Vesti - 04.08.2011

 • U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI STANDARDI KVALITETA RADA OBRAZOVNO VASPITNIH USTANOVA I VISE KOMENTARA PROPISA . . . dalje

 • OTPREMNINA ZA ODLAZAK U PENZIJU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU BICE ISPLACENE NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA . . . dalje

 • PREDSTAVLJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZASTITI I ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU . . . dalje

 • ROK ZA JAVNE KONSULTACIJE U VEZI PREDLOGA PRAVILNIKA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA PRODUZEN DO 11. AVGUSTA 2011: Rodoljub Sabic govori o nedostacima Predloga Pravilnika . . . dalje

 • DRUSTVO SUDIJA SRBIJE SPREMNO DA AKTIVNO UCESTVUJE NA JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PRAVILNIKA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA . . . dalje

 • OD 1. SEPTEMBRA 2011. SVE PORESKE FILIJALE U SRBIJI BICE DEO SISTEMA ZA ELEKTRONSKO PODNOSENJE PORESKIH PRIJAVA . . . dalje

 • POTREBA DA SE IZMENI I DOPUNI NACRT NACIONALNE STRATEGIJE ZA APROKSIMACIJU U OBLASTI ZIVOTNE SREDINE . . . dalje

 • PREDLOGOM NOVOG PRAVILNIKA PREDVIŠENA OBAVEZA OPERATORA DA UVEDE OBAVESTAVANJE DRZAVNIH ORGANA O POKUSAJIMA NEOVLASCENOG PRISTUPA PODACIMA O POSEBNO ZASTICENIM KORISNICIMA . . . dalje

 • SAVETOVANJE "AKTUELNI PROBLEMI NAKNADE STETE I OSIGURANJA I SUDSKI POSTUPCI" BICE ODRZANO OD 22. DO 24. SEPTEMBRA 2011. . . . dalje

 • STRUCNI SEMINAR "PRIMENA STANDARDA U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI NA TRZISTU" BICE ODRZAN 8. AVGUSTA 2011. . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:

 • NACRT ZAKON O RESTITUCIJI NE OBUHVATA VRACANJE IMOVINE NEMACKIM DRZAVLJANIMA . . . opsirnije

 • VLADA USVOJILA IZMENE ZAKONA O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA PO KOJIMA CE O GRADJEVINSKIM RADOVIMA ODLUCIVATI SKUPSTINA ZGRADE PO PRINCIPU JEDAN VLASNIK- JEDAN GLAS, BEZ OBZIRA NA KVADRATURU . . . opsirnije

 • U SREDISTU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SUZBIJANJE "VISOKE KORUPCIJE" . . . opsirnije

 • RTV SE PRIPREMA ZA KONKURS ZA PROJEKAT EU FONDOVA . . . opsirnije

 • OPASNOST OD VISOKOTEHNOLOSKOG KRIMINALA . . . opsirnije

 • STANKOVIC: IZMENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA USKLAŠENE SA EVROPSKIM KONVENCIJAMA I DEKLARACIJAMA . . . opsirnije

 • CENTRALNI REGISTAR HOV OBJAVIO PONUDU TRGOVINSKOG LANCA "DELTA MAKSI" ZA PREUZIMANJE AKCIJA CETIRI PREDUZECA . . . opsirnije

 • UKUPAN NETO PRILIV STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U SRBIJU U PRVIH PET MESECI 2011. GODINE IZNOSIO JE 683,8 MILIONA DOLARA . . . opsirnije

 • PREDLOG ZAKONA IZ OBLASTI PREVENCIJE ALKOHOLIZMA KOD MLADIH PREDMET SIMULACIJE SEDNICE NARODNE SKUPSTINE . . . opsirnije

 • KANCELARIJA ZA ALTERNATIVNE SANKCIJE U VALJEVU IZREKLA PRVU KAZNU . . . opsirnije

 • Pogledajte ostale vesti za 04.08.2011

 • SKUPSTINA GRADA USVOJILA LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA BEOGRADA ZA PERIOD OD 2011. DO 2020. GODINE . . . dalje

 • NA INTERNETU SE POJAVIO PRVI MEŠUNARODNI PORTAL ZA INVESTICIJE U NEKRETNINE NAMENJEN PROFESIONALCIMA: IPI B2B . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 04.08.2011

 • PRILOZI: . . . opsirnije

 • SLUZBENA MISLJENJA: . . . opsirnije

 • SUDSKA PRAKSA: . . . opsirnije