da zakon, ignorisanjem načela individualne odgovornosti, krši više odredaba Ustava, i u suprotnosti je sa osnovnim vrednostima EU", navela je ta stranka i izrazila žaljenje što je predsednik Srbije Boris Tadić doneo ukaz o proglašenju Zakona koji stupa na snagu 6. oktobra.

PREDNACRTOM GRAĐANSKOG ZAKONIKA UKIDA SE FIZIČKO KAŽNJAVANJE DECE

RTV

Svako fizičko kažnjavanje dece, pa i ono koje je upotrebljavano kao vaspitna mera, isključeno je prednacrtom građanskog zakonika.

Tom odredbom promovišu se novi standardi ponašanja u porodici koji eliminišu svako nasilje, pa i ono bezazleno ćuškanje.

Isključivanje takvih metoda može da dovede do mnogo većih problema, ističu psihoterapeuti.

PROPISIMA O RECIKLAŽI POVEĆATI ODGOVORAN ODNOS PREMA SREDINI

RTV

Dnevna, a time i godišnja masa čvrstog komunalnog otpada po stanovniku, razlikuje se od zemlje do zemlje.

U razvijenim zemljama je viša i iznosi 1,4 dok je u srednje razvijenim ili nerazvijenim zemljama od 0,2 do 0,7 kilograma po stanovniku dnevno.

U kućnom otpadu nalazi se do 30 odsto papirnog otpada.

Odgovornim odnosom prema otpadu, recikliranjem - štedimo drvo, vodu, energiju, deponijski prostor i utičemo na smanjenje zagađenosti otpadnih voda.

Pored zaštite prirodne sredine obezbeđuje se i neophodna sekundarna sirovina.

DIGITALNI SISTEM NADZORA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

RTV

Javno preduzeće Elektrovojvodina danas je u Sremskoj Mitrovici pustilo u rad savremeni digitalni sistem upravljanja i nadzora nad ključniim elektroenergetskim objektima.

Kako se navodi u saopštenju pres službe Elektrovojvodine, novi sistem omogućava i efikasniji rad prilikom izvođenja remonta i redovnog održavanja, smanjuje vreme otklanjanja kvarova i povećava stepen bezbednosti i sigurnosti na radu.

Direktor Elektrovojvodine Tihomir Simić kazao je da se novim sistem projektom stvaraju preduslovi za potpunu integraciju digitalnog sistema veza Elektrovojvodine i to javno preduzeće priprema za liberalizaciju tržišta struje u Srbiji.

Digitalnim sistemom radio-veza povezane su lokacije Uprave u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Rumi, Inđiji i Pančevu. Dosadašnji analogni sistem radio veza Elektrovojvodine postavljen je pre 35 godina.

OKRUGLI STO "BUDUĆNOST IT INDUSTRIJE U SRBIJI"

Tanjug

Okrugli sto "Budućnost IT industrije u Srbiji" biće održan na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, kako bi bila afirmisana shvatanja da su primena IT (informatičkih) znanja i razvoj domaće IT industrije bitni za oporavak naše privrede.

Poznato je, kako su podsetili stručnjaci, da IT imaju multiplikativni efekat na ukupan razvoj.

Neophodne su, međutim, aktivnosti na unapređenju obrazovanja, usvajanju potrebne državne regulative i podsticajnih mera.

Organizatori okruglog stola su Vojvođanski IKT klaster, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Niš.

Na okruglom stolu je i najavljeno učešće nadležnih državnih organa.

PEJPAL DOLAZI DO KRAJA GODINE?

Tanjug

Unapređenje regulative u domenu carina, računovodstva, deviznog poslovanja i platnog prometa omogućiće efikasnije korišćenje elektronskog poslovanja iz Srbije, ali i dolazak platnih servisa kao što je ''PejPal'', izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezić.

Ministarstvo je u prethodna tri meseca u oblasti e-poslovanja izvršilo značajne promene, kao što su uvođenje elektronskog računa, ukidanja brojnih carinskih taksi i povećanja limita za uvoz bez carine, istakao je Nikezić u izjavi Tanjugu.

Značajan deo prihoda kroz poslovanje iz drugih zemalja

Prema njegovim rečima, to će velikom broju mladih stručnjaka u Srbiji, koji trenutno rade preko interneta, omogućiti da poslovanje obavljaju iz svoje zemlje.
Na taj način će se postojeći potencijal u ovom segmentu iskoristiti za povećanje izvoza iz Srbije, rast zaposlenosti i sprečavanje daljeg odlaska stručnjaka iz zemlje, naglasio je Nikezić.

Na pitanje da li može da precizira koliki bi prihod na godišnjem nivou država mogla da ostvari od e-poslovanja, on je odgovorio da ''trenutno ne postoje egzaktne procene moguće zarade, jer se značajan deo ovih prihoda ostvaruje kroz poslovanje iz drugih zemalja".

"Znamo da je to veliki potencijal, znamo koliko mladih ljudi ima želju da posao vodi iz Srbije i iz tog razloga smo načinili značajne promene u regulativni kako bi to bilo moguće'', naveo je Nikezić.

Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa učesnicima na tržištu usluga i prodaje roba preko interneta i namerava da konstantno unapređuje regulativu kako bi to poslovanje bilo što efikasnije, kazao je Nikezić.

Sve navedene izmene će, prema rečima Nikezića, omogućiti i dolazak platnih servisa u Srbiju kao što je ''PejPal''.

Kada je reč o ''PejPalu'', Ministarstvo i Narodna banka Srbije su, kako ističe Nikezić, u stalnoj vezi sa tom kompanijom i do sada je taj kontakt bio pozitivan.

''Učinjeni su pomaci sa obe strane, kako bi se u što skorijem roku omogućilo da ovaj servis bude prisutan i na našem tržištu'', rekao je Nikezić.

On nije mogao da precizira datum dolaska ''PejPal-a'', jer, kako je naveo, to zavisi od planova te kompanije.

Ipak, na pitanje da li će to biti možda sledeće godine, Nikezić je izrazio nadu da će se to dogoditi i pre.

Poslovanje internetom može da donese milijarde

Zoran Torbica iz Centra za razvoj Interneta smatra da, ukoliko bi se u Srbiji pojednostavilo poslovanje putem interneta, da bi to omogućilo povećanje broja zaposlenih i donelo zemlji godišnji prihod od čak šest milijardi evra.

"Ukoliko bi ljudi koji odlučuju u državi pojednostavili poslovanje preko interneta, sračunali smo da bi to donelo prihod od oko šest milijardi evra na godišnjem nivou, a tako bi se zaustavio i odliv stručnjaka iz Srbije", rekao je Torbica za Tanjug.

Međutim, u sferi Interneta postoje i brojni problemi a, smatra on, najveći je taj što je domaće poslovno okruženje prilagođeno velikim sistemima, dok propisi nisu prilagođeni preduzetnicima i malim preduzećima

To je razlog što mnogi koji se bave internet biznisom propadnu već u prvoj godini poslovanja, dodaje Torbica.

On precizira da je u Srbiji još uvek na snazi više od 40 odavno prevaziđenih, anahronih i nepotrebnih propisa, zakona i podzakonskih akata, koji onemogućavaju da se proizvodi i usluge brzo i jednostavno prodaju preko interneta.

"JAVNA PREDUZEĆA SU DOBRA SVIH GRAĐANA I ONAJ KO IZ NJIH UZIMA NOVAC U STVARI POTKRADA SVAKOG OD NAS"

Ministarka pravde Snežana Malović obećala da Srbiju više niko neće videti kao zemlju u kojoj je korupcija prihvatljiva i oni koji pljačkaju građane zaštićeni.

Povodom hapšenja u slučaju "Kolubara" ministarka je istakla da se na ovome neće stati, te da su državni organi koordinirani, a njihova spremnost da se izbore sa korupcijom više se ne dovodi u pitanje.

"Nismo davali obećanja bez pokrića i to je sada jasno dokazujemo", rekla je Malovićeva.

Ona tvrdi da nema politike u delovanju istražnih organa i poručila je da ko god istragu korupciju povezuje s političkim trenutkom neka se zapita da li time abolira korupciju, pokušava da opstruiše rad državnih organa ili obesmisli istrage.

"Zato ovakve istrage traju duže, ali je nihov rezultat jasan nema zaštićenih. Ovo je jedan od razloga zbog kojih sam se prihvatila posla koordinatora Vlade za borbu protiv korupcije", navela je Malovićka.

"Javna preduzeća su dobra svih građana Srbije i onaj koji iz njih uzima novac u stvari potkrada svakog od nas", naglasila je ministarka.

Izvor: B92

PREMA ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U RS, PRVI DAN JOM KIPURA 8. OKTOBRA 2011, ZA PRIPADNIKE JEVREJSKE ZAJEDNICE NERADAN

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01 i 101/07) pripadnici jevrejske zajednice imaju pravo da ne rade na prvi dan Jom Kipura. Prvi dan Jom Kipura pada u subotu, odnosno 8. Oktobra 2011. godine

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI DOPRINELE EFIKASNIJEM IZDAVANJU DOZVOLA, ALI UZ USLOV DA SE DOSTAVI SVA NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Novosti

U postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, mali broj opština nema problema i brzo rešavaju zahteve investitora. Za dozvolu prođe i do 300 dana.

Lokalne samouprave ne prihvataju odgovornost za sporost u izdavanju dozvola tamo gde postoje planovi, već optužuju investiture da ne dostavljaju svu neophodnu dokumentaciju.

Zato, kako tvrde u administraciji, od trenutka podnošenja zahteva do izdavanje dozvole može da prođe i više od 300 dana.

Za sve uredne zahteve, uz koje je podneta kompletna papirologija, kažu, građevinska dozvola se izdaje u zakonom predviđenom roku i to za osam do 15 dana.

Ako investitor nema rešene imovinsko pravne odnose, odnosno nije vlasnik ili zakupac, već samo korisnik parcele, pomoći nema. Prvo konverzija pa dozvola.

“Nije tačno da se u Beogradu na dozvole čeka 348 dana, jer ako je uz zahtev podneta sva zakonom propisana dokumentacija, predmeti se rešavaju u takođe zakonom propisanom roku” , kaže Milan Vuković, gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove.

Na teritoriji Beograda ukupno je izdato u poslednje dve godine više od 700 građevinskih dozvola, od čega je Sekretarijat, koji je nadležan za objekte čija površina premašuje 800 kvadrata, izdao 88 dozvola od 215 zahteva, a ostali predmeti su bili u nadležnosti opština.

Od usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji 2009. prve zahteve za dozvole dobili smo tek u martu naredne godine.

Takođe, bili smo u obavezi da rešimo predmete, koji su podneti po starom zakonu tako da smo izdali 1.060 odobrenja za gradnju za objekte iznad 800 kvadrata i 803 prijave radova.

Vuković navodi da su izmenama Zakona o planiranju i izgradnji mnoge dileme razjašnjene i da više nema prepreka u efikasnijem izdavanju dozvola.

ZAKON O RESTITUCIJI UDALJIĆE SRBIJU OD EVROPE IZJAVIO JE DRŽAVNI SEKRETAR MAĐARSKOG MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA

Tanjug

Zakon o restituciji, koji je usvojila skupština Srbije, udaljiće tu zemlju od Evrope, izjavio je  državni sekretar mađarskog ministarstva spoljnih poslova Žolt Nemet.

Nemet je rekao da je pozvao srpskog ambasadora u Mađarskoj i izneo mu stav mađarske vlade koja smatra da ovaj zakon koji je izglasan juče ne približava Srbiju Evropi, javila je mađarska novinska agencija MTI.

Mađarski zvaničnik je rekao da će ovaj zakon u svom sadašnjem obliku oživeti princip kolektivne krivice, budući da, prema srpskom zakonu, oni koji su bili pripadnici okupacionih snaga od 1941. do 1945. godine i njihovi potomci nemaju pravo na obeštećenje.

"To u stvari znači da su ovim zakonom izuzeti svi etnički Mađari u Vojvodini", kazao je Nemet.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

INFORMACIJA O RADU RTGS I KLIRING SISTEMA I MEĐUNARODNOG KLIRINGA U DEVIZAMA ZA SEPTEMBAR 2011. GODINE

U RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru je, za 22 radna dana, realizovano ukupno 16,7 miliona plaćanja.

Od ukupnog broja plaćanja, 5,7 miliona, ili 34,3%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11 miliona, ili 65,7%, nalozi za plaćanje u RTGS-u.

Prosečan dnevni broj plaćanja iznosio je 762.231, od čega 501.084 plaćanja u RTGS-u, a 261.147 plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 2.987 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 42,8 milijardi dinara, ili 1,4% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS-u je iznosila 135,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

U međubankarskom kliringu u devizama realizovano je ukupno 3.387 plaćanja, u vrednosti od 25.603.279,23 evra.

Tokom 11.970 minuta produkcije RTGS i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema iznosila 100%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.10.2011.

KLJUČNI PROBLEM POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI JE PRISTUP IZVORIMA FINANSIRANJA: • Sedma međunarodna konferencija o malim i srednjim preduzećima pod nazivom "Finansiranje MSP i inovativnosti"

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Vladi Republike Srbije Nebojša Ćirić ocenio je danas da je ključni problem poslovanja malih i srednjih preduzeća u Srbiji pristup izvorima finansiranja.

Ćirić je, otvarajući Sedmu međunarodnu konferenciju o malim i srednjim preduzećima pod nazivom "Finansiranje MSP i inovativnosti", naveo da su za suštinski razvoj malih i srednjih preduzeća neophodni jeftiniji izvori finansiranja.

"To je ključno za napredak u sektoru koji obuhvata 99,8 odsto svih preduzeća u Srbiji i zapošljava dve trećine radnika", naglasio je ministar.

On je saopštio da mala i srednja preduzeća u našoj zemlji, naročito od kraja 2008. godine, teško dolaze do izvora finansiranja, pri čemu početnici i inovativne firme imaju najviše problema u dobijanju sredstava.

Cilj ove konferencije, kako je istakao, jeste da se predstave mehanizmi i posebni finansijski programi koje sprovodi Vlada Srbije, a kojima se daje podrška sektoru malih i srednjih preduzeća.

Ćirić je izrazio očekivanje da će današnje održavanje različitih radionica i panel diskusija omogućiti da se direktno od predstavnika malih i srednjih preduzeća, privrednika i predstavnika finansijskog sektora čuju dosadašnji rezultati, kao i sugestije za unapređenje poslovne klime.

Prema njegovim rečima, resorno ministarstvo će, kao i do sada, zaključke, preporuke sa konferencije i predstavljene primere dobre prakse koristiti kao smernice za unapređenje politike razvoja malih i srednjih preduzeća.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za privredni i regionalni razvoj Verica Kalanović saopštila je da je pristup izvorima finansiranja ključ za rešavanje problema u tom sektoru koji, kako je navela, ima najviše problema u privrednom sistemu naše zemlje.

Prema njenim rečima, mala i srednja preduzeća se suočavaju sa brojnim teškoćama kao što su visoke kamate, kratki rokovi otplate, garancije i duge i komplikovane procedure.

"Mala i srednja preduzeća u Srbiji, kao i u većini evropskih zemalja, moraju da postanu nosilac ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja", naglasila je Kalanović.
Ambasador Nemačke u Srbiji Volfram Mas ukazao je na važnost malih i srednjih preduzeća za ekonomiju zemlje, pri čemu je napomenuo da se 85 odsto poslovanja u Nemačkoj nalazi u tom sektoru.

Prema njegovim rečima, konkurentna privreda je neophodan uslov za ulazak u Evropsku uniju.

Svečanom otvaranju konferencije prisustvovao je i direktor za MSP i preduzetništvo u Generalnom direktoratu Evropske komisije za industriju i preduzeća Džoana Drejk.
Na sedmoj međunarodnoj konferenciji o malim i srednjim preduzećima učestvuje više od 300 predstavnika tog sektora, državnih organa, bankarskog sektora i međunarodnih institucija.

Organizatori skupa su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR).

Ova konferencija se održava u okviru inicijative Evropske komisije "Evropska nedelja malih i srednjih preduzeća 2011. godine" (European SME Week 2011).

POTPISAN SPORAZUM O USLOVIMA PUTOVANJA KOJI PREDVIĐA DA DRŽAVLJANI SRBIJE I MAKEDONIJE PRELAZE GRANICU IZMEĐU DVE ZEMLJE SAMO UZ BIOMETRIJSKU LIČNU KARTU

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Makedonije Gordana Jankuloska potpisali su juče Sporazum o uslovima putovanja koji predviđa da državljani Srbije i Makedonije prelaze granicu između dve zemlje samo uz biometrijsku ličnu kartu.

Dačić je nakon potpisivanja Sporazuma na Ohridu, gde je učestvovao međunarodnoj konferenciji "EU - zapadni Balkan - forum organa pravde i unutrašnjih poslova", naveo da će ovaj dokument olakšati putovanja građana i istovremeno produbiti odnose između Srbije i Makedonije.

Jankuloska je istakla da države, koje imaju dobrosusedske odnose, mogu da unapređuju saradnju i olakšaju procedure na državnim granicama, a da se pri tome zadrže svi neophodni bezbednosni standardi i da se spreči kršenje zakona.

Dačić i Jankuloska su potpisali i Protokol o zajedničkoj kontroli graničnog prelaza Goleš-Golema Crcorija, koji je namenjen stanovništvu koje živi na udaljenosti do 30 kilometara od granice.

Ovaj dokument predviđa da će srpski i makedonski granični policajci na tom prelazu imati jednu kancelariju, a građani će imati samo jedno zaustavljanje između dve granice.

Građani sa pomenutog područja moći će da prelaze granicu samo sa biometrijskom ličnom kartom, a deca sa zdravstvenom ili đačkom knjižicom.

Ovaj prelaz nalazi se na približno 40 kilometara od Bosilegrada, u blizini tromeđe između Srbije, Makedonije i Bugarske.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.10.2011.

PRODATO 188.916 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija osamnaestomesečnih državnih hartija od vrednosti održana 4. oktobra 2011. godine •

Na aukciji osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 4. oktobra 2011. godine, prodato je 188.916 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.889.160.000,00 dinara. To predstavlja 18,89 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,30 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. aprila 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 4.11.2011.

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: EVIDENTIRANJE STALNE POSLOVNE JEDINICE STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA U SISTEM PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 33 i 38
 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV NADOKNADE PRILIKOM NABAVKE DOBARA NASTALIH PRERADOM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 34
 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV NA NAKNADU ZA PROMET USLUGA DAVANJA U ZAKUP STANOVA KOJI SE KORISTE ZA STAMBENE POTREBE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRENOSA DELA IMOVINE KOJU ČINE EKONOMSKI DELJIVE CELINE U OKVIRU NOVOIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG OBJEKTA U POSTUPKU STATUSNE PROMENE ODVAJANJA UZ OSNIVANJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 6

Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE NA OSNOVU SPORAZUMA O ZASNIVANJU ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA - Zakon o izvršnom postupku: član 273
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSREDNA ILI POSREDNA POVREDA PRAVA PROIZVOĐAČA EMISIJE - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 133 i 136
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREMENA MERA ZABRANE KORIŠĆENJA STVARI DATE NA KORIŠĆENJE NA OSNOVU UGOVORA - Zakon o izvršnom postupku: član 302
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREMENA MERA ZABRANE RASPOLAGANJA POKRETNOM STVARI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 20
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE I PRAVA OŠTEĆENOG POSLE ISTEKA ROKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 209
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104

Stečajevi:

U periodu od 29.9.2011. godine do 30.9.2011. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:


STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 30.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Proizvodno-montažno preduzeće za građevinarstvo i industriju "MONTER SS" d.o.o.

07821557

11 St. 2213/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1747

 

I - Privredni sud u Beogradu je rešenjem 11 St. 2213/11 od 6. juna 2011. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno-montažno preduzeće za građevinarstvo i industriju "MONTER SS" d.o.o. iz Vrčina, ul. Stevana Sremca broj ZA, matični broj 07821557.
II - Posle neuspelog drugog poverilačkog ročišta zakazanog za 23. septembra 2011. godine u 9,30 časova zakazuje se novo poverilačko ročište za 6. oktobra 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, drugi sprat, sudnica broj 235.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Kika & Raša" DOO

20376970

42 St. broj 2519/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2082
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2083

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2519/2011 pokrenuo postupak stečaja nad "Kika & Raša" DOO iz Beograda, Garibaldijeva, matični broj 20376970, PIB 105483670, po predlogu stečajnih poverilaca Intesa Leasing DOO iz Beograda, od 13. juna 2011. godine.
II Za stečajnog upravnika imenovan je Žarko Popović iz Beograda, Murska 40.
III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 4. oktobar 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV Ispitno ročište određuje se za 5. decembar 2011. god. u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
V Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 9. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Forton International d.o.o.

20142740

50 St. broj 3112/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2073

 

I Privredni sud u Beograd, dana 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje 50 St. broj 3112/2011 kojim se otvara postupak stečaja nad Forton International d.o.o. za konsalting poslove i razvoj projekata o nekretninama, Beograd, Nemanjina 40/8, matični broj 20142740, PIB 104316421.
II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Bojković iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.
IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Ispitno ročište određuje se za 5. decembar 2011. godine u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 17. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Privredno društvo za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost "LGAB Product" d.o.o.

20288868

36. St. broj 2380/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2057

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, je rešenjem 36. St. broj 2380/2011 od 16. avgusta 2011. godine, otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, grafičku, štamparsku i trgovinsku delatnost "LGAB Product" d.o.o. Beograd, Pariske komune 12/41, matični broj 20288868, PIB broj 104990638, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika se imenuje Dragan Petkovski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku navedenog zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište zakazano za: 23. septembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, u zgradi Privrednog suda u Beogradu u sudnici broj 221, drugi sprat, na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika i za kada se saziva sednica Skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VI - Ispitno ročište se zakazuje za: 22. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 221, drugi sprat.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda, dana 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za trgovinu na veliko "Vivex" d.o.o.

07925131

3 St. broj 2598/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2079

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. broj 2598/2011 od 9. septembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu na veliko "Vivex" d.o.o., iz Beograda, Ustanička 125/1, matični broj 07925131, PIB 101738579, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Željko Pešut iz Beograda, Braće Radovanovića 32.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po proteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Ispitno ročište zakazuje se za 17. januar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, I sprat.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 17. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za promet i usluge "Bravo S & S"

20180145

St. broj 33/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1367

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za promet i usluge "Bravo S & S" Loznica, Kneza Miloša 15, dana 16. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za promet i usluge "Bravo S & S" Loznica, Kneza Miloša 15, Matični broj 20180145, PIB 104510030, Zakazuje se za 1. novembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Farmakoop"

07661118

St. br. 694/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2070

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FARMAKOOP.shtml/seo=/companyid=4397

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Farmakoop" Šabac u likvidaciji, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Farmakoop" Šabac u likvidaciji, matični broj 07661118, PIB 100085556, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 13. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Trgovinsko-pekarsko društvo "Centrokom" d.o.o.

7400365

St. broj 194/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1435

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Trgovinsko-pekarsko društvo "Centrokom" d.o.o. u stečaju, Šabac, Juračkih žrtava 9, dana 21. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Trgovinsko-pekarsko društvo "Centrokom" d.o.o. u stečaju, Šabac, Juračkih žrtava 9, matični broj 7400365, PIB 100113094, zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DOO "NL Todosijević"

 

1 St. broj 118/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DOO "NL Todosijević" Bor sa razloga jer je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, a poverioci se nisu odzvali obaveštenju da mogu sami nastaviti postupak nakon odgovarajuće uplate.
Protiv istog rešenja može se izjaviti žalba PAS-u Beograd, a preko ovog suda u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službeni glasniku RS".
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag"

20303654

2. St. broj 520/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2008

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 520/2011 od 17. 8. 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag" Dragocvet, Dragocvet b.b., matični broj 20303654, PIB 105056804. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1. u vezi sa stavom 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Petković Dušan, licencirani stečajni upravnik iz Kragujevca, Jefimijina 36, sa licencom broj 155-0235.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 19. 10. 2011. godine sa početkom u 10,45 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. 1. 2012. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda sa dana 17. 8. 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Trgovinsko preduzeće "New Deal" eksport import doo

06575072

1. St. broj 992/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1301

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Branislav Jovović, kao stečajni sudija, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom trgovinsko preduzeće "New Deal" eksport import doo Kragujevac, Dragana Petrovića 16, matični broj 06575072, PIB 101316353, 1. St. 992/2010 obaveštava poverioce stečajnog dužnika da će se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje o planu održati dana 24. oktobra 2011. godine sa početkom u 11 časova u sudnici 533/V, Privrednog suda u Kragujevcu, Trg slobode 3.
Pozivaju se svi poverioci obuhvaćeni planom, stečajni upravnik, osnivači i članovi stečajnog dužnika, kao i sva druga zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.
Oglas o terminu održavanja ročišta se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 13. septembra 2011. godine i dostavlja radi objavljivanja "Službenom glasniku RS" i dnevnim listovima "Blic" i "Danas".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

AD za grafičku delatnost "MLADOST"

07166630

1. St. broj 518/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2089

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 518/2011 od 19. septembra 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AD za grafičku delatnost "MLADOST", Ćuprija, Kneza Miloša b.b., matični broj 07166630, PIB 101528063. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Đorđević Života iz Kragujevca, Nemanjina 4, broj licence 155-0347. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembra 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 31. oktobra 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda 19. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Poljopromet" a.d.

 

1. St. broj 48/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=788

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLJOPROMET.shtml/seo=/companyid=636

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Poljopromet" a.d. iz Kraljeva St. broj 48/2011 da će se nastavak ročišta za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o istom planu reorganizacije održati 17. oktobra 2011. godine u 13,00 časova u ovom sudu sudnica 5.
Ovim se smatra da su poverioci na ročište pozvani.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Trayal Korporacija"

 

1. St. broj 38/11

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Trayal Korporacija" iz Kruševca St. broj 38/2011 da će se nastavak ročišta za razmatranje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije održati 14. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u ovome sudu sudnica 5.
Ovim se smatra da su poverioci na ročište pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DOO "Mijokomp"

20066695

1 St. broj 149/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1639

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DOO "Mijokomp" Pančevo u stečaju, Žarka Zrenjanina 101, matični broj 20066695 i PIB 103984955 da prvo poverilačko i ispitno ročište nije održano 14. septembra 2011. godine, a da je novo prvo poverilačko i ispitno ročište zakazano za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sala 114/I Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvanim na ročište.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Zadruga Kličevac

7161077

St. broj 40/211

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2104

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+KLICEVAC.shtml/seo=/companyid=27867

Privredni sud u Požarevcu, doneo je 9. septembra 2011. godine objavljuje
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadruga Kličevac iz Kličevca, matični broj 7161077 PIB 101970746, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj Beograd.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 12. januara 2012. godine u 12,00 časova u Privredom sudu u Požarevcu, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 20. oktobra 2011. godine u 12,00 časova, sudnica broj 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 9. septembra 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Požarevac, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Zadruga Kličevac iz Kličevca.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

DP "Putogradnja"

 

St. broj 32/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=164

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTOGRADNJA.shtml/seo=/companyid=3520

Privredni sud u Požarevcu je svojim rešenjem St. broj 32/2010 od 2. septembra 2011. godine odredio održavanje dopunskog ispitnog ročišta u stečajnom postupku nad DP "Putogradnja" u stečaju iz Požarevca za 28. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 72/3 u Privrednom sudu u Požarevcu.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"Plavex"

20260807

St. broj 413/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2086

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" iz Beške, ul. Prvomajska br. 33, MB: 20260807, PIB: 104881925, doneo je dana 20. septembra 2011. godine, sledeće: rešenje.
I. Usvaja se predlog predlagača - poverioca OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 80, za otvaranje postupka stečaja.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Plavex" iz Beške, ul. Prvomajska br. 33, MB: 20260807, PIB: 104881925.
III. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Ivana Matić iz Sr. Mitrovice, ul. Školska br. 17.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, podnošenjem pismene prijave potraživanja sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, pozivom na broj stečajnog predmeta.
Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti i po isteku roka iz prethodnog stava ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.
VI. Pozivaju se dužnici da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 8,00 časova, sudnica br. 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija br. 39.
Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
VIII. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za dan 10. januar 2012. godine u 8,00 časova, sudnica 18/2, Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.
IX. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 20. septembar 2011. godine.
X. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 20. septembar 2011. godine.
Izvod iz rešenja St. broj 413/2011 od 20. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Tammil" DOO

08646023

St. broj 249/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=560

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 249/2011 od 1. 9. 2011. godine usvojio završni račun stečajnog upravnika od 23. 6. 2011. godine u celosti pa se utvrđuju troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 80.000,00 dinara.
Od toga konačna nagrada stečajnog upravnika iznosi 24.646,00 dinara u bruto iznosu, preostali iznos od 55.534,00 dinara predstavlja ostale troškove stečajnog postupka.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Tammil" DOO Subotica, matični broj 08646023.
Imenuje se stečajni upravnik Milan Miščević za zastupnika stečajne mase radi eventualne naplate potraživanja od dužnikovih dužnika.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Kerabella"

08565635

St. broj 295/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2090

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 295/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Kerabella" Subotica, Magnetna polja 19 - matični broj 08565635, na osnovu predloga podnetog dana 7. 7. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti i dugotrajne blokade.
Za stečajnog upravnika imenuje se Božinović Ljiljana iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Kerabella" Subotica, Magnetna polja 19, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 10,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Alfašped"

08736405

St. broj 300/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2088

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 300/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Alfašped" Kanjiža, Bratstva jedinstva 32 - matični broj 08736405, na osnovu predloga podnetog dana 8. 7. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Salatić Stana iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Alfašped" Kanjiža, Bratstva jedinstva 32, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 9,30 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 10,30 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Geza"

08642613

St. broj 299/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2093

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 299/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Geza" Subotica, Zapadni vinogradi 202 c - matični broj 08642613, na osnovu predloga podnetog dana 19. 7. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ćopić Branka iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Geza" Subotica, Zapadni vinogradi 202 c, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 9,45 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 10,45 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Agencija Bios"

20196050

St. broj 163/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2092

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 163/2011 od 15. 9. 2011. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Agencija Bios" Palić, Lopudska 74 - matični broj 20196050, na osnovu predloga podnetog dana 9. 6. 2011. godine.
Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Gros Pavle iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Agencija Bios" Palić, Lopudska 74, u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 12. 1. 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje se za 24. 11. 2011. godine sa početkom 11,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 169/II.
Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 15. 9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Lala Press" d.o.o.

17277138

3. St. broj 137/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2075

 

1. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Lala Press" d.o.o. Užice, Nikole Pašića 14, MB 17277138, PIB 101502601, zbog dugotrajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, Svetog Save 78/I, Nova Varoš.
3. Određuje se ispitno ročište za 26. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u sobi broj 51/III.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
6. Određuje se prvo poverilačko ročište za 19. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova soba broj 51/III, te će istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne budu održana ranije.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"ITP OPAL" d.o.o.

 

5. St. broj 134/2011

 

 

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 2. septembra 2011. godine određeno završno ročište u predmetu stečaja nad "ITP OPAL" d.o.o., u stečaju Potočanje - Užice. Završno ročište zakazuje se za 7. oktobar 2011. godine u 9,00 časova, soba 53, III sprat.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 16. decembar 2011. godine, u 9,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

DOO "Master design"

06349153

St. 2. St. 205/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2069

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 205/2011 od 15. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Master design" Čačak, Bogdana Kapelana b.b., MB: 06349153, PIB 100891081, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli Suda.
Stečajni upravnik je Danilo Škiljević, iz Čačka, kontakt telefon 063/7199679.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 205/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 20. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročiše.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 13,00 časova.

Izvor: Redakcija, 4.10.2011.

Likvidacije:

U periodu od 26. do 30. septembra 2011. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

167655

NESTICO - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.09.2011

60

167647

LUTRA PHARM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.09.2011

60

167632

ROSTFENIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

30.09.2011

60

167626

CENTRALNA APMV - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

30.09.2011

60

167608

KOPER - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.09.2011

60

167604

SLAVIJA - U LIKVIDACIJI

Šabac

30.09.2011

60

167600

BRENET - U LIKVIDACIJI

Opovo

30.09.2011

60

167597

SVIDOS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.09.2011

60

167595

ISKRA PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

30.09.2011

60

167584

LUKI AUTO - LR - U LIKVIDACIJI

Čačak

30.09.2011

60

167576

BOBEKA PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

30.09.2011

60

167573

PIZZA PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.09.2011

90

167562

VITA NATURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

30.09.2011

60

167553

AUTO APSOLUT - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.09.2011

60

167522

HLEB & PECIVO - U LIKVIDACIJI

Niš (grad)

29.09.2011

60

167518

TRUVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.09.2011

60

167514

KRČIĆGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Negotin

29.09.2011

60

167507

NJOKY EXPORT - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.09.2011

60

167499

BILJANA BOJIĆ I OSTALI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167490

STEELUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167477

LASER - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

29.09.2011

60

167533

AMP - KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

29.09.2011

90

167459

UNIGRAD - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

29.09.2011

60

167452

BRAĆA JEVTIĆ - U LIKVIDACIJI

Mali Zvornik

29.09.2011

60

167444

POSAVINA - U LIKVIDACIJI

Šid

29.09.2011

60

167437

SANTOS M - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

29.09.2011

60

167422

ERKER GRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

29.09.2011

60

167428

TANLAB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

29.09.2011

60

167407

TEA TREJD - U LIKVIDACIJI

Smederevo

29.09.2011

60

167403

EM&H - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

29.09.2011

60

167399

TORTEH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

29.09.2011

60

167395

KRINELA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.09.2011

60

167360

KRONUS POK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

28.09.2011

60

167353

HITMAN - U LIKVIDACIJI

Bečej

28.09.2011

60

167349

POSLOVNI CENTAR NOLEX - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

28.09.2011

60

167345

TAMNAVA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167338

LD PROJEKT-VISOKOGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167340

SENEKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

28.09.2011

60

167330

STANDARD CONSULTING - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

28.09.2011

60

167332

HRM SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

28.09.2011

60

167307

ROAMFREE RS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

28.09.2011

60

167301

NETIKS SYSTEMS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

28.09.2011

60

167295

AGRO-ZLATICA - U LIKVIDACIJI

Čoka

28.09.2011

60

167291

XIAO JIANLAN - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

28.09.2011

60

167287

RIV TRADE VLADAN KOVAČ I ORTAK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

28.09.2011

60

167280

PETAR VELIKI - U LIKVIDACIJI

Boljevac

28.09.2011

60

167258

SE & D - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

28.09.2011

60

167238

D.R. ALARM - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

28.09.2011

60

167200

EKO-GALA - U LIKVIDACIJI

Odžaci

27.09.2011

60

167184

RADIO BEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167164

EKO STAN PLUS - U LIKVIDACIJI

Pirot

27.09.2011

60

167156

RADIO MARS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167152

ORTOPEDIJA GRANDE - U LIKVIDACIJI

Kragujevac-grad

27.09.2011

60

167150

ROMANTIČARI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.09.2011

60

167144

KICK OFF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

27.09.2011

60

167140

GRAND NEKRETNINE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.09.2011

60

167132

I.G.M. TERMOTEHNA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.09.2011

60

167107

DOROTEJ - U LIKVIDACIJI

Žabalj

26.09.2011

60

167098

INVEST CAPITAL COMPANY - U LIKVIDACIJI

Požarevac

26.09.2011

60

167066

WU YONG MIN - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.09.2011

60

167062

PROFI-T - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.09.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 3.10.2011.

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.