Aktuelne vesti na dan 01. mart 2012PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:
PrelistavajuĆi dnevne novine:

Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na https://www.paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 37 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 39 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 14/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 14 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 14. OD 2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • ODREDBE O NADLEŽNOSTI U NOVOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU I PROBLEMI U VEZI SUKOBA NADLEŽNOSTI I DUŽINE TRAJANJA PARNIČNOG POSTUPKA KOJI SU SE DO SADA JAVLJALI U PRAKSI: • Različito tumačenje odredaba izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku iz 2009. godine i Zakona o uređenju sudova •
 • UPUTSTVO ZA USKLAĐIVANJE ZADUŽBINA FONDACIJA I FONDOVA KOJI SU OSNOVANI I UPISANI U REGISTRE PREMA ZAKONU O ZADUŽBINAMA, FONDACIJAMA I FONDOVIMA ("Sl. glasnik SRS", br. 59/89) • Objavljeno na veb sajtu Agencije za privredne registre •
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

SPROVOĐENJE NACIONALNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2012. GODINI SA OSVRTOM NA NOVI PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 12/2012

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
 • INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE ZA JANUAR 2012. GODINE
 • PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI ZA JANUAR 2012. GODINE
 • PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar 2012 •
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar 2012 •
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNE PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 14/2012
 • POSTUPAK I USLOVI ZA POVRAĆAJ IZVEZENE ROBE UZ OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA
 • USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE PRILIKOM UVOZA OPREME SMEŠTENE U CARINSKOM SKLADIŠTU
 • UVOZ OŠTEĆENOG MOTORNOG VOZILA
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:

PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2012. godine •

SAOPŠTENJE SA 5. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 5. sednici I Velikog veća odlučio o 12 predmeta, a u predmetima IU-227/2006 i Už-1953/2009 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti člana 15. Zakona o socijalnom stanovanju ("Službeni glasnik RS", broj 72/2009). (predmet IUz-237/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1363/2009, Už-2052/2009 i Už-4078/2010.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-229/2009, Už-369/2009, Už-1211/2009, Už-1833/2009, Už-1908/2009, Už-2540/2009 i Už-2715/2009.
- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-2233/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 29.2.2012.

SAOPŠTENJE SA REDOVNE SEDNICE VISOKOG SAVETA SUDSTVA GODINE POVODOM DOPISA DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE O IZMENJENOM PRIKAZIVANJU KVALITETA RADA SUDIJA U IZVEŠTAJIMA O RADU SUDOVA

"Na redovnoj sednici stalnog sastava VSS-a, koja je održana 28.02.2012. godine, na dnevnom redu bilo je i upoznavanje članova sa dopisom Društva sudija Srbije od 20.02.2012. godine u vezi izmenjenog prikazivanja kvaliteta rada sudija u izveštajima o radu sudova.

Povodom navedenog Mirjana Ivić je upoznala članove VSS-a sa dopisom Društva sudija Srbije, u kome je istaknuto da je Ministarstvo pravde preuzelo nadležnost VSS-a, koji je po Zakonu o sudijama jedini nadležan da donosi merila o vrednovanju rada sudija i da izmeni izveštaje u tom smislu.

Dalje je navela, da je Ministarstvo pravde preko Komisije za dalje unapređenje poslovne aplikacije koju je rešenjem od 04.11.2011. godine obrazovalo Ministarstvo pravde, promenilo izveštaje u kojima se prikazuje kvalitet rada sudija i dalo nalog "Megi" da obavesti sudove da su izveštaji o kvalitetu rada sudija izmenjeni, i da će se u buduće kvalitet računati na sve rešene predmete, bez obzira da li je predmet meritorno rešen ili ne.

Zadatak Komisije za dalje unapređenje poslovne aplikacije, je da radi na standardizaciji načina prikupljanja i obrade podataka u poslovima aplikacija u sudovima. Iz čega proizilazi da Komisija nije mogla da menja izveštaje sudova u kojima se prikazuje kvalitet rada, jer to nije u njenoj nadležnosti, već isključivo u nadležnosti VSS-a.

Ministar pravde je povodom navedenog rekla da nije znala za izmenu izveštaja, a da je za to saznala u razgovoru sa predsednikom Saveta Natom Mesarović. Složila se sa činjenicom da Ministarstvo i Komisija nisu nadležni da menjaju izveštaje - kriterijume kvaliteta rada sudija, zbog čega je preuzela odgovornost za propuste u radu Komisije i Ministarstva."

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 29.2.2012.

PREDLOG ZAKONIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predviđeno je ukidanje krivičnih dela klevete i uvrede radi obezbeđivanja potpunije zaštite slobode izražavanja i medija

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović izjavila je danas u uvodnom izlaganju u okviru debate "Ljudska prava, novo krivično zakonodavstvo i nova kaznena politika" da je prioritet Ministarstva pravde unapređenje zaštite ljudskih prava.

Malović je tom prilikom podsetila na to da je u prethodne tri i po godine sprovedena sveobuhvatna reforma krivičnog zakonodavstva izmenama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009), Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 101/2011) i pooštravanjem kaznene politike.

Ona je najavila da su u planu dalje izmene zakonodavstva, pooštravanje sankcija i uvođenje novih krivičnih dela, pri čemu će i zločin iz mržnje biti ozbiljno sankcionisan.

Prema njenim rečima, reforma pravosuđa nije jednostavna, s obzirom na to da je u okviru nje došlo do korenitih promena u srpskom pravosuđu, koje se prvenstveno odnose na izmenu svesti građana i nosilaca pravosudnih funkcija.

Reforma Krivičnog zakonika iz 2009. godine bila je fokusirana na unapređenje zaštite ljudskih prava, podsetila je Malović i dodala da su tim izmenama pooštrene kazne za krivična dela izvršena na štetu prava na život, slobodu, privatnost, okupljanje i udruživanje.

Takođe, kako je objasnila, prošireno je krivično delo povrede ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti i pooštrena kazna za krivično delo rasne i druge diskriminacije.

Ona je navela da je izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je upućen u Skupštinu Srbije početkom ove godine predloženo ukidanje krivičnih dela klevete i uvrede radi obezbeđivanja potpunije zaštite slobode izražavanja i medija.

Išlo se korak dalje u pravcu uspostavljanja efikasnog sudskog sistema i ubrzavanja krivičnih postupaka uvođenjem novih pravnih instituta kao što je sporazum o priznanju krivice koji se već pokazao kao delotvoran u praksi, objasnila je Malović.

Ona je istakla da je Zakonik o krivičnom postupku (ZKP) izrađen u skladu sa visokim evropskim i međunarodnim standardima u toj oblasti, što su potvrdila i ekspertska mišljenja Saveta Evrope i OEBS-a.

Prema njenoj oceni, Srbija je usvajanjem novog Zakonika o krivičnom postupku ostvarila jedan od osnovnih preduslova za izgradnju društva koje ne toleriše nijedan oblik kriminala, a naročito one njegove oblike koji ostavljaju najopasnije posledice po društvo.

Novi ZKP, kako je ukazala, karakterišu izuzetno savremena rešenja koja idu u pravcu ubrzavanja postupka, jačanja aktivnosti tužioca kroz uvođenje tužilačke istrage i obezbeđenja specijalnih istražnih mera primenljivih, pre svega, na krivična dela organizovanog kriminala.

Svim ovim izmenama stvoreno je efikasno sredstvo u zaštiti i potpunom ostvarivanju ljudskih prava, zaključila je Malović.

Debatu su organizovali Centar za demokratiju i Fondacija "Fridrih Ebert" u okviru projekta "Demokratski politički forum".

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.2.2012.

PORESKA UPRAVA PODSEĆA PORESKE OBVEZNIKE, DA JE ZAKONSKI ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2011. GODINU - 10. MART 2012. GODINE

Poreska uprava Republike Srbije podseća poreske obveznike, da je zakonski rok za podnošenje poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za 2011. godinu - 10. mart 2012. godine.

Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za prethodnu godinu dužni su da podnesu:

- Privredna društva (akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komandno društvo, društveno preduzeće i javno preduzeće),
- Zadruge koje ostvaruju prihode prodajom proizoda ili vršenjem usluga uz naknadu,
- Druga pravna lica koja prihode ostvaruju pretežno prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu,
- Nerezidenti Republike Srbije za dobit ostvarenu poslovanjem preko stalne poslovne jedinice, koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Poreska prijava se podnosi na Obrascima: PDP, PDN i PDO, prema mestu sedišta poreskog obveznika.

Svakom pravnom licu koje ne podnese poresku prijavu u propisanom roku, ili u prijavi podnese netačne podatke, što bi za posledicu moglo da ima smanjenje poreske osnovice, ili neosnovano ostvarivanje prava na poreske podsticaje, može se izreći zaštitna mera zabrane obavljanja određenih delatnosti u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Odeljenje za komunikaciju
Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 29.2.2012.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU: Unija poslodavaca Srbije smatra da je rad Socijalno-ekonomskog saveta RS praktično blokiran poslednjih nekoliko meseci i time je onemogućena konačna odluka o promenama Zakona koja treba da bude upućena Vladi RS

Rad Socijalno-ekonomskog saveta RS praktično je blokiran poslednjih nekoliko meseci i onemogućena je konačna odluka o promenama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - prim. red) koja treba da bude upućena Vladi RS.

Još pre više od tri meseca Savetu su upućeni predlozi promena Zakona o radu na kojima je i UPS dugo insistirala. Najvažniji među njima su da se otpremnina tehnološkim viškovima isplaćuje od strane poslednjeg poslodavca za godine staža koje je zaposleni proveo kod njega i produženje roka ugovora za rad na određeno vreme sa jedne na tri godine. Unija poslodavaca Srbije je takođe zatražila da se i isplata otpremnine za odlazak u penziju isplaćuje ne u visini tri prosečne bruto zarade u RS nego u visini tri prosečne bruto zarade u privrednoj grani kojoj pripada poslodavac.

Sa svoje strane, sindikati su ispostavili zahtev da otpremninu tehnološkim viškovima isplaćuje poslednji poslodavac za godine radnog staža provedene kod njega, ali su tražili da to važi samo u slučaju kada je zaposleni dobio otpremnine i za sve godine radnog staža provedene kod prethodnih poslodavaca.

S obzirom da bi firmama u Srbiji bila velika teškoća da utvrde da li je zaposleni od prethodnih poslodavaca dobio otpremninu, UPS smatra ovaj predlog nesprovodivim u praksi. Zaposleni svoja prava kod prethodnih poslodavaca mogu ostvariti uvek sudskim putem i nije potrebno opterećivati poslednjeg poslodavca odnosima zaposlenog sa prethodnim poslodavcima.

Odlaganje promena Zakona o radu u uslovima duboke krize u privredi Srbije dodatno je pogoršalo položaj mnogih preduzeća kod kojih su se, zbog nedostatka posla, stvorili tehnološki viškovi i umanjilo mogućnosti za zapošljavanje osoba sa 20 i više godina radnog staža.

Zaposlenost u RS je u konstantnom padu još od 2008. godine, a samo u 2011. godini je izgubljeno 39000 radnih mesta više u odnosu na 2010, tako da se broj nezaposlenih do kraja 2011. godine popeo na 823 390 lica.

Isključivu odgovornosti za smanjenje kapaciteta privrede za zapošljavanje svojim odbijanjem promena Zakona o radu, snose reprezentativni sindikati i Vlada RS, jer nisu želeli da uvaže realnost i nemogućnost poslodavaca da isplaćuju visoke otpremnine za sve godine radnog staža i vrše zapošljavanje na neodređeno vreme u brojnim slučajevima kada su okolnosti u kojima se posluje bile nestabilne.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 29.2.2012.

KONKURS BESPOVRATNA SREDSTVA ZA JAČANJE INOVATIVNOSTI: Raspisan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 50 miliona dinara, za podršku malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama, za jačanje inovativnosti: Rok za prijavu je 29. nart 2012. godine

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 50 miliona dinara, za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP), preduzetnicima i zadrugama, za jačanje inovativnosti.

Učesnici konkursa mogu ostvariti pravo na refundiranje 50 odsto opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, a iznos odobrene pomoći ne može biti manji od 100.000, ni veći od 1,5 miliona dinara.

Sredstva su namenjena za razvoj novog proizvoda ili usluge, značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge, izradu novih kolekcija u modnoj industriji, izradu industrijskog dizajna i nove ambalaže proizvoda, marketing i planiranje razvoja proizvoda ili usluge, poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje.

Sredstva mogu da se koriste i za otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju.

Zainteresovani mogu da podnesu samo jedan zahtev za sredstva i to samo za jednu od predviđenih aktivnosti, a preduslov je da budu registrovani u Agenciji za privredne registre, da su osnovani najkasnije do 2008. godine i da su od početka ove godine do podnošenja zahteva imali najmanje dva zaposlena.

MSP takođe treba da imaju izmirene obaveze -poreze i doprinose i da nad njima nije pokrenut stečajni postupak.

Prijave se podnose nabližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji ili Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj do 29. marta ove godine.

Izvor: Tanjug, 29.2.2012.

OBJAVLJEN PRIRUČNIK "ADMINISTRATIVNE SMERNICE O SPOLJNOTRGOVINSKIM INSTRUMENTIMA": Priručnik je rezultat nastavka tvining projekta Srbije i Nemačke za jačanje kapaciteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u izradi trgovinske politike i pregovaranju o trgovinskim sporazumima

Srpski privrednici dobili su vodič za zaštitu od nelojalne konkurencije iz inostranstva zahvaljujući podršci Nemačke. Sporazumi o spoljnoj trgovini, kako je rečeno na Drugoj godišnjoj konferenciji o merama spoljnotrgovinske politike, predstavljaju veliku prednost za Srbiju, kako zbog direktne koristi koju imaju izvoznici, tako i zbog prilike da se privuku strani investitori koji bi Srbiju koristili kao bazu za proizvodnju za bescarinski izvoz. Međutim, radi dobre zaštite privrednika od damping cena i uvoza subvencionisanih proizvoda, potrebno je unaprediti znanje i administracije i privrednika.

"Prema podacima koje je nedavno objavila Vlada Srbije evropski izvoznici su od Prelaznog trgovinskog sporazuma u periodu 2009-2011. imali korist od 439 miliona evra a srpski oko tri puta veću, 1,48 milijardi evra", rekao je predstavnik nemačke ambasade u Beogradu Kristof Ajhen. To je, kako je naveo, samo jedna ilustracija direktne koristi koju Srbija ima od spoljnotrgovinskih sporazuma.

Pored toga, kako je istakao, ne treba zanemariti ni indirektnu korist. Trgovinski sporazumi sa Rusijom, Belorusijom, Turskom i drugi bilateralni sporazumi, kao i CEFTA i povlašćeni položaj na tržištima SAD i EU, pružaju sprskoj privredi mogućnost pristupa tržištu od jedne milijardi ljudi pod povlašćenim uslovima. Srbija, zato, prema Ajhenovom rečima, može biti centar za proizvodnju robe namenjene bescarinskom izvozu i kao primer naveo nemački Simens (Siemens) koji je pokrenuo u Srbiji proizvodnju generatora za vetrenjače, namenjenih isključivo izvozu.

Za uspešno uklapanje Srbije u međunarodne trgovinske tokove bilo je neophodno prilagođavanje zakonodavstva pravilima Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije.

Da bi pomogla Srbiji na tom putu, EU je podržala tvining projekat Srbije i Nemačke za jačanje kapaciteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u izradi trgovinske politike i pregovaranju o trgovinskim sporazumima. Projekat je trajao dve godine - od novembra 2007. do novembra 2009. i dao je dobre rezultate.

Predstavnik nemačkog Ministarstva ekonomije i tehnologije Hartmut Reben (Roeben) rekao je da je projekat imao manu koja je karakteristična za tvining projekte - nedostatak vremena da se rad privrede kraju i da pruži konkretnu pomoć administraciji i privredi.

Imajući u vidu značaj te oblasti Nemačka je odlučila da podrži nastavak tvining projekta u dve faze, sa završetkom 2012. godine.

Jedan od rezultata nastavka tog projekta, kako je saopšteno na skupu namenjenom privrednicima, jeste objavljivanje priručnika "Administrativne smernice o spoljnotrgovinskim instrumentima" koji je na raspolaganju privrednicima.

Srpski vođa projekta Ana Blagojević iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja rekla je da smernice sadržane u priručniku pružaju sveobuhvatna uputstva za pokretanje postupka zaštite od štete zbog damping cena, uvoza nepropisno subvencionisane robe i prekomernog uvoza. To je, kako je navela, od ključnog značaja za zaštitu jer bez dobrog obrazloženja i svih elemenata zahteva za uvođenja privremene mere zaštite postupak ne može da se pokrene. To pokazuje i slučaj Srbije protiv čijih privrednika su u nekim zemljama planirane prijave, ali su odbčene zbog nedostatka elemenata, rečeno je na skupu. Sa druge strane, kada svi elementi postoje dešavalo se da se situacija reši i bez mere, jer preduzeće samo pristane da se uskladi sa zahtevima znajući da bi mera mogla da bude pokrenuta i da mu nanese štetu.

Smernice sadrže i obaveštenja o poverljivosti podataka, kao i upitnik iz kojeg preduzeće može i samo da zaključi da li ima sve elemente za pokretanje postupka. Na raspolaganju su im i modeli zahteva.

Blagojević je rekla da će smernice zvanično biti završene u junu, ali da se privrednicii pre toga mogu obratiti Ministarstvu ekonomije da bi dobili izvod iz smernica u zavisnostiod sektora.
Mere zaštite moraju biti u skladu sa propisima Svetske trgovinske organizacije, a uključuju antidampinške mere u slučaju preniskih cena, kompenzatorne mere u slučaju subvencija i mere zaštite protiv prekomernog uvoza.

Cilj mera je da zaštite konkurenciju, ali spreče njenu zloupotrebu. Uslovi za zahtev su zato strogi - sadrže i dokaze o dampingu odnosno povećanju uvoza, kao i dokaze o šteti i uzročnoj vezi. Trajanje procedure i dužina mera su jasno ograničeni. U slučaju bilateralnih ili regionalnih sporazuma mere se mogu samo smanjiti, ali ne i povećavati.

Izvor: EurActiv.rs, 28.2.2012.

UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM U SRBIJI: Održana prva radionica pod nazivom "Urbana laboratorija" u okviru GIZ projekta "Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji" • Sledeća "Urbana laboratorija" održaće se u aprilu, a tema će biti razvoj brownfield lokacija •

GIZ projekat "Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji" bavi se testiranjem instrumenata urbanističkog planiranja u gradovima i opštinama sa ciljem jačanja kapaciteta na lokalnom nivou za ekološki održivo, efikasno i socijalno odgovorno urbanističko planiranje.

Tokom 2012. godine, ovaj projekat organizovaće ciklus radionica pod nazivom "Urbana laboratorija". Cilj ovih radionica je razmena iskustava i diskusija o instrumentima testiranim u pilot gradovima u okviru projekta, sagledavanje primene ovih instrumenata u inostranoj praksi, diskusija o mogućnostima šire primene ovih instrumenata u praksi u Srbiji, prikupljanje ideja za nastavak rada na Projektu.

Prva u nizu radionica održana je u četvrtak, 23. februara 2012. godine, u prostorijama SKGO u Beogradu. Tema ove radionice bila je primena urbanog dizajna u urbanističkom planiranju. Predstavljeni su rezultati primene ove metode u pilot projektima u Despotovcu i Kladovu.

Radionici su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava koji učestvuju u projektu GIZ, predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Arhitektonskog fakulteta Beogradskog univerziteta, predstavnici pojedinih javnih i privatnih urbanističkih preduzeća.

Projekat novog stambenog naselja u Despotovcu izrađen je uz primenu urbanog dizajna i komparativno ekološko vrednovanje lokacija, a za izradu projekta angažovano je preduzeće Astoc iz Kelna (Nemačka). Astoc je preduzeće koje ima bogato iskustvo u urbanističkom planiranju i projektovanju u Nemačkim gradovima, pa je bilo interesantno videti kako su ta iskustva pretočena u projekat manjih razmera u Despotovcu. Despotovac je mali urbani centar u Srbiji, u kome nije bilo organizovane stambene izgradnje još od osamdesetih godina prošlog veka. Po rečima Darka Petrovića, direktora Direkcije za izgradnju, cilj ovog projekta je da se stvore planski uslovi za izgradnju novog stambenog naselja uz primenu svih savremenih standarda u planiranju i izgradnji. Primena urbanog dizajna u ovom slučaju podrazumeva konsultacije sa većim brojem aktera pre same izrade plana, a posebno sa potencijalnim budućim korisniima lokacije.

Izrada urbanističkog rešenja stambeno poslovne zone "Jugovo" u Kladovu poverena je preduzeću Arhiplan iz Aranđelovca. Lokacija "Jugovo" predstavlja planerski izazov za Kladovo jer je potrebno uklopiti niz zahteva postavljenih od strane javnih preduzeća, opštinskog rukovodstva, uz zadržavanje visokih urbanističkih standarda planiranja i projektovanja. Rukovodilac izrade projekta, Dragana Biga, govorila je o prednostima ovakvog načina rada u odnosu na formalnu plansku proceduru, koja će, s druge strane, biti olakšana u kasnijoj fazi.

U drugom delu radionice, u diskusiji u grupama, prisutni su razmenili mišljenja o sledećim pitanjima: koji je cilj urbanog dizajna, šta sve može biti njegov sadržaj, kako se može inkorporirati u praksu i ima li prepreka za njegovu primenu. U dsikusiji je zaključeno da ovaj metod nije nepoznat domaćoj stručnoj javnosti, iako postoje terminološke razlike. Provera urbanističkih rešenja pre početka formalnog planiranja može doneti samo pozitivne rezultate, a prepreke za primenu u praksi leže u nedostatku finansijskih sredstava i vremenskim ograničenjima. Zaključeno je da je radionica na ovu temu podsticaj jačanju značaja urbanističke struke, a posebno zbog sučeljavanja mišljenja više različitih sektora (lokalne administracije, privatna i javna urbanistička preduzeća, akademski sektor).

Sledeća "urbana laboratorija" održaće se u aprilu, a tema će biti razvoj brownfield lokacija.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 28.2.2012.

STRUČNI ISPIT ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA, DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA I LICA KOJA SE BAVE FAKTORINGOM I FORFETINGOM BIĆE ODRŽAN 30. MARTA 2012. GODINE • Rok za prijavu je 15. mart 2012. godine •

Stručni ispit za davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje investicionim fondovima i lica koja se bave faktoringom i forfetingom će se održati 30. marta 2012. godine.

Rok za prijavu ističe 15. marta 2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, a zatim tako popunjen obrazac poslati elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs, ili poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11 000 Beograd.

Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnih ispita.

Obrazac za prijavu, kao i podatke o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu "LICENCIRANjE".

Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti finansijskog lizinga je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;
4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
5. Smernice Narodne banke Srbije za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;
7. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za davaoce finansijskog lizinga.

Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti upravljanja investicionim fondovima je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;
4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
5. Smernice Komisije za hartije od vrednosti za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;
7. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti faktoringa i forfetinga je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;
4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
5. Smernice Deviznog inspektorata za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma;
7. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za faktoring i forfeting.

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca, 28.2.2012.

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U MARTU 2012. GODINE

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US)
• Funkcioner je dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem javne funkcije obavesti državni ili drugi organ, organizaciju, javnu službu u kojoj vrši javnu funkciju koja je obavezna da o vodi posebnu evidenciju o poklonima i kopiju evidencije za prethodnu godinu dostavi Agenciji za borbu protiv korupcije do 1. marta tekuće godine.
• Agencija za borbu protiv korupcije je dužna da podnese godišnji izveštaj o radu Narodnoj skupštini, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• Proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac iz člana 23. ovog zakona dužan je da do 31. marta tekuće godine dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u prethodnoj godini.
• Krajnji korisnik koji uvozi ili kupuje ambalažu ili ambalažne sirovine za potrebe sopstvene delatnosti, a nema snabdevača, dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u prethodnoj godini do 31. marta tekuće godine, koji sadrži podatke o vrsti i količini ambalaže koju je sam uvezao za sopstvene potrebe.
• Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom je dužan da dostavi Agenciji za zaštitu životne sredine izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u toku prethodne godine do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 92/2011)
• Podatke iz evidencije nosilac rešenja o upisu biocidnog proizvoda u privremenu listu za dostavljanje tehničkog dosijea i nosilac odobrenja dužnan je da dostavi Agenciji za hemikalije najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i da ih čuva najmanje 10 godina.
• Carinski organ dužan je da Agenciji za hemikalije dostavi do 31. marta tekuće godine izveštaj o realizovanom uvozu biocidnih proizvoda u prethodnoj godini.
• Nosilac odobrenja koji stavlja biocidni proizvod u promet dužan je da najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu plati naknadu iz stava 4. člana 43. ovog zakona u određenom procentu od ukupnog prometa biocidnog proizvoda koji je ostvario u prethodnoj godini.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011)
• Budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu srednjoročne prioritete javnih investicija u okviru predloga za prioritetne oblasti finansiranja najkasnije do 15. marta.
• Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:
1) Kalendar za nivo Republike Srbije:
... (2) 15. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu instrukcije iz podtačke (1) ove tačke dostavljaju Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine; ...
• Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:
1) Kalendar za nivo Republike Srbije:
... (2) 31. mart - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor, a direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor; Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor;...
2) Kalendar završnih računa budžeta lokalne vlasti:
... (2) 31. mart - direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, a direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;...
• Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti i zbirnu evidenciju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije, dužna je da do 31. marta tekuće godine, dostavi Ministarstvu - Upravi za trezor, izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije, na osnovu dobijenih izveštaja o strukturi i vrednosti imovine korisnika sredstava u svojini Republike Srbije, radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu.
• Rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
• Rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o funkcionisanju sistema interne revizije.
• Ministar dostavlja godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije Vladi, koja ga podnosi Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće za prethodnu budžetsku godinu.

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)
• Lovna godina je period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta sledeće godine;
• Godišnji plan gazdovanja lovištem donosi se za period od 1. aprila tekuće godine do 31. marta naredne godine.

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 31/2011)
• Društvo za upravljanje dužno je da Narodnoj banci Srbije dostavlja godišnje finansijske izveštaje za društvo u okviru kojeg odvojeno prikazuje finansijski izveštaj dobrovoljnog penzijskog fonda kojim upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;
• Društvo za upravljanje je dužno da dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda, do 31. marta tekuće godine, sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu godinu.

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 54/2007 i 36/2010)
• Državna revizorska institucija je dužna da do 31. marta tekuće godine podnese Skupštini, godišnji izveštaj o radu Institucije za prethodnu godinu.

ZAKON O FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 101/2011)
• Izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu Fond za zaštitu životne sredine dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine ali i ranije na zahtev ministarstva.

ZAKON O HEMIKALIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010 i 92/2011)
• Organ nadležan za zaštitu bilja dostavlja Agenciji za hemikalije podatke o sredstvima za zaštitu bilja jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za sredstva za zaštitu bilja koja su stavljena u promet u prethodnoj godini.
• Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da podnese prijavu Agenciji za hemikalije radi upisa hemikalija u Registar hemikalija do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo odnosno uvezao u prethodnoj godini.
• Izvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalija i proizvoda koji sadrže supstancu sa tog spiska, dužan je da Agenciji za hemikalije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informacije o izvezenim količinama, zemlji u koju je izvozio hemikalije odnosno proizvode i opšte podatke o uvozniku.
• Uvoznik hemikalije sa Spiska hemikalija za postupak prethodnog obaveštenja odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska kao i hemikalije sa Spiska hemikalija za PIC postupak odnosno hemikalije koja sadrži supstancu sa tog spiska, dužan je da Agenciji za hemikalije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi pored podataka iz člana 42. stav 1. ovog zakona i informaciju o zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku.
• Uvoznik proizvoda koji sadrži hemikaliju sa Spiska hemikalija za PIC postupak dužan je da Agenciji za hemikalije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi informaciju o uvezenim količinama, zemlji iz koje je uvozio i opšte podatke o izvozniku.
• Nadležan organ jedinice lokalne samouprave dostavlja jednom godišnje izveštaj o izdatim dozvolama za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik, kao i dozvolu za korišćenje naročito opasnih hemikalija Agenciji za hemikalije, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
• Pravna lica koja su ovlašćena za utvrđivanje tehničke ispravnosti (tehnički pregled) i popravku automata i stolova za igre na sreću na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 85/05 - dr. zakon i 95/10), nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama tog zakona, s tim što su dužni da se najkasnije do 31. marta 2012. godine usklade sa odredbama ovog zakona.

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005 i 18/2010)
• Fond za inovacionu delatnost dostavlja Ministarstvu nadležnomza inovacionu delatnost izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu, najkasnije do 31. marta tekuće godine, kao i u drugo vreme na zahtev Ministarstva.

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 51/2009)
• Društvo za upravljanje investicionim fondovima je dužno da Komisiji za hartije od vrednosti dostavlja godišnje finansijske izveštaje za društvo i za investicione fondove kojim ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O JAVNIM AGENCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 81/2005 - ispr.)
• Upravni odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču godišnji izveštaj o radu za proteklu godinu najkasnije do 1. marta tekuće godine.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008)
• Uprava za javne nabavke je dužna da zbirni, godišnji izveštaj o javnim nabavkama dostavi Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Ministarstvo nadležno za poslove odbrane i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove podnose Direkciji godišnje izveštaje o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SANACIJU I ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 50/92)
• Vlada podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini, najkasnije do 31. marta tekuće godine za sredstva fonda korišćena u prethodnoj godini.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Nosilac dozvole za lek formira cene lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja bez recepta i dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavlja podatke o cenama tih lekova najmanje jednom u toku kalendarske godine najkasnije do 1. marta za prethodnu godinu na obrascu izveštaja koji propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.
Radi pripreme predloga kriterijuma za formiranje cena lekova koji su dobili dozvolu za lek i koji se • upotrebljavaju u humanoj medicini, Agencija je dužna da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dostavi podatke o prometu i potrošnji lekova koje prikuplja i obrađuje u skladu sa ovim zakonom, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, kao i sve druge potrebne podatke po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.
• Agencija je dužna da do 1. marta tekuće godine dostavi podatke nadležnom ministarstvu o vrsti i količini uvezenih lekova za koje je izdala odobrenje za uvoz, odnosno o nosiocima dozvole za promet lekova na veliko koji su uvezli lekove iz st. 1. i 2. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini.

ZAKON O NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010)
• Prvo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u martu.
ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr. i 18/2010)
• Nacionalni savet priprema i dostavlja Vladi izveštaj o stanju u nauci, krajem marta svake godine za proteklu godinu, sa predlozima i sugestijama za narednu godinu;

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 78/2011 i 101/2011)
• Udruženje podnosi Vladi godišnji izveštaj o vršenju javnih ovlašćenja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011)
• Rad zaposlenih se ocenjuje jedanput godišnje, a najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 – dr. zakon i 41/2009)
• Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese najkasnije do 31. marta tekuće godine, uz saglasnost Ministarstva.

ZAKON O POPISU POLJOPRIVREDE 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 24/2011)
• Republički zavod za statistiku obaveštava Vladu, do 31. marta svake godine, o utrošku sredstava obezbeđenih iz budžeta Republike Srbije u prethodnoj godini i o izvršenim poslovima u vezi sa popisom predviđenim u toj godini.

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2011. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 24/2011)
• Republički zavod za statistiku obaveštava, do 31. marta svake godine, Vladu o utrošku sredstava obezbeđenih iz budžeta Republike Srbije u prethodnoj godini i o izvršenim poslovima popisa predviđenim u toj godini.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i 78/2011)
Član 34
Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene.
Od obaveze iz stava 1. ovog člana izuzima se obveznik koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji koji porez plaća na pravo iz člana 2. ovog zakona, na poljoprivrednom, odnosno šumskom zemljištu.
Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 31. marta svake godine za koju se vrši utvrđivanje poreza, i to:
1) pravno lice;
2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana - za imovinu koja mu služi za obavljanje delatnosti, osim lica koje porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod.
Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 31. marta godine za koju se vrši utvrđivanje poreza, ako je na toj imovini došlo do promene podataka sadržanih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze, i to:
1) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana - za imovinu koja mu ne služi za obavljanje delatnosti;
2) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;
3) lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji.
Prijava iz ovog člana podnosi se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn.)
• Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. marta naredne godine (u daljem tekstu: godišnja prijava).
• Preduzetnik i obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, koji vode poslovne knjige, dužni su da poresku prijavu i poreski bilans, sa tačnim podacima, podnesu nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. marta naredne godine.

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i "Sl. glasnik RS", br. 137/2004)
• Ocena imovinskih uslova vrši se prema redovnim prihodima korisnika i članova njegovog domaćinstva iz prethodne godine, u odnosu na godinu u kojoj korisnik ostvaruje pravo na mesečno novčano primanje (odnosno prema prvom mesecu po sticanju prihoda) i važi do 31. marta naredne godine.

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)
• Broj korisnika početne obuke određuju Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca jednom godišnje, do 1. marta i o tome obaveštavaju Pravosudnu akademiju.

ZAKON O PREMERU I KATASTRU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik SRS", br. 11/76, 27/77, 21/78 i 24/84)
• Promene za koje je vršen uviđaj na licu mesta ili snimanje, kao i promene po prijavama za koje nije potrebno vršiti uviđaj na licu mesta ili snimanje, primljenim do 31. decembra tekuće godine, moraju se provesti na planovima i u katastarskom operatu do 15. marta naredne godine.

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA ("Sl. list SCG", br. 20/2006)
• Letnje računanje vremena počinje poslednje nedelje u martu i završava se poslednje nedelje u oktobru.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon)
Član 47a
Preduzeće za reviziju je dužno da obaveštava Ministarstvo o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih je upisano u Registar u roku od osam dana od dana nastanka promena, kao i da najmanje jednom godišnje do kraja marta tekuće godine dostavi podatke o:
1) imaocima akcija i udela u preduzeću za reviziju, kao i o sticanju i promeni vlasnika akcija, odnosno udela;
2) ulaganjima na osnovu kojih je revizorsko društvo direktno ili indirektno steklo učešće u drugom pravnom licu;
3) promenama statuta ili ugovora o osnivanju;
4) osnovici za utvrđivanje premije osiguranja;
5) zaposlenima;
6) spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja, po vrstama revizije, koje je preduzeće za reviziju zaključilo sa obveznicima revizije u proteklom obračunskom periodu, kao i spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja koji su raskinuti uz odgovarajuće obrazloženje, nezavisno od toga koja je strana raskinula ugovor;
7) broju izveštaja o reviziji koje je potpisao svaki licencirani ovlašćeni revizor.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)
• Upravni odbor podnosi izveštaj o poslovanju Fonda solidarnosti Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Nadzorni odbor podnosi izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)
• Godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu nosilac eksploatacije izrađuje najkasnije do 28. februara tekuće godine i dostavlja ga nadležnom organu koji je izdao odobrenje za eksploataciju najkasnije do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)
• Obveznik je dužan da izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma najkasnije do kraja marta za tekuću godinu.
• Uprava za sprečavanje pranja novca podnosi izveštaj o radu Vladi, za prethodnu godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - ispr., 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona i 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon)
• Ministarstvo prosvete donosi do 31. marta odluku o broju učenika za upis u škole koje osniva Republika.

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
• Proizvođač bilja dužan je da vodi evidenciju o primeni sredstava za ishranu bilja i da tu evidenciju dostavi pravnom licu koje obavlja poslove od javnog interesa u oblasti sredstava za ishranu bilja do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
• Podaci iz evidencije iz st. 2, 3. i 5. člana 64. ovog zakona dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dva puta godišnje za tekuću godinu, i to do 31. marta i do 30. septembra tekuće godine.
• Podaci iz evidencije iz stava 4. člana 64. zakona dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Na osnovu izveštaja o monitoringu šuma iz stava 5. ovog člana, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastavlja izveštaj o monitoringu šuma koji dostavlja Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Izveštaj o sprovođenju programa razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije. i programa razvoja šumarstva na teritoriji autonomne pokrajine Ministarstvo podnosi Vladi svake godine, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.
• Korisnik šuma dužan je da podnese zahtev državnom organu nadležnom za vođenje evidencije nepokretnosti za evidentiranje promena nastalih u prethodnoj godini, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O TRGOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010)
• Trgovac je dužan da dostavi Centru podatke o trgovini i trgovinskoj mreži, a naročito o njenoj strukturi, radi iniciranja i praćenja efekata mera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine, kao i druge evidencije u skladu sa zakonom, na propisanom obrascu jednom godišnje, najkasnije do 31. marta sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine

ZAKON O UNOŠENJU I RASTURANJU INOSTRANIH SREDSTAVA MASOVNOG KOMUNICIRANJA I O INOSTRANOJ INFORMATIVNOJ DELATNOSTI U JUGOSLAVIJI ("Sl. list SFRJ", br. 39/74 i 74/87, "Sl. list SRJ", br. 24/94 i 28/96 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2003 - dr. zakon)
• Inostrane informativne ustanove dužne su da saveznom organu uprave nadležnom za poslove informisanja do kraja marta dostave godišnji izveštaj o svom radu, materijalnom i finansijskom poslovanju i brojnom stanju osoblja u protekloj godini

. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)
• Izvoznik, odnosno uvoznik je dužan da do 31. marta tekuće godine dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine podatke o izvršenom izvozu, odnosno uvozu otpada za prethodnu godinu.

ZAKON O VINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
• Vino sa dodatnom tradicionalnom oznakom "mlado" vino može biti u prometu najkasnije do 31. marta u godini koja sledi godini berbe grožđa.

ZAKON O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
• Republička organizacija nadležna za hidrometeorološke poslove sačinjava godišnji izveštaj o stanju i promenama kvaliteta voda, koji dostavlja Ministarstvu, javnom vodoprivrednom preduzeću, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu nadležnom za poslove geologije, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O VOLONTIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)
• Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu nadležnog za rad dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• O proizvodnji, preradi, korišćenju i skladištenju hemijskih supstanci sa Liste 1, 2. i 3, o postrojenjima za njihovu proizvodnju, preradu i korišćenje kao i o postrojenjima za proizvodnju diskretnih organskih supstanci mora se podneti deklaracija Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Ministarstvo nadležno za odbranu odnosno ministarstvo nadležno za upravljanje hemikalijama na osnovu izveštaja i informacija iz člana 16. ovog zakona, kao i organ nadležan za izdavanje dozvole iz člana 17. stav 3. ovog zakona, za izvoz i uvoz na osnovu izveštaja i informacija dužni su da sačine nacrt deklaracija u skladu sa Konvencijom o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju i da ih najkasnije do 1. marta tekuće godine dostave Komisiji za sprovođenje Konvencije.

ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• Korisnik ribarskog područja dužan je da pripremi godišnji izveštaj o korišćenju ribarskog područja i dostavi ga Ministarstvu za zaštitu životne sredine ili nadležnom pokrajinskom organu i Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• Privredna društva, preduzeća i druga pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove zaštite od nejonizujućih zračenja, a za teritoriju autonomne pokrajine i nadležnom organu autonomne pokrajine, dostavljaju godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju vanrednog događaja odmah.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)
• Udruženja i savezi su dužni da objavljuju godišnji izveštaj o aktivnostima kojim je obuhvaćen pregled svih njihovih prihoda, izvora prihoda i troškova, kao i da ga dostave Ministarstvu, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US)
• Izveštaj o korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu naknade za zagađivanje životne sredine, naknade za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog državnog interesa i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno na zahtev ministarstva.

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007)
• Zaštitnik građana podnosi Skupštini redovan godišnji izveštaj o radu najkasnije do 15. marta naredne godine i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici Zaštitnika građana, a dostavlja se i sredstvima javnog informisanja.

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010 i 57/2011)
• Centar za kontrolu trovanja dužan je da do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu dostavi prikupljene podatke o trovanju hemikalijama Ministarstvu, kao i ministarstvu nadležnom za poslove upravljanja hemikalijama.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011)
• Upravni odbor podnosi izveštaj o radu Vladi, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvor: Redakcija, 29.2.2012.


NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu martu 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Mart / April 2012. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2012.

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA, UPUTSTVIMA I OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2012. GODINE

ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I NAČINU OBRAČUNAVANJA MATEMATIČKE REZERVE I REZERVE ZA UČEŠĆE U DOBITI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 93/2011)
• Matematička rezerva i rezerva za učešće u dobiti obračunavaju se posebno za svaki ugovor o osiguranju, odnosno za svako osigurano lice - poslednjeg dana tekućeg obračunskog perioda, i to 31. marta, 30. juna i 30. septembra tekuće godine (obračuni u toku godine).

ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I NAČINU OBRAČUNAVANJA PRENOSNIH PREMIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2005)
• Prenosna premija se obračunava poslednjeg dana tekućeg obračunskog perioda, i to:
- 31. decembra tekuće godine (godišnji obračun),
- 31. marta, 30. juna i 30. septembra tekuće godine (obračuni u toku godine),
- na dan prenosa portfelja.

ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I NAČINU OBRAČUNAVANJA REZERVISANIH ŠTETA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2007)
Rezervisane štete obračunavaju se poslednjeg dana tekućeg obračunskog perioda, i to 31. marta, 30. juna i 30. septembra tekuće godine (obračuni u toku godine).

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE FILIJALE ILI PREDSTAVNIŠTVA BANKE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2006)
• Banka osnivač je dužna da Narodnoj banci Srbije podnese izveštaj o poslovanju filijale, predstavništva ili drugog organizacionog oblika u inostranstvu u protekloj godini, i to do 31. marta tekuće godine, kao i da je bez odlaganja obavesti o svim promenama značajnim za njihovo poslovanje.

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE FILIJALE ILI PREDSTAVNIŠTVA BANKE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 53/2006)
• Banka osnivač je dužna da Narodnoj banci Srbije podnese izveštaj o poslovanju filijale, predstavništva ili drugog organizacionog oblika u inostranstvu u protekloj godini, i to do 31. marta tekuće godine, kao i da je bez odlaganja obavesti o svim promenama značajnim za njihovo poslovanje.

ODLUKA O DEFINISANJU MEĐUSOBNIH OBAVEZA AGENCIJE ZA KONTROLU LETENJA SRBIJE I CRNE GORE D.O.O. I DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU UČEŠĆA U RASPODELI PRIHODA OD TERMINALNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011)
• Agencija je u obavezi da Direktoratu dostavi najkasnije 10. marta tekuće poslovne godine - izveštaj o fakturisanim i naplaćenim terminalnim naknadama za prethodnu poslovnu godinu za letove iz tačke 2. ove odluke, uključujući i podatke o naplaćenim terminalnim naknadama iz prethodnog obračunskog perioda;

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012)
• Društvo za osiguranje je dužno da izveštaje iz tačke 4. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to izveštaje za četvrto tromesečje - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)
• Podatke iz tačke 2. i tačke 4. stav 1. ove odluke društvo dostavlja do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Podatke iz tačke 3. i tačke 4. stav 2. ove odluke društvo dostavlja u sledećim rokovima, za četvrti obračunski period - do 15. marta naredne godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 94/2011)
• Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe od 1) do 7) ove odluke tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to izveštaj za četvrto tromesečje, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 46/2011 - ispr.)
• Banka je dužna da sve izveštaje iz ove odluke, izuzev izveštaja iz tačke 2. stav 2. i tačke 11. te odluke, tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to izveštaje za četvrto tromesečje, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O NAČINU PROCENJIVANJA BILANSNIH I VANBILANSNIH POZICIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005)
• Društvo za osiguranje je dužno da o stanju i proceni aktive elektronski izveštava Narodnu banku Srbije, u skladu sa uputstvom Narodne banke Srbije koje će se objaviti na njenom veb sajtu i to za četvrto tromesečje do 20. marta.

ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE MARGINE SOLVENTNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005 i 21/2010)
• Margina solventnosti društva izračunava se poslednjeg dana tekućeg obračunskog perioda, i to 31. marta, 30. juna i 30. septembra tekuće godine (obračuni u toku godine).

ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2002, 42/2005 i 52/2007)
• Savet se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, u martu i u septembru.

ODLUKA O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2010)
• Davalac lizinga je dužan da podatke iz tačke 2. i 3. ove odluke sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNOG SIMBOLA I PRAZNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike mađarske nacionalne manjine određuju se: 15. mart, Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49; 20. avgust, Dan Svetog Stevana; 23. oktobar, Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine.

ODLUKA O PRIMENI ANEKSA I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012)
• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. marta 2012. godine.

ODLUKA O SADRŽINI OBRASCA POLISE OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PREUZETIH POLISA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2010 i 99/2010)
Do 31. marta 2012. godine, u zahtev lica ovlašćenog za prodaju polisa da mu se dodeli registarski broj polise - podaci o prethodnom osiguranju (matični broj prethodnog osiguravača, registarski broj prethodne polise i prethodni premijski stepen), umesto podatka o registarskom broju polise kad taj podatak nije raspoloživ, unosiće se podatak o serijskom broju polise.

ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)
• Podatke o osiguranju kredita društvo dostavlja do 15. marta naredne godine, na način propisan uputstvom kojim se uređuju format i namena elektronskih poruka kojima društva dostavljaju podatke Narodnoj banci Srbije.
• Podatke iz tačke 4. stav 1. odredba pod 1 ove odluke, društvo dostavlja u sledećim rokovima: za četvrti obračunski period (od 1. januara do 31. decembra) - do 5. marta naredne godine.
• Podatke iz tačke 4. stav 1. odredbe od 2 do 7 i odredba pod 9 ove odluke, društvo dostavlja u sledećim rokovima: za četvrti obračunski period (od 1. januara do 31. decembra) - do 15. marta naredne godine.

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2011)
• Aerodromi moraju da budu otvoreni za odvijanje javnog avio-prevoza, i to u periodu od 30. oktobra 2011. godine do 24. marta 2012. godine:
- "Nikola Tesla", Beograd, od 05:00 do 23:00, od ponedeljka do nedelje,
- "Niš", od 07:00 do 09:00, od ponedeljka do nedelje

POSLOVNIK DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2009)
Godišnjim izveštajem koji se dostavlja Narodnoj skupštini do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu Institucija obaveštava Narodnu skupštinu o:izvršenju godišnjeg programa revizije;obezbeđenim i utrošenim sredstvima za rad i završnom računu Institucije;radu Saveta; uspostavljenoj saradnji sa međunarodnim strukovnim i finansijskim organizacijama; izboru konsultanata za vršenje obuke; realizaciji ispita za sticanje revizorskih zvanja; programu obrazovanja za sticanje revizorskih zvanja, i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2010 i 13/2011)
Izveštaj o izvršenom nadzoru nad radom službi bezbednosti za prethodnu godinu, sa zaključcima i eventualnim predlogom mera, nadležni odbor podnosi Narodnoj skupštini do kraja marta tekuće godine.

POSLOVNIK O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2011)
Poverenik podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti, najkasnije do 15. marta naredne godine.

POSLOVNIK VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2009, 22/2011 i 33/2011)
Savet razmatra i usvaja Godišnji izveštaj najkasnije do 1. marta tekuće godine.

POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011 i 37/2011)
Organ državne uprave dužan je da dostavi svoj izveštaj o radu do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

STATUT INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
Članarina za tekuću godinu plaća se najkasnije do 31. marta tekuće godine.

STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2011)
Upravni odbor podnosi izveštaj o radu Vladi, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

UPUTSTVO O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O KAMATNIM STOPAMA NA KREDITE I DEPOZITE BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2010 i 2/2012)
Banke će podatke propisane ovim uputstvom prvi put dostaviti za februar 2012. godine, i to najkasnije 16. marta 2012. godine.

UPUTSTVO O OBAVEZI I NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVLJANJA PODATAKA O STANJU I STRUKTURI PLASMANA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2010 i 89/2011)
Obveznici su dužni da obrazac USSPO za mesece decembar i januar, a pre zaključnih knjiženja, dostave u roku iz tačke 16. ovog uputstva, a, posle zaključnih knjiženja - obrazac za decembar dužni su da dostave do 28. februara, a obrazac za januar do 8. marta, s tim da se za januar ne vrši zatvaranje računa rashoda i prihoda.

Izvor: Redakcija, 29.2.2012.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu martu 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Mart / April 2012. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2012. godine •

 

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2012. GODINE

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U RVANJU 2012" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2012)
• Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka "EVROPSKO PRVENSTVO U RVANJU 2012" od 27. februara do 3. marta 2012. godine.

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2010)
• Godišnji izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010)
• Subjekti izveštavanja podatke za Inventar dostavljaju jednom godišnje, i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR NENAMERNO ISPUŠTENIH DUGOTRAJNIH ORGANSKIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2010)
• Subjekti izveštavanja podatke za Inventar dostavljaju jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

UREDBA O NAČINU ČUVANJA, KORIŠĆENJA I RAZGLEDANJA PODATAKA PREMERA, KATASTRA ZEMLJIŠTA, KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2003)
• Godišnje zaštitne kopije odlažu se na kompakt diskovima u dve kopije, od kojih se prva kopija odlaže u službama za katastar nepokretnosti, a druga kopija dostavlja Arhivu Zavoda, na trajno čuvanje, najkasnije do 15. marta tekuće godine.

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Ova uredba stupa na snagu 1. oktobra 2011. godine, a važi do 31. marta 2012. godine.

UREDBA O OBIMU I NAČINU PREUZIMANJA IMOVINE, OBAVEZA I ZAPOSLENIH OD FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA U REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2011)
• Fond SOVO će završni račun za 2011. godinu, kao i druga akta u vezi sa završnim računom za 2011. godinu, usvojiti u skladu sa propisima koji važe zaključno sa 31. decembrom 2011. godine, a najkasnije do 31. marta 2012. godine.

UREDBA O PROGRAMU SISTEMSKOG PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA, INDIKATORIMA ZA OCENU RIZIKA OD DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA I METODOLOGIJI ZA IZRADU REMEDIJACIONIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010)
• Podaci dobijeni realizacijom programa sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta dostavljaju se Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 86/2011)
• Godišnji izveštaj dostavlja se Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Obveznici plaćanja naknada iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe dostavljaju Fondu za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond) dokaz o izvršenoj uplati iz stava 8. ovog člana po vrstama proizvoda, a do 15. marta tekuće godine, za predhodnu godinu, specifikaciju plaćene naknade po vrsti proizvoda, sa datumom uplate i periodom za koji je naknada plaćena.
• Pravno lice ili preduzetnik dostavlja obrasce izveštaja najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2012)
• Dodela subvencija vrši se po zahtevu za dodelu sredstava subvencija za zaštićena prirodna dobra od nacionalnog interesa koje upravljači podnose najkasnije do 31. marta 2012. godine, na posebnom obrascu i po uputstvu koje im dostavlja Ministarstvo.

UREDBA O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA POMOĆNIH POLICAJACA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2006 i 109/2009)
• Uređivanje ugovornih uslova kandidata i pomoćnih policajaca sa policijom nije uslovljeno saglasnošću poslodavca sa kojim kandidat, odnosno pomoćni policajac ima zaključen ugovor o radu. Policija sa planom osposobljavanja kandidata i pomoćnih policajaca pismeno upoznaje poslodavca do 31. marta tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
• Molbe za premeštaj jedinice, odnosno ustanove dostavljaju redovnim putem nadležnom starešini do 1. marta naredne godine. O svakoj dostavljenoj molbi za premeštaj, komanda jedinice i ustanove daje mišljenje u vezi s premeštajem.

UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005, 45/2005 - ispr., 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011)
• Sakupljanje zaštićene vrste riba (moruna) može se vršiti samo u periodu od 1. juna tekuće do 31. marta naredne godine.
• Dozvola za sakupljanje i stavljanje u promet (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se za zaštićene vrste u svežem, odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važi do 1. marta naredne godine.
• Konkurs za izdavanje dozvola za tekuću godinu objavljuje se najkasnije do 1. marta te godine i sadrži vrste i količine koje se mogu sakupiti za potrebe korišćenja i prometa i druge potrebne podatke koji se unose u prijavu za konkurs:

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012)
• Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

UREDBA O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD OD 2007. DO 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007)
• Pored ovoga organizacije potrošača su takođe dužne da:
- dostavljaju nadležnoj službi za evidenciju i registar godišnji izveštaj o aktivnostima, kao i finansijski izveštaj (završni račun predat Narodnoj banci Srbije) do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, uz podatke o izvorima finansiranja (davalac, iznos, datum);

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2011. DO 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)
• Privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice koje vrši poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini dužna su da ministarstvu, a za teritoriju autonomne pokrajine i nadležnom organu autonomne pokrajine, dostave godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju vanrednog događaja odmah, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja.
• Privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice koje vrši poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini dužna su da ministarstvu, a za teritoriju autonomne pokrajine i nadležnom organu autonomne pokrajine, dostave godišnji izveštaj o rezultatima ispitivanja, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju vanrednog događaja odmah, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2002, 15/2010 i 9/2011)
• Za usluge koje se po zahtevu stranaka obavljaju na terenu u periodu od 16. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, visina naknade utvrđena Tarifom uvećava se 50%.

UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010 i 102/2010)
• Agencija za zaštitu životne sredine dužna je da podatke iz stava 2. ovog člana dostavlja Fondu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a po obveznicima plaćanja naknade.
• Imaoci traktora koji se koriste isključivo u poljoprivredne svrhe plaćaju naknadu godišnje najkasnije do 31. marta tekuće godine.
• Pravno lice ili preduzetnik dostavlja obrasce izveštaja najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

UREDBA O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 31/2001, 61/2008, 109/2008, 14/2009, 40/2009, 79/2009, 111/2009, 67/2010 i 73/2011)
• Preduzeća čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ iz člana 1. stav 1. Uredbe (u daljem tekstu: lica) dužna su da poslovnoj jedinici koja je organizovana kao društveno preduzeće ili koja je pripojena drugom društvenom preduzeću, kao i njihovim pravnim sledbenicima (u daljem tekstu: društvena preduzeća), u čijoj imovini su nepokretnosti na kojima su lica imala pravo na dan 31. decembra 1990. godine, podnesu zahtev za sporazumno utvrđivanje njihovog udela u kapitalu društvenog preduzeća na osnovu unete imovine, najkasnije do 31. marta 2012. godine i da o tome obaveste Ministarstvo i Agenciju za privatizaciju.

Izvor: Redakcija, 29.2.2012.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu martu 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Mart / April 2012. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2012. GODINE

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010)
• Disciplinski tužilac podnosi godišnji izveštaj o svom radu Visokom savetu sudstva do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu i uvek kada Savet to zatraži.

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVRŠENIM POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2011)
• Ovlašćeno pravno lice dužno je da pored evidencije o izvršenim poslovima iz oblasti zaštite od zračenja dostavi Agenciji godišnju analizu rezultata merenja izvršenih u cilju sprovođenja mera zaštite od jonizujućih zračenja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)
• Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji podnese zahtev za odobrenje izmena skraćenog prospekta, odnosno dodatka prospekta za svaki fond kojim upravlja: do 31. marta tekuće godine, radi inoviranja postojećih podataka sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.
Društvo je dužno da, obračunava stopu prinosa za svaki investicioni fond kojim upravlja četiri puta godišnje i to na dan 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra tekuće godine.

PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU UDESA I OZBILJNIH NEZGODA CIVILNIH VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2009 i 1/2010)
• Rukovodilac nadležne službe Direktorata sačinjava do 31. marta tekuće godine godišnji izveštaj sa analizom uzroka udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova koje su istraživale Komisija i mešovita civilno-vojna komisija u prethodnoj godini i dostaviti ga zainteresovanim organima i organizacijama u vazduhoplovstvu u Republici Srbiji.

PRAVILNIK O IZDAVANJU NISKOTIRAŽNIH UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)
Član 5
Izdavači udžbenika imaju obavezu da učestvuju u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika srazmerno tiražu.
Učešće izdavača iz stava 1. ovog člana iznosi 1% od ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika i drugih nastavnih sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini.
Ako sredstva iz stava 2. ovog člana nisu dovoljna za finansiranje izdavanja niskotiražnih udžbenika, ostatak sredstava obezbeđuje se iz ostvarenih viškova prihoda nad rashodima javnog izdavača, a mogu biti obezbeđena i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Udžbenik i nastavno sredstvo u smislu stava 2. ovog člana je svako didaktički oblikovano nastavno sredstvo za koje je, u skladu sa Zakonom, dobijeno odobrenje ministra.
Sredstva iz stava 2. ovog člana izdavač je dužan da obračuna i uplati u budžet Republike Srbije, najkasnije do 31. marta.

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA REPUBLIČKOG INSPEKTORA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 20/96)
• Vreme korišćenja letnjeg odela je od 1. aprila do 30. septembra, a zimskog od 1. oktobra do 31. marta.

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RIBE, RAKOVE, ŠKOLJKAŠE, MORSKE JEŽEVE, MORSKE KRASTAVCE, ŽABE, KORNJAČE, PUŽEVE I NJIHOVE PROIZVODE ("Sl. list SRJ", br. 6/2003 i "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik i 4/2004 - dr. pravilnik)
• U vreme mresta (od marta do juna) zabranjeno je stavljati u promet mrenu sa ikrom.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI FORMIRANJA CENA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
• JPO se obavezuje da Agenciji dostavi popunjene Priloge koji su odštampani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni deo, u sledećim rokovima:
- za polugodišnje izveštavanje do 30. septembra za period januar - jun tekuće godine;
- za godišnje izveštavanje do 31. marta za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011)
• Davalac državne pomoći dužan je da propisane podatke za izradu godišnjeg izveštaja dostavi ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, u pisanom i elektronskom obliku, u formi Tabele dodeljene državne pomoći, koja sa Uputstvom za popunjavanje Tabele dodeljene državne pomoći, predstavlja sastavni deo ovog pravilnika (Prilog I) i preuzima se na internet stranici ministarstva.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2010)
• Podaci iz člana 6. ovog pravilnika dostavljaju se najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to za:
1) Nacionalni registar, Agenciji za zaštitu životne sredine,
2) Lokalni registar, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010 i 41/2011)
• Obveznik je dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, i to najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NAFTOM I DERIVATIMA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba koje se primenjuju: član 6. stav 2. od 1. januara 2012. godine; član 3. stav 11. od 1. marta 2012. godine; član 4. stav 2. tačka 2) od 1. septembra 2012. godine i član 4. stav 2. tačka 4) od 1. septembra 2013. godine.

PRAVILNIK O MONITORINGU RADIOAKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2011)
• Korisnik nuklearnog objekta dostavlja godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju vanrednog događaja - odmah.

PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA PODATAKA O VANREDNIM DOGAĐAJIMA NASTALIM U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I O DRUGIM PODACIMA OD ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. list SRJ", br. 76/99)
• Železnička transportna preduzeća dužna su da do 1. marta i do 1. avgusta tekuće godine dostave Zajednici JŽ statističke podatke o vanrednim događajima za svoje područje za proteklih šest odnosno dvanaest meseci, a po potrebi i za period od tri, odnosno devet meseci.

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba koje se odnose na korišćenje kartica vozača i kartica prevoznika, kao i na preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa, koje se primenjuju od 1. marta 2012. godine.

PRAVILNIK O NAČINU RADA EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA U SPROVOĐENJU INSPEKCIJE STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)
• Najkasnije do 31. marta svake godine Agencija podnosi Komisiji godišnji izveštaj, koji sadrži analizu inspekcija standardizacije iz protekle godine.

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2011)
• Podaci iz evidencije o količinama biocidnog proizvoda stavljenog u promet, ukupnom prometu biocidnog proizvoda ostvarenog u prethodnoj godini, količinama zaliha, količinama biocidnog proizvoda povučenog sa tržišta i licima kojima je biocidni proizvod prodat, odnosno ustupljen koji se dostavljaju Agenciji za hemikalije do 31. marta, kao i podaci iz evidencije o količinama nabavljenih biocidnih proizvoda, količinama zaliha, količinama upotrebljenih biocidnih proizvoda i o nameni za koju su upotrebljeni koji joj se dostavljaju na zahtev, moraju da se dostave u štampanom, odnosno elektronskom obliku i da budu potpisani od strane ovlašćenog lica i da imaju pečat, odnosno kvalifikovani potpis.

PRAVILNIK O OBAVLJANJU NUKLEARNIH AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2011)
• Nosilac licence za obavljanje nuklearne aktivnosti jednom godišnje, do prvog marta tekuće, za prethodnu godinu dostavlja Agenciji izveštaj o radu.

PRAVILNIK O OBRASCIMA IZVEŠTAJA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 21/2010)
• Izveštaj proizvođača, uvoznika, paker/punioca, isporučioca i krajnjeg korisnika se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Izveštaj operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010)
• Preduzeća dostavljaju obrasce izveštaja najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 2/93)
• Radovi na održavanju mosta, po pravilu, izvode se u periodu od 15. marta do 15. novembra, uz tehnološka ograničenja u zavisnosti od vrste radova. Hitni radovi mogu se izvoditi i van ovog vremenskog intervala, s tim što se kvalitet izvršenih radova mora posebno proveriti bez obzira u kom su periodu godine izvedeni.
• I stepen pripravnosti uvodi se sa početkom zimske službe a ukida se njenim završetkom (od 15. novembra do 31. marta, ukoliko planom nije predviđeno drugačije).
• Obaveštavanje o stanju puteva i njihovoj prohodnosti vrši se svakodnevno u toku zimske službe (od 15. novembra do 31. marta) preko sredstava javnog informisanja.

PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA KOJE PREDSTAVLJAJU NEPRIHVATLJIV RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2010, 71/2011 i 90/2011)
• Preduzetnik ili pravno lice koje prvo u lancu snabdevanja stavlja u promet ulja za lampe i tečnosti za paljenje roštilja obeležene oznakama R65 ili H304, dužan je da svake godine najkasnije do 1. marta dostavi Agenciji za hemikalije podatke o bezbednijim alternativama ulja za lampe i tečnostima za paljenje roštilja.
• Dozvoljena je proizvodnja i stavljanje u promet PFOS ako je količina ovih supstanci koja se ispušta u životnu sredinu minimizirana i to samo za specifične namene:
a) do 26. avgusta 2015. godine za agense za kvašenje u kontrolisanim procesima elektroplatiniranja,
b) za fotorezistentne ili antirefleksione premaze u procesima fotolitografije,
v) za fotografske premaze koji se nanose na filmove, papir ili ploče za štampanje,
g) za supresante zamagljenja u procesu nedekorativnog hromiranja (VI) u zatvorenim sistemima,
d) za hidraulične fluide u avijaciji.
Izveštaj o progresu eliminacije PFOS za namene iz tačke 5a), 5b), 5v) i 5g) dostavlja se Agenciji za hemikalije svake četvrte godine i to do 1. marta.

PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2011 i 44/2011 - ispr.)
• Operatori koji nemaju obavezu sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja su u obavezi da finansijske izveštaje sa napomenama, overene od strane Agencije za privredne registre Republike Srbije, odnosno podatke o prihodima, dostave Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O OSNOVNIM PRAVILIMA U OBLASTI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I NADLEŽNOSTIMA EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2010)
• Upravni odbor Agencije najkasnije do 31. marta upućuje Komisiji i državama s kojima je Zajednica zaključila aranžmane iz člana 66. ove uredbe izveštaj o proceni iz stava 5. ovog člana, koji uključuje nacrt plana uspostavljanja Agencije i privremeni program rada.
• Najkasnije do 1. marta posle budžetske godine računovođa Agencije šalje privremeni završni račun računovođi Komisije, sa izveštajem o izvršenju budžeta i finansijskom poslovanju za budžetsku godinu. Računovođa Komisije konsoliduje privremene završne račune institucija i decentralizovanih organa prema članu 128. Uredbe Saveta (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. juna 2002. godine o finansijskoj uredbi koja se primenjuje na opšti budžet Evropskih zajednica.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2009)
• Odluku o produženju rada nastavnika u inostranstvu ministar donosi po pribavljenom mišljenju koordinatora do 31. marta kalendarske godine u kojoj nastavniku prestaje rad u inostranstvu.

PRAVILNIK O OVLAŠĆENJIMA O OSPOSOBLJENOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO STICANJE ("Sl. list SRJ", br. 67/99 i 71/2000 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)
Član 86
Ovlašćene pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku dužni su da nadležnom ministarstvu za saobraćaj dostave podatke o promenama u pogledu uslova potrebnih za dobijanje uverenja o ispunjavanju uslova za sprovođenje programa obuke.
Pored podataka iz stava 1. ovog člana, ovlašćene pomorske školske ustanove, odnosno centri za obuku dužni su da nadležnom ministarstvu za saobraćaj dostave i:
- podatke o vremenu i trajanju obuke, kao i o broju kandidata, najkasnije tri dana pre početka obuke;
- izveštaj o broju upisanih kandidata, broju kandidata koji su položili ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, kao i unapređenju nastavne delatnosti, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

PRAVILNIK O POKLONIMA FUNKCIONERA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010 i 92/2011)
• Organ, organizacija ili javna služba dužni su da vode evidenciju o primljenim poklonima i da primerak evidencije za prethodnu kalendarsku godinu, izrađen na obrascu propisanom ovim pravilnikom (prilog II), uz potvrde o predatim protokolarnim poklonima koji su postali javna svojina, dostave Agenciji za borbu protiv korupcije najkasnije do 1. marta tekuće godine.
• Organ, organizacija ili javna služba dužni su da do 1. marta tekuće godine, evidenciju poklona za prethodnu godinu dostave Agenciji za borbu protiv korupcije u elektronskoj formi - pristupom aplikaciji na veb sajtu Agencije i u štampanoj formi - neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, odmah a najkasnije u roku od osam dana po dobijanju programski generisane šifre kojom se potvrđuje elektronska registracija evidencije poklona.

PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)
• Poreski bruto i neto godišnji izveštaj i konsolidovan poreski bruto i neto godišnji izveštaj GO-1 i GO-2 podnese se do 31. marta tekuće godine, za prethodnu fiskalnu godinu.
• Knjiženje promena i čuvanje knjigovodstvenih evidencija vrši se u sledećim rokovima:
1) prenos stanja duga i preplate iz prethodne godine do - 31. marta tekuće fiskalne godine;
...
• Glavna i pomoćne knjige zaključuju se najkasnije do isteka roka za podnošenje izveštaja (31. mart).
• Poreski organ može organizovati vođenje poreskog računovodstva po odredbama ovog pravilnika od 1. januara 2012. godine, s tim da sva početna knjiženja sprovede najkasnije do 31. marta 2012. godine.

PRAVILNIK O POTREBNOJ KOLIČINI SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA KOJI SE DOSTAVLJA RADI ISPITIVANJA, KAO I VREME DOSTAVLJANJA TOG SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA, U ZAVISNOSTI OD VRSTE BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2011)
Vrste bilja, potrebne količine semena, odnosno sadnog materijala i vreme dostavljanja semena, odnosno sadnog materijala


VRSTA BILJA

POTREBNE KOLIČINE SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA

VREME DOSTAVLJANJA SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA

Za ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU* test)

Za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte (DUS** test)

KUKURUZ I OSTALA PROSLOLIKA ŽITA

kukuruz grupa zrenja FAO 100, 200, 800

5000 tretiranih + 300 netretiranih semena

1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju

do 20. marta

kukuruz grupa zrenja FAO 300, 400, 500, 600, 700

8000 tretiranih + 300 netretiranih semena

1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju

do 20. marta

kukuruz bela boja zrna

5000 tretiranih + 300 netretiranih semena

1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju

do 20. marta

kukuruz uljani, kokičari i šećerci

6000 tretiranih semena

1 kg netretiranog semena hibrida ili sorte i 1500 semena za svaku inbred liniju

do 20. marta

heljda

5 kg semena

1 kg semena

do 15. marta

proso

3 kg semena

1 kg semena

do 15. marta

INDUSTRIJSKO BILJE

suncokret

25000 tretiranih i 2000 netretiranih semena

1 kg semena za hibrid ili sortu i 5000 semena za svaku inbred liniju

do 15. marta

soja

5 kg semena

2 kg semena

do 15. marta

uljana tikva

1 kg semena

1000 semena

do 15. marta

mak

1 kg semena

0,2 kg semena

do 15. marta

sirak

2 kg semena

0,5 kg semena

do 15. marta

čičoka

1000 krtola

330 krtola

do 1. marta

konoplja

1,5 kg netretiranog semena

50 gr tretiranog semena

do 1. marta

hmelj

100 sadnica

20 sadnica

do 1. marta

KRMNO BILJE

sirak i sudanska trava

1 kg semena

500 gr netretiranog semena

do 10. marta

bob

4 kg semena

1 kg netretiranog semena

do 1. marta

stočna repa

2 kg semena

1 kg netretiranog semena

do 1. marta

lupine

4 kg semena

1 kg netretiranog semena

do 1. marta

POVRĆE

bamja

-

200 netretiranih semena

do 15. marta

boranija - niska

-

3000 netretiranih semena

do 15. marta

boranija - visoka

-

500 netretiranih semena

do 15. marta

brokoli

-

500 netretiranih semena

do 1. marta

dinja

-

200 netretiranih semena

do 15. marta

karfiol

-

500 netretiranih semena

do 15. marta

kelj

-

500 netretiranih semena

do 15. marta

kelj pupčar

-

500 netretiranih semena

do 15. marta

lubenica

-

200 netretiranih semena

do 15. marta

mrkva - nantes

-

10 000 netretiranih semena

do 15. marta

mrkva - flake tip

-

5 000 netretiranih semena

do 15. marta

pasulj

-

3000 semena

do 15. marta

praziluk

-

10 000 netretiranih semena

do 1. marta

rotkva

-

10 000 netretiranih semena

do 15. marta

tikva

-

100 netretiranih semena

do 15. marta

tikvica

-

100 netretiranih semena

do 15. marta

začinska paprika

-

1000 netretiranih semena

do 1. marta

bob

-

1000 netretiranih semena

do 15. marta

lepocvetni pasulj (Phaseolus coccineus L.)

-

1000 netretiranih semena

do 15. marta

sočivo

-

1000 netretiranih semena

do 15. marta

PRAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009)
• Uzgajivač je dužan da Ministarstvu najkasnije do 1. marta tekuće godine dostavi godišnji izveštaj o uzgoju ili veštačkom razmnožavanju primeraka vrsta iz Priloga I, II, VII i VIII ovog pravilnika za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O PREMEŠTAJU ZAPOSLENIH U DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)
• Organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za personalne i pravne poslove svake godine u martu obaveštava zaposlene u Ministarstvu o radnim mestima u predstavništvima koja će te godine postati upražnjena usled proteka roka od četiri godine.

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU DOGAĐAJA KOJI SU ZNAČAJNI ZA BEZBEDNOST CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I ISPITIVANJU UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2009, 20/2009 - ispr. i 14/2010)
• Izveštaj o stanju bezbednosti vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji Direktorat dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a EVROKONTROL i drugim međunarodnim organizacijama u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorom.

PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU ZARAZNIH BOLESTI I DRUGIH SLUČAJEVA UTVRĐENIH ZAKONOM O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ("Sl. glasnik RS", br. 98/2005 i 107/2005 - ispr.)
• Godišnji izveštaj o kretanju zaraznih bolesti na teritoriji za koju su osnovani, instituti, odnosno zavodi za zaštitu zdravlja dostavljaju Institutu za zaštitu zdravlja Srbije, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, na Obrascu br. 13 (Obr. br. SI-07/3), sastavljenom od tri tabele sa podacima o:
1) teritoriji i dijagnozi Obrazac br. 13 - tabela br. 1 - (Obr. br. SI-07/3.1);
2) uzrastu, polu i dijagnozi Obrazac br. 13 - tabela br. 2 - (Obr. br. SI-07/3.2);
3) mesecima i dijagnozi Obrazac br. 13 - tabela br. 3 - (Obr. br. SI-07/3.3).
• Godišnji izveštaj o mogućnosti infekcije virusom besnila i o antirabičnoj zaštiti, Pasterov zavod u Novom Sadu dostavlja Institutu za zaštitu zdravlja Srbije najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Godišnji izveštaj o kretanju tuberkuloze i rezistenciji Mycobacterium tuberculosis, Institut za plućne bolesti i tuberkulozu Republike Srbije dostavlja Institutu za zaštitu zdravlja Srbije najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA, ODVOJENIH RAČUNA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE OPERATORA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011)
• Rok za dostavljanje pojedinačnih službenih finansijskih izveštaja iz stava 1. ovog člana Agenciji je 31. mart, za prethodnu poslovnu godinu.
• Do početka izveštavanja Agencije po modelu tekućih troškova u rokovima utvrđenim u članu 46. ovog pravilnika, operator sa ZTS je dužan da polugodišnje i godišnje izveštava Agenciju po modelu istorijskih troškova prema utvrđenim rokovima i to za:
- dostavljanje liste ključeva za alokaciju do 31. januara;
- davanje saglasnosti Agencije na ključeve za alokaciju, kao i na uključivanje drugih rashoda operatora sa ZTS u kalkulaciju cene koštanja usluga elektronskih komunikacija ako oni nisu već uključeni u troškove sopstvenog kapitala do 1. marta;

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA PLANA MERA ZA OTKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE NERAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI POLOVA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O NJEGOVOM SPROVOĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 89/2010)
• Plan mera iz prethodne godine dostavlja se Ministarstvu zajedno sa Izveštajem o njegovom sprovođenju, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZVEŠTAVANJA JAVNIH DRUŠTAVA I OBAVEŠTAVANJU O POSEDOVANJU AKCIJA SA PRAVOM GLASA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
• Javno društvo (otvorena akcionarska društva, kao i sva druga pravna lica koja su javnom ponudom izdala dužničke hartije od vrednosti, do njihovog dospeća), a čije su hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište (berzansko i vanberzansko) dužno je da Komisiji, organizatoru tržišta i brokersko-dilerskom društvu sa kojim ima zaključen ugovor, dostavi:

• Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja tog društva za prvo polugodište tekuće godine, akcionarsko društvo dužno je da objavi od 15. marta do 15. maja iste godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DODELJENIH PROIZVOĐAČKIH KODOVA I IZDATIH LICENCI, O SADRŽINI ZAHTEVA I DOKAZIMA KOJIMA SE POTVRĐUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE, O IZGLEDU I SADRŽINI LICENCE I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE OPTIČKIH DISKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. marta 2012. godine.

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 26/2010)
• Saobraćajni znakovi koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika postavljeni na stubove komunalnih instalacija moraju se ukloniti i postaviti na način propisan odredbama ovog pravilnika najkasnije do 1. marta 2012. godine.

PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 83/2010)
• Zahtevi za preknjižavanje, mogu se uneti u sistemu izvršenja budžeta do 31. marta naredne godine.

PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU SAVEZNOG INSPEKTORA ZA ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ ("Sl. list SRJ", br. 28/2001)
• Letnje službeno odelo koristi se od 1. aprila do 30. septembra, a zimsko službeno odelo - od 1. oktobra do 31. marta tekuće godine.

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROGRAMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG REVIZORA I REVIZORA ("Sl. list SRJ", br. 13/2000, 14/2000 - ispr., 33/2002 i 54/2002)
• Prijava za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog revizora i revizora (br. 1) podnosi se za sve predmete koje kandidat polaže, zaključno do 31. marta tekuće godine za majski ispitni rok, odnosno do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok.

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. marta 2012. godine a odredbe člana 20. primenjuju se po isteku dve godine od dana njegovog stupanja na snagu.

PRAVILNIK O UNIFORMI, OZNAKAMA, SVEČANOM ODELU, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010 i 50/2011)
• Rukovodilac Službe u obavezi je da za svaku kalendarsku godinu zaključno sa 31. martom tekuće godine sačini plan i program obuke rukovanja naoružanjem i opremom, plan i program gađanja i da se stara o realizaciji istog.

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RADIOAKTIVNIM OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011)
• Izveštaj o obavljenom popisu dostavlja se Agenciji najkasnije do 1. marta naredne godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O USLOVIMA DRŽANJA, NAČINU OBELEŽAVANJA I EVIDENTIRANJA DIVLJIH ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2010)
• O predviđenim aktivnostima obeležavanja obeleživač obaveštava Ministarstvo, unosi podatke o obeležavanju životinja u centralnu bazu, vodi evidenciju o obeležavanju i Ministarstvu podnosi izveštaj o obeležavanju u pisanom ili elektronskom obliku najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU KADROVA, OPREME I PROSTORA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZEĆE ILI DRUGO PRAVNO LICE ZA VRŠENJE MERENJA I ISPITIVANJA RADA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA, PRIPADAJUĆIH SREDSTAVA, ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE OPREME I TERMINALNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 3. marta 2012. godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)
• Skupština Društva najkasnije do 31. marta usvaja:
1) izveštaje revizora i godišnje finansijske izveštaje Društva i
2) izveštaje revizora i godišnje finansijske izveštaje otvorenih fondova kojima upravlja.
• Društvo je dužno da Komisiji dostavlja:
1) do 31. marta tekuće godine - godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu sa revizijom - za Društvo i OIF i ZIF kojim ono upravlja,

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KASTODI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2011)
• Kastodi banka dužna je da dostavi Komisiji:
1) mesečne izveštaje o poslovanju (na obrascu KB mesečni izveštaj, koji je dostupan na internet stranici Komisije) - do 15. u mesecu za prethodni mesec,
2) godišnje izveštaje o poslovanju (na obrascu KB godišnji izveštaj, koji je dostupan na internet stranici Komisije) - do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu,
3) obaveštenje o promeni propisanih uslova za obavljanje delatnosti za koju je dobijena dozvola - u roku od 8 dana od dana nastanka te promene,

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2009 i 94/2010)
• Prijava se podnosi do 31. marta tekuće godine za majski ispitni rok, odnosno do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok.

PRAVILNIK O VRSTAMA POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE SE MOGU VRŠITI DODATNA ISPITIVANJA SORTE I METODAMA ISPITIVANJA SORTI TOG BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2011)
• Da bi se sorta poljoprivrednog bilja dodatno ispitala uzorci semena sorte dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, za:
1) sortu kukuruza do 1. aprila tekuće godine;
2) sortu suncokreta do 15. marta tekuće godine;
3) sortu šećerne repe do 1. marta tekuće godine.
• Rok za sejanje sorte poljoprivrednog bilja koja se dodatno ispituje je za:
1) sorte kukuruza do 25. aprila tekuće godine;
2) sorte suncokreta do 15. aprila tekuće godine;
3) sorte šećerne repe do 31. marta tekuće godine.

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Rukovodilac korisnika javnih sredstava izveštava ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu podnošenjem odgovora na upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju.

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)
• Rukovodilac interne revizije dostavlja godišnji izveštaj iz stava 2. ovog člana rukovodiocu korisnika javnih sredstava do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
• Rukovodilac korisnika javnih sredstava dostavlja godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvor: Redakcija, 29.2.2012.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu martu 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Mart / April 2012. godine •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Instruktor za finansijsko tržište: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2012. godine •

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU FIREWALL UREĐAJA: Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je 10. mart 2012. godine, a rok za dostavljanje ponuda je 16. mart 2012. godine

Registar nacionalnog Internet domena Srbije je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku firewall uređaja.

Na osnovu Pravilnika o sprovođenju postupka nabavke fondacija Registar nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: Naručilac) poziva sva zainteresovana pravna lica da uzmu učešće u otvorenom postupku za nabavku firewall uređaja za potrebe postojećeg informacionog sistema.

Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku nabavke. Pravo učestvovanja u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja dostave dokaze i obrasce tražene u konkursnoj dokumentaciji. Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju zaključno sa 10.03.2012. godine, slanjem zahteva za dostavu dokumentacije, putem elektronske pošte, na sledeću adresu: kancelarija@rnids.rs

Formular zahteva za dostavu dokumentacije može se preuzeti sa veb sajta RNIDS.

Konkursna dokumentacija će biti dostavljena elektronskom poštom na adresu kontakt osobe navedene u zahtevu.

Rok za podnošenje ponuda je 16.03.2012. godine do 16 časova. Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom, a Naručilac će je po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponuđaču.

Izvor: Vebsajt Registra nacionalnog internet domena Srbije, 29.2.2012.

ODRŽANA KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI": Oprema za uvođenje e-uprave je testirana i instalirana, a lokalnim samoupravama će biti na raspolaganju kada se utvrdi procedura njenog korišćenja

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković potvrdio je danas da je nabavljena oprema za uvođenje elektronske uprave (e-uprave) u Srbiji.

Marković je na konferenciji "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" istakao da vrednost opreme iznosi 2,5 miliona evra, i dodao da je ona testirana i instalirana, dok će lokalnim samoupravama biti na raspolaganju kada se utvrdi procedura njenog korišćenja.

On je napomenuo da je preduzet niz mera za uvođenje e-uprave, kojom se povećava efikasnost rada u državnim organima i unapređuje komunikacija sa građanima i privrednim subjektima.
Ministar je naveo da je već uveden sistem za obradu i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga građana, kao i za razvoj jedinstvenog biračkog spiska.

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Srbiji, u okviru programa IPA 2010, koji je počeo u ferbuaru 2011. godine i planirano je da traje 18 meseci.


Glavni cilj projekta "Podrška razvoju e-uprave u Srbiji" jeste uspostavljanje nekih od elemenata infrastrukture e-uprave u skladu sa standardima EU u oblasti zaštite podataka, uz podsticanje efikasnosti i transparentnosti javne uprave.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.2.2012.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA APROKSIMACIJU U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE: Predviđena su ulaganja u iznosu od 10,5 milijardi evra u narednih 10 godina u cilju ispunjavanja standarda predviđenih Poglavljem 27 Upitnika EK u pregovorima za članstvo u EU

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić izjavio je danas da je Srbija u oblasti životne sredine u potpunosti usaglasila svoje zakonodavstvo sa evropskim i da je spremna da nakon dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU započne pregovore o najzahtevnijem poglavlju 27 Upitnika EK.

Dulić je na konferenciji "Zelena Srbija", održanoj u hotelu Hajat, istakao da je donošenje svih zakona i podzakonskih akata u oblasti životne sredine među najvećim uspesima ove Vlade, uz napomenu da u narednom periodu treba pažljivo pratiti njihovu primenu na lokalnom nivou širom Srbije.

On je ukazao na to da je poglavlje 27 u pregovorima najobimnije jer čini više od trećine pregovora za prijem, ali i dodao da ono ima najduže rokove za dostizanje standarda koji su najviši u svetu.

Ministar je naveo da Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011 - prim. red), koja sadrži ekonomske i finansijske mehanizme za domaća i inostrana ulaganja, predviđa ulaganje u iznosu od 10,5 milijardi evra u narednih 10 godina u cilju ispunjavanja svih predviđenih standarda.

Od te sume, kako je precizirao, 5,6 milijardi evra biće uloženo u sektor voda, u upravljenje otpadom 2,8 milijardi evra, a za smanjivanje industrijskog zagađenja i buke 1,3 milijarde evra.

Prema njegovim rečima, Srbija kao mala zemlja ne može sama to da finansira, tako da će pomenuta sredstva biti obezbeđena javno-privatnim partnerstvima, iz evropskih fondova i delom iz republičkog budžeta.

Dulić je istakao da je za vreme mandata ove Vlade u oblasti "zelene ekonomije" u Srbiji zaposleno približno 8.000 ljudi, uz napomenu da se do isteka njenog mandata planira povećanje tog broja za još 2.000 radnika.

Ministar je podsetio na to da su u prethodnih nekoliko godina otvorene regionalne deponije u Leskovcu, Pirotu, Jagodini, Lapovu i Užicu, a da se grade ili su u pripremi u Šapcu, Zaječaru, Smederevu i Kraljevu.

Takođe, kako je dodao, započeta je i izgradnja 30 reciklažnih centara u Srbiji, a otpad se sada organizovano uklanja sa 80 odsto teritorije, sa tendencijom da na tom planu uskoro bude pokrivena teritorija čitave zemlje.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer ukazao je na to da je poglavlje 27 u pregovorima za članstvo u EU, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, najobimnije, i da Srbiju čeka dosta posla u dostizanju visokih ekoloških standarda koji su na snazi u Uniji.

Dežer je naglasio da je EU u poslednjih 10 godina pomogla Srbiju sa 2,2 milijarde evra, od čega je više od 25 odsto sredstava bilo namenjeno oblasti životne sredine.

Industrija životne sredine u EU učestvuje sa 2,5 odsto bruto domaćeg proizvoda i u toj oblasti zaposleni su milioni ljudi, napomenuo je on.

Direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor ukazao je na to da je "zelena ekonomija" nekada bila skupa, a da se sada sve više razvija, kao i da će Svetska banka nastaviti da pomaže Srbiju u toj oblasti.

Brefor je istakao da Srbija ima odlične prirodne resurse, uz ocenu da to treba da iskoristi i privuče investicije u oblasti čiste energije i ekoturizma.

Konferenciju "Zelena Srbija" organizovala je "Biznis info grupa", pod pokroviteljstvom Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije.

Skup je okupio predstavnike biznisa iz raznih oblasti zelene ekonomije, kao i zvaničnike Vlade Srbije, Evropske unije, međunarodnih institucija i poslovnih asocijacija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.2.2012.

SEMINARI POD NAZIVOM "UČEŠĆE JAVNOSTI KROZ LOKALNA PARTNERSTVA": Biće Održani 12, 13. I 14. marta 2012. godine u Leskovcu, Pirotu I Babušnici. Rok za prijavu je 9. mart 2012. godine.

Građanske inicijative, Tim TRI i Opšta udruženja preduzetnika Leskovca, Pirota i Babušnice pozivaju sve zainteresovane predstavnike/ce lokalne zajednice iz ova tri mesta na jednodnevne seminare pod nazivom "Učešće javnosti kroz lokalna partnerstva".

Seminari se održavaju u sledećim terminima:

- Leskovac: 12. mart 2012. u prostorijama Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom (Južnomoravskih brigada bb - stari zanatski kod pošte); od 8:30 do 18:00
- Pirot: 13. mart 2012. u sali hotela "Gali" (Srpskih vladara 175); od 8:30 do 18:00
 -Babušnica: 14. mart 2012. u restoranu "UR Slavuj" (Saše Ivkovića 60); od 9:30 do 19:00

Ovde možete preuzeti prijavne formulare za sva tri seminara. http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4828&sectionId=1 (ONLINE)

Svi zainteresovani svoje učešće na seminarima mogu potvrditi na e-mail adresu dejana@gradjanske.org ili na telefon 011/3284-193 do 9. marta (petak) 2012. godine. Kontakt osoba je Dejana Mitev.

Za one koji se prvi put prijavljuju, potrebno je da E-mail-om pošalju popunjen formular. Napominjemo da je broj mesta za seminar ograničen.

Seminari su namenjeni predstavnicima organizacija civilnog društva, MSP, lokalne samouprave i ostalim predstavnicima lokalne zajednice kao potencijalnim akterima u uspostavljanju lokalnih partnerstava, a prilagođen je njihovim potrebama i kapacitetima koji su prethodno utvrđeni analizom.

Seminar je zamišljen kao interaktivan događaj, sa vežbama i praktičnim radom, kao i obiljem materijala koji ćemo podeliti učesnicima za dodatno upoznavanje sa temom. Za učesnike/ce seminara obezbeđena je hrana i osveženje.

Ovaj seminar se održava u okviru projekta koji Građanske inicijative realizuju u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije i Asocijacijom malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije (APPS), a finansira Evropska unija.

Cilj ovog projekta je da kroz uključivanje javnosti i međusektorsku saradnju u vidu uspostavljanja lokalnih partnerstava (LP), doprinese rešavanju lokalnih socio-ekonomskih problema.
Projektom je planirano i iniciranje Programa za uspostavljanje LP oko identifikovanih socio-ekonomskih problema, kao i lokalna kampanja za promociju koncepta LP i budućeg nacrta Memoranduma o upostavljanju LP kako bi se uključio što veći broj zainteresovanih učesnika koji mogu da doprinesu rešavanju određenog problema. Po potrebi biće obezbeđena i dodatna podrška lokalnim organizacijama/institucijama u vidu svake vrste konsultacija.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.2.2012.

BESPOVRATNA POMOĆ LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predstavnicima 25 opština dodeljena bespovratna pomoć u iznosu od 2,6 miliona evra za projekte socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica u okviru programa koji će finansirati EU

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer uručili su danas predstavnicima 25 opština bespovratnu pomoć u iznosu od 2,6 miliona evra za projekte socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica u okviru programa koji će finansirati EU.

Ljajić je na svečanosti uručenja ugovora, održanoj u Palati Srbije, naveo da je Srbija sa 74.500 izbeglih i približno 200.000 interno raseljenih osoba 13. zemlja u svetu i prva u Evropi po broju izbeglica.

Ministar je napomenuo da je 1996. godine u Srbiji bilo oko 700 kolektivnih centara i skoro 600.000 izbeglica, pri čemu je od tada do danas urađen veliki posao na rešavanju tog problema.

On je istakao da je taj posao završen zahvaljujući naporima Komesarijata za izbeglice, EU i međunarodne zajednice, i dodao da 3.500 ljudi i dalje živi u kolektivnim centrima.
Sve dok u potpunosti ne bude rešeno pitanje izbeglih lica neće biti ozbiljnog pomirenja u regionu, saopštio je Ljajić.

On je naglasio da je projektima socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica dodeljen novac u iznosu od 41.000 do 133.000 evra i da se većina njih, odnosno 21 projekat, odnosi na kućnu negu i pomoć osobama sa invaliditetom.

Kroz te projekte biće zaposleno skoro 150 osoba koje će proći neophodnu obuku, naveo je Ljajić.

Komesar za izbeglice Vladimir Cucić izrazio je nadu da će u narednih pet do osam godina 16.780 porodica dobiti krov nad glavom, da će se neki vratiti u svoje domove u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i da će tako biti rešeno izbegličko pitanje u Srbiji.

Dežer je saopštio da je na konkurs prijavljeno 37 projekata, a izabrano 25, i napomenuo da u njihovom sprovođenju učestvuje 28 opština.

Opštine koja su dobile bespovratna sredstva su Batočina, Mladenovac, Kraljevo, Zvezdara, Čukarica, Temerin, Surdulica, Savski venac, Zaječar, Novi Sad, Beočin, Vlasotince, Žabari, Alibunar, Paraćin, Aleksinac, Pećinci, Kragujevac, Subotica, Knjaževac, Knić, Kuršumlija, Bela Palanka, Bojnik i Zemun.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.2.2012.

NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA USPOSTAVLJEN PORTAL ZA INFORMACIJE O BIODIVERZITETU

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je u saradnji sa Kancelarijom UNDP i Agencijom za zaštitu životne sredine uspostavilo "clearing-house mechanism" (CHM) - web portal za informacije o biodiverzitetu, kao jednu od obaveza iz Konvencije o zaštiti biološke raznovrsnosti. Srpski CHM portal se hostuje u Evropskoj agenciji za životnu sredinu, a dostupan je na adresi: http://biodiverzitet-chm.rs/ (ONLINE).

Ovim se Srbija pridružuje velikom broju zemalja koji su CHM već uspostavile. Na sajtu Ministarstva www.ekoplan.gov.rs sa leve strane nalazi se baner/link za CHM.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 27.2.2012.

ZDRAVSTVENI SAVET SRBIJE-OBAVEŠTENJE: Zdravstveni savet Srbije objavio obaveštenje da je doneo odluku da je obaveza organizatora kontinuirane edukacije koji podnosi zahtev za akreditaciju programa da priloži i potvrdu da predloženi program za akreditaciju predstavlja ličnu intelektualnu svojinu organizatora

Na sastanku Radnog tela Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika održanog 17.01.2012. godine odlučeno je da je obaveza organizatora kontinuirane edukacije koji podnosi zahtev za akreditaciju programa da priloži i potvrdu da predloženi program za akreditaciju predstavlja ličnu intelektualnu svojinu organizatora.

U slučaju kada organizator nije izvorni autor materijala neophodno je da to navede u aplikaciji (i to u okviru recenzije) i da dostavi ovlašćenje nadležnog lica za korišćenje tuđe intelektualne svojine (testova, video zapisa, slajdova i dr.) gde će biti definisano u kom obliku i u kom obimu je dozvoljeno korišćenje tuđe intelektualne svojine.

Odluka je jednoglasno doneta zbog nastalih problema na koje nam je ukazao Evropski Resuscitacioni Savet, kao i Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (European Resuscitation Council, Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore, Dopis ZSS Evropskom resuscitacionom savetu, Dopis ZSS Resuscitacionom savetu Srbije i Crne Gore).

Izvor: Vebsajt Zdravstvenog saveta Srbije, 27.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA (PROJEKATA) U OBLASTI STUDENTSKOG STANDARDA - UVOĐENJE, NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE HACCP I ISO SISTEMA U STUDENTSKIM CENTRIMA U AP VOJVODINI ZA 2012. GODINU:

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine

Na osnovu člana 8. razdeo 10, čl. 19, 20, 23. i 24. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red), člana 36. stav 2. i člana 53. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnja i održavanje haccp i iso sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini za 2012. godinu.

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, finansirati/sufinansirati programe (projekte) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnju i održavanje HACCP i ISO sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studentski centri u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

• uvođenje sistema HACCP i ISO u studentske centre,
• nadogradnja sistema HACCP i ISO u studentskim centrima i
• održavanje sistema HACCP i ISO u studentskim centrima.

USLOVI KONKURSA:

I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekata),
2. postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekata).

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1. kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj i značaj programa/projekta, opis, mesto primene, vreme realizcije i sl.);
2. detaljan finansijski plan programa (projekta);
3. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice rešenjem, na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnom listu "Dnevnik" i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Za konkurs - programi (projekti) u studentskom standard, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)
 Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Dokumenti/Konkursi/2012/Studentski_standard/Konkurs%20za%20finansiranje%20programa%20u%20oblasti%20studentskog%20standarda.doc (ONLINE)

Upitnik za ustanove studentskog standarda za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti studentskog standarda u AP Vojvodini za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU:

Rok za podnošenje prijave je 30. mart 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisuje konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.850.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 30.03. 2012. godine.

Prijava mora da sadrži:

• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Registrovane crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i organizacije i ustanove čiji su one osnivači, pravo na dodelu sredstava mogu ostvariti putem zahteva koji podnose neposredno pokrajinskom sekretaru u toku godine.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

- pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:

- koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

- koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
- koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
- bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
- koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2012. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Konkursi/2012/verske/Konkurs_verske.pdf

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA U MEĐUGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine

Na osnovu Odluke o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010, 14/2011 i 1/2012 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu
Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u AP Vojvodini, i to: na iznos od 130.000.000,00 dinara za prevoz učenika srednjih škola i 40.000.000,00 dinara za prevoz studenata.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

1. Učenički prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj učenika srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2011).

2. Studentski prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj studenata u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine (grada); svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija; i
• mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju uslove iz prethodne alineje.

3. Način podnošenja zahteva

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22. februara 2012. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom "Za konkurs - regresiranje prevoza", Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade APV).

4. Odlučivanje po zahtevima

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat (Komisija) zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnim novinama "Dnevnik" i na Internet sajtu Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.
Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Upitnik za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2012. godinu i Upitnik za regresiranje prevoza studenata za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

FOND ZA RAZVOJ NAJAVIO DA SE OČEKUJE 13 MILIJARDI DINARA ZA KREDITIRANJE PRIVREDE U 2012. GODINI:

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 5. marta, a novine ove godine su odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva i smanjenje limita za odobravanje kredita

Fond za razvoj najavio je da se očekuje 13 milijardi dinara za kreditiranje privrede u 2012. godini.

Kamate bi trebalo da ostanu iste, izuzev njihovog smanjenja kod kredita za preduzetnike. Ona sada iznosi 3,5 odsto godišnje ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka, odnosno 2 odsto ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija. Posebnu pažnju Fond će posvetiti i starim zanatima.

Kamatne stope u 2012. godini kreću se, inače, od jedan do 4,5 odsto i zavise od sredstava obezbeđenja i razvijenosti sredine u kojoj posluje privredni subjekat.

Ove godine novina je odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva, za šta je planirano 200 miliona dinara. Krediti bi bili od pola miliona do pet miliona dinara, sa kamatnom stopom od dva do tri odsto godišnje I grejs periodom od 12 meseci.

Druga novina je smanjenje limita za odobravanje kredita.

"Programom Fonda predviđeno je značajno ograničenje sredstava za velike privredne subjekte, a prioritet u kreditiranju imaće mala i srednja preduzeća. I sama procedura odobravanja kredita za njih će biti pojednostavljena", izjavila je Slađana Backović, direktorka Fonda za razvoj.

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 05. marta.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2012. godine

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 - prim. red), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva je 500.000 dinara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. septembra 2012. godine.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

• Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red).

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:

- izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko rekreativnog i zabavnog sadržaja;
- restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
- kapacitete ugostiteljske ponude;
- dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
- nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
- unapređenje marketinga domaće turističke ponude;

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Integralni tekst konkursa i prateći materijali dostupni su na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja: http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

USVAJANJEM 27 ZAKONA I POTVRĐIVANJEM UGOVORA I SPORAZUMA SKUPŠTINA RS ZAOKRUŽILA DRUGU VANREDNU SEDNICU

Tanjug

Poslanici republičkog parlamenta usvojili su 27 zakona kojim potvrđuju međunarodne sporazume i ugovore, među kojima i one kojim Srbija daje garancije za zaduživanje nekoliko javnih preduzeća, poput EPS-a, JAT-a i Galenike, u ukupnom iznosu od oko 1,3 milijarde evra.

Usvajanjem 27 zakona i potvrđivanjem ugovora i sporazuma Skupština Srbije je zaokružila drugu vanrednu sednicu i završila period vanrednog zasedanja parlamenta, budući da od sutra ulazi u period redovnog zasedanja, ali je, s obzirom na rokove za raspisivanje i održavanje parlamentarnih izbora, još neizvesno da li će u tom periodu biti sednica.

Poslanici su odobrili garanciju Srbije kod četiri komercijalne banke, po zaduženju farmaceutske kompanije “Galenika” u iznosu od 70 miliona evra, koja će biti upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza te kompanije.

Odobrena je garancija Srbije u korist Komercijalne banke po zaduženju akcionarskog društva "Jat Airways", kojim je predviđeno preuzimanje obaveze garanta da izmiri obaveze zajmoprimca po zaduženju u iznosu od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, a koje će biti upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza.

Poslanici su potvrdili da Srbija da garanciju u korist “Uni kredit” banke po zaduživanju "Jat tehnike" od pet miliona evra za dogradnju hangara 2, nastavak održavanja aviona tipa "Boing 737 NG" i tipa "Airbus 320".

Poslanici su usvojili zakon kojim Srbija garantuje za izmirivanje obaveza Građevinske direkcije Srbije, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne "Stepa Stepanović" u Beogradu u iznosu od 35 miliona evra u korist "Hipo Alpe-Adria banke Beograd i "Sosijete ženeral banka Srbija".

Poslanici su odobrili da Srbija daje garanciju u korist "Japan International Cooperation Agency" za zajam Elektroprivrede Srbije za finansiranje izgradnje postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu "Nikola Tesla".

Poslanici su potvrdili i ugovor o garanciji između Srbije i Evropske investicione banke "Grad Beograd most na Savi/a, Grad Beograd most na Savi/b i prilazni putevi", kojim se obezbeđuje nesmetan završetak radova na novom mostu na Savi i prilaznih saobraćajnica, koje će omogućiti lakšu lokalnu i tranzitnu saobraćajnu cirkulaciju kroz Beograd.

Takođe, poslanici su potvrdili Ugovor o garanciji između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj za male hidroelektrane.

Potvrđen je i ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu paket projekta "Kostolac-B power plant projects" između Vlade Srbije kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao zajmodavca, koji predviđa da će kineska banka Vladi Srbije staviti na raspolaganje kreditna sredstva, čiji zbirni iznos ne može biti veći od 293 miliona dolara.

Poslanici su potvrdili i Sporazum o zajmu kod Vlade Azerbejdžan za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763, koji je potpisan 2. februara 2012. godine od 300 miliona evra.

Poslanici su potvrdili i Finansijski ugovor o unapređenje objekata pravosudnih organa između Srbije i Evropske investicione banke, Sporazum između vlada Srbije i Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, kao i između Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama sa izjavama Srbije i država članica EU o odricanju od tužbi.

Potvrđeni su i sporazumi Srbije i Slovačke o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama, kao i između Srbije i Turske o međusobnoj zaštiti poverljivih informacija i materijala razmenjeni u okviru saradnje u oblasti vojne industrije.

Posle razmatranja amandmana u Skupštini Srbije na predlog zakona o zaduživanju za potrebe "Galenike", Obradović je, kao predstavnik Vlade na sednici, rekao da će novac vratiti to preduzeće u narednih sedam godina, uz grejs period od dve godine, i to isključivo iz sopstvenih izvora. Potraživanja 'Galenike' prema veledrogerijama iznosi više od 85 miliona evra.

KVALITET RADA SUDIJA SE PONOVO RAČUNA SAMO U ODNOSU NA MERITORNE ODLUKE KOJIMA SE OKONČAVA POSTUPAK

Tanjug

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je danas Tanjugu da je raspustila Komisiju za dalje unapređenje poslovne aplikacije u sudovima, i povukla njenu odluku da se kvalitet rada u sudovima u AVP poslovnom softveru računa u odnosu na sve materije i sve odluke, bilo meritorne ili ne.

Ni do kakvih promena u utvrđivanju merila i kriterijuma u kvalitetu rada sudija iz izveštaja nije došlo, a samim tim nije bilo nikakvih posledica, rekla je Malović, ističući da je nedopustivo to što Komisija svoje odluke nije prvo dostavila Visokom savetu sudstva (VSS), čime je prekoračila svoja ovlašćenja.

"Mandat Komisije je bio da se isključivo bavi tehničkim pitanjima koja se odnose na informatičko softverska rešenja, a ne i da ulazi u pitanje vrednovanja rada sudija, jer je to u isključivoj nadležnosti Visokog saveta. Zbog utvrđenog propusta raspustila sam Komisiju i pokrenula postupak za utvrđivanje kako je došlo do propusta i ko je za njih odgovoran", istakla je Malović.

Ministarstvo pravde je osnovalo tu komisiju u novembru 2011. od predsednika sudova i predstavnika ministarstva.

Isti stav je zauzeo i Visoki savet sudstva na jučerašnjoj sednici, posle raspravljanja o dopisu Društva sudija Srbije u vezi izmenjenog prikazivanja kvaliteta rada sudija u izveštajima o radu sudova.

Kvalitet rada sudija se ponovo računa samo u odnosu na meritorne odluke kojima se okončava postupak.

CILJ AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE JE DA PREVENTIVNO UTIČE NA SPREČAVANJE KORUPCIJE IZJAVLJUJE DIREKTORKA AGENCIJE

Naslovi net

Cilj Agencije za borbu protiv korupcije nije da se suprotstavlja državnim organima, već da preventivno utiče na sprečavanje korupcije, kaže Zorana Marković.

"Suprotstavljanje državnim organima ne vodi ničemu. Osnov našeg postupanja je partnerski odnos sa njima. Uspeli smo da ubedimo državne funkcionere da nismo tu samo da ih skeniramo i gonimo, već da im ukažemo na preventivne aktivnosti koje treba sprovesti", rekla je Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije.

Ona je ukazala da takozvana četvrta grana vlasti - regulativno telo - još nije zaživela u srpskom društvu i dodala da prevencija korupcije hramlje u mnogim društvima, a posebno u srpskom.

"Još uvek je na delu model da smo iznenadjeni da neka institucija počne da radi ono zbog čega je i osnovana... Ono što je važno je da naučimo institucionalno da komuniciramo, a ne samo kroz afere podmetanja i klevete", poručila je Zorana Marković.

Objasnila je da Agencija nije vladina institucija, već je nju 2010. osnovala Skupština Srbije, a, kako je dodao član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić, njene funkcije su nadzor, kontrola, prevencija i regulacija.

Ona je navela da Agencija ima problem sa tri stranke - Liberalno-demokratskom partijom koja otvoreno promoviše stranački izborni program "Preokret", što nije u skladu sa zakonom; Ujedinjenim regionima Srbije jer su oni registrovani kao nevladina organizacija; i G17 plus, ne obrazloživši u čemu je problem sa tom strankom.

Profesor Čedomir Čupić je istakao da je izvor korupcije u ljudskoj prirodi, "u njenoj pohlepi", i da je nužno izgraditi mehanizme kontrole te pohlepe. On je naglasio da su političke elite te koje najpre treba da imaju volju da zaustave korupciju i da je neophodno u tom smislu naći sistemsko rešenje.

On je dodao da je "dobar zakon najveći autoritet" i da pod njegovom kapom treba da budu svi, pa i predsednik države, navodeći kao primer neke svetske zemlje, poput Brazila i Hongkonga, koje su se strogom zakonskom regulativom i primenom izborile sa ogromnom korupcijom.

PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU ZAVRŠIO ISTRAGU PROTIV RADNIKA OBEZBEĐENJA SPECIJALNOG SUDA

 Tanjug

Prvi osnovni sud u Beogradu završio je istragu protiv tri pripadnika službe obezbeđenja, koji se sumnjiče da su pomogli Sretku Kaliniću i Željku Milovanoviću u pokušaju bekstva iz posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u zgradi Specijalnog suda 7. februara, izjavila je danas Tanjugu portparol suda Snežana Ivković.

Posle saslušanja svih predloženih svedoka, sud je spise predmeta 24. februara prosledio tužilaštvu, precizirala je Ivkovićeva.

Tužilaštvo ima rok od 15 dana od dostavljanja spisa da odluči da li će protiv osumnjičenih stražara Ninoslava Strahinića, Nenada Mitrovića i Dragiše Grkovića podneti optužnicu, zatražiti dopunu istrage ili odustati od krivičnog gonjenja.

Istraga protiv njih spovedena je zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje bekstva pritvorenom licu, a pritvor u kom se i dalje nalaze određen im je zbog opasnosti da bi u toku istrage mogli da utiču na svedoke, kao i da bi mogli da ponove krivično delo.

Za krivično delo za koje se terete zaprećena je kazna od jedne do osam godina zatvora.

FISKALNI SAVET PREPORUČUJE ZNAČAJNO SMANJIVANJE JAVNIH RASHODA

RTV, Beta

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da će javni dug uskoro doći do nivoa od 55 odsto BDP-a, što je neodrživo, ako se značajno ne smanje rashodi.

"To znači da nema povećanja penzija i plata i da mora da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru", istakao je Petrović za najnoviji broj nedeljnika "Novi magazin".

On je naveo da će dug biti neizdrživ, "čak i po relativno optimističnom scenariju, uz smanjenje deficita po sadašnjim fiskalnim pravilima i oporavak privrede po stopama od tri, pa možda i četiri odsto".

"To je tih 55 odsto BDP-a u 2015. godini, odnosno od 60 odsto BDP-a kad se doda restitucija. U tom slučaju prestaje da bude važno što se krši zakon, odnosno što je javni dug mnogo premašio dozvoljenih 45 odsto BDP-a, već se postavlja pitanje kako ćemo mi taj dug uopšte da vraćamo, odnosno, da li bi stranci Srbiji uopšte pozajmljivali pri toj veličini javnog duga", kazao je Petrović.

Kako je istakao, neophodne su radikalne mere koje će sprovesti nova vlada i novi parlament - smanjenje fiskalnog deficita, veće od onog predviđenog fiskalnim pravilima, kako bi se predupredio crni scenario.

"Samo uz rigoroznu štednju, s jedne strane, i privredni oporavak, s druge, moći ćemo da računamo da udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu, za tri-četiri godine počne da pada i da se 2016. spusti ispod zakonskog maksimuma od 45 odsto BDP-a", kazao je on i dodao da je neophodno smanjiti rashode, i to tri četvrtine, dok bi jedna četvrtina došla preko većih prihoda, većih poreza.

Petrović je ocenio da, ako je reč o četiri odsto BDP-a, odnosno 1,4 milijarde evra, za tri procentna poena ili 1,04 milijarde evra treba da se smanje rashodi, a za jedan procentni poen, oko 360 miliona evra, da se povećaju prihodi.

"Nema jednog velikog poteza kojim taj problem može da se reši. Plate i penzije su prva stvar. Tu nema nikakvog prostora za labavljenje. Ono što zakon o penzijama predviđa to je maksimalno što može da se uradi. Ne može ništa dodatno da se obećava. Isto važi i za plate", ukazao je Petrović.

On je ocenio da broj od 530.000 zaposlenih u javnom sektoru mora da se smanji, kroz kompletnu reformu javnog sektora, da se vidi koji su poslovi zaista potrebni, a koji nisu, i na kojim sektorima ima viška zaposlenih.

Kapitalne investicije, kako je ocenio, ne treba smanjivati, već možda i povećati sa četiri na pet odsto BDP-a.

SEDNICA ODBORA ZA INDUSTRIJU

Tanjug

Na sednici Odbora za industriju Skupštine Srbije prva tačka dnevnog reda je razmatranje Predloga strategije upravljanja mineralnim resursima Srbije do 2030. godine.

Strategija predstavlja sistematsko planiranje svih aspekata u oblasti mineralnih resursa, njihovom uređenju, organizovanju, upravljanju i zaštiti.

Na sednici će takođe biti reči i o Statutu agencije za energetiku Republike Srbije.

ROBI KOJA PODLEŽE AKCIZAMA NIJE DOZVOLJEN PROLAZ NA ADMINISTRATIVNIM PRELAZIMA

RTV, Beta

Na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje službenici Euleksa danas su delili letak u kome su putnike obavestili da robi koja podleže akcizama neće biti dozvoljen prolaz, već samo preko Merdara.

U obaveštenju se navodi da su prelazi Brnjak i Jarinje otvoreni za putnički saobraćaj i za nekomercijalnu robu, a da će roba koja ulazi preko prelaza Brnjak biti poslata na carinski terminal u južnom delu Mitrovice radi plaćanja obaveza i odobravanja uvoza.

"Do daljeg nije dozvoljen ulaz komercijalne robe preko prelaza Jarinje", piše u letku uz naznaku da je cilj tih mera da se procedure pojednostave i pojasne svima.

Navodi se da će se pravila o tretiranju lične i komercijalne robe koja ulazi na Kosovo na prelazima Brnjak i Jarinje primenjivati na isti način kao i na svim drugim prelazima, u skladu sa kosovskim zakonom o carini.

Tako će se primenjivati Uredba o dozvoljenim količinama alkohola i duvanskih proizvoda i o dozvoljenim količinama druge robe koja se može pronaći u ličnom prtljagu putnika (pivo, vino, alkoholna pića, parfemi, cigarete i duvanski proizvodi), u vrednosti od 175 evra, uz napomenu da "putnicima mlađima od 17 godina možda neće biti dozvoljen uvoz takve robe".

U letku se navodi da, u slučaju prehrambenih namirnica i druge robe, uvezenih za ličnu i porodičnu potrošnju, koje nisu komercijalnog karaktera biće dozvoljen uvoz uz odobrenje carinskog službenika.

To se odnosi na, na primer, paradajz, krompir, ostalo povrće, namirnice u konzervama, hleb, mleko, male količine mesnih proizvoda, nekomercijalne male količine materijala za izgradnju u domaćinstvima za ličnu upotrebu (cigle, drva, gipsane ploče i alate, nameštaj i ostali uređaji za domaćinstvo).

"Redovan ili učestali uvoz malih količina uređaja za domaćinstvo i građevinskog materijala može biti tretiran kao komercijalni uvoz i takva robe će biti upućena na carinski terminal u južnoj Mitrovici radi naplate poreza na uvoz robe ili može biti odbijen uvoz takve robe", stoji kao upozorenje na kraju letka.

PETICIJA STUDENATA ZA REFORMU OBRAZOVANJA: Treba doneti šifrarnik zanimanja i uskladiti ga sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u skladu sa akreditacijom visokoškolske institucije, i formirati Fond za razvoj visokog obrazovanja i iz budžeta izdvajati jedan odsto za visoko obrazovanje.

Tanjug

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu danas je zvanično počelo potpisivanje peticije u okviru studentske kampanje "Desetka za Srbiju" za reformu visokoškolskog obrazovanja, i za nepuna dva sata prikupljeno je više od 1.500 potpisa.

Potpisivanje peticije trajaće 10 dana na fakultetima u celoj Srbiji, saopšteno je iz Studentske konferencije univerziteta Srbije i navedeno da će studenti imati priliku da potpisom podrže zahteve akademaca, obuhvaćenih kampanjom "Desetka za Srbiju".

Zahtevi su predstavljeni kroz prvu fazu kampanje na nedavnoj konferenciji za novinare, kao i na društvenim mrežama, sa ciljem da se šira javnost informiše o značaju reforme visokog obrazovanja.

"Drugom fazom kampanje, prikupljanjem potpisa, dokazaćemo odlučnost i jedinstvo studenata pri rešavanju problema visokog školstva", navedeno je u saopštenju.

Studenti zahtevaju da, ukoliko u tekućoj školskoj godini ostvare 48 ESPB bodova, imaju pravo da se finansiraju na teret budžeta, da se sprovede reevaluacija opterećenja studenata.

Takođe, treba preciznije definisati pravo na "produženu" godinu na svim nivoima studija, odnosno svakom studentu koji se finansira iz budžeta dati pravo na produženu godinu. Student koji studira u "produženoj" godini ima pravo da polaže ispite u mesecima u kojima ne postoje redovni rokovi.

Treba doneti šifrarnik zanimanja i uskladiti ga sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u skladu sa akreditacijom visokoškolske institucije, i formirati Fond za razvoj visokog obrazovanja i iz budžeta izdvajati jedan odsto za visoko obrazovanje.

Studenti zahtevaju da se fakulteti zakonski obavežu da definišu strukturu i opravdanost visine školarina, da se odredi maksimalna visina školarine i da se u sistem finansiranja visokog obrazovanja uključi i socijalna dimenzija.

Akademci se zalažu da se zakonski uredi visina i vrsta administrativnih taksi koje student plaća fakultetu ili univerzitetu, da se ukinu sve administrativne takse za usluge koje je student već platio kroz školarinu.

Takođe, treba omogućiti studentima koji su završili osnovne studije u trajanju od četiri godine da imaju pravo da se zaposle kao nastavnici u osnovnim i srednjim školama, stvoriti zakonske i institucionalne okvire za podsticanje studentske prakse i naučno-istraživačkog rada i ukinuti starosnu granicu od 26 godina za benificije studenata.

DODELJENE NAGRADE "NAJBOLJE IZ SRBIJE"

Tanjug

Privredna komora Srbije (PKS), dnevni ekonomski list "Privredni pregled" i Ministarstvo poljoprivrede i trgovine uručili su večeras nagrade za najbolje brendove u okviru tradicionalne akcije "Najbolje iz Srbije".

Nagrade su dodeljene u dvadeset kategorija i to za najbolje robne, uslužne, korporativne i lične brendove na tržištu Srbije.

Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović istakao je da su svi dobitnici uspeli da u teškoj godini, "naprave dobre stvari" i pokažu da je uz dobru organizaciju, planiranje i ulaganje energije moguće prebroditi sve prepreke.

On je istakao da smo na pragu da napravimo veliki korak prema EU što znači i dublje ulaženje u tržište za 500 miliona ljudi.

On je napomenuo da je Srbija već uspela da se dobro pozicionira na tržištu CEFTE, Turske i carinske unije Rusija, Belorusija i Kazahstan, što znači da su firmama koje posluju u Srbiji na raspolaganju skoro milijardu potrošača.

On je rekao da brendiranje robe treba da postane manir za one koji posluju u Srbiji dodajući da je to neverovatno važno, jer ko uspe da se pozicionira na takav način, za nekoliko puta povećava cenu svoje robe.

Ministar je istakao da je brendiranje put za otvaranje novih radnih mesta i povećanje prepoznatljivosti robe.

Predsednik PKS Miloš Bugarin podsetio je da ova akcija traje već osam godina, i dobija sve veći značaj, kako kod privrednih subjekata, tako i kod potrošača.

On je takođe istakao da je važno brendirati svoje proizvode kako bismo imali dobro lokalno, regionalno, ali i globalno pozicioniranje.

On je ukazao da bez toga nije moguće imati adekvatan nivo konkurentnosti, tražnje i prepoznatljivosti, napominjujući da ovaj projekat treba razvijati još agresivnije i ozbiljnije kako bi postao nacionalni i državni.

Generalni direktor lista "Privredni pregled" Dušan Jugović precizirao je da je u okviru akcije kontaktirano oko pet stotina srpskih kompanija, a 150 brendova je bilo u konkurenciji.
Najbolji su izabrani na osnovu svojih finansijskih rezultata, ali i prema ocenama potrošača koji su glasali putem interneta.

Dobitnici nagrada iz sektora svakodnevne potrošnje su korporativni brend hrana , "Karneks" - Vrbas, robni "eurokrem" - Svislajon- Takovo", korporativni brend pića - "Nektar" Bačka Palanka, robni "jelen pivo" Apatinska pivara, korporativni brend hemija "Maksima"- Lučani i robni "marisol" -"Esensa", Beograd.

Nagrađeni su i korporativni brendovi - odeće i obuće "Mona" Beograd, poslovne usluge - Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad", trgovina -DIS -Krnjevo, usluge - Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ribarska Banja i za usluge (mala i srednja preduzeća) - Slobodna zona Pirot.

Nagrada je pripala i robnim brendovima za proizvodna dobra "Nutiko koncentrati" - Vranje i lokalnom "Nišvil džez festivalu" Niš.
Nagradu kao najbolji inostrani korporativni brend osvojio je "Merkator-S" d.o.o - Novi Sad.

Ciljevi ove tradicionalne godišnje akcije usmereni su na promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina poslovanja, jačanje imidža domaćih brendova i konkurencije, uz podršku inovativnosti i afirmaciju lokalnih brendova.

Akcijom se daje podrška i stranim investitorima i inostranim firmama, za ostvarene poslovne rezultate na našem tržištu.

MEDIJSKA STRATEGIJA ZA OPORAVAK MEDIJA NA MAĐARSKOM JEZIKU

RTV, Beta

Medijska strategija koju je izradio Nacionalni savet Mađara, predviđa mere za oporavak medija na mađarskom jeziku, formiranje Mađarske medijske mreže i izveštavanje "u mađarskom duhu" s ciljem očuvanja identiteta Mađara u Vojvodini.

"Strategija predstavlja vodič u formiranju racionalnog i funkcionalnog medijskog sistema vojvođanskih Mađara koji obuhvata celu Vojvodinu, a istovremeno je povezan i sa mađarskom medijskom mrežom Karpatskog basena", navodi se u tom dokumentu, čiji nezvanični prevod na srpski jezik može da se pronađe na sajtu Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Originalni tekst Medijske strategije vojvođanskih Mađara za period od 2011. do 2016. godine može da se pronađe na sajtu Nacionalnog saveta Mađara, ali jedino na mađarskom jeziku.
Ta strategija predviđa i konkretne mere za povećanje gledanosti i čitanosti medija na mađarskom jeziku, među kojima je i jačanje masovnih komunikacija tipa javnog servisa, koje su "u mađarskom duhu" i koje izgrađuju, održavaju i razvijaju zajednicu.

Očekivanja koja su formulisana strategijom su obaveznog karaktera za medije poput javnog servisa kojima je Nacionalni savet Mađara osnivač ili suosnivač, a za objavljene sadržaje i za pridržavanje i ostvarivanje predočenih smernica u Medijskog strategiji odgovoran je direktor i glavni urednik.

Predviđeno je da poštovanje formulisanih smernica nadzire stručno telo čiji je osnivač Nacionalni savet Mađara. Trećina njegovih članova će se birati na predlog štampanih medija, trećina na predlog elektronskih medija, a trećina na predlog Odbora za informisanje Nacionalnog saveta.

"Nacionalni savet očekuje od svih članica buduće Medijske mreže vojvođanskih Mađara da se pridržavaju vrednosnog sistema", piše u strategiji.

Prema tom dokumentu, zadatak medija na mađarskom jeziku u Vojvodini je da, između ostalog, efikasno doprinose jačanju samosvesti o identitetu vojvođanske mađarske zajednice, produbljivanju osećaja uzajamne pripadnosti, jačanju kohezije zajednice.

Mediji treba da doprinesu i poštovanju i podržavanju porodičnih vrednosti, kao i podsticanju zasnivanja porodice i rađanja dece, piše u strategiji.

Medijima se sugeriše da "dostojno obeleže, prezentuju vest i izveštavaju" o praznicima mađarske nacije i vojvođanske mađarske zajednice, kao i o značajnim datumima i događajima koji čuvaju tradiciju, ali i da "obavezno" objavljuju informacije o Mađarima u dijaspori i u "enklavama".

Takođe, od medija se očekuje da neguju i jačaju verski identitet kao "organski deo identitetske svesti vojvođanske mađarske zajednice".

Medijska strategija, koja je usvojena krajem novembra prošle godine, donosi i pregled stanja u medijima na mađarskom jeziku, koji se oslanja na istraživanje Društva za regionalne nauke iz Subotice.

Prema tom istraživanju, za vojvođanske Mađare mediji su najvažniji zbog informacija, zatim zabave, kao i zbog očuvanja svesti o mađarskoj nacionalnoj pripadnosti.

Rezultati pokazuju da se pretežni deo ispitanika informiše iz vojvođanskih mađarskih medija, kao i iz medija u Mađarskoj, dok je u porastu informisanje vojvođanskih Mađara kroz medije na srpskom jeziku, što Nacionalni savet vidi kao problem.

"Na ovo svakako treba reagovati i sprečiti da se trajno odvuče značajniji deo vojvođanskih mađarskih medijskih korisnika", piše u strategiji.

Navodi se da u Vojvodini postoji više od 100 pokrajinskih, regionalnih i lokalnih medija koji u potpunosti ili delimično informišu na mađarskom jeziku, ali ih istovremeno karakteriše i profesionalno nazadovanje novinara i gubitak tržišta.

U strategiji se ocenjuje da se privatizacija medija pokazala kao "najlošije rešenje", jer ona "po pravilu" vodi ka ukidanju sadržaja na manjinskim jezicima.

Ocenjuje se i da je radio-stanicama na mađarskom jeziku raspodeljeno manje dozvola nego što bi bilo opravdano, zbog čega su srednji i južni Banat ostali bez radijskog programa na mađarskom jeziku.

Strategijom se predviđa i osnivanje Mađarskog medijskog i kulturnog centra u Novom Sadu.

TRGOVINSKI SPORAZUMI PRUŽAJU SPRSKOJ PRIVREDI MOGUĆNOST PRISTUPA TRŽIŠTU OD JEDNE MILIJARDI LJUDI POD POVLAŠĆENIM USLOVIMA

Srbija mora dobro da se pripremi za zaštitu privrede od štete, poput nelojalne konkurencije, koju bi mogli da izazovu trgovinski sporazumi.

Predstavnik nemačke ambasade u Beogradu Kristof Ajhen je na 2. godišnjoj konferenciji o spoljnotrgovinskim instrumentima kao primer koristi od trgovinskih sporazuma naveo činjenicu da srpski izvoznici imaju tri puta veću korist nego evropski izvoznici od primene Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije.

"Prema podacima koje je nedavno objavila Vlada Srbije evropski izvoznici su od Prelaznog trgovinskog sporazuma u periodu 2009-2011. imali korist od 439 miliona evra a srpski oko tri puta veću, 1,48 milijardi evra", istakao je Ajhen.

Kako je naveo, trgovinski sporazumi sa Rusijom, Belorusijom, Turskom i drugi bilateralni sporazumi, kao i CEFTA i povlašćeni položaj na tržištima SAD i EU, pružaju sprskoj privredi mogućnost pristupa tržištu od jedne milijardi ljudi pod povlašćenim uslovima.

Ajhen je ocenio da zato Srbija može biti centar za proizvodnju robe namenjenje bescarinskom izvozu i kao primer naveo nemački Simens koji je pokrenuo u Srbiji proizvodnju generatora za vetrenjače, namenjenih izvozu.

Na skupu je ukazano da je potrebno iskoristiti pogodnosti slobodne trgovine, ali i zaštititi privredu, zbog čega je EU od novembra 2007. do novembra 2009. sprovela projekat za jačanja kapaciteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u izradi trgovinske politike i pregovaranju o trgovinskim sporazumima.

ŠVAJCARSKA ĆE MORATI DA PRIHVATI AUTOMATSKU RAZMENU PODATAKA O KLIJENTIMA SVOJIH BANAKA SA EU

Capital

Švajcarska će morati da prihvati automatsku razmenu podataka o klijentima svojih banaka sa EU, izjavio je direktor Rajfajzen banke Pjerin Vinćenc.

On objašnjava da će do toga doći ukoliko strategija te zemlje za odbranu tajnovitosti banaka bude neuspešna pred merama za suzbijanje utaje poreza.

Globalna akcija protiv utaje poreza koju u poslednjih nekoliko godina sprovode vlade kojima nedostaje novac ugrozila je švajcarsku tradiciju garantovanja poverljivosti podataka o klijentima banaka.

Zahvaljujući ovoj politici, švajcarski bankarski sektor dostigao je vrednost od dva biliona dolara.

Vinćenc je rekao da državna strategija sklapanja poreskih sporazuma sa pojedinačnim evropskim državama može da propadne ukoliko vlasti u Bernu pristanu da predaju velike količine podataka Americi, na čemu Vašington insistira.

Ukoliko Amerikanci dobiju podatke o hiljadama klijenata i Evropljani će to tražiti. Moramo konačno pokazati da je švajcarska politika `čistog novca` ozbiljna. To će biti moguće samo u okviru strategije koja ima međunarodnu podršku”, rekao je on.

Švajcarska je postigla sporazume sa Nemačkom i Britanijom koji je omogućio građanima da plaćaju porez na tajne račune bez objavljivanja njihovog identiteta, ali se tome usprotivila Evropska komisija, koja želi da primora Švajcarsku da prihvati automatsku razmenu bankarskih podataka.

Švajcarska lobira već godinu dana za okončanje istrage koju provode vlasti SAD o radu 11 banaka, uključujući švajcarske “Kredit Svis” i “Julijus Ber”, u zamenu za plaćanje velikih nadoknada i transfer imena nekoliko hiljada američkih državljana koji su klijenti švajcarskih banaka.

Pritisak američkih istražnih vlasti doveo je do prekida saradnje najstarije švajcarske banke Vegelin sa Rajfajzenom, koji je otkupio Vegelinove poslove u SAD.

USTAVNI SAVET FRANCUSKE UKINUO ZAKON O PORICANJU GENOCIDA, OCENIVŠI DA JE TO U SUPROTNOSTI SA SLOBODOM IZRAŽAVANJA

B92, Beta

Ustavni savet Francuske ukinuo je zakon kojim se negiranje jermenskog genocida 1915. inkriminiše, ocenivši da je to u suprotnosti sa slobodom izražavanja.

Zakon o negiranju genocida nad Jermenima je izazvao diplomatsku krizu između Pariza i Ankare.

"Savet je ocenio da se sprečavanjem osporavanja ili postojanja sudske kvalifikacije neke vrste zločina čini nešto neustavno" i krši se sloboda izražavanja i komunukacije, navodi se u saopštenju.

Turska je sa "zadovoljstvom" danas prihvatila odluku Ustavnog saveta. "Velika kriza je izbegnuta između Francuske i Turske", izjavio je neimenovani portparol turske diplomatije.

Zakon, koji je usvojen u francuskom parlamentu 23. januara, podržao je predsednik Nikola Sarkozi, koji je obećao 1. februara novi tekst u slučaju ustavne cenzure.

Zakon o poricanju genocida, među kojima i jermenski 1915. godine, izglasan je uprkos pretnjama Turske i prisustvu nekoliko hiljada demonstranata tada ispred parlamenta u Parizu.

Velika većina poslanika glasala je za nacrt zakona, koji predviđa godinu dana zatvora i 45.000 evra kazne za svako javno negiranje genocida, koji je zakonom priznat.

Francuska priznaje dva genocida: prema Jevrejima u Drugom svetskom ratu i prema Jermenima, ali je do sada samo kažnjavala za poricanje prvog genocida.

Francuska je 2011. godine priznala postojanje genocida Otomanskog carstva nad Jermeninima između 1915. i 1917. godine, kada je stradalo, prema Jermenima, milion i po ljudi.

Turska priznaje da je poginulo do 500.000 Jermena, ali tokom sukoba i njihove nasilne deportacije prema Iraku, Siriji i Libanu, tada takođe pod Otomanskim carstvom.

Turska odbacuje termin genocid i smatra da je broj ubijenih Jermena preuveličan, a ukazuje i na to da je u tom sukobu žrtava bilo na obe strane.

Turska je pre usvajanja zakona zapretila da će početi da osuđuje "francuski kolonijalizam" na međunarodnim skupovima kao uzvratnu meru na plan Francuske da proglasi krivičnim delom poricanje da su masovna ubistva Jermena u otomanskoj Turskoj bila genocid.

Turska je tada zapretila da će, ako taj predlog bude usvojen, povući ambasadora iz Francuske, a turski premijer Redžep Tajip Erdogan rekao je da bi Francuska trebalo da ispita šta je ona radila u Africi, uz ocenu da je Francuska odgovorna za smrt hiljada ljudi u Alžiru i Ruandi.

RUMUNSKI PARLAMENT JE USVOJIO ZAKON O LUSTRACIJI, KOJI ONEMOGUĆAVA KOMUNISTIMA KOJI SU NEKADA IMALI VISOKE POLOŽAJE DA PONOVO DOĐU NA VLAST

B92, Beta

Rumunski parlament je usvojio Zakon o lustraciji, koji onemogućava komunistima koji su nekada imali visoke položaje da ponovo dođu na vlast

Rumunska javnost 20 godina čeka donošenje zakona o lustraciji. Bivši komunisti su se vratili na vlast, što objašnjava nerešene ili loše rešene probleme u Rumuniji.

Odmah posle rumunske revolucije, u martu 1990, usvojena je Temišvarska deklaracija, kojom se predviđa da bivši komunisti koji su bili na položajima i bili angažovani u političkoj policiji dobiju 20-godišnju zabranu obavljanja zvaničnih dužnosti.

Režim Jona Ilijeskua, koji je preuzeo vlast posle revolucije, nije prihvatio tu deklaraciju, a ni kasnije nisu uspeli pokušaji da se izglasa zakon o lustraciji.

Sadašnji zakon predviđa petogodišnju lustraciju za osobe koje su imale plaćene političke položaje u komunističkoj partiji – u centralnom, regionalnom i lokalnom aparatu, članove centralnog komiteta komunističke partije, članove Državnog saveta, ministre, osobe koje su radile u represivnom aparatu, direktore izdavačkih kuća, tužioce koji su praktikovali političku policiju.

Mnogi smatraju da je zakon o lustraciji prekasno usvojen i da neće doprineti ozdravljenju rumunskog društva, pošto su mnogi na koje se zakon može primeniti već stari, a mlađi ljudi su već "očistili" svoju prošlost antikomunističkim stavom posle revolucije i sada su na dobrim funkcijama.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

KRETANJE EKONOMSKE AKTIVNOSTI U JANUARU 2012. GODINE

Industrijska proizvodnja je u januaru, prema desezoniranim podacima, smanjena za 0,3%, a u odnosu na isti mesec prethodne godine za 2,7%. Posmatrano po sektorima, u januaru je u sektoru rudarstva ostvaren međugodišnji rast od 10,9%, u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom 6,2%, dok je prerađivačka industrija zabeležila pad od 7,6%.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u januaru ostvarila rast od 0,3%. U okviru prerađivačke industrije, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje proizvoda od gume i plastike i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića. S druge strane, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata, duvanskih proizvoda i nameštaja.

Promet robe u trgovini na malo je u januaru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 3,2%.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.2.2012.

PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "ŽIVOTNA SREDINA I ENERGETIKA: ŠTA ČEKA SRBIJU" BIĆE ODRŽAN 2. MARTA 2012. GODINE

Srpsko udruženje za energiju vetra (SEWEA), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Evropsko udruženja za energiju vetra (EWEA) održaće u petak 2. marta prvi međunarodni simpozijum "Životna sredina i energetika: šta čeka Srbiju", najavili su organizatori.

U centru pažnje učesnika biće pitanje kako će izgledati proizvodnja i potrošnja energije u Srbiji posle harmonizacije domaće regulative sa politikom životne sredine Evropske unije i da li Srbija može da popravi sopstvenu energetsku "krvnu" sliku umanjenjem sadašnjeg nivoa emisije ugljen dioksida u proizvodnji električne energije.

Pravni savetnik Sekretarijata energetske zajednice Svetlina Filipova rekla je da su se "Sporazumom o energetskoj zajednici, ugovorne strane obavezale na punu primenu Direktive o ograničenju emisija štetnih materija iz velikih ložišta za sve postojeće i nove elektrane do 31. decembra 2017".

S obzirom na to da ni jedna zemlja neće moći da napreduje ekonomski, a da emituje više štetnih gasova i više ugljen dioksida nego njeni susedi, ovaj simpozijum je prava prilika da se daju odgovori o budućim izazovima.

Pored ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Olivera Dulića, učesnici simpozijuma su i predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, predstavnici Sekretarijata energetske zajednice, čelnici kompanija i finansijskih institucija, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 29.2.2012.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I STRANIH KOMORA

Predstavnici Privredne komore Srbije i stranih udruženja u okviru Ino pula (INO POOL) potpisali su danas Memorandum o razumevanju, kojim se utvrđuje okvir međusobnog partnerstva, sa ciljem proširivanja saradnje.

Ino pul je tokom prošle godine pružio stručnu pomoć za oko 4.000 kompanija i poslovnih ljudi - od osnovnih informacija o tržištu do analiza proizvoda i tržišnih pozicija, izjavio je potpredsednik PKS Mihailo Vesović.

Govoreći o nedavnim promenama na srpskom tržištu vezanim za inostrane investitore, on je podsetio na povlačenje američke kompanije Ju-Es stil, koje će imati negativne posledice po ukupni izvoz, na odlazak kompanija Vac, ali i najavljenu prodaja Imleka i Mlekare "Subotica" koji su u vlasništvu investicionog fonda Salford.

Kada je reč o pozitivnim trendovima, zabeleženo je 12 novih nemačkih investicija, pre svega u elektronskoj, metalskoj, automobilskoj industriji, kao i najveći broj investicija prethodnih nekoliko godina, kazao je Vesović.

Nemačke investicije doprinele su povećanju izvoza u tu zemlju od 20 odsto i bolju izbalansiranost uvoza i izvoza, istakao je Vesović i dodao da su, među 10 najznačajnijih izvoznika, pet nemačke kompanije, među kojima je najveći Simens.

On je podsetio i da su najavljene četiri nove italijanske investicije iz oblasti proizvodnje nameštaja, IT, železnice i automobilske industrije.

Povodom učestalih promena kursa domaće valute, Vesović je kazao da one mogu imati stimulativan efekat po izvoz, "ali da u Srbiji to nije slučaj jer su kompanije koje se bave izvozom uvoze sirovine i komponente iz drugih država".

Direktorka Francusko-srpske komore Sanja Ivanić je kazala da u Srbiji radi 90 kompanija iz te zemlje koje zapošljavaju oko 9.000 ljudi.

Prema njenim rečima, 55 odsto je zaposleno u oblasti proizvodnje, 28 odsto u finansijskom sektoru, a 17 odsto u tercijarnom sektoru.

Ivanić je dodala da direktne strane investicije u Srbiji iznose oko 839 miliona evra prema podacima Narodne banke Srbije.

Ona je dodala da je Komora usmerena na animaciju Francusko-srpske poslovne zajednice u Srbiji,ali i pružanje usluga malim i srednjim preduzećima iz te zemlje koji žele da dođu u Srbiju.

Ivanić je najavila i niz događaja koje komora ima u planu ove godine među kojima je Dan Srbije u regionalnim privrednim komorama u Francuskoj, ali i biznis forum Francuska-jugoistočna Evropa u Bugarskoj.

Ekonomski savetnik Ambasade Izraela, koji prvi put učestvuje u Ino pulu, Danijela Pejić je kazala da je ta zemlja investirala oko milijardu evra uglavnom u nekretnine, kao i da trgovinska razmena iznosi svega 50 miliona dolara, što je, kako je navela, daleko od punog potencijala.

"Dobijamo upite izraelskih kompanija koje su zainteresovane za pronalaženje partnera, distributera, zajedničko ulaganje ili grinfild investicije u Srbiji i zato bi bilo potrebno da mi osnujemo svoje poslovno udruženje, koje bi donelo veće rezultate", kazala je Pejić.

Ona je kazala i da je potrebno da se Srbija i njeni potencijali predstave izraleskim kompanijama, što bi dovelo do porasta trgovinske razmene.

Izvor: Tanjug, 29.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE SA SLOVENIJOM ZA 2012. GODINU

Zastupnik načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju pukovnik Predrag Kraljević i izaslanik odbrane Republike Slovenije u Beogradu pukovnik Anton Tunja potpisali su u Ministarstvu odbrane Republike Srbije Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu.

Konstatovano je da je saradnja u oblasti odbrane u protekloj godini unapređena i da će takav trend biti nastavljen i u 2012. godini, na obostrano zadovoljstvo.

Saradnja će se težišno odvijati u oblasti razmene iskustava iz procesa formiranja podoficirskog kora i budžetiranja i finansiranja, kao i kroz saradnju vojnih arhiva i vojnoobrazovnih institucija.

Postoji obostran interes za unapređenje vojnoekonomske saradnje u narednom periodu, kada je planirano i održavanje sastanka Mešovite komisije za privrednu saradnju Srbije i Slovenije.
Slovenačka strana potvrdila je učešće delegacije i vazduhoplova na aeromitingu povodom 100-godišnjice srpskog vojnog vazduhoplovstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 29.2.2012.

PRODATO 223.411 DRŽAVNIH ZAPISA: Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 22. februara 2012. godine

Na aukciji dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 22. februara 2012. godine, prodato je 223.411 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.234.110.000,00 dinara. To predstavlja 44,68 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 21. februara 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 22.2.2012.

PROMOVISAN OBRAZOVNI PORTAL "KLIK DO ZNANJA" - INTERNET KATALOG ZA OBRAZOVNE TEME

Obrazovni portal "Klik do znanja", koji je "onlajn" promovisan u "Majkrosoftovoj" kancelariji u Beogradu, predstavlja Internet katalog sa linkovima do korisnih sadržaja vezanih za nastavne predmete, ali i druge teme važne za obrazovanje.

Katalog je stvorila samoorganizovana grupa od oko 40 nastavnika iz mnogih gradova u Srbiji kao što su Bačka Palanka, Vršac, Aleksinac, Beograd, Požarevac, Kraljevo i ostali.
Oni su uložili mnogo sati volonterskog rada i organizovali bogatu riznicu znanja na Internetu.

Portal se nalazi na lokaciji www.klikdoznanja.edu.rs ili na www.klikdoznanja.obr.srb (adresa se piše na ćirilici).

Koordinatori projekta i administratori portala su nastavnica VI beogradske gimnazije Snežana Marković i nastavnica ŠC "Nikola Tesla" iz Vršca Svetlana Radlovački.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: ISPRAVKA ODBITKA PRETHODNOG POREZA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VIŠE PUTA PROMENI NAMENU DELA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 25 i 28
 • Ministarstvo finansija: PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU KAO ULOG U PRIVREDNO DRUŠTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
 • Ministarstvo finansija: STATUS GRADSKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE KAO OBVEZNIKA PDV (PRAVNO LICE KOJE NIJE OSNOVANO ZAKONOM) - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 8 i 9
 • Ministarstvo finansija: ZAMENA DOBARA U GARANTNOM ROKU - NAPLATA NAKNADE OD GLAVNOG GARANTA U VIDU NAKNADNO ODOBRENOG POPUSTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 6
 • Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: OBAVEZE TRGOVCA NA MALO KADA PROIZVOĐAČ DAJE ODREĐENU KOLIČNU PROIZVODA "GRATIS" - Zakon o trgovini: čl. 41 i 44
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Nišu: NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE PODATAKA I INFORMACIJA DO KOJIH ZAPOSLENI DOLAZI U TOKU RADA SA KREDITNIM BIROOM - Zakon o bankama: član 46
 • Apelacioni sud u Nišu: ODLUKA PO PRIGOVORU ZAPOSLENOG IZJAVLJENOM PROTIV ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U ORGANIMA LOKALNE ADMINISTRACIJE - Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji: član 9 stav 1
 • Apelacioni sud u Nišu: POSTUPAK OCENE ODLUKA DISCIPLINSKIH ORGANA USTANOVE IZ OBLASTI OBRAZOVANJA U PARNICIMA IZ RADNIH ODNOSA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 129
 • Apelacioni sud u Nišu: RAZLOZI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO ZBOG POTREBA PROCESA I ORGANIZACIJE RADA - Zakon o radu: član 116, član 171 stav 1 tačka 1) i član 172
 • Apelacioni sud u Nišu: ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA U POSTUPKU PREGOVARANJA - Zakon o radu: član 254
 • Apelacioni sud u Nišu: ZASNIVANJE PRESUDE NA ISKAZU OŠTEĆENE KOJA JE ISPITANA VAN GLAVNOG PRETRESA PRE POKRETANJA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 337 st. 1 i 2 i član 368 stav 2
Likvidacije:

 • Privredni apelacioni sud: NAČIN ISPUNJENJA NOVČANE OBAVEZE IZMEĐU PRAVNIH LICA - Zakon o platnom prometu: čl. 3 i 32
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE DONETE MEĐU ISTIM STRANKAMA POVODOM ISTE PRAVNE STVARI - Zakon o parničnom postupku: član 422 stav 1 tačka 6)
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE REŠENJA O OTVARANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA STEČAJNOM DUŽNIKU - Zakon o stečaju: čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA UPLATE PREDUJMA U POSEBNOM POSTUPKU U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE - Zakon o stečaju: član 10 i čl. 150 do 154
 • Privredni apelacioni sud: OTVARANJE STEČAJA I PRIVREMENA MERA ZA OBEZBEĐENJE NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršnom postupku: član 302
 • Privredni apelacioni sud: PROCESNI USLOVI ZA ZASNIVANJE NADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA U FAZI PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 81
 • Privredni apelacioni sud: RAZLOZI ZA DUGOTRAJNU NESPOSOBNOST PLAĆANJA STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o stečaju: član 153
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST VOLJA UGOVORNIH STRANA U MOMENTU ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O ARBITRAŽI - Zakon o arbitraži: član 10
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICA NA KOJIMA SE ZASNIVA PRIZANJA STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 88
Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).