Aktuelne vesti na dan 02. februar 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Pogledajte ostale vesti na dan 02. februar 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 34-35/ JANUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 38 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 13/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 11-12 / JANUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 07 OD 31.01.2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • OBRAČUN UVEĆANE ZARADE PO OSNOVU VREMENA PROVEDENOG NA RADU ZAPOSLENOM KOJI JE DEO RADNOG STAŽA OSTVARIO U INOSTRANSTVU
 • PASIVNA LEGITIMACIJA I SPAJANJE PARNICA U SPORU POVODOM TUŽBE TURISTIČKE AGENCIJE PROTIV ŠKOLE ZA ISPLATU CENE PUTOVANJA
 • POSTUPANJE PO PREDLOGU ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE PROTIV DUŽNIKA NAD KOJIM JE POKRENUT PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE • Ažurno dana 31.1.2012. godine •
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Januar 2012. •
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Januar 2012 •
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Januar 2012. •
 • USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA KOJA SE PRIMENJUJE U FEBRUARU, MARTU I APRILU 2012. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 7/2012
 • USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA • Iznosi se primenjuju od 1. februara 2012. godine •
 • INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE ZA DECEMBAR 2011. GODINE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • MOGUĆNOST ISPLATE HONORARA U VALUTI DOMAĆEM MUZIČARU, KOJI BORAVI I RADI U INOSTRANSTVU, ZA NASTUP U REPUBLICI SRBIJI
 • : STOPE CARINE KOJE SE MOGU PRIMENITI PRILIKOM STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN PROMET I SLUČAJEVI KADA ROBA STAVLJENA U SLOBODAN PROMET GUBI STATUS DOMAĆE ROBE
USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljen stručni komentar o uskladjivanju neoporezivih iznosa iz Zakona o porezu na dohodak gradjana • Iznosi se primenjuju od 1. februara 2012. godine •

Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 - odluka US - dalje: Zakon), članom 12a, utvrđeno je da se neoporezivi iznosi usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene dinarske neoporezive iznose objavljuje Vlada Republike Srbije, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.

Prema objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, indeks potrošačkih cena u 2011. godini je 7,0%. Prema tom podatku Vlada je utvrdila usklađene dinarske neoporezive iznose, koji se u skladu sa Zakonom izuzimaju iz oporezivanja zarada i drugih primanja.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 7/2012, a primenjuju se od 1.2.2012. godine.

Pregled usklađenih neoporezivih iznosa

Tabela 1


R. br.

O P I S

Neoporezivi iznosi u dinarima

Iznosi koji se primenjuju od 1.2.2012.

Iznosi koji su se primenjivali do 31.1.2012.

1

2

3

4

I

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog

1.

Neoporezivi iznos iz zarade (čl. 15a stav 2. i 101a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona)

7.822

7.310

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

54.206

50.660

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

9.293

8.685

3.

Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

7.744

7.237

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.098

2.895

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

1.859

1.737

3.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom - tačka 4)

5.421

5.066

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

30.975

28.949

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

7.744

7.237

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

15.487

14.474

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona o porezu i člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima

1.

Premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (usklađeni iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose)

4.647

4.343

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 5. Zakona

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

23.232

21.712

Usklađeni neoporezivi iznosi iz ove tabele se primenjuju na sve isplate koje se vrše počev od 1.2.2012. godine bez obzira za koji mesec se vrši isplata.


OSTALE TEME OBRADJENE U OVOM STRUČNOM KOMENTARU, O KOJIMA MOŽETE ČITATI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, SU:

Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade

Umanjenje neoporezivog iznosa ako je ugovorena bruto zarada

Utvrđivanje bruto zarade kada je ugovorena neto zarada i umanjenje neoporezivog iznosa

Utvrđivanje bruto zarade za zaposlenog koji je ceo mesec proveo na radu - zarada se isplaćuje odjednom

• Slučaj kada je ugovorena neto zarada koja se isplaćuje u manjem iznosu od neto najniže osnovice za plaćanje doprinosa

• Slučaj kada je ugovorena neto zarada veća od najniže neto osnovice, a manja od najviše neto osnovice za plaćanje doprinosa

• Slučaj kada je ugovorena neto zarada veća od najviše neto osnovice za plaćanje doprinosa

Utvrđivanje bruto zarade za zaposlenog koji nije ceo mesec proveo na radu ili je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom

• Slučaj kada je neto zarada koja se isplaćuje za pola meseca provedenog na radu manja od neto srazmernog dela najniže osnovice za plaćanje doprinosa

• Slučaj kada zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom samo kod jednog poslodavca

• Slučaj kada je neto zarada koja se isplaćuje za pola meseca provedenog na radu veća od neto srazmernog dela najniže osnovice za plaćanje doprinosa, a manja od najviše osnovice za plaćanje doprinosa

• Slučaj kada je neto zarada koja se isplaćuje za pola meseca provedenog na radu veća od neto najviše osnovice za plaćanje doprinosa.

  - Usklađeni neoporezivi iznosi drugih primanja

Neoporezivi iznosi iz člana 18. Zakona

Neoporezivi iznosi iz člana 9. i člana 83. stav 5. Zakona

Neoporezivi iznos iz člana 21a Zakona

USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA KOJA SE PRIMENJUJE U FEBRUARU, MARTU I APRILU 2012. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 7/2012: U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljen stručni komentar sa primerima svih obračuna

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (dalje: doprinosi), za isplate koje se vrše od 1.02.2012. godine, iznosi 19.498,00 dinara.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011 i 101/2011 - dalje: Zakon), članom 36, utvrđeno je da osnovicu doprinosa za osiguranike - zaposlene čini zarada koja se zaposlenom isplaćuje, a koja ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

Ako je osnovica doprinosa - zarada zaposlenog niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

Visina najniže osnovice

Prema članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa se primenjuje od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici za četvrti kvartal 2011. godine, prema objavljenom podatku u "Sl. glasniku RS", br. 7/2012, iznosi 55.708,00 dinara. Prema tom podatku najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 19.498,00 dinara (55.708,00 x 35%).


Za isplate zarada od 1.02.2012. godine, koje su u manjem iznosu od najniže mesečne osnovice doprinosa (19.498,00 dinara), doprinosi se obračunavaju i plaćaju na iznos te osnovice.

Usklađena najniža osnovica doprinosa u iznosu od 19.498,00 dinara primenjivaće se za isplate koje će se vršiti u februaru, martu i aprilu 2012 godine. Najniža osnovica se usklađuje tromesečno, što znači da će se novo usklađivanje osnovice izvršiti prema podatku o prosečnoj zaradi u Republici koji će se objaviti za prvi kvartal 2012. godine, a primenjivaće se od prvog u narednom mesecu, odnosno od 1.5.2012. godine.

OSTALE TEME OBRADJENE U OVOM STRUČNOM KOMENTARU, O KOJIMA MOŽETE ČITATI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, SU

Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa

Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima

Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom

Primena srazmernog iznosa najniže osnovice

Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa

Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje

Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

 

USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. ST. 3. I 4. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012)

Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11) iznosi 4.647 dinara.Usklađeni dinarski iznos stupa na snagu 1. februara 2012. godine.

IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2012. GODINU:
Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, za 2012. godinu iznosi 7.910 dinara.
IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU:

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2012. godinu iznosi 19.498 dinara.

IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012 :

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 19.498 dinara. I primenjuje se od 1. februara 2012. godine.

IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2011. GODINU:

Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2011. godinu iznosi 3.163.980 dinara.

IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU:

Procenjena najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2012. godinu iznosi 3.516.131 dinar.

8, 9. I 10. FEBRUARA 2012. GODINE BIĆE OBAVLJENI RAZGOVORI SA KANDIDATIMA KOJI SU PODNELI PRIJAVE NA OGLAS ZA IZBOR PREDSEDNIKA U SUDOVIMA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Komisije Visokog saveta sudstva obaviće razgovore sa kandidatima koji su podneli prijave na oglas za izbor predsednika u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji.

Komisija u sastavu Aleksandar Stoiljkovski, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, prof. dr. Predrag Dimitrijević, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnih fakulteta i Dejan Ćirić, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda advokata dana 8, 9. i 10. februara 2012. godine obaviće razgovor sa kandidatima koji su podneli prijave na oglas za izbor predsednika privrednih sudova.

Razgovori će se obaviti u biblioteci Visokog saveta sudstva u Beogradu, Resavska 42.

Spisak kandidata sa tačno određenim datumom i vremenom razgovora sa Komisijom Visokog saveta sudstva objaviće se na internet stranici Visokog saveta sudstva.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 1.2.2012.

VLADA RS FORMIRALA RADNU GRUPU ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA MERA ZA OČUVANJE FINANSIJSKE STABILNOSTI BANKA

Vlada Srbije formirala je radnu grupu za praćenje realizacije Programa mera za očuvanje finansijske stabilnosti banaka na čijem je čelu državni sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavljević, objavljeno je u najnovijem broju "Službenog glasnika".

U radnoj grupi su koordinator u Upravi za trezor Branko Drčelić, v.d. direktora u Agenciji za osiguranje depozita Lidija Perović i viceguverneri Narodne banke Srbije Diana Dragutinović i Mira Erić Jović.

Zadatak te radne grupe je da pregovara sa većinskim akcionarima i usaglašava tekst sporazuma između postojećih akcionara, odnosno banke i Vlade, navedeno je u obrazloženju vladine odluke usvojene 26. januara.

Radna grupa, čiji je mandat dve godine, moći će da angažuje stručne institucije i istaknute stručnjake u sprovođenju mera za očuvanje finansijske stabilnosti banka, donetih kako bi se ublažile negativne posledice ekonomske krize.

Izvor: RTV, 1.2.2012.

ODRŽANA DRUGA JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE

Pred Ustavnim sudom Srbije danas je održana druga javna rasprava povodom inicijative Demokratske stranke Srbije (D S S) i Nove Srbije (NS) za ocenu ustavnosti Zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine ("Službeni glasnik RS", broj 99/2009).

Na raspravu su došli predstavnici te dve stranke, donosioci osporenog Zakona, kao i predstavnici stručne javnosti - akademik Tibor Varadi, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta UNION Bogoljub Milosavljević i docent Pravnog fakuleta u Novom Sadu Svetozar Čiplić.

Varadi je u raspravi ocenio da je Zakon, čije su odredbe u inicijativi osporene, u okviru Ustava. On je kazao da postoje dva poimanja Vojvodine - kao opasnosti, odnosno zamke i kao normalnosti.

"Ustav posmatra Vojvodinu kao normalan deo Srbije, deo normalnosti. Važno je da Ustav ne nastoji da ograniči prava Vojvodine već postavlja pravilo da se ta prava ne mogu ograničavati", rekao je Varadi.

Lilić o Zakonu

Profesor Stevan Lilić rekao je da nije mogao da u Zakonu nađe nešto što bi bilo protivustavno kako u proceduralnom, tako i u sadržajnom smislu.

On je naveo da je AP Vojvodina neotuđivi deo Srbije i da nema mesta tendenciji koju su naveli podnosioci incijative da se Zakonom i Statutom omogućava stvaranje države u državi.
DSS i NS su krajem decembra 2009. godine predale Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti Zakona o prenosu nadležnosti Vojvodini i Statuta pokrajine, donetih krajem novembra te godine.

Predstavnici DSS i NS su tada ocenili da su ta dva akta nezakonita i neustavna jer "doprinose neravnopravnosti" građana Srbije i "otvaraju mogućnost separatizma".

Zakon o nadležnostima i Statutu pokrajine Vojvodine usvojeni su u Skupštini Srbije 30. novembra 2009. Zakon je proglašen važećim ukazom predsednika države Borisa Tadića i primenjuje se od 1. januara 2010. godine, dok je Skupština Vojvodine Statut proglasila 14. decembra 2009.

Predlog kojima se osporava ustavnost 25 odredbi zakona, kao i ustavnost i zakonitost većine odredbi Statuta, podnela je decembra 2009. grupa poslanika Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije.

Aligrudić o osporavanim aktima

Šef poslaničke grupe narodnjaka Miloš Aligrudić izjavio je tada novinarima da su osporavani akti "neustavni i nezakoniti, jer doprinose naravnopravnosti građana Srbije i otvaraju mogućnost separatizma".

Odredbama Statuta predviđeno je, između ostalog, da AP Vojvodina ima svoj glavni grad i Akademiju nauka i umetnosti, a može i da otvori svoju kancelariju u Briselu.

Prema odredbama zakona, trebalo je da Vojvodina do kraja 2011. preuzme 153 nadležnosti, ali je zbog ekonomske krize ovaj proces usporen, pa je dosad osnovala Razvojnu banku, preuzela gazdovanje Nacionalnim parkom "Fruška Gora", kao i nadležnosti u oblasti životne sredine.

Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, čija se ustavnost osporava, najvažniji je i najteži predmet koji se pojavio pred Ustavnim sudom od njegovog postojanja do danas, izjavio je juče predsednik Ustavnog suda dr Dragiša Slijepčević.

Izvor: RTV, 1.2.2012.

USTAVNOM SUDU SRBIJE UPUĆEN ZAHTEV DA ŠTO PRE REŠI INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI U VEZI SA ČINJENICOM DA JE I ZA MANJINSKE LISTE NA IZBORIMA POTREBNO DA IH SVOJIM POTPISIMA PODRŽI 10.000 GRAĐANA

Crnogorska partija uputila je Ustavnom sudu Srbije zahtev da što pre reši inicijativu za ocenu ustavnosti u vezi sa činjenicom da je i za manjinske liste na izborima potrebno da ih svojim potpisima podrži 10.000 građana.

Ta partija je u saopštenju za javnost podsetila da je za osnivanje stranke nacionalne manjine potrebno prikupiti 1.000 potpisa i ocenila da je nelogično da je onda za prijavu manjinske liste potrebno prikupiti 10.000 potpisa.

Prema oceni Crnogorske partije, na taj se način nacionalne manjine diskriminišu i ograničavaju im se ljudska i manjinska prava.

Crnogorska partija podsetila je da je inicijativu Ustavnom sudu podnela krajem novembra prošle godine, u ime ukupno osam manjih stranaka nacionalnih manjina.
Ta stranka zatražila je da Ustavnog suda da urgentno reši ovaj zahtev, s obzirom da će uskoro biti raspisani izbori u Srbiji.

Izvor: RTV, 1.2.2012.

U SKUPŠTINI APV ODRŽAN GODIŠNJI SASTANAK ŽENSKE VLADE: Predstavljen projekat "Baza podataka 1500 stručnih žena Srbije" koji predstavlja izvor podataka o ženama kandidatkinjama za pozicije koje odgovaraju njihovoj stručnosti i izvor mogućnosti za veću participaciju žena u političkom, socijalnom i ekonomskom životu Srbije

U Skupštini AP Vojvodine sinoć je, pod sloganom "Za nove kontakte", održan godišnji sastanak Ženske vlade, nestranačkog i neprofitnog udruženje čija je misija promovisanje stručnog potencijala žena u Srbiji, sa ciljem podsticanja njihovog većeg učešća u javnom i poslovnom svetu.

Pozdravljajući prisutne ekspertiknje iz različitih oblasti, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Maja Sedlarević istakla je da su žene u Srbiji veliki potencijal, ali da su često nedovoljno uvažene i posmatrane kao problem, te da je na njima samima da ovakvo okruženje menjaju.

 "Svaka od nas u okviru svoje profesije i društvenog delovanja treba da se bori za suštinsku ravnopravnost. Žene su u svakom poslu bar jednako dobre i jednako vredne kao i muškarci, i neka se neko usudi da kaže drugačije", poručila je potpredsednica Sedlarević i dodala da je AP Vojvodina do sada uradila mnogo u oblasti rodne ravnopravnosti, po pitanju osnivanja institucija i donošenja akata.

"Još jedan u nizu velikih koraka dogodio se na nedavno održanom zasedanju Skupštine AP Vojvodine, kada smo doneli Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Ovim izmenama i dopunama predviđa se, između ostalog, da u pokrajinskom parlamentu mora biti 1/3 manje zastupljenog pola, bar kad je reč o proporcionalnoj izbornoj listi", rekla je Sedlarevićeva.

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin rekao je da je sekretarijat na čijem je čelu prvi organ u Republici Srbiji koji je u svom nazivu imao termin ravnopravnost polova, te da je izvornost ovog sekretarijata upravo oblast ravnopravnosti polova. On je dodao i da je Vojvodina prva imala Odluku o ravnopravnosti polova koja predstavlja preteču Zakona o ravnopravnosti polova.

"Smatram da ne treba ni isticati da ne postoji nikakva razlika u sposobnosti žena i muškaraca i da je ta priča potpuno prevaziđena", rekao je Vasin i dodao da je jedan od najuspešnijih sekretarijata u Vladi AP Vojvodine upravo Sekretarjat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova koji velikom većinom čine žene, što dovoljno govori o tome da uspeh zavisi od znanja i rada, a ne od pola.

Prof. Dr Marijana Pajvančić predstavila misliju i ciljeve Ženske vlade ističući da su trenutne aktivnosti ove organizacije postizanje paritetnog učešća žena u organima vlasti, stvaranje društva ravnopravnosti, podsticanje kritičkog promišljanja i negovanje pravih vrednosti.

Pajvančićeva je predstavila i projekat "Baza podataka 1500 stručnih žena Srbije" koji predstavlja izvor podataka o ženama kandidatkinjama za pozicije koje odgovaraju njihovoj stručnosti i izvor mogućnosti za veću participaciju žena u političkom, socijalnom i ekonomskom životu Srbije. Ona je dodala da će ovaj projekat pomoći da se unapredi informisanje šire javnosti, ali i potencijalnih investitora o ženama sa visokim profesionalnim kvalitetima koje mogu da budu lideri promena i reformi i da preuzmu veće odgovornosti u vođenju države i društva.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 1.2.2012.

PROPISANI IZNOSI NAKNADE ZA REGISTRACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIMENOM POSEBNE APLIKACIJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE • Primenjuju se od 1. februara 2012. godine •

U skladu sa Zakonom o agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011), Upravni odbor Agencije za privredne registre (dalje: APR) je doneo Odluku o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012, stupa na snagu 1.2.2012. godine - dalje: Odluka) na koji je Vlada dala saglasnost.

Odlukom su, pored ostalog, utvrđene naknade za registraciju finansijskih izveštaja, prema kojoj je propisana naknada za registraciju finansijskih izveštaja primenom posebne aplikacije APR, dok naknade za dostavljanje finansijskih izveštaja u pisanoj formi nisu promenjene u odnosu naprethodnu godinu.

Naknada za registraciju finansijski izveštaja primenom posebne aplikacije APR iznosi 30% od visine naknade za dostavljanje finansijskih izveštaja u pisanoj formi.


R. br.

Naknada za registraciju finansijskih izveštaja

Iznos u dinarima

u pisanoj formi

prmenom posebne aplikacije

1.

Za redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje za obveznike revizije

10.000,00

3.000,00

2.

Za redovne godišnje finansijske izveštaje za privredna društva i ogranke stranih pravnih lica, za koje zakonom nije propisana obaveza revizije finansijskih izveštaja, kao i za preduzetnike

3.000,00

900,00

3.

Za redovne godišnje finansijske izveštaje za mala druga pravna lica

1.000,00

300,00

4.

Za vanredne finansijske izveštaje

700,00

210,00

5.

Za neblagovremeno dostavljene finansijske izveštaje naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uvećava se za

3.000,00

3.000,00

6.

Za objavljivanje dokumentacije iz člana 31. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon - dalje: Zakon), dostavljene u propisanom roku

3.000,00

-

7.

Za objavljivanje dokumentacije iz člana 31. Zakona koja nije dostavljena u propisanom roku

6.000,00

-

8.

Za neblagovremeno dostavljene dopune finansijskih izveštaja na zahtev APR

2.000,00

-

Račun APR za uplatu naknada za registraciju finansijskih izveštaja: 840-29775845-87
Svrha uplate: naknada za registraciju godišnjih finansijskih izveštaja
Poziv na broj: 09 - matični broj (za pravna lica)/JMBG (za preduzetnike)

Izvor: Redakcija, 1.2.2012.

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI DONEO REŠENJE O PRIVREMENOJ ZABRANI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI DRUŠTVU ZA MARKETING I USLUGE APEX SOLUTION TECHNOLOGY U OKVIRU BUS PLUS SISTEMA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je privremeno zabranio Društvu za marketing i usluge Apex Solution Technology obradu podataka o ličnosti, konkretno serijskog i alias broja personalizovanih SMART kartica u okviru sistema za naplatu karata i upravljanje u javnom prevozu u Beogradu, tzv. Bus Plus sistem.

S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio sledeće:

"Još u postupku prethodne provere izvođači projekta Bus Plus bili su upozoreni na sve obaveze koje proizlaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i na to da će Poverenik u slučaju da zakon ne bude poštovan zabraniti obradu podataka.

Uz ostalo, upozorenje se, pre svega, odnosilo na neophodnost isključivanja mogućnosti "uparivanja" podataka iz dva centra, jednog u kome se vode podaci o pretplatniku i drugog u kome se vode podaci o saobraćaju. Mora se, dakle, garantovati privatnost lica koja pretplatne karte koriste i isključiti mogućnost praćenja njihovog kretanja, odnosno utvrđivanja vremena putanje kretanja građana na osnovu parametara koji bi bili isti u obe baze podataka.

Neposredno pred početak funkcionisanja Bus Plus sistema ovlašćena lica Poverenika su u ponovljenom postupku nadzora konstatovala da po Upozorenju nije postupljeno u potpunosti, zbog čega je i doneto rešenje o privremenoj zabrani obrade određenih podataka.

Razloge zabrane ne treba dramatizovati ali ni potcenjivati. Dobro je što sistem Bus Plus funkcioniše na način koji isključuje mogućnost praćenja bilo koga u realnom vremenu. Isključena je i mogućnost naknadnog rekonstruisanja putanje kretanja korisnika usluga Bus Plus. Međutim, ostala je mogućnost da se naknadnim lociranjem vremena i vozila koje je korišćeno zadire u privatnost odnosno vrši obrada podataka o ličnosti, a da ni jednim pravnim aktom nije utvrđena svrha te obrade, razlozi zbog kojih se može vršiti, procedura i krug lica kojima su ti podaci dostupni, dužina čuvanja tih podataka i sl., što, sve dok ti nedostaci postoje, takvu obradu, sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čini nedopuštenom.

O tome da ću doneti rešenje o privremenoj zabrani obrade podataka u jučerašnjem razgovoru obavestio sam gradonačelnika Dragana Đilasa. Mislim da je gradonačelnik u potpunosti razumeo razloge zabrane i da će preduzeti korake da se oni što pre otklone."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 1.2.2012.

NACRTI ZAKONA O OSNOVNOJ ŠKOLI I ZAKONA O SREDNJOJ ŠKOLI: Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije uputila primedbe Narodnoj skupštini na navedene nacrte

"Poštovani,
Na dnevnom redu redovnog prolećnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije, prema najavama Ministra prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije, dr Žarka Obradovića i predsednice Narodne Skupštine Republike Srbije dr Slavice Đukić- Dejanović, naći će se zakoni iz oblasti obrazovanja. U pitanju su Zakoni o srednjoj, osnovnoj školi, kao i Zakon o obrazovanju odraslih.

USPRS želi da Odbor za obrazovanje Skupštine Republike Srbije, pre usvajanja pomenutih Zakona, primi delegaciju sindikata, kako bi dobili priliku da izložimo svoje načelne primedbe.

USPRS ne osporava potrebu da se obrazovni sistem unapredi kvalitetnim zakonima, koji bi približili našu zemlju najrazvijenijim zemljama sveta i zbog toga su naši predstavnici  aktivno učestvovali u javnim raspravama o nacrtima pomenutih zakona. Tada smo izneli niz kritičkih primedbi na račun nacrta zakona, obratili pažnju na pitanja koja se tiču struke, ali i sindikata.

Javna rasprava o Zakonu o osnovnoj i Zakonu o srednjoj školi trajala je veoma kratko i niko nije upoznat sa najnovijim verzijama Zakona koji su prosleđeni Vladi, odnosno Skupštini Republike Srbije na razmatranje.

Primedbe na nacrt Zakona o osnovnoj školi, koje smo već izneli na javnim raspravama, u najkraćim crtama su sledeće:

- U članu 9 nacrta Zakona o osnovnoj školi pominju se učenici sa posebnim potrebama, kao i nužnost da se oni uključe u redovne škole (inkluzija). Za primenu ove odredbe neophodno je upriličiti njeno sprovođenje. To znači da, pored prostorno-tehničkih uslova, treba obezbediti i odgovarajući broj asistenata u nastavi koji bi predstavljali pomoć i podršku nastavnicima u ostvarivanju IOP-a, kao i uvođenje stručnog saradnika u školama- defektologa;
- U članu 21 i 22, gde se govori o ciljevima i ishodima, izostavljena je tehnička pismenost ;
- U članu 24, jedan od ciljeva obrazovanja je razvoj multikulturalizma, negovanje vrednosti evropske tradicije. Ne postoji kao cilj obrazovanja, negovanje vrednosti sopstvene nacionalne tradicije;
- Članom 30 definiše se broj učenika u odeljenju. Zaključujemo da ovaj Zakon predviđa i dopušta preglomazna odeljenja;
- Veliki broj članova Zakona ima klauzulu "bliže uslove propisuje Ministar". Smatramo da je nedopustivo bilo kome dati tolika diskreciona prava;

Naš opšti utisak o nacrtu Zakona o osnovnoj školi jeste da:

- Su u njemu zadržani neotklonjeni nedostaci iz prethodnog Zakona;
- Ne postoje ključne odredbe za efikasno organizovanje procesa obrazovanja i vaspitanja;
- Velika je nepreciznost i neodređenost postojećih odredbi;

Što se tiče Zakona o srednjoj školi, broj primedbi i nedoumica nipošto ne zaostaje u odnosu na prethodni Zakon:

- Nacrtom Zakona o srednjoj školi nije predviđeno da srednja škola bude obavezna, što bi predstavljalo civilizacijski iskorak;
- Potpuno je nedefinisan i nejasan način na koji će učenici polagati opštu i stručnu maturu. Nejasna je i mogućnost nastavka školovanja učenika stručnih škola;
- Broj učenika u odeljenju ostaje i dalje enormno veliki i onemogućava efikasan rad;
- Nisu predviđeni opšti ciljevi obrazovanja u srednjoj školi;
- Neregulisan je status nastavnika koji predaju izborne predmete;
- I u jednom i drugom nacrtu Zakona, pravo na štrajk zaposlenih je veoma ograničeno i štrajk je praktično zabranjen, što je u potpunoj suprotnosti sa prihvaćenim i ratifikovanim međunarodnim konvencijama;

Sve primedbe, koje smo dostavili predstavnicima Ministarstva prosvete i nauke, dostavićemo i Vama u pisanom obliku, ali, valja napomenuti da je zaključak USPRS, da su ponuđena rešenja u Nacrtima Zakona o srednjoj i osnovnoj školi toliko loša, da ih je nemoguće popraviti amandmanima.

U toku trajanja javnih rasprava o ovim Nacrtima Zakona, predstavnici Ministarstva prosvete i nauke su isticali da su pri izradi pomenutih Nacrta Zakona imali brojna ograničenja. Ona su se ogledala u potrebi da se rešenja u Nacrtima Zakona usklade sa postojećim zakonima u Republici Srbiji, kao i sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zatim sa Strategijom obrazovanja Republike Srbije (koja još nije usvojena), i na kraju sa obavezom sprovođenja racionalizacije u obrazovanju. USPRS je zaključila da su to prevelika ograničenja i da ona ne dozvoljavaju da se sačine dobri zakoni. Mišljenja smo da će, ukoliko se zakoni usvoje u ovakvom obliku, biti od njih više štete nego koristi.

Njihova primena će stvoriti dodatne probleme, kako školama, tako i nastavnicima.

Trenutno se uveliko radi na izradi Strategije obrazovanja Republike Srbije. USPRS podržava izradu takvog dokumenta i smatra ga polaznom osnovom za unapređenje obrazovanja u našoj zemlji. Ovaj, po našem mišljenju, najvažniji dokument, treba uskoro da se nađe na javnoj raspravi i da nakon toga bude usvojen. S obzirom da Zakon o osnovnoj, kao i Zakon o srednjoj školi, treba da budu usklađeni sa usvojenom Strategijom obrazovanja Republike Srbije, koristimo ovu priliku da vam ukažemo i na nelogičnost u redosledu poteza. Praktično bi bilo da se najpre usvoji Strategija obrazovanja,  pa tek onda usvajaju zakoni koji iz nje proizilaze, a ne obrnuto, kako se upravo radi.

Iskreno se nadamo da ćete razumeti našu želju za unapređenjem obrazovanja u Republici Srbiji, i naša nastojanja da se poštuje prirodan redosled poteza.
Koristimo priliku i da Vas zamolimo da utičete na Vladu Republike Srbije, kao i Skupštinu Republike Srbije da se odloži usvajanje Zakona o osnovnoj školi, Zakona o srednjoj školi, kao i Zakona o obrazovanju odraslih, do usvajanja Strategije obrazovanja Republike Srbije. Napominjemo da ovakvo mišljenje o redosledu poteza, ima i Nacionalni prosvetni savet.

U svim naprednim i razvijenim zemljama sveta, obrazovanje predstavlja temelj budućeg razvoja, investiciju koja će sigurno doneti korisne plodove u budućnosti. Naravno, uslov za to jeste postavljanje obrazovanja na zdrave osnove. USPRS je sigurna da sve navedeno ne ide u dobrom pravcu. Kako ne bismo u budućnosti morali da ispravljamo nedostatke, imamo priliku da to učinimo odmah, razložno i mudro."

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 30.1.2012.

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: U 2012. godini počinje novi petogodišnji ciklus akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa • Pojedinačne prijave novih studijskih programa mogu se predati Komisiji od 15. do 30. juna 2012. godine •

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008 i 44/2010 - prim. red), u 2012. godini počinje novi petogodišnji ciklus akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Obaveštavaju se visokoškolske ustanove da će se u 2012. godini prijave za akreditaciju novih studijskih programa primati samo zajedno sa prijavom za ponovnu redovnu akreditaciju ustanove.

Pojedinačne prijave novih studijskih programa biće razmatrane samo u izuzetnim slučajevima, sa obrazloženjem, i mogu se predati Komisiji od 15. do 30. juna 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 1.2.2012.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljeni MODELI AKATA USKLADJENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU koji je stupio na snagu 1. Februara 2012. Godine
 • NALOG SUDA TUŽENOM DA PISMENO ODGOVORI NA TUŽBU TUŽIOCA SA UPOZORENJEM O POSLEDICAMA PROPUŠTANJA
 • ODGOVOR NA TUŽBU
 • PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • REŠENJE KOJIM SE PRIVREDNI SUD OGLAŠAVA APSOLUTNO NENADLEŽNIM
 • REŠENJE KOJIM SUD DOZVOLJAVA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • REŠENJE KOJIM SUD ODBACUJE KAO NEBLAGOVREMEN PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • ZAHTEV STRANKE DA JOJ SE U POSTUPKU PRED SUDOM OBEZBEDI BESPLATAN TUMAČ
POČELA PRIMENA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 99/2011: Zakon počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta. U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljen Komentar u vezi primene Zakona…

Postupci registracije započeti do dana početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, okončaće se po propisima po kojima su započeti. Ako do početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, pravnosnažnom odlukom suda bude utvrđena ništavost registracije ili odlukom ministra bude ukinuto rešenje registratora, postupak će se okončati po ovom zakonu.

Ovaj zakon počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, 1. januara 2013. godine za Registar komora, 1. maja 2013. godine za Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar udruženja i Registar stranih udruženja, 1. septembra 2013. godine za Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, 1. oktobra 2013. godine za Registar finansijskog lizinga i 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Danom početka primene ovog zakona u odnosu na odgovarajući registar, prestaju da važe odredbe čl. 30, 32, 69. i 70. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", broj 51/2009), odredbe čl. 26, 27. i 28. i člana 31. stav 1. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", broj 88/2010), odredbe čl. 64, 65, 66. i 67. i člana 86. stav 3. Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", broj 24/2011), odredbe čl. 65a do 65đ Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Sl. glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005 i 64/2006 – ispravka) i odredbe čl. 51a do 51đ Zakona o finansijskom lizingu ("Sl. glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005 i 31/2011).

 OSTALE TEME OBRADJENE U OVOM KOMENTARU, KOJE MOŽETE PROČITATI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX, ODNOSE SE NA SLEDEĆE OBLASTI: 

Načela

Pokretanje postupka upisa u registre

Tok postupka upisa u registar

Žalbeni postupak

Postupak upisa po službenoj dužnosti

Ništavost registracije osnivanja privrednog društva i preduzetnika

Objavljivanje podataka i izdavanje izvoda i kopija

Rezervacija naziva

Krivična odgovornost

Podzakonski akti i prelazne odredbe

NACRT ZAKONA O INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA: Okrugli sto u vezi "Nacrta zakona o informacionim tehnologijama" biće održan 3. Februara 2012. Godine u Privrednoj komori Beograda

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti u saradnji sa Društvom za informatiku Srbije, organizuju Okrugli sto "Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti" u petak, 3. februara 2012. sa početkom u 11.00 časova, u sali IVa Privredne komore Beograda, Kneza Miloša 12

Ministarsvo kulture, informisanja i informacionog društva organizuje od 25. januara do 6. februara 2012. godine javnu raspravu o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti.

Zakon se donosi da bi se celovito uredila oblast informacione bezbednosti, a posebno u IKT sistemima za rad sa tajnim podacima, u sistemima u organima javne vlasti, radi koordinacije prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u svim IKT sistemima u Srbiji, kao i zbog uređivanja inspekcije za informacionu bezbednost.

Nacrt zakona možete preuzeti sa http://www.digitalnaagenda.gov.rs/wp-content/uploads/2012/01/Nacrt_zakona_o_informacionoj_bezbednosti.pdf (ONLINE)

Pozivamo Vas da učestvujete na okruglom stolu i iznesete Vaše mišljenje o Nacrtu zakona. Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Vesni Muhić na telefon 011/2645-333 ili putem e-maila vmuhic@kombeg.org.rs.

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 1.2.2012.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA: Fiskalni savet smatra da izmena i dopuna Uredbe nije u skladu sa posebnim fiskalnim pravilima o indeksaciji zarada

Fiskalni savet smatra da su Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih lica u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011- dalje: Uredba - prim. red), koju je Vlada Republike Srbije donela na sednici od 30. decembra 2011. godine, narušena posebna fiskalna pravila o indeksaciji zarada.

Ocena Uredbe donosi se na osnovu člana 92e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011 - prim. red), koji nalaže da Fiskalni savet daje nezavisnu ocenu mera ekonomske politike koje predlaže Vlada radi ostvarivanja zacrtanih fiskalnih ciljeva.

Uredba predviđa povećanje koeficijenata za obračun plata zaposlenih lica u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Predviđeno je različito povećanje koeficijenata za zaposlene u: 1) organima teritorijalne autonomije i grada Beograda, 2) u organima gradova i 3) u organima opština. Najveće povećanje predviđeno je za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i grada Beograda.

Uredbom predviđeno povećanje koeficijenata za plate narušena su posebna fiskalna pravila iz Zakona o budžetskom sistemu (član 27e), kojima je određeno usklađivanje plata na nivou opšte države, uključujući i teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Prema Zakonu o budžetskom sistemu, plate se usklađuju sa stopom rasta potrošačkih cena i polovinom rasta bruto domaćeg proizvoda. Usvojena Uredba omogućava veće povećanje plata u odnosu na porast predviđen Zakonom o budžetskom sistemu.

U odnosu na prethodnu Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2008 - prečišćen tekst - prim. red), izmenama koeficijenata omogućeno je, prema procenama Ministarstva finansija, prosečno povećanje pojedinačne plate u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za 41%.

Prethodno važeća regulativa je međutim predviđala znatno niže plate zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u odnosu na uporedive plate službenika na nivou države (centralni nivo vlasti). U praksi je prethodno važeća regulativa bila narušavana, što je konstatovano i u izveštaju Državne revizorske institucije. Plate u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave su tako, mimo važećih propisa, uvećavane do nivoa koji je, u pojedinim slučajevima, i prevazišao odgovarajuće plate ostalih državnih službenika. Novom Uredbom dozvoljeno je da plate u gradu Beogradu budu za oko 17% veće u odnosu na iste poslove službenika na nivou države, u organima ostalih gradova za oko 6% veće, a na nivou opština za oko 7% niže u odnosu na državnu upravu. (Nakon što je Fiskalni savet dostavio svoju Ocenu skupštinskom Odboru za finansije i Vladi Republike Srbije, Ministarstvo finansija je ponovo procenilo efekte primene nove Uredbe na plate u lokalnoj samoupravi. Fiskalni savet uvažava ovu promenu zbog čega neznatno korigujemo naše saopštenje i ukazujemo da po novom tumačenju Ministarstva finansija navedene razlike u zaradama na različitim nivoima vlasti treba tumačiti kao maksimalno moguće.)

Usvajanje nove Uredbe, najvećim delom, zapravo priznaje postojeće stanje plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Fiskalni savet smatra da je potrebno sistemsko uređivanje odnosa plata na različitim nivoima države usvajanjem odgovarajućeg zakona. Korišćenje uredbi za promenu relativnih odnosa plata zaposlenih u javnoj upravi predstavlja lošu praksu upravljanja javnim finansijama. Posledice mogu biti povećanje neravnoteža u nivou plata na različitim nivoima vlasti uz njihov rast koji narušava Zakon o budžetskom sistemu.

Budući da su i pre donošenja nove Uredbe isplaćivane veće plate od dozvoljenih, stvarno povećanje tekućih izdvajanja za plate u lokalnoj samoupravi u 2012. godini će biti znatno manje od prethodno pomenutih 41% i iznosiće oko 2,9 mlrd dinara (procena Ministarstva finansija) ili oko 5% povećanja u odnosu na ukupnu masu zarada isplaćenu u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u 2011. godini. Predviđeno je da sredstva za ove namene budu obezbeđena iz povećanih prihoda lokalne samouprave od poreza na zarade (posledica izmena Zakona o finansiranju lokalnih samouprava iz 2011. godine).

Fiskalni savet je upozoravao na rizike da se, nakon fiskalne decentralizacije, povećaju tekući rashodi lokalne samouprave, naročito za plate, umesto da se dodatni prihodi iskoriste za isplatu nagomilanih docnji lokalne samouprave, kapitalne rashode, smanjenje deficita lokalne samouprave ili prenos određenih nadležnosti s republičkog na lokalni nivo. Uredbom se, suprotno principima odgovorne fiskalne politike, povećavaju tekući rashodi organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Pošto će plate zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave biti veće od zaposlenih u državnim organima, Uredba bi mogla da dovede i do većih pritisaka da se povećaju plate zaposlenih na svim nivoima opšte države, čime bi se dodatno ugrozile javne finansije Srbije.

Izvor: Vebsajt Fiskalnog saveta Republike Srbije, 31.1 2012.

TRINAESTA ZIMSKA ŠKOLA EVROPSKOG PRAVA BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 20. DO 26. FEBRUARA 2012. GODINE NA ZLATIBORU

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Udruženjem za evropsko pravo (Centar za pravo EU), poziva privrednike na 13. Zimsku školu evropskog prava, posvećenju prilagodjavanju javnih preduzeća pravu EU, koja će biti održana u periodu od 20. do 26. februara 2012. godine na Zlatiboru, sa početkom 20. februara 2012. godine, 09,00 sati, Zlatibor, vile Lovćen i Srbija

Donošenjem zakona iz oblasti javno privatnog partnerstva, javnih nabavki, državne pomoći i konkurencije, stvoreni su preduslovi za transformaciju javnog sektora i liberalizaciju poslovanja javnih preduzeća u Srbiji. Postojaće niz zahteva koja će javna preduzeća morati da ispune, u postupku usaglašavanja sa donetim zakonima i zahtevima EU. Učesnici Škole biće u mogućnosti da dobiju potrebne informacije i primere dobre prakse u ovoj oblasti, a nadležnim državnim organima uputiće se (pre)poruke o što uspešnijoj realizaciji transformacije javnog sektora.

Tema škole biće "Prilagodjavanje javnih preduzeća pravu EU", a predavači škole biće istaknuti stručnjaci iz zemlje i inostranstva.

Za detaljnije informacije, kontakt telefon je: 011/ 3300 928 (Nermina Ljubović i Mirjana Kovačević), a elektronska adresa: eu@pks.rs.

Poziv i Program za 13. školu evropskog prava možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

ZAKON O STEČAJU: Objavljen spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 31. januar 2012. godine

Odeljenje za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, na osnovu člana 208. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), objavilo je na vebsajtu www.nbs.rs
• Spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 31.1.2012. godine:

Obaveštenje o pravnim licima koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od jedne godine sa stanjem na dan 31.1.2012.

http://www.nbs.rs/export/internet/latinica/67/obustavili_placanja/pravna_lica_obustavljena_placanja_januar_2012.xls

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 1.2.2012.

OD 1. FEBRUARA 2012. GODINE POVEĆANA PORESKA OLAKŠICA ZA UPLATE U DOBROVOLJNE PENZIJSKE FONDOVE SA DOSADAŠNJIH 4.343 NA 4.647 DINARA

Od 1. februara 2012. godine primenjuje se novi iznos poreske olakšice za uplate u dobrovoljne penzijske fondove, uvećan sa dosadašnjih 4.343 na 4.647 dinara. Tako se uplata penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove iz sredstava poslodavca oslobađa plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do iznosa od 4.647 dinara po zaposlenom mesečno. Uplate u istom iznosu koje poslodavac vrši putem administrativne zabrane, obustavom i plaćanjem iz zarade zaposlenog, takođe su oslobođene plaćanja poreza.

U 2006. godini, kada su dobrovoljni penzijski fondovi započeli poslovanje, poreska olakšica je iznosila 3.000 dinara i od tada se, na osnovu odluka Vlade Republike Srbije, vrši usklađivanje tog iznosa sa visinom inflacije u prethodnoj godini. S tim u vezi, uobičajeno je da se članovi fondova prilikom opredeljivanja za visinu mesečnih uplata u penzijske fondove, rukovode utvrđenom visinom neoporezivog iznosa, te prosečni iznos mesečnog doprinosa po članu fonda kontinuirano raste od osnivanja dobrovoljnih penzijskih fondova.
Sektor za nadzor društava za upravljanje DPF

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 1.2.2012.

NOVI SPISAK PORESKIH DUŽNIKA BIĆE OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO POČETKA APRILA

Novi spisak poreskih dužnika biće objavljen krajem marta, a najkasnije do početka aprila, izjavio je danas direktor Poreske upave Dragutin Radosavljević.

Zakonska obaveza Poreske uprave je da te spiskove objavljuje kvartalno, rekao je on na konferenciji za novinare i najavio da će oni biti veći od prvog spiska iz januara, odnosno da će na njima biti po 500 privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica.

Naglašavajući da se spiskovi svakodnevno proveravaju i da će biti precizni, Radosavljević je ocenio da je objavljivanje prvog spiska 300 najvećih dužnika početkom godine urodilo plodom, jer je naplata javnih prihoda u januaru za 4,6 milijardi dinara veća od projekcija.

On je objasnio da je projekcija naplate javnih prihoda bila 47,8 milijardi dinara, a ostvarena naplata 52,47 milijardi dinara, i naveo da su to ubedljivo najbolji rezultati za januar, u poslednjih nekoliko godina, što može da se poveže sa objavom poreskih dužnika.

Radosavljević je naglasio da je plan za naplatu PDV-a prebačen za oko 1,5 milijardi dinara, dok je suma od akciza za tri milijarde dinara veća od projektovane.

Direktor se osvrnuo i na najavu sutrašnjeg štrajka dela zaposlenih u Poreskoj upravi, ističući da prema njegovim informacijama, koje je dobio od direktora filijala, ekspozitura i regionalnih centara Poreske uprave, štrajk neće uspeti.

Radosavljević je naglasio da ne postoje razlozi za protest, jer su obezbeđena sredstva za primanja zaposlenih, a ne postoji ni namera da se oni otpuste.

Zarade su redovne, a prosek je 46.420 dinara, što je za 3.900 dinara veće od proseka zarada u Srbiji. Tako zaposleni sa srednjom stručnom spremom imaju 29.886 dinara, sa višom 36.370 dinara i visokom 57.983 dinara, kazao je Radosavljević.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

SEDNICA VLADE AP VOJVODINE ODRŽANA 1. FEBRUARA 2012. GODINE

Vlada Vojvodine usvojila je danas, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Predlog elemenata za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini u 2012. godini. Radi se o nastavku konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta na osnovu primene novih tehnologija.

Kao i tokom prethodnih godina, namera Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj je da navedena sredstva realizuje putem Javnog konkursa o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini, a u skladu sa Odlukom i Pravilnikom o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini, koji su za ovu svrhu doneti. Javni konkurs za sufinansiranje otvaranja pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49 procenta od vrednosti investicije će biti otvoren do konačnog plasmana sredstava za ove namene. Na konkursu mogu učestvovati privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja proizvodnju žele da pokrenu na teritoriji APV, a korisnici ovih sredstava biće dužni da iznos koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrate u roku od jedne do pet godina, putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama. Prednost pri sufinansiranju imaće, kao i tokom proteklog perioda, novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu, projekti koji značajnije povećavaju broj novozaposlenih radnika (najmanji broj novih radnika je 20), oni koji ulože veći procenat sopstvenih sredstava i oni koji će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine. Prednost prilikom odlučivanja imaće i projekti od posebnog značaja za unapređenje zaštite životne sredine kao i privredna društva koja su već učestvovala na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologiju u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u zapošljavanju novih radnika realizacijom prve faze projekta. Uslov za dodelu sredstava je posedovanje odgovarajuće dokumentacije potrebne za realizaciju pilot proizvodnje, a evaluaciju i pregled relevantnih podataka o prispelim prijavama izvršiće Komisija za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini.

Na današnjoj sednici Vlada Vojvodine donela je i Rešenje o regresiranju dela troškova celodnevnog, odnosno poludnevnog boravka u predškolskoj ustanovi, odnosno osnovnoj školi na teritoriji APV, za decu trećeg i četvrtog reda rođenja, koja je deo strategije usmerene na promenu nepovoljne demografske situacije u našoj pokrajini.
Regresiranje boravka ove dece tokom 2012. godine, biće ostvareno na isti način kao i prethodnih godina, cena boravka iznosiće 50 procenata od ekonomske cene, a za realizaciju ove mere u pokrajinskom budžetu obezbeđeno je 195 miliona dinara, odnosno 16,25 miliona dinara na mesečnom nivou. Ukupan broj dece trećeg i četvrtog reda rođenja koja borave u predškolskim ustanovama na teritoriji Vojvodine u celodnevnom i poludnevnom boravku je 6431.

Vlada Vojvodine usvojila je danas, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine odluke o donošenju prostornog plana za tri područja posebne namene, koje je obrazložila pokrajinska sekretarka Dušanka D. Sremački. U pitanju su prostorni planovi područja za infrastrukturni koridor za dvostruki dalekovod 400 kV TC Pančevo 2 - Rumunska granica, kao i specijalnih rezervata prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit" i "Gornje podunavlje".

Donošenjem Prostornog plana utvrđuju se planska rešenja za infrastrukturni koridor dalekovoda 2x400kV TC Pančevo 2 - granica Rumunije utvrđuju se posebni režimi zaštite koridora i stvaraju uslovi za međusobno povezivanje elektroenergetskih sistema dve države i povećanje tokova snaga između Srbije i Rumunije i obima međusobnog komercijalnog elektroenergetskog prometa. Novi dalekovod će omogućiti smanjenje prenosnih gubitaka, smanjivanje količine neisporučene električne energije u slučaju nepredviđenih situacija i što je posebno značajno, novi dalekovod omogućiće da vetro-elektrane čija je izgradnja predviđena u ovoj oblasti budu povezane sa sistemom.

Kada se radi o Prostornom planu za područja posebne namene specijalnih rezervata prirode "Koviljsko - petrovaradinski rit" i "Gornje Podunavlje" njima se utvrđuju osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite ovih područja. Planovi uvažavaju sve preporuke EU u oblasti zaštite i upravljanja zaštićenih područja posebne namene, a kako se radi o izuzetno značajnim resursima i retko očuvanim područjima sa velikim ne samo prirodnim, ambijentalnim, kulturno-istorijskim, nego i turističkim vrednostima i potencijalom, prostorni planovi su od najvećeg značaja za njihovu budućnost.

Deo plavnog područja na levoj i desnoj obali Dunava, pored naselja Kovilj i Petrovaradin, proglašen je Specijalnim rezervatom prirode i stavljen je pod zaštitu kao područje I kategorije od izuzetnog značaja na kome se nalazi i manastirski kompleks, a "Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje" proglašen 2001. godine, je zaštićeno prirodno dobro I kategorije, na granici sa Republikom Hrvatskom. Rezervat predstavlja retko očuvan ritski kompleks (Monoštorski i Apatinski rit) sa specifičnim prirodnim, kulturno-istorijskim, turističkim, ambijentalnim i drugim vrednostima, koje uživa i međunarodnu zaštitu, kao stanište ptica (IBA područje) biljaka i dnevnih leptira (IPA, PBA) upisano u Ramsarsku listu kao značajno vlažno područje u skladu sa istoimenom konvencijom. Deo je EMERALD mreže i predstavlja potencijalni rezervat biosfere (UNESCO-MaB).

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 1.2.2012.

NOVINE KOJE DONOSI NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, OSIM NAPRETKA DONOSE I MOGUĆNOST LAKŠEG OSNIVANJA FANTOMSKIH FIRMI

Smanjenje troškova preduzeća, povećanje odgovornosti direktora i ukidanje upravnih odbora, bolja zaštita manjinskih akcionara i efikasnije korporativno upravljanje, samo su neke novine Zakona o privrednim društvima čija primena počinje od danas.

Zahvaljujući novim odredbama, srpska privreda bi trebalo počev od 2012. godine da godišnje uštedi oko 100 miliona evra, jer su ukinute brojne zastarele procedure.

Naime, usvajanjem izmena Zakona o privrednim društvima primenjeno je oko 80 preporuka iz sveobuhvatne reforme propisa (SRP) za olakšavanje poslovanja u Srbiji.

Pomoćnik Registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre (APR) Katarina Stamenković izjavila je Tanjugu da je cena dosadašnjih naknada za registraciju privrednih subjekata ostala ista, ali i da je uvedeno nekoliko novih naknada koje ranije nisu postojale, a sada proističu iz odredbi novog Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u APR.

Povodom početka primene odredbi ovih pravnih akata od 1. februara, Stamenković je navela da će za korisnike usluga APR biti uvedeno i nekoliko elektronskih usluga - kao što je elektronski izvod iz Registra čija će cena biti pristupačnija od "papirne" forme ovog dokumenta, jer će zahtev za ovakvim dokumentom moći da pošalju iz kancelarije ili s kućnog računara.

"Za većinu procedura kakve su učešće na tenderima, konkursima, registraciju službenog vozila preduzetnik ili predstavnik firme mora da ima izvod iz APR i on se prilikom dolaska momentalno dobija u APR i košta 1.700 dinara. Međutim, sada se uvodi novina da se može dobiti taj izvod u elektronskom obliku i on košta 800 dinara", navela je Stamenković.

Stamenković je dalje podsetila kako nove odredbe Zakona o privrednim društvima, donose značajne novina sa kojima privredni subjekti treba da se upoznaju.

Zakon reguliše i kompletnu materiju preduzetnika

"Zakon je zadržao četiri osnovne pravne forme privrednih društava, ali je preuzeo da reguliše i kompletnu materiju preduzetnika koji su do sada bili regulisani Zakonom o privatnim preduzetnicima. Taj zakon više nije na snazi osim u delu koji se odnosi na ortačke radnje i te odredbe će se primenjivati do 2013," kazala je Stamenković.

Stamenković je istekla da se izmena za preduzetnike sastoje u tome da je sada uvedena mogućnost da naslednici preminulog preduzetnika i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju mogućnost da preuzmu radnju i nastave da obavljaju delatnost, a to se čak može izvršiti i na osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine već za vreme života vlasnika radnje.
"Dakle, uvedena je mogućnost prebacivanja, odnosno preuzimanja preduzetničke radnje, što ranije nije bilo moguće", objasnila je Stamenković.

Obaveza registracije samo pretežne delatnosti

Pored toga, ovaj Zakon je potvrdio da se registruje samo pretežna delatnost, a ne i dodatne, rekla je Stamenković i dodala da će svi osnivački akti koji budu dostavljeni APR biti javno objavljeni na internet stranici Agencije.

Predviđeno je i uvođenje nove adrese za prijem pošte koja može da se razlikuje od adrese sedišta.

Te adrese mogu da se registruju i one će biti javno objavljene na internet strani APR

Važna novina je i da nema više obavezne upotrebe pečata

Zakon je odredio i visinu osnivačkog kapitala, koja je za društva sa ograničenom odgovornošću (doo) smanjena sa 500 evra na 100 dinara, dok je samo za akcionarska društva iznos povećan na tri miliona dinara, a rok za uplatu pomeren je na 1. januar 2014.

Nije greška, osnivački ulog je 100 dinara

"Sto dinara je zaista ispravna cifra jer su se pojavile neke informacije u javnosti da je to greška i da je reč o 100.000 dinara. Dakle, nije greška, to je minimalni ulog", rekla je Stamenković dodajući da je novina i to da uplata kapitala nije obavezna pre osnivanja društva, već je to moguće učiniti u rokovima predviđenim osnivačkim aktom.

Zakon o privrednim društvima pooštrava i odgovornost direktora jer je jasno precizirano na koji način se sankcioniše povreda tih dužnosti, detaljnije je propisana nadležnost sudova...

Ukidaju se i upravni odbori, a ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja.

Kod akcionarskih društva ukinuta je podela na zatvorena i otvorena akcionarska društva, već na javna i ona koja to nisu.

Kod društva sa ograničenom odgovornošću isključeno je ograničenje broja članova koje društvo može da ima, ukinuta je knjiga članova društva, a uvedena evidencija članova.

Izmenjen je i način sticanja sopstvenih udela - pravo preče kupovine pripada isključivo članovima društva, ali ne i samom društvu, dozvoljeno je pretvaranje duga u ulog a, takođe, kao i kod akcionarskih društva ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja.

Da li Zakon pogoduje osnivanju fantomskih firmi?

Zakon o privrednim društvima je najvećim delom harmonizovan sa sličnima koji važe u zemljama Evropske unije pa bi osnivanje preduzeća, njihovo poslovanje i gašenje trebalo da bude lakše, savremenije...

Ali, mi još uvek nismo zemlja s razvijenom tržišnom privredom, sređenim institucijama i efikasnim pravosuđem. Zato će i primena evropskog propisa biti kod nas malo specifična. A to koliko će nas pojedine odredbe koštati tek ćemo računati jer deo novina koje on donosi u znatnoj meri pogoduje osnivanju fantomskih firmi.

Od februara će društvo s ograničenom odgovornošću moći da se osnuje uz kapital od samo sto dinara. Za tu uslugu do sada je moralo da se odvoji bar 500 evra. Na prvi pogled sve deluje idilično. Ko ima dobru ideju, uzme sto dinara, očas krene u biznis i, ko zna, za koju godinu možda se nađe na listi milionera, ako ne u svetskim razmerama, bar u domaćim.
Međutim, uspeh preko noći ne može se postići više ni u Holivudu, a kamoli u Srbiji.  Zato nešto drugo može. Kapital od deset banki sasvim odgovara budućim biznismenima koji osnivaju fantomska preduzeća, a koja im služe da utaje porez ili da im vrate PDV koji nisu ni platili.

Podaci od prošle godine govore da kod nas radi bar 24.000 fantomskih preduzeća, od toga trećina posluje u Vojvodini.

Svake godine njima uspeva da utaje porez koji se meri milionima evra, nanoseći velike štete. U zemlji koja stalno kuburi s punjenjem budžeta ta suma nije za baciti.

A koliko novca je stvarno potrebno da se pokrene skroman biznis u Srbiji? Bez hiljadu evra nema šanse da se bilo šta otpočne, plus što je i uz taj kapital potrebno da budući vlasnik ima iskustvo i da je u stanju da brzo nađe mesto na tržištu i da zna da se širi...

Hoće li biznis od stotke olakšati administrativni galimatijas i bar donekle pomoći? Odgovor je tu negativan jer je naša sveobuhvatna reforma propisa stala na pola puta i nikako da počne da daje rezultate koji su se od toga očekivali. Jednošalterski sistem prijave radnika je počeo, ali još uvek dosta šanta i za jednu istu informaciju još uvek se ide bar na dva šaltera.

Pobrojavanje svega što otežava poslovanje u Srbiji meri se stranicama i stranicama belih knjiga pa izgleda da smo u celom popravljanju ambijenta najviše pomogli onima koji kreću u lov u mutnom. Mnogi će na to primetiti da bi se „fantomi” osnivali i s daleko većim kapitalom. To je svakakao tačno, ali kada je tako, zašto im olakšavati posao.

A što se tiče efekta osnivačke stotke, o tome će moći realno da se govori za godinu dana. Kako sada stvari stoje, prve efekte najbrže ćemo videti na stranicama crnih hronika.

Ne treba zaboraviti ni na krađu identiteta, koja postaje unosan posao u Srbiji pošto je sve veći broj žrtava na čije adrese stižu računi za dugovanja kao i prijave za utaju poreza. Kad se lako formira firma, lako krade identitet, jasno je da lako mogu nastiti i problemi.

D. Vujošević, Dnevnik, Tanjug, Redakcija

PODELJENA SU MIŠLJENJA O TOME DA LI ĆE NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU PRAVOSUĐE ZAISTA POSTATI EFIKASNIJE, A SUDSTVO OSTVARITI JOŠ JEDAN KORAK U REFORMAMA

Stupio je na snagu novi Zakon o parničnom postupku, jedan od najznačajnijih akata zakonodavstva svake zemlje. Osnovna zamisao zakonodavca je to da se ubrzaju parnični postupci, međutim podeljena su mišljenja o tome da li će novim zakonom pravosuđe zaista postati efikasnije, a sudstvo ostvariti još jedan korak u reformama, što je među najvažnijim uslovima za to da Srbija dobije kandidaturu za Evropsku uniju.

Branislava Apostolović, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

„Kod nas parnice u proseku traju dugo, čak duže od 20 godina, a često proizvode i ustavne žalbe i sporove pred sudom u Strazburu. Novi zakon, po njoj, trebalo bi da ubrza parnice, jer su strane u procesu dužne da same iznesu činjenice i predlože dokaze, a sud sa njima određuje trajanje parnice.

Sud i stranke su dužne da se pridržavaju utvrđenog vremenskog okvira, a ročište može da se odloži samo izuzetno", objašnjava Apostolović.“

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije

„Evropski standardi uvažavaju tradiciju pojedinačnih domaćih zakonodavstava upravo zato da bi bili primenjivi, u suprotnom, zakon je tek proklamacija, a njegova primena, simulacija.
Ograničenje rokova primoraće sudije da parnice rešavaju kao na fabričkoj traci.

Na žalost, i novi Zakon o parničnom postupku ima odrednice koje pravdu čine nedostupnom mnogim građanima, poput one da stranke u parnici mogu da zastupaju samo advokati.
Imate običnog građanina, koji nema novca da plati advokata, a samo on može da ga zastupa. Ne može da mu pomogne, na primer, neka nevladina organizacija, koja bi mu besplatno dala pravnu pomoć.

Sistemski pravosuđe nije dobro postavljeno. Postoji stalni strah sudija od toga da li će biti reizabrani, što utiče na nezavisnost, a to je uslov za nepristrasnost.
Razlog za takvo stanje, uz ostalo, je i uplitanje politike, koja ima potrebu da kreira uslove u kojima će izvršna vlast moći da dobro drži uzde sudstva.“

Vladimir Kozar, Docent na Privrednoj akademiji u Novom Sadu

„Ni pravna lica nisu u boljem položaju. Uz advokata, privredna društva može da zastupa još i diplomirani pravnik zaposlen u preduzeću, sa položenim pravosudnim ispitom. Podsećam, pravosudni ispit može da polaže mladi pravnik tek posle četiri godine rada u preduzeću", objašnjava Kozar.

Dušan Janjić, Forum za etničke odnose

„U reformi pravosuđa napravljeni su prvi koraci, ali i velike greške, naročito u lošoj organizaciji sudstva, koja mnogo košta, kao i u sporovima koji traju decenijama. To se zapravo nalazi u mišljenju Evropske komisije i Srbija sa ovakvim pravosudnim sistemom ne može da dobije datum za pregovore o kandidaturi za Evropsku uniju. To se javno ne iznosi, pod maskom da je generalni pravac reforme pravosuđa pogođen, a da su promašaji, kao u slučaju sa reizborom sudija, tek sporadični.

ZAKON O NADLEŽNOSTIMA VOJVODINE JE AKT SKUPŠTINE SRBIJE IZJAVLJUJE AKADEMIK TIBOR VARADI

RTV, Beta, Naslovi net

Gostujući u emisiji "Jedan na jedan" Radio Televizije Vojvodine, akademik Tibor Varadi, koji je danas učestvovao u raspravi pred Ustavnim sudom Srbije o Zakonu o nadležnostima Vojvodine, je izneo uverenje da su argumenti rasprave pravni a da je inspiracija politička. On je objasnio da u predlogu za osporavanje ustavnosti zakona ima mnogo detalja što proces čini složenijim.

"Meni se čini da je to inspirisano viđenjem pokrajine kao opasnosti, kao neke zamke, nasuprot čemu postoji jedno drugo viđenje, a to je viđenje pokrajine kao normalnosti", rekao je Varadi.

A na pitanje kako on to vidi, Varadi je odgovorio de je uveren da je pokrajina normalnost.

"Ja sam rođen u toj pokrajini. Ne vidim na koji način bi ta pokrajina bila zamka ili opasnost. Ali, ako je neko vidi kao zamku ili opasnost, onda, naravno, iritira da se Novi Sad zove glavnim gradom, više čak i ne glavnim gradom, nego, administrativnim centarom. I Minhen je glavni grad Bavarske i niko ne misli da je time ugrožen suverenitet Nemačke. Ja sam iz Zrenjanina. Ja volim da Zrenjanin bude glavni grad Banata i ako bi Zrenjanin bio glavni grad Banata, ja ne verujem da bi se raspala Srbija", objasnio je akademik.

Odgovarajući na pitanje da li je reč o pravnom ili političkom pitanju, Varadi kaže da argumenti jesu pravni, ali da je rasprava politički inspirisana.

"Jer ako kažemo da je problem u tome da se kao delovi Vojvodine imenuju  Banat, Bačka i Srem, a da to ne piše u Ustavu,  ja ne mislim da je to ozbiljno pravno pitanje. Mislim da je to konstruisano. Ono polazi od toga da, ako se nešto ne pominje u Ustavu, ne može ni u zakonima. Ali nijedan ustav sveta ne sadrži sve pojmove koji se posle ponavljaju i u zakonima. Zna se da su Banat, Bačka i Srem delovi Vojvodine. Ono što je važno – važno je principijelno", Kaže Varadi. 

Objašnjavajući da Član 11 Ustava Srbije govori o tome da su prava Pokrajine i prava lokalnih samouprava ograničenja vlasti Srbije, on je rekao da to znači da Srbija ne može da ih umanji.

"Kao što ne može ni ljudska prava da umanji, ali može da doda. A ovaj Zakon o nadležnosti koji je dodat nije nekakav vojvođanski akt kojim Vojvodina pokušava nešto što ne bi smela. To je akt Skupštine Srbije koji daje neka ovlašćenja Vojvodini, po nekima nedovoljno, po nekima adekvatno…",

Na opasku da kritičari Zakona o nadležnostima Vojvodine govore o pravnom upadu u sistem Srbije Varadi je odgovorio da Ustav nije pravno savršenstvo i da mnogi drugi ustavi to nisu.

"Ima nekih odredaba koje nisu sasvim jasne. Ali ono što se prebacuje kao neustavno, po meni, nije u skladu sa osnovnim konceptom da Ustav garantuje minimum prava i pokrajine, i lokalnih samouprava, i ljudskih prava… To znači da se ispod toga ne može ići a da se može ići iznad toga. Da li je to što imamo potpuno u granicama pojmova kojima se definišu ovlašćenja Vojvodine, to može biti sporno,  ali ne može biti sporno da Skupština Srbije ima pravo da daje nešto i preko toga", rekao je Varadi i dodao da je i to ustavno pravo Skupštine Srbije.

Upitan da li ima utisak da je to težak pravni predmet, on je rekao da u predlogu ima jako puno pravnih tvrdnji i da tu verovatno ima nešto više posla nego u običnim predmetima i dodao da je evidentna velika politička napetost.

"I ja mislim da je to u suštini što je teško", rekao je Varadi, navodeći aktuelne događaje kao izvor napetosti.

"Verovatno je to i pitanje Kosova koje se ponekad projektuje ovde. Ja zaista mislim da ne može biti sporno da je Vojvodina deo Srbije. Ne može biti sporno da je Vojvodina jedna pokrajina i svaka pokrajina, razumno, ima neka ovlašćenja. Može se politički raspravljati o tome koje su granice tih ovlašćenja. O tome je vođena rasprava u Skupštini Srbije", podsetio je akademik Varadi.

"Ovo nije neki diverzantski akt Vojvodine. To je akt Skupštine Srbije", podsetio je jedan od učesnika u raspravi o ustavnosti Zakona o nadležnostima Vojvodine akademik Tibor Varadi.

SLUŽBENA TAJNA

B92

Iz Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, koji je izvršno telo Saveta za nacionalnu bezbednost, stigao je odgovor redakciji Insajdera o akciji "Sistem".

Tim dopisom potvrđena su saznanja Insajdera da je Uprava kriminalističke policije MUP-a Srbije vodila akciju "Sistem" kojom je, prošle godine, bio obuhvaćen i komandant Žandarmerije B.D.

U dopisu upućenom Insajderu navodi se da je direktor policije M.V. obavestio Biro za kordinaciju rada službi bezbednosti o izveštaju operativne akcije "Sistem". U odgovoru se, međutim, ne precizira koji su rezultati te akcije.

Prema saznanjima Insajdera, u akciji "Sistem" otkriveno je da je komandant Žandramerije B.D. nelegalno prisluškivao svoje saradnike, ali i da postoje indicije koje ukazuju na to da su pripadnici Žandarmerije pronašli određenu količinu nelegalnog oružja na području Novog Pazara, koje nisu prijavili, već prebacili u bazu Žandarmerije na Vlasini.

Na pitanje da li je pokrenuta istraga povodom takvih saznanja, iz Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti nije stigao konkretan odgovor. Međutim, šef kancelarije Biroa G.M. u dopisu Insajderu navodi sledeće:

"Direktor policije M.V. obavesto je Biro da je na njegov predlog, ministar unutrašnjih poslova formirao radnu grupu na nivou MUP-a sa zadatkom da proveri navode iz izveštaja. Prema saznanjima Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti sa izveštajem operativne akcije Sistem obavešten je i nadležni tužilac".

S obzirom na to da je, po svemu sudeći, za sada tajna šta je utvrdila komisija MUP-a, novinari Insajdera uputili su novi dopis MUP-u Srbije, odnosno direktoru policije, da nam zbog interesa javnosti dostavi izveštaj komisije o akciji "Sistem", ali i odgovori na pitanje kom nadležnom tužiocu i kada je dostavljen izveštaj tajne akcije.

Saznanja o tome da je u akciji "Sistem" otkriveno da su pripadnici Žandarmerije pronašli oružje kod Novog Pazara, koje nisu prijavili već odneli u svoju bazu na Vlasini, moraju da dobiju zvaničan odgovor i ne smeju se kriti pod oznakom tajnosti, jer mogu predstavljati veliku društvenu opasnost, navodi zaštitnik građana Saša Janković.

"Podatak koji je označen kao tajna, ako je označen da bi se sakrila neka nezakonitost, nije tajan. Dakle, tada oznaka tajnosti ne važi. Ako bi se zaista ispostavilo da je neko oznakom tajnosti sakrio dokument iz kojeg proističe da je neko nešto nezakonito uradio, takav dokument nema, po samom slovu zakona, snagu tajnog dokumenta. Ako je neko učinio da je učinio to što kažete da jeste, dakle ako je oružje sakrio, odnosno nije postupio po važećim propisima o tome, to je krivično delo", istakao je Janković.

Opravdano se postavlja pitanja šta je sve moglo da se dogodi korišćenjem nelegalnog oružija koje je pronađeno, a nije prijavljeno.

Sistematizacija MUP-a, kojom je Žandarmeriji odobreno formiranje Odreda za specijalne namene koji že brojati 615 pripadnika, akcija "Sistem", ali i mnoge druge informacije koje su od javnog značaja uvek su sakrivene oznakama službena tajna ili strogo poverljivo.

Tako je i u poslednjem slučaju ministar policije saopštio da će se tužilaštvo baviti otkrivanjem kako je iz MUP-a dokument koji nosi oznaku službena tajna dospeo do novinara TV B92.

POVERENIK PRIVREMENO ZABRANIO OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI U SISTEMU BUS PLUS ZBOG POVREDE ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, saopštio je danas da je firmi "Apeks Solušn Tehnolodži" privremeno zabranio obradu podataka o ličnosti u okviru sistema Bus Plus za naplatu karata i upravljanje u javnom prevozu u Beogradu. Šabić je naveo da je u utorak obavestio gradonačelnika Beograda, Dragana Đilasa, da će doneti rešenje o privremenoj zabrani obrade podataka.

- Još u postupku prethodne provere su izvođači projekta Bus Plus bili upozoreni na sve obaveze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da će u slučaju da zakon ne bude poštovan biti zabranjena obrada podataka - izjavio je Šabić.

Prema njegovim rečima, upozorenje se, pre svega, odnosilo na neophodnost isključivanja mogućnosti "uparivanja" podataka iz dva centra - jednog u kome se vode podaci o pretplatniku i drugog sa podacima o saobraćaju.

- Mora se garantovati privatnost lica koja pretplatne karte koriste i isključiti mogućnost praćenja njihovog kretanja, odnosno utvrđivanja vremena putanje kretanja građana - navodi se u Šabićevom saopštenju.

Dodaje se da je neposredno pred početak funkcionisanja Bus Plus sistema konstatovano da nije u potpunosti postupljeno u skladu sa upozorenjem, zbog čega je doneto rešenje o privremenoj zabrani obrade određenih podataka.

- Dobro je što Bus Plus isključuje mogućnost praćenja bilo koga u realnom vremenu. Isključena je mogućnost naknadnog rekonstruisanja putanje kretanja korisnika Bus Plusa. Ali, ostala je mogućnost da se naknadnim lociranjem vremena i korišćenog vozila zadire u privatnost, a da nijednim pravnim aktom nije utvrđena svrha te obrade podataka, njeni razlozi, procedura - izjavio je Šabić.

On je izrazio mišljenje da je Đilas "u potpunosti razumeo razloge zabrane i da će preduzeti korake da se što pre otklone".


Gradonačelnik Beograda je uverio i građane koji se boje da će primenom ovog sistema biti kontrolisano njihovo kretanje, da nema razloga za brigu.

- Sigurnio je da će ovo biti veoma korisno za Beograd. Pre nekoliko dana sam razgovarao i sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem, zbog izražene bojazni nekih građana da će zbog primene sistema moći da bude kontrolisanio njihovo kretanje. U narednim danima ćemo precizirati kada se brišu podaci i uveriti građane da nema potrebe za bojaznošću takve vrste - objasnio je Đilas.

On je dodao da Bus Plus garantuje tajnost podataka građanima.

- Bus Plus lične podatke građana ni u jednom trenutku nije, niti će pustiti u obradu koja podrazumeva upoređivanje ličnih podataka sa podacima o kretanju.

AMERIČKI FONDOVI NAJVEĆI AKCIONARI BANKE "UNIKREDIT"

Tanjug

Američki investicioni fondovi su vlasnici sve većeg udela u najvećoj italijanskoj banci "UniKredit", nakon što je njen kapital uvećan za 7,5 milijardi evra, javili su mediji u Italiji.

Italijanski dnevnik "Il sole 24 ore" citirao je izvršnog direktora "UniKredita" Federika Giconija, koji je rekao da će investicioni fond "Kapital risrč" iz Los Anđelesa postati najveći akcionar banke, uz udeo veći od pet odsto, prenela je agencija AFP.

Američki fond "Blekrok" već poseduje 3,1 odsto akcija banke.

"Veoma cenimo investicije američkih fondova, i na nama je da stvorimo idealne uslove za to postane njihova dugoročna opredeljenost", ukazao je Giconi.

"Izgleda da je naše poslovanje otvorilo Evropu prema SAD", dodao je on.

Direktor je takođe rekao da je banka ispunila nove uslove u vezi sa propisanim kapitalom, i koeficijent osnovnog kapitala sada iznosi 10,35 odsto.

"Mi smo sada najkapitalizovanija banka u Italiji, i jedna od najkapitalizovanijih u Evropi", poručio je Giconi.

Najnovije povećanje kapitala "UniKredita" treće je od početka globalne finansijske krize 2008.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU BIĆE OBJAVLJEN 6. FEBRUARA, A ĆE ZAHTEVI ĆE MOĆI DA SE PODNOSE OD 1. MARTA 2012. GODINE

Zahtev za vraćanje imovine mogu da podnesu svi bivši vlasnici oduzete imovine, odnosno, njihovi zakonski naslednici, a naći će se i način da se zastupnici pojavljuju u postupku.

Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić najavio je da će javni poziv za dostavljanje zahteva za restituciju biti objavljen 6. februara, a da će zahtevi moći da se podnose od 1. marta ove godine.

On je, gostujući na RTS-u, kazao da se očekuje 150.000 zahteva koji će se predavati u poštama Srbije.

Zahtevi će moći da se podnose od 1. marta ove godine do 1. marta 2014. godine.

Sekulić je kazao da će kvalitet donošenja odluke zavisiti od kvaliteta dokumentacije, a da posao neće biti lak budući da je dokazivanje imovine, odnosno, vlasništvo teško dokazivati i u regularnim postupcima.

On je izrazio očekivanje da će prva rešenja o obeštećenju početi da se donose polovinom godine.

Ukoliko se oni koji podnose zahtev ne slažu da procenjenom vrednošću imaju pravo na žalbu, naveo je Sekulić.

TUŽILAŠTVO ZA MEĐUDRŽAVNI SPORAZUM

B92, Beta

Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podržava inicijativu Ive Josipovića da se sklopi međudržavni sporazum koji bi olakšao procesuiranje ratnih zločina u regionu.

"Podržavamo inicijativu i smatramo da je svaki razgovor u tom pravcu dobrodošao", rekao je agenciji Beta zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić komentarišući inicijativu Josipovića o potpisivanju međudržavnog sporazuma čija bi jedna od osnovnih odredaba bila da se optuženima za ratne zločine sudi u njihovoj matičnoj državi.

Vekarić je izrazio očekivanje da će političari načiniti korake kojima će, kako je ocenio, pravosuđa u regionu lakše koračati.

"Nadamo se da će se na političkom nivou razgovarati o svim otvorenim pitanjima koja opterećuju države i pravosuđa i da će naša dobra saradnja biti još bolja", istakao je Vekarić.
KRIVIČNE PRIJAVE MUP-A UGLAVNOM NISU PROCESUIRANE DO KRAJA ILI SU NA NIVOU TUŽILAŠTVA ODBAČENE ILI PODIGNUTE OPTUŽNICE, A SUDSKI POSTUPCI TRAJU GODINAMA

B92

Zbog odluke Apelacionog suda da prepolovi kazne ubicama Brisa Tatona i poslednjih incidenata huligana u Novom Sadu, na B92 Insajder “Nemoć države”.

Odmah nakon emitovanja ovog serijala Insajdera 2009. godine, MUP Srbije dodelio je obezbeđenje autorki Insajdera Brankici Stanković, uz procenu da joj je bezbednost ugrožena, ali od tada nije urađeno ništa povodom svih saznanja koja su objavljena u emisiji "Nemoć države".

Sa kapuljačama i prekrivenim licima, a pod izgovorom patriotizma, nacionalizma, borbe za srpsku stvar i ljubavi prema sportu, oni koji sebe nazivaju navijačima, često se za potrebe raznih pojedinaca pretvaraju u pravu armiju razbojnika.

Ne samo što poslednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga ko im zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela.

Protiv pojedinaca i navijačkih grupa u poslednjih nekoliko godina, prema istraživanju “Insajdera”, podneto je ukupno više od sto krivičnih prijava i to za krivična dela kao što su iznuda, otmica, teška krađa, nasilničko ponašanje, prodaja opojnih droga, nanošenje teških telesnih povreda, pa i pokušaj ubistva ili ubistva.

Krivične prijave MUP-a do danas uglavnom nisu procesuirane do kraja ili su na nivou Tužilaštva odbačene ili podignute optužnice, ali sudski postupci traju godinama. Rezultat je da za sva ova teška krivična dela nema pravosnažnih presuda.

Posle šokantnih informacija iznetih u Insajderu 2009. godine, ministarka pravde Snežana Malović, ministar policije Ivica Dačić, svi predstavnici Vlade, pa i predsednica Vrhovnog suda Nata Mesarović najavljivali su obračun sa huliganima i da će reforma sudstva dovesti do toga da se nasilje ne ponavlja. Ali, do sada ništa od toga.
KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZABRANILA SPROVOĐENJE KONCENTRACIJE IZMEĐU PREDUZEĆA "SUNOKO" I GRČKE KOMPANIJE "HELENIK ŠUGAR INDUSTRI"

Tanjug

Komisija za zaštitu konkurencije objavila je rešenje, kojim zabranjuje sprovođenje koncentracije između preduzeća "Sunoko" iz Novog Sada i grčke kompanije "Helenik šugar industri" (Hellenic Sugar Industry).

Kompanija "Sunoko" sastavni je deo "MK grupe" u vlasništvu biznismena Miodraga Kostića i konkurisala je prošle godine na tenderu za kupovinu grčke kompanije za proizvodnju šećera "Helenik šugar industri" i sve do sada je čekala dozvolu Komisije za zaštitu konkurencije o koncentraciji.

Komisija je međutim, rešenjem koje je objavila na svom sajtu, odbila predlog strukturnih mera koje je predložio "Sunoko" i zabranila koncentraciju, što praktično onemogućava kupovinu grčke šećerane.

Postupak odobrenja koncentracije pred tom državnom institucijom podrazumevao je da podnosilac prijave za odobrenje koncentracije da neke predloge, što je na kraju "Sunoko" i učinio suštinski predlažući - da izjednači veleprodajnu cenu šećera na stranom i na domaćem tržištu i da proda jednu ili dve šećerane u svom vlasništvu u narednom periodu.

Predsednik MK Grupe Miodrag Kostić istakao je da bi, prilikom utvrđivanja da li neka kompanija može da zloupotrebi monopolski položaj, trebalo razmotriti šta se smatra njenim relevantnim tržištem.

NA OSNOVU PREKRŠAJNIH I KRIVIČNIH PRIJAVA KOJE JE AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PODNELA ZA POVREDU ZAKONA, DO SADA DONETA SAMO JEDNA PRESUDA

Tamara Spaić

Da tužilaštvo i sud postupaju po prijavama Agencije za borbu protiv korupcije, pojedini političari ne bi mogli da učestvuju na narednim izborima, jer je uslov da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak bez obzira na to da li bi na kraju dokazali svoju nevinost. Šokantno? Pre svega poučno, jer bi i posle samo jednog takvog primera političari razmislili da li se isplati rizikovati i izazivati sumnju neprijavljivanjem imovine Agenciji.

 Ipak, od sedamnaest postupaka koje je Agencija pokrenula, samo je jedan rešen, i to opomenom.

- Od ne tako velikog broja ali ipak ozbiljnih prekršajnih i krivičnih prijava koje je Agencija podnela za povredu Zakona o Agenciji i ranijeg zakona o političkim strankama, mi zasad imamo samo jednu presudu.  

Smatramo da oduglovačenje ovih postupaka nije dobro i ne može vratiti poverenje građana ni u rad pravosudnih organa niti mi možemo, svi zajedno, da pomognemo da se percepcija visoke korupcije u političkom životu smanji - rekla je juče za “Blic” Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije na molbu da oceni da li sud i tužilaštvo ažurno i nepristrasno postupaju po prijavama Agencije.

Zoranu Marković pitali smo da li je tačno da Agencija krije da su pred sudom ili tužilaštvom odbačene kao neosnovane njihove prijave.  

- Zakonom o Agenciji propisano je da Agencija podnosi prekršajne i krivične prijave u slučajevima ozbiljne povrede zakona.  

Mi smo svaku prijavu koju smo podneli potkrepili dokumentima kojima raspolažemo i dostavili nadležnim organima da dalje vode postupke, pa su oni u obavezi da dalje obaveštavaju kako nas, tako i o tome da vode postupak - kaže direktorka Marković.  

- Tokom protekle godine podneli smo dve krivične prijave zbog nepravilnosti u imovinskom izveštaju, osam predloga za prekršajne postupke zbog neprenošenja upravljačkih prava i kašnjenja u dostavljanju izveštaja, šest predloga za pokretanje prekršajnog postupka protiv političkih partija po starom i jednog po novom Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti.

  Od toga imamo samo jednu presudu zbog kašnjenja u podnošenju imovinskog izveštaja i jedan postupak protiv političke partije koji je zastareo - kaže Zorana Marković za “Blic”.

I Skupština Srbije se krajem prošle godine oglušila o odluke Agencije u vezi sa sukobom interesa.


S obzirom na odredbe zakona o VSS, mi ni u jednom trenutku nismo imali dilemu kako treba da postupimo, a sada ćemo sačekati obrazloženje Narodne skupštine o odbijanju naše preporuke - kaže Zorana Marković.

U SKLADU SA ZAKONOM O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI POČINJE UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

RTV

Uvođenje u vojnu evidenciju mladića rođenih 1994. godine i starijih počinje sutra u Srbiji u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Nakon uvođenja u evidenciju, regruti se mogu opredeliti za dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i za profesionalno angažovanje uz napomenu da je u Vojsci Srbije po tom osnovu trenutno angažovano 91 odsto kadrova.
Regruti se do 15. marta mogu prijaviti u centrima Ministarstva odbrane pri lokalnim samoupravama i trebalo bi da ponesu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i manju fotografiju.

U Ministarstvu odbrane naglašavaju da se u javnosti iznosi pogrešno mišljenje da je profesionalizacijom Vojske ukinuta vojna obaveza i dodaju da je Skupština Srbije na predlog Vlade donela Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka.

Posle evidentiranja, kandidatima je omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i napredovanje u profesionalnom sastavu Vojske Srbije. Time stiču brojne prednosti, među kojima je i zasnivanje stalnog radnog odnosa.

S druge strane profesionalni vojnici su bolje obučeni od vojnika na redovnom služenju vojnog roka i naglasak u radu je na kvalitetu, a ne na masovnosti kao ranije.

NA BEOGRADSKOJ BERZI JE OSTVAREN PROMET OD 5,6 MILIONA EVRA ZAHVALJUJUĆI BLOK TRGOVANJU AKCIJAMA SOJAPROTEINA ZA 535,3 MILIONA DINARA

Na taj način (kroz blok posao) prodato je 893.731 deonica pomenutog bečejskog preduzeća od emitovanih 14,89 miliona komada i po ceni od 599 dinara za akciju, dok je u kontinuiranoj trgovini promet tim hartijama [SJPT] bio 1,47 miliona uz pad vrednosti deonice od 3,2 odsto na 563 dinara.

Indeks akcija Belex15 je imao rast od pola procenta i zaključen je na 500 poena, a opšti Belexline je u zelenom 0,19 odsto i završio je na 970,03 poena.

U kontinuiranom segmentu najviše se trgovalo akcijama mlekare Imlek [IMLK], za 20,7 miliona, uz rast vrednosti od 0,46 odsto na 2.617 dinara. Tokom dana ta hartija prodavala se i za 2.700 dinara, što je najviša cena u poslednjih godinu dana.

Slede deonice NIS-a , AIK banke.Najviše su poskupele akcije kragujevačke Kredi banke.

Gubitnik dana je akcija Razvojne banke Vojvodine koja je pojeftinila oko 10 procenata na 643 dinara a cena je u padu celog ovog meseca.

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

PROJEKAT "POLOŽAJ PRAVOSUDNOG SISTEMA JUŽNOJ I JUGOZAPADNOJ SRBIJI - BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE I NEEFIKASNOSTI"

Fokus grupa u Vranju organizovana je kao deo realizacije projekta "Položaj pravosudnog sistema Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti", koji je podržan od strane Britanske ambasade u Republici Srbiji.

Terensko istraživanje u Vranju sastoji se od tri komponente. Prvo, Istraživači su analizirali sve krivične predmete (u poslednje tri godine) zločina koji su direktno povezani sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava, a koji su obrađeni od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju.

Bilo je samo pet ovakvih slučajeva, sve krivična dela iz člana 317 Krivičnog zakonika Srbija - izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Nijedan od ovih procesa nikada nije završio na sudu, jer su svi bili odbačeni nakon istražne faze. Zamenik osnovnog tužioca obavestio je stručnjake da postoji još jedan slučaj koji je bio u nadležnosti Osnovnog suda u Vranju, a sada je u Višem sudu po žalbi. Međutim, bilo je nemoguće da se analizira ovaj krivični predmet.

Druga aktivnost je zasnovana na saslušanje jedne od žrtava diskriminacije. Prisustvo žrtve obezbedio je Savet za ljudska prava - NVO iz Vranja - i izloženi slučaj je jasno slučaj diskriminacije osobe sa invaliditetom. Međutim, ovaj slučaj nikada nije imao epilog pred sudom, jer je žrtvi zaprećeno da ne podnesi žalbu ili tužbu.

Treća aktivnost - fokus grupa - okupila je dvadeset aktivista nevladinih organizacija iz Vranja i Bujanovca i pripadnike pravosuđa (tužilaštva i sudova) iz Vranja, predstavnike OEBS-a i predstavnike lokalnih medija. U živoj debati, učesnici su razgovarali o nekoliko važnih tema povezanih sa ulogom pravosuđa, medija i društva u procesima antidiskriminacije. Neka od najznačajnijih pitanja su:

• Zašto postoji izuzetno mali broj žalbi i tužbi za diskriminaciju, a znatno više slučajeva diskriminacije u praksi NVO?
• Kakva ulogu ima poverenik za zaštitu ravnopravnosti u antidiskriminacioni sistem u Srbiji?
• Uloga medija u obrazovanju i promociji antidiskriminacionih mera.
• Uticaj i značaj društvenih procesa kao što su reforma pravosuđa na pad poverenja građana u pravosuđe.
• Iskustvo i problemi nevladinih aktivista i žrtava u odnosu na lokalne političare, zvaničnike lokalne samouprave i druge uticajne pojedinace u malim gradskim sredinama kao što je Vranje.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 1.2.2012.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "NOVE REGIONALNE POLITIKE I EVROPSKA ISKUSTVA" KOJA SE ODRŽAVA U BEOGRADU TRAJE DO 3. FEBRUARA 2012. GODINE

Dvodnevna međunarodna konferencija "Nove regionalne politike i evropska iskustva" biće održana 2. i 3. februara u Beogradu, a organizator skupa je kabinet potpredsednice vlade zadužene za privredu i regionalni razvoj Verice Kalanović, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Narodnom Skupštinom.

Među učesnicima skupa će biti potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanović, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije Gordana Čomić, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vensan Dežer, predsednik radne grupe za Zapadni Balkan Komiteta regiona EU Franc Šausberger, predsednik Doma regiona Kongresa za lokalne i regionalne vlasti Saveta Evrope Hervig van Sta i bivši generalni sekretar Saveta Evrope Valter Švimer.

Cilj koferencije je da se na osnovu iskustva zemalja članica EU upoznamo sa prednostima koje pruža politika regionalizacije, kao i da se čuje koje konkretne koristi građani EU imaju zato što žive u ovako uređenim sistemima.

Posebno značajno će biti da se čuju iskustva o harmonizaciji zakona i propisa koji su vezani za ovu oblast, saopštili su organizatori.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici relevantnih evropskih i domaćih insitucija koje se bave evropskim integracijama, predstavnici državnih, pokrajinskih, regionalnih, gradskih i opštinskih tela i organizacija, predstavnici privrednih asocijacija, kao i članovi akademske zajednice i nevladinog sektora.

Očekuje se prisustvo više od 100 gostiju iz zemalja regiona i Evrope - Italije, Španije, Francuske, Austrije, Češke, Slovenije, Bugarske i Hrvatske, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

SUFICIT SA CEFTA U 2011. GODINI 1,5 MILIJARDI DOLARA

Srbija je u 2011. godini ostvarila suficit u razmeni sa zemljama CEFTA od oko 1,5 milijardi dolara, što je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Srbija je u zemlje CEFTA tokom protekle godine najviše izvozila žitarice, proizvode od njih, razne vrste pića, gvožđe i čelik, a najviše je uvozila kameni ugalj, koks i brikete, gvožđe i čelik, struju, kao i povrće i voće.

Izvoz Srbije, za posmatrani period, iznosio je 3,21 milijardi dolara, a uvoz je bio 1,71 milijardi dolara, što znači da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 187,6 odsto.

U 2010. godini Srbija je ostvarila suficit u trgovinskoj razmeni sa zemljama CEFTA sporazuma od 1,36 milijardi dolara, što je, takođe, uglavnom bio rezultat izvoza poljoprivrednih proizvoda.

Region CEFTA je jedno od retkih tržišta sa kojima Srbija ima kontinuirani suficit u razmeni, odnosno na koje više izvozi nego što uvozi, i prema učešću u ukupnom izvozu Srbije, to tržište je drugo po značaju, posle tržišta EU.

CEFTA sporazum je sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Moldavije i UNMIK-a, u ime Kosova.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI ČETIRI MINI HIDROLEKTRANE IZMEĐU ELEKTROPRIVREDE SRBIJE I JKP "NAIŠUS"

Predstavnici Elektroprivrede Srbije i JKP "Naišus" potpisali su danas ugovor o projektovanju i izgradnji četiri mini hidroelektrane, a proizvedena struja u njima podmirivala bi potrebe niškog komunalnog preduzeća, dok bi višak bio usmeren u sistem EPS-a.

Mini hidroelektrane biće izgrađene na lokacijama Koritnica, Divljana, Vinik i Čupljenik, a proizvodiće pet megavata struje godišnje, što bi bilo dovoljno za potrebe 150 domaćinstava.

Izvršni direktor za obnovljive izvore energije EPS-a Vladimir Ðorđević, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora, rekao je da očekuje da prvi kilovati u ovim mini hidroelektranama budu prozivedeni u trećem kvartalu 2013. godine.

Vrednost ukupne investicije iznosi 950. 000 evra, učešće dva preduzeća je po 50 odsto, a investicija bi se isplatila za šest do sedam godina, rekao je Ðorđević.

On je dodao da je plan EPS-a da sa partnerima u Nišu radi na prozivodnji solarne energije.

Ðorđević je podsetio da je Vlada Stbije još pre dve godine svojim uredbama predvidela stimulacije za ovakve izvore energije i ovakvu vrstu objekata.

Direktor JKP "Naišus" Aleksandar Mitić objasnio je će se energija prozivoditi iskorišćavanjem pritiska vode u cevovodima ispod vodovodnog sistema, koja je do sada beskorisno rasipana
Vršilac dužnosti direktora privrednog društva "Jugoistok" Dragan Milentijević ukazao je da je ovo prvi projekat ovakve vrste u Srbiji.

Poslanik Boško Ristić je naveo da ovo može biti dobar primer i dobar model za ponašanje i drugih javno komunalnih preduzeća u Srbiji.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

OBUKA USAID-A ZA 120 ŽENA U AGROBIZNISU NA TERITORIJI JUGOZAPADNE I ISTOČNE SRBIJE TRAJAĆE DO KRAJA FEBRUARA

Ukupno 120 žena iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Prijepolja, Nove Varoši, Priboja, Kučeva, Žagubice, Žabara, Majdanpeka, Malog Crnića, Golupca i Petrovca na Mlavi pohađa preduzetničku obuku u oblasti agrobiznisa, koja će trajati do kraja februara.

Obuke su deo programa namenjenog ženama u agrobiznisu koji na teritoriji jugozapadne i istočne Srbije zajednički sprovode Agrobiznis projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i vladina kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih opština, navodi se u saopštenju USAID-a.

Cilj je da se žene upoznaju sa osnovama preduzetništva i pisanjem biznis planova i da se na taj način podstaknu da počnu sopstvene agrobiznise. Posle takve obuke, one će moći da konkurišu za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava, kako bi započele poslovanje.

Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih opština namenila je sredstva za finansiranje 30 najboljih biznis planova.

USAID-ov Agrobiznis projekat finansira obuke u 13 opština, dok Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih opština obezbeđuje sredstva za finansiranje 30 žena sa najboljim biznis planovima. Pojedinačan iznos za finansiranje jednog biznis plana je do 1,1 milion dinara (15.000 dolara).

Agrobiznis projekat USAID-a je tokom 2010. počeo program za žene u agrobiznisu, kako bi se omogućilo ženama u seoskim krajevima da ravnopravnije učestvuju u agrobiznisu i time unaprede konkurentnost agrobiznisa u Srbiji. Do sada, 300 žena prošlo obuku iz oblasti osnova preduzetništva.

Od USAID-a je 11 žena dobilo ukupno 160.000 dolara za započinjanje sopstvenog agrobiznisa, dok je Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih opština finansirala tri žene sa ukupno 40.000 dolara.

USAID-ov Agrobiznis projekat je deo širih aktivnosti koje se sprovode u cilju obezbeđenja bržeg i održivijeg ekonomskog razvoja u Srbiji. Projekat je namenjen povećanju izvoza srpskih poljoprivrednih proizvoda, podsticanju zapošljavanja u poljoprivredi, povećanju efikasnosti i konkurentnosti i stvaranju povoljnog okruženja za poslovanje agrobiznisa u Srbiji.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Privredna Komora Srbije, Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom infrastrukture i energetike, pozivaju privrednike na radionicu o međunarodnom razvoju u vezi klimatskih promena, koja će biti održana 09. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat.

Cilj radionice je predstavljanje i diskusija o osnovama Šeme EU za trgovinu emisijama, njenoj implementaciji u Srbiji, kao i o potencijalnom uticaju na energetski sektor Srbije. Učesnicima radionice biće predstavljene najnovije informacije o meĐunarodnim, kao i o politici EU u vezi klimatskih promena, nakon konferencije koja je održana u Durbanu, i o njenim posledicama po Srbiju.

Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" treba da pruži pomoć Srbiji u održivom razvoju energetskog sektora povećanjem kapaciteta za implementaciju pravnih normi Evropske unije koje se tiču energije i klime.

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta: www.sudes.rs

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, potvrdu prisustva do 6. februara pošaljite na elektronsku adresu: office@sudes.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/pozivno%20pismo%20za%209.%20feb.pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

SKUP NA TEMU "PRIORITETNE NACIONALNE AKCIJE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA" BIĆE ODRŽAN 6. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u saradnji sa Japanskom agencijom za medjunarodnu saradnju i Privrednom komorom Srbije, poziva privrednike na skup o prioritetnim nacionalnim akcijama povećanja energetske efikasnosti u borbi protiv klimatskih promena koji će biti održan 06. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat

Cilj skupa je predstavljanje konkretnih aktivnosti povećanja energetske efikasnosti, definisanih kao prioritetnih u oblasti borbe protiv klimatskih promena na nacionalnom nivou. Pored samih aktivnosti, odnosno infrastrukturnih i projekata promene tehnologija, na skupu će biti predstavljeni i podaci o potrebnim finansijskim sredstvima, potencijalnim investitorima i smanjenjima emisija gasova sa efektom staklene bašte koji će nastati kao posledica sprovodjenja istih.

Prioritetne aktivnosti povećanja energetske efikasnosti na nacionalnom nivou identifikovane su u procesu realizacije projekta: "Projekat jačanja kapaciteta za pripremu nacionalno odgovarajućih akcija mitigacije (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)", koji Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja realizuje u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku i Agencijom za energetsku efikasnost.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, svoju potvrdu prisustva (sa kontakt podacima) možete poslati do 01.02.2012. godine na elektronske adrese : ana.repac@ekoplan.gov.rs ili verica.raznatovic@pks.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv za 6. februar možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Pozivno%20pismo%20za%2006.02.2012.g..pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

GRAĐANSKE INICIJATIVE ZAJEDNO SA TIMOM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA I KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE PRIPREMILE DEVETI VODIČ KROZ POTENCIJALNE DOMAĆE IZVORE FINANSIRANJA

Građanske inicijative su zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremile deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji.

Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji - kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građanki i građana.

Vodič je u elektronskoj verziji dostupan je na adresi: http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/9-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (ONLINE) a uskoro će biti i u štampanom izdanju.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 1.2.2012.

INFORMACIJA O IZDAVANJU UVERENJA O UČEŠĆU VOJNIH OBVEZNIKA U RATU RADI OSTVARIVANJA STAŽA U DVOSTRUKOM TRAJANJU KOJI SE VODI KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

U postupku ostvarivanja staža u dvostrukom trajanju, koji se vodi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, vojni obveznici su dužni da, uz zahtev za priznavanje i upis ratnog staža, dostave i uverenje o učešću u ratu.

Pravni osnov za priznavanje učešća u ratu:

Osnov za priznavanje učešća u ratu (isključivo u periodu od 17.08.1990. do 19.05.1992. godine), licima koja su bila pripadnici jedinica JNA i VJ i jedinica TO koje su se nalazile pod komandom JNA i VJ, nalazi se u zakonskom propisu važećem u navedenom vremenskom periodu. (Zakon o službi u oružanim snagama).

Licima koji su bili pripadnici jedinica TO na teritoriji ostalih republika bivše SFRJ, izvan teritorije Republike Srbije, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će zaključkom odbaciti zahteve, iz razloga mesne nenadležnosti (jer je država Srbija pravni sledbenik Državne zajednice SCG (SCG - SRJ, SRJ - SFRJ), a kako su jedinice TO bile organizovane na teritorijalnom principu kao republički organi, Republika Srbija ne može imati mesnu nadležnost na teritoriji ostalih bivših republika SFRJ).

Lice koje je imalo raspored po osnovu radne obaveze u državnom organu ili velikom tehničkom sistemu od interesa za odbranu zemlje, ne može se smatrati borcem, u skladu sa Zakonom, jer nije izvršavalo vojne i druge dužnosti u ratnoj jedinici, već radnu obavezu na radnom mestu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 1.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIJEMA DONACIJE U NOVCU I PROMETA DOBARA ČIJA NABAVKA SE FINANSIRA DONIRANIM NOVCEM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 5
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA BEZ NAKNADE DOBARA NABAVLJENIH OD DRUGOG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMETA PŠENICE - PORESKA STOPA I PORESKA OSNOVICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 51 - Zakon o stečaju: član 154 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 52 - Zakon o stečaju: član 152 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 53 - Zakon o stečaju: čl. 150 i 153
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 54 - Zakon o stečaju: član 152 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 55 - Zakon o stečaju: član 16 stav 1
 • Upravni sud: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE ODLUKE O UDALJENJU SA RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - Zakon o državnim službenicima: član 116
 • Upravni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA OGLAŠAVANJE REŠENJA NIŠTAVIM - Zakon o opštem upravnom postupku: član 257 stav 1 tačka 5)
 • Upravni sud: ODLAGANJE IZVRŠENJA KONAČNOG UPRAVNOG AKTA PO ZAHTEVU TUŽIOCA - Zakon o upravnim sporovima: član 23
 • Upravni sud: ODLUČIVANJE O ZAKONITOSTI REŠENJA DONETOG PO ZAHTEVU ZAPOSLENOG U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI ZA PRODUŽENJE RADNOG ODNOSA - Zakon o visokom obrazovanju: član 74 stav 1
 • Upravni sud: ODLUČIVANJE PO DISKRECIONOJ OCENI S POZIVOM NA ODREDBE AKTA KOJI NIJE JAVNO OBJAVLJEN - Zakon o opštem upravnom postupku: član 199 st. 3 i 4
 • Upravni sud: OVLAŠĆENJE SLUŽBENOG LICA ZA DONOŠENJE I POTPISIVANJE REŠENJA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 201
 • Upravni sud: POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Zakon o policiji: član 157 stav 1 tačka 7)
 • Upravni sud: UTVRĐIVANJE ČINJENICA PRED DRUGOSTEPENIM ORGANOM VEŠTAČENJA - Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje: čl. 39 i 40
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 31.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće za staklorezačke i staklobrusačke poslove "Staklopan" a.d.

7009097

27. St. broj 2154/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2625

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 27. St. broj 2154/2011 od 16. januara 2012. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za staklorezačke i staklobrusačke poslove "Staklopan" a.d., Beograd, Kumodraška 247a, matični broj 7009097, PIB 101822586.
Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Stojanović Dragica iz Beograda, Brankova 28, IV sprat.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 27. februar 2012. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 236.
Ispitno ročište određuje se za 11. jun 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 236.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Suda, 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Vujošević Graditelji" d.o.o.

 

1. St. broj 2790/11

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2298

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Vujošević Graditelji" d.o.o. u stečaju iz Beograd - Ritopek, Smederevski put 1c, pod br. 1. St. 2790/2011 oglašava obaveštenje o održavanju prve sednice skupštine poverilaca.
Zakazuje se prva sednica skupštine poverilaca stečajnog dužnika "Vujošević graditelji" d.o.o. u stečaju, Beograd - Ritopek, Smederevski put 1c. Prva sednica će se održati 8. februara 2012. godine u Beogradu, u ul. Kneginje Ljubice 3/17 u prostoru stečajnog upravnika sa početkom u 10,00. Prvu sednicu skupštine poverilaca zakazuje stečajni upravnik.
Prva sednica skupštine poverilaca zakazuje se sa sledećim dnevnim redom:
1. izbor predsednika skupštine poverilaca,
2. određivanje broja članova odbora poverilaca i izbor članova odbora,
3. razno.
Predstavnici pravnih lica moraju dostaviti odgovarajuće ovlašćenje, a fizička lica kopiju lične karte.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za inženjering "Investing" d.o.o.

07091664

5. St. broj 3856/11

 

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/INVESTING.shtml/seo=/
companyid=28789

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. broj 3856/2011 od 27. decembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za inženjering "Investing" d.o.o. iz Beograda, Savska 9, matični broj 07091664, PIB 100057793, a na predlog likvidacionog upravnika Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, od 2. decembra 2011. godine.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23.
III - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 20. februar 2012. godine u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.
IV - Ispitno ročište određuje se za 23. maj 2012. godine u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 208, drugi sprat.
V - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Mešovito preduzeće za proizvodnju, izgradnju i promet "LP Gas" d.o.o.

 

15. St. broj 131/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, je rešenjem 15-St. broj 131/2010 od 12. januara 2012. godine obustavio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
Mešovito preduzeće za proizvodnju, izgradnju i promet "LP Gas" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Dr. Ivana Ribara 119/11, a istim rešenjem od 12. januara 2012. godine je nastavljen postupak stečaja nad stečajnom masom Mešovitog preduzeća za proizvodnju, izgradnju i promet "LP Gas" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Dr Ivana Ribara 119/11.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za puteve "VG-4" a.d.

 

1. St. broj 16/10

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=93

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/JIP+KNJAZEVAC+-+RTV+VG-4.shtml/seo=/companyid=20417

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za puteve "VG-4" a.d. Knjaževac. Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St-16/10 od 23. decembra 2011. godine, zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku Preduzeće za puteve "VG-4" a.d. Knjaževac.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Zadružno poljoprivredno preduzeće "RASADNIK" sa p.p.

07706146

3. St. broj 77/2010

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=425

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/RASADNIK.shtml/seo=/
companyid=15845

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. broj 77/2010 od 16. januara 2012. godine, usvojen Završni izveštaj stečajnog upravnika Slobodana Kocića iz Kutlova, sa Završnim računom od 11. novembra 2011. godine.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadružno poljoprivredno preduzeće "RASADNIK" sa p.p. Aranđelovac, matični broj 07706146, PIB 100998186. Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Slobodanu Kociću iz Kutlova, u iznosu od 1.291.107,26 dinara, i odobrava isplata razlike između isplaćene preliminarne nagrade 320.000,00 dinara i određene konačne nagrade, u iznosu od 971.107,26 dinara.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja, izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata.
Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 16. januara 2012. godine.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

DOO "Motopromet"

17021389

2. St. broj 373/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2636

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Motopromet" iz Niša, doneo je 17. januara 2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Motopromet" iz Niša, Ristićeva 34, matični broj 17021389, PIB 100232525.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dušanka Ćetković iz Niša.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 24. februara 2012. godine u 12,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 8. maja 2012. godine u 11,00 časova u sudnici broj 4 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren dana 17. januara 2012. godine i istog dana je rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Radnički univerzitet "Slobodan Jović"

 

3. St. 344/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2420

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom Radnički univerzitet "Slobodan Jović" u stečaju iz Kučeva, za 14. februar 2012. godine u 10,30 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DOO "New Don"

 

3. St. broj 256/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2138

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "New Don" iz Goloboka doneo je
REŠENJE
Ispitno ročište radi ispitivanja prijave Uni kredit banke zakazuje se za 14. februar 2012. godine u 10,45 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Steel-Promet" Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu sa p.o.

8285209

3. St. broj 61/2010

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=522

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Steel-Promet" u stečaju iz Nove Pazove, 19. januara 2012. godine pod poslovnim brojem St-61/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Steel-Promet" Privatno preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu sa p.o. iz Nove Pazove, Kozaračka 72, MB: 8285209, PIB: 101240383 za 13. februar 2012. godine u 14,00 časova u sudnici broj 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Trg svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

RJ Kompani "Putevi Bajina Bašta"

07216572

St. broj 210/11

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2674

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/PZP+BAJINA+BASTA.shtml/
seo=/companyid=8083

Privredni sud u Užicu, objavljuje da je 13. januara 2012. godine doneo rešenje St. broj 210/11 sledeće sadržine:
I. Usvaja se predlog predlagača opštine Bajina Bašta podnet 27. oktobra 2011. godine, Elektrosrbija Kraljevo - Elektrodistribucija Užice Pogon Bajina Bašta podnet 13. decembra 2011. godine i predlog Jakšić Petra iz Bajine Bašte i drugih navedenih lica u predlogu koji je podnet 26. decembra 2011. godine i otvara se stečajni postupak nad RJ Kompani "Putevi Bajina Bašta" u likvidaciji Bajina Bašta, Milenka Topalovića 94, MB: 07216572, PIB: 100760100, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Vasilić Petrašin iz Užica, Karađorđeva 26.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave, ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka s priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Upozoravaju se poverioci da će neblagovremeno podnesene prijave potraživanja biti odbačene.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Određuje se prvo poverilačko ročište za 20. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VI. Saziva se sednica skupštine poverilaca za 20. februar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VII. Određuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 13. jun 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 13. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

d.o.o. "Elektroluks"

 

Posl. broj 2. St 169/2011

 

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2437

 

Privredni sud u Čačku, je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad d.o.o. "Elektroluks" - u stečaju Ivanjica, dana 11. januara 2012. godine, za dan 6. marta 2012. godine u 12,30 časova i isto će se održati u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

Izvor: Redakcija, 1.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.