U narednom broju časopisa:
- BUDŽETSKI INSTRUKTOR -

  • KOMENTAR NOVE UREDBE O CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA
  • GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU
  • TREZORSKO POSLOVANJE - MENICE