Vesti - 01.07.2011 www.paragraf.rs


 • OD 1. JULA 2011. GODINE NA GRADILISTIMA MORAJU BITI ODREĐENI KOORDINATOR ZA IZRADU PROJEKTA I KOORDINATOR ZA IZVOĐENJE RADOVA I MORA BITI IZRAĐEN PLAN PREVENTIVNIH MERA . . . dalje

 • USTAVNI SUD NIJE PRIHVATIO INICIJATIVE ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE NEUSTAVNOSTI I NESAGLASNOSTI SA POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVICNOG DELA . . . dalje

 • SAOPSTENJE SA 27. REDOVNE SEDNICE USTAVNOG SUDA ODRZANE 30. JUNA 2011. GODINE . . . dalje

 • SEDNICA VLADE RS OD 30. JUNA 2011.: USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA INDUSTRIJE RS DO 2020. GODINE I VISE PREDLOGA ZAKONA I DONETO VISE UREDBI I ZAKLJUCAKA . . . dalje

 • UDRUZENJU JAVNIH TUZILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUZILACA SRBIJE URUCENA NAGRADA MEĐUNARODNOG UDRUZENJA TUZILACA . . . dalje

 • AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE IZDATA ODNOSNO OBNOVLJENA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET . . . dalje

 • INFORMACIJA MINISTARSTVA PROSVETE O USPESNOSTI POLAGANJA STRUCNE MATURE U OGLEDNIM PROFILIMA . . . dalje

 • NAJAVLJEN POCETAK AKTIVNOSTI NA IZRADI ZAKONA O REGISTRACIJI SINDIKATA I UDRUZENJA POSLODAVACA I ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI . . . dalje

 • NBS POCELA SA OBJAVLJIVANJEM INDIKATIVNOG I ZVANICNOG KURSA DINARA PREMA AMERICKOM DOLARU . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:

 • DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT ZAMENA ZA OBAVEZNO UCESCE . . . dalje

 • ODBOR O IMUNITETU POSLANIKA . . . dalje

 • U BRISELU OD OKTOBRA KANCELARIJA VOJVODINE . . . dalje

 • KONACNA VERZIJA ZAKONA O STRAJKU . . . dalje

 • SVETSKA BANKA: U BEOGRADU SE NAJDUZE CEKA NA GRAĐEVINSKE DOZVOLE . . . dalje

 • ZA 700 UPRAVNIH ODBORA MESECNO 4 MILIONA EVRA . . . dalje

 • USKORO IZVESTAJ O PRIVATIZACIJAMA . . . dalje

 • Pogledajte ostale vesti za 01.07.2011

 • KOMERCIJALNA BANKA POCELA SA PRIJEMOM ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANE POLJOPRIVREDNE KREDITE . . . dalje

 • 90 NEVLADINIH ORGANIZACIJA POTPISALO ETICKI KODEKS ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUSTVA . . . dalje

 • SKGO UPUCUJE POZIV ZAINTERESOVANIMA DA DAJU PODRSKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA KROZ PROGRAM EXCHANGE: . Rok za dostavljanje pisma podrske je 8. jul 2011. . . . dalje

 • KANDIDATI KOJI IMAJU PRIMEDBE NA REGULARNOST PRIJEMNOG ISPITA ILI NA SVOJE MESTO NA RANG - LISTI MOGU DO 2. JULA ULOZITI ZALBU NADLEZNOJ FAKULTETSKOJ KOMISIJI: . Upis na fakultetima pocinje 6. jula i trajace najkasnije do 15. jula . . . . dalje

 • PRODATO 200.000 DRZAVNIH ZAPISA . . . dalje

 • KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 01. juli 2011

 • Prilozi: . . . dalje

 • Sluzbena misljenja: . . . dalje

 • Sudska praksa: . . . dalje