Aktuelne vesti na dan 01. novembar 2011

 


PrelistavajuĆi dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 29/15-31. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 32/1-15. novembar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke

Aktuelan broj 1-6. oktobar >>>

Arhiva sentenci


 • 31.10.2011
  CULPA IN CONTRAHENDOOdgovornost na temelju pregovora.

 • 28.10.2011
  CULPA IN INSTRUENDOKrivica zbog nedovoljnih instrukcija.

 • 27.10.2011
  MALITIIS NON EST INDULGENDUM (CELSUS)Nevaljalstvo ne treba praštati.

 • 26.10.2011
  COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO Oduzimanje koristi od štete.

 • 25.10.2011
  NEMINEM LAEDERE Zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome.

 • 24.10.2011
  ACTIO REDHIBITORIATužba za raskid ugovora.

 • 21.10.2011
  VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUMProtivrečno ponašanje (suprotno ranijem)

 • 20.10.2011
  CONDICTIO OB CAUSAM FINITAMTužba s obzirom na osnov koji je docnije otpao

 • 19.10.2011
  IN DUBIO PRO DEBITOREU sumnji, ugovor treba tumačiti u korist dužnika (dobročini ugovori)

 • 18.10.2011
  RESOLUTIO IURE DANTIS, RESOLVITUR IUS ACCIPIENTISPrestankom prava prenosioca, prestaju i prava sticaoca.

 • 17.10.2011
  FORMA DAT ESSE REI FORMA DAJE SUŠTINU STVARI.

 • 14.10.2011
  NEMO PLUS IURIS AD / IN ALIUM TRANSFERE POTEST QUAM IPSE HABET (SEC. PAULUS – D. 50, 17, 120)Niko na drugog ne može preneti više prava nego što sam ima.

 • 13.10.2011
  Contractus contrahentibus lex esto (Sec. Papinianus – D. 16,3,24) Ugovor neka bude stranama zakon (Pacta sunt servanda).

 • 12.10.2011
  Invitatio offerendiPoziv da se ponuda učini. Preteča današnje profakture u kupoprodaji. Zainteresovano lice izgovaranjem ove rečenice upućuje zvaničnu zainteresovanost za zaključenje posla i očekuje od druge strane konkretnu ponudu i cenu.

 • 11.10.2011
  IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST (CELSUS)Ništava je obaveza na nemoguće. Ne može se očekivati ispunjenje obaveze koja je nemoguća. Preuzimanje ovakvih obaveza je ništavo i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo čak i ako je obaveza preuzeta u inače dozvoljenoj formi. Tako ako se neko obaveže da će npr. isušiti sva mora na planeti, u inače formalno valjanom ugovoru, taj posao je ništav jer je opštepoznato da nije moguće da se ispuni ovakva obaveza.

 • 10.10.2011
  In alternativis electio est debitoris (Sec. Papinianus – D. 46, 3, 95, 1) - Kod alternativnih obligacija, pravo izbora pripada dužniku. Ako se ugovori da će se dug vratiti npr. u novcu ili u gradjevinskom materijalu, isključivo pravo izbora ima dužnik i on bira hoće li dati novac ili materijal isl.

 • 07.10.2011
  DEBITOR REI CERTAE, REI INTERITU LIBERATURDužnik individualno određene stvari oslobađa se obaveze njenom propašću. Stvar koja je jedinstvena npr. unikatna slika, skulptura koja je ručni rad, kada bude uništena više se ne može tražiti da bude vraćena. Ovim se ne ulazi u druga prava poverioca npr. naknada štete, duševni bolovi itd.

 • 06.10.2011
  DOMINUS ILLUMINATIO MEA! THE LORD IS MY LIGHT!Bog je moja svetlost - Bog me vodi. Smisao je u tome da se ovom izjavom prihvata častan život i da se sledi “svetlost” tj. postulati propisani Biblijom (Božje reči). Ovo je sentenca iz perioda nakon što je Rim priznao Hrišćanstvo za državnu religiju. Oni koji su progonili hrišćane (Rimljani) su počeli upravljati hrišćanima. Poglavar crkve postaje Rimski prvo-sveštenik Pontifex maximus, odnosno Papa, što je i danas njegova titula, kao vrhovni sveštenik i zamenik Svetog Petra na Svetoj stolici u Rimu. Ovu sentencu od 1400 godine koristi i Univerzitet Oksford (University of Oxford, United Kingdom) kao svoju parolu koja se nalazi i u njegovom grbu zajedno sa drugim simbolima.

 • SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 80 OD 28.10.2011./ODABRANI DOKUMENTI

  PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA NA TRAJNO OBAVLJANJE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U SEPTEMBRU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U TREĆEM KVARTALU 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PRAVILNIK O OBRASCU 1 – PRIJAVA PROJEKTA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE PLODA MALINE I KUPINE U SVEŽEM ILI SMRZNUTOM STANJU U SVIM FAZAMA PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  UREDBA O IZMENI UREDBE O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)

  U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

  • PRIVREDNI PRESTUPI I PREKRŠAJI PO NOVOM ZAKONU O ENERGETICI
  • DOPUNA ISO 14000 - STANDARDI ZA SISTEME MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM: • ISO 14006:2011 i ISO 14051:2011 •
  • OBAVLJANJE POPISA I/ILI REVIZIJE KNJIGA, FILMOVA, FOTOSA, ARHIVSKE GRAĐE I SLIČNE IMOVINE NA KRAJU 2011. GODINE
  • OSVRT NA PRAKTIČNU PRIMENU KONTA KATEGORIJE 330000 - DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMENE VREDNOSTI I 340000 - DRUGE PROMENE U OBIMU
  • ELEMENTI IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA PREMA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA REVIZIJE
  • KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2011. godine •
  • OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE LICA ZAPOSLENOG PREKO OMLADINSKE ZADRUGE
  • KOMENTAR ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE DONETIH NA 23. I 24. ZASEDANJU - "Sl. glasnik RS", br. 79/2011
  • MOGUĆNOST IZMENE PODATAKA U DOKUMENTIMA POSLE UVOZNOG CARINJENJA ROBE
  SAZVANA SEDMA POSEBNA SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI ZA 3. NOVEMBAR 2011. GODINE

  Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Sedmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za četvrtak, 3. novembar 2011. godine, sa početkom u 11 časova.

  Predsednica Narodne skupštine je za ovu sednicu utvrdila dnevni red sa jednom tačkom i to: Obraćanje Narodnoj skupštini prof. Jerži Buzeka, predsednika Evropskog parlamenta.

  Sednica će se održati u Velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije,Trg Nikole Pašića 13.

  Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 31.10.2011.

  TRIBINE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I NADLEŽNOSTIMA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA U OVOJ OBLASTI ZA PREDSTAVNIKE LOKALNE SAMOUPRAVE BIĆE ODRŽANE 2. I 3. NOVEMBRA 2011. GODINE

  Predstavnici institucije Pokrajinskog ombudsmana će u sredu, 2. novembra 2011. posetiti Pećince, a u četvrtak, 3. novembra 2011. Kulu. Tom prilikom u oba mesta organizovaće se dva događaja: tribina o rodnoj ravnopravnosti i nadležnostima Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti za predstavnike lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, a potom i razgovor sa građanima ovih opština i prijem njihovih predstavki.

  Satnica događaja u opštini Pećinci u sredu, 2. novembra je sledeća:

  13.30 - 15.00 h - Tribina (zgrada Opštine Pećinci, Slobodana Bajića 5)
  15.15 – 17.00 h - Prijem građana/ki i njihovih predstavki

  Satnica događaja u opštini Kula u četvrtak, 3. novembra je sledeća:

  10.00 - 11.30 h - Tribina (zgrada Opštine Kula, Lenjinova 11)
  11.45 – 13.00 h - Prijem građana/ki i njihovih predstavki (u Uslužnom centru opštine)

  Uvodno izlaganje na tribini imaće zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, a prisutnima će se obratiti i predstavnici/e lokalne samouprave.

  Osim što će imati prilike da na licu mesta podnesu predstavku ovoj instituciji, tokom razgovora sa zamenicom pokrajinskog ombudsmana i njenom saradnicom građani će takođe moći i da dobiju savete o mogućnostima ostvarivanja svojih prava u odnosu na pokrajinske i opštinske organe uprave, javna preduzeća i službe.
  Posete opštinama tokom kojih se održavaju pomenute tribine, razgovori sa građanima i prijem njihovih predstavki institucija Pokrajinskog ombudsmana organizuje uz podršku Agencije UN za žene (UN Women). Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je podizanje svesti javnosti o kršenju prava i diskriminaciji na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa i mogućnosti zaštite žena. Očekuje se da će tribine za predstavnike lokalne samopurave i neposredni razgovori sa građanima, prvenstveno ženama, doprineti tome da se na lokalnom nivou povećaju institucionalni i lični kapaciteti građana i građanki za prepoznavanje kršenja njihovih prava na osnovu pola, bračnog i porodičnog statusa, rodnog identiteta i drugih ličnih svojstava. Budući da institucija Pokrajinskog ombudsmana kontroliše rad organa uprave, javnih preduzeća i ustanova na lokalnom i pokrajinskom nivou, prepoznavanje slučajeva kršenja ljudskih prava i diskriminacije na osnovu ličnih svojstava u ovim organima unapredilo bi i njihovo postupanje prema građanima.

  Molimo medije da prema svojim mogućnostima najavljuju prijem građana/ki i njihovih predstavki u ovim opštinama.

  Vreme predviđeno za davanje izjava medijima u obe opštine je 30 min pre početka tribine.

  Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 31.10.2011.

  UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

  Predmet

  Član 1.

  Ovom uredbom bliže se uređuju rokovi i mere za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora u komercijalnim transakcijama sa privrednim subjektima, radi povećanja likvidnosti i konkurentnosti privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja poremećaja u funkcionisanju tržišta u zemlji.

  Pojmovi

  Član 2.

  Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

  1) komercijalne transakcije su ugovorene transakcije između javnog sektora i privrednih subjekata koje se odnose na isporuku dobara i/ili pružanje usluga uz nadoknadu, uključujući investicione (građevinske) radove;
  2) javni sektor obuhvata direktne korisnike budžetskih sredstava u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, odnosno organe i organizacije Republike Srbije i organe i službe lokalne vlasti;
  3) privredni subjekat je privredno društvo i preduzetnik osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
  4) novčana obaveza je iznos ugovorene naknade za isporuku dobara i/ili pružanje usluga naveden u fakturi, uključujući direktne troškove nabavke (porezi, carine, takse i druge dažbine);
  5) neblagovremeno izmirena novčana obaveza je novčana obaveza javnog sektora koja nije isplaćena privrednom subjektu u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku;
  6) kamata za neblagovremeno izmirenu novčanu obavezu podrazumeva kamatu na novčanu obavezu koja nije isplaćena u ugovorenom ili zakonom predviđenom roku u visini utvrđenoj zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

  Rokovi za izmirivanje novčanih obaveza javnog sektora

  Član 3.

  Rok za izmirivanje novčanih obaveza javnog sektora u komercijalnim transakcijama sa privrednim subjektima ne može biti duži od:

  1) 60 kalendarskih dana od dana isteka roka za plaćanje određenog fakturom, ugovorom ili zakonom;
  2) 60 kalendarskih dana od dana prijema robe, odnosno od dana primljene usluge, ako je roba primljena, odnosno ako je usluga izvršena posle isteka roka za plaćanje određenog fakturom, ugovorom ili zakonom;
  3) 60 kalendarskih dana od dana prijema robe i/ili primljene usluge, ako rok plaćanja nije ugovoren.
  Izuzetno od stava 1. ovog člana, rok se može produžiti ugovorom, pod uslovom da je to objektivno opravdano zbog posebne prirode ili karakteristike ugovora.

  Mere u slučaju neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza

  Član 4.

  Na novčane obaveze koje nisu izmirene u rokovima utvrđenim članom 3. ove uredbe obračunava se i plaća kamata u visini utvrđenoj zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

  Pravo na kamatu iz stava 1. ovog člana privredni subjekt ima pod uslovom da je ispunio sve ugovorom preuzete obaveze, kao i da je prethodno izmirio sve dospele obaveze prema Republici Srbiji, o čemu podnosi potvrdu nadležnog poreskog organa o izmirenim obavezama.

  Član 5.

  Ova uredba se ne primenjuje u slučaju kada je protiv privrednog subjekta pokrenut stečajni postupak u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

  Član 6.

  Za neosporene, a dospele novčane obaveze javnog sektora prema privrednim subjektima koje su nastale do dana stupanja na snagu ove uredbe, izvršiće se reprogramiranje u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

  Član 7.

  Pravilnik za sprovođenje ove uredbe doneće ministar finansija u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

  Član 8.

  Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

  SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA POVODOM AKTUELNE DEBATE O DOPUNSKOM RADU U ZDRAVSTVU I ZAMENE TEZA KOJA SE U VEZI SA PREPORUKAMA ZAŠTITNIKA GRAĐANA POKUŠAVA NAMETNUTI GRAĐANIMA I PACIJENTIMA

  Zaštitnik građana Saša Janković saopštava da nikada, ni jednim aktom niti rečju, nije tražio da se obustavi lečenje građana, a posebno ne lečenje obolelih od multipleks skleroze. Umesto toga, Zaštitnik građana od početka insistira na tome da se primena bilo koje metode koja pomaže u savladavanju multipleks skleroze ne sme nezakonito tretirati i plaćati kao dopunski rad, već je to osnovna zdravstvena usluga i lečenje na koje imaju pravo svi oboleli bez obzira na imovno stanje.

  Metoda koja leči od teške bolesti ne može da bude smatrana za deo „dopunske“ zdravstvene zaštite, ne može se pružati u „dopunskom“ radu i od takvog „dopunskog“ rada ne sme u državnom zdravstvu uzan krug ljudi zarađivati trostruko, petostruko više nego što je plata za „redovan“ rad, već je ta procedura deo najosnovnije zdravstvene zaštite koju je zdravstveni sistem dužan da pruži svakom građaninu, pod jednakim uslovima“, još jednom ističe zaštitnik građana Saša Janković. Zakon i pravila čovečnosti izričito zabranjuju diskriminaciju koja se svodi na to da ako pacijent može da „dodatno“ plati lečenje od teške bolesti biće lečen, a ako ne, neće. Lečenje priznatim metodama od priznatih bolesti je osnovni, a ne dopunski posao za koji lekari zaposleni u javnim bolnicama dobijaju platu, i zbog koga državni sistem zdravstvenog osiguranja i postoji.

  Situacija je posebno stroža kod bolesti koje zakon tretira kao bolesti od „posebnog socio–medicinskog značaja“. Svojevrsna je ucena od strane zdravstvenog sistema ako se u državnoj bolnici lečenje građana Srbije od takvih bolesti mimo zakona tretira kao dopunski rad i posebno naplaćuje, a ako se to ne dozvoli, onda se uopšte ne obavlja. Ako određena metoda značajno pomaže u lečenju teške bolesti, tada je Ministarstvo zdravlja dužno da je bez odlaganja uvrsti u zvanične metode lečenja, kao i da organizuje obuku dovoljnog broja lekara da tu metodu primenjuju. Takođe treba nabaviti dovoljno opreme kako bi se njome mogli lečiti svi oboleli u Srbiji. Umesto toga, jedna metoda se godinama primenjuje samo u jednoj državnoj bolnici i neobjašnjivo ostaje „nepriznata“, a sredstva od toga se slivaju godinama u džepove pojedinaca. Kada Zaštitnik građana na to ukaže, biva optužen da ne dozvoljava lečenje pacijenata! Ovde se koristi činjenica da građanima nije poznata bitna razlika između dopunskog i prekovremenog rada.

  Što se tiče pacijenata iz inostranstva, oni mogu biti lečeni u dopunskom radu onda kada nema listi čekanja za građane Srbije, koji ovoj državi plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje. To nalažu i zakon i pravičnost.

  Zaštitnik građana ne smatra da je ponovljena odluka Upravnog odbora Kliničkog centra Niš o obustavi nezakonitog dopunskog rada dovoljna da se ova situacija razreši. Ukoliko metoda koju su primenjivali lekari iz Niša donosi rezultate, ona bez odlaganja mora biti uvršćena u obavezno zdravstveno osiguranje i postati dostupna svim osiguranicima pod jednakim uslovima.

  Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 31.10.2011.

  U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA – ALSU OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

  - na dan 31. oktobar 2011. godine:

  Spisak lekova za za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdata dozvola za stavljanje leka u promet:
  http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-01158-2011-5-002_1.pdf

  Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 31.10.2011.

  PRO BONO MREŽA PREDSTAVLJENA U NIŠU • Cilj debate koja je održana u niškom Medija centru 28. oktobra 2011. godine, bila je promocija pro bono koncepta u Srbiji kroz predstavljanje rada Pro bono kancelarije GI i Pro bono advokatske mreže •

  Cilj debate koja je održana u niškom Medija centru 28. oktobra 2011. godine, bila je promocija pro bono koncepta u Srbiji kroz predstavljanje rada Pro bono kancelarije GI i Pro bono advokatske mreže. Uvodničari debate bili su: Ivana Gliksman, koordinatorka projekta u Građanskim inicijativama i Dragan Popović, koordinator Pro bono kancelarije Građanskih inicijativa.

  Pro bono mreža u Srbiji je mreža advokata i advokatskih kancelarija okupljena oko pro bono kancelarije GI koja pruža besplatne pravne usluge u izabranim slučajevima udruženjima građana, fondacijama i zadužbinama u Srbiji (u daljem tekstu organizacije civilnog društva).

  Pro bono kancelarija GI je servis koji spaja advokate koji pružaju pro bono usluge i korisnike ovih usluga. Osnovana je radi promovisanja koncepta pružanja pro bono usluga organizacijama civilnog društva u Srbiji od strane advokata i organizovanja pro bono mreže.

  Cilj pružanja pro bono usluga je pomoć i podrška građanima organizovanim u organizacije civilnog društva radi ostvarenja javnog interesa kroz unapređenje lokalne zajednice, pomoć marginalizovanim grupama i promociju principa demokratskog i građanskog društva.

  Mreža će se u svom radu oslanjati na uporedna iskustva iz država koje imaju razvijenu praksu pružanja pro bono usluga organizacijama civilnog društva. Uz pomoć pro bono kancelarije GI biće uspostavljena tesna saradnja sa pro bono kancelarijama u drugim državama radi razmene iskustava i učenja na dobrim i lošim primerima.

  Pro bono kancelarija GI i pro bono mreža pozivaju sve advokate i advokatske kancelarije u Srbiji da se pridruže mreži i uključe se u pružanje pro bono usluga u skladu sa svojim kapacitetima i interesovanjima. Svi koji deo radnog vremena odvoje u svrhu volonterskog rada u javnom interesu pomažu razvoj društva, unapređuju sopstvena znanja i veštine i čine od Srbije bolje mesto za život.

  Pozivamo sve organizacije civilnog društva da nam se obrate sa svim pitanjima i zahtevima za pesplatnom pravnom pomoći.

  Projekat Razvoj i promocija Pro bono platforme u Srbiji  podržan je od strane Fonda za otvoreno društvo u Beogradu.

  Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 31.10.2011.

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE POVODOM "NEDELJE ŠTEDNJE" Poslovne banke u donošenju odluka o uslovima štednje moraju u potpunosti sačuvati samostalnost

  Polazeći od višegodišnje prakse poslovnih banaka da u određenom periodu, a povodom Svetskog dana štednje, dodatno promovišu i popularizuju sve vidove štednje građana, Komisija za zaštitu konkurencije obaveštava sve učesnike na bankarskom tržištu, ali i širu javnost o svom stavu u pogledu odluka o povećanju kamatnih stopa na oročena dinarska i devizna sredstva i drugim povoljnijim uslovima štednje u toku "Nedelje štednje".

  Komisija naglašava da poslovne banke, u donošenju svojih autonomnih poslovnih odluka, u pogledu kamatnih stopa i drugih uslova štednje koje će primenjivati u toku obeležavanja Svetskog dana štednje, moraju u punoj meri sačuvati svoju samostalnost, a da donete odluke nikako ne mogu i ne smeju biti rezultat međusobnog dogovaranja konkurenata, usaglašenog delovanja, "džentlmenskih sporazuma" ili drugih oblika ograničavanja slobodne konkurencije na bankarskom tržištu, koji bi nužno rezultirali nanošenjem štete korisnicima usluga bankarske štednje.

  Ukupna aktivnost poslovnih banaka koja ima za cilj popularizaciju i promociju bilo kog vida štednje građana svakako je usmerena ka ekonomskom napretku i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača. Istim ciljevima teži politika zaštite konkurencije, a isto tako i Komisija sprovođenjem propisa o zaštiti konkurencije.

  Izvor: Vebsajt Komisije za zaštitu konkurencije, 31.10.2011.

  PREMA PRAVILNIKU O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA - SVI NOVI OBJEKTI U SRBIJI ĆE OD 30. SEPTEMBRA 2012. MORATI DA IMAJU "ENERGETSKE PASOŠE"

  Svi novi objekti u Srbiji će od 30. septembra 2012. morati da imaju "energetske pasoše" i neće smeti da troše godišnje više od 65 kilovat časova struje po metru kvadratnom (kWh/m2).

  Stari objekti će morati da se izoluju savremenim materijalima i moći će najviše da troše 75 kWh/m2.

  U Inženjerskoj komori Srbije ističu da će zbog uvođenja "energetskih pasoša", što predviđa Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011 - prim. red), država ostvarivati velike uštede energije, s obzirom da se u Srbiji skoro 50 odsto ukupne energije troši u zgradarstvu.

  U Srbiji postoji oko tri miliona objekata i trenutno se troši od 150 do 200 kWh/m2.

  "Energetski pasoš" predstavlja sertifikat o energetskoj efikasnosti zgrade i sadržaće opšte podatke o objektu, potrebnoj energiji, klimatske podatke, termotehničke, kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekta.

  Ta dokumenta će izdavati oko 5.000 licenciranih inženjera, koje sada obučava Inženjerska komora Srbije.

  Odgovarajuća izolacija, prema predsedniku Inženjerske komore Srbije Dragoslavu Šumarcu, poskupi gradnju objekta za najviše 10 odsto, a donosiće velike uštede
  No, prethodno treba uvesti tarifni sistem kako bi se daljinsko grejanje plaćalo po potrošnji, a ne kao sada paušalno.

  Šumarac je kazao da će Inženjerska komora Srbije tražiti da banke u tu svrhu obezbede povoljne kredite sa kamatom od četiri ili pet odsto, a država i lokalne samouprave da obezbede garancije.

  Od ostvarenih ušteda u trošenju energije, istakao je Šumarac, građani će moći da otplaćuju kredite.

  Šumarac je naglasio i da će od uvođenja "energetskih pasoša", veliku korist imati građevinska industrija Srbije i da će biti otvorena nova radna mesta.

  Pravilnikom je obuhvaćeno 10 kategorija objekata - stambene zgrade sa jednim stanom, sa dva ili više stanova, upravne i poslovne zgrade, zgrade namenjene obrazovanju i kulturi, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, turizmu i ugostiteljstvu, sportu i rekreaciji, zgrade namenjene trgovini i uslužnim delatnostima, zgrade mešovite namene, kao i one za druge namene koje koriste energiju.

  Utvrđeno je da zgrade proizvode oko polovine ukupnih emisija ugljen-dioksida (CO2), dvostruko više od CO2 koji ispuštaju automobili i avioni.

  Način na koji je zgrada sagrađena, izolovana, na koji se greje i rashlađuje, kao i tip goriva koji koristi, su činioci koji određuju emisiju ugljen-dioksida te zgrade.

  "Energetski pasoš" će biti potreban i u slučajevima kada se zgrada gradi, prodaje ili iznajmljuje.

  Taj dokument rangira zgrade u sedam kategorija, od A koja predstavlja energetski najefikasnije objekte do kategorije G koja predstavlja energetski najmanje efikasne objekte.

  Izvor: Tanjug, 31.10.2011.

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVERENIKA POVODOM USVAJANJA UREDBE O BLIŽOJ SADRŽINI, ROKU I NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA USPOSTAVLJANJE CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA I NAJAVLJENOG OBJAVLJIVANJA NA INTERNETU REGISTRA DUŽNIKA

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom usvajanja Uredbe o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje jedinstvene baze podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 78/2011 - prim. red) i najavljenog objavljivanja na Internetu Registra dužnika, uputio predsedniku Vlade pismo u kome ukazuje na potrebu bitne izmene odnosa Vlade prema obavezama i aktivnostima u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

  Poverenik u pismu upozorava na to da se s jedne strane brzo i lako, sa nedovoljno pažnje prema pitanjima kao što su postojanje pravnog osnova ili srazmernost i svrsishodnost obrade podataka preduzimaju mere koje mogu predstavljati ozbiljan rizik povrede ljudskih prava, s druge strane neshvatljivo kasni sa donošenjem propisa i preduzimanjem mera koji su doslovno neophodni.

  S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

  "Samo primera radi podsetiću da je Vlada Strategiju zaštite podataka o ličnosti usvojila još 16. avgusta 2010. Tada je predvidela usvajanje Akcionog plana za njenu realizaciju u roku od 90 dana. Za manje od mesec dana biće godinu dana kako Vlada nije ispunila rok koji je sebi nametnula.

  Još drastičniji primer je to da će početkom novembra biti dve i po godine kako je Vlada u docnji sa donošenjem Uredbe o načinu čuvanja i merama zaštite naročito osetljivih podataka koji je bila, i još uvek je, dužna da donese po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Rok za donošenje Uredbe istekao je 4. maja 2009. g. Bez ove Uredbe zaštita tzv. naročito osetljivih podataka je samo prazna proklamacija.

  I pored više upozorenja Poverenika koji nema ovlašćenje za predlaganje zakona, održava se zabrinjavajuće velika docnja u donošenju zakona koji bi u pojedinim sektorima trebali da bliže razrade standarde zaštite podataka utvrđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Morali bi imati zakone o biometriji, video nadzoru i privatnom sektoru bezbednosti, ili bar u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti više preciznijih odredbi koje bi se odnosile na ove oblasti, jer njihovo odsustvo neminovno podrazumeva veliki rizik povrede ljudskih prava u ovoj oblasti.

  Zbog svega navedenog apelovao sam da do 9. decembra Vlada donese ili utvrdi bar neke od gore navedenih akata, kako zbog toga što bi to moglo biti od značaja za odluku članica EU o našoj kandidaturi, tako još više zbog toga što je sa stanovišta unapređenja zaštite Ustavom zajamčenih prava građana to neophodno."

  Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 31.10.2011.

  NBS OBJAVILA SPISAK KANDIDATA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA

  Narodna banka Srbije objavila je Spisak kandidata za pohađanje obuke za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova.

  Obuka i testiranje biće održani u prostorijama Narodne banke Srbije, ul. Nemanjina 17, dana 2. novembra 2011. godine u 10 časova.

  Spisak kandidata objavljen je i dostupan na vebsajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs

  Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 31.10.2011.

  OPŠTA STOPA POREZA I DOPRINOSA ĆE SLEDEĆE GODINE MOĆI DA SE SMANJI SA SADAŠNJIH 64 NA 40 ODSTO

  Ministar ekonomije Nebojša Ćirić izrazio je uverenje da će sledeće godine opšta stopa poreza i doprinosa moći da se smanji sa sadašnjih 64 na 40 odsto.

  On je u intervjuu za današnji "Blic" rekao da je za 3,5 meseci od donošenja Uredbe o podsticaju zapošljavanja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011 i 34/2011 - prim. red), kojom su smanjene poreske osnovice za neke kategorije i za 85 odsto, do radnog mesta došlo 6.700 ljudi.

  Ministar je rekao da očekuje da će i sniženje poreza i doprinosa naredne godine biti stimulativno za poslodavce da zapošljavaju nove ljude iz sive zone, ili da stare uvedu u legalne tokove.

  Ćirić je podsetio, da u okviru Progama podsticaja ulaganja, koji je počeo 2006. godine, sada postoje 194 aktivna projekta koja bi trebalo da rezultiraju sa oko milijardu evra investicija i sa 33.000 novih radnih mesta. Država je za njih do sada odobrila 160 miliona evra na podsticaje.

  "To znači da jedan evro iz budžeta dolazi šest evra investicija. Prema našoj računici, taj jedan evro se vrati u budžet za 17 meseci kroz plaćanje PDV-a, kroz plate i doprinose", precizirao je ministar.

  Osvrnuvši se na Uredbu o skraćenju rokova budućih plaćanja države, na 60 dana za dugove privatnom sektoru, Ćirić je rekao da je novac za izmirenje obaveza obezbeđen rebalansom bužeta i biće ga i u budžetu za narednu godinu.

  On je podsetio da Uredba predviđa ograničenje rokova plaćanja za sve direktne budžetske korisnike - ministarstva, agencije, direkcije i lokalne samouprave.

  Ministar je najavio da će biti formirana radna grupa iz različitih ministarstava, privredne komore i privatnog sektora, koja će do kraja godine predložiti zakon, koji će regulisati rokove plaćanja i finansijsku disciplinu i važiće i za privatni i za državni sektor.

  On je rekao da nema informacija o tome, da li će biti ukinuta isplata bonusa u državnoj upravi, ministrima i državnim funkcionerima i dodao da ne veruje da "bilo ko u ovoj situaciji sebi može da dozvoli da isplaćuje bonus", dodajući da on lični ne dobija nikakav.

  Izvor: Tanjug, 31.10.2011.

  OD 1. NOVEMBRA 2011. GODINE DO 1. APRILA 2012. GODINE OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA AUTOMOBILA • Vlasnici vozila u Srbiji su obavezni da imaju zimsku opremu i kao i prethodne sezone moći će da koriste sve četiri letnje gume ako imaju šaru dubine najmanje četiri milimetara ili dve zimske gume na pogonskim točkovima •

  Vlasnici vozila u Srbiji su od sutra do 1. aprila obavezni da imaju zimsku opremu i kao i prethodne sezone moći će da koriste sve četiri letnje gume ako imaju šaru dubine najmanje četiri milimetara ili dve zimske gume na pogonskim točkovima.

  U zimskom periodu je obavezna i upotreba lanaca za sneg na pogonskim točkovima, gde je to predviđeno.

  Ministarstvo za infrastrukturu je za sledeću godinu odložilo obevezu upotrebe sve četiri zimske gume od 1. novembra i pozvalo policiju da se striktno pridržava pravila koja su važila i prošle zimske sezone.

  Ministar Milutin Mrkonjić je ranije izjavio da su proizvođači i distributeri guma izrazili zabrinutost da svi građani možda neće moći da obezbede sigurne i skupe gume.
  To ministarstvo je najavilo i trajne izmene odredaba o zimskoj opremi, koja će biti neophodna za sva vozila od sledeće godine.

  Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010 - prim. red), koji je stupio na snagu prošle godine u septembru, u periodu od 1. novembra do 1. aprila, propisuje obaveznu zimsku opremu i to, izmedu ostalog, sve četiri zimske gume i lance na pogonskim tockovima izvan naseljenog mesta.

  Primena obaveze upotrebe sve četiri zimske gume je prošle godine odložena iz istih razloga.

  Izvor: Tanjug, 31.10.2011.

  ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

  ZAKON O VLADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008 i 16/2011)
  • Predlog budžeta podnosi se Narodnoj skupštini najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

  ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009)
  • Finansiranje rada Komisije za zaštitu konkurencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Komisija i podnosi Vladi radi dobijanja saglasnosti najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu.

  ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011)
  • Operator prenosnog sistema dostaviće pravila Agenciji za energetiku Republike Srbije za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta najkasnije do 1. novembra 2011. godine.

  ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010)
  • Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to, za nivo Republike Srbije, 1. novembra Vlada usvaja predlog zakona o budžetu Republike Srbije i dostavlja ga Narodnoj skupštini, zajedno sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Nadležni izvršni organ lokalne vlasti 1. novembra dostavlja predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti, dok 1. novembra Vlada dostavlja Narodnoj skupštini konsolidovani finansijski izveštaj Republike Srbije, radi informisanja.

  ZAKON O TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
  • Zavod, odnosno institut za transfuziju krvi osnovan za teritoriju autonomne pokrajine dužan je da godišnje potrebe za krvlju i komponentama krvi dostavi zavodu, odnosno institutu za transfuziju krvi osnovanom za teritoriju Republike Srbije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu.
  • Objedinjeni godišnji plan potreba za krvlju i komponentama krvi zavod, odnosno institut za transfuziju krvi osnovan za teritoriju Republike Srbije dostavlja Ministarstvu zdravlja do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu.
  • Na osnovu objedinjenog godišnjeg plana potreba za krvlju i komponentama krvi Ministarstvo zdravlja donosi Godišnji plan potreba za krvlju i komponentama krvi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

  ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009)
  • Jedinice lokalne samouprave dužne su da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostave izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno objekata u državnoj svojini najkasnije do 10. novembra tekuće godine, kao i godišnji izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za tekuću godinu do 31. januara naredne godine.

  ZAKON O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006) - prestaje da važi 16. novembra 2011.godine.
  • Izjava o šestomesečnom planu poslovanja uprave akcionarskog društva za prvo polugodište tekuće godine objavljuje se od 15. marta do 15. maja iste godine, a za drugo polugodište tekuće godine od 15. septembra do 15. novembra iste godine.
  • Finansijski plan za narednu godinu Komisija za hartije od vrednosti donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Narodnoj skupštini na potvrđivanje.

  ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010)
  • Finansijski plan donosi upravni odbor Republičke agencije za elektronske komunikacije, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

  ZAKON O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 8/2005 - ispr. i 41/2009)
  • O vrsti i količini reproduktivnog materijala proizvedenog do 31. oktobra tekuće godine proizvođač je dužan da obavesti nadležno ministarstvo za poslove šumarstva najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

  ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)
  • Ovaj zakon će se primenjivati po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 17. novembra 2011. godine, osim odredaba kojima se daju ovlašćenja za donošenje propisa, opštih i drugih akata kojima se vrši usklađivanje rada i poslovanja određenih subjekata sa odredbama ovog i drugog zakona, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno od 17. maja 2011. godine.
  • Finansijski plan za narednu godinu Komisija za hartije od vrednosti donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Narodnoj skupštini na potvrđivanje.

  ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
  • Godišnji plan za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovama donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, a za šume sopstvenika kojima se gazduje u skladu s programom donosi javno preduzeće, odnosno privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, a koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, po prethodnoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na teritoriji autonomne pokrajine po prethodnoj saglasnosti nadležnog organa autonomne pokrajine.

  ZAKON O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/95 i 101/2005 - dr. zakon)
  • Preduzeće, odnosno drugo pravno lice kome je ustupljeno izvođenje geoloških istražnih radova, dužno je da tromesečno izveštava ministarstvo nadležno za poslove geologije o realizaciji istražnih radova, s tim što izveštaj za četvrti kvartal dostavlja najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

  ZAKON O RUDARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 34/2006 i 104/2009)
  • Godišnje planove preduzeće donosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu i dostavlja ih Ministarstvu rudarstva i energetike najkasnije do 31. decembra tekuće godine. Preduzeće najkasnije do 30. novembra tekuće godine, dostavlja Agenciji za rudarstvo podatke kojima dokazuje da i dalje ispunjava uslove za izdavanje licenci.

  ZAKON O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011)
  • Ukupni iznos kratkoročnog zaduživanja iz budžeta Republike, u toku budžetske godine, mora biti vraćen do 30. novembra tekuće godine.

  ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011)
  • Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

  ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009)
  • Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

  ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010)
  • Regrut koji je upisan na fakultet, odnosno drugu visoku školu ili strukovne studije upućuje se na služenje vojnog roka kada završi fakultet, odnosno drugu visoku školu ili strukovne studije i dužan je da do kraja novembra tekuće godine teritorijalnom organu dostavi dokaz da je upisan na fakultet odnosno drugu visoku školu ili strukovne studije za svaku školsku godinu.

  NAPOMENE:

  Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

  Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

  Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

  ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

  ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009)
  • Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut za standardizaciju Srbije i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

  ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
  • Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

  ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
  • Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

  ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
  • Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. novembra 2011. godine.

  ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
  • Društvo za upravljanje fondom dužno je da portfolio fonda kojim upravlja uskladi sa odredbama ove odluke do 1. novembra 2011. godine, osim s tačkom 11. stav 2.(Imovina fonda ne može se ulagati u novčane depozite kod kastodi banke i kod banke koja je osnivač društva za upravljanje fondom, odnosno kod banke koja je direktno povezano lice sa osnivačem tog društva.) te odluke, s kojom je dužno da ovaj portfolio uskladi do 31. decembra 2011. godine.

  ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006)
  • Banka elektronski dostavlja izveštaj Narodnoj banci Srbije, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka banke, i to za treće tromesečje do 5. novembra tekuće godine.

  ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)
  • Društvo tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o stanju i promenama na računima imovine, kapitala i obaveza i o prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja utvrđenim i raščlanjenim u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za društva za osiguranjeza treći obračunski period (od 1. januara do 30. septembra) - do 5. novembra tekuće godine.

  ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)
  • Statističke podatke društvo za osiguranje dostavlja za treći obračunski period do 5. novembra tekuće godine.

  ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRVI SASTANAK RADNE GRUPE STRATEŠKOG PRISTUPA MEĐUNARODNOM UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2011 i 58/2011)
  • Zadaci Organizacionog odbora za Prvi sastanak Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM Open/Ended Working Group) su da sprovede aktivnosti koje se odnose na pripremu, organizaciju i održavanje Prvog sastanka Radne grupe Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama u Beogradu, od 14. do 18. novembra 2011. godine. Organizacioni odbor se obrazuje na period do 19. novembra 2011. godine.

  ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
  • Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bošnjačke nacionalne manjine određuju se: 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave; prvi dan Ramazanskog bajrama; prvi dan Kurbanskog bajrama; 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.
  ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
  • Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bunjevačke nacionalne manjine određuju se: 2. februar, Dan Velikog prela; 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta; 15. avgust, Dan Dužijance; 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

  ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2008 i 54/2008)
  • Stepen iskorišćenosti kapaciteta na mrežama p <6 bar i visina troškova tipskog priključka se utvrđuje jednom godišnje, najkasnije do 30. novembra tekuće za sledeću kalendarsku godinu, s tim što se može korigovati u toku godine, u slučaju rasta cena na malo za više od 10%, prema objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, za period od donošenja akta o utvrđivanju visine troškova priključka do korigovanja visine tih troškova, o čemu se izveštava Agencija za energetiku Republike Srbije

  ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI DRUGIH USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2006)
  • Stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova se organizuje u redovnim ispitnim rokovima (maj i novembar). Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Narodnoj banci Srbije - do 15. aprila za majski, odnosno do 15. oktobra za novembarski ispitni rok.

  NAPOMENE:

  Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

  Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

  Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

  ROKOVI ODREĐENI OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

  STATUT INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
  • Iznos sredstava za rad Instituta koji se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije određuje se na osnovu godišnjeg programa rada, uzimajući u obzir predviđeni prihod od članarina, prodaje srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, naplate usluga, kao i predviđeni prihod iz drugih izvora. Godišnji program rada, koji za svaku kalendarsku godinu donosi Institut i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove standardizacije, najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu, sadrži finansijski plan.

  POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
  • Organ državne uprave dužan je da dostavi predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu.

  STATUT REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010)
  • Upravni odbor Agencije donosi finansijski plan, najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu.

  STATUT NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
  • Interna revizija priprema predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu i dostavlja ga guverneru najkasnije 15. novembra tekuće godine.
  • Predlog plana o obavljanju revizije za narednu godinu guverner dostavlja Savetu najkasnije 30. novembra tekuće godine.

  POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)
  • Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

  POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011)
  • Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od 12 meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

  POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)
  • Zaposleni ima pravo na godišnju nagradu. Godišnja nagrada isplaćuje se zaposlenom po pravilu, jednokratno u mesecu januaru, a učesnici se mogu sporazumeti i o tome da se godišnja nagrada zaposlenom isplati, izuzetno, u više delova. O visini i načinu isplate godišnje nagrade učesnici pregovaraju u postupku izrade zakona o budžetu - polovinom meseca novembra za narednu godinu.

  POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2007 i 7/2010)
  • Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci, odnosno od budžetske godine. Osnovica za obračun plata dogovara se najkasnije do polovine meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

  STATUT KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2003 i 42/2005)
  • Finansijski plan za narednu godinu Komisija donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja ga Skupštini na potvrđivanje.

  PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2008)
  • Godišnji plan isključenja elemenata prve i druge grupe za narednu godinu izrađuje se najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a elemenata treće grupe, najkasnije do 10. decembra tekuće godine. Godišnje planove isključenja JP EMS dostavlja korisnicima prenosnog sistema najkasnije u roku od 8 dana od dana izrade.

  POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2009)
  • Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od dvanaest meseci. Osnovica za obračun plata dogovara se u toku meseca novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.

  NAPOMENE:

  Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

  Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

  Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

  ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

  PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010)
  • U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Van navedenog perioda vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

  PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 87/2010)
  • Javni tužilac, najkasnije do 1. novembra tekuće godine, ministarstvu nadležnom za pravosuđe dostavlja nacrt kadrovskog plana za svaku kalendarsku godinu. Nacrt sadrži prikaz broja državnih službenika i nameštenika prema radnim mestima i broja državnih službenika sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se kadrovski plan donosi. Nacrt sadrži i broj tužilačkih pripravnika čiji se prijem planira i broj državnih službenika čiji se prijem u radni odnos planira na određeno vreme zbog mogućeg povećanja obima posla.

  PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)
  • Pre početka zimske sezone a najkasnije do 15. novembra, potrebno je izvršiti sledeće pripreme na putevima:
  1) posebno čišćenje odvodnog sistema puteva;
  2) uklanjanje deponija svih materijala van putnog profila koji ne služe zimskom održavanju;
  3) označavanje mesta koja mogu izazvati oštećenja mašina pri uklanjanju snega;
  4) na putevima sa nadmorskom visinom preko 1.000 m i gde su uobičajene jake snežne padavine, ivice kolovoza označuju se letvama za sneg sa jedne ili obe strane puta;
  5) na mestima očekivanih zavejavanja postavljaju se veštačke prepreke protiv zavejavanja;
  6) postavlja se saobraćajna signalizacija samo za zimske uslove.
  • S ciljem uspešnog realizovanja pripremnih i operativnih aktivnosti zimskog održavanja puteva, neophodno je da se svake godine najkasnije do 1. novembra obezbedi plan zimske službe za nastupajući zimski period.
  • Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
  • S ciljem ekonomičnog organizovanja zimske službe, a zavisno od konkretnih meteoroloških uslova postoje četiri stepena pripravnosti zimske službe. I stepen pripravnosti uvodi se sa početkom zimske službe a ukida se njenim završetkom (od 15. novembra do 31. marta, ukoliko planom nije predviđeno drugačije).
  • Obaveštavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrši se svakodnevno u toku zimske službe (od 15. novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.

  PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
  • Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
  • Utorak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
  • Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

  PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
  • Jesenji raspust počinje u četvrtak, 3. novembra 2011. godine, a završava se u petak, 4. novembra 2011. godine.
  • Ponedeljak, 8. novembar 2011. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
  • Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to pripadnici Islamske zajednice - 6. novembra 2011. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;

  PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)
  • Prijava proizvodnje jeste godišnja promena podataka o proizvodnji šire, vina i drugih proizvoda od grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela upisanih u Vinogradarski registar, odnosno od uvezenog grožđa, vina i drugih proizvoda za datu proizvodnu vinsku godinu koja se prijavljuje svake godine do 10. novembra;

  PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
  • Promene upisanih podataka prijavljuju se dva puta u toku godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra.

  PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
  • Izjavu šestomesečnom planu poslovanja društva čije su akcije uključene na organizovano tržište, za drugo polugodište tekuće godine, akcionarsko društvo dužno je da objavi od 15. septembra do 15. novembra iste godine.

  PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)
  • Promene podataka o imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu i broju lica i zvanju zaposlenih na poslovima u stočarstvu koji su utvrđeni rešenjem ministra o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u stočarstvu prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to za period od 1. maja do 31. oktobra najkasnije do 15. novembra.

  PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)
  • Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

  PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
  • Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

  PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)
  • Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

  PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA ("Sl. list SRJ", br. 66/99 i 13/2002, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i 13/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 39/2006, 59/2006, 115/2006, 119/2007 i 107/2008)
  • Zdravstveni pregled objekata poljoprivrednog i šumskog bilja vrši se prvi put najdocnije do 31. jula tekuće godine. Drugi pregled objekata vrši se pre stavljanja sadnog materijala u promet, a najdocnije do 30. novembra tekuće godine. Zdravstveni pregled objekata može se vršiti i više od dva puta godišnje ako je to potrebno zbog nepovoljnih uslova proizvodnje sadnog materijala ili specifičnosti štetnih organizama.

  PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list SRJ", br. 19/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 20/2004 i 91/2006)
  • Domaći prevoznik zahtev za uspostavljanje linije podnosi do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.

  PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
  • Prikupljanje podataka o ukupnoj masi generisanog otpada vrši se merenjem mase punih kamiona smećara, koji sakupljaju otpad na teritoriji opštine, grada, odnosno grada Beograda. Merenje mase komunalnog otpada vrši se u periodu od sedam dana, sukcesivno (od ponedeljka zaključno sa nedeljom), uključujući i dane vikenda. Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno.

  NAPOMENE:

  Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

  Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

  Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

  ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U NOVEMBRU 2011. GODINE

  UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007 i 6/2009)
  • Prevoznik od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine podnosi nadležnom organu zahtev za utvrđivanje plana raspodele za narednu godinu.
  • Nadležni organ vrši dodelu pojedinačnih dozvola iz plana raspodele na osnovu zahteva koji prevoznik podnosi prema svojim potrebama u toku godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

  UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
  • Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

  UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 69/2011)
  • Rok za podnošenje zahteva Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2011. godine.

  UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
  • Privredno društvo koje poseduje ovlašćenje nosilaca autorskih prava za prijavljeno kinematografsko delo i odgovarajući ugovor o saradnji sa produkcijom za prijavljeno kinematografsko delo, odnosno koje po posebnom ovlašćenju i za račun produkcije obavlja poslove u vezi izrade kinematografskog dela (Ovlašćeno lice) podnosi zahtev za isplatu podsticajnih sredstava u toku ili nakon završetka proizvodnje kinematografskog dela na teritoriji Republike Srbije, a najkasnije do 15. novembra 2011. godine.

  UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
  • Upravljači zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade posle 31. marta 2011. godine mogu podneti zahtev za dodelu sredstava subvencija do 15. novembra 2011. godine.

  UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)
  • Obveznik plaćanja naknade dužan je da propisanu naknadu za jul, avgust i septembar tekuće godine plati do 15. novembra tekuće godine.

  UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 15/2010 i 9/2011)
  • Za usluge koje se po zahtevu stranaka obavljaju na terenu u periodu od 16. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, visina naknade utvrđena Tarifom uvećava se 50%.

  UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2011. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)
  • Završetak realizacije Programa geoloških istražnih radova za 2011. godinu planiran je za 30. novembar 2011. godine.

  UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2008. DO 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008)
  • Ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede dužno je da donese operativni plan za narednu godinu do 30. novembra tekuće godine;
  • Glavni rukovodilac odbrane od poplava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove vodoprivrede predlog radova na sanaciji zaštitnih objekata do 30. novembra tekuće godine.

  NAPOMENE:

  Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu novembru 2011. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

  Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Oktobar / Novembar 2011. godine •
  Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Novembar 2011. godine •

  Izvor: Redakcija, 31.10.2011.

  SEMINAR "POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU" BIĆE ODRŽAN 2. NOVEMBRA 2011. GODINE

  Seminar "Povrede na radu i osiguranje od povreda na radu" biće održan 2. novembra 2011. godine

  Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

  Ciljna grupa:

  Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

  Cilj seminara:

  Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

  Teme:

  - Povrede na radu kao problem u oblasti BZR
  - Registracija povreda na radu
  - Sistem osiguranja povreda na radu
  - Kako su regulisane povrede na radu Zakonom o PIO
  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

  Predavač:

  - Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.
  - Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
  - Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
  - Radoje Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva rada

  Mesto i vreme održavanja:

  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.
  Telefoni: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-485, 062/658-973
  E-mail: office@mngcentar.com

  Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, 31.10.2011.

  NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

  Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.

  Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.

  Ciljna grupa:

  Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.

  Cilj seminara:

  Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Predavač:

  Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  Napomena:

  Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

  LINK KA VESTI:
   http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=ea54ace9-d8b2-4845-9db9-7e4b24a78cf7

  OD 1. NOVEMBRA 2011. VEĆE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA

  Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje od 1. novembra će biti povećana na 18.817 dinara, objavljeno je u najnovijem "Službenom glasniku".

  Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, a najviša je pet prosečnih plata i od sutra će iznositi 268.810 dinara.

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsetio je građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar važe nove osnovice osiguranja koje su za 1,97 odsto više od dosadašnjih, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

  Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 22 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za građane koji sami plaćaju doprinos za penzije kretati od 4.139 do 59.138 dinara.

  Ti iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za novembar i decembar 2011. i januar 2012.

  POTPISANI UGOVORI O DODELI SREDSTAVA OPŠTINAMA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

  Tanjug

  Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački i predstavnici više vojvođanskih opština potpisali su danas u Novom Sadu ugovore o dodeli sredstava za izradu prostornih i infrastrukturnih planova.

  Radi se o sredstvima iz pokrajinskog budžeta namenjenim lokalnim samoupravama, koje su se prijavile na konkurs pomenutog resora.
  Ugovori su potpisani za 44 projekta u 23 vojvođanske opštine, u ukupnoj vrednosti blizu 32 miliona dinara.

  "Izuzetno sam zadovoljna što su se od 2007. godine predsednici opština posvetili prostornom uređenju svojih sredina, jer je za privlačenje i realizaciju investicija neophodan prostorni plan date sredine", istakla je Sremački.

  Iz ovogodišnjeg pokrajinskog budžeta će, tako, biti finansirane izrade prostornih planova Bačkog Petrovca, Beočina, Srbobrana, Sečnja, Kule, Kanjiže, Kikinde i još nekih mesta, kao i generalna regulacija vodovodnih mreža u Vladimirovcima, Banatskom Karlovcu, Ruskom Krsturu, Sivcu.

  U planu su i sanacija vodovoda u Stanišiću, izrada prečistača otpadnih voda u Kljajićevu i izgradnja obilaznice oko Selenče.

  Pokrajinska sekretarka je, nakon svečanog potpisivanja, istakla da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao nosilac projekta, uspeo da završi Regionalni prostorni plan Vojvodine, koji će vrlo brzo biti razmatran na sednici Vlade Vojvodine.

  KOMPANIJA DELTA HOLDING SAOPŠTILA DA JE POSTALA VEĆINSKI AKCIONAR U KOMPANIJI JUGOHEMIJA

  Tanjug

  U saopštenju Delta Holdinga se navodi da je otkupljen manjinski udeo u kompaniji Delta Star, koja kontroliše većinski paket akcija kompanije Jugohemija AD.
  Dodaje se da je u toku preuzimanje udela od manjinskog vlasnika Delta Stara i naglašava da će Delta Holding u narednom periodu operativno uključiti u rukovođenje Jugohemijom.

  Preostali vlasnici Jugohemije su mali akcionari.

  "Zbog nedefinisanih vlasničko-upravljačkih odnosa, Delta Holding u proteklom periodu nije bio u prilici da operativno rukovodi poslovanjem Jugohemije", naglašava se u saopštenju.

  Delta Star je prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti, vlasnik 77 odsto kapitala Jugohemije.

  Većinski udeo Jugohemije 2003. godine prodat je Delta Staru čiji su vlasnici tada bili firme Hemslejd sa Kipra, koja je 60 odsto u vlasništvu Miroslava Miškovića vlasnika Delta Holdinga i Form komjunikejšens iz Delavera (SAD) gde je udeo imala tadašnja potpredsednica Delta Holdinga Milka Forcan.

  "BALTIK AVIEJŠN SISTEMS"OTKUPIO TRANSAKCIONU DOKUMENTACIJU ZA JAT ERVEJZ

  Tanjug

  Na produženom tenderu za pronalaženje strateškog partnera "Jat ervejzu", kompanija "Baltik Aviejšn Sistems", koja je suvlasnik "Er Baltika", otkupila je transakcionu dokumentaciju, saopštilo je danas Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku.

  Shodno uslovima transakcije, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku i Radna grupa zadužena za praćenje realizacije ovih aktivnosti, nastavljaju dalje aktivnosti na izboru strateškog partnera dostavljanjem transakcione dokumentacije pomenutoj kompaniji, nakon čega se očekuje podnošenje njihove ponude, navedeno je u saopštenju.

  Ministarstvo je navelo da je danas istekao rok za podnošenje prijava po javnom pozivu za izbor investitora radi zajedničkog ulaganja u novo privredno društvo za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju.

  U periodu otvorenom za prijave po javnom pozivu, koji je trajao od 1. avgusta do danas, veći broj aviokompanija i kompanija koje sarađuju sa aviokompanijama je izrazio zainteresovanost za strateško partnerstvo sa Republikom Srbijom i "Jat Ervejzom“, kažu u ministarstvu.

  Prijave su u prvobitno utvrđenom roku dostavile dve firme, ali s obzirom da su se na kraju ovog roka pojavile kompanije koje su zatražile njegovo produženje u svrhu prikupljanja potrebne dokumentacije, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku je produžilo rok za mesec dana.

  Na kraju predviđenog perioda, jedna kompanija je otkupila transakcionu dokumentaciju, navedeno je u saopštenju.

  Država Srbija mora da izvrši transformaciju "Jat ervejza" sa ili bez strateškog partnera, izjavio je danas ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i izrazio očekivanje da će biti pronađen strateški partner za taj posao.

  To nije klasična privatizacija, radi se o transformaciji i restrukturiranju 'Jata' i naš zahtev je da se to uradi sa strateškim partnerom, da se formira nova firma i da se ide na racionalizaciju troškova i obnovu flote, izjavio je Ćirić novinarima posle foruma "Argumenti - Predizborne teme : Ekonomija i socijalna pitanja", održanom u agenciji Tanjug.

  On je podsetio da je danas istekao rok za podnošenje prijava za izbor strateškog partnera za "Jat ervejz" i dodao da ostaje da se vidi da li je bilo pravih strateških partnera.

  ZAŠTO SE NE KORISTE OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE?

  RTV

  Srbija i Vojvodina obiluju obnovljivim izvorima energije. Brojni projekti za njihovo iskorišćavanje najavljuju se godinama, ali je realizacija izostala.

  OPŠTINA ODBILA ŽALBU MINISTARSTVA ODBRANE NA PRINUDNU NAPLATU POREZA ZA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

  Opštinsko veće u Gornjem Milanovcu odbilo je danas žalbu Ministarstva odbrane na prinudnu naplatu poreza za gradsko građevinsko zemljište u iznosu od oko sedam miliona dinara, sa svim uračunatim kamatama.

  Kako je obrazložila načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović, Ministarstvo odbrane nije platilo nadoknadu za gradsko gradjevinsko zemljište, za kasarnu Vojske Srbije u ovom gradu i pored urednih upozorenja, zbog čega je u junu izvršena prinudna naplata.  

  Ukupna suma iznosi 7.070.191 dinara. On je rekla da je žalba neosnovana i da državni organi nisu izuzeti od prinudne naplate jer to "predstavlja pokušaj izbegavanja plaćanja poreskle obaveze, ističanjem činjenica koje je žalilac propustio u prvostepenom postupku".  

  SVAKA TREĆA JAVNA NABAVKA NETRANSPARENTNA

  Svaki treći postupak u javnim nabavkama u prvoj polovini ove godine je netranstparentan i nekonkurentan. U tom periodu uočene su nepravilnosti u postupcima vrednim 1,4 milijarde dinara, rečeno je danas na predstavljanju izveštaja o javnim nabavkama za prvo polugodište 2011. godine.

  Čitav niz antikorupcijskih mera koje su navedene u strategiji za javne nabavke u novom nacrtu zakona koji bi sledeće nedelje trebalo da se pojavi u skupštini uopšte se ne pominju, a korupcija je upravo najveći problem u ovoj oblasti.  

  Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, podsetio je da je i Evropska komisija u svom izveštaju istakla da moraju da se preduzmu ozbiljne antikorupcijske mere.  

  - Potencijalno ukidanje Uprave i uvođenje centralnog tela za javne nabavke neće rešiti problem korupcije. Uloga centralnog tela je da se uštedi novac centralizovanom kupovinom na veliko, dok je uloga Uprave kontrola nabavki. Onaj ko sprovodi nabavke ne može u isto vreme i da ih kontroliše - objasnio je Jovanović.  

  Od 1. januara do 30. juna naručioci su Upravi dostavili izveštaje za 60.022 javne nabavke čija vrednost iznosi 122,52 milijarde dinara.

  MREŽA ZA RESTITUCIJU: ŠABIĆU JOŠ JEDAN MANDAT

  Tanjug

  Mreža za restituciju uputila je danas Skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje dopis da hitno pokrene postupak izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i predložila da zbog izuzetnih dostignuća to ponovo bude aktuelni poverenik Rodoljub Šabić, saopštila je ta organizacija.

  Mreža za restituciju smatra da je neprihvatljivo da Narodna skupština čeka poslednji momenat pred istek mandata sadašnjeg Povernika krajem ove godine, pogotovo kada postoje "neskrivene najave da će kroz novi Zakon o javnim nabavkama, javnost i građani ostati uskraćeni za informacije kako se troši njihov novac u predizborno vreme".

  MEĐUNARODNI SAJAM BEZBEDNOSTI OD 2. DO 5. NOVEMBRA

  Tanjug

  Na Beogradskom sajmu će od 2. do 5. novembra biti održan 2. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infarstrukture, lica i poslovanja „ISEC 2011".
  Na sajmu će učestvovati 55 izlagača, a biće predstavljeno više od 200 kompanija iz 35 zemalja. 

  Sajam predstavlja reprezentativnu izložbu vrhunskih tehnologija u oblasti bezbednosti. Na njemu će nastupiti gotovo sve najveće domaće kompanije za obezbeđenje, državne i strukovne institucije koje se bave bezbednošću, ali i najpoznatiji regionalni i svetski brendovi. 

  Tim povodom Beogradski sajam će održati konferenciju za novinare, 31. oktobra.

  Novinarima će se obratiti, pored organizatora - predstavnika Beogradskog sajma, i predstavnici pokrovitelja - MUP Republike Srbije, kao i predstavnici Privredne komore Srbije - Udruženja za privatno obezbeđenje.

  DUŽNIČKA KRIZA U EVROZONI JOŠ NIJE ZAVRŠENA

  Odlazeći predsednik Evropske centralne banke (ECB) Žan Klod Triše upozorio je da dužnička kriza u evrozoni nije završena.

  On je u intervjuu za nemački list "Bild am zontag" (Bild am Sonntag) apelovao na evropske lidere da sprovedu mere o oporavku evrozone koje su dogovorili prošle sedmice u Briselu. 

  Triše, koji se u ponedeljak povukao sa mesta predsednika ECB posle osam godina, ocenio je da je verovatno da će inflacija u evrozoni ostati na vrlo niskom nivou od oko 1,8 odsto u narednih 10 godina.  

  Inflacija u zemljama evrozone trenutno je oko tri odsto, posle blagog rasta u septembru, što se približava onome što žele u ECB a to je inflacija do dva odsto.  

  Triše je takođe pozvao evropske lidere da brže deluju u sprovođenju dogovorenih mera, navodeći da je to u ovom trenutku "apsolutno kritično".  

  Za novog predsednika ECB-a postavljen je Italijan Mario Dragi, od kojeg se očekuje odlučne aktivnosti.  

  Lideri EU su se u sredu dogovorili o merama i strategiji prema dužničkoj krizi i sprečavanju njenog širenja na Italiju i Španiju.  

  Na skupu u Briselu oni su dogovorili da će banke otpisati 50 odsto grčkih dugova, evropski fond za kreditiranje biće ojačan, a banke će morati da obezbede dodatni kapital kao sredstvo obezbeđenja.

  PRILIV STRANIH INVESTICIJA U SRBIJU NAJVEĆI U REGIONU

  Partner revizorske kompanije KPMG d.o.o. Beograd Džejms Tornli, izjavio je danas da, uprkos krizi, priliv stranih investicija u Srbiju ove godine biće najveći u regionu i ocenio da u zemlji i dalje treba raditi na poboljšanju poslovne klime.

  "Suština je da rezultati za ovu godin uopšte nisu loši", istakao je Tornli, komentarišući za Tanjug ovogodišnji priliv stranih investicija u Srbiju po čemu zemlja prednjači u regionu i uspešnija je od Rumunije

  Državni zvaničnici u Srbiji očekuju investicije od oko tri milijarde dolara do kraja 2012. Tornli, koji je i šef revizije KPMG za Srbiju i Crnu Goru, napomenuo je da je prilivu investicija ove godine doprinela i transakcija begijskog "Deleza", koji je kupio "Delta maksi" za 932 miliona evra. 

  Tornli je, odgovarajući na pitanje kako privući više stranih ulaganja u Srbiju, rekao da investitori planiraju na duži rok i traže da u tom periodu budu izbegnuta iznenađenja, kao što je iznenadno povećanje poreza na zarade, akciza ili pojavljivanje nekih skrivenih poreskih nameta.

  Šokovi poput krize na svetskom tržištu, dešavaju se mimo naše volje, ali vlada mora sa svoje strane da obezbedi stabilno okruženje za poslovanje, rekao je Tornli.

  "Srbija ima veliki potencijal za privlačenje investicija i brži razvoj, ali mora da poboljša poslovni ambijent i neophodnu infrastrukturu", rekao je Tornli i ocenio da je "u zemlji i dalje prisutno suvišno administriranje u pribavljanju različitih dokumenata i dozvola, a korupcija je veoma izražena na svim nivoima."

  ZBOG BIROKRATIJE NAS ČEKA JOŠ DUBLJA KRIZA

  Petar Lazić, Blic

  Prisustvujemo globalnom levičarskom buntu koji je odgovor na krizu koju je izazvala državna regulativa. Ti protesti samo pogoduju daljem produbljivanju krize, kaže za “Blic” Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

  Realno gledajući, nastavlja on, ceo svet se kreće u pravcu još veće i dublje krize, do te mere da se bojim da će doći do slične nestabilnosti kakva je postojala u Evropi nakon Prvog svetskog rata, kada su uspostavljena dva radikalna sistema za (centralističko plansko) postizanje stabilnosti: komunizam i fašizam.  
  - Ostaje da se nadamo da se sa ovim isprobanim alternativama više neće eksperimentisati - naglašava Vujačić.

  Šta je suštinski uzrok današnje krize?

  - Trenutna evropska kriza delimično je posledica globalne ekonomske krize, ali većim delom uzrok je u samoj Evropskoj uniji. EU se pretvorila u mastodontsku “državu blagostanja” koja praktično guši slobodnu inicijativu i koja onemogućava da tržište funkcioniše onako kako bi trebalo. Kriza u Evropi produkt je samog ustrojstva evropskog sistema, odnosno birokratskog centralističkog odlučivanja i prekomerne regulacije koja se nameće svima. Evropske integracije su nužne i korisne, ali način njihovog ostvarivanja sam po sebi proizvodi krize. 

  Da li su to uzroci krize i kod nas?

  - Naravno. Poslednjih dvadesetak godina mi samo kopiramo vladajuće trendove iz EU ili Amerike. Uzmimo primer nezavisnih regulatornih tela. Na ova tela političari prebacuju odgovornost pozivajući se na veću stručnost. Međutim, tu se javlja problem legitimiteta jer nije reč o izabranim telima, nego odabranim i imenovanim. Nema nikakve garancije da su stručnjaci koji sede u tim telima odgovorniji od političara koje ipak na kraju čeka ocena na izborima, pa moraju da vode računa šta rade. U tim agencijama se takođe koncentriše ogromna diskreciona moć. Ono protiv čega smo se borili u državi (diskreciona moć i neodgovornost) prenosimo van nje umesto da ukidamo.
   
  Kako će se ta dublja kriza koju predviđate odraziti na Srbiju?


  - Efekti biti znatno teži jer se ova kriza naslanja na permanentnu krizu u kojoj živimo već dvadeset godina. I taman kada se očekivalo da izađemo iz sopstvene ekonomske, društvene i političke krize, ona je dodatno pojačana ovom “uvezenom” finansijskom. Očekivalo se da će poslednja decenija doneti izlazak iz krize, ali se od 5. oktobra nismo stabilizovali ni kao država ni kao društvo.
   
  Koliko su izneverana očekivanja 5. oktobra?

  - Očekivanja građana su nesporno izneverena. Međutim, kada govorimo o tranziciji, nisam siguran da li je moglo mnogo više da se uradi od ovog jer je “izgradnja države i nacije” išla veoma sporo i uz stalne probleme: ucene od strane međunarodne zajednice i EU, odnosi sa Crnom Gorom, pa Kosovo, koje je i danas problem. U tako nestabilnim okolnostima nisam siguran koliko bi se daleko odmaklo u tranzicionim promenama, ma ko da je bio na vlasti.
   
  Kako ocenjujete rad aktuelne Vlade Srbije?

  - Moramo da krenemo od toga šta je bio cilj ove vlade. Njen prevashodni cilj bio je približavanje Evropskoj uniji. Što se toga tiče, urađeno je puno u pojedinim segmentima regulatorne reforme. Ali, konačni rezultat je loš. Nismo daleko odmakli u promenama poslednjih nekoliko godina.
  Štaviše, po svim pokazateljima (privatizacija, investicije, pravna sigurnost, stabilnost demokratskih ustanova, efikasnost upravljanja itd.) na začelju smo u regionu.
  Nalazimo se na pretposlednjem mestu. Iza Srbije jedino je BiH, ali su zato ispred nje u većini parametara Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska.
   
  Da li naša tranzicija može da se okarakteriše kao “podivljali kapitalizam”?

  - Pravu tranziciju nismo imali sve do dvehiljadite. Period devedestih doveo je do tog “podivljalog kapitalizma”. Krenulo se u promenu sistema, bez suštinske promene pravila igre. I to je dovelo do pojave velikih korporacija koje su došle do novca na sumnjiv način i koje su zauzele monopolske pozicije, čak i ojačale nakon 5. oktobra. To predstavlja naš najveći problem.
   

  Kao poznavalac političkih sistema i ideologija, da li uspevate da se snađete na našoj političkoj sceni?

  - Moram da priznam da mi je trenutna situacija u Srbiji potpuno nejasna. Ideološki i programski stranke uopšte nisu jasno profilisane. Sve veće partije nalaze se oko nekakvog centra, da li levog ili desnog, potpuno je svejedno. Zahvatile su taj prostor jer se pokazalo profitabilnim da se igra na kartu populističke demagogije, tako što se uzme malo levih, malo desnih ideja i onda se od toga napravi ideološki gemišt. Ovde nema jasno iskristalisane ni levice ni desnice.
  Sve je preraslo u opštu ideološku konfuziju. Stranke su shvatile da demagogija i populizam donose glasove, a ne realizacija ideja i programa.

  ISTIČE ROK ZA INVESTITORE U NOVU AVIOKOMPANIJU

  Dodatni rok za prijavu potencijalnih investitora na tender Vlade Srbije za zajedničko ulaganje u osnivanje nove aviokompanije (NewCo) ističe. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Srbije je prvobitni rok za prijavu na tender produžilo za mesec dana, zbog, kako su naveli, zahteva zainteresovanih investitora.

  Na tenderu koji je raspisan 1. avgusta mogu da učestvuju aviokompanije, kao i finansijski investitori koji imaju najmanje pet odsto ulaganja u vazdušnom saobraćaju.
  Zainteresovane kompanije ili konzorocijumi moraće da dostave dokaz i da su u 2010. godini prevezle više od 1,5 miliona putnika i da im je konsololidovani bilans bio veći od 200 miliona evra.  

  Ministar za infrastrukturu Srbije Milutin Mrkonjić je prošle sedmice pozvao aviokompanije iz Azebejdžana, Turske i Rusije da učestvuju na tenderu.  
  Prema ranijim najavama iz Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, strateški partner za osnivanje nove aviokompanije Srbiji trebalo bi da bude izabran do kraja godine.  

  Vrednovanje ponuda i pregovori trebalo bi da budu realizovani u novembru i decembru, nakon čega će biti izabran strateški partner. Do juna sledeće godine trebalo bi da se realizuju aktivnosti na uspostavljanju nove kompanije, prenosu sredstava i regulisanju obaveza Jat ervejza, kazali su u Ministasrtvu.  

  TREBA DA PLATE DUG ZA POREZ NA FIRME KOJE NE POSTOJE VIŠE OD DESET GODINA

  Ivana Brcan, Blic

  NOVI SAD - Pometnja koju su napravile opomene za poreska dugovanja, poslata na sve adrese u Vojvodinu i u Novi Sad, možda najbolje ilustruju knjigovodstvane agencije koje su zatrpane besnim klijentima i red na ulici ispred poreske uprave, koji je već danima dugačak. I redakciji „Blica“ ogorčeni preduzetnici ne prestaju da se javljaju, tvrdeći da su dobili dug za porez, za firme koje ne postoje više od 20 godina.

  Novosađanka Ljiljana Ćurčić svoju trgovačku radnju zatvorila je još 1988. a pre sedam dana dobila je obaveštenje prema kom treba da plati skoro 70.000 dinara na ime zatezne kamate za firmu koja ne postoji. Navodno je, kako joj je objašnjeno u Poreskoj upravi, prilikom zatvaranja firme ostalo oko 1.000 dinara duga, koji se za ovih 23 godine nagomilao do te cifre.

  - Zašto me prilikom gašenja firme o tome nisu obavestili i zašto me sve ovo vreme niko nije izvestio o dugu koji mi se svake godine obračunava po kamati koja uopšte nije niska, nije mi jasno. Odakle mi sada 70.000 dinara da im dam i koji je to bezobrazluk? Da građani znaju da su dužni, možda bi vremenom uplaćivali, ne bi čekali da im se nagomila toliki novac, koji u današnje vreme malo ko može tako lako da izvadi iz novčanika - objašnjava Ljiljana, koja je od radnice u Poreskoj upravi saznala da je, navodno, ova akcija sprovedena da bi se na brzinu napunio budžet.

  - Žena koja radi godinama u poreskoj upravi rekla mi je kako su ova obaveštenja o porezu, koja su većinom nevažeća, poslata po sistemu - ako prođe, prođe. Uvek će se naći neko ko će se uplašiti i otići da uplati dug koji ne postoji. Pa to je krajnje bezobrazno prema građanima. Pogotovo ako je istina da su ova obaveštenja slata samo u Vojvodinu, a ne i u celu Srbiju - kaže naša sagovornica, napomenuvši da joj ne pada na pamet da plati dug koji joj se naprasno posle 23 godine prepisuje.

  U Poreskoj upravi rekli su za „Blic“ da su negodovanja ljudi u velikoj meri opravdana i potvrdili da su rešenja koja su poslali, mahom nevažeća, ali da svi građani imaju vremena tri nedelje da odu u Poresku upravu i raspitaju se o stanju svog poreskog računa. Međutim, da bi to učinili, građani moraju otići lično u filijalu Poreske uprave, na šalter koji je jedan jedini za ovakva pitanja u Novom Sadu.

  Branimir Kovačev čekao je čitav dan da bi došao na red. On je zamrzao svoju firmu za peskarenje čaša u januaru 2010. Međutim, ovog meseca u koverti ga je dočekalo neprijatno iznenađenje da je dužan 400.000 dinara za porez.

  - Umalo me nije šlog strefio kad sam video. Sva sreća pa čuvam rešenje o zamrzavanju firme koje sam dobio u Agenciji za privredne registre. Kada sam firmu zamrzao na neodređeno vreme, istog dana otišao sam u Poresku upravu, gde je ovo rešenje prosleđeno mom poreskom referentu. Juče sam čekao ispred filijale čitavo prepodne da bih video ko je ovde lud? Rečeno mi je da je moguće da se potkrala greška i da će biti ispravljena - kaže preduzetnik Branimir Kovačev.
  Vlasnica jedne knjigovodstvene agencije Vesna Šupić kaže da su joj sva 24 klijenta došla na vrata, nakon što su primili obaveštenje o stanju poreskog računa.

  - Svi su došli da negoduju. Naravno da se dešava da i mi grešimo, ali konkretno u ovom slučaju najveća krivica je u administarciji Poreske uprave. Ružno je to što su poslali na sve adrese obaveštenje o dugovanjima, a pritom ih samo paušalno naveli, ljudi ne znaju ni za koji period im je taj dug ni po kom osnovu. U većini slučajeva je to već nešto što je plaćeno ili nešto što je zastarelo, jer nakon pet godina dug za porez zastareva, ukoliko poreska uprava ne reaguje - rekla je Šupićeva.
   
  Prema njenim rečima, procedura koja sledi za sve vlasnike knjigovodstvenih agencija biće mučna jer treba da idu na šalter i za svakog klijenta posebno podnesu zahtev za listing o stanju poreskog računa. Taj listing čeka se mesec ili dva, a potom se uporođuje sa onim iz Poreske uprave. Kada se utvrdi čija je greška, piše se zahtev da se ista ispravi. Kako je u Vojvodinu poslato 260.000 ovakvih zahteva, vrlo je verovatno da će šalteri poreskih uprava biti još dugo zakrčeni.

  PROMENITI ODLUKU VLADE RS TAKO DA SE REGISTRACIJA TRAKTORA, KOMBAJNA, PRIKOLICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH MAŠINA PLAĆA JEDNOM, A NE SVAKE GODINE

  FoNet , RTV

  Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopštila je danas da je prikupila 30.000 potpisa podrške inicijativi da se hitno promeni odluka Vlade Srbije i da se registracija traktora, kombajna, prikolica i ostalih poljoprivrednih mašina plaća jednom, a ne svake godine.

  Ova inicijativa dobila je podršku koalicionih partnera, pa se očekuje da se o njoj raspravlja na prvoj narednoj sednici republičkog parlamenta, kaže se u saopštenju.

  Traktor je domaćinstvu oruđe za rad, a automobil je luksuz. Ako cena registracije automobila zavisi od "kubikaže", nije logično da se po istom principu registruje traktor ili bilo koja poljoprivredna mašina, navodi se u saopštenju.

  POREZNICI POGREŠILI - POZIV GRAĐANIMA DA REŠE NEDOUMICE

  RTV

  Mnogi Vojvođani dobili su ovih dana obaveštenja o neplaćenom porezu, ali na imovinu koju ne poseduju ili su već platili porez na nju.

  Reč je o porezu na oružje, zemlju, i slično.

  U Poreskoj upravi kažu da je došlo do greške jer sistem nije savršen i apeluju na obveznike da ipak dođu do filijala uprave da bi razrešili nedoumice oko plaćanja poreza.

  NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

  Tanjug

  Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

  Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

  Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

  IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

  ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

  Tanjug

  Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

  Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

  „Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

  Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

  Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

  Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

  Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

  Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

  S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

  Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

  PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

  Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

  BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

  Tanjug

  U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

  U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

  Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

  Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

  OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

  Beta, blic

  U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

  Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

  Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
  ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

  Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

  OD POČETKA GODINE PRIMETAN TREND SMANJENJA BROJA PREDUZEĆA

  Od početka godine primetan je trend smanjenja broja preduzeća u Srbiji, rezultat i drugog talasa krize koji se sve više oseća u zemlji, izjavila je Katarina Obradović-Jovanović iz Ministarstva ekonomije.

  Obradović-Jovanović, rukovodilac odeljenja za politiku razvoja malih i srednjih (MSP) preduzeća pri Ministarstvu, navela za Tanjug kako je i dalje izražen problem nedovoljne likvidnosti preduzeća i da se kompanije "bore" da obezbede povoljnije izvore kreditiranja, kako bi mogle da opstanu na tržištu.

  "Nema sastanka sa predstavnicima MSP, a da se ne pomene problem visokih dažbina, ne se samo poreskih, već i vanporeskih ooptereća kao što su razne takse, doprinosi…", rekla je Obradović-Jovanović i naglasila da što pre treba razmotriti na koji način može da se pomogne privrednicima.

  "Sigurno da postoje načini da se određeni nameti ili ukinu ili smanje, ili makar da se kroz promenu procedura olakša preduzetnicima da troše što manje vremena i imaju manje troškova za izmirivanje svojih obaveza", dodala je ona.

  U Srbiji, prema procenama, tek svaki peti novoosnovani biznis opstane, a najviše propalih poslova ima u oblasti trgovine i usluga.

  Podaci Agencije za privredne registre pokazuju da se od početka godine otvoren i ugašen najveći broj nespecijalizovanih trgovina na veliko.
  Na drugom mestu po broju propalih poslova su restorani i pokretni ugostiteljski objekti.

  Obradović-Jovanović je istakla da su za razvoj MSP najbitniji podsticajni ambijent i adekvatna finansijska sredstva pod povoljnijim uslovima.
  Povoljni krediti, sa nižim kamatama, su ono što preduzetnici traže.

  Obradović-Jovanović se slaže da će pored postojećeg Fonda za razvoj, Agencije za finansiranje i osiguranje izvoza (AOFI) i Razvojna banka, takođe, pružiti doprinos u većem finansiranju malog i srednjeg biznisa.

  Zvaničnica Ministarstva je napomenula da se razvoju malog i srednjeg biznisa u Evropskoj uniji (EU) poklanja izuzetna pažnja, i da je za Srbiju važan izveštaj EU o praćenju sprovođenja "zakona o malom poslu" (small biznis act) na zapadnom Balkanu.

  "Izveštaj zajedno radi OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) sa nekoliko partnerskih institucija, uz podršku Evropske komisije. Prvi nacrt izveštaja bi trebalo da bude gotov do kraja ove godine, a izveštaj u toku 2012", kazala je Obradović-Jovanović.

  Obradović-Jovanović je kazala da je to jedan od instrumenata "koji može da nam pokaže da li smo na pravom putu u kreiranju svih potrebnih uslova za razvoj MSP, uz napomenu da moramo voditi računa da se naša zemlja razlikuje od članica EU u mnogo čemu".

  Pomenuta evropska direktiva ima deset principa koje treba da se primene - uklanjanje administrativnih barijera, olakšavanje pristupa finansiranju, podrška u otpočinjanju poslovanja, otvaranje sistema javnih nabavki za MSP, podsticaji preduzetnicima koji nisu uspeli iz prvog puta, podrška za veće korišćenje mogućnosti koje jedinstveno tržiste EU pruža, podrška internacionalizaciji MSP...

  "Takođe ''smol biznis akt'' donosi i nekoliko predloga regulative na nivou EU, od kojih je za nas možda najznačajnija Direktiva o zakasnelim plaćanjima. Zemlje članice imaju rok od dve godine da te direktive prevedu u sopstveno zakonodavstvo", rekla je Obradović-Jovanović podsetivši i da je sličnu Uredbu usvojila Vlada Srbije.

  Obradović-Jovanović ističe, međutim, da treba biti realan u sagledavanju dubljih uzroka problema sektora MSP u Srbiji i njihove nekonkurentnosti.

  "Mi još uvek osećamo posledice izolovanosti naše zemlje, tako da mi nemamo jaku privredu, velike sisteme, priliv stranih direktonih investicija još uvek nije toliki da bi omogućio sektoru MSP da se kroz povezivanje sa velikim sistemima razvija", naglasila je zvaničnica Ministarstva.

  Obradović-Jovanović je dodala da je prisutan i problem malog lokalnog tržišta sa relativno skromnom kupovnom moći, a sa druge strane jakom konkurencijom iz drugih zemalja.

  Nisu uspostavljeni i lanci dobavljača što bi doprinelo razvoju MSP, mada su u zemlju već došle multinacionalne kompanije kojima je ta mreža neophodna.

  Obradović-Jovanović najavila je i da će 4. novembra u beogradskom Centru Sava biti održan XIV Međunarodni kongres malih i srednjih preduzeća.

  Od bitnijih događaja koji će biti organizovan u narednom periodu je i "Upoznaj kupca" ("Meet the Bayer") koji zajedno organizuju Ministarstvo ekonomije, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA), Privredna komora Srbije, Nacionalna agnecija za regionani razvoj.

  "Reč je o konceptu obrnutog sajma gde velika preduzeća koja već posluju na našem tržištu ili nameravaju da počnu poslovanje, primaju na svojim štandovima predstavnike malih i srednjih preduzeća koja nude svoje proizvode i usluge", iznela je Obradović-Jovanović.

  Po Obradović-Jovanović to je veoma važno za uspostavljanje veza, odnosno uključivanje u lance dobavljača velikih kompanija.

  Događaj se organizuje po drugi put u Beogradu, po četvrti put u Srbiji, a namera je da to postane redovan, tradicionalni događaj susreta velikih kompanija i sektora MSP, zaključila je Obradović-Jovanović.

  Izvor: Tanjug, 31.10.2011.

  DRUGI MEĐUNARODNI SAJAM FRANŠIZINGA BIĆE ODRŽAN 4. I 5. NOVEMBRA 2011.

  U Beogradu će 4. i 5. novembra, po drugi put biti održan Sajam franšize u organizaciji Srpskog udruženja za razvoj franšizinga, dok je Privredna komora Srbije (PKS) je generalni pokrovitelj.

  Predstavnica Centra za franšizing PKS Marica Vidanović je izjavila za Tanjug da je cilj sajma u hali "Belekspo centar" u Novom Beogradu, da predstavi prednosti i mogućnosti franšiznog poslovanja u Srbiji i da motiviše nezaposlene, preduzetnike, mala i srednja preduzeća (MSP), da ukoliko žele da počnu nove poslove, ili prošire već postojeće, to učine kroz franšizu.

  Franšiza je korišćenje licence za poslovni model drugog preduzeća, gde kupac koristi njegovo ime i znak, kao sistem poslovanja.

  Franšizing je lakši i sigurniji način ulaska u preduzetništvo, pogotovo u zemljama koje imaju nestabilnu tržišnu ekonomiju.

  "Poseban akcenat biće stavljen na domaće kompanije koje imaju već oproban poslovni koncept i kojima želimo da ukažemo da franžizing može biti jedan od sigurnijih plasmana i ditribucije robe i usluga, a u svakom slučaju širenje prepoznatljivog imena i brenda", navela je Vidanović.

  Na sajmu će se predstaviti 30-ak izlagača iz Srbije i inostranstva, koji uz veoma pritupačne finansijske investicije žele da pronađu partnere u Srbiji.

  Biće organizovan niz radionica koje će prikazati sve najznačajnije aspekte franšiznog polsovanja, a obuku će držati eksperti iz regiona i sveta - Italije, Grčke, Belgije i Francuske.

  Zvaničnica PKS je istakla da će se sajam baviti ključnim problemima sa kojima se privredici susreću - nedostatkom finansijskih sredstava za započinjanje posla ili širenje delatnosti i izostanak odgovarajuće pravne regulative.

  "Prema istraživanju PKS, trenutno u Srbiji posluje više od 110 franšiznih brendova, među kojima preovlađuju inostrani, a ukupno zauzimaju više od 2.000 prodajnih mesta i zapošljavaju više od 30.000 radnika. To je izuzeno malo, kada se uporedi sa okolnim zemljama i svetom", kazala je Vidanovićeva.

  Među domaćim učesnicima su "Delta sport", "Rakija bar", "Dve šmizle", "Kosta kofi", a među stranima će se pojaviti i švedski brend "Huse" - prodaja hrane za pse i mačke, kao fransuska franšiza za prodaju bele tehnike.

  Ulaz na sajam je besplatan, kao i predavanja, a sajam su podržali Ministarstvo ekonomije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo trgovine i poljoprivrede i Trgovinsko odeljene ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

  Izvor: Tanjug, 31.10.2011.

  U CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE BIĆE ULOŽENO 34 MILIONA EVRA

  Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je juče da će u Centar za promociju nauke na Novom Beogradu, čija bi izgradnja trebalo da počne naredne godine, biti uloženo 34 miliona evra odobrenih iz aranžmana sa Evropskom investicionom bankom.

  Đelić je na 56. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga prisustvovao predstavljanju kataloga "Centar za promociju nauke - knjiga o arhitektonskom konkursu".

  On je naveo da će ovaj centar imati naučno-tehnološke parkove, naučnu opremu, nekomercijalne stanove za naučnike, kao i centar za materijale i nano nauke, i dodao da će se u njemu realizovati i mnogi drugi kapitalni projekti koji treba da unaprede domaću nauku.

  Potpredsednik Vlade je istakao da će novobeogradski Blok 39, budući da se tu nalazi i Fakultet dramskih umetnosti, biti kampus nauke i umetnosti i napomenuo da će taj deo Beograda postati "srce pohoda Srbije ka ekonomiji znanja".

  Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.10.2011.

  CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U NOVEMBRU 2011.GODINE

  KONFERENCIJA O INTERNOJ REVIZIJI KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA – 01. novembar 2011.

  Cilj konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se srećete u oblasti Interne revizije. Saznaćete koliki  je značaj i potreba za internom finansijskom kontrolom  u javnom sektoru, kako obezbediti uslove za razvoj i osposobljavanje revizije uz poštovanje međunarodnih standarda. Govoriće se o konkretnim problemima u praksi i daće se odgovori na pitanja zašto je neophodno da se definiše mesto i uloga interne revizije u sistemu. Imaćete mogućnost da kroz diskusiju sa drugim učesnicima razmenite svoja iskustva, da postavite pitanja,  dobijete odgovor od naših istaknutih  stručnjaka i tako razjasnite mnoge dileme koje ste imali iz ove oblasti.  

  Konferencija obrađuje teme:

  Predavači:

  Slobodan Gavrović, načelnik Odseka za internu reviziju Sektora-Centralne jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija
  Ljubica Nedeljković, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije
  Mirjana Dragosavljević, ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete
  Olivera Radović, rukovodilac Interne revizije, JP „Elektromreža Srbije”

  Mesto i vreme održavanja:

  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 01. novembar 2011. od  9.30 - 14.30 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

  Popusti:

  Broj mesta je ograničen.

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3033-160; 3033-112; 3286-269; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili  prijava@mngcentar.com

  POVREDE NA RADU I OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU – 2. novembar 2011.

  Uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja  zaposlenih uređuju se Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  Ovim zakonskim propisima u Srbiji, međutim, nije precizno uređeno pitanje osiguranja zaposlenih od povrede na radu i profesionalnih oboljenja radi obezbeđenja naknade štete, zbog čega veoma često dolazi do velikih pravnih problema i iscrpljujućih sudskih sporova u preduzećima između poslodavaca i zaposlenih.

  Takođe, važećim propisima u Republici Srbiji kroz obavezno zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, nije specifično izdvojeno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno davanja po ovom osnovu. U ovakvim okolnostima pojavljuje se niz problema, kao što su: pitanje odgovornosti poslodavca  da finansira nadoknadu za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, kada mere za bezbenost i zdravlje na radu nisu bile primenjene;  problem pravične nadoknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu, odnosno profesionalno oboljenje; kao i pitanje motivacije poslodavca za ulaganja u preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

  Ovaj seminar bavi se predstavljanjem uspešnih rešenja za navedena sporna pitanja i probleme u oblasti osiguranja od povreda na radu, što za posledicu ima drastično smanjenje broja sudskih sporova i neugodnih situacija u preduzećima.

  Ciljna grupa:

  Poslodavci, lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposleni u kadrovskim službama (ljudskim resursima), inspektori rada, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

  Cilj seminara:

  Upoznavanje učesnika sa problemom i zakonskim okvirom regulisanja povreda na radu i sa sistemom osiguranja od povreda na radu.

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Uspešno i u skladu sa zakonskim obavezama i propisima rešava probleme povreda na radu.

  Predavač:

  Prof. dr Petar Bulat, pomoćnik ministra zdravlja.

  Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.
  Petar Stajković, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
  Rade Savićević, načelnik Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje         Ministarstva rada

  Mesto i vreme održavanja:

  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 2. novembar 2011. od 9.30 -17.00 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: 10.700,00 dinara + PDV(18%)

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  KOMERCIJALNI ASPEKT AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA – USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE – 4. NOVEMBAR 2011.

  Verovatnoća da će tokom jednog radnog dana, u većini privrednih društava, zaposleni doći u susret sa korišćenjem i/ili stvaranjem autorskog dela i materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, je izuzetna i velika. Ovaj seminar treba da odgovori na pitanja kako da privredna društva štite svoja autorska prava odnosno ista plasiraju, kako da u skladu sa Zakonom koriste tuđa autorska i srodna prava, odnosno kako da prometom autorskog prava ostvare finansijski benefit za svoje poslovanje i ugled.

  Ciljna grupa:

  Privredna društva koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkom i TV industrijom, likovnom i primenjenom umetnošću, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, kao i druga privredna društva koja u svom poslovanju bitno zavise od ostvarenja i prometa autorskih dela i predmeta srodnih prava

  Cilj seminara:

  Svrha seminara je objašnjenje aspekata autorskog i srodnih prava koji su relevantni za poslovanje odnosno poslovnu strategiju privrednih društava.

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Predavač:

  Ljiljana Rudić Dimić, generalna direktorka JAA-Autorske agencije za Srbiju. Članica Izvršnog odbora Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije. Bila je stalni član delegacije Srbije pri Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (Ženeva). Radila je u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. Specijalizovana za zaštitu autorkih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24/III sprat, Beograd, 04. novembar 2011. od 10.00 – 15.30 časova

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-761; 3284-269; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

  IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG MEĐUNARODNOG OPOREZIVANJA - 08. novembar 2011.

  Centralna tema seminara je primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine. Republika Srbija, u ovom trentuku, primenjuje ugovore sa 47 zemalja, od kojih većina sadrži specifična rešenja. Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja od posebnog je značaja za rezidente Srbije koji isplaćuju prihode nerezidentima - pravnim i fizičkim licima. Naime, rezidenti Srbije kao isplatioci prihoda koji se oporezuju po odbitku u obavezi su da obračunaju, obustave i uplate porez, kao i podnesu propisanu poresku prijavu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

  Ciljna grupa

  Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

  Teme

  Nakon uvodnog teorijskog dela, sledi diskusija (umesto klasičnog "ex catedra" izlaganja) koja obuvata sledeće oblasti:

  Predavač:

  Mr Dejan Dabetić, Viši savetnik - rukovodilac Grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Ministarstvu finansija. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. Učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljdsih resursa i menadžment, Jevrejska 24, Beograd, 08. novembar 2010. od 17.00 - 21.00 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com.

  Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na primeru Sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001 - 09. Novembar 2011.

  Metodologija za dokazivanje usaglašenosti sa zakonskim i ugovornim obavezama na polju sigurnosti i zaštite informacija je još uvek nepoznanica u poslovnom okruženju. Primena ove metodologije omogućava precizno razumevanje postavljenih zahteva i definisanje konkretne upravljačke, procesne, organizacione i dokumentacione strukture za njihovu realizaciju. Korišćenje najmodernijih informatičkih alata za modeliranje procesa i obučavanjem vlasnika procesa za njihovo korišćenje, omogućiće da se postavljeni zakonskii ugovorni  zahtevi kontinuirano ispunjavaju i da se o tome u svakom trenutku mogu pružiti odgovarajuću dokazi.

  Primena metodologije će se pokazati na primeru efektivnog i efikasnog načina uspostavljanja Sistema upravljanja  sigurnošću  informacija (ISMS-a) prema zahtevima standarda ISO 27001.  Ovaj primer je izabran zbog toga što je standard ISO 27001 najbolji način za dokazivanje usaglašenosti sa odredbama trenutno veoma aktuelnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  Polaznici će kroz mnogobrojne radionice i praktične primere steći potrebna znanja za sprovođenje projekta implementacije ISMS-a u pravosuđu. Svaki polaznik će dobiti detaljni u kvalitetnu dokumentaciju (priručnik) koja se sastoji od teorijskog dela, slajdova, ček-lista, templejta, primera i studija slučajeva.

  Ciljna grupa

  Javna preduzeća, banke, ministarstva, svi koji u poslovanju moraju revizorima da dokazuju usaglašenost sa zahtevima (zakona, standarda, ugovornih obaveza itd.)

  Cilj seminara:

  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Primeni metodologiju koja je generalno primenljiva na dokazivanje usaglašenosti sa bilo kojim standardom, sadašnjim zakonskim zahtevima (posebno za pridruživanje u EU) i ugovornim obavezama.

  Predavač:

  Dr Milan Kukrika, dipl. ing. redovni profesor Beogradskog univerziteta i  predavač Evropske organizacije za kvalitet i IRCA (Velika Britanija). Naučno-stručna znanja dopunio je zvanjem evropskog menadžera kvaliteta 1997., zvanjem evropskog auditora kvaliteta (standard ISO 9001) 1998. godine, zvanjem evropskog  auditora za zaštitu životne sredine (standard ISO 14001) 1999. godine, auditora za upravljanje sigurnošću informacija (standard ISO 27001) 2006. godine i auditora za upravljanje IT uslugom (standard ISO 2000) 2009. godine.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 9. novembar 2011. od  9.30 - 17.00 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: 9700,00 dinara + PDV(18%)

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili mngcentar@bvcom.net
   
  PORESKA KONTROLA- KANCELARIJSKA I TERENSKA – 10. novembar 2011.

  Pripremite se za poresku kontrolu! Izbegnite nepotrebne neprijatnosti i novčane kazne!

  Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske) propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu da imaju problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje ne male novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole.

  Na ovom seminaru,  predavač Moma Kijanović će polaznike, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u samoj Poreskoj upravi, na praktičan način i kroz primere iz prakse, uputiti kako da na najjednostavniji način pristupe efikasnoj pripremi za poresku kontrolu i time izbegnu nepotrebno rasipanje resursa, vremena i enegrije.

  Ciljna grupa:

  Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima, kao i lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom.

  Cilj seminara:

  je da se polaznici upoznaju sa postupkom i procedurama koje sprovodi poreski organ u postupku poreske kontrole (kancelarijske i terenske).

  Teme:

  Po završetku učesnik je osposobljen da:

  Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku poreske kontrole.

  Predavači:

  Mr Momo Kijanović, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Veliki je praktičar i stručnjak u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

  Mesto i vreme održavanja:

  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment, Jevrejska 24 , Beograd, 10. novembar 2011. od 9.30 - 15.30 časova.

  Cena:

  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

  Popusti:

  Prijavljivanje:

  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com 

  KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA POTROŠAČA – 11. novembar 2011.

  Cilj Konferencije je da Vama i Vašem timu pruži mogućnost za direktno savetovanje i iznalaženje rešenja za neke ključne dileme  sa kojima se svakodnevno susrećete u oblasti zaštite prava potrošača. Stručnjaci iz ove oblasti će  analizirati primenu Zakona o zaštiti potrošača i izložiće Vam  primere uporednih analiza kvaliteta proizvoda. Imaćete mogućnost da kroz živu komunikaciju sa predavačima rešite svoje dileme u vezi primene Zakona u  praksi.

  Konferencija obrađuje teme:

  Predavači:.

  Dragoljub Simonović, advokat ima preko 33 godine iskustva.U časopisu ZIP „Službenog glasnika“ vodi rubriku „Advokat u službi potrošača“. Njegov Komentar Zakona o zaštiti potrošača je dopunska literatura na predmetu Pravo zaštite potrošača na Pravnom fakultetu u Nišu.

  Katarina Ivančević, izvršni direktor u „Triglav penzijski fondovi“ AD. Odbranila doktorsku disertaciju „Pravna zaštita potrošača – usluge osiguranja i bankarske usluge“. Objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u oblastima osiguranja, bankarskih poslova, javnih nabavki i zaštite potrošača.

  Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača.

  Vera Vida, dipl. pravnik, predsednica Centra potrošača Srbije,CEPS-a.
  Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede biće naknadno potvrđen.
  Mesto i vreme održavanja:
  Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 11.novembar 2011. od 09.30 – 15.15 časova.
  Cena:
  Kotizacija uključuje: predavanja, materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.

  Popusti:

  Broj mesta je ograničen.
  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com

   

  NOVINE U ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU – 15. novembar 2011.

  Zakon o deviznom poslovanju je od suštinske važnosti za poslovanje ne samo finansijskog već i realnog sektora. Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju izvršena je liberalizacija deviznog poslovanja i uvedene su druge značajne novine u ovom sistemskom propisu.
  Kako postoji veliko interesovanje privrednika i bankara za izmene u oblasti deviznog poslovanja, na seminaru će se govoriti o razlozima donošenja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju, o cilju njihovog donošenja, o pojedinim odredbama i novim rešenjima u Zakonu, o novinama u pogledu rokova unosa deviza i kreditnih poslova sa inostranstvom, o obavljanju novih oblika deviznih poslova, posebno garancijskih poslova i dinarskog kreditiranja rezidenata od strane međunarodnih institucija, ali i obavezama učesnika u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju.
  Ciljna grupa:
  Rezidenti koji se bave spoljnotrgovinskim i deviznim poslovanjem.
  Cilj seminara:
  Upoznavanje sa novinama u Zakonu o deviznom poslovanju.
  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:

  Predavač:
  Snežana Đurić Radulović, načelnik odeljenja za neposrednu kontrolu. Član radne grupe za izradu Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, kao i podzakonskih akata. Član Stalne koordinacione grupe za nadzor nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24, Beograd, 15. novembar 2011. od  14.00 – 17.15 časova.      
  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
  Cena po učesniku: dinara 10.700,00 dinara + PDV(18%)
  Popusti:

  Prijavljivanje:
  Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
  Napomena:
  Kompanija Paragraf predstaviće svoj proizvod Pravnu bazu Paragraf Lex u prvoj pauzi seminara, u trajanju od deset minuta. Svi zainteresovani učesnici dobiće 10% popusta na cenu proizvoda i besplatnu obuku za njegovo korišćenje.

  OPTIMIZACIJA PORESKOG BILANSA I PLANIRANJE OPOREZIVE DOBITI - 16. novembar 2011.
  Zakon o porezu na dobit i prateći podzakonski propisi daju poreskom obvezniku veliki broj poreskih podsticaja i olakšica. Neke od tih stimulacija mogu se preneti u naredne poreske periode, dok su neke oročene i mogu se koristiti samo u tekućem periodu.
  Putem planiranja oporezive dobiti i promišljenog planiranja korišćenja poreskih podsticaja mogu se iskoristiti sve poreske beneficije i time izbeći da poreski obveznik plati porez koji ne bi morao da plati.
  Za razliku od ostalih poreskih oblika kod poreza na dobit obveznik ima značajan manevarski prostor za upravljanje svojim porezom. Poreskim planiranjem može se  izvršiti odlaganje poreza za naredni period ili plaćanje u manjem iznosu.
  Na seminaru će biti prikazane strategije i taktike koje poreskom obveziku mogu omogućiti da njihovim  pravilnim korišćenjem plati manji porez.
  Ciljna grupa:
  Privrednici, menadžeri, računovođe, poreski savetnici, finansijski konsultanti, poreski inspektori, interni i eksterni revizori.
  Cilj seminara:
  Upoznavanje sa postupkom poreskog planiranja poreza na dobit, kao i sa strategijama, taktikama, politikama i postupcima zakonite optimizacije i minimizacije poreza na dobit.
  Teme:

  Po završetku polaznik je osposobljen da:
  Primeni tehnike i postupke poreskog planiranja u svom konkretnom slučaju.
  Mesto i vreme održavanja:
  Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment – MNG Centar, Jevrejska 24 , Beograd, 16 novembar 2011. od 16.00 – 21.00 časova.
  Cena:
  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajedničku večeru učesnika.

  Popusti:

  POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI BEOGRADSKOG UNIVERZITETA I UNIVERZITETA ODBRANE

  Rektori Beogradskog univerziteta i Univerziteta odbrane, profesor dr Branko Kovačević i general-major profesor dr Miodrag Jevtić, potpisali su danas u Rektoratu Beogradskog univerziteta Sporazum o poslovnoj saradnji te dve institucije.

  - Naša saradnja traje decenijama, još od Drugog svetskog rata, tako da su naši najveći partneri upravo institucije Vojske Srbije. Zajedno smo radili na velikim projektima, pogotovo u okviru namenske industrije koja je bila najvitalniji deo privrede bivše Jugoslavije. Verujem da je ovo jedan novi početak i da će naša saradnja biti isto tako uspešna i u budućnosti – izjavio je prof. Kovačević.

  Rektor Univerziteta odbrane, general Jevtić rekao je da ga raduje što saradnja između te dve institucije prelazi i zvaničnu, institucionalnu komunikaciju i da se nada da će one biti pouzdani partneri u narednim decenijama.

  - Univerzitet odbrane je nov i mali univerzitet i svakako da od Beogradskog univerziteta imamo mnogo toga da naučimo. Ne želimo nikome da budemo nelojalna konkurencija, već da sarađujemo i da iskoristimo ogromne kapacitete koje Vojska Srbije poseduje, uprkos brojnim problemina koje su poslednjih decenija zadesile našu državu – dodao je Jevtić.

  On je istakao da je zadovoljan što je Univerzitet odbrane za kratko vreme uspeo da stane na noge, o čemu svedoči i nedavno usvajanje Statuta tog univeriteta u Vladi Srbije.

  Pored potpisivanja Sporazuma o saradnji, rektor Univerziteta odbrane i njegovi saradnici su se upoznali i sa informacionim sistemom BU. Profesor Kovačević istakao je da je Univerzitet u Beogradu voljan da pomogne kolegama sa Univerzitetom odbrane i u drugim oblastima.

  - Najbolja oprema u Srbiji je i dalje u Vojsci. Nadam se da ćemo razmenjivati kapacitete ne samo u vidu opreme, već i u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, da ćemo razmenjivati profesore, pa i studente. U budućnosti težimo da budemo partneri i prema ministarstvima Vlade Srbije, ali i prema inostranstvu. Na nama je da napravimo dobar obrazovni sistem, jer Srbija nema šanse bez novih školovanih ljudi, ni u regionu, a ni u širem okruženju – zaključio je prof. Kovačević.

  Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 31.10.2011.

  KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U TREĆEM TROMESEČJU 2011. GODINE

  Prema preliminarnoj proceni zvanične statistike, međugodišnji realni rast BDP-a u trećem tromesečju 2011. godine je usporeniji i iznosi 0,7%.

  Industrijska proizvodnja je u septembru, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,8%, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila niža za 1,8%. Posmatrano po sektorima, međugodišnji pad od 4,8% zabeležen je u sektoru prerađivačke industrije, dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast od 11,5%, odnosno 7,9%.

  Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u septembru porasla 0,8%. U okviru prerađivačke industrije, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića, metalskih proizvoda osim mašina, farmaceutskih i hemijskih proizvoda, kao i proizvoda od gume i plastike. S druge strane, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje koksa i derivata nafte, duvanskih proizvoda, štampanja i umnožavanja audio i video zapisa.
  Promet robe u trgovini na malo je u septembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 18,3%.

  Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru je zabeležen pad izvoza robe od 4,3% i rast uvoza robe od 5,1%.
  Međugodišnje posmatrano, u septembru je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za svega 3,9%, a uvoz za 4,3%.


  Kabinet guvernera

  Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 31.10.2011.

  OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE
  OBJAVLJENI REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE ODRŽANOG 8. OKTOBRA 2011. GODINE

  Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

  • Ministarstvo finansija: IZMENA OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV PO OSNOVU NAKNADNOG POPUSTA DATOG ZA PROMET DOBARA KOJA SE OTPREMAJU NA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21
  • Ministarstvo finansija: MESTO PROMETA USLUGE UPUĆIVANJA SVOJIH ZAPOSLENIH NA RAD KOD PRIMAOCA USLUGE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12
  • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST IZMENE PDV OSNOVICE ZA IZNOS NAKNADE KOJI NIJE NAPLAĆEN U SLUČAJU DONOŠENJA REŠENJA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21

  Aktuelna sudska praksa:

  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije: član 10
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakon o vinu: čl. 18, 46 i 64
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o privrednim prestupima: član 56
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 11 - Zakon o privrednim prestupima: član 40
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 13 - Zakon o privrednim prestupima: član 81
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakonik o krivičnom postupku: član 40 tačka 6)
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 56 i 113
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakonik o krivičnom postupku: član 351 stav 1 i član 368 stav 1 tačka 8)
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o privrednim prestupima: čl. 17, 150 i 151
  • Viši trgovinski sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakonik o krivičnom postupku: član 354 stav 1 tačka 3)

  Primer:

  Likvidacije:

  U periodu od 24. oktobra do 28. oktobra 2011. godine. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


  Broj oglasa

  Naziv privrednog subjekta

  Opština

  Datum oglašavanja

  Trajanje oglasa

  170511

  BIG BROTHERS - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  28.10.2011

  60

  170507

  STEFI 2006 - U LIKVIDACIJI

  Vrnjačka Banja

  28.10.2011

  60

  170493

  MIMOVRSTE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  28.10.2011

  60

  170470

  LAVOVI - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  28.10.2011

  60

  170450

  ULTRAMEDIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  28.10.2011

  60

  170446

  CIM-LEAN SIX SIGMA - U LIKVIDACIJI

  Niš - Pantelej

  28.10.2011

  60

  170425

  GOLD S - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Savski Venac

  28.10.2011

  60

  170415

  C.O.V. PERSPEKTIVA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Barajevo

  28.10.2011

  60

  170419

  KL DESIGN PROJECT 2010 - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  28.10.2011

  60

  170408

  ELASTRON SERBIA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  28.10.2011

  60

  170402

  S-TRADE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  28.10.2011

  60

  170389

  HIDRO-NIS - U LIKVIDACIJI

  Pirot

  28.10.2011

  60

  170393

  BIRO-ZEMUN, PLAZINIĆ MILANKA I OSTALI - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  28.10.2011

  60

  170391

  STANKOVIĆ - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Grocka

  28.10.2011

  60

  170381

  EURO PROFI BORD - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  28.10.2011

  60

  170377

  TRAILER S.P. - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  28.10.2011

  60

  170371

  CORPORE SANO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  28.10.2011

  60

  170367

  MODE ITALIAN SERVICE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  28.10.2011

  60

  170363

  BELOŠEVAC - U LIKVIDACIJI

  Požega

  28.10.2011

  60

  170359

  FORTALIJA - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  28.10.2011

  60

  170354

  SPORT & ARS GROUP - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  28.10.2011

  60

  170344

  INDJIĆ - U LIKVIDACIJI

  Čačak

  27.10.2011

  90

  170319

  EFEKT - U LIKVIDACIJI

  Niš - Mediana

  27.10.2011

  60

  170312

  VENTUREAL ALFA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  27.10.2011

  60

  170297

  GILBERT CENTAR - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  27.10.2011

  60

  170289

  RIO STOP - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Grocka

  27.10.2011

  60

  170281

  SREBROMANIJA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Rakovica

  27.10.2011

  60

  170267

  WELDARC - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  27.10.2011

  60

  170252

  PUTUJUĆI GLUMAC - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Stari Grad

  27.10.2011

  60

  170227

  SLOBODANKA KAROVIĆ I SIN - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Čukarica

  27.10.2011

  60

  170223

  LA BARAKA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Grocka

  27.10.2011

  60

  170206

  NOVOTERM GROUP DOO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  27.10.2011

  60

  170196

  STERIL MEDIA - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  27.10.2011

  60

  170198

  NEPTUN-DIGIKOM COMPANY - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  27.10.2011

  60

  170190

  GLAZIER - U LIKVIDACIJI

  Vršac

  27.10.2011

  60

  170186

  STAMPLASTIKA - U LIKVIDACIJI

  Pirot

  27.10.2011

  60

  170167

  VIKADO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  26.10.2011

  60

  170151

  PANOIL - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  26.10.2011

  60

  170140

  PEKABESKO - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  26.10.2011

  60

  170134

  POJANA-CO - U LIKVIDACIJI

  Žagubica

  26.10.2011

  60

  170136

  L&I TRADING - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Vračar

  26.10.2011

  60

  170121

  SUPRIMA GROUP - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zvezdara

  26.10.2011

  60

  170111

  R & S INTERFOTO - U LIKVIDACIJI

  Požarevac

  26.10.2011

  60

  170107

  ĐUJIĆ MILENIJUM - U LIKVIDACIJI

  Kula

  26.10.2011

  60

  170084

  UGLED PLUS - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  26.10.2011

  60

  170073

  DISTRIBUTER 023 ZR - U LIKVIDACIJI

  Zrenjanin

  26.10.2011

  60

  170062

  LACI - U LIKVIDACIJI

  Bački Petrovac

  26.10.2011

  60

  170057

  AT-E TECH - U LIKVIDACIJI

  Bački Petrovac

  26.10.2011

  60

  170051

  SEMJA - U LIKVIDACIJI

  Sombor

  26.10.2011

  60

  170041

  HEMING - U LIKVIDACIJI

  Užice

  25.10.2011

  60

  170037

  ARČIBALD - U LIKVIDACIJI

  Boljevac

  25.10.2011

  60

  170033

  MAJRAVET - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Novi Beograd

  25.10.2011

  60

  170022

  TIRS - U LIKVIDACIJI

  Pančevo

  25.10.2011

  60

  170005

  AUTO FULL - U LIKVIDACIJI

  Preševo

  25.10.2011

  60

  169985

  SOURCE OF LIFE - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Surčin

  25.10.2011

  60

  169981

  GAJ - U LIKVIDACIJI

  Prijepolje

  25.10.2011

  60

  169975

  RGM EUROGRADNJA - U LIKVIDACIJI

  Apatin

  25.10.2011

  60

  169977

  LL RECIKLING - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  25.10.2011

  60

  169964

  M.D. BANAT TRADE - U LIKVIDACIJI

  Vršac

  25.10.2011

  60

  169958

  PARIMIL - U LIKVIDACIJI

  Vršac

  25.10.2011

  60

  169949

  DYNAMIC SPORT IDEA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Vračar

  25.10.2011

  60

  169945

  TECHNO MARKET - U LIKVIDACIJI

  Varvarin

  25.10.2011

  60

  169909

  VOĆE-COMMERCE - U LIKVIDACIJI

  Požega

  25.10.2011

  60

  169895

  KZM - U LIKVIDACIJI

  Majdanpek

  25.10.2011

  60

  169888

  KEMP ENGINEERING - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  25.10.2011

  60

  169866

  DISTRIBUTIVNI CENTAR-MERKATOR - U LIKVIDACIJI

  Vršac

  24.10.2011

  60

  169855

  ORID REND - U LIKVIDACIJI

  Šabac

  24.10.2011

  60

  169837

  MONELLI - U LIKVIDACIJI

  Novi Sad - grad

  24.10.2011

  90

  169827

  ISTAGENT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Zemun

  24.10.2011

  60

  169819

  GREEN ENERGY INVEST - U LIKVIDACIJI

  Niš (grad)

  24.10.2011

  60

  169808

  ZIPE CARPET - U LIKVIDACIJI - U LIKVIDACIJI

  Odžaci

  24.10.2011

  60

  169804

  DILIGENT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Čukarica

  24.10.2011

  60

  169789

  S-SOFT - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Palilula

  24.10.2011

  60

  169794

  SESTRA OLGA - U LIKVIDACIJI

  Senta

  24.10.2011

  60

  169778

  ECLAT - U LIKVIDACIJI

  Ćuprija

  24.10.2011

  60

  169759

  METAL SHIPYARD MITAR B.V. - U LIKVIDACIJI

  Loznica

  24.10.2011

  60

  169751

  VINOVAK - U LIKVIDACIJI

  Beograd (grad)

  24.10.2011

  60

  169757

  SAM-MREŽA - U LIKVIDACIJI

  Beograd-Voždovac

  24.10.2011

  60

  Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 31.10.2011.

  Stečajevi:

  STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  1.

  "Graditelj Holding" AD

   

  32. St. broj 4675/2919

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
  I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
  II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
  Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
  Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
  Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
  Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
  III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
  IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
  V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
  VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
  VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  2.

  Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

   

  9. St. broj 144/2010

   

   

   

  Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  3.

  Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

  07455984

  7. St. broj 2399/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

   

  I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
  II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
  III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  4.

  Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

  17485016

  23. St. broj 293/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  5.

  "Stečajna masa Amahus d.o.o."

   

  6. St. broj 4909/2010

   

   

   

  U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  6.

  DP "Šećer-JU"

   

  12. St. broj 2902/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

  U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
  Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  7.

  Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

  17134914

  45. St. broj 2614/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

   

  Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
  II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
  III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
  VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
  VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
  VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  8.

  Jugobiro AD

  7008341

  16 St. broj 666/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
  Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
  Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
  Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
  Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
  Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  9.

  "List Solutions" a.d.

  20042834

  17. St. broj 2343/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

   

  I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
  II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
  III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
  IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
  VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
  VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  10.

  Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

  20116226

  50. St. broj 165/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

   

  Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
  Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
  Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
  Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  11.

  Stečajna masa DP "Šapčanka"

  07333803

  St. broj 480/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  12.

  "Eole Agro" d.o.o.

  20446552

  St. broj 600/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
  I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
  II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
  III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
  VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
  VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
  IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  13.

  AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

  7223374

  St. broj 648/10

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

  Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
  Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
  Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
  Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  14.

  Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

  17049151

  St. broj 19/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  15.

  Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

  20216646

  St. broj 146/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
  2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
  3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  16.

  "Mašinoservis" a.d.

  7329261

  St. broj 1/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  17.

  "Slap Tamnavac" a.d.

  7098324

  St. broj 35/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

   

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  18.

  Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

  06401783

  St. broj 693/11

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

  Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
  2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
  3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
  4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
  7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
  8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

  PRIVREDNI SUD U VALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  19.

  Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

  07333803

  St. broj 480/11

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

  Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  20.

  DOO "Baki Daki Trejd"

   

  1. St. broj 180/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
  Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
  Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
  Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
  Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  21.

  OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

   

  1. St. broj 401/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  22.

  OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

   

  1. St. broj 168/2011

   

   

   

  Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
  REŠENJE
  Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  23.

  DOO Autobanat

  08000441

  St. broj 484/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

   

  Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  24.

   

   

  St. 6/2011

   

   

   

  Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
  Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

  PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  25.

  ZZ Ečka

  8594333

  St. broj 325/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

  Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
  Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  26.

  Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

   

  2. St. broj 479/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  27.

  Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

   

  2. St. broj 449/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  28.

  Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

   

  St. broj 391/2011

   

   

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
  Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  29.

  Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

  17257188

  1. St. broj 471/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  30.

  Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

   

  2. St. broj 123/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
  Na završnom ročištu raspravljaće se o:
  - završnom računu stečajnog upravnika;
  - konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
  - podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
  - neraspodeljenim delovima stečajne mase i
  - drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  31.

  Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

  17362712

  1. St. broj 551/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

   

  Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  32.

  Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

   

  6. St. broj 143/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

   

  Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
  Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
  Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  33.

  Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

  17261037

  3. St. broj 441/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
  Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
  Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
  Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
  U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  34.

  Ortačko društvo "Čerkez-trans"
  "Nora" d.o.o.
  "Steko Mont" d.o.o.
  TC "Queen"

  20055081
  07400659
  07400659
  17475240

  6. St. broj 446/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

   

  Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
  Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
  Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
  Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
  Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

  PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  35.

  AD Raška

   

  3. St. broj 31/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

   

  Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  36.

  Mačkatica Ad

   

  3. St. broj 52/2010

   

   

   

  Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
  Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
  Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  37.

  "Leneks Vrelo" a.d.

   

  2. St. broj 94/2010

   

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
  Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
  Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  38.

  Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

   

  1. St. broj 6/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

   

  Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
  Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  39.

  Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

  07105886

  2 St. broj 278/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

   

  Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
  II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
  III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
  IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
  V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
  VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
  VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
  IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
  X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
  Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
  Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

  PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  40.

  DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

   

  2 St. broj 22/2010

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

  Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
  REŠENJE
  Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
  U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  41.

  "Dream company" d.o.o.

  17259032

  2. St. broj 234/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
  REŠENJE
  I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
  II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
  III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
  IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  42.

  "Pelikan print" d.o.o.

   

  2. St. broj 171/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  43.

  Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

   

  3. St. broj 150/11

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

  Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
  Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  44.

  AD "Denimetal"

   

  1. St. broj 96/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
  Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U NIŠU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  45.

  AD "Sićevac kompani"

   

  1. St. broj 991/2010

   

   

   

  Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
  REŠENJE
  Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
  Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
  Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  46.

  DOO "Candy"

   

  St. broj 247/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

   

  U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
  Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  47.

  DOO "Rekord protektiranje"

  20028785

  St. broj 56/2010

   

   

   

  Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
  Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
  Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
  Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
  Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
  Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
  Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

  PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  48.

  PD "Dunav promet" AD

  7291736

  St. broj 262/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

  1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
  2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
  3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
  4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
  5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

  PRIVREDNI SUD U SOMBORU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  49.

  "Katedral Produkt"

  8196338

  St. broj 23/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

   

  Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  50.

  PP "Erdevik"

   

  4. St. broj 356/10

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

   

  Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
  REŠENJE
  Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  51.

  "Plavi golub"

   

  Posl. Br. St 117/2011

   

   

   

  Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  52.

  "Bus prevoz Beneš"

   

  St. broj 74/2011

   

   

   

  Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  53.

  "Panon Crvenka" AD

  08116911

  St. broj 610/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

   

  Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

  PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  54.

  "Fidelinka-skrob" doo

  20114517

  St. broj 561/2010

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

   

  Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
  Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  55.

  DGP "Proleterski put"

  7226241

  1. St. broj 48/2011

   

   

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

  Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U UŽICU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  56.

  AS Trans d.o.o.

  7977301

  1. St. broj 172/2011

   

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

   

  Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
  Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
  Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
  Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
  Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
  Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  57.

  "Crvenim signalom - Čačak"

   

  2. St. broj 140/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

  Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  58.

  d.o.o. "Suvobor"

  07153864

  Broj 2 St. 210/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

  http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
  Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

  PRIVREDNI SUD U ČAČKU

  Red. br.

  Naziv dužnika

  Matični broj

  Stečajni broj

  Status dužnika APR

  Status dužnika ALSU

  Status dužnika Agencija za privatizaciju

  59.

  DOO "Gorin"

  06391893

  St. 2. St. broj 203/2011

  http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

  http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

   

  Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
  Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
  Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
  Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
  Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

  Izvor: Redakcija, 3.10.2011.