PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ODLUKA O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 11/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI KAO FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U UNAPREĐENJU I RAZVOJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 11/2015)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 4/2012, 26/2012, 27/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015 i 7/2015)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015 i 7/2015)
 • ODLUKA O CENI ZAKUPA PRODAJNIH MESTA I PIJAČNOG PROSTORA KOJU PRIMENJUJE JKP "PROSTOR" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2015)
 • ODLUKA O MERAMA, NAČINU I USLOVIMA TRAJNOG UNIŠTAVANJA KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE (AMBROSIA ARTEMSIIFOLIA) ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2015)
 • ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA SA TERITORIJE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013 i 5/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA SOMBORA 2014-2020. GODINE ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014, 1/2015 - ispr. i 29/2015)
 • ODLUKA O JAVNOJ KANALIZACIJI ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA DRŽANJE I ZAŠTITU DOMAĆIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 33/2011, 30/2013 i 29/2015)
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 49/2011 i 26/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST ("Sl. list grada Subotice", br. 38/2013, 15/2015 i 25/2015)
 • REŠENJE O POČETNOJ CENI ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE, KOJE JE OBUHVAĆENO GODIŠNJIM PROGRAMOM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 28/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  VESTI NA DAN 04. AVGUST 2015.