Anketa za Carinski instruktor

*Обавезно
Kvalitet objavljenih stručnih komentara
Kvalitet objavljenih odgovora na pitanja
Kvalitet odgovora na pisana pitanja koja ste postavili redakciji
Brzina dostavljanja odgovora na pitanja
Kvalitet usmenih konsultacija
Ažurnost u komentarisanju aktuelnih tema
Izbor obrađenih tema u časopisu
Dinamika isporuke časopisa
Kvalitet štampe
Kvalitet časopisa (ukupno)
Ljubaznost zaposlenih u službi stručne promocije i komercijale
Ljubaznost zaposlenih u redakciji
Ljubaznost zaposlenih u službi pretplate
Cena časopisa
Uslovi plaćanja